lees meer

Commentaren

Transcriptie

lees meer
Zuinig op zorg voor diabetes: kosten beteugelen, kwaliteit behouden.
Met diabetes kan in principe alles… zolang iemand maar weet wat zijn of haar lichaam aan kan én op
tijd maatregelen treft waarmee de bloedglucosespiegel in balans gehouden wordt. Met andere
woorden: als iemand de diabetes maar onder controle heeft.
Diabetes onder controle is het ultieme doel van ons als zorgverleners. Er wordt gestreefd naar
doelmatige diabeteszorg. Dat wil zeggen: veilige regulering van de bloedglucosewaarden met de
juiste hulpmiddelen voor de juiste patiënt.
Op dit moment speelt de discussie over bezuiniging op diabetestestmaterialen en hulpmiddelen. Er is
begrip voor de noodzaak om scherp(er) op de kosten te letten, maar dat mag niet ten koste gaan van
de kwaliteit van de (zelf)zorg. Patiënten moeten kunnen beschikken over de hulpmiddelen die passen
bij de indicatie. Therapiekeuze en therapieafspraak zijn het resultaat van intensieve interactie tussen
behandelaars en patiënt. Op basis van de indicatie schrijft de behandelaar de noodzakelijke
medicatie en diabeteshulpmiddelen voor. Deskundigheid, expertise en actuele kennis van de
behandelaar staan garant voor de juiste middelen voor de juiste patiënt. Als het aanbod van
hulpmiddelen wordt beperkt, en individuele zorgverzekeraars bovendien verschillende keuzes
maken, staat noodzakelijke ‘therapie op maat’ onder druk. Patiënten krijgen niet de meest optimale
behandeling.
Betrouwbare meting
Alle bloedglucosemeters die in Nederland in de handel zijn, moeten vanaf 2016 (zorgverzekeraar
Achmea verplicht dit al eerder ) voldoen aan de recent vernieuwde ISO richtlijn (ISO 15197:2013).
Deze norm eist dat de afwijking in de gemeten bloedglucosewaarden maximaal 15 procent bedraagt.
Een betrouwbare en nauwkeurige meting is cruciaal, foutieve bloedglucosewaarden gaan gepaard
met onjuiste insulinedoseringen. Studies laten zien dat een (ook kortdurend) verkeerd ingestelde
bloedglucosewaarde op de langere termijn negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en tot
complicaties kan leiden.
In deze nieuwe ISO norm worden verder eisen gesteld aan gebruiksgemak (denk aan lettergrootte,
gebruiksaanwijzing), interferentie met andere stoffen en bijvoorbeeld veiligheid van grondstoffen.
Goedkeuring conform ISO 15197:2013 wordt echter verleend op basis van een eenmalige keuring. Er
is (nog) geen verplichting tot een jaarlijkse herkeuring van bloedglucosemeters en teststrips. Er zijn
een aantal onafhankelijke instanties die kwaliteitscontroles uitvoeren op het aangeboden
assortiment diabetestestmaterialen:
-
Keurende instanties: deze voeren zelf testen uit met de bloedglucosemeters en toebehoren
en testen onder andere of de materialen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen (ISO
15197:2013 of ISO 15197:2003 met een maximale afwijking van 15% voor wat betreft
nauwkeurigheid. TÜV Rheinland (voorheen TNO) en SKUP zijn voorbeelden van keurende
instanties. Het certificaat is één jaar geldig en om gecertificeerd te blijven moeten de
bloedglucosemeters en toebehoren dus jaarlijks gekeurd worden
-
Controlerende instanties: deze vragen alleen een studie op van de fabrikant waarin
gecontroleerd wordt of de procedure goed op papier is gezet. Deze controlerende instanties
voeren dus zelf geen testen uit. DEKRA en Lloyds zijn voorbeelden van controlerende
instanties.
Inkoopbeleid
In 2013 zijn zorgverzekeraars gaan kijken naar nieuwe vormen van inkopen. Dit betekende een
verschuiving van een inkoopbeleid enkel op prijs naar een inkoopbeleid waar binnen ook kwaliteit
een rol speelt. Zorgverzekeraars stellen eisen aan de producten die ze via leveranciers vergoeden.
Hierdoor worden bepaalde bloedglucosemeters niet langer vergoed.
Recentelijk hebben zorgverzekeraars VGZ1 en CZ2 ervoor gekozen om met andere leveranciers
contracten af te sluiten dan de reguliere apotheken.
Komend jaar gaan Achmea en Menzis selectief diabetestestmateriaal inkopen. Alle overige
zorgverzekeraars hebben (nog) geen inkoopprocedure gestart. Dit betekent dat de vergoeding en
vrijheid in keuze van leverancier en diabetestestmateriaal bij deze zorgverzekeraars ongewijzigd
blijft. De kostprijs van strips is echter bij alle verzekeraars naar beneden bijgesteld.
ZEL en ZELA
Gezien bovenstaande problematiek is het voor apothekers niet meer mogelijk om een breed palet
van meters te verstrekken. De ZEL en de ZELA onderschrijven echter wel het belang van
kostenbewustwording maar willen vooral de kwaliteit van de gebruikte materialen behouden. Dit is
de reden dat er gekeken is naar de kwaliteit van de diverse bloedglucosemeters op de markt in
relatie tot de kosten.
Met betrekking tot kwaliteit zijn de ZEL en ZELA van mening dat het beste gebruik gemaakt kan
worden van meters met het TÜV-Rheinland keurmerk (zie bijlage 1). Dit geeft echter weinig
keuzevrijheid voor de patiënt, wat de reden is dat de ZEL en ZELA aangeven dat meters in elk geval
aan ISO 15197:2013 (zie bijlage 2) norm moeten voldoen. Gezien bovenstaande worden de volgende
meters aanbevolen waarbij apotheken de kwaliteit van de meter garanderen maar tegelijkertijd hun
serviceniveau (instructie, metercontrole, naaldencontainers etc.) op peil kunnen houden:
-
Accuchek Performa (Roche)
Contour TS (Bayer)
Wellion Calla Classic (Medtrust, heeft ook TUV)
Voor het landelijk standpunt: http://www.diabetesfederatie.nl/nieuwsberichten/301-position-paperzuinig-op-zorg
Voor een overzicht van zorgverzekeraars: http://blog.zorgkiezer.nl/wp-
content/uploads/2014/10/infographic4.jpg
1
http://www.vgz.nl/diabeteszorg2015
2
http://www.cz.nl/~/media/actueel/voorwaarden/reglement%20hulpmiddelen.pdf