Onze-Lieve-Vrouw van Troost Onze-Lieve-Vrouw van Troost

Commentaren

Transcriptie

Onze-Lieve-Vrouw van Troost Onze-Lieve-Vrouw van Troost
Onze-Lieve-Vrouw van Troost
Vo o r z i t s t e r N i e k e G e e t s
Duinberglaan 26,
3001 Heverlee
ARGENTA
Argenta IBAN BE07 9730 3077 1666
Nieuwsbrief maand februari 2016
Interessante informatie:
STATUTAIRE VERGADRING
NIEUW
16 FEBRUARI
De parochieraad heeft beslist om een website op te
richten onder de dekmantel
van Kerknet.
De statutaire vergadering zal
doorgaan op 16 februari.
Na een moment van bezinning en herdenking van de
leden die vorig jaar overleden, het jaaroverzicht, de
cijfertjes en de voorstelling
van het jaarprogramma
2016.
Net zoals andere jaren zal er
overgegaan worden tot de
samenstelling van het bestuur dat volgend jaar het
trefpunt zal leiden. Kandidaat leden worden uitgenodigd hun naam op te geven
aan de huidige bestuursleden. Als wij een oproep
doen tot jongere mensen is
het NIET om de trouwe medewerkers af te danken…
maar veel handen maken
het werk lichter.
LIDGELD 2016 REEDS BETAALD?
Familiaal:
€ 38,00
Lid:
€ 23,00
Gezinslid:
€ 15,00
Eerste bijlid:
€ 8,00
Tweede bijlid:
€ 5,00
WZC:
€ 10,00
Sportverzekering:
€ 8,00
Recupereerbaar via ziekteverzekering
SPORTIEVE ACTIVITEITEN
De site is in opbouw maar
reeds enkele pagina’s zijn
beschikbaar. Zo kun je op de
site ons trefpunt terugvinden bij de knop verenigingen:
www.olv-troost.be
Wandelen
Op maandag 8 en 22 februari. Op 22 februari maken wij
een kleine verplaatsing indien er genoeg voertuigen
zijn. Vertrek aan de sporthal
om 14.00 uur.
Fietsen
Op 3, 10, 17 en 24 februari.
Vertrek aan de kerk om
13.30 uur. Wekelijks wordt
een e-mail verstuurd aan de
geïnteresseerden. Bent u
nog niet opgenomen in het
bestand, stuur dan een bericht naar de secretaris.
Petanquen
Vanaf 5 april.
.Maandelijks zal de nieuwsbrief opgenomen worden.
Ook dringende berichten
zullen er op verschijnen.
Consulteer dus regelmatig
de site. Ook bereikbaar met
smartphone.
2 februari
Lichtmis.
9 februari
14.00u.: Met OKRA naar de
film.
10 februari
19.00u.: Aswoensdag, asoplegging.
16 februari
14.00u.: Statutaire vergadering.
22 februari
19.30u.: Geloofsavond Leuven.
29 februari
19.30u.: Geloofsavond Leuven.
ZETDUIVELTJE
Op een toetsenbord van een
computer staan de letters I
en O naast elkaar. Indien de
bedienaar van de computer
dus niet aandachtig is kan
dat wel eens voor verwarring zorgen. Irène, onze gemeende verontschuldigingen en wij beloven dat wij
op 1 januari 2017 aandachtiger zullen zijn.
Gelukkige verjaardag
 Romain Vandenbosch
04/02
 Paula Nackaerts 06/02
 Guy Martens 06/02
 Lucienne Nijs 09/02
 Jean-Claude Grooten
11/02
 Tine Vermeersch 16/02
 Paula Gellens 20/02
 Jean-Marie Desmet
23/02
 Rachelle
Debraye
24/02
 Mimi De Pauw 28/02
 Irène Jaubin 28/02
Onze-Lieve-Vrouw van Troost
Cultuur, denksport, parochie...
Met OKRA naar de film
Dinsdag 9 februari in Kinepolis te Leuven. Op vertoon
van de lidkaart € 8,00. Onthaal met koffie en cake om
14.00 uur, voorstelling om
14.30 uur.
ASWOENSDAG
overweldigende laatste liefde, beleefd met de intensiteit van de eerste.
Genre: Romantisch drama.
Regie: Cecilia Verheyden.
Met: Chris Lomme, Jo Demeyere, Katelijne Verbeke.
Duur: 1 uur 48 min
Land: België
Release: 09/02/2016
Academie
23 februari
Een duidelijke kijk, op kanker gebracht door Prof. Dr
Filip Lardon. OC SintKwinten Korenbloemstraat
12, Linden.
Achter de wolken
Emma en Gerard komen
elkaar na meer dan 50 jaar
weer tegen. Ooit waren ze
geliefden, maar het leven
liep anders. Zij trouwde met
zijn beste vriend. Vijftig jaar
later vinden ze elkaar terug
en worden opnieuw verliefd. Kan je aanknopen met
wat je vijftig jaar eerder achterliet? Het verhaal van een
Shownamiddag
24 februari
Zang, dans, ambiance en
humor. Op het podium
van de Stadtsfeestzaal
Aarschot staan Luc Steeno, Laura Lynn, Danny
Fabry, Mathias Lens.
Inschrijven voor 8 februari
via trefpunt. Prijs € 20,00,
bus: € 6,00
Precies veertig dagen vóór Pasen,
als we de zondagen niet meetellen,
beginnen we de vasten, de jaarlijkse grote tocht
waarin wij ons bijzonder willen toeleggen
op vasten en soberheid om broederlijk te delen,
op intens gebed en hartelijke vergevingsgezindheid
om betere christenen te worden.
Daartoe zendt de kerk ons vandaag op weg
en wijdt zij ons tot boetelingen
door het uitstrooien van as op ons hoofd.
Inderdaad mens, bedenk wie je maar zijt,
hoe nietig en vergankelijk je leven is,
maar bedenk evenzeer dat de Heer
je heeft uitgekozen en met jou op weg wil gaan.
Keer je met heel je hart naar Hem toe,
want Hij keert zich ook helemaal naar jou.
Ontspanning 2016 02
Gemakkelijke opgave
6
7
2
4
8
3
5
1
5
8
5
1
9
2
8
2
9
1
6
4
6
9
7
7
3
2
3
6
3
8
6
6
7
7
5
8
4
6
8
2
1
Moeilijke opgave
1
4
8
5
5
2
4
3
De antwoorden moeten binnengebracht of overhandigd worden aan Tru Van Woensel, Leeuwerikenstraat 47/0101, 3001 Heverlee,
ten laatste de dag van de ledenvergadering, in principe de derde dinsdag van de maand.

Vergelijkbare documenten