WoZoCo | GOED

Commentaren

Transcriptie

WoZoCo | GOED
WoZoCo | GOED
60 woningen
met sociaal maatschappelijke
voorzieningen | Enkhuizen
WoZoCo
60 woningen met sociaal maatschappelijke voorzieningen
Enkhuizen
De jaren zeventig uitbreidingswijk heeft een
opvallend groen karakter. Het naastgelegen
woningbouwproject is prachtig van opbouw
en schaal en is een waardevolle uitzondering
op de gangbare ‘brodenplannen’ uit die tijd.
Dit was de aanleiding om de al vastgestelde
stedenbouwkundige envelop ter discussie te
stellen en te pleiten voor een genuanceerdere
stedenbouwkundige opbouw die beter aansluit
bij de maat en schaal van de omgeving. Het
complex is opgebouwd uit drie in hoogte
aflopende, gebouwen die elk uit twee volumes
bestaan: een hogere ‘kop’ georiënteerd op de
drukke Meeuwenlaan en een lagere ‘staart’
richting het naastgelegen woningbouwproject.
Een reeks van verschillende openbare ruimtes
verbindt de bouwdelen met elkaar en met
de omgeving: een plein, een atrium, een
parkje en een wandelpad langs het water.
Het noordelijke gebouw bevat woningen voor
verstandelijk gehandicapten. Het middelste
huisvest het wijkcentrum met een buurthuis,
een gymzaal, een kinderdagverblijf en een
GOED. Het gebouw aan de Noordersloot
bestaat uit 28 ouderenwoningen. Vanaf
het Koperwiekplein kun je de Noordersloot
bereiken via een gevarieerde reeks van
openbare ruimten. Het stenige noordelijk plein
sluit aan bij het entreeplein van het bestaande
winkelcentrum. Het zuidelijk deel maakt met
een landschappelijke inrichting de overgang
naar de groene Noordersloot. De schakel
tussen beide is het centrale atrium van het
wijkcentrum. De gebouwen zijn gemetseld
met een genuanceerde lichte leem- of
leerkleurige steen, zodat ze aansluiten bij de
omliggende bebouwing. Er zijn verschillende
ritme van kozijnen en buitenruimtes toegepast,
afhankelijk van de oriëntatie van de gevels
op de zon en het achterliggende programma.
Door variatie te brengen in de positie van de
kozijnen in het metselwerk ontstaan erkers
of juist diepe neggen. De gevels aan de zijde
van de entreegebieden zijn van hout met veel
glas. De gebouwen openen zich hier naar de
openbare ruimte.
Project
40 woningen met sociaal
maatschappelijke voorzieningen |
Enkhuizen | Nederland
Opdrachtgever
Stichting Woondiensten Enkhuizen,
Scholtens Projecten B.V.
Ontwerpbureau
Daniëlle Huls Architect | Rijnboutt
Architect
Daniëlle Huls | Bart van der Vossen
Periode
2003-2008
Status
Uitgevoerd
Team
Henk Bas ten Brinke | Glenn Cuvalay
| Mirjam van Hasselt | Berend van der
Lans | Harm van Rijn | Sivan de Rooij |
Carla Wiema
(Rijnboutt / de architectengroep)
Programma
28 levensloopbestendige woningen|
stallingsgarage voor auto’s en
fietsen | 32 appartementen voor
begeleid wonen van verstandelijk
gehandicapten | apotheek |
kinderdagverblijf | gymzaal | buurthuis
en een GOED (Gezondheidzorg Onder
Een Dak) met huisartsenpraktijk |
fysiotherapie en thuiszorg | zorgloket
en consultatiebureau
Bouwkosten
€ 10.400.000,-
Constructeur
WFO Adviesburo BV, Wervershoof
Aannemer
Scholtens Bouw, Andijk
Fotografie
Kees Hummel, Ricky Rijkenberg
28 levensloopbestendige woningen met slallingsgarage
Gymzaal
kettinghuls.com Architectuur | Stedelijke ruimte | Strategie | Onderzoek | Transformatie | Interieur
Stedenbouwkundig plan met de drie gebouwen
Meeuwenlaan
lkersl
aan
straat
Roerdomp
Vogelker
slaan
Bebouwing aan de noodzijde bij het winkelcentrum met 32 appartementen voor begeleid wonen van verstandelijk gehandicapten | apotheek

Vergelijkbare documenten

brochure wozoco toewijzing 120510 (2)

brochure wozoco toewijzing 120510 (2) WoZoCo | GOED 60 woningen met sociaal maatschappelijke voorzieningen | Enkhuizen

Nadere informatie