Muziekgebouw aan `t IJ – Bimhuis Conservatorium

Commentaren

Transcriptie

Muziekgebouw aan `t IJ – Bimhuis Conservatorium
20 – 21 – 22 – 23
NOVEMBER 2014 - AMSTERDAM - NL
Muziekgebouw aan ’t IJ – Bimhuis
Conservatorium van Amsterdam
www.saxfestival.nl
LOCATIES
from
SAx was born. For nearly a century
Henri Selmer Paris has risen to the
challenge of this great inventor – to
adapt and evolve the saxophone for
the modern day – now introducing
the limiTed ediTion AlTo SAx.
Conservatorium van ­
Amsterdam
Oosterdokskade 151
1011 DL Amsterdam
020 - 527 7550
[email protected]
COLOFON
SAX14 is een initiatief van de Stichting Adolphe
Sax Revisited in samenwerking met Muziekgebouw
aan ’t IJ, Bimhuis, Conservatorium van Amsterdam,
Nederlands Kamerorkest, Asko|Schönberg en vele
anderen.
Bestuur Stichting Adolphe Sax Revisited
Voorzitter: Corine Haitjema
Secretaris: Hans van Beers
Penningmeester: Paul van Boekel
Lid: Siebe Riedstra
Lid: Roy Schijff
Lid: Fons van Esch
Lid: Sjoerd van den Berg
Organisatie SAX14
Artistiek leider: Arno Bornkamp
Zakelijk leider: Harm Witteveen
Productie: Sanne Bouman
Productie assistenten: Milou de Rooij,
Floor Pletzers, Ingrid Jurna
Vrijwilligerscoördinator: Rosanne Pijfers
Fondsenwerving: B&D Funding
Marketing: Tanja de Jager
Publiciteit & PR: Babette Roelandschap
Social Media: Cato Duyvis
Samenstelling programmaboek: Laura Jonker
Vormgeving: Diana Beekvelt
Festivalfotograaf: Ronald Knapp
Website: Cobra Systems
Speciale dank aan
Alle vrijwilligers
We mogen ons gelukkig prijzen met een geweldige line-up: we hebben
de internationale en nationale saxofoontop naar Amsterdam kunnen halen
om bijzondere concerten te geven. Branford Marsalis, Claude Delangle,
Candy Dulfer - de lijst is te lang om hier op te noemen. Ze worden begeleid
door Nederlandse topensembles. Er is ook ruime aandacht voor educatie:
er zijn veel activiteiten gepland voor en door conservatoriumstudenten en
een belangrijke plaats is ingeruimd voor de amateursaxofonist.
Ondanks haar relatief korte bestaan heeft de saxofoon een rijke historie
achter zich, die binnen het festival in verschillende concerten wordt belicht.
Verder is er een expositie van verschillende saxofoons en worden er films
vertoond. Maar de saxofoon is vooral het instrument van de toekomst:
vandaar de compositie-opdrachten, die dit festival heeft uitgeschreven
(tijdens SAX14 zijn vijf wereldpremières te horen!) en de opvallende plaats,
die wordt toebedeeld aan jong saxofoontalent.
Zo’n ambitieus festival komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Ik wil uit
naam van onze stichting Adolphe Sax Revisited onze partners bedanken.
Allereerst het Muziekgebouw aan 't IJ en het Bimhuis, die onze gastheren
zijn. In het Conservatorium van Amsterdam vinden de masterclasses
voor professionele studenten plaats. Asko|Schönberg en het Nederlands
Kamerorkest nemen twee avondconcerten voor hun rekening.
Last but not least wil ik de Marinierskapel der
Koninklijke Marine, de Dutch Concert Big Band
­ vA-Saxensemble speciaal vermelden
en het C
vanwege hun belangeloze medewerking aan
SAX14.
En natuurlijk had dit festival nooit
georganiseerd kunnen worden zonder de
financiële ondersteuning van de verschillende fondsen
en sponsoren.
Ik wens u veel plezier bij SAX14. Met zoveel
saxofoonmuziek kan dat geen probleem zijn!
Arno Bornkamp
Artistiek directeur
fo
to
:
www.selmer.fr
Ik had ook een droom: een festival organiseren met de saxofoon als
centraal instrument, waarin alle verschillende muzieksoorten samenkomen:
klassiek, jazz, pop- en wereldmuziek. De saxofoon is van alle bestaande
muziekinstrumenten het beste in staat uiteenlopende muzikale karakters
uit te beelden en komt zo het dichtst in de buurt bij de menselijke stem.
De 200e geboortedag van Adolphe Sax op 6 november 2014 is een
prachtige aanleiding om mijn droom waarheid te laten worden: SAX14.
ts
Two hundred years ago Adolphe
na
r
BIMHUIS
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam
Algemeen: 020 - 788 2150
[email protected]
Kassa: 020-788 2188
[email protected]
Adolphe Sax (1814-1894) had een droom: het creëren van een
blaasinstrument, dat zo sterk kon klinken als een koperen blaasinstrument,
zo virtuoos als een houten blaasinstrument en zo fijnzinnig als een
strijkinstrument. Zijn droom werd werkelijkheid, toen hij dat instrument
rond 1840 ontwikkelde en naar zichzelf vernoemde: de 'saxofoon'. Het bleef
niet bij één type: het werd een hele familie van zeven saxofoons van hoog
(sopranino) tot laag (contrabas).
Le
n
Henri
Welkom,
ep
to
Muziekgebouw aan ’t IJ
Piet Heinkade 1
1019 BR Amsterdam
Algemeen: 020 - 788 2010
Kassa: 020 - 788 2000
[email protected]
Jo
Adolphe
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
3
Donderdag 20 nov
TIJD
Grote Zaal
Kleine Zaal
EntreeHal
WARMING-UP
9:00
9:15
9:30
REPETITIE
9:45
STUDENTEN­ORKEST
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
REPETITIE
­SOUNDPAINTING
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
LEZING
JEAN-MARIE
14:00
LONDEIX
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
SAXOPHONE
16:45
QUARTET DELIGHT
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
WERELD MUZIEK
SCHOOL HAARLEM
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
SAXOPHONE QUARTET DELIGHT
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45 ASKO|SCHÖNBERG
+ SOLISTEN:
21:00
COMPOSITION WITH
21:15
RED, YELLOW AND
21:30
BLUE
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
20
Atrium /
Foyerdeck
21
BIMHuis
Klankspeeltuin
EDITION SAX:
ADOLPHE SAX
HOMMAGE
SAX CINEMA /
SAX EXPO
NIELS BIJL
IN CONCERT
WORKSHOP
MICHAEL MOORE
SAX EXPO
DEMO
INLEIDING
­OPENINGSCONCERT
SAX CINEMA /
SAX EXPO
ALL
ELLINGTON
SPOEDCURSUS
SAXOFOON SPELEN
TIJD
Grote Zaal
WARMING-UP
9:00
9:15
9:30
REPETITIE
9:45
STUDENTENORKEST
10:00
10:15
10:30
10:45
REPETITIE
11:00
SOUNDPAINTING
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
RAAF HEKKEMA:
13:00 BACH EN PAGANINI
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
BRANFORD
MARSALIS:
16:00
WORKSHOP JAZZ
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
NEDERLANDS
20:45 KAMERORKEST MET
21:00
O.A. BRANFORD
MARSALIS:
21:15
THE SAXOPHONE
21:30
NOW AND THEN
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
Concerten
4
Kleine Zaal
vrijdag 21 nov
Atrium /
Foyerdeck
EntreeHal
BIMHuis
Klankspeeltuin
DUO ZAVASAX:
INVENTION
Clinic D'addario
Woodwinds / Rico
SAX CINEMA /
SAX EXPO/
FESTIVALMARKT
VINCENT
LÊ QUANG:
LE CORTÈGE
DE MABS
SAXOFOONLES
(SANDER
BEUMER)
WORKSHOP
BEGINNEN MET
IMPROVISEREN
BERLAGE'S COLLAGE
SPOEDCURSUS
SAXOFOON SPELEN
PRES. MUZIEKSCHOOL
AMSTERDAM
SAX EXPO
DEMO
PRESENTATIE
SAXOPEN
Zelf spelen
MASTERCLASS
JAMES CARTER
Saxophone
Quartet Delight
SAX CINEMA /
SAX EXPO/
FESTIVALMARKT
Soundpainting
James Carter
Organ Trio
Zien en luisteren
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
Leren en ontmoeten
Ontdekken
5
zaterdag 22 nov
TIJD
Grote Zaal
Kleine Zaal
WARMING-UP
9:00
9:15
REPETITIE
STUDENTEN9:30
ORKEST
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
RECITAL
11:15
PAQUITO D'RIVERA
WORKSHOP BARITON
11:30
I.S.M. YAMAHA
INSTITUUT
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
SAXOPHONE
13:15
QUARTET DELIGHT
13:30
13:45
14:00
14:15
MARINIERSKAPEL
14:30
DER KONINKLIJKE
14:45
MARINE
15:00
+
15:15
SOLISTEN
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
MEET & GREET
17:15
CLAUDE DELANGLE
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45 DAVID, MLEKUSCH
en CARTER:
21:00
THE HALLUCINATING
21:15
WORLD OF THE
21:30
SAXOPHONE
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
22
EntreeHal
23
Atrium /
Foyerdeck
BIMHuis
Klankspeeltuin
REPETITE
MEGA SAX
ORKEST
SAXOFOONLES
(FEMKE IJLSTRA)
SAX CINEMA /
SAX EXPO /
FESTIVALMARKT
KLANKSPEELTUIN
Clinic Yamaha
JACOBTV'S
BOOMBOX
Spoedcursus
Saxofoonspelen
MEGA SAX ORKEST
SAX EXPO
DEMO
BARITONES!
SAX CINEMA /
SAX EXPO /
FESTIVALMARKT
JAZZ MET JOOST
PATOCKA TRIO
+ MYSTERY GUEST
TIJD
Grote Zaal
WARMING-UP
9:00
9:15
9:30
REPETITIE
9:45
STUDENTEN10:00
ORKEST
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30 FANTASTIQUE!
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30 SLOTCONCERT
21:45 CANDY DULFER
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
Concerten
6
Kleine Zaal
EntreeHal
Atrium /
Foyerdeck
zondag 23 nov
BIMHuis
Klankspeeltuin
STUDIO 1
KINDERCONCERT
DE RIJKE
BRAMENPLUKKER
DICKE LUFT:
CARILLON
SAX CINEMA /
SAX EXPO
PRESENTATIE
INT.ALKEMA
COMPOSITION
CONTEST
CLINIC
TWAALFTOONS­
IMPROVISATIE
WORKSHOP
JAZZ­
IMPROVISATIE
Double
espresso:
ROARING
TWENTIES
EXPRESS
KLANKSPEELTUIN
KINDERVOORSTELLING:
ADOLPHE EN
DE APEN
SAX EXPO
DEMO
DUTCH
CONCERT
BIG BAND +
SOLISTEN
SAXOPHONE
QUARTET DELIGHT
SAX CINEMA /
SAX EXPO
Zelf spelen
Zien en luisteren
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
Leren en ontmoeten
Ontdekken
7
concerten
concerten
WOENSDAG 19 NOVEMBER
SAX14 KICK OFF
20:15 – 22:00 uur
DONDERDAG 20 NOVEMBER
DONDERDAG 20 NOVEMBER
Voorafgaand aan de
officiële ­opening van SAX14
een spectaculaire kick off
NIELS BIJL IN C
­ ONCERT
15:00 – 15:45 uur
Gevarieerde solo's voor
­tenorsaxofoon
Bimhuis
Conservatorium van Amsterdam
Niels Bijl, tenorsaxofoon
Duo Sax & Stix
Eva van Grinsven, saxofoons,
Ramon Lormans, ­slagwerk
PROGRAMMA
PROGRAMMA
Sax & Stix
Misha Sporck – Reflections
Georges Gershwin – Andante con moto
et poco rubato (uit: Three Preludes)
Nils Martinsen – Burst
Isaac Albeniz – Serenata & Capricho Catalan
(uit: España)
Louis Andriessen – Plain Chant
Johann Sebastian Bach – Largo
(uit: Pianoconcert nr. 5, BWV 1056)
Ebonit Saxophone Quartet
Franz Schubert (arr. Ebonit) – Strijkkwartet nr. 13
in a klein ‘Rosamunde’ (D.804)
Valentin Villard – Sonata
Leo van Oostrom
Adolphe Sax
­Hommage
12:30 – 13:15 uur
De geschiedenis van de sax
met Edition Sax
Bimhuis
Edition Sax
Leo van Oostrom, saxofoon
Eddy van Dijken, piano
Sax & Stix
8
Hoe klinken de eerste saxofoons die Adolphe Sax bouwde?
Nederlands saxofoonpionier Leo van Oostrom laat het
horen op verschillende instrumenten uit zijn fantastische
verzameling, samen met pianist Eddy van Dijken.
Van Oostrom bespeelt en licht de bijzondere en zeldzame
leden van de uitgebreide saxofoonfamilie toe, waaronder
de C-melody, de stritch, de saxello, de Conn-O-Sax en
de Wannee-sax. Ook zal hij vier originele Adolphe Sax
instrumenten bespelen, een sopraan-, alt-, tenor- en bariton­
saxofoon.
Daan Manneke
DONDERDAG 20 NOVEMBER
Bijl brengt een rijke variëteit aan muziek voor tenorsaxofoon
solo. Zeven nieuwe werken van bevriende musici en componisten tonen de onbegrensde mogelijkheden van dit instrument: van rock tot minimal music, van verstilling tot subtiele
humor. Om de lyrische kwaliteiten van de tenor te benadrukken is het programma gelardeerd met delen uit de Fantasieën van Telemann. De Nederlandse saxofonist Niels Bijl is
een ware specialist op de tenorsaxofoon. Vreemd genoeg is
dit type saxofoon, dat zo’n rijke traditie kent aan bekende
namen uit de jazz (denk aan Coleman Hawkins, Ben Webster,
Dexter Gordon of John Coltrane), in de klassieke saxofoontraditie niet zo ruim vertegenwoordigd door specialisten.
Hier brengt Niels Bijl eigenhandig verandering in.
Karin van der Meul
Ebonit Saxophone Quartet
Simone Müller, sopraansaxofoon,
Dineke Nauta, ­altsaxofoon
Johannes Pfeuffer, tenorsaxofoon,
Paulina Kulezsa, baritonsaxofoon
Aletta Becker
Folkert Buis - The Sky Below
Georg Philipp Telemann - Fantasia nr 2 in a klein
Jan Menu - Little Bird (Depressed)
Georg Philipp Telemann - Fantasia nr 3 in b klein
Jabra Latham - The Second Thing
Georg Philipp Telemann - Fantasia nr2 in a klein
Martin Kay - Be Twine
Georg Philipp Telemann - Fantasia nr 8 in e klein
Katharina Thomsen - Jump
Ronald Moelker - Ithaca
Georg Philipp Telemann - Fantasia Nr 6 in d klein
Rob Horsting - nieuw werk (wereldpremière)
Niels Bijl
SAX IN DE RUIMTE
18:15 – 18:45 uur
Muziekschoolleerlingen laten muziek
maken en bewegen samengaan
Entreehal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Saxofoonleerlingen van de Wereld Muziek School Haarlem
PROGRAMMA
Daan Manneke – Zeer dichte mist boven het Y. Later
op de dag opklaringen vanuit Het Muziekgebouw.
Voor amateurmusici is het vaak een openbaring om te
merken dat muziek maken en beweging elkaar geweldig
­aanvullen. De saxofoonleerlingen van de Wereld Muziek
School Haarlem laten zien en horen hoe die twee perfect
samengaan in een speciaal voor hen gecomponeerd werk
van Daan Manneke. De componist over het stuk:
‘Stel je een grote ruimte voor met veel mensen die allemaal
gedempt met elkaar praten. Er komt een persoon binnen die
om stilte vraagt en hij begint kort iets te vertellen. Meteen
na zijn betoog komt er weer leven in het gezelschap, maar
nu lijkt het een beetje op ongeorganiseerd stemmen van een
orkest. De spreker van zojuist begint met verheffing van stem
nog wat verder te spreken. De aanwezigen vallen hem in de
rede en er begint behoorlijk wat gedonder van te komen.
Een klein groepje begint opeens een heel ander geluid te
maken. Iedereen krijgt dat in de gaten en wonder boven
wonder gaat iedereen met dat muziekje ook aan de gang;
tenslotte eindigt iedereen met dat stille, goede geluid.’
9
concerten
concerten
DONDERDAG 20 NOVEMBER
DONDERDAG 20 NOVEMBER
20:15 – 22:15 uur
COMPOSITION WITH RED,
YELLOW AND BLUE
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Asko|Schönberg + Aurelia Saxofoon Kwartet
Artvark Saxophone Quartet
Silbersee (ex VOCAALLAB)
Etienne Siebens - dirigent
Ties Mellema – saxofoon
Fanny Alofs – spreekstem
PROGRAMMA
Franco Donatoni - Hot
JacobTV - Tipperary Concerto
Peter van Onna - Clash of Cultures
Artvark Saxophone Quartet – Improvisaties op Facing
Death van Louis Andriessen en Bluestories
Louis Andriessen - De Stijl
Het toonaangevende ensemble voor nieuwe muziek,
Asko|Schönberg, is deze avond uitgebreid met topsaxofonisten. Als solist, solistengroep en in het ensemble.
ALL ELLINGTON
Ties Mellema soleert in Hot waarin de componist Franco
Donatoni de sfeer van oude jazz geweldig weet te treffen.
Het Aurelia Saxofoon Kwartet speelt Tipperary C
­ oncerto
van JacobTV als solisten-groep bij Asko|Schönberg.
Het Tipperary Concerto is met financiële steun van het
Fonds Podiumkunsten geschreven in opdracht van SAX14
ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog, die precies
100 jaar geleden begon. ‘It's a long way to Tipperary’
was het geuzenlied, waarmee de soldaten in de loopgraven
destijds de moed erin hielden. Hoewel het lied nauwe­
lijks in Jacob's werk opduikt, ademt het werk wel de
melancholie (met name in het prachtige begin­gedeelte
voor saxofoonkwartet) en ook optimisme dat met het
liedje verbonden is. JacobTV laat in dit nieuwe stuk zijn
beproefde combinatie van lyrische en spectaculaire
­muziek horen. In het werk van Peter van Onna, waarin alle
aan het concert meewerkende saxofonisten de handen
ineen slaan, ontmoeten klassiek en jazz elkaar.
Na de pauze opent het Artvark Saxophone Quartet met
drie solostukken. Vervolgens spelen Asko|Schönberg,
­Artvark Saxophone Quartet en Silbersee (ex VOCAALLAB)
De Stijl; geïnspireerd op Mondriaans schilderijen
­Compositie met rood, geel en blauw en Victory ­
Boogie Woogie.
Voorafgaand aan het openingsconcert is er om 19:15 uur
een inleiding op Foyerdeck 1 met medewerking van onder
andere Hans Haffmans. Arno Bornkamp en JacobTV.
21:00 – 22:30 uur
Duke Ellington in een nieuw jasje
Bimhuis
All Ellington
Michael Moore, altsaxofoon en klarinet
Natalio Sued, tenorsaxofoon
Christian Ferlaino, baritonsaxofoon
Jimmy Sernesky, trompet
Eric Boeren, cornet
Joost Buis, trombone
Jodi Gilbert, zang
Oscar Jan Hoogland, piano
Wilbert de Joode, bas
Michael Vatcher, slagwerk
Maarten Kerkhof
ASKO|SCHÖNBERG
met o.a. AURELIA
SAXOFOON KWARTET
All Ellington is een concertserie in Zaal 100 en het Bimhuis,
waarin bekende maar ook minder bekende muziek van
­componist en orkestleider Duke Ellington nieuw leven wordt
ingeblazen. Dit keer brengt All Ellington een eigentijdse
All Ellington
vertaling van de klank en impact van de saxofoonsectie van
het orkest van Duke Ellington. Verwacht dus geen getrouwe
reconstructie maar geniet van muziek geïnspireerd op de
kenmerkende mentaliteit van het Ellington-orkest.
VRIJDAG 21 NOVEMBER
DUO ZAVASAX: INVENTION
Dit concert wordt opgenomen door Omroep
Max en live uitgezonden op Radio4.
11:00 – 12:00 uur
Duo Zavasax brengt oude
en nieuwe muziek samen
Duo Zavasax
Juani Palop, saxofoon
Javier Alloza, saxofoon
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
PROGRAMMA
Bach - 15 Inventionen voor alt- en
­tenorsaxofoon (BWV 772-786)
Santiago Báez - Anemoi
(Wereldpremière, opgedragen
­­aan ­Zavasax)
Paul Hindemith - Konzertstück
Christian Lauba - Adria
Asko|Schönberg
10
Gerrit Schre
De Spaanse saxofonisten Juani Palop
en Javo Alloza, oud-leerlingen van
het Conservatorium van Amsterdam,
­vormen samen het jonge duo Zavasax.
Ze brengen een combinatie van muziek
van J.S. Bach (zijn Inventionen) en
20e-eeuwse muziek (Hindemith, Lauba
and Baez). Een beproefde combinatie.
Hun aanstekelijke manier van muziek
maken staat garant voor een spannend
concert. Het duo is tevens artistiek
leiders van Alcosax, een Spaans festival
rondom de saxofoon, dat dit jaar voor
de 7e keer zal plaatsvinden.
Duo Zavasax
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
11
RAAF HEKKEMA:
BACH EN PAGANINI
Jonge topsaxofonisten op het podium
op zoek naar uitersten
Virtuoze vioolmuziek van Paganini
en Bach voor saxofoon
Bimhuis
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Berlage Saxophone Quartet
Lars Niederstraßer, sopraansaxofoon
Peter Vigh, altsaxofoon
Kirstin Niederstraßer, tenorsaxofoon
Eva van Grinsven, baritonsaxofoon
Raaf Hekkema, saxofoon
PROGRAMMA
Niccolò Paganini - Caprices (bewerking Raaf Hekkema)
Johann Sebastian Bach (arr. Raaf Hekkema) - Partita’s 1, 2 & 3
(BWV 1002, 1004 & 1006)
Zijn nieuwste project is gewijd aan de solomuziek van
J.S. Bach: minutieus uitgedokterde bewerkingen van diens
Partita’s voor viool. De CD die hij onlangs met dit werk uitbracht, werd zeer goed ontvangen.
PROGRAMMA
Vincent Lê Quang
VRIJDAG 21 NOVEMBER
VINCENT LÊ QUANG:
LE CORTÈGE DE
MABS
14:00 – 15:00 uur
Een concert met poëtische jazz
Bimhuis
Vincent Lê Quang, saxofoons
Giani Caserotto, elektrische gitaar
Saxofonist Vincent Lê Quang en gitarist Giani Caserotto,
­beiden uit Frankrijk, zijn specialisten in jazz en geïmproviseerde muziek. Zij brengen ‘verinnerlijkte’ muziek ge­
ïnspireerd op het werk van twee grote dichters:
Arthur Rimbaud en William Shakespeare. Shakespeare
beschrijft koningin Mab als een fee niet veel groter dan een
agaat, die geboorte geeft aan onze dromen. Arthur Rimbaud
stelt zich in zijn boek Les Illuminations het eindeloze gerucht
van de hele Mab optocht in het hart van gedroomde steden
voor. Het duo zal, met wanhopige liederen en stadsgeluiden,
de gedroomde steden van ónze tijd verkennen.
Raaf Hekkema
Dmitri Sjostakovitsj (arr. Peter Vigh) - Strijkkwartet nr. 8
Astor Piazzolla (arr. Johan van der Linden) – Milonga del Angel
Geert van Keulen – Derde saxofoonkwartet Chasing, Singing,
Dancing (wereldpremière)
Edvard Grieg (arr. Peter Vigh) – Bruiloftsdag op Troldhaugen,
Kobold (uit: Lyrische Stukken)
Het Berlage Saxophone Quartet laat de veelzijdigheid en het
brede kleurenspectrum van het saxofoonkwartet horen in
bewerkingen van de pittoreske Lyrische Stukken van Grieg,
­Piazzola’s meeslepende Milonga del Angel en de goedgekeurde
bewerking van het aangrijpende achtste strijkkwartet van
Sjostakovitsj. Daarnaast zal het spiksplinternieuwe saxo-
Berlage Saxophone Quartet
foonkwartet Chasing, Singing, Dancing van Geert van Keulen,
speciaal voor het BSQ geschreven, vandaag zijn wereldpremière
beleven. Van Keulen: ‘De flexibiliteit in de toonvorming, de
mogelijkheid om het menselijk zingen (en zelfs spreken!) te
benaderen - wat overigens ook één van de doelstellingen van
Sax zelf was - en de inherente virtuositeit maken de saxofoon
tot een ideaal jazz instrument. In mijn derde saxofoonkwartet
heb ik deze karakteristieken van de jazz gebruikt en verwerkt
op "klassieke” manier.’ Art Pepper, Charlie Parker, de jive, de
wals, de blues en Brahms zijn enkele van de inspiratiebronnen
die leidden tot dit kleurrijke werk.
VRIJDAG 21 NOVEMBER
PRESENTATIE ­MUZIEKSCHOOL ­AMSTERDAM
18:00 – 18:30 uur
Leerlingen van de muziekschool
in de spotlight
Entreehal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Sax Juniors
De Sax Juniors is een gloednieuw saxofoonorkest van Muziekschool Amsterdam. Het bestaat uit enthousiaste beginnende
saxofonisten van 10-13 jaar oud. Het zijn leerlingen van Muziek­
school Amsterdam, Muziekschool Amsterdam-Noord en
daarbuiten. De Sax Juniors worden geleid door Leon van Mil
en Monique Udo en spelen nummers in allerlei muziek­stijlen.
Jazz Juniors
De Jazz Juniors is één van de groepen in de familie van jazz­
ensembles van Muziekschool Amsterdam. De Jazz Juniors
hebben in de loop der jaren een naam opgebouwd als het
gaat om talentvolle kinderen met een passie voor jazz. Zij
treden regelmatig op en staan onder de bezielende leiding
van Peter Guidi.
Jazz Juniors
‘And in this state she gallops night by night
Through lovers' brain, and then they dream of love;
O'er courtiers' knees, that dream on court’sies straight;
O'er ladies' lips, who straight on kisses dream,
Which oft the angry Mab with blisters plagues,
Because their breaths with sweetmeats tainted are.’
(uit: Romeo en Julliet, akte I scene IV van Shakespeare)
Lê Quang dirigeert naast dit concert ook de repetities en
het concert ‘Soundpainting’, vanavond om 22:15 uur in de
Entreehal van Muziekgebouw aan ’t IJ.
12
BERLAGE’S ­COLLAGE
17:00 – 18:00 uur
12:30 – 13:30 uur
De muziekwereld werd in 2006 ‘opgeschrikt’ door de CD van
saxofonist Raaf Hekkema met de 24 Caprices van Paganini!
De technisch duizelingwekkende vioolmuziek van Paganini
spelen op saxofoon: Raaf Hekkema durft het aan. In zijn
bewerking van de virtuoze Caprices komen alle saxofoontechnieken aan bod en speelt hij zelfs meerstemmig. Voor
deze uitzonderlijke prestatie ontving hij in 2007 de CD-prijs
Echo Klassik.
VRIJDAG 21 NOVEMBER
Dinand van der Wal
VRIJDAG 21 NOVEMBER
concerten
Alexandre Tauveron
concerten
Sax Juniors
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
13
concerten
concerten
VRIJDAG 21 NOVEMBER
VRIJDAG 21 NOVEMBER
SOUNDPAINTING
NEDERLANDS KAMERORKEST
met o.a. BRANFORD MARSALIS
22:15 – 22:30 uur
Overweldigende saxofoonklanken
in de Entreehal
20:15 – 22:15 uur
Entreehal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Internationale saxofoonstudenten
Vincent Lê Quang, dirigent
THE SAXOPHONE NOW AND THEN
Nederlands Kamerorkest
Bas Wiegers, dirigent
Branford Marsalis, saxofoon
Claude Delangle, saxofoon
Arno Bornkamp, saxofoon
Santiago Báez, piano
Soundpainting is een vorm van geleide improvisatie voor
grote groepen. Het is een fascinerend proces van een
dirigent (Franse saxofonist en dirigent Vincent Lê Quang),
die door middel van een speciale, door Walter Thompson
ontwikkelde gebarentaal een groep musici met elkaar laat
samenspelen met behulp van uiteenlopende geïmproviseerde motieven. Doordat er goede muzikale 'afspraken'
worden gemaakt tijdens de repetities, kan er tijdens de
­uitvoering een spectaculair en spontaan effect ontstaan.
PROGRAMMA
Darius Milhaud - La création du monde
Frank Martin - Ballade
Sally Beamish - The Imagined Sound of Sun on Stone
Georges Bizet - Selectie uit de originele toneelmuziek
voor L’Arlésienne
Santiago Báez - L’Arlésienne Fantasy Concert
Philippe Geiss - Sax Heroes
Vincent Lê Quang
VRIJDAG 21 NOVEMBER
JAMES CARTER ­ORGAN TRIO
SAX14 haalt de beste saxofonisten ter wereld naar
­Nederland. Branford Marsalis, Artist in Residence van
het festival, Claude Delangle en artistiek leider Arno
Bornkamp zijn te gast tijdens dit concert met topwerken
uit het repertoire voor altsaxofoon.
22:30 – 23:30 uur
De energie knalt van het podium met
Hammondorgel en Carter op sax
Bimhuis
James Carter Organ Trio
James Carter, saxofoon
Gerard Gibbs, Hammond B3 orgel
Leonard King Jr., drums
Saxofoongigant Branford Marsalis is te horen in het
eerste saxofoonconcert van Sally Beamish, de Engelse
componiste waar Marsalis veel mee samenwerkt. Klassiek
saxofoonlegende Claude Delangle brengt Frank Martins Ballade voor saxofoon en virtuoos Arno Bornkamp
speelt een werk van Santiago Báez naar Bizets muziek
voor het toneelstuk L’Arlésienne. Dit feestelijke SAX14
concert opent met Milhauds o
­ pzwepende La création
du monde en eindigt met Sax Heroes. Tijdens dit stuk van
Philippe Geiss, wat in opdracht van de Eduard van Beinum
Stichting is gecomponeerd, slaan de sax-solisten van de
avond, aangevuld met orkestsaxofonist Niles Bijl, de handen
­ineen met het Nederlands Kamerorkest!
Toen saxofonist James Carter (Detroit, 1969) in 1993 debuteerde met zijn album ‘JC on the Set’, zorgde hij voor een
oproer binnen de Amerikaanse jazzwereld. Met zijn machtige
geluid en enorme energie wordt Carter inmiddels gerekend
tot de beste jazzartiesten van zijn generatie. Zijn Organ Trio
is zijn langst lopende band, waarmee hij al meerdere keren
het Bimhuis veroverde. De beproefde combinatie van tenorsax en Hammondorgel zorgt voor een opzwepende rit door
100 jaar Afro-Amerikaanse muziek, van swing en bop tot
funk en r&b.
Branford Marsalis
Marco Borggreve
Ingrid C. Hertfelder
Ronald Knapp
Delen van dit concert worden op 23 november
uitgezonden door omroep Max op Radio 4.
Claude Delangle
14
Arno Bornkamp
Nederlands Kamerorkest
James Carter Organ Trio
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
15
concerten
concerten
ZATERDAG 22 NOVEMBER
RECITAL PAQUITO
D’RIVERA
I.S.M. YAMAHA
11:00 – 12:00 uur
Heerlijke Latin groove met 'Paqman'
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Paquito D’Rivera, saxofoon
Alex Brown, piano
In de Latin-jazz is geen grotere saxofonist te vinden dan de
in New York woonachtige Cubaan Paquito D’Rivera, ook wel
de ‘Paqman’ genoemd. Samen met zijn pianist Alex Brown
speelt hij Latin tunes waarin zijn virtuositeit en aanstekelijke
saxofoongeluid zorgen voor een heerlijke Latin groove. Ook
presenteert hij zijn net uitgekomen biografie My Sax Life.
Dit recital wordt aangeboden door Yamaha Europe.
Paquito D’Rivera
Marinierskapel der Koninklijke Marine
ZATERDAG 22 NOVEMBER
MARINIERSKAPEL
DER KONINKLIJKE
MARINE + SOLISTEN
14:00 – 16:00 uur
Klassiek en jazz met saxofoon­
solisten en Marinierskapel
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Marinierskapel der Koninklijke Marine
Norbert Nozy, dirigent
Peter Kleine Schaars, dirigent
Allard Buwalda, saxofoon, presentator
Claude Delangle, saxofoon
Jean-Pierre Cnoops, saxofoon
René Hendrickx, saxofoon
Otis Murphy, saxofoon
Dick de Graaf, saxofoon
PROGRAMMA
Vic Legley - Le Bal des Halles
Claude T. Smith - Fantasia for Alto Sax and Band
(solist Otis Murphy)
Paule Maurice (arr. M. Jense) - Tableaux de Provence,
Suite for Alto Sax and Orchestra
(solist Jean-Pierre Cnoops)
Luis Serrano Alarcon - Concertango (solist Otis Murphy)
Roger Boutry - Divertimento voor sax en orkest
(solist Claude Delangle)
16
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
Tom Manders/Dorus (arr. Gert D. Buitenhuis) Zorg dat je erbij komt!
Johnny Mandel (arr. Sammy Nestico) The Shadow of your Smile (solist Rene Hendrickx)
Dick de Graaf (arr. Joan Reinders) Doubtfull Sound (solist Dick de Graaf)
Hoagy Carmichael (arr. Ilja Reingoud) Georgia on my Mind (solist Allard Buwalda)
Ilja Reingoud - Eyes to Wonder (solist Dick de Graaf)
Rogier van Otterloo (arr. Rob Horstink) Mistige Rooie Beest (solist Allard Buwalda)
Dick de Graaf (arr. Henk Huizinga) - Public Enemy
(solist Dick de Graaf)
Steve Porcaro & John Bettis (arr. Frank Uyttebroeck) Human Nature (solist Allard Buwalda)
De Marinierskapel is hét toonaangevende, professionele
harmonieorkest van Nederland, met een prachtige saxofoonsectie aangevoerd door de Limburgse saxofonist
Jean-Pierre Cnoops. Samen met topsolisten brengt het
orkest een afwisselend programma: Frans klassiek (met
Delangle en Cnoops), Amerikaans klassiek (met Murphy)
en Amerikaanse jazz (met Buwalda en de Graaf).
Tip voor concertbezoekers met kinderen:
Tegelijk met dit concert is er een speciale SAX14-workshop in de Klankspeeltuin voor kinderen (7+). Zij kunnen
de workshop volgen, terwijl hun ouders, grootouders of
begeleiders het concert bezoeken.
Dit concert wordt opgenomen door Omroep
Max en op 23 november uitgezonden op Radio4.
17
concerten
concerten
ZATERDAG 22 NOVEMBER
ZATERDAG 22 NOVEMBER
BARITONES!
JACOBTV’S BOOMBOX
16:30 – 17:30 uur
PROGRAMMA
19:30 – 20:00 uur
Uit je dak met toppers op
­baritonsaxofoon
Bimhuis
JacobTV – Pitch Black, Take a Wild Guess, Postnuclear
­Winterscenario no.10, Garden of Love, Jesus is Coming,
Body of your Dreams
Entreehal, Muziekgebouw aan ’t IJ
De op dit moment wereldwijd meest uitgevoerde Nederlandse
componist is Jacob ter Veldhuis, ook wel bekend als JacobTV.
Zijn composities voor saxofoons en boombox – muziek met
een soundtrack – zijn doorspekt met blues, jazz en pop en
slaan een brug tussen hedendaagse muziek en maatschappelijke thema’s. Het Amstel Quartet speelt een selectie uit deze
Boombox-stukken.
The Four Baritones
Ties Mellema, baritonsaxofoon
Niels Bijl, baritonsaxofoon
Claude Delangle, baritonsaxofoon
Arno Bornkamp, baritonsaxofoon
m.m.v. Jan Menu, baritonsaxofoon
Amstel Quartet speelt met jazz en pop
doorspekte Boombox-stukken
Amstel Quartet
Remco Jak, sopraansaxofoon
Olivier Sliepen, altsaxofoon
Bas Apswoude, tenorsaxofoon
Ties Mellema, baritonsaxofoon
ZATERDAG 22 NOVEMBER
Vincent David
PROGRAMMA
Alexander Skrjabin (arr. Jan Menu) - Prelude Opus 16 nr 1
Anonymus (arr. Niels Bijl) - O Virgo Splendens
Gioacchino Rossini (arr. Niels Bijl) - Resta Immobile
Pavel Tjesnokov - Salvation is Created
Astor Piazzolla (arr. Marijke van Uden) – Preparense
John Dowland (arr. Michael Jamieson) - Go Chrystal Tears
Survivor (arr. Folkert Buis) - Eye of the Tiger
Het Bariton Instituut is een initiatief van jazz saxofonist Jan
Menu en klassiek saxofonist Niels Bijl. Zij delen een ‘onvoorwaardelijke liefde’ voor de baritonsaxofoon, het saxofoontype, dat een diepe laagte koppelt aan een enorme lyrische
potentie. Het Bariton Instituut presenteert zich naar aanleiding van de middagworkshop met verschillende arrangementen voor baritonsaxofoon ensemble. Bijzondere feature
van dit concert: een All Star line-up van topbaritonsaxofonisten die allen verbonden zijn aan het wereldberoemde
concept The Four Baritones: Ties Mellema, Arno Bornkamp,
Claude Delangle en natuurlijk Niels Bijl en Jan Menu.
DAVID, MLEKUSCH
en CARTER:
THE HALLUCINATING
WORLD OF THE
SAXOPHONE
20:15 – 22:15 uur
Virtuoze en magische
­saxofoon­klanken met
David, Carter en Mlekusch
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Vincent David, altsaxofoon
James Carter, tenorsaxofoon
Lars Mlekusch, sopraan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon
PROGRAMMA
Marco Borggreve
Pierre Boulez - Dialogue de l’ombre double
voor saxofoons en elektronica
Improvisatie James Carter op tenorsaxofoon
Duo improvisatie Vincent David en James Carter
Giorgio Netti - Affrettandosi verso il Centro
della Luce risonante
James Tenney - Saxony
Amstel Quartet
Guillermo Lago
MEGA SAX ORKEST
18:30 – 19:00 uur
Saxofoonorkest doet Muziekgebouw op haar grondvesten schudden
Entreehal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Guillermo Lago – El Maestrat (Ares del maestrat, Vilafamés, Embassament d’Arenós)
Optreden in Muziekgebouw aan ’t IJ. Niet voor iedereen weggelegd. Maar wel als je
saxofoon speelt! Amateurs, studenten en professionals vormen samen het Mega Sax
Orkest. Nu barst SAX14 echt los. Na 1 repetitie speelt het orkest de wereldpremière
van een speciaal voor haar gecomponeerd werk van Guillermo Lago (alias Willem
van Merwijk).
18
The Four Baritones
Karin ven der Meul
ZATERDAG 22 NOVEMBER
Wil je meespelen met dit concert?
Schrijf je voorafgaand aan het festival in voor de workshop
om 11:00 uur via [email protected] onder vermelding van ‘Workshop Bariton Instituut’. Let op: op vertoon van
een dagkaart is deze workshop gratis!
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
De ongekend virtuoze Vincent David speelt Dialogue de
l’ombre double van Pierre Boulez, dat wordt gekenmerkt
door buitelende motieven die worden gecombineerd met
van tevoren opgenomen saxofoonklanken. James Carter,
een van de meest toonaangevende Amerikaanse jazz-saxofonisten van dit moment, laat vervolgens veel verschillende
stijl­elementen in zijn improvisaties terugkomen. Nog spannender: David en Carter samen op het podium.
Mlekusch roept na de pauze met Giorgio Netti’s zachte
multiphonic-muziek een totaal eigen, magische klankwereld
op. In Saxony van James Tenney wordt de saxofoon eerst
tot een metalen buis gereduceerd, waarop slechts één toon
wordt voortgebracht. De daaruit voortvloeiende boventonen
verruimen ons muzikale bewustzijn.
19
concerten
concerten
ZATERDAG 22 NOVEMBER
ZONDAG 23 NOVEMBER
Baiba Yurkevich
JAZZ MET JOOST PATOCKA
TRIO + Mystery Guest
ZONDAG 23 NOVEMBER
DICKE LUFT:
CARILLON
PRESENTATIE ­INTERNATIONAL ALKEMA
­COMPOSITION ­CONTEST
12:00 – 12:45 uur
13:30 – 14:30 uur
Dicke Luft brengt
stuk gebaseerd op
de ‘Toonklok’
Hoogtepunten compositiewedstrijd
met cross-over
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Bimhuis
Duo Lind´n Kelder
Johan van der Linden, saxofoon
Henry Kelder, piano
Saxophone Quartet Dicke Luft
Dick de Graaf, tenorsaxofoon
Arno Bornkamp, sopraansaxofoon
Werner Janssen, altsaxofoon
Nils van Haften, baritonsaxofoon
PROGRAMMA
PROGRAMMA
Joost Patocka
22:30 – 23:30 uur
Grote Mystery Guest op het podium met
het trio van Joost Patocka
Bimhuis
Joost Patocka Trio
Joost Patocka, drums
Miguel Rodriguez, piano
Thomas Rolff,
contrabass
Mystery Guest!
Dé surprise-act van
SAX14: een concert met
heerlijke j­ azzstandards
van grote klasse en
zonder poespas.
Het trio van de
Nederlandse drummer
Joost Patocka wordt
aangevuld met een
Mystery Guest van
wereldformaat.
Dick de Graaf - Carillon
Dick de Graafs compositie Carillon is
gebaseerd op de ‘Toonklok’ van Peter
Schat. Deze compositiemethode geeft
De Graaf de mogelijkheid om compositie en improvisatie op een nieuwe
manier aan elkaar te koppelen. Carillon
bestaat uit twaalf stukken voor elk
uur, waarvan elk stuk correspondeert
met het uur van de ‘Toonklok’. Dit idee
heeft hij vertaald naar twaalf korte riffs,
waar de improvisaties uit voortvloeien.
Antonio Bonazzo – PLUTO (2012)
Mirjana Veljkovic – Vlasinka (2012)
Laszlo Süle - Pulsar (2012)
Huub de Vriend - Funky Lijster (2012)
Tõnu Kõrvits - Wings (2011)
Henry Kelder - ZBOP! (2007)
De hoogtepunten van de eerste twee edities van de International Alkema Composition Contest (IACC) gespeeld door
Johan van der Linden en Henry Kelder. De stukken voldoen
allemaal aan één voorwaarde: er zit een element van crossover in.
Johan van der Linden
Het IACC is een initiatief van de Nederlandse pianist Henry
Kelder, docent aan het Conservatorium van Utrecht. Componisten bedachten in 2012 nieuwe werken voor de combinatie saxofoon en piano en in 2014 voor saxofoonkwartet
en piano, waarin verschillende muziekstijlen worden gecombineerd.
Dé specialist in blaasen slaginstrumenten
ZONDAG 23 NOVEMBER
KINDERCONCERT
DE RIJKE BRAMENPLUKKER
11:00 – 11.45 uur
René Groothof en
Niels Bijl brengen
­sprookje van
­Godfried Bomans
Kleine Zaal,
Muziekgebouw aan ’t IJ
Niels Bijl, saxofoon
René Groothof, verteller
PROGRAMMA
René Groothof
Godfried Bomans – De rijke
bramenplukker
Rijkdom is voor de één iets anders dan voor de ander. Waar dit toe kan leiden,
ondervindt de bramenplukker in dit beroemde sprookje van Godfried Bomans
vormgegeven door acteur René Groothof en muzikaal omlijst door saxofonist
Niels Bijl.
Dick de Graaf
20
Hans Koert
Aziëstraat 17-19, 6014 DA Ittervoort
Tel. (0475) 56 07 29
www.adams.nl
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
21
concerten
Jano van Gool
ZONDAG 23 NOVEMBER
concerten
FANTASTIQUE!
15:00 – 16:15 uur
Internationale
saxofoonstudenten
brengen één van de
grootste symfonische
werken aller tijden
ZONDAG 23 NOVEMBER
KINDERVOORSTELLING
ADOLPHE EN
DE APEN
17:30 – 18:30 uur
Theatervoorstelling over
Adolphe Sax, de uitvinder van
de saxofoon
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
ZONDAG 23 NOV
Hector Berlioz –
Symphonie ­Fantastique
Hector Berlioz – Roméo et Juliette
Na de romantische Ouverture Roméo
et Juliette brengt SAX14 een nieuwe
bewerking van Berlioz’ imposante
Symphonie Fantastique, uitgevoerd
door een groot saxofoonensemble,
harpen en slagwerk. Een ode aan de
hele saxofoonfamilie met niet alleen
de reguliere leden van sopranino- tot
contrabassax maar ook de minder
gangbare types als de F-mezzo­
soprano en schuifsax.
Hector Berlioz waardeerde al snel het
genie van muziek­instrumentenbouwer
Adolphe Sax. Hij heeft echter nooit iets
substantieels geschreven voor saxofoon. Daarom verzorgen internationale
saxofoonstudenten met de saxofoonklas van het Conservatorium van
Amsterdam als basis, onder leiding van
Vincent David, nu de wereldpremière
van een unieke bewerking van één
van de grootste symfonische werken
­aller tijden: Symphonie Fantastique.
Hector Berlioz
DOUBLE ESPRESSO: ­
ROARING TWENTIES EXPRESS
René Groothof, acteur
Rogier Willems, illustraties
Jody Vianen, saxofoon
Basisschoolleerlingen, saxofoon
Monique Udo, dirigent
Van brokkenpiloot als jongetje tot hofleverancier van het
Franse leger; meesterverteller René Groothof beschrijft in
een humoristische voorstelling de soms moeizame weg die
Adolphe Sax aflegt naar de uitvinding van zijn saxofoon.
Met behulp van saxofoniste Jody Vianen en de kinderen
die mee hebben gedaan aan de spoedcursus saxofoon o.l.v.
Monique Udo komt de ontstaansgeschiedenis van de sax
tot leven. Met illustraties van kunstenaar Roger Willems.
15:00 – 16:00 uur
Stampende baslijnen en swingende solo's
met Double Espresso
Bimhuis
Double Espresso
Babette Jane, altsaxofoon
Floortje Smehuijzen, altsaxofoon
Loes Rusch, baritonsaxofoon
Annette de Greeuw, baritonsaxofoon
PROGRAMMA
Zez Confrey (arr. Ronald Jansen Heijtmajer) - Poor Buttermilk (1919)
Ted Koehler & Frank Magine (transcr. Ad Houtepen) Baby, oh where can you be? (1929)
Floortje Smehuijzen - Orange Walls (2008)
J. Fred Coots & Haven Gillespie (arr. Floortje Smehuijzen) - You go to my head (1938)
Loes Rusch - Mama Naxi (2010)
Oene van Geel (arr. Floortje Smehuijzen) - Open the Windi (2002)
Babette Jane - Ayla (2007)
Annette de Greeuw - Canto Desolato (2013)
Martin Fondse - Black Ears (1993)
Loes Rusch - Carrousel (2008)
Ferdinand ‘Jelly Roll’ Morton (arr. Ad Houtepen) - Chicago Breakdown (1924)
Johnny S. Black (arr. Ronald Jansen Heijtmajer) - Dardanella (1919)
Lorenz Hart & Ricardo Rodgers (arr. Ad Houtepen) - You took Advantage of me (1928)
Een saxofoonkwartet in de jazz is een aparte belevenis. Zeker wanneer het gaat om
Double Espresso: vier saxen, vier vrouwen, één geluid. Neerlands enige vrouwelijke improviserende saxkwartet charmeert haar luisteraars met een uiteenlopend
jazzrepertoire, variërend van hits uit de Roaring Twenties tot eigen composities
en werk geschreven door Martin Fondse, Oene van Geel en andere Nederlandse
top-arrangeurs. De uitzonderlijke bezetting van twee alt- en twee baritonsaxofoons
zorgt voor ongekende mogelijkheden met stomende baslijnen en gillende solo’s.
Voor hun debuutalbum Buzzing (2008) werkte het kwartet samen met componist
Wouter Hakhoff en beeldend kunstenaar fBen. Het album Too (2011), naar aanleiding van een tour door Oman, was in samenwerking met o.m. zangeres Wieke
Garcia. In 2014 wordt er aan een derde album gewerkt met percussionist Terence
Samson en zangeres Vera van der Poel. Daarnaast organiseert Double Espresso
met regelmaat educatieprojecten.
ZONDAG 23 NOVEMBER
Dutch Concert Big Band + solisten
19:00 – 20:30 uur
Swingen met bigband en
topsolisten als Paquito
D'Rivera
Bimhuis
Dutch Concert Big Band
Paquito D’Rivera, alt- en
­sopraansaxofoon
Paul van der Feen, alt- en
­sopraansaxofoon
Joris Roelofs, altsaxofoon
Jasper Blom, tenorsaxofoon
Jan Menu, baritonsaxofoon
PROGRAMMA
Rob Pronk – Fred My Pal
Rob Madna – Daydream
Johan Plomp – Tale for Tale
Jerry van Rooyen – The Runners
Jasper Blom – compositie-opdracht
voor big band en saxofoonkwartet
Paquito D'Rivera – A Lo Tristano
Ernesto Duarte – Sustancia
Paquito D'Rivera – I Remember Diz
Paquito D'Rivera – Wapango
Ernesto Duarte – Cicuta Tibia
Astor Piazzolla (arr. Pedro Giraudo) –
Libertango
De Dutch Concert Big Band zorgt
s­ amen met topsolisten voor spektakel
op het podium. De big band speelt
stukken van haar net uitgebrachte CD
en Jasper Blom schrijft s­ peciaal voor
deze avond een nieuwe compositie
voor saxofoonkwartet en bigband.
Na de pauze gaat de rode loper
uit voor de zonder twijfel grootste
saxo­fonist uit de Latin-jazz: Paquito
D’Rivera. De Cubaanse nestor ‘Paqman’,
inmiddels 66 jaar maar spelend als een
jonge god, laat de zaal swingen met
speciaal voor hem geschreven arrangementen. De band staat deze avond
onder leiding van Johan Plomp.
Govert Driessen
PROGRAMMA
22
Double Espresso
Rogier Willems
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Internationale saxofoonstudenten
Vincent David, dirigent
Dutch Concert Big Band
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
23
Carin Verbruggen
concerten
The Perfect Combination
Candy Dulfer
ZONDAG 23 NOVEMBER
SLOTCONCERT ­CANDY DULFER
21:00 – 22:30 uur
Spectaculaire afsluiting SAX14 met Candy on stage
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
Candy Dulfer & Band
Candy rocks the stage. Een spectaculaire afsluiting van
SAX14 met deze immens populaire saxofoniste en haar
band. Candy Dulfer toert sinds tientallen jaren met haar
band de wereld over en trad op met artiesten als Prince,
Dave Stewart (gitarist van de Eurythmics) en Trijntje
­Oosterhuis. Zij wordt geroemd om haar herkenbare,
­heldere saxgeluid en groovy timing.
Na haar debuut op 11-jarige leeftijd maakte Candy Dulfer
een glanscarrière en reisde vele malen de wereld rond.
Naast haar saxofoonspel is zij ook bekend van tv-programma’s als De Wereld Draait Door en X-Factor en maakte
zij haar eigen programma waarin zij bekende musici als
Van Morrison en Maceo Parker interviewde.
www.vandoren.fr
24
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
25
Je kunt het stuk voorafgaand aan het
­festival als MP3 beluisteren op www.­
saxfestival.nl/meespelen. Schrijf je in via
[email protected] onder vermelding van ‘Mega Sax Orkest’ en je krijgt
je eigen partij toegestuurd. Let op: op vertoon van een dagkaart is meespelen in
het Mega Sax Orkest gratis!
23 november 2014 | 14:00 – 15:00 uur
Studio 1, Muziekgebouw aan ’t IJ
WORKSHOP
JAZZIMPROVISATIE
Op inschrijving, mail naar
[email protected]
Jan Menu, saxofoon en workshopleider
22 november 2014 | 11:00 – 12:15 uur
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
WORKSHOP BARITON
­INSTITUUT
Jasper Staps
Op inschrijving, mail naar
[email protected]
ZELF SPELEN
20, 21, 22 en 23 november 2014 | 09:00 – 09:15 uur
Grote Zaal, Muziekgebouw aan 't IJ
WARMING-UP
Met Niels Bijl, Ties Mellema en Jan Menu
Ontdek de inspeelgeheimen van de
grootmeesters en doe mee aan de dagelijkse warming-up verzorgd door de
saxsolisten van SAX14. Op de ochtend
van 21 november wordt de warming-up
verzorgd door initiatiefnemer van het
­Bariton Instituut en specialist op de tenorsaxofoon Niels Bijl. 22 november is de
buurt aan warming-upspecialist Ties
­Mellema. Op 23 november wordt de
­warming-up verzorgd door Nederlands
meest toonaangevende baritonsaxofonist
in de jazz: Jan Menu.
21 november 2014 | 14:00 – 15:30 uur
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
SAXOFOONLES
Sander Beumer is een gerenommeerde
saxofonist. Al meer dan 30 jaar is hij één van
de gangmakers van het Koh-I-Noor Saxofoonkwartet maar ook een zeer enthousiaste
docent van amateursaxofonisten.
Schrijf je voorafgaand aan het festival in
via [email protected] onder
vermelding van ‘Lessen’ voor een groepsles van Sander waarin hij tips geeft voor
het verbeteren van je klassieke saxofoonspel. Let op: op vertoon van een dagkaart
is de groepsles gratis!.
26
Ties Mellema
21 november 2014 | 17:15 – 18:00 uur
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
WORKSHOP BEGINNEN MET
IMPROVISEREN
Op inschrijving, mail naar
[email protected]
Willem van Merwijk helpt je de drempel
van het improviseren te overschrijden
­tijdens de workshop ‘Beginnen met improviseren’. Willem van Merwijk heeft een
enorme verdienste als musicus, arrangeur
en componist. Hij is ook een gedreven
­docent en methodiekdocent van de internationaal gerenommeerde saxofoonklas
van het Conservatorium van Amsterdam.
Schrijf je in voor deze workshop via
­[email protected] onder vermelding van ‘Improvisatie Van Merwijk’.
Let op: op vertoon van een dagkaart is
deze workshop gratis!
22 november 2014 | 09:00 – 10:45 uur
Entreehal, Muziekgebouw aan ’t IJ
REPETITIE MEGA SAX ORKEST
Op inschrijving, mail naar
[email protected]
Neem je saxofoon mee naar het festival
en speel mee in het Mega Sax Orkest.
Het orkest bestaat uit zoveel mogelijk
saxofonisten: studenten, festivalsolisten
en toegestroomde amateurs. Guillermo
Lago (alias Willem van Merwijk) componeert speciaal voor dit orkest een nieuw
stuk geschikt voor alle mogelijke speelniveaus. Iedereen kan dus meedoen!
Niels Bijl, baritonsaxofoon en workshopleider. Jan Menu, baritonsaxofoon en
workshopleider
Ook helemaal verzot op de baritonsaxofoon en bespeel je het instrument?
Doe dan mee met deze workshop en
treed ‘s avonds op met de sterrenformatie The Four Baritones. Het Bariton
Instituut is een initiatief van jazz saxofonist Jan Menu en klassiek saxofonist
Niels Bijl en geeft regelmatig workshops in het land.
Schrijf je voorafgaand aan het festival
in via [email protected] onder vermelding van ‘Workshop Bariton
Instituut’. Let op: op vertoon van een
dagkaart is deze workshop gratis!
22 november 2014 | 12:15 – 13:45 uur
Bimhuis
SAXOFOONLES
Jan Menu, een echte specialist op de baritonsaxofoon (hoewel hij ook tenor speelt)
en winnaar van de Wessel Ilckenprijs.
Hij werkt tijdens deze workshop aan het
melodische aspect van jazzimprovisatie,
iets wat door ‘sommige notenvreters’ in
de jazz nog al eens vergeten wordt.
Schrijf je in voor deze workshop en mail
naar [email protected] onder
vermelding van ‘Improvisatie Menu’.
Let op: op vertoon van een dagkaart is
deze workshop gratis.
ZIEN EN
­LUISTEREN
20, 21, 22 en 23 november 2014 | 09:00 – 23:00 uur
Atrium, Muziekgebouw aan 't IJ
SAX CINEMA
In de SAX CINEMA een doorlopend programma van saxofoon-gerelateerde films.
Denk aan prachtige documentaires over
Adolphe Sax of bekende saxofonisten als
Bird (Charlie Parker) en Round Midnight
(Dexter Gordon). Maar ook films met in
de soundtrack een glansrol voor de saxo-
foon, zoals Taxi Driver, A Place in the Sun,
Catch Me If You Can en de Return of the
Panter zullen te zien zijn!
20, 21 november 2014 | 9.15 – 10.30 uur
22 november 2014 | 9.15 – 10:00 uur
23 november 2014 | 9.15 – 10:45 uur
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
REPETITIE
­STUDENTENORKEST
Internationale saxofoonstudenten
Vincent David, dirigent
PROGRAMMA:
Hector Berlioz – Symphonie Fantastique
Hector Berlioz – Roméo et Juliette
SAX14 brengt een nieuwe bewerking van
Berlioz’ imposante Symphonie Fantastique
uitgevoerd door studenten van het
­Conservatorium van Amsterdam.
Het ­orkest bestaat uit een groot en divers
saxofoonensemble, harpen en slagwerk.
Naast Symphonie Fantastique studeren
­internationale saxofoonstudenten onder
leiding van Vincent David het stuk Roméo
et Juliette van Berlioz in. Publiek is welkom
tijdens deze repetities voor het concert op
zondagmiddag 23 november om 15:00 uur.
20 november 2014 | 10.45 – 12.15 uur
21 november 2014 | 10.45 – 11.30 uur
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
REPETITIE SOUNDPAINTING
grote groepen. Tijdens repetities leert de
dirigent een reeks gebaren die de groep
saxofoonstudenten dwingt en tegelijk vrij
laat bepaalde klanken te maken. Een fascinerend proces waar publiek getuige kan
zijn van het ordenen en samengaan van
klanken, geïmproviseerde motieven en
geluiden. Het resultaat van de gemaakte
muzikale afspraken is te horen op vrijdagavond 21 november om 22:15 uur.
Internationale saxofoonstudenten
Vincent Lê Quang, dirigent
Spectaculair en spontaan. ‘Soundpainting’
is een vorm van geleide improvisatie voor
20, 21, 22 en 23 november 2014
Kleine Zaal en Entreehal,
Muziekgebouw aan ’t IJ
SAXOPHONE QUARTET
­DELIGHT
Op inschrijving, mail naar
[email protected]
Femke IJlstra, saxofoon en docent
Saxofoonstudenten Conservatorium van
Amsterdam
Femke IJlstra is één van de talentvolste
jonge Nederlandse exponenten van de
klassieke saxofoon. Zij speelt regelmatig
als remplaçant in de Nederlandse
­orkesten en geeft les aan het Prins
Claus Conservatorium te Groningen.
Jong talent van het Conservatorium
van Amsterdam bestormt het podium
tijdens de Saxophone Quartet Delight
concerten. Afwisselend is het de beurt
aan een saxofoonkwartet van de jazz­
afdeling en een saxofoonkwartet van
de klassieke afdeling.
Schrijf je voorafgaand aan het festival
in via [email protected] onder vermelding van ‘Lessen’ voor de
groepsles van Femke waarin zij tips
geeft voor het verbeteren van je klassieke saxofoonspel. Let op: op vertoon
van een dagkaart is deze groepsles
­gratis!
Jazz kwartet
20 november 16:30 – 17:15 uur Kleine Zaal
22 november 13:00 – 13:45 uur Kleine Zaal
23 november 20:15 – 20:45 uur Entreehal
Klassiek kwartet
20 november 19.50 – 20:05 uur Entreehal
21 november 19.45 – 20.15 uur Entreehal
Jan Menu
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
27
James Carter
20, 21 en 22 november 2014 | 17:00 – 18:00 uur
Klankspeeltuin, Muziekgebouw aan ’t IJ
SPOEDCURSUS
­SAXOFOONSPELEN
Monique Udo, docent en workshopleider
Basisschoolleerlingen die nog nooit een
sax in hun handen hebben gehad, krijgen
tijdens SAX14 elke dag een uur les en leren de basisbeginselen van het saxofoonspelen van Monique Udo. Het resultaat
van deze spoedcursus is te horen tijdens
de theatervoorstelling over Adolphe Sax
met René Groothof op zondagavond
23 november om 17:30 uur.
LEREN EN
ONTMOETEN
20 november 2014 | 13:30 – 14:45 uur
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
jazz-scene, als componerend lid van
ICP Orchestra of als leider van zijn eigen
bands. De in Californië geboren riet­
blazer combineert het beste van verschillende werelden: de finesse van de
Amerikaanse jazztraditie, de anarchie
van de New Dutch Swing en de eigen­
zinnigheid van niet-Westerse volks­
muziek. In zijn clinic vertelt Moore over
zijn ervaringen en de manier waarop je
tot een eigen stijl komt.
21 november 2014 | 19:00 – 20:15 uur
Bimhuis
23 november 2014 | 13:00 – 13:45 uur
Bimhuis
MASTERCLASS
JAMES CARTER
CLINIC TWAALFTOONS­
IMPROVISATIE OP SAXOFOON
James Carter, saxofoon en
­masterclass­leider
Studenten van het Conservatorium van
Amsterdam
Dick de Graaf, saxofoon en clinicleider
SAX14 is vereerd James Carter als festivalgast te mogen verwelkomen. Hij heeft
het vermogen zich binnen elke jazzstijl te
bewegen en doet dat met een ongeloof­
lijke instrumentale beheersing. Vergelijkbaar met wat componisten als Christian
Lauba binnen het klassieke saxofoonspel
hebben teweeggebracht: het integreren
van alle mogelijke klankeffecten binnen
één muzikale taal. Tijdens deze openbare
masterclass gaat James Carter aan het
werk met studenten van het Conservatorium van Amsterdam.
PRESENTATIE Saxopen
SAX14 opent met een spectaculair
­concert. Tijdens de inleiding door Hans
Haffmans zullen Arno Bornkamp en
­JacobTV achtergronden bij de muziek
geven en is er ruimte voor het stellen
van vragen.
21 november 2014 | 15:30 – 16:45 uur
Grote Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
22 november 2014 | 17:00 – 17:45 uur
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan ’t IJ
WORKSHOP JAZZ
MEET & GREET
CLAUDE DELANGLE
INLEIDING ­OPENINGSCONCERT
Hans Haffmans, presentatie. Arno Bornkamp, artistiek leider SAX14 & saxofoon
JacobTV, componist
ONTDEKKEN
20 november 2014 | 09:00 – 23:00 uur
Foyerdeck 1, Muziekgebouw aan ’t IJ
SAX EXPO
21 november 2014 | 19.15 – 19.45
Kleine Zaal, Muziekgebouw aan 't IJ
Philippe Geiss en de nieuwe Franse saxofoon school halen het 'World Saxophone
Congress & Festival SaxOpen', een driejaarlijks congres en festival, naar Straatsburg! Met erevoorzitters Jean-Marie
Londeix en Branford Marsalis is het een
van de grootste saxofoonfestivals van de
wereld. Van 9 t/m 14 juli 2015 staat de
Franse stad volledig in het teken van de
saxofoon, met lezingen, concerten, workshops en vele andere evenementen.
Er worden meer dan 2000 deelnemers
verwacht om samen te spelen tijdens
feestelijke concerten of onverwachte optredens. Tijdens SAX14 vertelt Philippe
Geiss meer over dit fantastische festival!
20 november 2014 | 19:15 – 19:45 uur
Foyerdeck 1, Muziekgebouw aan ’t IJ
Na het Carillon concert in het Bimhuis
stoomt saxofonist en PhD researcher
Dick de Graaf verder in deze clinic.
Hij demonstreert hoe de toonreeksen
van componisten als Olivier Messiaen,
­Anton Webern, Milton Babbitt en Peter
Schat hem inspireren zijn improvisaties
te verrijken en uit te breiden.
Op Foyerdeck 1 staat een bonte ver­
zameling historische instrumenten en
documenten uit de collectie van de
saxofonist Arno Bornkamp. Daarnaast
zijn er opnames te beluisteren van de
tentoongestelde instrumenten en
brengt één van de studenten van het
Conservatorium van Amsterdam de
­instrumenten ten gehore tijdens een
kleine rondleiding, die elke dag twee
keer plaatsvindt.
22 en 23 november 2014
14:00 – 16:15 uur (22-11),
15:00 – 16:30 uur (23-11)
Klankspeeltuin, Muziekgebouw aan ’t IJ
Tijden Sax Expo demonstratie:
20 november: 18:45 uur
21 november: 18:45 uur
22 november: 19:00 uur
23 november: 18:30 uur
KLANKSPEELTUIN
21 en 22 november 2014 | 09:30 – 18:00 uur
Atrium, Muziekgebouw aan ’t IJ
FESTIVALMARKT
Wat zijn de laatste snufjes op saxofoongebied? Op zoek naar leuke DVD/CD’s of
bladmuziek? Wil je wel eens een ander
mondstuk of nieuwe saxofoon proberen?
Bezoek de festivalmarkt en je bent weer
helemaal op de hoogte. Een aantal standhouders verzorgt tevens openbare clinics
tijdens de festivalmarkt.
Tijden clinics festivalmarkt:
21 november | 12:00 – 12:30 uur:
Clinic D’addario Woodwinds/Rico
22 november | 16:30 – 17:00 uur:
Clinic Yamaha
Kim Hoogvliet, workshopleiding
Terwijl de ouders luisteren naar het
­concert in de Grote Zaal zijn hun kinderen
(7+) welkom in de Klankspeeltuin van het
Muziekgebouw aan ’t IJ. Onder leiding
van saxofoniste Kim Hoogvliet maken zij
met de bijzondere instrumenten uit de
speeltuin een compositie, die ze aan het
eind van de workshop aan hun ouders
­laten horen. Ook kinderen van wie hun
ouders niet naar het concert gaan,
­kunnen de workshop volgen.
Kim Hoogvliet
LEZING JEAN-MARIE LONDEIX
Jean-Marie Londeix (82) is de grootste,
nog in leven zijnde pionier van de saxofoon. Als één van de sterleerlingen van
Marcel Mule heeft hij de betekenis van de
Franse saxofoonschool gedurende de
20ste eeuw geconsolideerd en daar een
element aan toegevoegd: zijn niet aflatende ijver om de saxofoon te vernieuwen en
van nieuw, belangwekkend repertoire te
voorzien. Jean-Marie Londeix is Guest of
Honor tijdens SAX14.
20 november 2014 | 17:30 – 18:15 uur
Bimhuis
WORKSHOP MICHAEL MOORE
Michael Moore zorgt voortdurend voor
nieuwe impulsen in de Amsterdamse ­
28
Branford Marsalis, saxofoon
Saxofoonstudenten Jazz
De saxofoon beweegt zich net zo
­makkelijk in de jazz- en popscene als de
klassieke- en moderne muziekwereld.
­Iemand die dat als geen ander bewijst is
Branford Marsalis, Artist in Residence
SAX14.
In deze workshop gaat Marsalis aan de
hand van het werken met saxofoonstudenten Jazz dieper in op zijn persoonlijke muzikale benadering. Daarbij houdt
hij met name het combineren van verschillende muziekstijlen tegen het licht.
Ontmoet de meest invloedrijke klassieke
saxofonist van deze tijd, de Franse Claude
Delangle. Als docent aan het Conservatoire Supérieure van Parijs geldt hij als
­belangrijke exponent van de rijke Franse
saxofoontraditie. Meer dan zijn voorgangers begeeft Delangle zich in de wereld
van de hedendaagse muziek zonder de
traditie uit het oog te verliezen. Maak in
45 minuten op informele wijze kennis met
deze beminnelijke musicus.
SAX14 | International saxophone festival amsterdam
29
MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
OOK U KUNT SAX14
FINANCIEEL STEUNEN
Fondsen en sponsors
Stichting Adolphe Sax Revisited is blij met de geboorte van
het saxofoonfestival SAX14 waar topsaxofonisten, -orkesten
en -ensembles uit binnen- en buitenland van zich laten horen.
De organisatie heeft de toegangsprijzen relatief laag kunnen
houden. Hiermee hopen we zoveel mogelijk
saxofoonliefhebbers en nieuw publiek te bereiken die
meerdere concerten bezoeken.
Door de bijdragen van overheden, fondsen, sponsoren
en deelnemende partners is dit eerste festival mogelijk.
Maar ook u kunt een volgende editie van het festival mede
mogelijk maken met een bijdrage.
• I M I TAT E S R E E D F I B E R S
• 3 pcs REUSABLE patches
REED CONDITION EXTENDED X2
Omdat de Stichting Adolphe Sax Revisited een erkende
culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) is,
is uw schenking voor 125% fiscaal aftrekbaar (tot een
bepaald maximum). Voor een eenmalige gift zijn er enige
begrenzingen, maar voor periodieke giften gelden geen
fiscale beperkingen.
• RECOMMENDED ON
DYING REEDS
IMPROVES SOUND
• RECOMMENDED ON WEAK / SOFT REEDS
- R E M OV E S F U Z Z Y
SOUNDS
- G I V E S M O R E B O DY
U kunt uw donatie overmaken op de rekening van de Stichting:
IBAN NL13 ABNA 0594 8509 83
A 80
TO YO U R S O U N D
H E L P S S TA B I L I Z E T O N E O F S Y N T H E T I C R E E D S
ADV RP - N
Wilt u meer informatie over de voordelen van schenken aan
een culturele ANBI, stuurt u dan een mailtje naar:
[email protected]
GOOD
MCN Fonds
Prinsenhaven Fonds
W H E N D E TA I L S M A K E T H E D I F F E R E N C E
MADE IN
FRANCE
PUB REED PERFORMER-HOLLANDE.indd 1
05/11/14 10:27
Standhouders en adverteerders
Harry Bakker Saxofoons
De Saxofoonwinkel
BG – Franck Bichon
Matthews Muziek
Yanagisawa
Henri Selmer Paris
JT Music
Adams Muziekcentrale
VANDOREN PARIS
Adolphe Sax & cie
Yamaha
PROTEC CASES
P. Mauriat
Lupifaro
Charlie’s Musical Instruments
D’addario Woodwinds
Hummel Saxofoons
PLAYNICK
Rico Reeds
Jupiter
La Musa Instrumentos
Artis Music
Cannonball
JacobTV, Boombox Holland
RIETENwinkel.nl
Saxpoint - Gorssel
Programmapartners
30
Blaasinstrumenten Import
Nederland
Set yourself free
THE NEW CUSTOM 82Z ALTO & TENOR SAXOPHONES
A saxophone that gives players the maximum freedom of expression, the new 82 Z alto and tenors
have a one piece hand hammered bell that gives flexibility throughout the range. Now supplied
with a V1 neck which gives an open more expressive sound, the low B-C # connection has also been
improved and the new lighter thumb hook and rest gives the instrument better response and a
more cohesive tone. Set yourself free with the new Custom Z saxes.
To find out more, visit: www.yamaha.com

Vergelijkbare documenten

Persbericht Nederlands Saxofoon Festival In 2014

Persbericht Nederlands Saxofoon Festival In 2014 NOVEMBER 2014 - AMSTERDAM - NL Muziekgebouw aan ’t IJ – Bimhuis Conservatorium van Amsterdam

Nadere informatie