Ons moment - Gerald Troost

Commentaren

Transcriptie

Ons moment - Gerald Troost
Ons moment
Gerald Troost
q = 74
C
Csus/D
œ œœœ
œ
&c
A
C
& .. œ œ
5
C
& œ
ons
als
toe-­‐‑komst
heb -­‐‑ ben
& œ
œ
12
œ.
dank -­‐‑ baar
dank -­‐‑ baar
B
C
& œ
14
hand
Csus/D
≈⋲
œ œ
le -­‐‑ ven.
zwak -­‐‑ te.
en zeg
C
F/A
œ œ œ
ja
10
2 œ
&4
Em
wil
œ œ œ
met jou
Van de CD "ʺEinde van het begin"ʺ
© Gerald Troost
G
te
als
œ œ
ver -­‐‑ dwa
13
jou
jou
-­‐‑
gen
17
mijn
-­‐‑
œ
Gsus
˙
vrouw.
len.
œ
œ
œ
15
mijn
Fm
mijn
mijn
Œ
œ
J
G
18
‰
œ
Jouw
Jouw
≈⋲ œ œ œ
œ
œ
Kom
pak
mijn
œ
J
œ
Ga
Em
œ
met
me
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ 24
ber -­‐‑ gen en door da -­‐‑ len.
‰
œ
En ik ben
En ik ben
mag.
mag.
O -­‐‑ ver
21
Œ
‰
œ
œ œ
is zon-­‐‑ne -­‐‑ klaar.
kaar
aan.
hart.
kracht.
lief -­‐‑ de.
G
œ œ œ œ œ
FΔ
Gsus
œ
De
We
F
c ˙
œ
heeft
is
G
waar.
maan.
bij mij hoort
vul -­‐‑ len el -­‐‑
11
≈⋲ r
œ
œ œ.
œ œ œ.
œ
trou -­‐‑ wen
trou -­‐‑ wen
c œ œ ˙.
20
C/E
8
œ œ
glim-­‐‑ lach
zwak -­‐‑ te
œ œ
F/A
mee. Ik zal jou koes -­‐‑ t'ʹren
19
œ
2 œ œ
4
dat ik van -­‐‑ daag
dat ik van -­‐‑ daag
œ œ
œ œ
œ œ œ.
œ œ œ
FΔ
œ œ œ œ
œ
Maar dat je
Want we
Jouw
Jouw
Am
C/E
œ œ œ F˙
‰ J
C/E
4
Dro -­‐‑ men wor -­‐‑ den
Ik
licht als
de
& œ.
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
16
6
mo -­‐‑ ment.
de
zon.
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
mijn
mijn
œ œœ˙
3
œ ˙
C
lief -­‐‑ de is
sterk -­‐‑ te is
Csus/D
œœœœ œ
Csus/D
on -­‐‑ be -­‐‑ kend.
el -­‐‑ kaar
no -­‐‑ dig.
G
9
C
œ œ œ
2
œ œ œ
œ
F
œœœœ œ
œ œ œ
1. Dit is
2. Jij schijnt
7
C/E
œ
J
Ik
œ
laat
œ
Gsus
œ
jou nooit
Ik
G
œ
œ
meer los.
www.geraldtroost.nl
Ons moment 2/2
1.
C
& w
22
Œ
‰
œ œœœœœ
œ
J
23
FΔ
œ œœœœ œœ
œ
œ œœ
24
C
œ
‰ œj
œ œœœœœ
25
Fm
œ
œ œ bœ ˙
..
(Tussenspel)
2. C
& w œJ œ œ œ
‰
Ik laat jou nooit
‰
& w
29
Fm
j
œ œ
Laat
jij
œ
27
meer los.
œ
mij nooit
‰ j
w œ œ œ œ
F/A
œ œ
26
œ
meer
Ik laat jou nooit
30
C
w
los?
œ œ
meer los.
C
28
w œ œ œ œ
‰ J
Ik laat jou nooit
œ œ
meer los.