nieuw: de belevingstuin

Commentaren

Transcriptie

nieuw: de belevingstuin
‘t Parleetje
ht
V.U.: Marijke Vananroye, Hollestraat 2, 3300 Hakendover
Zesmaandelijks tijdschrift
Jaargang 2 • Editie 4 • Zomer 2015
PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE
lig
INE
AGAZ
M
S
I
T
RA
G
EE!
M
M
E
E
N
NIEUW:
DE BELEVINGSTUIN
• WIJN & KAARTJES TVV ‘t PRIEELTJE •
• DOSSIER SMOG-GEBAREN •
• IN BEELD: MEDEWERKSTER GRETA •
EDITO
SCHILDERWERKEN
VLOER - EN
WANDBEKLEDING
2015 is een heel speciaal jaar voor ons: 30 jaar geleden , in september 1985, opende
’t Prieeltje voor het eerst haar deuren. Voor de gestructureerde mensen onder
ons geven we graag wat cijfers. Er werden in totaal 67 kinderen voor een korte
of langere periode begeleid. In 1985 waren dit er een zestal, vandaag komen er 17
kinderen naar ’t Prieeltje. Het eerste jaar werkten in ’t Prieeltje 4 personeelsleden,
in 2015 zijn dit er 15. Daarnaast droegen talloze vrijwilligers in de loop der jaren hun
steentje bij en deden 168 studenten stage in ’t Prieeltje.
Maar cijfers zeggen uiteraard weinig. Het zijn vooral de ontmoetingen met
mensen die ons zullen bijblijven. En de vele leuke, ontroerende, hilarische maar
ook verdrietige momenten. ’t Prieeltje blijft ondanks de “grote” cijfers een kleine
wereld waar mensen heel dicht bij elkaar leven en werken en waar onze grootste
doelstelling blijft dat kinderen er zich 100% thuis kunnen voelen en dat zij zich ten
volle kunnen ontplooien.
COLOFON
HOLLESTRAAT 29
3300 HAKENDOVER
Tel. 016 78 95 89
[email protected]
VOLGENDE KEER UW ADVERTENTIE HIER?
NEEM CONTACT OP VIA
016 789 789 of MAIL NAAR [email protected]
‘t Parleetje is een gratis
uitgave van vzw ‘t
Prieeltje en verschijnt
zesmaandelijks (winter- &
zomereditie).
oplage: 800 exemplaren
redactie:
Greta Andries, Aurélie
Debougnoux, Carine
Lejeune, Annick Meyts, An
Moonen, Klaartje Philippe,
Marijke Vananroye, Anja
Vansimpsen
layout & eindredactie:
Kathleen Verheyden
druk:
Drukkerij Trudo
Hasseltsesteenweg 64/1
3800 Sint-Truiden
011/68.59.28
info & contact:
‘t Prieeltje
Hollestraat 2
3300 Tienen (Hakendover)
016/789.789
[email protected]
30 jaar staat ook voor 30 familienamiddagen waarbij ouders, grootouders, broers
en zussen de gelegenheid hebben om samen iets leuks te doen en elkaar een beetje
beter te leren kennen.
67 kinderen, meer dan 250 grootouders … Want heel wat grootouders delen op één
of andere manier ook de zorg voor hun kleinkind. Een kleinkind dat extra aandacht
vraagt en dat een speciaal plaatsje in hun hart krijgt. Voor hen organiseren we
graag een grootouderfeest om hen eens speciaal in de bloemetjes te zetten.
Als er iets is dat we de voorbije 30 jaar geleerd hebben, is dat onze kinderen
ondanks hun beperkingen, heel wat in hun mars hebben. Met wat hulp van ons,
zijn ze tot grootse dingen in staat.
Hopeljik kunnen we jullie even laten ‘proeven’ en meegenieten van al die dingen,
dankzij ons Parleetje. Met onder andere een mooi artikel over één van onze collega’s,
een dossier over SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), reportages
over onze familienamiddag en het grootoudersfeest, en
alles over de rolstoelschommel in de nieuwe belevingstuin.
En bekijk zeker ook ‘onze’ wenskaarten; door de kinderen
hand- en voetgemaakt, en 100% authentiek!
Marijke
INHOUD
Omdat we heel hard aan het sparen zijn voor een nieuw gebouw,
is een gift zonder specifiek doel steeds meer dan welkom.
Voor giften boven 40 euro ontvang je – indien je dit wenst – een fiscaal attest
om bij je belastingaangifte te voegen.
m
o
k
l
e
w
n
e
t
gif
Rekeningnummers ’t Prieeltje
zonder fiscaal attest:
BE 14 2307 0859 1383 of BE 35 7310 3921 36 37
met fiscaal attest: artikels
06
Zomerprogramma 2015
13
Live a Life & de rolstoelschommel
14
De belevingstuin
16Grootouderfeest
17
Familienamiddag Deboeshoeve
vaste rubrieken
07 08 15 Medewerker in beeld
Carine kookt
Puzzel
informatief
04 18
PA-tRede
Dossier: SMOG
en verder
03 04
05
06 09 Edito
Wie zijn wij
Nieuwe aanwinsten
Agenda
Wijn, cava en wenskaarten
BE 58 1450 4015 0379
:3:
‘t prieeltje
WIE ZIJN WIJ?
’t Prieeltje deed in 1985 de deuren
open. Onze naam was heel bewust
gekozen: ’t Prieeltje als “een beschutte
plaats met zicht op de wereld”, waar
kinderen zich geborgen voelen en tot
volle ontplooiing kunnen komen.
omwille van de ernst van hun handicap
niet naar school kunnen gaan.
Momenteel komen er 17 kinderen
bijna dagelijks naar ’t Prieeltje.
Wij zijn gehuisvest in het hart
van Hakendover, in de vroegere
jongensschool en het gemeentehuis
annex veldwachtershuisje.
De kinderen worden ingedeeld in drie
groepjes. Voor de samenstelling van
de groepjes hanteren we een aantal
criteria: de leeftijd, de mobiliteit, de
nood aan rust, enzoverder.
’t Prieeltje is een kleinschalig
therapeutisch
dagverblijf
voor
kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar
met een ernstige mentale, motorische
of meervoudige beperking,
die
Door het creëren van een huiselijke
sfeer en het aanbieden van een
aangepast
activiteitenprogramma,
trachten wij tegemoet te komen aan
de individuele behoeften van elk kind.
INFORMATIEF:
Onze assistenten zijn in dienst van
onze organisatie. Administratie en
werkgeversverplichtingen
worden
door ons verzorgd.
Meer info kan je vinden op onze
website www.prieeltje.com
Vroeger was onze kineruimte te klein,
maar sinds we verhuisden naar een
grotere ruimte kregen we de kans om
een grotere tafel te plaatsen en meer
comfortabel en rugsparend te werken.
Dit is zowel voor de kinderen als de
therapeuten een enorme meerwaarde.
PA-tRede
:4:
Samen met jou bekijken we
welke je vragen en noden zijn en
we zoeken samen met jou een
geschikte assistent(e) die bij je past.
ons te contacteren. Onze dienst is
gehuisvest in de burelen van Vestah,
de ambulante dienst van Huize Eigen
Haard vzw.
We hechten veel belang aan het doen
slagen van de samenwerking tussen
jou en je assistent(e), daarom is er
een permanente coaching door onze
dienst.
PA-trede
Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
[email protected] - 016/57 27 46
Als je meer wil weten, aarzel niet om
E AAN
WINST
EN
dankzij
onze sp
onsors
Een dynamisch team zorgt voor
orthopedagogische en paramedische
begeleiding. Op die manier bieden
wij maximale groeikansen aan alle
kinderen, ongeacht de complexiteit
van hun handicap. Dit alles uiteraard
in nauw overleg met de ouders van de
kinderen.
Een oplossing voor je vraaggestuurde
ondersteuning met je eigen budget.
PA-tRede is een dienst die
ondersteuning op maat biedt aan
mensen met een beperking die
beschikken over een persoonlijk
assistentiebudget
of
andere
cashmiddelen voor het inkopen van
zorg.
NIEUW
Uw contactpersoon is Geert Van
Nieuwerburgh.
Naast de sponsors van onze advertenties in ‘t Parleetje en ‘t Parleetje light, droegen ook vele andere organisaties vorig
jaar en dit jaar hun steentje bij door middel van acties of giften (boven 40,00 euro):
Fam. Vannuffelen-Grandjean • Fam. Stubbe-Tessely • Fam. Willems • 1 e WING Taptoe 2014 • Sinterklaasactie KBC •
Music for Life 2014 (VIA Tienen)
Onze excuses voor het geval we iemand of een organisatie over het hoofd gezien hebben.
We mogen al heel wat jaren
rekenen op de steun van de
Koninklijke Vliegclub De Wouw
uit Goetsenhoven. Ook nu weer
schonken zij verschillende
intitiatievluchten, zowel voor
zweefvliegtuigen
als voor
motorvliegtuigen: gegeerde
hoofdprijzen
voor
onze
tombola !
Op 18 maart organiseerde onze
peter, de luchtmachtbasis 1e
Wing van Beauvechain, voor
de 2e keer een lenteconcert
ten voordele van ’t Prieeltje.
Onder leiding van de befaamde
Luitenant Kapelmeester Matty
Cilissen vertolkte de band een
selectie van nummers, van
klassiek tot big band.
Op het Sinterklaasfeest van
KBC kunnen kinderen van het
personeel ervoor kiezen om
geen cadeautje te krijgen maar
een bedrag te schenken aan
een goed doel. Dat ook dit jaar
heel wat kinderen hun hart
hebben laten spreken, bewijst
de cheque die we van KBC
mochten ontvangen.
:5:
Zomerprogramma 2015
Alles op zijn kop!
oooomer
De Foute Zooo
Brainstormsessies van vorige jaren
leverden al heel wat leuke ideeën
op voor ettelijke zomervakanties
maar ’t Prieeltje zou ’t Prieeltje niet
zijn moesten we er niet nog één
geweldige inval bij krijgen...
Vorige zomer hebben de kinderen
een leuke tijd gehad met ‘t Prieeltje on
tour. De opvoed(st)ers daarentegen
waren nog niet 100% overtuigd van de
schlagermuziek, maar ze kunnen er
ook dit jaar niet onderuit. Deze keer
wordt ons vakantieliedje namelijk
gemaakt op de tonen van Frans Bauer.
Sabine gaat dus binnenkort van start
om een aangepaste tekst te schrijven,
zodat we onze gekke zomerdagen
kunnen starten met een goed fout
liedje.
Gekke zomerdag, fout liedje? Jazeker,
want dit jaar wordt ons thema De
Foute Zoooooooomer. De Foute Party,
Het Foute Uur,… fout zijn is helemaal
“in”. Je hoort het overal en natuurlijk
moeten we dat ook eens uitproberen
in ’t Prieeltje. Maar hoe begin je
De werking van ’t Prieeltje wordt gemaakt door de medewerkers.
Zij werken dag in dag uit met de kinderen. In de loop van de jaren
is de personeelsgroep aangegroeid en ook meer verscheiden
geworden. We willen u dan ook graag laten kennismaken met de
verschillende mensen die in ‘t Prieeltje werken, wat hun taak is en
vooral wie ze zijn en wat hen motiveert.
hieraan? Foute liedjes laten horen is
gemakkelijk, maar wat dan met de
rest van de dagen?
We hebben allemaal samen nagedacht
welke ‘foute’ invulling we aan onze
zomerdagen kunnen geven. Eerst
eens gekeken wat we op normale
dagen doen qua activiteiten en
welke handelingen we stellen met
onze kinderen. Dit is onze basis en
dat moeten we nu gaan ‘omdraaien’
om het echt goed fout te maken.
Dit wordt onze denkwijze voor de
komende zomervakantie.
Maar natuurlijk gaan we er
tegelijkertijd ook voor zorgen dat
de vaste structuur en dagindeling
behouden blijft, zodat de kinderen
een houvast hebben. Het mag er
lekker fout maar zeker ook niet té gek
aan toe gaan.
Met deze ‘basisregels’ in ons
achterhoofd, kwam al snel het ene
idee na het andere. Een dag de nietverjaardagen
vieren,
winterpret
AGENDA
publiek
medewerker in beeld
houden, jongens worden meisjes en
omgekeerd... Voor één keer in de
zomer zal het allemaal mogen! Een
massage met choco of met verf in
plaats van olie, de kinderen grimeren
de opvoed(st)ers of ze mogen met
hun pyjama naar ’t Prieeltje komen.
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER
GRETA ANDRIES
Hoe zullen de kinderen hierop
reageren? Wat zullen ze denken en
voelen? Welke kinderen zullen al snel
door hebben dat we ‘fout’ bezig zijn
en ons dat laten verstaan op hun eigen
manier, door een lach of een fronsje
in hun voorhoofd? Wij kijken er alvast
enorm naar uit om onze activiteiten
uit te werken en alles samen met de
kinderen op zijn kop te zetten!
Oproep!
Wie nog leuke foute kledij heeft of
‘gewone’ verf, dit is zeker welkom.
Of wie nog suggesties heeft voor
een foute uitstap:
alle ideeën zijn welkom!
KALENDER
ouders
Agenda met publieke evenementen
toegankelijk voor iedereen:
Kalender voor de ouders van de kinderen van
‘t Prieeltje:
21 juni 2015:
TREKKERTREK
Zoutleeuw
Juni 2015:
BARBECUE
IN ‘T PRIEELTJE
31 juli 2015:
LIVE A LIFE ROCKFEST
Stevoort
Oktober 2015:
POWERPOINTVOORSTELLING
ZOMERPROGRAMMA
12 december 2015:
KERSTMARKT & OPENDEURDAG
Hakendover
December 2015:
SINTERKLAASFEEST &
KERSTOPENDEUR
“Mijn droom voor ‘t Prieeltje?
Alle collega’s hebben in deze rubriek al
gezegd dat we allemaal dromen van een
vernieuwd, of misschien wel een volledig
nieuw Prieeltje. Ik hoop dan ook dat dit er
spoedig komt!”
Greta, misschien zijn er lezers
verwonderd dat er een administratief
medewerkster is in ‘t Prieeltje. Daar
gaat het toch om zorg en begeleiding
van de kinderen?
- Het is juist om dié zorg en begeleiding
te kunnen realiseren dat er veel
administratief werk nodig is. Voor elk
kind wordt een dossier bijgehouden
en dat moet in orde blijven. Gegevens
worden bijgehouden, bij elkaar gezet
voor de bespreking, zodat ouders
die verslagen kunnen lezen voor een
afgesproken datum en o.a. daarvoor
moeten kopieën gemaakt worden. Ik
zorg er ook voor dat we de subsidies
krijgen om onze werking mogelijk
te maken. Dus moet ik kostenstaten
maken om die subsidies te krijgen.
Ook voor de medewerkers gebeurt
er veel administratie. Ik bereken
de gepresteerde werkuren en
laat het personeel weten hoeveel
vakantie ze kunnen opnemen. En
voor de chauffeurs bereken ik de
vervoerskosten.
Adresbestanden
moeten
worden
bijgehouden,
etiketten afgedrukt... We hebben
nu wel computers die het werk
vereenvoudigen, maar er komt altijd
maar meer administratief werk bij.
En
:6:
welke
kwaliteiten
zijn
dan
belangrijk voor dat werk?
- Natuurlijk moet je nauwkeurig
en stipt kunnen werken, vlot
allerlei
nieuwe
informaticaprogramma’s leren gebruiken. Je
moet ook zien dat de kern van de
werking van ‘t Prieeltje, de zorg en
ondersteuning van de kinderen is en
ervoor zorgen dat het administratief
werk dat ondersteunt. Dat vraagt
geduld. Daarnaast moet je ook flexibel
zijn. Het kan zijn dat ik hier toekom
en ik door allerlei omstandigheden
inspring om de maaltijden voor de
kinderen klaar te maken. Soms is het
voor bepaalde activiteiten (bv een
uitstap) nodig dat er voor elk kind een
begeleider is, en dan spring ik bij.
Waarom kiest een administratief
medewerker voor dit werk?
- Het werken voor en met mensen
met een beperking heeft mij altijd
aangesproken en door mijn werk in de
dienst Begeleid Wonen in Tienen ken
ik ‘t Prieeltje al van bij het ontstaan 30
jaar terug. Veertien jaar geleden zag
ik de advertentie voor een deeltijds
administratief medewerker in ‘t
Prieeltje. Ik heb toen niet geaarzeld
om te solliciteren. Naast de interesse
voor dit werk speelden ook praktische
elementen mee: dit werk was heel vlot
te combineren met mijn ander werk
en het ligt op wandelafstand van mijn
woonplaats.
Hoe moeten we ons dan een gewone
werkdag voor jou voorstellen?
- Net als de collega’s begin ik mijn
dag met het lezen van het dagboek.
Iedereen noteert daarin wat er de
afgelopen dagen gebeurd is en wat er
belangrijk is voor een goede werking.
Zo weet ik ook waar ik speciale
aandacht aan moet besteden. Voor
iemand die deeltijds werkt is er altijd
veel te lezen om goed op de hoogte
te zijn. Natuurlijk ga ik ook eerst
de kinderen en de collega’s even
begroeten. Daarna kan ik beginnen
aan mijn eigen taken.
Wat zijn voor jouw uitdagingen in dit
werk?
- Zoals ik reeds vertelde heeft het
werken met en voor mensen met een
beperking mij altijd aangesproken.
Het is voor mij en voor alle collega’s
een uitdaging dat de kinderen zich
iedere dag veilig en geborgen voelen.
Hen zien lachen en genieten van alle
gewone en speciale activiteiten is elke
dag onze opdracht. Zelfs al draag ik
daar niet altijd rechtstreeks toe bij,
maakt mij dat erg tevreden.
:7:
CARINE KOOKT:
mangoschuim met frambozencoulis
wijn, cava &
wenskaarten
ieeltje
r
P
t
‘
v
tv
Wie wij zijn en wat we doen, kunnen jullie al sinds enkele edities lezen in ‘t Parleetje. Het
gebouw waarin we momenteel werken straalt rust, huiselijkheid en vertrouwen uit, maar
het is tegelijkertijd ook een oud gebouw dat nood heeft aan vernieuwing. Het realiseren van
een nieuwbouw kost echter handenvol geld. Vandaar onze vraag aan jullie om ons daarbij te
helpen!
Carine is de vaste kok in ‘t
Prieeltje. Zij maakt elke dag
verse maaltijden klaar voor
de kinderen.
ww Surf na
w.
ar
als prieeltj
je
e.
wil meer in com
ov
fo
prod er onze
ucte
n!
Hebben jullie zin in een lekker glaasje wijn of cava, dan kan je hiervoor het ganse jaar bij ons terecht.
Wij verkopen daarnaast ook onze unieke wenskaarten, die de kinderen gemaakt hebben met een hand- of voetafdruk.
Natuurlijk zijn dit najaar de bestaande kerstkaarten ook opnieuw verkrijgbaar.
Bestellen kan het hele jaar door via het formulier op de volgende pagina (opsturen naar ’t Prieeltje) of via mail (je kan
hiervoor gebruik maken van de bestelbon op de website).
Wij bevestigen telefonisch of via mail wanneer je de bestelling kan komen afhalen in ‘t Prieeltje.
Ingrediënten
Bereiding
•
•
•
•
1. Snij de mango in stukjes en mix
deze met de suiker glad.
2. Klop de room tot een luchtige
halfopgeklopte slagroom.
3. Spatel deze onder het gemixte
fruit.
4. Meng er de Nutilis© tot gewenste
dikte (1 à 2 maatjes) onder.
300 g verse mango
2 soeplepels suiker
20 cl room
1 à 2 maatjes Nutilis©
Wij bedanken je alvast voor de steun.
5. Afwerken met ingedikte coulis:
50g frambozencoulis (kant en
klaar gekocht) + 1 schepje Nutilis©
Deze coulis is héél lekker als dun
laagje op de mangoschuim! Of op
een vanillepudding en zelfs op een
“Petit Gervais”.
• Speciale tip van Carine en onze logopediste over het indikken •
Gebruik indikkingsmiddel met een amylaseresistente werking. De mousse wordt zo niet vloeibaar in de mond.
In plaats van mango kan je ook andere soorten fruit gebruiken. Hou dan wel rekening met de volgende adviezen:
• Verwerk geen pitjes of velletjes van bessen of druiven in de mousse.
• Ananas gaat de indikkende werking van natuurlijke indikkingsmiddelen zoals agar agar en gelatine tegen. Gebruik
verdikkingsmiddelen op basis van gemodificeerd zetmeel en gommen (zoals Nutilis© van Nutricia) wanneer je ananasmousse wil indikken.
:8:
:9:
artikelcode 1 - €2,5
artikelcode 2 - €2,5
artikelcode 3 - €2,5
artikelcode 4 - €2,5
artikelcode 5 - €2,5
artikelcode 6 - €2,5
artikelcode CA - €9
artikelcode WW - €7
artikelcode RW - €8
artikelcode VP* - €25
artikelcode AS* - €10
* VP: Geschenkverpakking met 1 fles cava, 1 fles rode en 1 fles witte wijn
* AS: Assortiment van 5 kaartjes (worden willekeurig geselecteerd)

BESTELFORMULIER
artikelcode 7 - €2,5
artikelcode 8 - €2,5
artikelcode 9 - €2,5
Te bezorgen aan:
‘t Prieeltje
Hollestraat 2
3300 Hakendover
[email protected]
016/78.97.89
Artikelcode
artikelcode 10 - €2,5
artikelcode 11 - €2,5
Uw gegevens:
Naam ...................................................................................
Email ....................................................................................
Telefoon ..............................................................................
Aantal
Eénheidsprijs
Totaalprijs
artikelcode 12 - €2,5
TOTAAL:
Cash te betalen bij afhaling.
artikelcode 13 - €2,5
artikelcode 14 - €2,5
artikelcode 15 - €2,5
Indien gewenst kan je een factuur verkrijgen. Facturatieadres + btw-nummer: ..................................................................
..................................................................
..................................................................
Live a Life
op 31/7, 1/8 en 2/8 in Stevoort
Voor de 7de maal gaat dit jaar het
evenement “Live A Life” door te
Stevoort op 31 juli, 1 en 2 augustus.
Het festival is ontstaan als eerbetoon
aan Saartje, die op 6 augustus 2008 op
30-jarige leeftijd de strijd tegen kanker
verloor.
Saartje was eventmanager bij de
Stichting De Moffarts te Lummen.
In die hoedanigheid heeft zij talrijke
kunst- en cultuurevenementen mogen
organiseren.
Het opzetten van een geslaagd
evenement, waar ze trots op zou
geweest zijn, was voor de organisatie
het gepaste middel om haar te
herdenken.
ro
ck
fest
Belgian Asociality
Perverted
Civilian
The Long Lost Gentlemen
OCD
31 juli 2015
De vierkantshoeve en de tuinen rond
Saartjes laatste rustplaats vormen het
unieke decor aan de Molenstraat te
Stevoort.
Het festival kende een explosieve
groei. Bij de start in 2009 werden
een 1000-tal bezoekers verwelkomd.
Tijdens de editie van 2013 waren er dit
maar liefst 5000.
Rolstoelschommel
2012 was een bijzonder jaar waarin
het evenement zelfs het VRT-nieuws
haalde met de rolstoelschommel.
Het idee hiervoor is ontstaan is in de
schoot van de Live A Life-werkgroep.
Dankzij
de
niet
aflatende
ondersteuning van de firma Hako
Boringen is dit verhaal een eigen
leven
gaan
leiden.
Meerdere
schommels werden gebouwd in de
daaropvolgende jaren en geschonken
aan instellingen.
Info
Live a Life heet u van harte welkom in
Stevoort op 31 juli, en 1 en 2 augustus
2015! Surf naar www.livealife.be voor
meer info.
Tekst: Ronny Boussu voor Live a Life
een rolstoelschommel
voor ‘t Prieeltje!
e a Life
v
i
L
j
i
z
k
dan
Sinds 2012 schenkt Live a
in
samenwerking
met
aantal bedrijven, elk jaar
rolstoelschommel
aan
voorziening voor mensen met
beperking.
life,
een
een
een
een
De rolstoelschommel werd ontworpen
door Frank Steegmans van Live a Life
en aangepast en verfijnd door de firma
Hako Boringen.
Elk jaar zet dit bedrijf zich in om
samen met Claeys Houtconstructies
en Peeters Mobility Center een
hoogwaardig en gekeurd product af
te leveren waar kinderen en jongeren
met een beperking jarenlang plezier
aan kunnen beleven.
Dankzij de papa van Brent, die bij
Hako Boringen werkt, kregen wij dit
jaar deze prachtige rolstoelschommel.
Maar ’t Prieeltje is natuurlijk wel erg
klein en daarom werd in overleg met
de milde schenkers beslist dat de
rolstoelschommel niet in ’t Prieeltje
zelf zou geplaatst worden, maar in de
belevingstuin van onze buren van de
Stichting M.M.Delacroix.
Op die manier kunnen er veel meer
kinderen en volwassenen met een
beperking gebruik van maken en de
rolstoelschommel past daar perfect
in het concept van de belevingstuin.
Bovendien is deze belevingstuin (meer
over de belevingstuin op de volgende
pagina) maar op wandelafstand van ‘t
Prieeltje en zijn we er altijd welkom!
Bedankt aan de initiatiefnemers van
Live a Life en de drie firma’s die de
handen in elkaar geslagen hebben om
dit te realiseren: job well done!
Of de kinderen het leuk vinden, hoeven
we ons niet af te vragen: hun gezicht
spreekt boekdelen (zie omslagfoto)!
doors 18:30u
www.livealife.be
Oude Molenstraat 4, Stevoort
: 13 :
PUZZEL
De prenten van de rebus zijn Sclera-pictogrammen. Deze kunnen gebruikt worden voor visualisaties voor personen
met communicatieproblemen of voor het opstellen van een daglijn. Meer informatie is te vinden op www.sclera.be.
B=W
O = IJ
+K -S
+V
S=R
UI = O
A=E
S=Z
T=N
EEN PRIKKELENDE BELEVINGSTUIN
Sinds kort beschikt de Stichting M.M. Delacroix over een belevingstuin, waarvan ook de kinderen
van ‘t Prieeltje gebruik mogen maken. In deze belevingstuin staat ook de rolstoelschommel die
onlangs door Live a Life aan ‘t Prieeltje werd geschonken. Muziektherapeute Heidi Ickmans van
Stichting M.M. Delacroix vertelt er meer over in dit interview.
Wat staat erin en wat kan er gedaan
worden?
Onze belevings- of zintuigentuin is een
tuin waar het mogelijk is om allerlei
zintuiglijke ervaringen op te doen.
Het kijken naar, het luisteren naar,
het voelen aan, het ruiken aan en het
proeven van, het bewegen naar of het
bewogen worden, kunnen we ook in
een natuurlijke omgeving. Elke prikkel
uit de natuur doet immers beroep op
één of meerdere zintuigen en nodigt
uit tot beweging.
: 14 :
De prikkels van de natuur liggen niet
vast en zijn oneindig, ze liggen voor het
rapen: de streling van de wind door de
haren, de vogels horen fluiten, iedere
struik of plant die anders aanvoelt,
de smaak van vruchten, de geuren
en kleuren van bloemen. Bovendien
werden
elementen
toegevoegd
om de zintuiglijke ervaringen uit te
breiden en te versterken: de actieve
bewegingservaringen, het bewogen
worden en ruimtelijke ervaringen
worden op de trampoline, de
draaicarrousel en de schommel zowel
door
rolstoelgebruikers als door
mobielere bewoners, gestimuleerd.
Ook het ballenwerpnet waarin heel
zachtjes, heel hard, van veraf of
nabij grote of kleine ballen kunnen
ingeworpen worden, laat ruimte,
beweging en kracht ervaren.
Er zijn zeer kleurrijke vlagjes en ook
een natuurlijke tunnel aangebracht
om door te wandelen. Ook de grote en
bolle spiegels hebben een speciaal en
leuk visueel effect, vooral als dan ook
nog eens het zonlicht hierop schijnt.
Er bevinden zich allerlei kleurrijke
actie- en reactie materialen om op
verschillende manieren te draaien,
te trommelen enzovoorts. Visuele
en geluidseffecten vergroten nog
de reactie: de spelpanelen, de
klingelschijf met een zeer leuk auditief
geluid als beloning bij het draaien, het
oxo-spel.
+
+
-M
In de magische voelhuisjes kan je
tasten in het duister en de inhoud
proberen te herkennen (ik ga het niet
verklappen).
GEZOCHT:
VRIJWILLIGE CHAUFFEUR
Er zijn ook belevingspoorten om door
te lopen telkens met een andere
beleving van materiaal.
Wij zijn steeds op zoek naar reservechauffeurs voor het ophalen en/ of naar huis brengen van de kinderen.
Wij zoeken mensen die af en toe, met hun eigen wagen, ‘s morgens of ‘s avonds kunnen inspringen als onze
vaste chauffeurs ziek of afwezig zijn.
Het prikkelpad is voor mobiele
bewoners zowel met als zonder
schoenen een aparte ervaring. Er kan
een verschillend reliëf waargenomen
worden aan de voeten en ondertussen
ook geoefend worden op evenwicht
en stabiliteit. Zeer mooi is ook de
klankwand die bestaat uit een grote
metallofoon. De klank is zeer mooi en
vol. De onderdelen zijn pentatonisch
gestemd zodat samenspel met andere
instrumenten mogelijk is. We hebben
ook interactieve praatpalen in onze
belevingstuin. Telkens iemand een
geluid produceert, wordt dit geluid
ofwel vervormd ofwel herhaald. Groot
en klein worden hierdoor aangenaam
verrast.
De chauffeurs zijn vrijwilligers, zij ontvangen dus geen loon.
Zij krijgen wel een wettelijke km-vergoeding van 0,3468 euro per km om de kosten
van benzine en dergelijke te vergoeden.
Kortom, het is een tuin waar letterlijk
voor iedereen wat te beleven valt!
Er wordt een omniumverzekering afgesloten door ’t Prieeltje
als aanvulling op de eigen autoverzekering van de chauffeur.
Daarnaast zijn we nu ook op zoek naar vrijwilligers om af en toe met onze aangepaste bus te rijden,
ook zij ontvangen geen loon.
Ken je iemand in je buurt of familie die dit wel zou zien zitten, die al wat langer zijn of haar rijbewijs heeft,
veilig rijdt en kindvriendelijk is? Vraag dan om contact met ons op te nemen.
Dit kan
per mail naar [email protected]
of per telefoon: 016/789.789 (vragen naar Carine of Marijke)
OPLOSSING PUZZEL: Wij zijn klaar voor een zomer vol plezier
Wat is de bedoeling van de tuin?
We ondervinden dagelijks dat
het oerelement, de natuur, een
uitzonderlijk
effect
heeft
op
onze bewoners. De natuur biedt
eindeloze ideeën en ervaringen die
ons prikkelen, fascineren, en ons
tot innerlijke rust brengen. Onze
voorziening, de Stichting Delacroix, is
gesitueerd te midden van een prachtig
natuurdomein, een biotoop van vogels,
insecten en andere natuurliefhebbers.
Het was al jarenlang onze droom om
de bewoners te laten meegenieten
van de mooie natuur van dit domein.
Vandaar het idee om de landelijke
parkomgeving om te toveren tot
een toegankelijke en een op maat
gemaakte prikkelende belevingstuin,
een zinnige tuin, een zintuigentuin,
een tuin met zin.
EE = O
: 15 :
familienamiddag bij Deboeshoeve
Wanneer de lente zich goed gesetteld
heeft, is het tijd voor onze jaarlijkse
familienamiddag. Een buitenactiviteit
waarop alle ouders, grootouders,
broers en zussen van de kinderen
welkom zijn. Dit jaar spraken we af
op de zorgboerderij van boer Staf te
Hakendover.
het grootouderfeest
Met een stevige bries vertrokken
we kort na de middag naar de
zorgboerderij een paar straten verder.
Bij aankomst werden de kinderen
en hun familie onderverdeeld in drie
groepen: de pony’s, de zadeltjes en de
ruitertjes. Terwijl de ene groep startte
met een huifkartocht door het mooie
Hakendover, zat een tweede groep
in de gezellige, warme cafetaria te
genieten van een stukje taart en een
drankje. Het ‘stevigere’ werk was
weggelegd voor de laatste groep: een
rit op de rug van een paard.
Amor, ons vast therapiepaard, werd
opgezadeld en stapte met onze kindjes
de piste rond. Sommige moedige
mama’s overwonnen hun angst en
zaten samen met hun oogappel op het
paard. Tegelijkertijd konden broers en
zussen hun ruiterkunsten etaleren of
ontdekken op Mariska. Elke activiteit
duurde ongeveer een half uur en dan
werd er doorgeschoven.
Twee uur en een stevige regenbui
later had iedereen zijn programma
afgewerkt en kwamen we allemaal
samen. Als afsluiter wandelde Staf
met varken ‘Babe’ door de piste en
mochten ook wat geiten, schapen,
alpaca’s en een ezel hun pootjes even
uitslaan.
Tot volgende keer?
Een jaarlijks terugkerende activiteit in ’t Prieeltje is het grootouderfeest. We vinden het erg
belangrijk dat alle grootouders ook eens extra in de bloemetjes worden gezet. Zij nemen vaak ook
een stukje zorg voor de kleinkindjes op zich en verdienen daarom zeker een namiddag exclusieve
aandacht.
Dit jaar werd het grootouderfeest
in leefgroep 1 georganiseerd. Er was
net genoeg plaats voor ons allemaal.
Kortom: het was gezellig druk en
de kindjes genoten enorm van deze
speciale aandacht!
Oma Claudine - de oma van Sofieke,
onze superleuke ‘muzikale’ handpop
- was voor de eerste maal van de
partij. De eerste indruk die we van
haar kregen was allesbehalve, want
ze kwam veel te laat aan! Maar dat
maakte ze ruimschoots goed door
voor een fantastische namiddag vol
ambiance en liedjes uit de tijd van
toen te zorgen. Ze sprak wel een
soort Sint-Truidens dialect, waardoor
niet iedereen haar altijd even goed
begreep. Maar dat kon de pret niet
drukken en we lachten en zongen
samen met Claudine. Alsof dat nog
niet genoeg was, begeleidde zij dit
gezang nu en dan met haar gitaar.
Sinds enkele jaren leerde Claudine
immers gitaar spelen en ze heeft haar
instrument ondertussen helemaal
onder de knie! Wat een hippe oma
heeft ons Sofieke toch!
Van al dat zingen kregen we toch
wel zin in een stukje taart en een
dorstlessertje om onze stembanden
te smeren. En hier was naar goede
gewoonte voor gezorgd! Zo konden
we gezellig nakeuvelen en wat
bijpraten met elkaar.
Maar mooie liedjes duren nooit lang
en dus was het weer veel te snel tijd
om naar huis te gaan.
We hopen dat iedereen volgend
jaar weer van de partij is. Ook oma
Claudine, maar als het kan graag op
tijd!
Voor onze muziekactiviteiten hebben we een handpop genaamd Sofie. Het is een
pluchen meisjespop die elke dinsdagnamiddag onze activiteit komt aankondigen. Elk
kindje wordt begroet met daarbij een aangepast liedje en dan zegt Sofie over welk
thema we gaan zingen. Ze kiest nog één kindje uit waarbij ze op schoot gaat zitten
om mee de activiteit te volgen. Bij afsluiting van de muziekactiviteit komt ze nog
even terug in de kring om afscheid te nemen van de kindjes met een gekend, vast
liedje.
Voor het grootouderfeest had Sofie een leuk idee: ze vroeg of ze ook haar oma mocht
meebrengen. Haar oma is een hippe oma die enkele leuke liedjes kan zingen uit vervlogen
tijden en die er zeker een leuke namiddag van heeft gemaakt.
: 16 :
Een sup
erle
uk dagje
! (mama
van Tho
mas)
vanop de
nheid om
e
g
ne
le
e
g
de gewo
ideale
leven van
r mij de
e
en en
o
g
b
r
g
vo
e
le
h
s
r
a
,
ve
en te
derij w
beleven
r
z
,
e
n
n
e
o
e
n
r
b
t
g
g
ie
r
n
n
r
o
e
ulee t e
De z
te ge
e eig
Het stim de kinrtijd onz
l zingend
e
.
a
n
jk
r
e
li
a
d
e
k
ij
g
r
e
if
d
t
hu
aar
en
even
orgbeho
bij het p
s levens
g en
n onze z
dingen de
en zoals
va
n
voor jon
in
t
’
e
s
w
e
b
r
e
g
ve
o
t
o
n
e
e
e
t
c
m
la
a
ik
p
e
schr
n licha
st en ‘th
iet allee
k een mu
o
)
o
verrijkt n
m
o
is
T
t
a van
aar he
in. (mam
deren, m
ot en kle
o
r
g
n
e
oud
Geniete
nd tuss
en de pa
Op ‘Am
ar
or’ in f
linke galo djes,
En met
p,
veel win
d de hu
Het wa
ifkar op
s een le
!
uke nam
Deboesh
iddag op
oe
(mama va ve.
n Caitlin
)
: 17 :
de
10 tractor- en truckpulling
dossier
SMOG
spreken met ondersteuning van gebaren
SMOG is een communicatiewijze,
ontwikkeld door F. Loncke, M. Nijs &
L. Smet. Het stelt personen met een
communicatieve handicap in staat
om zichzelf duidelijk te maken en om
beter te begrijpen wat wij van hen
verwachten. Twee dingen die we maar
al te graag willen verwezenlijken. Het
is een combinatie van gesproken
taal, 500 basisgebaren die makkelijk
uit te voeren zijn, lichaamstaal en
mimiek én de omgeving waarin we
de gebaren plaatsen. De combinatie
van gesproken taal en het simultaan
uitvoeren van de gebaren, zorgt
ervoor dat de communicatiestijl
2015
vanaf 9 Hr tot ...
inkom: € 8
Op 17 januari startten Sara
(opvoedster)
en
Aurélie
(logopediste) aan hun eerste
lesdag van de intensieve SMOGcursus van Gezin en Handicap.
Vele weken later zijn ze volledig
doordrongen van de SMOGcultuur en brengen ze kun kennis
maar al te graag over aan iedereen
die er voor openstaat.
Wanneer we het hebben over SMOG,
denken velen onder jullie aan de
vervelende luchtvervuiling die ons
noodgedwongen verplicht om trager
te rijden. Voor ons betekent SMOG
echter iets heel anders.
www.trekketrek.be
Orsm
wordt aangepast. We gebruiken
eenvoudige en korte zinnen, waarbij
we de belangrijkste woorden telkens
ondersteunen door een gebaar.
Een aantal van deze gebaren was
al gekend in ’t Prieeltje, maar we
vonden het tijd om onze kennis over
SMOG toch wat te verfijnen. Daarom
kregen Aurélie (logopediste) en
Sara (opvoedster) de kans om de
intensieve SMOG-cursus van Gezin en
Handicap te volgen. Na een periode
van 3 maanden cursus volgen, maar
vooral veel oefenen, mogen we met
trots onze twee professionele SMOGlesgeefsters verwelkomen.
Nu de cursus is afgelopen, werken
we aan onze volgende doelstelling:
SMOG zo veel mogelijk integreren
in onze werking. Hierbij zijn het niet
enkel de logopediste en opvoeders
die gebruikmaken van SMOG, maar
iedereen die in contact komt met onze
kinderen. Op deze manier proberen
we de kinderen te stimuleren om zelf
de SMOG-gebaren te gebruiken en zo
zichzelf duidelijk te maken. Natuurlijk
hoeft niet iedereen alle SMOGgebaren te kennen. Samen met de
ouders en het personeel bekijken we
welke gebaren van toepassing zouden
kunnen zijn. SMOG is misschien niet
bruikbaar voor al onze kinderen, maar
elk kind dat we kunnen bereiken is
voor ons een overwinning!
Meer informatie is te vinden op
www.s-m-o-g.be
n
de
n
e
i
r
aalse Trekker trek V
ZONDAG,
21 JUNI 2015
Zoutleeuwsesteenweg
3440
Zoutleeuw
met deelname itpv
(internationale tractorpull vereniging)
voor het Belgisch-Nederlands kampioenschap
inschrijving:
Raf:
0475 42 83 38
Koen: 0494 70 20 98
Pieter: 0495 73 33 35
ten voordele v
an
”
e
j
t
l
e
e
i
r
P
“ ‘t
en het Rett Syndroom
: 18 :
met dank aan de stad Zoutleeuw
r
ee
?
fo
in
Z
ie
d
e
ij
z
en
n
bi
n
en
je
A
lt
AV ENriee
, C T tp
n R v‘
ij AA tv
w SK
EN
W
m
NU
TE KOOP!

Vergelijkbare documenten

via deze link

via deze link ook verdrietige momenten. ’t Prieeltje blijft ondanks de “grote” cijfers een kleine wereld waar mensen heel dicht bij elkaar leven en werken en waar onze grootste doelstelling blijft dat kinderen e...

Nadere informatie

via deze link

via deze link graag een grootouderfeest om hen eens speciaal in de bloemetjes te zetten. Als er iets is dat we de voorbije 30 jaar geleerd hebben, is dat onze kinderen ondanks hun beperkingen, heel wat in hun ma...

Nadere informatie