nummer 1, maart 2015 - VNO

Commentaren

Transcriptie

nummer 1, maart 2015 - VNO
Middelpunt
Tekst: Xxxx Foto: Xxxx
Aart van der Gaag
“Die eerste check gaan
we glansrijk halen”
Een uitdagende tussenbalans
Jacco Vonhof in
gesprek met vier leden
Franklin Roodnat
Rivierenland zet ondercapaciteit A15 op de kaart
ledenmagazine VNO-NCW Midden maart 2015 #1
Bekijk de extra’s met
inhoud
Middelpunt
maart 2015
ronde tafel
In maart 2013 traden bij VNO-NCW Midden een
nieuwe voorzitter en directeur aan. Gesprekken
met leden resulteerden in vijf kernthema’s voor
de lobbyactiviteiten: arbeidsmarkt en onderwijs,
ruimtelijke ordening en infrastructuur, innovatie en
duurzaamheid, internationalisering en financiering.
Twee jaar later, maken we een tussenbalans op.
arbeidsmarkt
&
10
onderwijs
Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet
van kracht. In de periode tot 2026 gaat het
bedrijfsleven honderdduizend mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen. Aart
van der Gaag is officieel ambassadeur van het
honderdduizendbanenplan. Drie jaar lang gaat Van
der Gaag de activiteiten van de regio’s coördineren
en de verschillende projecten verbinden.
15
innovatie en duurza amheid
Monstername, kuilonderzoek, NIR-technologie.
Een greep uit de terminologie die voor Blgg
AgroXpertus dagelijkse kost is. En dat in een
omgeving die moeiteloos de kantoorsfeer van
een communicatiebureau combineert met een
bakkerijopstelling in een onderzoekshal. Bij dit
bedrijf is vrijwel niets wat het op het eerste gezicht
lijkt. Innovatie viert er hoogtij.
26
internationalisering
Nederland exportland: we zijn van oudsher goed
in het drijven van handel met het buitenland.
Toch ervaren ondernemers, zeker in het MKB,
drempelvrees bij het aangaan van nieuwe,
grensoverschrijdende handelsrelaties. Kennis delen
helpt, net als het ontwikkelen van vaardigheden op
het vlak van culturele aspecten bij internationaal
zakendoen.
ruimtelijke ordening
&
infrastructuur
De A15 en de Waal gelden als de belangrijkste
verbindingsroutes tussen Rotterdam en het Ruhrgebied.
Maar in de huidige geïnternationaliseerde wereld reiken
de verbindingen vanuit de Rotterdamse haven tot die van
Genua. De A15 is uitgegroeid tot de start en finish van
deze handelsroute, maar er is een probleem:
de A15 slibt dicht. Nu al.
2
Middelpunt maart 2015
32
44
van de
voorzitter
En verder:
4Verenigingsnieuws
9
Column – Frank Hulscher
18Uit de regio
19Ledennieuws
23 Column – Hans de Boer
24Even voorstellen
29 Column – Andries Greiner
31Partner aan het woord – FIZZ
35 Column – Martin Stor
37De Drive van Steenfabriek Vogelensangh BV
39Partner aan het woord – ExportSelect
40Nieuwe leden
46 Column – Bas Hekman
Samen wonen, samen
aan de wandel en
samen werken
Velen van u zijn inmiddels al eens gespot op de tiende verdieping van
47Agenda
HNK in Apeldoorn en een groot aantal van u was te gast bij de opening
van ons nieuwe kantoor op 4 december vorig jaar. Wees er vooral welkom
en ervaar de bijzondere dynamiek van de samenwerkende organisaties
COLOFON
die voor u als ondernemer resultaten willen boeken en de strijd om meer
ruimte voor ondernemerschap elke dag in praktijk brengen.
Middelpunt is een uitgave van werkgeversvereniging VNO-NCW Midden, het
regionale netwerk van VNO-NCW voor ondernemers in Flevoland, Gelderland,
Overijssel en Utrecht. We zijn dé ontmoetingsplek in de regio en behartigen
de belangen voor onze 2.000 leden: ondernemers en managers met een
Die resultaten licht ik er specifiek even uit. We zijn er trots op dat we u
bij deze editie van Middelpunt als bijsluiter de resultatenkaart 2014 en de
inzet voor 2015 van VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen presenteren.
eindverantwoordelijke positie in het bedrijfsleven.
In de versie die we meesturen treft u ook een kort overzicht aan van de
Informatie over lidmaatschap VNO-NCW Midden:
resultaten in Midden-Nederland. Als voorzitter hecht ik eraan dat we bij
www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap
u ophalen waar we ‘voor moeten gaan’, maar dat we ook rekening en
T 055 – 5222606
verantwoording afleggen over de voortgang van wat we willen bereiken.
E [email protected]
Inspirerend om dat op deze wijze kort en compact nog eens terug te
Opzegging van het lidmaatschap moet voor 1 oktober van een jaar worden
kunnen lezen.
gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar.
De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan de ledenadministratie
van VNO-NCW Midden, Boogschutterstraat 1c, 7324 AE Apeldoorn of
leden­[email protected]
Tijdens de recente Midwinterwandeling (heeft u het YouTubefilmpje al
gezien?), werd me dat opnieuw door enkelen van u ingefluisterd. En
dat advies werd nadrukkelijk herhaald in het rondetafelgesprek met
Uitgever
Ten Brink Uitgevers
Projectmanagement
Ilona Oortwijn
[email protected]
Redactie
Nel Ezendam, Ron van Gent, Marsha
Krosenbrink en Gerreke de Weijer
(eindredactie)
[email protected]
Ontwerp en vormgeving
FIZZ Marketing & Communicatie
INTERACTIEF
MAGAZINE
Download de gratis
Layar App
Advertentie-acquisitie
Christian Soer
Fizz Marketing & Communicatie
[email protected]
het vooral concreet en laat zien wat we bereiken”. Dat is dus niet tegen
dovenmansoren gezegd.
Bij de recente verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben we de
Druk
Ten Brink, Meppel
politici duidelijke tienpuntenplannen gepresenteerd. Bij het uitkomen
Niets uit deze uitgave mag worden
gekopieerd of op enige andere wijze
gereproduceerd zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De uitgever is niet verantwoordelijk
voor de redactionele inhoud van de
advertorials.
Scan de pagina
met Layar logo
de leden, waarvan u in deze Middelpunt een verslag kunt lezen. “Maak
Ontdek onze
extra content
van dit nummer is de mist van de uitslagen aan het optrekken en hangen
sommige partijen wellicht in de touwen. Hopelijk valt er goed en snel te
formeren. Wij zullen de nieuw te formeren coalities herinneren aan onze
ideeën voor een betere regionale economie en ze dus scherp blijven
volgen.
Jacco Vonhof,
Voorzitter VNO-NCW Midden
Middelpunt september 2014
3
verenigings
nieuws
m a a rt 2 0 1 5
Marcel Hielkema provin­
ciaal voorzitter VNO-NCW
Foto: Henk Merjenburgh
In de vergadering begin februari van
het Algemeen Bestuur van VNO-NCW
Midden is Marcel Hielkema benoemd
tot voorzitter van VNO-NCW in Gelderland. Hij volgt Foppe Atema op, die
in 2014 het provinciaal voorzitterschap
neerlegde in verband met zijn activiteiten voor Achterhoek 2020.
Hielkema (44) is bestuurder-directeur
van Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem en Nijmegen, met
ruim 250 medewerkers de grootste
juridische dienstverlener buiten de
Randstad. Sinds september 2012 is hij bestuurslid VNO-NCW
regio Arnhem-Nijmegen en sinds februari 2014 voorzitter van die
regio en lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW Midden. Als
voorzitter van VNO-NCW Gelderland zal Hielkema tevens toetreden tot het Algemeen Bestuur van VNO-NCW in Den Haag.
Gillian Franje en André van den
Hurk nieuwe bestuursleden
Tijdens het zeer geslaagde bedrijfsbezoek van VNO-NCW Rivierenland aan Paul Meijering op 12 februari jl. in Zaltbommel zijn
de leden de heer G. (Gillian) Franje (47 jaar) en de heer A. (André)
van den Hurk (62 jaar) benoemd tot nieuwe bestuursleden van
de regio.
Franje, directeur Inventief 180 BV in Meteren, neemt in het
bestuur de portefeuille arbeidsmarkt en onderwijs waaronder
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid over van Barend van Kessel.
Van den Hurk, directeur Elan Management BV in Horssen, zal in
het bestuur de portefeuille verbinding met de lokale bedrijvenkringen in de regio voor zijn rekening nemen. Het bestuur is blij
dat nu ook Maas en Waal in het bestuur vertegenwoordigd is.
Wij wensen beide heren veel succes in hun nieuwe functie.
Hielkema is enthousiast over zijn benoeming en gaat zich samen
met bestuur en leden vol inzetten voor nog meer economische
groeikansen voor het Gelderse bedrijfsleven. ”Dit is een van
de beste regio’s in Nederland om in te ondernemen. Belangrijk daarvoor is dat overheid, onderwijs en ondernemers nauw
samenwerken om een goed vestigingsklimaat te realiseren. Een
van mijn prioriteiten zal liggen bij de verdere intensivering van die
samenwerking”.
Export Select en OrangeVision
nieuwe partners van Middelpunt
Via de Middelpunt-nieuwsbrief hebben
we bij u al twee nieuwe partners van
Middelpunt geïntroduceerd: ExportSelect
en OrangeVision. Wij zijn blij met deze
aanvullingen op de partnerschappen.
Samen met partners Alfa Accountants,
Bureau HTM, Fizz marketing & communicatie, Novon, Nysingh Advocaten en
Notarissen en Speedbooks leggen zij een
stevige basis onder de exploitatie van het
ledenmagazine. Alle partners brengen
hun eigen expertise mee en delen die
graag met de leden en lezers van
Middelpunt.
OrangeVision is een onafhankelijke partner die zich specifiek richt op productie-
4
Middelpunt maart
april 2014
2015
en handelsbedrijven in
moeilijkheden.
Het doel is om
deze bedrijven op korte termijn te laten overleven
en voor de lange termijn levensvatbaar
en succesvol te maken. Ben Hofenk,
directeur: “Wij werken met mensen met
veel praktijkervaring in industrie en handel.
Naast deze ervaring brengen wij gedegen
kennis en een verfrissende blik mee. Voor
een optimale samenwerking is wederzijds
vertrouwen noodzakelijk. Dat kan alleen
bij directe betrokkenheid en een persoonlijke aanpak”.
www.orangevision.nl
Franje
Van den Hurk
ExportSelect is gespecialiseerd in
HR oplossingen voor exporterende
bedrijven, zoals werving en selectie van
exportmanagers, international management search, maar ook voor personeel
in Duitsland. Raymond Smid en Nancy
Peters zijn de ondernemers achter
ExportSelect. Naast de directe dienstverlening wisselt ExportSelect op basis
van eigen netwerk ook graag informatie
met u uit over export en internationaal
ondernemen, zodat u de juiste mensen
kunt vinden.
www.exportselect.nl
verenigings
nieuws
maart 2015
Jaco Uittenbogaard stopt als bestuurder VNO-NCW
Na twee bestuursperiodes als voorzitter
“De laatste jaren heeft de vereniging veel
van VNO-NCW Eemland en vier jaar als
meer focus aangebracht in de lobby. Om
provinciaal voorzitter van VNO-NCW in
de lobby kracht bij te zetten zoeken we
Utrecht is Jaco Uittenbogaard per 1 januari
bewust meer samenwerking met andere
2015 teruggetreden als bestuurder bij
werkgeversverenigingen, branches en
werkgeversvereniging VNO-NCW Midden.
bedrijvenkringen. In de regio Eemland
Als provinciaal voorzitter maakte hij ook
hebben we er daarom nadrukkelijk voor
deel uit van het dagelijks bestuur van VNO- gekozen om de secretarisrol op ons te
NCW Midden en het algemeen bestuur van nemen van de Federatie Bedrijvenkringen
VNO-NCW. Hij kijkt terug op een intensieregio Amersfoort. Een mooie regionale
ve en bewogen tijd. “In mijn bestuurspesamenwerking tussen lokale vereniriode hebben ondernemers economisch
gingen met de kracht van VNO-NCW
nogal wat voor de kiezen gehad, met veel
Midden op de regionale economische
faillissementen als gevolg. En nog steeds is
thema’s. Voor provincie Utrecht is veel
het een moeilijke tijd. Maar het is ook goed
bereikt, Uittenbogaard refereert aan flinke
om te zien dat juist nu ondernemers elkaar
investeringen, die hebben geleid tot een
opzoeken en samenwerken aan innovatiebetere doorstroming op de A28, A12 en in
ve ontwikkelingen. Als bestuur hebben we
de toekomst op knooppunt Hoevelaken.
vooral ingezet op het verbinden van leden
VNO-NCW Utrecht en Eemland werken
en samen zoeken naar nieuwe kansen en
nauw samen in een sterke Economic
Nieuwe wetten, nieuwe regels. Omring u met de juiste spelers.
mogelijkheden”.
Board Utrecht, dat een strategische ecoDe Alfa-adviseurs coachen uw succes. Van accountancy tot
Ook binnen de vereniging was Uittenbonomische agenda heeft opgesteld voor
belastingen, van bedrijfskundige zaken tot salarissen en personeel.
gaard betrokken bij grote veranderingen.
overheden,
bedrijvengesprek.
en kennisinstellinMaak een afspraak
voor een vrijblijvend
Scoor nu
met Al a!
gen. VNO-NCW Utrecht is naast PostNL,
ProRail en Trainspot een van de trekkers
van het Mobiliteitsnetwerk Utrecht, een
intersectoraal netwerk van 80 werkgevers
dat zich inzet voor het belang van duurzame inzetbaarheid, en ondertekenaar van
het convenant over de Utrechtse Werktafel, waarmee afspraken zijn gemaakt over
het creëren van 1145 extra arbeidsplaatsen
voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. In de regio Eemland is Jaco
Uittenbogaard nauw betrokken bij de
oprichting van het werkbedrijf dat zich
inzet voor deze doelgroep. VNO-NCW
Midden is blij dat Jaco deze rol zal blijven
vervullen namens werkgevers.
Aandachtspunten voor de toekomst zijn
er zeker. “In de provincie Utrecht kon
men lange tijd rekenen op economische groei door haar centrale ligging en
aanwezigheid van kennisinstellingen.
Deze bovengemiddelde groei is niet
langer vanzelfsprekend en maakt dat er
zichtbaar regionaal economisch beleid
gevoerd moet worden waarin duidelijke
keuzes worden gemaakt en ondernemers
worden gefaciliteerd om zich te vestigen
in deze regio. Dat betekent dat we actief
ruimte moeten maken voor de zwaarste
categorie bedrijven en de verkeersdoorstroom en bereikbaarheid van de regio
gegarandeerd is.”
Jaco Uittenbogaard zal als lid van VNONCW Eemland actief betrokken blijven bij
het reilen en zeilen van de vereniging. De
vereniging is hem zeer erkentelijk voor alle
tijd en kennis die hij als bestuurslid in de
vereniging heeft gestoken. Dank!
Kennispartner
Partners van Middelpunt
Alfa ondersteunt:
Volg ons:
www.alfa.nl
Alfa Accountants en Adviseurs
Nijverheidsweg 7C
7122 LC Aalten
Telefoon 088 2531250
[email protected]
Middelpunt maart 2015
5
verenigings
nieuws
m a a rt 2 0 1 5
Nieuws van de ledengroepen
Industrietafel Midden Nederland
De industriekringleden zijn dit
jaar betrokken geweest bij discussie
en samenstelling
van de Regionale Smart Industry Agenda.
Dit heeft geleid tot het rapport ‘Boost;
Actieagenda Smart Industry Oost-Nederland’ dat begin februari door CEO Aart
Roos van Koninklijke Auping BV werd
overhandigd aan gedeputeerden van
Gelderland en Overijssel en aan Ineke
Dezentjé Hamming, voorzitter van ondernemersvereniging FME en van Team Smart
Industry. Dit team, waar onder meer het
Ministerie van Economische Zaken deel
van uitmaakt, heeft op landelijk niveau
onderzocht welke kansen Smart Industry
biedt en deze eind vorig jaar vertaald naar
een actieagenda. Overijssel en Gelderland zijn de eerste provincies die naar
aanleiding van het landelijke rapport de
handschoen oppakken en met een eigen
HR-kring VNO-NCW Midden
De HR-kring, de ledengroep van VNONCW Midden voor
HR-professionals,
kwam op 3 februari
naar Apeldoorn om bijgepraat te worden
over het ontslagrecht.
In 2015 zal het ontslagrecht worden gewijzigd. VNO-NCW vindt aanpassing van
het ontslagstelsel noodzakelijk om dynamiek, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dejuridisering,
kortere procedures en lagere ontslagkosten, mede door lagere ontslagvergoedingen, maken hier onderdeel van uit. De
aanpassingen moeten volgens ons leiden
tot vergroting van het aanpassingsvermogen van bedrijven en daarmee bijdragen
aan verbetering van het concurrentievermogen.
Via de Wet werk en zekerheid, waarvan de
aanpassing van het ontslagstelsel per 1 juli
2015 plaatsvindt, worden substantiële stappen gezet om die doelen te bereiken. Door
de stroomlijning van het ontslag ontstaat
een eenduidig ontslagrecht. Ontslag om
bedrijfseconomische redenen en na lang-
6
Middelpunt maart
april 2014
2015
aanpak komen. Aan het rapport hebben
meer dan 200 bedrijven en ook kennisen brancheorganisaties meegewerkt, onder meer via workshops en interviews.
Op 3 maart heeft VNO-NCW Midden
samen met een selecte groep leden
verder gepraat over de Regionale Smart
Industry Agenda tijdens de IndustrieTOP.
ING was partner van de TOP, die samen
met MKB-Nederland Midden, Koninklijke
Metaalunie en FME werd georganiseerd.
Met 90 ondernemers zijn in rondetafelgesprekken vijf thema’s uit de smart industry agenda inhoudelijk besproken. De
IndustrieTOP was ook aanleiding om de
politiek een signaal te geven hoe relevant
en belangrijk de (maak)industrie is voor
de provinciale- en regionale economie.
Waste Walk bij Radine op 31 maart 2015
Speciaal voor leden van de Industriekring
Midden-Nederland opent Radine in Barneveld zijn deuren op dinsdag 31 maart.
Radine is een specialist in het ontwer-
pen en bouwen van trilvullers. Directeur
Karel Schuitemaker zal meer vertellen
over MOVE (Mehr Ohne VErschwendungen) en de Lean workshops die worden
uitgevoerd door moederbedrijf Schaeffler.
Hierna volgt een rondleiding waarin u
uitgedaagd wordt om verbeterpunten te
ontdekken (= Waste Walk) en kunt u tips
opdoen hoe het wél werkt.
durige arbeidsongeschiktheid lopen via het
UWV. Ontbinding van het arbeidscontract
vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Een eenduidig en
daarmee helder ontslagsysteem met kortere proceduretijd en lagere ontslagkosten
komt daarmee in beeld.
Tijdens de bijeenkomst van de HR-kring is
mevrouw mr. Annemarie van Groningen
van Bosselaar & Strengers advocaten ingegaan op de wijzigingen per 1 juli 2015.
Humphrey Becks, hoofd Arbeidsjuridische
dienstverlening UWV Arnhem, stond stil
bij de procesgang van een aanvraag voor
een ontslagvergunning bij het UWV. Hoe
loopt de beoordeling, welke knelpunten
voor werkgevers zijn te identificeren en
hoe kunnen werkgevers deze informatie
gebruiken bij toekomstige aanvragen?
Vragen over dit onderwerp of over de
HR-kring? Neem contact op met Martine
Schuijer, secretaris Arbeidsmarkt &
Onderwijs VNO-NCW Midden,
[email protected]
Tijd voor een
nieuwe koers
naar succes?
Wij helpen u het roer om te gooien
Bevindt uw onderneming zich in zwaar weer, bijvoorbeeld door een gebrek
aan efficiency? Of ziet u in het veranderende economische klimaat en de
voortschrijdende internationalisering nieuwe kansen die u met uw huidige
organisatie niet kunt verzilveren? Welke reden u ook hebt om uw koers te willen
wijzigen: als u er zelf niet in slaagt het roer om te gooien, kan OrangeVision
u helpen. Wij hebben jaren ervaring in het begeleiden van ondernemers bij
verandertrajecten. Samen met u gaan we op zoek naar uw ware kracht.
Waar bent u als onderneming écht goed in? Welke mogelijkheden brengt dat
met zich mee? En wat zou er moeten veranderen om die mogelijkheden te
benutten? Onze aanpak wordt gekenmerkt door pragmatisme. Zo zien wij
erop toe dat uw organisatie volop in beweging blijft. Want elk schip is te
besturen, behalve als het stil ligt. Verder hebben we niet de pretentie om de
leiding van u over te nemen. U blijft zelf aan het roer staan. Wij zijn de navigator
die u helpt die nieuwe koers naar succes in te slaan.
Kijk voor meer informatie over onze visie, onze werkwijze en wat wij voor u
kunnen betekenen op www.orangevision.nl.
OrangeVision B.V. De Gaikhorst 70 7231 NL Warnsveld Tel: +31 (0)6 2039 6921 www.orangevision.nl
Ziet het in perspectief.
verenigings
nieuws
m a a rt 2 0 1 5
Netwerken tijdens Middelpunt-Midwinterwandeling
Foto: Patrick van Gemert - Zutphens Persbureau
Henk van Hierden van Stichting Het Nationale Park kort over de activiteiten van
de Stichting en de ontwikkelingsplannen
voor De Hoge Veluwe. Middelpuntpartners Bureau HTM, Fizz marketing &
communicatie, Nysingh advocatennotarissen, Speedbooks Software en Say
Yeah Motion Media stelden zich kort voor
aan de leden en gaven tips of adviezen
mee voor 2015. Partner Alfa Accountants
had helaas moeten afzeggen wegens
dringende zakelijke verplichtingen.
Eind januari vond een bijzonder netwerkwerkevenement plaats, aangeboden door
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, VNO-NCW Midden en de partners
van verenigingsmagazine Middelpunt.
In ontspannen sfeer en goed gekleed te-
gen de milde vrieskou dwaalden honderd
leden anderhalf uur over De Hoge Veluwe. We grasduinden over heide en door
bossen, wandelden over smalle kronkelpaden en genoten van natuur en goede
gesprekken. Bij de ontvangst vertelde
Beelden zeggen meer dan woorden.
Kijk voor meer foto’s op www.vno-ncwmidden.nl (nieuwsbericht van 2 februari).
U vindt daar ook een link naar een beeldverslag op YouTube. Of start direct het
filmpje door dit artikel te scannen met de
Layar app op uw mobiele telefoon.
Dus ze kennen bijna iedereen?
8
Middelpunt maart
april 2014
2015
Bekijk dit artikel met
Column
frank hul scher
NL exporteert: dé app
voor onder­nemers
met grens­verleggende
ambities
Het ministerie van Buitenlandse Zaken introduceerde eind januari de app ‘NL exporteert’. Deze app is
gemaakt voor startende en ervaren ondernemers
met grensverleggende ambities. De app biedt snel en
eenvoudig actuele landspecifieke informatie en geeft
toegang tot lokale netwerken en adviezen. Hiermee is
NL exporteert letterlijk de wegwijzer voor ondernemers
op buitenlandse markten.
Eén wegwijzer
Met deze app gaat een lang gekoesterde wens van exporterend Nederland in vervulling door één wegwijzer
te bieden waar alle relevante publiek/private exportinformatie- en handelsnetwerken samenkomen. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelde de app
in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Fenedex, MKB Nederland, VNONCW, Kamer van Koophandel, FME, Metaalunie, NCH,
ABN-AMRO, ING en Rabobank.
Financieel inzicht voor
werknemers. Daar word je
als werkgever wijzer van
Leuk of niet, als werkgever krijgt u te maken met werknemers die vrijwillig/
gedwongen uw onderneming verlaten. U kunt dat als ‘part of life’ beschouwen en de betreffende medewerkers netjes uitzwaaien. Weg is weg. Maar of u
daarmee als werkgever het goede voorbeeld geeft en de mobiliteit binnen uw
organisatie op een gezond niveau houdt is maar de vraag.
Actuele informatie
NL exporteert geeft via een interactieve wereldkaart per
land actuele informatie over geplande evenementen,
de do’s & don’ts van het zakendoen in het buitenland,
macro-economische kerngegevens, financieringsmogelijkheden en de contactgegevens van ambassades en handelsposten wereldwijd. De app laat in één
oogopslag zien waar de meeste inwoners wonen, de
economische groei het hoogst is, de koopkracht het
grootst, hoe eenvoudig er zaken gedaan kan worden
en waar de Nederlandse export zich op richt. Een ander
onderdeel is de ‘Export Wijzer’, waar de ondernemer
toegang tot relevante exportdocumenten, wet- en
regelgeving, internationale netwerkprogramma’s, MVO,
tips & tricks en info over financiering krijgt.
Investeren in werknemers die vertrekken. Dat klinkt niet echt logisch. Toch
is het welbeschouwd een uitstekend werkgeversadvies. Het adagium ‘eerst
zaaien dan oogsten’ is namelijk ook hier van toepassing. Want u kunt als werkgever ook in deze fase van de arbeidsrelatie écht het verschil maken. Hoe?
Door werknemers inzicht in hun toekomstige financiële situatie te verschaffen
bij vrijwillig/gedwongen vertrek.
Financiële planning
De werknemer in kwestie krijgt immers te maken met ingrijpende, nieuwe
financiële omstandigheden en vraagt zich ernstig af hoe zijn netto besteedbaar
inkomen er op korte en lange termijn uitziet. Het ligt voor de hand om dan te
inventariseren wat er aan inkomen en vermogen beschikbaar is en dat helder in
beeld te brengen. Echter, wanneer je op basis van doordachte financiële planning kijkt naar wat men daadwerkelijk nodig heeft, dan resulteert dat meestal
in een financieel plaatje waarmee men zich bij nader inzien heel aardig weet
Download de app
De app wordt regelmatig door alle partners voorzien van
nieuwe en relevante exportinformatie. NL exporteert is
te downloaden via de App Store (iOS) en Google Play.
te redden. Het is dan wellicht nog geen vetpot, maar het doemscenario blijft
achterwege. Bovendien ziet de betreffende medewerker vaak weer licht aan
het einde van de tunnel! Wat het afscheid voor beide partijen een stuk minder
vervelend maakt.
Mobiliteit van werknemers
Op deze wijze levert goed financieel advies direct en indirect een bijdrage aan
de mobiliteit van uw werknemers. Anders gezegd: het zaaien van financieel
inzicht levert nagenoeg altijd een bovengemiddelde oogst op!
frank hul scher
adviseur De Regt Adviesgroep
Vier leden in gesprek met de voorzitter: waar staan we?
Een uitdagende
tussenbalans
Anton Boswijk: “Als
ondernemers zonder
portefeuille hebben jullie
een verbindende rol”
ronde tafel
Tekst: Marion van Weeren Braaksma
Foto: Patrick van Gemert - Zutphens Persbureau
In maart 2013 traden bij VNO-NCW Midden vrijwel gelijktijdig een
nieuwe voorzitter en directeur aan. Gesprekken met leden resulteerden
in vijf kernthema’s voor de lobbyactiviteiten: arbeidsmarkt en onderwijs,
ruimtelijke ordening en infrastructuur, innovatie en duurzaamheid,
internationalisering en, zeker niet op de laatste plaats, financiering. Nu,
twee jaar later, maken we een tussenbalans op: waar staan we en waar ligt
de behoefte van de leden?
A
an tafel zitten ondernemers Piet Mosterd, Ton
Hauzer, Joost Spijker en Anton Boswijk. Zij
wisselen met Jacco Vonhof, voorzitter van
VNO-NCW Midden, van gedachten over de rol van
de vereniging. Middelpunt heeft niet voor niets deze
leden gevraagd aan te schuiven. Het zijn ervaren ondernemers, betrokken leden en mannen die zeggen
waar het op staat. Ze zitten tegenover een voorzitter
die niet bang is zich kwetsbaar op te stellen. Zijn vraag
waar de vereniging scherper op moet zijn, doet het
gesprek losbarsten.
Ton Hauzer, directeur van U.C. Technologies, een
uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van
luchtkwaliteitsbewaking en -creatie dat actief is in
West-Europa, plaatst de openingszet: “Ik mis een
gerichtheid op wat we kunnen realiseren. Dat is
een ander perspectief dan een gerichtheid op wat
we kunnen veranderen. Het eerste is proactief, het
tweede reactief. Ik zou graag een visie zien op waar
het heengaat en welke ontwikkelingen duurzaam
zijn. Neem bijvoorbeeld de verwachte ontwikkeling
van grootstedelijke gebieden. Ik denk dat we als Nederland daarin juist leading kunnen zijn, we hebben
veel know-how die van toepassing is op de stad van
de toekomst. Als we op zo’n ontwikkeling focussen,
kunnen we excelleren.”
Piet Mosterd, Managing Director van AWL Techniek,
een bedrijf dat wereldwijd actief is in lastechniek voor
met name de automobielindustrie, kiest het tegenovergestelde perspectief. “Ik vind dat je als ondernemer nergens op moet wachten,” zegt hij. ”Je moet vrij
denken en aanpakken. Veel dingen kun je zelf bedenken, je hoeft niet perse houvast te hebben aan de omgeving en hebt dus niet altijd de steun van VNO-NCW
nodig.”
Joost Spijker, adviseur bij IJsselvliet, een organisatieadviesbureau voor het grotere middenbedrijf op het
vlak van strategieontwikkeling, de financiële functie
en HR, heeft een praktische invalshoek: “Ik zie dat
jullie investeren in het ondernemersklimaat, maar ik
mis een doorbraak. Het zou bijvoorbeeld heel mooi
zijn als de arbeidskosten substantieel zouden dalen.”
Anton Boswijk, directeur van FROMM Packaging
Systems Nederland, dochteronderneming van de
Zwitserse multinational FROMM AG, producent van
omsnoermachines, -band, foliewikkelmachines en
Airpadsystemen, heeft vooral geluisterd en vat het
Piet Mosterd: “Als ondernemer
moet je vrij denken en
aanpakken”
openingsakkoord samen. “Als ondernemer met een
plan mis ik bij VNO-NCW Midden the big picture en
een plan. Het zou mooi zijn wanneer jullie vanuit vrij
denken samen met ons tot een groot plan komen. Alle
dingen die jullie doen zijn belangrijk, maar ze zijn volgend. Wij willen graag visie! En vermindering van de
regeldruk vanuit de overheid.”
Regeldruk en arbeidskosten
De opening zet aan tot een zoektocht naar de juiste
schaalgrootte. Jacco Vonhof: “Wat jullie agenderen
zijn voor een deel landelijke onderwerpen. Wij hebben een decentrale taak die we vormgeven rond vijf
lobbythema’s. Laat me kort ingaan op de twee concrete onderwerpen die jullie noemen: regeldruk en
arbeidskosten. MKB-Nederland, waar we nauw mee
samenwerken, heeft bewust vijf andere lobbythema’s
dan wij, waaronder regeldruk. Het lastige is echter dat
bij regels perceptie een grote rol speelt: enerzijds het
Middelpunt maart 2015
11
Links Ton Hauzer, rechts Joost Spijker
gevoel niet vrij te zijn in het nastreven van je ambitie,
anderzijds vragen om regels als je het ergens niet mee
eens bent, bijvoorbeeld in je rol van burger. Wat betreft de arbeidskosten doen we regionaal wat we kunnen. Het is een onderwerp dat constant op de agenda
staat, maar kennelijk niet voor iedereen zichtbaar is.
Hoe kunnen we onze zichtbaarheid vergroten?”
Ton Hauzer: “Ondernemers
stemmen zich af op vragen
in de maatschappij”
Joost Spijker: “Die kun je vergroten door je doelen
SMART te maken en je leden te laten zien wat je doet.
Maar belangrijker is het om feitelijke pijnpunten weg
te halen. Regels moet je benaderen op een praktisch
in plaats van conceptueel niveau. En een ondernemer
moet het lef hebben mensen aan te nemen. Veel ondernemers gaan dat risico uit de weg, omdat de arbeids- en frictiekosten te hoog zijn.”
De oogst in een notendop:
1. Houd de aandacht voor de vijf lobbythema’s
vast;
2. Pak het verlagen van de arbeidskosten (verder)
op;
3. Voer regie door stimulerende vragen te
formuleren: breng succesverhalen naar de
regio’s en vertaal landelijke vragen;
4. Maak de lobbythema’s waar mogelijk SMARTer om resultaten beter te kunnen meten;
5. Ontwikkel visie en laat successen zien:
communiceer wat je doet en wat onderweg is.
12
Middelpunt maart
april 2014
2015
Anton Boswijk
Anton Boswijk: “Vertrouwen is een sleutelwoord. Ik
heb een voorbeeld op het snijvlak van regeldruk en
arbeidskosten. Een spreker van de overheid vroeg
aan een zaal vol werkgevers: “Als de nieuwe wet op
het ontslagrecht ingaat, hoeveel mensen gaat u dan
ontslaan?” De zaal begon te koken van verontwaardiging: “Maar we zitten niet in de markt van het mensen
ontslaan!”
Toekomstvisie
Zes jaar crisis heeft voor veel ondernemers een wankele wereld opgeleverd waarin zij hun best doen ‘de
boel bij elkaar te houden’, zoals Job Cohen het ooit verwoordde. VNO-NCW Midden ondersteunt hen door de
kar mee te duwen. Die basis is goed, volgens de ondernemers aan tafel, maar er is behoefte aan meer.
Ton Hauzer: “Ik vind dat je reeds benoemde pijnpunten niet te vaak moet blijven herhalen. Wat mij betreft
ligt er meer toegevoegde waarde in een breed gedragen toekomstvisie waarvoor we als regio nieuwe,
duurzame producten kunnen ontwikkelen.”
Piet Mosterd: “De brug tussen de ondernemer en
nieuw denken ligt er nog niet, maar is al wel voorbereid. Veel ondernemers zijn bang het oude los te laten.
Zij redeneren dat je beter iets kunt hebben dan niets.
Kortom: er ligt een kloof.”
Jacco Vonhof: “Daar raak je aan onze rol: het verenigen van alle ondernemers in de regio. Dat betekent
dus dat we een grote diversiteit onder één noemer
moeten krijgen.”
Ton Hauzer: “Ik geloof in vraagsturing, dus: voor welke
uitdagingen in de maatschappij willen we oplossingen
creëren? Daarop stemmen ondernemers zich af. Dan
gaan ze innoveren, in plaats van bestaande producten upgraden, zoals nu gebeurt. Staatssecretaris van
Financiën Wiebes kan zeggen dat wij in Nederland
ongelooflijk efficiënt zijn, maar vergis je niet. Alle ex-
Jacco Vonhof
tra’s zijn tot op het bot afgeroomd, we werken ons een
burn-out. Meer handen en hoofden zou zó fijn zijn. De
vraagkant is gemarginaliseerd, dus wat overblijft is dat
je net iets goedkoper werkt dan de concurrentie.”
Anton Boswijk: “Breng succesverhalen bijvoorbeeld
over naar andere regio’s. Dat ontwikkelt de creativiteit van andere ondernemers, het geeft inspiratie. Het
stimuleert de economie en VNO-NCW Midden is in
beeld. Samen hebben we grote hersenen: gebruik die.
Als VNO-NCW Midden kunnen jullie sturen door de
discussie te faciliteren. Los daarvan: zo slecht vind ik
het niet dat we in het huidige klimaat weer sterker op
de concurrent moeten spelen. Want eerlijk is eerlijk:
ondernemen was wel een beetje makkelijk geworden.”
Piet Mosterd: “Eens. Onze machines lopen nu al jaren een voetje voor op de concurrentie. Wat blijkt: er
Joost Spijker: “Haal feite­
lijke pijnpunten weg”
blijft werk en bij ons groeit het zelfs. Creëer een exportmarkt en je zult zien hoe succesvol je bent. Als
Nederlanders lossen wij nieuwe problemen op. Zo
blijven we inhoudelijk voorop lopen. Japanners doen
dat niet. Zij zoeken reproduceerbaarheid.”
Piet Mosterd
Joost Spijker: “Ja. De politiek laat het liggen, dus moeten jullie het doen.”
Ton Hauzer: “Bovendien gaat het over vertrouwen:
de politiek wordt niet geloofd, ondernemers worden
gezien als te commercieel en brancheverenigingen
zitten daar tussenin en genieten wel vertrouwen.”
Anton Boswijk: “Denk bijvoorbeeld aan de aanhoudende vluchtelingenstroom. Waarom creëren we in
Noord-Afrika, aan de poort van Europa, geen zone
voor productie, handel en landbouw, ondersteund
door EU-geld. Van daaruit kan deze grote groep mensen handel drijven met de wereld zonder dat ze weg
hoeven uit hun eigen cultuur en taalgebied. Als regio
Midden is het relevant daar een visie op te ontwikkelen, we hebben er wel degelijk mee te maken. Zo zijn
er ongetwijfeld meer cases te maken.”
Ton Hauzer: “Er zijn genoeg leden die wereldwijd
opereren. Neem een thema als gesloten grondstoffencirkels, bijvoorbeeld voor straatmeubilair: leden
zien het nut van brancheoverschrijdend samenwerken, overheden kopen meer regionaal in, de positie
van het MKB verbetert. Pak dus een keten en kapitaliseer op je kennis van de regio.”
Anton Boswijk: “VNO-NCW Midden heeft, als ondernemer zonder portefeuille, een verbindende rol
namens het regionale bedrijfsleven. Zie de kansen en
leg verbindingen tussen bedrijven in de vorm van tijdelijke en permanente kennisnetwerken.”
Nieuwe rol
“Er is dus een hiaat gevallen”, constateert Jacco Vonhof. “We duwen de kar mee en organiseren ontmoetingen. Jullie voegen daaraan toe dat we ook regie
moeten voeren op het bereiken van verdichting en
resultaten in de regio. Dus naast faciliteren ook entameren. Bijvoorbeeld twee projecten bij de kop pakken
die klein mogen zijn. De uitdaging is ze robuust en
vraagstimulerend te maken, zodat het jullie energie
geeft voor vernieuwing. Klopt dat?”
Jacco Vonhof: “Ik denk nu terug aan de eerste opmerking van Ton Hauzer. Kijk je naar de Agenda Stad
van de Rijksoverheid, dan vraagt de voorspelling dat
stedelijke clusters groter zullen worden om regie en
fondsen. Als ‘urban’ het nieuwe woord is, moeten we
dat oppakken en vaker gebruiken. Je ziet het ook vandaag: het is een kwestie van veel praten om erachter
te komen dat er niet veel licht tussen de verschillende
invalshoeken zit.”
Middelpunt maart 2015
13
Overal
dichtbij
Alfa Aalten
Nijverheidsweg 7C
7122 LC Aalten
088 2531250
[email protected]
Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen
het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk
actieve organisatie met meer dan 800 specialisten
in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een
kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis
én specialistische branchekennis.
Thuis in uw omgeving, dichtbij u en uw werkgebied.
Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken
bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en
kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het
zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt.
Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.
Arbeidsmarkt & Onderwijs
Tekst: Pieter van der Meulen
Foto: Menno Korenhof - Foto Korenhof
Aart van der Gaag:
‘Die eerste
check gaan we
glansrijk halen’
Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. In de periode tot 2026 gaat
het bedrijfsleven honderdduizend mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
plaatsen. Het eerste meetpunt is in 2017; dan moeten zesduizend mensen geplaatst
zijn. Aart van der Gaag is per 1 oktober 2014 officieel ambassadeur van het
honderdduizendbanenplan. Drie jaar lang gaat Van der Gaag de activiteiten van de
regio’s coördineren en de verschillende projecten verbinden. “Die eerste check gaan
we glansrijk halen.”
U bent inmiddels twee maanden aan de slag als
‘commissaris 100.000-banen’. Welke obstakels bent
u tegengekomen?
“Mijn belangrijkste bezwaar is dat de doelgroep met te
scherpe lijntjes getekend is. Je hebt de WSW-wachtlijst, de WaJongers en de groep arbeidsbeperkten tot
aan het minimumloon die niet zelfstandig aan de slag
kunnen. Die laatste groep moet nog door de gemeente in kaart gebracht worden. Ik pleit voor een bredere
“De kleine bedrijven zijn
heel hard nodig”
doelgroep. Organisaties van gehandicapten, werknemers en werkgevers geven dit geluid allemaal af. Ook
Hans de Boer wil een zo breed mogelijke doelgroep.
De regeling is ingewikkeld, die moet je plat slaan. Anders is het ook niet aan de ondernemers uit te leggen.”
Hoe moet deze verbreding gerealiseerd worden?
“De grens van het minimumloon kan verhoogd worden, waardoor meer mensen voor het 100.000 banenplan meetellen. Een andere mogelijkheid is dat mensen met een WGA-uitkering en een handicap erbij
gaan horen.
De 35 regionale werkbedrijven krijgen één miljoen
euro om de Participatiewet uit te voeren. Hoe moet
dat geld worden besteed?
“Aan het optimaal laten functioneren van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. In de eerste
plaats betekent dit het transparant maken van de informatie over de doelgroep. De bestanden moeten
direct en helder beschikbaar zijn voor werkgevers,
bemiddelaars of wie ze ook maar wil inzien. Er moet
bijvoorbeeld duidelijk in staan wie de kandidaat is,
wat hij of zij kan, hoeveel uur hij of zij beschikbaar is
en belast kan worden.”
Wat vindt u van de websites met dergelijke informatie die regio’s lanceren?
“Ik vind het heel goed dat er regionale websites komen waar informatie beschikbaar is. Maar niet alle
VNO-NCW Midden is in 12 arbeidsmarktregio’s
betrokken bij de opzet en inrichting van 12 werkbedrijven. Wij trekken hierin zo veel mogelijk samen
op met bedrijvenkringen en MKB-Midden. Ons
doel: goede werkgeversdienstverlening, 1 loket en
transparantie in het aanbod van werkzoekenden.
We zien dat dankzij onze inspanningen onze wensen en eisen worden overgenomen. Meer dan 40
ondernemers zetten zich inmiddels als bestuurder
of ambassadeur in voor de werkbedrijven.
16
Middelpunt maart
april 2014
2015
35 regio’s moeten zelf het wiel uitvinden. We moeten
streven naar één optimaal hulpmiddel. Dan kunnen
de regionale initiatieven mooi gekoppeld worden.
Dit is ook in het belang van werkgevers. Je kunt geen
grenzen trekken op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven
zijn namelijk in meerdere regio’s actief.”
Hoe hard zijn de kleine bedrijven nodig om de doelstelling te halen?
“Er zijn circa tweeduizend grote bedrijven in Nederland, dus de kleine bedrijven zijn heel hard nodig.
Maar wat mij betreft zijn de verschillen tussen grote
en kleine bedrijven niet zo groot. Bedrijven moeten
er, ongeacht hun grootte, baat bij hebben als ze iemand in dienst nemen. Juist in een klein bedrijf wil je
mensen zo productief mogelijk inzetten. Allerlei kleine klusjes, zoals kopietjes maken, post rondbrengen
of koffie halen, zijn in de loop der tijd weggesaneerd
omdat ze teveel geld kostten. Mensen met een beperking kunnen deze plekken weer innemen. Door de
forse subsidies is dat voor werkgevers aantrekkelijk.”
Kleine bedrijven kunnen zich een Wajonger bijvoorbeeld niet permitteren zonder subsidie en externe begeleiding. Moet die ondersteuning tot in de
lengte van jaren voortduren?
“Dat kan, maar hoeft niet altijd het geval te zijn. Ik woon
in Voorschoten, liep daar een keer de Hema binnen en
zag veel medewerkers met een beperking. Daar wilde
ik meer van weten en kwam zo in contact met directeur Evert de Boer. Hij werkt al langere tijd met deze
mensen omdat hij dat leuk vindt. Hij vertelde over een
meisje dat, terwijl zij bij hem in dienst was, twee middelbare beroepsopleidingen heeft gevolgd. Inmiddels
doet ze het net zo goed als de andere werknemers. Ze
behoort nu tot de groep niet-gesubsidieerde werknemers. In veel gevallen kunnen mensen die aangeduid
zijn als arbeidsgehandicapt, na enige tijd gewoon een
loonwaarde van honderd procent vervullen.”
Vindt u het voorwaardenpakket goed voor ondernemers?
“Ik vind dat het voorwaardenpakket inmiddels mooi
gestructureerd is. De voorwaarden zijn nu voor de
drie groepen kandidaten vrijwel hetzelfde. De bepa-
VNO-NCW Midden steunt Aart van der Gaag in
zijn missie om honderdduizend mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan
te helpen. Kijk voor de laatste ontwikkelingen
in het werkgebied van VNO-NCW Midden op
www.vno-ncwmidden.nl/lobby (pagina Arbeidsmarkt & Onderwijs) of neem contact op met
Martine Schuijer, beleids­
secretaris Arbeidsmarkt & Onderwijs VNO-NCW Midden, [email protected]
vno-ncwmidden.nl.
ling van de loonwaarde is erg belangrijk voor alle bedrijven. Als iemand voor veertig procent productief is,
krijg je de overige zestig procent bijgepast. Ook worden aanpassingen op de werkvloer betaald en kan begeleiding uitbesteed worden. Ondernemers die huiverig zijn om iemand met een beperking in dienst te
nemen, moeten weten dat ze er niet alleen voor staan.
Er zijn allerlei organisaties, zoals uitzendbureaus, die
alle lasten van je schouders nemen. Sociale werkvoorzieningsbedrijven doen dit al sinds jaar en dag.”
Staatssecretaris Jetta Klijnsma houdt de quotumwet als dwangmiddel achter de hand. Wat vindt u
daarvan?
“Ik vind de quotumwet een onding. Die wet houdt in
dat bedrijven met meer dan vijventwintig werknemers
verplicht vijf procent arbeidsgehandicapten in dienst
moeten hebben. Deze wordt ingevoerd wanneer tijdens de eerste meting in 2017 blijkt dat het streefcijfer
van zesduizend extra banen niet is gehaald. Maar zover gaat het niet komen. De eerste check in 2017 halen
we glansrijk. Bovendien vermoed ik dat het bedrijfsleven het beter gaat doen dan de overheid. Ik vind het
“Ik vind de quotumwet
een onding”
kinderachtig om te dreigen met boetes. Het komt een
beetje over alsof je tegen een kind zegt ‘wel je groente
eten, anders moet je vroeg naar bed’. Zo behandel je
ondernemers niet.”
In de media lees je dat de meeste ondernemers niet
op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zitten te wachten.
“De pers brengt de negatieve kant van het verhaal. Ondernemers worden vaak op een slechte manier geportretteerd. Ik ben al veel het land in geweest en ik kom
eigenlijk alleen maar ondernemers tegen die sociaal
zeer betrokken zijn. Dat was vroeger precies zo. De
pioniers van onze Nederlandse industrie, zoals Philips en Fokker, zijn vrijwel allemaal een sociaal project
begonnen. Werkgevers willen goed voor hun werknemers, maar ook voor het grotere geheel, zorgen. Ik
heb een bloedhekel aan die negatieve beeldvorming.
Ik heb juist het gevoel dat ik als ambassadeur van het
honderdduizendbanenplan in een flow zit.”
Wat is uw persoonlijke drijfveer om deze rol te
vervullen?
“Mijn eerste baan was in de ontwikkelingssamenwerking omdat ik sociaal gedreven ben. Toen ik werd
aangesteld als ambassadeur voor het 100.000-banenplan had ik maar één vraag voor Hans de Boer en Niek
Jan van Kesteren (respectievelijk voorzitter en directeur van VNO-NCW –red): Willen jullie dat dit gaat
lukken of willen jullie dat ik aantoon dat het niet kan?
Curriculum Vitae van Aart van der Gaag
- Specialist bij Stichting Nederlandse vrijwilligers (1975-1976)
- Beleidsmanager bij Federatie Sociale Werk­voorziening (1976-1982)
-D
irecteur bij Groene Kruis Den Haag (1982-1986)
-D
irecteur bij Arbeidsbureau Utrecht (1986-1990)
-D
irecteur bij Start Uitzendbureau (1990-1996)
-D
irecteur bij Vedior (1996-2000)
-D
irecteur bij de Algemene Bond Uitzend­ondernemingen (2000-2014)
- Voorzitter bij de Algemene Bond Uitzend­ondernemingen
(mei 2014-heden)
- Commissaris 100.000-banenplan (oktober 2014-heden)
Als het antwoord op de tweede vraag ‘ja’ was geweest,
dan had ik het niet gedaan. Ik geloof er heilig in dat
werk voor een mens meer is dan alleen werk. Mensen
die langdurig uitgesloten worden van het arbeidsproces ondervinden daar de gevolgen van. Die komen in
een isolement terecht of in de criminaliteit. Zonder
werk zijn mensen vaak eenzaam. Werk is de nieuwe
kerk. Ik ben optimistisch. Het banenplan gaat lukken.”
Middelpunt maart 2015
17
nieuws
uit de regio
maart 2015
VNO-NCW Midden betrokken bij
oprichting Werkbedrijven
VNO-NCW Midden is – waar mogelijk samen met bedrijvenkringen en
MKB-Midden – in 12 arbeidsmarktregio’s
betrokken bij de opzet en inrichting van
12 werk­bedrijven. Ons doel is: goede
werkgeversdienstverlening, één loket en
transparantie in het aanbod van werkzoekenden. Dankzij onze inspanningen
worden onze wensen en eisen overgenomen. Meer dan 40 ondernemers
zetten zich inmiddels als bestuurder of
ambassadeur in voor de werkbedrijven.
Meer informatie
Kijk voor meer ondertekeningen en
de laatste ontwikkelingen op
www.vno-ncwmidden.nl/lobby (dossier
Arbeidsmarkt en Onderwijs).
Voor vragen over het Werkbedrijf, het
100.000banenplan of de Participatiewet
kunt u contact opnemen met Martine
Schuijer, secretaris Onderwijs & Arbeidsmarkt VNO-NCW Midden,
[email protected]
Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW Utrecht,
tekent namens werkgevers het convenant
voor de Utrechtse Werktafel. Doel: 1145 extra banen in 2015 en 2016 ( 835 marktsector/ 310 overheid).
foto: Jan van den Brink
De ondertekenaars van het convenant Werkbedrijf Twente. Twente gaat voor 790 extra
banen tot en met 2016.
In januari werd het convenant voor het
Werkbedrijf Achterhoek getekend. Jan-Paul
Kiefmann zette zijn handtekening namens
VNO-NCW Achterhoek. Doel: 270 extra banen voor 2015 en 2016.
N340: ondernemers Vechtdal slaan handen ineen
Via een inspraakreactie begin februari tijdens de commissievergadering ‘Regionale
bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer’ van provincie Overijssel heeft VNONCW regio Zwolle namens ondernemers
uit de gemeenten Dalfsen, Ommen en
Hardenberg de bezorgdheid geuit over de
voorliggende plannen over de N340 van
de provincie Overijssel.
In het Vechtdal bevinden zich veel bedrijven die een groot economisch belang
hebben bij een betere en snellere verbinding met Zwolle en de A28 vanuit Hardenberg. Een betrouwbare reistijd is voor
foto: Jan Ezendam
18
Middelpunt maart 2015
deze ondernemers essentieel. De N340 is
vooral in de spits erg druk, waardoor de
doorstroming vermindert en het verkeer
vastloopt. In de voorliggende plannen
wordt nagenoeg geen rekening gehouden
met een van de belangrijkste knelpunten: knooppunt Varsen. De aanpassing
van dit knooppunt is cruciaal en uiterst
noodzakelijk om het verkeer vlot en veilig
te kunnen laten doorrijden. De ondernemers uit het Vechtdal pleiten naast betere
aanpak van Varsen voor snelle aanpak van
verbetering N340. Alleen al de komst van
IKEA op Hessenpoort bij Zwolle maakt dat
hard nodig.
Contactpersoon
Nel Ezendam, regiomanager VNO-NCW
regio Zwolle
www.vno-ncwmidden.nl/regiozwolle
leden
nieuws
maart 2015
VNO-NCW Achterhoek
tekent convenant
Bondgenootschap
Geletterdheid Achterhoek
Eind januari hebben 39 partijen in de Achterhoek
gezamenlijk het Bondgenootschap Geletterdheid
Achterhoek ondertekend. VNO-NCW Achterhoek was
medeondertekenaar. Doel van het Bondgenootschap is
om in de komende 5 jaar ten minste 10% van de laaggeletterden in de Achterhoek te bereiken en hen een taal/
schrijf aanbod te kunnen doen.
SHC wordt Schut
Met ingang van 2015 presenteert verpakkingsproducent
SHC zich onder een nieuwe
naam: SCHUT! De vernieuwing vloeit voort uit de herpositionering van de onderneming op basis van een nieuwe
visie, missie en strategie. De missie “Met de slimste verpakkingsoplossingen van vouwkarton, vouwkunststof of een combinatie hiervan, wordt er méér waarde gecreëerd voor klanten” geeft
aan in welke richting de onderneming zich ontwikkelt. m de
vernieuwing gestalte te geven zijn naast de naam ook het logo,
de huisstijl en de website (www.schut.nl) gewijzigd. Per 1 januari
2015 staat de onderneming in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel vermeld als Schut Packaging bv.
Naamsverandering KMO Software
Inspelen op de vraag van de klant resulteert in een naamsverandering voor KMO Software! De nieuwe naam: KMO Solutions!
KMO Solutions levert al 20 jaar software voor (risico)managementsystemen en met name de laatste jaren is de vraag naar
ondersteuning op het gebied van Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) sterk toegenomen, een vraag die met eigen kerndeskundigen pragmatisch ingevuld kan worden. KMO Solutions
beheert specifieke branche RI&E’s voor het mkb en levert RI&E
systemen op maat voor grote organisaties (1000+). Naast software omvat het dienstenpakket trainingen, regisseursfunctie of
zelfs “full-service”.
Om het brede karakter van hun dienstverlening te ondersteunen
treden zij nu met alle activiteiten onder één naam naar buiten:
KMO Solutions.
Prinses Laurentien, staatssecretaris Klijnsma en wethouder
Kool tijdens de lancering van de Taalmeter
www.kmosolutions.nl .
Het percentage laaggeletterden in de regio Achterhoek ligt met 13,1% boven het landelijk gemiddelde
(11,9%). Het Achterhoekse percentage betekent dat
zo’n dertigduizend inwoners in deze streek problemen
hebben met lezen, schrijven en rekenen, zodanig dat
zij hierdoor niet volledig kunnen participeren in de
samenleving.
De bondgenoten gaan zich inspannen om laaggeletterden op te sporen, door bijvoorbeeld baliemedewerkers
van gemeenten en UWV, wijkteams te trainen om laaggeletterdheid te herkennen, door de Taalmeter in te zetten en door laaggeletterdheid uit de taboesfeer te halen.
Bondgenoten zullen ook preventieve maatregelen te
nemen, onder meer in samenwerking met bibliotheken,
het Primair en Voortgezet onderwijs en het Graafschap
College.
Biohorma Fitste organisatie van Gelderland 2014
www.lezenenschrijven.nl
Contactpersoon
Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW Achterhoek
www.vno-ncwmidden.nl/achterhoek
Het team ‘De Afvallers’ van Biohorma uit
Elburg is eind januari
uitgeroepen tot ‘Fitste
organisatie van Gelderland 2014’.
In totaal streden 21
teams van 13 verschillende Gelderse bedrijHet winnende team van Biohorma uit Elburg
ven om de felbegeermet de beker
de titel. Na tien weken
sporten en bewegen had het team ‘De Af­vallers’ van Biohorma in
deze periode de grootste progressie gemaakt.
De Fitste organisatie van Gelderland wordt jaarlijks uitgevoerd
door de Gelderse Sport Federatie in opdracht van de provincie
Gelderland. Meer informatie of meedoen in 2015:
www.vitalewerknemer.nl/fovg
Middelpunt maart 2015
19
Oproep aan provinciale politici
En nu doorpakken!
Tien wensen voor een sterke economie
De Provinciale Statenverkiezingen 2015 zijn
1.Onder het motto: “sterker maken wat al sterk is” dient de
provincie in te zetten op de pijlers van de werkgelegenheid
van de provinciale economie. Dat zijn de sectoren die het
meeste bijdragen aan het Bruto Regionaal Product.
2.Zet in op een “realistisch”, vraaggestuurd programma voor
nieuwe bedrijventerreinen en kantoor- en winkel­locaties en
koppel dit aan een haalbaar herstructureringsprogramma.
3.Creëer letterlijk ruimte voor startende en kleine mkbbedrijven.
4.Bestendig de landbouw als drager van het landelijke gebied.
5.Aanbestedingsbeleid: wij vragen van de provincie een
inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid waarbij nadrukkelijk
rekening wordt gehouden met het regionale midden- en
kleinbedrijf. Zij verdienen een eerlijke kans om mee te
dingen naar opdrachten van de provincie.
6.Wij verwachten van de provincie dat zij erop toezien dat
industriële bedrijven voldoende ruimte hebben om zich te
vestigen en uit te breiden (met name categorie 3 bedrijven).
7.Pak de regisseursrol om te komen tot een betere mix
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, door gerichte
dialoog met opleidingsinstituten en bedrijfsleven zodat
onderwijsvernieuwing (vorm en inhoud) vraaggestuurd kan
plaatsvinden.
8.Zet voldoende middelen in voor verbetering van de
bereikbaarheid (auto en OV) en benutting van multimodale
knooppunten voor goederenvervoer.
9.Duurzaamheid dient gekoppeld te worden aan innovatie en
kostenbesparingen.
10.Minder regels en bureaucratie.
achter de rug. Tijd voor coalitievorming en
nieuwe programma’s voor de komende vier
jaar. VNO-NCW Midden en MKB/Midden
roepen de nieuwe provinciebesturen op
ruimte te geven aan ondernemers.
VNO-NCW Midden en MKB Nederland/
Midden hebben voor de verkiezingen tien
punten voor een sterke regionale economie
onder de aandacht gebracht van provinciale
politiek. Ron van Gent, directeur VNO-NCW
Midden: “Veel daarvan zagen we tot onze
vreugde terug in de verkiezingsprogramma’s.
Wij rekenen erop dat onze wensen nu worden
overgenomen in een weloverwogen paragraaf
over economie in de coalitieakkoorden.
Doorpakken nu, samen met ondernemers!”
Provinciale State
nverkiezingen 20
15
10 puntenlijst be
drijfsleven provin
cie Utrecht
Economische ontw
ikkelingen verd
ienen de aandacht
brengen wij - het
van de politiek,
ook in de provincie
georganiseerde
bedrijfsleven in
Utrecht. Daarom
de provincie Utre
Statenverkiezinge
cht - met het oog
n in 2015 tien punt
op de Provincia
en onder uw aand
le
op dat onze sugg
acht
die
de
regionale economie
esties bijdragen
aan een weloverw
stimuleren. Wij
rekenen er
ogen paragraaf
daarna in het coal
over economie
itieakkoord. U kunt
in verkiezingspr
als politieke part
ogramma’s en
beïnvloeden!
ij het ondernem
ersklimaat in de
provincie Utrecht
positief
Onder het mott
o: ‘sterker maken
wat al sterk is’ dien
werkgelegenheid
t de provincie in
en Bruto Regionaa
te zetten op de pijler
l Product van de
s van de
Logistiek en Zake
provinciale econ
lijke en Financiël
omie, namelijk de
e dienstverlening
clusters: Bouw, Tran
clusters Medische
(samen meer dan
sport &
technologie/Zorg,
60% van alle bedr
ICT en Food heel
ijven). Daarnaas
enorme verander
belangrijk voor Utre
t zijn de
ing door qua inno
cht.
Gen
vatie
oem
en kennisintensive
de clusters maken
de samenwerking
ring. Hierbij kan
een
met de bedrijfsle
de provincie een
venpartners om
uitstekende rol spele
kennisinstellingen
innovaties aan te
voor kansrijke clust
n in
jagen. Intensivee
ers en omarm de
r samenwerking
uitmaakt. De econ
FoodValley regio
met
omie van de prov
waar ook de prov
incie is tenslotte
incie Utrecht deel
lifesciences en duur
veel
bred
van
er
dan
zaamheidindustrie
alleen niches, zoals
. Blijf innovatie stimu
gaming, creatieve
Versterk de inter
leren via de Econ
industrie,
nationaliseringsage
omic Board Utre
nda van Utrecht
cht.
(o.a. door stimulerin
g van exportinitiatiev
en en -instrumentari
Zet in op een ‘real
a).
istisch’, vraagges
tuur
d programma voor
winkellocaties.
nieuwe bedrijven
terreinen en kant
Koppel dit aan een
oor- en
haalbaar herstruct
ureringsprogramma
De provincie pakt
voor bedrijventerre
een actieve regis
inen, kantoor- en
seursrol op voor
realisatie van op
winkellocaties.
de (boven) regio
te knappen of met
nale samenwerking
leegstand bedreigd
, bewaakt en stimu
afstemming en duid
e terreinen/locaties.
leert de
elijke vraag moe
In
specifieke gevallen
ten
er
mogelijkheden blijve
het zoeken naar
na regiobrede
n voor nieuwe ontw
constructieve oplo
ssingen voor inten
ikkelingen. Zet daar
bijvoorbeeld door
sivering van ruim
naast in op:
het mogelijk mak
tegebruik op bedr
en en/of acceptere
ijven
hoogtebeperkinge
terre
inen
n van ondergron
(dit kan
n); het schetsen
ds bouwen en flexib
van een realistisc
iliteit bij het opleggen
aanbod) en het toep
h beeld over de
van
assen van functiem
aanpak van leeg
stand (mismatch
enging en/of them
gebied in groene
vraag en
atisch inrichten en
gebieden) van werk
bestempelen (voo
locaties.
rbeeld recreatief
Creëer letterlijk
ruimte voor start
ende en kleine
Heb oog voor beho
mkb-bedrijven.
eften van nieuwe
werkers en ande
informele werklocat
rsoortige ondernem
ies. Help ondernem
ers, zoals zzp’ers.
ers van het mkb
Dit geldt voor form
sectoren die het
bij herstel na de
extra zwaar hebb
ele en
crisis en geef spec
en
(zoa
ls de Bouw, Tran
ifiek aandacht aan
vlak in het landelijke
sport en Logistiek
gebied (meewerk
). Faciliteer ook ontw
en aan o.a. herb
ikkelingen op dit
estemmingen en
inzet financieringsre
gelingen).
Bestendig de land
bouw als drager
van het landelijk
Een verbreding en
e gebied.
modernisering van
de agrarische secto
Geef richting aan
r is leidend voor
de discussie over
de instandhoudin
wat er nodig is om
g van het buitengeb
in nauwe consultat
de landbouw drag
ied.
ie van de sector.
er te kunnen laten
Vers
terk
een rendabele verd
blijven van het land
tussen de ontwikkel
schap
uurzaming in deze
ingen in het land
elijk en het stedelijk
sector. Versterk
.
de verbinding
gebied.
Aanbestedingsbe
leid.
De overheid met
haar verschillende
bestuurslagen is
Wij verwachten van
een belangrijke opdr
de provincie e
achtgev
www.vno-ncwmidden.nl/verkiezingen
leden
nieuws
Mobiliteitsnetwerk
Utrecht van start
Mobiliteit Utrecht (MU)
is een intersectoraal
netwerk van 80 werkgevers dat zich inzet
voor het belang van
duurzame inzetbaarheid. Door kennisdeling
en een warm netwerk
benutten de aangesloten 80 werkgevers
gezamenlijk alle kansen om nu en ook in de toekomst
zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan het
arbeidsproces. Mobiliteit, van werk naar werk begeleiding
en matching staan in het netwerk centraal. Zo organiseren we netwerkbijeenkomsten, matchingtafels en de
kennisintensieve Domclasses voor de HR-professionals
van de aangesloten werkgevers. VNO-NCW Utrecht is naast PostNL, ProRail en Trainspot
een van de trekkers van het netwerk en is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het MU Netwerk. We zijn trots
om te kunnen melden dat we door een subsidie van de
gemeente Utrecht het sterke netwerk kunnen borgen met een website. Op de website worden verschillende tools ontwikkeld die het delen van vacatures, stage
opdrachten, matching, collegiale uitleen en kennisontsluiting mogelijk maken.
Contactpersoon
Alwin Roest, regiomanager VNO-NCW Eemland en Utrecht
RSA 2.0 in Rivieren­
land: opnieuw een
groot succes!
Na het succes van het eerste Regionale Sociaal Akkoord
in Rivierenland, waar meer dan 200 werknemers zijn
geplaatst, is september 2013 het tweede RSA gestart in
Rivierenland. Eind 2014 moeten we vaststellen dat er
opnieuw meer dan 100 deelnemers zijn geplaatst en zien
we dat samenwerken werkt! Dankzij de gezamenlijke
inspanning van VNO-NCW Rivierenland, het Werkgeversadviespunt, LANDER, UWV en de vakbonden. Vanzelfsprekend wordt dit initiatief ook ondersteund door de
provincie en de samenwerkende gemeenten in de Regio
Rivierenland. Meer dan 2/3 van deze plaatsingen zijn gerealiseerd bij private bedrijven, de resterende plaatsingen
bij publieke bedrijven.
maart 2015
Team Auping wint Cleantech Battle 2015
Met het project Levenbestendig bed heeft een team van studenten namens Auping de Cleantech Battle 2015 gewonnen. De
prijs werd bekend gemaakt tijdens het evenement Cleantech
Tomorrow, dat begin februari gehouden werd.
“Onze opdracht was om een levensbestendig bed te ontwerpen.”,
aldus Lonneke Stikkelorum van het winnende Auping-team.
Het team, bestaande uit vier studenten van de Hogeschool Arnhem / Nijmegen en één van Aventus, ontwierpen een bed dat
bestendig is voor alle fases van het leven. “Perioden van zwangerschap, ziekte en de oudedag hebben we meegenomen bij het
ontwikkelen van onze ideeën”.
Cleantech Tomorrow
Cleantech Tomorrow, hét technologie schone event, werd dit
jaar voor de tweede keer gehouden. “Cleantech is de toekomst.
Onze leerlingen zijn de toekomst. Het is bijna vanzelfsprekend
dat cleantech steeds meer ingebed moet worden in het onderwijs,” aldus Emmerzaal.
Grote belangstelling voor het Visser & Visser jubileumevent
Eind januari vierde Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs haar zilveren jubileum met klanten, relaties en medewerkers. Deze feestelijke avond vond plaats in De Doelen te
Rotterdam. Ruim 1600 gasten genoten van het afwisselende
programma.
Gedurende de avond introduceerde Arie Plug, partner van Visser
& Visser, de programmaonderdelen. Gastspreker Herman Pleij
nam de aanwezigen mee in zijn bijdrage over vijf eeuwen welvaart. Hierbij maakte hij de vertaalslag naar de afgelopen 25 jaar
waarin Visser & Visser groeide en een veelzijdig kantoor werd
met 10 vestigingen en meer dan 200 medewerkers. Deze avond
vol met muziek en redevoering werd afgesloten met een feestelijke borrel in de foyer van De Doelen.
www.visser-visser.nl
Contactpersoon
Chrismar Huls, regiomanager VNO-NCW Riviereland
www.vno-ncwmidden.nl/rivierenland
Middelpunt maart 2015
21
Jaccooooooooooooo!!!
Deze mevrouw is verwend. Haar werkgever koos namelijk voor
Novon schoonmaak. Omdat ze het zelf al druk genoeg heeft met
haar eigen werk. Daarmee veranderde onopgemerkt schoonmaakwerk in een opmerkelijke samenwerking. Want de mensen
van Novon doen desgewenst ook wat éxtra dingen. De papierbakken
van de copier bijvullen, om maar eens wat te noemen. Dat maakt
nou precies het grote verschil tussen Novon en de gewone
schoonmaakbedrijven. De Novon schoonmaker voelt daarmee
als een eigen medewerker en collega. Daardoor weet je eindelijk
ook hoe hij heet. Jacco, in dit geval. Die lost het op. Ook Jacco
is daarmee opmerkelijk Novon. Persoonlijk en betrokken. Kijk op
www.novon.nl of bel (038) 460 16 10.
Graag gedaan!
Column
Hans de Boer
Oproep voor betere
planning brugonder­
houd vindt gehoor
Het bestuur van VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen
heeft zich de afgelopen maanden actief ingezet op het
bereikbaar houden van de regio tijdens het regionale
brugonderhoud. In Doesburg, Arnhem en Nijmegen staat
de komende jaren groot onderhoud aan verschillende
bruggen op stapel. Tijdens de gesprekken met de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat is er op ingezet dat de
klussen gefaseerd uitgevoerd dienen te worden zodat de
Energie
VNO-NCW zet dit jaar de kaarten vol in op economische groei en daarmee
op banengroei. Onze lobby voor het Nederlandse ondernemerschap staat in
dienst daarvan. Immers, zonder ondernemerschap zijn groei en banen een
illusie.
Onze ambitie is dat Nederland, naar inkomen per hoofd van de bevolking, het
bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken
bruggen tenminste voor een deel open blijven. In Nijmegen heeft dit vooralsnog succes opgeleverd.
Aankomend jaar organiseren we een bijeenkomst voor
leden bij Rijkswaterstaat waarin tekst en uitleg gegeven
zal worden over de regionale planning.
meest welvarende land ter wereld wordt. Onze hoofdstrategie is dat we ons
mondiaal positioneren als een open, concurrerende en duurzame samenleving.
Een samenleving waar mensen graag zijn en blijven, omdat ze zich uitgedaagd
voelen het beste uit zich zelf te halen en daarvoor ook worden beloond in een
aangename en vrije leefomgeving.
In de uitwerking hiervan willen we samen met de overheid en andere “public
spirited” organisaties het topsectorenbeleid verder verdiepen en onze han-
Contactpersoon
Pieter de Boer, regiomanager VNO-NCW
regio Arnhem-Nijmegen
www.vno-ncwmidden.nl/arnhemnijmegen
delsbevordering verder intensiveren want we moeten het in het buitenland
verdienen.
Daarnaast willen wij naar een belasting- en premiesysteem dat werken lonender maakt en private binnenlandse bestedingen - het mkb heeft écht behoefte
aan méér vaart - aanwakkert. En we willen graag het aloude ‘mainport-denken’
Woensdag
3 juni 2015
Excursie Expo Milano 2015
afstoffen en opfrissen, wat goed is voor ons internationale vestigingsklimaat.
Opgeteld moet dit erin resulteren dat ondernemers kunnen ondernemen, burgers makkelijker werk vinden en houden en zo een eigen inkomen verdienen.
In 2014 is VNO-NCW begonnen om de lobbystrategie ook met concrete
projecten te ondersteunen. Het 100.000 banen plan is daarvan het bekendste voorbeeld, maar ook onze steun om de WorldExpo 2025 naar Nederland
Speciaal dagprogramma voor leden en relaties
van VNO-NCW Midden
te halen, projecten als de Markerwadden en een toeristische groeistrategie.
Nederland is een geweldig land met enorme mogelijkheden, maar we weten
07.00 uur ontvangst op Schiphol
10.30 uur bezoek Expo
20.30 uur aankomst Schiphol
ook dat er heel veel positieve en voorwaartse energie nodig is om die potentie
te verzilveren. Wij gaan er voor in 2015.
Hans de Boer
Meer informatie vindt u op www.vno-ncwmidden.nl,
of neem contact op met het verenigingsbureau in
Apeldoorn: 055-5222606.
Aanmelden via [email protected]
voorzit ter VNO-NCW
even voorstellen
ma a r t 2 0 1 5
Bedrijf: IJssel
Technologie
Naam: Egbert
Torenbeek
Functie: Regiomanager Oost
Lid van VNO-NCW
sinds: 2014
Wat is uw ambitie?
Een perfect productieproces
inrichten zonder verspillingen,
zonder verstoringen. Dit kan alleen worden bereikt door elkaar
écht uit te dagen en grenzen
durven te doorbreken.
Wat doet uw bedrijf?
Productiebedrijven concurrerend
maken en houden. We zijn een
expert op het gebied van productieverbetering en hebben veel
kennis van procesverbeteringen,
strategisch onderhoud en asset
management. We kijken kritisch
naar het hele productieproces,
zoeken uit waar het beter kan
en komen met werkende oplossingen. Dat doen we voor toonaangevende bedrijven als Auping,
Heineken, Tata Steel, Scania,
FrieslandCampina en Ten Cate.
Wanneer moeten leden u
bellen?
Wanneer zij niet tevreden zijn
over de prestaties van hun productieproces en hierin durven te
investeren.
Bedrijf: Windes-
studenten en jaarlijks 800 afgestudeerden. Vernieuwen en
kwaliteit staan hoog in het vaandel. In 2015 starten we met associate degree programma’s,
2 jarige HBO-opleidingen o.a.
op het gebied van ondernemerschap. De school staat middenin de samenleving. We willen
samen optrekken met bedrijfs­
leven, politiek, andere onderwijsinstellingen en bewoners.
Wanneer moeten leden u
bellen?
Voor Comakerships. Het is een
win-win situatie: studenten doen
ervaring op in het bedrijfsleven
en zorgen voor innovatiekracht
op HBO-niveau, bedrijven leren
de nieuwe generatie werk­nemers
kennen en docenten nemen de
nieuwste ontwikkelingen mee
terug naar het onderwijs.
heim Flevoland
Monavid Fotografie
Naam: Rien
Komen
Functie:
Directeur
Lid van VNONCW sinds: 2014
Wat doet uw bedrijf?
Windesheim Flevoland is een
kleinschalige hogeschool midden in het centrum van Almere
met HBO-opleidingen in Gezondheid & Welzijn, Business,
Management & Communicatie,
Techniek & ICT, Onderwijs en
Opvoeding. In 2015 bestaat de
school 5 jaar. Speerpunt is praktijkgerichtheid waarbij onderwijs
en werkveld nauw met elkaar zijn
verweven in Comakerships: onderzoeksvragen en inhoudelijke
opdrachten die studenten uitvoeren in opdracht van bedrijven
en (overheids)instellingen.
Wat is uw ambitie?
De komende jaren groeit Windesheim Flevoland naar 5000
24
Middelpunt maart
april 2014
2015
IJssel Technologie
Brunswijkstraat 6
7418 EM Deventer
Bedrijf: Hof
van Eckberge,
Eibergen
Naam: Maarten
Reimes
Functie: Directeur, Eigenaar
Lid van VNO-NCW
sinds: 2013
Wat doet uw bedrijf?
Hof van Eckberge is een veelzijdige 25.000m² grote belevingsaccommodatie met een
sfeervolle
en
comfortabele
ambiance. Wij beschikken over
vergader- en congresfaciliteiten van 4 tot 500 personen,
een groot podium met beamer,
scherm, draadloze microfoons
en andere audio visuele middelen. Ons professionele keukenteam verzorgt culinair maatwerk
bij al uw formele én informele
zakelijke bijeenkomsten. Hof van
Eckberge is volledig af te huren
voor uw besloten evenement of
bijeenkomst.
T: 06 532 33 640
E: [email protected]
ijsseltechnologie.nl
I: www.ijsseltechnologie.nl
gen waaruit positieve energie en
enthousiasme ontstaat bij alle
betrokkenen. Samenwerken op
alle denkbare (en wellicht nog
ondenkbare) fronten om voor
betrokken partijen continuïteit
op de lange termijn te realiseren. Overal liggen raakvlakken
en door met elkaar in contact
te komen ontstaan verrassende
kansen, zeker ook ten aanzien
van het uitbreiden van lokale en
regionale leefbaarheid.
Wanneer moeten leden u
bellen?
Voor vergaderingen, trainingen,
(produkt)presentaties, beurzen
en netwerkborrels kunnen leden
bij ons terecht. Maar ook bedrijfsen personeelsfeesten, team- en
afdelingsuitjes en jubilea verzorgen wij graag. Bowlen, lasergamen of kookworkshops zijn
hiermee goed te combineren.
Hof van Eckberge
Lintveldseweg 1a
Wat is uw ambitie?
Het is mijn ambitie om zowel
persoonlijk als vanuit Hof van
Eckberge verbindingen te leg-
Bedrijf: Verkeersregelaar–Nederland B.V.
Naam: Henri van
Doesburg
Functie: Algemeen
directeur
Lid van VNO-NCW
sinds: 2014
Wat doet uw bedrijf?
Verkeersregelaar-Nederland B.V.
levert door geheel Nederland beroepsverkeersregelaars. Hoofdzakelijk bij infrawerkzaamheden,
waar onze expertise ligt. Wij onderscheiden ons in het meedenken met de klant: we geven het
aan als een opdracht ook veilig
kan worden uitgevoerd met een
verkeersregelaar minder. Onze
jongens zijn bovendien altijd
proactief aanwezig. Op hekken
hangen en met de handen in de
zakken rondlopen is uit den boze.
7151 NK Eibergen
T: 0545-461100
E: [email protected]
I: www.hofvaneckberge.nl
tatief goede en eerlijke diensten
blijven leveren aan mijn opdrachtgevers en op een laagdrempelige manier aanwezig zijn
voor mijn mensen. Ik ben ervan
overtuigd dat je uiteindelijk kunt
oogsten wat je zaait. Ons streven
is : uitstekend zijn in veiligheid en
kwaliteit.
Wanneer moeten leden u
bellen?
Leden kunnen contact opnemen
als zij, of iemand in hun netwerk,
een vraagstuk hebben op het
gebied van verkeersmaatregelen
of verkeersregelaars. We kunnen
dan bekijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen en hoe we
het vraagstuk het beste kunnen
oplossen.
Verkeersregelaar–Nederland BV
De iepenwei 14b
4191 PD GELDERMALSEN
Windesheim Flevoland
Hospitaaldreef 5, 1315 RC Almere
T: 088 - 469 66 00
E: info
@windesheimflevoland.nl
I: www.windesheimflevoland.nl
Wat is uw ambitie?
Ik blijf met beide benen op de
grond staan. We hoeven niet de
grootste te worden, dat wil ik
echt niet. Wat ik wel wil: kwali-
T: 0345-744056
E: [email protected]
I: www.verkeersregelaarnederland.nl
GRATIS
speedbooks.c
om
DEMO!
Schakel snel en accuraat
in uw financieel management
Geschikt voor elk administratiepakket, o.a.:
Innovatie en duurzaamheid
Tekst: Marion van Weeren Braaksma
Foto: Patrick van Gemert - Zutphens Persbureau
Toegepaste chemie in AgroFood:
voedselperspectief voor de
wereldbevolking
De boer op met
innovatieve
meettechnieken
Monstername, kuilonderzoek, penskarakter, NIR-technologie.
Het is zomaar een greep uit de terminologie die voor Blgg
AgroXpertus dagelijkse kost is. En dat in een omgeving die
moeiteloos de kantoorsfeer van een communicatiebureau
combineert met een bakkerijopstelling in een onderzoekshal en
met laboratoria waarin apparaten aan het werk zijn die sterk aan
printers doen denken. Bij dit bedrijf is vrijwel niets wat het op het
eerste gezicht lijkt. Innovatie viert er hoogtij.
I
n de vensterbank van de vergaderruimte staan
glazen potjes met een wit deksel. Ze zijn voor een
derde gevuld met zand, of beter: grondmonsters.
Het zand in geen enkel potje is echter hetzelfde. Het
ene zand is fijn, het andere korrelig en in weer een
ander potje bevat het zand draadjes. De kleuren verlopen van beige tot middenbruin, als een verfstaalkaart.
Elders in het bedrijf staan potjes met een zanderige
samenstelling die meer naar lichtgroen zweemt: kuilmonsters. De potjes zijn belangrijk voor de bestaansreden van Blgg AgroXpertus: de akker- en tuinbouw,
melkveehouderij en glastuinbouw helpen bij het
verzamelen van belangrijke gegevens waarmee de
boer inzicht krijgt in bodem- en gewasgezondheid,
bemesting, voederwaarde en voedselveiligheid. Circa 40 van de 200 medewerkers in vaste dienst zijn
monsternemers. Afhankelijk van het seizoen zet het
bedrijf bovendien maximaal 150 freelancers in voor
monstername bij boeren. De resterende medewerkers
werken op kantoor en in de laboratoria.
26
Middelpunt maart
april 2014
2015
Directeur Martin Vervoorn vertelt: “Blgg is meer dan
80 jaar geleden begonnen als stichting van boeren
die onderzoek deed naar bemesting, bodemziektes
en voer voor vee. Veel mensen kennen de uitdrukking dat de bodem ‘aardappelmoe’ is, wat het resul-
“We moeten vindingrijk
zijn bij het vervangen
van oude machines”
taat is van te lang achter elkaar op hetzelfde kavel
aardappels verbouwen. In werkelijkheid zitten er dan
aaltjes in de grond die de bodem ziek maken. We nemen en analyseren nog steeds monsters, maar voor
het analyseren gebruiken we innovatieve meettechnieken. Wat eerst gebeurde met microscopen, doen
we nu met DNA en wat we eerst deden met chemische bepalingen, doen we nu met infraroodtechnologie (NIR). Zo verzamelen we data op een slimmere
manier, om ze vervolgens te verrijken met gegevens
van de boer zelf. Daaruit volgt een advies op maat
dat we in de vorm van figuren en grafieken digitaal
inzichtelijk maken voor de boer. Momenteel werken
we aan de volgende stap: internetapplicaties waarmee boeren nog beter inzicht krijgen in de bodemgesteldheid van zijn grond en de effectiviteit van de
samenstelling van zijn kuilvoer.”
doet nog het meest denken aan een bakkerij met de
geur van een boerderij. De grondmonsters worden
onderworpen aan exact hetzelfde regime van klappen
en schudden voordat ze de droogmachines ingaan,
die overigens op bakkerijovens lijken. Vervoorn: “Veel
moderne machines die je hier ziet, zijn inderdaad ontworpen voor een heel andere toepassing. Ons werk is
zo specialistisch, dat we vindingrijk moeten zijn bij het
vervangen van oude machines. Zien we iets kansrijks,
dan gaan we met de leverancier kijken hoe we zijn
product voor ons geschikt kunnen maken.”
Bodem- en kuilonderzoek
Verderop in de hal ondergaan ook alle kuilmonsters
precies dezelfde behandeling, maar wel een andere
dan de grondmonsters. Het resultaat is voor beide typen monsters uiteindelijk wel hetzelfde: droge stof in
volkomen identieke ronde glazen potjes. Die potjes
zijn zo ontwikkeld dat het glas overal even dik is en dezelfde kromming heeft, zodat het infraroodlicht op de
juiste manier door het glas breekt terwijl het potje in
De monsters voor bodem- en kuilonderzoek worden, gecodeerd naar boer en perceel, dagelijks vanuit
heel Nederland en het buitenland aangeleverd bij de
vestiging in Wageningen. Daar brengen ze de nacht
door in een koelcel, om een dag later deels te worden uitgespreid op stalen bakplaten die in eveneens
stalen karren worden geschoven. De onderzoekshal
Middelpunt maart 2015
27
een schuine stand langzaam ronddraait en de inhoud
wordt geanalyseerd. De combinatie van identieke
potjes en identieke voorbereiding per type monster
zorgt voor betrouwbare data.
“Kuilonderzoek omvat het grootste deel van onze activiteiten,” vertelt Vervoorn. Jaarlijks voeren we er in
totaal 120.000 uit binnen en buiten Nederland. In Nederland gaat het om zo’n 60.000 graskuilen en 20.000
“Meer voedsel produceren op
een duurzame manier kan
alleen met het soort kennis
dat wij bieden”
maïskuilen. De rest komt van over de grens: 10.000 uit
Duitsland, 10.000 uit Denemarken en de rest uit België, Oostenrijk, Rusland en Zweden. De samenstelling
van de kuilmonsters onderzoeken wij met NIR-technologie. Dat is heel bijzonder, want wij zijn de enigen
ter wereld die met deze technologie representatieve
28
Middelpunt maart
april 2014
2015
testresultaten boeken.” Voor het begrip van de lezer:
een kuil is eigenlijk een grote bult veevoer met zeil erover op het boerenerf. Het begrip ‘inkuilen’ komt nog
uit de tijd dat de oogst samen met extra voedingsstoffen in silo’s werd opgeslagen en inklonk.
Penskarakter
“Onze laatste innovatie in het kuilonderzoek is wat we
‘Penskarakter’ genoemd hebben,” vervolgt Vervoorn.
Uitleg over de spijsvertering van de koe verklaart de
naam en de innovatie. Een kuil heeft in de regel een
uitgebalanceerde chemische samenstelling, bestaande uit eiwit, zetmeel, mineralen en andere voedingsstoffen. De melkproductie van een koe is afhankelijk
van de hoeveelheid en kwaliteit van het voedsel dat ze
krijgt. In de pens, de grootste maag van de koe, wordt
het voer door het daar aanwezige bacterieleven omgezet in eiwit. Dat eiwit resulteert in melk.
Vervoorn: “Voor een optimale melkproductie moeten de bacteriën in optimale omstandigheden leven.
Het spel bestaat eruit de voeding van de koe te laten
bestaan uit iets dat snel en iets dat langzaam wordt
omgezet. Om de pens in evenwicht te brengen en
houden, moet je de afbraaksnelheid van het voer meten. In een laboratoriumopstelling wordt het kuilvoer
Column
Andries G reiner
van een boer toegevoegd aan het penssap van een
koe dat op de juiste temperatuur gebracht is. Je kunt
ontdekken of het gewenste evenwicht er is door vervolgens de penskarakteristieken te meten, vandaar:
‘Penskarakter’.” Voor de boer betekent een uitgebalanceerde samenstelling van de kuil dat hij geen duur
krachtvoer hoeft te kopen. Ook voor de consument is
dat gunstig, want verkeerd en onnodig gebruik van
krachtvoer leidt tot uitstoot van stikstof en dat is slecht
voor het milieu.
Wereldbevolking
Blgg AgroXpertus is een van de weinige bedrijven
ter wereld die zo sterk gespecialiseerd zijn in agrarisch laboratoriumonderzoek. Sinds kort is het bedrijf eigendom van Eurofins en krijgt een intensieve
samenwerking vorm met deze grote internationale
laboratoriumketen. Verbonden zijn aan Eurofins betekent toegang tot de wereldmarkt voor Blgg AgroXpertus. Dat is mede interessant vanwege het voeden
van de groeiende wereldbevolking. Vervoorn: “Boeren, in Nederland en daarbuiten, willen een optimum.
Ze willen de juiste samenstelling van hun veevoer
voor de pens van hun koeien en willen bijvoorbeeld
niet meer of vroeger beregenen dan nodig is. Om de
wereldbevolking te kunnen voeden, moeten boeren
meer gaan produceren op een duurzame manier, dus
zonder het milieu onnodig te belasten. Dat kan alleen
met het soort kennis dat wij bieden.”
Hoogbegaafde
ondernemertjes
Op de basisschool Het Kompas in Dronten is een Christiaan Huygensafdeling.
Elke dag komen er 124 hoogbegaafde kinderen uit de wijde omgeving om onderwijs te volgen. Volgen is eigenlijk een foute woordkeus. Ze zijn bovengemiddeld
intelligent, maar dat zegt weinig: ze hebben een ontwikkelingsvoorsprong.
Dat blijkt uit hun enorme taalvaardigheid en hun honger naar kennis, uit hun
groot concentratievermogen, maar ook uit hun sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Deze eigenschappen klinken positief, maar gelijktijdig leiden ze ertoe dat deze
kinderen in hun omgang met andere kinderen en met volwassenen problemen
hebben. Ze zijn namelijk ook nog zelfkritisch, perfectionistisch en gevoelig voor
verwachtingen en gevoelens van anderen. Niet zelden zijn ze eenzaam.
Hoogbegaafde kinderen leren en denken anders dan hun ‘gemiddelde’ leef-
Vervoorn kijkt anders aan tegen de algemene verwachting dat de toegenomen voedselproductie uit
werelddelen moet komen waar nu nog weinig geproduceerd wordt, zoals Afrika. Hij verwacht juist dat de
groei in eerste instantie zal komen uit bestaande landbouwgebieden die nog niet optimaal benut worden.
“Juist in de benutting van de beschikbare agrarische
ruimte zijn we in Nederland erg goed. De boterberg
en vervuiling van de jaren ’80 hebben we in Nederland al lang achter ons gelaten. Er wordt in Nederland
intensief geboerd, maar de sloten zijn schoon en de
kikkers kwaken. We hebben een hoge productie, maar
Nederlandse boeren werken heel duurzaam. Sterker:
boeren draaien tegenwoordige de hoogste productie
ooit met schone sloten en een nagenoeg gesloten cirkel. Regelmatig is er een roep om extensiever boeren,
maar de consequentie daarvan is dat voedsel duurder
wordt. En uit onderzoek is bekend dat de burger met
zo’n verzoek zich als consument aan het schap heel
anders kan gedragen. Daarom denk ik dat er kansen
liggen bij het naar het buitenland brengen van onze
manier van intensief boeren. Momenteel oriënteren
we ons op internationale toepassingen van de kennis die we in de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld
en inmiddels in Nederland hebben uitgerold. De uitdaging is om in het buitenland te kijken hoe we met
onze kennis en laboratoria aanvullend kunnen zijn.”
tijdgenoten. Op de Huygensafdeling wordt het onderwijs thematisch ingericht.
Voorbeelden van thema’s: voedsel en water, grote denkers – grote stappen, sterren en planeten. Elk thema wordt in stappen uitgewerkt, waarvan de laatste drie
zijn: ondernemen, onderzoeken en creëren.
Het Nederlandse basisonderwijs is afgestemd op de gemiddelde leerling en vanuit het gemiddelde worden aanpassingen gemaakt. Inmiddels is het zogenaamde
passend onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat elke basisschool voor zijn leerlingen een zorgplicht heeft: elke leerling moet aan zijn/haar trekken komen.
Uit de beschrijving van het Huygensonderwijs zal duidelijk zijn geworden dat er
bijzondere eisen gesteld worden aan de mensen die er werken en aan de middelen die voor dit onderwijs nodig zijn. Het concept passend onderwijs voldoet hier
dan ook niet en werkt eigenlijk zelfs nivellerend en is daarmee voor deze kinderen
contraproductief. Het Huygensonderwijs is onbedoeld ‘duur ‘ onderwijs, terwijl
het uit het gebruikelijke standaardbudget betaald moet worden. Tegelijkertijd is
het kwalitatief ‘rijk’ onderwijs, waarnaar deze kinderen verlangen. Ruim honderd
kinderen staan op de wachtlijst en popelen om toegelaten worden.
Ik ben ervan overtuigd dat we deze kinderen in de economie van de toekomst erg
nodig hebben. Onder hen schuilen de topondernemers in de dop. Maar ik besef
dat ze alleen tot bloei komen als het onderwijs optimaal tegemoet komt aan hun
bijzondere eigenschappen. Zoals op de Huygensafdeling (en overigens op nog
enkele tientallen scholen in het land). Momenteel lukt het slechts een op de zes
hoogbegaafde studenten een universitaire opleiding succesvol af te ronden. Dat
komt doordat ze geleerd hebben als een gemiddelde leerling te leren. Ze moeten
echter geen onderwijs volgen, maar hun eigen onderwijs feitelijk ondernemen.
Andries Greiner
Voorzitter Beleidsgroep Onderneming,
Ethiek en Maatschappij
Middelpunt september 2014
29
fizz.nl
Merk
het verschil!
FIZZ denkt graag met u mee om
het beste uit uw merk te halen. Of
het nu gaat om marketingadvies
of de praktische uitvoering van
marketingcampagnes, wij zorgen
ervoor dat uw onderneming sprankelt.
Wilt u weten hoe we dat voor u
realiseren? Bel of mail
Tel 0522 24 61 62 | [email protected]
FIZZ activeert ondernemende merken
Partner aan
het woord
Sterke merken creëren voorkeur
Een nieuw jaar en dus nieuwe uitdagingen.
Welke doelen gaat u realiseren? Zoekt u
daarbij effectiviteit in uw marktbenadering? En wilt u meer rendement uit uw
eigen team met de juiste tools? Dan is
FIZZ de logische vervolgstap voor uw
bedrijf.
FIZZ is een strategisch marketing- en
communicatiebureau met vestigingen in
Meppel, Zwolle en Amsterdam. We zijn
een full-service bureau en onderscheidend door onze drive naar conversie;
onze succesfactor! Dit uit zich in een
pragmatische aanpak waarbij we verantwoordelijkheid dragen voor alles wat
nodig is om de afgesproken doelen te
halen. We doen dit met een team van 25
marketing-, communicatie- en creatieve
professionals op het vlak van online
marketing, social marketing, interne
en externe communicatie. Vanuit deze
combinatie bouwen wij aan sterke en
ondernemende merken.
Wat doen jullie?
FIZZ benadert de marketing en communicatie vanuit een ondernemersmentali-
teit. Dat houdt in dat we tot de kern door
willen dringen op het profiel van onze
klanten en haar doelgroepen; wat ze werkelijk drijft en motiveert. Deze inzichten
vertalen we in een merkstrategie. Met
deze focus en de juiste dosis aan creativiteit resulteert dit in krachtige concepten
die het verschil maken voor onze klanten.
Waarom zou ik een sterk merk willen
zijn?
Er is tegenwoordig een extreem groot
aanbod van marketing- en communicatiekanalen. Daarnaast groeit het aanbod
van diensten en producten. Steeds meer
en ook nog eens zeer vergelijkbaar. Zorg
er dan maar eens voor dat de doelgroep
uw product of dienst kiest. Dat is nu precies wat een sterk merk doet; het koopmotief van de doelgroepen positief weten
te beïnvloeden voor het merk. Dat maakt
ons vak zo fantastisch! Het herleiden van
deze koopmotieven, het onderscheiden
van doelgroepen, het bepalen van de
kernwaarden en daarop krachtige concepten aansluiten. Dat is bouwen aan een
sterk merk, voorkeur blijven creëren; dat
is waar FIZZ een sterk merk in is.
Voor welke merken en organisaties
hebben jullie gewerkt of werken jullie?
Tinq, PEC Zwolle, Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, AKG Poly­
meren, AEB-Amsterdam, Serta, CNV,
Ceres Recruitment, Speedbooks, NS
Vastgoed, Wijzonol, Stichting Metropool
Zwolle, Gemeente Meppel, Noordhuis,
Live in Meppel, Klaver group, Hodij
coatings en vele anderen.
Wanneer moet ik jullie bellen?
Wanneer u op basis van de doelstellingen
op zoek bent naar de juiste strategie en
tools. Dan zorgt FIZZ voor de conversie in de gewenste tijd! FIZZ geeft uw
bedrijf een heldere identiteit, een grotere
naamsbekendheid en een onderscheidend vermogen om de markt mee in te
gaan.
Middelpunt maart 2015
31
Internationalisering
Tekst: Marion van Weeren Braaksma
Foto: Rebke Klokke
Internationaal zakendoen: ondernemen met een extra dimensie
Drempelvrees?
Trek de stoute
schoenen aan!
32
Middelpunt maart
april 2014
2015
Nederland exportland: we zijn van oudsher goed in het drijven van handel met
het buitenland. Al doende hebben we de juiste faciliteiten gecreëerd voor import
en een schat aan ervaring opgedaan met export. Toch ervaren ondernemers,
zeker in het MKB, drempelvrees bij het aangaan van nieuwe, grensoverschrijdende
handelsrelaties. Kennis delen helpt, net als het ontwikkelen van vaardigheden op
het vlak van culturele aspecten bij internationaal zakendoen. Een gesprek met
twee ervaringsdeskundigen.
D
e Nederlandse economie kan wel een zetje gebruiken en het aanboren van nieuwe
markten helpt daarbij. Erik Uljee, Managing
Director van TNT Benelux, ziet voor zijn organisatie
een rol richting het MKB: “Wij hebben veel ervaring
met zowel import als export en hebben veel kennis
over bijvoorbeeld douanewetgeving, BTW en andere belastingwetgeving in het buitenland. Die kennis
willen we op een laagdrempelige manier overdragen op ondernemers.” Dat doet TNT door samen met
VNO-NCW en MKB-NL mini-conferenties te organiseren over internationaal ondernemen. Ook heeft
het bedrijf de gratis ‘TNTBusiness’-app uitgebracht
met informatie over handel met het buitenland.
Uljee: ”Ik heb het idee dat de spirit om over de grens
te ondernemen de laatste jaren wat getemperd is, terwijl we die juist moeten vasthouden. Het speelt zeker
mee dat veel ondernemers de crisis het hoofd moeten
bieden. Daarom willen we kleine en middelgrote bedrijven helpen de stap naar internationaal zakendoen
te maken. Binnen het MKB zijn 126.000 ondernemers
internationaal actief. Dat aantal kan hoger. Een relatief klein, innovatief bedrijf kan in korte tijd heel groot
worden op de wereldmarkt. In de hightech bijvoorbeeld hebben grote bedrijven niet meer de macht. In
Eindhoven zit bijvoorbeeld een 3D-printing bedrijf
dat tot de wereldtop behoort.”
Maar met alleen kennis van de markt ben je er niet
volgens Tim Masselink, die als Training and Research
Fellow bij Instituut Clingendael gespecialiseerd is in
interculturele communicatie en internationaal onderhandelen. “Een ondernemer die een buitenlandse
markt wil betreden moet vaardigheden ontwikkelen
die het eigen gedrag in het buitenland en het functioneren van het land in kwestie bij elkaar brengen. De
omstandigheden verschillen per land en branche, dus
je moet je goed informeren, ook over bijvoorbeeld de
rol van de overheid en de verdeling tussen het publieke en private domein. Iedere keer opnieuw moet je jezelf de vraag stellen welke strategie het beste past. Kort
samengevat zijn er drie stappen: 1) beslissen welke
markt je op wilt gaan, inclusief bijbehorende cultuur;
2) zelfreflectie ontwikkelen op het eigen gedrag als
ondernemer; 3) bewustzijn ontwikkelen over wat wel
en niet zinvol is aan een Nederlandse achtergrond in
de cultuur waarin je zult terechtkomen. Nuttige aanvullende vaardigheden kun je vervolgens trainen.”
Culturele verschillen
Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar waar
een exportstrategie zich van te voren laat uitstippelen,
is menselijk gedrag veel minder voorspelbaar, terwijl
succes er wel van afhankelijk is. Uljee en Masselink
zijn eensgezind: in een internationale context gaat
het erom de onderliggende waarden van een andere cultuur te begrijpen. Het stelt een ondernemer in
staat gedrag dat in onze ogen curieus is toch te kunnen plaatsen, wat onzekerheid reduceert en de kans
van internationaal slagen vergroot. Masselink: “In Nederland hebben we een open cultuur waarin we in-
Masselink: “Iedere cultuur is
anders. Er is geen maatstaf voor
beter of slechter”
formeel met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid. We komen snel tot de kern en hebben de
neiging de ander ons standpunt te blijven uitleggen
om ze zo te overtuigen van ons gelijk.” Maar de belangen of omgangsvormen van de andere partij kunnen heel anders zijn. Als Nederlanders hebben we de
neiging overal kritiek op te hebben, maar in het internationale zakendoen gaat het niet om het vellen van
een oordeel. “Ik krijg wel eens de vraag wat de beste
cultuur is, maar zo werkt het niet,” zegt Masselink. “Iedere cultuur is anders, maar er is geen maatstaf voor
beter of slechter.”
Tim Masselink heeft voorbeelden te over van botsende culturele achtergronden in het internationale zakendoen. Zoals deze twee: “Een Nederlander vertelde
me ooit dat een Maleisische zakenrelatie hem aan
het begin van hun eerste afspraak vroeg hoe het met
zijn vrouw ging. Bij zijn weten hadden de twee elkaar
nog nooit ontmoet. Bij de tweede afspraak gebeurde hetzelfde. Als Nederlander zet je vraagtekens bij
deze belangstelling, maar niet als je weet dat relaties
bouwen in de Maleisische cultuur belangrijk is. Een
ander voorbeeld: een Nederlands ICT-bedrijf ging za-
Middelpunt maart 2015
33
Erik Uljee
kendoen met India. Nederlandse bazen zijn gewend
te delegeren. Wij zijn van het ‘empowerment’. Maar
in India komt de baas met zijn medewerker mee naar
een afspraak en mag de medewerker pas iets zeggen
als zijn baas daarom vraagt. Ook als de werkcontacten
met de medewerker verlopen en niet met de baas.”
Herkenbare verhalen voor Erik Uljee, die tien jaar global sales deed voor TNT. “Zeker in Azië heeft het zin
relaties te leggen,” zegt hij. “Het is er niet de bedoeling
kritiek te hebben op de baas in aanwezigheid van een
of meer medewerkers. Het kwam voor dat ik voorafgaand aan onderhandelingen mijn contactpersoon
belde. Ik vroeg hem dan wat hij wilde dat er die dag
zou gebeuren. Dat bereidden we dan voor en voerden
Lessen en tips van een mini-conferentie
Op 11 februari deed de serie mini-conferenties
‘What you need to succeed’ van VNO-NCW en TNT
de regio Oost aan. Een aantal bevindingen op een rij.
Uit de Internationaliseringsmonitor Oost-Nederland van de Hogeschool Windesheim:
• In Oost-Nederland zijn 60.000 bedrijven internationaal actief;
• De meest internationale regio in Oost-Nederland
is Twente, gevolgd door de Achterhoek en de regio Arnhem-Nijmegen;
• Volgens het CBS wil 13% van de Nederlandse bedrijven dit jaar internationaal handel gaan drijven;
• Duitsland en België blijven bij Nederlandse bedrijven favoriet als exportmarkt; de afwezigheid van
landen in Midden-Europa is opvallend.
RVO presenteerde de nieuwe app “NL exporteert”.
De app – een publiek-private samenwerking – herbergt een schat aan relevante informatie bij en over
34
Middelpunt maart
april 2014
2015
Tim Masselink
we uit, terwijl ik de onderhandelingen met zijn baas
deed en hij ernaast zat.”
Ieder werelddeel en zelfs ieder land of soms zelfs elke
streek heeft zijn eigen aanpak, ook als er dezelfde
taal wordt gesproken. Zo is België veel formeler dan
Nederland en doet men er pas zaken na het opbouwen van een relatie. In Nederland werkt het andersom. Volgens Erik Uljee bestaat er bovendien een verband tussen de ontwikkelingscurve van een land en
de piramide van Maslow: “In Scandinavië vindt men
CO2-neutraliteit heel belangrijk. Is je offerte duurder,
maar kun je aantonen dat je CO2-neutraal werkt, dan
gaan ze voor jou. In Azië daarentegen gaat het vooral
export. Van landenprofielen, adresgegevens van
ambassades en een agenda met aankomende handelsevenementen tot tips bij export voor starters,
gevorderden en experts, het staat erop of de app
fungeert als toegangspoort.
Tot slot een greep uit de tips tijdens workshop
‘Exporteren doe je zo!’ met sparring partner Rob
Snel, voormalig CEO en Exportmanager van
Koninklijke Grolsch Bierbrouwerijen:
• Wees niet te bescheiden, verover de wereld. Bouw
relaties en bewijs wat je zegt.
• Passie: geloof in jezelf en je product. Maar doe wel
marktonderzoek.
• Leer de bedrijfskolom kennen en ruik je kansen:
groothandels verwikkeld in een strijd met de
producenten? Stap erin: als nieuwkomer kun je
profiteren.
•
Maak gebruik van de kennis en contacten van
ambassades. Hun toegevoegde waarde is groot,
maar onderbelicht.
Column
over efficiency en kosten. Zij zijn up & coming, terwijl we in Europa de top van de piramide van Maslow
bereikt hebben. Zo moet je bij Duitsers bijvoorbeeld
meteen met een goede prijs komen, maar er in China rekening mee houden dat Chinezen afdingen tot
kunst hebben verheven.” Ook de manier waarop een
deal wordt bevestigd met een (vorm van) contract
loopt enorm uiteen, al kruipen de ontwikkelingen in
de wereld wat betreft zakendoen wel naar elkaar toe.
Uljee: “Ooit was het zo dat je in Azië een deal sloot met
de gemaakte afspraken op een A4-tje. Elkaar aanklagen deed je toch niet, want de cultuur is gericht op
het vermijden van gezichtsverlies. In Noord-Amerika
daarentegen krijg je te maken met dikke pakken papier, waarin alle mogelijke doemscenario’s worden
vastgelegd en contractueel dichtgetimmerd. De laatste ontwikkeling is echter dat de contracten in Azië
nu ook dikker worden.”
Martin Stor
Doe het gewoon
Tijdens de mini-conferenties wordt duidelijk welke
vragen leven onder ondernemers die internationaal
zakendoen overwegen. Meestal zijn ze praktisch van
aard: een vestiging openen in het buitenland of gewoon exporteren vanuit Nederland? Mensen in het
buitenland in dienst nemen of inhuren? Hoe een be-
Uljee: “Uiteindelijk wil
iedereen gewoon een
goede service voor een
goede prijs”
trouwbare handelsagent te vinden? Het punt is dat
aan alle opties voor- en nadelen kleven en er geen
kant en klaar antwoord te geven is. Zakendoen over
de grens is dus gewoon ondernemen met een extra
dimensie. En soms gaat dat met vallen en opstaan.
“In Brazilië maakten wij bijvoorbeeld de fout alles te
gaan centraliseren, want dat vonden we efficiënt.
We moesten echt ontdekken dat in Brazilië alles juist
lokaal geregeld is en dat die manier daar heel goed
werkt. Het is dus helemaal goed gekomen.”
Slim boeven vangen……
Intelligente machines, slimme koppelingen, producten en machines verbonden met internet. Smart Industry is recent veel in het nieuws en heeft de
aandacht van de maakindustrie. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken
om te zien dat niet alleen producten, maar ook processen steeds slimmer
worden. Sinds kort weet ik uit ervaring dat ook het vangen van dieven smart
geworden is…..
De smartphone van mijn dochter van 23 was gestolen samen met haar
identiteitspapieren. Het leek erop dat de dief haar identiteit probeerde te
stelen. De politie gaf niet thuis. Eerst moest ze aangifte doen via internet,
vervolgens moest ze bij het bureau langskomen… “Smart” aangifte doen leek
niet te lukken. Daarop gingen we ieder achter onze eigen computer zitten.
Het lukte ons via haar iPhone te zien waar de dief zich bevond. De politie
bleek nu wel klaar te staan. Politieauto’s werden op het signaal afgestuurd,
maar de dief bleek zich in een groot flatgebouw te bevinden. Het signaal was
te onnauwkeurig om er verder iets mee te doen. Mijn zoon had inmiddels
de ‘WhatsApp’ opengekregen, waardoor we een foto van de moeder van de
dief te pakken kregen en een lijst met telefoonnummers. De iPhone van mijn
dochter – nu van de dief - hadden we al gebeld, zonder resultaat.
Nu begonnen we de kennissen van de dief te bellen met ons verhaal, maar
Internationaal zakendoen moet je niet ingewikkelder
maken dan nodig is, vindt Uljee: “Uiteindelijk wil iedereen gewoon een goede service voor een goede prijs. In
het spel van zakendoen en onderhandelen moet je ook
jezelf blijven, anders ben je niet meer geloofwaardig.
Ze mogen gerust merken dat je uit een andere cultuur
komt.” Hij wil maar zeggen dat een training helpt om je
zekerder te voelen, maar dat je handel drijven met het
buitenland - naar goed Nederlands gebruik - gewoon
moet doen. Wel heeft hij een tip: “Verdiep je in de geschiedenis van een land. Het leert je waarom dingen
gegaan zijn zoals ze gegaan zijn en je gaat begrijpen
waarom binnen een land bijvoorbeeld veel verschillen zijn. Het vertelt je hoe een land is groot geworden.”
Ook Tim Masselink heeft een tip voor ondernemers die
internationale markten willen aanboren en daar succesvol willen zijn: “De grootste winst behaal je door je
eigen blinde vlekken te ontdekken.”
natuurlijk kende niemand hem. Tenslotte stuurden we de dief een bericht op
de iPhone met het verzoek zich te melden bij de politie. Een uur later deed
hij dat en ging hij voor in ieder geval één nacht de cel in. De druk was hem te
groot geworden. Natuurlijk hadden zijn vrienden hem gebeld dat wij samen
met de politie achter hem aan zaten. Het was hem duidelijk geworden dat
we wisten waar hij was, omdat we dat tegen zijn kennissen gezegd hadden.
Het was een geweldig gevoel om thuis op meer dan honderd kilometer
afstand ‘smart’ een dief te vangen. Een prachtige illustratie van hoe de
wereld op dit moment verandert. En dat zal consequenties voor ieder bedrijf
hebben.
Martin Stor
Directeur Achterho eks Centrum voor Tech nolog i e
www.act-nu.nl
Middelpunt september 2014
35
ONDERNEMEN OP WERELDNIVEAU
De Clingendael Academy geeft trainingen in internationaal ondernemen,
zoals in onderhandelen, interculturele communicatie, netwerken, en biedt
scherpe analyses van de situatie in uw bestemmingsland.
Clingendael trainingen staan bekend om
een praktijkgerichte aanpak en worden
tailormade ontwikkeld op de wensen van
de doelgroep. Clingendael traint jaarlijks
zo’n 1.700 professionals wereldwijd.
Neem contact met ons op om te bespreken
wat wij voor u kunnen betekenen.
Of schrijf u in voor:
SEMINAR INTERNATIONAL
NEGOTIATIONS
2 tot 5 juni of 2 tot 5 november 2015
COURSE INTERCULTURAL
COMMUNICATION
3 en 4 december 2015
Interesse? Neem gerust contact met ons op om
te bespreken wat wij voor u kunnen doen.
E [email protected]
T 070-3245384
W www.clingendael.nl/academy
Tekst: Xxxx Foto: Xxxx
De Dr iv e
Ambacht is hip
Als kind speelden we al tussen
de bakstenen op de fabriek. Het
centrale punt van ons gezin
was dan ook de steenfabriek:
Vogelensangh. Mijn vader was
veel aan het werk. ‘s Morgens
vroeg ging hij de deur uit en ‘s
avonds laat kwam hij thuis, een
logisch gevolg van een continu­
bedrijf, waar alles dag en nacht
doorgaat. Daarom aten we vaak ‘s
avonds laat met ons gezin; werk­
tijden van negen tot vijf kennen
we niet.
Mijn vader heeft ons waarschijnlijk onbewust geïnfecteerd met het ‘baksteenvirus’,
want mijn broer en ik werken nu samen in
het bedrijf.
Steenfabriek Vogelensangh heeft de laatste ringoven in Nederland waar op ambachtelijke wijze stenen met kolen wordt
gestookt. Zo krijgt elke steen zijn eigen
identiteit. Onze klant kan zelf de kleur
en menging bepalen doordat alle stenen
handmatig worden gesorteerd. Dit alles
vergt veel aansturing op gebied van productie, sorteren en logistiek.
Het mooie van ons bedrijf is dat we iets creëren, van klei tot baksteen, in diverse formaten en vele kleuren. De waardering van
opdrachtgevers, architecten en aannemer
zorgt bij ons voor een bepaalde adrenaline.
We maken met deze unieke steenfabriek
prachtige producten. Dat doen we met
een goed team van mensen waar we trots
op zijn.
Steenfabriek Vogelensangh is een rijksmonument. Ongeveer twee jaar geleden
hebben we van de provincie subsidie gekregen. Met contrafinanciering is de in
het leven geroepen stichting de fabriek
aan het restaureren met als doel het ambacht te behouden en het te promoten bij
de bouwkolom (aankomend metselaar,
architect, constructeur, et cetera) en bij
geïnteresseerden.
Voor meer informatie over
steenfabriek Vogelensangh kijk op
www.vogelensangh.nl
Namen
Marcel en Han
Arts van der Zanden
Functie
Directie-eigenaar
Bedrijf
Steenfabriek Vogelensangh BV
Middelpunt maart 2015
37
Niet alleen
geld is geld.
Uw zaak.
Nysingh weet er meer van.
Tijd is voor u zeer kostbaar. U moet snel en alert kunnen
topjuristen. Alle kennis en ervaring in één huis. Dat levert u
reageren op kansen. Of op bedreigingen. Wij beseffen dat
essentiële tijdwinst op. U hoeft immers nooit te zoeken naar
terdege. Daarom zíjn we er op het moment dat u ons nodig
de juiste specialist. Bovendien werken onze specialisten
heeft. En als het even kan zijn we dat moment zelfs vóór. Als een
onderling hecht samen. Daardoor hebben we een brede blik
van de grotere advocaten- en notarissenkantoren in Nederland,
op mogelijke oplossingen en kunnen we snel, pro-actief en
kunnen we u op nagenoeg alle rechtsgebieden bijstaan met
slagvaardig optreden. Daardoor weten we er meer van.
Kijk op www.nysingh.nl
Partner aan
het woord
Duitsland: Agent of eigen personeel?
Ook een kwestie van imago…..
Exporteren betekent in vrijwel alle
gevallen samenwerking zoeken met
lokale partners, zoals distributeurs,
agenten of het opzetten van een eigen
lokale organisatie. In Duitsland, onze
grootste exportmarkt, zien we steeds
vaker dat de exporteur ook lokaal eigen mensen in dienst neemt en minder
afhankelijk wil zijn van bijvoorbeeld
zelfstandige agenten. De marktbewerking is dan beter te managen en
als leverancier word je door de Duitse
klant serieuzer genomen.
De Duitse markt was ooit een typische
agentenmarkt: een door exporteurs
veel gebruikte vorm van partnership om
tegen een lage investering optimaal van
omzetgroei te profiteren. De werkwijze
van een agent is in de Duitse markt goed
geaccepteerd en sterk verankerd in de
wet. De juridische, commerciële en financiële voor -en nadelen van het werken
met een agent versus eigen organisatie,
mogen bekend worden verondersteld: ze
vormen een terugkerend onderwerp in de
diverse seminars en cursussen.
Wat vaak minder aandacht krijgt bij de
keuze om te werken met een agent of
met eigen personeel, is het imago van het
Nederlandse bedrijfsleven, de organisatie en haar medewerkers op de Duitse
arbeidsmarkt. Dat imago is namelijk uitstekend. De combinatie van Nederlandse
eigenschappen zoals flexibiliteit, prag-
matisme, eigen initiatief, open en directe
communicatie binnen een onderneming
worden in het algemeen zéér gewaardeerd door (vooral de jongere generatie)
Duitsers. Bij de keuze voor het inrichten
van een eigen (lokale) verkooporganisatie
zou deze Duits-Nederlandse beeldvorming meer aandacht mogen krijgen en
ook meer voordeel kunnen opleveren.
Een Nederlandstalige accountmanager
actief op de Duitse markt moet uiteraard
goed Duits spreken en op tijd komen,
maar zal toch anders gewaardeerd
worden dan zijn Duitse collega. De acceptatiegraad van gedrags-en denkfouten ligt bij de Duitse klant hoger als hij
met een Nederlander te maken heeft. Er
bestaat goodwill en waardering voor zijn
persoonlijke eigenschappen en manier
van aanpak als “Holländer” zolang de productkwaliteit, detailkennis, leveringsbetrouwbaarheid en service de Duitse standaard hebben. Zonder valt de persoonlijke
goodwill weg. Nederlanders hebben dus
krediet bij de Duitse klant, maar ook voor
het inhuren van een Duitse accountmanager voor de Duitse markt valt wat te
zeggen. Op korte termijn ontstaat meer
lokale geloofwaardigheid bij marktentree
en de exporteur wordt eerder gelijkgesteld met een lokale leverancier.
Met een Duitse accountmanager komen
de Duits-Nederlandse cultuurverschillen bij de klant minder tot uiting, maar
liggen die eerder in de interne organisatie:
snapt een Nederlandse werkgever altijd
hoe een Duitser werknemer zijn/haar
werk het beste kan doen? Voldoet de
benadering van de markt op de “Duitse
manier” aan de verwachtingen van de Nederlandse exporteur? Bij het werven van
lokale Duitse accountmanagers voor een
Nederlands bedrijf is het van belang dat
het verwachtingspatroon van de Duitse
werknemer en de Nederlandse werkgever
goed op elkaar worden afgestemd. Duitse
kandidaten waarderen, net als Duitse
klanten, onze openheid, de pragmatische
aanpak en de flexibiliteit. Recente werving- en selectiecampagnes onderstrepen dit beeld. Het levert vaak interessante
matches op, die goed kunnen aansluiten
bij het Nederlandse ondernemerschap.
Bij het aanstellen van een agent komen
deze matching en beeldvorming tussen
Nederlanders en Duitsers minder goed
tot zijn recht. De agent staat daarvoor
teveel op afstand van de Nederlandse
leverancier. Misschien geeft dat nét de
doorslag bij de uiteindelijke keuze voor
een agent of een eigen (Duitse) accountmanager om de Duitse markt structureel
te bewerken.
Middelpunt maart 2015
39
40
Middelpunt maart
april 2014
2015
VNO-NCW regio ArnhemNijmegen
• drs. B.P. de Graaf, managing director
Rupro beheer BV, ARNHEM
• M.A. Groenveld, DGA/eigenaar De
Huurwoordenaar, ARNHEM
• J.G. de Groot, partner Claassen,
Moolenbeek & Partners, ARNHEM
• A.K. van Spijk*, directeur EromesMarko,
WIJCHEN
• ir. P.J.L. van der Velden*, regiomanager
Kropman Installatietechniek BV,
NIJMEGEN
• M.W.M. Vesters*, directeur Kuijpers
Installaties Arnhem BV, ARNHEM
• B.A. van der Vliet, regiomanager
Midden-Gelderland en FoodValley UWV
Werkbedrijf, ARNHEM (voorheen lid van
drs. H.A. Vogelaar
J.F. Looman
DOETINCHEM
•F
.H.A. Stortelder, dga/directeur Gelre
Metaalwaren BV, LICHTENVOORDE
•J
.M. Stroo, DGA/directeur Bannink
Stoel- en Meubelfabriek, BORCULO
•N
.J. Teunissen, DGA/directeur
MediaCows, DOETINCHEM
•E
.R. de Veen*, directeur PM
Komponenten BV, DOETINCHEM
•J
.H. Wansink*, accountmanager Prange
BV, WINTERSWIJK
•R
.J.M. Wellink, DGA/MKB-adviseur
Lammers en Wellink Assurantiën,
WINTERSWIJK
VNO-NCW Eemland)
•G
.J. Zoetbrood, alg. directeur/CEO
DEKRA Certification BV, ARNHEM
VNO-NCW Eemland
•d
rs. R.W.M. Laumans, commercieel
manager Marxman Advocaten BV,
AMERSFOORT
•E
.P.J.M. Lossez, manager wonen de
Alliantie Eemvallei, AMERSFOORT
VNO-NCW Flevoland
•S
. Assalhi AA RB*, vestigingsdirecteur
MTH Accountants & adviseurs BV,
ALMERE
•P
. van Drongelen*, manager World Trade
Center Almere, ALMERE
•H
. Marsé, voorzitter Vereniging
Bedrijfskring Almere, ALMERE
•G
.J. Pastoor, DGA/directeur-eigenaar
Pastoor Consult BV, LELYSTAD
VNO-NCW Noord-Veluwe
•W
.J. Bodde*, accountmanager Van
Koppen & Van Eijk, HARDERWIJK
•A
.H. van Lier, algemeen directeur Torsit
Hijsinstallaties BV, HARDERWIJK
•J
.B.J. Ligthart*, directeur horeaca
Van den Tweel Groep Royal Tulip
Heerlickheijd van Ermelo, ERMELO
• ing. E. Porte*, directeur Schmersal
Nederland BV, HARDERWIJK
L.P.H.M. Kemps
P.W. van den Bosch
E.H. Lensink
R.J.M. Wellink
J.M. Stroo
VNO-NCW Achterhoek
•L
.J.M. van Belle, DGA/directeur JEP
Persoonscertificering BV, DOETINCHEM
• B.M.H. Bink, commercieel manager doit, DIDAM
• M. Bol*, operations manager H.J. van de
Pavert BV, ULFT
• T. Brinkhuis-Veenhof*, waarnemend
regiomanager UWV Werkbedrijf
Achterhoek, DOETINCHEM
• H.I. Deegens*, adjunctdirecteur
Dusseldorp Groep BV,
LICHTENVOORDE
• V.T.M. Ganzeboom*, commercieel
manager ICT Spirit, HAAKSBERGEN
• M.L. Groothedde, vestigingsmanager
Tempo-Team, DOETINCHEM
•N
.M.A. Heuff*, Office Design
Projectinrichters BV, DOESBURG
•H
.A. Huijskes*, HRM Tuunte Fashion BV,
WINTERSWIJK
• E.H. Lensink, directeur Dusseldorp
Rioolservice BV, LICHTENVOORDE
• drs. R. Lieffering, adviseur/coach Agree
management, DOETINCHEM
• mr. P.H. Merckens*, CEO Aviko BV,
STEENDEREN
•M
. Nederlof, DGA/algemeen directeur
Westerveld & Nederlof, BREEDENBROEK
•R
.J.M. Oude Luttikhuis, DGA/eigenaar
Rolugro Pitch & Equipment, GROENLO
•m
r. E. Roerdink, DGA/notaris
Notariskantoor Roerdink & Stevelink,
GROENLO
•d
rs. A.M. Schieven RAB, bedrijfsadviseur
Flynth, DOETINCHEM
• ing. E.M.H. Schildkamp, directeur
Dusseldorp Infra, Sloop en
Milieutechniek BV, LICHTENVOORDE
•R
. Smees*, directeur Dago Autogroep,
ing. E.M.H. Schildkamp
Welkom aan de
L.J.M. van Belle
b ijge w er k t t / m 1 0 f e br uar i 2015
H. Marsé
nieuwe
leden
VNO-NCW Rivierenland
•P
.W. van den Bosch MBA RB, bestuurder
Stichting BKR, TIEL
•C
.J.A.J. Diks*, bestuurder Service2Fruit
BV, GELDERMALSEN
•L
.P.H.M. Kemps, directeur Merrem & la
Porte BV, ZALTBOMMEL
• R.H. Klaare, General Manager De
Schildkamp BV, ASPEREN
• mr. M. Lieftink, belastingadviseur/
partner Van Noord Accountants &
Belastingadviseurs, CULEMBORG
•J
.F. Looman, directeur Logistieke
Hotspot Rivierenland (LHR), TIEL
• ing. M.W.M. Mooren, DGA/
algemeen directeur MAT Afbouw BV,
ZALTBOMMEL
•m
r. C.A.M. Nijhuis, advocaatcompagnon Nysingh advocatennotarissen NV, ARNHEM
•A
.W. Nout, DGA/directeur Profile
Tyrecenter Nout, GELDERMALSEN
•W
. Ogterop*, controller BPA Racupack
BV, CULEMBORG
•d
rs. C.H. van Ooijen, partner BDO,
UTRECHT
•G
.M. Pittie*, Controller Prodware
Nederland BV, ZALTBOMMEL
•S
. Rüttchen, vestigingsdirecteur Rütchen
Automotive BV vestiging Tiel, TIEL
•J
.H. Scheffer, FSBT, TIEL
•d
rs. J.G. Struijk MSc RA*, accountant/
directeur FSV Accountants + Adviseurs,
ZALTBOMMEL
•d
rs. K. Verhoeven RA*, accountant/
directeur FSV Accountants + Adviseurs,
ZALTBOMMEL
•d
rs. H.A. Vogelaar MBA, bestuurder
SYNDION, GORINCHEM
•P
. de Vries bc*, manager sales
en marketing Romein Beton BV,
DODEWAARD
•J
.M. van Wijk*, directeur Van Horssen
OJ Service BV, WAARDENBURG
•M
.D.W. Zandbergen, DGA/CEO
RadioAccess, GELDERMALSEN
VNO-NCW Stedendriehoek
• C.B.M. ten Barge, directeur De Ruif
Catering, ZUTPHEN
• J.R. Boeijenga*, DGA
Ondernemersacademie-Oost BV,
LOCHEM
• F.J.M.H. Boelens*, algemeen directeur
Roto Smeets Deventer, DEVENTER
• drs. S.M. van Drenth, directeur Stichting
Jobclass, APELDOORN
• R. Dros*, DGA/directeur Dros
Schoonmaakdiensten BV, APELDOORN
• drs. H.A.E. Duits*, directeur Pluryn,
VOORST
• L.J.G. van der Heijden, businesscoach
HCX, BEUNINGEN
• R. Kamp*, commercial manager Food &
Feed Imtech Industrial Services MiddenOost, COEVORDEN
S. de Vries
F.J.M.H. Boelens
mr. S.W. Vos,
drs. J.H. Schiphorst
B.J. Hermelink
drs.ing. J.K. Pikkaart
mr.drs. B.H.J. de Regt
J.R. Boeijenga
M.D.W. Zandbergen
nieuwe leden
•N
. Kerkhof, Ongewoon Reclamebureau,
DEVENTER
•d
rs.ing. J.K. Pikkaart, DGA/directeur Vibes
Building Engineers, DEVENTER
•J
. Portengen*, statutair directeur
Zorggroep Solis, DEVENTER
•m
r.drs. B.H.J. de Regt LFP, DGA/
algemeen directeur Family Office De
Regt BV, APELDOORN
•m
r. S.W. Vos, JPR Advocaten, ENSCHEDE
(voorheen lid van VNO-NCW Twente)
•S
. de Vries, mede-eigenaar Maitre Deux
Catering, APELDOORN
VNO-NCW Twente
•m
r. A. de Buck*, advocaat/partner
KienhuisHoving NV, ENSCHEDE
•J
. Flapper, directeur CRM Company,
HENGELO
•B
.J. Hermelink MBA, directeur ANSACT,
DENEKAMP (wijziging organisatie)
•J
.W. Idema*, regiomanager UWV
Werkbedrijf Twente, ENSCHEDE
•R
.C.G.A. Koelen MBA RSE*,
accountmanager Croon Elektrotechniek
BV, ENSCHEDE
•d
rs. J.F.G. Morsink RA*, partner KPMG
Accountants NV, ENSCHEDE
•R
. van den Nieuwboer, alg. directeur
Holland Hydraulics BV, HENGELO
•d
rs. J.H. Schiphorst, algemeen directeur
Nijhof-Wassink Groep, RIJSSEN
• ir. R.G. Spekreijse*, algemeen directeur
Stork Plastics Machinery BV, HENGELO
(voorheen lid van VNO-NCW regio
Zwolle)
•C
. Temmink*, commercieel directeur
Lesscher IT BV, HENGELO
• ing. J.A.M. Tijink, managing director
Kaeser Kompressoren, HENGELO
Middelpunt maart 2015
41
nieuwe
leden
VNO-NCW Utrecht
•E
. Boon*, manager Yarden Uitvaartzorg
BV, UTRECHT
• ing. C.L. Braakman, business coach
HCX, TEUGE
•T
h.J. van Egmond*, accountmanager
UTS Van der Lee, UTRECHT
•P
. Evers, site director BASF Nederland
BV, DE MEERN
•K
.J.M. Jansens*, Managing Director
Benelux H.J. Heinz BV, ZEIST
•B
. Oussoren, DGA Zand Zeep Soda,
UTRECHT
• mr. J.J.A.M. Tielemans-Buisman*,
notaris Hermans & Schuttevaer
Notarissen NV, UTRECHT
•A
.G.J. Wicherink, directeur financiën
Knauf BV, UTRECHT
VNO-NCW Valleiregio
•M
.B. van den Broek, managing director
J.E. Lekkerkerker
Up learning, WAGENINGEN
•M
.T. Dekens*, directeur ITN Groep BV,
EDE
• ing. J. Geldof, regiomanager Roelofs
Beheer BV, DEN HAM
•M
.M. de Kleijne-Spijker*, directeur
bedrijven Rabobank Gelderse Vallei,
BARNEVELD
•J
. Koole*, directeur Aannemersbedrijf
Roseboom BV, EDE
•d
rs. H.C. Smeets, CEO AXA Stenman
Nederland BV, VEENENDAAL
VNO-NCW regio Zwolle
• F. Alfrink, manager branches &
verenigingen Menzis, ENSCHEDE
• G.J. Biersteker, DGA/algemeen directeur
Floorganise, ZWOLLE
• A. Brinkman-Slooijer, DGA/eigenaar P&L
Office, NIEUWLEUSEN
• A.H. van Dijk, BeVeDe ICT, ZWOLLE
• drs. G. Frühling RA*, partner RA Baker
Tilly Berk NV, ZWOLLE
• B.J. Gardebroek, algemeen directeur B.J.
Uw gegevens
Actuele gegevens van leden van VNO-NCW Midden zijn op ieder
gewenst moment online te bekijken via Ledennet, het besloten
deel van de verenigingssite www.vno-ncwmidden.nl/ledennet.
Gebruik hiervoor uw inlogcodes. Naast het inzien van gegevens
van bedrijven en contactpersonen van leden kunt u in Ledennet
selecties maken op branche, op regio, woonplaats e.d. (kies in
Ledennet voor ‘Ledenlijst’).
42
Middelpunt maart
april 2014
2015
J. Hekkers
ing. C.L. Braakman
G.J. Biersteker
ing. J.A.M. Tijink
F. Alfrink
R.H. de Jonge
J. Koole
•B
. Westera*, opdrachtleider Baker Tilly
Berk NV, ZWOLLE
M.M. de Kleijne-Spijker
b ijge w er k t t / m 1 0 f e br uar i 2015
Gardebroek Groep, KAMPEN
•M
. Hakvoort, DGA/directeur Hak4T,
DEDEMSVAART
• .J. Hekkers, directeur HekonValentijn BV,
ZWOLLE
•W
.H. Hulleman*, vestigingsmanager
GGN, ALMELO
•E
. Jansen*, directeur Morrenhof-Jansen,
DALFSEN
•R
.H. de Jonge*, Rollepaal BV,
DEDEMSVAART
•R
.B.H. Kosse, DGA/algemeen directeur
Move4Mobile, GRAMSBERGEN
•J
.E. Lekkerkerker, directeur/bestuurder
Huis ten Wolde, DE BULT
•d
rs. M. Nijmeijer, fusie- en
overnamespecialist Corporate Match,
ZWOLLE
•L
. Paulusma, DGA/algemeen directeur
Speedbooks Software BV, HEERENVEEN
•A
. Weever, directeur Graansloot Kampen
BV, KAMPEN
* nieuw contactpersoon bij bedrijf
Via Ledennet kunt u ook wijzigingen in uw gegevens
doorgeven aan de ledenadministratie
(kies voor ‘Uw gegevens’). Wilt u een (nieuwe) pasfoto toevoegen
aan uw gegevens, uw inlogcodes opvragen of wijzigingen rechtstreeks doorgeven, stuur dan een mail naar [email protected]
vno-ncwmidden.nl of neem contact op met het verenigingsbureau via 055 – 5222606.
kenn
ople is en
part idingsn
midd er van
elpu
nt
Word sterker,
vaardiger
en gelukkiger
Ook uw organisatie ontwikkelen door uw medewerkers te ontwikkelen?
Bel 038 337 45 01 of e-mail [email protected]
ontwikkelen van Gedrag, Communicatie & Leiderschap | www.bureauhtm.nl
Ruimtelijke ordening & infrastructuur
Tekst: Marion van Weeren Braaksma
Foto: Patrick van Gemert - Zutphens Persbureau
Rivierenland zet ondercapaciteit A15 op de kaart
Calimero wordt
volwassen
De regio Rivierenland wordt doorsneden door drie belangrijke verkeersaders
van en naar de Rotterdamse haven. Oplopend in aandeel van het totale
containervervoer gaat het om de Betuwelijn voor het spoor, de Waal voor de
binnenscheepvaart en de A15 voor het vervoer over de weg. De toekomst voor
het containervervoer is veelbelovend. De aanleg van de Tweede Maasvlakte zal
zorgen voor een aanzienlijke volumestijging, waarvan de A15 beduidend meer te
verwerken zal krijgen dan het spoor en het water. Maar er is een probleem:
de A15 slibt dicht. Nu al.
F
ranklin Roodnat van Van Oort Transport kent de
problematiek van nabij. Van Oort Transport is
geworteld in de regio. Het begon in 1960 met het
vervoer van groente en fruit, de gewassen waar de Betuwe om bekend is. Tegenwoordig verzorgt Van Oort
meubeltransport en zogenaamd ‘dedicated’ transport,
waarbij service hoog in het vaandel staat. Het bedrijf
heeft 200 vaste medewerkers en 250 bestel- en vrachtwagens die dagelijks door de Benelux rijden. Roodnat,
tevens bestuurslid van de regio Rivierenland binnen
VNO-NCW Midden: “Iedere dag zien we het drukker
worden op de A15. De files nemen toe, reistijden worden dus onbetrouwbaar en de verkeersveiligheid staat
onder druk. De A15 is meer en meer een ‘hot item’. We
hebben als regio Rivierenland de lobby voor het aanpassen van deze rijksweg enorm opgevoerd.”
Onbekend maakt onbemind
De A15 en de Waal gelden van oudsher als de belangrijkste verbindingsroutes tussen Rotterdam en
het Ruhrgebied. Maar in onze huidige geïnternationaliseerde wereld reiken de verbindingen vanuit de
Rotterdamse haven tot die van Genua. De A15 is uitgegroeid tot de start en finish van deze handelsroute,
maar het deel dat door de regio Rivierenland loopt,
bleef keer op keer buiten schot bij de toewijzing van
middelen ter verbetering van de infrastructuur. Dat
gold niet voor de A2 en de A50, snelwegen die de A15
kruisen en, overigens terecht, duidelijk op het netvlies
44
Middelpunt maart
april 2014
2015
van de politiek en Rijkswaterstaat stonden. Nu de capaciteit en doorstroming op de A2 en A50 aanzienlijk
zijn verbeterd, verplaatst het probleem zich. De A15
kan het verkeer dat in de ochtend- en avondspits van
de kruisende snelwegen komt niet aan.
In 2012 nam de filezwaarte tussen Nijmegen en Gorinchem met 47% toe, terwijl die in datzelfde jaar op de
Nederlandse snelwegen met 17% daalde. Met dank aan
de opgevoerde lobby begint dat tot de politiek door te
dringen. Hoe kon het zo lang duren? Roodnat: “Het is
vrij simpel: op het deel van de A15 dat door Rivierenland loopt werd niks gemeten. Er hangen geen matrixborden boven de weg, dus weet niemand hoe druk
het is, behalve de weggebruiker die regelmatig over
de A15 rijdt. Files waar je weldegelijk in staat, hoor je
niet op de radio. In de zomer van 2014 is BAM daarom
gestart met het meten van de drukte op de A15.”
Knelpunten
De toestroom van verkeer van de kruisende snelwegen is echter niet het enige probleem. Ook de doorstroming op de afslagen van de A15 is slecht. Bovenaan de afslag Tiel staan bijvoorbeeld verkeerslichten
die ervoor zorgen dat in de spits files ontstaan op de
uitvoegstrook die doorlopen op de vluchtstrook. Een
noodoplossing, want het alternatief is stilstaan op de
rechterrijstrook, met alle gevaren van dien voor het
achteropkomend verkeer. De doorstroming op de A15
heeft bovendien te lijden onder korte invoegstroken.
Roodnat: “Er ontstaan levensgevaarlijke situaties. Komend uit het westen is de oprit bij Tiel-West een goed
voorbeeld. Iedere ervaren A15-rijder weet dat hij daar
met alles rekening moet houden, inclusief plotseling
hard remmen. Op de op- en afritten rondom Tiel gebeuren vrijwel dagelijks ongelukken, ook met dodelijke afloop.”
Logistieke hotspot
De economie van de regio Rivierenland moet het hebben van zijn logistieke aantrekkingskracht en landbouwgrond. In de regio zijn 21.000 bedrijven gevestigd
en 20% van de inwoners van Rivierenland is werkzaam
in de logistiek. De landbouw is de tweede sector van de
regio en één die internationaliseert. Voor beide sectoren geldt dat goede transportverbindingen essentieel
zijn. Culemborg en Tiel beschikken over bedrijventerreinen waar grote bedrijven interesse in tonen als mogelijke vestigingsplek. De centrale ligging in Nederland
is aantrekkelijk, maar de stagnerende doorstroom op
de A15 is voor hen een minpunt. Die zorgen worden
weerspiegeld in de positie van de regio Rivierenland
op de ranglijst van logistieke hotspots in Nederland. In
2013 stond de regio nog op de achtste plaats, maar een
jaar later was zij afgezakt naar de dertiende plek.
Alleen naar de A15 wijzen is volgens Roodnat echter
te gemakkelijk. Hij zegt:“Hoewel de stagnatie op de
A15 zeker niet helpt, kwamen we op basis van onderzoek ook tot een andere conclusie: we zijn in Rivierenland niet zo goed in het promoten van onszelf.
‘De Rivierenlander’ bestaat niet, noch hebben we een
boegbeeld. Dat staat in scherp contrast met ‘de Limburger’ of ‘de Brabander’, waar de gemiddelde Nederlander meteen een beeld bij heeft. Wij moeten het
dus in iets anders zoeken, namelijk in Rivierenland
als logisch achterland van de Rotterdamse haven.
Een achterland bovendien dat goed is in het bieden
van service: een container kan bijvoorbeeld vanuit de
Rivierenland: het
logische achterland van
de Rotterdamse haven
Rotterdamse haven over het water naar Tiel. Daar kan
de container worden ingeklaard door de douane en
overgeladen op een vrachtwagen voor verder vervoer
over de weg.”
Met het vernieuwde profiel als dependance van de
Rotterdamse haven wil Rivierenland vooraanstaande bedrijven aantrekken, ook uit China en Afrika. “We
zorgen ervoor dat we alle faciliteiten kunnen bieden
Middelpunt maart 2015
45
Column
Bas Hekman
die het voor deze bedrijven zo gemakkelijk mogelijk
maakt zich hier te vestigen. Dat is ons onderscheidend
vermogen,” zegt Roodnat.
Dubbele capaciteit
Je bent pas een logistieke hotspot als je aantrekkelijk bent als vestigingsregio. Een goede bereikbaarheid
speelt daarin een belangrijke rol, hoe goed je ook bent in
het promoten van jezelf. Rijkswaterstaat is van plan de
A15 in 2026 aan te pakken. Volgens Roodnat komt dat
voor de regio Rivierenland echter veel te laat, helemaal
met het oog op de verwachte stijging van het containervervoer. Nu al bestaat meer dan 20% van het verkeer
uit vrachtvervoer ten opzichte van ongeveer 14% op een
gemiddelde autosnelweg en Rijkswaterstaat geeft zelf
aan dat het weggebruik van de A15 tot 2020 met 12 tot
Jong & Ondernemend
“Als we het doen, laten
we het dan meteen
goed doen”
Nieuwsgierig
Vanuit mijn interesse in commercie, Business Development in het bijzonder, heb
ik begin 2014 SalesRegie opgericht. Met dit bureau worden start up- en MKB
bedrijven geadviseerd op het gebied van hun commerciële bedrijfsvoering. Vaststellen waarin een bedrijf onderscheidend is, bepalen welke doelgroep daar het
14% zal toenemen. Bij het bepalen van wat nodig is om
de A15 toekomstbestendig te maken, komt de regio dan
ook niet voor niets met zwaar geschut.
beste bij past en deze vervolgens stelselmatig acquireren vormt hierbij de kern.
Ondernemerschap is voor mij ontdekken. Nieuwe ideeën bedenken. Op zoek naar
het onbekende. Nieuwsgierig zijn. Niet uit ontevredenheid, maar uit interesse en
de wil om verder te komen. Als ondernemer ben je in staat zaken te veranderen, je
Rivierenland zet in op een weg met twee keer vier rijstroken, een verdubbeling van de huidige capaciteit. “Als
we het doen, laten we het dan meteen goed doen, want
de weg is nu al te klein,” zo verwoordt Roodnat de heersende opinie. “Tot het zover is, zijn matrixborden boven
de weg hard nodig om constant de hoeveelheid verkeer
te meten en zo nodig snelheidsbeperkingen op te leggen. Naast een betere doorstroming van het verkeer,
zorgt dat voor een betere verkeersveiligheid.”
eigen koers te varen en te handelen naar je eigen waarden en inzichten.
Ruim zes jaar geleden ben ik lid geworden van JongManagement. De slogan van
JM, ‘Persoonlijk en Zakelijk groeien’, is de spijker op z’n kop. Voor mij is de kern
van netwerken: kennis, kunde en ervaringen delen op basis van oprechte interesse. Dit vormt de basis voor goede relaties, kennissen en zelfs vriendschappen.
Eventueel commercieel gewin is mooie bijvangst.
Samen met drie compagnons, waarvan twee (oud)-JM leden, ben ik eigenaar van
Whinq. Vanuit deze, zoals wij het noemen, webconceptenfabriek ontwikkelen en
vermarkten we webconcepten. Dit zijn ideeën uit eigen koker of ideeën waarin we
46
De verkeersveiligheid zou bovendien op korte termijn
geholpen worden door het egaliseren van een hobbel in
het wegdek tussen knooppunt Deil en de afslag Wadenoijen. Rijdt een automobilist daar in volle vaart overheen, dan belandt zijn maag gevoelsmatig in zijn keel en
volgt een schrikreactie: remmen.
participeren. Voorbeelden zijn een e-bookstore genaamd Dr. Book en een online
Op de kaart
Bas Hekman, SalesRegie
De opgevoerde lobby heeft al tot successen geleid. Zo
komt er op de Rijnbrug bij Rhenen een derde strook bij
die als spitsstrook gaat fungeren voor de drukste rijrichting in de ochtend- en avondspits. De Rijnbrug maakt
weliswaar geen deel uit van een snelweg, maar is wel
een belangrijke verbindingsweg tussen de A15 en de A12.
Minder concreet, maar zeker zo belangrijk, is dat de A15
meer op het netvlies van de landelijke politiek is komen
te staan. Roodnat: “Tweede Kamerleden hebben ons de
tip gegeven de feiten en cijfers op een rij te hebben, zodat
we bovenaan het lijstje over het hoofd geziene knelpunten staan, mocht er extra budget vrijkomen. Dat is dus de
uitdaging: ons als regio op de kaart zetten.”
[email protected]
Middelpunt maart
april 2014
2015
handelsplaats voor grondstoffen genaamd MaterialTrader. Laatstgenoemde is nu
in bèta fase. Mijn wens is om deze en andere concepten verder uit te bouwen en
op termijn te laten renderen zodat er tijd en middelen vrijkomen om weer nieuwe
concepten te ontwikkelen. Je moet tenslotte wel nieuwsgierig blijven!
Op de verenigingssite www.vno-ncwmidden leest u verslagen, kunt u
foto’s bekijken en inleidingen downloaden van onze bijeenkomsten.
MAART
Zaterdag 28 maart 2015
VNO-NCW Achterhoek
Techniekdag
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Locatie: in de SSP Hal van Innovatie­
centrum ICER en op het buitenterrein van
het DRU Industriepark in Ulft
agenda
Dinsdag 14 april 2015
VNO-NCW Midden, i.s.m. Loyens en
Loeff
Algemene Ledenvergadering
21 april 2015
Thema: Hoe gaat u om met expats en
werknemers uit het buitenland
Op dinsdag 21 april 2015 zijn
leden van VNO-NCW Midden van
harte welkom op de algemene
ledenvergadering van de vereniging
in Hoevelaken. We zijn deze keer te
gast bij Unica. De agenda en stukken
voor de vergadering ontvangt u eind
maart en kunt u dan ook vinden op
www.vno-ncwmidden.nl/ledennet/
alv.
Donderdag 16 april 2015
VNO-NCW Rivierenland
Workshop in het kader van aanbesteden
voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
Donderdag 16 april 2015
VNO-NCW Twente
Bedrijfsbezoek Medisch Spectrum Twente
Gastheer: de heer dr. C.B. Leerink,
voorzitter raad van bestuur
Tijd: vanaf 16.30 uur
Locatie: Medisch Spectrum Twente,
Enschede
Dinsdag 31 maart
VNO-NCW Midden
Industrietafel Productietechnologie
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Radine, Barneveld
Dinsdag 21 april 2015
VNO-NCW Midden
Algemene Ledenvergadering
Tijd: vanaf 15.00 uur
Locatie: Unica, Hoevelaken
APRIL
Donderdag 23 april 2015 Woensdag 8 april 2015 VNO-NCW Midden, bijeenkomst
Platform Defensie–Bedrijfsleven
Thema: menselijke kapitaal.
Sprekers: generaal-majoor M.J.H.M. van
Uhm, de heer J. Vonhof, voorzitter VNONCW Midden, de heer J. van Zijl, voorzitter
MBO-raad en de heer R. Kreeftmeijer,
directeur Arbeidsrelaties/Defensie
Locatie: Veteraneninstituut, Doorn
Donderdag 9 april 2015
VNO-NCW Achterhoek
Bedrijfsbezoek Hacron Groen
Gastheer: de heer P.J.E. Hagenaar, directeur
Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: Hacron Groen, Lievelde
VNO-NCW Midden, i.s.m. de Vereni­
ging Nederlandse Gemeenten (VNG)
BOEM-bijeenkomst
Thema: De relatie overheid – ondernemer,
een kwestie van vertrouwen?
Tijd: vanaf 15.00 uur
Donderdag 23 april 2015
VNO-NCW Eemland en VNO-NCW
Utrecht
Bijeenkomst Explosieven
Opruimingsdienst Defensie
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Locatie: Sergeant-majoor
Scheickkazerne, Soesterberg
Donderdag 23 april 2015
VNO-NCW regio Zwolle
Donderdag 9 april 2015
VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen
Bijeenkomst samen met Industriële Kring
Nijmegen
Donderdag 9 april 2015
Bedrijfsbezoek Wecovi Zwolle
Gastheer: de heer H.P. Visscher, DGA
Tijd: 16.00 – 19.00 uur
Locatie: Wecovi, Zwolle
Aansluitend aan de ledenvergadering
is er natuurlijk de mogelijkheid om
te netwerken tijdens de borrel,
maar krijgen de leden ook de kans
om op interactieve wijze kennis te
nemen van de werkzaamheden
van Unica. Unica is de grootste
technische dienstverlener van
Nederland. Het bedrijf houdt
zich bezig met vraagstukken
op het gebied van energie,
kantoorbezetting, de verduurzaming
van gebouwen, ICT en gezonde
leef- en werkomgevingen. Ze
kunnen allemaal worden opgelost
met behulp van techniek. Unica is
daarbij de partner voor veel van deze
vraagstukken en zal daar tijdens
het bedrijfsbezoek een nadere
toelichting op geven.
VNO-NCW Stedendriehoek
Bedrijfsbezoek ArdarghGroup
Gastheer: de heer J.P. de Bruin, directeur
Tijd: vanaf 14.00 uur
Locatie: ArdaghGroup, Deventer
Kijk voor actuele informatie op Ledennet, www.vno-ncwmidden.nl/ledennet.
U kunt zich via Ledennet aanmelden voor bijeenkomsten (ongeveer een maand
voorafgaand aan de bijeenkomst), deelnemerslijsten bekijken, een programma
printen e.d.
Middelpunt maart 2015
47
Exporteren
vraagt om aandacht …
Zoekt u personeel voor Exportgroei?
Zoals:
. een Spaanssprekende exportmanager voor
Zuid-Amerika of Zuid-Europa?
. een international account manager met
technisch-commerciële ervaring in bijv. de
machinebouw?
. een area sales manager voor Azië met lokale
kennis en gevoel voor cultuur?
. een Duitse accountmanager om de export
naar Duitsland lokaal te ondersteunen?
ExportSelect is specialist in HR oplossingen
voor internationaal ondernemen.
Wij bemiddelen voor uiteenlopende exportfuncties
sales- en accountmanagers met exportkennis en
internationale ervaring in uw branche. Zodat u in
een exportmarkt niet opnieuw het wiel hoeft uit te
vinden en direct kunt bouwen op specifieke kennis
van de lokale markt- en distributiestructuren. Een
goede investering in exportgroei!
www.exportselect.nl
Tel. 026 37 64 581
Agri-food • Machine- en Metaalindustrie • Chemie en Farma
Europa • Azië • Zuid-Amerika • Midden Oosten • Afrika
Arnhem
Düsseldorf