vincie Vlaams-Brabant. Het ReisburO

Commentaren

Transcriptie

vincie Vlaams-Brabant. Het ReisburO
Het ReisburO
Reizen
Reisdoel
Het ReisburO is ontstaan vanuit Sporen
vzw en wordt gesubsidieerd door de Provincie Vlaams-Brabant.
Onder reizen verstaan we dat jongeren ergens een periode terecht kunnen waar ze
deelnemen aan de activiteiten die daar plaats
vinden.
‘Reizigers’ krijgen op die reisbestemmingen
de kans om deel te nemen aan dagelijkse
activiteiten: werken met de handen, machines, dieren, planten en met mensen. We
hopen dat vanuit deze nieuwe ervaringen,
jongeren zelfbewuster en gerichter keuzes
kunnen maken om hun toekomst verder uit
te bouwen.
Het ReisburO is actief in Vlaams-Brabant .
Jongeren worden aangemeld door de betrokken CLB-medewerker.
Reizigers
Zijn jongeren die beroep doen op het
ReisburO. Deze jongeren zijn tussen de 12
en 18 jaar en kennen een problematisch
schoolverloop.
Door een opeenstapeling van verschillende problemen en situaties is schoollopen
of gaan werken er even teveel aan.
Via het ReisburO kunnen ze tijdelijk met
andere zinvolle activiteiten bezig zijn en
zo nieuwe ervaringen op doen.
Reisbestemmingen
Dit zijn plaatsen waar jongeren overdag terechtkunnen.
De bestemmingen zijn bij mensen thuis of op
hun bedrijf waar de jongere een ’ander’
soort activiteit kunnen doen.
Voorbeelden van reisbestemmingen zijn
boerderijen, zorgsector, horeca, bedrijven,
zelfstandigen.
Reisagent
Dit zijn de medewerkers van het project.
Samen met de reisagent gaan de betrokken
jongeren na welke reisbestemming en reisvorm hun het beste ligt, om zo een reis op
hun maat te bekomen. Wil men ver, lang,
kort, spannend of rustgevend, alleen of
(tijdelijk) onder begeleiding, met mensen,
dieren of met de handen iets doen?
Dit komt allemaal aan bod. De reisagenten
coördineren de reis en hebben contact met
alle betrokken partijen…
Om de verwachtingen, wensen en gevoeligheden van elkaar te respecteren stellen
we een reisovereenkomst op waarin alle
nodige informatie en afspraken opgenomen worden.
Het ReisburO
Gezocht
Sporen vzw, Geldenaaksebaan 428, 3001
Heverlee.
We zijn nog steeds op zoek naar reisbestemmingen.
Heb je een zinvolle bezigheid waar je
één van onze jongeren bij kan betrekken
tussen 9u en 17u in de regio VlaamsBrabant?
Neem dan zeker contact op met ons!
Ja n B ena erts
(0497/571865)
–
tea mcoördina tor
[email protected]
Medewerkers voor ReisburO
Heleen Vertommen (0496/266753)
Wij bieden
Marijke Schout (0493/510099)
Een degelijke ondersteuning en regelen
alle praktische wettelijke administratieve
zaken. We zorgen voor een optimale
‘match’ tussen ieders verwachtingen en
mogelijkheden.
Het ReisburO
Project alternatieve dagactiviteit
voor jongeren