PEPset versie 2015 90052196

Commentaren

Transcriptie

PEPset versie 2015 90052196
Vrijgiftecertificaat
Product
AHZ-artikelnummer
Werkzaam bestanddeel en sterkte
: PEP-set versie 2015
: 90052196
: per tablet Truvada® 200mg/245 mg: Emtricitabine 200 mg en
tenofovirdisoproxil 245 mg
Tivicay® 50 mg: Dolutegravir (als natriumzout) 50 mg
Productdossiernummer
: AHZ 036158
Chargenummer
: 150820
Bereidingsdatum
: 20-08-2015
Verpakkingsvorm en –grootte
: 5 tabletten Truvada® en 5 tabletten Tivicay® in een
pvdc/aluminium resp. pvc/aluminium EAV-blisterverpakking
Vervaldatum
: 01-2017
Analysenummer
: P150105
Geproduceerd door Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Escamplaan 900, 2547 EX DEN HAAG
Kwaliteitscontrole Test
Uiterlijk:
1. 5 tabletten Truvada®
2. 5 tabletten Tivicay®
1. Herkomst Truvada®
2. Herkomst Tivicay®
Eis
Resultaat
1. Blauwe, capsulevormige, filmohulde tablet met
afmeting 19 x 8,5 mm, met aan de ene zijde
gegraveerd 'GILEAD' en aan de andere zijde '701'
2. Gele, ronde, biconvexe tabletten, diameter 9
mm, met aan de ene zijde de inscriptie 'SV 572'
en aan de andere zijde '50'
1. Conform
1. Truvada® 200mg/245 mg filmomhulde tablet
EU/1/04/305/001
chargenummer en expiratiedatum(*):
2. Tivicay® 50 mg filmomhulde tablet
EU/1/13/892/001-002
chargenummer en expiratiedatum:
1. C282166D exp.092018, verpakt in EAV
onder nr.150506 exp.012017 (*)
2. C97H exp. 01-2017,
verpakt in EAV onder nr.
150617 exp. 01-2017
2. Conform
Opmerkingen: (*) Voor Truvada geldt na verpakken in EAV als expiratiedatum de helft van de resterende
houdbaarheid van de oorspronkelijke verpakking
Ik verklaar hierbij dat bovenstaande informatie authentiek en waarheidsgetrouw is. Deze productcharge is
geproduceerd, met inbegrip van verpakken en keuren, op de hierboven vermelde locatie in volledige
overeenstemming met de geldende GMPz-richtsnoeren en met de specificaties die zijn vastgelegd in het
betreffende productdossier. De productie, verpakkings- en keuringsprotocollen zijn gecontroleerd en in
overeenstemming bevonden met de GMPz-richtsnoeren
Datum van vrijgifte
: 26-08-2015
Qualified Person
: C. Dijken, apotheker
Handtekening
:

Vergelijkbare documenten