Press release Persbericht

Commentaren

Transcriptie

Press release Persbericht
Persbericht
Press release
Luuk Bode, The Kids Are All Right, 2012, Clay figure
The Kids Are All Right
15 jaar Showroom MAMA
24 juni – 23 september 2012
Opening: 23 juni 2012
Locatie: Kunsthal Rotterdam, Museumpark,
Westzeedijk 341, Rotterdam
The Kids Are All Right
15 Years of Showroom MAMA
24 June – 23 September 2012
Opening: 23 June 2012
Location: Kunsthal Rotterdam, Museumpark,
Westzeedijk 341, Rotterdam
MAMA en de Kunsthal Rotterdam presenteren deze
zomer met de tentoonstelling The Kids Are All Right
vijftien jaar geschiedenis van Showroom MAMA.
MAMA zoekt de grens tussen beeldende kunst en
populaire cultuur, en is een thuisbasis voor de jongste generatie beeldmakers, kunstenaars en publiek.
De Rotterdamse samenwerking tussen MAMA en
de Kunsthal creëert een nieuw podium voor de
jonge (inter)nationale kunstenaars en ontwerpers
die sinds 1997 hun baanbrekende en spannende
ideeën in MAMA realiseren. The Kids Are All Right
toont een prachtige caleidoscoop aan uitingen
geconcentreerd rond vijf pijlers uit de geschiedenis
van MAMA waaronder comics, street art, kunstenaarscollectieven, publieksparticipatie en grafische
vormgeving.
This summer, MAMA and the Kunsthal Rotterdam present the exhibition The Kids Are All
Right, Fifteen Years of Showroom MAMA.
MAMA examines the border between visual art
and popular culture, and serves as a home basis
for the youngest generation of image makers,
artists and general public. This cooperation
between MAMA and the Kunsthal, both in Rotterdam, has created a new platform for young
national and international artists and designers
that have been realising their pioneering and
exciting ideas at MAMA since 1997. The Kids Are
All Right offers a delightful kaleidoscope of artistic expressions concentrated around five themes
from the history of MAMA, including comics,
street art, artists’ collectives, public participation
and graphic design.
The Kids Are All Right
Als eerste kunstinstelling in Nederland biedt MAMA
sinds de jaren negentig ruimte aan beginnende
kunstenaars, performers, vormgevers en jongeren
uit de graffiti- en skateboardscene om hun talenten
te ontwikkelen en de eerste stappen als kunstenaar
te zetten. Met de vormgevers van 75B in de jaren
negentig, het project Flyer’dam in 2007 en Abner
Preis, Wayne Horse, Antistrot en Koen Taselaar in
het recente verleden, bevat de tentoonstelling talrijke kunstenaars die dankzij MAMA (inter)nationaal
zijn doorgebroken. Ook is werk opgenomen van
grote namen zoals Shepard Fairey, Jemima Brown &
Dolly, street artist Miss Van, en van rijzende sterren
zoals Rafäel Rozendaal en Tala Madani, die recent
de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2012 won.
Maurer United Architects, die in 2000 hun carrière
bij MAMA begonnen, tekenen voor het speciale
tentoonstellingsontwerp waarin de highlights en
mijlpalen van MAMA gepresenteerd worden.
Talentontwikkeling
Talentontwikkeling speelt een belangrijke rol in de
samenwerking tussen Showroom MAMA en de
Kunsthal. MAMA betrekt altijd Rookies, jonge vrijwilligers tussen 16 en 26 jaar, bij haar activiteiten om
werkervaring op te doen in het culturele veld. Speciaal voor de tentoonstelling The Kids Are All Right is
een Rookies-team samengesteld en gekoppeld aan
medewerkers van de Kunsthal. Deze Rookies helpen
mee met de verschillende aspecten van de tentoonstelling zoals research, communicatie, educatie en
opbouw. Tijdens de tentoonstelling begeleiden zij de
verschillende publieksactiviteiten.
Creall Clay Dee Day
Bezoekers van jong tot oud kunnen deelnemen aan
Creall Clay Dee Day, een eerder uitgevoerd zeer
succesvol MAMA-project. In Creall Clay Dee Day
werkt iedereen mee aan de ontwikkeling van een
groot miniatuurlandschap van klei waar voor allerlei creaties ruimte is, van figuurtjes tot auto’s, van
spoken tot dino’s en van hamburgers tot palmbomen. Een selectie van de gemaakte kunstwerken
uit het kleurrijke kleilandschap zal online te zien zijn.
Meer informatie over de activiteiten wordt bekend
gemaakt op www.kunsthal.nl/educatie.
The Kids Are All Right
Since the 1990s, and as the first art institution
in the Netherlands to do so, MAMA has been
offering up-and-coming artists, performers,
designers and youngsters from the graffiti and
skateboard scene the opportunity to develop
their talents and take their first steps as artists.
Together with work by 75B designers from the
1990s, the Flyer’dam project in 2007 and more recently Abner Preis, Wayne Horse, Antistrot and
Koen Taselaar, the exhibition includes countless
artists who have made their name both nationally and internationally thanks to MAMA. It will
also show work by well-known artists such as
Shepard Fairey, Jemima Brown & Dolly, street
artist Miss Van, and by rising stars such as
Rafäel Rozendaal and Tala Madani, who recently
won the 2012 Volkskrant Beeldende Kunst Prijs
(Volkskrant Art Award). Maurer United Architects, who began their career at MAMA in 2000,
are currently working on a special exhibition
design that will present MAMA’s highlights and
milestones.
Talent Development
Developing talent plays an important role in the
cooperation between Showroom MAMA and
the Kunsthal. MAMA always involves ‘Rookies’,
young volunteers between 16 and 26 years of
age, in its activities so as to provide them with
work experience in the field of culture. A team of
Rookies has been formed and put into contact
with staff from the Kunsthal especially for the
exhibition The Kids Are All Right. These Rookies
are helping with various aspects of the exhibition such as research, communication, education and setup. They will also be supervising the
various public activities during the exhibition.
Creall Clay Dee Day
Visitors of all ages can take part in Creall Clay
Dee Day, a previously highly successful MAMA
project. On Creall Clay Dee Day, everyone
participates in creating a large, clay miniature
landscape that can include all kinds of creations
from figures to cars, from phantoms to dinosaurs, and from hamburgers to palm trees. A selection of the resulting artworks from this colourful clay landscape will be presented for viewing
online. Further information about the activities
will be available at www.kunsthal.nl/educatie.
Publicatie
Naast de tentoonstelling wil Showroom MAMA
ter gelegenheid van haar vijftienjarig bestaan een
boek uitbrengen dat inzicht geeft in de dynamiek
en werkwijze van MAMA door de jaren heen. Het
boek zal een spannend overzichtswerk zijn dat recht
doet aan MAMA’s roemruchte verleden, maar ook
kijkt naar de toekomst. Voor het aanvullen van het
productiebudget is een crowdfundactie gestart op
voordekunst.nl. Kijk op showroommama.nl voor
meer informatie.
Publication
In addition to the exhibition, Showroom MAMA
is publishing a book in honour of its 15th anniversary. The book will provide insight into the
dynamics and approach used by MAMA over
the years, and will contain an exciting overview
that does justice to MAMA’s infamous past as
well as taking a glimpse into the future. In order to supplement the production budget, a
crowdfunding campaign has been launched at
voordekunst.nl. For further information, please
go to showroommama.nl.
Voor meer persinformatie en/of fotomateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de
Kunsthal Rotterdam: Mariëtte Maaskant, t. 010-4400323,
06-14437789; Telma Ferreira, t. 010-4400321;
f. 0102417638; [email protected]
For additional press information and/or photographs,
please contact the Communications Department of
the Kunsthal Rotterdam: Telma Ferreira, tel: +31 (0)10
4400321; Mariëtte Maaskant, tel: +31 (0)10 4400323,
+31 (0)6 14437789; email: [email protected]
Bij publicatie graag vermelden: info 010-4400301, www.
kunsthal.nl, openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00
- 17.00 uur, zon- en feestdagen 11.00 - 17.00 uur
Please include our telephone number and website
in your publication: info + 31 (0) 10 4400301, www.
kunsthal.nl. Opening hours: Tuesday - Saturday 10am
- 5pm, Sundays and public holidays 11am - 5pm
Met dank aan:
Thanks to:
Breeman Talle Fonds
Follow us on:
office:
Kromme Elleboog 35
3012VM Rotterdam - NL
post:
PO Box 23070
3001KB Rotterdam - NL
T +31 10 2332022
[email protected]
www.showroommama.nl
MAMA is supported by:
City of Rotterdam,
Ministery of OC&W

Vergelijkbare documenten

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten zomer met de tentoonstelling The Kids Are All Right vijftien jaar geschiedenis van Showroom MAMA. MAMA zoekt de grens tussen beeldende kunst en populaire cultuur, en is een thuisbasis voor de jongs...

Nadere informatie