Le monde du français

Commentaren

Transcriptie

Le monde du français
Congreskrant
JOURNAL DU CONGRÈS LE FRANÇAIS À TRAVERS LE MONDE
20 en 21 maart 2015
www.congresfrans.nl
Noordwijkerhout
Nationaal congres Frans 20 en 21 maart 2015 • Congrès national des professeurs de français les 20 et 21 mars 2015
Le monde du français
In principe wordt de keuze van het congresthema tijdens een van de eerste bijeenkomsten van de
congrescommissie bepaald. Een snelle keuze ligt niet altijd zo voor de hand, maar dit keer waren we er door
een gelukkig toeval snel uit. Het was de treffende combinatie van een e-mail die ik ontving en het feit dat
de opening van het congres 2015 samenvalt met de Journée internationale de la francophonie – de jaarlijkse
viering van de Franse taal, georganiseerd door de OIF, de Organisation Internationale de la Francophonie.
De e-mail was van een overigens zeer getalenteerde oud-leerling die stage liep op Curaçao en die ontdekt
had dat er talloze Franstalige gebieden in het Caribisch gebied liggen. Hij noemde Guadeloupe. Zelf bespreek
ik tijdens mijn lessen altijd Sint-Maarten, zijnde het enige ‘stukje Nederland’ dat nog direct aan Frankrijk
grenst. Deze combinatie – e-mail en de viering – bracht ons dan ook snel op het congresthema: Le français
à travers le monde.
I
n de aanloop naar dit congres hebben we veel medewerking gekregen van verschillende Franstalige ambassades
en in het bijzonder van de OIF zelf, in de persoon van
de ambassadeur te Brussel, Z.E. de heer Xavier Michel.
Een vertegenwoordiger van die OIF zal het congres dan ook
openen op 20 maart 2015.
Onze internationale insteek impliceerde dat wij de inleiders
wereldwijd moesten zoeken. In de Verenigde Staten van
Amerika, in Louisiana, vonden we David Cheramie die ons
allen tijdens de openingsceremonie zal toespreken. En met
reden. Net als in Nederland, waar we ons vak vaak bij directies moeten verdedigen, heeft hij aan den lijve ervaren wat
bescherming van het Frans betekent. Het grootste deel van de
inleiders komt natuurlijk uit Nederland en vanzelfsprekend
uit de naburige landen zoals België en Frankrijk. Maar er zijn
ook collega’s uit Duitsland, Rusland, Ivoorkust en landen van
de Maghreb. Er komen zelfs collega’s uit Libanon, Japan en
een uit Iran! Een expositie over de Franse aanwezigheid in
Spitsbergen is in voorbereiding.
U kunt een keuze maken uit ons grootste aanbod tot nu toe:
meer dan 60 workshops! Het congres vindt als vanouds plaats
in het steeds gewaardeerde congrescentrum De Leeuwenhorst. Ons advies is niet te lang te wachten met inschrijven! U
kunt zich bijvoorbeeld online aanmelden via onze tweetalige
website www.congresfrans.nl. U weet wellicht dat u recht
heeft op een persoonlijk nascholingsbudget (uw school ontvangt dit) dat u zelf in kunt zetten: bovendien is uw deelname
vanaf nu ook geldig als nascholing bij het Lerarenregister.
Uw congresdeelname kunt u bovendien misschien nog
wel terugverdienen! De Franse radiozender France Inter zal
Het nieuwe congres belooft een fête de la
francophonie te worden, waar wij samen
ons vak vieren om de accu weer op te
laden en waar wij laten zien waarom we
het vieren! Ik ben er dan ook trots op u
dit aan te kunnen aanbieden, samen met
mijn collega’s Annemieke Haarlem, Edda
Holm, Els Mulder, Arie van den Akker en
Twan Geerts. Wij rekenen op uw komst!
namelijk tijdens het congres opnames komen maken van het
dagelijkse radiospelletje Le jeu des mille euros. Elke werkdag
tussen 12:45 en 13:00 wordt dit populaire spel uitgezonden
(in Nederland via 162 kHz en uiteraard via Internet). Zie onze
website voor meer informatie! Een andere wedstrijd die georganiseerd wordt, is die van de haiku’s. Ook hiermee zijn grote
prijzen te verdienen; op onze website vindt u ook hierover alle
informatie.
Marcel van den Munckhof,
voorzitter congrescommissie 2015
Ook met de keuze voor het avondprogramma gaan we à
travers le monde. We hebben een bijzonder getalenteerde
Belgische humorist en imitator van talloze zangers weten te
contracteren: Olivier Laurent zal een waaier aan Franstalig
repertoire brengen, van Sardou tot Bécaud om in Frankrijk te
blijven en van de Belgen Johnny en Stromae tot de Canadees
Roch Voisine om grote namen zoals Brel, Brassens, Montand
en Trenet niet te vergeten. Het belooft een sprankelende
avond te worden!
In het tijdschrift Elsevier van 17 mei 2014 stond een artikel
van Olivier van Beemen met als titel Taal met een grote toekomst. Het artikel gaat over een onderzoek waaruit zou blijken dat het Frans in 2050 de meest gesproken taal ter wereld
is met 750 miljoen sprekers, daarmee zelfs veel ‘grote’ talen
voorbijstrevend. Een van de gegeven verklaringen hiervoor
is de bevolkingstoename in bepaalde landen; die toename
is vooral in gebieden waar het Frans de boventoon voert.
Bovendien is Frans samen met Engels de meest verspreide
taal en heeft het in álle werelddelen sprekers. Dat maakt het
tot een wereldtaal. Van Beemen – ook als inleider aanwezig
op het congres – eindigt het artikel met de opmerking: “voor
het Nederlandse onderwijs waarin de positie van het Frans
Olivier Laurent: omnitalent
H
sterk onder druk staat, is het informatie om rekening mee te
houden. Misschien is die moeilijke taal, die steeds minder
Nederlanders beheersen, in de toekomst toch nuttiger dan
vaak wordt verondersteld.”
umoriste hors du commun, Olivier Laurent mélange
subtilement l’humour, l’ambiance, l’émotion et une
performance vocale absolue.
Jacques Brel, Johnny, Yves Montand, Christophe Mae,
Richard Virenque et bien d’autres encore enflamment un
public comblé. Les voici tous, plus vrais que nature car
incarnés par un jeune homme lumineux comme un regard
d’enfant.
Olivier Laurent est Brel comme d’autres sont artisans, il
est Brel avec humilité, il est Brel, là devant vous. Olivier a
été bercé par Brel car son grand-père n’écoutait que lui.
Il semblerait qu’à l’instar de la chanson « Mon Enfance »
celle d’Olivier fut bourgeoise autant que Flamande, sévère,
bref ne correspondant pas à ses aspirations rêveuses. En
Brel, le jeune Olivier vit un frère de fronde, un exemple de
talent dans un monde gris, trop froid.
L’un de ses très nombreux talents est sa maîtrise parfaite
du français, du néerlandais et de l’anglais...mais aussi de
leurs sens de l’humour respectifs. Artiste international,
son talent le conduit dans de nombreux pays : Belgique,
France, Luxembourg, Suisse, Hollande, Russie…
HAIKU EN
CHAMPAGNE!
Concours pour professeurs de français
I
n samenspraak met de heer Daniel Leroy uit België
heeft de congrescommissie het idee opgevat om een
wedstrijd te organiseren die bestemd is voor alle
leraren Frans (ook zij die in opleiding zijn) in Nederland.
We dagen u uit om een bijzondere Franstalige haiku te maken
– met als thema Champagne – en die in te leveren voor dit
concours dat in de semaine de la francophonie, tijdens het
congres, zijn hoogtepunt zal bereiken met de prijsuitreiking.
De hoofdprijs mag er zijn: de maker van de beste haiku wint
een verblijf naar de Champagnestreek met overnachting,
diner en natuurlijk een bezoek plus proeverij aan één van
de champagnehuizen, aangeboden door het Bureau du
Champagne Benelux.
Bovendien zijn er nog andere fraaie prijzen te winnen!
Verderop in deze congreskrant vindt u meer achtergrondinformatie over het maken van haiku’s (p. 3); op onze
website vindt u de inschrijfformulieren. Wij rekenen op uw
creativiteit en hopen op een grote deelname!
voor alle informatie en nieuws • www.congresfrans.nl • pour toute information et actualités
2
NATIONAAL CONGRES FRANS 20 en 21 maart 2015
De Leeuwenhorst - www.nh-hotels-nl/NH-Noordwijkerhout
Défense et illustration de la langue française
Ja, de sectie Frans van de vereniging Levende Talen doet er alles aan om dit
pleidooi van Joachim du Bellay ook in de 21ste eeuw in praktijk te brengen.
Illustration
Hoe die beter te bereiken dan door tijdens de lessen Frans de
leerlingen zelf productief te laten zijn en ze in verschillende
concours die de sectie Frans organiseert hun creativiteit in
het Frans te laten tonen: of het nu in een profielwerkstuk,
een rap, een kort filmpje of een opstel over een in het Frans
gelezen boek is. Illustration ook omdat u aan de uitblinkers
op elk niveau van vmbo tot en met gymnasium de penning uit
kunt reiken die door de sectie Frans is bedacht met de tekst
Meilleur élève au bac de français.
Geen illustration noch bij leerlingen, noch bij docenten
zonder bezielde inzet en oefening. Leerlingen hebben recht
op goed en motiverend onderwijs, zodat ze echt voor het vak
gaan. Daarom bieden wij u als docent elk jaar de gelegenheid
u verder te bekwamen in de kunst van het les geven tijdens de
studiedagen en het congres. Daarom maakt onze didactiekcommissie pakkend materiaal dat u in uw les kunt inzetten.
Met hetzelfde oogmerk informeren wij u via onze maandelijkse Nieuwsbrief, artikelen in LT magazine en onze website
www.franszelfsprekend.nl over wat er speelt in het onderwijs
Frans. Een breder publiek van leerlingen, docenten en andere
belangstellenden stellen wij in staat om op dezelfde website
antwoorden te vinden op vragen als waarom, waar, wanneer
en van wie Frans leren.
De sectie Frans werkt nauw samen met het Institut français
in de organisatie van concours en culturele evenementen.
Vanuit de gedachte samen sterk is de sectie Frans ook actief
lid van de ronde tafel Frans…
Levende Talen is een inhoudelijke vakvereniging en
wat betreft het moderne vreemde talenonderwijs de
gesprekspartner van OCW, SLO, CITO en andere belangrijke
spelers in het onderwijsveld. Hoe meer leraren en docenten
in opleiding zich aansluiten bij de vereniging en lid worden
van de sectie Frans, hoe overtuigender de boodschap over zal
komen bij deze organisaties en bij schooldirecties.
Levende Talen is ook een vakbond. Mocht u onverhoopt
behoefte hebben aan juridisch advies en/of ondersteuning,
dan kunt u als lid van de sectie Frans daar gratis een beroep
op doen.
Défense
Persoonlijk lid zijn van de sectie Frans levert dus vele
voordelen. Lid zijn of lid worden is ook een blijk van
engagement binnen uw en onze beroepsgroep van docenten
Frans. Ook hier geldt samen sterk! Wij heten u van harte
welkom!
Jammer genoeg staat de positie van het Frans nog steeds
onder druk. Waarschuwen, onderhandelen en protesteren
blijft nodig op school- en landelijk niveau én naar blijkt, kan
leiden tot goede oplossingen!
L’OIF à la rencontre
des professeurs de
français aux Pays-Bas
E
ntre le Congrès mondial de
2012 en Afrique du Sud et
celui de 2016 en Belgique, les
professeurs de français aux
Pays-Bas se sont donné rendezvous à Noordwijkerhout, le 20
mars 2015, pour débattre du « français à
travers le monde ». Cet événement revêt pour
la Francophonie une forte signification à plus
d’un titre.
Il s’inscrit tout d’abord dans une séquence
qui témoigne de la vitalité et de l’attractivité
du français dans trois pays phares de
l’espace néerlandophone. Il peut ainsi
être l’occasion d’approfondir un dialogue
séculaire entre ces deux langues que
l’histoire et la géographie ont placées au
contact l’une de l’autre dans des destins
mêlés et dans une étroite relation faite tout
à la fois de convivialité, d’identité plurielle
et de complexité. L’objectif d’un partenariat
renforcé entre le français et le néerlandais
participe de l’ambition d’une Francophonie
ancrée dans la diversité linguistique
et culturelle. C’est l’originalité de la
Communauté francophone que de constituer
un espace sans frontière entre les langues.
Le Congrès de Noordwijkerhout vient aussi
opportunément rappeler, par sa thématique
– « Le français à travers le monde » – la place
que celui-ci conserve dans la communication
internationale et le rôle primordial que jouent
les enseignants dans sa diffusion. C’est
d’abord et avant tout parce que le français
est enseigné presque partout à travers notre
planète qu’il a vocation à figurer parmi les
principales langues internationales. Pour
s’affirmer dans le monde, la Francophonie
doit savoir sortir de son monde. Le fait
que des diplomates, des fonctionnaires
internationaux, des scientifiques, des
hommes d’affaires, des créateurs originaires
de pays non francophones aient la capacité
et le goût de s’exprimer en français constitue
sans nul doute le principal indicateur de
pérennité de la Francophonie.
Il n’est pas indifférent non plus pour l’OIF que
votre rencontre se tienne à proximité de La
Haye dont on sait l’importance comme centre
international au carrefour des Nations Unies
et de l’Union européenne. Ce rayonnement
de la capitale administrative des Pays-Bas
offre à la Francophonie un terrain privilégié
d’expression et d’action dans ses domaines
de prédilection que sont le droit,
Radio France: Christophe Abramowitz
la justice et la paix. Il est à cet égard
significatif que l’Association des
fonctionnaires francophones dans les
Organisations internationales (AFFOI) soit
née il y a quelques années dans le contexte
de La Haye.
Il faut enfin se réjouir que le comité
organisateur ait choisi d’ouvrir le Congrès le
20 mars, pour marquer la célébration de la
Journée internationale de la Francophonie,
qui prendra en réalité aux Pays-Bas la
forme d’une pleine semaine. Cette date qui
commémore, chaque année, la fondation, en
1970 à Niamey, de l’Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT), aujourd’hui
devenue l’OIF, nous rappelle également le
rôle déterminant que les acteurs et militants
de la Francophonie non gouvernementale, à
commencer par les professeurs de français,
regroupés deux ans auparavant dans la FIPF
(Fédération internationale des professeurs de
français), ont joué, tout au long des années
1960, dans la consécration institutionnelle
du projet francophone.
C’est dire que, sans méconnaître la difficulté
du métier et, trop souvent, l’ingratitude du
statut de l’enseignant, c’est bel et bien grâce
aux professeurs de français, à leur sens
éminent de l’engagement et du dévouement,
que la Francophonie peut encore aujourd’hui
garder foi en son avenir. L’OIF ne manquera
pas d’être présente à votre rendez-vous du
20 mars 2015 à Noordwijkerhout.
GAGNEZ MILLE EUROS !
Le Jeu des 1 000 euros est une émission radiophonique actuellement
diffusée sur France Inter, créée en 1958 par Henri Kubnick. C’est le jeu
le plus ancien du paysage radiophonique français.
L
’émission se déplace toute l’année
dans des dizaines de villes françaises,
petites et grandes, au moins une
par semaine ; lors du Congrès national
des professeurs de français le jeu sera de
passage à Noordwijkerhout ! L’émission
reste toujours l’émission radiophonique
française la plus écoutée à 12h45.
Le jeu consiste en une série de questions
culturelles posées à une équipe de deux
candidats ; ils peuvent gagner la somme
assez élevée de 100 000 francs de l’époque.
Les questions sont réparties en plusieurs
niveaux de difficulté, indiqués par une
couleur : des plus faciles aux plus difficiles,
questions bleues, blanches et rouges :
les candidats tirent alors au sort les six
questions auxquelles ils vont devoir
répondre : trois bleues, deux blanches,
une rouge. Si les questions sont envoyées
par les auditeurs, c’est l’équipe de
production de l’émission qui réalise la
classification des niveaux de difficulté.
Xavier MICHEL
Ambassadeur, Représentant
permanent de l’OIF auprès
de l’Union Européenne
S’ils ont répondu correctement aux six
questions, ils peuvent quitter le jeu avec
leurs gains (actuellement 150 €) ou tenter
le Banco. La question Banco est une
question jugée difficile et classée dans
une catégorie spécifique par la production.
Les candidats n’ont droit qu’à une seule
réponse à cette question mais à un délai
d’une minute ; ils peuvent se concerter.
En cas de réponse correcte, ils gagnent
une somme de 500 € à se partager. En cas
d’échec au Banco, les candidats perdent
tous leurs gains et repartent actuellement
avec un simple transistor.
Les candidats ayant répondu correctement
au Banco peuvent alors tenter le Super
Banco. Les modalités du Super Banco
sont les mêmes que celles du Banco,
mais la question est tirée au sort parmi les
questions les plus ardues posées par les
auditeurs. En cas de succès, les candidats
remportent 1 000 €, à se partager. En cas
d’échec, ils repartent tout de même avec un
baladeur-récepteur numérique.
Si vous participez au congrès, vous pourrez
poser ultérieurement votre candidature.
La procédure d’inscription sera
communiquée début 2015 en accord avec
l’équipe d’animation de la radio France Inter
qui viendra aux Pays-Bas, sur le site web
www.congresfrans.nl.
L’émission exceptionnelle du JEU DES 1000
EUROS aux Pays-Bas est une initiative
commune du comité organisateur du
congrès national et de l’Alliance française
de La Haye.
de complete Nederlandstalige editie • www.congresfrans.nl • votre édition complète en français
Ou : Comment cultiver son jardin francophone au pays de l’Oncle Sam ?
Un bougre de bayou
David Cheramie est né à la Nouvelle-Orléans,
mais a grandi dans le village de pêche et de
services pétroliers de Canal Yankee, ce que
les Américains ont nommé Golden Meadow,
sur les rives du Bayou Lafourche. Après
ses études – d’histoire et de français qu’il
a terminées par un doctorat – il a vécu en
France. De retour en Louisiane, il a décidé
de participer activement à la renaissance de
la langue et la culture françaises. Il est un
membre fondateur des Amis de l’immersion
et, avec le chanteur Zachary Richard,
d’Action Cadienne, deux organisations qui
se consacrent à la préservation en langue
française à travers l’éducation par immersion
française.
A
ction Cadienne est une organisation
américaine dont l’objet est de
préserver, promouvoir et défendre
la francophonie et la culture acadienne ou
cadienne, notamment au sein de l’État de
Louisiane. Selon les statistiques il y aurait
2 à 5 millions de Cadiens. L’usage d’un
dialecte français unique (le français cadien)
et de nombreux autres traits culturels les
distinguent comme groupe ethnique à part
entière. Ils sont officiellement reconnus
comme groupe ethnique national par le
gouvernement américain. David Cheramie,
en tant que l’un des co-fondateurs de
l’organisme « Action Cadienne » sait donc
ce que la défense du français veut dire !
En 1997, il publie son premier recueil de
poésie, Lait à mère aux Éditions d’Acadie et
Prise de Parole. L’année 1998 a vu la publication d’un recueil de nouvelles, Feux Follets :
Une anthologie de la nouvelle louisianaise,
écrites en français par des Louisianais qu’il a
édité et auquel il a contribué. Après avoir travaillé pendant plus d’un an comme directeur
de la programmation et de la communication
pour le Congrès mondial acadien -Louisiane
1999, il a été nommé Directeur exécutif du
Conseil pour le développement du français
en Louisiane (CODOFIL) en janvier 1998. En
2004, il a été nommé Chevalier dans l’Ordre
De haiku
H
des Arts et des Lettres par le gouvernement
français. En 2007, le Conseil Supérieur de la
Langue Française, une branche du gouvernement du Québec, l’a nommé à l’Ordre des
francophones d’Amérique.
Son deuxième livre de poésie, Julie Choufleur
ou les Preuves d’amour, a été publié en
2008 par Les Éditions Tintamarre au Centenary College à Shreveport, en Louisiane.
Depuis février 2011, il tient la chronique « En
français » dans le magazine Acadiana Profile
où il écrit sur différents aspects des cultures
du sud de la Louisiane.
En mai 2011, après treize ans au CODOFIL, il
a été nommé chef de la direction du Bayou
Vermilion District, une subdivision politique
de l’État de la Louisiane entièrement dans la
paroisse de Lafayette. Il dirige Vermilionville, un musée d’histoire vivant des Cadiens,
Créoles et Amérindiens et supervise les
opérations de nettoyage et de restauration le
long du Bayou Vermilion.
Dans le discours d’ouverture Monsieur
Cheramie nous parlera de sa vie, dédiée à la
perpétuation de la langue française en Louisiane. Vous aurez ensuite l’occasion d’assister
à l’une de ses interventions et il se fera un
plaisir de vous dédicacer ses livres.
aiku is een kort gedicht van
17 lettergrepen (drie verzen
van 5, 7 en 5 lettergrepen)
dat vast verankerd moet zijn
in de fysieke werkelijkheid en dat een
zogenaamd « seizoenswoord » moet
bevatten ofwel een woord dat verwijst naar
een seizoen, naar de natuur (ijs, sneeuw,
lucht, bomen) en naar de omgeving. Het
gedicht wordt over het algemeen in één
keer neergeschreven, zonder dat men
nadenkt over zo’n eerste formulering,
want hier telt vooral de spontaniteit van
het ogenblik: het gedicht is het resultaat
van een eerste inval. De klassieke haiku
wordt ingedeeld volgens vijf aan de
jaargetijden gebonden categorieën: lente;
zomer; herfst; winter en Nieuwjaar. De
vorm van de haiku beantwoordt aan zeer
nauwkeurige voorschriften. De haiku
vindt zijn oorsprong in de middeleeuwse
voorlopers van rederijkerstoernooien en
werd in de tweede helft van de zeventiende
eeuw verder ontwikkeld. In Japan is deze
dichtvorm een waar fenomeen, een tot een
instituut geworden gewoonte waar als het
ware een heel stelsel van voorschriften voor
bestaat, met reglementen, verenigingen
en wedstrijden, voor alle lagen van de
bevolking; zo is er zelfs een haiku-concours
voor werknemers van bepaalde bedrijven.
H
Pas later besefte ik dat het nauwelijks toeval was dat ze die
taal sprak. Tot diep in de twintigste eeuw was het de tweede
taal bij uitstek van Portugezen, die bovendien massaal naar
Frankrijk emigreerden (en soms waren teruggekeerd) om
aan de economische malaise in eigen land te ontsnappen.
In en rond Parijs wonen nog steeds ongeveer een miljoen
Portugezen.
Sinds 2002 ben ik journalist en de Franse taal vormt voor mij
een leidraad voor mijn professionele reizen. Zo beschreef
ik in het Canadese Québec hoe de Franstaligen zich uit alle
macht – en met succes – hebben verzet tegen het dominante
Engels. Elk Engels woord krijgt een officiële vertaling van een
speciale commissie en er geldt zelfs een wet die stelt dat
winkels hun waren alleen in het Engels mogen aanprijzen als
de tekst significant kleiner is gedrukt dan de Franse.
Frans was ook het hoofdonderwerp van twee reportages
die ik maakte over topontmoetingen van de Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), de Franstalige
tegenhanger van de Commonwealth of Nations. ‘In de ruïnes
van de dekolonisatie hebben we een schat ontdekt: het
Frans,’ vond oprichter Léopold Sédar Senghor, politicus én
poëet met een sterke liefde voor Frans.
In 2006 vond de top plaats in de Roemeense hoofdstad
Boekarest, op het oog een weinig voor de hand liggende
locatie, maar net als Portugal bleek Roemenië een land dat
lange tijd nauwe culturele banden met Frankrijk onderhield.
Wedstrijd Haiku en Champagne
Vanwege het congres Frans organiseert de
congrescommissie een wedstrijd met als
thema Champagne. In uw inzending moet
een verwijzing naar Champagne staan (“les
bulles, l’effervescence, la peau, le raisin,
la grappe, la vigne, la Marne, l’Aube en
l’aube” om enkele voorbeelden te geven).
Om alvast in de stemming te komen vindt
u in deze krant enkele voorbeelden van
haiku’s gemaakt door Vlaamse leerlingen.
Op de website van het congres vindt u alle
verdere informatie.
Sous le saule pleureur
Rêvasser avec Marcel
On boit du champagne
La fête éclatée
Tant de gouttes d’esprit tombées
La mousse dansera
(naar Anthe Lainé –
(Bo Dedeurwaerder –
Sint-Jozefinstituut, St.-Niklaas - B)
OLV-College, Bevegem - B)
De schat van Senghor
et was rond de eeuwwisseling op een verlaten
stationnetje in het binnenland van Portugal.
Achter het loket zat een oudere dame met op
haar bureau een stapel stempels en paperassen. Voor mijn
Interrail-rondreiskaart had ik een reservering nodig voor
een trein naar Spanje. Engels sprak ze niet en mijn poging
Portugees te spreken was vruchteloos. We ontdekten toch
een aanknopingspunt: Frans.
Is de haiku toepasbaar in de
lessen Frans?
Dit is een geweldige manier om de
poëtische vorm in te voeren, zonder al te
complexe elementen van de formele,
structurele en ritmische vereisten. Omdat
het mogelijk is om vorm te geven aan zijn
emotie, de eigen expressie en omdat het
aanzet tot nadenken, laat het de leerling
niet alleen vaardigheden ontwikkelen,
maar leert hij/zij ook de diversiteit van
vormen van expressie en de creatieve
verbeelding. De haiku blijkt een zeer
interessante steun te zijn voor het geheugen, begrip en creatie. In schriftelijke
activiteiten stimuleert de haiku de creativiteit. De leerling creëert en uit zich zonder
heel complex zinnen te hoeven maken.
En drie jaar geleden woonde ik de bijeenkomst bij in
Kinshasa in Centraal-Afrika. Volgens sommige definities is
de wervelende hoofdstad van de Democratische Republiek
Congo met een kleine tien miljoen inwoners tegenwoordig
de grootste Franstalige stad ter wereld (met de kanttekening
dat lang niet alle inwoners de taal spreken). Zowel voor de
autoriteiten in Boekarest als voor die van Kinshasa was
het een mooie gelegenheid de (Franstalige) buitenwereld
te laten zien dat zij in staat waren een dergelijke top
met vertegenwoordiging uit meer dan vijftig landen te
organiseren. Kinshasa kreeg bovendien een flinke kuisbeurt
en veranderde van “Kin-Poubelle” in “Kin-la-Belle”, zoals
de stad tijdens een bloeiperiode in de jaren zeventig ook al
eens werd genoemd.
Olivier van Beemen (1979)
studeerde Frans en journalistiek
aan de Universiteit van Amsterdam
en schreef zijn masterscriptie over
nationalisme op Corsica. Tussen 2002 en 2012
was hij correspondent in Parijs voor onder
meer Elsevier, Het Financieele Dagblad,
Het Parool en de Belgische media Knack en
De Tijd. In 2009 verscheen zijn boek In Parijs.
Vanuit Amsterdam volgt hij de Franse actualiteit
nog steeds voor Elsevier en Knack en hij werkt
aan een boek over het bedrijfsleven in Afrika.
Tijdens het congres Frans zal Olivier van
Beemen een lezing verzorgen.
Soms is het aan de Franse taal te danken dat ik – excusez le
germanisme – überhaupt ergens een verhaal kan maken.
In 2011 deed ik voor het FD – Het Financieele Dagblad –
verslag van de val van dictator Ben Ali in Tunesië, het begin
van de zogenoemde Arabische Lente. Het kostte me niet
veel moeite om de redactie ervan te overtuigen dat het een
goed idee was mij daarheen te sturen. Vrijwel niemand bij
de krant sprak immers Frans, samen met Arabisch de meest
gesproken taal van het land.
De afgelopen jaren heb ik veel reizen gemaakt naar
Afrika, onder meer naar de Franstalige landen Senegal,
Mali, Ivoorkust, Congo-Brazzaville, Burundi en Rwanda (waar
Engels overigens aan een opmars bezig is als gevolg van de
dubieuze rol die de Fransen speelden tijdens de genocide).
Telkens geniet ik ervan Frans te spreken met de contactpersonen ter plaatse, vooral als ze met karakteristieke rollende
‘r’ spreken. Daarbij valt me vaak op dat Franstalige Afrikanen
voor Europeanen veel beter te begrijpen zijn dan Engelstalige, die doorgaans een dialect en accent hebben dat
verder is verwijderd van de Europese standaardtaal.
Een fraaie uitdrukking die ik las in Lumières de Pointe Noire
van de Congolese schrijver Alain Mabanckou wil ik u niet
onthouden: «... de belles femmes qui se baignent, et qui
dansent en remuant leur Pays-Bas». (… mooie badende
vrouwen, die dansen terwijl ze hun Lage Landen schudden).
voor alle informatie en nieuws • www.congresfrans.nl • pour toute information et actualités
3
4
NATIONAAL CONGRES FRANS 20 en 21 maart 2015
De Leeuwenhorst - www.nh-hotels-nl/NH-Noordwijkerhout
vendredi 20 mars
Ateliers A
vendredi 20 mars
11h45-13h00
Atelier A1
Dites A!
La méthode «répétez après moi» ne marche pas toujours.
Chacun entend les sons qu’il a l’habitude d’entendre
dans sa langue maternelle. Souvent, les sons inconnus
ne sont même pas perçus. Ces sons peuvent être rapprochés de sons familiers. L’atelier présente une technique
de l’enseignement de la prononciation qui permet d’expliquer aux apprenants l’articulation des sons difficiles et
de rendre l’enseignement de la phonétique amusant.
Natalia Dankova – Université du Québec en Outaouais,
Canada
Atelier A2
Gepersonaliseerd leren
In deze workshop gaan we in op de mogelijkheden
van gepersonaliseerd leren voor het vak Frans. En wat
het betekent voor de docent en leerling als leerlingen
bepaalde vaardigheden individueel en gepersonaliseerd
oefenen: op hun eigen manier, in hun eigen tempo en op
het niveau dat bij hen past. Malmberg werkt in een
partnership met Knewton aan leeroplossingen die dit
mogelijk maken. We delen graag onze visie met u en
nodigen u uit hierop uw professionele feedback te geven.
Daphne Verrest en Hans Prins – Uitgeverij Malmberg,
Nederland
Atelier A3
Breinvriendelijk taalonderwijs
In deze interactieve lezing wordt gepoogd een antwoord
te geven op twee vragen:
a) Waarom vergeten leerlingen zoveel van wat ze hebben
geleerd. Waarom zeggen volwassenen vaak: “Ik heb vijf
jaar Frans gehad op school, maar ik weet er niets meer
van”? En wat kunnen we hieraan doen? b) Waarom
kunnen leerlingen niet gewoon de regels toepassen die
ze net geleerd hebben? En wat kunnen we daaraan doen?
Om deze vragen te beantwoorden bekijken we wat er in
de hersenen gebeurt, als we een taal leren en bespreken
we suggesties om het Frans op een breinvriendelijke
manier aan te bieden.
Kirstin Plante en Iris Maas – TPRS, Nederland
Atelier A4
Nouveaux talents, nouvelles approches de la
chanson française et francophone
Nouvelles chansons, nouvelles approches… La scène
musicale française foisonne de nouveaux talents. Faire
entrer en classe cette diversité et faire connaître la
nouvelle chanson en apprenant le français constituent
les objectifs de cet atelier illustré par la présentation de
« Génération française 9 » et d’« Acoustic », projets
pédagogiques réalisés en collaboration par le Bureau
Export, l’Institut français, TV5MONDE et le CAVILAM –
Alliance française.
Michel Boiron – CAVILAM Vichy – Alliance française
France
Atelier A5
Le français des sciences et de l’histoire-géographie
Présentation/atelier axés sur quatre volets sur le
français de l’histoire et des sciences, avec des exercices
d’analyse de documents. Ensuite, découverte et
observation de quelques activités FLE en DASPA par
groupe de 4-5 (activités de terrain). Puis, présentation
d’outils et d’ouvrages FLE pour les cours de sciences et
d’histoire-géographie. Finalement, activité de groupe à
créer en FLE en s’inspirant des activités présentées.
Yohann Fleury – coordinateur DASPA (Dispositif d’Accueil
et de Scolarisation pour élèves primo-arrivants) - Institut
de la Providence, Belgique
Atelier A6
Le haïku, source de créativité
Le haïku est un excellent moyen d’initier à la forme
poétique, sans apporter trop d’éléments complexes sur
le plan formel, structurel et rythmique. La combinaison
de la brièveté et de la simplicité qui le caractérise permet
à tous d’accéder à la création poétique. On pourrait dire
qu’il désacralise la poésie par la possibilité de donner
une forme à son émotion, à l’expression de soi ou à la
concertation de sa pensée. Le haïku se révèle être un
support très intéressant pour travailler la mémorisation,
la compréhension ainsi que la création. Cette expression
écrite est comme une « photo polaroïd » qui nous situe
dans le temps et dans l’espace. Venez découvrir !
Daniel Leroy – coordinateur FORMACOM, Belgique
Atelier A7
Weg met spreekangst. We gaan voor spreekdurf!
We moedigen leerlingen aan om actief te communiceren
om hun taalverwerving, motivatie en zelfvertrouwen
te bevorderen. Toch lukt dit niet voor alle leerlingen.
Onderzoek voor Frans toont aan dat 1 op 3 leerlingen
angst ervaart. Na een korte inleiding stellen we
samedi 21 mars
oplossingen (“sleutels”) voor om spreekdurf te
stimuleren. We inspireren ons op literatuur, maar ook op
eigen praktijkervaringen. We eindigen met een concreet
voorbeeld waarin we de sleutels concretiseren in een
leerlijn van tien sessies.
Mathea Simons en Karen van de Putte – Universiteit
Antwerpen – Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, België
Atelier A8
Didactique de la grammaire française
Nous allons aborder la question de l’enseignement de
la grammaire française pour passer en revue l’aspect
notionnel-fonctionnel de l’approche communicative
avant de présenter les grammaires (pédagogiques et
de référence) qui reflètent ce dernier aspect issu des
linguistiques pragmatiques. A la suite de notre quête des
grammaires notionnelles-fonctionnelles, nous aurons
un regard d’ensemble sur la Grammaire du sens et de
l’expression de Patrick Charaudeau et sur certaines
grammaires pédagogiques et manuels de FLE.
Danial Basanj – Université Shahid Beheshti. Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines, Iran
Atelier A9
Français euphémique, français technocratique et
français politiquement correct
Exploration des formes que revêtent l’euphémisme,
la langue de bois technocratique et le politiquement
correct, compte tenu que l’euphémisme est un procédé
linguistique substitutif consistant à atténuer une expression par rapport à l’information qu’elle doit transmettre ;
les propos technocratiques révèlent un discours bloqué
qui manque de contenu ; et le politiquement correct
s’attaque à toute forme de discrimination en supprimant
des termes jugés dégradants.
Montserrat López Díaz –Universidad de Santiago de
Compostella, Espagne
Atelier A10
Lesmateriaal voor Frans bovenbouw: ontdek de
nieuwste generatie
Maak kennis met deze nieuwe methode: een volledig
nieuwe editie voor de tweede fase, de opvolger van
de succesvolle methode Libre Service 3ème édition.
Compleet met uitgebreide examentraining voor alle vaardigheden. U ontdekt alle facetten van de methode, met
thema’s als leeropbrengsten, differentiatie en nieuwe
digitale oplossingen en mogelijkheden die zorgen voor
meer motivatie en succes bij uw leerlingen.
Eva Goudsmit – uitgeverij ThiemeMeulenhoff, Nederland
Atelier A11
Invitation au voyage littéraire
Laat u meenemen op een verrassende reis langs verhalen
van hedendaagse schrijvers waaronder Jean-Philippe
Blondel, Claire Castillon, Anna Gavalda en Eric-Emmanuel Schmitt. Maak kennis met een originele manier om
Franse literatuur onder de aandacht te brengen. Ontdek
het effect van de afwisseling tussen in het Nederlands
vertelde en in het Frans voorgedragen fragmenten. Beleef
het verhaal alsof u er deel van uitmaakt en geniet van de
oorspronkelijke stijl. Ervaar dat het Franse verhaal zo ook
voor niet-gevorderde lezers toegankelijk wordt.
Tracy van Poppel en Lisette Steentjes – Nederland
Atelier A12
Comment enseigner l’interculturalité dans une classe
de FLE
A l’ère de la mondialisation la confrontation des
cultures est inévitable et la formation culturelle devient
indispensable à tous les apprenants orientaux et
occidentaux pour mieux vivre « le dialogue des cultures ».
Dans ce contexte la compétence interculturelle est à
développer au moment où l’on explique un texte littéraire
dans une classe de FLE. D’où notre choix de Le Rocher
de Tanios d’Amine Maalouf : ce roman occasionne des
transferts culturels de l’arabe classique ou de l’arabe
dialectal à la langue et culture françaises. Comment
faut-il enseigner ces contenus culturels ? Quelles sont
les stratégies qui permettent une meilleure adhésion aux
valeurs culturelles véhiculées par l’œuvre ? Que doit faire
l’enseignant pour développer la tolérance et l’altérité
chez son apprenant ?
Ilham Slim-Hoteit – Ecole doctorale/Université Libanaise,
Liban
Atelier A13
Restituer un séjour court de mobilité encadrée en
France ou l’expérience de trois publications
Dans cette communication, nous présenterons l’expérience menée à l’Université préfectorale d’Osaka (Japon)
trois années de suite pour permettre à des étudiants
débutant en français et non spécialistes de restituer de
manière différente leur expérience de séjour de mobilité
en France. Il s’agit à la fois de revaloriser l’exercice
académique du « rapport après expérience » et de leur
offrir une entrée dans le monde des francophones.
Marie-Françoise Pungier – Centre de Formation en Langues,
Faculté des Sciences et des Arts Libéraux, Université Préfectorale d’Osaka, Japon
Ateliers B
vendredi 20 mars
14h15-15h30
Atelier B1
Littérature en bandes dessinées
Cet atelier propose une réflexion sur des pratiques pédagogiques alliant le texte littéraire francophone et son
adaptation en bande dessinée. A partir d’un double corpus de BD francophones et de textes littéraires (roman,
théâtre, poésie) seront posées et discutées des pistes
d’exploitation pédagogique tirant parti des dimensions
linguistiques, communicationnelles, esthétiques,
sociales, culturelles... Les adaptations d’oeuvres de
littérature de jeunesse seront également à l’honneur,
notamment avec des adaptations des contes de Grimm.
Marie-Pascale Hamez – Département d’Enseignement du
Français à l’International - Université Lille 3, France
Atelier B2
Virtuele werelden: kansen voor online talen leren en
productie van video lesmateriaal
De afgelopen 10 jaar is de belangstelling voor de inzet
van virtuele werelden voor onderwijsdoeleinden sterk
toegenomen. We presenteren het online gebruik aan
de hand van de ervaringen en resultaten van enkele,
specifiek op de ontwikkeling van taal- en interculturele
competenties gerichte projecten, tevens partners in het
EuroVersity consortium. Voor de beeldvorming m.b.t.
de productie en het gebruik van videolesmateriaal
rapporteren we de werkwijzen, hulpmiddelen en interim
resultaten van het EU project Camelot.
Ton Koenraad – TELLConsult, Nederland
Atelier B3
Alors on chante ! - La chanson française actuelle
dans la classe de FLE
Après avoir écouté et étudié différentes chansons
françaises actuelles ainsi que des chansons « feu de
camp », susceptibles d’être intégrées et exploitées en
classe de FLE, nous poursuivrons notre travail sur une
approche plus active qui consistera à apprendre, chanter
ensemble puis à présenter – éventuellement – ces
chansons devant un plus grand public.
Sylvie Méron-Minuth et Christian Minuth – Université
d’Augsbourg et École Supérieure de Pédagogie de Heidelberg, Allemagne
Atelier B4
Breng uw lessen nog meer tot leven
Hoe kunt u op een speelse en uitdagende manier
vocabulaire, grammatica en phrases-clés herhalen in een
klassikale setting, waarbij uw leerlingen ook nog eens
Frans praten? In dit atelier ervaart u wat de mogelijkheden hiervoor zijn en gaat u naar huis met allerlei leuke
voorbeelden van activerende didactiek. Het atelier sluit
aan bij de lesmethode Grandes Lignes.
Jouke Brouwer – auteur Grandes Lignes Noordhoff Uitgevers, Nederland
Atelier B5
La tablette : un atout dans la classe de FLE
Que ce soit iPad ou Android, l’utilisation des tablettes
constitue un atout dans l’enseignement du FLE. A part la
connexion permanente avec la réalité de la langue, on
a recours à un large éventail d’applications utiles. Ces
applis peuvent nous aider à travailler les 5 compétences.
A partir de quelques applis choisies, on verra comment
les utiliser dans la classe et on fera le lien avec le TNI.
Finalement, on verra le fonctionnement des tablettes
dans l’auto-apprentissage et la formation continue.
Giedo Custers – vice-président commission de l’Europe
occidentale de la Fédération internationale des professeurs de français, Belgique
Atelier B6
Carte Orange Edition Navigo: beleef Frankrijk in
uw klas
Wilt u graag uw passie voor het Frans en Frankrijk
overbrengen op uw leerlingen? Kom dan naar deze
workshop waarin u leert hoe u meer uit uw methode
Frans kan halen. U ervaart hoe u de ERK-taken (Options)
van Carte Orange kunt inzetten, gesprekvaardigheid in de
klas kan behandelen en hoe u de website kan gebruiken.
U ervaart hoe u op verschillende manieren Frankrijk en
de actualiteit in uw klas haalt. U gaat met praktische
tips naar huis. Deze workshop is ook interessant voor
docenten die niet met Carte Orange werken.
www.carteorange-online.nl
Rianne Mulder – uitgeverij ThiemeMeulenhoff, Nederland
Atelier B7
LinQ – versterking Frans op school
Het project LinQ – versterking talenonderwijs van het
Frans/Duits bestaat sinds 2005 en heeft als doel een
impuls te geven aan onze buurtalen. In Nederland wordt
een goede beheersing van het Engels als vanzelfsprekend
gezien. Dat geldt echter niet voor onze buurtalen Frans
en Duits, hoewel deze twee talen op economisch, sociaal
en cultureel gebied van groot belang zijn. Dankzij LinQ
krijgen de vakken Frans en Duits meer gezicht en meer
gewicht op school. De focus ligt op de kwaliteit van
de lessen: het talenonderwijs wordt efficiënt(er) en
aantrekkelijk gemaakt door professionalisering van de
docenten door nascholing en toepassing van de LinQdidactiek volgens basisprincipes. Tijdens deze
presentatie krijgt u informatie over de LinQ-didactiek,
de LinQ certificering (LinQ-Label) en het LinQ netwerk.
Europees Platform - Internationaliseren in Onderwijs,
Nederland
Atelier B8
Le pouvoir des mots, ceux des livres et ceux qu’on
livre
L’intervention proposée est axée sur l’approche
participative privilégiée dans l’enseignement de deux
cours ayant pour objet, d’une part, la lecture d’oeuvres
françaises et québécoises et, d’autre part, la rédaction
de dissertations explicative et critique. Partant, le lecteur
découvre l’importance de son rôle en prenant conscience
du fait qu’il est partie prenante de la production du sens,
lequel est, entre autres, tributaire des amalgames et des
métissages des composantes narratives. Le rédacteur
découvre l’importance du mot juste et du respect des
règles de la syntaxe. Il rend compte de son interprétation
et la justifie en faisant ressortir le pouvoir évocateur des
composantes narratives.
Michèle Côté – professeure de littérature Cégep de
Saint-Félicien, Canada
Atelier B9
Talendorp; authentieke taalsituaties op uw eigen
school
Authentieke taalsituaties creëren in de aula, het
klaslokaal of de gymzaal. Met Talendorp is dat mogelijk
door de unieke aankleding en de bijbehorende
opdrachten die spontane communicatie in het Frans
bevorderen. Fred Ho Sam Sooi, ontwikkelaar van het
Talendorp, neemt u mee door de mogelijkheden en laat
u zien waarom leerlingen heel snel hun schroom laten
varen om in het Frans te gaan spreken!
Fred Ho Sam Sooi – Uitgeverij Malmberg - coördinator
Talendorp Thorbecke Lyceum, Nederland
Atelier B10
La littérature louisianaise francophone au XIXe siècle
L’image traditionnelle qu’on a de la Louisiane, basée sur
de nombreuses réinterprétations d’Autant en emporte
le vent, est néanmoins ancrée dans une réalité qui était
sensiblement différente à celle des autres Etats du Sud
avant la Guerre de Sécession. Loin d’être cantonnés sur
la plantation, ils étaient ouverts sur le monde, comme le
démontrent les livres qu’on discutera dans cette session.
David Cheramie – Bayou Vermilion District, Etats-Unis
Atelier B11
Kijk- en luistertoetsen Frans voor het vmbo:
hoe werkt dat?
Jaarlijks brengt Cito kijk- en luistertoetsen Frans op de
markt. Cito probeert deze toetsen zo betrouwbaar en
valide mogelijk te maken: ze moeten onderscheid maken
tussen vaardige en minder vaardige leerlingen en ze
moeten luistervaardigheid toetsen. In deze workshop
laten twee medewerkers van Cito zien hoe een kijk- en
luistertoets voor het vmbo tot stand komt. Daarna
zullen de participanten zelf aan de slag gaan met het
opzetten van een fragment en het construeren van een
bijpassende opgave luistervaardigheid.
Dennis van den Broek en Pauline Schuurman –
Cito, Nederland
Atelier B12
Mettre en place un projet numérique innovant dans
la classe de FLE
Nous présenterons de manière simple et interactive les
étapes clés de la mise en place d’un projet innovant dans
la classe de FLE. Partant d’une expérience pédagogique
menée à l’Alliance Française de La Haye nous
aboutissons à un guide pratique destiné aux enseignants
qui souhaitent intégrer le numérique dans la classe
comme prolongement de l’enseignement traditionnel.
Une version papier du guide pratique sera distribuée à
l’issu.
Aurélie Reynier – chargée de mission TICE Alliance Française de La Haye, Pays-Bas
Atelier B13
De la si difficile prise de parole en langue
étrangère…
Actuellement, le discours FLE, porté par le CECR, propose
une image d’apprenants/acteurs sociaux engagés dans
des actes de communication, même si c’est de manière
imparfaite, maladroite ou culturellement décalée.
L’époque serait au communiquer ou périr… Mais avant
de parler avec d’autres, ne faut-il pas d’abord avoir
apprivoisé le fait de prendre la parole avec eux ? Dans cet
atelier, nous essaierons de réfléchir à cette question à
partir de notre expérience professionnelle au Japon.
Marie-Françoise Pungier – Centre de Formation en
Langues, Faculté des Sciences et des Arts Libéraux,
Université Préfectorale d’Osaka, Japon
de complete Nederlandstalige editie • www.congresfrans.nl • votre édition complète en français
Ateliers C
vendredi 20 mars
16h00-17h15
Atelier C1
Enseigner aux débutants selon l’approche
actionnelle
Beaucoup d’enseignants n’aiment pas enseigner aux
débutants. Beaucoup ne savent pas comment les faire
parler tout de suite malgré un vocabulaire limité et une
grammaire embryonnaire. L’atelier présente quelques
techniques de base et une démonstration. Pendant cette
démonstration, les participants sont invités à devenir
des apprenants d’une langue « secrète ».
Natalia Dankova – Université du Québec en Outaouais,
Canada
Atelier C8
Flux de bouche (motiverende
gespreksvaardigheidstraining onderbouw)
In deze workshop zullen de inleiders een trukendoos
vol activerende werkvormen, speelse, betekenisvolle en
motiverende gespreksvaardigheidsopdrachten voor u
openen waarmee u vol goede moed de eerste dag na het
congres uw leerlingen in de onderbouw tot het spreken
van een aardig woordje Frans kunt verleiden. « J’entends
et j’oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. » Soyez les bienvenus !
Petra Niessen en Maarten Stroes – Sint-Vituscollege,
Nederland/Centre de formation pour le français médical,
France
Atelier C2
Meer uit je digibord halen? Professionaliseer samen
met behulp van EU project bronnen en materialen
Op basis van de resultaten van het Europese project iTILT
(Interactive Technologies In Language Teaching, 20112013) gaan we in deze workshop aan de slag met:
• criteria ontwikkeling voor evaluatie en ontwerp van
digibord • materiaal aan de hand van videodocumenten
uit de lespraktijk • zoekstrategieën en bronnen voor
(MVT) digibord • materiaalbanken • aanbevelingen uit
onderzoek naar het leren van docenten met betrekking
tot digibord gebruik.
Ton Koenraad – TELLConsult, Nederland
Atelier C9
Kijk- en luistertoetsen Frans voor het havo/vwo: hoe
werkt dat?
Jaarlijks brengt Cito kijk- en luistertoetsen Frans op de
markt. Cito probeert deze toetsen zo betrouwbaar en
valide mogelijk te maken: ze moeten onderscheid maken
tussen vaardige en minder vaardige leerlingen en ze
moeten luistervaardigheid toetsen. In deze workshop
laten twee medewerkers van Cito zien hoe een kijk- en
luistertoets voor het havo/vwo tot stand komt. Daarbij
zal ook in worden gegaan op recent wetenschappelijk
onderzoek over het verschil in resultaten als je de
vraagstelling in het Frans of in het Nederlands doet.
Daarna zullen de participanten zelf aan de slag gaan met
het construeren van een opgave luistervaardigheid bij
een audio-fragment.
Dennis van den Broek en Pauline Schuurman –
Cito, Nederland
Atelier C3
De l’image fixe aux documents télévisuels en classe
de français
Photos, dessins, dessins humoristiques, graphiques,
peintures, bandes dessinées, documents télévisuels,
courts métrages, films, l’image est indissociable
de contenus linguistiques. L’objectif de cet atelier
est d’explorer de nombreuses pistes pédagogiques
destinées à favoriser l’expression orale ou écrite à partir
de supports visuels. Ces supports constituent également
un formidable outil de découverte culturelle.
Michel Boiron – CAVILAM Vichy – Alliance française
France
Atelier C10
Exploitation pédagogique de nouvelles et romans
d’aujourd’hui
L’adaptation cinématographique, œuvre à part entière,
permet une approche vivante et actualisée des
dimensions culturelles du texte littéraire contemporain.
Cet atelier propose une réflexion autour de propositions
pédagogiques destinées à un public d’apprenants
adultes et adolescents, concernant les adaptations de La
Tête en friche de Marie-Sabine Roger, réalisée par Jean
Becker et d’Odette Toulemonde d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Marie-Pascale Hamez – Département d’Enseignement du
Français à l’International – Université Lille 3, France
Atelier C4
Frans leren met de juiste mindset
Leerlingen hebben vaak het idee dat je voor het leren
van een taal over taalgevoel moet beschikken. Maar
het geloof in zo’n “talenknobbel” zit het leren van een
taal soms lelijk in de weg. In dit atelier gaan we in op
manieren om de mindset van leerlingen positief te
beïnvloeden, zodat ze in een open leerhouding komen.
We gaan daarbij onder andere in op de leerstrategieën
uit de lesmethode Grandes Lignes.
Jouke Brouwer – auteur Grandes Lignes Noordhoff
Uitgevers, Nederland
Atelier C11
Parisfolie
Vous voudriez revoir Paris ? Vous aimeriez le faire
connaître à vos apprenants ? Finis sont les cours
ennuyeux ! Honnis soient les renseignements tout faits !
En écoutant des chansons sur Paris, on puise tant
d’information sans trop d’efforts ! Au cours de l’atelier
nous aurons la chance d’analyser de beaux textes sur
Paris, de prendre connaissance de ses coins secrets et
d’élaborer notre propre itinéraire d’un voyage musical
qu’on pourrait ensuite travailler en classe.
Eléonora Nikolaeva – Université des Relations
internationales (MGIMO-Université), Russie
Atelier C5
Créativité et diversité du français
Cet atelier aura pour support un corpus de lexiques et
d’expressions francophones pointant la vitalité/créativité du français, l’importance du contexte culturel pour
appréhender la signification des mots. Il inventoriera un
petit répertoire d’oeuvres littéraires afro-caribéennes
s’inscrivant dans cette interculturalité et pouvant susciter
l’intérêt d’apprenants (jeunes ou adultes B1 à C2) à
découvrir la diversité d’univers francophones géographiquement éloignés certes, mais enrichissants.
Clémence François-Dandjinou – Alliance Française La
Haye, Pays-Bas
Atelier C6
Ontdekken van educatieve apps: vinden, delen, zelf
maken en gebruiken!
Educatieve apps kunnen de lessen Frans zo verrijken en
leuker maken! In deze workshop ziet u hoe de website
van Eduapp u en uw collega’s helpt bij de uitwisseling en
de inzet van educatieve apps in alle soorten en maten.
Er worden een aantal inspirerende apps en bijbehorende
lesideeën voor het vak Frans gepresenteerd. Bovendien
ziet u hoe uzelf lesideeën ontwikkelt bij de favoriete apps
van u en uw leerlingen!
Marieke van Osch en Jimy Wiggers – Uitgeverij Malmberg
– Christelijk College De Noordgouw – Eduapp, Nederland
Atelier C7
CLIL onderwijs Frans
CLIL heeft de laatste tijd de aandacht in Europese landen.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat leerlingen die
CLIL onderwijs volgen, een hogere taalleermotivatie en
positieve leerhouding hebben ten aanzien van de taal. In
deze bijeenkomst laten wij u kennis maken met CLIL didactiek en laat aan de hand van ervaringen op het Porta
Mosana college in Maastricht en hoe u de eerste stappen
richting CLIL onderwijs bij u op school zou kunnen zetten.
Jacqueline Deprins - professeur détachée par le Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Atelier C12
Encourager les étudiants à produire à l’aide du
numérique
Il n’est pas toujours simple d’encourager nos étudiants à
écrire ou faire des présentations orales en français. Dans
cet atelier nous proposons une série d’outils numériques
simples, accessibles et gratuits, qui permettront de
proposer à nos étudiants des activités ludiques et
motivantes à réaliser en classe ou à la maison. Notre
présentation s’appuiera des situations concrètes et
vécues en salle de classe. Nous intègrerons ainsi des
fiches pratiques à réemployer facilement en classe.
Aurélie Reynier – Chargée de mission TICE Alliance
Française de La Haye, Pays-Bas
Atelier C13
Français, la langue de l’avenir ?
Volgens een recent (Frans) rapport is Frans in 2050 de
meest gesproken taal ter wereld. Ook Fransen zien in
dat de conclusie deels is gebaseerd op wishful thinking
maar er zijn toch zeker hoopvolle ontwikkelingen voor
het Frans, die vaak onderbelicht blijven. De presentatie is
grotendeels gebaseerd op journalistieke ervaringen van
de spreker in Franstalige gebieden wereldwijd.
Olivier van Beemen – journalist, werkzaam voor onder
meer Elsevier, Knack, uitgeverij Prometheus, Nederland
Ateliers D
samedi 21 mars
08h45-10h00
Atelier D1
Logiciel FSL
Le logiciel FSL en libre accès sert à développer des activités autour de documents audiovisuels dans le but de permettre aux apprenants d’améliorer leur compréhension,
leur prononciation et leur expression orale, d’enrichir
leur vocabulaire et de se sensibiliser à des aspects
socioculturels de la langue seconde. Une nouveauté
du logiciel réside dans la possibilité d’annoter des
documents audiovisuels sans les altérer et de faire des
repérages rapides. Le logiciel comporte plusieurs options
pratiques qui permettent aux apprenants de travailler de
façon autonome et de tester ses connaissances.
Natalia Dankova – Université du Québec en Outaouais,
Canada
Atelier D2
L’écriture créative
L’atelier de l’écrit que nous nous proposons d’animer a
pour objectif de mettre à la disposition non seulement
à l’enseignant mais également à l’apprenant des
outils d’écriture. Nous cherchons à développer chez
l’apprenant la compétence de la production de l’écrit à
travers des techniques et surtout de passer par des jeux
afin de l’encourager à créer et lui donner envie de lire
ce qu’il a produit. Notre but est de doter l’enseignant de
savoir, de savoir-faire et de savoir-être, lui permettant de
résoudre de nombreux problèmes que pose l’écrit chez
l’apprenant.
Driss Louiz – Lycée Ibn Zaidoun , Maroc
Atelier D3
Belle van Zuylen
Belle van Zuylen roert in haar “conte moral” De Edelman
uit 1763 problemen aan die ook heden ten dage nog
spelen. Niet alleen hier, maar ook elders. In dit vakoverstijgend atelier laten wij aan de hand van diverse uitgaven
zien dat thema’s die Belle van Zuylen in haar tijd bezig
hielden zoals de positie van de vrouw, gearrangeerde
huwelijken en intellectuele ontplooiing van de vrouw
anno 2014 nog steeds een rol spelen. Ook reiken we
lesideeën aan voor een vakoverstijgende benadering.
Marlies van Eunen-de Boer, docent Nederlands HvA –
Nederland; Guusje Groenen, lerarenopleider Frans en mvt
Hogeschool Inholland - Nederland
Atelier D4
Theater-en spelvormen voor vocabulaireverwerving
en mondelinge taalvaardigheid
Tijdens deze workshop maakt u kennis met verschillende
theater- en spelvormen die u in kunt zetten tijdens uw
lessen Frans om leerlingen op een ontspannen manier
vocabulaire aan te leren en vrijer te leren spreken. U gaat
zelf actief aan de slag zodat u zelf ook ervaart hoe deze
spelvormen werken. Daarnaast is er ruimte om good
practices uit te wisselen.
Antonet Chermanne – Lerarenopleiding Fontys Hogescholen, Nederland
Atelier D5
Le français des cinq sens
L’ intervenant explique comment nos sensations
(visuelles, auditives, tactiles, olfactives, gustatives )
aident à mémoriser, non seulement dans des situations
de la vie quotidienne mais aussi dans l’apprentissage
d’une langue. Dans cet atelier, vous allez vivre « les cinq
sens du français » : une découverte inoubliable ! Vous
allez humer, goûter, savourer, tâter, écouter et découvrir
le français à l’aide d’une série de tests ludiques.
Daniel Leroy – coordinateur FORMACOM, Belgique
Atelier D6
Faire entrer l’Afrique en classe de français
La diversité et la richesse de la culture africaine
traditionnelle (contes, proverbes, maraboutage)
ainsi que les expressions artistiques de l’Afrique
contemporaine (dont musique - reggae et rap)
constituent des atouts pour la didactique de langue
qu’il est utile de mettre à profit auprès des élèves de
différents niveaux. Seront présentées
quelques pistes et activités qui rapprocheront aux
participants les pays de l’Afrique francophone.
Ewa Kalinowska – Collège universitaire de Formation des
Professeurs de Français, Université de Varsovie, Pologne
en nationaal niveau nog beter op de kaart te krijgen.
Sectiebestuur Frans, Nederland
Atelier D8
Ecritures et lectures créatives en classe de français
Donner l’envie de lire et d’écrire en langue étrangère
(et en langue maternelle) passe par une pédagogie
active centrée sur quelques principes simples : - la
création d’un vécu commun qui génère des liens entre
le lecteur et le texte ; - l’écriture créative qui permet de
découvrir des textes littéraires en les pratiquant ; - la
résolution d’énigmes successives qui donnent des clés
de compréhension et un appétit de lecture. L’objectif
de l’atelier est d’éveiller la curiosité, de diversifier les
pratiques pédagogiques et de transmettre une vision
renouvelée de l’actualité.
Michel Boiron – CAVILAM Vichy –
Alliance française France
Atelier D9
Connaître les pays francophones à travers
des chansons
Les Français disent que les voyages forment la jeunesse.
Nos apprenants se rendent-ils compte qu’ayant le
français dans le sac de leurs connaissances, ils peuvent
découvrir des dizaines de pays ? Que c’est bon de
voyager en écoutant de belles chansons où presque
chaque ligne sert à des fins didactiques et qu’on peut
analyser de façon sérieuse ainsi que ludique ! Proposez
à vos élèves de créer un projet ou un poster sur la
civilisation d’un pays francophone d’après l’une d’elles !
Eléonora Nikolaeva – Université des Relations
internationales (MGIMO-Université), Russie
Atelier D10
La poésie louisianaise francophone contemporaine
Après un hiatus de plusieurs décennies, la production
littéraire francophone en Louisiane a repris dans les
années 70. Une nouvelle génération d’activistes, afin
de prouver que la langue française en Louisiane avait
sa place parmi celle des autres cultures francophones
dans le monde, commençait à écrire des poèmes et des
chansons dans leur propre vernaculaire. Cette session
retrace cette évolution jusqu’aux derniers écrits de ce
début du XXIème siècle.
David Cheramie – Bayou Vermilion District, Etats-Unis
Atelier D11
L’humour français
Contrairement à nos amis grand-bretons, les Français
ne sont pas mondialement connus pour leur humour
et pourtant… qu’est-ce qu’on se marre en France ! Mais
est-ce qu’il existe un humour typiquement français
exploitable en classe qui pourra faire rire vos élèves à
travers les barrières culturelles ? L’atelier vous proposera
pour vous convaincre plein d’exemples qu’on trouve sur
le web, plus exercices.
Maarten Stroes – Centre de Formation pour le Français
Médical, France
Atelier D12
Le français des affaires
Faire des affaires avec des Français ou avec des
Francophones, cela veut dire non seulement connaître
le vocabulaire qui s’y rapporte, mais également être
à l’aise avec les subtilités du savoir-vivre et du savoirfaire. Les diplômes de français professionnel de la CCIP
sont une bonne manière de s’y préparer. Nous allons
donc découvrir le diplôme du Français des Affaires,
niveau B2/C1.
Agnès Mansour-Maslin – Séminaires Français Juridique
et Français des Affaires, Leiden Universiteit, Pays-Bas
Atelier D13
La culture française et le printemps arabe
Les événements qu’ont connus et vivent encore
quelques pays arabes, notamment maghrébins, ne sont
pas le fruit du hasard. Ce que l’on nomme communément
« le printemps arabe » est le résultat d’une transformation culturelle qui s’est étalée sur plusieurs décades.
La culture française, de par le facteur géographique
(Europe/Maghreb) et historique (la colonisation),
a joué un rôle important dans le déclenchement de
ces événements qui ont surpris le monde.
Abdelkader Debbagh – Allemagne
atelier in het Nederlands – atelier en néerlandais
atelier in het Frans – atelier en français
Atelier D7
Een toekomst met Frans!
Het Frans is één van onze buurtalen en de toegang tot
de wereldwijde Francofonie. Zowel voor de persoonlijke
ontwikkeling van onze leerlingen als voor hun studieen beroepsmogelijkheden is het belangrijk dat Frans
goed op de kaart staat binnen ons onderwijs. Het
sectiebestuur Frans van Levende Talen nodigt collega’s
PO/VO/MBO/HBO uit om tijdens een brainstormsessie
ideeën te verzamelen om het Frans op school-, regionaal
voor alle informatie en nieuws • www.congresfrans.nl • pour toute information et actualités
5
6
NATIONAAL CONGRES FRANS 20 en 21 maart 2015
De Leeuwenhorst - www.nh-hotels-nl/NH-Noordwijkerhout
samedi 21 mars
Ateliers E
samedi 21 mars
10h30-11h45
Atelier E1
Des élèves plus motivés ? Vakdidactiek MVT!
Als u graag de motivatie van uw leerlingen/studenten
voor het leren van het Frans wilt verhogen en u nieuwsgierig bent naar de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van motivatie voor vreemde- en
tweedetaalverwerving, dan is deze workshop iets voor u.
Na een presentatie van de voornaamste inzichten gaat
u met een aantal collega’s aan de slag om de opgedane
kennis te vertalen naar uw eigen lespraktijk.
Inge Elferink – Lerarenopleiding NHL Hogeschool,
Nederland
Atelier E2
Le e-book ou le livre numérique
Le e-book ou le livre numérique s’inscrit dans le cadre de
l’intégration des nouvelles technologies de l’information
et de la communication en classe de français. Ce livre
est le fruit d’une expérience que nous avons menée avec
des élèves en difficulté d’apprentissage (niveau A2). Par
le biais d’exercices interactifs contenant des supports
variés, nous invitons non seulement des apprenants à
mobiliser leurs acquis en vue d’améliorer leur français
comme langue étrangère, mais également des enseignants à faire bon usage des TIC en classe de français.
Driss Louiz – Lycée Ibn Zaidoun, Maroc
Atelier E3
Examens, over normen en waarde(n)
De examens geven ieder jaar weer aanleiding tot veel
discussie over de tekstkeuze, de moeilijkheid, de
tijdsdruk, etc. We laten u graag kijken in de keuken waar
de examens worden gemaakt. Wie zijn erbij betrokken,
wie beslist, hoe wordt er genormeerd? De deelnemers
gaan ook zelf aan de slag in dit atelier!
Caroline Peer en Jan van Thiel, toetsdeskundigen Frans –
Cito, Nederland
Atelier E4
Le français enseigné aux élèves primo-arrivants
Cette présentation portera sur le français enseigné aux
élèves primo-arrivants dans les pays francophones et en
particulier le français de scolarisation des disciplines
dites non linguistiques (histoire-géographie, mathématiques et sciences), avec une présentation des systèmes
d’accueil dans les grands pays francophones (la Belgique
comparée à la France, la Suisse et le Québec) suivie d’un
exposé sur le français de scolarisation des disciplines
dites non linguistiques par 3 entrées : lexicale, les structures récurrentes et les types de discours.
Yohann Fleury – coordinateur DASPA (Dispositif d’Accueil
et de Scolarisation pour élèves primo-arrivants), Institut
de la Providence, Belgique
Atelier E5
Studiesucces komt niet vanzelf!
Na een korte schets van de uitkomsten van onderzoek
(2012) naar het studiesucces van allochtone deeltijdstudenten aan de Bacheloropleiding Frans gaan we in kleine
groepen aan de slag met de bedoeling allochtone leraren
in opleiding optimaal te begeleiden op de stageplek.
Welke randvoorwaarden zijn voor deze begeleiding
nodig, hoe investeer je in goed contact en hoe zorg je als
stagebegeleider dat de relatie tussen theorie en praktijk
voor de student goed vorm krijgt?
Marleen IJzerman - Hogeschool Utrecht, Nederland
Atelier E6
L’utilisation des webquests pour l’enseignement
de la culture : une formule prête à l’emploi
Une webquest offre la possibilité de limiter les sources
sur Internet et de guider l’élève en définissant chaque
étape à suivre ainsi que les objectifs et l’évaluation.
Dans cet atelier, le professeur découvre une série de
webquests culturelles prêtes à l’emploi. Les thèmes des
webquests sont basés sur un inventaire et constituent le
tronc commun des thèmes culturels abordés dans
les manuels du secondaire et de l’enseignement aux
adultes.
Mathea Simons – Universiteit Antwerpen – Instituut voor
Onderwijs- en Informatiewetenschappen, Belgique
atelier in het Nederlands – atelier en néerlandais
atelier in het Frans – atelier en français
Informatie over inschrijven
Atelier E7
Social media en ICT tools
De presentatie bestaat uit 2 delen: 1. Social media…
niet meer weg te denken. Onze leerlingen schrijven zich
suf, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Hoe speel
je hierop in als docent? 2. En hoe staat het met je ICT
toolbox? Welke tools en apps mogen niet ontbreken? De
presentatie is bedoeld voor MVT docenten die al (privé)
gebruik maken van social media. Tablets, smartphones
en laptops zijn welkom!
Christine Vidon – Lerarenopleiding NHL Hogeschool,
Nederland
Atelier E8
Een Franse dag op school
In november 2013 stond het Valuascollege in Venlo voor
één dag in Frankrijk. Als vakgroep Frans zijn wij uiteraard
dol op Frankrijk en de Franse taal. Maar hoe krijgen we
leerlingen en collega’s zo ver dat zij ook bevlogen raken
van Frankrijk en alles wat met Frankrijk te maken heeft?
Tijdens deze presentatie laten we zien hoe we te werk
zijn gegaan en wat het verbluffende resultaat is geweest.
Pien Brand en Sjoerd van Erp – Valuascollege, Nederland
Aanmelden
Programme
U kunt zich op de volgende manieren inschrijven:
• Online inschrijving via de website: www.congresfrans.nl
Snel en gemakkelijk.
→ U betaalt direct via IDEAL of overschrijving (direct bij inschrijving)
• Door het inschrijfformulier in deze krant in te vullen en op te sturen.
→ U betaalt d.m.v. de machtiging op het inschrijfformulier of overschrijving (direct bij inschrijving)
vendredi 20 mars
09h00
Accueil café en salle Atrium
10h00Ouverture officielle du congrès par Monsieur Marcel van den
Munckhof, président du comité organisateur du congrès 2015
•Allocution de Madame Trees Aler, présidente du Bureau de
•Allocution de son Excellence Monsieur Xavier Michel,
français de Levende Talen
ambassadeur et représentant permanent de l’OIF auprès de
l’Union Européenne (sous réserve)
10h30Conférence inaugurale par Monsieur David Chéramie,
chef de la direction du Bayou Vermillion District (Etats-Unis)
11h00Pause-café
11h45 – 13h00
Ateliers série A
Atelier E9
Asterix, de kunst van het vertalen
Wie de vertaling van een Asterix naast het origineel legt,
ontdekt naast briljante equivalenten enorme bloopers.
Goscinny was dol op woordspelingen. Wat hebben
vertalers voor middelen om hun vertaling net zo leuk te
maken? Met veel afbeeldingen laat de inleider de diverse
mogelijkheden zien. U leert de strip te (her)waarderen,
maar zult onder daverend gelach ook respect krijgen voor
de vertalers!
Jaap Toorenaar – Stedelijk Gymnasium Leiden, Nederland
13h00 – 14h15Déjeuner
Atelier E10
Tour du monde francophone avec le FDLM et
TV5MONDE
TV5MONDE et la revue « Le Français dans le monde »
vous offrent un voyage francophone pour traiter de
l’interculturel en classe de FLE. Durant cet atelier,
vous allez préparer votre périple et faire connaissance
avec vos hôtes, des ambassadeurs de la langue
française, comme vous ! Comment allez-vous engager la
conversation, qu’allez-vous leur offrir, quels souvenirs
souhaitez-vous ramener dans vos bagages ? Préparezvous, votre avion décolle dès la fin de l’atelier...
Richard Bossuet – TV5Monde, France
samedi 21 mars
Ateliers série B
15h30 – 16h00
Pause-café bonbon
16h00 – 17h15
Ateliers série C
17h30 – 19h30
Enregistrement Le Jeu des Mille Euros (France Inter)
Deelnamekosten zijn als volgt ingedeeld:
19h30 – 21h00Dîner
Spectacle Olivier Laurent
Le salon des exposants aura lieu le vendredi 20 mars de 9h00 à 17h30
A partir de 7h30
Inschrijvingen worden in behandeling genomen zodra uw betaling
ontvangen en bijgeschreven is. Aanmeldingen waarvan betaling niet
binnen 5 werkdagen is ontvangen, komen automatisch te vervallen.
De uiterste inschrijfdatum is 20 januari 2015. Daarbij geldt ‘vol is vol’.
Inschrijvingen na 20 januari worden niet meer in behandeling genomen.
U ontvangt binnen 5 werkdagen per e-mail bericht over de status van uw
inschrijving.
Zodra uw inschrijving definitief is, ontvangt u een inlogcode waarmee u
uw gegevens kunt inzien. In de tweede week van maart ontvangt u per
post de benodigde informatie voor uw deelname aan het congres.
14h15 – 15h30
21h00
Als u persoonlijk lid bent, profiteert u van voordeel: u kunt dan een
keuze maken tussen directe korting verrekend met de deelnamekosten
of een boekenbon die u uitsluitend tijdens het congres bij de stand van
het Sectiebestuur Frans Levende Talen kunt afhalen.
Indien u niet-persoonlijk lid bent, maar toch wilt profiteren van deze
voordelen, kunt u er ook voor kiezen u nu aan te melden als lid van
Levende Talen. U kunt zich dan direct als persoonlijk lid inschrijven en
ontvangt zo spoedig mogelijk uw lidmaatschapsnummer.
• Zonder overnachting
€ 350,• Met overnachting Eenpersoonskamer € 460,
Tweepersoonskamer € 415,- p.p.
• Voordeel leden Levende TalenBoekenbon of korting op
deelnamekosten (€ 50,-)
Bij uw inschrijving zijn inbegrepen: toegang tot de opgegeven ateliers
en het programma, inschrijfkosten, congresmap, 2x lunch (vrijdag en
zaterdag), 1x diner (vrijdag), koffie en thee tijdens de pauzes zoals
aangegeven in het programma.
Bij overnachting tevens: een kamer, uw ontbijt en toeristenbelasting.
Petit déjeuner
Inschrijven
In geval van overnachting in een tweepersoonskamer: de
overnachtingskosten worden bij beide deelnemers apart verrekend.
De reservering wordt niet eerder gemaakt dan wanneer alle betrokken
personen zich hebben ingeschreven en de kosten hebben voldaan.
Studenten
Voor belangstellende studenten is er ook dit keer een beperkt
aantal plaatsen tegen gereduceerd tarief beschikbaar. Speciale
inschrijfformulieren zijn hiervoor te verkrijgen bij docenten van hun
instelling.
Vervoer
U kunt bij uw inschrijving aangeven of u gebruik wenst te maken van
de speciale congresbus naar N.H. Conference Centre Leeuwenhorst.
Deze vertrekt op vrijdagmorgen om 8.30 uur en 9.00 uur vanaf station
Leiden CS. Op zaterdagmiddag om 13.45 en 14.15 uur vertrekken er voor
de congresgangers speciale bussen naar Station Leiden CS. Gaarne
invullen op het inschrijfformulier of u van deze dienst gebruik wenst te
maken. U betaalt de rit(ten) vooraf en ontvangt bij uw inschrijfbewijs per
post de ticket(s) voor het vervoer. Let op: u kunt tot uiterlijk 20 januari
wijzigingen doorgeven. Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk
nog buskaarten te bestellen.
Voor carpooling kunt u tussen 10 en 20 maart 2015 telefonisch
(op de aangegeven tijden) of per e-mail contact opnemen met
mevrouw Mulder, telefoon: 0174-520695, maandag t/m woensdag
tussen 19 - 22 uur of [email protected] .
Voor alle vormen van inschrijving geldt
•Tot 1 februari 2015 is annulering met restitutie van inschrijfgeld
mogelijk; wel zal in dat geval € 20,- aan administratiekosten worden
ingehouden.
•Tot uiterlijk 20 februari 2015 kan bij annulering nog 50% van het inschrijfgeld (minus € 20,- administratiekosten) gerestitueerd worden.
• Na 20 februari 2015 is bij annulering geen restitutie meer mogelijk.
•Van deze uiterste termijnen kan niet worden afgeweken. Mocht u
zich door iemand anders laten vervangen, meldt u dit dan zo spoedig
mogelijk bij het secretariaat, mevrouw E. Mulder.
•Inschrijving geldt voor deelname aan het volledige congresprogramma. Er kan geen korting worden verleend voor een niet
genuttigde maaltijd of in geval u slechts gedeeltelijk aanwezig bent.
•Indien u een extra nacht vooraf wenst bij te boeken (bijvoorbeeld om
op vrijdagmorgen tijdig aanwezig te kunnen zijn), raden wij u aan dit
direct bij uw inschrijving aan te geven. De beschikbaarheid is beperkt.
Indien u gebruik maakt van het inschrijfformulier in deze congreskrant,
vult u het formulier dan s.v.p. duidelijk (blokletters) en volledig in.
Voor alle inschrijvingen:
•Bij ‘achternaam’ geldt voor gehuwde vrouwen: s.v.p. meisjesnaam
invullen.
•Nascholingscertificaat: graag aangeven als u hier prijs op stelt en
uw gegevens invullen. Indien de gegevens niet volledig of onjuist
zijn ingevuld, kan geen nascholingscertificaat verstrekt worden.
Voor aanvragen achteraf zullen administratie- en portokosten (€ 10)
in rekening gebracht worden.
•Specifieke wensen: in geval van dieet (bijv. vegetarisch of suikervrij)
graag invullen. N.B.: we kunnen niet garanderen dat aan álle wensen
tegemoet gekomen kan worden.
•U geeft met behulp van het programmaoverzicht de door u gekozen
ateliers aan. Het is absoluut noodzakelijk uw tweede en derde keuze
in te vullen!
Betaling
Uw inschrijving is pas definitief op het moment dat uw betaling binnen
is bij de administratie. Indien u via een machtiging betaalt, controleert
u dan s.v.p. of u BIC, IBAN en tenaamstelling volledig en duidelijk hebt
ingevuld, en houdt u er s.v.p. rekening mee dat het bedrag aan het einde
van de maand zal worden afgeschreven.
Indien u per overschrijving (Internetbankieren) betaalt, kunt u deze
richten aan: Stichting Frans in Nederland inzake Congressen,
Naaldwijk, IBAN NL84 INGB 0000 3611 91
Vermeldt u onder ‘mededelingen’ s.v.p. nogmaals de naam waaronder
u ingeschreven zult staan + uw (privé) postcode.
De administratie is gemachtigd inschrijvingen waarvan de
betaling niet binnen 5 dagen is ontvangen ongeldig te verklaren.
De congrescommissie draagt geen verantwoordelijkheid voor het te
laat ontvangen van uw betaling. Wij raden u aan om, indien de betaling
door derden geschiedt, zoals het instituut of de school waar u
werkzaam bent, te verifiëren of de betaling inderdaad tijdig plaatsvindt.
Uw schriftelijke aanmelding kunt u opsturen aan: Congres Frans, t.a.v.
Els Mulder, De Dintel 1, 2673 BC Naaldwijk
Voor vragen
telefoon: 0174-520695, maandag t/m woensdag tussen 19 - 22 uur
of: [email protected]
A partir de 8h00Café
08h45 – 10h00
Ateliers série D
Inschrijfformulier
10h00 – 10h30Pause-café
10h30 – 11h45
Ateliers série E
Uw gegevens Bij * steeds omcirkelen wat van toepassing is! Programma
12h00 – 13h00
Conférence plénière et séance de clôture
13h00
Déjeuner et certificats
Achternaam:
Roepnaam:
Straat + huisnummer (privé-adres):
Postcode + woonplaats:
Telefoon (overdag / werk):
Telefoon (‘s avonds / privé):
E-mail:
Persoonlijk lid Levende Talen: ja / nee* Indien ja, lidmaatschapsnummer:
Werkzaam aan school / instelling: Adres school / instelling:
Postcode + woonplaats:
Afdeling (bijv. onderbouw of bovenbouw):
Kies s.v.p. zorgvuldig uw programma en geef daarbij steeds een tweede en derde keuze aan. Wij zullen
trachten bij de indeling zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur. Uw definitieve programma
ontvangt u bij uw incheck tijdens het congres. Het is niet mogelijk hierover vooraf te corresponderen.
Indien geen tweede of derde keuze zijn aangegeven, behouden wij ons het recht voor u zonder nader overleg
in een atelier in te delen.
Atelier E11
Sésame ouvre-toi (ou pas). Enseigner la langue
de « l’Autre » dans les écoles bilingues (français/
néerlandais) en Wallonie et à Bruxelles
Après avoir défini le rôle spécifique de l’enseignant de
langue dans l’enseignement bilingue (CLIL/EMILE) et situé ce type d’apprentissage des langues dans le contexte
belge et particulièrement en Wallonie et à Bruxelles, nous
analyserons ensemble, sur base de données récoltées
dans des classes EMILE, comment jouer sur les possibles
bénéfices socioaffectifs de l’enseignement bilingue,
comme moteur d’apprentissage d’une langue souvent
chargée de préjugés, telle que le néerlandais pour les
francophones ou le français pour les néerlandophones.
Laurence Mettewie et Rick de Graaff – Université de
Namur, Groupe de recherche sur le plurilinguisme,
Pluri-LL, Belgique / Universiteit Utrecht, Pays-Bas
Uw wensen Hieronder rondjes zwart maken waar van toepassing en waar nodig verder invullen!
Ik wens inschrijving
zonder overnachting
€ 350,met overnachting Eenpersoonskamer € 460,
Tweepersoonskamer € 415- p.p.
Ik deel deze kamer met: Naam:
Postcode + Woonplaats: Extra nacht vooraf (beschikking beperkt)
Prijs per extra nacht, inclusief ontbijt en belastingen: 1 perskamer: € 110,-; 2 pers. kamer: € 65,- p.p.
Lidmaatschap Levende Talen (maximaal één van onderstaande mogelijkheden aankruisen)
Ik ben persoonlijk lid van Levende Talen en wens een korting van € 50,- op mijn deelnamekosten
Ik ben persoonlijk lid van Levende Talen en ontvang graag tijdens het congres een boekenbon ter waarde
van € 50,Ik meld mij bij dezen aan als persoonlijk lid van Levende Talen en ontvang tijdens het congres een boekenbon ter waarde van € 50,-; hierbij geef ik toestemming voor het doorgeven van mijn gegevens aan Bureau
Levende Talen te Amsterdam.
(de boekenbon kunt u uitsluitend tijdens het congres persoonlijk afhalen bij de stand van het Sectiebestuur
Frans van Levende Talen; er kunnen geen bonnen nagestuurd worden!)
Atelier E12
Yves Thériault: een verhalenverteller uit Québec
Yves Thériault (1915-1983) is een van de klassieken uit
de “littérature québécoise”. Hij heeft een omvangrijk
œuvre nagelaten, waaronder een groot aantal “contes”
die zich afspelen in rustige, verafgelegen dorpjes. Tegen
deze lieflijke achtergrond ontvouwen zich intriges vol
liefde, haat en andere passies, die in enkele pagina’s
en in korte, eenvoudige zinnen worden verteld. In deze
workshop zullen we een selectie van deze verhalen
bespreken en kijken hoe deze in het onderwijs gebruikt
kunnen worden.
Marjolein van Tooren – Vrije Universiteit,
Faculteit der Geesteswetenschappen, Nederland
Atelier E13
Pratiques grammaticales en classe du FLE
Dans cette intervention, nous allons avancer la notion de
la transposition didactique étant donnée son importance
dans toute pratique pédagogique. Ensuite, nous aurons
recours à une application pédagogique des textes de
bandes dessinées dans le but de pratiquer l’une des
notions de la grammaire sémantique de Patrick
Charaudeau, à savoir « la logique narrative ».
Danial Basanj – Université Shahid Beheshti. Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines, Iran
Handtekening:
Dieet
Ik volg een dieet, n.l.:
Vervoer
Ik maak gebruik van de speciale bus Leiden – Noordwijkerhout
Vertrektijd vanaf Leiden CS: vrijdag 8.30 en 9.00 uur
Ik maak gebruik van de speciale bus Noordwijkerhout – Leiden
Vertrektijd vanaf NH Conference Centre Leeuwenhorst: zaterdag 13.45 en 14.15 uur
€ 7,50
€ 7,50
Atelier A
Atelier B
Atelier C
Atelier D
Atelier E
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
20 maart
20 maart
20 maart
21 maart
21 maart
11:45 – 13:00 uur
14:15 – 15:30 uur
16:00 - 17:15 uur
8:45 – 10:00 uur
10:30 - 11:45 uur
1e keuze
2e keuze
3e keuze
Betaling
Deelnamekosten (* aankruisen wat van toepassing is):
Deelname zonder overnachting Deelname met overnachting in eenpersoonskamer
Deelname met overnachting in tweepersoonskamer
Eventuele korting wegens persoonlijk lidmaatschap Levende Talen
Bus Station Leiden – Leeuwenhorst (vrijdagmorgen)
Bus Leeuwenhorst - Station Leiden (zaterdagmiddag)
TOTAAL
€ 350,€ 460,€ 415,- (p.p.)
- € 50,€ 7,50
€ 7,50
€
Het juiste inschrijfgeld ad €
voldoe ik d.m.v. (kiest u s.v.p. een van onderstaande mogelijkheden):
Overschrijving of Internetbankieren (direct bij inschrijving).
De betaling dient gericht te worden aan: Stichting Frans in Nederland inzake Congressen, IBAN: NL84 INGB
0000 3611 91, De Dintel 1, 2673 BC Naaldwijk. Onder vermelding van uw naam + (privé) postcode.
Uw inschrijving is pas definitief op het moment dat uw betaling binnen is bij de administratie.
Onderstaande machtiging
Indien u via onderstaande machtiging betaalt, vult dan s.v.p. BIC, IBAN en tenaamstelling volledig en
duidelijk in, en houdt u er s.v.p. rekening mee dat het bedrag aan het einde van de maand zal worden
afgeschreven.
De congrescommissie draagt geen verantwoordelijkheid voor het te laat ontvangen van uw betaling.
Inlichtingen bij: Els Mulder, Telefoon: 0174-520695 (bereikbaar maandag t/m woensdag tussen 19.00 en
22.00 uur). E-mail: [email protected]
Nascholingsverklaring
Ik wens een nascholingsverklaring (deze worden na afloop van het congres gratis beschikbaar gesteld)
Zo ja, dan gaarne volledig invullen:
Stichting van Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten
Klachten
In het geval u een klacht heeft, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie zodat er alles aan gedaan kan worden om uw klacht op te lossen.
Mocht u hierna alsnog een klacht willen indienen, dan kunt hierover alle informatie vinden op onze website www.congresfrans.nl/contact onder het kopje “klachten”.
de complete Nederlandstalige editie • www.congresfrans.nl • votre édition complète en français
Eerste voornaam voluit + overige voorletters:
Naam (meisjesnaam):
Geboortedatum:Geboorteplaats:
NB: Indien gegevens onvoldoende of onjuist, kan geen nascholingsverklaring verstrekt worden;
bij aanvraag achteraf zal € 10,00 in rekening worden gebracht voor porto en administratie.
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan
Stichting Frans in Nederland inzake Congressen
om van zijn / haar hieronder genoemde rekening
éénmalig het bedrag van € __________
af te schrijven voor deelname aan het Congres
Le français à travers le monde
op 20 en 21 maart 2015 te Noordwijkerhout.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien
hij / zij niet akkoord is met de afschrijving, hij / zij
binnen 30 dagen bij zijn / haar eigen bankkantoor
opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
BIC:
IBAN:
Naam + voorletters:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Datum:
Handtekening:
voor alle informatie en nieuws • www.congresfrans.nl • pour toute information et actualités
7
TOUJOURS
AU
COURANT !
Vos parents ont décidé de passer les vacances
d’été dans la capitale de l’Hexagone.
Où est-ce que vous allez ?
Savez-vous ?
Dans une vie, nous passons en moyenne 7 ans à manger, 531
jours à nous habiller, 32 jours à nous brosser les dents et plus
de 5 mois aux toilettes… Combien de jours passons-nous à
faire la queue, 300, 500 ou 700 ?
À Paris. La France est appelée l’Hexagone à cause de
sa forme : la forme géométrique a 6 côtés.
Nous passons 500 jours à faire la queue.
Combien de petits pois y a-t-il dans une
boîte de conserve de 1 kilo ?
Accent grave
L’heure H
Quel est le seul mot dans la langue
française qui a la lettre u avec un
accent grave ?
Où
Humour à froid
Mes voisins m’ont invité à dîner
samedi soir. À quelle heure est-ce que
j’arrive ?
A : À 18 heures
B : À 20 heures 30
C : À 19 heures
Si vous avez la patience de les
compter, merci de nous envoyer
la réponse ;-)
C: À 19 heures
Une fête familiale
C’est plutôt une fête familiale, les parents choisissent un parrain et une marraine.
Il est d’usage de donner des sachets de dragées (roses ou bleues) aux invités.
Quelle fête est-ce ?
TOT ZIENS
OP DE STAND
Le baptême
Frans leren is leuk! Het wordt nog leuker voor leerlingen als het aansluit op de Franse actualiteit.
Bij D’accord! ontvangt u geregeld actuele opdrachten voor uw leerlingen, wekelijks maar liefst drie
nieuwe casse-têtes en vier maal per jaar opdrachten rondom de meest recente lms en boeken. Hierdoor
gaan de Franse taal en cultuur echt leven voor uw leerlingen en blijven zij toujours au courant !
www.daccord-malmberg.nl

Vergelijkbare documenten