TNT Express GO (Global Optimisation) Programme

Commentaren

Transcriptie

TNT Express GO (Global Optimisation) Programme
THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research
Deel twee uit de serie van vier verhalen over TNT’s award winning GO Programme:
Hoe wetenschap helpt bij het nemen van de juiste beslissing
Wiskundige modellering en de toegepaste wetenschap die Operations Research (OR) genoemd
wordt, zijn uit het huidige economische leven niet meer weg te denken. In het dagelijks leven
worden ze veelvuldig toegepast. Bijvoorbeeld om computers te configureren of de doorstroom
van verkeer te bevorderen. Intussen krijgen ook internationaal opererende bedrijven oog voor de
voordelen van Operations Research en TNT Express loopt daarbij voorop. Het maakt wereldwijd
intensief gebruik van operationele analyses voor de optimalisering van haar supply chain en won
daarmee de fel begeerde, internationaal in hoog aanzien staande Franz Edelman Award.
“Hoe makkelijk was het om de juiste zakelijke beslissing te nemen toen er nog geen computers
waren?” Dat is een lastige vraag, maar één ding staat vast: tegenwoordig wordt er nauwelijks nog
beslist zónder computer. En hoe meer onze computers kunnen, des te meer we van ze vragen.
Wat is de meest geschikte route? Hoeveel moet een verzekeringspremie kosten? Loont de overstap
naar centrale sorteercentra en kunnen we dan nog steeds punctueel leveren? Een zorgvuldig
antwoord op dergelijke vragen vergt wiskundige modellering en overal zie je bedrijven in OR
investeren, zodat ze gefundeerde beslissingen kunnen nemen en competitief kunnen opereren.
Het belang van wiskundige modellering
TNT maakte vijf jaar geleden wiskundige modellering en vooral Operations Research tot een vast
onderdeel van de bedrijfsvoering om tot een optimalisering van zijn wereldwijde netwerken, hub’s,
depots en pick-up and delivery-systeem te komen. TNT werkte samen met de Universiteit van
Tilburg en het Nederlandse operations research-bureau ORTEC aan de ontwikkeling van specifieke
optimalisatie oplossingen voor de supply chain. De inzichten die de programma’s opleverden hebben
de besluitvorming verbeterd en daardoor heeft TNT in vier jaar meer dan 207 miljoen euro kunnen
besparen, het aantal verreden kilometers met 60 miljoen teruggebracht, terwijl de CO2-uitstoot met
283 miljoen kilo verminderd werd.
“Het economisch belang van modellering is enorm”, stelt Henk Hoornenborg, Global Manager
Strategic Development & Analysis. “Niemand kan de toekomst voorspellen, maar door
bedrijfsprocessen te modelleren kun je verschillende scenario’s bekijken en kostbare economische
kennis vergaren.” Een treffend voorbeeld is de verrassende uitkomst van een operationeel
onderzoek naar de kosten van Pick Up & Delivery (PUD) en overslag bij TNT. “We zijn ons er bij TNT
altijd van bewust geweest dat PUD ons voor aanzienlijke uitgaven stelde. Daarom bekeken we in het
wiskundig model hoe we die uitgaven het best konden reduceren en tegelijk de efficiency van onze
depots en PUD-ritten in Europa konden verbeteren”, zegt Hoornenborg. “Met de Global
Optimisation tools konden we verschillende scenario’s doorberekenen en de uitkomst daarvan was
dat een verhoging van de Pick Up & Delivery uitgaven de meest kosteneffectieve ingreep was. Omdat
die tot een grotere besparing in depotkosten zou leiden.”
TNT’s GO Programme is supported by:
THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research
De juiste optimaliseringstools kiezen
Eén van de door TNT gebruikte Global Optimisation-tools is SHORTREC, een model dat helpt om
activiteiten in een depot nauwkeurig af te stemmen. Goed voor een besparing van 22 miljoen euro
in vier jaar tijd. En dan zijn er TRANS, een route-en plannings model dat 48 miljoen euro opleverde,
DELTA, een unieke supply chain oplossing waarmee TNT 132 miljoen euro bespaarde. MAP & GO ten
slotte, is een nieuw instrument dat depotmanagers helpt de gunstigste aflever-en ophaalroutes te
bepalen.
“De GO tools zijn stuk voor stuk econometrische modellen die de meest efficiënte oplossing kunnen
berekenen. Bij TNT moeten ze echter aan veel verschillende criteria voldoen”, zegt Hein
Fleuren, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. “Ten eerste moeten ze overdraagbaar zijn. Ze
moeten in verschillende landen gebruikt kunnen worden, voor verschillende netwerken, maar ook
binnen andere organisaties. Ten tweede – en minstens zo belangrijk – dienen ze ondanks alle
noodzakelijke complexiteit, toch gebruiksvriendelijk van opzet te zijn, zodat ook de niet wiskundig
onderlegde TNT-werknemer ermee uit de voeten kan. Alle instrumenten die TNT voor de
bedrijfsvoering gebruikt, voldoen aan deze criteria”, voegt hij eraan toe. “Het verklaart mede
waarom de teams bij TNT zo proactief, snel en doeltreffend zijn. Omdat ze zelfstandig allerlei
verbetermogelijkheden in hun dagelijkse manier van werken ontdekken, zowel grote als kleine.”
Krachtige gegevensverwerking
Wiskundige modellen zijn zo goed als de beschikbare gegevens, en voor veel bedrijven is dat een
geducht probleem. “De historische gegevens in de databanken van bedrijven zijn doorgaans goed,
maar het is altijd zaak om te controleren of ze nog wel overeenstemmen met scenario’s uit de fysieke
werkelijkheid. Dit is een zeer tijdrovend, maar tevens onontbeerlijk projectonderdeel”, aldus
Hoornenborg. “Je hebt de juiste gegevens nodig om het model en je analyse relevant te maken en
geaccepteerd te krijgen, maar een teveel aan gegevens kan de uitkomst moeilijk te doorgronden
maken. Het gaat om een precair evenwicht, dat om ervaring en goede communicatieve
vaardigheden vraagt.”
We ondersteunen TNT om orde in de datavloed te brengen door gegevens naar grafieken en kaarten
te vertalen. “Dat blijkt echt goed te voldoen”, zegt Poppelaars, Director Consulting bij ORTEC. “Het
stelt managers op de werkvloer in staat gegevens te controleren zonder verstrikt te raken in
onoverzichtelijke getallenreeksen. Het systeem laat duidelijk ‘zien’ waar zich bepaalde anomalieën
voordoen. Wij traceren vervolgens de fouten in het bestand zodat TNT’s GO-databeheer ze
automatisch kan corrigeren en toekomstige gebruikers over de juiste gegevens beschikken.”
TNT’s GO Programme is supported by:
THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research
Toegerust voor de beste beslissingen
Een heel andere uitdaging ligt in het besef dat de meest efficiente oplossing niet altijd ook de meest
haalbare is. Geprognosticeerde veranderingen in vrachtvolume, brandstofprijzen of prijsvorming
kunnen allemaal van invloed zijn op het besluitvormingsproces. Walther Ploos van Amstel, docent
Logistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens docent aan TNT’s GO Academy, helpt
studenten om juist zulke situaties te onderkennen. “De operationele analyse weet ons precies te vertellen hoe we een logistiek systeem kunnen optimaliseren, maar in het echte bedrijfsleven werkt het
soms totaal anders. Wat ik dan doe is studenten helpen de uitkomst van een wiskundig model aan
te vullen met tactische en operationele plannings- en controletechnieken”, aldus Ploos van Amstel.
“Deze technieken worden al met veel succes toegepast bij besliskundige trainingen in het leger en
steeds meer logistiek deskundigen raken doordrongen van de noodzaak ze toe te passen.
Een goed voorbeeld is de toenemende vergrijzing. Zo voorspelt men dat er in 2020, 22% minder
chauffeurs en depotmedewerkers op de arbeidsmarkt beschikbaar zullen zijn, die toch hetzelfde
of zelfs een nog groter vrachtvolume dan vandaag de dag moeten transporteren.”
Ploos van Amstel noemt Heinz en Mars als bedrijven die er al in slaagden het aantal vrachtwagens
dat ze op de weg hebben te verminderen. Door de toepassing van “speed-docking” en de
hoeveelheid verschillende producten per vrachtwagen te verkleinen, konden ze de laad- en lostijd
met 20% bekorten. Hij verwijst ook naar de organisatoren van muziekfestivals, die steeds meer
gebruik maken van wiskundige modellering om hun bars efficiënter te bemensen. “Om de marge te
vergroten, wordt er micromanagement op de productiviteit van het barpersoneel gevoerd” legt hij
uit, “sensoren registreren verplaatsingen onder het publiek en de inzet van het barpersoneel wordt,
door het versturen van berichtjes via de mobiele telefoon, zo snel mogelijk aangepast. Dat kan alleen
met betrouwbare technologieën en wiskundige modellering, en een accurate besluitvorming om de
beschikbaarheid van personeel naadloos op de verplaatsingen van het publiek aan te laten sluiten.
Dat is voor TNT en haar supply chain niet anders. Het is indrukwekkend om te zien hoe TNT voorop
loopt, niet alleen met optimalisatietechnieken, maar – belangrijker nog – door het aankomende
management erop te trainen verstandig gebruik te maken van de beschikbare informatie, om zo tot
de beste zakelijke beslissingen te komen.”
“TNT heeft wiskundige modellering volledig in de bedrijfsvoering geïntegreerd en een ‘ecosysteem’
binnen de eigen organisatie geschapen”, voegt Poppelaars toe. “Het koppelt modellering aan
excellent onderwijs in supply chain optimalisatie middels de GO Academy en het faciliteert
ondersteuning door een community van experts uit de hele wereld, die manieren uitwisselen om
het geleerde in praktijk te brengen. TNT gebruikt dit niet alleen voor kostenreductie, maar ook om
de operationele processen in alle bedrijfseenheden onderling af te stemmen, de klantenservice te
verbeteren en de belasting van het milieu te verminderen.”
TNT’s GO Programme is supported by:
THE FRANZ EDELMAN AWARD
Achievement in Operations Research
TNT’s Global Optimisation (GO) programma
Vijf jaar geleden integreerde TNT Operations Research in de bedrijfsvoering om tot optimalisering
van zijn wereldwijde netwerken te komen. Sindsdien hebben de projecten van het GO programma
het bedrijf kosten besparingen van meer dan 207 miljoen euro opgeleverd, dankzij een op operations
research gefundeerde besluitvorming. Daarnaast wist men het aantal verreden kilometers met 60
miljoen te verminderen en de CO2 uitstoot met 283 miljoen kilo te reduceren. Het GO-programma
is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: De GO Academy, -het onderwijs instituut voor supply chain
optimalisatie-, De GO tools, -de econometrische optimalisatie oplossingen- en de Communities of
Practice.
INFORMS en de Franz Edelman Award
Het Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS®) is een
internationaal wetenschappelijk genootschap met 10 000 leden, onder wie Nobelprijswinnaars, dat
door toepassing van wetenschappelijke methoden de kwaliteit van besluitvorming, bedrijfsvoering
en projectbeheer wil bevorderen. http://www.informs.org/About-INFORMS .
De Franz Edelman-competitie die elk jaar door INFORMS wordt gehouden, is ingesteld om
bekendheid te geven aan voorbeeldig onderzoek op het gebied van bedrijfseconometrie,
managementvraagstukken en besliskunde dat wordt toegepast om veranderingen in de
maatschappij en het bedrijfsleven teweeg te brengen. http://www.scienceofbetter.org/Edelman
For further information please contact:
TNT Express: Marco Hendriks, Director Strategic Operations & Infrastructure, TNT Express Global Networks & Operations
[email protected]
T: +31 (0) 26 319 7251
ORTEC Consulting group: [email protected] T: +31 (0) 182 540 500
Tilburg University:
Hein Fleuren, Professor of Operations Research, Senior Advisor/Consultant TNT’s GO Programme
[email protected] T: +31 (0) 13 466 3261
TiasNimbas business school:
Miranda Bol, Director Company Specific Programmes,
[email protected]
TNT’s GO Programme is supported by:
T: +31 (0) 13 466 86 43