`Mijn hart ligt bij het vak van vrachtwagenchauffeur`

Commentaren

Transcriptie

`Mijn hart ligt bij het vak van vrachtwagenchauffeur`
v i a b e g e Le i d W e r k e n a a n d e s Lag
‘Mijn hart ligt bij het vak
van vrachtwagenchauffeur’
Cor Langens houdt van zijn vak, dat is duidelijk. Hij werkt via Begeleid
werken als vrachtwagenchauffeur bij Opzeeland Transport. “Het geeft me alle
vrijheid: er is niemand die over mijn schouder meekijkt.”
H e t b e d r iJ F o P Z e e L a n d t r a n s P o r t
- Opzeeland Transport heeft 38 medewerkers, onder
wie 34 vrachtwagenchauffeurs. Een aantal van hen
werkt parttime.
- De belangrijkste activiteiten waarop Opzeeland zich
richt zijn containertransporten. Daarnaast verzorgt
Opzeeland Transport transporten in het binnen- en
buitenland in de staal en de IT.
- Het wagenpark van het bedrijf bestaat uit 30 trekkers van het merk DAF en ongeveer 45 trailers (de
aanhangwagen van een vrachtwagen: dit deel rust
op de trekker). De trailers worden vooral gebruikt
voor de containers en de staaltransporten. Daarnaast
beschikt het bedrijf over diverse distributietrailers.
Hiermee worden voornamelijk goederen voor retailen winkelbedrijven vervoerd.
- Opzeeland Transport vervoert binnen Nederland
maar ook in het buitenland, bijvoorbeeld in België,
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.
18
Toen Cor in 1990 bij IBN terecht kwam, kon hij in
eerste instantie zijn draai niet vinden. “Ik heb verschillende baantjes gehad. Ik heb als conciërge gewerkt,
bij het Klussenteam gezeten en ben beheerder van
een sporthal geweest. Maar nergens zat ik echt op
mijn plaats”, vertelt hij. “Mijn hart lag bij het vak van
vrachtwagenchauffeur. Dit werk heb ik een kleine 15
jaar gedaan. Ik heb het er met mijn consulent over
gehad. Zij kwam met het plan om via Begeleid werken
aan de slag te gaan.”
Ervaren werknemer
Cor wist niet wat Begeleid werken precies betekende.
“Het bleek in te houden dat je bij een bedrijf buiten
IBN in dienst bent. Je kunt nog wel gebruik maken van
begeleiding en werkaanpassingen door IBN. Dit sprak
me wel aan en ik ben op zoek gegaan naar vacatures.”
Zo kwam hij bij Opzeeland Transport in Heeswijk
terecht. “Dit bedrijf had interesse en na een geslaagde
proefperiode ben ik er gebleven.”
Inmiddels werkt Cor er drie jaar. “Ik werk alleen in de
ochtenduren omdat ik rugklachten heb. Ik vervoer dan
voornamelijk zeecontainers met levensmiddelen, bijvoorbeeld naar Rotterdam. Ik werk graag alleen en in
mijn eigen tempo.” Werkgever Jan van Opzeeland is blij
met de ervaren kracht. “Cor vindt het fijn om zelfstandig te zijn en doet dit prima. Je bent als chauffeur toch
alleen verantwoordelijk voor de vracht. Deze kan soms
veel geld waard zijn.”
Ondersteuning vanuit IBN
en de emmer liep over. Ik kwam in een instelling terecht waar
de maatschappelijk werker me wees op de mogelijkheden van
IBN. Gelukkig gaat het nu weer beter. Na wat omzwervingen
heb ik een prima werkplek gevonden!”
Heb je interesse in het werken via Begeleid werken?
­Informeer dan bij je leidinggevende of consulent.
“Cor kan met wat aanpassingen prima bij ons werken.
Zijn stoel in de vrachtwagen is aangepast omdat Cor
rugklachten heeft. Het werken van halve dagen is niet
gebruikelijk voor vrachtwagenchauffeurs omdat ze vaak
lange ritten maken. Maar we hebben geleerd dat dit
prima kan”, vertelt Jan van Opzeeland. Cor vult aan:
“Ik deel de vrachtwagen met een collega. ’s Ochtends
rijd ik ermee en hij gebruikt hem ’s middags. Dit gaat
goed: we houden allebei van een nette en opgeruimde
cabine. Ik rijd alleen binnen Nederland. Verdere ritten
kan ik niet in één ochtend maken.”
Cor wil laten zien dat aan de slag gaan bij een werkgever buiten IBN soms een goede optie is. “Ik denk dat
sommige mensen die nu bij een van de IBN-bedrijven
werken, ergens anders beter op hun plek zitten. Dit kan
bij een werkgever buiten IBN zijn, met ondersteuning
van IBN. Net zoals ik nu doe.”
Verliezen van je lichaam
Voordat Cor bij IBN begon, werkte hij bij verschillende werkgevers. “Op mijn 15e was ik klaar met mijn
opleiding en ben ik als metselaar aan de slag gedaan.
Door een val van een dak raakte mijn pols verbrijzeld.
Dit is niet de reden dat ik bij IBN terecht ben gekomen
maar het werk als metselaar kon ik niet meer doen. Ik
mocht omscholen naar vrachtwagenchauffeur, zo ben ik
in het vak gerold.” Ongeveer vijf jaar werkte hij bij een
distributiebedrijf. “Ik kreeg last van mijn rug waardoor
het in- en uitladen van de vrachtwagen niet meer lukte.
Ik stapte over en werd buschauffeur. Maar ook het
versjouwen van zware koffers ging niet goed”, gaat Cor
verder. “Zes keer werd ik aan hernia geopereerd. Het
voelde alsof ik telkens verloor van mijn eigen lichaam
wanneer een baan op niets uit liep. Dit werd me teveel
Tussen de bedrijven door
19