Marnix Motief, nummer 32

Commentaren

Transcriptie

Marnix Motief, nummer 32
MM
M o t i e f
SCHOOLJAAR 2013 - 2014
I
NUMMER 32 I DECEMBER 2013
M a r n i x
Dino’s zijn nep
De allereerste iPadklas
Samen leren
Agenda
Column
1
door Leo Spelt
VAN DE
rector
Kerstcadeau
Op het moment dat u deze Marnix Motief leest, weten we misschien al meer. Maar terwijl ik dit
schrijf, is het nog helemaal onduidelijk hoe het zal uitvallen… hoewel ik goede hoop heb.
Colofon
Inhoudsopgave
Marnix Motief is een uitgave van het
Marnix College Ede en zal vier maal per
jaar verschijnen, telkens voor het begin
van een vakantieperiode.
redactie:
Rob Arts
Jeannette de Boer
Josephie Brefeld
Gerben de Jong
Marian de Jong
Leo Spelt
Ginette Wieken
adres:
Postbus 8037, 6710 AA Ede
Telefoon: 0318 - 650035
[email protected]
vormgeving:
Die Jongens
www.diejongens.com
2
Van de rector
3
Een sectie stelt zich voor: technologie
4
Column: Dino’s zijn nep
6
Mijn voorbeeld: Donja Hulshoff
8
Cryptofilippine9
Naar de grote gezellige school
10
Waar zijn ze gebleven: Eva van der Beek
12
De leerling centraal: Jamie Groeneveld
14
Het allerleukste is het omgaan met jonge mensen
16
Je krijgt mij met geen tien paarden achter een bureau 18
Samen leren: een nieuwe impuls
20
De allereerste iPadklas
22
Huiswerkbegeleiding op het Marnix College
24
Dichter bij de leerling
25
Comeniusproject26
Cryptofilippine: de oplossing
28
De gelukkigste kinderen van de wereld
29
Agenda30
Waar het over gaat? Ik zal het u vertellen. Al sinds 1999 roept
de rector van het Marnix College (eerst mijn voorganger en
sinds 2007 heb ik het stokje overgenomen) tegen de gemeente Ede dat onze school echt veel te krap in haar jasje zit. We
komen gewoon vierkante meters tekort. We hebben te weinig
lokalen, te weinig werkruimte voor personeel, te weinig recreatieruimte voor onze 1600 leerlingen, we hebben niet eens
een fatsoenlijke spreekkamer om ouders of gasten van buiten
de school te ontvangen, en ga zo maar door. Jaar in, jaar uit
dienen we nu al officiële verzoeken in om ons schoolgebouw
aan te mogen passen aan het aantal leerlingen dat we hebben.
En voor de goede orde, dan heb ik het gewoon over hele
gewone, elementaire, kale vierkante meters met eenvoudige muren, deuren en ramen, zonder toeters en bellen, en
niet eens over kamers met zachte vloerbedekking, prettige
sfeerverlichting en fatsoenlijke luchtbehandeling of airconditioning en riante (kantoor)inrichting. Nee, we komen o.a.
gewoon klaslokalen tekort en - eerlijk gezegd - er zijn uren in
de week dat we eigenlijk stiekem zouden moeten hopen dat
er een les uitvalt, zodat we fatsoenlijke ruimte hebben voor
al onze leerlingen.
Zoiets kan voorkomen doordat de wet- en regelgeving zegt
dat een school eerst meer dan 10% ruimte tekort moet
komen (en dan ook nog eens gedurende minimaal 15 jaar)
voordat zij misschien in aanmerking komt voor een uitbreiding. Voor een goed begrip: dat betekent dat een gebouw
voor 1000 leerlingen gemaakt
kan zijn, maar pas als er
aantoonbaar de komende 15
jaar meer dan 1100 leerlingen in
dat gebouw gehuisvest moeten
worden, als de leerlingen bij
wijze van spreken met de benen
uit het raam hangen, mag de
school een aanvraag indienen
voor een uitbreiding met de stille
hoop dat zo’n uitbreiding wordt
toegekend.
Voeg daar nog eens aan toe dat op
dit moment de gemeente Ede, net
als bijna iedereen in ons land, voor
een grote bezuinigingsoperatie staat
en dankzij de bankencrisis de broekriem stevig moet aanhalen
en u kunt mijn gemoedstoestand wel een beetje raden.
Nu weet ik dat de gemeente Ede gelukkig bestuurd wordt
door fatsoenlijke en verstandige mensen en daarom blijf
ik toch hoopvol gestemd. Hoopvol dat de ambtenaren en
de lokale politici zullen beslissen dat het Marnix College
in aanmerking komt voor een stevige uitbreiding om het
steeds maar groeiende aantal leerlingen adequaat te kunnen
huisvesten. Zou dat niet een prachtig kerstcadeau zijn voor
onze 1600 leerlingen en 165 medewerkers?
3
EEN SECTIE
STELT ZICH VOOR
De sectie
technologie
door Gerben de Jong
Sinds een paar jaar zijn de sectie techniek en de sectie natuurkunde samen. Voor deze fusie
kregen de leerlingen het vak techniek in de eerste en in de tweede klas. Vanaf de tweede klas
werd ook natuurkunde aangeboden. Nu krijgen de leerlingen in de eerste en de tweede klas
het vak technologie. Dit is een mix van techniek en natuurkunde. Het vak wordt gegeven in het
juniorgebouw. In de derde klas gaat natuurkunde alleen verder in het hoofdgebouw.
Het vak technologie wordt gegeven door drie dames en zes
heren: Suzan Bokdam, Fleur Sterk, Femke Nuis, Ariën Vorselman,
Pascal van der Veeken, Thomas Telleman, Gerben de Jong,
Ramon Hanssens en Ed Renes. Sander Kersten loopt stage
en de technische ondersteuning is in handen van Ron Wijn.
Wat zijn nu de verschillen met de situatie van techniek
en natuurkunde apart? Bij techniek kregen de leerlingen
bijvoorbeeld de opdracht om een huis te ontwerpen en zelf
op schaal te bouwen. Daarbij moesten de leerlingen vooral
oefenen met constructietechnieken: hoe zet je een wand vast
op een ondergrond, hoe verbind je de wanden stevig met
elkaar, hoe zet je er een dak van een heel ander materiaal
op? Er werd met verschillende materialen en verschillende
verbindingsmethoden gewerkt. Het huis moest vooral stevig
zijn en er aantrekkelijk uit zien.
4
Bij natuurkunde werd een huisje op het bord getekend. Daar
kregen de leerlingen uitleg over verwarming, warmteverlies
en isolatie. Er werd een proefje voor de klas gedemonstreerd
over warmteverlies en isolatie. Aan de hand van de uitleg
werden sommen voorgedaan, die door de leerlingen moesten worden geoefend. De theorie bleef abstract. De praktische toepassingen werden alleen genoemd.
Bij technologie wordt nog steeds een huisje gebouwd, maar
nu moet dat huisje ook goed geïsoleerd worden. Niet alleen
wordt het huisje beoordeeld op stevigheid, maar ook op
het vasthouden van warmte. En terwijl het project wordt
geïntroduceerd, wordt ook de natuurkundige achtergrond
uitgelegd, zodat de leerlingen begrijpen wat de bedoeling is
van warmte-isolatie. Maar vooral leren de leerlingen, door
zelf hun huis te ontwerpen en te bouwen, de betekenis van
Bij technologie wordt nog
steeds een huisje gebouwd.
het natuurkundige begrip “warmte-isolatie”. De leerlingen
krijgen nu dus op verschillende manieren theorie aangereikt.
Er wordt over verteld, maar ze zijn er ook zelf mee bezig.
De verandering wordt als positief ervaren. De leerlingen zijn
nu zo direct bezig met de praktische uitwerking van de theorie, dat ze het veel gemakkelijker leren. Hoewel de leerlingen
de beide situaties niet kunnen vergelijken, reageren ze positief. Leerlingen van mavo tot en met vwo hebben voordeel bij
deze aanpak. Het geeft aan de beide groepen leerlingen een
extra dimensie.
En omdat de theorie van de natuurkunde nu volkomen
natuurlijk is verwerkt in de praktijk van de techniek, wordt er
ook tijd bespaard. Er wordt voorkomen dat dingen twee keer
worden behandeld en dat misverstanden ontstaan door de
verschillende manieren van behandelen.
5
column
Dino’s zijn nep
door Ginette Wieken
Het is altijd even wennen voor leerlingen als blijkt dat een dvd kijken niet betekent dat je
onderuitgezakt kan zitten met een mobiel vast in je hand voor het geval je een stuk van de
film saai vindt. En nee, het betekent ook niet dat je ondertussen een boterham mag eten en
fantaseren dat het de zak chips is die je vrijdagavond voor de buis leegeet. Een gesprek hebben
over de stand van zaken van je verkering of je huiswerk maken voor een ander vak mag ook
al niet. Een dvd kijken bij Engels is het nuttige met het aangename verenigen, maar “Kijken en
luisteren zul je”, is mijn eis.
Leerlingen pochen graag dat ze alle films zonder Nederlandse
ondertiteling kunnen kijken, maar als puntje bij paaltje komt,
breekt het zweet ze al uit als ik er Engelse ondertiteling onder zet.
Momenteel kijk ik met een aantal klassen in etappes
‘Jurassic Park’, het juweeltje over gekloonde dinosaurussen
die als attractie voor toeristen in een themapark zijn ondergebracht. De film is alweer uit 1993, maar is voor de met
beelden verwende pubers nog lang niet oubollig. Het grootste deel van de leerlingen heeft de film nog nooit gezien.
Het moment dat je als kijker voor het eerst zo’n kolossale
dino ziet lopen alsof je naar een gewone natuurserie met
commentaar van David Attenborough zit te kijken, is nog
steeds adembenemend. Ondanks alle beelden waar kinderen
tegenwoordig op getracteerd worden, zakken er toch altijd
weer een paar monden open. Bijna elke keer is er een leerling
die graag wil laten merken dat hij of zij best wel weet wat er
in de wereld te koop is en het niet kan nalaten om te zeggen:
“Die dino’s zijn hartstikke nep”. Vervolgens beginnen er
medeleerlingen te lachen, “Hoe zouden ze nou niet nep
kunnen zijn, sukkel?” of, kortweg, “Faal!”
Sommige leerlingen vinden dat Amerikaans Engels gemakkelijker te verstaan is dan Brits Engels en altijd blijken er
wat leerlingen te zijn die denken dat het om verschillende
6
talen gaat: “Ik vind Amerikaans sowieso gemakkelijker dan
Engels.” Na hoge cijfers voor Engels gescoord te hebben op
de basisschool, hebben ze het gevoel dat ze het allemaal wel
weten en steken ze te weinig tijd in het leren van grammatica en idioom. Als ze vervolgens struikelen bij een repetitie,
dan komt het omdat “Engels zo’n rare taal is vergeleken bij
Amerikaans”, want dan moet het toch wel liggen aan het
Britse accent van mevrouw Wieken.
Maar bij het zien van dinosaurussen in verschillende
formaten, verstomt deze discussie. Het spreekt teveel tot de
verbeelding dat filmmaker Steven Spielberg er zo overtuigend in geslaagd is de dino’s weer tot leven te brengen. De
film visualiseert immers de droom die we allemaal weleens
hebben: hoe mooi zou het niet zijn om met een tijdmachine
naar een bepaalde periode in de geschiedenis te kunnen
reizen? In deze film worden de prehistorische dino’s naar
het heden gebracht, maar het principe werkt hetzelfde. De
moderne mens is samen met een wezen waarmee het eigenlijk niet samen kan of hoort te zijn.
En al gauw zit geen leerling er meer mee dat de mobieltjes
in de tas moeten blijven en dat er geen huiswerk gemaakt
mag worden. En dat er niet gepraat mag worden, is ook geen
probleem. De dinosauriërs snoeren de monden van alle
tweede- en derdeklassers.
7
MIJN VOORBEELD
Uitstraling,
rust en didactiek
Wereld Wijd Weten
Cryptofilippine
door Donja Hulshoff
Ook een docent heeft ooit op de middelbare school gezeten.
Voor mij was dat op ‘ons’ Marnix College in de tijd dat de
Dependance en sportvelden op ‘de berg’ en het Hoofdgebouw
nog in het dorp lagen.
Een aantal klinkers is met een nummer
aangegeven. Gelijke nummers zijn gelijke
letters.
Tig keren de Trapakkers op en af. De welbekende briefjes
achteroverdrukken die buiten het lokaal aan een spijker
gehangen werden, wij tijgerend door de gangen.
De toen ontstane en nog steeds voortdurende vriendschappen, de liefdes die vaak geleid hebben tot een huwelijk.
Er zijn docenten die een onuitwisbare indruk achter
hebben gelaten. Zoals die stoere, besnorde en tijdens de
les shaggies rokende docent, of de docent die als hij boos
werd tassen op de gang smeet. Of het met consumptie
sprekende mevrouwtje bij wie wij met (ijs)parapluutjes in
het lokaal zaten. En natuurlijk is daar een docent aan wie ik,
zeker nu ik op het Marnix werk, met veel respect en plezier
terugdenk. Hij oogde niet stoer, hip of sportief. Was oud
noch jong en had een onberispelijk grijs en altijd hetzelfde
ogende saaie kapsel. Maar wat hem zo bijzonder maakte
was zijn prachtige, met onderkoelde humor doordrenkte
8
taalgebruik. Hij sprak over een stufje, ieder ander over een
gummetje. En kauwgom ‘deponeert men’ in de prullenbak.
Bij hem haalde je geen geintjes uit, was je op tijd en waren
je spullen op orde. Hij had uitstraling, was voorzien van
een vleugje autoriteit maar met twinkelende ogen. Zijn rust
en didactiek tijdens de lessen nodigden niet uit tot geintjes.
Als ik ook maar een klein beetje van zijn ingrediënten aan
mijn leerlingen mee kan geven, maakt mij dat een tevreden
mens!
1. een hap waar je niets van weet.
2. basisdeel van informatie
3. ‘‘Goh, post’’.
4. gegevens die marcheren?
5. het klinkt alsof de aarde toehapt.
6. tronie in een boek.
7. hoogtepunt op schoot.
8. klinkt als liefkozing voor een amfibie.
9. wereldzwerm.
10. daar leer je onder hoogspanning.
11. de grote meester.
12. informatie opslag uit de jaren 60?
13. digikletsen.
14. enorm aantal wetenswaardigheden.
De oplossing staat op pagina 28
De tijd dat wij tussen- en spijbeluren doorbrachten in het
dorp, waar dan vaak ook de conrector ‘toevallig’ liep!
Oplossing in de verticale balk:
9
Naar de grote
gezellige school
door Gerben de Jong
Op 16 en 30 oktober hebben we bezoek gehad van nieuwsgierige leerlingen uit groep acht
van het basisonderwijs. Dit jaar kwamen ruwweg twee keer zoveel leerlingen kijken als vorig
jaar. Een gezellige drukte dus. De eerste middag stonden vooral de alfavakken centraal:
Nederlands, Engels, Duits, Frans en geschiedenis. Maar bijvoorbeeld ook biologie, wiskunde,
levensbeschouwing en tekenen deden mee. De tweede middag was vooral voor de bètavakken
met een praktische kant, zoals technologie en scheikunde. Technologie is een samengevoegd vak
van techniek en natuurkunde (zie ook elders in deze Marnix Motief).
Beide middagen werden ingeleid door onze nieuwe afdelingsleider van de brugklassen, Wouter Vink. Hij wees nog
even op de Open Dag die op 6 februari wordt gehouden op
het Marnix College. Ook dan is iedereen weer welkom om te
komen kijken.
In de aula werd iedereen ontvangen en voorzien van een
blad met informatie. Daar werden alle leerlingen in tien
groepjes verdeeld. Ieder groepje kreeg een begeleidende
bovenbouwleerling mee, die de groepjes de weg wees van de
ene les naar de andere. Er waren meer bovenbouwleerlingen
aanwezig om te assisteren. Zo werd er een pakje drinken en
een chocoladereepje voor iedereen naar de lokalen gebracht
om daar uitgedeeld te worden.
10
De eerste middag werden dus ook de talen gepresenteerd.
Bij Frans leerden de kinderen tellen door naar een liedje te
luisteren. Ook werd geleerd hoe je jezelf moet voorstellen en
te vragen hoe het met iemand gaat.
Bij Engels werden Engelse klanken geoefend. De leerlingen
werden uitgedaagd om een Engels zinnetje zo snel mogelijk
op te zeggen. De zinnen bleken echte tongbrekers te zijn!
Tijdens de les wiskunde werd gewezen op het belang van het
correct werken met haakjes in berekeningen.
Bij biologie werden de lestijden doorgenomen. Ook kregen de
leerlingen de schedel van een rund te zien. Ze mochten de docent ook vragen stellen over hem zelf: “Hoe lang geeft u al les?”
“Wat vindt u zelf nou het moeilijkst?” “En wat het leukst?”
De “Ik kom kijken”-middagen
op het Marnix College
Mark Soede gaf op alle vragen eerlijk antwoord!
Een docent geschiedenis, Johan Loth, gaf in vol ornaat (hij
was gekleed in gevechtstenue) een les over wat er hier op
de heide heeft plaatsgevonden aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Hij liet op een kaart het verband tussen de
verschillende landingen zien.
Bij levensbeschouwing kwam enig zelfonderzoek aan bod.
Leerlingen kregen de opdracht van drie woorden (verbondenheid, waarde en identiteit ) aan te geven in welke mate ze bij
hen pasten.
De tweede middag werden de leerlingen naar lessen scheikunde en technologie gebracht. Bij scheikunde werden
enkele proefjes getoond. Bij technologie kregen de leerlin-
gen de opdracht om een kleurentolletje te bouwen. Met dit
tolletje kon de docent de menging van de basiskleuren rood,
groen en blauw laten zien. Het tolletje mocht uiteraard mee
naar huis.
Leerlingen voelen zich prettig bij het kleinschalige karakter
van het Juniorgebouw. “Het is niet meteen allemaal zo groot
en je wordt niet omver gelopen door die grote jongens.”
Soms moeten leerlingen een flink stuk fietsen (vanuit
Lunteren, Renkum of Wageningen), maar dat wordt niet als
een bezwaar gezien. “Dan wacht je elkaar gewoon op en dan
ga je samen verder.”
Wat ons betreft zijn deze leerlingen met hun positieve instelling van harte welkom!
11
Waar zijn
ze gebleven?
“Ik zou iedereen
het Marnix aanraden”
door Jeannette de Boer
Eva van der Beek zat van 1994-2000 op het Marnix College. Na het behalen van haar
gymnasiumdiploma ging zij in Groningen geneeskunde studeren.
Hoe kijk je op je tijd op het Marnix terug? Ik heb een fantastische, onbezonnen en zorgeloze tijd op het Marnix gehad. Ik
bewaar bijzondere herinneringen aan de musicals o.l.v. Dirk
Hoekstra. Samen eindeloos repeteren voor ‘de grote dag’ in
de schouwburg. Jesus Christ Superstar en West Side Story, ik
denk er nog vaak aan terug. De reis naar Toscane in klas 5.
Een intensief programma waarin we ontzettend veel gezien
hebben en veel lol met elkaar hebben gehad. Daarnaast heb
ik goede vriendschappen aan het Marnix overgehouden. Binnen die club blijf je één van die meiden: we weten alles van
elkaar, we kennen elkaars families, je hoeft elkaar niets uit te
leggen. Waarom ik voor het gymnasium gekozen heb? Natuurlijk speelde in deze keuze mee dat het kón en waarom zou
je dan niet het hoogst haalbare proberen? Ook al was ik daar
als 12-jarige nog niet zo mee bezig, het is en blijft prachtig als
je de kans krijgt om in oude talen onderwezen te worden.
“Ik heb een fantastische, onbezonnen en
zorgeloze tijd op het Marnix gehad.”
12
Welke docenten herinner je je in het bijzonder? Josephie
Brefeld, zij gaf toen Engels. Lekker direct, beetje pittig en met
plezier gaf zij les, ze zei waar het op stond. Henk Lambooij
van Klassieke Talen. Zo bevlogen, zo intelligent. Hij was ons
als leerlingen nogal eens kwijt. In twee stappen stond hij al bij
de finish, waar wij minstens 100 stappen voor nodig hadden.
Hoe ziet je leven er op dit moment uit? Na het Marnix ben ik
naar Groningen gegaan. Ik wilde geneeskunde studeren. Het
menselijk lichaam fascineert me: hoe zit een lichaam in elkaar,
wat is de invloed van ziekte op een gezond lijf? Tijdens de opleiding trok het chirurgische aspect van het vak me het meest.
Ik ben nu plastisch chirurg in opleiding in het UMC Utrecht.
Je zou het misschien niet denken, maar het is een breed en
creatief vakgebied. Ik houd me bijvoorbeeld bezig met de correctie van aangeboren afwijkingen, handchirurgie, borstreconstructies na borstkanker en reconstructies na een trauma. Het
leuke van het vak is dat je je kennis en vaardigheden steeds op
een andere manier toepast. De problematiek varieert enorm en
iedere patiënt heeft een andere zorgvraag. Er is dus vaak geen
standaard oplossing. Lastig is de invloed van tv-programma’s
als Make me beautiful of Extreme make over waarin een eenzijdig
en soms verkeerd beeld van ons vak wordt geschetst. Hierdoor
komen mensen binnen met onrealistische verwachtingen.
Naast mijn opleiding ben ik bezig om te promoveren. Ik ben
ervan overtuigd dat je door te promoveren een betere dokter
kan worden. Je leert een kritische blik te ontwikkelen t.a.v. de
wetenschappelijke onderzoeken waarop jij je behandelingen baseert. Inderdaad, op dit moment ben ik veel met mijn vak bezig,
maar gelukkig wel met een heel mooi vak!
13
DE LEERLING
CENTRAAL
“Ik wil absoluut
altijd blijven dansen”
door Ginette Wieken
Als zijn ouders geen oppas konden vinden, ging Jamie Groeneveld (16 jaar, V5) als achtjarig
jongetje mee naar de danslessen van zijn oudere broer en zus. Dat bleef niet zonder gevolgen en
hij danste als tienjarige zijn eerste wedstrijd.
Jamie doet zowel aan ballroom dancing als aan Latin American.
“Ik train zes uur per week en ik dans ongeveer één keer
maand een wedstrijd. Mijn zus is mijn vaste danspartner
en aangezien zij in Hoogkarspel woont, moesten we een
trainingsplek vinden die tussen onze woonplaatsen in lag.
Dat werd Aalsmeer, dus er komt nogal wat reizen bij kijken’’,
vertelt Jamie.
Zijn klasgenoten vinden het leuk dat hij danst, maar wedstrijden bijwonen doen ze zelden. Het is vaak te ver weg en een
wedstrijd bijwonen kost ook nogal wat.
De wedstrijden danst hij natuurlijk in pak: “Ik heb één
ballroompak en twee of drie latinpakken.” Zijn zus maakt
voor een deel haar jurken zelf. En ja, hij kan goed met haar
overweg. Dat moet wel, want zonder een goede klik kun je
samen niet goed dansen.”
Jamie danst nu nog op nationaal niveau, maar daarna wil hij
zeker verder gaan. “Ik heb wel een keer op een WK gedanst,
maar toen werden we laatste.”
14
Op de vraag wat nou moeilijker is: leiden of volgen,
antwoordt hij: “Ik denk leiden, want je kunt als vrouw wel
goed kunnen volgen, maar als de man niet goed leidt,
komt er niets van terecht.” Hij vertelt dat er inmiddels ook
danslessen zijn voor man/man- en vrouw/vrouwkoppels
en dat die ook op internationaal niveau dansen, maar die
wedstrijden zijn wel apart. “Ik weet niet of dat allemaal
gemengd zou moeten. Een danspaar van mensen van
hetzelfde geslacht ziet er toch wel heel anders uit.”
In de schaarse vrije tijd naast school en dansen, doet Jamie
ook nog aan hiphopdansen. Zijn keyboardlessen heeft hij er
wegens tijdgebrek aan moeten geven.
Hij weet over zijn toekomst maar één ding zeker en dat is
dat hij ver wil komen met dansen. “Maar dan wel echt met
stijldansen. Ballet is niets voor mij en musicals ook niet,
want ik kan niet zingen. Verder heb ik nog geen duidelijke
ideeën over mijn toekomst. Misschien wil ik iets met talen of
toerisme en ja, natuurlijk ook wel een leuke relatie.”
“Ik heb één ballroompak en
twee of drie latinpakken.”
15
“Het allerleukste is het
omgaan met jonge mensen”
door Ginette Wieken
De mediatheek van het Marnix wordt gerund door vier vaste krachten en zes vrijwilligsters. Drie
dames van deze laatste groep, Wilma van Dijk, Wilma van Noordenburg en Miriam van Sprundel
vertellen over al het werk dat zij onbetaald voor de school verrichten.
Ze zijn mondiger geworden,
maar ook brutaler.
Ze zijn alle drie door een oproep of via een bekende in de
mediatheek van onze school terecht gekomen. Met hun
kinderen op de middelbare school – of er inmiddels alweer
vanaf – zochten ze naar bezigheden buiten de deur, al dan
niet betaald. “Het hebben van kinderen op school is geen
voorwaarde”, zegt Wilma van Dijk, “maar je moet wel in
principe twee dagdelen beschikbaar zijn.”
Ze vertellen alle drie enthousiast over hun werk in de mediatheek. Ze lenen boeken en dvd’s uit, regelen het reserveren
van laptops voor de toetsen van dyslectische leerlingen,
binden boeken in en plastificeren ze.
Ook helpen ze leerlingen bij het zoeken naar boeken, want
dat brengen sommige er niet zo goed van af, vertelt Wilma
van Noordenburg terwijl ze een lach niet kan onderdrukken.
“Er worden wel meer boeken gelezen, vooral nu de leerlingen
weer meer Franse en Duitse boeken moeten lezen”, meldt
Miriam van Sprundel.
Alle drie noemen ze als leukste kant van hun werk het
omgaan met jongeren en ook het contact met de andere
vrijwilligers. “Ik vind het leuk om lijsten te maken en dingen
uit te zoeken”, vertelt Wilma van Noordenburg, “ik kan goed
overweg met computers en help de anderen daarmee.”
Ze vinden het belangrijk om de leerlingen te vertellen dat
wat ze op Internet vinden kritisch bekeken moet worden.
16
“Leerlingen denken snel dat wanneer iets op Internet staat
dit ook waar is. Ze moeten leren niet alles klakkeloos aan te
nemen.”
De dames zijn alle drie fervente lezers en ondanks de
opkomst van e-readers, zijn ze er van overtuigd dat er over
zo’n 5 of 10 jaar nog steeds boeken zullen zijn.
De vraag of er ook minder leuke dingen zijn aan hun werk,
weten ze eerst niet te beantwoorden. “Soms worden we niet
altijd voor vol aangezien door docenten. Dan zitten wij er
ook, maar dan willen ze hun vraag alleen aan de mediathecaris stellen, ook al gaat het over dingen die wij ook best
weten.”
De jongeren veranderen wel, vinden de dames. Ze zijn
mondiger geworden, maar ook brutaler. Ze kunnen onverschillig reageren als ze te laat zijn met het inleveren van een
boek. “Vroeger reageerden ze geschrokken en gingen het
boek meteen halen. Alles moet nú. Ze kunnen er soms slecht
tegen dat een bepaald boek al aan iemand anders is uitgeleend. Ook kunnen ze boos worden dat ze moeten betalen
voor een printje, terwijl dat maar vijf eurocent kost.”
Maar al met al doen de drie dames hun werk met groot
plezier getuige de vele jaren – variërend van zes tot vijftien
jaar – dat ze alweer in de mediatheek aan de slag zijn. De
school waardeert hun werk zeer!
17
“Je krijgt mij met geen tien
paarden achter een bureau”
door Josephie Brefeld
Vandaag trekt Norbert Pastoors voor de laatste keer de deur van de administratie achter zich dicht.
Hij houdt het voor gezien nadat hij 27 jaar lang verantwoordelijk is geweest voor de administratieve
processen van het Marnix College. Er komt een einde aan een heel lange en heel afwisselende
loopbaan van bijna 46 jaar.
Wie is de man van wie u al die jaren rekeningen, brieven
en mails kreeg? Wie is de man die de administratie van de
school moest automatiseren, die de begroting opstelde, de
jaarrekening maakte, het paviljoen in Langweer verhuurde en
de salarisstroken wèl begreep?
Norbert Pastoors begon zijn werkzame leven op 14-jarige
leeftijd als meubelmaker. Een aantal jaren maakte hij met
veel plezier schrijfbureaus. Toen hij in het bezit was van
een rijbewijs en vrachtwagenrijbewijs werd de wereld groter
en ging Norbert aan de slag als stoffeerder. “Prachtig vond
ik het, rondrijden in een grote vrachtauto, vloerbedekking
leggen, je eigen toko.” ’s Avonds zat Norbert ook niet stil,
hij haalde het ene na het andere diploma en is onder meer
bevoegd tot het geven van economie in het middelbaar
onderwijs. “Dat krijg je er van als je trouwt met een meisje
met een hbs-diploma. We werkten ’s avond allebei aan een
mo-akte.”
Norbert heeft goede herinneringen aan deze tijd, net als aan
zijn tijd als dienstplichtig militair. Hij reed op enorme vracht18
wagens, vervoerde tanks en ander zwaar materiaal. Aan een
administratieve baan moest hij niet denken. “In die tijd zei
ik dat je mij met geen tien paarden achter een bureau zou
krijgen.” Toch kwam die baan er wel, eerst op administratiekantoren voor het onderwijs, en uiteindelijk begon hij in
1987 op het Marnix College als chef administratie. Hij kreeg
als opdracht het invoeren van computers op de administratie
waar op dat moment alles nog met de hand en op papier gebeurde. Het was de tijd van typemachines, stencilmachines
met moedervellen, van grootboeken op papier en dus veel
handwerk.
Norbert heeft de school zien groeien van 900 naar 1600
leerlingen. Er is bijna geen collega op school die Norbert niet
heeft zien komen, hij zat als notulant met zijn neus vooraan
tijdens de bestuursvergaderingen, zag vijf rectoren en acht
bestuursvoorzitters komen en gaan en kent de school dus
als zijn broekzak. Computers zijn niet meer weg te denken, net zo min als databases, mail-merge-programmatuur,
scanners en een digitaal archief. Gevraagd waarom hij juist
nu vertrekt, zegt Norbert dat het mooi is geweest na bijna
Norbert heeft de school zien groeien
van 900 naar 1600 leerlingen.
46 jaar. De mogelijkheid tot vroeg-pensionering bestaat nu
nog en niemand durft te voorspellen wat er op dat vlak nog
veranderen gaat. Straks is er ook meer tijd voor hobby’s als
film en fotografie. Norbert zal de school als sociale gemeen-
schap zeker missen: “het is toch een groep collega’s met
gemeenschapszin waar je deel van uitmaakt.” Eén ding is
zeker: de school gaat Norbert erg missen! We wensen hem
en Janny samen goede jaren toe!
19
Samen leren:
een nieuwe impuls
door Gijs Verbeek en Sander Hoogteijling
Het onderwijs op het Marnix College is goed, maar kan nog beter. We willen een actievere en
meer betrokken houding van leerlingen in de les. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de
leerlingen in een team leren samenwerken.
20
Het onze leerlingen zo goed mogelijk bijbrengen van kennis
en het adequaat aanleren van vaardigheden zijn en blijven
voor alle docenten belangrijke pijlers waarop de lessen zijn
gebaseerd. Er zijn allerlei ideeën om ervoor te zorgen dat
onze leerlingen beter leren leren. Eén van die vernieuwende
onderwijskundige ontwikkelingen is het actief samen werken
en samen leren van leerlingen om de leerstof beter te begrijpen en deze toe te passen in een bepaalde situatie. Deze
manier heet coöperatieve leerstrategieën. Deze coöperatieve
leerstrategieën (CL) pakken twee knelpunten in het
Nederlandse onderwijs aan. Niet alleen het verbeteren van
de prestaties op alle niveaus en op het gebied van elke leerstofinhoud, maar ook het verbeteren van de ontwikkeling van
persoonlijke en sociale vaardigheden.
artikel met opdrachten, een mindmap of een poster, waarbij
elke leerling zijn eigen verantwoordelijkheid heeft (individuele aanspreekbaarheid). De nadruk ligt meer op de onderlinge interactie, ze bespreken bijvoorbeeld de antwoorden
op de vragen eerst met elkaar, alvorens de docent klassikaal
evalueert. Zo leren ze (meer) van en met elkaar.
Waar moet je nu aan denken bij samenwerkend leren? Hoe
ziet dat er uit? In een 4 vwo klas wordt er de laatste weken
een groot gedeelte van elke les gewerkt in teams. De leerlingen werken aan een gemeenschappelijk doel, zoals een
Een projectteam van veertien enthousiaste docenten is dit
jaar gestart met het zich verder eigen maken en uittesten van
de uitgebreide gedachtegoed van Dr. Spencer Kagan, een
expert op het gebied van CL. Een aantal klassen ervaart in-
Door kinderen geregeld in de les te laten samenwerken in
groepen van vier, wordt de leerling directer betrokken bij zijn
eigen leerproces. Ze hebben in de les ook meer de regie over
hun eigen leertraject zodat ze meer op hun eigen niveau
kunnen leren. De docent coacht deze verschillende groepjes,
overziet het geheel en heeft meer tijd voor het coachen van
een individuele leerling.
“Fijn, leren met elkaar is leuker
dan alleen” (brugklasleerling)
middels op zijn methode gebaseerde lessen en bij positieve
bevindingen zal deze lijn verder doorgetrokken worden naar
meerdere leerjaren. Door de werkwijzen van de coöperatieve
leerstrategieën toe te passen, hopen we dat de leerlingen
beter leren, dat ze het Marnix College en de lessen plezierig
vinden, zich meer geaccepteerd en gesteund voelen door
hun medeleerlingen en ze essentiële sociale vaardigheden
opdoen voor de vervolgopleiding en arbeidsmarkt, waardoor
ze beter kunnen functioneren in de maatschappij.
Wil je meer weten?
Mail dan naar [email protected] of
[email protected]
21
De allereerste iPadklas
door Ginette Wieken
G1a is de eerste klas op het Marnix die niet meer met boeken werkt, maar met een iPad. Geen
zware boekentassen meer voor deze eersteklassers en geen lastig omruilen van boeken bij kluisjes.
Hoe gaat het lesgeven aan deze klas en hoe vinden de leerlingen het om op deze manier te werken?
In gesprek met de leerlingen van G1a en een aantal van hun docenten, begin november.
Deze eerste stap naar verdere digitalisering is geen eenvoudige gebleken. “Er waren de nodige kinderziektes, sommige
boeken kwamen maar niet op de iPad en we hadden last
van wat stevige kinderziektes, maar na de herfstvakantie is
het echt goed begonnen”, meldt docente Fleur Sterk.
Deze opstartproblemen lijken de leerlingen voor een groot
deel te zijn ontgaan; ze doen er in elk geval in het gesprek
geen melding van. Finidi, Emilio, Mari, Anna en Marjolein
wilden gewoon naar het gymnasium en de iPad was een
leuke bijkomstigheid. Ze zijn blij dat de school niet voor
een andere tablet heeft gekozen, want Apple heeft toch wel
de mooiste spullen, het merk is virusvrij en het is gebruikersvriendelijk. En dat ze niet zoals de andere leerlingen
met een zware boekentas hoeven te sjouwen, is een enorm
voordeel. “Je kunt je boeken niet vergeten, tenzij je je hele
iPad vergeet. Dan moet je helemaal naar huis fietsen om
hem te gaan halen”, vertelt een leerling die van huis was
vertrokken terwijl zijn iPad nog naast zijn bed lag op te
laden. “Het is ook handig om met je iPad iets te filmen,
bijvoorbeeld bij techniek, en dan kun je het later in stapjes
terugkijken.”
22
”Soms is het ook wel verleidelijk om spelletjes te spelen
onder de les, maar de leraren laten dan niet alleen jou,
maar iedereen al zijn spelletjes van de iPad afhalen, en dan
doe je het niet meer zo gauw.”
Toch bemerken de docenten dat de leerlingen meer moeite
hebben met focussen. “Een groot voordeel is dat het veel
interactiever is”, zegt Fleur Sterk. “Het heeft enorm veel
mogelijkheden die wij in dit stadium nog lang niet allemaal
gebruiken”, vult docent Jan van Deutekom aan.
Altijd verbonden zijn door middel van een iPad brengt
uiteraard ook uitdagingen met zich mee. Voor de leerlingen zijn de verleidingen die de moderne media bieden erg
groot. “Al snel bleek dat leerlingen het moeilijk vonden om
zich niet af te laten leiden door de meldingen die de berichtenapp of andere apps steeds gaven. Na een kort lesje over
hoe de iPad op “niet storen” gezet kan worden, was dit
probleem opgelost”, vertelt docent Paul Stolk.
Vervolgens werd hieraan meteen een les cyberpesten
gekoppeld. “Aan de hand van een online programma
waarbij leerlingen keuzes moesten maken over hoe het
“Een groot voordeel is dat
het veel interactiever is”
verhaal verder zou verlopen, wilden we een aantal dingen
duidelijk maken. De belangrijkste conclusie die we konden
trekken, was dat direct ingrijpen altijd de beste optie is
wanneer een leerling gepest wordt.”
Verderop dit schooljaar wordt het gebruik van de iPad in de
school geëvalueerd en beziet de school welke vervolgstappen gezet gaan worden.
23
Huiswerkbegeleiding
op het Marnix College
Huiswerk. Een veelbesproken onderwerp op de middelbare school en het roept nogal wat vragen
op. Hoe plan ik het huiswerk? Wat moet ik maken en hoe doe ik dat dan? Hoe leer ik toch al die
Franse woordjes uit mijn hoofd? En voor een repetitie wiskunde kan ik toch helemaal niks leren?
Moet ik de tekst van geschiedenis helemaal uit mijn hoofd leren? Tijdens de lessen wordt aan dit
soort vragen wel degelijk aandacht besteed, maar desondanks is het voor sommige leerlingen
een dagelijkse strubbeling om het huiswerk te maken. En als de resultaten dan ook nog eens
tegenvallen…
Het Marnix College biedt huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen kunnen hiervoor opgegeven worden bij hun mentor. Van
maandag t/m donderdag van 14.15 tot 16.00 uur staat een
heel team huiswerkbegeleiders klaar, bestaande uit docenten en een aantal enthousiaste bovenbouwleerlingen. Voor
brugklasleerlingen zijn hier geen kosten aan verbonden. Voor
leerlingen uit klas 2 en 3 bedragen de kosten respectievelijk
€ 40,- en € 80,- per maand, ongeacht hoeveel dagen een
leerling komt.
De hulp die leerlingen krijgen, is zoveel mogelijk aangepast
op de behoefte van het kind. Dit kan variëren van het leren
plannen van het huiswerk tot aan het overhoren van een s.o.
of repetitie. Bovendien heeft ieder kind zijn eigen leerstijl, want
voor de een is het heel effectief om tijdens het leren te werken
op de computer en voor de ander is het beter om de lesstof
over te schrijven of hardop uit te spreken. Het kan ook handig
zijn om kaartjes te maken met begrippen of woorden met op
de achterkant de betekenis. Veel leerlingen hebben behoefte
aan structuur en rust, want er is zoveel dat ze afleidt van het
maken van huiswerk, zoals Facebook, computerspelletjes enz.
Het doel van de huiswerkklas is dat leerlingen thuis, zelfstandig hun huiswerk kunnen maken. Daarom wordt na een
periode van drie maanden met de ouders, de mentor en de
leerling bekeken of verdere hulp noodzakelijk is. Er kan ook
gekozen worden voor een overgangsperiode door bijvoorbeeld
het aantal dagen af te bouwen of alleen voor de voorbereiding
op toetsen te komen.
Dichter bij
de leerling
door Charlotte Olsman
Er was een leerling die alle woordjes voor de hele klas typte.
Er was een leerling die mij een roman van haar moeder leende.
Er was een leerling die vijf saucijzenbroodjes van me won, omdat
hij een tien haalde voor een heel moeilijk examenonderdeel.
Er was een leerling die moest huilen na de zoveelste onvoldoende.
Er was een leerling die mooie toekomstplannen maakte.
Er was een leerling bij wie eindelijk werd
vastgesteld wat er aan de hand is.
Er was een leerling die ineens een acht voor Nederlands stond.
Er was een leerling die mij een boek over ‘leren leren’ leende,
omdat ze wist dat ik daarmee bezig ben in een andere klas.
Er was een leerling die geschorst werd.
Er was een leerling die niet meer naar school wilde.
Er was een leerling die van huis wegliep.
Onze ervaring is dat de meeste leerlingen hun doelen halen;
ze halen mooie cijfers en ze hebben ons niet meer nodig. Het
is mooi om te zien hoe kinderen groeien.
Ineke Bette (Coördinator huiswerkbegeleiding, Begeleider Taal
en Rekenen)
Mirjam Sloof (Medewerker mediatheek en huiswerkbegeleider)
24
Er was een leerling met wie ik geen gesprek kon plannen omdat
hij die week zestien uur corvee had.
Er was een leerling die vroeg of ze het boek uit de mediatheek
ook moest kaften.
25
Comeniusproject
door Maarten Fooy / Coördinator Internationalisering
In de week van 28 oktober werd de eerste uit een reeks van zes projectbijeenkomsten gehouden in
het kader van het Comeniusproject ‘Energy in the future’.
Comeniusprojecten hebben tot doel leerlingen uit verschillende Europese landen te laten samenwerken aan één project.
Comenius heeft alles te maken met het in praktijk brengen
van wat de leerlingen hebben geleerd in de klas zoals de
moderne vreemde talen niet alleen op school spreken, maar
gedurende uitwisselingen in het buitenland het geleerde in
praktijk brengen. Dit tweejarige project is door de Commissie
Internationalisering van het Marnix College opgezet in samenwerking met drie andere scholen uit Duitsland, Frankrijk, en
Italië: Christian Gymnasium in Hermannsburg, Lycée Collège
Giraut de Borneil in Excideuil en Aldini Valeriani-Sirani in
Bologna. We hebben voor dit thema gekozen, omdat in de EU
de komende jaren veel gaat veranderen in het produceren van
energie. Denk aan het opraken van de fossiele brandstoffen,
de sterke vervuiling van ons milieu en het streven om meer
duurzame energie te gaan opwekken.
te wekken en hielden ze presentaties waarin ze vertelden over
hun school en de energievoorraden in hun eigen land.
Woensdag werd het Nemo (Science Center) in Amsterdam
bezocht. Een bezoek aan de Kalverstraat mocht uiteraard niet
ontbreken. Terwijl de leerlingen gingen shoppen, bezochten de
docenten het Stedelijk Museum.
Donderdag werkte iedereen aan de voorbereidingen voor de
tweede projectbijeenkomst in Duitsland. Een enquête werd
gemaakt over het energiegebruik thuis en op school. Ook de
wijze waarop energie kan worden bespaard, kwam aan de
orde. Het project werd afgesloten met een partij lasergamen
bij Intersphere en een gezamenlijk bezoek aan een oerhollands pannenkoekenhuis.
Vrijdag gingen de gasten weer naar huis en werden ze door
onze leerlingen uitgezwaaid op station Ede-Wageningen. We
hebben vrienden gemaakt voor het leven.
Ik kan niet wachten tot de volgende projectbijeenkomst.
Gelukkig was iedereen tevreden
met het alternatieve programma.
Een domper op onze feestvreugde was dat het programma op
maandag meteen moest worden aangepast omdat Nederland
getroffen was door een stevige storm. Deze storm maakte
het geplande bezoek aan de biomassacentrale in Zevenaar
onmogelijk. Gelukkig was iedereen tevreden met het alternatieve programma. We bezochten het Airbornemuseum en
kasteel Doorwerth, beide ook erg interessant. Op dinsdag
werkten de leerlingen aan experimenten om zelf energie op
26
27
Wereld Wijd Weten
Cryptofilippine (De oplossing)
De gelukkigste
kinderen van de wereld
door Ellen Okkersen / OR-Lid
De oplossing van pagina 9
Zo tegen kerst ontkom je er niet aan om wat te mijmeren over de ellende in de wereld: de
Syrische burgeroorlog, milieurampen en nog veel meer. Je beseft dan weer hoe goed wij het
hebben. Nederlandse kinderen zijn volgens een recent UNICEF-rapport de gelukkigste kinderen
in de wereld op het terrein van materiële rijkdom, gezondheid, veiligheid, onderwijs, gedrag en
huisvesting. Maar liefst 95% van de ondervraagde jeugd zei gelukkig te zijn. Een compliment
voor hun ouders.
Toch blijven er voor een OR altijd wensen bestaan. Zo willen
we dat onze kinderen de voor hen best mogelijke opleiding
krijgen. Onderwerpen die ons verder bezig houden zijn o.a.
nog meer profilering als excellente school, meer internationalisering in alle klassen, vormgeven van duurzaamheid
en van een gezonde leefstijl op school. De OR vindt het
belangrijk dat het Marnix haar leerlingen voorbereidt op een
wereld die steeds interactiever en voller wordt en waar duurzaam omgaan met natuurlijke grondstoffen vanzelfsprekend
wordt. Immers voor jong en oud geldt dat we de aarde niet
hebben geërfd van onze voorouders, maar te leen hebben
van onze nazaten. Het is goed om kinderen thuis en op
school al zo vroeg mogelijk hiervan te doordringen.
De OR wenst u een gelukkig, gezond en groen 2014.
[email protected]
28
Gelukkige leerlingen tijdens introdag 4 havo september 2013
29
Agenda
Ma 21 t/m vrij 25 oktober
Herfstvakantie.
Do 23 januari
Profielkeuze-ochtend voor leerlingen uit atheneum-3.
Di 25 februari
Bijeenkomst Milkywayclub, 19.30 uur, Junior.
Woe 19 en do 20 maart
Ouderavonden.
Ma 23 december t/m vrij 3 januari
Kerstvakantie.
Voorspeelavond door leerlingen van de vooropleiding
conservatorium, 19.30 uur, aula hoofdgebouw.
Peer Gynt: toneelvoorstelling door leerlingen, 20.00 uur,
Cultura.
Do 20 en vrij 21 maart
Excursie tvwo-3 naar Brussel.
Ma 6 januari
Huiswerkvrij.
Ma 27 t/m vrijdag 31 januari
Tweede tentamenweek voor de leerlingen in M4, H5 en V6.
Woe 26 februari
Peer Gynt: toneelvoorstelling door leerlingen, 20.00 uur,
Cultura.
Di 7 januari
Bijeenkomst Milkywayclub, 19.30 uur, Junior.
Di 28 januari
Bijeenkomst Milkywayclub, 19.30 uur, Junior.
Do 20 maart
Regionale studievoorlichting voor alle leerlingen uit havo-4
en vwo-4. Na de 2e pauze gaan de leerlingen op de fiets naar
het Ichtus in Veenendaal.
Do 9 januari
Profielkeuze-ochtend voor leerlingen uit havo-3.
Woe 29 januari
Ouderavond voor de ouders van leerlingen uit G1a, 19.30
uur, Junior.
Di 4 maart
Bijeenkomst Milkywayclub, 19.30 uur, Junior.
Ma 10 februari
Voorstelling Little Victorians voor de ouders van de leerlingen
uit T1t en T1u, 18.45 uur, aula Junior.
Woe 5 maart
Informatieavond voor ouders van leerlingen uit tvwo-3 over
de stage, 19.30 uur, aula hoofdgebouw.
Di 11 februari
Uitreiking cijferkaart in examenklassen.
Do 6 maart
Excursie naar Den Haag voor leerlingen uit tvwo-3.
Woe 12 februari
Ontwikkeldag voor docenten. Alle leerlingen zijn vrij.
Di 11 maart
Excursie naar Wageningen voor T2t.
Do 13 februari
Valentijnsfeest Ganoteon. 20.30 uur, aula hoofdgebouw.
Informatieavond over het IB voor leerlingen uit tvwo-4 en
hun ouders.
Vrij 14 t/m vrij 21 februari
Voorjaarsvakantie.
Woe 12 maart
Excursie G1a naar het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden.
Ma 13 januari
M4 krijgt een rapport.
Woe 15 januari
Excursie voor leerlingen uit mavo 4 met tekenen in hun pakket.
Creatieve middag voor de brugklassen B1a, B1b, B1d, B1g,
en G1a van 13.20 – 20.00 uur met een voorstelling voor de
ouders om 19.00 uur, aula hoofdgebouw.
Do 16 januari
Profielkeuze-ochtend voor leerlingen uit gym-3 en tvwo-3.
Creatieve middag voor de brugklassen B1c, B1e, B1f, B1h,
T1t en T1u van 13.20 – 20.00 uur met een voorstelling voor
de ouders om 19.00 uur, aula hoofdgebouw.
Ma 24 februari
Huiswerkvrij.
30
Ma 3 maart
Leerlingen van de niet-examenklassen krijgen een rapport.
Ma 24 maart
M4 krijgt een rapport.
Ma 31 maart t/m vrij 4 april
Repetitieweek voor de klassen 3 en hoger. Projectweek voor
de klassen 1 en 2.
Ma 31 maart t/m woe 9 april
Tentamenweek voor M4, H5 en V6.
Vrij 4 april
Ereprijsconcert door examenkandidaten muziek, 20.00 uur,
aula hoofdgebouw.
Ma 14 t/m woe 16 april
Excursie naar Langweer voor T1u.
Do 17 t/m ma 21 april
Vrij i.v.m. Pasen.
Do 13 maart
Excursie naar Wageningen voor T2u.
31
Marnix College
32
Prins Bernhardlaan 30
Telefoon 0318 - 65 00 35
6713 MC Ede
E-mail
[email protected]

Vergelijkbare documenten

Marnix Motief, nummer 29

Marnix Motief, nummer 29 de basisschool, hebben ze het gevoel dat ze het allemaal wel weten en steken ze te weinig tijd in het leren van grammatica en idioom. Als ze vervolgens struikelen bij een repetitie, dan komt het om...

Nadere informatie

Marnix Motief, nummer 38

Marnix Motief, nummer 38 Marnix College Ede en zal vier maal per jaar verschijnen, telkens voor het begin van een vakantieperiode. redactie: Rob Arts Jeannette de Boer Josephie Brefeld Gerben de Jong Marian de Jong Leo Spe...

Nadere informatie

Marnix Motief, nummer 31

Marnix Motief, nummer 31 Marnix College Ede en zal vier maal per jaar verschijnen, telkens voor het begin van een vakantieperiode. redactie: Rob Arts Jeannette de Boer Josephie Brefeld Gerben de Jong Marian de Jong Leo Spe...

Nadere informatie

Marnix Motief, nummer 23

Marnix Motief, nummer 23 Waar het over gaat? Ik zal het u vertellen. Al sinds 1999 roept de rector van het Marnix College (eerst mijn voorganger en sinds 2007 heb ik het stokje overgenomen) tegen de gemeente Ede dat onze s...

Nadere informatie