Handleiding: Solis-VPN - chem-practicum

Commentaren

Transcriptie

Handleiding: Solis-VPN - chem-practicum
Handleiding: Solis-VPN
Dit document beschrijft de installatie en werking van Solis-VPN.
Auteurs:
ICT Service Centrum
Review:
T. Janssens
Versie:
1.3
Datum:
19-06-2009
Inhoudsopgave
1
Algemeen ........................................................................................................ 4
1.1
Waarom Solis-VPN..................................................................................... 4
1.2
Benodigdheden ......................................................................................... 4
1.3
Leeswijzer ................................................................................................ 4
1.4
Aanvullende informatie .............................................................................. 4
2 Installatie VPN software .................................................................................... 5
2.1
VPN Client voor Windows ........................................................................... 5
2.2
VPN Client voor Mac-OS ............................................................................. 8
2.3
VPN Client voor andere besturingssystemen ................................................12
3 Werken met Solis-VPN .....................................................................................13
3.1
Opzetten van een beveiligde verbinding ......................................................13
3.2
Opstellen verbinding met uw netwerkschijf ..................................................14
3.2.1
Thuis situatie .....................................................................................15
3.2.2
Publieke werkplek ..............................................................................18
3.3
Raadplegen van full-text artikelen via de Universiteitsbibliotheek ...................18
4 Mogelijke problemen ........................................................................................19
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 2 van 19
Versie beheer
Versie
1.0
1.1
1.2
1.3
Auteur
I.J. van der Lubbe
I.J. van der Lubbe
P.Bunck
I.J. van der Lubbe
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Datum
23-12-2008
1-04-2009
26-4-2009
19-06-2009
Aard wijziging
Eerste versie
Tekstuele aanpassing
Macintosch installatie.
Diverse aanpassingen
Pagina 3 van 19
1 Algemeen
1.1 Waarom Solis-VPN
Een verbinding via Solis-VPN (Virtual Private Network) biedt medewerkers van de
Universiteit Utrecht de mogelijkheid om (beveiligd) toegang te krijgen tot persoonlijke
bestanden vanaf een publieke plek (computerleerzaal, internetcafé etc.)
Het is belangrijk dat de toegang beveiligd is omdat het vaak gaat om gevoelige en/of
persoonlijke bestanden.
Vanaf een medewerkerwerkplek is het niet mogelijk om een VPN verbinding op te zetten,
u heeft daar immers gewoon toegang tot uw persoonlijke bestanden.
1.2 Benodigdheden
Wat heeft u nodig om een VPN verbinding naar uw persoonlijke bestanden op te zetten?
1. Uw Solis-ID en wachtwoord. Deze gebruikt u nu al onder andere om aan te
melden bij Solismail. Helaas werkt VPN niet voor mensen met een zogenaamd
902 account (een Solis-ID dat eindigt op 902).
2. Authorisatie om VPN te mogen gebruiken. U kunt hiervoor uw Informatiemanager
benaderen.
3. Na het verkrijgen van de authorisatie moet u VPN laten activeren door de ICT
Servicedesk (toestel 4500 of [email protected])
4. Een breedband internetverbinding (ADSL of kabel)
5. De Cisco VPN Client software. Deze software zorgt ervoor dat de informatie die u
uitwisselt tussen thuis en de netwerkschijf veilig is voor misbruik door derden.
Helaas werkt VPN niet voor mensen met een zogenaamd 902 account (een Solis-ID dat
eindigt op 902).
1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt uitgelegd hoe u de VPN software moet installeren. Deze stappen
voert u eenmalig uit. In het derde hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u met VPN kunt
werken. In het vierde hoofdstuk worden enkele veel voorkomende problemen en
bijbehorende oplossingen uitgelegd.
1.4 Aanvullende informatie
Aanvullende informatie over Solis-VPN is terug te vinden op de site van het ICT Service
Centrum:
http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/diensten/homeubend/universitairebes/ictservicecen
tru/ictservicedesk/solisvpn/48875main.html
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 4 van 19
2 Installatie VPN software
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die uitgevoerd moeten worden bij de installatie van
de VPN software. Het uitvoeren van deze stappen is slechts eenmalig nodig.
2.1 VPN Client voor Windows
In deze paragraaf wordt de installatie beschreven van de VPN software voor het Windows
platform.
Schermafdruk
Handeling
1. De Windows software is te downloaden
via:
http://www.uu.nl/content/vpnclient_setup.msi
Klik op de bovenstaande link.
Na enige ogenblikken verschijnt het
volgende scherm.
Mocht het downloaden niet werken volg
dan de link genoemd in paragraaf 1.4, of
ga naar de pagina van de Servicedesk van
het ICT Service Centrum.
2.
3.
4.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Klik op Opslaan. Sla het bestand op een
tijdelijk lokatie op.
U heeft uw Solis ID niet nodig om dit
bestand te kunnen downloaden.
Dubbelklik het bestand
vpnclient_setup.msi vanaf de
lokatie waar u het heeft opgeslagen.
U ziet nu het volgende scherm. Klik
op Next om door te gaan.
Pagina 5 van 19
5.
6.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Klik nu de optie I accept the license
agreement aan
klik op Next.
7.
Klik weer op Next om de map te
selecteren waar het bestand zal
worden geïnstalleerd (standaard is
dat in de map Program Files\Cisco
Systems\VPN Client)
8.
Klik nu weer op Next om de VPN
client te installeren.
Pagina 6 van 19
9.
Het programma wordt nu op uw pc
geïnstalleerd en u ziet de
voortgangsbalk.
10. Als het programma goed is
geïnstalleerd ziet u het volgende
scherm. Klik op Finish
11. U moet nu uw pc opnieuw opstarten
om de VPN client te kunnen
gebruiken.
12. Na het opnieuw opstarten vindt u de
VPN client in het Windows Startmenu
onder de optie Programs.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 7 van 19
2.2 VPN Client voor Mac-OS
1. De Mac software is te downloaden via:
https://wwwsec.cs.uu.nl/vpndownload/vpnclient-darwin.dmg
Klik op de bovenstaande link.
2. Download het configuratiebestand:
http://cert.uu.nl/vpn/Solis-VPN.pcf
Voor verder info zie:
http://helpdesk.cs.uu.nl/vpn-macosx.help
Voor de software en andere informatie zie ook http://solisgate.uu.nl
Hieronder staat de installatiehandleiding. Deze installatie behoeft slecht eenmalig te
worden gedaan. Indien op computer reeds een Cisco VPN client is geïnstalleerd, dan kan
worden begonnen bij het importeren van het “pcf” bestand. Te adviseren is om de
software en pcf bestand van te voren te fdownloaden.
1. https://wwwsec.cs.uu.nl/vpndownload/vpnclient-darwin.dmg
2. http://cert.uu.nl/vpn/Solis-VPN.pcf.
Na de installatie mogen de gedownloade bestanden worden verwijderd.
Schermafdruk
1. Handeling
Download de vpn software van
https://wwwsec.cs.uu.nl/vpndownloa
d/vpnclient-darwin.dmg
2. Indien er geen CISCOVPNClient schijf
op de desktop staat, open dan het
bestand vpnclient-darwin4.9.01.0100-universal-k9. (De
getallen kunnen anders zijn.)
3. Het resultaat is schermafdruk links.
4. Open Cisco VPN Client.mpkg
1.
5.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
De waarschuwing dat er software
wordt geïnstalleerd is terecht; geef
“Continue”.
Pagina 8 van 19
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
6.
Het welkom scherm; geef “Continue”.
7.
De licentieovereenkomst; geef
“Continue”.
8.
Ga akkoord met de
licentieovereenkomst; geef “Agree”.
9.
Hier kan de wijze van installeren
worden bepaald. Het advies is om de
standaard te gebruiken; geef
“Continue”.
Pagina 9 van 19
10. Om te kunnen installeren is een
wachtwoord nodig. Type het
wachtwoord en geef “OK”.
11. Als het goed is verschijnt na enige
tijd het scherm links, geef “Close”.
Hiermee is de software installatie
voltooid.
12. Nu volgt het configureren van de
software voor gebruik, Hiertoe dient
het “pcf” bestand te worden
geïmporteerd. Ga naar de CISCO VPN
Client applicatie in de “Application”
folder en start deze.
13. Als de applicatie is gestart, klik om
import om de configuratie te
importeren.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 10 van 19
14. Ga naar het “pcf” bestand. Deze is te
downloaden van
http://cert.uu.nl/vpn/Solis-VPN.pcf.
Geef open.
15. Na het importeren verschijnt de
melding dat het gelukt is. Geef “OK”.
16. Hiermee is het configureren voltooid
en kan de verbinding worden getest.
Kies “Solis-VPN” uit de lijst van
profielen en geef “Connect”.
17. In het scherm dient (eenmalig) de
Username te worden aangepast; hier
dient het solis-id te staan. Bij
wachtwoord die het solis-wachtwoord
te worden gebruikt. Geef “OK”.
18. Het is gelukt; geef “Continue”.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 11 van 19
19. Op de plaats van “Connect” staat nu
“Disconnect”. Evident geeft
“Disconnect” wanneer klaar met VPN.
Mocht de applicatie zijn afgesloten
open de applicatie CISCO VPN Client
opnieuw om “Disconnect” (en
“Connect”) te kunnen geven.
2.3 VPN Client voor andere besturingssystemen
Zie: http://helpdesk.cs.uu.nl/vpn.help
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 12 van 19
3 Werken met Solis-VPN
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u met VPN kunt werken. In de eerste paragraaf wordt
uitgelegd hoe u een VPN verbinding opzet. Vervolgens wordt in de tweede paragraaf
uitgelegd hoe u bij uw bestanden kunt komen die op de O: en de U: schijf opgeslagen
zijn. In de derde paragraaf wordt uitgelegd hoe u met VPN, full text artikelen kunt
opzoeken via de Universiteitsbibliotheek.
Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven kunt u vanuit huis gebruik maken van VPN, maar het is
ook mogelijk om vanaf een publieke werkplek een VPN verbinding op te stellen. De
handelingen die in dit hoofdstuk staan beschreven zijn in beide situaties gelijk. Daar waar
ze wel afwijken zal dit aangegeven worden.
3.1 Opzetten van een beveiligde verbinding
Onderstaande handelingen moeten uitgevoerd worden als u gebruik wilt gaan maken van
applicaties of data waarvoor een VPN verbinding nodig is.
Als de VPN Client Software is geïnstalleerd (zie hoofdstuk 2) kun u deze vanuit het
startmenu starten. Dit moet u elke keer doen als u verbinding wilt maken met het
universitaire netwerk.
Schermafdruk
De onderstaande handelingen zijn van
toepassing op een door u geïnstalleerde
VPN client, bijvoorbeeld bij u thuis:
1.
2.
3.
4.
Klik
Klik
Klik
Klik
op
op
op
op
Start
Programs
Cisco Systems VPN Client
VPN client
In het scherm dat u nu te zien krijgt op
Connect.
Handeling
De onderstaande handelingen zijn van
toepassing op een publieke werkplek
bij de Universiteit Utrecht:
1.
2.
3.
4.
5.
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
op
op
op
op
op
Start
Standard Aplications
System
VPN
VPN client
In het scherm dat u nu te zien krijgt op
Connect.
5.
Vul in het inlogscherm dat u nu ziet
uw Solis-ID en wachtwoord (die u ook
gebruikt om uw e-mail te lezen) in en
klik op OK.
Nu gaat de VPN client verbinding maken.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 13 van 19
6.
Als deze verbonden is dan krijgt u het
volgende schermpje te zien. Klik op
“Continue”.
Alle schermen verdwijnen nu, er blijft
alleen een icoontje in uw system tray (op
de balk naast de tijd rechts onderin het
beeld) over.
Aan het slotje kunt u zien of u met VPN
verbonden bent.
Is het slotje dicht, zoals hiernaast te zien
is dan bent u verbonden.
Wanneer het slotje open staat is er geen
verbinding en zult u de bovenstaande
handelingen nogmaals moeten uitvoeren.
U verbreekt de VPN verbinding via het
menu onder dit icon.
7.
Klik hiervoor met de rechtermuisknop
op het slotje.
Kies disconnect
De verbinding wordt verbroken: het slotje
gaat weer open.
3.2 Opstellen verbinding met uw netwerkschijf
Indien u een VPN verbinding heeft gemaakt (zie vorige paragraaf) kunt u gebruik maken
van gemeenschappelijke bestanden die u terug vindt op uw O:-schijf. Tevens is het
mogelijk om gebruik te maken van uw eigen bestanden op uw zogenaamde User / Home
schijf, de U:-schijf.
Waarschuwing: Komt u tijdens het verbinden een keuzemogelijkheid “reconnect at
logon” tegen, vink deze dan niet aan! De PC gaat dan steeds proberen uw netwerkschijf
te vinden, ook als er geen VPN verbinding is. Daardoor wordt de PC erg traag.
In onderstaande handelingen wordt een aantal maal “[Solis-ID]” gebruikt. Vul hier uw
eigen Solis-ID (zonder haken) in.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 14 van 19
3.2.1
Thuis situatie
Onderstaande handelingen dient u uit te voeren als u een gegevens wilt benaderen van
een netwerk schijf vanaf een werkplek bij u thuis bijvoorbeeld.
Schermafdruk
Handeling
Dubbelklik op “My Computer”
Het volgende venster wordt geopend
Ga via “Tools” naar “Map Network Drive”
Selecteer deze optie
In het volgende venster kunt u de driveletter selecteren, selecteer hier de U:
Vul bij Folder het path in naar uw home
drive:
\\soliscom.uu.nl\uu\users\
%username%
Vervang %username% door uw
accountnaam (Solis-id): bijvoorbeeld
Lubbe108
Als u deze schijf elke keer bij het
opstarten van de computer wilt
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 15 van 19
Schermafdruk
Handeling
koppelen kunt u de optie “Reconnect at
logon” gebruiken
Click nu op “different user name”
Vul in dit scherm uw accountgegevens
op de volgende manier in:
Soliscom\
%username%
en click op OK
Vervang %username% door uw
accountnaam (Solis-id): bijvoorbeeld
Lubbe108
Click op Finish
De U-schijf kan nu via de “Windows
Explorer” worden benaderd.
Het is ook mogelijk verbinding te maken met uw groeps-netwerkschijf. Waarmee u
bestanden kunt delen met uw collegae.
Volg hiervoor de volgende handelingen:
Schermafdruk
Handeling
Dubbelklik op “My Computer”
Het volgende venster wordt geopend
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 16 van 19
Schermafdruk
Handeling
Ga via “Tools” naar “Map Network Drive”
Selecteer deze optie
In het volgende venster kunt u de drive
letter selecteren, selecteer hier de O:
Vul bij Folder het path in naar uw home
drive:
\\soliscom.uu.nl\uu\data
Als u deze schijf elke keer bij het
opstarten van de computer wilt koppelen
kunt u de optie “Reconnect at logon”
gebruiken
Click nu op “different user name”
Vul in dit scherm uw account gegevens
op de volgende manier in:
Soliscom\%username%
Vervang %username% door uw
accountnaam (Solis-id): bijvoorbeeld
Lubbe108
Vul uw wachtwoord in en click op OK
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 17 van 19
Schermafdruk
Handeling
Click op Finish
De O-schijf kan nu via de “Windows
Explorer” worden benaderd.
3.2.2
Publieke werkplek
Onderstaande handelingen dient u uit te voeren als u een gegevens wilt benaderen van
een netwerk schijf vanaf een publieke werkplek bij de Universiteit Utrecht.
Schermafdruk
Handeling
1. Klik op Start
2. Klik op Standard Aplications
3. Klik op System
4. Klik op VPN
Het volgende scherm verschijnt.
5.
Klik op: Map Network Drives
U krijgt nu een U:-schrijf en O:-schijf.
Deze twee schijven zijn de Windows
Verkenner te benaderen.
3.3 Raadplegen van full-text artikelen via de
Universiteitsbibliotheek
Schermafdruk
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Handeling
1. Start een internet browser op.
2. Surf naar het adres:
http://omega.library.uu.nl
Pagina 18 van 19
3.
Het volgende scherm verschijnt.
4.
Doorzoek de collectie en download
fulltext artikelen.
4 Mogelijke problemen
Het functioneren van de VPN verbinding is van veel schakels afhankelijk. ICT Servicedesk
kan u beperkt assisteren. Een paar problemen die op kunnen treden zijn:
-
Uw PC kan onwerkbaar traag kan worden op het moment dat er geen VPN
verbinding is. Dit zal met name optreden als er een permanente koppeling met de
netwerkschijf is opgezet, omdat Windows dan tevergeefs blijft zoeken naar de
server. Staat er ergens bij het opzetten van de verbinding "reconnect at logon" of
"opnieuw verbinden bij aanmelden", vink dit dan uit.
-
Firewalls en routers kunnen problemen geven doordat ze het Cisco VPN Client
geen toegang tot het internet verlenen. Kijk in de documentatie van uw firewall
hoe u dit kunt verhelpen.
-
Bij het activeren van de "tunnel" worden alle op dat moment bestaande
netwerkverbindingen van uw PC ongevraagd verbroken en krijgt uw PC een ander
IP-nummer. Alle programma's die gebruik maken van uw "eigen" IP nummer
kunnen daardoor uitvallen, zodat u misschien niet meer kunt browsen of mailen.
Het opbouwen van de VPN verbinding voordat u andere programma's start kan
hierbij helpen.
-
U schakelt de VPN verbinding weer uit door rechts te klikken op het slotje in de
"system tray" rechtsonder in uw beeld en uit het dan verschijnende menu
"afsluiten" of "exit" te kiezen.
HDL-Solis-VPN Versie 1.3
Pagina 19 van 19

Vergelijkbare documenten

Campus Connect - Helpdesk HoGent

Campus Connect - Helpdesk HoGent worden gedaan. Indien op computer reeds een Cisco VPN client is geïnstalleerd, dan kan worden begonnen bij het importeren van het “pcf” bestand. Te adviseren is om de software en pcf bestand van te...

Nadere informatie