informatiebrochure - Oogkliniek Heuvelrug

Commentaren

Transcriptie

informatiebrochure - Oogkliniek Heuvelrug
BRILVERVANGENDE
CHIRURGIE
Huis ter Heideweg 42
3705 LZ Zeist
Telefoon: 030 - 744 03 90
[email protected]
www.oogkliniekheuvelrug.nl
www.facebook.com/oogkliniekheuvelrug
2
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Inhoud
Inhoud ..................................................................................................................................................... 3
Veilig en persoonlijk ................................................................................................................................ 5
Oogafwijkingen........................................................................................................................................ 6
Bijziendheid ......................................................................................................................................... 6
Verziendheid ....................................................................................................................................... 7
Cilinderafwijkingen .............................................................................................................................. 7
Ouderdomsverziendheid ..................................................................................................................... 8
Ons behandelaanbod .............................................................................................................................. 9
Ooglaserbehandelingen ...................................................................................................................... 9
Lensimplantatie ................................................................................................................................. 12
Leesbrilcorrectie ................................................................................................................................ 16
Hoe werkt het? ...................................................................................................................................... 18
Vooronderzoek .................................................................................................................................. 18
Chauffeur mee ................................................................................................................................... 19
Contactlenzen uit .............................................................................................................................. 19
De behandeling ................................................................................................................................. 19
Nazorg - geen sluitpost ...................................................................................................................... 20
Veiligheid en duurzaamheid .................................................................................................................. 21
Uw veiligheid, onze zorg.................................................................................................................... 21
Neveneffecten ................................................................................................................................... 21
Risico’s ............................................................................................................................................... 22
De leesbril .......................................................................................................................................... 22
Toestemming ..................................................................................................................................... 22
Onze kliniek ........................................................................................................................................... 23
Consumentenbond ............................................................................................................................ 23
ZKN .................................................................................................................................................... 23
Beroepsvereniging NOG .................................................................................................................... 24
NGRC ................................................................................................................................................. 24
Onze mensen ......................................................................................................................................... 25
Nico Trap - oogarts ............................................................................................................................ 25
Janneke Walter, Eveline Romani, Zarah Al Attar - optometristen .................................................... 26
3
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Hanneke Trap en Saskia Daniëls- laserconsulenten .......................................................................... 26
Onze apparatuur ................................................................................................................................... 27
Onze excimerlaser ............................................................................................................................. 27
Onze femtosecondlaser..................................................................................................................... 28
Veelgestelde vragen .............................................................................................................................. 30
Kom ik in aanmerking? ...................................................................................................................... 30
Is de behandeling pijnlijk? ................................................................................................................. 30
Zijn er negatieve effecten op langere termijn? ................................................................................. 30
Kan ik na de behandeling gegarandeerd scherp zien zonder bril of lenzen? .................................... 30
Hoe lang houdt het effect van de behandeling aan? ........................................................................ 31
Wat zijn de risico’s? ........................................................................................................................... 31
Wanneer kan ik mijn normale bezigheden hervatten? ..................................................................... 31
Wanneer mag ik weer per vliegtuig reizen?...................................................................................... 32
Hoe snel kan ik weer goed zien na de ingreep? ................................................................................ 32
Wat moet ik na de behandeling thuis aan nazorg doen?.................................................................. 33
Heb ik in de toekomst geen bril of contactlenzen meer nodig? ....................................................... 33
Kan ik na de behandeling een beroep uitoefenen waarvoor ik niet-brildragend moet zijn? ........... 33
Kosten .................................................................................................................................................... 34
Prijzen ................................................................................................................................................ 35
Bent u verzekerd bij Achmea?........................................................................................................... 35
Hoe bereikt u ons? ................................................................................................................................ 36
Per auto ............................................................................................................................................. 36
Per openbaar vervoer........................................................................................................................ 36
Onze adresgegevens.......................................................................................................................... 36
Last but not least ................................................................................................................................... 37
Waarom Oogkliniek Heuvelrug? ....................................................................................................... 37
Recht op informatie........................................................................................................................... 37
Informatieplicht ................................................................................................................................. 38
Toestemming vooraf ......................................................................................................................... 38
Op tijd betalen ................................................................................................................................... 38
Advies opvolgen ................................................................................................................................ 38
Uw privacy ......................................................................................................................................... 38
Klachten ............................................................................................................................................. 38
Tot slot ............................................................................................................................................... 39
4
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Veilig en persoonlijk
Oogkliniek Heuvelrug verlost u op een veilige manier van uw bril of contactlenzen. Onze ervaren
refractiechirurg rekent vooronderzoek, behandeling en nazorg tot zijn persoonlijke
verantwoordelijkheid.
Bijziend, verziend, een cilinderafwijking … ieder oog is anders. Daarom bieden we een breed pallet
aan behandelingen op het gebied van ooglaseren en contactlensimplantaties. Na een uitgebreid
vooronderzoek kiest u samen met de refractiechirurg de meest geschikte behandeltechniek.
Ooglaseren is een behoorlijke stap. U heeft ongetwijfeld veel vragen en behoefte aan uitgebreide
informatie. Onze laserconsulenten, optometristen en refractiechirurg vertellen u graag over alle
mogelijkheden, risico’s en garanties. Ook nodigen we u van harte uit voor onze informatieavonden.
Onbezorgd sporten zonder lenzen of bril
5
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Oogafwijkingen
Ruim de helft van de bevolking heeft een bril of contactlenzen nodig om scherp te zien. Deze mensen
hebben een brekingsafwijking. Ook wel refractieafwijking genoemd.
Het hoornvlies en de ooglens breken en bundelen lichtstralen. Een normaal, scherpziend oog,
projecteert het waargenomen licht in een brandpunt op het netvlies (zie figuur 1).
Bij meer dan vijftig procent van de mensen ligt het brandpunt niet óp het netvlies, maar ervoor of
erachter. Deze brekingsafwijking komt in verschillende vormen voor:
Bijziendheid
Als u bijziend bent, ziet u dichtbij scherp en veraf wazig. De lichtstralen komen in een brandpunt vóór
het netvlies samen (zie figuur 2).
Een laserbehandeling past de kromming van het hoornvlies zodanig aan, dat de lichtstralen verder
naar achteren samenkomen. Exact op het netvlies. Daardoor ziet u scherp.
De behandeling creëert hetzelfde effect als het gebruik van een bril of contactlens met een minsterkte. Een ander woord voor bijziendheid is myopie.
6
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Verziendheid
Als u verziend bent, ziet u zowel veraf als dichtbij wazig. De lichtstralen komen in een brandpunt
achter het netvlies samen (zie figuur 3).
Een laserbehandeling kan verziendheid verhelpen door de kromming van het hoornvlies te
veranderen. De bundeling van lichtstralen verschuift daarbij naar voren, precies op uw netvlies. Het
resultaat is scherp zicht.
Bij verziendheid (oftewel hypermetropie) heeft een brillenglas of contactlens een plus-sterkte.
Cilinderafwijkingen
Sommige mensen hebben (ook) een cilinderafwijking (astigmatisme genoemd). Hierbij breekt het
hoornvlies het licht niet in alle richtingen op dezelfde manier. De lichtstralen komen in twee
brandpunten samen (zie figuur 4). Dit geeft verstoring van het zicht op alle afstanden.
Met de laser kunnen we de kromming van het hoornvlies zo aanpassen dat het oog het licht als één
brandpunt op het netvlies projecteert.
7
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Ouderdomsverziendheid
Ouderdomsverziendheid (presbyopie) is een natuurlijk verouderingsproces. Met het klimmen der
jaren wordt de ooglens stugger. Daardoor kan het oog steeds minder goed scherpstellen op
verschillende afstanden (accommoderen genoemd). Om dichtbij scherp te kunnen zien, is dan een
leesbril nodig. De eerste tekenen van ouderdomsverziendheid openbaren zich vanaf een leeftijd
tussen de 40 en 50 jaar.
Ouderdomsverziendheid is te behandelen met onder meer monovisie en de Raindrop™. In het
volgende hoofdstuk vertellen we u graag meer over de mogelijkheden.
8
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Ons behandelaanbod
Ooglaserbehandelingen
Ooglaserbehandelingen zijn in de afgelopen dertig jaar steeds verder geperfectioneerd. Oogartsen
over de hele wereld passen ze op grote schaal toe. De resultaten zijn zonder meer indrukwekkend te
noemen. Zonder bril of lenzen kunt u zich vrij bewegen en onbezorgd werken en sporten.
Oogkliniek Heuvelrug gebruikt de nieuwste generatie excimerlaser, de Allegretto® EX500
van Alcon®. Een precisie-instrument bij uitstek. Kleine pulsjes koud laserlicht laten een minuscuul
laagje van het hoornvlies verdampen. Dit wordt tot op een duizendste van een millimeter
nauwkeurig bepaald. Door het hoornvlies volgens een bepaald patroon te behandelen, past de laser
de vorm van het hoornvlies nauwkeurig en voorspelbaar aan. Zo ontstaat voor u precies die
kromming die nodig is om het brandpunt op het netvlies te krijgen.
Een ooglaserbehandeling is mogelijk bij brilsterktes van -10 tot + 4 dioptrie. We werken met
verschillende technieken die tot een vergelijkbaar eindresultaat leiden. Na het vooronderzoek
9
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
bepalen we samen met u welke techniek voor u het meest geschikt is. Een behandeling aan twee
ogen duurt ongeveer 30 minuten. In principe behandelen we beide ogen op dezelfde dag.
Femto-LASIK
Als tijdens het vooronderzoek blijkt dat het hoornvlies voldoende dikte heeft, kiezen we
meestal voor de (Femto-)LASIK-techniek. Ook wel bekend als de behandeling met een flapje.
Na een lokale verdoving met oogdruppels maken we een dun flapje in het hoornvlies. Hiervoor
gebruiken we een femtosecondlaser, de Intralase® iFS150. Door het flapje met een laser te maken, in
plaats van met een mesje, kunnen we voorspelbaarder en veiliger werken. Bovendien zijn met deze
methode meer ogen geschikt om de LASIK-procedure te kunnen ondergaan.
Het flapje blijft vastzitten aan een dun scharnier. Om het onderliggende hoornvliesweefsel te kunnen
behandelen, klappen we het flapje om. De laserpulsen laten een kleine hoeveelheid
hoornvliesweefsel verdampen totdat de gewenste kromming ontstaat. Tot slot klappen we het flapje
terug. Het hecht vrijwel direct weer aan het oog. De dag na de behandeling bent u zover hersteld dat
u uw normale werkzaamheden grotendeels kunt hervatten. Deze behandeling is pijnloos en duurt
slechts 15 tot 20 minuten per oog.
PRK en LASEK
Mocht uw hoornvlies te dun zijn voor een Femto-LASIK-behandeling, of zijn uw ogen om andere
redenen niet geschikt voor deze techniek, dan zijn er gelukkig alternatieven, zonder flapje. We
behandelen uw oog in dat geval aan het oppervlak van het hoornvlies. Daarvoor moeten we eerst de
buitenste beschermende cellaag (het epitheel) verwijderen. Dat kan met verschillende technieken:
Advanced PRK
Voor deze behandeling verwijderen we het epitheel nauwkeurig met een ronddraaiend borsteltje.
Daarna vindt de laserbehandeling plaats.
Het borsteltje creëert een soort schaafwondje dat een paar dagen nodig heeft om te helen. In de
tussentijd beschermt een speciale contactlens het hoornvlies.
Deze behandelmethode veroorzaakt enige irritatie en lichtgevoeligheid. Hoeveel last u daarvan
heeft, varieert per persoon. De irritatie verdwijnt na enkele dagen volledig.
10
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Trans-PRK
Vergelijkbaar met Advanced PRK. Echter, om het epitheel te verwijderen, gebruiken we een laser.
LASEK
Bij deze methode weken we het epitheel met alcohol los van de onderlaag en schuiven het
vervolgens opzij. Na de corrigerende laserbehandeling leggen we het epitheel weer voorzichtig terug
op zijn plaats.
11
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Lensimplantatie
Voor sommige ogen is een laserbehandeling geen optie. Bijvoorbeeld omdat het hoornvlies te dun is.
Of vanwege een te hoge sterkte. Omdat we geen enkel risico nemen, onderzoeken we dan de
mogelijkheid van een lensimplantatie. Een extra lens of vervangende lens in het oog. Er is een divers
aanbod aan implantlenzen. Deze verschillen allemaal wat betreft materiaal, vorm, grootte en
implantatietechniek.
Voorzetlenzen
Een voorzetlens is een ultradunne lens die we in het oog implanteren. Door een kleine opening
brengen we de lens in het oog en bevestigen deze met twee klemmetjes aan de iris. De eigen
ooglens, die zich achter de iris bevindt, wordt tijdens de behandeling niet verwijderd. Hierdoor
behoudt het oog zijn natuurlijke vermogen op verschillende afstanden scherp te stellen.
De behandeling geschiedt onder plaatselijke verdoving met oogdruppels en is pijnloos. We
behandelen beide ogen niet op dezelfde dag, maar laten er minimaal een week tussen. U verblijft
ongeveer anderhalf uur op onze operatieafdeling. De behandeling zelf duurt circa 15 minuten.
12
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Oogkliniek Heuvelrug kiest bewust voor de ArtiLens® van de firma Ophtec. Refractiechirurg Nico Trap
legt uit waarom: “De Artilens® heeft zich al meer dan 30 jaar bewezen als veilig en duurzaam. De
resultaten zijn voorspelbaar goed. Bovendien brengt deze lens geen ongewenste veranderingen in
het oog teweeg. De ArtiLens® heeft een bewezen staat van dienst en geeft ons de zekerheid dat we
met een product te maken hebben van topkwaliteit. Een groot voordeel van de Artilens® is dat deze
corrigeert tot -23,5 en +12.”
De oogarts beoordeelt welk type ArtiLens® voor u het meest geschikt is. Een ArtiLens® biedt geen
leesbrilcorrectie.
Van de Artilens® bestaan drie varianten:
1. De Artiflex®;
2. De Artisan®;
3. Een torische lens (zowel Artisan® als Artiflex®).
Artiflex®
De Artiflex® is een flinterdunne kunstlens, die wat wegheeft van een gewone, zachte contactlens. We
plaatsen de Artiflex® alleen niet op het oog, maar erin. Door het flexibele materiaal is het mogelijk de
lens opgevouwen te implanteren door een zo klein mogelijke opening.
De ingreep duurt slechts een kwartier en is pijnloos. De Artiflex® is geschikt voor mensen met
bijziendheid van -1 tot -14,5 met of zonder cilinderafwijkingen tot 7,5 dioptrie.
Artisan®
De Artisan® is gemaakt van een niet-flexibele kunststof. Deze lens kan hogere sterktes corrigeren,
van -23,5 tot +12.
Lensvervanging
Soms besluit de oogarts dat het beter is uw eigen ooglens te vervangen. Bijvoorbeeld omdat er staar
(ooglensvertroebeling) aanwezig is. In dat geval vervangen we uw eigen ooglens door een
implantlens.
13
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Er zijn drie typen implantlenzen:
Standaard implantlens
De standaard implantlens is een monofocale lens. Deze lens heeft één sterkte en dus één brandpunt.
Dat betekent dat u óf veraf, óf dichtbij scherp ziet. Op de andere afstanden is uw zicht minder
scherp. Cilindrische afwijkingen worden door deze lens niet gecorrigeerd. Met deze lens kunnen zich
na de operatie de volgende situaties voordoen:

U ziet veraf scherp zonder bril, maar heeft voor het lezen een leesbril nodig.

U kunt lezen zonder bril, maar heeft voor veraf een bril nodig.

U heeft een bril nodig voor veraf en dichtbij.
Torische implantlens
Een torische implantlens corrigeert cilinderafwijkingen. Dit is een uitkomst voor mensen die gewend
zijn een bril of contactlenzen met hoge cilinders te dragen.
Met een monofocale torische implantlens ziet u óf veraf, óf dichtbij scherp. Deze lens is geschikt voor
mensen met een cilinderafwijking van meer dan 1,50 dioptrie. Oogkliniek Heuvelrug implanteert ook
multifocale torische implantlenzen (Symfony-lenzen).
Na een operatie met een monofocale torische implantlens kunnen zich de volgende situaties
voordoen:

U ziet veraf scherp zonder bril, maar heeft voor het lezen een leesbril nodig. Deze leesbril
heeft geen of minimale cilinders.

U kunt lezen zonder bril, maar heeft voor veraf een bril nodig. Deze vertebril heeft geen of
minimale cilinders.
Multifocale implantlens
Een multifocale implantlens maakt het mogelijk op vrijwel alle afstanden scherp te zien. Wij
gebruiken de Symfony implantlens. Deze lens geeft extended range of vision. Dit betekent dat het
brandpunt van deze lens langgerekt is (zie figuur 5). Hierdoor ontstaat scherp zicht op meerdere
afstanden.
Deze lens geeft, in tegenstelling tot andere multifocale implantlenzen, nagenoeg geen halo’s en
contrastverlies. Van de Symfony bestaat ook een torische variant.
14
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Vooraf wordt nauwkeurig onderzocht of u in aanmerking komt voor deze lens.
Figuur 5
Add-on-lens
Sommige mensen hebben al een implantlens in het oog en desondanks een aanzienlijke brilsterkte.
Voor hen kan een add-on-lens een uitkomst zijn. Dat is een extra implantlens die we in het oog
plaatsen, in de ruimte tussen de iris en de bestaande implantlens.
We implanteren alle lenzen onder plaatselijke verdoving met oogdruppels. De behandeling is
daardoor pijnloos. Internationale richtlijnen schrijven voor dat er minimaal een week moet zitten
tussen de behandeling van het ene oog en het andere.
15
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Leesbrilcorrectie
Raindrop™
Bent u nog niet aan een leesbril toe, maar uw ogen wel? Dan is de Raindrop™ misschien iets voor u.
Een minuscuul implantaat van hydrogel. De Raindrop™ maakt de vorm van uw hoornvlies iets boller
zodat het multifocale eigenschappen krijgt en u zonder bril kunt lezen.
Een Raindrop™-implantaat bestaat voor bijna 80 procent uit water en lijkt net een doorzichtig
druppeltje. Het is microscopisch klein en zeer doorzichtig. Niemand zal het in uw oog zien zitten.
Omdat het grotendeels uit lichaamseigen materiaal bestaat, verdraagt een oog het doorgaans goed.
Met een Raindrop™ blijft de vrije verspreiding en overdracht van voedingsstoffen in het hoornvlies
behouden.
Om de Raindrop™ te plaatsen, maken we eerst een flapje in uw hoornvlies. Dat gebeurt met een
laser, net als bij een LASIK-behandeling. Daarna positioneren we het implantaat precies voor uw
pupil en leggen we het flapje zorgvuldig terug. Het hecht vanzelf weer aan de onderlaag. Door de
verdoving met oogdruppeltjes is de behandeling pijnloos.
16
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
U hoeft slechts één oog te laten behandelen. Het andere (dominante) oog blijft ongemoeid. De
poliklinische behandeling is veilig en duurt slechts een minuut of tien. Eventueel kunt de ingreep
combineren met een laserbehandeling om verziendheid, bijziendheid of een cilinderafwijking te
corrigeren.
Monovisie
Monovisie is niet echt een behandelmethode, maar een manier om ouderdomsverziendheid te
corrigeren. We kunnen deze techniek toepassen bij ooglaseren en implantlenzen. Het principe is
simpel: door één oog licht bijziend te laten, creëren we een verte-oog en een leesoog. Vooraf testen
we uitvoerig of u geschikt bent voor monovisie en of u het prettig vindt kijken.
Uw dominante oog corrigeren we tot 0 dioptrie. Daarmee wordt het uw verte-oog. Het andere oog
krijgt een brekingsafwijking van maximaal -1,5 dioptrie. Met dit licht-bijziende oog kunt u dichtbij
scherp zien. In het algemeen kunnen de hersenen goed schakelen tussen beide ogen.
Met monovisie hoeft u bij veel dagelijkse activiteiten uw leesbril niet meer op te zetten. Denk aan
een menukaart lezen, een mobiele telefoon bedienen, ingrediënten op verpakkingen lezen. Voor
langdurig computeren of lezen wilt u waarschijnlijk na verloop van tijd wel een leesbril gebruiken.
17
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Hoe werkt het?
Vooronderzoek
Voor een effectieve en veilige behandeling is altijd een gedegen vooronderzoek nodig. Daarvoor
trekken we anderhalf uur uit. U komt eerst bij een van onze optometristen en aansluitend bij de
oogarts. Na een persoonlijk gesprek, verschillende metingen en uitgebreid onderzoek krijgt u een
behandeladvies.
Tijdens het persoonlijke gesprek bespreken we uw motivering, uw algehele gezondheid uw
oogheelkundige voorgeschiedenis en eventueel medicijngebruik. Uw werkzaamheden en hobby´s
komen aan de orde. Tevens brengen we mogelijke risicofactoren in beeld.
De brekingsafwijking meten we handmatig op. Met een microscoop beoordelen we het bindvlies, het
hoornvlies, de iris en de ooglens. Ook onderzoeken we de traanfunctie en bepalen we de oogdruk.
Met geavanceerde scanapparatuur brengen we het voorsegment van het oog driedimensionaal in
kaart (corneatopogram).
Na het verwijden van de pupil met oogdruppels volgt stereoscopisch onderzoek van het netvlies en
de oogzenuw. Uiteindelijk ontstaat een compleet oogheelkundig beeld van uw ogen.
18
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Al deze informatie leidt tot een behandeladvies. Krijgt u groen licht, dan kiest u samen met de
oogarts de meest geschikte behandelmethode. Indien we risicoverhogende factoren constateren,
raden we in de regel een behandeling af.
Voor een behandeling is het noodzakelijk dat u over een goede gezondheid beschikt en dat uw
brilsterkte minimaal een jaar stabiel is. Behandeling is niet mogelijk als u glaucoom, staar, een
oogontsteking, een hoornvliesaandoening of een netvliesafwijking heeft. Volgens internationale
richtlijnen moet u bovendien achttien jaar of ouder zijn, tenzij sprake is van een medische indicatie.
Chauffeur mee
Tijdens het vooronderzoek krijgt u pupilverwijdende oogdruppels toegediend. Deze zorgen tijdelijk
voor een wazig beeld. Het is daarom noodzakelijk iemand mee te nemen die u naar huis begeleidt.
Contactlenzen uit
Contactlenzen kunnen in meer of mindere mate de vorm van uw hoornvlies beïnvloeden. Om die
reden is het belangrijk voorafgaand aan het onderzoek een periode uw contactlenzen niet te dragen.
Voor zachte lenzen hanteren we een periode van een week. Voor harde lenzen geldt een periode van
vier weken. Indien dit bezwaren met zich meebrengt, adviseren we u contact op te nemen met een
van onze optometristen. Zij helpt u graag een passende oplossing te vinden.
De behandeling
Onze behandelingen vinden plaats in een steriele operatiekamer waar
we de luchtkwaliteit streng bewaken. Voordat u naar de operatieafdeling
gaat, krijgt u een schone overjas en overschoenen aan. Een muts bedekt
uw haren.
In de druppelkamer bereiden we u voor op de behandeling. Daarna
begeleiden we u naar de operatiekamer voor de ingreep. We verdoven
het oog met druppels. Daarna poetsen we de huid rondom het oog
schoon en dekken we uw gezicht af met een steriel lakentje en steriele folie. Een kleine
ooglidspreider voorkomt dat u knippert. Na de behandeling druppelen we het oog met een
antibioticum en een ontstekingsremmer.
19
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
U rust uit in de bijkomkamer. We schenken wat te drinken voor u in en geven u uitgebreide
informatie over het gebruik van oogdruppels, de verzorging van uw ogen en het verloop van uw
herstel. Daarna mag u naar huis.
Nazorg - geen sluitpost
Goede nazorg is net zo belangrijk als het vooronderzoek en de behandeling. U kunt ons na de
behandeling 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken.
De dag na de behandeling controleren we uw ogen. Tevens informeren we u nogmaals over de
oogdruppels die u moet gebruiken voor een voorspoedige genezing.
De vervolgafspraken zijn afhankelijk van de toegepaste behandeltechniek en de conditie van uw
ogen. We nemen pas afscheid van elkaar als we er zeker van zijn dat uw ogen goed zijn hersteld.
20
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Veiligheid en duurzaamheid
Uw veiligheid, onze zorg
Wereldwijd zijn miljoenen mensen met succes verlost van hun bril en contactlenzen. Voor een goed
resultaat is deskundigheid van de behandelend oogarts een eerste vereiste. Risico's en onplezierige
neveneffecten kunnen dan tot een minimum worden beperkt.
Het succespercentage van Oogkliniek Heuvelrug is meer dan 98 procent. Ondanks onze
deskundigheid, zorgvuldigheid en innovatieve apparatuur kan een behandeling toch anders verlopen
dan voorzien:

Er bestaat een kleine kans op ondercorrectie of overcorrectie. Indien na een aantal maanden
blijkt dat er een reststerkte is overgebleven, bespreken we de mogelijkheid van een
(kosteloze) nabehandeling met u.

In zeldzame gevallen loopt een oog een beschadiging op. De kans op blijvende schade aan
een oog is zeer klein (veel minder dan 1 procent).

Ook het risico op een infectie is uitzonderlijk klein.
Tijdens het vooronderzoek besteden we veel tijd aan het bespreken van eventuele neveneffecten en
risico's. Als er bij u of bij de oogarts ook maar de geringste twijfel bestaat over het slagen van de
ingreep, laten we deze niet doorgaan. Uw ogen zijn immers een kostbaar bezit.
Neveneffecten
Na een laserbehandeling of lensimplantatie kunnen tijdelijk lichte neveneffecten optreden. Een
voorbeeld daarvan zijn halo’s. Dat zijn lichtkringen rond lichtbronnen die vooral zichtbaar zijn in de
schemering of in het donker. Het zicht kan de eerste periode wisselend zijn. Ook kunt u minder
contrast ervaren.
Tijdens het herstel van het hoornvlies, kunnen de ogen de eerste weken droog zijn. Dit is gelukkig
goed te behandelen met verzorgende druppels, zogenaamde kunsttranen. Na verloop van tijd
verdwijnen deze neveneffecten.
21
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Risico’s
Ondanks onze ervaring, zorgvuldigheid en de technische perfectie van de apparatuur blijft er altijd
een klein risico dat de behandeling anders verloopt dan voorzien. Zo kan er te veel of te weinig
worden gecorrigeerd, kan het oog worden beschadigd en kan er in uitzonderlijke gevallen ook een
infectie optreden. Bijna altijd zijn deze problemen met een kleine nabehandeling te verhelpen.
Zelden wordt het zicht door de behandeling slechter of kan de reststerkte niet verder worden
gecorrigeerd. Het dragen van een bril of contactlenzen blijft dan nodig.
Hoewel de kans op ernstig oogletsel niet volledig wordt uitgesloten, is deze na een behandeling zeer
klein.
De leesbril
In het eerste hoofdstuk Oogaandoeningen heeft u kunnen lezen over ouderdomsverziendheid of
presbyopie. Als tijdens het vooronderzoek blijkt dat daarvan sprake is, bespreken we de
mogelijkheden van monovisie, de Raindrop™ of een multifocale implantlens. Niet iedereen komt
daarvoor in aanmerking. Zijn deze behandelmethoden geen optie voor u? Dan blijft het gebruik van
een leesbril nodig.
Toestemming
We vragen u een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin u bevestigt op de hoogte te zijn
van de mogelijke complicaties, de risico’s en de neveneffecten die zich bij een dergelijke ingreep
kunnen voordoen. Gun uzelf de tijd hierover zorgvuldig na te denken. Net als bij andere medische
ingrepen is een goed resultaat niet zonder meer te garanderen. Heeft u hierover vragen, neem dan
contact met ons op voordat u de genoemde verklaring ondertekent.
22
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Onze kliniek
Bij Oogkliniek Heuvelrug werken gekwalificeerde mensen volgens vaste richtlijnen met hoogwaardige
apparatuur. Daarbij verliezen we uw veiligheid geen moment uit het oog. Goede zorg gaat immers
verder dan een juiste diagnose en behandeling.
Onze moderne kliniek is met veel zorg ontworpen. Uitstraling en comfort gaan perfect samen. Bij
binnenkomst zult u zich meteen thuis voelen door de persoonlijke ontvangst en ontspannen sfeer.
Jaarlijks onderwerpen diverse instanties ons aan strenge kwaliteitscontroles. Daarbij lichten ze de
hele kliniek door: van medische handelingen en werkprocessen tot luchtbehandeling en hygiëne.
De geavanceerde laserruimte is voorzien van een gecertificeerde luchtbehandeling met overdruk,
waardoor een steriele behandelomgeving is gewaarborgd. Concessies in kwaliteit zijn ons vreemd.
Consumentenbond
Begin 2015 publiceerde de Consumentenbond een onderzoek onder 30 ooglaserklinieken. Centraal
stond de vraag hoe mensen een weloverwogen keuze kunnen maken voor een behandelaar. De
Consumentenbond raadt aan onder meer te letten op het ZKN-keurmerk. Een ander advies is te
controleren of de behandelend oogarts een NOG-gecertificeerd refractiechirurg is. Ook hecht de
Consumentenbond waarde aan een breed behandelaanbod. In het kliniekoverzicht scoorde
Oogkliniek Heuvelrug het maximum aantal vinkjes. Benieuwd naar het hele artikel? U kunt het
downloaden via de kiosk-app van de Consumentenbond (kosten: € 1,99).
ZKN
ZKN (de branchevereniging van zelfstandige klinieken in Nederland) heeft in samenwerking met een
onafhankelijk certificeringinstituut (KIWA) een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Daarmee willen ze
voor u inzichtelijk maken of een zelfstandige kliniek aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet. Door
onze kliniek jaarlijks te toetsen aan strenge eisen, ziet ZKN erop toe dat onze kwaliteit op het hoogste
peil blijft staan. Voor meer informatie zie www.zkn.nl.
23
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Beroepsvereniging NOG
Al onze oogartsen zijn lid van beroepsvereniging het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Tijdens
een periodieke kwaliteitsvisitatie toetst het NOG het gehele zorgverleningsproces van onze artsen.
NGRC
Het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie is in 1997 opgericht als werkgroep van het
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. De doelstelling van het NGRC is de kwaliteit van de
refractiechirugie in Nederland te bewaken en te bevorderen.
De Consensus Refractiechirurgie is als richtlijn opgesteld door het Nederlands Oogheelkundig
Gezelschap naar internationale maatstaven en opvattingen. Het vormt een belangrijke leidraad voor
het verrichten van hoogwaardige, veilige refractiechirurgie. (www.ooglaseradvies.org/consensus/).
Oogarts Nico Trap is een van de auteurs.
24
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Onze mensen
Nico Trap - oogarts
Nico Trap is sinds 1989 oogarts. Na enige jaren in het
Universitair Medisch Centrum Utrecht te hebben gewerkt,
specialiseerde hij zich verder in staaroperaties en
refractiechirurgie. Op deze vakgebieden is hij nationaal en
internationaal erkend. Met grote regelmaat spreekt hij op
congressen en symposia.
Dokter Trap was tot medio 2009 als oogarts verbonden
aan het Diakonessenhuis in Zeist. Daarnaast had hij zijn
eigen ooglaserkliniek: Nico Trap Oogcorrecties in Huis ter
Heide. In 2009 realiseerde hij zijn droom: een zelfstandig
behandelcentrum voor verzekerde én onverzekerde
oogzorg. Daarmee was Oogkliniek Heuvelrug een feit.
Sinds 1998 heeft Nico Trap meer dan 5.000 ooglasercorrecties succesvol uitgevoerd. Veiligheid en
persoonlijke service onderscheiden hem van overige aanbieders van refractiechirurgie.
In 2008 ontving hij als eerste oogarts in Nederland het certificaat NOG-refractiechirurg. Het
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) kent dit keurmerk uitsluitend toe aan oogartsen die
voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Zowel op het gebied van technische zorg als in de
bejegening van de klant. Bij Oogkliniek Heuvelrug is Nico Trap refractiechirurg en algemeen
oogspecialist. Het voordeel van deze combinatie is dat u snel en gemakkelijk toegang heeft tot de
reguliere medische zorg. Desgewenst kan overleg met collega-oogartsen direct plaatsvinden.
Oogarts Nico Trap is landelijk geregistreerd als refractiechirurg en aangesloten bij:

Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC);

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG);

Nederlandse Intra Oculaire Implant Club NIOIC;

European Society of Cataract and Refractive Surgeons;

American Society of Cataract and Refractive Surgery;

International Society of Refractive Surgery.
25
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Eveline Romani, Zarah Al Attar en Janneke Walter – optometristen
Onze optometristen hebben hun opleiding optometrie voltooid aan de Hogeschool van Utrecht. Op
oogheelkundig gebied zullen ze u uitgebreid onderzoeken, informeren en begeleiden. Hun
persoonlijke en professionele benadering van de oogheelkunde is een onmisbare schakel in onze
zorg. Janneke, Eveline en Zarah nemen een belangrijk deel van het vooronderzoek en de nazorg voor
hun rekening. Tevens zijn ze opgeleid tot laserassistent bij de uitvoering van de laserbehandelingen.
Hanneke Trap laserconsulent
Hanneke is als laserconsulent een onmisbare steun en toeverlaat van onze kliniek. Met haar maakt u
afspraken voor vooronderzoeken, behandelingen en controles. Hanneke informeert u over het reilen
en zeilen in de kliniek, geeft u voorlichting over de laserbehandelingen en begeleidt u op de
operatieafdeling. Binnen onze kliniek is zij voor u het eerste aanspreekpunt.
26
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Onze apparatuur
Onze excimerlaser
Oogkliniek Heuvelrug maakt gebruik van de Allegretto® EX500 excimerlaser van Alcon®. De in
Duitsland geproduceerde en ontwikkelde EX500 verslaat zijn concurrenten op vele fronten. We
durven te stellen dat er op dit moment geen beter laserapparaat op de markt is.
Snel
De Allegretto® EX500 excimerlaser is het snelste laserapparaat op de markt. Met 500 laserpulsjes per
seconde is het in staat 1,4 dioptrie per seconde te behandelen.
Hoe sneller de laser, hoe minder kans op uitdroging van het hoornvlies. Dat maakt het resultaat
beter voorspelbaar en minimaliseert de noodzaak voor correcties achteraf. Een behandeltijd van een
luttele seconde korter kan al verschil maken.
27
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Veilig
Continue controle
De laser verwijdert een klein laagje hoornvliesweefsel door het te verdampen. Daarbij bouwen we
uiteraard een ruime veiligheidsmarge in.
Voorafgaand aan de behandeling meten we zorgvuldig de dikte van uw hoornvlies. Om de rest van
uw leven een stabiel hoornvlies te behouden, moet een minimale dikte overblijven.
De Allegretto® EX500 houdt ook tijdens de laserbehandeling tot op een duizendste millimeter
nauwkeurig bij hoe dik uw hoornvlies is. Zo kunnen we continu controleren hoeveel weefsel er
verdampt. Bovendien waarschuwt het apparaat ons tijdig als het hoornvlies te dun dreigt te worden.
Eyetracker
De Allegretto® EX500 bevat een zogeheten eyetracker. Een ingenieuze toepassing die automatisch en
razendsnel uw oogbewegingen volgt tijdens de behandeling. De eyetracker corrigeert ongewenste
(onwillekeurige) oogbewegingen ruim duizend keer per seconde. Dat geeft u en de oogarts de
garantie dat de laser altijd zijn doel treft. Op exact de juiste plek op uw hoornvlies.
Alles in beeld
Tijdens uw behandeling volgt de oogarts het proces door de microscoop van de Allegretto® EX500.
Daarbij heeft de arts niet alleen uw oog in beeld, maar ook de belangrijkste gegevens over uw oog en
over het verloop van de behandeling. De laser projecteert deze informatie in de oculairen van de
microscoop.
Wavefront optimized
De Allegretto® EX500 is zodanig geprogrammeerd, dat standaard de meest natuurlijke vorm van het
hoornvlies wordt behouden. ‘Wavefront optimized’ noemen we dat. Dat beperkt de kans op
hinderlijke neveneffecten zoals halo’s tot een minimum. Een unieke eigenschap in de wereld van
excimerlasers.
Onze femtosecondlaser
Bij een Femto-LASIK-behandeling maken we eerst een flapje in uw hoornvlies. De kwaliteit van dit
flapje bepaalt voor een groot deel het resultaat van uw LASIK-behandeling.
28
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Oogkliniek Heuvelrug gebruikt de Intralase® iFS150 femtosecondlaser. Een van de veiligste
femtosecondlasers op de markt. Dikte, grootte en vorm van het flapje zijn individueel aan te passen.
Geen oog is immers hetzelfde.
De Intralase® iFS150 maakt een gepersonaliseerde behandeling mogelijk. Een eigenschap die slechts
een zeer beperkt aantal femtoscecondlasers is gegeven.
29
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Veelgestelde vragen
Kom ik in aanmerking?
Brilvervangende chirurgie is mogelijk voor vrijwel iedereen die een bril of contactlenzen draagt. Van
belang is dat uw brilsterkte minstens 12 maanden stabiel is gebleven. Verder moet u gezond zijn en
geen andere oogheelkundige problemen hebben. De minimumleeftijd is 18 jaar.
Is de behandeling pijnlijk?
Onze behandelingen zijn pijnloos. Tijdens de Femto-LASIK-behandeling voelt u wel een lichte druk op
het oog. Na afloop van de behandeling kunnen uw ogen enige uren lichtgevoelig en geïrriteerd zijn.
Een PRK- of LASEK-behandeling geeft enkele dagen irritatie en lichtgevoeligheid aan de ogen.
Ditzelfde geldt voor een lensimplantatie. De behandelingen zelf zijn pijnloos.
Zijn er negatieve effecten op langere termijn?
Met de laserbehandeling is in binnen- en buitenland veel ervaring opgedaan. Wereldwijd vonden
miljoenen behandelingen plaats. En die aantallen groeien nog steeds. De ervaring leert dat het
hoornvlies zich goed herstelt en dat er geen twijfel is over de veiligheid van de behandeling na tien
jaar of langer.
Negatieve verhalen over ooglaseren zijn meestal terug te voeren op onjuiste indicatiestelling voor
behandeling. Dat onderstreept het belang van een zorgvuldig uitgevoerd vooronderzoek door een
deskundige en ervaren oogarts.
Lensimplantaties worden ruim 50 jaar toegepast. Het implantaat wordt in de praktijk goed
verdragen. Bij deze behandeling bestaat een klein risico op vroegtijdige staarvorming. Ook verzwakt
soms het hoornvlies. Periodieke nacontroles zijn daarom noodzakelijk.
Kan ik na de behandeling gegarandeerd scherp zien zonder bril of lenzen?
Een volledige garantie geven kunnen we u niet geven. Bij ruim 95 procent van de mensen is het
resultaat van de behandeling direct naar wens. In de andere gevallen is een (kosteloze)
nabehandeling nodig om de sterkte volledig te corrigeren.
30
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Hoe lang houdt het effect van de behandeling aan?
Het resultaat van de laserbehandeling is in principe blijvend. Onderzoek heeft aangetoond dat het
hoornvlies na de behandeling stabiel is. Incidenteel neemt het effect van de behandeling in de loop
der jaren af. Een aanvullende behandeling kan dan nodig zijn. Ook bij lensimplantaties is het
resultaat permanent.
Omdat het oog een levend orgaan is, kunnen we geen levenslange garantie geven. In de loop der
jaren kunnen oogaandoeningen ontstaan die invloed hebben op de brekingsafwijking. Staarvorming
veroorzaakt bijvoorbeeld (een toename van) bijziendheid. Een staaroperatie biedt dan uitkomst.
Deze ingreep is ook gewoon mogelijk na laserbehandeling of lensimplantatie. Wel is van belang dat u
de oogarts daarover informeert.
Wat zijn de risico’s?
Ernstige complicaties zijn uiterst zeldzaam (minder dan 0,1 procent). De meeste problemen zijn na de
behandeling vrij eenvoudig te verhelpen. In extreme gevallen kan een verslechtering van het
gezichtsvermogen optreden, waardoor soms een hoornvliestransplantatie noodzakelijk is.
Wanneer kan ik mijn normale bezigheden hervatten?
Na een Femto-LASIK-behandeling en lensimplantatie

Meestal kunt u de dag na de behandeling uw gebruikelijke activiteiten weer oppakken.

De eerste twee weken raden we sporten, zwemmen en saunabezoek af.

Autorijden mag al na een aantal dagen.

Na een LASIK-behandeling moet u de eerste week intensief druppelen. Bij sommige
beroepen is dit moeilijk te combineren met de werkzaamheden. In dat geval raden we u aan
de eerste week na de behandeling vrij te nemen.
Na een PRK- en LASEK-behandeling

Omdat we tijdens PRK- en LASEK-behandelingen het bovenste laagje van het hoornvlies
verwijderen, vergt het herstel iets langer.

We adviseren uw agenda leeg te houden de eerste dagen na uw behandeling

Meestal kunt u een week na de behandeling uw gebruikelijke activiteiten weer oppakken.

De eerste twee weken raden we sporten, zwemmen en saunabezoek af.

U mag na een week weer autorijden.
31
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx

Na een PRK- en LASEK-behandelingen kunt u tijdelijk gevoelig zijn voor een overmaat aan UVlicht. Draag daarom de eerste maanden na uw behandeling een zonnebril als u buiten de zon
bent.
Heeft u werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt? Of werkt u in een sterk verontreinigde lucht?
Dan adviseren we u dit nadrukkelijk met ons te bespreken.
Wanneer mag ik weer per vliegtuig reizen?
U kunt na de behandeling gerust gaan vliegen. Het is wel verstandig de oogarts van uw reisplannen
op de hoogte te brengen in verband met de planning van nacontroles.
Hoe snel kan ik weer goed zien na de ingreep?
De hersteltijd varieert niet alleen per gekozen behandelmethode, maar ook van persoon tot persoon.
Femto-LASIK
Bijziendheid en astigmatisme:
Herstel tot 80 procent op dezelfde dag.
Herstel tot 100 procent binnen een week.
Verziendheid en astigmatisme:
Het zicht in de verte is pas na enkele weken optimaal.
Advanced PRK, Trans-PRK, LASEK
Bijziendheid en astigmatisme:
De eerste dagen is uw zicht vrij wazig.
Herstel tot 70 procent binnen een week.
Herstel tot 100 procent binnen enkele weken.
Verziendheid en astigmatisme:
De eerste dagen is uw zicht vrij wazig en bent u tijdelijk een beetje bijziend. Het zicht in de verte is
pas na enkele weken optimaal.
32
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Contactlensimplantaat
Bijziendheid, verziendheid en astigmatisme:
De herstelperiode duurt enkele dagen. Na een aantal weken zijn beide ogen volledig genezen van de
operatie.
Wat moet ik na de behandeling thuis aan nazorg doen?
Na de behandeling ontvangt u oogdruppels en instructies. De druppels moet u een aantal weken na
de behandeling dagelijks gebruiken in een afnemende frequentie. De druppels beperken het zicht
niet. Verder krijgt u van ons een aantal leefregels mee op het gebied van hygiëne, persoonlijke
verzorging en lichamelijke activiteiten, zoals sporten.
Heb ik in de toekomst geen bril of contactlenzen meer nodig?
Dat valt niet helemaal uit te sluiten. Een oog is een levend orgaan dat gedurende het leven
veroudert. Daardoor kunnen oogaandoeningen ontstaan die invloed hebben op de breking van het
licht. Staarvorming kan bijvoorbeeld bijziendheid veroorzaken.
In zeldzame gevallen kan sprake zijn van een reststerkte die niet met een nabehandeling is te
verhelpen. In dat geval heeft u bijvoorbeeld bij het autorijden een bril nodig.
Kan ik na de behandeling een beroep uitoefenen waarvoor ik niet-brildragend
moet zijn?
Voor sommige beroepen of opleidingen komt u alleen in aanmerking als u scherp ziet zonder bril of
contactlenzen. Onze behandelingen kunnen dan een oplossing bieden. We adviseren u nadrukkelijk
hierover contact op te nemen met beroepsdeskundigen voordat u besluit zich te laten behandelen.
33
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Kosten
Incl. korting Achmea
Vooronderzoek
€ 85
Second opinion
Quickscan
€ 130 *
€ 250
gratis
gratis
Advanced PRK / LASEK
€ 1.166 per oog
€ 1.295 per oog
Transepitheliale PRK
€ 1.346 per oog
€ 1.495 per oog
Femto-LASIK
€ 1.755 per oog
€ 1.950 per oog
Artisan®
€ 2.070 per oog
€ 2.300 per oog
Artiflex®
€ 2.070 per oog
€ 2.300 per oog
Torische Artisan® **
€ 2.520 per oog
€ 2.800 per oog
Torische Artiflex®
€ 2.520 per oog
€ 2.800 per oog
Ooglaserbehandelingen
Wavefront optimized
Lensimplantaties
Raindrop™
Raindrop™-implantaat 1 oog
€ 2.500 per oog
Raindrop™-implantaat met Femto-LASIK 1 oog (zelfde oog)
€ 3.150 per oog
Raindrop™-implantaat met Femto-LASIK 1 oog (andere oog)
€ 3.650 voor 2 ogen
Raindrop™-implantaat 1 oog met Femto-LASIK 2 ogen
€ 5.100 voor 2 ogen
Lensvervangende operatie
RLE met multifocale kunstlens
€ 2.250 per oog
€ 2.500 per oog
RLE met torische multifocale lens
€ 2.565 per oog
€ 2.850 per oog
Add-on lens (bijvoorbeeld Sulcoflex)
€ 2.070 per oog
€ 2.300 per oog
*
Dit bedrag brengen we niet in rekening als u tot behandeling overgaat.
** Torische lenzen worden speciaal voor u op maat gemaakt met ingeslepen cilindercorrectie.
34
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Prijzen
De prijzen in de tabel zijn inclusief volledig oogheelkundig onderzoek, nazorg, controles en eventuele
bijbehandeling gedurende 2 jaar (met uitzondering van correcties na een lensimplantatie).
In bepaalde gevallen adviseren we een combinatie van verschillende behandeltechnieken. Er geldt
dan een speciaal tarief waarover we u nader informeren.
Na uw behandeling staan medicijnen voor u klaar zoals antibiotica, kunsttranen en pijnstillers. Deze
zijn niet bij de prijs inbegrepen, maar worden in de meeste gevallen vergoed door uw verzekeraar.
Houdt u er rekening mee dat de medicijnen ten laste komen van uw eigen risico. Oogkliniek
Heuvelrug bestelt ze voor u bij een externe apotheek.
Bent u verzekerd bij Achmea?
Dan ontvangt u van Oogkliniek Heuvelrug 10 procent korting op uw refractiebehandeling.
Refractiechirurgie valt niet onder de basisverzekering. Achmea kan een deel van de behandeling
vergoeden, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Uw eigen risico (€ 385 in 2016) heeft
mogelijk invloed op de hoogte van de vergoeding.
Onder Achmea vallen Zilveren Kruis, Avéro, Interpolis, FBTO en ProLife.
35
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Hoe bereikt u ons?
Per auto
Vanuit de richting Utrecht:
Vanaf de A28 (Amersfoort-Utrecht) neemt u de afslag Den Dolder/Zeist-Oost (afrit 3). Aan het
einde van de afslag gaat u rechtdoor bij de stoplichten. Na ongeveer 400 meter ziet u
Handelscentrum Zeist aan de rechterkant. Neem de afslag (vlak na de bushalte) naar het
Handelscentrum. Onze oogkliniek bevindt zich op nummer 42.
Vanuit de richting Amersfoort:
Vanaf de A28 (Utrecht-Amersfoort) neemt u de afslag Den Dolder/Zeist-Oost (afrit 3). Aan het
einde van de afslag gaat u rechtsaf op de rotonde. Verderop op de kruising gaat u bij het
stoplicht rechtsaf richting Zeist. Na ongeveer 400 meter ziet u Handelscentrum Zeist aan de
rechterkant. Neem de afslag (vlak na de bushalte) naar het Handelscentrum. Onze oogkliniek
bevindt zich op nummer 42.
Per openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer:
Lijn 52 (Utrecht CS naar Amersfoort NS), halte Handelscentrum Zeist
Lijn 56 (Amersfoort NS naar Wijk bij Duurstede), halte Handelscentrum Zeist
Lijn 56 (Driebergen-Zeist NS naar Amersfoort NS), halte Handelscentrum Zeist
Lijn 59 (Hilversum NS naar busstation Zeist), halte Handelscentrum Zeist
Onze adresgegevens
Oogkliniek Heuvelrug
Huis ter Heideweg 42
3705 LZ ZEIST
Telefoon :
(030) 744 03 90
E-mail :
[email protected]
Internet :
www.oogkliniekheuvelrug.nl
Facebook :
www.facebook.com/oogkliniekheuvelrug
36
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Last but not least
Waarom Oogkliniek Heuvelrug?
In onze enquête noemden mensen die u voorgingen:

Volledige en eerlijke informatie;

Professionele en persoonlijke behandeling;

Grote ervaring;

Korte wachttijden;

Prettige en servicegerichte omgeving;

Uitstekende nazorg;

ZKN- en NOG-gecertificeerd.
Recht op informatie
U mag van ons verwachten dat we u helder informeren over alles wat bij uw behandeling komt
kijken. Hoeveel en welke informatie u precies krijgt, is een samenspel tussen u en uw behandelaar. U
bepaalt immers ook zelf wat u graag wilt weten. Dat neemt niet weg dat u altijd recht heeft op
informatie over:

de werkwijze van Oogkliniek Heuvelrug;

het vooronderzoek;

de medicijnen die we daarbij toedienen en wanneer ze zijn uitgewerkt;

de resultaten van het vooronderzoek en de conclusie van de oogarts;

het behandelplan en de behandeling zelf;

de manier waarop u zich thuis hoort voor te bereiden op de behandeling;

wat u na de behandeling thuis wel en niet mag doen;

de risico’s;

de kosten.
In deze brochure vindt u hierover alle algemene informatie. Tijdens het vooronderzoek gaan we
dieper in op uw persoonlijke omstandigheden.
37
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
Informatieplicht
Het is belangrijk dat u de optometrist en oogarts duidelijk en volledig informeert. Op die manier
kunnen we een goede diagnose stellen en kunnen we u de juiste behandeling adviseren. Dat is
uiteraard in uw eigen belang.
Toestemming vooraf
We kunnen u alleen behandelen als u daarvoor (van tevoren) schriftelijk toestemming heeft gegeven.
U ontvangt van ons een toestemmingsformulier. Lees het alstublieft goed door. Met uw
handtekening geeft u ons uw akkoord.
Op tijd betalen
Het bedrag dat u ons verschuldigd bent voor de behandeling, moet zijn voldaan voordat u de
behandeling ondergaat. We willen u er graag nogmaals op wijzen dat de Nederlandse
ziektekostenverzekeraars de kosten van refractiechirurgie niet standaard vergoeden.
Advies opvolgen
We vragen u vriendelijk onze adviezen nauwlettend op te volgen. Dat zorgt voor een zo goed
mogelijk resultaat.
Uw privacy
U kunt ervan op aan dat Oogkliniek Heuvelrug de Wet op de privacy nauwgezet naleeft. Dit
betekent dat:

de inhoud van uw medisch dossier uw bezit is;

u te allen tijde uw dossier kunt inzien;

u desgewenst een afschrift van uw dossier krijgt;

uw dossier verder uitsluitend toegankelijk is voor de behandelend oogarts en optometrist;

uw gegevens niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.
Klachten
Oogkliniek Heuvelrug stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u
toch niet tevreden zijn, dan hopen we dat u dat bij ons meldt. Het is altijd verstandig eerst te
38
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx
gaan praten met de betrokken persoon. Misschien is er sprake van een misverstand. Oogkliniek
Heuvelrug kan vervolgens samen met u naar een oplossing zoeken.
Tot slot
We hechten veel waarde aan wederzijds vertrouwen. Oogkliniek Heuvelrug doet er alles aan
om u met een goed gevoel en goede ogen naar huis te laten gaan.
Heeft u vragen of is iets u nog niet helemaal duidelijk? Onze laserconsulenten zijn u graag van dienst.
Ze zijn te bereiken via telefoonnummer (030) 744 03 90 of per mail:
[email protected]
Meer informatie vindt u op onze website www.oogkliniekheuvelrug.nl.
Deze brochure is tot stand gekomen volgens de richtlijnen van het Nederlands Gezelschap voor
Refractiechirurgie (NGRC).
39
Brochure Brilvervangende chirurgie - maart 2016.docx