Catalogus compleet

Commentaren

Transcriptie

Catalogus compleet
“Tolle Lege”
Bibliotheek Gereformeerde Gemeente Dirksland
Catalogus
1. Theologie
2. Ethiek
3. (Kerk)Geschiedenis
7. Ouderen 15+
Openingstijden:
Vrijdag: 19:00 - 20:00 uur
Zaterdag: 10:30 - 11:30 uur
In het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente Dirksland
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1AAL1 1
1AAL1 2
1AAL1 3
1AAL1 4
1AAL1 5
1AAL1 6
1AAL1 7
1AAN2 1
1ALE1 1
1AMB1 1
1AMB1 2
1ARN1 1
1ASS1 1
1BAA1 1
1BAA6 1
1BAC1 1
1BAC1 2
1BAC1 3
1BAC1 5
1BAC1 6
1BAC1 7
1BAC1 8
1BAK1 1
1BAK2 1
1BAK2 2
1BAK3 1
1BAN1 1
1BAR1 1
1BEE2 1
1BEEN 1
1BEI1 1
1BEL1 1
1BEL1 2
1BEL1 3
1BEL3 1
1BES1 1
1BEU1 1
1BEV1 1
1BEZ2 1
1BIJ2 1
1BIJ4 1
1BLO2 1
1BLO2 2
1BLO2 3
1BLO2 4
1BLO2 5
1BLO2 6
1BLO2 7
1BLO2 8
1BLO2 9
1BLO2 10
1BLO2 11
1BLO2 12
1BLO2 14
1BLO2 15
Aalst, Ds. G.J. van (e.a.)
Aalst, Ds. G.J. van (e.a.)
Aalst, Ds. G.J. van (e.a.)
Aalst, Ds. G.J. van (e.a.)
Aalst, Ds. G.J. van (e.a.)
Aalst, Ds. G.J. van
Aalst, Ds. G.J. van
Ds. D.L. Aangeenbrug,
Alexander, J.H.
Ambrosius, I.
Ambrosius, I.
Arnd's
Assenbergh, Ds. S.P.
Baaijens, J.A.
Baan, Ds. G.J.
Bac, Ds. A.
Bac, Ds. A.
Bac, Ds. A.
Bac, Ds. A.
Bac, Ds. A.
Bac, Ds. A.
Bac, Ds. A.
Bakker, Ds. D.
Bakker, Ds. F.
Bakker, Ds. F.
Bakker, Ds. H.
Banier, Uitg.
Barneveld, G.G.
Beeke, Dr. J.R.
Beens, Ds. G.
Beith, Alexander
Bel, A.
Bel, A.
Bel, A.
Belzen, J. van
Besten, J. den
Beuzekom, G. van
Beversluis, Ds. N.H.
Bezemer-de Vries, A.C.
Bijl, Ds. P. van der
Bijl, A.P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Leer ons bidden
Van kind tot kind. Ons doopformulier
Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
Met hart en mond. Ons belijdenis doen.
Ten dis geleid
Dan zingen zij
't Is ook maar een mens - Gedachten over de predikant
Dienstvaardig tot Zijn eer
Alle begrip te boven
Strijd om in te gaan
Tijd om te zoeken
Leer- en troostboek
De valse godsdienst der Jehova's getuigen
De jonge onderzoeker
Christus verhoogd
De Dortse Leerregels
Heidelberger Catechismus (2-a)
Heidelberger Catechismus (2-b)
Het licht der wereld
De evangeliepredikstoel
De getrouwe Getuige
Een blijde boodschap
Gods grote barmhartigheid
Gebedsgestalten
Het eeuwige Woord
Stroomingen en sekten van onzen tijd
Jeugdleven in Bijbels licht
Het verkondigde Woord
Verachtering in de genade
Een ding heb ik van den Heere begeerd
Bedroefd en toch blij
Leven en werk van Ds. Ligtenberg
Leven en werk van Ds. G. van Reenen
Leven en werk van Ds. J. Fraanje
Gods kracht in zwakheid volbracht
Gods leidingen i/h leven van Jannes den Beste
Hoort Zijn stem
Klacht en Jubel
Zijn wonderen een gedachtenis
Uit Zijn volheid (1)
Krachtdadige bekering van Willem Bijl
De Troost van de Gemeente Gods (1-a)
De Troost van de Gemeente Gods (1-b)
Manna voor de sabbat
Cornelius, de hoofdman
Vreemdelingsleven van Sions kinderen
Woestijnklanken
Uit de opperzaal (deel 1)
Jona, de zoon van Amitthai
Uit de opperzaal. Deel 2
Voorbereiding tot de sabbat
Uit de opperzaal. Deel 3
Gedachten bij de Bron
Saulus van Tarsen
Voorbereiding tot de sabbath
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 1 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1BLO2 16
1BLO2 17
1BLO2 18
1BLO2 19
1BLO2 20
1BLO2 21
1BLO2 22
1BLO3 1
1BLO3 2
1BOE1 1
1BOE1 2
1BOE9 1
1BON4 1
1BOO5 1
1BOO6 1
1BOR1 0
1BOR1 1
1BOR1 2
1BOR1 3
1BOR1 4
1BOR1 5
1BOR1 6
1BOR1 7
1BOR1 8
1BOR1 9
1BOR1 10
1BOR4 1
1BOS5 1
1BOS5 2
1BOS5 3
1BOS5 4
1BOS5 5
1BOS5 6
1BOS5 7
1BOS5 8
1BOS5 10
1BOS5 11
1BOU1 1
1BOV2 1
1BOV2 2
1BRA4 1
1BRA4 2
1BRA4 3
1BRA4 4
1BRA5 1
1BRE1 1
1BRE3 1
1BRE4 1
1BRE7 1
1BRON 1
1BRU6 1
1BUD1 1
1BUD2 1
1BUN4 1
1BUN4 2
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. P.
Blok, Ds. M.
Blok, Ds. M.
Boer, Ds. A.M. den
Boer, Ds. A.M. den
Boer, den C.
Bonar, Andrew
Boone, L.
Boogaard, s.
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Bornput, Stichting
Borstius, Jacobus
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Boston, Thomas
Bout, J.
Boven, Ds. B.J. van
Boven, Ds. B.J. van
Brakel, Ds. W. `a.
Brakel, Ds. W. `a.
Brakel, Ds. W. `a.
Brakel, Ds. W. `a.
Brakel, J. van
Breevaart, P. van de
Bregman, C. (e.a.)
Bregman, Ds. A.
Bres, Guido de
Bron, De
Bruinings, D.
Budding, Ds. D.J. e.a.
Budding, H.J.
Bunyan, John
Bunyan, John
Hoort naar Israël uw vader
Elia, de Tisbiet - Deel 1
Uit de spelonk
Elia, de Tisbiet - Deel 2
Elia en Elisa - Deel 3
Elisa, de zoon van Safat (Deel 4)
Bij de Jakobsbron
Van kracht tot kracht (52 meditaties)
Genade en Ere
Het leven van Mozes (deel 1)
Het leven van Mozes (Deel 2)
Waarheen pelgrims?
Lessen uit Leviticus
Leven en arbeid
In de schuilplaats des Allerhoogsten
En Vriend in Rouw
De werken Zijner Handen
Honing uit de Leeuw
De Wenende Maria vertroost
De Wenende Christus
Zielroerende bedenking
Zielroerende bedenkingen (vervolg)
Een lofzang in stilheid
De verborgenheid der Godzaligheid
Gelijk een Kindeke
De Koning in Zijn schoonheid
De zuchtende bruid
De wijde en de enge Poort
Brood en wijn
Neem het kruis op en volg mij
Bekeert u tot Hem
Die Mij vindt, vindt het leven
Liefde die nooit vergaat
De viervoudige staat
Het kromme in het levenslot
En nog is er plaats (Drie preken)
De kunst van het mensen vangen
Kruisgezant in de valleien
Het gevogelte de hemels (Deel 1)
Het gevogelte des hemels (deel 2)
Grootvader's jeugd
Het Heilig Avondmaal
De trappen van het geestelijke leven
De ware Christen
Een menselijke veroordeling
De breuk beleefd
De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen
Verloren en gevonden
De Nederlandse Geloofsbelijdenis
Hij is ons voorgegaan
De leeuw uit de stam van Juda
Ziet, de bruidegom komt!
Bekering van een soldaat
Het leven en sterven van Mr. Kwaad
De Christinnereize naar de eeuwigheid
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Pagina 2 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1BUN4 3
1BUN4 4
1BUN4 5
1BUN4 6
1BUN4 7
1BUN5 1
1BUR5 3
1BUT2 1
1CAL2 1
1CAL2 2
1CAL2 3
1CAL2 4
1CAL2 5
1CAP1 1
1CHR4 1
1COL1 1
1COM3 1
1COM3 2
1COO1 1
1DAL1 1
1DAM3 1
1DAM3 2
1DAM3 3
1DAM3 4
1DAM3 5
1DAM4 1
1DAM4 2
1DAM4 3
1DAM4 4
1DAM4 5
1DAM4 6
1DAM4 7
1DAV2 1
1DEP1 1
1DEU1 1
1DIA1 1
1DIE3 1
1DIE3 2
1DIE3 3
1DIE3 4
1DIE3 5
1DIE3 6
1DIE3 7
1DIE3 8
1DIE3 9
1DIE3 10
1DIE3 11
1DIE3 12
1DIE3 13
1DIE3 14
1DIE3 15
1DIE3 16
1DIE3 17
1DIE3 18
1DIE3 19
Bunyan, John
Bunyan, John
Bunyan, John
Bunyan, John
Bunyan, John
Bunyan, Mary
Burggraaf, G.P.P.
Butijn-Melis, T.
Calvijn, Johannes
Calvijn, Johannes
Calvijn, Johannes
Calvijn, Johannes
Calvijn, Johannes
Capelle, L.
Love - Christophe
Coles, E.
Comrie Alexander
Comrie Alexander
Cook, Faith
Dallimore, Arnold
Dam, Ds. Chr. van
Dam, Ds. Chr. van
Dam, Ds. Chr. van
Dam, Ds. Chr. van
Dam, Ds. Chr. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Davidse, P.
Deputaatschap Israel
Deursen, A. TH. van
Diamant, S.E.
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Licht voor hen die in duisternis zitten
De aangename offerande
De toekomende wereld
Een ding is nodig.(Bijbels dagboek)
Genade in overvloed
De blinde dochter van John Bunyan
Jona en de Joodse zendeling
Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde
Verklaring van Genesis
De Christelijke vrijheid
Rechtvaardiging door het geloof
De geestelijke honger
Het geloof dat wij belijden
De weg der bekering
De strijd tussen vlees en geest
Gods souvereiniteit
ABC des geloofs
Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakende
Samuel Rutherford en zijn vrienden
Charles Haddon Spurgeon
Davids Geloofstaal
Een troostrijke wetenschap
De tabernakel der getuigenis
Zij zullen ingaan in des Konings paleis
Verbondsbeschouwingen
Die het Woord Gods gesproken hebben
Komt, luistert toe (2-a)
Komt, luistert toe (2-b)
Komt, luistert toe (2-c)
Komt, luistert toe (2-d)
Komt, luistert toe (2-e)
Komt, luistert toe (2-f)
Een onwaardige dienaar
Israels verlossing
Rust niet voordat gy ze van buiten kunt
Een diamant, door God geslepen
Ziet gij deze vrouw
Geef mij weder de vreugde Uws heils
De ark die van Gods gunst getuigt
Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef Gij het licht Uws aanschijns
Niet feilen in Mijn trouw
Leerboek Beknopte inleiding in de ...
Uw trouw zal nooit vergaan
Nooddruftigen zal Hij verschonen
Elk der vorsten zal zich buigen
Naäman de Syriër
De blindgeborene
Ons buigen waar Zijn troon zal staan
Als reukwerk voor u toegericht
De priesters met mijn heil bekleên
Laat Arons huis Gods goedheid loven
Uw ambt bekleedt met eer
Brengt Hem in Zijn huis offer toe
De dag, de roem der dagen
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 3 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
1DIE3 20
1DIE3 21
1DIE4 1
1DIV1 1
1DIV1 2
1DIV1 3
1DIV1 4
1DIV1 5
1DOE2 1
1DON2 1
1DOO2 1
1DOO3 1
1DOR5 1
1DRU1 1
1DUI2 1
1DUI2 2
1ECK1 1
1ECK1 2
1ECK1 3
1ECK1 4
1ECK1 5
1ECK1 6
1ECK1 7
1EDW1 1
1EDW1 2
1EGG1 4
1EGG1 6
1ELS1 1
1ELS1 3
1ERS1 1
1ERS1 2
1ERS1 3
1EVA2 1
1EVE2 1
1FAH2 1
1FAM1 1
1FLO1 1
1FLO2 1
1FRA1 1
1FRA1 2
1FRA1 3
1FRA1 4
1FRA1 5
1FRA6 2
1GAR1 1
1GIE2 1
1GIE2 2
1GIE2 3
1GIE2 4
1GIL3 1
1GIL3 2
1GOL2 2
1GR10 1
1GRA2 2
1GRA6 1
Dieren, Ds. C.A. van
Dieren, Ds. C.A. van
Dieleman Ds. F.J.
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Doelder, M.P. de
Donkersteeg, J.
Dool, L. van den
Doornenbal Ds. J.T.
Dorp, Ds. S. van
Drune, G. van
Duijzer, P.H.
Duijzer, P.H.
Eckeveld, DS. J.J. van
Eckeveld, DS. J.J. van
Eckeveld, DS. J.J. van
Eckeveld, DS. J.J. van
Eckeveld, DS. J.J. van
Eckeveld, DS. J.J. van
Eckeveld, Ds. J.J. van
Edwards, Jonathan
Edwards, Jonathan
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Elshout, Ds. A.
Elshout, Ds. A.
Erskine, Ralph
Erskine, Ralph
Erskine, Ralph
Evangelist (Een oud)
Eversdijk, W.
Fahner, Dr. Chr.
Fama, Joh.
Floor, Wulfert
Florijn, Dr. H.
Fraanje, Ds. J.
Fraanje, Ds. J.
Fraanje, Ds. J.
Fraanje, Ds. J.
Fraanje, Ds. J.
Fransen Ds. E.
Garde, G. van der
Gier, Ds. K. de
Gier, Ds. K. de
Gier, Ds. K. de
Gier, Ds. K. de
Gilst van Ds. H.
Gilst van Ds. H.
Golverdingen, M.
Groenewegen JOH.
Grandia, Drs. J.J.
Gray, Andrew
De zevende Vrijstad
Meer dan Jona is hier
Uit de geestelijke apotheek
Op het zand der zee
Hoe bestaat het! over evolutie en schepping
Het woord overal
Bij het geopende Woord 2011 - Bijbels dagboek
De bekeering van een viertal domine's e.a.
Blinde Marie
Die heimwee hebben komen thuis
Ds. Bernardus Smytegelt
Leven en werk van Wulfert Floor
Leer ons bidden
De wondervolle wegen
Ontmoetingen uit het leven van E.M. v. Scheer
Herinneringen
Uw trouw getuigenis
Door Mijn Geest zal het geschieden
Brieven aan de zeven gemeenten
Het loflied van Paulus
De apostel der heidenen. (De zendings...)
Christus-prediking
Geloof en beproeving; Abraham
Strijd de goede strijd
U zoekt mijn hart
De steen zonder handen afgehouwen
Het elfde gebod
Het evangelie gebracht
De steen afgewenteld
Preeken van Ralph Erskine
De bron van alle zegeningen
De kracht der zonde
's Levens wisselingen
Des Heeren lof verk. uit de mond der kinderen
Synopsis van de vier evangeli‰n
Ds. M. Heikoop. Zijn leven en arbeid
Een verrassende nalezing
Kersten, Gerrit Hendrik
Het verleden herdacht en het heden belevende
Het verbrijzelde broodkoren (1-b)
Christus' dood en heerlijke overwinning (1-c)
De roem van het Kruisevangelie
Aantekeningen uit de kleine catechisatie
De kostelijke bruidsschat
De weg met Ds. Marius Ruben
De brief aan Filemon
Beproefd en gelouterd. (Negentien preken over
Toelichting op de Dordtse Kerkorde
De geschiedenis en de kenmerken van het...
Christus, Die onze hope is
Een blijde boodschap in een donkere tijd
Ds. G.H. Kersten
Veertien leerredenen
Verbond, prediking en geestelijk leven
Uitnemende Openbaringen
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
December 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 4 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1GRA6 2
1GRA6 3
1GRO8 1
1GRO8 2
1GRO8 3
1GRO8 4
1GRO8 5
1GRO9 1
1HAA4 1
1HAA4 2
1HAA4 3
1HAA4 4
1HAA4 5
1HAA4 6
1HAA4 7
1HAA4 8
1HAA4 9
1HAA4 10
1HAA5 1
1HAA5 2
1HAA5 3
1HAA6 1
1HAG1 1
1HAG3 1
1HAK1 1
1HAM2 1
1HAR1 1
1HAR1 2
1HAR1 3
1HAR1 4
1HAR1 5
1HAR1 6
1HAR1 7
1HAR1 8
1HAR1 9
1HAR1 10
1HAR1 12
1HAR1 13
1HAR1 14
1HAR5 1
1HAR9 1
1HEE3 1
1HEE4 1
1HEG2 1
1HEI2 1
1HEI3 1
1HEI3 2
1HEI3 3
1HEI3 4
1HEI3 5
1HEI3 6
1HEI4 1
1HEI5 1
1HEL2 1
1HEN4 1
Gray, Andrew
Gray, Andrew
Groe, Theodorus van der
Groe, Theodorus van der
Groe, Theodorus van der
Groe, Theodorus van der
Groe, Theodorus van der
Groe, E. van der
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haaren, Ds. J. van
Haar, Ds. J. van der
Haar, Ds. J. van der
Haar, Ds. J. van der
Haaren, G.C. v./Top, H. v.d.
Hagestein, W.
Hage, W. Ds.
Hakkenberg, Ds. D.
Ham, Ds. H. van der
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. W.
't Hart, P.
Heer, de J.M.D.
Heerschap DS. M.
Hegeman, Ds. C.
Heitefuss, C.
Heiden, Ds. B. van der
Heiden, Ds. B. van der
Heiden, Ds. B. van der
Heiden, Ds. B. van der
Heiden, Ds. B. van der
Heiden, Ds. B. van der
Heiden, B. van der
Heikoop, Ds. M.
Hellenbroek, A.
Henry Matthew
De verborgenheid des geloofs ontsloten
De Biddende Hogepriester
Wereldse verzoekingen
Elf leerredenen
Het lezen van de heilige schrift
Brieven van Theodorus van der Groe en Suzanna Bosman
Die overwint
Bekeringsweg
Ter gedachtenis
Lieflijke nodiging tot de zaligheid
Het verborgen manna
't Begin der wijsheid
De goede belijdenis
De goede belijdenis
De vreugde Uws heils (52 meditaties)
De zendbrief van Judas
Het lied van Gods Pelgrims
Offeranden des geklanks deel 5
Spurgeon ""prins der predikers""""
Petrus na Pinksteren
Johannes de Doper
Tot profeet gesteld
Onrustig is ons hart
Het gepredikte woord
Open vensters naar Jeruzalem
Professor Wisse
Ons doopformulier
Ik geloof in God
Personen uit de Christenreis
Personen uit de Christinnereis
Ontmoetingen met Jozef
Vier uw vierdagen
Ons Avondmaalsformulier
De bekering
De Heilsorde. Roeping en wedergeboorte
De Schotse Verbondsleer
Het leven van Maria Magdalena
En al wat aan Hem is, is gans begeerlijk
Wie bent U? - Wie is Jezus Christus
De Koning der Joden, Ontmoetingen op weg naar Golgotha
Korte levensgeschiedenis Kaatje v.d. Wekken
Volkomen uitkomst
Op de grens van het oude en nieuwe verbond
Gedachten uit het verleden
Ik zocht Hem
De geestelijke wapenrusting
Het goede voor Jeruzalem
Hemels onderwijs. (Het gesprek met Nicodemus)
Tussen Mara en Elim
Visser der mensen. (Het leven van Petrus)
Mijn boog heb Ik gegeven
Mijn boog heb Ik gegeven
Elia
De beloofde Messias
De vreugde van het geloven
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Pagina 5 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
1HEN4 3
1HEN4 4
1HER3 1
1HER3 2
1HER3 3
1HER3 22
1HER3 24
1HER3 25
1HIL4 1
1HIL5 1
1HIL5 2
1HOC4 1
1HOC4 2
1HOE4 1
1HOE9 1
1HOEF 1
1HOF2 1
1HOF2 2
1HOF2 3
1HOF2 4
1HOF4 1
1HOF5 1
1HOF6 1
1HOF6 2
1HOF6 3
1HOL1 1
1HOL4 1
1HOL9 1
1HON1 1
1HOO3 1
1HOO3 2
1HOO3 3
1HOO3 4
1HOO3 5
1HOO3 6
1HOO3 7
1HOO3 8
1HOO3 9
1HOO3 10
1HOO3 11
1HOO3 12
1HOO3 13
1HOO3 14
1HOO3 15
1HOO3 16
1HOO3 18
1HOO3 19
1HOO3 20
1HOO3 21
1HOO3 22
1HOO3 23
1HOO4 1
1HOR5 1
1HOW1 1
1HUN1 1
Henry Matthew
Henry Matthew
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hilbrands, R.D.
Hille, H.
Hille, H.
Hogchem, Ds. C
Hogchem, Ds. C
Hoek, Ds. W.A. (e.a.)
Hoef, Ds. J. van de
Hoef, Ds. R. van der
Hofman, Ds. M.
Hofman, Ds. M.
Hofman, Ds. M.
Hofman, Ds. M.
Hofman, Ds. H.A.
Hofman, Ds. H.
Hofman, Ds. A.
Hofman, Ds. A.
Hofman, Ds. A.
Holten, F. van
Holten, T. van
Holtius, Nicolaus
Honkoop, Ds. A.F.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerland, Ds. A.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Horssen, Uitg. van
Howie, John
Huntington, W.
Dagelijkse Omgang met God
Dagen van vreemdelingschap - 52 meditaties over de aartsv
Bij Luther te gast
De Meester
De zendingsreis van Robert Murray McCheyne
Ziet, Ik kom haastiglijk
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond
Hollandsche geloofshelden
Een goede tijding uit een ver gelegen land
Zilversmid van Schoonhoven
Als een vogel uit een boom geschoten
Als hen geweld en list bestrijden...
De voetwassing
Het Evangelie der armen
In u verheugd
Hetgeen weldra geschieden moet
Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt
Alzo hebt Gij Uw volk geleid
71 Samenspraken over het boek Jona
Lazarus, kom uit
Sporen in de schemer
Huisbezoek
Volgt hun geloof na
Tot de grijsheid toe
De verdraagzaamheid van Job en het einde des HEEREN
Niets van ons, maar 't al van Hem
Engelse geloofsgetuigen
De zondaar gerechtvaardigd om niet en Rechtvaardig voor
Kom en zie (52 meditaties)
Heidelbergse Catechismus (1-a)
Belijdenis doen, en dan...?
Ten avondmaal gaan, maar hoe?
De opwekking van Lazarus
Als goud beproefd
Verbondsgeheimen (6-a)
Verbondsgeheimen (6-b)
Verbondsgeheimen (6-c)
Alleen in Christus behoudenis
De profeet Jona
Het is bij den avond
Leven naar Uw Goddelijk bevel
Bij Jozefs leven in vrede sterven
Levende stenen
En de Heere wrocht mede
Bij Jozefs leven in vrede sterven""
De Koning als gebonden op de galerijen
Satans aanslagen door God verijdeld
Alleen in Christus behoudenis
Heilbespiegelingen (26 meditaties)
Simson de nazireer Gods
Simson de Nazireër Gods
Hoewel ik niets ben
Een brandende en lichtende kaars
Schotse Geloofshelden
Bekering van Elizabeth Morton
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
December 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Pagina 6 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1HUN1 2
1HUN1 3
1JAG1 1
1JAG1 3
1JAG1 4
1JAG1 5
1JANE 1
1JON6 1
1KAR6 1
1KAR6 2
1KAR7 1
1KAR7 2
1KAR8 1
1KEM1 1
1KER1 1
1KER1 2
1KER1 3
1KER1 4
1KER1 5
1KER1 6
1KER2 1
1KER2 2
1KEU3 1
1KIE1 1
1KIE2 1
1KLE2 1
1KLE5 1
1KNO1 1
1KOE1 1
1KOE1 2
1KOE1 3
1KOH1 1
1KOH1 2
1KOH1 3
1KOH1 4
1KOH1 5
1KOH1 6
1KOH1 7
1KOH1 8
1KOH1 9
1KOH1 10
1KOH1 11
1KOH1 12
1KOH1 13
1KOH1 14
1KOH1 15
1KOH1 16
1KOH1 17
1KOH1 18
1KOH1 19
1KOH1 20
1KOH1 21
1KOH1 22
1KOH1 23
1KOH1 24
Huntington, W.
Huntington, W.
Jager, J. de
Jager, J. de
Jager, J. de
Jager, J. de
Janse, Johan
Jongste, C. de
Karens, Ds. M.
Karens, Ds. M.
Karels, Ds. W.J.
Karels, Ds. W.J.
Karels ds. J.
Kempis, Thomas a
Kersten, Ds. G.H.
Kersten, Ds. G.H.
Kersten, Ds. G.H.
Kersten, Ds. G.H.
Kersten, Ds. G.H.
Kersten, Ds. G.H.
Kersten, Ds. J.W.
Kersten, Ds. J.W.
Keurhorst, Henri
Kieft, A. van de
Kievit, Ds. I.
Kleijn, P.
Kleppe Ds. J.M.
Knox John
Koelman, Jacobus
Koelman, Jacobus
Koelman, Jacobus
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Het Koninkrijk der Hemelen ingenomen door geb
God de Kassier der armen
John Bunyan. (Stad Mensenziel)
Catechisatieschetsen. (Hellenbroek)
Godsdienstige gevoelens getoetst
Lezen in de Christenreis
Verlangend uitzien (Poezie)
Lieflijkheid en Samenbinders
Ga heen in deze uw kracht
De enige medicijnmeester
Hoort dit woord
Gezichten en gerichten
Overdenkingen
De naleving van Christus
Bedroefden om der Bijeenkomst wil
Korte lessen over kort begrip (1948)
Korte lessen over kort begrip
Een getrouw Woord
Gegeven en genomen
De nachtgezichten van Zacharia
Lazarus, onze vriend, slaapt
De veertien Apostelen
De pijn van Job
Een uitverkoren vat
Tweeërlei kinderen des Verbonds
Onderscheidene gangen
Op saffieren gegrondvest
Bemoedigd uit het Woord
De natuur en gronden van het geloof
De plichten der ouders
Verborgen Omgang
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
Schriftverklaringen
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Pagina 7 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1KOH1 25
1KOH1 26
1KOH1 27
1KOO4 1
1KOO5 1
1KOS2 1
1KOS2 2
1KOS2 3
1KOS2 4
1KOS3 1
1KRA6 1
1KRAN 1
1KRAN 2
1KRAN 3
1KRAN 4
1KRAN 5
1KRO1 1
1KUI1 1
1LAB2 1
1LAB2 2
1LAM1 1
1LAM1 2
1LAM1 3
1LAM1 4
1LAM1 5
1LAM1 6
1LAM1 7
1LAM1 8
1LAM1 9
1LAM1 10
1LAM1 11
1LAM1 12
1LAM1 13
1LAM1 14
1LAM1 15
1LAM1 16
1LAM1 17
1LAM1 18
1LAM1 19
1LAM1 20
1LAM1 21
1LAM2 1
1LAM4 1
1LAM6 1
1LED1 1
1LEE1 1
1LEE1 2
1LEE5 1
1LEV1 1
1LOD1 1
1LOO3 1
1LOS1 6
1LOS1 7
1LOV1 1
1LUT1 1
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kohlbrugge, H.F.
Kool, G. Uitg.
van der Kooij A.
Koster, Ds, J.
Koster, Ds, J.
Koster, Ds, J.
Koster, Ds, J.
Koster, Gebr. Uitg.
Kranenburg, L. van
Kranendonk, W.B.
Kranendonk, W.B.
Kranendonk, W.B.
Kranendonk, W.B.
Kranendonk, W.B.
Krop, Ds. F.J.
Kuijper, Dr. A.
Labee, Ds. B.
Labee, Ds. B.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Lamain, Ds. W.C.
Laman, Ds. H.W.
Lamain, J.W. (e.a.)
Laman, Ds. W.F.
Ledeboer, Ds. L.C.G.
Leeuw, de Ds. G.M.
Leeuw, de Ds. G.M.
Leeuwen, J.D. van
Levinsohn I.
Lodestein, Jodocus van
Loosman A.
Los Gzn., P.
Los Gzn., P.
Love, Christopher
Luther, Dr. M.
Register Schriftverklaringen
Verloren en gevonden
De brief van Jacobus
Christina van den Brink
Een landweersoldaat
Door U alleen
De markt van vrije genade
Bileam, de zoon van Beor
Gods beloften aan Zijn Jacobsvolk
Der vaderen erfenis
Mijn oog zal op U zijn
Leven en werk van Ds. M. Blok
Leven en werk van Ds. M. Blok
Al 't heidendom Zijn lof getuigen!
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten
Hulp van God verkregen hebbende
H.M. Koningin Wilhelmina
Zijn uitgang te Jeruzalem
Jong zijn in twee werelden; Daniel
Hij sterkt mijn ziel (HA)
Gods genade verheerlijkt in leven en sterven
Voor stille uren
Uit den Schat des Woords
Voor bijzondere tijden (4-a)
Voor bijzondere tijden (4-b)
Voor bijzondere tijden (4-c)
Voor bijzondere tijden (4-d)
Voor bijzondere tijden (4-e)
Voor bijzondere tijden (4-f)
Zwijgende Ordonanti‰n
De staf Godes
Bazuinklanken
Een terugblik I
Heengegaan in vrede
Wachters op de muren van Jeruzalem
Overdenkingen
Uw stok en Uw staf
Een handvol geitenhaar (deel 1)
Een handvol geitenhaar (deel 2)
Een terugblik II
Een handvol geitenhaar (deel 3)
Vertroostingen
Leven en werk van Ds. W.C. Lamain
Gods welbehagen betoond
's Heeren wegen
Meer dan Salomo is hier
Barmhartigheid in Bethesda
Uitleg van de berijmde psalmen
Isaak Levinsohn
Uw lijden groot
Door recht verlost
De kruisweg door een oude pelgrim
De lusthof Sions
De strijd tussen vlees en geest
Door lijden tot heerlijkheid
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Pagina 8 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1LUT1 2
1LUT1 3
1LUT1 4
1MAD2 1
1MAD2 2
1MAD2 3
1MAK1 1
1MAR8 1
1MAR8 3
1MAS2 1
1MAS2 2
1MAS2 3
1MAS2 4
1MAS2 5
1MAS2 6
1MAS2 7
1MAS2 8
1MEE3 1
1MEE3 2
1MEE3 27
1MEE3 28
1MEL2 1
1MID2 1
1MIJ4 1
1MOE1 1
1MOE1 2
1MOE1 3
1MOE1 4
1MOE1 5
1MOE1 6
1MOE1 7
1MOE1 8
1MOE1 9
1MOE1 10
1MOE1 11
1MOE1 12
1MOE1 13
1MOE1 14
1MOR4 1
1MOU4 1
1MOU5 1
1MOU5 2
1MUL2 1
1MUL3 2
1NAT2 1
1NEE1 1
1NEE1 2
1NET1 1
1NEW1 1
1NIE7 1
1NOO6 1
1NOO6 2
1NOO6 3
1OOR1 1
1OTT1 1
Luther, Dr. M.
Luther, Dr. M.
Luther, Dr. M.
Madern, J.H.
Madern, J.H.
Madern, J.H.
Makkenze Ds. A.
Marchie van Voorth., Ds. E. Du
Marchie van Voorth., Ds. E. Du
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Melis Ds. P.
Middel, H.H.
Mijnders, Ds. J.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Moerkerken, Ds. A.
Morrees, B.
Mourik, Drs. J. van
Mouw, Ds. G.
Mouw, Ds. G.
Mulder, H.
Mulder, Drs. J.
Natzijl/van Dijk, H.
Neele Ds. C.
Neele Ds. C.
Net, DS. J.S. van der Net
Newman, S.
Nieuwland, L.
Noort, Ds. G.J. van den (e.a.)
Noort, Ds. G.J. van den (e.a.)
Noort, Ds. G.J. van den
Oort, T. van
Otten, W.
Ik zal niet sterven, maar leven
Vier predikatiën
Vier predikatiën
Een vast verbond gemaakt
t verbond met Abraham, Zijn vrind
Deed Isrel op Zijn woorden letten
In uw licht zien wij het licht
In stilheid tot U
Een even dierbaar geloof
Dierbaar in Zijn oog
Leven en werk van ds. J.D. Barth
'n Ogenblikje alstublieft
Gewassen in de Bloedfontein
Gedenken rond een erfenis (Deel 1)
Gedenken rond een erfenis (deel2)
De schipper van de Eben-Haëzer
Met langheid der dagen verzadigd
Halleluja over het Genadeverbond
Trouw aan Israel
Rondom het heilig Avondmaal
Boven de glans der zon (bekering saulus)
Het loon van zijn Meester
Gods menigvuldige reddingen uit de grootste n
Een lofzang in de nacht
Een mensenkind
Uw krankheên kent
Diepten der zee
Bethel en Pniël ""Standen in het genadeleven""""
De wenende profeet
Jozef leeft nog
De zon der gerechtigheid
Gelijk een bron
Uittocht (Twaalf overdenkingen)
Genadeleven en genadeverbond
Doortocht (twaalf overdenkingen)
Intocht (twaalf overdenkingen)
De bruid van Bethlehem
De witte bladzijde
De hand des Heeren
Troost in noden
Het leven van Abraham
Het leven van Jozef
Een gans sierlijk gelegde steen
Wulfert Floor
Zoete banden die mij binden
Als ik Uw hemel aanzie
Uit de schaduw
De zeven kruiswoorden
Levensbeschrijving van John Winzer
Uit het leven van Ds. A. Verhagen
Seba (en zij riepen aldaar de naam des Heeren
Des Heeren troostboodschap aan Zijn ellendig volk
Water voor de dorstigen
Omdat Gij het hebt gedaan
Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Pagina 9 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1OTT2 1
1OUD2 1
1OUW2 1
1OWE1 1
1OWE1 2
1PAG1 1
1PAN1 1
1PAU3 1
1PER3 1
1PHA1 1
1PHI2 1
1PHI3 1
1PHI3 2
1PHI3 3
1PHI3 4
1PHI3 5
1PHI3 6
1PHI3 7
1PHI3 8
1PHI3 9
1PHI3 10
1PHI3 11
1PHI3 13
1PHI3 14
1PIE4 1
1PIN1 1
1PLA2 1
1POE2 1
1POE2 2
1POE2 3
1POE2 4
1POE2 5
1POE2 6
1POE4 1
1POE4 2
1POE4 3
1POO1 1
1POO1 2
1POO1 3
1POS1 1
1POT3 1
1RAM1 1
1RAM1 2
1REE1 1
1REE1 2
1REE1 3
1REE1 4
1REE1 5
1REE1 6
1REE1 7
1REE1 8
1REE1 9
1REE1 10
1REE1 11
1REE1 12
Otten, A. en Vogelaar, L.
Oudvaders
Ouwehand, H.
Owen, J.
Owen, J.
Pagel, Arno
Pannekoek Ds. J.
Paul H.
Perkins William
P.H.A.I.C.B.
Philibert, J.B.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Philpot, J.C.
Pieneman Ds. G.
Pink A.W.
Plas, Ds. A.M. van der
Poel, Ds. J. van der
Poel, Ds. J. van der
Poel, Ds. J. van der
Poel, Ds. J. van der
Poel, Ds. J. van der
Poel, Ds. Joh. van der
Poel, van der Ds. CHR.
Poel, van der Ds. CHR.
Poel, van der Ds. CHR.
Poort, Ds. J.J.
Poort, Ds. J.J.
Poort, Ds. J.J.
Post, Dr. S.D.
Potappel, L.J.
Ramsbottom, B.A.
Ramsbottom, B.A.
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Vijf broden en twee visjes
Der vaderen erfenis, deel 1
De vrouw op de wurf
Groote en kleine catechismus
Gewetensvragen opgelost
Een ware discipel van Jezus - J.G. Engels
Gij hebt mijn omzerven geteld
De Twaalf Zegeningen van Jakob
Hemelse Vertroosting
Eens Hemelings voortgang
Komen tot Christus. Een nalezing uit de ...
Korenaren uit de volle oogst
Gangen van Gods Kerk, deel 1
Gangen van Gods Kerk, deel 2
Gangen van Gods Kerk, deel 3
Gangen van Gods Kerk, deel 4
Gangen van Gods Kerk, deel 5
Gangen van Gods Kerk, deel 6
Gangen van Gods Kerk, deel 7
Gangen van Gods Kerk, deel 8
Gangen van Gods Kerk, deel 9
Gangen van Gods Kerk, deel 10
Door Baca's vallei
Tien predikaties
Verzadiging van vreugde
Het leven van Elisa
Op adelaarsvleugelen gedragen
Verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat
Eben Haëzer
Bijeen vergaard
Twee wegen
Die u het Woord Gods gesproken hebben
Ten tijde des ouderdoms
Uit het diensthuis uitgeleid
Wandelend tussen de zeven gouden kandelaren
De ware wijnstok
De arbeiders in de wijngaard
Herders op den velde
Mijn bijzondertste vrienden
Mij zal niets ontbreken
Banden des geloofs
Christmas Evans (Bunyan) van Wales
William Gadsby
Bart en Kees, 28 samenspr. over het boek Ruth
De goede Herder
De woestijnreis der kinderen Israëls
Het Hooglied van Salomo (Bart en Kees)
Een nalezing (21 meditaties)
Een blijde tijding voor een schuldig...
Eerste bundel keurstoffen
Tweede bundel Feeststoffen
Gelijkenissen en zaligsprekingen
De tempel
Eerste bundel feest-stoffen
De goede herder
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Pagina 10 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1REE1 13
1REE1 14
1RID2 1
1RID2 2
1RIJ4 1
1ROE3 1
1ROE4 1
1ROS1 1
1ROS1 2
1ROS1 3
1RUI1 2
1RUI1 3
1RUI1 4
1RUI1 5
1RUI2 1
1RUI2 2
1RUI3 1
1RUI3 2
1RUI3 3
1RUI3 4
1RUI3 5
1RUI3 6
1RUI3 7
1RUI3 8
1RUI3 9
1RUI3 10
1RUI4 1
1RUT2 1
1RUT2 2
1SAA1 1
1SAL1 1
1SCH0 1
1SCH0 2
1SCH0 3
1SCH3 1
1SCH3 2
1SCH3 3
1SCH3 4
1SCH8 1
1SCHF 1
1SCHI 1
1SCHM 1
1SHE1 1
1SIE1 1
1SIE1 2
1SIL1 1
1SLA3 1
1SLI2 1
1SLU2 2
1SMI2 2
1SMI6 1
1SON2 1
1SON2 2
1SPA1 1
1SPI1 1
Reenen, Ds. G. van
Reenen, Ds. G. van
Ridder de Ds. C.
Ridder de Ds. C.
Rijswijk, C. van
Roelofsen Ds. H.
Roest, Ben
Ros, Dr. A.
Ros, Dr. A.
Ros, Dr. A.
Ruissen, M.J.
Ruissen, M.J.
Ruissen, M.J.
Ruissen, M.J.
Ruit, Mw.
Ruit, Mw.
Ruitenburg, Drs. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruitenburg, Ds. P. van
Ruit, C.
Rutherford Samuël
Rutherford Samuël
Saarberg, J.A.
Saldenus, G.
Schipper Ds. J.
Schipper Ds. J.
Schipper Ds. J.
Schot, Ds. A.
Schot, Ds. A.
Schot, Ds. A.
Schot, Ds. A.
Schoonderbeek, H.J.
Schreuder, Ds. A.
Schipper, Drs. J.
Schuurman, Ds. J.C.
Sheppard, Th.
Sieben, C.J.M.
Sieben, C.J.M.
Silfhout Ds. W.
Slager Ds. J.W.
Sliedregt Ds. J. van
Sluijs, C. van der
Smits, A.J.
Smytegelt Bernardus
Sonnevelt, Ds. C.
Sonnevelt, Ds. C.
Spaans, Ds. J.
Spijker, Dr. W. van 't (e.a.)
De Koning in Zijn schoonheid
Bart en Kees over de tempel
Dit is de weg wandelt in denzelven
Gods belofte heerlijk vervuld
In een vurige wagen ten hemel
Levensschets
Tot roem van vrije genade
Ds. Elias Fransen
Ds. Elias Fransen
Theodorus `A Brakel
Leven en sterven van Mr. Kwaad
De heilige oorlog
De christinnereis van Bunyan naverteld
De christenreis
Het vreemdelingsleven van Sions Kinderen
Levensbeschrijving van Cornelia Ruit
De eerste brief van Johannes
Echt geloven
Elkaar begrijpen
Naar de hemel
Klagen mag
Wie God is
Naar de kerk
Tijdgeest
Iedereen een ambt
Diep ontzag
Uw wonderen van oudsher
De verloren zoon
Lieflijk Licht voor Blinden
Waar Gij Uw voetstap zet
De overtuigde Dina
In de schaduw van de Appelboom
De Bron des Levens
Wat zegt de kerkorde?
Wees Gij mijn Borg
Man van smarten
Het verbrijzeld hart verheugd
Jakob heb Ik liefgehad
De belevenissen van Ds. J.C. Hakkerman
Loflied op Gods welbehagen
Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden
Gert Jan Harmsen
De ware bekeering
Verzameling van enige brieven
Aanspraak en raad
Eerst de Jood en ook de Griek
Een verkregen erfenis
Kruis en kroon
Ontmoetingen van blijvende waarde
Levensbeschr. en brieven van L.J. Potappel
Twaalf leerredenen
Gods weg met Israel
De heerlijkheid van de Koning
Goede tijding uit een ver land
Bij Calvijn in de leer
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Pagina 11 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1SPU1 1
1SPU1 2
1SPU1 3
1SPU1 4
1SPU1 5
1SPU1 6
1SPU1 7
1SPU1 8
1SPU1 9
1SPU1 10
1SPU1 11
1STE3 1
1STE3 2
1STE3 3
1STU2 1
1STU3 1
1STU3 2
1STU4 1
1TEE1 1
1TOO1 1
1TOO1 2
1VAL1 5
1VAL1 6
1VAL1 7
1VEL9 1
1VEN1 1
1VEN1 2
1VEN1 3
1VEN1 4
1VEN1 5
1VEN1 6
1VEN1 7
1VEN1 8
1VEN1 9
1VEN1 10
1VEN1 11
1VEN1 12
1VEN1 14
1VEN1 15
1VER1 1
1VER4 1
1VER4 2
1VERH 1
1VERJ 2
1VERJ 3
1VERJ 4
1VERK 2
1VERL 1
1VERM 1
1VERM 2
1VERM 3
1VERM 4
1VERM 5
1VERM 6
1VERM 7
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Spurgeon, C.H.
Steenblok, Dr. C.
Steenblok, Dr. C.
Steenblok, Dr. C.
Sturm, W.M.
Stuut, P. Uitg.
Stuut, P. Uitg.
Stuijvenberg, Ds. Th. van
Teelinck, Willem
Toor, A.F. van
Toor, A.F. van
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
Velema Ds. J.H.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Venema, Ds. E.
Vermeulen, Han
Vergunst, Ds. A.
Vergunst, Ds. A.
Verhage-Knape, G.
Verweij Ds. J.W.
Verweij Ds. J.W.
Verweij Ds. J.W.
Verhoeks Ds. W.
Versloot, J.
Vermeulen, J.M.
Vermeulen, J.M.
Vermeulen, J.M.
Vermeulen, J.M.
Vermeulen, J.M.
Vermeulen, J.M.
Vermeulen, J.M.
Gaat in door de enge poort
De weg der zaligheid
12 preken voor jongeren
Jan Ploeger's plaatjes
Juweeltjes
Korenaren
Overeenkomstig de belofte
Plaatjes van Jan Ploeger
Zeven wonderen van Genade
Woorden van troost
Woorden van opwekking
De voleinding der eeuwen
Nabij God te zijn (1-a)
Nabij God te zijn (1-b)
Hij is getrouw (uit het leven van Ds. W. de W
Een trouwe wachter (Hermanus van den Hoven)
De weg met Ds. Marinus Ruben
Uw trouw is groot
De gebaande weg ter zaligheid
Weid mijn schapen
Weid Mijn schapen
Zijn akker was de wereld
Thomas Boston ""een visser der mensen""""
Zijn wonderen een gedachtenis
Naamloze Bijbelse figuren
Op de leerschool van het lijden
Op de leerschool van het gebed
Sta op en eet
Christinne op reis naar de eeuwigheid
Schoon niet mee uitgetogen
Op het aloude kerkenpad. Deel I
Ik zal gedenken
Met Jona op de leerschool van vrije genade
Op reis naar de eeuwigheid
Mijn omzwervingen geteld
Gideon een strijdbare held
Op het aloude kerkenpad. Deel II
Sta op en eet II
Een beker koud water
Wulfert Floor. Vrijmoedig toegaan.
Neem de wacht des Heeren waar
Uw volk is mijn volk
Levende getuigenissen
Geen ander fundament
Jacobs gemeente
De hemelse voorbede van Jezus voor Israël
Hebt de wereld niet lief
Een gezant van de Koning (Joseph Alleine)
Het krachtigste wapen
Het wonderlijkste wonder
Het uitnemendste bevel
De zoon van Bornia
Het treffelijkste werk
De opperzaal van de Muurhuizen - Jannetje van Dijkhuizen
De koopman van Axel
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 12 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1VERN 1
1VERU 1
1VISH 1
1VLA1 1
1VLI3 1
1VOG1 1
1VOG6 1
1VOG6 2
1VOG6 3
1VOG6 4
1VOG6 5
1VOG6 6
1VOG6 7
1VOG6 8
1VOG6 9
1VOG6 10
1VOG7 1
1VOG7 2
1VOG7 3
1VOG7 4
1VOG7 5
1VOL1 1
1VRE1 1
1WAV1 1
1WAV1 2
1WAV1 3
1WAV1 4
1WES1 1
1WES6 1
1WES7 1
1WEST 1
1WEST 2
1WEST 3
1WEST 4
1WEST 5
1WEST 6
1WEST 7
1WEST 8
1WIJ4 1
1WIS1 1
1WIS1 2
1WIS1 4
1WIS1 5
1WIS3 1
1WIS3 2
1WIS3 3
1WIT1 1
1WIT4 1
1WIT6 1
1WOE1 1
1WOE1 4
1WOU2 1
1WRI1 1
1ZET1 1
1ZEV1 1
Verhagen Ds. A.
Verschuure Ds. A.
Visscher Ds. W.
Vlastuin, Dr. W. van
Vliet, H. van
Vogelaar, Ds. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar, Ds. C.
Vogelaar, Ds. C.
Vogelaar, Ds. C.
Vogelaar, Ds. C.
Vogelaar, Ds. C.
Volaart, A.
Vreugdenhil, Ds. C.G.
Waverijn, F.J.
Waverijn, F.J.
Waverijn, F.J.
Waverijn, F.J.
Wessels, A.M.
Westerbeek-Eerten, J.J. van
Westerbeke, J.
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Wijnmaalen-van den Heuvel, N.
Wisse, Ds. C.
Wisse, Ds. C.
Wisse, Ds. C.
Wisse, Ds. C.
Wisse, Prof. G.
Wisse, Prof. G.
Wisse, Prof. G.
Witte-Welleman, J.
Wit, Ds. W. de
Wit, Ds. D. de
Woerden, C.B. van
Woerden, C.B. van
Woudwijk, Ds. T.
Wright, Thomas
Zetten, E.
Zevenbergen, Drs. P.A.
Tot een eeuwige zegen
Ten dode of ten leven
Behouden; Bijbelstudies over Noach
De Geest van opwekking
De vrije Presbyteriaanse predikstoel
Een Zon en Schild
Gedragen en gered
Heraut van de hemelse Koning
Wachter op Jeruzalems muren
Dienaar in eenvoudigheid
In vergelegen streken
Pelgrims komen thuis
Blaast de bazuin
Die hier bedrukt met tranen zaait
Heraut van de hemelse Koning
Banden die niet breken
Uit de diepten roep ik
Sion van God begeerd
Weid Uw volk
Van overzee
Getuigen van de enige Naam
Gods genade verh. aan een 70-jarige zondaar
Nehemia een man van gebed en volharding
U wacht ik ook
Als leem in Zijn hand
Die Mij eren zal ik eren
De erve der vaderen
Een merkwaardig Vijftal
Voor klein geloovigen
Jonge zangers (deel 10)
Jonge zangers (1-a)
Jonge zangers (1-b)
Jonge zangers (1-c)
De stem van de tortelduif
Jonge zangers (1-d)
Jonge Zangers (1-e)
Jonge Zangers (1-f)
Jonge zangers (1-g)
Een wonder van genade
Geleid door Zijn Raad
De teekenen der tijden
De dood en het hiernamaals
De drie gezellinnen op de pelgrimsreis
De wederkomst des Heeren
Is Jezus de Christus? (Een apologetische bijd
De droefheid naar God
Uit genade zalig
Het boek Ruth (30 bijbellezingen)
Het was zeer goed
Yeddie's eerste en laatste Avondmaal
Gedenkschrift van Elizabeth Cairns
Door het geloof behouden
Het leven van William Huntington
Loon voor uw arbeid
Wat betekent...? Uitleg woorden statenvertaling
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Pagina 13 van 54
Theologie
Grijs
Code
Schrijver
Titel
1ZIJ2 1
Zijderveld, Ds. G.A.
Balsem uit Gilead (voor onze zieken)
Ethiek
Aanschaf
Groen
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
2AAL1 1
2AGT1 1
2ATT2 1
2BAA1 1
2BAA1 2
2BAA2 3
2BEEN 1
2BIN1 1
2BLO7 1
2BOR3 1
2BOR6 1
2BRE3 1
2BRO1 1
2BROA 1
2BROA 2
2BROA 3
2COM1 1
2DAM1 1
2DAM1 2
2DAM1 3
2DAM1 4
2DAM1 5
2DAM1 6
2DAM1 7
2DAM8 1
2DIJ2 1
2DIJ2 2
2DIV1 1
2DIV1 2
2DIV1 3
2DIV1 4
2DIV1 5
2DIV1 7
2DIV1 8
2DIV1 9
2DIV1 10
2DIV1 11
2DIV1 12
2DIV1 13
2DIV1 14
2DIV1 15
2DIV1 16
2DIV1 17
2DIV1 18
2DOR2 1
2DOR3 1
2DOU2 1
2DOU2 2
2ECK1 1
2EDW1 1
2ELS1 1
Aalst, Ds. G.J. van (e.a.)
Agteresh, Dr. H.J.
Attema, Dr. D.S.
Baaijens, J.A.
Baaijens, J.A.
Baardewijk, K. van
Beens, Ds. G.
Binsbergen-Meesters, L. van
Blok, Ds. L.
Borst, Dr. J.C.
Bor, H
Bregman, C. (e.a.)
Broek, Ine van den
Brons-van der Wekken, Sarina
Brons-van der Wekken, Sarina
Brons-van der Wekken, Sarina
Compernolle & Doreleijers
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, van Henk
Dijke-Reijnoudt, P.A.J.
Dijke-Reijnoudt, P.A.J.
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Dorp-Stolk, P.P. van
Dorp, W.G. van (Terlouw, drs.
Douma, Dr. J.
Douma, Dr. J.
Eckeveld, Ds. J.J. van
Edwards, Jonathan
Elshout, Ds. A.
Vanavond komen ze
Als grenzen vervagen
De Koran zijn ontstaan en inhoud
Verleidende machten
Ontwaakt! Oproep tot Ref. Nederland
Met blijdschap geven wij u kennis
De ziekenbezoeker
Pap, wat is een ambt?
De Eerste en de Laatste. Belijdenis des ...
Eens een dief, altijd een dief...!? (pr. & pa
Echt belangrijk, nadenken over het doel van je leven
Moderne literatuur Gewikt en gewogen (7)
Van dichtbij gezien
Ruimte door regels
Blozen mag
Opvoeden, boeiend en vermoeiend
Zit stil!
Leid mij in Uw waarheid
Leer mij Uw wet
Door U alleen. De Dordtse Leerregels
Houvast. De Gereformeerde leer kort en ...
Zijn verbond gedenken
Zijn verbond gedenken
Door U alleen
Het spel van de regels
Ons kind heeft een verstandelijke handicap (p
Op het eerste gezicht
Reformatorisch en evangelisch
Christen zijn
Alcohol
De heilige huwelijke staat
Pastorie online
Gedoopt
Muziek
Wat zegt de Bijbel over...Tijdsbesteding
Wat zegt de Bijbel over...Geboorte
Wat zegt de Bijbel over...Het huwelijk
Wat zegt de bijbel over Vriendschap
Tijd
Bekering
Liefde
Opvoeding in liefde
Christelijk gezinsleven
Rouw (rouwverwerking voor kinderen)
Adoptie
Kinderloosheid
Aids, meer dan een ziekte
Polio, een gesprek hervat
Wat ik geloof - De twaalf artikelen
Tijd is Kostbaar
Een helpende hand (1-a)
Nieuw in 2010
December 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Pagina 14 van 54
Ethiek
Groen
Code
Schrijver
Titel
2ELS1 2
2FLO1 1
2GAN1 1
2GRAA 1
2GRO7 1
2GRO7 2
2GUD1 1
2HAR1 1
2HAR1 2
2HAR1 3
2HAR4 1
2HAR5 1
2HAS2 1
2HEE3 1
2HER1 1
2HER1 2
2HER3 1
2HER3 2
2HOB1 1
2JAG1 1
2JAN1 1
2JEU1 1
2JEU1 3
2JEU1 9
2JEU1 16
2JEU1 17
2JEU1 18
2JEU1 21
2JEU1 28
2KAM1 1
2KAM4 1
2KLE4 1
2KOE1 1
2KOE6 1
2KOK4 1
2KOO3 1
2KOS3 2
2KRO2 1
2LAB2 1
2LUT1 1
2MAC1 1
2MAT3 1
2MAU1 1
2MAU1 2
2MAU1 3
2MAU1 4
2MAU1 5
2MEE3 5
2MEE3 30
2MEE3 31
2MEE3 32
2MEE3 33
2MEI1 1
2MOU1 1
2MUL4 1
Elshout, Ds. A.
Florijn, B.
Ganswijk, J.M. van
Graaf, Dr.Ir.J. van der
Groningen, H. van
Groningen, H. van
Guderian, Claudia
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Harinck, Ds. C.
Hartingsveldt, A. van
Harinck, Ds. W.
Hasselaar, Mija/Muynck, B. de
Heer, de J.M.D.
Herk, I. van
Herk, I. van
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hobrink, Drs. Ben
Jager, J. de
Jans, J.
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Kamp, Drs. Hans
Kamp, Lody van der
Klein-Vuijst, Drs. L.C.
Koelman, J.
Koeijer, Ds. J.A. de
Kok, J.
Kooten, W.H. van/Teeuw, A.A.
Koster, Uitg.
F.A. van Hartingsveldt L.A. Kroon
Labee, Ds. B.
Luther, Dr. M.
MacCheyne, R.M.
Matzken, Drs. M.H.
Mauritz, J.H.
Mauritz, J.H.
Mauritz, J.H.
Mauritz, J.H.
Mauritz, J.H.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meiden, Jaap van der
Mout-van der Linden, Frieda
Mulder, S.
Nogmaals een helpende hand (1-b)
Ouders en kinderen
Chronisch ziek zijn (pr. & pa.)
Normen op hun Waarde geschat
Samen praten (over communicatie in het huweli
Liefde en liefde is twee
Waar kom ik eigenlijk vandaag? (adoptie)
Troost in ziekte en sterven
Geestesgaven
De charismatische beweging
Gouden Gezinsmomenten
Tien geboden voor tieners
Ik wil er ook bij horen
De evangelische beweging
Mam, waar was ik toen? (1-a)
Pap, we krijgen een baby! (1-b)
In orde. Handleiding bij de Kerkelijke ...
Zijn verbond en woorden
Evolutie een ei zonder kip
De brede en de smalle weg
Mateloos (pr. & pa.)
Jongeren en Sacramenten
'n Handvol koren
Over jouw vragen gesproken
Jou een zorg
Leer mij Uw weg
Nochtans vreugde (Bijbelstudie's Habakuk)
Onnaspeurlijke rijkdom
Dichterbij dan je denkt
Manisch depressief
Dagboek van een verdoofd rabbijn
Rouwen om een kind (pr & pa)
Plichten der ouders
Het huis van God
Incest
Omgaan met dementie
Meerwaarde van een minderheid
Opvoeding in beeld
Waarover hebben we het? Gedachten over catechisatie
De gouden huwelijksregel
Liederen Sions
Rijp en gifgroen
Eén lichaam, vele leden
Voor Zijn aangezicht (huisgodsdienst vandaag)
Altijd goede moed
Stap voor Stap
Met eerbied vervuld
Er staat nog koren op het land
Opmerkelijk
Verborgen omgang
Kinderen voor God opvoeden
Licht over Israel
Als banden knellen (pr. & pa.)
De strik ontkomen
Van goedertierenheid
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 15 van 54
Ethiek
Groen
Code
Schrijver
Titel
2MUY1 1
2NEL1 1
2NOO4 1
2NOO4 2
2NOO4 3
2PFE1 1
2PLA4 1
2POL3 1
2PRI3 1
2PRI3 2
2RAY1 1
2RIJ5 1
2RYL1 1
2SCH1 1
2SCH3 1
2SCHC 1
2SCHC 2
2SCHC 4
2SCHC 5
2SCHF 1
2SCHS 1
2SEL1 1
2SEL1 2
2SEL1 3
2SEL1 4
2SEL1 5
2SIL1 1
2SMI8 1
2STA1 1
2STO2 1
2STO2 2
2STO2 3
2STO2 4
2STO2 5
2STO2 6
2STO2 7
2STO2 8
2STO2 9
2STO2 10
2TEE1 1
2TEE1 2
2TEE1 3
2TEE2 1
2TEE2 2
2TER4 1
2TER4 2
2TER4 3
2UIT3 1
2UIT3 2
2VEL2 1
2VEL2 2
2VEL7 2
2VER5 1
2VER5 2
2VERA 1
Muynck, de, Bram, e.a.
Nelson, T.
Noort, C.L.M. van
Noort, C.L.M. van
Noort, C.L.M. van
Pfeifer, Samuel
Plak, Marian
Pols, J.J.
Priester, Chr. de
Priester, Chr. de
Ray, Bruce
Rijksen, Ds. H.
Ryle, J.C.
Schreuder, Ds. A.
Schot, Ds. A.
Schalk, Peter
Schalk, Peter
Schalk, Peter
Schalk, Peter
Schreuder, Ds. A.
Schans Ton v.d.
Seldenrijk, Dr. R.
Seldenrijk, Dr. R.
Seldenrijk, Dr. R.
Seldenrijk, Dr. R.
Seldenrijk, Dr. R.
Silfhout Ds. W.
Smits, Hubrecht
Staaij, Marlies en Kees van der
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Stolk, Dr. J.
Teeuw, Drs. A.A.
Teeuw, Drs. A.A.
Teeuw, Drs. A.A.
Teerds-Gertenbach, A.
Teerds-Gertenbach, A.
Terlouw, Ds. L.
Terlouw, Ds. L.
Terlouw, Ds. L.
Uitslag, A.C. Ds.
Uitslag, A.C. Ds.
Veldhuizen, E. van
Veldhuizen, E. van
Velema, Dr. W.H.
Verhagen, Drs. P.J.
Verhagen, P.J.
Verweij, Adri (red.)
Aardig agressief
Hoofdbedekking
Mijn opa is gestorven
De stoel van Peter is leeg
Waarom mijn moeder?
Psychische stoornissen en bijbelse zielszorg
Floris net even anders
Als het anders gaat. (pr. & pa.)
Nabij U is het Woord
Het hoogste goed
Laat ons de rustdag wijden
De Pinksterbeweging en ......................
De plichten der ouders
Waarom Heere...?
Liefde tot elkaar gedachten over gemeenteleven
Dilemma's op je werk
Je baan en je leven
Christen zijn en leiding geven
Zondagsarbeid; geen rust meer?
Naar eer en geweten
Herbergzaamheid
Organen en weefsels op reis
Genetische technieken (5)
Naar een wetenschappelijke studie
Zorg en omgang
Pril leven. (Vragen en dilemma's).
Arbeid als opdracht
KoersWijzer; Bijbel als gids bij werk en roeping
Liefs uit Bogotá
Rond de geboorte (1-a)
Met vallen en opstaan (1-b)
Ik kan het zelf (1-c)
Naar school (1-d)
Nu je op school zit (1-e)
Het schoolkind van dichtbij (1-f)
In de pubertijd (1-g)
Pubers begrijpen (1-h)
Op de drempel (1-i)
Loslaten en vasthouden (1-j)
Zorgen in de laatste levensfase
Vertrouwen in de dokter? (pr. & pa.)
Genezing op het gebed?
Kijk, dat ben ik (jongen)
Kijk, dat ben ik (meisje)
Wie komt er vandaag?
Als thuisblijven moeilijk wordt
Een lege plaats
Thuis in de wereld!?
Wegwijs in de wereld
Je mag zelf bidden
Hij hoort je
Verdiept pastoraat. (pr. & pa.)
Depressiviteit en depressie
Angsten en fobieën
Ik ben wel lief... Brieven uit incestland
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 16 van 54
Ethiek
Groen
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
2VERD 1
2VIE1 1
2VIS3 1
2VIS3 2
2VIS3 3
2VIS3 4
2VISH 1
2VOS1 1
2WAL1 1
2WEE2 1
2WEE2 2
2WEE2 3
2WEE2 4
2WES9 1
2ZON1 1
Verdouw, N.
Vierbergen, Herman
Visser, W
Visser, W
Visser, W
Visser, W
Visscher Ds. W.
Voskamp, Roswitha D.C.
Wal, Dr. J. van der
Weerwoord
Weerwoord
Weerwoord
Weerwoord
Weststrate, C.J.
Zonneveld, Ds. P. van
Jongeren nu!
De schoonheid van de schepping
Bijbels licht op Adoptie
Als ik beroofd ben
Bijbels licht op kinderloosheid
Bijbels licht op Pleegzorg
Zeven woorden - korte uitleg van Bijbelse begrippen (deel 1
Thuiszorg, een handreiking aan vrijwillige...
Suïcide
Daar staan we voor (deel 1)
Geloof je dat nu echt? (deel 2)
Klopt het wel....?
Tegendraads bij tegenwind
Hij leert je bidden
Brieven voor ouders
Nieuw in 2012
(Kerk) Geschiedenis
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Blauw
Code
Schrijver
Titel
3ADC1 1
3AND4 2
3BAR3 1
3BEL1 2
3BEL3 1
3BES4 1
3BHO1 1
3BHO1 2
3BIE1 1
3BIJ4 1
3BLO2 1
3BLO2 6
3BOSJ 1
3BOSM 1
3BOT1 1
3BOT1 2
3BOT1 3
3BOT1 4
3BOT3 2
3BOU1 1
3BOU1 2
3BOU1 3
3BRE6 1
3BRO9 1
3BUU1 1
3CAM2 1
3CAR1 1
3CAR4 1
3CRU1 1
3DIE3 3
3DIV1 2
3DIV1 3
3DIV1 4
3DIV1 5
3DIV1 6
3DIV1 7
3DIV1 8
A.D.C.
Andringa, W.
Barth, Ds. J.D.
Belzen, J. van
Belzen, J. van
Best Selling Books, Uitg.
Hooghwerff B.
Hooghwerff B.
Biemond-Boer, Betsy
Bijl, A.P.
Blok, Ds. P. (en anderen)
Blok, Ds. P.
Bos, Johan
Bosman, Perry
Both, Jan
Both, Jan
Both, Jan
Both, Jan
J.C. Both
Bout, J.
Bout, J.
Bout, J.
Breedveld, S.J. (e.a.)
Bronkhorst, H.
Buuren, Gerard van
Campfens, Aad S.
Carrato Isabel
Carroll, John
Cruyningen, van Arnout
Dieren, Ds. C.A. van
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Het leven en de voorvallen van Maria van Beek
De vader des vaderlands (Kerkgeschiedenis)
Uit de historie van Gods Kerk in Schotland
Dag en nacht in Zijn Tempel
En zij begonnen vrolijk te zijn
Juliana en Bernhard. Een vorstenpaar in beeld
Het volk uit Abraham gesproten
Omdat Hij het gedaan heeft; vriendenbundel Ds. van Aalst
Die Hollanders zijn gek
Een Prince van Oraengien
Ten dienste van de Statenvertaling
Geschiedenis v.e. kerk (100 jr Ger. Gem. Dirksland)
Zeehond en Waddenzee
De laatste gulden
Kleine ornamenten in de gemeente Dirksland. 2
Middelharnis. Veranderingen in de 20e eeuw
Goeree en Overflakkee. Bezet, Belaagd en ...
Sommelsdijk, veranderingen in de 20e eeuw
Goeree-Overflakkee van jaar tot jaar (Deel 1)
Een getuige van het Licht
Een gerijpte korenschoof
Vrienden van de Bruidegom
Tussen Haringvliet en Grevelingen
Een heilige stad
Tram geeft kleur aan na-oorlogs Rotterdam
Kerken en molens op Goeree?Overflakkee
Tractoren
Encyclopedie van tractoren
Het koninklijk huis der Nederlanden
Ons buigen waar Zijn troon zal staan
Opdat zij barmhartigheid verkrijgen
Oase in de woestijn
Oase in de woestijn
De Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee (deel 1)
Het blijvende Woord dl. 1
Het blijvende Woord dl. 2
Het blijvende Woord dl. 3
December 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 17 van 54
(Kerk) Geschiedenis
Blauw
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
3DIV1 9
3EER3 1
3EGG1 2
3EGG1 8
3EIS1 1
3END2 1
3FIS1 1
3FLA2 1
3FLO1 5
3FLO1 8
3FLO2 2
3FLO2 3
3FOW1 1
3FRA1 1
3FRA4 1
3GER6 1
3GER6 2
3GEU1 1
3GOL2 1
3GOL2 2
3GRA1 1
3GRO1 1
3GRO6 1
3GRO6 2
3GRO6 3
3HEI1 1
3HEI4 1
3HEI4 2
3HEI4 3
3HEI4 4
3HEIK 1
3HER2 1
3HER3 1
3HOE8 1
3HOF7 1
3HOF8 1
3HOO9 1
3HOO9 2
3HOO9 3
3HOO9 4
3HUL4 1
3HUL4 2
3HUL4 3
3HUL4 4
3JAC3 1
3JANS 2
3JEU1 2
3JEU1 13
3JON6 1
3KAL5 1
3KER1 2
3KER4 1
3KLO2 1
3KOE8 2
3KOE8 3
Diverse schrijvers
Eerzamen, F. den
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eisma, Carl Doeke
Endedijk, Drs. H.C.
Fischer, Hans Conrad
Flakkeesche Drukkerij, Uitg.
Florijn, B.
Florijn, B.
Florijn, Dr. H.
Florijn, Dr. H.
Fowler, Will
Fraanje, Ds. J.
Frank, A.
Ger. Gemeente Tholen
Ger. Gemeente Tholen
Geus, Jan de
Golverdingen, Ds. M.
Golverdingen, Ds. M.
Graaf, de Margriet
Groningen, N.
Groef, N. van der
Groef, N. van der
Groef, N. van der
Heide, Erica van der
Heiden, B. van der
Heiden, B. van der
Heiden, B. van der
Heiden, B. van der
Heijkoop Peter
Herenius-Kamstra Ans
Hertog, Uitg. Den
Hoekman, Uitg.
Jan Hof,
Hofman, Dr. H.A.
Hoogzand, D.
Hoogzand, D.
Hoogzand, D.
Hoogzand, D.
Hul, J. van 't
Hul, J. van 't
Hul, J. van 't
Hul, J. van 't
Jacques / Ruit Wed. H. / A.
Janse, Kees
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jeugdbond Ger. Gemeente
Jongste, C. de
Kalle J.H.
Kersten, Ds. G.H.
Kers, Martin
Klok-van den Blink, Gerarda
Koekoek, M.A.
Koekoek, M.A.
Niets kan haar glans verdoven
Het eiland Goeree-Overflakkee
Gereformeerde Gemeenten in Zeeland
Jeruzalem dat ik bemin
Meester Ligthart. Wim, Zus, Jet en al die ...
Encyclopedie van de Joodse geschiedenis
Johan Sebastian Bach. (Zijn leven in...)
Gebroken dijken
Thomas Shepard
Het leven van John Livingstone
Uit de begintijd der Ger. Gemeente
Voorgangers in de noodkerk
D-Day
Ter gedachtenis
Anne Frank
Wanneer ik voor U kniel. Deel I
Wanneer ik voor U kniel (Deel II)
Nieuwe Tonge in vroeger tijden. Deel 2
Avonden met Teellinck
Om het behoud van een kerk
Er is zoveel nog niet verteld...
Oranje Nassauschool Nieuwe Tonge
Dirksland in vroeger tijden. Deel I
Dirksland in vroeger tijden Deel II
Dirksland in vroeger tijden Deel II
Phoenix-caissons
RTM stoomtram in kaart gebracht
De stoomtram op Goeree Overflakkee
RTM autobussen op de eilanden. Deel 2
De stoomtram naar het museum. Deel 14
De Atlantikwall op Goeree
Familiealbum van de Oranjes
Ontboezemingen (75 jaar Theol. School G.G.)
Alleen uit Hem en door Hem
Verzet 1940-1945
Sporen in de schemer
Blijvend gedenken
Op goede gronden
Zoals het is gebeurd
Een lange lucifer. Vijftig vertellingen
Op reis langs oude paden
Ik heb nog andere schapen
Op de orgelbank
Kerkhistorie met een knipoog
De zangers aan de oevers van de glazen zee
Bewogen pioniers
'k Zal gedenken (75 jaar Ger. Gem.)
Maarten Luther
Klacht en jubel
Naar Beth-El!
Kort historisch overzicht
Nederland Waterland
Leven en werken op de Zuid-Hollandse Eilanden
De schoolplaat buiten ons land
De schoolplaat in ons land
Nieuw in 2011
December 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 18 van 54
(Kerk) Geschiedenis
Blauw
Code
Schrijver
Titel
3KOE8 4
3KOK5 1
3KOL2 1
3KOL2 2
3KON2 1
3KON2 2
3KON2 3
3KON2 4
3KON2 5
3KON2 6
3KON2 7
3KON2 8
3KON2 9
3KON2 10
3KON2 11
3KON2 12
3KON2 13
3KON2 14
3KON2 15
3KON2 16
3KON2 17
3KON2 18
3KON2 19
3KON2 20
3KON2 21
3KON2 22
3KON2 23
3KON2 24
3KON2 25
3KON2 26
3KON2 27
3KON2 28
3KON2 29
3KOP1 2
3KRAL 1
3KUI7 3
3KUI7 4
3KUI7 5
3KUI7 6
3KUI7 7
3KUI7 8
3KUI7 9
3KUI7 10
3KUI7 11
3KUI7 12
3KUI7 13
3KUI7 14
3KUI8 1
3LAA2 1
3LAM7 1
3LEE9 1
3LEK1 1
3LEK1 2
3LEK1 3
3LEK1 4
Koekoek, M.A.
Kok/Tabor, Uitg.
Kole, Drs. I. A.
Kole, Drs. I.A.
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koninklijk huis
Koppelaar, Henk
Kramer, Lubbertje
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuijt, P.
Kuiper M
Laan, Frans van der
Lammers Fred. J.
Leeuwen, Petra van
Lekturama, Uitg.
Lekturama, Uitg.
Lekturama, Uitg.
Lekturama, Uitg.
De schoolplaat vaderlandse geschiedenis
Bijbelatlas
Ori‰ntatie in de Bijbelse oudheidkunde
Oriëntatie in de Bijbelse oudheidkunde
Het aanzien van het huwelijk: Willem-Alexander en Maxim
Beatrix - 50 jaar
Het aanzien van Maxima - 5 jaar prinses
Diana prinses van Wales
Prins Claus 1926-2002
Het aanzien van Willem-Alexander
Juliana Regina 1948-1980
Boudewijn - Het leven van een vorst
Juliana Regina 1964
Konngin Juliana - Een leven in beeld
Margriet & Pieter - 25 jaar
Er is een kroonprinses geboren
Familiealbum van de Oranjes
Vorstenhuizen van Europa
12,5 jaar Majesteit
Beatrix Regina 1982
Beatrix Regina 1983
Het aanzien - Ons vorstenhuis in 1985
50 gouden huwelijksjaren
Beatrix Regina 1981
Het aanzien van Claus - 1926-2002
De gouden koets
Claus - een leven in beeld
De kinderen van Oranje in beeld
Juliana 75 jaar - omzien in bewondering
Koningin Juliana - ongewoon gewoon
Goud op Soestdijk
Juliana 75 jaar - een leven tussen twee werelden
Vorstenhuizen in Europa
Al staat de zee ook hol en hoog ...(KNRM)
Zee op! Uit het leven van een Urker visser
Calvijns levenswerk vanuit brieven (1)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (2)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (3)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (4)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (5)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (6)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (7)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (8)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (9)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (10)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (11)
Calvijns levenswerk vanuit brieven (12)
Historische topografische kaarten
Goedereede in vroeger tijden
Er is een kroonprinses geboren
De vrouwen van de SGP
De Tweede Wereldoorlog. Verraad en verzet
De Tweede Wereldoorlog. De laffe aanval op...
De Tweede Wereldoorlog. De Hel van Birma
De Tweede Wereldoorlog. De Bevrijding
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Pagina 19 van 54
(Kerk) Geschiedenis
Blauw
Code
Schrijver
Titel
3MAD1 1
3MAL3 1
3MAS2 1
3MAS2 2
3MAS2 3
3MAU1 1
3MOT1 1
3NAP1 1
3NAT2 1
3NAT2 2
3NEE1 1
3NIE6 1
3NIE6 2
3NIE6 7
3OLI1 1
3OTT1 1
3OTT5 1
3PAS1 1
3PAS1 2
3PAT2 1
3PAT2 2
3POO4 1
3POS1 1
3RAS1 1
3REA1 1
3RED1 1
3RED1 2
3RED1 3
3RED1 4
3RED1 5
3RED1 6
3REF1 1
3RIJ4 1
3ROM3 1
3ROO4 1
3ROS4 1
3ROS4 2
3ROS5 1
3SCHE 1
3SDU1 1
3SIE4 1
3SMI2 1
3SMI5 1
3SMI7 1
3SPI1 1
3SPI1 2
3STO1 1
3TRO3 1
3UIT1 1
3UIT1 2
3UNI1 1
3VAL1 1
3VAL1 2
3VAL1 4
3VAL1 5
Maddocks, Melvin
Maliepaard, Hans
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mastenbroek, J.
Mauritz, J.H.
Motte, De Uitg.
Nap-van Dalen, C.
Natzijl, H. (e.a.)
Natzijl/van Dijk, H.
Neele Ds. C.
Niemeijer, Jan A.
Niemeijer, Jan A.
Niemeijer, Jan A.
Oliver, Robert
Otten, W.
Ottink, Hans
Pasterkamp, Riekelt
Pasterkamp, Riekelt
Paton, J.G.
Paton, J.G.
Poortvliet, Rien
Post, Dr. S.D.
Ras, C.
Reader's Digest, Uitg.
Red. Kerkgeschiedenis
Red. Kerkgeschiedenis
Red. Kerkgeschiedenis
Red. Kerkgeschiedenis
Red. Kerkgeschiedenis
Red. Kerkgeschiedenis
Reformatorisch dagblad
Rijswijk, C. van
Romijn
Roos, G
Ros, Ad
Ros, Ad
Rossum, Rie van
Scheurlen, P.
SDU, Uitg.
Simons
Smits, A.J.
Smit, Jan
Tineke Smith
Spijker, Dr. W. van 't (e.a.)
Spijker, Dr. W. van 't (e.a.)
Stoppleman, Monica
Troost, J.C.
Uitbol, J.C./Wijk, J.M. van
Uitbol, J.C./Wijk, J.M. van
Uniepers, Uitg.
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
De passagiersschepen
Stad aan het Haringvliet in vroeger tijden
Uit het diensthuis uitgeleid
Met langheid der dagen verzadigd
Sleuteldragers; Kosters aan het woord
Herdenk de trouw
Van Westvoorne tot St. Adolfsland
Op bergen en in dalen
E‚n van geest en ‚‚n van zin
In beeld gebracht 2 eeuwen kerkelijk leven
Tot een teken; Joodse feesten en symbolen
Kinderen van het platteland
Leven op het platteland
Isings
Kompleet handboek voor paarden
Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge
Dirksland veranderingen in de 20e eeuw
Uruzgan
Thuisfront Uruzgan
Zendeling op de Nieuwe Hebriden (1-a)
Zendeling op de Nieuwe Hebriden (1-b)
Dieren in de natuur
Bernardus Smijtegelt
Herkingen in vroeger tijden. Deel 2
Noord-Afrika
Predikanten en oefenaars (1-a)
Predikanten en oefenaars (1-b)
Predikanten en oefenaars (1-c)
Predikanten en oefenaars (1-d)
De vereniging van 1907 (5-a)
Predikanten en oefenaars (1-e)
De kerk in het midden
De voedsterheer der kerk
Van ploegpaard tot polopony
Schepen in de nacht
Nederlandse Psalmberijmingen Deel I
Nederlandse Psalmberijmingen Deel II
Guusje uit de Goudsbloem
Luther, onze huisvriend
Juliana 1909-2004
Boeren van toen
Stavenisse door storm en vloed
Wat harmonie vermag (Klaas Jan Mulder)
Waar U ons zendt
Oude schrijvers ""een kennismaking""""
De Synode van Dordrecht
Jodendom
Geweld bij de stromen
Gods trouw in de tropen (1-a)
Gods trouw in de tropen (1-b)
Februariramp 1953
Naftali een losgelaten hinde
Gedreven door Zijn liefde
Van kolendrager tot predikant
Bunyan in beeld
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 20 van 54
(Kerk) Geschiedenis
Blauw
Code
Schrijver
Titel
3VAL1 6
3VAL1 8
3VAL1 9
3VAL1 10
3VAL3 24
3VEL8 1
3VER1 1
3VER9 1
3VERD 1
3VISD 1
3VISM 1
3VLI4 1
3VOG6 2
3VOG6 3
3VOG6 4
3VOG6 5
3VOG6 6
3VOG6 8
3VOG6 9
3VOG6 10
3VOG6 11
3VOG7 1
3VRE1 2
3VRE1 3
3VRE2 1
3VRE2 2
3VRO1 1
3WAR5 1
3WES7 1
3WESC 1
3WESD 1
3WESD 2
3WESD 3
3WEST 1
3WEST 2
3WIJ1 5
3WIJ2 1
3WIJ6 1
3WIJ6 2
3WIL5 1
3WIL6 1
3WIN4 1
3WIN4 2
3WIN4 3
3WOE1 3
3WWA1 1
3ZEE3 30
3ZEE3 34
3ZEN2 1
3ZIN1 1
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
Valen, L.J. van
Valkenburg, R.
Veldkamp, H.
Verdouw, C
Vergunst, Ds. E.F. (e.a.)
Verdouw, N.
Visser, D.
Visscher, Marja
Vlies, Bas van der
Vogelaar, L.
Vogelaar, L.
Vogelaar, L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar. L.
Vogelaar, Ds. C.
Vreugdenhil, Ds. C.G.
Vreugdenhil, Ds. C.G.
Vreugdenhil, J.
Vreugdenhil, J.
Vroegindeweij, M.
Warburton, John
Westerbeke, J.
Weststrate, C.
Westdorp, Cathy
Westdorp, Cathy
Westdorp, Cathy
Westerbeke, Joh.
Westerbeke, Joh.
Wijk, B.J. van
Wijk, I.M. van
Wijk, J.M. van
Wijk, J.M. van
Wilkes, A.
Wilhelmina
Wind
Wind Ingeborg
Wind Ingeborg
Woerden, C.B. van
Waal, Th. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zending Gereformeerde Gemeente
Zinninq Bergmann, Mr. R.J.E.M.
John Charles Ryle, evangelieprediker
Gelijk de dauw van Hermon
Een Rijke Oogst
Wonderlijke redding uit grote benauwdheid
Wie was Ds. R. Kok eigenlijk
Uw huis en tempelzangen
Pierre Du Moulin. Hugenotenpredikant in de ..
Het land dat Ik u wijzen zal
Graaf Jan van Nassau (Een krachtig vorst ...)
Zacharias Ursinus
Goeree-Overflakkee tussen twee provinciën
Elke dag van de partij
Een gedenksteen opgericht
Tot opzieners gesteld. Deel 2.
Tot opzieners gesteld. Deel 1.
Gedenk Zijn grote daden
Van zee tot zee zal Hij regeren
Van zee tot zee zal Hij regeren (deel 2)
Roept zijn weldaan uit
In 't bangst gevaar
Mijn Toevlucht en mijn hoog Vertrek
Van overzee
Medeburgers der heiligen
Maar nu nabij gekomen
De kerkgeschiedenis deel 1
De kerkgeschiedenis deel 2
Dirksland in de jaren '50
Weldadigheden van een Verbonds-God
De armen verzadigd
Kleine kracht, 80 jaar Ger.Gem Nieuwdorp
Dirksland voor wie het zien wil
Dirksland Sas in genealogisch perspectief.(I)
Om de boerderijen in de gemeente ... (3)
Vissers van Noordwijk
Rondom het altaar
Zoals Gods vinger schrijft
Teken van God's trouw
Dwangarbeid
Lotgenoten
Kinderkookboek
Eenzaam maar niet alleen
Het vergeten landleven
Werken met zorg
Stadsleven in grootmoeders tijd
Zendeling David Brainerd
Goeree-Overflakkee in oude ansichten
Slachtschaepkens Christi
De samenzwering
Zending op Irian Jaya
In dienst van drie vorstinnen. Het leven van
Ouderen 15+
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7ABD1 1
7ADE2 1
Abdolah, Kader
Ader-Appels, N.A.
De adelaars
Een Groninger pastorie in de storm
December 2012
Aanschaf
Aanschaf
Pagina 21 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7ADR1 1
7AKK2 1
7AKK2 3
7AKK2 5
7ALB1 1
7ALC1 4
7ALC1 5
7ALE2 1
7ALE3 1
7ALE3 2
7ALE3 3
7ALE3 4
7ALG1 1
7APP1 1
7APP1 2
7ARC1 1
7ARC1 2
7ARC1 3
7ASS2 1
7ASS2 2
7ATT1 2
7AUS1 1
7AUS2 1
7AUS2 2
7AUS2 3
7AUS2 4
7AUS2 5
7AUS2 6
7AUS2 8
7AUS2 10
7AUS2 11
7AUS2 12
7AUS2 13
7AUS2 14
7AUS2 15
7BAA2 1
7BAA2 2
7BAA2 3
7BAA3 2
7BAA3 3
7BAA3 4
7BAA3 5
7BAA3 6
7BAA3 7
7BAA3 8
7BAA3 9
7BAA3 10
7BAA3 11
7BAA3 13
7BAK4 1
7BAL1 1
7BAL1 2
7BAL1 4
7BAR2 6
7BEL2 1
Adriaan, J.
Akkerman, S.P. Ozn.
Akkerman, S.P. Ozn.
Akkerman, S.P. Ozn.
Albe
Alcock, D.
Alcock, D.
Alexander, G.M.
Alexander, Tamara
Alexander, Tamara
Alexander, Tamara
Alexander, Tamara
Algenstaedt, L.
Apperloo, M.
Apperloo, M.
Archem, Johanne A. van
Archem, Johanne A. van
Archem, Johanne A. van
Assumburg, H. van
Assumburg, H. van
Atten, A. van
Austveg, I.
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Austin, Lynn
Baardewijk, K. van
Baardewijk, K. van
Baardewijk, K. van
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baardman, C.
Baker, Eleanor
Balkenende, W.P.
Balkenende, W.P.
Balkenende, W.P.
Baron-Janssen, Ineke
Bel, N.
De princevlag waait
De Gaailanden
Het barre jaar
Verlopend getij
Engracia Maria Alcabaz
Hubert Bohun
Bruid van Genève
Een schakel in de ketting
De erfenis
Uit de verte (deel 1) 2-a
Verder langs de weg (deel 2) 2-b
Diep in mijn hart (deel 3) 2-c
Samuël, een zoon der wet
De Gulden Draeck
De laatste tocht
Mensen van de grens
Een nieuwe wereld
Terug naar Vlaanderen
Ontastbaar gebied
Tournee
De jonge Hugenoten
Zuster Gon Klavervier
Eva's dochters
De boomgaard
Bevrijdend licht (3-a)
Toevlucht
Donker vuur (3-b)
Donker vuur
Vlam van hoop (3-c)
Eigen wegen, Roman
Het huis van mijn moeder
Laatste vlucht
Eindelijk thuis
Tegen de stroom in
Ver bij jou vandaan
De toekomst is al begonnen
Er kan nog van alles gebeuren
De waterbruid
De uiterste wil
Een lied van den Biesbosch
Het defilé der overbodigen
Het geslacht Dalman op drift
Het geslacht Dalman
In de greep van de waterwolf
Modder is gevaarlijk
Moddergeuzen
Nieuwste omnibus
Onrust in de Biesbosch
Zeventig maal zevenmaal
Geschroeide aarde
Blij op het puin
Groot gewin
Judith van mij
Huil niet om mij
Overleven in niemandsland
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 22 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7BEN1 1
7BEN1 2
7BEN5 1
7BER1 1
7BER1 2
7BER1 6
7BER1 9
7BER2 1
7BER2 2
7BER2 3
7BER2 4
7BER4 1
7BER5 1
7BER6 1
7BERB 1
7BERB 2
7BERW 1
7BIJ3 1
7BLE1 1
7BLE1 2
7BLI1 1
7BLI1 8
7BLI1 14
7BLI1 15
7BLI1 19
7BLI1 20
7BLO8 1
7BLO8 2
7BLO8 4
7BLO8 5
7BLU1 1
7BOE4 1
7BOE4 2
7BOE5 1
7BOE7 1
7BOK1 1
7BOK2 1
7BOK2 3
7BOK2 7
7BON3 1
7BOO2 1
7BOO7 1
7BOR5 1
7BOR5 2
7BOR5 3
7BOR5 4
7BOR5 5
7BOR5 7
7BOR5 8
7BOR5 9
7BOR5 10
7BOR5 11
7BOS3 1
7BOT2 1
7BOW1 1
Bender, Carrie
Bender, Carrie
Benschop, Lieneke
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, Greetje van den
Berg, Greetje van den
Berg, Greetje van den
Berg, Greetje van den
Berken, T. van
Bertelsen, E.
Bertin, M.
Berge, Beatrijs van den
Berge, Beatrijs van den
Bergwerf, Eveliene
Bijl, van der, Anne
Blei-Strijbos, Corry
Blei-Strijbos, C.
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blom, Trudi
Blom, Trudi
Blom, Trudi
Blom, Trudi
Blumenthal Lazan, Marion
Boer-Overduin, G.
Boer-Overduin, G.
Boeder, Andre
Boer-Walhout
Bokhorst, G. van
Bokma, T.
Bokma, T.
Bokma, T.
Bond, Douglas
Boon, A.
Boom, Corrie ten
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Bosheuvel, K. van
Bottema, T.
Bowen, M.
Het slingerpad
Miriam
Een boerenknecht wordt Gods knecht
Als het tarwegraan sterft
Roepend om redding
Voor altijd vogelvrij?
Als lammeren in het midden van de wolven
Glazen Deuren
Witte orchidee
Onbekende verten
Vreemd vertrouwd
De dochters van de generaal
De dag breekt door
De twaalf aan weerszijden van den muur
Volk van beloften
Gruwel in Sion
De erfdochter van Rennenberg
Geheime gelovigen
Brieven zonder antwoord
Sara komt thuis
Vlucht in veilige handen
Spelen met vuur
De wedloop
Als opgejaagd wild
Doodlopende Weg
Schipbreukeling
Dat kan ook voor jou (1-c)
Ga naar je eigen soort (1-b)
Schaduwen en lichtglans
Anders dan wij denken
Vier gelijke stenen - op de vlucht voor de holocaust
Wij gaan dezelfde weg
Omweg naar het geluk
Door het oog van de naald
De maan gaat met je mee
Wevers
De stille strijder
Catastrophe
De vagebond
Het verraad
De boodschap van Vrede
De schuilplaats
De bevrijding
De veilige weg
Moeder's erfenis
Tocht van vertrouwen
Verhalenderwijs
Boven op de berg
Anke weet het zeker
Het belangrijkste
Bladzij 28
Levensflitsen
Zij bouwden aan hun levenshuis
Aardolie, zigeuners en Freddie
De Nederlanden
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Pagina 23 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7BOW1 2
7BOW1 3
7BOW1 4
7BRA2 1
7BRA3 1
7BRA3 2
7BRA5 2
7BRA7 1
7BRA8 1
7BRAN 1
7BRAU 2
7BRAU 4
7BRE5 1
7BRE5 2
7BRI2 1
7BRI2 2
7BRI2 3
7BRO2 1
7BRO3 1
7BRO8 1
7BROE 1
7BROE 2
7BROE 3
7BROE 4
7BROE 5
7BRU1 2
7BRU2 1
7BRU2 6
7BRU2 8
7BRU3 2
7BRU3 3
7BRU3 4
7BRU3 5
7BRU3 6
7BRU4 1
7BRU4 2
7BRU4 4
7BRU7 1
7BRU7 2
7BRU7 3
7BRU7 4
7BRU7 5
7BRU7 6
7BRU7 7
7BRU7 8
7BRU7 9
7BRU7 10
7BRU7 11
7BRU7 12
7BUC1 1
7BUC1 2
7BUD1 1
7BUD3 1
7BUD4 1
7BUD4 2
Bowen, M.
Bowen, M.
Bowen, M.
Braber, J.L.
Brainerd, D.
Brainerd, D.
Brakel, Jan van
Brandt, W.
Brandt-Vos, J.
Brands, Jenne
Brausewetter, A.
Brausewetter, A.
Brett Young, F.
Brett Young, F.
Briggs, A.M.
Briggs, A.M.
Briggs, A.M.
Brooks, Thomas
Broekhoff, K.H.
Brown, J.D.
Broeke-Bruins, Ine ten
Broeke-Bruins, Ine ten
Broeke-Bruins, Ine ten
Broeke-Bruins, Ine ten
Broeke-Bruins, Ine ten
Brugmans, W.
Bruijn, C.
Bruijn, C.
Bruijn, C.
Bruijn-Ouwehand, M.
Bruijn-Ouwehand, M.
Bruijn-Ouwehand, M.
Bruijn-Ouwehand, M.
Bruijn-Ouwehand, M.
Bruinooge-Vat, G.
Bruinooge-Vat, G.
Bruinooge-Vat, G.
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Wanda E. Brunstetter
Wanda E. Brunstetter
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Brunstetter Wanda E.
Büchner Barbara
Büchner Barbara
Budd, L.
Buddingh, J.P.
Budding, Ds. D.J.
Budding, Ds. D.J.
Beschermer van het geloof
Ik zal handhaven
Prins en Ketter
50 jaar Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland
Zijn strijd en overwinning
Leven van kracht tot kracht
Een menselijke veroordeling...
Zwarte moeson
De gouden bark
Schakels
De erfge
Meester van het leven?
Zij zoeken een vaderland
Storm over Afrika
Als een wortel uit dorre aarde
't Is mijn broeder
Het derde kind
Leven en sterven van Susanna Bell
De politie der wildernis
Dominee in Dixië
Laat liefde leven (dubbelroman)
Een vlinder in de schemering
Als breekbaar kristal
Herfstdroom
De geur van lavendel
Het geluk van Nolleke Veerbeek
Arjen
Simon en Johannes
Wendelmoet
Hermelijn's dochter
Het machtige visioen, noodkl. over Washington
Het stenen hart
Springvloed
Dreigende branding
Draagt elkanders lasten (1-a)
Leer elkaar vertrouwen (1-b)
Wachten op elkaar (1-c)
De weg terug
Een nieuw begin (deel 3)
Gebroken dromen (deel 2)
Het geheim
De beproeving
Het keerpunt
Blij van hart (deel 1) 7-A
Uitzien naar een wonder (deel 2) 7-B
Rijk aan eenvoud (7c)
Hoop doet leven (deel 4)
Kelly (deel 1) 11-a
Betsy (deel 2) 11-b
De pestdagen
De vrouw van de ketter
Sneeuw in april
Water en land
De band die nooit breekt
Ik zal wederbrengen (2-a)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Pagina 24 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7BUD4 3
7BUD4 4
7BUI1 1
7BUI1 2
7BUI1 3
7BUK1 1
7BUN4 1
7BUR1 1
7BUR2 1
7BUR2 2
7BUR4 1
7BUR4 2
7BUR4 3
7BUR4 4
7BUR4 5
7BUR4 7
7BUR4 8
7BUR4 9
7BUR4 10
7BUR4 11
7BUR5 1
7BUR5 2
7BUR5 3
7BUR5 4
7BUR5 5
7BUR5 6
7BUR5 7
7BUR9 1
7BUT1 1
7CAN1 1
7CAP2 1
7CAR3 1
7CAR5 1
7CAT2 1
7CAT2 2
7CAV1 1
7CAV1 2
7CAV1 3
7CAV1 4
7CAV1 5
7CAV1 6
7CAV1 8
7CAV1 9
7CAV1 10
7CAV1 11
7CAV1 12
7CAV1 13
7CAV1 14
7CAV1 15
7CAV1 17
7CAV1 18
7CHA1 1
7CHA3 1
7CHA3 2
7CHA3 3
Budding, Ds. D.J.
Budding, Ds. D.J.
Buitelaar, Johanna
Buitelaar, Johanna
Buitelaar, Johanna
Buksbazen, L.
Bunyan, John
Burghout, Adri
Burgess, A.
Burgess, A.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burgers-Drost, J.
Burggraaf, G.P.P.
Burggraaf, G.P.P.
Burggraaf, G.P.P.
Burggraaf, G.P.P.
Burggraaf, G.P.P.
Burggraaf, G.P.P.
Burggraaf, G.P.P.
Burg, van den P.
Buth-Villerius, L.
Canter, J. de
Capelle, M.C.
Carmichael, A.
Carmischael-Lambert
Gohlke Cathy,
Gohlke Cathy,
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Cavanaugh, Jack
Chamson, Andr‚
Chaiken, Linda
Chaiken, Linda
Chaiken, Linda
Ik zal raad geven (2-b)
Reddende liefde (verhalen en gedichten)
De hele wereld (2-b)
De weg die voor ons ligt (2-a)
De thuisweg (2-c)
Zij zochten een stad
De Christenreis
Helium 3
Een kleine vrouw
Een kleine vrouw
Alles draait om de liefde
Waarom die onrust in mij
Als het geluk aanklopt
Het thuisgebleven kind
De toekomst begint morgen
De moed om lief te hebben
De horizon blijft boeien
Liefhebben is thuiskomen (dl.1)
Vergrendelde harten (dl.2)
Een zonnestraal doorbreekt de mist (dl.3)
Wybe Wevers, de vrije geus (1-a)
Wybe Wevers de zwarte colonel (1-b)
Mariniers bij de Royal Air Force
Wybe Wevers de bevelhebber (1-c)
Mariniers bij de US Navy
Mariniers achter de frontlinie
In de macht van beul Del Castro
Als broeders tezamen wonen
Ik laat u niet los
De Ulekop
Wat is er van de nacht
Mimosa
De missie
Een naam om trots op te zijn
Beloof het mij
De Puriteinen (1-a)
De Kolonisten (1-b)
De patriotten (1-c)
De tegenstanders (1-d)
De pioniers (1-e)
De bondgenoten (1-f)
De verborgen Bron
Naar het beloofde land (9-b)
De trots en de passie (9-a)
De vredestichters (1-h)
De slaap der gerusten (10-a)
Zaad van vernietiging (10-b)
De slaap der gerusten (14-a)
Zaad van vernietiging (14-b)
Meer dan aardse machten (10-c)
Vecht voor mij
De galei
De Zijdeplantage
Bittere erfenis
Bedreigd geluk
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 25 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7CHO1 1
7CHR1 1
7COB1 1
7COB1 2
7COR1 1
7COR2 1
7COR2 2
7DAM2 1
7DAM4 1
7DAM4 2
7DAM4 3
7DAM4 4
7DAM5 1
7DAM7 1
7DAM7 2
7DAM7 3
7DAR1 1
7DAU2 1
7DAV3 1
7DEK1 1
7DEK1 2
7DES1 1
7DES1 3
7DIE1 2
7DIE1 3
7DIE1 5
7DIE2 1
7DIJ1 1
7DIJ5 1
7DIJ5 2
7DIJ5 3
7DIJ5 4
7DIJ5 5
7DIJ5 6
7DIJ5 7
7DIJ5 8
7DIJ5 9
7DIJ5 10
7DIJ5 14
7DIJ5 15
7DIJ5 16
7DIJ5 17
7DIJ6 7
7DIO1 1
7DIO1 2
7DIO1 3
7DIV1 1
7DIV1 2
7DIV1 3
7DOB1 1
7DOB2 1
7DOE3 1
7DOL1 1
7DOL1 2
7DON3 1
Chorev
Chrapov, N.P.
Coble Colleen,
Coble Colleen,
Coray, Henry
Cormick Martinusen, Cindy MC
Cormick Martinusen, Cindy MC
Dam, C.F. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, J. van
Dam, K. van
Dam, A. van
Dam, A. van
Dam, A. van
Darlington
Daudet, A.
David, Jitschak
Dekker, J.
Dekker, J.
Dessel-Poot, M. van
Dessel-Poot, M. van
Diemen-de Jel, N.W. van
Diemen-de Jel, N.W. van
Diemen-de Jel, N.W. van
Diemer, H.
Dijck, W.J.D. van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijk-Has, Nellie van
Dijkmeijer, Jolanda
Dion, Emis
Dion, Emis
Dion, Emis
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Dobschiner, J.R.
Dobson, Melanie
Doevendans, S.A.
Doleweerd, J.H. van
Doleweerd, J.H. van
Donk, Arina
Kinderen, ik schrijf jullie
Het geluk van het verloren leven
De dochter van de vuurtorenwachter
De bruid van de vuurtorenwachter
Zoon van tranen
De winter gaat voorbij
De winter gaat voorbij
Spiegel van staten en steden
Verloren in het woeste land
Vlucht door het woeste land
Strijd om het verloren dorp
De laatste vioolklank
Doorbraak
De oversteek
Jacht op de oceaan
Dood spoor - Een vrijheidsideaal ontspoort tot terreur
De verloren zus
Fromont en Risler
Gegijzeld in Entebbe
In de schaduw der molenwieken
Onvolwaardig
Kogels voor eenzamen
Het eiland in de verte
't Olde Volderink
Vrouwe Jannuike van 't Olde Volderink
De ondergang van 't Arnink
Op de rand van leven en dood
Het verdwenen medaillon
Als lichtende sterren
Als het hart gaat spreken
Bab West
Caroline's dochter
De brandende lamp
De zilveren bel
En het zaad viel....
Vergeef ons onze schulden....
Gelijk ook wij vergeven....
De brug naar het hart
Recht als een rieten fluit
Vertrap het koren niet
Jeugd zoekt een haven
Alles ging anders
Je staat er niet alleen voor!
Nikas & Katharina. Het begon in Korinthe (1-a
Nikas & Katharina. In de schaduw van ... (1-b
Nikas & Katharina. De lauwerkrans van ... (1Een Lied op de Sabbatdag
Een Lied op de Sabbatdag
Kerstverhalen uit Alblasserwaard
Te mogen leven
Duister verleden
Hajo
Tot dienst geroepen
Toch geen buitenstaander
Wie zichzelf overwint
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Pagina 26 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7DON3 2
7DON3 3
7DON5 1
7DOR1 1
7DOR1 2
7DOR1 3
7DOR1 4
7DOR1 5
7DOR1 6
7DOR4 1
7DOR4 4
7DOR4 5
7DOR4 6
7DOS1 1
7DRE3 1
7DRE3 2
7DRE4 1
7DRI1 1
7DRO1 2
7DRO1 3
7DRO1 4
7DRO1 5
7DRO1 6
7DUB1 1
7DUI3 2
7DUI4 21
7DYE1 1
7EBE3 1
7EDE1 1
7EDE1 2
7EEK1 2
7EEK1 3
7EEK1 4
7EEK1 5
7EER1 1
7EER1 2
7EER1 3
7EER1 4
7EER2 1
7EGG1 10
7EGG1 17
7EGG1 18
7EGG1 19
7EIG1 1
7EIJ1 1
7ELL2 1
7ELL3 1
7ELL3 2
7ELL3 3
7ERC1 1
7ERI1 1
7ERK2 1
7ERK2 2
7ERK2 3
7EST1 1
Donk, Arina
Donk, Arina
Donk R.
Dorp-Ypma, J. van
Dorp-Ypma, J. van
Dorp-Ypma, J. van
Dorp-Ypma, J. van
Dorp-Ypma, J. van
Dorp-Ypma, J. van
Dorsten, Johan van
Dorsten, Johan van
Dorsten, Johan van
Dorsten, Johan van
Dose, J.
Dreux, D.
Dreux, D.
Drewes, A.J.
Drijver, Ds. F.W.
Drost-Brouwer, A.C.
Drost-Brouwer, A.C.
Drost-Brouwer, A.C.
Drost-Brouwer, A.C.
Drost-Brouwer, A.C.
Dubbeld, C.
Duin, M. v.d.
Duinen, Sj. van
Dyer, Charles
Eberle, G.
Eden, F.
Eden, F.
Eekhout, J.H.
Eekhout, J.H.
Eekhout, J.H.
Eekhout, J.H.
Eerbeek, J.K. van
Eerbeek, J.K. van
Eerbeek, J.K. van
Eerbeek, J.K. van
Eerland-de Meijer, G.C.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eigenhuis, J.
Eijk, N. van
Ellsberg, Edward
Ellis Mary
Mary Ellis
Ellis Mary
Erckmann-Chatrian
Erics, L.
Erkelens, L.
Erkelens, L.
Erkelens, L.
Estabrooks, Paul
Draagt het niet alleen, Anne
Onbewoonbaar verleden
De uitwisseling
De Ganzenburcht
Daar ligt Jeruzalem
Geliefde zoon
Op aantrekkelijke voorwaarden
Twee rozen zijn rood...
Boven de polder de hemel
In Staphorst groeit het geluk
Gelderland mijn vaderland
Het mocht een wonder heten
Lied van een bouwer
De vriendin van Doctor Luther
Ik wil geen beul zijn
Reinier Adriaensz.
Om des gewetens wil
Langs opgaande wegen
Meer dan een belofte
Heiltje Maria
Op weg naar morgen
Voorbij de horizon
Als een bloem in het gras
De scherpschutter der valleien
De rode golf
Geen brug meer voor Marinda en Rianne
Doelwit
De wagenmenner
Gerechte straf
Meer dan goud
De zonderlinge avonturen van Mijnheer Peacock
Patriciërs
Warden een koning
Jermolijn
Beumer en Co.
Strooschippers
Verhalen
Asuncion, het Spaanse sprotje
De tweelingbroeders
Licht en schaduw rond Oranje
Joris, de zoon van de beeldensnijder
De turfschipper van Leur
Lange Hans
De schout van Amsterdam
Avonturen op de Willem Ruijs
In de greep van het ijs
Vol goede moed (deel 1)
Dicht bij huis (deel 2)
Met liefde bereid
Vriend Frits
De open deur
De eerkroon
Deze kinderen hebben geen vader
Rechte lijnen
Overleven in Noord-Korea
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Pagina 27 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7EVA1 1
7EVA1 2
7EVA1 3
7FAS1 1
7FEL1 1
7FIS3 1
7FLI1 3
7FLO1 6
7FLO3 1
7FLO3 2
7FLO4 1
7FLO4 2
7FOK1 1
7FOL1 1
7FOR1 1
7FRA1 1
7FRA3 2
7FRA3 5
7FRI1 1
7FRI1 2
7FRI1 3
7FRI1 9
7FRI1 10
7GAB1 1
7GAL2 1
7GAL2 2
7GAL2 3
7GAL2 4
7GAL2 5
7GAL2 6
7GAT1 1
7GEE1 1
7GEE1 2
7GEL2 1
7GEL2 2
7GEO1 1
7GER2 1
7GER2 2
7GER5 1
7GIE1 1
7GIL4 1
7GIL4 2
7GIL4 3
7GIL4 4
7GOL1 1
7GOL5 1
7GOL5 2
7GOL5 3
7GON1 1
7GOO1 1
7GOO1 2
7GOR1 1
7GOS1 1
7GOU1 1
7GOU1 2
Evans, Richard Paul
Evans, Richard Paul
Evans, Richard Paul
Fasseur, Cees
Feldner, W.
Fischle, E.
Flier, A. van der
Florijn, B.
Florijn Els
Florijn Els
Florijn, Henk
Florijn, Henk
Fokkens-peters, Greet
Follett, James
Ford, Sallie Rochester
Frank, Anne
Frankema, H.E.
Frankema, H.E.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Gabhart A.
Gali‰n-de Boer, H. v.d.
Gali‰n-de Boer, H. v.d.
Gali‰n-de Boer, H. v.d.
Gali‰n-de Boer, H. v.d.
Gali‰n-de Boer, H. v.d.
Gali‰n-de Boer, H. v.d.
Gates H.L.
Geest, K. van der
Geest, K. van der
Gelder, D. de
Gelder, D. de
George, Amy
Gerhart, H.
Gerhart, H.
Gerstner, Edna
Giessen, A. van der
Morris, Gilbert
Morris, Gilbert
Morris, Gilbert
Morris, Gilbert
Gollwitzer, H.
Parsons Golden,
Parsons Golden,
Parsons Golden,
Gonin, Marc-Francois
Gooijer, A.C. de
Gooijer, A.C. de
Gorter, D.
Gosker Ewoud
Gouman, B.
Gouman, B.
De Spiegel (2-b)
Het medaillon (2-a)
Het Carrousel (2-c)
Wilhelmina. Sterker door de strijd
Boer en rechter
Zestien maanden in gevangenschap
Toen de duisternis dreigde
Die het Licht is in de duisternis
Het meisje dat verdween
Laatste nacht
Eindhalte
De tempel van Meerman
Het oude gaat voorbij
Churchills goud
Mary Bunyan. De blinde dochter van John ...
Het achterhuis
Het wiel wentelt voort
De vruchten rijpen
De Klap
Ontmoeting voor de poort
Met dank aan de juf
Storm over Jeruzalem
Voor geen geld te koop
Ik zorg voor jou
Marjan Hooning
Ook jouw geluk komt, Matty
Elkaar vinden
Jij bent mijn spiegel
Regenboog en kruis
Nou, adjuus dan!
Verkochte zielen
Op weg naar de toekomst
Janneke
De basis is liefde
Onder het glas bloeit de liefde
Weerzien aan de overzijde
Woeste Warto
Eb en vloed (Het leven van Lien van Doorn)
Idelette van Bure
Dorp in de mist
Dagboek van een dienstmeisje
Verbond van liefde (Deel 1) 2-a
Stad van de vijand (deel 2) 2-b
Mannen van eer deel 3
En brengen waar gij niet wilt
In de schaduw van de zonnekoning (1a)
Gevangene van Versailles (Deel 2) 1-b
Beloften van vrijheid (Deel 3) 1-c
Het leven van Idelette de Bure
Met groot verlof
De wacht in de Dessa
De bewoners van Rodelsheim
De koninklijke weg
Bovenmolen
De Carnissehoeve
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 28 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7GOU1 3
7GOY1 1
7GOY1 2
7GOY1 3
7GOY1 4
7GOY1 5
7GOY1 6
7GOY1 7
7GOY1 8
7GOY1 9
7GRA2 1
7GRA2 2
7GRA2 3
7GRA2 4
7GRA2 5
7GRA2 7
7GRA2 8
7GRA2 9
7GRA2 10
7GRA2 11
7GRA3 1
7GRA4 1
7GRA7 1
7GRA8 2
7GRA8 4
7GRA8 5
7GRI1 1
7GROE 1
7GRU1 1
7GUL1 3
7HAA1 1
7HAA2 1
7HAG2 1
7HAG2 2
7HAG2 3
7HAG2 4
7HAG2 6
7HAL1 1
7HAL1 2
7HAR2 1
7HAR3 1
7HAR7 1
7HAS1 1
7HAS3 1
7HAU1 1
7HED1 1
7HED1 2
7HEE1 2
7HEE1 5
7HEE2 1
7HEE2 2
7HEE2 3
7HEE2 4
7HEE2 5
7HEE2 6
Gouman, B.
Goyer Tricia
Goyer Tricia
Goyer Tricia
Goyer Tricia
Tricia Goyer
Goyer Tricia
Tricia Goyer
Goyer Tricia
Goyer Tricia
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Graaff, Barend de
Grandia, C.
Grane, H.
Graaf, A. van de
Graaf, B.J.W. de
Graaf, B.J.W. de
Graaf, B.J.W. de
Griese, F.
Groeneweij Christine
Gruijter, Erik de
Gulbranssen, T.
Haak, K.
Haar, ter Jaap
Hage, Jetty
Hage, Jetty
Hage, Jetty
Hage, Jetty
Hage, Jetty
Halm, N. van
Halm, N. van
Hart, M.E. 't
Harte, C. van
Harris, Beth Coombe
Haspels, G.F.
Hassan Yousef, Mosab
Hauptmann, G.
Hedlund, Jody
Hedlund, Jody
Heerde, Gerrit van
Heerde, Gerrit van
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Niet enkel duisternis
De as van het verleden
Het licht van de dageraad
Een lied in de nacht
De schaduw van zijn vleugels
Een vallei van verraad
Het verscheurde land
De geur van vrijheid
De koerierster
Vogelvrij
Roman omnibus
Anne-Co trilogie
De blikken dominee
Herr Kantor
Het geslacht van Garderen
Om 't stenen paert
Werkend wacht ik
De man uit de boerenhemel
Hermen van Garderen Jr.
Zoon zonder vader
Er is een weg terug
De schoonste roos
Jij hoort bij ons
Wapensmid
Een rijke koopman
De jeugd van Da Costa
Er rijdt iemand door de wereld
Schuilplaats in gevaren
Brand!
Het geslacht Bjorndal (trilogie 1-a, 1-b, 1-c
De grote glorie
Tristan en Isolde
Schaduw? Dan schijnt de zon!
Waarom Ellen huilde
Doe maar gewoon
Is dit de goede weg Christine?
De afspraak
De Grafhorst
Boelhuis bij Jaap Grafhorst
Woningruil
Zoutwaterliefde
In de greep van de Druiden
Zee en heide
Zoon van Hamas
De ketter van Soana
De predikersbruid
De zendelingsvrouw
De rondweg
Mensen in gala
Een pad door de zee (1-a)
Jou kan ik niet vergeten (1-b)
Leid ons in uw wegen
Voor elk die in het duister dwaalt
Als het leven een wending neemt
Kitty's erfenis
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 29 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7HEE2 7
7HEE2 8
7HEE2 9
7HEE2 10
7HEE2 11
7HEE2 12
7HEE2 13
7HEE2 14
7HEE2 15
7HEG1 1
7HEI2 2
7HEI2 4
7HEI7 1
7HEI7 2
7HEI7 3
7HEIA 1
7HEIJ 1
7HEN2 1
7HEN2 2
7HEN2 3
7HEN2 4
7HEN2 5
7HEN2 6
7HEN2 7
7HEN2 8
7HEN2 9
7HEN2 10
7HEN2 11
7HEN2 12
7HEN2 13
7HEP1 1
7HER3 1
7HER3 2
7HER3 3
7HER5 1
7HET1 1
7HID1 1
7HID1 2
7HID1 3
7HID1 4
7HIG2 1
7HIG2 2
7HIG2 3
7HIL2 1
7HIL3 2
7HIL3 6
7HIL3 7
7HOB1 1
7HOC1 1
7HOC2 2
7HOC2 3
7HOE1 1
7HOE2 1
7HOE5 2
7HOE7 1
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heemskerk, J.D.
Heg, Lisette vd
Heitefuss, C.
Heitefuss, C.
Heitzmann, Kristen
Heitzmann, Kristen
Heitzmann, Kristen
Heide, Erica van der
Heijboer, Jolande
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Henderson, Dee
Hepple, A.
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Herr, Ethel
Hettema, H.W.
Hidding, J.
Hidding, J.
Hidding, J.
Hidding, J.
Higley, T. L.
Higley, T. L.
Higley, T. L.
Hildebrand
Hilst, M. van der
Hilst, M. van der
Hilst, M. van der
Hobrink, Drs. Ben
Hocker, O.
Hocking, J.
Hocking, J.
Hoeven, J. van der
Hoefnagel, Jac.
Hoek, G.H.
Hoekstra, T.
Vergeefse vlucht
Belofte kind
Beloftekind
Breekbaar verbond
Als bloemen opengaan
Liefde langs slingerpaden
Beslagen vensters
Aïsha's zoektocht
Ga niet alleen
Mara
Het zout der aarde
De Weinands
De erfenis van Rose (1-a)
De zilvermijn (1b)
De wijnrank (1c)
Alleen red je het niet
De juiste trein vanaf het verkeerde perron
De bemiddelaar (1-a)
De beschermer (1-b)
De waarheidszoeker (1-c)
De strijder (1-d)
De heelmeester (1-e)
De redder (1-f)
De Overlever (1-aa)
Het Geschenk
Toewijding (9-a)
Onverschrokken (9-b)
Trouw (9-c)
Heldenmoed (9-d)
De getuige
Het valkenhuis
Van 's Heeren wegen (1-a)
Van 's Heeren wegen (1-b)
Van 's Heeren wegen (1-c)
Mijn schild ende betrouwen
Dispereert niet
Heuving's haardstee
De wolvenjacht
Romance in Parijs
Liefde in het oude landschap
Schaduw van Colossus
Dodenstad (Deel 2) 1-b
Vuurwachter (deel 3) 1-c
Na vijftig jaar
De Astarte van Nineve
Prawiro
Toja Tirta (Heilig Water)
Moderne wetenschap in de Bijbel
Twee strijders des Heeren
De man die niet twijfelt
De dwaze gelofte
De grote verdrukking
Veilig in gevaar
Dodenwacht bij onze gevallenen
En het werd licht
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 30 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7HOF1 1
7HOF1 2
7HOF1 3
7HOF1 4
7HOF1 5
7HOF1 6
7HOF1 7
7HOG1 1
7HOG1 2
7HOG1 3
7HOL1 1
7HOL7 1
7HOL8 1
7HOL8 2
7HOL8 3
7HOM1 1
7HON2 1
7HON3 1
7HOO1 2
7HOO4 1
7HOO4 2
7HOO4 3
7HOO4 4
7HOO4 5
7HOO4 6
7HOO4 7
7HOO4 8
7HOO4 9
7HOO4 10
7HOO4 11
7HOO4 12
7HOO4 13
7HOO4 14
7HOO4 15
7HOO4 16
7HOO4 17
7HOO4 18
7HOO4 19
7HOO4 20
7HOO4 22
7HOO4 23
7HOO4 24
7HOO4 25
7HOO4 26
7HOO4 27
7HOO4 28
7HOO6 2
7HOO7 1
7HOO7 2
7HOO7 3
7HOO7 8
7HOO7 9
7HOO8 1
7HOOR 1
7HOOR 2
Hoff, B.J.
Hoff, B.J.
Hoff, B.J.
Hoff, B.J.
Hoff, B.J.
Hoff, B.J.
Hoff, B.J.
Hogenbirk, D.
Hogenbirk, D.
Hogenbirk, D.
Holten, F. van
Hollander, Bronder, Wil den
Holton / Roper, C. / G.
Holton / Roper, C. / G.
Holton / Roper, C. / G.
Homoet, J.C.
Hong, Edna
Honselaar, B.
Hoogenbirk, A.J.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogewerff, G.C.
Hoogstraaten-Schoch, A.
Hoogstraaten-Schoch, A.
Hoogstraaten-Schoch, A.
Hoogstraaten-Schoch, A.
Hoogstraaten-Schoch, A.
Hoogstraten, N.
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Het lied van de stilte (1-a)
Harten vol heimwee (1-b)
Het land van belofte (1-c)
Het licht van de waarheid (1-d)
De dageraad van de hoop (1-e)
Rachels geheim (Deel 1) 6-a
Op de proef gesteld (Deel 2) 6-b
Neveldijk
Morsdaelsche mensen
Deze twee een
Pleun Kleijn, De lekentheoloog uit de Sionstr
Johanna
Vloeibaar vuur
Vuureiland
Vuur in Tsjernobyl (1c)
Als een vuurbrand
Vallei van liefde
De zwarte duivels van Rotterdam
Rika van de zandhoeve
Koningskinderen (1-a)
Koningskinderen (1-b)
Koningskinderen (1-c)
't Behoeftig volk
Stadsjongen in oorlogstijd
Hij was bij het twaalfde
De weduwe van Putten
Overblijfsel van Israël
Een beter vaderland
Een spoorslag
Het nakroost der Hebreën
Onrustig is het hart
Zijn hand tot de kleinen
Nakroost der Hebreëen
Gelijk een eikenboom
Weggedrevenen
Het verachte en onedele
Twee zijn beter dan een
Niets bij geval
Zijn genegenheid is tot mij
Oorlogsherinneringen
Gelijk het zilver wordt beproefd
Als het offer stilstaat
Stillen in den lande
Gelijk een eikenboom
Meer dan ene zegen
Tussen twee rijen van stenen
De joffers van Beckom
De steenen pelgrim
De lange weg
De vrouw met het eene talent
Lichtlijnen
Marijse, het moet
Vallen en opstaan
Jannes en zijn idealen (2-b)
Jannes de dromer (2-a)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 31 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7HOOR 3
7HOOR 4
7HOOR 5
7HOOR 6
7HOOR 7
7HOOR 8
7HOOR 9
7HOOR 10
7HOOR 11
7HOOR 12
7HOOR 13
7HOOR 14
7HOOR 15
7HOOR 16
7HOOR 17
7HOOR 18
7HOOR 19
7HOOR 20
7HOR3 1
7HOR3 2
7HOU4 1
7HOU4 2
7HOU5 1
7HUB1 1
7HUG1 1
7HUI3 1
7HUL1 9
7HUL1 29
7HUN2 4
7HUN2 5
7HUN2 6
7HUN2 7
7HUN2 8
7HUN2 9
7HUN2 10
7HWJ1 2
7IDS1 4
7IDS1 12
7IES1 2
7ING1 1
7ING1 2
7IPP1 1
7IPP1 2
7JAC2 1
7JAN6 1
7JEK1 1
7JOH3 1
7JON1 1
7JON2 4
7JON2 8
7JON4 1
7JOR1 1
7JOU1 1
7JOU1 2
7KAL3 1
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Hoorn, Arjen van
Horton, David
Horton, David
Houtjes, Lammert
Houtjes, Lammert
Houston, Gloria
Hubregtse, I.
Huggings, James Byron
Huissen Lycia
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hunt A.W.
Hunt A.W.
Hunt A.W.
Hunt A.W.
Hunt A.W.
Hunt A.W.
Hunt A.W.
H., W.J. van
Idsardi
Idsardi
Iessel, M. van den
Ingraham, J.H.
Ingraham, J.H.
Ippel-Breedveld, Lenie
Ippel-Breedveld, L
Jacobs, M.
Janovic, F.
Jeka
Johnson A.
Jonas G.
Jongejan-de Groot, C.T.
Jongejan-de Groot, C.T.
Jonker, T.E. v.d.
Jorissen, Dr. T.
Joubert Irma
Joubert Irma
Kaltenborn, J.H.
Een gebaande weg (5-c)
Jannes vindt zijn bestemming (2-c)
Tot de rand van de afgrond (5-a)
Voorspel van het geluk (6-a)
Een toegestoken hand (5-b)
Dwaalwegen van het hart (6-b)
De nachtegaal zingt (6-c)
Wolken boven weltevreden (6-d)
Stormen over de bosrand (11-a)
Onder het spreeuwendak (11-b)
Duurbetaalde vrijheid (11-c)
Schaduwen op avondrust (6-e)
Vrede in avondrust (6-f)
Wat Loes aanvaarden moet (16-a)
Als de zon schijnt vallen er schaduwen
De juiste keus
Wat Loes verzwijgen moet (16-b)
Vechten om "" Vogelzang""""
Een legioen van eer (1-a)
Weg naar vrede (1-b)
Als liefde groeit (1-a)
Als het geluk verdonkert (1-b)
Een Vrijheidslied
Een gelukkige zanger
Rora
Straatleven
Herinneringen van een schoolmeester
Toen en nu
Rehoboth (1-d)
Charles Towne (1-e)
Roanoke, de verloren nederzetting (Deel 1)
Terugkeer naar Virginia (Deel 2)
Hartford tussen haat en liefde (Deel 3)
Rehoboth (Deel 4)
Charles Towne (Deel 5)
Uit het dagboek van een officier
Manke Murk
In en rond de pastorie van Hoogterp
Ouwe Jutte
De vuurkolom
De troon van David
Opgesloten (over het leven van de hugenote..)
Bloemlezing voor jong en oud
Het evangelie der armen
Doswidanja
De smid van Grijsdorp
Ongepland
Wraak
Harry trilogie
De groene kamer
De sterke arm
Historische karakters
Het meisje uit de trein
Het spoor van de liefde
Een man zonder naam
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 32 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7KAM2 1
7KAM3 1
7KAM4 1
7KAM4 2
7KAM4 3
7KAR1 1
7KAR1 2
7KAR1 3
7KAR2 1
7KAR3 1
7KAR3 2
7KAR5 1
7KAR9 1
7KAUF 1
7KEI2 1
7KEI2 2
7KEI4 1
7KEL1 1
7KEL1 2
7KEL1 3
7KEL1 4
7KEL2 2
7KEL2 3
7KEU1 1
7KEU1 2
7KEU1 12
7KEU2 1
7KIN1 2
7KIN1 3
7KIN1 4
7KIN1 6
7KIN1 7
7KIN1 9
7KIN1 11
7KIN1 12
7KIN1 14
7KIN1 15
7KIN1 19
7KIN1 23
7KLA2 1
7KLA2 2
7KLI2 1
7KLI2 2
7KLI2 3
7KLI2 4
7KLI2 5
7KLI2 6
7KLI2 7
7KLI2 8
7KLI2 9
7KLI2 10
7KLI2 11
7KLI2 12
7KLI2 13
7KLI2 14
Kampen, A. van
Kamp, Jeanet van de
Kamp, Lody van der
Kamp, Lody van der
Kamp, Lody van der
Kardol, G.J.
Kardol, G.J.
Kardol, G.J.
Karels-Meeuse, M.H.
Karst, E.
Karst, E.
Karin
Witemeyer, Karen
Kauffman, Christmas Carol
Keijzer, W.A.
Keijzer, W.A.
Keijzer Willem,
Keller, I.
Keller, I.
Keller, I.
Keller, I.
Kelly, Leisha
Kelly, Leisha
Keuning, J.
Keuning, J.
Keuning, J.
Keuning, P.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Klassen, Julie
Klassen, Julie
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Omnibus
Geliefde ouders en verdere familie
Blijf daar
Oorlogstranen
Alleen
De familie Bolaan in oorlogstijd
Kinderen van Bolaan
De weg omhoog
In de doolhof
Om het ven
Van liefde en een rode kater
Marinus Post alias Evert
Hoofd in de wolken
Licht uit de hemel
Aan het einde van de vrede begint de oorlog
De thuisreis van een gastarbeider
Terugreis van een dwangarbeider
De blinde ziet
Niet met handen gemaakt
Lucie's levenskeus
De paradijsbloem
Emma's geschenk
Het huis aan de Malcolmstreet
Boer Goffe en zijn afgod
De indiaan
Mozes, de indiaan
Appie Nijland
Als een veldhoen op de bergen
Boer zonder land
Dageraad
De boer van ""Levensstrijd""""
De boerderij aan de val
De ijzeren wil
De Terpema's
De verloren zoon
Holsbergers
Hondemastate
Niet door kracht, nog door geweld...
Het huisje aan de haven
De dienstmeid van Fairbourne Hall
Onvoorwaardelijk
De wenkende horizon (2-b)
De strik ontkomen
Voeten op de rots
Peter, waarom crimineel?
Moord in de Alblasserwaard
Jasper (6-a)
Het levensgevecht
Strijd in de jungle
Jaspers carriŠre (6-b)
De wind in de rug (6-c)
Lichtende einder (2-c)
In het zicht van de haven (6-d)
CarriŠre van een Polderjongen
De bergen zullen vrede dragen
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 33 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7KLI2 15
7KLI2 16
7KLI2 17
7KLI2 18
7KLI2 19
7KLO2 1
7KLO3 1
7KNA2 1
7KNA2 3
7KNA2 4
7KNA2 5
7KNI1 1
7KOC1 1
7KOC1 2
7KOE3 1
7KOM1 1
7KOM1 2
7KOM1 3
7KOM1 4
7KOM1 5
7KOM1 6
7KOM1 7
7KOM1 8
7KOM1 9
7KOM1 10
7KOM1 11
7KOM1 12
7KOM2 1
7KON1 2
7KOO2 1
7KOO2 2
7KOO2 3
7KOO2 4
7KOO6 1
7KOR3 1
7KOS1 1
7KOS1 2
7KOS1 3
7KOT1 1
7KOU1 1
7KRA1 1
7KRA1 2
7KRA2 1
7KRA2 2
7KRA2 3
7KRA3 1
7KRA3 2
7KRA5 1
7KRA5 2
7KRA7 1
7KRA8 1
7KRA8 2
7KRI1 1
7KRI2 1
7KRI3 1
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klijn, Jan W.
Klop-van der Bas, Nelly
Kloek, Dolf
Knape, J.
Knape, J.
Knape, J.
Knape, J.
Knight, B.
Koch, Ursula
Koch, Ursula
Koetsveld, C.E. van
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kombrink, L.
Kompaan, K.
Koning, J.C. de
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Kooten, Ds. M. van
Korthuijs, P.
Kosters, H.
Kosters, H.
Kosters, H.
Kot, Ds. A.
Kourdakov
Kraa, G.J.
Kraa, G.J.
Kraan-v.d. Burg, G.
Kraan-v.d. Burg, G.
Kraan-v.d. Burg, G.
Kraker, Japke de
Kraker, Japke de
Kramer, W.
Kramer, W.
Kray-Sijsma, C.
Kraze, F.H.
Kraze, F.H.
Krijger, D.
Krijger, H.
Krijgsman, Johan
Rinus de koene strijder
Levensstrijd
Rinus vindt zijn bestemming
Oorlogstijd langs de lek (deel 1) 18-a
Overwinning (deel 2) 18-b
De gebroken muur
Renske ontdekt de wereld
Het gevecht op de ladder
Kneuterboertjes
Polderland
De weg naar huis
Huis op de rots
Rozen in de sneeuw
Elisabeth van Thüringen
De pastorie te Mastland
De Rietdekker
De vrijgezelle koster
De zeeburcht
Het zilveren scheepje
Nieuw geluk op de Zwaluw
Onder volle zeilen
Toch gelukkig
Een vrouw op de hoeve
Vrachtbrief voor De Zwerver
Getaande handen
De zoon van twee vaders
Geluk in de eenzaamheid
Zeegang 9
Jan Waanders
Naar het land van hun vader
Zuster Monica
Tussen hoop en wraak
Vlucht uit de rode stad
De houten broek
De dagen onzer jaren
Ming
Taiga
Wie is zo rijk als ik?
Jan Jansen
Vergeef mij, Natasja
Als de boom niet bloeit
De zoon van de zompschipper
Brandende harten
De spiegelklok
Ik voor jou
Onder dezelfde hemel
Gevlucht uit Afghanistan
Levenssymphonie
Roelie
Smeulend vuur
Machteloozen (1-a)
Machteloozen (1-b)
Gods ploegschaar
De witte duiven
Zaaien in de Jordaan
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 34 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
7KRU1 1
7KRU1 2
7KUI3 2
7KUI4 2
7KUI5 1
7KUI6 1
7KUI6 2
7KUI6 6
7KUI6 7
7KUI6 10
7KUI6 11
7LAA1 1
7LAA1 3
7LAA1 4
7LAA1 5
7LAA1 6
7LAA1 8
7LAB1 1
7LAB1 2
7LAM3 1
7LAM3 2
7LAN1 1
7LAN1 2
7LAN1 3
7LAN3 1
7LAN6 2
7LAN7 2
7LAN7 3
7LAN7 4
7LAN7 5
7LAN7 6
7LAN7 7
7LAN7 8
7LAN7 9
7LAR1 1
7LAR1 2
7LAR1 3
7LED2 2
7LEE2 1
7LEE8 2
7LEG1 1
7LEG1 2
7LEM2 1
7LEN1 1
7LEN2 1
7LEN2 2
7LEO1 1
7LEO2 1
7LEO2 2
7LEO2 3
7LEO2 4
7LEO2 5
7LEO2 6
7LEW1 01
7LEW1 2
Kraus, H.
Kraus, H.
Kuijper, H.S.S.
Kuijper, P.S.
Kuijper-van Oordt, H.
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Laatsman, W.
Laatsman, W.
Laatsman, W.
Laatsman, W.
Laatsman, W.
Laatsman, W.
Labordus-Hansma, A.
Labordus-Hansma, A.
Lambregtse, Cornelius
Lambregtse, Cornelius
Lange-Praamsma, Max de
Lange-Praamsma, Max de
Lange-Praamsma, Max de
Lang, I.
Lannoij, M. de
Lantermans, K.
Lantermans, K.
Lantermans, K.
Lantermans, K.
Lantermans, K.
Lantermans, K.
Lantermans, K.
Lantermans, K.
Larson, Elyse
Larson, Elyse
Larson, Elyse
Ledden-Hulsebosch, C. van
Leeden, P. v.d.
Lee, M.
Legene, P.M.
Legene, P.M.
Lemmons Thom
Lennep, Mr. J. van
Lens, J.
Lens, J.
Leonard, C.
Bonnie Leon,
Leon, Bonnie
Leon, Bonnie
Bonnie Leon,
Bonnie Leon,
Bonnie Leon,
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Bloedlink
Wankelende zekerheden
Hendrik Hudson in Holland's dienst
Morgenrood voor de Molukken
Een martelaarskroon voor Joris Praet
Alleen Marjolein (1-a)
Anneloes kan het aan
Een brug naar de toekomst
Huisgenoten des geloofs
Toch nog Marjolein (1-b)
Door Zijn krachtige hand
De vreemdeling
Het ""winkeltje"" van Hakkema ""
Het bittere hart
Marieke Madde
Peer erft een farm in Canada
De dominee die de hemel niet in kon...
Zing maar mijn kind
Een zachte winter
In Zijn arm de lammeren (1-a)
Vreemdelingen en bijwoners (1-c)
In weer en wind (1-a)
Zomaar uit het zuiden (1-b)
Lente in de herfst
Ik ben maar een mensch
Goud
De stiekemerd
De Turken in Kleidorp
Geharkte bladeren
Heimwee
Het snijdende zwaard
Janna Geurtsen
Onder de rook van ""De Valk"" (8-a) ""
Onder de rook van ""De Valk"" (8-b) ""
Vastberaden (1-a)
Standvastig (1-b)
Hoopvol
Veertig jaren speurderswerk
Bestevaer Michiel, schipper naast God
De pastorie van Maybury
Graaf van Zinzendorf
Suriname, land mijner dromen
Losprijs
De pleegzoon
Barto, de drapeniersleerling
De Beukelaars
Ur der Chaldeen
Liefde voor het land (deel 2)
Reis naar Queensland (deel 1)
Thuis in de wildernis (Deel 3)
Nieuwe liefde
Wat het hart verlangt (deel 2) 4-b
Blijvende liefde (deel 3) 4-c
Verstoten (1-a)
Bekentenis (1-b)
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
December 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Pagina 35 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7LEW1 3
7LEW1 4
7LEW1 5
7LEW1 6
7LEW1 7
7LEW1 08
7LEW1 9
7LEW1 10
7LEW1 11
7LEW1 12
7LEW1 13
7LEW1 14
7LEW1 15
7LEW1 16
7LEW1 17
7LEW1 18
7LEW1 19
7LEW1 20
7LEW1 21
7LEW1 22
7LEW1 23
7LEW1 24
7LI11
7LIE1 1
7LIE2 1
7LIL1 1
7LIM1 2
7LIM1 3
7LIN1 1
7LNG1 1
7LNG1 2
7LNG1 3
7LNG1 4
7LNG1 5
7LNG1 6
7LNG1 7
7LNG1 8
7LOB1 1
7LOK1 1
7LOK1 2
7LOO1 1
7LOO1 2
7LOO1 3
7LOO1 4
7LOO1 5
7LOO1 6
7LOO1 7
7LOO1 8
7LOO1 9
7LOO1 10
7LOO1 11
7LOO1 12
7LOO1 13
7LOO1 14
7LUD1 1
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Li, J.
Liefde, D.H. de
Liefde, J.L.F. de
Lilja, G.
Limburg, J.
Limburg, J.
Linssen, J.
Lang, Maureen
Lang, Maureen
Lang, Maureen
Lang, Maureen
Lang, Maureen
Lang, Maureen
Lang, Maureen
Lang, Maureen
Lobsien, W.
Lokken, T.O.
Lokken, T.O.
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Loon, Foka van
Ludlow, J.M.
Erfenis (1-c)
Het kruispunt
De boodschap
De redding van Sarah Cain
Een plaats om te schuilen
Oktoberlied
Dochters van het verbond (9-a)
Verbroken verbond (9-b)
Verloren dromen (9-c)
Verdwaalde harten (9-d)
Voltooid verleden (9-e)
De vreemdeling
Onrustig hart
De vreemdeling
De broeders
De breuk
Diepste verlangen
Een plaats om te schuilen
Verboden wegen
Diepste verlangen
Geheimenis (deel 1) 23-A
Gemis
Levensbeschrijving van een Chinese Christin
Broeder en zuster
De plaatsvervanger
Het onweer trekt voorbij
Die niet heeft
Hillegonda
Harmke, de scheepsjongen
Zilverlingen
Herinnering
Vreugdekind
Liefdekind
Liefdeband (Deel 2) 3-b
Kijk naar het oosten (deel 1) 16-a
Verbreek de stilte (deel 2) 16-b
Kom mij tegemoet (deel 3) 16-c
Als de vloed komt
Kirstine
Twee bouwen hun huis
De sterkste
Omnibus
Het eerste gebod
Ieder is anders
Intermezzo
Is dat mijn dochter?
Zo begon het
Lies Kreijger
Het tweede huwelijk
Vreemd bloed
Anke
Verstild verlangen
Nieuwe omnibus
Hanske trilogie
De dochter van Jeruzalem
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 36 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7LUD2 1
7LUI2 1
7LUS2 1
7LUT1 1
7MAA1 1
7MAA2 1
7MAA4 1
7MAA5 1
7MAA6 1
7MAC3 1
7MAC3 2
7MAC3 3
7MAC4 1
7MAC4 2
7MAL2 1
7MAL2 4
7MAL2 6
7MAL4 1
7MAL6 1
7MAN2 1
7MAN2 2
7MAN2 3
7MAN2 4
7MAN2 5
7MAN2 6
7MAN2 7
7MAR4 1
7MARL 1
7MAS1 2
7MAS2 1
7MAT1 1
7MAT1 2
7MAT1 5
7MAT1 7
7MAT1 12
7MAT1 23
7MAT2 1
7MAT6 2
7MAT6 3
7MAT6 4
7MAT7 1
7MCC1 1
7MCC1 2
7MEE1 1
7MEE2 1
7MEE3 1
7MEI2 1
7MEI2 2
7MEI2 3
7MEI2 4
7MEL1 1
7MEL1 2
7MEN1 1
7MEN1 2
7MEN1 3
Ludwig, C.
Luit-Bakker, T.
Lustgraaf-Bos, A. van de
Luther, Dr. M.
Maartens, Maretha
Maarleveld, N. van
Maas, J. van der
Maas, J.C.
Maarsen, Jacqueline van
Maclaren, I.
Maclaren, I.
Maclaren, I.
MacDonald, G.
MacDonald, G.
Maltzahn, E. von
Maltzahn, E. von
Maltzahn, E. von
Malkenhorst G, van
Maljers Margreet
Manen-Pieters, J. van
Manen-Pieters, J. van
Manen-Pieters, J. van
Manen-Pieters, J. van
Manen-Pieters, J. van
Manen-Pieters, J. van
Manen-Pieters, J. van
Martens, C.
Marle-Hubregtse, M.J. van
Mast, A.C. van der
Mastenbroek, J.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mattke, W.
Matthee, Dalene
Matthee, Dalene
Matthee, Dalene
Mateer, Anne
McCormick Martinusen Cindy
McCormick Martinusen Cindy
Meerdinck, C. van
Meester, W.
Meeuse, Ds. C.J.
Meij, J.H.G. v.d.
Meij, J.H.G. v.d.
Meij, J.H.G. v.d.
Meij, J.H.G. v.d.
Melle, J. van
Melle, J. van
Menkens-v.d. Spiegel, D.
Menkens-v.d. Spiegel, D.
Menkens-v.d. Spiegel, D.
Katie van Bora, de vrouw van Luther
Een vreemde jongen
Verlost van de zonde en van gevaar
Doctor Maarten Luther
Voor het oog van deze zon
Gods weg
Illusie
Het roversnest
Ik heet Anne
De dominee en zijn gemeente
Harten van goud
Oude en nieuwe kennissen
De visser en de vrouw
Het Geheim van de Markies
De hofprediker
Het lichtende kruis
Stormende jeugd
Berend de stroper
Laura's verzet
Met de moed der hoop
Rosemarie (trilogie)
Onverwacht geluk
Zwerftocht naar het geluk
De troostvogel
Vluchtstrook
Langs groene oevers van hoop
Onder het kruis
Ams houdt van Indië
Verkeerd beoordeeld
Op de heenweg
Van brandstapel tot beeldenstorm
Willemien uit de Drechtsteeg
De ondergang van de wederdopers te Munster
De weg tot elkander
Jan en Anne van de ""Goede Verwachting"" ""
Het licht schijnt in de duisternis
In boeien
Droombos
Moerbeibos
Drijfhout
Droomvlucht
Valse waarheid
Gebroken blauw
De gevloekte
Gethe uit de blauwe engel
Opgetekend, columns uit het pastorieleven
Gesloten vensters
Het leven gaat voort
Het licht dat niet dooft
Vensters heropend
De brief
Een lente verspeeld
Evacueetje
De Hoekema's
Droomstertje
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Pagina 37 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7MEN2 1
7MER1 1
7MER1 9
7MER1 28
7MER2 2
7MEV1 4
7MEY1 1
7MEY2 1
7MEY2 2
7MIC1 1
7MIC2 1
7MID1 1
7MIE1 1
7MIE1 2
7MIJ1 2
7MIJ2 2
7MIJ2 3
7MIK1 1
7MIK1 2
7MIL1 1
7MIN1 1
7MIN1 2
7MON1 1
7MON3 1
7MOO1 1
7MOO1 4
7MOO1 6
7MOO2 1
7MOO2 2
7MOO2 3
7MOO2 4
7MOO2 5
7MOO3 1
7MOR3 1
7MOR5 1
7MOR7 1
7MOR9 1
7MOU6 1
7MUH1 1
7MUL1 3
7MUL1 4
7MUL1 6
7MUL1 7
7MUL7 1
7MUL8 1
7MUN1 1
7MUN2 2
7MUN2 6
7MUN3 1
7MUS1 1
7MUS1 2
7MUS1 3
7MUS1 4
7MUS1 5
7MUS1 6
Menkman, Hartger
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
M.E.R.
Mevahor
Meynell, Esther
Meyers, Max
Meyers, Max
Michels, J.
Hingson, Michael
Middelhoek, A.
Miedema, A.
Miedema, A.
Mijnders-van Woerden, M.A.
Mijnster, B.
Mijnster, B.
Miklowitz, Gloria D.
Miklowitz, Gloria D.
Mills, Diann
Minderhoud-Blom, C.
Minderhoud-Blom, C.
Mondria
Montgomery, Florence
Moor-Ringalda, A.M. de
Moor-Ringalda, A.M. de
Moor-Ringalda, A.M. de
Moorehaed, A.
Moorehaed, A.
Moorehaed, A.
Moorehaed, A.
Moorehaed, A.
Moore, Robert
Morgan, S.E.
Morrow, H.W.
Morgan, Mrs. H.
Moret, Martine
Mouthaan, Hans
Muhlan, Eberhard
Mulder, G.
Mulder, G.
Mulder, G.
Mulder, G.
Müller, Titus
Müller, D.A.
Munnik, H.J. v.d.
Munro, L.
Munro, L.
Munn, Heather en Lydia
Musser, Elisabeth
Musser, Elisabeth
Musser, Elisabeth
Musser, Elisabeth
Musser, Elisabeth
Musser, Elisabeth
De hengst Elegast
Afgewende ondergang
Gebleven trouw
Uit de Maccabeeëntijd
Mary Jones en haar Bijbel
Zo God het huis niet bouwt
De kleine kroniek van Anna Magdalena Bach
Op de vleugels van de dageraad
Ruiter op de wolken
Trouw tot in den dood
Blindelings
De grote kleine wereld
De heer van 't Wold
Het ooievaarsgericht
De vrouw met het boek
Liefde tot het uiterste (1-b)
Liefde in meervoud
Masada. De laatste vesting
Huis van geheimen
Als de nijl rood kleurt
Zomerkamp Weissbach
Het meisje met de roze fiets
Een man offert zijn vrouw
Verkeerd begrepen
Daniel de wijze
Moeder Ditta (4-a)
Flip en Joost trilogie
Afrika trilogie
Afrika trilogie
Afrika trilogie
Eclipse, de ineenstorting
Pionier der vrijheid
De Koersk
De rivier kwam
Christus of Boeddha
Elvira, of de macht van het Evangelie
Licht in de schemer
Hart tegen hart
Bevrijd uit Afghanistan
Feest te Santemarijp
Gaasterlanders
Geluk
Wacht u voor de hond
De vrouw van de brillenmaker
En God zal alle tranen drogen
De hooge vloed
De open deur
Zonneschijn in het huisgezin
Buitengesloten
Beladen verleden (1-a)
Twee Testamenten (1-b)
Twee Bestemmingen (1-c)
Het huis op de heuvel(4-a)
Schuilplaats (4-b)
Verborgen antwoorden
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 38 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
7MUS1 7
7MUS2 1
7NAM1 1
7NEF1 1
7NEF1 2
7NEF1 3
7NEF1 5
7NIE2 1
7NIE3 1
7NIE3 2
7NIJ1 1
7NIJ1 2
7NIJ2 2
7NIJ6 1
7NOB1 1
7NOB2 1
7NOL1 1
7NOL1 2
7NOO7 1
7NOR1 1
7NOR2 1
7NOR2 2
7NOR2 3
7NOR2 4
7NOR2 5
7NOR2 6
7NOR2 7
7NOR2 8
7NOR2 9
7NOR2 10
7NOR2 11
7NOR2 12
7NOR2 13
7NOR2 14
7NOR2 15
7NOR2 16
7NOR2 17
7NOR2 18
7NOR2 19
7NOR2 21
7NOR2 22
7NOR2 25
7NOR2 27
7NOR2 31
7NOR2 32
7NOR2 33
7NOR2 34
7NOR2 35
7NOR2 36
7NOR2 37
7NOR2 38
7NOR2 39
7NOR2 40
7NOR3 1
7NOR4 1
Musser, Elisabeth
Musser, Joe
Namenhauer, F.
Nefkens, G.
Nefkens, G.
Nefkens, G.
Nefkens, G.
Nienhuis, J.
Nieuwenhuize, H.
Nieuwenhuize, H.
Nijnatten-Doffegnies, H. van
Nijnatten-Doffegnies, H. van
Nijsse, M.
Nijsse-Schouwstra Jojanneke
Nobilis
Noble, Diane
N”ldeke, Eva
N”ldeke, Eva
Noordam, D.
Norden, H.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norman, G.
Noordman, W.
Stille woorden
Uit de diepten (Over het leven van John... )
In welk teken
De korte straat is een nette straat
Pepie
Reddingshuis
Voor wie die rode rozen
Pioniers
Want Gij zijt mij ene hulpe geweest
Hulp in benauwdheden
Het geheime dorp
Moeder Geerte omnibus
Mensen van het oude land
Het einde van de ladder
De dorpspotentaat
Het voorhangsel
Die met tranen zaaien
Martha
Gekrookt riet
Nsia, de neef van de toovenaar
Ahoy omnibus
De carriëre van Nanne Vijn
De eenhoorn
De kruisvlag geplant
De zee en onder roodhuiden en negers
Dispereert niet
Doctor Frans
Aan dood water
Het getij verloopt
Varen en vechten
Het kopstuk Hilbert
Hollanders in Canada
In de branding
S.O.S. omnibus
Karel Commandeur
Mannen van Sliedrecht
Norel Driemaster
Oranje boven
Oranjeklanten
Ruurd Westra
Vliegers in het vuur
Secretaris op de vloot van Houtman
Spion of pionier
Engelandvaarders
Vervult de aarde
Volle kracht vooruit
Voorwaarts
Vrijheidsstrijders
Vrouwvolk aan boord
Vuur en vlam
Water, wind en vuur
Zarco, de zeevaarder
Koning-stadhouder Willem III
De heilige schakel
Gevangen op de Veluwe
Nieuw in 2009
December 2012
Nieuw in 2009
Pagina 39 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
7NOR4 2
7NOR5 1
7NUE1 1
7NUI1 1
7OEV1 1
7OEV1 2
7OEV1 3
7OLS2 1
7OOM1 2
7OOM1 3
7OOM1 4
7OOM1 5
7OOM1 6
7OOM1 7
7OOM1 8
7OOM1 9
7OOM1 10
7OOM1 11
7OOM1 12
7OOM1 13
7OOM1 14
7OOM1 15
7OOM1 16
7OOM1 17
7OOM1 18
7OOM1 20
7OOM1 21
7OOS2 2
7OOS2 3
7OOS2 4
7OOS2 5
7OOS2 6
7OOS2 7
7OOS2 8
7OOS2 9
7OOS2 11
7OOS2 12
7OOS2 14
7OOS2 16
7OOS2 18
7OOS2 20
7OOS3 1
7OOS3 2
7OOS4 1
7OOS4 2
7OOS4 3
7OOS4 4
7OOS4 5
7OOS4 6
7OOS4 7
7OTT1 2
7OTT1 3
7OTT1 5
7OUD3 1
7OVE1 1
Noordman, W.
North, Oliver
Nuernberg, Leslie S.
Nuis-Zuidema, M. van
Oever, F. v.d.
Oever, F. v.d.
Oever, F. v.d.
Olst van, Peter
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Ooms, J.W.
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterbroek-Dutschun, Annie
Oosterom, E. van
Oosterom, E. van
Oostrum, W.H. van
Oostrum, W.H. van
Oostrum, W.H. van
Oostrum, W.H. van
Oostrum, W.H. van
Oostrum, W.H. van
Oostrum, W.H. van
Otter, Kees den
Otter, Kees den
Otter, Kees den
Oudschans-Dentz, F.
Overduin, J.
Ondergedoken op de Veluwe
Hoog spel
De hemel wacht
De stenen bruid
Brood uit het water
Laat mij maar zwerven
Casper van Adel
Overleven - jong zijn in de sloppenwijk
De bromberen
De familie Gelderblom
De alblasserwaard in vroeger tijd
De grote ommekeer (omnibus)
De Haneveertjes
De muizen in het land
Dijkleger
Een kudde op hol
Een man in de branding
Kom over de brug, mijn kind!
Koster Besaan
Met paarden door de nacht
Morgen wordt het anders
Schippersmelodiën
Water over Holland
Zorgen om Geertje
Zwarte Tinus, de verliezer
De Korevaars
Wolken over de waard
Wolken boven de Eykenhof
Het laatste woord
Het geslacht van Marle (4-a)
Niet enkel rozen
Stijntje
Voor altijd de jouwe
Het geslacht Bronkhorst (trilogie)
Het geslacht Bronkhorst
Als de midwinterhoorn klinkt
Tussen de akkers bloeit de liefde
Dorstig als het land
Laat mij leven (trilogie)
Liefde zonder compromis
Alleen uit liefde
Boerenbruiloft
Oude liefde roest niet
De God van Elia
In nood, doch gered
Gods wegen zijn wonderlijk
Op de berg des Heeren zal het voorzien worden
Wonderlijke wegen
In nood - doch gered
Door wonderen ons bevrijd (verhalen)
De verdwenen piloot
IJsbrand Jacobsz., de schaliedekker
En altijd stroomt de Slinge
Cornelis van Aersen van Sommelsdijk
Het paradijs
Nieuw in 2010
December 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Pagina 40 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7OVE1 2
7OVE1 3
7OVE2 1
7OVE2 2
7OVE2 3
7OVE2 5
7OVE2 6
7OVE2 7
7OVE2 8
7OVE2 9
7OVE2 11
7OVE2 12
7OVE2 13
7OVE2 14
7OVE2 15
7OVE2 16
7OVE2 17
7OVE2 18
7OVE2 19
7OVE2 20
7OVE2 21
7OVE2 22
7OVE2 23
7OVE2 25
7OVE2 27
7OVE2 32
7OVE2 34
7OVE2 35
7OVE2 36
7OVE2 37
7OVE2 43
7OVE3 1
7OVE3 2
7OVE3 3
7OVE3 4
7PAL1 1
7PAL2 1
7PAP1 1
7PAP1 3
7PAR2 1
7PAU1 1
7PAU1 2
7PAU1 4
7PAU1 6
7PAU1 7
7PAU2 1
7PEE1 2
7PEL1 1
7PEL2 1
7PEN1 1
7PEN1 19
7PER1 1
7PET1 1
7PET1 2
7PET1 3
Overduin, J.
Overduin, J.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overbosch, Evelien
Overbosch, Evelien
Overbosch, Evelien
Overbosch, Evelien
Palmboom, de
Palmer, Catherine
Papke, K.
Papke, K.
Parr, Delia
Paula
Paula
Paula
Paula
Paula
Paust, Ingerose
Peelen, G.J.
Pelletan, E.
Pelt, Kees van
Penning, L.
Penning, L.
Perkens, J.R.
Peterson, Tracie en J.S. Bell
Peterson, Tracie en J.S. Bell
Peterson, Tracie en J.S. Bell
Huurling en herder
Hel en hemel van Dachau
Het licht in de schaapskooi
De erfgenamen van de Berkenhof
't Herdersjong van het Uddelmeer
Veluwe omnibus
De hoeve bij het Grijze Veen
De jeugd van Jeroen Paarsvelde
De kinderen der eenzame I
De koejongen van Elspeet
De nauwe weg
De onzichtbare hand
De oude en de jonge Gerbrand
De pastoor van Garderen
De puritein van de Hertenpolder
Carla van de heuveltuin
De schaapherder van Lunteren
De verborgen heimwee
De vriend van Hoenderloo
Tweede Veluwe omnibus
De vondelingen
Opdat Zijn huis vol worde
Hoedt gij mijn schapen
Kerstfeest in de schaapskooi
Mia Windvang trilogie
Slagschaduw over een Veluws dorp
Tussen de heuvels daar wonen zij
Vuur zonder rook
Waar de bron ontspringt
Wielke, de keuterboer
Kootwijk-trilogie
Paula
Rozen staan in volle bloei
Het einde een begin
Bij jou ben ik thuis
De tweelingbroeders of een wonder van Gods ge
Gevaarlijke stilte
De keizerin
De zegepraal der overwonnenen
Als harten ontwaken
Als God spreekt
Door Gods hand geleid
Naar Zijn wil
De stille pastorie
Verborgen wegen
Hart in de storm
't Begon onder melkenstijd
Jarousseau, de prediker in de woestijn
Het hennepen venster
De eilanders
Het kruis in de wolken
De lijfarts van de keizer
In het geding (1-a)
Vlucht in het duister (1-b)
De zaak van het hart (1-c)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 41 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7PET4 1
7PET5 1
7PHE1 1
7PHI1 1
7PHI1 2
7PHI1 3
7PHI1 4
7PHI1 5
7PHI1 6
7PHI1 7
7PHI1 8
7PHI1 9
7PHI1 10
7PHI1 11
7PHI1 12
7PHI1 13
7PHI1 14
7PHI1 15
7PHI1 16
7PHI1 17
7PHI1 18
7PHI1 19
7PHI1 20
7PIE2 1
7PLA1 1
7PLA1 2
7POE1 1
7POE1 2
7POE1 3
7POE1 4
7POE1 5
7POE1 6
7POE1 7
7POE1 8
7POE1 9
7POE1 10
7POE1 11
7POE1 12
7POE1 13
7POE1 14
7POE1 15
7POE1 16
7POE1 18
7POE1 19
7POE1 20
7POE1 21
7POE1 22
7POE1 23
7POE1 24
7POE1 25
7POE1 26
7POE1 27
7POE1 28
7POE1 29
7POE1 30
Peters, Karin
Petersen Lauritz
Phelps, G.F.
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Phillips, Michael/Pella, Judit
Pieters, Uitg. G.W.
Plaat, B. v.d.
Plaat, B. v.d.
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Slechts een droom
Sterker dan liefde
De zwarte profeet
De Erfgename van Stonewycke
Vlucht uit Stonewycke (1-b)
Vrouwe van Stonewycke (1-c)
Vreemdeling op Stonewycke (1-d)
Schaduw over Stonewycke (1-e)
Schatten van Stonewycke (1-f)
De macht van het Moederland (7-a)
Het verscheurde rijk (7-b)
De maalstroom van de overwinning (7-c)
De erfgenamen van het land (7-d)
Erfgename van Stonewycke (11-a)
Vlucht uit Stonewycke (11-b)
Vrouwe van Stonewycke (11-c)
Vreemdeling op Stonewycke (11-d)
Schaduw over Stonewycke (11-e)
Schatten van Stonewycke (11-f)
De macht en het Moederland (17-a)
Het verscheurde rijk (17-b)
De maalstroom van de overwinning (17-c)
De erfgenamen van het land (17-d)
De dijken braken op Goeree-Overflakkee
Als de grote reis begint
De eerste halte
Een geschonden jeugd
Balling in Siberië
Geen plaats voor mijn kind
In de ban van de gokautomaat
Moeder, waarom gaf je mij weg?
Een niemandskind
Terug naar Siberië
Tussen Hamer, Sikkel en Hakenkruis
Vlucht uit Siberië
Waarom ben ik anders?
Sharons tranen drogen niet
Erger dan je denkt (house)
Het spijt me
Vlucht voor de werkelijkheid
Gedwongen liefde
Volk zonder land
Niemand begrijpt mij
List en bedrog
Pijn uit het verleden
Een leugenkind?
Gebogen maar niet gebroken
Verborgen angsten
Meisje met het litteken
Kind van een ander
Uit het leven gegrepen (Trilogie)
Als liefde pijn doet
Heb ik dan alleen maar schuld?
Verborgen littekens
Beschadigd voor het leven
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Pagina 42 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7POE1 31
7POE1 32
7POE1 33
7POE1 34
7POE1 35
7POE1 36
7POE1 37
7POH1 1
7POL1 1
7POL2 1
7POL2 2
7POO1 1
7POO1 2
7POO2 1
7POP1 1
7POS2 1
7POS3 1
7POS4 1
7POT1 1
7POT4 1
7PRA1 1
7PRE1 1
7PRI1 1
7PRO1 1
7PRO1 2
7PRO1 3
7RAA1 1
7RAA1 2
7RAB1 1
7RAN1 1
7RAN1 2
7RAN1 3
7RAN1 4
7RAV1 1
7REC1 1
7REE1 1
7REE2 1
7REE2 2
7REE3 2
7REE3 3
7REE3 4
7REE3 5
7REI1 1
7REN1 1
7REN1 2
7REN1 3
7REN1 4
7REN1 5
7REN2 1
7REV1 1
7RIC1 1
7RID1 1
7RIE1 1
7RIE1 2
7RIJ1 1
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Pohlman, O.
Polderman, A.
Pols, Cees
Pols, Cees
Poort, Ds. J.J.
Poort, Ds. J.J.
Poortvliet, P.M. van
Popma, J.K.
Post, C.W.H. v.d.
Post-Dankers, G.
Postma, R.
Pothuis-Smit, C.
Potok, Chaim
Praag, E. van
Prentiss Elisabeth
Prins, L.
Pronk, K.
Pronk, K.
Pronk, K.
Raaf, Ben de
Raaf, de Ben
Rabinovich, Abraham
Raney, Deborah
Raney, Deborah
Raney, Deborah
Raney, Deborah
Ravenswaaij, Herman van
Rechlin, Eva
Reenen, Jan van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reest, R. van
Reest, R. van
Reest, R. van
Reest, R. van
Reijnhoudt, Jan
Renes-Boldingh, M.A.M.
Renes-Boldingh, M.A.M.
Renes-Boldingh, M.A.M.
Renes-Boldingh, M.A.M.
Renes-Boldingh, M.A.M.
Renker, G.
Revis, M.
Richardson A.
Ridder, O.A.
Riesen, W. van
Riesen, W. van
Rijan, C.
Moeders jeugdliefde
Jaloezie doet pijn
De belofte
In de storm van dit leven
Een blinkende traan
Kom terug en help
Als het verleden spreekt
Jan Swammerdam
Het geheim van het witte huis
Bewaarder gevangen
Witter dan sneeuw
Bloemen op mijn wegen
24 Uur in Dienst
Het belemmerend net
De zonde van Jan der Kindere
Ignas Prinsloo
Een beker koud water
In welke kracht
Oorlogsdagboek van een Hollands meisje
De familie Slepak
Erv. v.e. Israëliet voor en tijdens de oorlog
Verlangen
Uit de politiepraktijk
Het zwaar getij
Huis van alle winden
Kuipers en reders in crisistijd
Op Surveillance. (2)
Op Surveillance
De boten van Cherbourg
Vluchtplaats
Ommekeer (deel 2) 1-B
Weerklank (Deel 3) 1-c
Vaderliefde
Verzet, Verraad en Victorie
Nacht van de trekvogels
Buurtschap in beweging
Op dood spoor
De weg naar het hart
Glascultuur
Vergeefse vlucht
De andere wereld
De zoon
Tragedie op Tenerife
Feest in de Mussenstraat
Het oude posthuis
Daarom!... Marieke-Marijke
De ongeschreven roman
Een lift voor Linda
Rocca krijgt een dominee
Thuishaven
Trouw tot het einde
Zegepraal
Albarta ten Oever
Dokterom
De laatste slag
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 43 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7RIJ2 1
7RIJ3 1
7RIJ4 1
7RIJ4 2
7RIJ4 3
7RIJ4 28
7RIN1 1
7RIN1 2
7RIS1 2
7RIS1 3
7RIS1 4
7RIS1 5
7RIV1 1
7RIV1 2
7ROB1 1
7ROB1 2
7ROB1 4
7ROB1 5
7ROB1 6
7ROD2 1
7ROE2 2
7ROE2 3
7ROM1 1
7ROM1 4
7ROM1 7
7ROS2 1
7ROS3 1
7ROS5 1
7ROT1 1
7ROV1 1
7ROV1 3
7ROZ1 1
7RUD1 1
7RUI1 1
7RUI1 2
7RUN1 1
7RUN1 2
7RUN1 3
7RUN1 4
7RUN1 5
7RUN1 7
7RUN1 8
7RUN1 10
7RUN1 11
7RUN1 12
7RUT1 1
7RUT1 2
7RUT1 3
7RUT1 5
7RUT1 6
7RUT1 7
7RUT1 8
7RUT1 9
7RUT1 10
7RYL1 1
Rijnsdorp, G.
Rijsdijk, M. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Ringoir, P.
Ringoir, P.
Risseeuw, P.J.
Risseeuw, P.J.
Risseeuw, P.J.
Risseeuw, P.J.
Rivers, Francine
Rivers, Francine
Robbertz, D.
Robbertz, D.
Robbertz, D.
Robbertz, D.
Robbertz, D.
Rodriguez, I.
Roest, T. v.d.
Roest, T. v.d.
Romijn, A.
Romijn, A.
Romijn, A.
Rosegger, P.
Rossum, A. van
Rossum, Rie van
Rotem, Simha
Rover, P.A.
Rover, P.A.
Rozema-v.d. Veen, Frieda
Rudiger, M.
Ruissen, M.J. (red.)
Ruissen, M.J. (red.)
Runa
Runa
Runa
Runa
Runa
Runa
Runa
Runa
Runa
Runa
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Ryle, John Charles
Mijn Vader, mijn Vader
Hyena's op mijn stoep
De leeuw van Elberfield
De leeuw van Elberfeld
Daar zij hun wens verkrijgen
De kruisdrager van Ulrum
Verzuijmd Brazil (1-a)
Verzuijmd Brazil (1-b)
De huilende wildernis
Vrijheid en brood
Ik worstel en ontkom
Weekend in de Archipel
Een stem in de wind (1-a)
Een echo in de duisternis (1-b)
De stenen zonde
Govert
Man te roer
De grote wende
De laatste horizon
Brieven aan mijn moeder
Als door een wonder
Toch zingt het geluk je toe
Geert Dammers
De laatste Ansman
Vijfenveertig
Mijn zieleleven
Mensen zoals u en ik
Keer terug, mijn dochter
Strijder in het getto van Warschau
Rover trilogie
Door donker en dood
Nieuwe wegen
Pater Andreas
Het wonder van Kerst. Deel I
Het wonder van Kerst. Deel II
De buren van Westerval
Birger Lowing
Alles of niets
De God zijner moeder
Eeuwigheidslicht
Ofschoon hij gestorven is
Ols Barbo
Uit het stof der aarde
Vader en zoon
Van tweeërlei vader
Liefde aan de overkant
De eenzame jager
Liefde op de Lindenhof
Het AEX dossier
Landlust leeft weer
Het bellenkoord van Esther Salomons
Een onmogelijke liefde
Als liefde zegeviert
Geef mij de kracht
De goede keus
December 2012
Aanschaf
Pagina 44 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7SAC1 1
7SAJ1 1
7SAL2 1
7SAN1 1
7SAN1 3
7SAN1 4
7SAN2 1
7SAN2 2
7SAN2 3
7SAW1 1
7SAW1 2
7SAW1 3
7SAW1 4
7SAW1 5
7SAW1 6
7SAW1 7
7SC10 1
7SCH1 1
7SCH3 1
7SCH4 1
7SCH4 2
7SCH4 3
7SCH5 1
7SCH5 2
7SCH6 2
7SCH6 3
7SCH6 6
7SCH6 7
7SCH6 8
7SCH6 10
7SCH6 11
7SCH6 12
7SCH6 13
7SCH6 14
7SCH6 15
7SCH6 16
7SCH6 17
7SCH6 18
7SCH6 19
7SCH6 20
7SCH6 22
7SCH6 23
7SCH6 25
7SCH6 26
7SCH6 28
7SCH6 29
7SCH6 31
7SCH6 33
7SCH6 34
7SCH6 35
7SCH6 36
7SCH6 37
7SCH6 38
7SCH6 39
7SCH6 40
Sachau, Ursela
Saja, B.
Saloff-Astakhoff, N.I.
Sanders, A.
Sanders, A.
Sanders, A.
Sant, Mien van 't
Sant, Mien van 't
Sant, Mien van 't
Sawyer, Kim Vogel
Sawyer, Kim Vogel
Sawyer, Kim Vogel
Sawyer, Kim Vogel
Sawyer, Kim Vogel
Sawyer, Kim Vogel
Sawyer, Kim Vogel
Schalesky Marlo
Schouten-Verrips, Ada
Scharling, H.
Schroer, G.
Schroer, G.
Schroer, G.
Schimmel, H.J.
Schimmel, H.J.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W
Schippers, W
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W.
Het laatste geheim
Handlangers van den dood
Judith
Wie is mijn naaste?
De deur slaat toe
Gezinshulp
Aukeshof trilogie
Als het geluk een omweg maakt
Petra
Voor altijd in mijn hart
Waar wilgen groeien
Als de lente komt
Eerste oogst
Kijk niet achterom
De dromen van juf Amsel
De verzoening
Sluier van vuur
Scheepje van hout
Jovik
Een man uit een stuk
Het land ""Nood""""
In de schaduw van de herberg
Uit verleden en heden
De eerste dag eens nieuwen levens
Agge de vogelaar
De grienduil
De kok van de Simpang
De korenbloem
De nieuwe veldwachter
De sluiker
De stem des bloeds
De straatmuzikant
De visser van Nispenrode
De vondeling
De vrijwilliger van 1830
De zoon van schipper holting
De zwerver
Donar
Een zeemansvrouw
Eiberslust
Hermien
Het geuzenjong
Frans Wikkers
Het veerhuis en de Rozendonk
Jan Starheim
Klavervier
Om de Hornkamp
Op de keien
Strumpelkenshoef
Trouw moet blijken
Twee wegen, een doel
Vader's jongen
Vreewald's molen
Wapenbroeders
Winst door verlies
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Pagina 45 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7SCH6 41
7SCH6 42
7SCH6 43
7SCH6 44
7SCH6 45
7SCH6 46
7SCH6 48
7SCH6 49
7SCH6 50
7SCH6 51
7SCH9 1
7SCHH 1
7SCHJ 1
7SCHJ 2
7SCHL 1
7SCHM 1
7SCHR 1
7SCHR 2
7SCHW 1
7SED1 1
7SEL2 1
7SEV1 1
7SEV1 3
7SEV1 4
7SHA1 1
7SIK1 1
7SJO1 1
7SKO1 1
7SKO2 1
7SLU2 1
7SMI1 1
7SNO2 1
7SOM1 1
7SON1 1
7STA3 1
7STA3 2
7STA3 5
7STA3 6
7STA3 7
7STA3 10
7STA6 1
7STE1 1
7STE1 7
7STE1 9
7STE1 13
7STE1 14
7STE1 15
7STE1 16
7STE6 2
7STE6 3
7STE6 4
7STE6 5
7STE6 6
7STE6 7
7STE7 1
Schippers, W.
Schippers, W.
Schippers, W
Schippers, W
Schippers, W
Schippers, W
Schippers, W
Schippers, W
Schippers, W
Schippers, W
Schrill, E.
Schuurmans, H.
Schrijver, G.
Schrijver, G.
Schalekamp, J.A.
Schmidt, H.
Schreiner, Ernst
Schreiner, Ernst
Schweitzer, Pr. A.
Seddon, Andrew M.
Selinko, Annemarie
Sevensma-Themmen, G.
Sevensma-Themmen, G.
Sevensma-Themmen, G.
Shaw, C.
Sikkema, J.
Sjoman, H.
Skovmoes, P.H.
Stichting Kom Over en Help
Sluijs, C. van der
Smissaert, C.
Snoek, Laurens (e.a.)
Somogiji, S.M.
Sonja, Zr.
Staal, M. van der
Staal, M. van der
Staal, M. van der
Staal, M. van der
Staal, M. van der
Staal, M. van der
Staal, J.
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Ster-Bouwmeester, L. v.d.
Ster-Bouwmeester, L. v.d.
Ster-Bouwmeester, L. v.d.
Ster-Bouwmeester, L. v.d.
Ster-Bouwmeester, L. v.d.
Ster-Bouwmeester, L. v.d.
Steuart, J.A.
Het hofje van Gerbrandus
De halfbroeders
Beter dan goud
De vleermuis
Het Uilennest
De jongens van de roerdomp
De boswachter van de Oldenborn
Vaders Jongen
De insluiper
Oog om oog
Tweemaal gestorven
Van de oude garde en van een jonge predikant
De lichte last
Ontwapend
Wonderbaar geleid
De rokende vlaswiek
De rots der waarheid
De harp van de Hugenote
Aan den zoom van het oerwoud
Legioenen van de Keizer
Desiree
Kruis en boete
Daden die keeren
In beide handen
Waar liefde woont
De Zoon maakt vrij
De wind blaast
Eerst als het weefgetouw stilstaat
In banden en gevangenis
Weerzien over de oceaan
Het goud van Afrika
De duisternis gaat wijken
J.Q.S.K.A.
Waar geleden en gelachen wordt
Bart Veldkamp
Bange dagen
Kappie Marie
Onder de krijgsbanier
Op een menschenziel
Anneke Jansz
De Fransche koopmanszoon
Mathilde
Licht aan de horizon
Als het leven een omweg maakt
Geen rozen zonder doornen
Bloemen op de rotsen
Onbegrepen wegen
Het lied van de bergen
Licht breekt door
Een spoor van licht
Samen alleen
Op adelaarsvleugels (9)
De Boterspaan
Als een kleine vogel
De jood (1-a)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Pagina 46 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7STE7 2
7STO1 1
7STO1 2
7STO4 1
7STO6 1
7STR2 5
7STR3 1
7STR3 2
7STR4 1
7STR5 1
7STU1 1
7STU1 2
7STU5 1
7STU5 2
7STU6 1
7SUN1 1
7SVH1 1
7TEE3 1
7TEE5 1
7TER2 1
7TER3 1
7TER3 2
7TER3 3
7TER3 4
7TER3 5
7TER5 1
7THI1 1
7THI1 2
7THI1 4
7THI1 6
7THI1 7
7THI1 8
7THI1 9
7THI1 10
7THI1 11
7THI2 1
7THO1 1
7THO1 2
7THO1 3
7THO1 4
7THO1 5
7THO1 6
7THO1 7
7THO1 8
7THO1 9
7THO1 10
7THO1 11
7THO1 12
7THO1 13
7THO1 14
7TIL1 1
7TIM1 1
7TIM1 2
7TIM1 3
7TIM1 4
Steuart, J.A.
Stoep, D. v.d.
Stoep, D. v.d.
Stoorvogel Henk
Stoop, Nellie
Stretton, H.
Strietman, B.
Strietman, B.
Stronkhorst, L.H.
Straatsma, A.K.
Sturm, H.
Sturm, H.
Stuijvenberg, van A.
Stuijvenberg, van A.
Stuifbergen-Duijn W.
Sundin, Sarah
Schuttevaêr-Velthuijs Nel
Teekens-Krijgsman, N.
Teenstra, A.
Terpstra, J.
Terpstra, P.
Terpstra, P.
Terpstra, P.
Terpstra, P.
Terpstra, Pieter
Terlouw, Jan
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssing-Boer, H.
Thijssen, Jeroen
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Thoene, Bodie
Tillotson, G.
Timmermans, M.
Timmermans, M.
Timmermans, M.
Timmermans, M.
De jood (1-b)
August en Alida
Zijn dat uw kinderen?
De trein van 10.11
Zijspoor
Dienstknechten des Konings
Niet onze wegen
Zou 't niet meevallen?
Mensen van het land
De gantelboer
Toen 't water kwam
En het leven gaat verder
Een straatagent kijkt achterom
Een ME'er kijkt achterom
Dagboek van een boerin in Bakkum tijdens de oorlog
Op zilveren vleugels deel 2
Annelies omnibus
Hij zal heersen met vrede
Scheepswerf Wanders en Zoon
De kleine residentie
De einder is te ver
De droom
De dagen onzer jaren
Heimwee naar het eiland
De vreemde schilder
Oorlogswinter
Leven is durven
Er bloeit een roos
Een plekje om te schuilen
Geluk is als de wind
Als een herfstblad in de wind
Zoektocht naar de waarheid
Stil verlangen
Gedreven door geluk
De vrouw in het zwart
Het verborgen dorp
Schaduw over Shiloh
De Kronieken van Sion. Deel I. (2-a)
De Kronieken van Sion. Deel II. (2-b)
De Kronieken van Sion. Deel III. (2-c)
Prelude in Wenen. Deel I. (5a)
Tegenspel in Praag. Deel II. (5-b)
Signatuur in Munchen. Deel III (5-c)
Intermezzo in Jeruzalem Deel IV (5-d)
Passage in Danzig. Deel V. (5-e)
Requiem in Warchau. Deel VI. (5-e)
Nachtwake in Jeruzalem
Onweer boven Jeruzalem
Het hart van Jeruzalem
De boekrollen van Jeruzalem (deel 4) 11-d
Het uitgescheurde Bijbelblad
Wat zoekt gij? (1-a)
Wie zoekt zal vinden (1-b)
Het geloof behouden (1-c)
Wat zoekt gij? (4-a)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Pagina 47 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7TIM1 5
7TIM1 6
7TJA1 3
7TJA1 4
7TJA1 5
7TOL1 1
7TOR1 2
7TOR1 3
7TRA1 1
7TRI1 1
7TRO1 1
7TRO1 2
7TRO1 3
7TRO1 4
7TRO1 5
7TRO1 6
7TRO1 7
7TRO1 8
7TRO1 9
7TRO1 10
7TRO1 11
7TRO1 12
7TRO1 13
7TRO1 14
7TRO1 15
7TRO1 16
7TRO1 17
7TRO1 18
7TRO1 19
7TUI1 1
7TUI1 2
7TUI1 3
7TUI1 5
7TUI2 1
7TUU1 2
7UIL1 1
7UIL1 2
7UIL1 3
7UIL1 4
7UIL1 5
7UIL1 6
7UIL1 7
7UIL1 8
7UIL1 9
7UIL1 10
7UIL1 11
7UIL1 12
7UIL1 13
7UIL1 14
7ULF1 1
7VAA1 1
7VAL1 9
7VAL3 1
7VAL3 2
7VAL3 3
Timmermans, M.
Timmermans, M.
Tjalsma, Jelle
Tjalsma, Jelle
Tjalsma, Jelle
Tol, C. v.d.
Torre, A. v.d.
Torre, A. v.d.
Trap, H.J.
Trienstra, T.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Troost, Pleun R.
Tuinman, A.
Tuinman, A.
Tuinman, A.
Tuinman, A.
Tuinhout, Anke
Tuuk, T. v.d.
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Ulfers, S.
Vaane, C.
Valen, L.J.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Wie zoekt zal vinden (4-b)
Het geloof behouden (4-c)
De zaak meester
De keerzijde
De doorslag
Achter hun horizon
Vreugdekind
Mientje
Het tij wacht op niemand
Boukje Jongema
Begeerten in Beijerland
Barendje trilogie
De dochter van de schoolmeester
De molen van Moerland
Barendje Engelen
De schoenmaker van Mastland
De kleindochter van de klompenmaker
Gerucht in het gehucht
Mensen in Moerland
Vrouw Barendje
Deining in de polder
Sander Baars
De wijsgeer uit de polder
De bakker van Buitensluis
Janus Zevenbergen van de Zuidzijde
De vreemdeling met het litteken
De tram staat stil
De tuinder van de dijk
De tuinder van de dijk
Het leven van Kees Berends
Jobje
Om 't eeuwig welbehagen
Gods zaad kiemt in de kloostertuin
De verdwaalde pijl
Kerkordening van de Ger. Kerken in Nederland
Nooit meer blij zijn
Gekregen of gestolen
Is dit mijn weg?
Licht in de duisternis
Verstild verlangen
Verlangen van het hart
Kom terug, mijn kind
De Vagebond
Door de diepte
Door de diepte
Weer helder zicht
Ik had niemand
Doolhof van het leven
Teken van een nieuwe dag
Oostloorn
Gevangennummer 8875
Evangelist in sloppen en stegen
Dwars door lood en dood
In Schoner Glans. Kerstverhalen en gedichten
Een mens in haatuniform
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Pagina 48 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7VAL3 7
7VAL3 8
7VAL3 9
7VAL3 10
7VAL3 11
7VAL3 13
7VAL3 16
7VAL3 19
7VAL3 22
7VAL3 23
7VAL3 24
7VAN3 1
7VEE2 1
7VEE2 2
7VEE2 3
7VEE2 4
7VEE2 5
7VEE2 6
7VEE2 7
7VEE2 8
7VEE2 9
7VEE2 10
7VEE2 11
7VEE2 12
7VEE2 13
7VEE2 14
7VEE2 15
7VEE2 16
7VEE2 17
7VEE2 18
7VEE2 19
7VEE2 20
7VEE2 21
7VEE2 22
7VEE2 23
7VEE2 24
7VEE2 25
7VEE2 26
7VEE2 27
7VEE2 28
7VEE2 29
7VEE2 30
7VEE2 31
7VEE2 32
7VEE2 33
7VEE2 34
7VEE2 35
7VEE2 36
7VEE2 37
7VEE2 38
7VEE2 39
7VEE2 40
7VEE2 41
7VEE2 42
7VEE2 43
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Vantrease, B.R.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Gedreigd door 't vuur (6-b)
Gedreigd door 't vuur (6-c)
In het woedend golfgeklots (9-a)
In het woedend golfgeklots (9-b)
Marinier onder de vlag
Veenhof
Wedloop met de dood
Als een vuurbrand uit het vuur
Ondergronds verzet
Toen de vloed over het land raasde
Gedreigd door 't vuur (6-a)
Anna van Praag
Daggeldersvolk (1-a)
Arm zijn is geen schande
De boer van het Smeulenkamp (1-b)
Tranen en brood
De totale oorlog
De verschoppeling
Vuur langs de wolken
De weg naar het onbekende
Dominee aan het Stalingradfront
Eenzaam is de weg (10-a)
Emmelien
Geen zicht op de toekomst
Gevangenen in de taiga (16-b)
Schoten klonken in het nachtelijk bos
Deeske Trilogie
Kruistocht naar Leningrad (16-a)
Luchtslag om Engeland (17-a)
Luchtslag bij nacht (17-b)
Luchtslag boven bezet gebied (17-c)
Luchtslag om Afrika (17-d)
Luchtslag boven vasteland (17-e)
Luchtslag Atlanticwall (17-f)
Als de morgen gloort (Omnibus)
Mensen die in eenvoud leven
Moeder's tranen troosten niet (25-a)
Onder de gesel van het hakenkruis
Daggelders Trilogie
Het loon der armen (28-a)
De armen beloond (28-b)
Het loon voor allen (28-c)
Sluipvaart onder de golven
Spionage en liefde in Siberië
Strijd aan het Grebbefront
Tailgunner
Tanks in de aanval
Tanksoldaten
Verloren zonen
Vlucht uit de taiga (16-c)
Volk van daggeldersafkomst (1-c)
Vruchtbaar geurt de aarde
Kinderen van de straat (41-a)
Winst uit verlies
Zal de zon voor ons nog schijnen (43-a)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Pagina 49 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7VEE2 44
7VEE2 45
7VEE2 46
7VEE2 47
7VEE2 48
7VEE2 49
7VEE2 50
7VEE2 51
7VEE2 52
7VEE2 53
7VEE2 54
7VEE2 55
7VEE2 56
7VEE2 57
7VEE2 58
7VEE2 59
7VEE2 61
7VEE2 62
7VEE2 63
7VEE2 64
7VEE2 65
7VEE2 66
7VEE2 67
7VEE2 68
7VEE2 69
7VEE2 71
7VEE2 72
7VEE2 73
7VEE2 74
7VEE2 75
7VEE2 76
7VEE2 77
7VEE2 78
7VEE2 79
7VEE2 80
7VEE2 82
7VEE2 84
7VEE2 85
7VEE2 86
7VEE2 87
7VEE2 88
7VEE2 89
7VEE2 90
7VEE2 91
7VEE2 93
7VEE2 94
7VEE2 95
7VEE2 96
7VEE2 97
7VEE5 1
7VEE5 2
7VEE5 3
7VEE5 4
7VEE5 5
7VEE7 1
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veen, S. van der
Veen, S. van der
Veen, S. van der
Veen, S. van der
Veen, S. van der
Veen-Meinardi, F. ter
Brood is ons gegeven (25-b)
Zeeslag onder de tropenhemel (64-e)
Luchtslag boven Europa (17-h)
Altijd zingen de populieren
Luchtslag voor de vrijheid (17-g)
In de schaduw bloeien rozen
Als wilde ganzen naar het zuiden vliegen (50Boswachtersomnibus
De weg naar huis (10-c)
De weg gaat verder (10-d)
De zon schijnt voor ons allemaal (43-b)
Als een vlucht wilde ganzen (50-b)
Luchtslag boven Berlijn (17-i)
Luchtslag voor bevrijding (17-j)
Als dauw in de morgen
Met de dageraad komt de zon op (62-c)
Als wilgen zingen in de nacht
Zelfs de maan zal duister zijn (62-a)
Morgen gloort de dageraad (62-b)
Zeeslag bij Shettard (64-a)
Zeeslag bij Malta (64-b)
Zwoel waait de lentewind
Toen het licht v/d vrijheid ging schijnen
Na de nacht gloort de morgen
Donkere wolken voor de zon (62-d)
Wazig is de einder
Als het morgenlicht gloort (62-e)
De zon van de vrijheid is opgegaan (62-f)
De blauwe Gentiaan
Rode aarde (75-a)
Zeeslag op de Atlantic (64-c)
Zeeslag bij Singapore (64-d)
Partizanen (75-b)
Zeeslag onder het noorderlicht (64-f)
Blauwe zee, ruisende palmen (50-a)
Kleine mensen in een grote oorlog
De strijd van de partizanen (75-c)
Klopjacht op de bende van Dumont
Zeeslag voor Gibraltar (64-g)
Zeeslag in de Balkan (64-h)
Zonder strijd geen overwinning (41-b)
Blauwe zee, brandend zand (50-b)
Zeeslag in de Poolzee (64-i)
Zeeslag voor de bevrijding (64-j)
Manke Otje
Altijd zingen de populieren
Wazig is de einder
Een kind van niemand
Moeders tranen troosten niet
In de schaduw van een vriendschap
Grote veranderingen
Land aan de horizon
Gevaarlijke vrienden
De lijfwacht van Janeway
Klaar als kristal
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Pagina 50 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
7VEE9 1
7VEE9 2
7VEL4 2
7VEL4 3
7VEL4 4
7VEL5 3
7VER1 6
7VER2 1
7VER2 2
7VER2 3
7VER2 4
7VER2 5
7VER2 6
7VER2 8
7VER2 9
7VER2 10
7VER2 11
7VER2 12
7VER6 4
7VER6 5
7VER7 1
7VER7 5
7VER7 8
7VER8 1
7VERE 1
7VERO 1
7VERW 1
7VERW 2
7VERW 3
7VIN2 1
7VIN3 3
7VIN3 4
7VIN3 5
7VIS2 1
7VIS4 1
7VIS5 4
7VIS6 1
7VIS9 1
7VIS9 2
7VIS9 3
7VIS9 5
7VISJ 1
7VISN 1
7VLI1 1
7VLI1 2
7VOG1 2
7VOG3 1
7VOG3 2
7VOG4 1
7VOG4 2
7VOG4 3
7VOG4 4
7VOG4 5
7VOG4 6
7VOG4 14
Veenman, Sjoerd
Veenman, Sjoerd
Veltman, J.
Veltman, J.
Veltman, J.
Velzen, P.B. van
Verboom, J.H.R.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Verburg, G.
Vermeulen-Kalle, A.
Vermeulen-Kalle, A.
Verrips, Ada
Verrips, Ada
Verrips, Ada
Verolme, Hetty E.
Veren, M.
Verhoog, G.
Verweerd, Joke
Verweerd, Joke
Verweerd, Joke
vincent, Rose
Vins, G.
Vins, G.
Vins, G.
Visky, Ference
Visscher, J.A.
Visser, A.
Visser, B.
Visser-Roosendaal, J.
Visser-Roosendaal, J.
Visser-Roosendaal, J.
Visser-Roosendaal, J.
Vis, J.
Visser, W. en Vogelaar, L.
Vlieger, A. de
Vlieger, A. de
Vogel, L.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Verdwenen
Zwerver - een zaak voor inspecteur Maritz
Baje en haar kerkje
Een zoon en zijn moeder
De Vlaamsche scharenslijper
Sophie Volkhardt
Een open venster
De keerzijde
De koffietuin zal bloeien
De levensgang van Gerben Gervaas
De zwarte cirkel
Groeten uit Zuid Afrika
Anak-Anak Mas
Koffie uit Kaffa
Scherven-Mie
Testament aan toonder
Vergeef ons
Boontje, het apenmeisje
Je mag er zijn, Reini
Senta's bruidsvlucht
Er is een nieuw begin
asielzoekers in het dorp
Het kruis van Imst
De kinderbarak van Bergen-Belsen
De roep van het verleden
De bloeiende amandeltak
Permissie
De rugzak
Paradiso
De zon en het rad
Getrouw tot in de dood
De laatste hoop
Getrouw tot in de dood
Gebonden en toch vrij
In Effratha's velden
Agneta
Roele Grootjans
De wachter
Eerst ik
Omnibus
Wachter in 't laatste kwartier
Gerucht op de Delta
De bedelaar stierf
Het jaar 1566 en de Vlaamsche passementwever
Het jaar 1566 en de Vlaamsche passementwever
Als met Zijn hand
Kon ik het maar vergeten
In dienst van de koning
Gelijk zich een vader ontfermt
In de oude pastorie
De oude roeiboot
Johannes
Nevels
Twee werelden
Anke's erfenis
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
December 2012
Nieuw in 2011
Pagina 51 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7VOG4 16
7VOG4 17
7VOG4 18
7VOG4 19
7VOG4 20
7VOG4 21
7VOG4 22
7VOO1 1
7VOO2 1
7VOO2 2
7VOO2 3
7VOO2 5
7VOO3 2
7VOO5 1
7VOO5 2
7VOS1 1
7VOS2 1
7VRB1 1
7VRD1 1
7VRD1 2
7VRE2 1
7VRE2 2
7VRE3 1
7VRE3 2
7VRE3 3
7VRE3 4
7VRE3 5
7VRE3 6
7VRE3 7
7VRE3 8
7VRE3 9
7VRE3 10
7VRE3 11
7VRE3 12
7VRE3 13
7VRE3 14
7VRE3 15
7VRE3 16
7VRE3 17
7VRI2 2
7VRI2 3
7VRI2 4
7VRI2 6
7VRI2 11
7VRI7 1
7WAA3 1
7WAG1 1
7WAG1 3
7WAL3 1
7WAL4 1
7WAL5 1
7WAL5 2
7WAL6 1
7WAL7 1
7WALS 1
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Voordewind, H.
Voorst, Arend van
Voorst, Arend van
Voorst, Arend van
Voorst, Arend van
Voorthuizen, A. van
Voorhoeve Anne
Voorhoeve Anne
Voskuil-Meijer, J.
Vos-van den Vlasakker, Helga
Vrba, Rudolf
Voorden, ten, Els
Voorden, ten, Els
Vreugdenhil, J.
Vreugdenhil, J.
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries-van der Lichte, Ina de
Waard, G.C. de
Wageningen, G. van
Wageningen, G. van
Wallace, Amy
Wallace, L.
Wallis, A.S.C.
Wallis, A.S.C.
Wallis, L.
Walshe, E. / Sargent, G.
Walsh, Dan
Het veilige nest
Dauwdruppels
Het smalle pad
Vervuld verlangen (deel 2) 16-b
Twee werelden
Zuiver als kristal
De keuze van Ruth
De commissaris vertelt
Vergeten wat achter is
Heleen en haar zoon
We moeten verder
Die van de Kanaaldijk
Eeuwig kapitaal
Liverpoolstreet
21 Juli
Een zanger Gods
Tonny wordt bijgewerkt
Ik ontsnapte uit Auschwitz
Verzwegen waarheid (deel 1)
Vallei vol tranen (deel 2)
Evert Kooistra
Anton en zijn vrienden
Maria ter Laar
Anoek slaat haar vleugels uit
Saskia
Saskia in de branding
Een nieuw begin voor Saskia
Eva vindt het geluk (7-b)
Brief aan Eva (7-a)
Wolken rond Eva (7-c)
Sneeuw in oktober
Irene trilogie
De brug
Maskers (12-a)
Het glazen huis (12-b)
Op de drempel van het leven
Een veilig huis
Opnieuw beginnen
De verlatene
Bartje zoekt het geluk
De levensroman van Johannes Post
Reis door de nacht
Bartje
Wij leven maar eens
Ferdinand en ik
Zijn hulp zal blijken
Altijd leeft de rivier
Als ik jou niet had
Kwetsbaar geluk
Ben Hur
Vorstengunst (1-a)
Vorstengunst (1-b)
Aan de rivieren van Babel
Pro Libertate
Wat de morgen brengt
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 52 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7WAN1 1
7WAN1 2
7WAN1 3
7WAN1 4
7WAN1 5
7WAN1 6
7WAN1 8
7WAN1 9
7WAN1 10
7WAN1 11
7WAN1 12
7WAN1 14
7WAN1 15
7WAN1 16
7WAN1 17
7WAN1 18
7WAN1 19
7WAN1 20
7WAN1 21
7WEH1 1
7WEI1 1
7WES1 1
7WES1 2
7WES2 2
7WES2 5
7WES3 3
7WES3 4
7WES3 5
7WES3 6
7WEZ1 1
7WEZ1 2
7WEZ1 3
7WIE1 1
7WIE2 14
7WIE3 1
7WIL1 1
7WIL1 2
7WIL1 3
7WIL4 1
7WIL4 2
7WIL4 3
7WIL4 4
7WIN1 1
7WIN1 2
7WIN2 2
7WIN2 3
7WIN3 1
7WIN3 2
7WIN3 3
7WIN3 4
7WIN3 5
7WIN3 6
7WIN3 7
7WIS1 1
7WIS2 1
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wehrmann, J.
Weiland, H.
Wessels, A.M.
Wessels, A.M.
Westerbrink-Wirtz, J.M.
Westerbrink-Wirtz, J.M.
Westerink, H.
Westerink, H.
Westerink, H.
Westerink, H.
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wienen-Heek, G.
Wiersema, Bert
Wiesel, Elie
Wilbee, B.
Wilbee, B.
Wilbee, B.
Wilgenburg, D.
Wilgenburg, D.
Wilgenburg, D.
Wilgenburg, D.
Wind, J.
Wind, J.
Winsemius, Dieuwke
Winsemius, Dieuwke
Windle, Jeanette
Windle, Jeanette
Windle, Jeanette
Windle, Jeanette
Windle, Jeanette
Windle, Jeanette
Windle, Jeanette
Wise, Robert L.
Wissotzky, A.
Gevonden maar niet gezocht
In vrede thuis gekomen
Waar vind ik rust? (3-a)
De vraag beantwoord (3-b)
Ieder krijgt zijn plaats
Schuif mij niet terzijde
Gelouterd talent
Gelouterde opdracht
Overgave
Om Sabine
De ommekeer
Begrijpen komt vaak later
Gevonden, maar niet gezocht
Ook kronkelwegen leiden tot een doel
Tranen en troost
Anne-Li
Gedeeld geschenk
Vergeving?
Ik vergeet je niet (deel 3)
In de catacomben
De familie Van Dongen
Zeeland in den patriottentijd
Waar de Schelde stroomt
Peter Sr. en Peter Jr.
Josephine
Ik zal opstaan
De poort naar het leven
Eng is de poort
De tempelbouwers
Veroordeeld
Stenen hart
Dal van Dura
Wie is mijn naaste?
De vergeten strijd van '45-'50
Nacht
De wilde roos
De belofte van de wilde roos
De wilde roos bloeit
In Gods beide handpalmen gegraveerd
Des Heeren Vondeling
De schaapskooi van de goede herder
De buit van 't overwonnen land
Een greep naar de zon
Het Franse meisje Gertrude
Amalia van Solms
De vlindervrouw
Vuurdoop
Niemandsland
Vuurstorm
Vuurstorm
Smeulend vuur
Gesluierde vrijheid
Vrijheid in het verschiet
Onvoltooid verleden
Tel Aviv
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 53 van 54
Ouderen 15+
Zwart
Code
Schrijver
Titel
7WIT2 1
7WIT3 1
7WIT3 2
7WOO1 1
7WOO1 2
7WOO1 3
7WOO1 4
7WOO1 5
7WOO1 6
7WOO1 7
7WRI2 1
7WUR1 1
7WUR1 2
7YPM1 1
7ZEE1 1
7ZEE3 1
7ZEE4 1
7ZEL1 1
7ZIJ1 1
7ZIJ1 2
7ZIJ1 6
7ZIJ1 7
7ZIJ1 10
7ZIJ1 11
7ZIJ1 12
7ZOE1 1
7ZOE1 2
7ZOE1 3
7ZOE1 4
7ZOE1 5
7ZOE1 6
7ZOE1 17
7ZOE1 18
7ZOE1 19
7ZOE1 20
7ZOE1 21
Witvliet, Marianne
Witvliet, Marianne
Witvliet, Marianne
Woodsmall C.
Woodsmall C.
Woodsmall C.
Woodsmall C.
Woodsmall C.
Woodsmall C.
Woodsmall C.
Wright Sally S.
Wurmbrand, Ds. Richard
Wurmbrand, Ds. Richard
Ypma, J.
Zee, D. v.d.
Zee, Nel van der
Zee, Nel van der
Zeldenthuis
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Gebroken wit
Kind van het water
Toen je nog huppelde
Vleugels van de dageraad (dl.1)
Sledesporen
Als de weg terug leidt (dl.2)
Als de morgen komt (dl. 3)
Hoop op bescherming (deel 1) 15-a
Brug van vrede (deel 2) 15-b
Oogst van vreugde
Trots en tragedie
Christus in de Communistische gevangenissen
Bloed en tranen
Het water was veel te diep
De levende berg
Zomaar Geluk
Sabine
De avonturen van de Baron van Munchhausen
Als de tijd rijpt
Als het leven roept
Dat ene kind
In vreugde en verdriet
Vertrek zonder afscheid
De weg van Renske
Verzwegen geheim
Zorgen om Olga
De schaduwen van het verleden
Olga's kinderen
Rosalie
Groeten van Esther
Bevrijdingskind
Een moeder voor Dennis
Vakantie in Tsjechie
Gered uit de golven
Onverwerkt verleden
Haar stille wens
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 54 van 54
“Tolle Lege”
Bibliotheek Gereformeerde Gemeente Dirksland
Catalogus
 4. Peuter en kleuter
 5. Kinderboeken < 10 jaar
 6. Jeugdboeken < 15 jaar
Openingstijden:
Vrijdag: 19:00 - 20:00 uur
Zaterdag: 10:30 - 11:30 uur
In het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente Dirksland
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4ABE1-01
4ADC1-01
4ADC1-02
4ADC1-03
4ADC1-04
4ADC1-05
4ADC1-07
4ADC1-08
4ADC1-09
4ADC1-10
4ADC1-11
4ADC1-12
4ALL1-01
4AMS1-01
4ANH1-01
4BAA5-01
4BAA5-02
4BAA5-03
4BAL2-00
4BAL2-01
4BAL2-02
4BAL2-03
4BAL2-04
4BAL2-05
4BAL2-06
4BAL2-07
4BAL2-08
4BAL2-09
4BAL2-10
4BAL2-11
4BAL2-12
4BAL2-13
4BAL2-14
4BAL2-15
4BAL2-16
4BAL2-17
4BAL2-18
4BAR5-01
4BAR5-02
4BAX1-01
4BED2-01
4BEE5-01
4BEE5-02
4BEE6-01
4BEN4-01
4BEN4-02
4BEOR-01
Abel, Simone
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
A.D.C.
Allen-Gray, Alison
Amstel, P. van
Anholt, C.
Baars, R.
Baars, R.
Baars, R.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Ballon, Uitg.
Barnes Kay
Barnes Kay
Baxter, N.
Bedford David
Beekman, Ben
Beekman, Ben
Beer, de Hans
Benjamin, A.H.
Benjamin, A.H.
Berge, Marieke ten & Corien
Oranje
Berg, Annemarie van den
Berg, Annemarie van den
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Kijk uit, kip
Mijn poezenboek
Mijn hondenboek
Opzij voor kleine kikker
Een ogenblik op... voelen
Baby's eerste kleurtjes
Baby's eerste woordjes
Groenten en Fruit
Baby's eerste speeltjes
Baby's eerste geluiden
Baby's eerste spetters
Baby's eerste bedtijd
Het verdwaalde poesje
Poppenpraat
Voor het eerst naar de peuterklas
Joep gaat naar oom
Joep bij de boer
Joep bij de sloot
Kleuters eerste boek. De natuur
Brommeltje leert tellen tot 10
Brommeltje leert kleuren
Toeters super telboek (3-4 jaar)
Al mijn lieve dieren
lieve babydieren
Mijn eerste boerderij boek
Peuters eerste boek. Dieren
Wat zeggen de dieren?
Kleuters eerste boek. Boerderij
Jolijntje bij de dieren
welterusten beertje
Brommeltjes woordenboek
Auto's, tractors & trucks
Mijn woordjes
Praline en Jaline
Waar vind ik een wortel?
Waar kan ik slapen?
Poezemoesje leert woordjes
De groene auto is er klaar voor
De gele trein gaat op reis
Teddy leert de klok
Bedtijd voor Kleine Beer
Knuffel het konijntje
Liefkoos het eendje
Kleine ijsbeer help me vliegen
Wat een pech!
De kleine muis en de grote rode appel
Kom je met me spelen?
4BERA-01
4BERA-02
4BIJ1-01
4BIJ1-02
4BIJ1-03
4BIJ1-04
4BIJ1-05
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Boaz is bruin
Ik ben niet bang
Bobbi is zijn knuffel kwijt
Bobbi op de kinderboerderij
Bobbi naar het bos
Bobby is jarig
Bobbi is zijn knuffel kwijt
Pagina 1 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4BIJ1-06
4BIJ1-07
4BIJ1-08
4BIJ1-09
4BIJ1-10
4BIJ1-11
4BIJ1-12
4BIJ1-13
4BIJ1-14
4BIJ1-15
4BIJ1-16
4BIJ1-17
4BIJ1-18
4BIJ1-19
4BIJ1-20
4BIK1-01
4BIK1-02
4BIK1-03
4BIN1-01
4BIN1-02
4BIN1-03
4BLA2-02
4BOE3-01
4BOE3-02
4BOE3-03
4BOE3-04
4BOE6-01
4BOG2-01
4BOG2-02
4BOG2-03
4BOG2-04
4BON2-01
4BON2-02
4BON2-03
4BON2-04
4BON2-05
4BOU3-01
4BOU5-01
4BRAS-01
4BRAT-01
4BRI1-01
4BRU5-01
4BRU5-02
4BRU5-03
4BRU5-04
4BRU5-05
4BRU5-06
4BRU5-07
4BRU5-08
4BRU5-09
4BRU5-10
4BRU5-11
4BRU5-12
4BRU5-13
4BRU5-14
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bijlsma, Ingeborg
Bikker, Linda
Bikker, Linda
Bikker, Linda
Binsbergen, Liesbeth van
Binsbergen, Liesbeth van
Binsbergen-Meesters, L. van
Blathwayt, B.
Boek Specials Nederland bv
Boek Specials Nederland bv
Boek Specials Nederland bv
Boek Specials Nederland bv
Boeke, Jet
Boggelen-Heutink, van Ellen
Boggelen-Heutink, van Ellen
Boggelen-Heutink, van Ellen
Boggelen-Heutink, van Ellen
Bond, Michael
Bond, Michael
Bond, Michael
Bond, Michael
Bond, Michael
Bouhuys, M.
Boukens M.
Branson, A.
Bratney, Sam Mc en Anita Jeram
Brinke, Annemarie ten
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bobbi doet boodschappen
Bobbi naar de speelzaal
Bobbi op vakantie
Bobbi gaat logeren
Bobbi op het potje
Bobbi is ziek
Bobbi voert de dieren
Bobbi wordt grote broer
Bobbi en de kleuren
Bobbi telt tot 10
Bobbi zoekt zijn vriendjes
Bobbi naar de dierentuin
Bobbi in de tuin
Bobbi gaat naar zee - flapboek
Bobbi gaat verhuizen
Rommel op de boerderij
Dag Worm!
Dieven in de dierentuin
Een koe?
Beer is weg!
Bas bij de boer
Tot ziens, Noortje
Koba de koe
Klara de kip
Wat zie je? Aan het werk
Wat zie je? De grote stad
Dikkie Dik. De ballon
Biggies: Kleuren
Biggies: Leren tellen
Biggies: De 4 seizoenen
Biggies: Op reis
Een dagje met Beertje Paddington
Paddington leert tellen
Paddington kijkt en vergelijkt
Paddington kijkt naar kleuren
Paddington in de tuin
Dikkie Muis gaat vliegen
De tractor van boer Klaas
Kleine dieren
Raad eens hoeveeel ik van je hou
kijk nou eens!
Mijn speelgoed
Het huis van Nijntje
Nijntje in het museum
Nijntje in de sneeuw
Nijntje in het ziekenhuis
Nijntje in de dierentuin
Nijntje in de tent
opa en oma pluis
wat wij later worden
Poesje Nel
Betje Big
Het feest van tante Trijn
Boris, Barbera en Basje
De boot van Boris
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Pagina 2 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4BRU5-15
4BRU5-16
4BRU5-17
4BRU5-18
4BRU5-19
4BUS1-01
4BUT4-01
4BUT4-02
4BUT4-03
4BUT5-01
4BUT5-02
4BUT5-03
4BUT5-04
4BUT5-05
4BUT5-06
4BUT5-07
4BUT5-08
4BUT5-09
4BUT5-10
4BUT5-11
4BUT5-12
4BUT5-13
4BUT6-01
4CAR1-01
4CAR2-02
4CAR2-03
4CAR2-04
4CAR2-05
4CAR2-06
4CAR2-07
4CHA1-01
4CHA1-02
4CLE1-01
4CLE1-02
4COR5-01
4COX1-01
4CRA1-01
4CRA1-02
4DAL3-01
4DAL3-02
4DAV1-01
4DAV1-02
4DAV1-03
4DAV1-04
4DAV1-05
4DEL1-01
4DEL1-02
4DEL1-03
4DEL1-04
4DEL1-05
4DEL1-06
4DEL1-07
4DEL1-08
4DEL1-09
4DEL1-10
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Bruna, D.
Busser, Marianne
Buthod-Girard, I.
Buthod-Girard, I.
Buthod-Girard, I.
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butterfield, M
Butler, M. Christina
Carrato Isabel
Carle, Erik
Carle, Erik
Carle, Erik
Carle, Erik
Carle, Erik
Carle, Erik
Chambers, Sally
Chambers, Sally
Cleidael, J.
Cleidael, J.
Cornwell, Linda
Coxon, Michelle
Cramer, R.
Cramer, R.
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Davis, L.
Davis, L.
Davis, L.
Davis, L.
Davis, L.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Nijntjes kookboek tussendoortjes
Nijntje gaat naar buiten
Wat doet Nijntje vandaag?
Nijntjes verjaardagsfeest
Tel je mee met Nijntje?
Liselotje gaat logeren
De beertjes op stap
Speurtocht naar... het hertje
Speurtocht naar... het vosje
Ik ben grijsgroen en glad. Wie ben ik?
Ik ben geschubd en gevaarlijk. Wie ben ik?
Ik ben vol kleur en gekrijs. Wie ben ik?
Ik ben groot en grijs. Wie ben ik?
Ik ben bruin en brommerig. Wie ben ik?
Ik ben wendbaar en woest. Wie ben ik?
Ik ben sterk en gestreept. Wie ben ik?
Ik ben zwart-wit en zwaar. Wie ben ik?
Ik ben snuffelig en snel. Wie ben ik?
Ik ben bruin gevlekt met lange nek. Wie ben
Ik ben springerig en snel. Wie ben ik?
Moet je horen, papa!
Modderpoot
Wie heeft mijn pap opgegeten?
De tand van Tobias
Rupsje nooitgenoeg
IJsbeer, ijsbeer, wat hoor jij daar?
Het vervelende lieveheersbeestje
De spin die het druk had
Alles voor een pannekoek
Heeft een kangoeroe een mama?
Tegenstellingen
Getallen
Mijn eerste boekje: Naar school
Mijn eerste boekje: Leuke dieren
Het eenzame zeehondje
Kijk uit, Welpje
Oude rijmpjes en versjes
Mijn eerste leesboekje
Thomas toch!
Thomas speurneus
Klein en groot
De vlieger vliegt
Hoedje in de wind
Het sneeuwbeertje
Beestenfeest!
Waar is het poesje?
Waar zijn de eendjes?
Bij het water
In de zee
Baby's liefste kijkboekje
Groot en klein
Waar is het konijntje?
In de tuin
Waar komt het vandaan?
Bij de boerderij
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 3 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4DEL1-11
4DEL1-12
4DEL1-13
4DEL1-14
4DEL1-15
4DEL1-16
4DEL1-17
4DEL1-18
4DEL1-19
4DEL1-20
4DEL1-21
4DEL1-22
4DEL1-23
4DEL1-24
4DEL1-25
4DEL1-26
4DEL1-27
4DIJ6-01
4DIJ6-02
4DIJ6-03
4DIJ6-04
4DIJ6-05
4DIV1-01
4DIV1-02
4DIV1-03
4DIV1-04
4DIV1-05
4DIV1-06
4DIV1-07
4DIV1-09
4DIV1-10
4DIV1-11
4DIV1-12
4DIV1-13
4DIV1-14
4DIV1-15
4DRA1-01
4DUI4-01
4DUI4-10
4EDI1-01
4EDI1-02
4ELS2-01
4EZR1-01
4EZR1-02
4EZR1-03
4EZR1-04
4FAU1-01
4FIN1-01
4FIS2-01
4FLA1-01
4FLA1-02
4FLA1-03
4FLA1-04
4FLA1-05
4FLA1-06
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Deltas, Uitg.
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Dragt, A.
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Edibimbi
Edibimbi
Ellsworth Nick
Ezra, M.
Ezra, M.
Ezra, M.
Ezra, M.
Faulkner Keith
Finn Rebecca
Fischer, Gisela
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Woordjes
Dieren kijkboek voor de allerkleinste
Speel en leer met lieve beertjes
Waar is de beer
Mijn allereerste dierenboek
Mijn eerste groot dierenboek. Woordjes leren
Mijn allereerste kijkwoordenboek (1-3 jaar)
Lieve hondjes
Natuur in de kijker. De koe
Natuur in de kijker. Eendjes
Zaadjes op reis
Het verhaal van Cimru de zeehond
Kleine Huppel kan al zonder...
Het bouwterrein
Muziekinstrumenten
De Luchthaven
Tuuta! Tuuta! daar is de brandweer
Sneeuwsporen
't Is herfst
't Is winter!
't Is lente
't Is zomer
Mijn multiflap woordenboek. Op de boerderij
Dieren van de boerderij (3d pop-up boek)
Een mama uit duizenden
Een kusje voor kleine kat
En nu naar bed!
Kleine pinguin en zijn vriendjes
Kleine olifant en zijn vriendjes
Mijn allereerste Prentenboek
Eerste getallen
Ik ben nu de GROTE BROER
Konijntjes
Eendjes
Leren met plaatjes - Mijn eerste woordjes
Lang zal ik leven!
Wat zie je ... op de boerderij
Daar gaat de paraplu!
Kinderverhalen
Leo de aardige bever
Miesje het avontuurlijke meesje
Het verlegen konijntje
Het stekelige egeltje
Het bange uiltje
Het luie slaapmuisje
Het hongerige ottertje
Mijn veters zitten los!
De trein vertrekt!
Het plaatjeswoordenboek
In de tuin
Op school
Naar de winkel
Naar de winkel
In de tuin
Thuis
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 4 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4FLA1-07
4FLA1-08
4FLA1-09
4FLA1-10
4FRE1-01
4GIL5-01
4GOL4-01
4GOL4-02
4GOL4-03
4GRA1-01
4GRA1-02
4GRA1-03
4GRA1-04
4GUT1-01
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Flash, Uitg.
Freedman, Claire
Lobel, Gillian en Howarth Daniel
Goldsack Gaby
Goldsack Gaby
Goldsack Gaby
Graaf, Margriet de
Graaf, Margriet de
Graaf, Margriet de
Graaf, Margriet de
Gutman, Anne & Gerorg
Hallensleben
Gutman, Anne & Gerorg
Hallensleben
Haar, J. ter
Haar, J. ter
Haar, J. ter
Haar, J. ter
Haar, J. ter
Hadders Ingrid
Hammenga, Lijda
Harker, Jillian
Harker, Jillian
Harker Jillian
Harker Jillian
Harker Jillian
Harker Jillian
Harker Jillian
Hayles Karen
Hayles Karen
Helmond, Uitg.
Helmond, Uitg.
Hemma, Uitg.
Hemma, Uitg.
Hemma, Uitg.
Hemma, Uitg.
Hendry, Diana en Chapman
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hermans, E.
Hest, Amy
Hest, Amy
Hill, Eric
Hoekstra, H.G.
Hoekstra, H.G.
Holst Pellekaan, K. van
Horman, A.
Hubery, Julia en Bendall-Brunello
John,
Dieren
Cijfers
123
ABC
Als de avond valt...
Kleine muis ontdekt de wereld
Luchthaven (Til de flapjes op en leer)
Brandweer (til de flapjes op en leer)
Bouwterrein (til de flapjes op en leer)
Hoera, naar school!
Jaap en de maan
Ik kom!
Bas en Kim
Nero en Nina thuis
4GUT1-02
4HAA1-01
4HAA1-02
4HAA1-03
4HAA1-04
4HAA1-05
4HAD1-01
4HAM1-01
4HAR8-01
4HAR8-02
4HAR8-03
4HAR8-04
4HAR8-05
4HAR8-06
4HAR8-07
4HAY1-01
4HAY1-02
4HEL3-01
4HEL3-02
4HEM2-01
4HEM2-02
4HEM2-03
4HEM2-04
4HEN5-01
4HER3-01
4HER3-17
4HER3-18
4HER3-19
4HER3-20
4HER4-01
4HES1-01
4HES1-02
4HIL1-01
4HOE6-01
4HOE6-02
4HOL5-01
4HOR2-01
4HUB2-01
December 2012
Nero en Nina en de dieren
Ernstjan en Snabbeltje: Gekwaak op het paadje
Ernstjan en Snabbeltje: Op avontuur
Ernstjan en Snabbeltje: Aan de wandel
Ernstjan en Snabbeltje: Uit en thuis
Ernstjan en Snabbeltje: Eendenstreken
Hoe strik ik mijn veters?
De avonturen van Jos en Japke
Ik vind je lief, papa
Ik vind je lief, mama
Het dappere hertje
Ik vind je lief, oma
KOm je spelen, Huppel?
Een superdag voor Huppel
Ik vind je lief, opa
Eén beer is verdwaald
Een beer is verdwaald
Boe-Boe het kalfje
Kwek-Kwek het eendje
Boodschappen
Hoe laat is het?
Vrolijke wilde dieren
Dierenvriendjes
Vreemde geluiden in de nacht
Kijk om je heen
Kijk hoe ik groei ... lammetjes
Kijk hoe ik groei ... kuikens
Kijk hoe ik groei ... hondjes
Kijk hoe ik groei ... eendjes
Mama helpen
Kiki gaat naar school
Het grote boek van Kiki
Hoe laat is het, Dribbel?
Dierenpappa's en mijn pappa
Waf waf! Miauw! Boek over geluiden
Koosje is boos
Kijk je mee ... op de weg
Het allerondeugendste biggetje
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 5 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4HUL1-18
4HYDE-01
4HYDE-02
4HYDE-03
4JAN4-01
4JAN4-02
4JAN4-03
4JEN2-01
4JER1-01
4JER1-02
4JOH2-01
4KAL2-01
4KAN2-01
4KAN2-02
4KAV1-01
4KLA1-01
4KLA1-02
4KLA1-03
4KLA1-04
4KLO4-01
4KLU1-01
4KLU1-02
4KLU1-03
4KLU1-04
4KLU1-05
4KLU1-06
4KLU1-07
4KLU1-08
4KLU1-09
4KLU1-10
4KLU1-11
4KLU1-12
4KLU1-13
4KLU1-14
4KLU1-16
4KRA9-01
4LAN8-01
4LAN8-02
4LEB1-01
4LEB1-02
4LEB1-03
4LEB1-04
4LEB1-05
4LEE6-01
4LIG2-01
4LIG2-02
4LIN2-01
Hulst, W.G. van de
Hyde Roger
Hyde Roger
Hyde Roger
Jansma, M.
Jansma, M.
Jansma, M.
Jennings, L.
Jeram, A.
Jeram, A.
Johnson, J.
Kalkman, Roland
Kanis-de Weerd, Greetje
Kanis-de Weerd, Greetje
Kavanagh, Peter
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Kloosterman-Coster, Willemieke
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Kluitman, Uitg.
Krasilovsky
Lanchais, A.
Lanchais, A.
Leblanc, Anne
Leblanc, Anne
Leblanc, Anne
Leblanc, Anne
Leblanc, Anne
Leeson, C.
Ligthart, J.
Ligthart, J.
Linders, Clara en ten Cate,
Marijke
Lionni, L.
J. Loeviera
Lombaert de, Anja
Lombaert de, Anja
Lombaert de, Anja
Maas Monica
Maas Monica
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Ontdek waar ik leef!
ontdek wat ik doe!
Ontdek wat ik eet!
Botjes ... 't is herfst (3-i)
Botjes ... de zon is op! (3-d)
Botjes ... op school (3-a)
Mmm...wat ruik ik?
Konijntje, m'n kleintje
Allemaal samen
En nu naar bed!
Kom je op mijn feestje?
Slak moet verhuizen
Geen tijd voor giraf
Mijn mama en ik
Ik duik!
De kleine krokobril
Ridder Roemsoes en het grote toernooi
Ridder Roemsoes komt eraan!
Pieter mag mee naar de kerk
Mijn liefste speelgoed
Mijn grote boek van dingen die rijden, ...
Eerste woordjes
Naar het strand
Op de boerderij
In de dierentuin
Machines aan het werk. Graven maar!
Machines aan het werk. Naar de brand!
Machines aan het werk. Trekkers in actie!
Ik ga lezen
Machines aan het werk. De lucht in!
Ik lees meer
Kijk, ik lees
Machtige Machines. Kiepwagens
Vliegtuigen
De koe die in het water viel
Wat ben ik?
Wie ben ik?
Brommeltje de kleine beer
Brommeltje is mama's lieveling
Brommeltje bij oma en opa
Brommeltje is papa's dikste vriend
brommeltje krijgt een verrassing
Het stoere vosje
Ot en Sien
Prentenboek Ot en Sien
De mooiste deur van overal
4LIO1-01
4LOE1-01
4LOM1-01
4LOM1-02
4LOM1-03
4MAA7-01
4MAA7-02
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nicolaas, waar zat je toch
Streep de beer heeft een geheim
(Mijn eerste beeldwoordenboek) Bij de dieren: In het bos
(Mijn eerste beeldwoordenboek) Bij de dieren: Waar wonen
(Mijn eerste beeldwoordenboek): Ik zie de dieren: In het vel
Bobbi, mijn dag
Bobbi abc
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Pagina 6 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4MAN1-01
4MAN1-02
4MAR1-01
4MAT4-01
4MAT5-01
4MCD1-01
4MER3-01
4MER3-02
4MER3-03
4MER3-04
4MIL2-01
4MIT1-01
4MOR8-01
4MOR8-02
4MOR8-03
4MOR8-04
4MUL5-01
4MUL5-02
4MUL5-03
4MUL5-04
4MUL5-05
4MUL5-06
4MUL5-08
4MUL5-09
4MUL5-11
4MUL5-12
4MUL5-14
4MUL5-16
4MUL5-17
4MUL5-18
4MUL5-19
4MUL5-20
4NIE4-01
4NIE4-02
4NIJ3-02
4NOO5-01
4ORA1-01
4ORA1-02
4OUD1-01
4OVG1-01
4OVG1-02
4OVG1-03
4OXE1-01
4PAR1-01
4PEA1-01
4PFI1-01
4PIC1-01
4PIR1-01
4PIR1-02
4PIT1-01
4POT2-01
4POT2-02
4POT2-03
4POT2-04
4POT2-05
Mangan, A.
Mangan, A.
Marwood, Desmond
Matthews, R.
Matamoros, C.
McDonnell, F.
Merle, Ditte
Merle, Ditte
Merle, Ditte
Merle, Ditte
Miltenburg, Sanne
Mitton, Tony
Mortelmans, Kelly
Mortelmans, Kelly
Mortelmans, Kelly
Mortelmans, Kelly
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Mulder & Zoon, Uitg.
Nieuwenhuis-Kemp, Sofyke
Nieuwenhuis-Kemp, Sofyke
Nijsse, P.
Noorden, D. van
Oranje, Corien
Oranje, Corien
Ouden, Jan den
OVG-werkgroep
OVG-werkgroep
OVG-werkgroep
Oxenbury, H.
Parker, Steve
Pearson, Maggie
Pfister, Marcus
Piccolo, Uitg.
Piramide, Uitg.
Piramide, Uitg.
Pitcher, Caroline
Potter, Beatrix
Potter, Beatrix
Potter, Beatrix
Potter, Beatrix
Potter, Beatrix
Het vergeten beertje
Het allerkleinste beertje
Tellen op de boerderij
Reusachtige machines
Kinderkookboek (tussendoortjes bereiden)
Ik hou van alle dieren
Wat kan jij?
Wat lust jij?
Wat wil jij?
Wie ben jij?
Mijn kleine grote wereld
Blitse brandweerwagens
Eerste leesboekjes: Bij de dieren
Eerste leesboekjes: Op de boerderij
Eerste leesboekjes: In het wild
Eerste leesboekjes: Bij de boer
Dieren op de boerderij
Teddy en het kuikentje
Teddy en de muizen
Klein nijlpaard
Kleine zebra
ABC-boekje
Boerderijdieren
Cijfers
Insekten
Op en rond de boerderij
Tegenstellingen
Jonge dieren - Panda
Letters leren in het park
Letters leren in de stad
Letters leren in huis
Mijn speelgoedland
Lees nog eens voor van Tim en Julia
Een jaar lang Tim en Julia
Nog een verhaaltje dan
Jij kan tellen
Supersem!
Superskelter
Tom kijkt om
Ik ben Bas (1- a)
Bas, ga je mee? (1-b)
Bas, waar ga je heen? (1-c)
Hoera! We bakken een taart
Op ware grootte, 101 dieren levensecht
Koning van de bergen
De mooiste vis van de zee leert het alfabet
Kiepauto
Stel je voor je bent een baby-leeuw...
Stel je voor je bent een baby-ijsbeer..
Je zult me niet missen
Peter Rabbit 1, 2, 3
Peter Rabbit in kleur
Hoe laat is het, Peter Rabbit?
Alle verhalen van Pieter Konijn
Pieter Konijn
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Pagina 7 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4PRI4-01
4PRI4-02
4RAM2-01
4REB1-01
4RIT1-01
4ROD1-01
4ROG1-01
4ROO3-01
4ROS6-01
4SCA1-01
4SCA2-01
4SCH7-01
4SCH7-02
4SCH7-03
4SCHN-01
4SCHU-01
4SCHU-02
4SHI1-01
4SID1-01
4SJO2-01
4SMI7-01
4SMI7-02
4SPE1-01
4SPE1-02
4SPI3-01
4SPI3-02
4STA2-01
4STA2-02
4STA2-03
4STA2-04
4STA2-05
4STA2-06
4STA2-07
4STA5-01
4STA5-02
4STE1-01
4STE8-01
4STO1-01
4STO5-01
4STRO-01
4SYK1-01
4TAR1-01
4TEI2-01
4VAN2-01
4VAN2-02
4VAN2-03
4VEL6-01
4VEN3-01
4VERW-01
4VERW-02
4VERW-03
4VIS2-02
4VRI2-12
4VRI2-13
4WAD1-01
Price Mathew
Price Mathew
Ramos, M./Pascall
Uitg. Rebo
Ritchie Alison
Roddie, Shen
Rogers, Terry
Root, Phyllis
Rossum, van Geertje
Scany, R.
Scamell, Ragnhild
Schmidt, Annie M.G.
Schmidt, Annie M.G.
Schmidt, Annie M.G.
Schindler, R.
Schubert, D.
Schubert, D.
Shipton, Jonathan
Sidjanski Brigitte
Sjouwerman, Vic
Smith Kay
Smith Kay
Spek, Marrie van der
Spek, Marrie van der
Spip Club
Spip Club
Stam, Dagmar
Stam, Dagmar
Stam, Dagmar
Stam, Dagmar
Stam, Dagmar
Stam, Dagmar
Stam, Dagmar
Standaard, Uitg.
Standaard, Uitg.
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steur, Jan
Stoppleman, Monica
Stoddard, Jeffery
Strotdrees, Gisbert
Sykes, J.
Tarbett Debbie
Teich Karsten
Vandergraesen, Martine
Vandergraesen, Martine
Vandergraesen, Martine
Velzen-Wijnen, Arja van
Vendel, Edward van de
Verweerd, Joke
Verweerd, Joke
Verweerd, Joke
Visser-Vlaanderen, J.
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Waddell, Martin
Word wakker Tommy
Vooruit Tommy
Benno en het berenkind
Op de boerderij
Mijn papa en ik
Een kuiken met waterpokken
Onze koe geeft niet genoeg melk
Wat nu Olivier?
Prinsje Zanseverius
Eerste woordjes
Niemand houdt van Wolfje
Poes Pinkie
We gaan naar de tandarts
Het beertje Pippeloentje
Het berehol
Ravenstreken
Een gat in mijn emmer
Hoe vang ik mijn vader?
Kippiekip speelt liever samen
Johans huis
Stoomtrein
Brandweer
Daan en de pit
Roos en de doos
Mijn eerste woorden: Het huis
Mijn eerste woorden: de natuur
Bas helpt mama
Bas past op opa
De slab van Bas
Welterusten Bas
Bas is bang
My family
Bas en tom gaan voetballen (Natuurlijk Engels)
Musti. Mijnheer Konijn is ziek
Musti. Met Musti in de auto
Het boek van Bertje
Ik kan al lezen
Babydieren, een kijkje in de kinderkamer...
Dump & Dozer duwen door
De werktuigen van de boerderij
Dottie's eieren
Diep in de zee
Nando wil stoeien
Onze poes wordt moeder
De poezen hun nieuwe huis
De kuikens wonen in een schoen
Het grote boek van Gijs en Geeske
Hallo
Max Mol graaft een gang
Dit ben ik!
Bob zegt sorry
Schemeruurtje
Boek van Jan Willem
Jaap en Gerdientje
Ga je mee, kleine beer?
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 8 van 57
Peuter en Kleuter
Rood
Code
Schrijver
Titel
4WAD1-02
4WAD1-03
4WAD1-04
4WAD1-05
4WAD1-06
4WAD1-07
4WAI1-01
4WAN1-01
4WAR2-01
4WAR2-02
4WAR3-01
4WEL1-01
4WER2-02
4WES8-01
4WIL3-01
4WIL5-01
4YEE1-01
4YEE1-02
4ZIR1-01
4ZIR1-02
4ZIR1-03
4ZIR1-04
4ZIR1-05
4ZIR1-06
4ZIR1-07
4ZIR1-08
4ZIR1-09
4ZIR1-10
4ZIR1-11
4ZIR1-12
4ZIR1-13
4ZIR1-14
4ZIR1-15
4ZUI1-01
4ZUI1-02
Waddell, Martin
Waddell, Martin
Waddell, Martin
Waddell, Martin
Waddell, Martin
Waddell, Martin
Waite, Judy
Wander, Nelleke
Warnes, Tim en West, Judy
Warnes, Tim en West, Judy
Warmels Helga
Wells, Rosemary
Werkgroep prentenboeken
Weststrate, A.
Willis, J. / Brown, R.
Wilkes, Angela
Yee, Patrick
Yee, Patrick
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zirkoon, Uitg.
Zuiderveld Elly
Zuiderveld Elly
Kleine Mo
Welterusten... Kleine Beer
Jij en ik, Kleine Beer
Goed zo, kleine beer
Uilskuikentjes
Waar ben je, Kleine Beer?
Muis, kijk uit!
Het voorleesboek van Lin
Wie weet hoe ik moet spinnen?
Kun je niet slapen Dotty?
Dorus en Ko
Lodewijk gaat logeren
Met Kees en Corien op spinnenjacht
De eerste schooldag van Beer Bas
Het reuzenbos
Dieren huizen
Baby aap
Baby beer
Een ogenblikje op ... cijfers
Een ogenblikje op ... maten
Een ogenblikje op ... sorteren
Een ogenblikje op ... voelen
Een ogenblikje op ... natuur
Een ogenblikje op ... tellen
Een ogenblikje op ... thuis
Een ogenblikje op ... vervoer
Een ogenblikje op ... kleuren
Een ogenblikje op ... horen
Een ogenblikje op ... tegenstellingen
Een ogenblikje op ... tijd
Een ogenblikje op ... winkelen
Een ogenblikje op ... seizoenen
Een ogenblikje op ... vormen
Jan Pieter en de gieter
Jan Pieter krijgt bezoek
Jeugd <10 Jaar
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2012
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5AAN1-13
5ALT1-02
5AMS1-02
5ARK1-01
5ARK1-02
5ARK1-03
5ARK1-04
5ARK1-05
5ARK1-06
5ARN2-01
5BAL1-01
5BAL1-02
5BAL1-05
5BAL1-06
5BAR2-05
5BEE3-01
5BEE3-05
Aangium, Sibe van
Altena, M.
Amstel, P. van
Arkeraats-de Waal, H.A.
Arkeraats-de Waal, H.A.
Arkeraats-de Waal, H.A.
Arkeraats-de Waal, H.A.
Arkeraats-de Waal, H.A.
Arkeraats-de Waal, H.A.
Arnoldus, H.
Balkenende, W.P.
Balkenende, W.P.
Balkenende, W.P.
Balkenende, W.P.
Baron-Janssen, Ineke
Been, J.H.
Been, J.H.
Ontrukt aan de zee
Kosi bouwt een huis
Hugo en Maas0101
Elsje en Petertje van de dokter (1-a)
Elsje en Petertje op de boerderij (1-b)
Elsje en Petertje en de herfst (1-c)
Elsje en Petertje en het duinhuisje (1-d)
Elsje en Petertje en de verrassing (1-e)
Elsje en Petertje en de schoenendozen
Tup en Joep weer vrij
Doortje en de orgelman
Bram en het zendingsbusje
Kerstfeest bij een knotwilg
Renata, Rimke en de hond
Richard en het gestolen paard
Baasje
Witkop
December 2012
Aanschaf
Aanschaf
Pagina 9 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5BEE4-02
5BEE8-01
5BEE9-01
5BER1-03
5BER1-05
5BER1-08
5BER4-02
5BERC-01
5BERP-01
5BERR-01
5BES2-01
5BEU2-01
5BHO1-01
5BHO1-02
5BIG1-01
5BIN1-01
5BIN1-02
5BIN1-03
5BIN1-04
5BIN1-05
5BIN1-06
5BIN1-07
5BIN1-08
5BIN1-09
5BIN1-10
5BLE1-01
5BLE1-02
5BLO5-01
5BLO5-02
5BOE1-01
5BOE1-02
5BOE1-03
5BOE1-04
5BOE1-05
5BOE1-06
5BOE1-07
5BOE2-01
5BOE4-01
5BOE4-03
5BOE5-01
5BOE5-05
5BOE5-12
5BOO2-01
5BOO2-03
5BOO2-04
5BOO2-05
5BOO2-06
5BOR2-01
5BOR5-01
5BOR5-09
5BOR5-10
5BOS7-01
5BOS8-01
5BOSG-01
5BOU2-02
Beek, C.J. van der
Beek, van de M.
Beek, van der, Ina
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berken, T. van
Berg-Akkerman, van den C.M.
Berg, P. van den
Berg, Reinier van den
Besten, A. van den
Beuzekom, Annette van
Hooghwerff B.
Hooghwerff B.
Big Balloon, Uitg.
Binsbergen, Lieseth van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Blei-Strijbos, C.
Blei-Strijbos, C.
Blok-den Butter, J.
Blok-den Butter, J.
Boer, P.
Boer, P.
Boer, P.
Boer, P.
Boer, P.
Boer, P.
Boer, P.
Boer, R. de
Boer-Overduin, G.
Boer-Overduin, G.
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boon, A.
Boon, A.
Boon, A.
Boon, A.
Boon, A.
Borsje, G.
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Born-Vlaanderen, A. van den
Bos, I.
Bos-Goedhart, C.
Bos, G.J.
Bouwers, L.L.
Die akelige foto
Bart en Roek
Grote zus
Joggom en de Vriend van Naoea
Palko, de kleine evangelist
De vrienden van de buitenhofweg
De boze stiefmoeder
Klavertje vier
De witte cobra
Spelen met vuur
Gered uit groot gevaar
Mirco duikt onder
Schapen van de kudde (verhalen uit het leven van Gods kin
Bloemen in het land
Bosdieren
Ep en zijn step
Speurders in de speeltuin
Een dief in de straat (dl.1)
Geflitst (dl.2)
Schoolreis met een staartje (dl.3)
De vreemde buurman (dl.4)
Bang voor Bumper (Roos en Ruben-serie dl.5)
De hondenhater (Roos en Ruben-serie dl. 7)
Waar zit dat beest?
Stop die bus
Jonge honden in het bos
Pim en zijn vriendjes
Wat ga je doen Niels?
Gert en Jos in het bos
Karel de Grote in gevaar
Karel de Grote in gevaar (2x)
Floris V en Reinald de Rijmer (2x)
Karel de Grote in groot gevaar
Karel de Grote in gevaar (Stripverhaal)
Floris V en Reinald de Rijmer (Stripverhaal)
Wat is er gebeurd? (Stripverhaal)
Befke
Marietje Boerin
Jan Joris en Annefloor
Piet en Riet en de kar
De Dobbertjes en de ""dichtbijdief"" (5-a)""
De dobbertjes en de drijvende beren
En zo vierde Tineke toch Kerstfeest
Tineke en Rietje op de boerderij
Tineke gaat verhuizen
De vakantie van Tineke en Rietje
En Remko gaat ook mee
Johan in de knoop
Avonturen van Rik en Dik
Bertje en Rieneke
Levensflitsen
Schoolpijn
Met de krant in je hand
Geen tijd voor kinderen
Ik zwem
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Pagina 10 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5BRA1-01
5BRA1-02
5BRA1-03
5BRA1-04
5BRAJ-01
5BRAN-01
5BRK1-01
5BROU-01
5BRU3-01
5BRU4-03
5BUN1-01
5BUN3-01
5BUR6-01
5BUR6-02
5BUR6-03
5BUR6-04
5BUR6-05
5BUR6-06
5BUR6-07
5BUT1-01
5BUT1-02
5BUT1-03
5BUT1-05
5BUT1-06
5BUT3-01
5BUT3-02
5BUT3-03
5BUT6-01
5BUT6-02
5BUT6-03
5CAP1-01
5COD1-01
5COM2-01
5COO2-01
5COR3-01
5DAL3-01
5DAL3-02
5DAL3-03
5DAL3-04
5DAL3-05
5DAL3-06
5DAL3-07
5DAL3-08
5DAL3-09
5DAL3-10
5DAM1-01
5DAM6-01
5DAU1-01
5DAU1-02
5DAU1-03
5DAU1-04
5DEK2-01
5DIJ6-03
5DIJ6-04
5DIJ6-06
Braak-van Vliet, G.W. van
Braak-van Vliet, G.W. van
Braak-van Vliet, G.W. van
Braak-van Vliet, G.W. van
Brands Jenne
Brand, A.
Broecke, van der, John
Brouw, Ineke op den
Bruijn-Ouwehand, M.
Bruinooge-Vat, G.
Bun, Wout
Bunt-van Vulpen, Truus
Burghout-Huisman, M.
Burghout-Huisman, M.
Burghout-Huisman, M.
Burghout-Huisman, M.
Burghout-Huisman, M.
Burghout-Huisman, M.
Burghout-Huisman, M.
Buth-Villerius, L.
Buth-Villerius, L.
Buth-Villerius, L.
Buth-Villerius, L.
Buth-Villerius, L.
Butter-Ippel, G.H. den
Butter-Ippel, G.H. den
Butter-Ippel, G.H. den
Buth-Villerius Heleen
Buth-Villerius Heleen
Buth-Villerius Heleen
Capelle,M.C.
Codrington-Schipper, Patricia
Comte, A. le
Cooper, Jannis F.
Cortenbach, T.
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dalen, van Gisette
Dam, H. van
Dam, Jaap van
Daudey, D.
Daudey, D.
Daudey, D.
Daudey, D.
Dekker, R.
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Ik wil niet zielig zijn
Wouter
De stroper
Een tweeling van drie jaar
Viktor
Toen de honger kwam
Ontvoerd
Luuks kerstvakantie
Een moeder voor Anita
Als mama ziek is
Oude opa Otto
Niet doen, Felicia
Dick en Gerdy en het krakende bos
Dick en Gerdy speurend in het bos
Dick en Gerdy en de stroper in het bos
Dick en Gerdy en de vossen in het bos
Dick en Gerdy en het geheim in het bos
Dick en Gerdy dwalend in het bos
Dick en Gerdy en de houthakkers in het bos
Sandra ontdekt een geheim
Witte Beer
Jeroen en de lege spaarpot
Rik en de rammeldoos
Koen... waar zit je?
Met tante mee (1-a)
Als alles niet vanzelf gaat (1-b)
Waarom tante langer bleef logeren (1-c)
Piep
Jip
Op zoek naar Sam
Wat is dat met die klas?
Bij oom Arie
De schat bij de eik
De laatste Mohikaan
Het kermiskind
Lars en Lieke in de vakantie
Lars en Lieke gaan logeren
Actie voor de Akkerlaan
Lars en Lieke vieren feest
Jacht op de zakkenroller (Sem & Sanne dl. 2)
Een verrassing voor Lars en Lieke
De grap van groep 3
Een vriend voor Vlek (Serie Sem en Sanne)
Wereldklas
Speurtocht in het donker - serie Sem en Sanne
Luther, een trouwe knecht van God
Kijk uit, Krijn
De belhamel van Carthago
Een kleine vluchteling
July
July
Het feest van Joris en Machiel
Kriebels in de klas
Waarom zegt opa niets?
Koen is op Loes
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 11 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5DIJ6-09
5DIJ6-10
5DIJ6-11
5DIJ6-12
5DIS1-02
5DIS1-03
5DIV1-01
5DIV1-02
5DON1-01
5DOO4-01
5DOR1-01
5DOR1-02
5DOR1-03
5DOR1-04
5DOR1-05
5DOR1-06
5DOU1-02
5DRE2-01
5DUI1-02
5DUI4-01
5DUI4-02
5DUI4-03
5DUI4-04
5DUI4-05
5DUI4-06
5DUI4-07
5DUI4-08
5DUI4-09
5DUI4-10
5DUI4-11
5DUI4-12
5DUI4-13
5DUI4-14
5DUI4-15
5DUI4-16
5DUI4-17
5DUI4-18
5DUI4-19
5DUI4-20
5DUI4-21
5DUI4-22
5DUI4-23
5DUI4-24
5DUI4-26
5DUI4-28
5DUI4-29
5DUI5-01
5DUI6-01
5DUY2-01
5EGG1-03
5EIJ2-01
5END1-01
5END1-02
5END1-03
5END1-04
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dishoek, B. van
Dishoek, B. van
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Donkersteeg, Jeannette
Doornhein Charlotte
Dort, Evelien van
Dort, Evelien van
Dort, Evelien van
Dort, Evelien van
Dort, Evelien van
Dort, Evelien van
Douwes, D.J.
Dreisbach, E.
Duijser, A.
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duifhuizen-Meijers, J.J.
Duinen, van Wim
Duyster sr. A.
Eggebeen, A.G.
Eijsden, G. van
End, C. van den
End, C. van den
End, C. van den
End, C. van den
Eerlijk is eerlijk
De koningin op school
Eerlijk is eerlijk
Wie redt Nina?
Walcheren in nood
Een zondag in de golven
Middeleeuwse Ridders
Forten & Kastelen
Bob en Berend naar Engeland
Imre bouwt mee
Floor en Lars de dierenvrienden (1-a)
Floor en Lars een dolfijn feest (1-b)
Ster de Knuffelpony
Ster springt
Ster en de grote verrasssing
Ster in de sneeuw
De dief van Colosse
Winifred
San-IJan en de ""Zwarte Tijger"" ""
De geheime hut
Wat doe je nu weer Martijn?
Elske van de orgeldraaier (3-a)
Elske, waarheen? (3-b)
Om nooit te vergeten
Bartje en Martje (6-a)
Bartje en Martje gaan vissen (6-b)
Het huisje van tante Cornelia
Hoe alles anders werd
Martijn en de vogelclub
Marisca
Mijn flinke Marinda
Martijn durft alles!
Wouter in een witte wereld
Verhalen voor jou
Voor elk die in het duister dwaalt
Waarom toch, Wim?
Martijn van tien hoog
Het plan van Alex
Wouter en de kippendief
Dikkie en Rikkie
Oma, ik ben Femke
Wouter en de praathond
Wouter en het ezelsgeheim
Wouter en de postkanarie
Wouter wordt geen visserman
Kinderverhalen
Markt op school
De bunker met het hangslot
Twee vrolijke deugnieten
De klokken van Guardia
Bange dagen
Freddy en zijn hamster
Een konijn voor Freddy en Achmed
Freddy gaat verhuizen
Herman
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 12 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5ERK1-01
5ERK1-04
5ESS1-05
5ESS1-06
5ESS1-07
5ESS1-08
5ESS1-09
5EWE1-01
5FAH1-01
5FAH1-02
5FEN1-01
5FEN1-02
5FOE1-01
5GAL1-17
5GAL2-01
5GEL1-01
5GEL1-02
5GEL1-03
5GEL1-04
5GEL3-01
5GEN2-01
5GOE1-01
5GOE1-02
5GOE1-03
5GOE1-04
5GOE1-05
5GRA1-01
5GRA1-02
5GRA1-03
5GRA1-04
5GRA1-05
5GRA1-06
5GRA1-07
5GRA1-08
5GRA1-09
5GRA1-10
5GRA1-11
5GRA1-12
5GRA1-13
5GRA1-14
5GRA3-02
5GRA3-04
5GRA3-05
5GRA3-06
5GRA3-07
5GRA3-08
5GRA8-01
5GRA8-02
5GRA8-03
5GRI2-01
5GRI2-03
5GRO5-01
5GRU1-01
5GUN2-01
5GUN2-02
Erkel, H. van
Erkel, H. van
Essen, G. van
Essen, G. van
Essen, G. van
Essen, G. van
Essen, G. van
Ewert, E.
Fahner-Vos, G.
Fahner-Vos, G.
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Foekens Simone
Galiën, S.M. v.d.
GaliÙn-de Boer, H. v.d.
Gelder, A.J. de
Gelder, A.J. de
Gelder, A.J. de
Gelder, A.J. de
Geldof, W.
Gent-van 't Zelfde, J. van
Goedegebuure-Remmelzwaal, I.
Goedegebuure-Remmelzwaal, I.
Goedegebuure-Remmelzwaal, I.
Goedegebuure-Remmelzwaal, I.
Goedegebuure-Remmelzwaal, I.
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf-sijpkes, Margriet de
Graaf, de Margriet
Graaf, de Margriet
Graaf, de Margriet
Graaf, de Margriet
Graaf, de Margriet
Graaf, de Margriet
Grandia, C.
Grandia, C.
Grandia, C.
Grandia, C.
Grandia, C.
Grandia, C.
Graaf, B.J.W. de
Graaf, B.J.W. de
Graaf, B.J.W. de
Grisnigt, J.W.
Grisnigt, J.W.
Groen, W.
Gruijter, Erik de
Gunther, E.
Gunther, E.
KlaasJan heeft herfstvakantie
Klaas Jan
Jopie en Ankie
Jopie en Ankie en kleine Dries
Jopie en Ankie gaan logeren
ReeÙnstropers in aktie
Jopie en Ankie Joke en Gijs
Maar een keer per jaar
Uit vele landen
Arike van het groene woud
Katten in het fluisterbos
Raadsels rond het Palmenhuis
Bart op Schiphol
Woutje en het vinkje
Sib, Seb en Hanneke
Marlies
Behouden vaart
Zwarte Wout
Gelukkige Geertruida
Met z'n zessen aan zee
Wat doet Art
Dokkie
Dokkie mag mee!
Daar is Dokkie weer
Goed gedaan
Dokkie en Koen op stap
Max en de woonboot
Bas van de boerderij
Bas en Kim
Roos en de doos
Stef in het ziekenhuis (5-b)
Stef viert fees (5-c)
Stef gaat logeren (5-d)
Straatnieuws
OntsSSnapt
Logeren, ole!
Pepi en het gevaar
De hondendief
De school is jarig
De bus van opa
Peter is al vier jaar
Peter breekt zijn been
Peter gaat verhuizen
Peter gaat vliegen
Peter en de witte wereld
Peter en zijn vrolijke vriendjes
Johan Sebastiaan Bach
Johannes Calvijn
De vlucht van Pjotr en Lamir
Die Els toch
Acht is meer dan duizend
Inbraak in het vogelasiel
Het bezoek
Niet huilen
Twee uit Afrika
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 13 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5HAA3-01
5HAA7-01
5HAA8-01
5HAA8-02
5HAA8-03
5HAA8-04
5HAA8-05
5HAA8-06
5HAA8-07
5HAA8-08
5HAM1-01
5HAM1-02
5HAR4-02
5HAR4-03
5HAR4-04
5HAR4-05
5HAR4-06
5HAR4-07
5HAR4-08
5HEL1-01
5HEN3-01
5HEN6-01
5HER3-01
5HER3-02
5HER3-03
5HER3-04
5HER3-05
5HER3-06
5HER3-07
5HER3-08
5HER3-09
5HER3-10
5HER3-11
5HER3-12
5HER3-13
5HER3-14
5HER3-15
5HER3-16
5HER3-21
5HOF3-01
5HOL2-01
5HON4-01
5HON4-02
5HOO2-01
5HOO2-02
5HOO4-01
5HOO4-15
5HOO4-19
5HOO4-20
5HOO4-21
5HOU2-01
5HOU2-02
5HOU2-03
5HOU4-01
5HOV1-01
Haan, R. den
Haan, J. de
Haan, den Ditteke
Haan, den Ditteke
Haan, den Ditteke
Haan, den Ditteke
Haan, den Ditteke
Haan, den Ditteke
Haan, den Ditteke
Haan, den Ditteke
Hammenga, Lijda
Hammenga, Lijda
Hartingsveldt, A. van
Hartingsveldt, A. van
Hartingsveldt, A. van
Hartingsveldt, A. van
Hartingsveldt, A. van
Hartingsveldt, A. van
Hartingsveldt, A. van
Hel-Steenbergen, E. v.d.
Henszen-Veenland, H.
Hendriksen, Marjanne
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hertog, Uitg. Den
Hofman, H.
Hollander, N. den
Honkoop Maria
Honkoop Maria
Hoogendoorn, A.
Hoogendoorn, A.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Houdt, A. van
Houdt, A. van
Houdt, A. van
Houtjes, Lammert
Hoven-Borsje, G. van der
De wraak van Neha
Het kolenschip van Venlo
Bert blust de brand
Waar is je tas, Mart?
Waar is de Bijbel?
Mart, vang die hond!
Vuurwerk bij de kerk!
De Bijbel in de wieg
Poes Snoes
Toepi en de blanke Toean
De logeerbeer
Plien!
Leert van Mij. Kom kinderen! Deel I
Bidt tot mij. Komt kinderen!. Deel II
Hoort naar Mij Deel III
Komt tot Mij (Deel 4)
Komt tot Mij (deel 4)
Brieven voor jou - Bijbellezen met kinderen
Brieven voor jou - Bijbellezen met kinderen
Wat een avonturen!
Jack Burns vindt zijn vijand
Het toverkettinkje van Tione
1. Het boek (1-a)
2. Naar zee (1-b)
3. Jan (1-c)
4. De Heere maakt gezond (1-d)
5. Witter dan sneeuw (1-e)
6. In het bos (1-f)
7. De storm (1-g)
8. Naar het ziekenhuis (1-h)
9. De verjaardag (1-i)
10. Op de rivier (1-j)
11. De oogst (1-k)
Inprentingsboek (12-a)
Inprentingsboek (12-b)
Harm
Harm gaat naar huis
Oude Geurt
Nog even lezen
Twee vrienden in oorlogstijd
Kareltje de Stoute
Bramenbeest
Kom op Citroentje!
Dat gaat fout, Jaap
Waar is de tas, Jaap?
Rakkie vindt het goudland
Het Kerstfeest van Barendje en Arendje
Het gestolen jadje
Ivan de zigeunerjongen
Het biezen mandje
Joost en Jonneke varen mee
Joost en Jonneke in het ziekenhuis
Joost en Jonneke en het waterhoentje
Het gevolg van een groot avontuur
Nergens fijner dan thuis
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Pagina 14 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5HUI1-01
5HUI1-02
5HUL1-01
5HUL1-02
5HUL1-03
5HUL1-04
5HUL1-05
5HUL1-06
5HUL1-07
5HUL1-08
5HUL1-11
5HUL1-12
5HUL1-13
5HUL1-14
5HUL1-15
5HUL1-16
5HUL1-17
5HUL1-20
5HUL1-21
5HUL1-24
5HUL1-25
5HUL1-26
5HUL1-27
5HUL1-28
5HUL1-30
5HUL1-31
5HUL1-32
5HUL1-33
5HUL1-35
5HUL1-37
5HUL1-38
5HUL1-41
5HUL1-42
5HUL1-43
5HUL1-44
5HUL3-01
5HUL3-02
5HUL3-03
5HUL3-04
5HUL3-05
5IMA1-01
5INN1-01
5IPP1-01
5IPP1-02
5IPP1-04
5IPP1-05
5IPP1-07
5IPP1-08
5IPP1-09
5IPP1-10
5IPP1-11
5IPP1-12
5IPP1-13
5IPP1-15
5IPP1-16
Huisman-Lindhout, Marieke
Huisman-Lindhout, Marieke
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst jr., W.G. van de
Hulst jr., W.G. van de
Hulst jr., W.G. van de
Hulst jr., W.G. van de
Hulst jr., W.G. van de
Imanse Marieke,
Innocenti, R.
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Op stap met Kim
Tijs in de tuin
Annelies
Anneke en de sik
Allemaal katjes
De bengels in het bos
De wilde jagers
Winterverhalen
Fik
Grote Bertus en kleine Bertus
Het grote voorleesboek
Het huisje in de sneeuw
Het Kerstfeest van twee domme kindertjes
Het klompje dat op het water dreef
Het plekje dat niemand wist
Het wegje in het koren
Het zwarte poesje
Jantje in de Scholtenhoeve
Kareltje
Rozemarijntje (24-a)
Rozemarijntje en de oude juffrouw (24-b)
Rozemarijntje en de zwarte jongen (24-c)
Rozemarijntje en rooie Pier (24-d)
Rozemarijntje naar school (24-e)
Van Bop, Bep en Brammetje
Van de boze koster
Van drie domme zusjes
Voetstapjes in de sneeuw
Zo'n griezelig beest
Het Kraaiennest
Het ezeltje
Wout de scheepsjongen
Gerdientje
Kleine zwerver
In de Soete Suikerbol
Tippeltje
Een lichtje in het donkere bos
Het geheim
Ik en Beppie
Een vreemde veroveraar
Sem en Siem
Roosje Weiss
Joekeltje gaat varen
Een dief in de kerk
Hans en Els
Ik zal niet sterven, maar leven
Joekeltje (7-a)
Joekeltjes reis (7-b)
Joekeltjes zwerftocht (7-c)
Joost, doe je ook mee?
Ron en Ris
Twee keer kerstfeest
Wim en Kim
Ans en Frans
Bart en Lies
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 15 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5IPP1-19
5IPP1-20
5JAG4-01
5JAN2-01
5JAN3-01
5JAN3-02
5JAN3-03
5JAN3-04
5JAN3-05
5JAN3-06
5JAN3-07
5JAN3-08
5JAN3-09
5JAN3-10
5JAN3-11
5JAN3-12
5JAN3-13
5JAN3-14
5JAN3-15
5JAN3-16
5JAN3-17
5JAN3-18
5JAN3-19
5JAN3-20
5JAN3-21
5JAN3-22
5JAN3-23
5JAN3-24
5JAN3-25
5JAN3-26
5JAN3-27
5JAN5-01
5JAN9-01
5JEN1-01
5JON1-01
5JON3-01
5JON3-02
5JON3-04
5JON3-05
5KAL2-01
5KAL2-02
5KAL2-03
5KAL2-04
5KAL4-01
5KAN1-01
5KAN1-02
5KAN1-03
5KAN1-04
5KAN1-05
5KAN1-06
5KAN1-07
5KAN1-08
5KAN1-09
5KAN1-10
5KAN1-11
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Jager, B.
Jans, M.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Jansen, A.
Janssens M.
Jensma, F.
Jong, H.T.
Jongerden-de Jonge, J.C.
Jongerden-de Jonge, J.C.
Jongerden-de Jonge, J.C.
Jongerden-de Jonge, J.C.
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalmijn-Spierenburg Jo
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Ga je mee, Abdoel?
Pas op
Avontuur op Schouwen
Maartje en haar vriendinnetje uit de stad
Kwek
Frans van Dieren
De avonturen van Bart
kwek in de winter
Kwak
Klein maar dapper Pietje
Piep
Reintje
Sabbeltje
Wolletje zwartoog
De oude molen
Winter 1944
Dat eenzame huisje
Fokkie
Sim, klein maar dapper
Boris op de woonark (17-b)
Het huis van Annemarie (17-a)
Het zusje van Annemarie (17-d)
Meneer Tom als buurman (17-c)
Het eenzame huis van Jaap Jan
Wat er zoal in het bos gebeurde
Er komen vreemde logeergasten
Nare dingen
Jumbo, klein maar dapper
Bokkie, klein maar dapper
Boris op de woonark
Piep, klein maar dapper
Herman en Joop
Frommeltje Frots
Jopie van de veerman
Greetje van de Lakenhof
Bart en Bobbie
Bart en Bobbie en het broertje
Tot ziens, Bart en Bonnie
De pen met het gouden kroontje (5-a)
Kriebel
Mijn mobieltje
Poes in de klas
Poes loopt weg
De club op zolder
Vreemde soldaten (1-a)
Val in de bunker (1-b)
Voor joden verboden (1-c)
V is Victorie (1-d)
Vuur over de stad (1-e)
Vergeefse vlucht (1-f)
Verdacht van diefstal (1-g)
Vader in gevaar (1-h)
Vuil verraad (1-i)
Verscholen vijand (1-j)
Trossen los
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 16 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5KAN1-12
5KAN1-14
5KAN1-15
5KAN2-01
5KAR2-01
5KAR2-02
5KAR2-03
5KAR2-04
5KAR2-05
5KAR2-06
5KAR2-07
5KAR2-08
5KAR2-09
5KAR2-10
5KAR2-11
5KAR2-12
5KAR2-13
5KAR2-14
5KAS1-01
5KAS1-02
5KAS1-03
5KAS1-04
5KAS1-05
5KAS1-06
5KAS1-07
5KAS1-08
5KEI1-01
5KHY1-01
5KIJ1-01
5KIJ1-02
5KIJ1-03
5KIJ1-04
5KIN1-01
5KLA1-01
5KLA1-02
5KLA1-03
5KLA1-04
5KLA1-05
5KLA1-06
5KLA1-07
5KLA1-08
5KLA1-09
5KLA1-10
5KLA1-11
5KLA1-12
5KLA1-13
5KLA1-14
5KLA1-15
5KLA1-16
5KLA1-17
5KLA1-18
5KLA1-19
5KLA1-20
5KLA1-21
5KLE1-01
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis-de Weerd, Greetje
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Keijzer, A.C. de
Khylash, Maaike
Kijkboeken
Kijkboeken
Kijkboeken
Kijkboeken
Kingmans, H.
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klapwijk, Vrouwke
Klei, J.W. v.d.
Volg de Vlag
Op zoek met Columbus
Het gestolen vlot
Van A tot Z
Het kerstfeest van Ries en Maaike
Jarige Jos
Jos gaat naar school
Jos in de stad
Jos op de bruiloft
Jos vindt een vriendje
Het weggeefplan van Mark en Marieke (7-a)
Op speurtocht met Mark en Marieke (7-b)
De club van negen plus (9-a)
Jos op het land
De verdwenen verrekijker
Jos in weer en wind
Een trommel met geheimen (9-b)
Eeen muziekgeheim voor Mark en Marieke
Gaaf!
De leukste opa van de wereld
De sterkste opa van de wereld
De slimste opa van de wereld
De rijkste opa van de wereld
De stoerste opa van de wereld
De mooiste opa van de wereld
De stoutste opa van de wereld
Bernlef, de blinde bard
Marleentje en het grote wonder
Zo werken machines - Hulpdiensten
Zo werken machines - Vrachtauto's
Zo werken machines - Motoren
Zo werken machines - Snelle auto's
'n Vrolijk vijftal
Bas heeft een boot
Bas gaat naar zee
Bas wint een prijs
Jop gaat op reis
Bas en het ABC
Iedereen is anders
Koosje bouwt een vlot
Bas op het ijs
Bas helpt een vos
Bas en de bosbrand
Bas gaat op schoolreis
De 10 van Pien
Bas bij de brandweer
Waar is Tomtom? (serie Hotel de Brokkenbak, dl.2)
Bang voor een knal (serie Hotel de Brokkenbak, dl. 3)
De brokkendief (serie Hotel de Brokkenbak, dl. 1)
Wat is er met Fien?
De naald is zoek (Daan en Roos)
Vlinder ontsnapt! (Hotel de Brokkenbak dl. 5)
Bas vindt de schat
Koosje mist de mail
Dat lieve goeie Steendam
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Pagina 17 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5KLO1-01
5KLO1-02
5KLO1-03
5KLO1-04
5KLO1-05
5KLO1-06
5KLO1-07
5KLO1-08
5KLO1-09
5KLO1-10
5KLO1-11
5KNE1-01
5KNE1-02
5KNE1-03
5KNE1-04
5KNE1-05
5KNE1-06
5KNE1-07
5KOE4-01
5KOE4-02
5KOE4-03
5KOE4-04
5KOE4-05
5KOE4-06
5KOE4-07
5KOE4-08
5KOE4-09
5KOE4-10
5KOE4-11
5KOE4-12
5KOE4-13
5KOE4-14
5KOE4-15
5KOE4-16
5KOE4-17
5KOE4-18
5KOE4-19
5KOE4-20
5KOE4-21
5KOE4-22
5KOE4-23
5KOE4-24
5KOE4-25
5KOE4-26
5KOE4-27
5KOE4-28
5KOE4-29
5KOE4-30
5KOE4-31
5KOE4-32
5KOE4-33
5KOE4-34
5KOE4-35
5KOE4-36
5KOE4-37
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Klop-Bas, N. van der
Knegt, Suzanne
Knegt, Suzanne
Knegt, Suzanne
Knegt, Suzanne
Knegt, Suzanne
Knegt, Suzanne
Knegt, Suzanne
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Mary ""verhaal voor de kleuters""""
Mary gaat naar school
Noortje's Kerstvakantie
Noortje krijgt een broertje
Noortje helpt Dries
Noortje gaat op schoolreis
Noortje moet naar het ziekenhuis
Noortje vindt een hond
Noortje naar de tandarts
Noortje en Dries en de dief
Noortje en Dries vieren Koninginnedag
Het geheim in de stal
Concert voor opa
Brand in de stal (Lisa & Summer 2)
Spreekbeurt in het gips
Het verdwenen veulen - Lisa en Summer deel 4
Stef heeft lef
Vrienden op de manege - Lisa & Summer dl. 5
Maaike en Marijke bij de boswachter (1-a)
Maaike en Marijke op vakantie (1-b)
Maaike en Marijke op de boerderij (1-c)
Maaike en Marijke op ziekenbezoek (1-d)
Maaike en Marijke krijgen een vriendin (1-e)
Maaike en Marijke hebben verdriet (1-f)
Maaike en Marijke krijgen een brief (1-g)
Maaike en Marijke naar Amerika (1-h)
Maaike en Marijke in een vreemd land (1-i)
Maaike en Marijke weer thuis (1-j)
Maaike en Marijke en een nieuw klasgenootje (1-k)
Maaike en Marijke helpen Bram (1-l)
Maaike en Marijke helpen de blinden (1-m)
Maaike en Marijke naar de Veluwe (1-n)
Maaike en Marijke en het stijgende water (1-o)
Maaike en Marijke naar Anton en Gerdine (1-p)
Maaike en Marijke en het geheim van meester Buit (1-q)
Maaike en Marijke en de vredesduiven van M³nster (1-r)
Maaike en Marijke troosten Elsje (1-s)
Maaike en Marijke bouwen mee (1-t)
Maaike en Marijke en de ratten op de woonboot (1-u)
Maaike en Marijke en de kinderevangelisatie (1-v)
Maaike en Marijke en de onverwachte ontmoeting (1-w)
Maaike en Marijke en de verdwenen armband (1-x)
Maaike en Marijke en de onvergetelijke rit (1-y)
Maaike en Marijke en de overgetelijke rit (1-z)
Een nieuwe vriendin
De blauwe ster
Huttendorp (Serie Rianne & Joanne deel 5)
Spanning op de boerderij
De beestenboel (Serie Rianne & Joanne deel 6)
Spannende tijden (serie Rianne & Joanne deel 3)
De bevrijding (serie Rianne & Joanne deel 4)
Het blinde meisje (serie Rianne & Joanne deel 7)
Marieke houdt moed (serie Rianne & Joanne deel 8)
Afscheid van Annet (Rianne en Joanne serie deel 10)
Dat is niet voor de poes
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Pagina 18 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
5KOE4-38
5KOE4-39
5KOE4-40
5KOE4-41
5KOE4-42
5KOE4-43
5KOE4-44
5KOE4-45
5KOE4-46
5KOE4-47
5KOE4-48
5KOE7-01
5KOK2-01
5KOO2-01
5KOO2-02
5KOO2-03
5KOO2-04
5KOO2-05
5KOO2-06
5KOO2-07
5KOR1-01
5KOR1-02
5KOR1-04
5KOR1-05
5KOR1-06
5KOR4-01
5KOR4-02
5KRA4-01
5KRA4-03
5KUI6-03
5KUI6-04
5KUI6-08
5KUI6-09
5KUI6-13
5KUI6-14
5KUI6-17
5KUI6-18
5KUI6-19
5KUI6-20
5KWA1-01
5KWA1-02
5LAM5-01
5LAN1-01
5LEE3-01
5LEE4-01
5LEE4-02
5LEE4-03
5LEE4-04
5LEE4-05
5LEE4-06
5LEE4-07
5LEE4-08
5LEE4-09
5LEE4-10
5LEE4-11
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koesveld, Henk
Kok, T.
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Korpershoek-vWdJ, A.
Korpershoek-vWdJ, A.
Korpershoek-vWdJ, A.
Korpershoek-vWdJ, A.
Korpershoek-vWdJ, A.
Korevaar-Bout, van den G.
Korevaar-Bout, van den G.
Kramer, D.
Kramer, D.
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kwakkel JosÚ
Kwakkel JosÚ
Lameris-Bolt A.G.
Lange-Praamsma, Max de
Leeuwen, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Mijn vader in de gevangenis
Het ontsnapte kalfje (Rianne en Joanne serie deel 9)
Freek en Gerdien (dl. 1)
Freek en Gerdien gaan mee op jacht
Naar de zorgboerderij - Paul en Anne dl. 1
Wat heeft Gretha 6? - Paul en Anne dl. 2
Freek & Gerdien een hond kan meer dan blaffen (deel 3)
Freek & Gerdien aan de slag voor het goede doel
Sneeuwpret op de zorgboerderij - serie Paul en Anne dl. 3
Belevenissen op de zorgboerderij -serie Paul en Anne dl. 4
Een nieuwe stal op de zorgboerderij -serie Paul en Anne dl.
De kleurvogel
Rudi
De avonturen van Hans en Laura
Hans en Laura op Texel
Watergevecht
Hans en Laura gaan varen
Hans en Laura helpen de politie
Hans en Laura op de Veluwe
Hans en Laura in Belgie
Wim en Wouter spelen soldaatje
Wim en Wouter in de herfst
Een verassing voor Tom en Tineke
Hallo Tom en Tineke
Wim en Wouter gaan logeren
Een verrassing voor vader
Toch Kerstfeest!
Het geheim van de gesloten kamer
Vijf rovers en een rovershol
De rijke jongen (3-a)
De rijke jongen (3-b)
Kolja, de kleine onderduiker (8-a)
Kolja, en het gele boek (8-b)
Avonturen op Bocksweert
Wilde Freekie
Avonturen op Braamhage
Jaapje zingt toch! (18-a)
Een kist aan een touwtje (18-b)
Het plan van Jaap (18-c)
Een nieuw huis voor oma
Geheim geweld
Het rode sleetje
Van twee ondeugende meisjes
De eerste dag op school
Toch een tractor
Geheim voor Rickie
Sneeuw in de zandbak
Het rode zakmes
Snel weg!
Naar huis
Schoolreis naar schiphol
Spoorloos
Gevaar in de kersenboomgaard
Jep op de step
De man met de tas
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
December 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Pagina 19 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5LEE4-12
5LEE4-13
5LEE4-14
5LEE7-01
5LEE7-02
5LEE7-03
5LEE7-04
5LEE7-05
5LEE7-06
5LEE7-07
5LEM1-01
5LEM1-02
5LEM1-03
5LIE2-03
5LIG1-01
5LIG1-02
5LOG1-01
5LOG1-02
5LOG1-03
5LOG1-05
5LOG1-06
5LUI1-01
5LUY1-01
5LUY1-02
5LUY1-03
5LUY1-04
5LUY1-05
5LUY1-06
5LUY1-07
5LUY1-08
5LUY1-09
5LUY1-10
5LUY1-11
5LUY1-12
5LUY1-13
5LUY1-14
5LUY1-15
5LUY1-16
5LUY1-17
5LUY1-18
5MAR5-02
5MAR6-01
5MAT1-01
5MAT1-02
5MAT1-04
5MED1-01
5MEE3-01
5MEE3-02
5MEE3-03
5MEE3-04
5MEE3-06
5MEE3-07
5MEE3-08
5MEE3-09
5MEE3-10
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leerdam, Nellie van
Leerdam, Nellie van
Leerdam, Nellie van
Leerdam, Nellie van
Leerdam, Nellie van
Leerdam, Nellie van
Leerdam, Nellie van
Lems, L.
Lems, L.
Lems, L.
Liefde, J.L.F. de
Ligthart-Schenk, A.
Ligthart-Schenk, A.
Logmans-Weltevrede, M.C.
Logmans-Weltevrede, M.C.
Logmans-Weltevrede, M.C.
Logmans-Weltevrede, M.C.
Logmans-Weltevrede, M.C.
Luipen-Bronwasser, J. v.
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Luytjes-Mensink, Gerda
Maren, M. van
Maren, G.H. van
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Medema Ingrid
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Kopje-onder
Kerstfeest voor Daantje
Petje af voor Sem
Tom in de sneeuw
Goed zo Tom
bop waar ben je?
Een beer voor Lot, Loes en Lies
Jaap en zijn schaap
Het kerstfeest van Wim en Weis
Koos en Roos in de wei
Pukkie
Annelot en Witje
Annelot krijgt zwemles
Toen de eikels vielen
Ella en haar paardje Rikkie
Wat ligt er op het duinpad?
Een paard in huis!
Het plan van Joep
Elke dag een verassing
In Holland staat een huis
Rudi gaat zwerven
Frits en Tineke
De tas van Linda en Bas
Piep, de muis
Bep, de kip
Een boek in een boot
Hap, zegt de schaar
Alle beetjes helpen
Wie stuurt oma een kaartje?
Pauls' eerste zwemles
Een spin in de klas
Met de meester op stap
Het plan van Jaap en Suzan
Boer Jan en big Jans
Een vriend voor ruud en roos
De mooiste klus
Hoe vindt u het, juf?
Piet van het plein
IJs voor Pien en Gijs
De pop van Noor en Jet
Bij ons in de buurt
Julia en het toversteentje
Freek, en het weggelopen konijntje
De witte olifant
Een hartewens vervuld (Mary Jones vindt haar
Gekleurde ballonnen
Door de woestijn naar Sinai
Een kind is ons geboren
Een stem die roept in de woestijn
Een tent voor de Heere
Hoe de Heere helpt
Jona moet naar Nineve
Koningin Esther
Om de belofte van God (1)
Over rovers en redders
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 20 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5MEE3-11
5MEE3-12
5MEE3-13
5MEE3-14
5MEE3-15
5MEE3-16
5MEE3-17
5MEE3-18
5MEE3-19
5MEE3-20
5MEE3-21
5MEE3-22
5MEE3-23
5MEE3-24
5MEE3-25
5MEE3-26
5MEE3-28
5MEE3-29
5MEE3-30
5MEE3-31
5MEE4-01
5MEE4-02
5MEE4-03
5MEE4-04
5MEE4-05
5MEE4-06
5MEE4-07
5MEI4-01
5MEI5-01
5MEI8-01
5MER1-04
5MER1-12
5MES1-01
5MES1-02
5MIJ1-01
5MIJ1-04
5MOB1-01
5MOL1-01
5MOL1-02
5MOL2-01
5MOL5-01
5MOO1-03
5MOR1-01
5MOR2-01
5MOR2-02
5MOR2-03
5MOR2-04
5MOR2-05
5MOR2-06
5MOU1-01
5MOU1-02
5MOU1-03
5MOU1-04
5MOU1-05
5MOU1-06
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuse, Ds. C.J.
Meeuwen-den Hoed, Ina van
Meeuwen-den Hoed, Ina van
Meeuwen-den Hoed, Ina van
Meeuwen-den Hoed, Ina van
Meeuwen-den Hoed, Ina van
Meeuwen-den Hoed, Ina van
Meeuwen-den Hoed, Ina van
Meinema, Piet
Meijsen-van Prooijen, Linda
Meinema Piet
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Petra Messelink
Messelink Petra
Mijnders-van Woerden, M.A.
Mijnders-van Woerden, M.A.
Mobach, M.J.
Mol, Alien
Mol, Alien
Molema Jeanette
Molenaar- de Jager, Leidy
Moor-Ringalda, A.M. de
Moret, K.
Moree-Schipper, Mirjam
Moree-Schipper, Mirjam
Moree-Schipper, Mirjam
Moree-Schipper, Mirjam
Moree-Schipper, Mirjam
Moree-Schipper, Mirjam
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Uit Egypte geleid
Van Sinai naar Kanaan
Vert. uit de Bijbel
Vert. uit de Bijbel
Vert. uit de Bijbel
Wijs of dwaas
Wonderlijke dromen
Opgestaan uit de dood
De Heere is God
Wie krijgt de zegen
SamuÙl en Saul
Als een lam geslacht
DaniÙl
Vervuld met de Heilige Geest
Het mooiste Koninkrijk
Velen volgden Hem
Wonderen in Galilea
Wonderen in Judea
Het Tienstammenrijk
Terug naar Jeruzalem
Kim en Koos en de kou
Kim en Koos en de bal
Kim, Koos en de markt
Kim en Koos en de reis
Kim en Koos en de herfst
Kim en Koos en de sneeuw
Kim en Koos en de duif
Stefan de zwerver
De kerk op het ijs
Hans en Victor, de tweeling
De moeilijke vaart
Jaap van Dinter op de ""Veenhorst"" ""
Tims papa is soldaat (dl. 1)
Tim op de kazerne (dl. 2)
Bonisa, een kind uit donker Afrika
Maarten en zijn vrienden
De jongensjaren van Arjen en Jurre
Vlucht voor de vijand
Tim en Tom hebben een geheim
Aardbeien met slagroom
Een huis voor Samuel
Mien en Eefje
Vader in het strafkamp
Tom en zijn prijs-kip
Tom en de eierdief
Tom en de beestenboef
Tom en Suffie de sik
Tom en zijn rommelkrat
Tom naar Neeltje Jans
Govert, Gerrie en de ganzen
Kerstfeest
Margaret, voor wie kies je?
Ernst van de eikenlaan gaat vissen (1-e)
Ernst van de eikenlaan en zijn hond (1-b)
Ernst van de eikenlaan en het nieuwe huis (1-
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Pagina 21 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5MOU1-07
5MOU1-08
5MOU1-09
5MOU1-10
5MOU1-11
5MOU2-01
5MOU2-02
5MOU2-03
5MOU2-04
5MOU2-05
5MOU2-06
5MOU2-07
5MOU2-08
5MOU2-09
5MOU7-01
5NIE4-01
5NIE4-02
5NIE4-03
5NIE5-01
5NIE5-02
5NIF1-01
5NIJ2-01
5NIJ5-01
5NOO1-01
5NOO1-02
5NOO1-03
5NOO1-04
5NOO1-05
5NOO1-06
5NOO1-07
5NOO1-08
5NOO2-01
5NOO2-02
5NOO3-01
5NOO7-01
5NOR2-01
5NOR2-30
5NOR2-40
5NOR2-41
5NOR2-42
5OOM1-01
5OSS1-01
5OUW1-01
5OUW1-02
5OUW1-03
5OUW1-04
5OUW1-05
5OVE2-24
5OVE2-28
5OVE2-39
5OVE2-43
5PAA1-01
5PET3-01
5PIE3-01
5POE1-01
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mout-van der Linden, Frieda
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mourits-den Boer, R.
Mouw, Rien
Nieuwenhuis-Kemp, Sofyke
Nieuwenhuis-Kemp, Sofyke
Nieuwenhuis-Kemp, Sofyke
Nieuwenhuis-Steenis, D.J.
Nieuwenhuis-Steenis, D.J.
Nifterik-Zwankhuizen, M. van
Nijsse, M.
Nijsse, Adrie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noorlander-van der Laan, E.
Noorlander-van der Laan, E.
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noort, N. van
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Ooms, J.W.
Oss, N. van
Ouwendorp-de Visser, T.
Ouwendorp-de Visser, T.
Ouwendorp-de Visser, T.
Ouwendorp-de Visser, T.
Ouwendorp-de Visser, T.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Paauwe-Pieper, E.
Peters, A.
Pieters, Inge
Poel, J.F. van der
Ernst van de eikenlaan en zijn vrienden (1-c)
Rex en het drietal
Ernst van de eikenlaan krijgt vakantie (1-d)
Goed zo, Rex!
Mandla en de twee koningen
Die Daan toch
Rieke en Henk, de vriendjes van knabbel
Daan en Jeroen in groot gevaar
Waar is knabbel?
Is Maries een dief?
Angstige avonturen voor Geert
Spannende visavonturen
Een geheimzinnig plan
Rik en Rakker
Bernie en Hetta (Bernie-reeks dl. 1)
Marlies en Anneke helpen tante Kee
Bart gaat met de trein
Bart mag er ook zijn
Claartje Carlienten en het geheim v.d. oude b
Claartje, Carlientje en het avontuur met de k
Een bril voor Bram
Licht op de Archipel
Als het klokje zeven slaat
Kiki de kip
Doffer de duif
Koen de kikker
Eddie de egel
Nienke, waar ben je?
Lotte het lammetje
Remi de rat
Kim de kat
Elsbeth en Dineke
Het plan van Geurt
Kornee het konijn
Bertje helpt de bloemenman
Waterrotten
Twee ankers
Harm Watergeus
Pim, Ineke en hun hondje
Die kwajongens!
De blauwe moet vliegen
De avonturen van Dinkie Dop
Gert en zijn geit
De jurk van Lies
Waar is Arieke
Het raadsel van de blauwe bus
Waar is Arieke?
Jesse van ""Klein-Immenstein"" ""
Miranda en de zendeling
Zwitsers Elsje
De kleine zwerver
Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Carolientjes geheim
de grote Europa-atlas voor kinderen
Papa waar ben je?
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Pagina 22 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5POE1-15
5POE1-21
5POO3-01
5PRI2-28
5PRI2-29
5PRO1-01
5PRO2-01
5PRO2-05
5PRO2-06
5PRO2-07
5PRO2-08
5PRO2-09
5PUT1-01
5PUT1-02
5PUT1-03
5PUT1-04
5PUT1-06
5PUT1-07
5PUT1-09
5PUT1-11
5QUI2-01
5QUI2-02
5QUI2-03
5RAA1-01
5RAV1-03
5RAV1-04
5RAV1-05
5REE2-03
5RIE2-01
5RIE3-01
5RIJ4-01
5RIJ4-02
5RIJ4-03
5RIJ4-04
5RIJ4-05
5RIJ4-06
5RIJ4-07
5RIJ4-08
5RIJ4-09
5RIJ4-10
5RIJ4-11
5RIJ4-12
5RIJ4-13
5RIJ4-14
5RIJ4-15
5RIJ4-16
5RIJ4-17
5RIJ4-18
5RIJ4-19
5RIJ4-20
5RIJ4-21
5RIJ4-22
5RIJ4-23
5RIJ4-24
5RIJ4-25
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poole, Josephine
Prins, P.
Prins, P.
Prosman, Catharina
Pronk-Oudshoorn, Alie M.
Pronk-Oudshoorn, Alie M.
Pronk-Oudshoorn, Alie M.
Pronk-Oudshoorn, Alie M.
Pronk-Oudshoorn, Alie M.
Pronk-Oudshoorn, Alie M.
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Quist, M.
Quist, M.
Quist, M.
Raaf, J.B. de
Ravenswaaij, Herman van
Ravenswaaij, Herman van
Ravenswaaij, Herman van
Reenen, J. van
Rietema-Hofman, A.
Riessen, Lenie
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Pim speelt gevaarlijk spel
Jos, Leo en de walkman
Anne Frank Haar levensverhaal met Illustratie
Wambo vindt het geluk
Wambo, de jonge Papoea
Barendje van Asperen. Aan de kinderen verteld
Het kerstfeest van Sara Masuku
De tweeling van de Eben HaÙzer
Hans en Heidi
Margr. Henk-Jan en Peter krijgen nieuwe vrien
Waar liefde woont
De spannende vakantiedagen van Margreet en...
Zeg het maar Romy
Kleine Gauri
De fiets van Romy
Gerrit, Piet en Anneke in de oorlog
Mijn vader is een zwerver
Een hond is mijn vriend
Een beer op reis
Je bent niet alleen
Weet je wat ik krijg?
Twee verrassingen en nog wat
Zuster, luister eens!
Bomen jatten
Bert en Wim en de schat van de ridder (3-a)
Bert en Wim en het geheim van de goudmijn (3Bert en Wim en de bende van Guppestein (3-c)
Het water komt
Okko en Hermen
Jeroen loopt
Het woord van de Koning. Deel 1. De stokbew.
Het woord van de Koning. Deel 2. Daniël
Het woord van de Koning. Deel 3. David
Het woord van de Koning. Deel 4. Elisa
Het grote geheim
Komt kind'ren, hoort naar mij (1)
Het woord van de Koning. Deel 5. Gideon
Het woord van de Koning. Deel 6. Het Kindeke
Het woord van de Koning. Deel 7. Jona
Het woord van de Koning. Deel 8. Mefiboseth
William de kolendrager (17-m)
Een knecht van de grote Koning (17-n)
Meester Hus is dapper (17-d)
John is niet bang (17-c)
Het geheim van Guido (17-e)
Jij moet helpen, Johan (17-b)
Maarten wijst de weg (17-a)
U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot
Zijn weg was in de zee
John, de vriend van de indianen (17-f)
De dokter en zijn zwarte kinderen (17-h)
Hanneke's barre tocht op het wijde water
Jan de mandenmaker van Alkmaar (17-g)
De meester van Honswijk (17-o)
Petrus en de vrome vorst (17-i)
December 2012
Aanschaf
Pagina 23 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5RIJ4-26
5RIJ4-27
5RIJ4-28
5RIJ4-29
5RIJ4-30
5RIJ4-31
5RIJ4-32
5RIJ4-33
5RIJ4-34
5RIJ4-35
5RIJ4-36
5RIJ4-37
5RIJ4-38
5RIJ4-39
5RIJ4-40
5RIJ4-41
5RIJ4-42
5RIJ4-43
5RIJ4-44
5RIJ4-45
5RIJ4-46
5RIJ4-47
5RIJ4-48
5RIJ4-49
5RIJ4-50
5RIJ4-51
5RIJ4-52
5RIJ4-53
5RIJ4-54
5RIJ4-55
5RIJ4-56
5RIJ4-57
5RIJ4-58
5RIJ4-59
5RIJ4-60
5RIJ4-61
5RIJ4-64
5RIJ4-65
5RIJ4-66
5RIS1-01
5ROE1-01
5ROE1-02
5ROE2-01
5ROE2-02
5ROM1-02
5ROM1-06
5RON1-01
5RON1-02
5RON1-03
5ROO2-01
5ROV1-01
5RUT1-07
5SAN1-02
5SCH1-01
5SCH1-02
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Risseeuw, P.J.
Roelfs, J.
Roelfs, J.
Roest-Kleinmeier, T. v.d.
Roest-Kleinmeier, T. v.d.
Romijn, A.
Romijn, A.
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Rooijen, M. van
Rover, P.A.
Rutgers, Martin
Sanders, A.
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
De beroemde ketellapper (17-j)
Het offer van Abraham
Frits krijgt toch een plaats (17-p)
Augustinus wil wijs worden (17-k)
Jan de bakker (17-l)
John hoort Gods stem in de storm (17-q)
Esther en de gouden staf
George de zoon van een herbergier
De kamerling van Candace
Onesimus de slaaf
De blinde Bartimeus
De kamerling van Candace
Toen de hoornblazer viel
Bram en de boog (39-a)
Lazarus, kom uit!
Petrus en de haan (39-d)
De sprong in de beek (39-e)
David, zendeling onder de roodhuiden (4-s)
Daar gaat onze brug (44-a)
Vreemde snoeshanen (44-b)
Brentz en de kip (39-b)
Komt kind'ren, hoort naar mij (1)
Wever John krijgt ander werk
Doe, alsof je ze niet ziet!
Hanna, een biddende moeder
We zullen ze krijgen, die moffen! (Nolleke serie deel 4)
Help
Williams grote omkeer
Job looft toch God!
George en de wraak van de kardinaal
Nolleke helpt onderduikers (Nolleke-serie dl. 6)
Joseph en het rijke meisje (7-w)
Het regent granaten (Nolleke-serie dl. 7)
Verzet en vuil verraad (Nolleke-serie dl. 8)
Loeiende sirenes en vallende bommen Nolleke-serie deel 9
Nollekes blijde thuiskomst - Nolleke-serie dl. 10
Frans, de zoon van een dappere hugenoot (Op weg naar vad
Het sterke wapen van Samuel
Joost en zijn trouwe Vriend
Kerstvakantie van Jo en Jan
Een moedige monnik
De Spaanse krijgskas
De rode ballon
Toen Nieske jarig was
Een gewoon meisje en toch ...
Ondanks vervolging en verraad
Een vreemde verjaardag
Tom krijgt een vriend
De Julianaschool komt in actie
Vakantie in het Heidihuis
Jantina van de turfschuit
Het nieuwe huis
Ina van de dokter
Een vriendje op wielen
Wat de Heere belooft... Deel 2
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 24 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5SCH1-03
5SCH1-04
5SCH1-05
5SCH1-06
5SCH1-07
5SCH1-08
5SCH1-09
5SCH1-10
5SCH1-11
5SCH1-12
5SCH1-13
5SCH1-14
5SCH1-15
5SCH1-16
5SCH1-17
5SCH1-18
5SCH1-19
5SCH1-20
5SCH1-21
5SCH1-22
5SCH1-23
5SCH2-01
5SCH2-02
5SCH2-03
5SCH2-04
5SCH2-05
5SCH2-06
5SCH2-07
5SCH2-08
5SCH2-09
5SCH2-10
5SCH2-11
5SCH2-12
5SCH2-13
5SCH2-14
5SCH2-15
5SCH2-16
5SCH2-17
5SCH2-18
5SCH2-19
5SCH2-20
5SCH2-21
5SCH2-22
5SCH2-23
5SCH2-24
5SCH2-25
5SCH2-26
5SCH2-27
5SCH2-28
5SCH2-29
5SCH2-30
5SCH2-31
5SCH2-32
5SCH2-33
5SCH2-34
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Mozes de knecht van God. Deel 4
Door de woestijn. Deel 5
In het beloofde land. Deel 6
Naar Bethlehem. Deel 12
Wonderen van uw hand. Deel 13
In den beginne. Deel 1
Hoe de Heere zorgt. Deel 3
De Heere regeert. Deel 7
Hoe de Heere hoort. Deel 8
Geen andere goden. Deel 9
Ver van huis. Deel 10
Hoe de Heere redt. Deel 11
Milde handen, vriend'lijk ogen. Deel 14
Hij heeft alle macht. Deel 15
Die het verlorende zoekt. Deel 16
Zie, het lam Gods. Deel 17
De Heere is opgestaan. Deel 18
Hoe de Heere werkt. Deel 19
Verkondigt alle landen. Deel 20
De kringloopfiets van Sam
Postbode Niek
Dappere Jerry
Boris en Boris
De vrolijke avonturen van Matthijs
Bij de rivier
Geheimtaal
Geert
Feest in de tent
Feest op dierendag
Boskinderen
Speurneuzen
Marijke, het buskind
Matthijs
Roemeense jongens in vrijheid
Spannende speurtocht
Feest op het ijs
Die arme Beppe
Vals alarm
De school in actie
Piet Pierewiet en de blikken trommel
Eend op de stoep
Dappere Jerry
Villa Beestenbende""
Het geheim van de koffer
Feest in de lucht
Geert
Een groot wonder in een klein bergdorp
Vals spel
de school in rep en roer (deel 4)
De school is honderd
De school op kamp
Feest op zolder
Paniek in de school
Vals spoor
Anna s vader op missie
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Pagina 25 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5SCH9-01
5SCH9-02
5SCH9-03
5SCH9-04
5SCH9-05
5SCHA-01
5SCHA-02
5SCHA-03
5SCHP-01
5SCHT-01
5SCHT-02
5SCHV-01
5SIE4-01
5SIE4-02
5SIE4-03
5SIE4-04
5SIE4-05
5SIE4-06
5SIE4-07
5SLU1-01
5SLU1-02
5SLU1-03
5SMA1-01
5SME1-01
5SMI3-01
5SMI3-02
5SMI3-03
5SOR1-01
5SOR1-02
5SPI2-01
5SPI2-02
5SPI2-03
5STAM-01
5STAM-02
5STE1-01
5STE1-02
5STE1-03
5STE1-04
5STE1-05
5STE1-06
5STE1-07
5STE1-08
5STE1-09
5STE1-10
5STE1-11
5STE1-12
5STE1-13
5STE1-14
5STE1-15
5STE1-16
5STE1-17
5STE1-18
5STE1-19
5STE1-20
5STE2-01
Schoot-van Dam, F. v.d.
Schoot-van Dam, F. v.d.
Schoot-van Dam, F. v.d.
Schoot-van Dam, F. v.d.
Schoot-van Dam, F. v.d.
Schaddelee-Schalk, Atie
Schaddelee-Schalk, Atie
Schaddelee-Schalk, Atie
Schipper, Patricia
Schouten-Verrips Ada
Schouten-Verrips Ada
Schievink. H.
Simons Marieke
Simons Marieke
Simons Marieke
Simons Marieke
Simons Marieke
Simons Marieke
Simons Marieke
Sluis, G.M. van der
Sluis, G.M. van der
Sluis, G.M. van der
Smaal-Meeldijk, R.
Smeenk-Peterkamp, E.B.
Smith, C.
Smith, C.
Smith, C.
Sorge, R. van
Sorge, R. van
Spitzers, A.
Spitzers, A.
Spitzers, A.
Stam, Carla
Stam, Carla
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steenbergen, E.
Wij heten allebei Joost
Robert vindt een vriend
Fransje, de droomster
Joost en Bennie
Jet uit de flat
Tim en Niek op reis
Tim en Niek en hun hond
Tim en Niek op zoek naar flop
Avonturen in de duinen
Een jurk voor Judy (doop)
Komt tot de bruiloft (Heilig avondmaal)
Dirk Kuikentje
kom op, tom!
doe mee, tom!
dank je, tom!
Lin en Tijs, ijsfeest
Lin en Tijs, waaidag
Mirjams superidee (deel 1)
Mirjams reddingsactie (serie Ponyclub ' de Kleppertjes' )
De vondeling
Wat deze jongen moest missen
Bram Schelling
En moeder kiest Anneke
Kosta
Hoe teken ik kleine dieren
Hoe teken ik wilde dieren
Hoe teken ik auto's en vrachtwagens
De dag waarop vader thuiskwam
Ljoebov waar ben je?
De dierenwereld uit en thuis
In het land van de dieren
Dieren van bij ons
Een opdracht voor groep 8
Niks helpt
Timco bij de bakker (1-b)
Timco de straatjongen (1-a)
Linda en Eline, de tweelingzusjes (3-a)
Marloes en de ondeugende parkiet
Linda en Eline helpen op de boerderij (3-b)
Timco en het geheimzinnige huis
Linda en Eline en de pony (3-f)
Herrie in de straat
Linda en Eline en Flappie (3-e)
Jeroen en Jessie op het spoor (10-a)
Linda en Eline in de dierentuin (3-c)
Het raadsel van de berghut
Jeroen en Jessie en de zilverdieven (10-b)
Jeroen en Jessie en de gestolen Bijbel
Linda en Eline en Snuffie (3-d)
Donkere wolken boven Leiden
Jeroen en Jessie en de onderaardse gang
Tobias
Jeroen en Jessie en de vreemde koffer
Waar is Rikkie?
Dick en Peter
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Pagina 26 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5STE9-01
5STI2-01
5STR1-01
5STR1-02
5STR1-03
5STR1-04
5STR1-05
5STR2-01
5STR2-02
5SUI1-01
5SUI1-02
5SUI1-03
5SUI1-04
5SUI1-05
5SUI1-06
5TAN1-01
5TAN1-02
5TAN1-03
5TAN1-04
5TAN1-05
5TAN1-06
5TJA1-04
5TRO1-07
5TRO2-01
5TRO2-02
5UIL1-01
5UIL1-02
5UIL1-03
5UIL1-04
5UIL1-05
5UIL1-06
5UIL1-07
5VAL2-01
5VAL3-01
5VAL3-02
5VAL3-03
5VAL3-17
5VAL3-20
5VAL3-21
5VAL3-22
5VAL4-01
5VEE1-01
5VEE1-02
5VEE1-03
5VEE1-04
5VEE1-05
5VEE1-06
5VEE1-07
5VEE2-01
5VEE2-02
5VEE2-92
5VEE2-93
5VEG2-01
5VEG2-02
5VEG2-03
Steen-v Amstel, Petra van der
Stijsiger Arina
Strien, Tineke van
Strien, Tineke van
Strien, Tineke van
Strien, Tineke van
Strien, Tineke van
Stretton, H.
Stretton, H.
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Tanis-van der Weele, Annelies
Tanis-van der Weele, Annelies
Tanis-van der Weele, Annelies
Tanis-van der Weele, Annelies
Tanis-van der Weele, Annelies
Tanis-van der Weele, Annelies
Tjalsma, Jelle
Troost, Pleun R.
Troost-Molenaar, Ali
Troost-Molenaar, Ali
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Valk-van Eijsden, S. de
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkhof, J.
Veeren, Nita
Veeren, Nita
Veeren, Nita
Veeren, Nita
Veeren, Nita
Veeren, Nita
Veeren, Nita
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Vegte, W. van der
Vegte, W. van der
Vegte, W. van der
Sanne is mijn vriend!
Een vriend van ver
Jelle gaat naar groep een
Jelle helpt opa
Zie je wel!
Tim en het Kerstfeest
Tim en zijn geheim
Jessica's eerste gebed
Jessica's moeder
Spanning op de rivier
Fleur en Luuk en de oppashond
Fleur en Luuk en het dierenalarm
Fleur en Luuk en de beestenboel
Fleur en Luuk en de logeerstal
Koen en Saar - Wekom in groep 1
Daan en Dibbes
Sjaak en Inge en de club van het plein
De overval op Tuylenburgh
Daan en Dibbes krijgen konijntjes
Daan en Dibbes voeren de eendjes
Daan en Dibbes spelen met Rik
Maarten neemt de leiding
De zwaluwstaart
De krokodillenverschrikker (e.a.)
Berenbonken en andere verhalen
De kleine zwerveling
Jorrick, de kleine dief
Dat gaat verkeerd, Henk!
Schobbertje
Kermiskind
Bedriegers winnen niet
Kreupele Liesje
Het geheim van de heidekuil
Rinny en de drie vrolijke vriendinnetjes
Neline en haar kanarie
De zoon van het opperhoofd
Rinny en de actie
Wat een spannende rit was dat!
Als Rinny's vader thuis komt
Kerstfeest in de boshut
Vijf jongens op een vlot
De das van oma
Waar is Teun de schildpad?
Een hut in de boom
Lotje, Loes en Joepie
Rik en zijn vader
Mag Mies mee?
Een baantje op de boerderij
Trouwe makkers
Bart en Henkie
Vlekkie in het bos
Loes en Lot
Luister eens even
Lieneke ... een kikkertje voor oma
Liekene ... viooltjes voor de koe
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 27 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5VEL1-01
5VEL6-01
5VEL6-02
5VEL6-03
5VEL6-04
5VEL6-05
5VEL6-06
5VEL6-07
5VEL6-09
5VEL6-10
5VEL6-11
5VEL6-12
5VEL6-13
5VEL6-14
5VEL6-15
5VEL6-16
5VEL6-17
5VEL6-18
5VEL6-19
5VEL6-20
5VEN2-01
5VEN2-02
5VEN2-03
5VEN2-04
5VEN2-05
5VEN2-06
5VEN2-07
5VER3-01
5VER6-05
5VER6-06
5VER7-01
5VER7-06
5VERH-01
5VERH-02
5VERH-03
5VERI-01
5VERI-02
5VERI-03
5VERS-01
5VERS-02
5VIN1-01
5VIN1-02
5VIS1-01
5VIS1-02
5VIS1-03
5VIS1-04
5VIS1-05
5VIS1-06
5VIS2-01
5VIS2-02
5VIS2-03
5VIS2-04
5VIS2-05
5VIS2-06
5VIS2-07
Velden-Schouten, A. v.d.
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Velzen-Wijnen, Arja van
Venderbos-Duijster, Mija
Venderbos-Duijster, Mija
Venderbos-Duijster, Mija
Venderbos-Duijster, Mija
Venderbos-Duijster, Mija
Venderbos-Duijster, Mija
Venderbos-Duijster, Mija
Vermaat, Nellie
Vermeulen-Kalle, A.
Vermeulen-Kalle, A.
Verrips, Ada
Verrips, Ada
Verhage-Nijsse, M.
Verhage-Nijsse, M.
Verhage-Nijsse, M.
Verheij, Berthe
Verheij, Berthe
Verheij, Berthe
Verschoor-van der Vlis, Nel
Verschoor-van der Vlis, Nel
Vink, Hijltje
Vink, Hijltje
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Een mislukte overval
Gijs en Geeske
Gijs en Geeske maken plannen
Daar zijn Gijs en Geeske weer
Gijs en Geeske op stap
Het geheim van het eiland
Avonturen op de Meinemahoeve
Tjeerd en Peter en de inbraak
Tjeerd en Peter op vossenjacht
Het grote boek van Gijs en Geeske
Tjeerd en Peter en het oude huis
Lentekriebels
Tjeerd en Peter en de fietsendief
Cas en Maartje in de herfst
Zomerzon
Tjeerd en peter en de verdwenen boten
Cas en Maartje in de winter
Het raadsel van de vreemde verhuizers
Pluisje gaat op pad
Hotel vol verrassingen
De vergeten pony van Bart
De kleurplaat van Koen
Remy en de schat van de zwarte Bertus
Remy en de klokkendief
Remy en het geheim in het bos
Remy en de schat van zwarte Bertus
Remy en de klokkendief
Gebroken vogeltje
Iets fijns voor Elsje
Opa vermist
asielzoekers in het dorp
De zieke meester
Moeder vertelt
Aan moeders knie
Een dag met vader mee
Een nieuw huis voor Mirt (Serie Ik ben Mirt)
Mirt mag geen melk (Serie Ik ben Mirt)
Mirt heeft een zeer oor
Langs het donkere bos
Kerstfeest in het witte huis
die dag toen de tsunami kwam
Kim woont eigenlijk liever thuis
Bloemenkind
Een pony in de moestuin
Hans mag blijven
Harm moet naar het internaat
Met pony's op avontuur
Een jongen uit Stavenisse
Bertus toch!
Een blauw kaarsje
Het huisje aan de zee
Jan en Janneke
Paul en Paulientje
Toch vrienden
Waar zijn de konijntjes?
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 28 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5VIS2-08
5VIS2-09
5VIS2-10
5VIS2-11
5VIS5-02
5VISB-11
5VISS-01
5VISS-02
5VISS-03
5VISS-04
5VISS-05
5VISS-06
5VISS-07
5VISS-08
5VISS-09
5VISS-10
5VISS-11
5VISS-12
5VLE1-01
5VOG1-01
5VOG1-02
5VOG1-03
5VOG1-05
5VOG1-11
5VOG1-12
5VOG1-13
5VOG3-01
5VOG3-02
5VOG3-03
5VOG3-04
5VOG3-05
5VOG3-06
5VOG3-07
5VOG3-08
5VOG3-09
5VOG3-10
5VOG3-11
5VOG3-12
5VOG3-13
5VOG3-14
5VOG3-15
5VOG3-16
5VOG3-17
5VOG3-20
5VOG3-21
5VOG3-24
5VOG3-26
5VOG3-27
5VOG3-28
5VOG3-29
5VOG3-30
5VOG3-31
5VOG3-32
5VOG3-33
5VOG4-01
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser, A.
Visser, Bert
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Vletter, A.C.C. de
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Zes mandjes
Waar zijn de konijntjes?
Een blauw kaarsje
Lettie en Lottie en... Anneke
Het gestolen jacht
Hoera, de juf gaat trouwen
Marleen wil een zusje
Marleen en haar vogels
Marleen krijgt een nieuwe jurk
Kees en de kar
Marleen gaat op stap
Marleen en de tandarts
Marleen in het ziekenhuis
Steef en de storm
Piet pakt een dief
De muts van Mark
Marleen in de dierentuin
Marleen gaat naar een nieuwe school
Max en Lo
Ido, de jongen uit Flardinga
De wapendropping
De palingdieven
Raadsels rond ""De Fazant"" ""
Echte vriendschap
De ru´ne in het bos
Het geheim van het maisveld
De valkjes van de jachtvalck
Kerstfeest
Prummeltjes Kerstfeest
Drie stukjes glas
Kerstfeest in een sneeuwhut
Prummeltje de Voddenman
Prummeltje gaat op reis
Prummeltje gaat varen
Prummeltje heeft een plan
Prummeltje helpt vangen
Prummeltje helpt verhuizen
Prummeltje in de klas
Prummeltje op de markt
Prummeltje vindt een schat
Wat zit er in de fles?
Kerstfeest bij de indianen
Het raadsel van de ketting
Het stille huis
Alles anders
Lakki, de Jodenjongen
De tweeling uit de Winkelbel (26-a)
De tweeling uit de Winkelbel (26-b)
Tekko in het vreemde dorp
Tekko en de witte man
Wat er na het kerstfeest gebeurde
Tekko komt terug
Waar is Nelleke
Avontuur in de duinen
Han en Hanneke
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Pagina 29 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5VOG4-02
5VOG4-03
5VOG4-04
5VOG4-05
5VOG4-06
5VOG4-07
5VOG4-08
5VOG4-09
5VOG4-10
5VOG4-11
5VOG4-12
5VOG4-13
5VOG4-14
5VOG4-15
5VOG4-16
5VOG4-17
5VOG4-18
5VOG4-19
5VOG4-20
5VOG4-21
5VOG4-22
5VOG4-23
5VOG4-24
5VOG4-25
5VOG4-26
5VOG4-27
5VOG4-28
5VOG4-29
5VOG4-30
5VOG4-31
5VOG4-32
5VOG4-33
5VOG4-34
5VOG4-35
5VOG4-36
5VOG4-37
5VRE1-01
5VRE3-09
5VRE3-10
5VRE3-11
5VRE4-01
5VRI2-03
5VRI2-04
5VRI3-01
5VRI3-02
5VRI3-03
5VRI3-04
5WAA1-01
5WAG2-01
5WAG2-02
5WAG2-03
5WAG2-04
5WAG2-05
5WAG2-06
5WAG2-07
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vreugdenhil, Ds. C.G.
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugdenhil, Mies
Vreugd-Baan, J. de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries-de Hartog, Mieke de
Vries-de Hartog, Mieke de
Vries-de Hartog, Mieke de
Vries-de Hartog, Mieke de
Waal, H. de
Wageningen, P. van
Wageningen, P. van
Wageningen, P. van
Wageningen, P. van
Wageningen, P. van
Wageningen, P. van
Wageningen, P. van
Han en Hanneke in groep 3
Han en Hanneke worden groot
Opnieuw Han en Hanneke
Het geschenk van Jef
De eenzame werker
Han en Hanneke beleven heel wat
Wat doen jullie, Han en Hanneke?
Tot ziens Han en Hanneke
Han en Hanneke krijgen vakantie
Jef uit de Dwarsstraat
Liselot houdt van dieren
Annemieke en Daantje
Annemieke en Daantje op school
Daar zijn Han en Hanneke weer
Annemieke en Daantje gaan logeren
Han en zijn vriendin Hanneke
DaniÙl en Laurens
Een doos met zeven katjes
Zes katjes zoeken een baasje
Het liefste katje
Wat zit er in de kool
Dieven zijn ook mensen
Een duif in de Heg
De gevonden schat
De gevonden schat
Onmogelijk bij de mensen
Op vrienden moet je zuinig zijn
Het nieuwe kerkgebouw
Waarom doe je dat, Rob?
Wat zit er in de tas?
Twee donkere ogen
Wat zit er in de kooi? (Serie Ron en Roos)
Voor 1 euro
Een blij bericht
Een brief uit de gevangenis
Wat zit er in de emmer?
Kinderen van het oerwoud
Koos heeft een geheim
Een fijne verjaardag
Willeke gaat kamperen
Wilde Wietse
Panokko en de wildernis
Panokko en de witte mensen
Logeren bij opa en oma
Vakantie in de sneeuw
Dappere Hans
Logeren bij opa en oma
Elsje's Kerstvakantie
Jager Pas en baron Koekepeertje
Jager Pas en juffrouw Janneke
Jager Pas en het vreemde kind
Jager Pas gaat op stap
Pas op, jager Pas!
Jager Pas en oude Grietje
De hoed van jager Pas
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Pagina 30 van 57
Jeugd <10 Jaar
Bruin
Code
Schrijver
Titel
5WAG2-08
5WAN1-01
5WAN1-06
5WAR1-02
5WEZ1-01
5WIJ1-01
5WIJ5-01
5WIJ5-02
5WIJ5-03
5WIJ5-04
5WIJ5-05
5WIJ5-06
5WIJ5-07
5WIJ5-08
5WIJ5-09
5WIJ5-10
5WIJ5-11
5WIN2-01
5WIN2-02
5WIT5-01
5WIT5-02
5WIT5-03
5WIT5-04
5WIT5-05
5ZEE3-02
5ZEE3-08
5ZEE3-09
5ZEE3-11
5ZEE3-12
5ZEE3-13
5ZEE3-15
5ZEE3-27
5ZEE3-34
5ZEE3-39
5ZEE3-40
5ZEE3-41
5ZEE3-42
5ZIJ1-05
5ZIJ1-08
5ZIJ1-13
5ZIJ1-14
5ZIJ1-15
5ZIJ1-16
5ZOE1-01
Wageningen, P. van
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Warnaar, A.
Wezel, Leendert van
Wijk, B.J. van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Wijgerden, Joke van
Winsemius, Dieuwke
Winsemius, Dieuwke
Wit, Joke
Wit, Joke
Wit, Joke
Wit, Joke
Wit, Joke
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zoeteman-Meulstee, Thea
Jager Pas en boer De Boer
Machiel, Machieltje toch!
Kan Renske ook nog blij zijn?
De derde man
Het raadsel van de valk (Valkeniersserie, deel 1)
De Bijbelse geschiedenis (11-a)
Joep gaat verhuizen
Joep en zijn dieren
Joep heeft vakantie
Joep breekt zijn been
Joep leert schaatsen
Joep gaat logeren
Joep en zijn vrienden
Joep op het eiland
Joep op de boerderij
Joep in groep 3
Joep en zijn konijn
Dat valt niet mee, Carien!
Nienke, wat doe je voor een ander?
Een geit in het gips
Een koe in de klas
Een hond in de hoed
De wegloper
Een beer in het bos
De boekdrukker van Amsterdam
De predikant van St. Andreas
De scharenslijper van Schellingwoude
De schoutenknecht van Amsterdam
De stroper van Heusen
De toverdoos van Ambe' Roeroe
De vluchtelingen van Amsterdam
Olga verklapt het geheim
Wat een vreemd kerstfeest
De Oranjesjerp van Jan Ros
Het kerstfeest van Jaap van Duinen
Het kerstfeest van de ketter
Een bandrecorder voor Ambe'roeroe
Bart en zijn hond Buikie
Nieuwe avonturen van Rene en Marco
Twee vrienden uit groep vier
Marijke en haar pleegzusje
Waarom doe je dit, Marcel? (Deel 1)
Waarom doe je dit, Marcel? (deel 2)
Grote vrienden
Jeugd <15 Jaar
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Geel
Code
Schrijver
Titel
6AAN1-01
6AAN1-02
6AAN1-03
6AAN1-04
6AAN1-05
6AAN1-06
6AAN1-07
6AAN1-08
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
De ballingen
De houtdieven
De smokkelaars van de schans
De terugkeer
De vrijbuiter
De watergeus
De zwarte mus
Drie mannen en een hond
December 2012
Aanschaf
Aanschaf
Pagina 31 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6AAN1-09
6AAN1-10
6AAN1-11
6AAN1-12
6AAN1-13
6AAN1-14
6ABC1-01
6ABR1-01
6AKK1-01
6ALG2-01
6ALT1-01
6ALT1-02
6AND3-01
6ATT1-03
6BAA1-01
6BAA2-01
6BAL1-01
6BAN1-01
6BAR2-01
6BAR2-02
6BAR2-03
6BAR2-04
6BAR2-05
6BAR2-06
6BAS2-01
6BAT1-01
6BEE1-01
6BEE3-04
6BEN2-01
6BER1-01
6BER1-02
6BER1-03
6BER1-04
6BER1-05
6BER1-07
6BER3-01
6BER3-02
6BER7-01
6BER7-02
6BER7-03
6BER7-04
6BER8-01
6BER8-02
6BER8-04
6BER8-05
6BER9-01
6BERG-01
6BERG-02
6BERG-03
6BERG-04
6BERG-05
6BERM-01
6BERR-01
6BERW-01
6BES3-01
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Aangium, Sibe van
Abcoude, C. van
Abramse, S.
Akker, W. v.d.
Algra, Arend
Altena, M.
Altena, M.
Andriessen, J.
Atten, A. van
Baan, Jan Peter
Baardewijk, K. van
Balkenende, W.P.
Banier, Uitg.
Baron-Janssen, Ineke
Baron-Janssen, Ineke
Baron-Janssen, Ineke
Baron-Janssen, Ineke
Baron-Janssen, Ineke
Baron-Janssen, Ineke
Basman, Michael
Batenburg, van Jan
Beecher-Stowe, H.
Been, J.H.
Benus, T.S.
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg, J.W. van den
Berg-Akkerman, C.M. v.d.
Berg-Akkerman, C.M. v.d.
Bergh, Frits van den
Bergh, Frits van den
Bergh, Frits van den
Bergh, Frits van den
Berkt, H. van de
Berkt, H. van de
Berkt, H. van de
Berkt, H. van de
Berg, Mari‰tte van den
Berge-Goudswaard, Laura v.d.
Berge-Goudswaard, Laura v.d.
Berge-Goudswaard, Laura v.d.
Berge-Goudswaard, Laura v.d.
Berge-Goudswaard, Laura v.d.
Bergen, Marian
Berg, Reinier van den Berg
Bergwerf, Eveliene
Besten, A. den
Het verraad van Simon Ages
Hotse Hiddes
Jelle Piebes, de verrader
Met de spionnen op avontuur
De watergeus
Sjouk van Holdinge
De fietsclub ""Alle Vijf"" ""
Veertien dagen op een ijsschots
Bommen Berend in Groningerland
De Generaal
De kraal van de herder
Rondom de veelkantige berg
Het geheim van de wildstropers
De minste
Mijn tol
Drugs ... groep 8 zegt nee
Kerstfeest...
De geheime kamer
Mijn zusje Nancy
Toch heb je gewonnen Ellen
Zo'n vriend als Richard
Sanne's ontdekking
Julia's problemen
Nancie Trilogie
Schaken voor jonge denkers
Met moedige mannen mee
De hut van oom Tom
Paddeltje
Kees op het speurderspad
Toch gered
Kerstvakantie in Canada
Licht in de poolnacht
Nisho, de zoon van het opperhoofd
Feng, de weesjongen van Shang-he
Geboeid door de gokkast
Samen op weg
De stunt van klas 6
Mark wordt ontvoerd (1-a)
Diamanten in Spanje (1-b)
Zwevend goud (1-c)
Een schat in Costa Rica (1-d)
Verraad loert overal (1-a)
Gevallen voor de vrijheid (1-b)
Grenssoldaat tegen wil en dank
Weerzien met de vijand
Ik wil je mijn geheim vertellen
De Drie... en de bende van De Sjacheraar
De drie.. en de Drugsbende
De drie...en de onrust in Oostenrijk
De drie...en de scooterbende
De drie ... en het slangenmysterie
Wat is er tussen Roosje en Rita?
Wolken, wind en water
Waldemar, schildknaap van Grimbergen
Door het oog van de naald
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Pagina 32 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6BEU2-02
6BIN1-01
6BIN1-02
6BIN1-03
6BLA1-01
6BLI1-01
6BLI1-02
6BLI1-03
6BLI1-04
6BLI1-05
6BLI1-07
6BLI1-09
6BLI1-10
6BLI1-11
6BLI1-12
6BLI1-13
6BLI1-14
6BLI1-15
6BLI1-16
6BLI1-17
6BLI1-18
6BLI1-19
6BLI1-20
6BLI1-21
6BLI1-22
6BLI1-23
6BLI1-24
6BLI1-25
6BLI1-26
6BLI1-27
6BLI1-28
6BLI1-29
6BLI1-30
6BLI1-31
6BLI1-32
6BLI1-33
6BLI1-34
6BLI1-35
6BLI1-36
6BLI1-37
6BLI1-38
6BLI1-39
6BLI1-40
6BLI1-41
6BOE5-01
6BOE5-02
6BOE5-03
6BOE5-04
6BOE5-05
6BOE5-06
6BOE5-07
6BOE5-08
6BOE5-09
6BOE5-11
6BOE5-12
Beuzekom, Annette van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Binsbergen-Meesters, L. van
Blaauw, H.
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Blijdorp, Janwillem
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Gevaar rond de molenwiek
Kom niet dichterbij
Piekerprinses
Droombaan in de dierentuin
Dapperheid beloond
De gestoorde geleerde (13-b)
Wind in de zeilen (2)
Terreur aan de Moezel (3)
Raadsels rond een kluizenaar
De ongrijpbare slavenhaler (5)
Jakin (een verhaal uit de tijd van Mozes)
Kampeerders in de knel
De wraak van de bendeleider
Het geheim van de verborgen grot
De lange weg
De jacht op de wreker (13-a)
De gevaarlijke wonderdokter (13-d)
Allemaal buitenbeentjes
Kaping onder de zeespiegel
Pijn
Konvooi in gevaar (13-f)
De bevrijding van Jakin en Nakoma
Verkeerd verbonden
Bomalarm in Europoort (Deel 8)
De vermiste hulpverlener (deel 7)
Vrijheidsstrijders in actie (13-e)
Verzin iets beters
Game Over!
Verbroken schakels
Vondst uit het verleden
Bjorn's nachtmerrie
Sabotage rond het Wad (Deel 10)
De jutters van Schiermonnikoog en andere verhalen
Julia's zus
Kroonjuwelen en dode raven
Gijzeling in de jungle
Commotie rond een prototype
Lotgenoten
Gus de gauwdief
Foute Wissel
Slotakkoord in Cairo
Operatie olievlek
Eerlijk duurt het langst
De zoon van de smid - Floris de minstreel
Bart en Judith als detectives (1-a)
Bart en Judith in groot gevaar (1-b)
Bart en Judith en het raadsel van nummer 5 (1
Verraad
The hole. Het verhaal van een jeugdbende
Speurtocht naar het verleden
Bart en Judith in het nauw (1-d)
Alarm!
Bart en Judith gaan een andere koers (1-e)
Bart en Judith weten nergens van! (1-f)
Downtown de geheimen van Patricia
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 33 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6BOE5-14
6BOE5-15
6BOEA-01
6BOEA-02
6BOEA-03
6BOEH-01
6BOER-01
6BOK3-01
6BOO2-02
6BOO2-07
6BOR5-06
6BOS4-01
6BOS4-02
6BOU1-01
6BOU1-02
6BOU4-01
6BOU4-03
6BOU4-04
6BOU4-05
6BOU4-06
6BOU6-01
6BOU6-02
6BOU6-03
6BOV1-01
6BOV1-02
6BRA9-01
6BRAN-01
6BRD1-01
6BRI1-01
6BRK1-01
6BRO5-01
6BRO5-02
6BRO5-03
6BRO5-04
6BRO5-05
6BRO7-01
6BRU1-01
6BRU2-02
6BRU2-03
6BRU2-05
6BUN1-02
6BUN2-01
6BUR1-01
6BUR1-02
6BUR1-03
6BUR1-04
6BUR1-05
6BUR1-06
6BUR1-07
6BUR1-08
6BUR1-09
6BUR1-10
6BUR1-11
6BUR1-12
6BUR1-13
Boeder, Andre
Boeder, Andre
Boer, Peter
Boer, Peter
Boer, Peter
Boer, Henk de
de Boer Henk
Bokhoven, van Ines
Boon, A.
Boon, A.
Born-Vlaanderen, A. van den
Bosma, N.J.
Bosma, N.J.
Bout, J
Bout, J.
Bouw, H.
Bouw, H.
Bouw, H.
Bouw, H.
Bouw, H.
Bout-Monteau, Anja
Bout-Monteau, Anja
Bout-Monteau, Anja
Bovenkamp, C. v.
Bovenkamp, C. v.
Brandva, N.
Brands, Jenne
Brand, Maarten
Brieger, N.K.
Broecke, van der, John
Broos, W.
Broos, W.
Broos, W.
Broos, W.
Broos, W.
Brouwer, P.
Brugmans, W.
Bruijn, C.
Bruijn, C.
Bruijn, C.
Bun, Wout
Bunt, A.W. v.d.
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Bart en Judith en de gestolen autobanden
De deserteur
Wat is er gebeurd? (stripboek)
Karel de Grote in gevaar
Floris V en Reinald de Rijmer
Een vreemde ontdekking
Een ongewone vakantie
Verraad! De wraak van de graaf
Als knoppen opengaan
Louise zingt weer
De zwarte kip
In de schaduw van Loevestein
De vergeten soldaat
Helen Thomson uit de vallei
Een zwerver in de wildernis
Max en het verdachte olievat
Max en het geheim van de zeecontainer
Max en de valsemunters
Max en het geheim van de oorlogsbuit
Onder de macht van de tiran
De V van Veerle
Vriendschap fase 2
Vriendschap in de knel
Onno, de jonge Noorman
Aan de dood ontsnapt
De gouden armband
Uitkijken!
Een klas in vuur en vlam
Flip's Indische lotgevallen
Ontvoerd
Henk's kooivakantie
Henk vecht mee
Toen de dijken braken
Oorlog op Nooitgedacht
Henk Bouwens oorlogstrilogie
De wapenknecht van de prins
Korang de Wang
In de greep van de wildernis
Aan de wildernis ontworsteld
Sil de strandjutter
Henk en Bert helpen brandweer en politie
De goudkoning
De vuurjuffer
Nachthaviken
Het verdwenen document
Op leven en dood
Lifeliner2 vliegt te hulp (deel 1)
Lifeliner2 krijgt hulp (deel 2)
Het geheim van de griendkeet (Serie Tim & Tor, deel 1)
Redskins in de knel
Lifeliner2 en de gekaapte luchtballon (deel 3)
Paniek in de bergen (Serie Tim & Tor, deel 2)
Lifeliner 2 en het mysterie op Vliegbasis Volkel (deel 4)
Redskins in gijzeling
De geheimzinnige werkplaats (Serie Tim & Tor, deel 3)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Pagina 34 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
6BUR1-14
6BUR1-15
6BUR1-16
6BUR1-17
6BUR1-18
6BUR1-19
6BUR1-20
6BUR1-21
6BUR1-22
6BUR5-05
6BUR6-01
6BUT1-02
6BUT1-04
6CAM1-01
6CAP2-02
6CAT1-01
6CHR3-01
6COR1-01
6COR1-02
6COS1-01
6COS1-02
6DAM1-01
6DAM1-02
6DAM1-03
6DAM1-04
6DAU1-01
6DEE1-01
6DEE1-02
6DEN1-01
6DEN1-02
6DES1-02
6DIJ1-01
6DIJ1-03
6DIJ1-04
6DIJ6-01
6DIJ6-02
6DIJ6-03
6DIJ6-05
6DIJ6-06
6DIJ6-07
6DIJ6-08
6DIJ6-09
6DIS1-01
6DIV1-01
6DIV1-02
6DIV1-03
6DOE1-01
6DON2-01
6DON4-01
6DOO1-01
6DOO1-02
6DOO1-03
6DOO1-04
6DOO1-05
6DOO1-06
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burghout, Adri
Burggraaf, G.P.P.
Burghout-Huisman, M.
Buth-Villerius, L.
Buth-Villerius, L.
Cameron, T.
Capelle, M.C.
Cate, Albert ten
Christ, R.
Corenwijck, Eva
Corenwijck, Eva
Coster, K.
Coster, K.
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, H. van
Dam, H. van
Daudey, D.
Dees, Nettie
Dees, Nettie
Dendermonde, Max
Dendermonde, Max
Dessel-Poot, M. van
Dijck, W.J.D. van
Dijck, W.J.D. van
Dijck, W.J.D. van
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dijkmeijer, Jolanda
Dishoek, B. van
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Diverse schrijvers
Does, Dr. J.C. van der
Donkersteeg, J.
Donze-Servaas, C.A.
Dool, Jan van den
Dool, Jan van den
Dool, Jan van den
Dool, Jan van den
Dool, Jan van den
Dool, Jan van den
Lifeliner 2 en de cocainebende
Redskins in vrije val
Een vreemde pyromaan (serie Tim & Tor deel 4)
Lifeliner 2 Sabotage in de nacht (deel 6)
Redskins in het vizier
Gevaarlijk vuurwerk (serie Tim en Tor deel 5)
Lifeliner 2 - Brute chantage (dl. 7)
Geweld op een gletsjer
Piet Storm gaat door het vuur
Gevaar in het gebergte
Aardappelbrood smaakt niet
De verdwenen brieven van Anneke Kok
Een kado voor Woeste Wout
Peden de profeet
Een luipaard-man
Ontsnapping uit Srebrenica
Het vliegtuig (fascinerende techniek)
Jenny de hutbewoonster
Twee jonge zendelingen
Rebecca, onderduikerstijd v/e Joods meisje
Rachel een meisje zoals jij!
Calvijn een trouwe knecht van God
In het rechte spoor. De Heidelbergse Catechismus aan jonge
Door nacht en stormgebruis - over de Waldenzen
Het Woord gaat voort
Perpetua
Anders dan je denkt
De omgekeerde wereld
Een gans en zijn grazige weiden (Deel 2)
Een hert en zijn avontuurlijk zwervershart(3)
Toen de herten riepen
De klerk van de inquisiteur
Selcart
Naar zee
Wat Sandra voor Lorette verborgen houdt
Verzwegen verleden
Zwijg niet langer, Fleur
Je staat er niet alleen voor!
Je mag er zijn Marlies
De leukste spreekbeurt (met CD!)
Een kostbare schat
Wie ben je Joyce?
Het bloeiende brandhout
De jutters van schiermonnikoog
Er gaat door alle landen
Kumi de schoenpoetser e.a. zendingsverhalen
Het bloedkoralen halssnoer
Maskers
Het dorp waar (n)iets gebeurde
Geldtransport in de nacht
De man in het zwart
Nachtrijders
Het geheim van de ""Myosotis""""
Vals beschuldigd
Een geheim luik
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
December 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 35 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
6DOO1-07
6DOO1-08
6DOU1-01
6DOU1-03
6DRE1-01
6DRE5-01
6DUI1-01
6DUI4-01
6DUI4-02
6DUI4-05
6DUI4-07
6DUI4-13
6DUI4-14
6DUI4-19
6DUI4-25
6DUI4-27
6DUI4-28
6DUI4-29
6DUI6-01
6DUI6-02
6DUY1-01
6DUY1-02
6DUY2-01
6EER2-01
6EGG1-01
6EGG1-02
6EGG1-05
6EGG1-07
6EGG1-09
6EGG1-11
6EGG1-12
6EGG1-13
6EGG1-14
6EGG1-15
6EGG1-21
6EGG1-22
6ELM1-01
6ELM1-02
6ELM1-03
6ELM1-04
6ERK1-01
6ERK1-02
6ERK1-03
6ERK1-05
6ESS1-01
6ESS1-02
6ESS1-03
6ESS1-04
6ESS1-10
6EVE3-01
6FAH1-01
6FEN1-01
6FEN1-02
6FEN1-03
6FEN1-04
Dool, Jan van den
Dool, Jan van den
Douwes, D.J.
Douwes, D.J.
Dreijer, G.K.
Dreyer, H.W.
Duijser, A.
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Duinen, Sj. van
Wim Duinen, van
Duinen, van Wim
Duyster, A.
Duyster, A.
Duyster sr. A.
Eerland-de Meijer, G.C.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Eggebeen, A.G.
Elmer, Robert
Elmer, Robert
Elmer, Robert
Elmer, Robert
Erkel, H.
Erkel, H.
Erkel, H.
Erkel, H.
Essen, G. van
Essen, G. van
Essen, G. van
Essen, G. van
Essen, G. van
Everts, M.
Fahner-Vos, G.
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Vermist...of gestolen?!
Gesmolten plastic
Het jonge paard
De dief van Kolosse (dubbel ex.)
Krijn Touw
Kees van de vuurtorenwachter
Het geheim van de gouden draak
Hoe het kerstfeest werd
Een Vader der wezen
Ga niet alleen, Rianne (14-b)
Haar stille wens
Ook voor jou, Rianne (14-c)
Toch komt het goed, Rianne (14-a)
Marinda en Rianne vinden elkaar
Zeg het toch Hanneke
Zo blijft het niet, Lizette!
Toeval bestaat niet!
Wie had dat kunnen denken?
Wraak in de nacht
Wraak in de nacht
Karel redt zijn moeder
De onafscheidelijke tweeling
Slimme Sandra
De tweelingbroeders
De boerin van ""Vredenhof"" ""
Arend Jansz. de scheepsjongen van ""De Tijger""
Dirk, de smokkelaar
Het ontzet
Lammert van de ""Eikenhof"" ""
Stormen rond ""Vredenhof"" ""
Vallende bladeren
Verloren strijd
Vijf molenaars
Wie is mijn moeder?
Evert, Jan en Simon
De boekhouder van de Oost-Indische Compagnie
Opgejaagd (1-a)
Op weg naar Jeruzalem (1-b)
In gevaar (1-c)
Broer of vijand? (1-d)
Het boswachtershuis ""De Zwarte Keiler"" ""
De koopman en de kruisvaarder
Het verdwenen doek
Een boswachterszoon in Rotterdam
Barend en Lodewijk
Autodieven in actie
Het hol op de hei
Joost in het verzet
Het geheime dagboek
Gewoon doen
In de ban van Sorawa (1-a)
Schipbreuk op het wad
Evan, de fluitende goudzoeker
Breng deze bekers naar Jeruzalem
De nacht van het stijgende water
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
December 2012
Nieuw in 2012
Pagina 36 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6FEN1-05
6FEN1-06
6FEN1-07
6FEN1-08
6FEN1-09
6FEN1-10
6FEN1-11
6FEN1-12
6FEN1-13
6FEN1-14
6FEN1-15
6FLI1-04
6FLO1-01
6FLO1-02
6FLO1-03
6FLO1-04
6FLO1-07
6FOE1-01
6FOE1-02
6FOE1-03
6FOE1-04
6FRA3-04
6FRI1-01
6FRI1-02
6FRI1-03
6FRI1-04
6FRI1-05
6FRI1-06
6FRI1-07
6FRI1-08
6FRI1-09
6GAL1-01
6GAL1-02
6GAL1-03
6GAL1-04
6GAL1-05
6GAL1-06
6GAL1-07
6GAL1-08
6GAL1-09
6GAL1-10
6GAL1-11
6GAL1-12
6GAL1-13
6GAL1-14
6GAL1-15
6GAL1-16
6GAL1-17
6GAL1-18
6GAL2-01
6GAL2-02
6GAY1-01
6GEL3-01
6GEN1-01
6GEN1-02
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Fenijn, Gerbrand
Flier, A. van der
Florijn, B.
Florijn, B.
Florijn, B.
Florijn, B.
Florijn, B.
Foekens Simone
Foekens Simone
Foekens Simone
Foekens Simone
Frankema, H.E.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Frinsel, J.J.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien, S.M. v.d.
Galien-de Boer, H. v.d.
Galien-de Boer, H. v.d.
Gay, D.
Geldof, W.
Gent, G. van
Gent, G. van
De club van alle kleuren
Verbannen
Opstand op Texel
De vlucht van Nathan
Het raadsel op de zolderbalk
Onderduikers op Texel
Vlucht uit Siberi‰
Jef en Richard blijven kameraden
Vechten voor de vrijheid
Speurtocht in de Ardennen
De Stormvogel
Tot de dood getrouw
Door nacht en stormgedruis
Met Aart Derckszn. de vrijheid tegemoet
Onder de slip van zijn mantel
Auke Zwart, de zwerveling
De oude Laird
Gedropt
PC Prive
Teamwork
Jacht
Meisjes waar pit in zit
Het mysterie van de gesmeerde scharnieren
Zo'n jongen uit de Jordaan
Schat in de oude molen
Rondom de Westertoren
Was het maar morgen...
Beloofd is beloofd
Blauwe ogen
Fluiten naar Salie
Het verboden bos
De rode assegaai
De klauw van de luipaarden
De turfschippersjongen van Akkerwoude
Eenzame wolf (4-a)
Eenzame Wolf en de sprekende boom (4-c)
Het fluisterende dal (4-d)
De jacht op het rode paard (4-b)
Het teken van de lobo (4-e)
Opruiming in de potbergen
Jacht op de jeep
Boeven in Breedveld
Vliegende schijven over de prairie (4-f)
Dorp op stelten
Wouter weet van wanten
t Geuzenjonk van Harderwijk
De verdwenen Sombrero (16-a)
Jim oakley Nachtruiter
De verdwenen Sombrero (16-b)
Toekomst vol geheimen
Tot ziens
Reis naar de vrijheid
Kees gaat naar de bergen
Sunny, speurhond tegen wil en dank (1-a)
Sunny en de bende van vier (1-b)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 37 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
6GEO2-01
6GER1-04
6GER1-05
6GER1-06
6GER1-07
6GER1-08
6GER1-09
6GER1-10
6GER1-12
6GER1-13
6GER1-14
6GIL1-01
6GIL2-01
6GIL2-02
6GIL2-03
6GOE2-01
6GOE2-02
6GOE3-01
6GOE4-01
6GOL3-01
6GRA1-01
6GRA3-03
6GRA7-01
6GRA7-02
6GRA7-03
6GRA7-04
6GRA7-05
6GRA7-06
6GRA7-07
6GRA7-08
6GRA7-09
6GRA7-10
6GRI2-02
6GRI3-01
6GRO2-01
6GRO3-01
6GRO5-01
6GRO5-02
6GRU1-02
6GUY1-01
6GUY1-02
6HAA1-01
6HAA1-02
6HAA1-04
6HAA2-01
6HAG2-03
6HAG2-04
6HAM1-01
6HAM1-02
6HAM1-03
6HAR6-01
6HAU2-01
6HAU2-02
6HCJ1-01
6HEE1-01
George, C.T.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gerdes, E.
Gilhuis-Smitskamp, G.
Gils, Ad van
Gils, Ad van
Gils, Ad van
Goeree, M. van
Goeree, M. van
Goedhart, C.
Goedhart J.
Gold, Alison Leslie
Graaf, de Margriet
Grandia, C.
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Graaf, A. van de
Grisnigt, J.W.
Grimme, A.
Groot, F. de
Groot, R. de
Groen, W.
Groen, W.
Gruijter, Erik de
Guyt-Guyt, M.H.
Guyt-Guyt, M.H.
Haar, J. ter
Haar, J. ter
Haar, J. ter
Haan, J. de
Hage, Jetty
Hage, Jetty
Hammenga, Lijda
Hammenga, Lijda
Hammenga, Lijda
Harrison, Dorothy Lilja
Hauw, R. v.d.
Hauw, R. v.d.
H.C.J.
Heerde, Gerrit van
De prins der predikers
Het huis ""Wijngaerde"" ""
De kanten zakdoek
In de duinen
In Leiden en Vlaanderen
In Utrecht
Jan van Diemen
Rosa Fluweeltje
Walvoort's zanger
De Spaanse Vastenavond
De verloren schuldbekentenis
Pit
Een roep om hulp
Koerier in de nacht
Het spoor van Omar
Het lied van de zeilschippers
Een jaar bij de vissers
Marijke's overwinning
Avontuur in tuinland
ANNE FRANK mijn beste vriendin
Strijd in de wijk
Toch nog op vakantie
Het geheim van een verrader
Diamantenjacht bij nacht
De schat in de eendekooi
In het web van de rode spin
De erfenis van een zonderling
Raadsels rond de oude molen
In de greep van de panter
Gevaar in de smokkelhoek
De val van een crimineel
In de macht van de wreker
Moeder's grote dochter
Eggert begrijpt het
De dief zal het niet meer wagen
Pim Reuvers overwint
Vreemde vogels rond de Vinckel
De val van Woutje
Losgeld
Kerstfeest in de Katwijker vuurtoren
Een nieuwe school voor Janneke
Kom op voor je zelf
Koning Arthur
Geschonden vertrouwen
Een schip in de dorpsvaart
De twee-wegenkaart van Mark
Gered!
Onraad aan de overkant
Een vreemde vondst
Ontdekt... op school
Operatie morgenster
Avontuur in de Kempen
Jongens uit een stil stadje
Robinson Crusoe en andere verhalen
In dagen van gevaar
Nieuw in 2011
December 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Pagina 38 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6HEE1-02
6HEE1-03
6HEE1-04
6HEE1-06
6HEE1-07
6HEE1-08
6HEI6-01
6HEI9-01
6HEI9-02
6HEN3-01
6HER2-01
6HER3-01
6HERM-01
6HERM-02
6HES2-01
6HID1-04
6HID1-05
6HID1-06
6HID1-07
6HID1-08
6HIG1-01
6HIG1-02
6HIL6-01
6HOC3-01
6HOE2-01
6HOE2-02
6HOE2-03
6HOL3-01
6HOL3-03
6HOL3-04
6HOL3-05
6HOO1-02
6HOO1-04
6HOO1-05
6HOO4-01
6HOO4-02
6HOO4-10
6HOO4-17
6HOO4-20
6HOO4-21
6HOO4-22
6HOO4-23
6HOO4-24
6HOO4-25
6HOO5-01
6HOO5-02
6HOO6-01
6HOO6-03
6HOR1-01
6HOR1-02
6HOR6-01
6HOU3-01
6HOU3-02
6HOU3-03
6HOU6-01
Heerde, Gerrit van
Heerde, Gerrit van
Heerde, Gerrit van
Heerde, Gerrit van
Heerde, Gerrit van
Heerde, Gerrit van
Heijliggers, N.A.
Heijboer, Andre
Heijboer, Andre
Henszen-Veenland, H.
Herma
Hertog, Uitg. Den
Herma
Herma
Hessen, Willem van
Hidding, J.
Hidding, J.
Hidding, J.
Hidding, J.
Hidding, J.
Higtum, N. van
Higtum, N. van
Hildebrand, A.D.
Hocking, S.K.
Hoefnagel, Jac.
Hoefnagel, Jac.
Hoefnagel, Jac.
Holten, H. van
Holten, H. van
Holten, H. van
Holten, H. van
Hoogenbirk, A.J.
Hoogenbirk, A.J.
Hoogenbirk, A.J.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogerwerf-Holleman, R.
Hoogeveen, H.
Hoogeveen, H.
Hoogewerff, G.C.
Hoogewerff, G.C.
Horst-van Doorn, G. v.d.
Horst-van Doorn, G. v.d.
Horst Lavina
Houwelingen (e.a.), F. van
Houwelingen (e.a.), F. van
Houwelingen (e.a.), F. van
Houwelingen, Frans van
Kapers op de kust
De kleine hagedis
Justus met de grote voeten
Slangeneiland
Strijd om de Toutenburg
De rode marskramer
De vermiste diadeem
Gust en de grote oorlog
Verborgen schat (deel 1 in een serie over de Vervolgde Ker
De goudzoeker
De geuzenjongens van Asperen
Stenen in de vijver
De jongen uit de boshut
De jongen uit de boshut
Van verraad en verzet
Gevecht in de rimboe - dl 1 Edward Smitserie
Speurtocht naar vermisten - dl 2 Edward Smitserie
Raadsels om de Drakensbergen - dl 3 Edward Smitserie
Complot in Ethiopie - dl 4 Edward Smitserie
Tijdbom aan boord? - dl 5 Edward Smitserie
Afkes tiental
Grote omnibus (Afkes tiental, Kek, de jonge eskimo, Jelle v
Postduiven voor de Prins
Haar Benny
Onder de Blauwe Baret
Drugs per parachute
Geheim van de klexc84
Toeval bestaat niet
De diamanten van de weduwe
Brand in het hoge duin
Thuis
Nog niet te laat
Rika van de zandhoeve
De burgemeester en zijn vijand
Abdoel Pamuk wint
Tranenbrood
Rebecca van Exmorra
De schaar van het jodinnetje
Het geheim van de bramenplukkers
Leo en Marietje de twee Hugenootjes
Het hoge huis van Sion
De milde hand (De Tweede Wereldoorlog in de Alblasserw
Verlost van Spaanse banden
Helden zonder kroon
Eelke en zijn vriend
Piet Courage
Een schipbreukeling
't Geweld onttogen
Het warme nestje
Wim ter Horst en zijn vriend Sarip
Anneke in Pretoria
Andersom
Meier
'Is je moeder thuis?'
Maanlicht
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 39 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6HUL1-06
6HUL1-10
6HUL1-19
6HUL1-22
6HUL1-23
6HUL1-34
6HUL1-36
6HUL1-39
6HUL1-40
6HUL2-01
6HUL2-02
6IPP1-03
6IPP1-06
6IPP1-17
6IPP1-18
6IPP1-19
6IPP1-20
6JAG1-01
6JAG1-02
6JAG1-03
6JAG2-01
6JAN1-01
6JAN3-06
6JAN3-10
6JAN3-14
6JAN3-15
6JAN7-01
6JAN7-02
6JAN8-01
6JEL1-01
6JON2-01
6JON2-03
6JON3-03
6JON3-06
6JON5-01
6JON5-03
6JON8-01
6KAA1-01
6KAL2-01
6KAL2-02
6KAL2-03
6KAL2-04
6KAL2-06
6KAL2-07
6KAL2-08
6KAL2-09
6KAL2-10
6KAL2-11
6KAL2-12
6KAN1-01
6KAN1-02
6KAN1-16
6KAN1-17
6KAN1-18
6KAN1-19
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulst, W.G. van de
Hulzen, J. van
Hulzen, J. van
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Ippel-Breedveld, L
Jager, J. de
Jager, J. de
Jager, J. de
Jagt, A. van der
Janse, Cor
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Janse, L.
Reitsma J.
Reitsma J.
Janse, C.
Jelsma, A.
Jongejan-de Groot, C.T.
Jongejan-de Groot, C.T.
Jongerden-de Jonge, J.C.
Jongerden-de Jonge, J.C.
Jonkheid, K.
Jonkheid, K.
Jonker Fred
Kaam, H. van
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kalkman, Roland
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Er op of er onder
Het geheim in de mist
Jaap Holm en zijn vrienden
Ouwe Bram
Peerke
Willem Wijcherts
Zo'n vreemde jongen
Willem van Oranje
Van Hollandse jongens in de Franse tijd
De avontuurlijke reizen van een scheepsdokter
Om de Zuid naar de Oost
Het verboden boek
Jij, geheel anders
De verdwenen orgelpijp
Bunyans Cristinnereis
Een kind van zoveel gebeden
Vlucht naar Genève
Bunyans 'Christenreis' (1-a)
Bunyans 'Christinnereis' (1-b)
Lezen in de Christenreis
Op de vlucht naar Holland
Drugssmokkel op Walcheren
Nog is Holland niet verloren
Van slavenhalers en slavenhandelaars
De ketter van Sint Joosland
Hulp aan onderduikers
Laura's litteken
Verborgen pijn
De zon gaat op
Wachtpost
Greetje-Margriet
Greetje-Margriet wordt Margriet
Inspecteur Almund krijgt hulp (5-b)
Inspecteur Almund grijpt in (5-c)
Een onderduiker in Napoleon's tijd
De lansknecht van Graaf Bernhard
Ruby en de mysterieuze kunstroof
Schipper van de toekomst
De Lotus
Autodieven op het spoor
Dreiging in het Westland
Geldjacht
Rosa straatverkoopster in Colombia
Mijn mobieltje
Maria, dochter uit Colombia
Rosa & Maria zoektocht in Colombia
Meester verdacht!
Donkere dagen
De beesten-bende
Trossen los
Strijd zonder genade
Naar Erets Jisraeel (16-a)
Gemar-tow (16-b)
Jom Kippoer (16-d)
Gewoerot (16-c)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 40 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6KAN1-20
6KAN1-21
6KAN1-22
6KAN1-23
6KAR2-01
6KAR2-02
6KAR2-07
6KAR2-08
6KAR2-14
6KAR2-15
6KAR2-16
6KAR2-17
6KAR2-18
6KAR2-19
6KAR2-20
6KAS1-01
6KAS1-02
6KAS1-03
6KAT1-01
6KEI1-03
6KEI1-04
6KEI2-04
6KEI3-01
6KEL1-01
6KEN1-01
6KEU2-02
6KIE4-01
6KIN1-24
6KIN1-25
6KIN1-26
6KLE1-03
6KLE3-01
6KLU2-01
6KNA1-01
6KNE1-01
6KNE1-02
6KNI2-01
6KOE2-01
6KOE4-01
6KOE4-02
6KOE4-03
6KOE4-04
6KOE4-05
6KOE5-01
6KOE5-02
6KOE5-03
6KOE5-04
6KOE5-05
6KOE5-06
6KOE5-07
6KOE5-08
6KOE5-09
6KOE5-10
6KOE5-11
6KOE7-01
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Kanis, M.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Karels-Meeuse, M.H.
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Kasse, Bram
Katalin Gyori
Keijzer, A.C. de
Keijzer, A.C. de
Keijzer, W.A.
Keim, F.
Keller, I.
Kentley, E.
Keuning, P.
Kieviet, C. Joh.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Kingmans, H.
Klei, J.W. v.d.
Kleingeld, N.
Kluijver, Leendert H.
Knaap, A.J. v.d.
Knegt, Suzanne
Knegt, Suzanne
Knijff, J. de
Koetsier-Baan, D.
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koetsier-Schokker, Jannie
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koesveld, Henk
Koese, Gert
Opstand in Holland
Opsporing verzocht ""Frits de zwerver""""
Een man van staal
Schoten in het bos
Nu weet jij het ook...
Het levenslied van Robert
Rondom Johanna Veltman
Wie is Johanna Veltman?
De zoektocht van Lea Rachel
John, de schrijvende pelgrim
Rondom Johanna Veltman
Van weefspoel naar preekstoel
Zingen in de kelder
Ga uit de duisternis
Kerstfeest in de verte
Razende Rudolf
Hoogspanning
Kanjers
Avonturen op Wolkeneiland
De boswachterszoon
Vrolijke Vriendinnen
Huilende wolven
De laatste reis van de ""Mary-Ann"" ""
Het hoogste goed
Op zoek naar de Titanic (maak-het-mee-boek)
De boef
De Dikke Trom - 5 delen in 1 band
De mededinger
De kajuitsjongen van Heemskerck
De kajuitsjongen van Heemskerck
Mannen van de daad
Meisjespaviljoen
In de greep van de Geuzen
Op den Hallenburg
Alles komt goed Marloes
Een nieuwe tijd voor Myrthe
Dossier Aelbrecht
Maaike doet ook mee!
Tussen vuur en rook. Een verhaal over de...
Mag Annet blijven?
Tussen vuur en rook
Leska en Abena in het weesdorp
Nikki en de jeugdbende
Rowan
De zwarte kaproenen
De Houten Speelbal (avonturen in de middeleeu
De scheepskist van de kaper
Bren en de Romeinen (stripverhaal)
Boudin de nar van monnikenrede
Het geheim van de tempelridder
Het teken van de uil
De bloedvlag
De zonnesteen
Grauw mantel
Avonturen rond Mechelsteyn
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 41 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6KOE7-02
6KOES-01
6KOES-02
6KOES-03
6KOES-04
6KOES-05
6KOES-06
6KOK3-01
6KOK4-01
6KOK4-02
6KOK4-03
6KOL1-01
6KOL1-02
6KON1-01
6KOO1-01
6KOO2-01
6KOO2-02
6KOO2-03
6KOO2-04
6KOR1-01
6KOR1-02
6KOR1-03
6KOR1-06
6KOR2-01
6KOR2-02
6KOR2-03
6KOR4-01
6KOU2-01
6KRA1-01
6KRA1-02
6KRA1-03
6KRA2-01
6KRA2-02
6KRA2-03
6KRA4-01
6KRAK-01
6KRAK-02
6KRAK-03
6KRAU-01
6KUI4-01
6KUI4-03
6KUI4-04
6KUI4-05
6KUI6-05
6KUI6-12
6KUI6-15
6KUI6-16
6KUI6-21
6KUI6-22
6KUI6-23
6LAG1-01
6LAN2-01
6LAN2-02
6LAN2-03
6LAN4-01
Koese, Gert
Koese Gert
Koese Gert
Koese Gert
Koese Gert
Koese Gert
Koese Gert
Kokmeijer, J.
Kok, J.
Kok, J.
Kok, J.
Kolkman, J.
Kolkman, J.
Koning, J.C. de
Kooi-van Zeggelen, M.C.
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Koolmees, Eeuwoud
Korpershoek-vWdJ, A.
Korpershoek-vWdJ, A.
Korpershoek-vWdJ, A.
Korpershoek-vWdJ, A.
Korte, J. de
Korte, J. de
Korte, J. de
Korevaar-Bout, van den G.
Kouwe, C. v.d.
Kraa, G.J.
Kraa, G.J.
Kraa, G.J.
Kranendonk-Gijssen, J.
Kranendonk-Gijssen, J.
Kranendonk-Gijssen, J.
Kraij, H.
Kraker-van Abbema, J. de
Kraker-van Abbema, J. de
Kraker-van Abbema, J. de
Krausnick, Michail
Kuijper, P.S.
Kuijper, P.S.
Kuijper, P.S.
Kuijper, P.S.
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Kuijt, Evert
Lagen, W.H. van
Land, Sipke van der
Land, Sipke van der
Land, Sipke van der
Lange, A. de
Roversbenden rondom Mechelsteyn
De wraak van Gijsbrecht
Jacht op de Codex Bonifatius
In de ban van der 'Bokkenrijders'
Strijd om Goeree
De wraak van Gijsbrecht deel 1
De wraak van Gijsbrecht deel 2
Huiszoeking op de boerderij
Een zwakke dienstknecht
Een opgejaagde dienstknecht
Een arme dienstknecht (uit het leven van William Huntingt
Janus Krul en zoon
Aaike
Op het verkeerde pad
Het zeeroversjongetje
Bange winter in Roemenië
Niet te geloven! (deel 2 in een serie over de vervolgde kerk)
Het leugenparadijs
Live uit Bagdad
Jagers in de wildernis
De schrik van de oceaan
De zakkenroller
Op zoek naar ridder Rombout
De verkenners van Gustaaf Adolf
Trouw tot in den dood
De val van Bergen
De boodschap op het kalenderblaadje
De goede genius van den baron
Als daar met moord en brand...
Mooier dan de vrede
De zoon van de zompschipper
Wulferts grootste wens
Een dominee in de gevangenis
De geheime brief voor de koning
De Zwitserse Robinson
Vlucht uit Turkije. Deel I
Gedwongen te zwijgen. Deel II
Onverwacht weerzien. Deel III
Het verhaal van Else
De vierde man
Zwaardvissen boven Tarente
Het wonder van Entebbe
Wie alles prijsgeeft
De vlucht van Pjotr en Lamir
Vlucht van Mels Verstraate
Ewout I Een jong talent
Ewout II Een doorzetter
De schatbewaarder van het Schenge-eiland
De vlucht van Pjotr en Lamir
Het was geen droom
Willem
Ik heb een mes
Auke vecht mee
Knokploeg
Doe je best Marion
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 42 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6LAN5-01
6LAN5-02
6LAN5-03
6LAN5-04
6LAN5-05
6LAN5-06
6LAN5-07
6LAN5-08
6LAN5-09
6LAN5-10
6LAN5-11
6LAN5-12
6LAN5-13
6LEE4-01
6LEE4-02
6LEE4-04
6LEE4-05
6LEE5-01
6LEE5-02
6LEE5-03
6LEG2-01
6LEH1-01
6LEW1-01
6LEW1-02
6LEW1-03
6LEW1-04
6LIE1-02
6LOG1-01
6LOG1-02
6LOG1-04
6LOK2-01
6LOU2-01
6LOU3-01
6LUS3-01
6MAA3-01
6MAL1-01
6MAR1-01
6MAR2-01
6MAR3-01
6MAR3-02
6MAR3-03
6MAR3-04
6MAR3-05
6MAR3-06
6MAR3-07
6MAR6-01
6MAR7-02
6MAR7-03
6MAR7-04
6MAR7-05
6MAR7-06
6MAR7-07
6MAR7-08
6MAR7-10
6MAR7-11
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Lange-Praamsma, M. de
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen-van Haaften, G.W. van
Leeuwen, J.D. van
Leeuwen, J.D. van
Leeuwen, J.D. van
Leguijt, Guurtje
Lehose, J.H. Mac
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Lewis, Beverly
Liefde, D.H. de
Logmans-Weltevrede, M.C.
Logmans-Weltevrede, M.C.
Logmans-Weltevrede, M.C.
Lok, Dolf
Louwerse, P.
Lourens H.
Lulofs M.
Maas, D.
Malot, Hector
Marie, J.
Marijo
Mark, Riny van der
Mark, Riny van der
Mark, Riny van der
Mark, Riny van der
Mark, Riny van der
Mark, Riny van der
Mark, Riny van der
Maren, G.H. van
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Ankie
Goud-Elsje
Goud-Elsje draagt een dubbele naam
Goud-Elsje verlooft zich
Goud-Elsje
Goud-Elsje na de grote storm
Goud-Elsje
Goud-Elsje
Goud-Elsje
Lente voor Lot
Lottie is Lot geworden
Van twee ondeugende meisjes
Goud-Elsje omnibus
Op de vlucht voor het water
Snel weg!
Paniek in de tunnel
Gevaarlijk spel
Nergens veilig
Kinderen op weg naar Jeruzalem
Het leven van Jozef Zwartmantel
Gevaarlijk onderdak
De gouden schakel
Een schuilplaats voor Lissa (1-a)
De blauwgeruite rugzak (1-b)
Als er een ster valt (1-c)
De nacht van de vuurvliegjes (1-d)
De dorpsplaag
Een boodschap die nooit aankwam
Vuile Annemie
Fernando uit de krottenwijk
Het Wilhelmus - Het mooiste en oudste volkslied ter wereld
Bestevaer Tromp
De verborgen piloot
Een moedige jongen
Jonge helden
Alleen op de wereld
In 't land van Strijen
Het gezin van de chauffeur
Terreur in de tower
Brand in Berlijn
Klopjacht in Parijs
Verzet in Frankrijk
De bestorming van de Bastille
Smokkel in Amsterdam
Onrust in Brussel
Jef Farel in actie
Niels en de zwarte vreemdeling (1-b)
Niels en het geheim van de inbraak (1-c)
Niels en de manke pyromaan (1-d)
Niels en de onverwachte ontdekking (1-e)
Niels en het verboden avontuur (1-f)
Niels en de onbekende zwerver (1-g)
Niels en de verdwenen duiker (1-h)
Niels en het dreigend verleden (1-i)
Het hoogste lied
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 43 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6MAR7-12
6MAR7-13
6MAR7-14
6MAR7-15
6MAR7-16
6MAR7-17
6MAS1-01
6MAS1-02
6MAT1-01
6MAT1-02
6MAT1-03
6MAT1-06
6MAT1-08
6MAT1-09
6MAT1-10
6MAT1-11
6MAT1-14
6MAT1-15
6MAT1-16
6MAT1-17
6MAT1-19
6MAT1-20
6MAT1-22
6MAT1-23
6MAZ1-01
6MEE5-01
6MEI1-01
6MEI2-01
6MEI5-01
6MEI5-02
6MEN1-01
6MEN1-03
6MEN1-06
6MER1-02
6MER1-03
6MER1-05
6MER1-06
6MER1-07
6MER1-08
6MER1-10
6MER1-11
6MER1-13
6MER1-14
6MER1-15
6MER1-16
6MER1-17
6MER1-19
6MER1-20
6MER1-21
6MER1-22
6MER1-23
6MER1-24
6MER1-25
6MER1-26
6MER1-27
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Marsman, Harry
Mast, A.C. van der
Mast, A.C. van der
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mateboer, T.
Mazer, Harry
Meeuwen, W. van
Meinema, Piet
Meier, Carlo
Meijsen-van Prooijen, Linda
Meijsen-van Prooijen, Linda
Menkens-v.d. Spiegel, D.
Menkens-v.d. Spiegel, D.
Menkens-v.d. Spiegel, D.
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Niels en de schim in de mist (1-j)
Niels en de bende van fred
Niels en de dubbelspion
Niels en de perfecte kidnap
Niels en de krans van de wraak
Niels en de jacht op de blanke jager
Bromvlieg en vlindertje
Van vijf rijksdaalders en een gulden
Bunyan's Christenreis
De bond van zonnegloren
De kanonniers van de grote armee
De tegenspeler van Bommen Berend
De zoon van de pelgrimvaarder
Gustaaf en zijn koerier
Het gebeurde voor het kerstrapport
Het meisje met de scheldnaam
Reisleidster naar een nieuwe toekomst
Schilderjantje
Tot de laatste druppel
Vakantie op het wijde water
Verraad op de Stoevelaar
Wel en wee met de ""Piraat"" ""
De jongens van de grote otterskooi
De mattenmaker van Steenwijk
Vliegtuigen aan de horizon
De sleuteljongen
Michiels zwerftocht
Onraad in de nacht
Vrienden door vuur (1-a)
De schat in de pastorie"
De broer van de meester
Die zonnige zomervakantie
Nikkertje
De armada van koning Philips
De gevangen Viking
De thuisvaart van Christoffel Fabritius
De vrije Viking
De wegloper
De zangers van Doornik
Het bevrijdende beleg
Het gezonken zilverschip
Kerk in de woestijn
Klaas Korstanje op walvisvaart
Het runen orakel
Legionair bij de val van Jeruzalem
Leiden belegerd en behouden
Luijt Lievensz de strijder
Luijt Lievensz de zwerver
Met ""Den Dubbelen Arent"" naar Archangel ""
Met Karel Martel tegen Moren en heidenen
Met prins Maurits in het veld
Onder het edikt
Soldeniers van de grote geus
Strijders in dit aards gevecht
Toch ontkomen
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 44 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6MER1-29
6MER1-30
6MER1-31
6MER1-32
6MER1-33
6MER1-34
6MER1-35
6MER1-36
6MER1-37
6MER1-38
6MER1-39
6MEV1-01
6MEV1-02
6MEV1-03
6MIJ1-03
6MIJ1-04
6MIJ2-01
6MIJ2-06
6MIJ3-01
6MIJ3-03
6MIJ3-04
6MIJ3-05
6MIJ3-07
6MIJ3-08
6MIJ3-09
6MIJ3-10
6MIJ3-11
6MIJ3-12
6MIJ3-13
6MIJ3-14
6MIJ3-15
6MIJ3-16
6MIJ3-17
6MIJ3-18
6MIJ3-19
6MIJ3-20
6MIJ3-21
6MIJ3-22
6MIJ3-23
6MIJ3-24
6MIJ3-25
6MOL1-01
6MOL3-01
6MOL4-01
6MON2-01
6MON2-02
6MOU1-04
6MOU3-01
6MOU3-02
6MOU6-01
6MUL6-01
6MUL6-02
6MUS3-01
6NAI1-01
6NIE4-02
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Merwe, H. te
Mevahor
Mevahor
Mevahor
Mijnders-van Woerden, M.A.
Mijnders-van Woerden, M.A.
Mijnster, B.
Mijnster, B.
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mijnders, Hans
Mol, Alien
Molenkamp, N.
Molenaar Rina
Monsuur, J.
Monsuur, J.
Mout-van der Linden, Frieda
Mouw, R./Mulder, N.
Mouw, R./Mulder, N.
Mouthaan, Hans
Muller Douwe,
Muller Douwe,
Mussendorp, H. van
Naidoo, Beverley
Nieuwenhuis-Kemp, S.
Uit het roer gelopen
Vlucht naar Holland
Waldenzenstrijd
Zij begeerden het leven
Ria kiest
Ria is perikelen
Evert van den parlevinker
Zijn broer de Boekanier
De meester uit ""De Gecroonde Passer""""
De thuisvaart van Christoffel Fabritius
Geuzenpioniers
Geus met God
Simon Gieke (1-a)
Simon Gieke (1-b)
Kleine Henry en zijn drager
De indiaan met de brief
De RP 13 en de strijd .... (1-a)
Pinpas fraude
Schuld!
Verdacht!
Stress in groep 6
De kracht van groep 8
Overleven in groep 7
Cirkels
Raadsels
Verward
Apart
Actie
Lawaai saus
ff wachtuh!
Bruggers
Strijd
Tweestrijd
Zet es em
Te gek!
Luuk2day.nl
Start
Brrrugklas!
Storm
Chantage
Sterk
Een ondoordachte belofte
Hollandse jongens in Australië
Miss India Stenensjouwer voor het leven
De rode steen
Kije de Kelt
De wraak van Sipho
Bernie en Hetta (1)
Bernie en roeffie (2)
De man met de rode baret
Het geheim van het Jachthuys
Schilderijenroof in Leusden
De wonderdokters van Amersfoort
Geen weg terug
Jetteke
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2011
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Pagina 45 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6NIE4-03
6NIJ3-01
6NIJ4-01
6NIJ5-01
6NOO1-01
6NOO1-02
6NOO1-03
6NOO2-01
6NOO2-03
6NOO2-05
6NOO4-02
6NOO7-01
6NOO8-01
6NOR2-01
6NOR2-02
6NOR2-03
6NOR2-04
6NOR2-05
6NOR2-06
6NOR2-09
6NOR2-20
6NOR2-23
6NOR2-26
6NOR2-29
6NOR2-30
6ONC1-01
6OOM1-19
6OOS5-01
6OTT1-01
6OTT1-02
6OTT1-04
6OTT1-06
6OUD1-01
6OUD4-01
6OUD4-02
6OUD4-03
6OUD4-04
6OUD4-05
6OUD4-06
6OVE2-20
6OVE2-21
6OVE2-22
6OVE2-26
6OVE2-29
6OVE2-30
6OVE2-31
6OVE2-33
6OVE2-38
6OVE2-41
6OVE2-42
6PAT3-01
6PEN1-01
6PEN1-02
6PEN1-03
6PEN1-05
Nieuwenhuis-Kemp, S.
Nijsse, P.
Nijkamp, J.W.D.
Nijsse-Schouwstra, Jojanneke
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noordhuis-Noordhof, Okkie
Noorlander-van der Laan, E.
Noorlander-van der Laan, E.
Noorlander-van der Laan, E.
Noord, Jan van
Noort, N. van
Noot J.A.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Norel, K.
Onckels, Ingrid
Ooms, J.W.
Oostrum-van Voorst, W. van
Otter, Kees den
Otter, Kees den
Otter, Kees den
Otter, Kees den
Ouden, Roelof den
Ouden, den Roelof
Ouden, den Roelof
Ouden, den Roelof
Ouden, den Roelof
Ouden, den Roelof
Ouden, den Roelof
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Overeem, Jac.
Pater, Diana
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Een broertje voor Jetteke
In vreemde handen
Spanning rond de boshut
De zwerftocht van Rabbi Salomon
Wouter slaat terug (1-a)
Wouter vecht door (1-b)
Wouter lost het op (1-c)
Jij hoort er ook bij, Marcel!
Toch is de uitkomst goed
Natalia's grote reis
Angst rond Kromholt
De wraak van de blauwe wolf
In het voetspoor van de Rode Pimpernel
Scheepsmaat Woeltje (1-a)
Stuurman Aart (1-b)
Schipper Wessels (1-c)
Noodsein op de Noordzee
Loods aan boord
Houen jongens!
Engelandvaarders
Pieter onder de piraten
Loods aan boord
Anneke en Rooie Kees
O 16
Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Bestevaer
Verwoestend water
Het gevecht van de oude man
Geef ons heden ons dagelijks brood
Het raadsel van de wilgenhut
Het geheim van het heksennest
Avontuur in de griend
De bende van de Berkenhoeve
Zwendel op Zuid-Beveland
Smokkel via Sassenheim
Fraude rondom flevoland
Overval in Overberg
Giflozing rond Groningen
Rechercheur Van Driel en het mysterie van de abdij
Rechercheur Van Driel en de gestolen laptops - dl. 2
De wenkende horizon
Die Poolse jongen
Het leven een wonder
Kleine Dora
Moeders Bijbel
Piet van Stormveld
Siem de Lavier
Sterren in de nacht
Willy en het hertenjong
De oude klompenmaker
Sjonny en haar pony
Zwerfkinderen
De eilanders
De beide broeders
De broeder van Sint0101
De held van Spionkop
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 46 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6PEN1-06
6PEN1-07
6PEN1-08
6PEN1-09
6PEN1-10
6PEN1-11
6PEN1-12
6PEN1-13
6PEN1-14
6PEN1-15
6PEN1-16
6PEN1-17
6PEN1-18
6PEN1-21
6PEN1-23
6PEN1-24
6PEN1-25
6PEN1-26
6PEN1-28
6PEN1-29
6PEN1-30
6PEN1-31
6PEN1-32
6PEN1-33
6PEN1-35
6PEN1-36
6PEN1-37
6PEN1-38
6PEN1-40
6PET2-01
6PLA3-01
6PLE1-01
6POE1-01
6POE1-02
6POE1-03
6POE1-04
6POE1-05
6POE1-06
6POE1-07
6POE1-08
6POE1-09
6POE1-10
6POE1-11
6POE1-12
6POE1-13
6POE1-14
6POE1-18
6POE1-20
6POE1-22
6POE1-26
6POE1-29
6POE1-30
6POE1-31
6POE1-32
6POE1-33
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Penning, L.
Petra
Plank, B.
Plet, C.W.M.
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
De helden van Zuid-Afrika
De kolonist van Zuid-Afrika
De Redder in nood
De leeuw van Modderspruit
De nieuwe dag
De olmhoeve
De overwinnaar van Nooitgedacht
De ruiters van Zuid-Afrika
De scherpschutters van Zuid-Afrika
De trompetter van Gorkum
De verkenner van Christiaan de Wet
De watervloed
Het beleg van Gorkum
Het lichtende spoor
In de goudmijnen
Jan Kordaat
Makkabeus Triumfator
Naar huis
Noodweer
Om Gerle's hertogskroon
Onder de Oranjevlag
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
Onder het veldteken der Maccabeeërs
Op de tweesprong
Slagregens, Afrikaans verhaal
Ten dage, als ik riep
Uit mijn leven
Van schemering tot het licht
Voorttrekkersbloed
De kleine meubelmaker
De auto (fascinerende techniek)
Teun de stroper
Gevaarlijk spel
Het grote avontuur met Dolfi (2-a)
Dolfi en Wolfi op speurtocht (2-c)
Dolfi en de dolfijnenjagers (2-b)
Dolfi en Wolfi en de gevaarlijke (2-d)
Schipper Sjarnov
Dolfi, Wolfi en de vreemde apen (2-e)
Dolfi, Wolfi en de zeepiraten (2-f)
Dolfi en Wolfi in het vliegtuig (2-i)
Ernst en het geheim
In het web van een loverboy
Dolfi, Wolfi en de schat in zee (1-g)
Ernst, de woonwagenjongen
Dolfi en Wolfi en de brandende zee (2-h)
Pesten doet pijn
Jimmy's vlucht door de jungle
Ingrid en Berry ""ontvoering en ontsnapping""""
Shen en Pino's vlucht door China
De helden van de brandweer
Levenslang
Dolfi, Wolfi en de geheime schuilplaats (2-k)
Dolfi, wolfi en de walvisjacht
Dolfi, Wolfi en een gevaarlijk booreiland (deel 12)
December 2012
Aanschaf
Pagina 47 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6POE1-34
6POE1-35
6POE1-36
6POE1-37
6POE1-38
6POE1-39
6POE1-40
6POE1-41
6POE1-42
6POE1-43
6POE3-01
6PRI2-01
6PRI2-02
6PRI2-03
6PRI2-04
6PRI2-05
6PRI2-06
6PRI2-07
6PRI2-08
6PRI2-09
6PRI2-10
6PRI2-11
6PRI2-12
6PRI2-13
6PRI2-14
6PRI2-15
6PRI2-16
6PRI2-17
6PRI2-18
6PRI2-19
6PRI2-20
6PRI2-23
6PRI2-24
6PRI2-25
6PRI2-26
6PRI2-27
6PRI2-28
6PRI2-29
6PRI2-30
6PRI2-31
6PRI2-32
6PRI2-33
6PRI2-34
6PRI2-35
6PRO2-01
6PRO4-01
6PUT1-01
6PUT1-02
6PUT1-03
6PUT1-04
6PUT1-05
6PUT1-06
6PUT1-07
6PUT1-08
6PUT1-10
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, J.F. van der
Poel, David de
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Prins, P.
Pronk-Oudshoorn, Alie M.
Proos - van den Ende Willy
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Dofi, Wolfi en de zeeridders
Dolfi, Wolfi en het zeemonster deel 10
Dolfi, Wolfi en het mysterie op de zeebodem deel 15
Dolfi, Wolfi en de leeuwenstam deel 16
Dolfi, Wolfi en de vliegtuigcrash
Dolfi, Wolfi en het verboden vuurwerk
Dolfi, Wolfi en het zwarte water, deel 19
Dolfi, Wolfi en de speedbootrovers (dl. 20)
Dolfi, Wolfi en het oude oorlogsschip
Dolfi, Wolfi en de koperdieven
Het werk en leven van Jaap Kramer
Daan en Sietze vechten voor de vrijheid
Daan en Sietze helpen de verzetsgroep
De tirannie verdrijven
Daan en Sietse duiken onder
Holland onder het hakenkruis (5-a)
Holland onder het hakenkruis (5-b)
Holland onder het hakenkruis (5-c)
Jack en Sheltie
Jeroen en Joost als kapers op ... (10-d)
Jeroen en Joost op avontuur (10-a)
In nacht en stormgedruis
Vier vrienden: Onrust op Overlaar
Sheltie en de smokkelaars
Snuf de hond
Snuf en de geheime schuilplaats
Snuf en de ijsvogel
Snuf en de jacht op de vliegende Volckert
Snuf en de luchtpostbrief
Snuf en de verborgen schat
Snuf en de verre voetreis
Speurtocht naar Sheltie
Verdwaald in de wildernis
Vier vrienden en de grauwe griezel
Vier vrienden en een vigilante
Vier vrienden op het speurderspad
Het gouden sieraad
Toen de morgen kwam
Jeroen en Joost als boekaniers (10-b)
De wonderlijke reis van Sjoerd Douwema
Jeroen en Joost als zeeverkenners (10-c)
Wapens in de winternacht
De vreemde zwerftocht
Wambo trilogie
De spannende vakantiedagen van Margreet...
Gevaarlijke keus
Een weg terug
Een hart van goud
Susanneke vindt een nieuwe school
Achter een gesloten deur
Dorp in rep en roer
Tranen op de gifberg
De verscheurde kinderbijbel van Chi-Pin
De voddenrapers van Bombay
Arega houdt vol
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 48 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
6PUT1-11
6PUT1-12
6RAA1-01
6RAA1-02
6RAA1-03
6RAA1-04
6RAA1-05
6RAA1-06
6RAA1-07
6RAA1-08
6RAA1-09
6RAA1-10
6RAA1-11
6RAA1-12
6RAA1-13
6RAA1-14
6RAA1-15
6RAA2-02
6RAA2-03
6RAA2-04
6RAV1-02
6REE2-01
6REE2-02
6REE2-03
6REE2-04
6REE2-05
6REE2-06
6REE2-07
6REE2-08
6REE2-09
6REE2-10
6REE2-11
6REE2-12
6REE2-13
6REE2-14
6REE2-15
6REE2-16
6REE2-17
6REE2-18
6REE2-19
6REE2-20
6RIE3-01
6RIJ4-01
6RIJ4-02
6RIJ4-03
6RIJ4-04
6RIJ4-05
6RIJ4-06
6RIJ4-07
6RIJ4-08
6RIJ4-09
6RIJ4-11
6RIJ4-12
6RIJ4-24
6RIJ4-31
Putter-Dekker, C.M. de
Putter-Dekker, C.M. de
Raaf, Ben de
Raaf, Ben de
Raaf, Ben de
Raaf, Ben de
Raaf, Ben de
Raaf, Ben de
Raaf, Ben de
Raaf, Ben de
Raaf, J.B. de
Raaf, J.B. de
Raaf, J.B. de
Raaf, de Ben
Raaf, J.B. de
Raaf, J.B. de
Raaf, de Ben
Raaf, de Ben
Raaf, de Ben
Raaf, de Ben
Ravenswaaij, Herman van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Reenen, J. van
Riessen, Lenie
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Kom, we moeten verder
Als het zomer wordt
Paniek in Prinsenland
Vlucht BR 41 keert terug
Moord in Ommoord
Commotie in Crooswijk
Ramkraak in Kralingen
Rovers op het Rivium
Bardo!
Kidnap in Krimpen
Bardo wordt ontvoerd
Metroramp in Zevenkamp
Bardo wordt beroemd
Schoten in Schenkel
Roofmoord bij de Rotte?
Bardo redt Boris
Spokie
Rare lading voor het Lage Land
Bardo op vakantie
Overval in Oosterflank
In de ban van de erfenis
Dirk helpt de bevrijders
De onbuigzame schat
Verboden letters op de muur
Achtervolgd door de vijand
Wonderen in de strijd
Speurtocht in het bos
Speurtocht in de wei
De moedige monnik
Joris de Kathedraalbouwer
Willem de Bijbelverspreider
Duitsers op de deel
Moeilijke Maikel?
Vrienden van de vijand
Oorlog in Oosterbeek
De meester duikt onder
de komst van de Statenbijbel
Hongertocht!
Mosje
Helden in de bergen
Mijn vijand, mijn vriend
Met je hoofd in de wolken
Ten dage als Ik riep
Luthers grote Leidsman
Zijn trouwe zorg
Een vriendelijk Beschermer
Zij hadden mij omringd als bijen
Verkwikt ter goeder uur
Op uw noodgeschrei deed ik grote wond'ren
Toen de brandstapels rookten
Toen moeder's rok verkocht werd
Verbannen naar Siberië
De Gorkumse graanverkoper
De wegloper
De vrijheid tegemoet
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
December 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Pagina 49 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6RIJ4-32
6RIJ4-33
6RIJ4-34
6RIJ4-35
6RIJ4-36
6RIJ4-37
6RIJ4-38
6RIJ4-39
6RIJ4-40
6ROE2-04
6ROM1-03
6ROM1-05
6RON1-02
6RON1-03
6RON1-04
6RON1-05
6RON1-06
6RON1-07
6RON1-08
6RON1-09
6RON1-10
6RON1-11
6ROV1-01
6ROV1-02
6ROV1-04
6ROV1-05
6RUI1-01
6RUT1-06
6RUT1-08
6RUT1-09
6RUT1-10
6RUT1-11
6RUT1-12
6RUT1-13
6RUT1-14
6RUT1-15
6RUT1-16
6RUT1-17
6RUT1-18
6RUT1-19
6RUT1-20
6RUT1-21
6RUT1-22
6RUT1-23
6RUT1-24
6RUT1-25
6RUT1-26
6RUT1-27
6RUT1-29
6RUT1-30
6RUT1-31
6RUT1-32
6RUT1-33
6SAN1-01
6SAW1-01
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Rijswijk, C. van
Roest-Kleinmeijer, T. van der
Romijn, A.
Romijn, A.
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Ronhaar, Gerda
Rover, P.A.
Rover, P.A.
Rover, P.A.
Rover, P.A.
Ruissen, M.J.
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Rutgers, Martin
Sanders, A.
Sawyer, Kim Vogel
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op ke
Bas en zijn twee vrienden
De strijd van de arme wever
Een Trooster in nood
De molenaar van Lewes (Menora serie)
De Heere is mijn Herder
In de vuurlinie
De dokter van Bethelsdorp
De rusteloze reiziger - het leven van George Whitefield
Jos uit de woonwagen
In en om de pastorie
Van Hollandse jongens in de Duitse tijd
De Duiventil in rep en roer (1-b)
Zomergasten in de Duiventil (1-c)
Babs!
Spanning in de Duiventil
Babs' keuze (4-b)
Storm over de duiventil
Een nieuwe lente voor de Duiventil
Wieseloes en de brief in de fles
De Duiventil deel 7
Babs in dubio
Evacuee
Een wonderlijke redding
Water en wind
Wolken en zon
Bunyans heilige oorlog navert. voor jonge men
De spuitbus van Sjakie
De kleren van Wilma Landman
Gevangen in de ruine
Vader en zoon in groot gevaar
Een spannende krokusvakantie
Waar zijn mijn kinderen?
Een bijzonder werkstuk
De oude bultenaar
Een spannende novemermaand
De jonge kunstenaar
De lont in het kruidvat
Een nieuwe 'Fox' voor Peter
Onrust in de Spijkerstraat
Avonturen in de Sophiahaven
Een slechte start
Een spannende novembermaand
Gerard Kampers ontdekt zijn vrienden
De vrouw uit het Jachthuis
Het geheim van de doofpot
Spanning op de Arendshoeve
Roemer Klein en zijn vrienden
Bram en zijn vrienden
Gerard Kampers ontdekt zijn verleden
Drie kinderen zonder vader
De vrouw uit het oude jachthuis
Peter, de sukkelkampioen
Slechts in Uw spoor
Katy's nieuwe wereld deel 1
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Pagina 50 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
Aanschaf
6SAW1-02
6SAW1-03
6SCH1-01
6SCH1-02
6SCH1-03
6SCH2-01
6SCH2-02
6SCH2-03
6SCH2-04
6SCH2-05
6SCH2-06
6SCH2-07
6SCH2-08
6SCH2-09
6SCH2-10
6SCH2-11
6SCH2-12
6SCH2-15
6SCH2-16
6SCH2-17
6SCH2-18
6SCH2-19
6SCH9-01
6SCHD-01
6SCHO-01
6SCHT-01
6SIE3-01
6SLI1-01
6SLI1-02
6SLU1-01
6SME2-01
6SMEL-01
6SMI4-01
6SMI4-02
6SMI4-03
6SNI1-01
6SNO1-01
6SNO1-04
6SNO1-07
6SNO1-08
6SNO2-01
6SPA2-01
6STA1-01
6STA3-04
6STA4-02
6STAM-01
6STE1-01
6STE1-10
6STE1-14
6STE1-15
6STE1-16
6STE1-17
6STE1-18
6STE1-19
6STE4-01
Sawyer, Kim Vogel
Sawyer, Kim Vogel
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schouten-Verrips, Ada
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schalk-Meijering, Marian
Schoot-van Dam, F. v.d.
Scherpbier, Nelleke
Schouten-v.d. Velden, A.
Schouten-Verrips Ada
Sietsma, Anne
Slingenberg, Ben
Slingenberg, Ben
Sluis, G.M.van der
Smelik-Kiggen, J.
Smelik, J
Smit, Marius
Smit, Marius
Smit, Marius
Snijders, AriŠl
Snoep, J.
Snoep, J.
Snoep, J.
Snoep, J.
Snoek, Laurens (e.a.)
Sparenburg, P.A.
Staal, C.
Staal, M. van der
Stamperius, J.
Stam, Carla
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Steeg-Stolk, Hanny van de
Stehouwer, J.
Katy's strijd
Katy komt zichzelf tegen
Besmet gebied
Lotte, het meisje van de klimboom
Lotte, en de prinses van Huttendorp (dl2)
Vuur boven IJsland
Jolanda slaat zich erdoor (1-a)
Jolanda in Engeland (1-b)
Een baan voor Jannie van Schuur
Het eerste Havo-jaar van Jannie van Schuur
Jolanda verlooft zich (1-c)
Het rode huis
Mijn vriend komt uit het buitenland
Jolande trilogie
Speurtocht in Roemeni‰
Dreigbrieven
Oorlog in de klas
Verdriet en vreugd voor Jannie van Schuur
Een zomer vol geheimen
Een zomer vol vrienden
Een zomer vol dromen
Op survival in de ardennen
Tot ziens, Jehuda
De brugklas survival
Een mislukte overval
Sta op ..... eet (Heilig avondmaal)
Het geheim van het rietland
Alleen! Een verhaal over zinloos geweld
Vrije val
Geen andere goden
De waagmeester van Delft
Bruno Schinckel
Het raadsel van de noordenhoek
Een vreemde ontmoeting op de Noordzee
Waar gaat de rit naar toe, Gianne?
Een hoornblazer uit Hoorn
Met God voor 't recht
Langs hellend vlak
Toen 't stormde in Dordt
Dordt voor de prins
Licht in de duisternis (Kerstverhalen)
De val van het Spaanse nest
Zeldzame trouw
Een schaap in 's levens woesternij
Uit het leven van Edison
Droomeiland
Vechten tegen water en ijs
Bange uren
Dappere Lydia
Noa's tweestrijd
Noa kan niet anders
Noa zet door
Dubbel en dwars
Dubbel lief en leed
Om de bende van Aldert
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
December 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 51 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6STE4-02
6STE4-03
6STE4-04
6STE4-05
6STO3-01
6STR2-02
6STR2-04
6STR2-05
6STR6-01
6STR6-02
6STR6-03
6STU1-01
6SUI1-01
6SUI1-02
6SUI1-03
6SUI1-04
6SUI1-05
6SUI1-06
6SUI1-07
6SUI1-08
6TEE3-01
6TEE7-01
6TER1-01
6TER3-01
6TIM2-01
6TJA1-01
6TJA1-02
6TJA1-05
6TRO1-09
6TUB1-01
6UIL1-01
6UIL1-02
6UIL1-03
6UIL1-04
6UIL1-05
6UIL1-06
6UIL1-07
6UIL1-08
6UIL1-09
6UIT2-01
6VAL3-04
6VAL3-05
6VAL3-14
6VAL3-15
6VAL3-18
6VAL3-21
6VAL3-22
6VEE2-07
6VEE2-14
6VEE2-15
6VEE2-23
6VEE2-81
6VEE2-83
6VEE3-01
6VEE8-01
Stehouwer, J.
Stehouwer, J.
Stehouwer, J.
Stehouwer, J.
Stott, C.
Stretton, H.
Stretton, H.
Stretton, H.
Streef, Netty
Streef, Netty
Streef, Netty
Sturm H.
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Suijker, Teunie
Teekens-Krijgsman, N.
Teeuwen, Stephen D.
Terlouw, P.
Terpstra, Pieter
Timms, William M.
Tjalsma, Jelle
Tjalsma, Jelle
Tjalsma, Jelle
Troost, Pleun R.
Tubant, Barnold
Uil- van Golen, A. den
Uil- van Golen, A. den
Uil- van Golen, A. den
Uil- van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uil-van Golen, A. den
Uitewaert, J.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Valkenburg, R.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenhof, Joh. G.
Veenkamp, J.H.
Veen, van Noortje
Met de prins naar Engeland
De val van het roofslot
Tussen vrees en hoop
Twee vrienden en twee vijanden
Aan boord van de spaceshuttle
Grietje en hare kinderen
Kapitein Bakewell en zijn kinderen
Schipbreuk
Boender-Martje
Hou je taai, Boender-Martje
Boender-Martje's ideaal
Toen 't water kwam
Spanning rond de oude bakkerij
Spanning op Stormeiland
De zadeldieven - Serie Manege de Driesprong dl. 1
Spanning op de rivier
Heart 4 you
De droomwens - Serie Manege de Driespong dl. 2
De ontdekking - Serie Manege de Driesprong dl. 3
Brandgevaar - Serie Manege de Driesprong dl. 4
Rijpe mais en warme regen
Dorst!
Trouw aan Oranje
Het bedreigde eiland
Op de vlucht voor de Spaanse inquisitie
Vijand... of vriend?
Willem en de pruikenbollen
Een Germaanse jongen in Galilea
Katrientje uit het veerhuis
Gedragen door trouwe handen
Dick de bedeljongen
De sleutel van het Vaderhuis
De weglopers
Maria, het zigeunermeisje
Vader, wanneer kom je terug
Nergens thuis
De kleine edelman
De rijkdom van Joost
Arend de weesjongen
De schippersjongen van Nieuwpoort
Frontale botsing
De oorlogsavonturen van twee vrienden
Walther en Billy aan het westelijk front
Walther en Billy op de Titanic
De zee-avonturen van twee vrienden
Spanning rond het Kerstfeest van Peter
Spanning in Soedan
De vlammende horizon
Het geheim van de lanceerbasis
Jonggestorven helden
Mannen van het buitenspoor (51-a)
Op zoek naar de geheime gang
Het geheim van de bloedberg
De schildknaap van de kluizenaar
Hannah
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Pagina 52 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6VEE8-02
6VEER-01
6VEG1-01
6VEK1-01
6VEL3-01
6VEL4-01
6VEL4-02
6VELE-01
6VEN2-01
6VER1-02
6VER1-03
6VER1-04
6VER2-01
6VER3-01
6VER3-02
6VER3-03
6VER3-04
6VER6-01
6VER6-02
6VER6-03
6VER7-02
6VER7-03
6VER7-04
6VER7-07
6VERF-01
6VERS-01
6VIS1-07
6VIS1-08
6VIS1-10
6VIS1-11
6VIS1-12
6VIS2-01
6VIS2-02
6VIS3-01
6VIS5-01
6VIS5-03
6VIS8-02
6VISC-02
6VISC-03
6VISC-04
6VISC-05
6VISC-06
6VISC-07
6VISC-08
6VISC-09
6VISC-10
6VISS-01
6VISS-03
6VISS-04
6VISS-05
6VISS-07
6VISS-10
6VISS-11
6VISS-12
6VISS-13
Veen, van Noortje
Veerman, Nel
Vegt, J. van de
Veka
Vellinga, B.
Veltman, J.
Veltman, J.
Velema, Gerry
Venderbos-Duijster, Mija
Verboom, J.H.R.
Verboom, J.H.R.
Verboom, J.H.R.
Verburg, G.
Vermaat, Nellie
Vermaat, Nellie
Vermaat, Nellie
Vermaat, Nellie
Vermeulen-Kalle, A.
Vermeulen-Kalle, A.
Vermeulen-Kalle, A.
Verrips, Ada
Verrips, Ada
Verrips, Ada
Verrips, Ada
Go Verburg,
Verschoor-van der Vlis, Nel
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Sluiter, C.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser-Vlaanderen, J.
Visser, W
Visser, A.
Visser, A.
Visser, P.
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visscher, Johannes
Visser-Oskam, Lena
Visser-Sluiter, C.
Visser-Oskam, Lena
Visser-Sluiter, C.
Visser-Oskam, Lena
Visser-Sluiter, C.
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Visser-Oskam, Lena
Succes, Hannah!
Het schuurtje op het eiland
Door lijden geheiligd
Onze vier jongens
Ontknoping op maandag
Het smidsgezin (1)
Het smidsgezin (2)
Applaus voor mijn broertje
Remy en de schat van zwarte Bertus
Avondrood over het Noorderland
Pioniers in het Ropendal
In de schaduw van de Lilla Gemonsflallen
De blokhut in het sparrenbos
De inbreker
Hoe schrijf je talent?
Een gevaarlijk geheim
Slaaf voor een seizoen
Tanja wil het anders
Het donker wordt licht
Flink zijn Elsje
Licht in de zomernacht
Carolien
De bloemen bloeien nog
Geheim in de folderwijk
Het water kwam
Ver van elkander
Giovanni
Het geheim
Margreet (6-a)
Margreet in tweestrijd (6-b)
Margreet in het Hazeleger (6-c)
Opnieuw beginnen
Het geheim
Arbeider in de oogst - over het leven van ds. J. Fraanje
Haven in zicht
Zwarte lading
De slag aan de Marne
De wraak van de zwarte python (1-b)
Miljoenenroof langs de IJssel (1-c)
Hoog spel in Rotterdam (1-d)
Raadsels rond Ravendal (1-e)
Gijzeling op Rheinstein
Afrekening in de Alphen
Vuurwerk in Friesland
Treinterreur in Noorwegen
Het mysterie van de mergelgroeve
Het uitgescheurde Bijbelblad
Het geheim van het geboortekaartje
Jongensstrijd
Een andere weg voor Joke Terpstra
Dichtbij zee
Bloedrode wanten
Oog in oog met tijger Nero
De kleine meubelmaker
Dichtbij zee
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Pagina 53 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6VOG1-01
6VOG1-03
6VOG1-04
6VOG1-06
6VOG1-07
6VOG1-08
6VOG1-09
6VOG1-10
6VOG1-14
6VOG1-15
6VOG1-16
6VOG1-17
6VOG3-01
6VOG3-02
6VOG3-03
6VOG3-04
6VOG3-05
6VOG3-06
6VOG3-07
6VOG3-08
6VOG3-09
6VOG3-10
6VOG3-11
6VOG3-12
6VOG3-13
6VOG3-14
6VOG3-15
6VOG3-16
6VOG3-18
6VOG3-19
6VOG3-22
6VOG3-25
6VOG3-28
6VOG3-29
6VOG3-30
6VOG3-31
6VOG3-32
6VOG3-33
6VOG3-34
6VOG3-35
6VOG3-36
6VOG3-37
6VOG3-38
6VOG4-01
6VOG4-09
6VOG4-10
6VOG4-11
6VOG4-12
6VOG4-13
6VOO2-04
6VOO2-06
6VOO4-01
6VOO4-02
6VRI1-01
6VRI2-05
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogel, L.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Amersfoort, A.
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Vogelaar-van Mourik, Geesje
Voorst, Arend van
Voorst, Arend van
Voortman, H.
Voortman, H.
Vriend van oud en jong
Vries, Anne de
De geheimzinnige brandstichter
Onderduikers op ""Vergelegen"" ""
De rode bestelauto
Robinson Crusoe
Wim en Karel in oorlogstijd
Wim en Karel in het verzet
Wim en Karel en de bevrijding
De vrolijke kampeerders
Eindelijk vrij
Post in de boom
Judith, het slavinnetje uit Israël
De verdwenen piloot
De eerste Christenen (1-a)
Ik heb geen huis meer
Wat ga je doen, Margreet? (4-b)
Niet zo hoog, Margreet! (4-a)
Eindelijk, Margreet (4-c)
Kruispunten
Vallende torens
De terreur van de witte maskers
Van zendelingen, pausen en keizers (1-b)
De eerste hervormers (1-c)
Van hervormers en martelaars (1-d)
Over oudvaders (4-g)
Over pelgrims en puriteinen (4-f)
Strijders voor de Waarheid (1-e)
Een schot door het raam
In moeder's plaats
Ik heb je nodig, Margreet (4-d)
Elke dag genoeg Margreet (4-e)
Blijf bij elkaar
Tasjesdief in New York
Twee zusjes in het oerwoud
Het leven van Beraja
Over indianen en kolonisten (1-h)
In de macht van de Mohave-Indianen
En dan, Albert?
Over Landverhuizers en kerkbouwers deel 10
Over hervormden en afgescheidenen
De witte bal
Getuigen van de Koning
Boodschappers in verre landen (dl. 12)
Soldaat in een ander leger
Jef en zijn oude vriend
Rik en Dick en de zwerver
Een lied in de herberg
Ik word niet ziek, Jeffie!
Het komt goed, Jef
Tionana, Jef!
Twee Veluwse jongens in oorlogstijd
Bange helden
Twee trouwe vrienden (1)
Twee trouwe vrienden op Weltevreden (2)
De oude schoolmatres en haar vrienden
Ratje, een jongen van de straat
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Pagina 54 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6VRI2-07
6VRI2-08
6VRI2-09
6VRI2-10
6VRI2-11
6VRI2-12
6VRI4-01
6VRI4-02
6VRI4-03
6VRI4-04
6VRI4-05
6VRI4-06
6VRI5-01
6VRI6-01
6VRI6-02
6WAL2-01
6WAL9-01
6WAL9-02
6WAL9-03
6WAN1-01
6WAN1-02
6WAN1-09
6WAN1-10
6WAN1-11
6WAN1-12
6WAN1-13
6WAN1-14
6WAR1-01
6WAR1-03
6WEE1-01
6WEE1-02
6WER1-01
6WES2-01
6WES3-01
6WES3-02
6WESS-01
6WEZ1-01
6WEZ1-02
6WEZ1-03
6WEZ1-04
6WEZ1-05
6WEZ1-06
6WEZ1-07
6WEZ1-08
6WIE2-01
6WIE2-02
6WIE2-03
6WIE2-04
6WIE2-05
6WIE2-06
6WIE2-07
6WIE2-08
6WIE2-09
6WIE2-10
6WIE2-11
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, Anne de
Vries, J. de / Reiss, M.
Vries, J. de / Reiss, M.
Vries, J. de / Reiss, M.
Vries, J. de / Reiss, M.
Vries, J. de / Reiss, M.
Vries, J. de / Reiss, M.
Vries, T. de
Vries, J.J. de
Vries, J.J. de
Walden, W.
Walhout, L.
Walhout, L.
Walhout, L.
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Wander, Nelleke
Warnaar, A.
Warnaar, A.
Weeden, G. van
Weeden, G. van
Werkman, H.
Westerbrink-Wirtz, J.M.
Westerink, H.
Westerink, H.
Wessel, Carl
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wezel, Leendert van
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Reis door de nacht
Reis door de nacht
Reis door de nacht
Reis door de nacht
Panokko en zijn vrienden
Reis door de nacht
Maartje de Wit
Maartje en de praktijk
Maartje en Maartje
Maartje ziet spoken
Mevrouw Maartje
Maartje vraagt de aandacht
Schipperskinderen aan de wal
Eerlijke vinders
De reizen van Paulus
Klaasje en de kluizenaar
Twee vrienden lossen het op
Zwarte Dirk
De verbeten strijd
Ik kies voor jou, Renske
Wietske eigenwijs
Petra en Ernst vinden toch het geluk
Rieneke keert terug
Timo, de dierenvriend
Je bent nooit alleen, John
Je telt tóch mee, Rieno
Gaat de zon weer schijnen?
Hoe Jan Deelen schilder werd
Die Zijn verbond houden
Veertien dagen vrij
His geeft haar vriendschap
Sikandi en de zoeloeheks
Gerda
De rattenvanger van Deventer
Tussen vriend en vijand
Nooit weer! - verhalen over de Tweede Wereldoorlog
De bunker
De ontvoering
Achtervolgd
Klem!
De verdwenen valkenier (Valkeniersserie
Het geheim van de zwarte toren
Waar is de graaf?
De schat van Gravensteijn (Valkeniersserie deel 5)
Dagboek van een overval (1-a)
Noodlanding
Erfenis uit Indonesië (1-c)
Het geheim van de Libries (1-m)
Autodiefstal per computer (1-e)
Gijzeling op Pampus (1-l)
Op weg naar de bevrijding
Spokenjacht per helicopter (1-g)
Goudkoorts aan de Nijl (9-a)
Jacht op de verdwenen buit (1-h)
De offersteen (9-b)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2009
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Pagina 55 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6WIE2-12
6WIE2-13
6WIE2-14
6WIE2-15
6WIE2-16
6WIE2-18
6WIE2-19
6WIE2-20
6WIE2-22
6WIE2-23
6WIE2-24
6WIE2-25
6WIE2-26
6WIE2-27
6WIE2-28
6WIE2-29
6WIE2-30
6WIE2-31
6WIE2-32
6WIE2-33
6WIE2-34
6WIE2-35
6WIE2-36
6WIE2-37
6WIE2-38
6WIE2-39
6WIE2-40
6WIJ1-01
6WIJ1-02
6WIJ1-03
6WIJ1-04
6WIJ1-05
6WIJ1-06
6WIJ1-07
6WIJ1-08
6WIL7-01
6WIL8-01
6WIN5-01
6WIT2-01
6WIT2-02
6WON1-01
6ZEE3-01
6ZEE3-02
6ZEE3-03
6ZEE3-04
6ZEE3-05
6ZEE3-07
6ZEE3-08
6ZEE3-09
6ZEE3-10
6ZEE3-11
6ZEE3-14
6ZEE3-16
6ZEE3-17
6ZEE3-18
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wiersema, Bert
Wijk, B.J. van
Wijk, B.J. van
Wijk, B.J. van
Wijk, B.J. van
Wijk, B.J. van
Wijk, B.J. van
Wijk, B.J. van
Wijk, B.J. van
Willemsen, Drs. G.
Wilder Laura Inga
Wind, Sonja K.
Witvliet, Marianne
Witvliet, Marianne
Wonink, H.
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Het raadsel van de blauwe vaten (1-i)
De kluizen van de Titanic (9-c)
Het mysterie van Paaseiland (9-f)
Avonturen op Terschelling (1-j)
Schaakspel in de wildernis (9-d)
De omgekeerde wereld
De koning van Boedapest (9-e)
Brandalarm in de nacht
Ontvoering op Urk (1-n)
Afrekening in Normandi‰ (9-i)
Terreur op de Ararat (9-h)
De Omega schuilplaats (9-j)
Het geheim van de oude pot en andere verhalen
Ontvoerd
Ontdekt
Ontsnapt
Dieven in de school (1-o)
Miljoenenbui op Malta (1-p)
Dieven in de school
Kerkroof in Maastricht
De Barbarossabunker (Simons Spectrum dl.1)
De Tombe van de Tempeliers (Simons' Spectrum dl. 2)
Chris en Jorieke - dubbeldikker 1
Leven achter prikkeldraad
Chris en Jorieke dubbeldikker dl. 2
Chris en Jorieke - dubbeldikker 3
Verdwijning in Barcelona
Steffie van 't grijze huis
Water en vuur
De belevenissen van Jaap Blok
Geslagen, maar geen pijn gevoeld
De Bijbelse geschiedenis (Deel 1)
De Bijbelse Geschiedenis (Deel 2)
De Bijbelse geschiedenis (Deel 3)
De Bijbelse geschiedenis (deel 4)
Geen soldaat of generaal!
Het kleine huis in het grote bos
Tineke's thuiskomst
Verboden voor vogelverschrikkers
Ademloos
Speurtocht naar vliegende slagen
De dappere ketellapper
De erfdochter
Als schapen onder de wolven
De galeislaaf van St. Andreas
De gondelier van Venetië
De mijnwerkersjongen van Mansfeld
Nunia, het meisje uit Armeni‰
De koopmansklerk van Ville Neuve
De schildknaap
De hamer van Hein Haksteeg
De twee broers
De vrouwe van Arendsburcht
Dichtbij en ver weg
Genoveva van Brabant (18-a)
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2011
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Pagina 56 van 57
Jeugd <15 Jaar
Geel
Code
Schrijver
Titel
6ZEE3-19
6ZEE3-20
6ZEE3-21
6ZEE3-22
6ZEE3-24
6ZEE3-25
6ZEE3-26
6ZEE3-28
6ZEE3-29
6ZEE3-31
6ZEE3-32
6ZEE3-35
6ZEE3-36
6ZEE3-37
6ZEE3-38
6ZEE3-40
6ZEE3-41
6ZEE3-42
6ZEE3-43
6ZEE3-44
6ZEE3-45
6ZEE3-46
6ZEE3-47
6ZEE3-48
6ZEE3-49
6ZEE3-50
6ZEE3-51
6ZEE3-52
6ZEE3-53
6ZEE3-54
6ZEE3-55
6ZEE3-56
6ZEE3-57
6ZEE3-58
6ZEE3-59
6ZEE3-60
6ZEE3-61
6ZEE3-62
6ZEE3-63
6ZIJ1-01
6ZIJ1-03
6ZIJ1-04
6ZIJ1-06
6ZOE1-01
6ZOE1-02
6ZWO1-01
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zeeuw J.G.zn, P. de
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zijtveld-Kampert, W. van
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zoeteman-Meulstee, Thea
Zwol W. van
Genoveva van Brabant (18-b)
Het vergeten document
Het volk en zijn prins
Hij en geen ander
In het hol van de leeuw
In veilige hoede
Niet een van de vijf
Paul Kruger, de leeuw van Zuid-Afrika
De val van het roofslot
Stanley, de padvinder
Toen het begon te lichten
Wendelmoet van Monnickendam
Het offer van Jeroen
De schrijnwerker van Zurich
De hoefsmid van Buda
Het turfschip van Breda
De Franse spion
De hooiplukkers van Lochem
De Fransman van Genève
Ternauwernood ontsnapt
De kleermaker van North Nibley
De kajuitsjongen van Frederik de Houtman
De schout van Solothurn
De wachtmeester
De wachtmeester
De geheimzinnige Muzelman
De molenaar van Vassy
Het oog van Horus
De samenzwering
De schaapherder van Montcontour
Willem Tell
Willem Tell
De timmerman van Zerbst
Het zwarte kalf van Zoeloeland deel 1
Het zwarte kalf van Zoeloeland deel 2
Gijzelaar in Londen
De muilezeldrijver van Sevilla
De koksmaat van de Dromedaris (deel 1)
De koksmaat van de Dromedaris (deel 2)
Ben je nog boos op mij?
Anita, wat wil je? (3-a)
Anita krijgt een tweede moeder (3-b)
Jacolien krijgt het moeilijk
In de roos
Hartje zomer
Slimmer dan de vijand
December 2012
Aanschaf
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2010
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2012
Nieuw in 2011
Nieuw in 2012
Pagina 57 van 57