x - Adeleuw

Commentaren

Transcriptie

x - Adeleuw
Diagnostische toets Hoofdstuk 2.
Opgave 1:
a. y  2 x  b door (1,6)
6  2  b
b8
k : y  2x  8
b. rc  rc m   12
c.
y   12 x  b door (9,3)
3  4 12  b
b  7 12
l : y   12 x  7 12
0  10a  5
10a  5
a  12
Opgave 2:
y  2  2
a. rc 

  12
x 3  5
y   12 x  b door (5,2)
2  2 12  b
b   12
k : y   12 x  12
y 135  60
b. rc 

3
x 65  40
y  3 x  b door (40,60)
60  120  b
b  60
l : y  3 x  60
Opgave 3:
W 2900  500
a. rc 

 300
t
12  4
W  300t  b door (4,500)
500  1200  b
b  700
W  300t  700
b. W  5,2  300  700  860
Opgave 4:
A 665  800
a. rc 

 60
p 9,75  7,50
A  60 p  b door (7,5 ; 800)
800  450  b
b  1250
GETAL EN RUIMTE VWO B D1 H2 DT
-1-
AUGUSTINIANUM (LW)
b.
c.
A  60 p  1250
A  60  11,25  1250  575
 60 p  1250  1000
 60 p  250
p  4,17
Opgave 5:
a. y1  0,5 x 3  6 x 2  30
calc-menu optie maximum geeft x  0  y  30
calc-menu optie minimum geeft x  8  y  98
dus max f (0)  30 en min f (8)  98
b. kleinste waarde: f (4)  98
grootste waarde: f (0)  30
dus B f  [98,30]
c.
kleinste waarde: f (8)  98
grootste waarde: f (13)  114,5
dus B f  [98 ;114,5]
Opgave 6:
a. D  p 2  12  0
p 2  12
p  12
b.

p   12
D  p  12  0
2
p   12

p  12
Opgave 7:
a. D  p 2  24 p  0
p ( p  24)  0
p  0  p  24
0  p  24
b. p 2  p 2  6 p  4
2 p2  6 p  4  0
p2  3p  2  0
( p  1)( p  2)  0
p  1  p  2
p
c. xtop     12 p
2
ytop  ( 12 p) 2  p   12 p  6 p 
1
4
p 2  12 p 2  6 p   14 p 2  6 p  13
 14 p 2  6 p  13  0
p 2  24 p  52  0
( p  2)( p  26)  0
p  2  p  26
GETAL EN RUIMTE VWO B D1 H2 DT
-2-
AUGUSTINIANUM (LW)
d.
 14 p 2  6 p  2   12 p  13
 14 p 2  7 p  13  0
p 2  28 p  52  0
( p  2 )( p 26 )  0
p  2  p  26
Opgave 8:
a.
2p
  p dus p   xtop
2
 ( p) 2  2 p   p  p  p 2  2 p 2  p   p 2  p
xtop  
ytop
ytop  ( xtop ) 2   xtop  ( xtop ) 2  xtop
dus alle toppen liggen op de kromme y   x 2  x
Opgave 9:
a.
c.
punt van symmetrie (4,11)
top (2,1)
b.
d.
punt van symmetrie (1,5)
top (5,2)
Opgave 10:
g ( x)  2( x  3) 2  5 B g  [5, 
Opgave 11:
a. top (2,2)
b.
top (2,2)
V
x  as , 3


top (2,6)
T ( 3, 4 )
 
GETAL EN RUIMTE VWO B D1 H2 DT
top (5,2)
min g (3)  5
( 3 , 4 )
T

Vx  as , 3

-3-
top (5,2)
top (5,6)
AUGUSTINIANUM (LW)
Opgave 12:
a. translatie over (7,5)
b.
c.
beginpunt (7,5)
D f  [7, 
B f  [5, 
Opgave 13:
a. 3  4 x  0
 4 x  3
x   34
x
 3 14
y
1
 1 12
0
b.
B f  ,3]
c.
3  3  4x  1
 3  4 x  2
3  4x  4
 4x  1
x   14
x   14
d.
 14
1
1
2
3
4
2
3
3  3  4 x  1,
 3  4 x  1 12
3  4 x  2 14
 4 x   34
x  163
3
3
16  x  4
Opgave 14:
a. eerst vermenigvuldiging ten opzichte van de x-as met
factor  2 en daarna translatie over (3,2) .
b. noemer  0 geeft x  3 dus V.A.: x  3
voor grote x is f ( x)  0  2  2 dus H.A.: y  2
GETAL EN RUIMTE VWO B D1 H2 DT
-4-
AUGUSTINIANUM (LW)
Opgave 15:
a. noemer  0 geeft x  1 dus V.A.: x  1
2x
voor grote x is f ( x) 
 2 dus H.A.: y  2
x
b.
2x  1
  12 x  2
x 1
2 x  1  ( x  1)( 12 x  2)
2 x  1   12 x 2  2 x  12 x  2
1
2
x 2  12 x  1  0
x2  x  2  0
( x  2)( x  1)  0
x  2  x  1
 2  x  1  x  1
GETAL EN RUIMTE VWO B D1 H2 DT
-5-
AUGUSTINIANUM (LW)

Vergelijkbare documenten

1VWO1H1DT

1VWO1H1DT Opgave 5: a. y1  0,5 x 3  6 x 2  30 calc-menu optie maximum geeft x  0  y  30 calc-menu optie minimum geeft x  8  y  98 dus max f (0)  30 en min f (8)  98 b. kleinste waarde: f (4)  ...

Nadere informatie