MSDS - MOTIP DUPLI GROUP

Commentaren

Transcriptie

MSDS - MOTIP DUPLI GROUP

										                  

Vergelijkbare documenten

MSDS - MOTIP DUPLI GROUP

MSDS - MOTIP DUPLI GROUP Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen.

Nadere informatie

sd11661_-_Protecton_Afwerkingsplamuur_HP_ NL

sd11661_-_Protecton_Afwerkingsplamuur_HP_ NL Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Gassen/dampen/aërosol niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. (Vervolg op blz. 5) NL

Nadere informatie