qtpsjbtjtmjhb - Psoriasis Liga Vlaanderen

Commentaren

Transcriptie

qtpsjbtjtmjhb - Psoriasis Liga Vlaanderen
Jaargang 25 • september - oktober - november 2007
25 JAAR PSORIASIS LIGA !
KBBS
QTPSJBTJTMJHB
Verschijnt driemaandelijks • Afgiftekantoor: Gent X
V.U.: Paul De Corte • Beervelde-Dorp 39 • 9080 Lochristi
3/07
advertentie
®
dermolin
milde reiniging en verzorging,
ook voor de probleemhuid
Voor België: uitsluitend
verkrijgbaar bij uw apotheker
NV TRAMEDICO, Walgoedstraat 12A
9140 Temse • Telefoon: 03 780 90 30
Cover
oen we 25 jaar geleden met een zestal vermetelen de vereniging oprichtten,
wisten we begot niet in welk avontuur we ons stortten. Begin 1982 was psoriasis net zo bekend als de computer. Dus helemaal niet! We spraken er vaak over en
we verspraken ons geregeld met ‘sporiasis’. Want welke woorden beginnen nu met
ps? Psycholoog, ja of nen psychiater. Twee beroepsgroepen toendertijd die ons redelijk onbekend in de oren klonken en waar we liefst enige afstand van bewaarden.
“Pss o riasis”, niet voor niets noemen Duitsers het Schuppenflechte! Maar zoveel
beter klinkende woorden hebben we in het Nederlands niet in voorraad. Of hoor je
liever ‘schurft’ misschien? Neen, dan klinkt ‘psoriasis’ een ietsje mysterieuzer, sexiër
zelfs. Het woord klinkt mooier dan de ziekte eruit ziet. Dat is tenminste al iets.
Maar niets is wat het lijkt. Zie jij wel eens psoriasis in of rond je? Heel waarschijnlijk
niet. Mensen die hét hebben, zie je niet of beter, je ziet het er niet ààn. ‘Gelukkig’
zeg je misschien. Daar ben ik niet zo zeker van. Zonder exhibitionistisch te willen
overkomen, blijf ik erbij dat de ziekte verbergen ons zeker niet verder helpt.
Na 25 jaar vereniging willen we enkele nieuwe accenten leggen. Onze psoriasis is
er niet door één oorzaak. Daarom willen we voortaan focussen op meer dan één
facet van de ziekte. Het medische aspect en de correcte info daarover blijven onze
hoofdbekommernissen. Maar in de toekomst willen we onze psoriasis op andere
manieren benaderen: we willen bewegen, gezond eten, stressreducerende technieken
onder de knie krijgen …
We beginnen alvast met een veelbelovende familiedag in Bellewaerde. We kijken er
nu al naar uit om jullie massaal te mogen begroeten in Ieper op 28 oktober a.s.
Samen op weg naar nog eens 25 jaar Psoriasis Liga?
T
Paul De Corte
INHOUD PSORIANT
p. 3 ...........De kwestie
p. 14 ........JongPso
p. 4 ...........25 jaar Pso Liga
p. 16 ........Pso in de gevangenis
p. 7 ...........Mireille doet Pso-boekje open
p. 20 ........Psoriasis? Bewaak uw levensstijl!
p. 8 ...........Een mailtje van [email protected]
p. 22 ........29 oktober Wereld Psoriasis Dag
p. 10 ........Liliane natuur…lijk
p. 25 ........Recreatiereis 2007 en 2008
p. 12 ........Fumaarzuurtherapie
p. 29 ........OnderHUIDs:
begeleidingsprogramma
3/07
1
EUBOS HANDVERZORGING
Getest en zeer doeltreffend bevonden.
Eubos Sensitive Hand Repair & Care:
dermatologische handverzorging, belofte gehouden.
Onze handen moeten nogal wat verdragen:
zij worden blootgesteld aan allerhande invloeden vanuit hun omgeving en het is dit
deel van ons lichaam dat het meest gereinigd wordt. Onze handen moeten werken,
voelen, aanraken. De opperste huidlaag,
de natuurlijke bescherming van de huid, is
onderhevig aan al deze factoren. Onze
handen worden ruw en drogen uit, de huid
verliest zijn elasticiteit en verouderd.
De oplossing: EUBOS Sensitive HAND
REPAIR & CARE zorgt voor een duurzame herstelling en verzorging.
Dit dankzij zijn unieke formulatie op punt gesteld door het
onderzoeksteam van Eubos:de Hygro-Derm factor samengesteld uit verschillende aminozuren, ureum en glycerol, verbetert en bewaart het vochtgehalte van de huid. Het vitaminecomplex (provitamine B5, vitamine E en allantoïne) samen
met diverse actieve ingrediënten herstelt
en beschermt de natuurlijke opperste biosfeer. Een bedekkende film beschermt de
huid daarenboven tegen uitwendige agressieve factoren.
Het bewijs: uitzonderlijke resultaten
in alle testen.
Alle personen die deelgenomen hebben
aan een test, bevestigen de zeer goede
tolerantie van EUBOS HAND REPAIR &
CARE. Geen enkele irritatie of intolerantie
werd waargenomen of aangemeld.
100 % van de geteste personen
bevestigen dat hun handen veel gladder en
verzorgder zijn. Daarenboven vinden zij dat de huid van hun handen veel “zachter” aanvoelt.
www.eubos.de
Het probleem:
EUBOS: UITSLUITEND IN DE APOTHEEK. AANBEVOLEN DOOR DERMATOLOGEN.
Advertentie
PUBLI-REPORTAGE
De kwestie
olgens mijn vrouw en miljoenen andere vrouwen is de ultieme gelukservaring
het moment vlak na de geboorte van een kind. Alle smarten, alle ongemakken
V
en alle doorstane pijnen monden uit in dit ene moment, het moment van oer-geluk,
soms nog voorafgegaan door een oer-schreeuw. Het menselijk wezentje wordt op
de buik en de borsten van de moeder gelegd en wat volgt is niet onder woorden
te brengen. Zo heb ik me dat laten influisteren. Voor de rest van ons ondermaans
bestaan moeten we het stellen met afkooksels van dit exclusieve moederlijk geluk.
Niet getreurd, wij, psoriasispatiënten kunnen ook wel verder met een ietsje minder
intens geluk.
Genieten wordt vaak in één adem genoemd
met Geluk. Geluk overkomt je, overvalt je,
omarmt je, maar even vaak ontglipt het
je weer. Gelukkig misschien. Geluk mag
immers niet te lang duren, ook geluk kan
vervelen ten lange leste. Na een zware
tegenslag smaakt het geluk veel zoeter. Net
zoals humor pas werkt na een flinke portie
verdriet en chagrijn. Je hebt vast al eens
gemerkt hoe supporters na het verlies van
hun favoriete club ontroostbaar zijn tot …
de volgende overwinning. Nog erger vind
ik het wanneer mensen ‘ongelukkig’ zijn
hoewel zij zich alles kunnen permitteren.
Achter menig propvol geladen winkelkarretje strompelt vaak een bedrukt gezicht!
‘Waar is hun geluk gebleven?’ vraag ik mij
dan droef te moede af.
Persoonlijk heb ik eens immens geluk
gehad, genieten was er evenwel niet bij.
Mijn spiksplinternieuw wagentje, twee
dagen oud (roze inschrijvingskaart was
nog niet thuis gearriveerd) en pats. “Perte
totale”, total loss! In de bestuurdersdeur
boorde zich een andere wagen. Van de
weeromstuit golfde het dak van mijn wagen
meer dan tien centimeter naar boven. Ik
stapte uit, schudde de scherven glas van
mijn kleren en keek mijn indringer onge-
3/07
wild vijandig aan. Ten onrechte overigens.
Al met al overheerste een groot gevoel
van geluk in mij. Het is bizar maar de waarheid. Ik had geen schrammetje en ik kon
mijn geblutst wagentje nog naar de garage
rijden ook. Een ongeluk dat toch nog geluk
betekende.
Het is een serieuze uitdaging te genieten
van de soms schaarse, onverwachte, kortstondige maar zalige momenten van geluk
die ons te beurt vallen. We lopen al eens
een oude vriend tegen het lijf, we vergapen ons aan een prachtig stukje natuur
in onze omgeving maar we ervaren ook
geluk -en nu komen we op gekend terrein- als een storend psoriasisvlekje eindelijk beslist om op te krassen. De grillige
en onberekenbare psoriasis wil ons af en
toe ook eens positief verrassen. Tijdens de
laatste vakantie misschien, toen een eerder
flauw zonnetje onze psoriasis weglachte?
Of wie weet, de komende herfst, wanneer
onze schilfers zoals blaadjes van de bomen
van ons afdwarrelen. Ik help het je hopen!
Mocht het geluk ons dan toch onverschillig
voorbij flitsen, vind dan troost in de dooddoener: “Geluk is ook niet alles!”
Jullie voorzitter
3
25 jaar Psoriasis Liga Vlaanderen
KBBS
QTPSJBTJTMJHB
n ons allereerste tijdschrift eind 1982, toen nog Drive-In, kon je het volgende lezen: “Een patiëntenbeweging vinden we nodig om een steun te kunnen
bieden aan de meer dan honderdduizend Vlamingen die door het leven moeten met
zo’n onaantrekkelijk visitekaartje als daar is een huid-met-vlekken. En die steun willen we zo breed mogelijk uitbouwen. De meest doeltreffende steun zou er natuurlijk
in bestaan de ziekte definitief te genezen. We proberen dan ook het wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen, en het pure feit van ons bestaan kan reeds een
stimulans betekenen voor de onderzoekers om zich meer intensief met ons “geval”
bezig te houden. Deze finale oplossing van definitieve genezing, die ons zou toelaten,
de vereniging op te doeken, lijkt spijtig genoeg nog niet voor morgen. Ondertussen
komt het erop aan de realiteit zo aan te pakken dat ze ons het minst pijn doet. En
hiervoor is onderlinge steun van lotgenoten zonder meer behulpzaam.”
I
Wat hier 25 jaar geleden geschreven werd,
geldt ook vandaag nog. De definitieve genezing is er nog steeds niet. Het wetenschappelijk onderzoek staat nu wel een heel stuk
verder.
Wetenschappers zijn heel dicht genaderd
bij de oorzaken die psoriasis uitlokken en
verergeren. Ook komen er steeds nieuwe
en efficiëntere behandelingen op de markt
zowel op topisch gebied, op gebied van
lichttherapie als wat de orale behandelingen betreft. Recent kwamen nog de biologicals op de markt.
Als we onze Amerikaanse vrienden mogen
geloven, kunnen we de eerstvolgende jaren
nog heel wat nieuwe medicaties tegen psoriasis verwachten. Maar het is misschien
even belangrijk te melden -en hier moeten
we ons hoofd bij de les houden- dat er
nogal wat onderzoeken bestaan die een
verband leggen tussen psoriasis en het
metabool syndroom nl. hart- en vaatziekten, obesitas, hogebloeddruk, cholesterol
en dit allemaal eventueel bezwaard door
4
alcohol- en koffiemisbruik.
Vijfentwintig jaar lang heeft onze vereniging
haar leden op de hoogte gehouden van
alle mogelijke behandelingen en hun gevolgen. Er zijn ondertussen 100 tijdschriften
verschenen met telkens een pak medische informatie maar ook met persoonlijke
ervaringen van lotgenoten. Sinds enkele
jaren brengt onze website www.psoriasisvl.be niet alleen informatie over de ziekte
en onze activiteiten maar kunnen lotgenoten discussiëren met elkaar op het Forum.
Eind dit jaar zullen we een gloednieuwe
website hebben. Om kort op de bal te
spelen versturen we regelmatig via e-mail
een 1000-tal Nieuwsflashes aan geïnteresseerden.
Wat kan de vereniging nog meer doen?
Onze leden op nieuwe en meerdere sporen zetten? We hebben inderdaad nogal
eenzijdig gefocust op het puur medische
aspect van onze ziekte. Maar als het waar
is dat psoriasis sterk beïnvloed wordt door
allerlei interne en externe factoren, dan
3/07
moeten we daar ook aan werken. We kunnen zoveel ondernemen tegen het metabool syndroom: bewegen, stressreducerende technieken aanleren, gezond eten
en drinken, genieten van het aangename
… Wordt het niet hoogtijd om ons actieterrein uit te breiden? Wij kunnen alvast
beginnen met volgende totaal verschillende
initiatieven:
• De cursus OnderHUIDs volgen (september – december 2007)
• Op 28 oktober deelnemen aan de
FAMILIEDAG van de Psoriasis Liga in
Bellewaerde, Ieper
• Meezwemmen op 29 oktober op de
4de Wereld Psoriasis Dag
Het mag ook eens leuk zijn!
Advertentie
Jullie voorzitter
3/07
5
Advertentie
Het eerste woord
Uw voeten zijn van groot belang…
Draag er zorg voor!
In samenwerking met dermatologen en diabetologen,
hebben de Eucerin Laboratoria de 10% Urea
Voetcrème ontwikkeld, waarvan de unieke formule op
basis van Urea, Melkzuur en Glycerine, de specifieke
noden inlost van droge voeten met kloven, eelt en
drukkringen.
De Eucerin 10% Urea Voetcrème is licht en dringt
snel in de huid. De huid is beschermd tegen uitdroging
en de beschermingsfunctie wordt hersteld. Aanbevolen
bij diabetes, atopisch eczeem en psoriasis. De uitstekende effectiviteit en huidtolerantie werden aangetoond in klinische studies*.
Verkrijgbaar in de apotheek.
International multicentric customer in-use study with
Eucerin 10% Urea foot cream – A. Schölermann, 2002.
6
DERMATOLOGISCHE HUIDVERZORGING
3/07
Mireille doet pso-boekje open
Dag lieve luitjes,
Zalig gezomerd? Batterijen opgeladen,
waarbij een heerlijk zengevoel het allermooiste souvenir aan de vakantie was?
Het is nu de kunst om dat gevoel zolang
mogelijk vast te houden en je niet te laten
meeglijden in hectische jachtigheid. Ik neem
het me telkens voor na elke vakantie. De
eerste weken lukt dat, nadien wordt het al
moeilijker tuurlijk, want stress lonkt achter
elk hoekje. Maar, zolang we er ons van
bewust zijn en proberen om er positief
mee om te gaan zijn we goed bezig denk ik.
Om even verder te gaan bij het vorige
verhaal, ik liet mijn bloed onderzoeken en
bleek dat ik zo gezond ben als een visje.
Dus voorlopig moet ik nog niet denken aan
stoppen met fumaarzuur. Geruststelling. Ik
kreeg ook een telefoon van een bezorgde medepatiënt met tips rond de inname
van fumaarzuur. Een aangename aangereikte hand, dankje ! Wij patiënten zijn er
voor mekaar, een aangenaam gevoel dat je
enkel in de vereniging vinden kan, is het
niet? En het Zechsalverhaal: ik heb lange
tijd moeten wachten op mijn bestelling.
3/07
We stuurden een tweede mail en toen
ging het opeens wel vlot. Bij de levering zat
een extra product als verontschuldiging.
Dus klantvriendelijk zijn ze zeker wel bij
Zechsal. En de effectiviteit? Ik probeerde
het uit op kleine restletseltjes die er nog
zaten na de fumaarzuurkuur. Kleine vlekjes
op kniëen en ellebogen. Elke dag trouw
gesmeerd met topicgel, een gel die het zout
bevat en wat vettig aanvoelt. Het prikte
wel bij het aanbrengen, zoals in de bijsluiter
vermeld werd, maar is verder aangenaam in
gebruik. Maar ik kon na een maand enkel
een opflakkering constateren. Normaal
moet je enkele maanden doorgaan met de
gel, de spray en/of het zout. Maar de vakantie stond aan de voordeur, we vertrokken
binnen de week naar Madrid, dus : Zechsal
in de kast en Dovobet eruit ! Ik wou
het zekere voor het onzekere nemen, want
die opflakkeringen... enfin, je weet wel. Een
weekje onder plastiekverband en ik was
zo klaar als kees voor de Spaanse terrasjes.
Snel de koe bij de horens gevat. Maar er
liggen nog wat kilootjes Zechsalzout in de
badkamer, voor deze winter. Ik zie het dus
eerder als aanvullende verzorgingsproducten, alhoewel je het gebruik ervan pas na
maanden mag evalueren eigenlijk. Maar als
het op een maand nog niks uithaalt met
piepkleine vlekjes ben ik m'n geloof snel
kwijt. Niet dat ze dan al moeten verdwenen zijn, maar toch op z'n minst lichtjes
gewijzigd qua relïef of kleur. Dus, op mijn
lijf is het niet geschreven. Maar zoals met
alles, misschien werkt het voor een ander
prima. En zo blijven we bezig met zoeken
en proberen. Dat stopt nooit zeker?
Groetjes en tot een volgend schrijfseltje,
Mireille
7
Beste [email protected] Mailtjes van [email protected]
Weer eens wat anders …
Je vroeg me naar mijn ervaringen met
fumaarzuur. De puntjes achter de titel die
ik meegaf aan dit mailtje doen je allicht vermoeden dat deze (voor mij geheel nieuwe)
behandeling niet zonder slag of stoot verloopt. Ik zal trachten mijn ervaringen waarheidsgetrouw op een rijtje te zetten, en het
niettemin tóch netjes te houden …
Zo’n 4 maanden geleden stelde ik aan mijn
dermatoloog voor om over te schakelen naar fumaarzuurbehandeling. Ik wist
immers hoezeer jijzelf en anderen daarmee geholpen waren. Ons contact met
de Nederlandse patiëntenvereniging en
verdere opzoekingen op internet trokken
mij over de streep, vooral de informatie
van de Radboudt Universiteit in Nijmegen.
Onder 15 jaar PUVA had ik toen zowat
anderhalf jaar voordien een dikke streep
getrokken. “Trop is teveel, en teveel is
trop”, zoals wijlen VDB het zo kernachtig uitdrukte. Smeren met Dovobet® en
Daivonex® kwam in de plaats. Aanvankelijk
8
gaf dat een behoorlijk resultaat, maar het
werd mij stilaan duidelijk dat het effect
van die intensieve én bijzonder hinderlijke
behandeling onder de verwachtingen bleef.
Het was niet alleen een vettig boeltje, maar
bovendien ook duur !
In april begon ik er dus aan. Twee weken
lang één tabletje van 120 mg per dag, daarna stilaan de dosis opdrijven. Op aanraden
van de dermatoloog ging ik zo door tot 6
tabletten per dag, wat ik inmiddels weer
geleidelijk afbouw.
Na een zestal weken werd het resultaat
merkbaar. Het smeren hadden we inmiddels bijna achterwege gelaten, vooral
omdat dat erg moeilijk te combineren valt
met een lange reis naar zonnige oorden.
Vandaag zijn de letsels zo goed als verdwenen, op enkele hardnekkige dingetjes na
op mijn lage rug en op mijn zitvlak. Maar
die vormen zelfs geen belemmering meer
om zoals “een normaal mens” in shorts of
zwembroek rond te huppelen, en dát was
lang geleden !
Maarrrrrr … zoals je merkt zijn we weer
bij de eerder vernoemde puntjes aanbeland.
Vanaf het prille begin hadden die fumaarzuurtabletten een merkwaardig effect op
mijn “innerlijke mens”. Alle teksten die ik
raadpleegde waarschuwen wel voor ongewenste of mogelijk schadelijke neveneffecten. Vooral je hele spijsverteringsstelsel
en je lever zijn kwetsbaar, en bv. dat laatste
moet je erg nauwlettend (laten) opvolgen
door geregelde bloedonderzoeken. In mijn
geval blijkt die lever best tegen een stootje
bestand te zijn, maar wat die inwendige
mens betreft … mijn arme darmen reageerden al vanaf tablet nr. 1!
3/07
Aanvankelijk bleef het beperkt tot wat luidkeels “gebroebel”, maar dat valt misschien
ook wel toe te schrijven aan de suikervrije
frisdrank van een gekend merk waarmee
ik al mijn dagelijkse pillen inneem. Tonnen
yoghurt neem ik telkens tot mij, maar die
kunnen het broebelen niet doen verstommen. Naarmate de dosis de hoogte in ging,
gingen ook de neveneffecten crescendo.
Het fumaarzuur slaagde er zelfs in om mijn
al sinds 25 jaar doodgewaande kwaal weer
tot leven te wekken: aambeien. De gastroenteroloog die mij destijds van die erg
hinderlijke en pijnlijke kwaal afhielp noemde het toen zelfs een “mirakel”: in enkele weken lukte hij erin om die inwendige
aderspatten te scleroseren en mij a.h.w.
van mijn lijden te verlossen. Het fumaarzuur heeft dus de klok 25 jaar teruggedraaid, wat die aambeien-ellende betreft:
het spook is weer uit de fles ontsnapt !
Ook is het mij niet gelukt om gespaard
te blijven van een typische ouwe-ventenkwaal: een flink gezwollen prostaat is ook
mijn deel geworden. Ik bespaar je maar het
relaas over alle ellende die dat orgaan kan
veroorzaken. En vooral: hoe het door zijn
ligging een storende en prikkelende werking heeft op de vlakbijgelegen sluitspier.
“Tout est dans tout”, placht de voorzitter
van onze Ondernemingsraad te zeggen:
alles is met alles verweven, je kunt aan niets
raken zonder daardoor ook andere dingen
te beïnvloeden.
De PSO is nu voor zowat 90% weer in z’n
hol gedreven. De pillen blijf ik nog enkele
maanden slikken, tot ik aan de zgn. onderhoudsdosis kom. Het zou best kunnen dat
het fumaarzuur ook een positieve invloed
3/07
heeft op ‘mijn’ psoriasis artritis, want die
kwaal houdt zich al ’n poosje redelijk
gedeisd. Al slik ik daarvoor natuurlijk wél
elke dag braafjes een pilletje Arava®, zoals
voorgeschreven door de reumatoloog.
En – niet te vergeten - elke ochtend &
avond een tabletje Diclofenac®, wat mij de
pijn in mijn rug en gewrichten haast doet
vergeten.
Voilà, mon cher [email protected], tot zover het relaas
over 4 maanden fumaarzuur in mijn dagelijks bestaan. Het verhaal is natuurlijk nog
lang niet afgelopen: benieuwd om te zien
wanneer het PSO-beest weer vierklauwens
uit z’n hol te voorschijn komt.
En, à propos: die laatste uitdrukking
lijkt mij ook (letterlijk!) erg toepasselijk
op het “ongewenst neveneffect” dat ik
zomaar kadoo kreeg bij deze behandeling.
Benieuwd of dát even spontaan weer gaat
verdwijnen als het weer opgedoken is …
Fietstochtjes mag ik weer ’n poosje vergeten.
Groetjes en tot mailens,
[email protected]
Aanvulling bij artikel “Steigleder”
in PSORIANT 2/07
De behandeling van ernstige plaquepsoriasis met ruwe koolteer + UVBlicht (waarvan Steigleder een variant
is) gebeurt ook op onze afdeling huidziekten in het UZ Antwerpen.
De patiënt wordt hiervoor gedurende
2 tot 3 weken opgenomen.
Dr.Matthieu L.
adjunct kliniekhoofd UZ Antwerpen
9
Liliane natuur … lijk
“Ik heb geen tijd !” is hierbij een flauw
excuus als je bedenkt hoeveel uren van
onze tijd gevuld worden met televisie,
krant, tijdschriften … waar we meestal
niet echt beter van worden. Kies nu eens
voor jezelf. Ons lichaam is een vernuftig
instrument. Het is ongelooflijk wat je in je
lichaam allemaal in beweging zet, als je gaat
bewegen ! We zetten het eens op een rijtje.
Breng plezier in je leven : beweeg !
Een kind kan er niet genoeg van krijgen:
het loopt, danst, springt, fietst, klimt,
zwemt… de hele dag door. Voor een kind
is bewegen puur plezier, het bruist van
energie. Een kind zit nooit stil. Rust roest.
Naarmate een mens ouder wordt, gaat
hij steeds minder bewegen. We zitten een
flink aantal uren per dag in de auto, voor
de computer, voor televisie… Terwijl ons
lichaam echt gemaakt is om te bewegen.
Onze spiermassa vermindert als we ze niet
gebruiken. Kijk maar eens naar een been
dat na een paar weken uit het gips mag.
Zoek voor jezelf een manier van bewegen
waar je van geniet. Je moet er in de eerste
plaats plezier aan beleven, zodat het iets
is om naar uit te kijken. Er is volop keuze,
je kan een sport kiezen, maar je kan het
evengoed houden bij eenvoudige dingen
zoals wandelen, fietsen, dansen… zodat
bewegen een gemakkelijk en een natuurlijk
onderdeel van je leven wordt.
Begin met 10 minuten per dag en bouw het
langzaam op.
10
Verwonder je er even over.
· je krijgt een betere bloed- en lymfecirculatie
· je hart wordt sterker
· je longen worden krachtiger
· betere uitscheiding van afvalstoffen via
de ademhaling en de huid
· betere darmwerking, wat verstopping
tegengaat
· een betere weerstand tegen infecties
· goede invloed op je cholesterolgehalte
· reguleert de bloeddruk
· zorgt voor een goede verbranding en
helpt dus afslanken (30 minuten per dag
= 7kg per jaar)
· vermindert het risico op botontkalking
· je voelt je energieker
· je krijgt meer zelfvertrouwen
· vermindert angst en spanning
Je ziet het...
BEWEEG EN...
VOEL JE...
BETER IN JE VEL !!!
Groetjes van Liliane
3/07
M
E
D
I
S
C
H
C
O
S
M
E
T
L A B O R AT O I R E S
DROGE
EN SCHILFERIGE
HUID
O
L
O
G
I
E
TE
KO
OP
B
APO IJ DE
THE
KER
XERIAL 10
EMOLLIËRENDE MELK
Lichaam
UREUM + GEVECTORISEERD ureum
10 %
■ Zachte keratoregulerende® werking
■ Intense hydratatie
■ Hervettend
DROGE EN SCHILFERIGE HUID:
ZEER DROGE HUID MET ABNORMALE VERHOORNING:
CHRONISCHE SCHILFERIGE PLEKKEN:
XERIAL 5 CREME
XERIAL 10 MELK
XERIAL 30 CREME
XERIAL 50 CREME
XERIAL P SHAMPOO XERIAL P BALSEM
DE STAPSGEWIJZE OPLOSSING VOOR DE DROGE HUID
Laboratoires SVR - La Tremblaie - 91220 LE PLESSIS-PÂTÉ - FRANCE - Tél. : +33 (0)1 69 11 70 70 - www.labo-svr.com
Advertentie
ELE
AB
FORT
M
O
WE C
UR
NIEU TEXTU
E
Geplukt uit: “Fumaarzuurtherapie bij psoriasis”
Patiënteninformatie UMC St. Radboud (Nederland)
an de redactie wordt met de regelmaat van een klok gevraagd om informatie
over fumaarzuur door te spelen. We doen dat niet vaak. Waarom? Fumaarzuur
is maar in één land erkend en geregistreerd nl. in Duitsland. Met niet-geregistreerde
medicatie moet men voorzichtig omspringen. Er zijn niet alleen de nevenwerkingen
(op korte en lange termijn) maar er stelt zich ook het probleem van de bevoorrading. Gelukkig vallen zowel de nevenwerkingen als de bevoorrading goed mee. Men
heeft nu ruim 50 jaar ervaring met fumaarzuur. Eerst in Duitsland en Zwitserland,
sinds 1981 in Nederland en rond 1985 ook in Vlaanderen. Er is nog te weinig
geweten over de werking van fumaarzuur en de kennis over de bijwerkingen op
lange termijn blijft te beperkt.
A
Voor welke patiënten?
Patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis, al dan niet met gewrichtsklachten, bij wie de huidafwijkingen snel
terugkomen na ditranoltherapie en/of lichttherapie en bij wie andere onderhoudsbehandelingen met Methotrexaat tabletten, Neotigason (tabletten met vitamine A
afgeleide stoffen) en/of Neoral (tabletten
met ciclosporine) onvoldoende effectief
bleken of niet te accepteren bijwerkingen
veroorzaakten.
Voor welke patiënten niet?
Onderstaande patiënten mogen géén fumaraten gebruiken:
• patiënten die jonger zijn dan 17 jaar
• patiënten met hart- en vaatziekten, hoge
bloeddruk, nier- en leverziekten, ernstige
maag-darm klachten en bloed- of lymfeklierkanker, zwangere vrouwen en vrouwen
die borstvoeding geven.
Bijwerkingen op korte termijn
De meest voorkomende bijwerkingen van
12
fumaarzuur op korte termijn zijn:
• opvliegers (50% van alle patiënten)
• vermoeidheid (20%)
• diarree (15%) en buikkrampen (15%)
Deze klachten worden echter meestal
goed verdragen en zijn zelden een reden
om met de therapie te moeten stoppen.
Verder kan fumaarzuur invloed hebben
op de nieren, de lever en het bloed. Bij
65% van de patiënten treedt een vermindering op van het aantal bloedcellen, en bij ongeveer 35% is er een
vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes. Ook de leverenzymen stijgen
bij ongeveer 40% van de patiënten, maar
deze stijging normaliseert meestal na verloop van tijd.
Andere bijwerkingen die in
veel mindere mate voor
komen zijn
• slokdarmpijn
• maagpijn en/of maagzweer
• braken/misselijkheid/algemeen
onwel bevinden
3/07
• nierfunctiestoornissen
• cholesterol verhoging
• een koortsig gevoel
• jeuk, duizeligheid
• gewichtstoename
• oedeem (vochtophoping) in de benen
Bijwerkingen op lange termijn
De bijwerkingen die hierboven vermeld
staan, zijn in wisselende mate beschreven
bij mensen die tot drie jaar behandeld werden met fumaarzuur. Voor een nog langere
behandeling met fumaarzuur is onbekend
of er bijwerkingen zijn anders dan hierboven beschreven, en of deze al dan niet
ernstig zijn. Op dit moment zijn er op basis
van de ervaringen met mensen die al jaren
lang fumaarzuur gebruiken, geen aanwijzingen dat men op lange termijn een ernstig
risico loopt wat betreft de gezondheid.
Geheel uit te sluiten is dit echter niet.
Zwangerschap
De mogelijkheid bestaat dat fumaarzuurtherapie de vrucht beschadigt.
Daarom worden vrouwen aangeraden een
zwangerschap te voorkomen door adequate anticonceptie. Bij gebruik van de
‘pil’ (anticonceptie) moeten aanvullende
maatregelen genomen worden wanneer in
de aanvangfase van de fumaarzuurtherapie
braken of diarree als bijwerking optreden.
Hoe effectief is Fumaarzuur?
De effectiviteit van fumaraten is niet altijd
op gelijke wijze onderzocht. Gemiddeld
blijkt echter dat bij 1 op de 4 mensen
(24%) de psoriasis na 16 weken behandeling met fumaraat geheel verdwenen is. Bij
60-80% van de psoriasispatiënten treedt
3/07
flinke verbetering op, mits het middel goed
verdragen wordt.
Dosering
In overleg met de arts wordt een weekplan
met de dosering opgesteld en correct uitgevoerd.
De maximale dosis wordt bereikt in week
9 en bedraagt per dag 6 tabletten van
fumaraat-120. Deze maximale dosering
blijft gehandhaafd totdat vrijwel alle psoriasisplekken verdwenen zijn. Wanneer de
maximale dosering na 12 weken nog geen
verbetering geeft, dan werkt het middel
niet en wordt de fumaraattherapie gestopt.
Dit kan zonder afbouwschema.
Wanneer wel een goed resultaat wordt
bereikt en vrijwel alle psoriasis weg is, kan
de dosis worden afgebouwd op dezelfde
manier als die werd opgebouwd. De gemiddelde onderhoudsdosering bedraagt 2 tot
3 tabletten fumaraat-120 per dag.
13
JongPso op weekend in Hoogstade
Ons weekend ging door van vrijdagavond
6 tot maandagavond 9 juli aan de Vlaamse
kust.
Hoogstade is een klein landelijk dorpje,
deelgemeente van Alveringem. We logeerden er in twee gezellige vakantiewoningen
“ ‘t Koekoeksnest”, omgeven door weiden, koeien en er was een kleine vijver.
De vrijdagavond werd rustig ingezet en
vermits we pas tegen 21.30 uur voltallig
waren, werden geen grootse dingen meer
gedaan. Helaas zonder Benny, die jammer
genoeg op het laatste nippertje moest afhaken wegens werkomstandigheden. Such a
shame…
De zaterdagvoormiddag trokken we naar
Nieuwpoort-Bad. Met het zonnetje en een
lichte wind is het heerlijk voor een strandwandeling. Zelf voelde Emy er meer voor
om blootsvoets in het water te lopen. Op
de golfbreker konden we genieten van het
mooie uitzicht zee met hier en daar licht
kabbelende witte golfjes. Omdat het toen
14
al dik middag was, terug de dijk op en daar
vonden we een sandwichbar. Wij hadden
natuurlijk grote honger en dus verorberden
we elk een smoske. In de namiddag zouden
we onze zeildoop ondergaan.
‘s Namiddags werden we opgewacht door
de schippers van dienst, Ludy en Linda. Na
een korte inwijding (een zeilboot telt veel
zeilen en eens zo veel touwen) werd de
boot vertrekkensklaar gemaakt. Hoewel er
geen wolkje aan de lucht was, stond op zee
een felle wind. Daarom raadde Ludy ons
aan onze reddingsvesten al aan te trekken.
We waren nog maar pas op open zee of
Emy had het al zitten. Het was niet haar
eerste zeiltocht en ze had op voorhand
iedereen gewaarschuwd dat je op een
boot ziek kon worden en pats, het was
zover. Eens terug veilig aangemeerd aan het
ponton namen we nog enkele kiekjes en
bedankten de schippers voor de zeer fijne
zeiltocht. Zeker voor herhaling vatbaar!
Vermits het toen al avond was, beslisten we
3/07
een barbecue te houden. Onderweg naar
de vakantiewoning deden we nog wat inkopen: vlees, pasta, aardappelen, sausjes, verse
groenten en enkele stokbroden. De BBQ
was héérlijk!
Wake up! Zondag, iedereen was al vroeg
uit de veren. Omstreeks 10u. kregen we
het bezoek van Lyndsay Tytgat, een schoonheidsspecialiste, die speciaal haar vakantie
had onderbroken om voor JongPso een
toelichting te geven over de verschillende
behandelingsmogelijkheden bij psoriasis.
Lyndsay heeft ook psoriasis. Heel kort vertelde ze over haar praktijk, gaf ze ons wat
uitleg over de verschillende verzorgingsproducten voor een psoriasishuid (goed
insmeren met hydraterende crèmes, eenmaal per week scrubben,…). Tegen twaalven zaten we terug met z’n allen aan tafel.
In de namiddag wilden we de regio verkennen. We beslisten om een stadsbezoek
aan Ieper te brengen. Omdat we toch ook
iets van cultuur in ons weekend wilden
brengen, kozen we voor de Vestingsroute.
Deze 2 uur durende route leidde ons langs
de Lakenhallen, Vestingsmuren, Rijselpoort,
Menenpoor t, schietkoepels (pillbox
genaamd),… Vooral de Menenpoort maak-
te een diepe indruk op ons. Bijna 54.900
namen van vermiste officieren en soldaten
van het Britse Gemenebest zijn aangebracht op de panelen, ter herdenking van
WO I.
Voor sommigen van ons was het de laatste dag, dus tegen vieren zaten we allemaal tesamen op een terrasje. Emy, Kurt en
Frederik vertrokken nog die avond. Geert,
Petra en Rudi bleven tot de volgende dag.
Hoe het hun verging, wel dat vertellen ze
hieronder!
Maandagmorgen zijn we vertrokken voor
de Tourstart van de rit naar Gent. We trokken naar het Tourdorp waar alle genodigden en VIP’s te vinden waren. We hadden
geen VIP-pasje, dus konden we niet binnen.
Door de draad konden we toch een en
ander opvangen. Dan maar op zoek naar de
rennersbussen, zeg maar de rijdende hotels
van Boonen en andere McEwen’s. Eerst
bij Lotto, waar we Geert samen met Leif
Hoste en later ook met Robby McEwen op
de foto kregen. Daarna naar de Quick-step
bus en... driewerf hoera! Het is ons ook
gelukt Geert samen met Tommeke Boonen
op één foto te krijgen, in close up!
Fotoshoot geslaagd! Dan maar terug
naar Petra, die had postgevat aan het
startpodium om daar alles in de gaten
te houden. Toen de renners dan onder
begeleiding van de Belgische flikken en de
Franse gendarmerie en nog een paar 100
andere volgers in auto’s en op moto’s vertrokken, zat de start van de rit en ons
weekend erop.
Een geslaagd weekend. Tot volgend jaar!
Frederik, Kurt, Rudi, Geert & Petra, Emy
3/07
15
Leven in de gevangenis met … pso
ijn gezondheid is nooit goed geweest, ik ben de ongelukkige eigenaar van
M
enkele erfelijke ziekten. De twee waar ik het meest last van heb zijn artrose
sinds mijn 26 jaar (dat is ondertussen al 15 geleden) en psoriasis. Laten we het
vooral over die psoriasis hebben.
Sinds mijn kinderjaren heb ik die huidziekte. Toen niet in erge mate en ook niet
als psoriasis herkend door de dokter. Witte
stippen op ellebogen en knieën en psoriasis
op de hoofdhuid. Dit zit ook in de familie,
mijn broer heeft al jaren last van roos. Bij
mij is de psoriasis op de hoofdhuid heel
ernstig en dit komt door een arbeidsongeval op een chemische fabriek. Bij het
lossen van chemische producten kreeg ik
een lading vloeibare mengeling van aceton,
tolueen, white spirit en verdunner over
mij heen. Ze hebben mij direct onder de
douche gezet, maar verder niks. Ik heb een
3-tal dagen met een rood hoofd rondgelopen en toen kwam die roos terug maar hij
bracht wel heel zijn familie mee, dus zware
pso op de scalp. Moet je maar mee leren
leven, zei mijn huisdokter.
Nu naar het heden, vanaf begin 2005.
Plekken (roodheid) op de ellebogen en
zware aantasting van de hoofdhuid. Toen
Advertentie
N°1 IN DERMATOLOGISCH
VOORSCHRIFT*
LIPIKAR BAUME
Met thermaal water van La Roche-Posay
1ste relipiderende, niet-occlusieve en irritatiewerende balsem
LIPIKAR BAUME, de eerste lichaamsverzorging die de huidbarrière van
de droogste huid herstelt en irritaties intens verzacht.
Innovatie:
een anti-irriterende oleosomen-formule (micro-oliedruppeltjes) - gedeponneerd brevet - die tot diep
in de epidermis natuurlijk cicatriserende karitéboter transporteert, gedoseerd aan 20%.
Lipikar Baume bestaat uit een rijke, niet-occlusieve textuur die bijzonder makkelijk en snel aan
te brengen is en die de huid onmiddellijk omhult met een verzachtende en beschermende film.
Geformuleerd met thermaal water van La Roche-Posay, dat natuurlijk verzachtend en ontzwellend
werkt, en zonder parfum, vertoont Lipikar Baume een uitstekende tolerantie op de geïrriteerde
epidermis en bij atopisch eczeem, bij kinderen en volwassenen.
* Bron : X-Ponent 2006
Resultaat : een comfortabele en zachte huid.
CNK 2025-781
Applicatie : 1x/dag
La Roche-Posay. Dermatologische efficiëntie.
16
3/07
kwam ik in de gevangenis terecht. Ik wist niet
dat psoriasis zo snel kon
opkomen. Ik kreeg een
grote schilferige plek op
mijn linker elleboog en
een grote rode plek met
beginnende schilfering
op mijn rechter scheenbeen, met jeuk. Geen
probleem, even naar de
dokter hier in de gevangenis. ’s Morgens een
rapportbriefje afgeven
bij het ontbijt om 6.30u
en dan wachten tot men
u roept voor de dokter.
Het is zo dat er 2 zittingen zijn van 2 dokters, één in de voormiddag en één in de
namiddag. Wij mogen niet gaan wandelen
als wij de dokter hebben aangevraagd, doen
we dat toch dan kunnen we fluiten naar
ons onderzoek. Ik kom dus bij de dokter
in de wachtzaal (van de gevangenis hé, niet
buiten!). Die ruimte is klein, er kan 10 man
zitten en er staan er 20 recht, een sardienenblikje biedt meer plaats… Dan begint
de ruzie om eerst binnen te geraken. Ik
ben binnen en doe mijn uitleg. Hij vraagt
om hem die plek op mijn been te laten
zien. Hij zegt: ‘Je huid is geïrriteerd, ik geef
iets voor de jeuk. Volgende…!’ Ik kreeg
’s anderendaags een tubetje zalf tegen de
jeuk. Natuurlijk werd het erger en erger.
Ik vroeg per rapportbriefje om een dermatoloog te zien, dit is mogelijk als er 10
mensen zijn die dit vragen… Wachttijd???
Ik word bij de gewone dokter geroepen
met de vraag waarom ik een dermatoloog
wou. Ik leg uit dat ik aan psoriasis lijd. Hij
3/07
zei: ‘Ik kan dat ook oplossen.’ Toen heeft
hij Dovobet® gegeven met de mededeling
‘smeer dat er maar op, dat zal wel helpen’.
Hij had gelijk, het hielp.
Maar na een tijd begonnen de vlekken terug
te komen terwijl ik Dovobet® gebruikte. Ik
vraag terug een dermatoloog aan en vraag
opvolging van mijn psoriasis. Ik kwam bij
de dermatoloog en zei dat ik al 6 weken
Dovobet® gebruikte. Ik kreeg op mijn donder ‘ge moogt dat niet zo lang aan één stuk
gebruiken’. Wist ik veel, de gewone dokter
had niks gezegd en alle medicijnen krijgen
wij zonder bijsluiter, ook de zalven.
De dermatoloog schreef Daivonex® voor
en ik moest mij nu daarmee insmeren.
Het ging eventjes goed, maar ik kreeg een
hoop stress te verduren en je mag twee
keer raden wie er weer om het hoekje
kwam kijken: juist die verrekte psoriasis!
Het is nu 3 augustus 07 en ik heb plekken
op mijn beide benen, kleine plekken van
boven tot onder met 1 grote vlek op mijn
17
scheenbeen. Linker elleboog dikke schilfers,
op gevoel geteld 6 plekken op mijn rug.
Regelmatig, maar nu al een tijdje geleden,
oef, op mijn aars. Nu nog op mijn navel en
op mijn buikplooi. En alle andere plekken
die ik vergeten ben. Ik neem elke dag een
douche (gelukkig, normaal is dat om de 2
dagen) en ik ben nu aan het experimenteren met enkele stalen die ik gekregen heb
dankzij onze vereniging. Ik ben daar zeer
dankbaar voor. Sommige heb ik al opgebruikt zonder resultaat.
Mijn psoriasis op de hoofdhuid bewerk ik
nu met Xérial-P shampoo en af en toe met
Xérial-P baume. Ik wilde een medicijn verlengen en kreeg te horen van de medische
dienst dat het niet mogelijk was omdat ik
naar stalen op zoek was. Toevallig krijg ik
juist vandaag van de Liga terug stalen binnen. Zo is mijn probleem toch opgelost. Ik
gebruik die baume ook op mijn elleboog
en dat helpt redelijk, het ziet er minder
schilferig uit en soms haal ik er een schilfer
van wel 1cm lengte af. Ik ontving ook een
spray tegen de jeuk van Eucerin voor droge
huid en die werkt heel goed tegen de jeuk.
Als ik jeuk heb, even schudden, sprayen
en 2 minuten later is de jeuk weg. Spijtig
genoeg is de bus leeg. Een tijd geleden had
ik aan de dermatoloog gevraagd om iets
tegen de jeuk te krijgen, maar hij wou niks
geven. Dus die spray die ik gekregen had
bij mijn stalen kwam heel goed van pas.
Ik neem ook Xanax (Alprazolam) 0,5mg
tegen de stress en dat helpt bij mij wel.
Toen ik dit in april 07 niet liet verlengen
had ik 1 week later terug zware last van
pso, dus terug pillen slikken.
Buiten de zalf zijn hier geen andere mogelijkheden. Geen lichttherapie, geen andere
18
medicijnen en dus ‘ermee leren leven’, ik
ben dat zinnetje beu gehoord. Ik ga niet
wandelen want ik ben het beu dat ze mij
aangapen, oeps ben vergeten dat ik ook
nog vlekken heb aan mijn kin, die ik met
Silkis ® goed weggekregen had. Maar de
dermatoloog heeft het niet meer voorgeschreven, met het gevolg dat ik terug vlekken heb aan mijn kin. Het voordeel is dat
ik een man ben, dus… camoufleren met
een baard. Als ik op gesprek ga met PSD,
JWA… dan zitten ze constant te gapen
naar mijn hoofd (kin en haarschilfers). Dat
geeft weer meer stress en zo is de cirkel
rond. Ik heb nu een goede celgenoot die er
geen probleem van maakt dat ik ‘afvel’ en
we zitten met 2 dat betekent ook minder
stress. We hebben een tijd met 3 gezeten
en die derde was echt lastig. Ik mocht bijna
niets en hij had commentaar op mijn ‘vervellen’. Ik heb het er met de cheffen over
gehad en zij hebben hem verhuisd.
Tot zover dit verhaal. Ik hoop dat jullie,
lezers, nooit in de gevangenis komen, want
het is er erg ook voor je psoriasis. Ik zit
nu op 06.08.07, 2 jaar en 5 maanden in de
gevangenis en ik ben (als alles goed gaat)
misschien dit jaar (ik noem geen jaartal) uit
de gevangenis. Laten we hopen…
Indien er mensen zijn die mij een hart
onder mijn PSO willen steken, je kan altijd
schrijven via de voorzitter. Hij zal uw brief
aan mij bezorgen. Als ik brieven ontvang zal
ik zeker antwoorden. Geen goederen meesturen, dat is niet toegelaten.
Mensen ik groet u allemaal beleefd en hoop
voor jullie op een zo weinig mogelijke psoriasis.
J.S.
3/07
de kracht uit de dode zee
Advertentie
www.Psotramil.be
Het eerste woord
Luxsel-Delaerestraat 37 - B-8800 Roeselare - tel.: (+32)51 24 46 65
ZOUT
WATER
> Psotramil Dode zee zout
10 kg : € 39,9
> Psotramil Dode zee water
1 liter : € 14,9
> Psotramil Dode zee zout
25 kg : € 82,9
> Psotramil Dode zee water
5 liter : € 44,6
MODDER
DOUCHE-CREME
> Psotramil Dode zee modder
1 kg : € 17,9
> Psotramil Dode zee douche
(met dode zee zout) 250 ml : € 9,9
> Psotramil Dode zee modder
5 kg : € 56,6
(met dode zee zout)
SHAMPOO
> Psotramil Dode zee douche
5 l : € 64,5
ZEEP
> Psotramil Dode zee shampoo
(met dode zee zout) 0,5 l : € 11,9
> Psotramil Dode zee zeep
(met dode zee zout) 0,5 l : € 11,9
> Psotramil Dode zee shampoo
(met dode zee zout)
5 l : € 64,5
> Psotramil Dode zee zeep
(met dode zee zout)
5 l : € 64,5
OLIE
> Psotramil neutrale olie
(amandel en jojoba) 0,5 l : € 19,9
> Psotramil neutrale olie
(amandel en jojoba)
5 l : € 94,9
Grativsanaf
ng
leveri 30
€
Stort het bedrag op FORTIS 285-0366248-05
t.n.v. Lux-sel, Delaerestraat 37 - B-8800 Roeselare 19
3/07
Psoriasis? Bewaak uw levensstijl !
hronische psoriasis van het plaque type wordt in meer en meer studies gelinkt
aan het meer voorkomen van hart- en vaatlijden (1). Psoriasis zou inderdaad
C
geassocieerd zijn met verscheidene risicofactoren voor hart- en vaatlijden, zoals
obesitas (zwaarlijvigheid), hypertensie (hoge bloeddruk), roken, dyslipidemie (te hoog
vetten- en cholesterolgehalte in het bloed) en diabetes (suikerziekte) (2,3). Dit geldt
zeker voor de uitgebreide vormen van psoriasis. De verzameling van de risicofactoren die hierboven worden beschreven, wordt het ‘insuline-resistentie syndroom’ of het
‘metabool syndroom’ genoemd.
Dit verhoogd risico op hart- en vaatziekten
(infarcten, trombosen…) werd zelfs via een
bloedmerker aangetoond. Homocysteïne,
een aminozuur in ons bloed, wanneer te
hoog, bevordert atherosclerose (slagaderverkalking), beschadigt de vaatwanden wat
tromboseneiging bevordert en de vaatwanden minder flexibel maakt. Een verhoging
van homocysteïne kan aangeboren zijn,
maar wordt ook nog in de hand gewerkt
door vb. te weinig inname van foliumzuur
en vitamine B (groene bladgroenten…),
overmatig gebruik van alcohol en koffie, …
In een recente studie in Italië werd aangetoond dat psoriasispatiënten neiging hebben tot hyperhomocysteïnemie (te hoge
gehalte aan homocysteïne in het bloed)(4).
Onvermijdelijk komt de vraag naar voor,
ook in recente congressen (Psoriasis 2007),
wat het eerst aanwezig is : de psoriasis,
of de aandoeningen die tot een verhoogd
risico op hart- en vaatlijden leiden. De kip
of het ei ?
Men is er nog niet uit. Als de chronische
ontsteking in de huid zoals bij psoriasis
de oorzaak is van het ontstaan van ziekte
in andere lichaamssystemen, dan hebben
we er alle baat bij een matige tot ern-
20
stige psoriasis niet onbehandeld te laten.
Omgekeerd kan het ook nog steeds dat de
geassocieerde ziekten mee een psoriasis
helpen onderhouden, of zelfs uitlokken.
Voor deze laatste bewering zijn echter nog
geen bewijzen. Een interessante bevinding
is dat het vetweefsel bij overgewicht een
overmaat aan vrije vetzuren produceert
wat de bloedvaten kan aantasten. De vetcellen zouden wel eens kunnen zelf ontstekingsstoffen produceren die het cardiovasculair lijden doen ontstaan (5). Eén van die
stoffen is TNF-_, een stof die een rol speelt
bij het ontstaan van psoriasis…
In ieder geval brengt het aantonen van de
associatie tussen hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid, hartklachten, suikerziekte, eventueel nog in de hand gewerkt door roken
en alcoholgebruik, en psoriasis, de aandacht
voor levensstijl in de kijker. Wat er nu oorzaak of gevolg is, een psoriasispatiënt doet
er goed aan deze risicofactoren zo goed
mogelijk onder controle te houden. Als
arts zou ik geneigd zijn een ernstige psoriasis niet te laten bestaan, maar zo grondig
mogelijk te behandelen.
Prof Dr. Jo Lambert
Kliniek voor Huidziekten, UZ Gent
3/07
Referenties
1. Mallbris L, Akre O, Granath F, et al. Increased risk for cardiovascular mortality in psoriasis inpatients but not in outpatients. Eur J Epidemiol 19: 225-230, 2004.
2. Herron MD, Hinckley M, Hoffman MS, et al. Impact of obesity and smoking on psoriasis presentation and management. Arch Dermatol 141: 1527-1534, 2005.
3. Naldi L, Chatenoud L, Linder D et al. Cigarette smoking, body mass index, and stressful life
events as risk factors for psoriasis: results from an Italian case-control study. J Invest Dermatol
125: 61-67, 2005.
4. Malerba M, Gisondi P, Radaeli A, et al. Plasma homocysteine and folate levels in patients with
chronic plaque psoriasis. Brit J Dermatol 155: 1165-1169, 2006.
5. Yajnik CS.The lifecycle effects of nutrition and body size on adult adiposity, diabetes and cardiovascular disease. Obesity Reviews 3: 217-224, 2002.
Op 51-jarige leeftijd overleed Prof. Dr. Jean-Marie
Naeyaert, diensthoofd dermatologie van het UZ
Gent.
Namens de vereniging had ik regelmatig contact
met Prof. Dr. Naeyaert. Hij was een uitstekend
communicator met een uitgesproken visie en heldere ideeën. De vereniging mocht altijd beroep
doen op hem. Zo trok hij met ons mee naar het
Ministerie van Volksgezondheid om te pleiten voor
de oprichting van dagcentra voor psoriasispatiënten. Hij heeft vele keren gesproken op infoavonden
van de vereniging en de aanwezigen waren telkens
enthousiast over zijn klare uiteenzettingen. Recent
nog moest hij twee avonden (in Gent en in Aalst)
afzeggen wegens ziekte. Bij mijn laatste bezoek aan
prof. Naeyaert, verzekerde hij me dat het UZ Gent
zijn inspanningen voor de psoriasispatiënten nog
ging opvoeren.
We zijn diep bedroefd door het overlijden van
prof. Naeyaert: hij was een groot wetenschapper,
gewaardeerd in binnen- en buitenland, hij was een
uitstekend arts maar bovenal was hij een goed
mens.
Namens de vereniging druk ik mijn medeleven uit
aan de familie van prof. Naeyaert en aan de afdeling
dermatologie van het UZ Gent.
Paul De Corte
3/07
21
Wereld Psoriasis Dag (29 oktober) 2007
et de internationale psoriasisdag
M
van 29 oktober willen we ieder jaar
onze grenzen wat verleggen.
Op de eerste werelddag in 2004 konden
wij uitpakken met dhr. Jean-Luc Dehaene.
Meteen was psoriasis bekend in onze
Vlaamse contreien.
In 2005 brachten we psoriasis in de picture
met tentoonstellingen in een aantal grote
ziekenhuizen in Vlaanderen, ondersteund
door een grote emailcampagne.
Vorig jaar bewezen wij dat kappers en
estheticiennes best kunnen omgaan met
psoriasis. Mensen met psoriasis hoeven
zich niet te schamen! De kappers en
schoonheidsspecialisten kregen een gedegen vorming. Dit project loopt verder dit
jaar en wordt nog uitgediept. Trouwens tijdens de opleiding van de kandidaat kappers
en schoonheidsspecialisten hoort psoriasis
nu tot het cursuspakket, zodat de afgestudeerden meteen de basiskennis rond psoriasis mee hebben.
Dit jaar willen we weer een reuzenstap
vooruit zetten! Hoe?
We werken rond twee thema’s die ons
zeer nauw aan het hart liggen nl.: kinderen/
jongeren én sporten.
Enkele ouders met een psoriasiskind hebben zich al eerder rond de tafel gezet en
een inventaris van hun problemen en hun
vragen samen gelegd. Uit die gesprekken
ontstond de nieuwe brochure “Psoriasis
en kinderen”. We zijn ervan overtuigd dat
iedere ouder met een psoriasiskind daaruit
heel wat praktische en nuttige info kan
opdoen.
Waarom een brochure speciaal voor kinderen, als men weet dat psoriasis niet zo erg
veel voorkomt op kinderleeftijd? Niemand
22
weet precies hoe vaak psoriasis bij kinderen voorkomt. Op de vereniging krijgt men
zo’n tiental vragen per jaar rond psoriasis bij kinderen. Maar dan zitten we allen
(ouders én vereniging) met de handen in
het haar. De ouders weten geen raad en
ook wij hebben geen documentatie of klare
antwoorden die de ouders en het kind
op weg kunnen zetten richting adequate
oplossing. Voortaan kunnen wij nu kinderen
en ouders helpen in hun zoektocht naar
correcte informatie. Meteen helpen we
ook CLB’s of scholen aan info.
Men heeft natuurlijk ‘het kind met psoriasis’
niet vergeten! Voor de kinderen is er het
schitterende, uiterst verzorgde stripverhaal
“Maya heeft kopzorgen”.
De vereniging is apetrots op deze dubbele
realisatie en dankt Wyeth NV voor hun
forse steun. Zonder dit bedrijf was de
publicatie van beide werkjes onmogelijk
geweest. Naast de info en de brochures wil
de vereniging kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met psoriasis in beweging krijgen. Als je het artikel op p. 20 leest,
weet je dat psoriasispatiënten speciale aandachtspunten moeten ter harte nemen.
Eén daarvan is bewegen. Hoe jonger men
begint, hoe beter. Daarom zijn wij gelukkig
met de steun die we krijgen van het BOIC
en de Vlaamse
Zwemfederatie.
Dit spor tieve
project willen we reeds
starten in 2007,
maar het zal verder lopen volgende jaren.
We beginnen in de scholen. Dit jaar
wordt nog een opleiding aan de leraars
Lichamelijke Opvoeding voorzien. De
3/07
Elshout
leraars zouden geïnformeerd worden door
een dermatoloog, iemand van de zwemfederatie, een ouder van een psoriasiskind
en een patiënt. Bedoeling is de school met
opgeleide leraars een certificaat van ‘verantwoordelijke school’ te geven. Men stelt
vast dat minder en minder leerlingen aan
de zwemcursus op school deelnemen. Heel
waarschijnlijk zitten er bij die aangroeiende groep niet-zwemmers psoriasispatiënten. Met een ziektebriefje of een ander
excuus weten zij zich uit de slag te trekken.
In Vlaanderen zal dit jaar een zwempartij
georganiseerd worden. Een kind met psoriasis en enkele klasgenootjes zullen onder
leiding van Stefaan Maene daaraan deelnemen.
Deze zwemactiviteit gaat door
op maandag 29 oktober (Wereld
Psoriasis Dag) om 10.30u in
het zwembad “Sportoase”,
Elshoutbaan 17 in Brasschaat.
Het zwembad ligt midden een
prachtig stuk natuur!
Wij nodigen veel andere patiënten
uit en verwachten jong en oud!
We willen met deze manifestatie
één boodschap meegeven:
psoriasis of niet, iedereen heeft
recht ongestoord zijn sport/hobby
te beoefenen. Stefaan Maene,
peter van onze vereniging, nodigt
iedereen (kinderen, jongeren en
volwassenen) uit om met hem
een duik te nemen op 29 oktober.
Paul De Corte
PRAATAVOND
Wil je ervaringen over je psoriasis uitwisselen of gewoon komen luisteren?
Heb je een verhaal dat je aan anderen
wil vertellen over je psoriasis of heb
je een voorstel? In dé studentenstad
bij uitstek, in een écht studentenlokaal
hebben we afspraak! Dit kan allemaal
Woensdag 14 november 2007
vanaf 19.30u
Taverne Universum
Herbert Hooverplein 26
3000 Leuven
Parking Herbert Hooverplein
of Parking Ladeuze
Info : Geert Laenens 016/64 01 57
3/07
INFOAVOND PSORIASIS
Info over de verschillende vormen van
psoriasis, oorzaken, verloop en behandelingsmogelijkheden.
Spreker: Prof. Dr. Julien Lambert, diensthoofd dermatologie UZ Antwerpen
Organisatie:
dienst Gezondheidspromotie,
CM-kern Turnhout en Psoriasisliga
Woensdag 21 november 2007
om 20.00u
Plaats: Hoofdkantoor CM,
Korte Begijnenstraat 22,
Turnhout
Prijs: 3 euro (niet CM-lid),
1,50 euro (CM-lid),
PLV-leden: gratis
Inschrijven:
Tel. 014 40 34 33
[email protected]
23
Net over de Nederlandse grens
in Bad Bentheim.
De weldadige en rustgevende werking van drie natuureigen
kuurmiddelen!
Warme zoutwaterbronnen (27 %)
Natuurlijke modderbaden - Zwavelbaden
In Europa absoluut unieke methode van kuren:
• specialistische en vooruitstrevende medische behandeling
• één van de meest verzadigde zoutwaterbronnen in Europa
• landelijke rust en bijzonder comfortabele accommodatie
■ Fachklinik Bad Bentheim ontwikkelde een eigen zoutbronlichttherapie voor de behandeling van psoriasis (psoriasis vulgaris en psoriasis pustulosa) met natuurlijk verzadigde warme
zoutwaterbaden en aansluitend UV-lichtbestraling.
■ Uitstekende vooruitzichten in geval van psoriasis artritis (psoriasis gewrichtsontstekingen)
■ Optimale mogelijkheden door ruim veertig verschillende
bestralingsapparaten voor zowel specifieke delen als voor het
gehele lichaam.
■ Klinische en ambulante behandeling.
■ Gelegen temidden van 1000 ha. bosgebied voor rust en ontspanning.
PSORIASISKLINIEK BAD BENTHEIM
De warme zoutwater- en zwavelbron in de natuur!
Am Bade 48455 Bad Bentheim
Tel. 0049 5922 740 - Fax 0049 5922 74899
Internet: http://www.fk-bentheim.de
24
3/07
Recreatiereis 2007 - Marokko
e eerste recreatiereis van Psoriasis Liga Vlaanderen is achter de rug. De
groep is veilig terug op aarde gezet op 13 juni 2007 door de Airbus 320
van Thomas Cook.
D
Ons verblijf ter plaatse was Hotel Kenzi
Europa, een 5-sterren complex met de
all-in formule. Deze formule hebben we
ten volle benut; alle lokale dranken en het
lekkere Marokkaanse eten werden gretig
aanvaard. Ook de sportfaciliteiten waarvan
we gebruik mochten maken, werden in
beslag genomen door de groep, zo stond
er een namiddag tennis en badminton op
het programma. Bijna dagelijks werd er een
paar uur voorzien voor een lekker bad in
de zoute Atlantische Oceaan in de 10 km
lange baai van Agadir. Het was telkens weer
spurten in het hete zand van het strand tot
aan de zee waar we het zoute water op
onze huid lieten vloeien.
Onze prachtige excursies mogen we zeker
niet vergeten te vermelden in ons verslag.
3/07
Het hoogtepunt was de Jeep Safari door
de Sahara. Hier beleefden we een schitterende dag met een tocht doorheen typisch
Marokkaanse dorpjes, de bergen van het
Anti Atlas gebergte, de tocht door de hete
Sahara met zijn slangen en schorpioenen,
het eten in een Marokkaans complex en
als afsluiter een race van ongeveer 30 km
op het parkoers van Parijs-Dakar langsheen de soms steile kust en de woestijn.
Ook de andere excursies waren voltreffers:
het bezoek aan Essaouira -de blauw/witte
stad-, paardrijden met de koets doorheen
het natuurreservaat van Agadir met zijn
flamingo's, de bezoekjes aan de Souk van
Agadir en het bezoek aan de indrukwekkende haven van Agadir, de tweede grootste
makreelhaven van Marokko.
25
Recreatiereis 2008 - Tunesië
p het einde van onze eerste schitterende recreatiereis naar Marokko (Agadir)
kwam reeds de vraag van sommige deelnemers om een volgende recreatiereis
te organiseren. Het nationale bestuur gaf hiervoor groen licht en de voorbereidingen
zijn nu reeds gestart.
O
De recreatiereis voor 2008 van Psoriasis
Liga Vlaanderen zal doorgaan van 30 mei
tot en met 6 juni 2008. Onze prijzen zijn
per persoon en berekend op basis van 20
betalende personen. Gezien we er zeer
vroeg bij zijn blijft deze reservatie in optie,
deze is geldig tot 10 december 2007.
Penelope Beach ´´´´
Ligging
Dit prachtig gerenoveerde clubhotel ligt
in een mooie tuin op slechts 50 m van het
strand en de duinen.
1 km van restaurants en bars, 3 km van het
centrum van Midoun, lijnbus naar Houmt
Souk (1 km)
Bestemming
DJERBA – TUNESIË
Faciliteiten
Club Penelope beach
363 kamers en familiekamers, hoofdgebouw en bijgebouwen, winkeltje, discotheek, kapper, internet (te betalen), overdekt zwembad, 2 openluchtzwembaden,
gratis: ligstoelen, parasols en matrasjes aan
het zwembad, te betalen: handdoeken aan
het zwembad
Kinderen: Gratis: babybedjes, kinderstoelen
in het restaurant, afzonderlijk kinderzwembad, speeltuin, miniclub van 4 tot 12 jaar
Prijs op basis van dubbele kamer: € 540,00
Prijs op basis van single kamer: € 625,00
Inbegrepen in deze prijzen:
-
de chartervlucht Brussel–Djerba-Brussel
huidige taksen en supplementen
de transfer luchthaven-hotel-luchthaven
7 overnachtingen in het hotel Club
Penelope Beach op basis van all-In formule
- een basis annulatieverzekering, afgesloten
door Thomas Cook. Lokale- en hoteltaksen, dossierkosten en BTW
Niet inbegrepen in deze prijs:
-
de supplementen boven de basisverzorging
de fooien (chauffeurs, dragers,...)
de eventuele luchthaventaksenverhoging
de eventuele brandstofsupplementen
annulatieverzekering: 4,5% op de volledige reissom met min. € 15,00 pp
- bijstandsverzekering: € 3,00 per dag met
een minimum van € 20,00 pp
- all-in verzekering: 7% op de volledige
reissom met min. € 30,00 pp
26
Restaurants en bar
All Inclusive, pizzeria, bar, Moors café
Sport en ontspanning
Te betalen: balneotherapie, hammam, massage, hydromassage, biljart, fietsen
(in de omgeving): golf (4 km), paardrijden
Logies
Kamers max. 2 volw. + 1 kind of 3 volw.
met bad of douche, telefoon, safe (te betalen), haardroger, satelliet tv, minibar (op
3/07
Advertentie
aanvraag, te betalen), verwarming, balkon of
terras, eenpersoonskamers, tweepersoonskamers …
All Inclusive
Inbegrepen in de prijs:
ontbijt, lunch en diner in buffetvorm, langslaperontbijt (van 10 u tot 12 u), snacks
in snackbar/pizzeria (van 15 u tot 18 u) ,
middernachtsnacks (van 21.30 u tot 24 u),
tafelwijn, water, frisdrank en bier tijdens de
maaltijden (lokale alcoholische dranken),
frisdranken en fruitsap (van 10 u. tot 24 u.),
animatieprogramma overdag en 's avonds:
sporten, shows, cabaret, musicals, enz. aerobics, fitness, basketbal, petanque, tafeltennis,
volleybal, minigolf, tennis (4 courts, verlichting te betalen).
Inschrijven
Deelnemers kunnen vanaf september 2007
zich inschrijven door je naam en adres
3/07
door te geven aan Geert (zie hieronder).
Je kan ook een maandelijkse bijdrage
storten (streefbedrag 50 Euro) ten einde
de eindafrekening minder zwaar te laten voelen in je portemonnee.
Overschrijven kan op rekening van Psoriasis
Liga Vlaanderen
Recreatiereizen : 979-5334848-47.
Vermeld duidelijk je naam + adres!
Contactpersoon voor verdere
inlichtingen +
inschrijvingsformulier :
Geert Laenens
Laukensstraat 13
3210 Lubbeek
Tel. 016 64 01 57
[email protected]
Spaarrekening nr. :
979-5334848-47 PLV
met vermelding: recreatiereis 2008
27
Advertentie
Het eerste woord
rijgen
k
n
e
d
Le
rting
o
k
%
0
1
28
te koop in uw apotheek
3/07
Participatieproject Dermatologie
BEGELEIDINGSPROGRAMMA VOOR MENSEN
MET CHRONISCHE HUIDZIEKTEN Zie ook op www.dermatologie.ugent.be!
et dit begeleidingsproject willen we inspelen op de wetenschap dat alle menM
sen dieperliggende bronnen hebben om te leren, te groeien, te genezen en te
transformeren. Wij kunnen als gezondheidswerkers, naast de farmacologische of chirurgische behandelingen die wij uitvoeren, deze mogelijkheden bij de patiënt mobiliseren, zodat patiënten de kracht vinden om hun gezondheid mee in eigen handen
te nemen. We streven dus naar een aanpak waarin de patiënt actief meewerkt en
noemen dat participatieve geneeskunde.
Vandaag worden chronische huidaandoeningen vaak te eenzijdig behandeld. Dit wordt
in de hand gewerkt door het groeiende
wetenschappelijk inzicht in deze ziekten.
Het welzijn van de patiënt wordt hierbij soms uit het oog verloren. Naast een
behandeling met medicatie kan een aanvullend programma de levenskwaliteit van
de patiënt met een chronische huidziekte
gunstig beïnvloeden. Daarom wordt onderstaand programma voor huidziekten waarbij “stress” een mede-uitlokker is, georganiseerd. Het benaderen van een patiënt
als mens in zijn geheel (een ‘holistische’
aanpak), en niet als “orgaan” wordt als doel
van dit programma vooropgesteld.
Doelgroep
Ziekten waarbij een psychogemedieerd
mechanisme (psycho-neuro-immunologisch) mogelijk een rol speelt, met als voornaamste psoriasis, atopisch en seborrheïsch
eczeem, jeuk, prurigo, lichen simplex, alopecia areata, vitiligo, acne, en chronische
urticaria. Het programma kan ook soelaas
bieden voor mensen die geconfronteerd
werden met huidkanker, en zwaardere
auto-immuunziekten zoals lupus, sklerodermie…
3/07
Tijd
Patiënten met deze diagnosen krijgen de
kans om deel te nemen aan een zorgprogramma van 12 weken. De lessen vinden
plaats op dinsdag en donderdag, telkens
vanaf 16 uur. Naargelang het programma
is er dan gedurende enkele uren een activiteit.
Feedbackconsultatie individueel : de deelnemer
maakt zelf een afspraak met Prof Jo Lambert
op tel nr. 09 332 22 87.
Met dank aan Pierre Fabre Benelux, Wyeth,
Schering Plough, Leo Pharma.
Wat wordt er aangeboden
in dit 12 weken programma?
1. Informatiesessie over de huidziekte
2. Stressreductie-technieken
a) Mindfulness meditatie
b) Psycho-educatie
c) Lichaamsbeweging
d) Yoga
3. Levensstijlfactoren
a) Roken en alcohol
b) Slaap en medicatiemisbruik
c) Voeding
4. Huidziektegebonden
huidverzorging “hands-on”
29
Tijdsschema
Een enthousiast team zal een 12-wekenprogramma aanbieden aan een groep patiënten
met een chronische huidaandoening. U ontvangt kort voor de start een kalender met
een overzicht van de lokalen waar de activiteiten plaatsvinden.
Indien u geïnteresseerd bent in het programma en wil deelnemen, of indien u nog
meer informatie wenst, neem dan contact
op met Prof Dr Jo Lambert, Dermatologie
UZ Gent via e-mail : [email protected]
of via telefoon 09 332 22 98. !! De eerstvolgende lessenreeks start op 25 september 2007.
advertentie
Kostprijs
Het programma kost in totaal 250 EURO.
Voor inschrijving en voor start van het
programma kunt u 250 EURO storten op
Fortis rek nr 001-4975446-04 met als naam
UZ GENT/CR/221/BEGELEID.
Locatie
Het hele programma gaat door in het UZ
Gent.
Een poëtische afsluiter
Heb een huid vol met rare tekeningen
Bezit een velletje met kronkelende kringen
Kringen die afbladeren als de bomen
Ik voel de koelere herfst al komen
Zit verwrongen in mijn eigen vel
Voel mezelf in mijn gedachten nochtans wonder en wel
Het is niet uit mijn dagelijks leven te bannen
Streek olie uit over die huid volle kruiken en kannen
Geen medicijn die dit kan helen
Wou jij misschien mijn gedachten stelen
Waarom ik kan leven met deze rare tekeningen
Ik heb leren leven en wil blijven zingen
Omdat eenieder op deze aarde iets mankeert
Waarom een nachtvlinder zich elke dag scheert
Mijn psoriasis is mijn levensgezel, mijn maat
Hij weet wanneer ik iets mis, mijn toeverlaat
Het vertrouwen groeide met de jaren
Geen wonder dat we samen waren
Ik wil samen ouder worden zonder zorgen
Denkend aan een nieuwe morgen
C. D.
3/07
31
Psoriasis Liga Vlaanderen vzw
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Beervelde-Dorp 39, 9080 Lochristi
Jan Blockmans
[email protected]
03 449 93 03
Fonny Blokken
011 27 53 81
Frederik Cleeren
Verantwoordelijke JongPso
[email protected]
0494 91 46 29
Paul De Corte
Verantwoordelijke
Oost-Vlaanderen
[email protected]
09 355 08 13
Liliane Deforce
[email protected]
09 251 68 46
Mireille D’Hollander
[email protected]
09 236 51 60
Roger Geys
Verantwoordelijke
Antwerpen
[email protected]
03 314 35 67
Benny Geys
[email protected]
Gunther Havecker
[email protected]
055 31 89 95
Louis Hermans
011 25 16 01
Agnes Hoeven
Verantwoordelijke Limburg
[email protected]
011 25 16 01
Geert Laenens
Verantwoordelijke
Vlaams-Brabant
& recreatiereizen
016 64 01 57
[email protected]
Stefaan Maene
Contactpersoon
West-Vlaanderen
[email protected]
Mia Premereur
[email protected]
09 355 08 13
Marcella
Van Den Berghe
[email protected]
03 449 93 03
Petra Vleeschhouwers
016 64 01 57
Franstalige
vereniging GIPSO
Jules Leroux
Tél. & Fax: 04 342 37 92
Ledenblad van:
PSORIASIS
LIGA VLAANDEREN vzw
Maatschappelijke Zetel:
Beervelde-Dorp 39
9080 Lochristi
09 355 08 13
[email protected]
www.psoriasis-vl.be
Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 25, uitgave 3
Redactie:
Benny Geys
Emy Claessens
Jan Blockmans
Liliane Deforce
Marcella Van den Berghe
Mia Premereur
Mireille D’Hollander
Paul De Corte
Redactieadres:
maatschappelijke zetel
Inzenddatum kopij:
15 november a.s.
De redactie is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de advertenties
Hoofdredacteur &
verantwoordelijke
uitgever: Paul De Corte
Lay-out & druk:
Coppens bvba
Hospitaalstraat 2
9080 Beervelde
www.coppens-druk.be
Overname van artikels kan enkel mits
toestemming van de hoofdredacteur.
32
3/07
advertentie
CETAPHIL
®
Cetaphil is speciaal ontwikkeld voor de reiniging en hydratatie van de gevoelige,
kwetsbare en geïrriteerde droge huid, zoals bij psoriasis.
Het Cetaphil-gamma bestaat uit:
• 2 reinigende producten: Cetaphil reinigende lotion en Cetaphil zeepblokje
• 2 hydraterende producten: Cetaphil hydraterende crème en Cetaphil hydraterende lotion
Welk voordeel hebben deze producten voor u?
Cetaphil zorgt ervoor dat uw huid soepel, zacht en aangenaam aanvoelt. Al deze producten zijn
hypo-allergeen en worden uitstekend getolereerd, waardoor ze zeer aangenaam en comfortabel
zijn in gebruik.
Hoe moet u deze producten gebruiken?
Cetaphil reinigende lotion
Op de huid aanbrengen en lichtjes masseren. Verwijderen met een zachte doek, tissue of vochtig
washandje. Cetaphil mag ook met water afgespoeld worden.
Cetaphil blokje
Te gebruiken als een klassiek zeepblokje, maar met als voordeel dat de natuurlijke beschermende
laag van de huid (hydrolipidenfilm) gerespecteerd wordt.
Cetaphil hydraterende crème
De crème wordt aanbevolen voor de droge huid met een kleiner oppervlak zoals ellebogen, knieën
en gelaat. 1 à 2 maal daags aanbrengen. De huid vooraf reinigen met een milde reiniger.
Cetaphil hydraterende lotion
Geschikt voor het ganse lichaam. Cetaphil hydraterende lotion mag zoveel gebruikt worden als
gewenst. De huid vooraf reinigen met een milde reiniger.
In een onderhoudstherapie bij psoriasis kan u Cetaphil als hydratatie 1x per dag aanbrengen en dit
eventueel in combinatie met een lokale psoriasisbehandeling.
Het Cetaphil-gamma is verkrijgbaar bij uw apotheker.
Galderma N.V. – Fountain Business Center – Gebouw 5 – Bus 205
Van Kerckhovenstraat 110 – 2880 Bornem
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Beervelde-Dorp 39, 9080 Lochristi
Voorzitter
Paul De Corte
[email protected]
Tel. & Fax:
09 355 08 13
Psoriasis Liga Vlaanderen (november 2006)
Opgericht in oktober 1982 onder de naam VVPP
Website: www.psoriasis-vl.be
E-mail: [email protected]
Lid van EUROPSO
Financieel beheer
Gunther Havecker
[email protected]
Tel. 055 31 89 95
Ledenbeheer
Mia Premereur
[email protected]
Tel. & Fax:
09 355 08 13
(Europese Psoriasis verenigingen)
Lid van IFPA
IFPA
(International Federation
of Psoriasis Associations)
Lid van ReumaNet vzw
BEVOORRECHTE PARTNERS:
GEËNGAGEERD PARTNERS:
Eucerin - Galderma - Laboratorium SVR
druk: http://www.coppens-druk.be
Lidmaatschap:
€18 lid tot 1april 2009 (buitenland: €23) te storten op 001-1866354-53
Beervelde-Dorp 39 9080 Lochristi

Vergelijkbare documenten

thema: psoriasisartritis - Psoriasis Liga Vlaanderen

thema: psoriasisartritis - Psoriasis Liga Vlaanderen In samenwerking met dermatologen en diabetologen, hebben de Eucerin Laboratoria de 10% Urea Voetcrème ontwikkeld, waarvan de unieke formule op basis van Urea, Melkzuur en Glycerine, de specifieke n...

Nadere informatie

MOOI Lijfstijl nr2 2015

MOOI Lijfstijl nr2 2015 merkbaar. Het smeren hadden we inmiddels bijna achterwege gelaten, vooral omdat dat erg moeilijk te combineren valt met een lange reis naar zonnige oorden. Vandaag zijn de letsels zo goed als verdw...

Nadere informatie