KBIJF: Spelregels

Commentaren

Transcriptie

KBIJF: Spelregels
KONINKLIJKE BELGISCHE IJSHOCKEY FEDERATIE
Officieel Spelregelboekje
2006 - 2010
Uitgave Mei 2006
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Vertaald uit het Engels ( IIHF Rulebook) door Frans Van Ackeleyen.
Geen enkel deel van deze uitgave mag zonder voorafgaandelijke toestemming gereproduceerd
worden onder welke vorm dan ook.
Dit officieel spelregelboekje is van toepassing op alle Nationale en internationale
ijshockeywedstrijden in België. Enkel bij onduidelijkheid zal het originele Engelstalige
spelregelboek voorgaan op deze vertaling.
© Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
2
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
INHOUDSTABEL
HOOFDSTUK 1
100
101
102
103
104
105
106
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
130
140
141
142
143
150
151
152
153
160
161
170
171
172
DE IJSBAAN
Definitie van het speelveld
Afmetingen van speelveld
Boards
Schopplaat
Deuren
Plexiglas
Netten in de eindzone
Verdeling en markering van het ijsoppervlak
Doellijnen
Blauwe lijnen
Centerlijn
Face-off punten en cirkels
Middenstip en cirkel
Face-off punten in de neutrale zone
Face-off punten en cirkels in de eindzone
Scheidsrechtersgebied
Doelgebied
Doelen
Spelersbanken
Strafbanken
Doelrechtersbanken
Official Scorers bank
Tijd en signaal apparatuur
Sirene
De klok
Rode en groene lamp
Kleedkamers voor de spelers
Kleedkamers voor de scheidsrechter en de linesmen
Verlichting van het speelveld
Roken op de ijsbaan
Muziek in de ijshall
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
17
17
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
3
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
HOOFDSTUK 2
200
201
210
220
221
222
223
224
225
226
227
230
231
232
233
234
235
240
250
260
Spelregels 2006 - 2010
TEAMS, SPELERS EN HUN UITRUSTING
Spelers in uniform
Aanvoerder van het team
Uitrusting
Spelersuitrusting
Spelerschaatsen
Spelerstick
Spelershelm
Spelersvizier
Spelershandschoenen
Nek- en keelbeschermer
Mondbeschermers
Doelverdedigeruitrusting
Doelverdedigerschaatsen
Stick van de doelverdediger
Handschoenen van de doelverdediger:
a) Kaatshandschoen
b) Vanghandschoen
De helm en gezichtsmasker van de doelverdediger
De beenbeschermers van de doelverdediger
Uniformen
De puck
Opmeten van de uitrusting
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
27
27
27
27
27
27
27
29
29
29
31
31
HOOFDSTUK 3 OFFICIALS EN HUN VERPLICHTINGEN
300
310
311
312
313
320
321
322
323
324
325
330
340
Aanduiden van Officials
Wedstrijd-Officials
Scheidsrechters- en linesmenuitrusting
Verplichtingen van de scheidsrechters
Verplichtingen van de linesmen
Off-ice Officials
Doelrechters
Official scorer
Tijdofficial
Omroeper
Strafbank Officials
Video-Doelrechters
Bevoegde instanties
4
Official Ruleboook 2006 – 2010
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
35
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
HOOFDSTUK 4
Spelregels 2006 - 2010
SPELREGELS
400
401
402
Spelers op het ijs
37
Aanvang van de wedstrijd en de periodes
37
410
411
412
413
414
415
416
417
419
418
420
421
422
Wisselen van spelers en doelverdedigers
37
Wisselen van spelers van de spelersbank tijdens het spel 37
Wisselen van spelers tijdens een spelonderbreking
39
Wisselen van spelers van op de strafbank
39
Wisselen v/d doelverdediger tijdens spel onderbreking
Gekwetste spelers
Gekwetste doelverdediger
Het ijs schoonmaken
39
41
41
41
Speeltijd
Verlengingen
Time-out
41
41
41
430
Bepaling eindresultaat van een wedstrijd
43
440
441
442
Face-offs
Algemene regels inzake face-offs
Face-off procedure
43
43
45
450
451
Offsides
Procedure bij een uitgestelde offside
45
47
460
Icing
47
470
471
472
Definitie van een doelpunt
Een doelpunt afkeuren
Doelpunten en assists toekennen
49
49
51
480
481
482
483
484
Puck buiten het speelveld
Puck op het net
Puck niet meer zichtbaar
Illegale puck
Puck raakt official
51
51
51
51
51
490
491
492
493
Het spelen van de puck met de hand
Schoppen tegen de puck
De puck highsticken
Belemmering door toeschouwers
51
53
53
53
5
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
HOOFDSTUK 5
Spelregels 2006 - 2010
STRAFFEN
500
501
502
503
504
505
Straffen - Omschrijving en Procedures
Minor Penalty
Bench Minor Penalty
Major Penalty
Misconduct Penalty
Game Misconduct Penalty
55
57
57
57
57
59
506
507
508
509
Match Penalty
Penalty Shot
Penalty Shot Procedure
59
59
61
510
511
512
513
514
Bijkomende disciplinaire maatregelen
Straf procedure voor de doelverdediger
Samenvallende straffen
Uitgestelde straffen
Opleggen van straffen
61
61
63
63
65
Overtredingen tegenover spelers
520
Boarding
521
Butt-Ending
522
Charging
523
Checking from behind
524
Clipping
525
Cross-Checking
526
Elbowing
527
Excessive Roughness
528
Fisticuffs or Roughing
529
Head-Butting
530
High-Sticking
531
Holding an opponent
532
Holding the Stick
533
Hooking
534
Interference
535
Kicking
536
Kneeing
537
Slashing
538
Spearing
539
Tripping
540
Checking to the head and neck
541
Bodycheck bij vrouwen hockey
6
Official Ruleboook 2006 – 2010
67
67
67
67
69
69
69
71
71
73
75
75
75
75
77
77
79
79
79
83
83
83
83
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Overige straffen
550
Wangedrag van spelers t.o.v. officials
83
551
Wangedrag van teamofficials t.o.v. officials
83
552
553
554
Vertragen van het spel
89
a) De puck in beweging houden
89
b) Verplaatsen van het doel
89
c) De puck buiten het speelveld werpen of schieten
91
d) In orde brengen van de uitrusting
91
e) Gekwetste speler weigert het ijs te verlaten
91
f) Meer dan 1 wissel na het scoren van een doelpunt
91
g) Overtreding t.o.v. de Face-off procedure
91
555
Illegale of gevaarlijke uitrusting
93
556
Gebroken stick
95
557
Zich op de puck laten vallen, door een speler
95
558
Zich op de puck laten vallen, door een doelverdediger
97
559
De puck met de hand gespeeld, door een speler
97
560
De puck met de hand gepeeld, door een doelverdediger 97
561
Hinderen van de toeschouwers
99
562
Verlaten van de spelers- of strafbank, door spelers
99
563
Verlaten van de strafbank, door spelers
99
564
Verlaten v/dspelers- of strafbank,
door spelers tijdens een twist
101
565
Verlaten van de spelersbank door teamofficials
101
566
Weigeren van het spel aan te vangen (team op het ijs)
101
567
Weigeren v/h spel aan te vangen (team NIET op het ijs) 101
568
Werpen v/e stick of enig ander voorwerp,uit het speelveld 103
569
Werpen v/e stick of enig ander voorwerp, in het speelveld 103
570
Werpen van een stick of enig ander voorwerp, tijdens een
breakaway situatie
103
571
Voorkomen van een infectie door bloed
105
572
De ingesteldheid v/d aanvoerder en assistent
105
573
Te veel spelers op het ijs
105
574
575
Laattijdige spelerswissel
105
576
Diving
105
590
Straffen voor de doelverdediger
107
591
Doelverdediger verder dan de rode middenlijn
107
592
Doelverdediger gaat naar de spelersbank
107
593
Doelverdediger verlaat zijn doelgebied tijdens een
107
spelonderbreking
594
Doelverdediger werpt de puck op het doelnet
107
595
Bescherming van de doelman
107
7
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
BIJLAGE 1
Spelregels 2006 - 2010
PUBLICITEIT
111
BIJLAGE 2
WEDSTRIJD
PROCEDURES VOORAFGAAND AAN DE
111
BIJLAGE 3
OFFICIELE AANKONDIGINGEN
115
A3.1
A3.2
Bijkomende aankondigingen
Informatie voor het publiek
115
115
BIJLAGE 4
VERPLICHTINGEN V/D OFFICIALS
116
A4.1
Geen scheidsrechter of linesmen
voor de wedstrijd
Geen scheidsrechter of linesmen
tijdens de wedstrijd
3-Man Systeem
Verplichtingen van de scheidsrechter
voor de wedstrijd
Verplichtingen van de scheidsrechter
tijdens de wedstrijd
Verplichtingen van de scheidsrechter
na de wedstrijd
Verplichtingen van de linesman
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A4.6
A4.7
A4.8
A4.11
A4.20
A4.21
A4.22
A4.23
Verplichtingen van de scheidsrechters
tijdens de wedstrijd
Verplichtingen van de scheidsrechter
na de wedstrijd
Andere officials
Verplichtingen van de Official-Scorer
voor de wedstrijd
Verplichtingen van de Official-Scorer
tijdens de wedstrijd
Verplichtingen van de Official-Scorer
na de wedstrijd
116
116
116
116
116
117
117
118
118
119
119
119
120
A4.24
Verplichtingen van Tijdofficial
120
A4.25
Verplichtingen van de Omroeper
120
8
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
A4.26
BIJLAGE 5
Verplichtingen van de Strafbankofficials
ILUSTRATIE GOELFRAME
Spelregels 2006 - 2010
121
121
SCHEIDSRECHTERS SIGNALEN
122
LINESMAN SIGNALEN
129
INDEX
130
9
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
10
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
HOOFDSTUK 1
Spelregels 2006 - 2010
DE IJSBAAN
Er mogen geen tekens op het ijs, op de boards, op het plexiglas boven de
boards, op de doelen, noch op de banken, boarding, het plexiglas of enig ander
vlak in en rond de spelersbanken, strafbanken, doelrechterscabines
(standplaatsen) en ruimtes voor off-ice officials worden aangebracht, tenzij hierin
is voorzien in de regels in Bijlage 1.
100
Definitie van het speelveld
Het ijshockeyspel moet worden gespeeld op een ijsvlakte, speelveld genaamd.
101
Afmetingen van het speelveld
Maximum afmetingen:
Minimum afmetingen:
61 m lang en 30 m breed
56 m lang en 26 m breed
De hoeken hebben de vorm van een ronde boog met een straal van 7 tot 8,5 m.
¾ De afmetingen van de ijsbaan/het speelveld voor I.I.H.F.
kampioenschapwedstrijden zijn 60 tot 61 m lang en 29 tot 30 m breed.
102
Boards
Het speelveld moet omsloten worden door een plastic of houten omheining of
scherm in een witte kleur die/dat "boards" wordt genoemd. Vanaf het
ijsoppervlak gemeten zijn deze boards minimaal 1,17 m en maximaal 1,22 m
hoog. De spleten tussen de panelen mogen maximum 3 mm bedragen.
De boards moeten zodanig geconstrueerd zijn, dat er aan de zijde van het ijs
geen uitstekende delen zijn, waaraan de spelers zich kunnen verwonden.
103
Schopplaat
NIEUW
Aan de onderkant van de boarding zal een zogenaamde "schopplaat" (kick
plate) worden aangebracht. Deze "schopplaat" is geel van kleur en heeft een
hoogte van 15 tot 25 cm en dit gemeten van op het ijsoppervlak.
104
Deuren
NIEUW
Alle deuren die toegang geven tot het speelveld moeten van het speelveld af
opendraaien. Alle veiligheidsschermen en de scharnieren van de deuren die
toegang geven tot het speelveld moeten aan de buitenkant van de boards
bevestigd zijn. De spleten tussen de deuren en de boards bedragen,
maximum 5 mm.
11
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Voor I.I.H.F.-kampioenschappen zijn beschermend plexiglas en eindzone
netten verplicht.
PLEXIGLAS
Alle afmetingen in cm
¾ Voor niet overdekte ijsbanen zullen al de lijnen en Face-off stippen uitgelegd
in spelregel 112 en 113 vervangen worden door 2 lijnen van elk 5 cm dik
¾ Indien er publiciteit op de boards staat zullen de lijnen MINSTENS worden
doorgetrokken tot op de schopplaat
¾ De gehele lijn zal beschouwd worden als deel van het vak waarin de puck zich
bevindt.
12
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
105
Spelregels 2006 - 2010
Plexiglas
NIEUW
a) Het plexiglas aan de korte zijde achter het doel moet een hoogte van 160 tot
200 cm hebben en loopt aan de lange zijde vanaf de doellijn 4 m in de
richting van het neutrale vak. Aan de lange zijden moet, met uitzondering
aan de spelersbanken, het plexiglas minimum 80 cm hoog zijn.
b) De spleten tussen de plexiglas panelen mogen maximum 5 mm bedragen.
c) Onderbrekingen in het plexiglas moeten afgeschermd worden, zodat deze
geen verwondingen kunnen veroorzaken.
d) Er zijn geen openingen toegelaten in het plexiglas.
106
Netten in de eindzone
Er moeten in de eindzones netten worden opgehangen boven het plexiglas om
de toeschouwers te vrijwaren van kwetsuren.
110
Verdeling en markering van het ijsoppervlak
Het ijsoppervlak zal in de lengte door 5 lijnen op het ijs worden verdeeld.
Deze lijnen lopen over de ganse breedte van het ijs tot verticaal op de boards.
111
Doellijnen
Op 4 m van elke korte kant van het speelveld worden rode lijnen van 5 cm dik
getrokken, dit zijn de
Doellijnen
112
Blauwe lijnen
Het ijsoppervlak tussen de doellijnen wordt door 2 blauwe lijnen van 30 cm dik,
in 3 gelijke delen verdeeld, deze lijnen noemt men de:
Blauwe lijnen
Deze lijnen bakenen 3 zones af die als volgt genoemd worden:
- Voor een team is de zone waarin hun doel staat het:
Verdedigingsvak
- De centrale zone is de:
Neutrale zone
- De verste zone is het:
Aanvalsvak
113
Centerlijn
Een rode lijn van 30 cm dik wordt getrokken op het midden van het ijsoppervlak
en noemt men de middenlijn of centerlijn.
13
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Middenstip en cirkel
Alle afmetingen in cm
Eindzone Face-off punt en
cirkel
Alle afmetingen in cm
Gedetailleerde Face-off punt
Alle afmetingen in cm
14
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
114
Spelregels 2006 - 2010
Face-off punten en cirkels
Om de spelers hun juiste plaats te laten innemen tijdens een Face-off, worden
op het ijsoppervlak, Face-off punten en cirkels getekend.
115
Middenstip en cirkel
Precies in het midden van het speelveld (dus in het midden van de rode
middenlijn) moet een ronde blauwe stip met een diameter van 30 cm op het ijs
worden aangebracht. Met deze stip als middelpunt wordt een cirkel aangebracht
die een straal heeft van 4,5 m en waarvan de lijn 5 cm breed en blauw is.
116
Face-off punten in de neutrale zone
Twee rode stippen, 60 cm in diameter, moeten, middels een 5 cm brede lijn,
op het ijs worden aangebracht in het neutrale vak op 1,5 m afstand van elke
blauwe lijn. De afstand van zo'n stip tot de boards is gelijk aan de afstand van de
boards tot aan de inwerpstippen in het eindvak. Zie schets!
117
Face-off punten en cirkels in de eindzones
a) Inwerpstippen (Face-off spots) en cirkels moeten in beide eindvakken en aan
beide zijden van de doelen op het ijs worden aangebracht. Zie schets.
b) De inwerpstippen moeten een diameter hebben van 60 cm en zijn rood van
kleur, zoals aangegeven op de schets.
c) Aan tegenovergestelde zijden, van de Face-off punten van de eindzone, wordt
een dubbele “L” aangebracht zoals aangegeven op de schets.
d) De cirkels hebben een straal van 4,5 m gemeten van het center van de
inwerpstippen, zijn rood van kleur en de lijnen zijn 5 cm breed.
15
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Scheidsrechtersgebied
Alle afmetingen in cm.
Doelgebied
Alle afmetingen in cm.
Doelgebied in perspectief
Alle afmetingen in cm.
16
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
118
Spelregels 2006 - 2010
Scheidsrechtersgebied
Het scheidsrechtersgebied zal op het ijs gemarkeerd worden met een rode lijn
van 5 cm dik en een straal van 3 m, net voor de bank van de officials, zoals
aangegeven op de hiernaast afgebeelde schets.
119
Doelgebied
a) Voor ieder doel moet op het ijs een "doelgebied" worden gemarkeerd met
een rode lijn van 5 cm breed zoals op de hiernaast afgebeelde schets.
b) De oppervlakte van het doelgebied binnen de rode lijn wordt licht blauw
geverfd.
NIEUW
Het gebied in het doel, van doellijn tot achterkant doel, moet wit van kleur zijn.
c) Het doelgebied is de driedimensionale ruimte die bepaald wordt door
markeringen (inclusief de lijnen) op het ijs en strekt zich verticaal uit
tot op 1,27 m, de hoogte van het doelframe.
d) Het doelgebied is een halve cirkel met een straal van 180 cm met middelpunt
in het midden van het doel (op de doellijn) die in een lijndikte van 5 cm uitgezet
wordt. Ook worden twee L-vormige markeringen, eveneens 5cm dik, van 15 cm
lengte (beide benen van de L) aangebracht op de rand van de cirkel, en dit op
een afstand van 122 cm van de doellijn.
17
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Het doel moet zodanig geplaatst zijn, dat het tijdens de wedstrijd moeilijk
verplaatst of verschoven kan worden.
¾2. Voor de IIHF Senior A heren en dames, Divisie 1, Junior U-20 en Junior U18 kampioenschappen zijn flexibele doelstutten verplicht, deze worden
aanbevolen voor alle andere competities.
¾1. Elke spelersbank moet voorzien zijn van 2 deuren waarvan er zich één moet
bevinden in de neutrale zone.
¾2. Buiten de spelers en de 6 officials mag er niemand anders toegang hebben
tot de spelersbanken.
¾ Rapporteer overtredingen aan de bevoegde instanties
Spelersbanken en Strafbanken
Alle afmetingen in cm
18
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
130
Spelregels 2006 - 2010
Doelen
a) Het doel zal precies in het midden van de doellijn worden geplaatst.
b) De doelpalen zijn 1,22 m hoog, gemeten vanaf het ijs en staan 1,83 m uit
elkaar (binnenmaat). De staanders en de horizontale dwarsligger die de
staanders met elkaar verbindt moet van goedgekeurd ontwerp en materiaal
gemaakt zijn, rood van kleur zijn en een externe diameter van 5 cm hebben.
c) De inwendige maat van het doel, van de voorkant van de doellijn tot het
diepste punt van het doelnet, mag niet meer bedragen dan 1,12 m en niet
minder dan 0,6 m. De doelpalen, de deklat en de buitenzijde van de
grondplaat moeten rood van kleur zijn.
d) De grondplaat in het doel en alle overige ondersteunende onderdelen moeten
wit van kleur zijn.
e) Aan het doel wordt een net bevestigd dat er voor moet zorgen dat de puck in
het doel blijft. De binnenzijde van de bevestiging voor het net uitgezonderd
de doelpalen en deklat, moeten worden bedekt met een wit doek.
140
Spelersbanken
a) Iedere ijsbaan moet voorzien zijn van 2 identieke banken uitsluitend bedoeld
voor de spelers in uniform van beide teams en de teamofficials.
b) De spelersbanken bevinden zich in de neutrale zone aan dezelfde zijde van
de ijsbaan, onmiddellijk langs het ijs, maar aan de tegenovergestelde kant
van de strafbanken. De spelersbanken zijn van elkaar gescheiden zijn door
een voldoende grote afstand of door andere voorzieningen en makkelijk
bereikbaar vanuit de kleedkamers.
c) Elk van de banken moet 2 m vanaf de middellijn. De minimum lengte is 10 m
en de minimum breedte is 1,5 m.
d) Elke bank zal plaats bieden aan:
16 spelers en 6 teamofficials.
141
Strafbanken
a) Iedere ijsbaan moet voorzien zijn van 2 strafbanken voor minimum:
5 spelers per bank
b) De strafbanken bevinden zich aan beide zijden van de Official-Scorer’s bank
en een minimum lengte van 4 m en een minimum breedte van 1,5 m
142
Doelrechtersbanken
Voor de doelrechters moeten er voldoende afgeschermde ruimten voorzien
worden achter het plexiglas in de onmiddellijke omgeving van het doel, zodat ze
bij de uitoefening van hun taak niet kunnen worden gehinderd.
143
Official scorers bank
Tussen de strafbanken bevindt zich de bank voor de Official scorer. De minimum
lengte van de official scorers bank bedraagt 5,5 m, zodat er plaats is voor 6
personen.
19
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ 1.Elektronische scoreborden met videotekst zijn aangewezen voor I.I.H.F.
competities.
¾1 De rode lamp moet zodanig geschakeld zijn met de tijdsapparatuur, dat het
onmogelijk is om na het verlopen van de perioden de lamp alsnog aan te
steken.
¾2 Het feit dat de doelrechter op het einde van een periode niet meer in staat is
om de lamp aan te steken wil niet zeggen dat een doelpunt ongeldig is. De
beslissende factor is dat voor het einde van de periode, de puck volledig
over de doellijn moet zijn.
¾3 De bedoeling van de groene lamp is de scheidsrechter en linesmen in de
mogelijkheid te stellen om het doel en de lamp gelijktijdig in het zicht te
houden om exact te weten wanner de periode eindigt.
¾1 NIEMAND dan de door de KBIJF aangestelde personen mag de
scheidsrechters kleedkamer betreden tijdens of juist na de wedstrijd.
¾ Rapporteer bij overtreding de bevoegde instanties.
¾1. Als er naar oordeel van de scheidsrechter onvoldoende verlichting is om de
wedstrijd verder te zetten, mag hij het resterende wedstrijdgedeelte
uitstellen of het spel onderbreken tot de verlichting in orde gebracht is.
¾2. Indien een team door onvoldoende licht meer benadeeld wordt en de
wedstrijd naar het oordeel van scheidsrechter niet kan worden afgelast,
mag scheidsrechter, nadat de helft van de resterende speeltijd verstreken
is, een doelwisseling bevelen, zodat ieder team even lang op iedere helft
van het speelveld speelt.
¾ Het is toegelaten om tijdens de opwarming en de spelonderbrekingen muziek
te spelen.
20
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
150
151
Spelregels 2006 - 2010
Tijd en Signaal apparatuur
Sirene
Iedere ijsbaan moet de beschikking hebben over een sirene of ander goed hoorbaar
geluidstoestel ten behoeve van de official scorer.
152
De klok
Iedere ijsbaan moet de beschikking hebben over een elektrische klok
(scorebord), die zodanig geplaatst moet zijn, dat alle spelers, officials en
toeschouwers in staat zijn volgende zaken waar te nemen:
1 Namen van beide teams
2 Gespeelde tijd in de periode, optellend in minuten en seconden van
00.00 tot 20.00
3 Overblijvende straftijd van minstens 2 spelers per team, aftellend van
de totale straftijd tot 0
4 Score
5 Time-outs aftellend van 30 tot 0
6 Rusttijd aftellend van 15 tot 0
153
Rode en groene lamp
Achter elk doel moet er:
1 Een rode lamp zijn, die door de doelrechter wordt aangestoken als een
doelpunt wordt gescoord.
2 Een groene lamp zijn die automatisch oplicht wanneer de official scorer
de tijd stopt en bij het einde van iedere periode.
160
Kleedkamers voor de spelers
Elk team moet kunnen beschikken over een geschikte kleedkamer, voorzien van
het nodige sanitair, W.C. en douches, voor 25 personen met uitrusting (spelers
en officials).
161
Kleedkamers voor de scheidsrechter en linesmen
Een aparte kleedkamer, met stoelen of banken, W.C. en douche is vereist voor
de scheidsrechters en linesmen.
170
Verlichting van het speelveld
Elk speelveld moet zodanig verlicht zijn, dat de spelers en toeschouwers het spel
goed kunnen volgen.
171
Roken op de ijsbaan
Op overdekte ijsbanen geld een rookverbod op en langsheen het speelveld en in
de kleedkamers.
172
Muziek in de ijshall
a)Tijdens het spel en tijdens de time-outs mag er geen muziek worden
gespeeld.
b)Luchthoorns en fluitjes zijn VERBODEN in de ijshal.
21
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Na het begin van de wedstrijd mag aan deze lijst niets meer worden
veranderd of toegevoegd.
¾2. Indien een team tijdens een wedstrijd niet in staat is, door straffen,
blessures, enz., het conform de regels vereiste aantal spelers op het ijs te
brengen, moet de scheidsrechter de wedstrijd stopzetten en wordt deze
wedstrijd als een forfaitmatch aanzien.
¾ rapporteer aan de bevoegde instanties
¾ 1. Doelverdedigers, spelende coaches of managers mogen niet optreden als
aanvoerder of assistent-aanvoerder of gebruik maken van de voorrechten
van de aanvoerder of assistent-aanvoerder.
¾ 2. Uitsluitend op uitnodiging van de scheidsrechter, mag de aanvoerder of
assistent-aanvoerder de spelersbank verlaten om van de scheidsrechter
informatie te krijgen indien noch de aanvoerder of assistent op het ijs
aanwezig zijn. Voor overtreding volgt een:
NIEUW
¾ Misconduct Penalty (zie spelregel 572)
¾ 3. Als zowel de aanvoerder als de assistent aanvoerder op het ijs zijn mag
enkel de aanvoerder gebruik maken van het voorrecht om met de
scheidsrechter te converseren.
¾ 4. Spelers die geen “C” of “A” op hun shirt dragen krijgen geen voorrecht om
met te scheidsrechter te converseren.
NIEUW
¾ De officiële spelregels schrijven het gebruik van
beschermende kleding en uitrusting voor om een
ordelijk verloop van de wedstrijd, en voor veiligheid,
gezondheid en welzijn van de deelnemers.
Ondanks deze regels geven de IIHF en de KBIJF
geen garantie dat het gebruik van de
voorgeschreven uitrusting en kleding deelnemers
vrijwaart van blessures. Een speler draagt zelf de verantwoordelijkheid
dat de uitrusting en kleding die hij gebruikt, overeenstemmen met het in
de officiële spelregels genoemde. Daarnaast is de speler ook
verantwoordelijk voor dat hij kleding en uitrusting draagt en onderhoudt
conform de garantiebepalingen van de leverancier.
¾ Voor publiciteit of merk identificatie van spelersuitrusting zie bijlage 1
Spelersschaats
22
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
HOOFDSTUK 2
TEAMS, SPELERS EN HUN UITRUSTING
200 Spelers in uniform
a) Voor het begin van de wedstrijd moet de teammanager of coach van elk team
een lijst van spelers en doelverdedigers (aanvoerder en assistenten inbegrepen)
die aan de wedstrijd zullen deelnemen overhandigen aan de official scorer of
scheidsrechter.
b) Maximum per team:
- 20 spelers en
- 2 doelverdedigers
- een totaal van 22
201
Aanvoerder van het team
a) Ieder team benoemt één aanvoerder en niet meer dan twee assistentaanvoerders.
b) De aanvoerder moet een letter "C" en de assistent-aanvoerder(s) een letter
"A" op een opvallende plaats aan de voorkant van hun shirt(s) dragen. De letters
moeten van een contrasterende kleur en ongeveer 8 cm hoog zijn.
c) Het zijn enkel die aangeduide spelers die, op het ijs en indien niet gestraft,
uitleg mogen vragen over de interpretatie van spelregels, die zich gedurende het
verloop van de wedstrijd zouden voordoen.
¾ Belangrijk: het komen klagen over een straf die werd opgelegd wordt niet
beschouwd als uitleg vragen over de interpretatie van de spelregels en
wordt bestraft met een:
210
¾ misconduct penalty ( zie spelregel 572)
Uitrusting
NIEUW
a) De spelers en doelverdedigers uitrusting bestaat uit, sticks, schaatsen,
beschermende uitrusting en uniformen.
b) Alle beschermende uitrusting uitgezonderd, handschoenen, helmen en de
beenbescherming van de doelverdedigers, moeten volledig onder het
uniform worden gedragen.
c) Alle overtredingen aangaande het dragen van uitrusting zullen bestraft worden
volgens regel 555.
220
221
Spelers uitrusting
Spelers schaatsen
De spelers moeten ijshockeyschaatsen dragen volgens de internationale
standaard met veiligheidsmessen.
222
Spelersstick
a) De sticks moeten gemaakt zijn van hout of een ander materiaal goedgekeurd
door de I.I.H.F.
NIEUW
b) Er mogen geen uitstekende delen zijn en alle uiteinden moeten zijn afgerond.
c) Niet-fluorescerende isolatieplakband (tape), in elke kleur, mag overal op de
stick worden aangebracht.
23
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Het blad van een spelersstick mag geen grotere
kromming hebben dan 1.5 cm. Om een meting uit te
voeren wordt er een denkbeeldige lijn getrokken, tussen de
hiel van de steel en de top van het blad. Deze lijn mag nooit
meer dan 1.5 cm van het stickblad verwijderd zijn.
Spelersstick
Alle afmetingen in cm
Spelershelm
Spelersvizier
¾ Regels 224 en 226 is van toepassing op spelers die
geboren zijn in:
1987 – voor het seizoen 2006-2007
1988 – voor het seizoen 2007-2008
1989 – voor het seizoen 2008-2009
1990 – voor het seizoen 2009-2010
Volledig gezichtsmasker
NIEUW
Elke nationale bond die deelneemt aan een IIHF
kampioenschap is er verantwoordelijk voor dat haar
spelers helmen, en indien vantoepassing ook vizieren
en gezichtsmaskers, dragen. Deze vizieren
en gezichtsmaskers moeten op de juiste manier aan
de helm zijn vastgemaakt en slechts het doel dienen
waarvoor deze door hun leverancier zijn ontworpen.
Volledige gezichtsmasker moeten zodanig geconstrueerd zijn, dat noch een
puck, noch een stick er door heen kunnen.
24
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
d) Afmetingen:
- Steel Maximum Lengte
Maximum Breedte
Maximum Dikte
- Blad
223
Maximum Lengte
Maximum Breedte
Minimum Breedte
Spelershelm
Spelregels 2006 - 2010
- 163 cm gemeten van de hiel tot de top v/d steel
- 3 cm
- 2,5 cm De steel moet recht zijn
- 32 cm gemeten van de hiel van de steel
- 7,5 cm
- 5 cm
a) Gedurende de wedstrijd moeten alle spelers een ijshockeyhelm dragen die
voldoet aan de goedgekeurde internationale standaard. Deze helm moet
voorzien zijn van een kinbandje dat op de juiste manier is vastgemaakt.
b) Indien een of meerdere spelers in een internationale competitie in de warmingup geen helm dragen, dan moet de Standby Scheidsrechter dit rapporteren aan
de chairman, die dit vervolgens meldt bij het Directoraat of de tuchtcommissie
van de IIHF. In nationale competities worden de regels van de desbetreffende
nationale bond nageleefd.
NIEUW
c) De helm moet als volgt gedragen worden: aan de voorkant mag het onderste
gedeelte van de helm zich niet meer dan één vinger boven de wenkbrauwen
bevinden, terwijl tussen kin en kinbandje maximaal één vinger te plaatsen is.
d) Indien gedurende het spel een speler zijn helm verliest, mag deze niet verder
aan het spel deelnemen, tenzij hij de helm onmiddellijk weer opzet en vastmaakt
zoals elders in de regels omschreven is.
¾Indien de speler wel aan het spel deelneemt, zonder dat hij de
helm op de juiste manier bevestigt, dan moet deze speler
bestraft worden conform Spelregel 555 e.
224
Spelersvizier
a) Het wordt aanbevolen dat alle spelers een volledig gezichtsmasker of een
vizier dragen.
b) Spelers geboren na 31 december 1974 , moeten minimaal een vizier dragen.
c) Het vizier moet de ogen beschermen en tot over het onderste gedeelte van de
neus reiken, zowel in frontaal als zijwaarts aanzicht.
d) Alle vrouwelijke spelers moeten een volledig gezichtsmasker dragen.
e) Spelers en doelverdedigers in de leeftijdscategorie onder 18 jaar, moeten een
volledig gezichtsmasker dragen.
f) Gekleurde of getinte vizieren of getinte gezichtsmaskers zijn niet toegestaan.
225
Spelershandschoenen
De handschoenen van de spelers moeten de hand en de pols volledig bedekken,
de palm mag niet verwijderd zijn, zodat de blote hand niet kan worden gebruikt.
226
Nek en keelbeschermer
Het is aangeraden dat alle spelers een nek en keelbeschermer dragen.
25
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Regel 227 geldt voor volgende spelers:
-seizoen 2006-2007: geboren in 1989
-seizoen 2007-2008: geboren in 1990
-seizoen 2008-2009: geboren in 1991
-seizoen 2009-2010: geboren in 1992
Doelverdedigers masker
Stick van de doelverdediger Alle afmetingen in cm
¾ Het blad van een
doelverdedigers stick mag geen
grotere kromming hebben dan 1.5
cm. Om een meting uit te voeren
wordt er een denkbeeldige lijn
getrokken, tussen de hiel van de
steel en de top van het blad.
Deze lijn mag nooit meer dan 1.5
cm van het stickblad verwijderd
zijn.
Kaatshandschoen
Doelverdedigerschaats
Vanghandschoen
26
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
227
Spelregels 2006 - 2010
Mondbeschermers
a) Het is aangeraden dat alle spelers een mondbeschermer dragen.
b) Alle spelers in de categorie U-20, die geen volledig gezichtsmasker dragen
zijn verplicht om een passende mondbeschermer te dragen.
230
Doelverdedigeruitrusting
Met uitzondering van de stick en de schaatsen moeten de uitrustingsstukken van
de doelverdediger zodanig gemaakt zijn, dat zij alleen dienen ter bescherming
van het hoofd en lichaam van de doelverdediger, ze mogen de doelverdediger
geen ongepaste hulp verstrekken bij het verdedigen van zijn doel.
¾ Onderbuikbeschermers die voor de dijbenen buiten de zijkanten van de broek
uitsteken, zijn verboden.
231
Doelverdedigerschaats
De doelverdediger zal doelverdedigerschaatsen dragen van een internationaal
goedgekeurd model.
232
Stick van de doelverdediger
a) De sticks moeten gemaakt zijn van hout of een ander materiaal goedgekeurd
door de I.I.H.F zoals aluminium of plastic.
b) Er mogen geen uitstekende delen zijn en alle uiteinden moeten zijn afgerond.
c) Niet-fluorescerende plakband (tape), in elke kleur, mag overal op de stick worden
aangebracht.
d) Afmetingen
- Steel: Maximum Lengte
Maximum Breedte
Maximum Dikte
- Breder deel van de steel:
Maximum Lengte
De steel moet recht zijn.
- Blad: Maximum Lengte
Maximum Breedte
- 163 cm gemeten v/d hiel tot de top van de steel.
- 3 cm
- 2,5 cm
- 71 cm van de hiel en niet breder dan 9 cm
- 39 cm van de hiel
- 9 cm uitgezonderd aan de hiel max. 11,5 cm
233
Handschoenen van de doelverdediger
233 A
Kaatshandschoen
De maximum afmetingen van de beschermende plaat op de rug van de
handschoen zijn:
¾ 38,1 cm lang
NIEUW
¾ 20,32 cm breed
NIEUW
233 B
Vanghandschoen
a) De maximale buitenafmetingen van de vanghandschoen zijn:
NIEUW
¾Op elk punt van de polsmof, die 10.16 cm breed (hoog) is, 20.32 cm lang.
¾ De afstand van de hiel van de handschoen tot de bovenkant van de zgn. Ttrap mag, gemeten langs het oppervlak van de hanschoen, 46 cm zijn.
b) De omtrek van de vanghandschoen mag maximaal 114.3 cm zijn.
27
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Doelman met afgevallen helm
Beenbeschermers
¾ 1. Elke speler die met deze voorschriften niet in regel is, zal niet mogen
deelnemen aan de wedstrijd.
¾ 2. Indien, naar het oordeel van de scheidsrechter, de kleuren van de uitrusting
van beide teams te veel overeenstemming vertonen, zodat er verwarring
kan ontstaan met de kans op een foutieve strafbepaling, dan zal het
thuisteam van uitrusting moeten wisselen op aanvraag van de
scheidsrechter.
¾ 3. Indien de haren van een speler dermate lang zijn dat ze een belemmering
vormen om het rugnummer goed te kunnen aflezen, dan moet deze speler
de haren samenbinden of onder de helm dragen.
28
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
234
Spelregels 2006 - 2010
De helm en volledig masker van de doelverdediger
a) Iedere doelman moet een VOLLEDIG GEZICHTSMASKER en een
ijshockeyhelm of een volledig gezichts-/hoofdbeschermer dragen. Volledige
gezichtsmaskers moeten op een dergelijke manier geconstrueerd zijn dat een
puck er niet doorheen kan.
b) Indien gedurende de wedstrijd de doelman zijn helm of gezichtsmasker
verliest, moet de Scheidsrechter het spel onderbreken.
c) Indien de doelman zijn helm en/of zijn gezichtsmasker afdoet, bij een breakaway van de tegenpartij, teneinde een spelonderbreking te forceren, dan moet
de Scheidsrechter het niet in overtreding zijnde
team een
Penalty Shot (PS) toekennen.
NIEUW
d) Indien de doelman zijn helm en/of zijn gezichtsmasker afdoet,gedurende een
Penalty Shot, teneinde een spelonderbreking te forceren, dan moet de
Scheidsrechter het niet in overtreding zijnde team een
NIEUW
Doelpunt toekennen.
e) Indien een hard schot het gezichtsmasker van een doelman raakt, moet de
Scheidsrechter het spel onderbeken.
235
De beenbeschermers van de doelverdediger
De beenbeschermers van de doelverdediger mogen niet breder zijn dan 28cm,
gemeten indien bevestigd aan de benen van de doelverdediger.
NIEUW
¾ Het is niet toegelaten om bijkomende platen of lappen te gebruiken
die de opening tussen het ijs en de onderkant van de
beenbeschermers bedekken.
240 Uniformen
a) Alle spelers van een team moeten gelijk gekleurde helmen, shirts , broeken en
kousen dragen.
Het is toegelaten dat de doelverdediger een anders gekleurde helm draagt.
¾ De hoofdkleur moet ongeveer 80% van ieder onderdeel van het uniform
uitmaken (exclusief de nummers en namen van de spelers op de shirts).
¾ De kousen en de shirts moeten dezelfde kleur hebben.
¾ Shirts moeten overheen de broek gedragen worden.
NIEUW
¾ Iedere speler moet op de rugzijde van zijn shirt een nummer dragen, van 20
tot 30 cm hoog. Op beide armen moet hetzelfde nummer met een
hoogte van 10 cm worden gedragen. Enkel nummers van 1 tot 99 zijn
toegelaten.
b) In IIHF-competities moet elke speler op de bovenkant van zijn rug zijn naam,
in Westers schrift, hebben staan. De hoogte van de letters moet 10 cm
bedragen.
NIEUW
29
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Puck
Alle afmetingen in cm
30
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
250
Spelregels 2006 - 2010
De Puck
a) De puck moet gemaakt zijn van gevulkaniseerd rubber of een ander goedgekeurd materiaal en hoofdzakelijk zwart van kleur zijn.
b) afmetingen
¾Diameter:
- 7,62 cm
¾ Dikte:
- 2,54 cm
¾ Gewicht:
- van 156 tot 170 gram.
c) De diameter van het logo, handelsmerk en/of reclame op de puck mag aan beide
zijden maximaal 4.5 cm zijn óf, eveneens aan beide zijden, maximaal 35% van de
oppervlakte beslaan. Een puck mag aan beide zijden bedrukt zijn.
NIEUW
260
Opmeten van de uitrusting
a) De scheidsrechter mag ten allen tijde, naar eigen inzicht, uitrustingsstukken
nameten.
b) Als door de aanvoerder van een team wordt verzocht een specifiek uitrustingsstuk na te meten dan zal de scheidsrechter zulks onmiddellijk doen.
Er zal echter geen enkel doelpunt worden afgekeurd uit resultaat van een
nameting.
¾ Als de klacht NIET gegrond blijkt dan wordt het team dat om nameting verzocht
bestraft met een:
¾ Bench Minor Penalty (zie spelregel 555)
¾ Als de klacht gegrond blijkt dan wordt de schuldige speler bestraft met een:
¾ Minor Penalty (zie spelregel 555)
c) Er mag slechts één nameting per spelonderbreking gebeuren.
¾ Een opmeting van de uitrusting van de doelverdediger mag enkel gevraagd
worden onmiddellijk na het einde van iedere periode.
d) Indien de Aanvoerder van een team, dat in de laatste 2 minuten van de wedstrijd
of in de verlenging met twee man minder op het ijs staat, aan de Scheidsrechter
vraagt om uitrusting van de tegenstander na te meten en deze uitrusting wordt
conform de regels
bevonden, dan moet de Scheidsrechter het niet in overtreding zijnde team een
¾Penalty Shot (PS)
toekennen.
NIEUW
31
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Nationale federaties hebben het recht om wedstrijden die volledig onder hun
bevoegdheid vallen, te laten leiden in het 2-MAN Systeem
32
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
HOOFDSTUK 3
300
Spelregels 2006 - 2010
OFFICIALS EN HUN VERPLICHTINGEN
Aanduiden van Officials
Voor alle internationale wedstrijden zullen volgende officials worden
aangeduid:
Wedstrijd-Officials:
- Eén Scheidsrechter
- Twee Linesmen
Off-Ice officials:
- Twee Doelrechters
- Eén Official scorer (en max. twee assistenten)
- Eén tijdofficial
- Eén omroeper
- Twee strafbankofficials
- Eén video-doelrechter
(kan noodzakelijk zijn tijdens I.I.H.F.-kampioenschappen)
310
Wedstrijd-Officials
311
Scheidsrechter en linesmen uitrusting
a) Alle scheidsrechters en linesmen moeten gekleed gaan in zwarte broeken en
officiële shirts.
Scheidsrechters moeten op het bovenste gedeelte van elke mouw een rode, 8
cm brede, armband bevestigen (alleen de “Referee” in het 3-Man systeem).
b) Zij moeten ijshockeyschaatsen en een zwarte ijshockeyhelm met vizier
dragen en hebben daarnaast een goedgekeurd fluitje en een metalen meetlint
met een minimale lengte van 2 m.
312
Verplichtingen van de scheidsrechter
De scheidsrechter heeft de algemene supervisie over de wedstrijd. Hij moet
gedurende de wedstrijd, inclusief de spelonderbrekingen, volledige controle
hebben over wedstrijdofficials en spelers. Bij verschil van mening zal zijn
beslissing onherroepelijk zijn.
313
Verplichtingen van de linesmen
a) Het is de verantwoordelijkheid van de linesmen vooral te letten op
overtredingen van de volgende regels: offside en icing
b) De linesmen zullen in de meeste omstandigheden de Face-off uitvoeren en zij
zullen de scheidsrechter assisteren bij het leiden van de wedstrijd.
De volledige verantwoordelijkheden van scheidsrechter en linesmen worden
uitgelegd in bijlage 4
33
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ 1. De doelrechters moeten officiële shirts dragen.
¾ 2. Als, na het van start gaan van de wedstrijd, duidelijk wordt dat een doelrechter
zich schuldig maakt aan onjuiste beslissingen, mag de scheidsrechter een
andere doelrechter aanduiden.
¾ Zie ook “video-doelrechter” in de I.I.H.F. Sports Regulations.
NIEUW
Scheidsrechter in gesprek met video - doelrechter
34
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
320
321
Spelregels 2006 - 2010
Off-Ice officials
Doelrechters
a) Achter ieder doel moet zich een doelrechter bevinden. Zij mogen geen lid zijn
van een der beide spelende teams en mogen tijdens de wedstrijd niet
wisselen van doel.
b) De doelrechter moet enkel beslissen of de puck de doellijn tussen de doelpalen in zijn geheel is gepasseerd. Is dat het geval, dan dient hij het rode doellampje te laten oplichten.
c) De scheidsrechter heeft de uiteindelijke beslissing inzake een betwist
doelpunt. Hij kan de linesmen of de doelrechter of de video - doelrechter
raadplegen voordat hij zijn beslissing kenbaar maakt.
322
Official scorer
De volledige taak van de official scorer is uitgelegd in bijlage 4.21 tot 4.23
323
Tijdofficial
De volledige verantwoordelijkheid van de tijdofficial wordt uitgelegd in bijlage 4.24
324
Omroeper
De volledige verantwoordelijkheid van de omroeper is uitgelegd in bijlage 4.25
325
Strafbank officials
Per strafbank wordt er één strafbankofficial voorzien. De volledige
verantwoordelijkheid van de strafbank official is uitgelegd in bijlage 4.26
330
Video - doelrechter
a) Enkel op verzoek van de scheidsrechter of de video - doelrechter wordt
een fase herhaald.
b) Het “Video Support Systeem” (VSS) mag enkel door de scheidsrechter worden
gebruikt.
NIEUW
c) Het “Video Goal Judge Systeem” of het “Video Support Systeem” wordt enkel
gebruikt om onderstaande situaties nogmaals te bekijken:
NIEUW
1 Puck gaat over de doellijn
2 Puck in het doel juist voordat het doel werd verplaatst
3 Puck in het doel juist na of juist voor dat de periode eindigt
4 Puck met de hand in het doel geslagen, of geschopt met de schaats
5 Puck door een official in het doel gedeflecteerd
6 Puck door een aanvallende speler met een High - Stick gespeeld boven
de deklat voor dat de puck in het doel beland.
7 Om de juiste tijd vast te stellen op de officiële klok als deze zichtbaar
is op de video.
340
Bevoegde instanties
Met de term “bevoegde instanties” of “bevoegde disciplinaire instanties” worden
de instanties bedoeld onder welke bevoegdheid de wedstrijden worden
georganiseerd.
35
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Elk team mag slechts 1 doelverdediger tegelijkertijd op het ijs hebben
Deze doelverdediger mag altijd vervangen worden door een speler. Deze speler
geniet echter niet de privileges van de doelverdediger.
¾1.Indien het thuisteam niet kan worden vastgesteld, zal dit worden aangewezen
door een "toss".
¾2. De voordelen van het thuisteam:
1 Keuze van de spelersbank
2 Keuze van de kleur van uniform
3 Bij de Face-off, volgend op een spelonderbreking, zal het thuisteam zijn
spelerslijn op het ijs brengen na het bezoekende team.
¾3. Tijdens de wedstrijd mag de scheidsrechter via de aanvoerder van het
bezoekende team vragen om, een opstelling op het ijs te brengen waarmee
het spel kan worden hervat.
¾1. Op het einde van iedere periode of tijdens een onderbreking wordt er aan de
spelers of doelverdedigers, geen opwarming toegestaan.
¾2. Als voor de overtime periode of de beslissende penalty shots, het ijs niet wordt
gedweild, dan mogen de teams niet van kant wisselen.
¾3 In toepassing van deze regel wordt het wisselen van één of meer spelers,
gelijkgesteld aan het wisselen van een hele lijn spelers.
Wisselgebied
Alle afmetingen in cm
36
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
HOOFDSTUK 4
400
Spelregels 2006 - 2010
SPELREGELS
Spelers op het ijs
Gedurende het spel mogen, van ieder team, niet meer dan zes spelers zich tegelijk
op het speelveld bevinden. Zoniet:
¾ Bench Minor penalty voor te veel spelers op het ijs (zie 573)
De zes spelers zijn:
Doelverdediger
Linker Verdediger
Linkervleugel
402
Center
Rechter Verdediger
Rechtervleugel
Aanvang van de wedstrijd en de periodes
a) De wedstrijd zal op de vastgestelde tijd aanvangen met een Face-off op de
center Face-off stip. De volgende perioden beginnen op dezelfde manier.
b) De teams beginnen de wedstrijd met het doel te verdedigen dat het dichtste bij
hun spelersbank is.
c) Er wordt elke periode of overtime periode van kant gewisseld.
410
Wisselen van spelers en doelverdedigers
a) Spelers en doelverdedigers mogen ten allen tijde gewisseld worden tijdens
het spel of tijdens een spelonderbreking.
b) Indien een speler die op het ijs komt of het ijs verlaat, deelneemt aan het spel
of lichamelijk contact maakt met een tegenstrever wanneer zijn wisselspeler
zich nog, of zich al op het ijs bevindt, wordt er een:
¾Bench Minor Penalty
(573)
2
opgelegd voor te veel spelers op het ijs.
c) Als de speler die op het ijs komt of die het ijs verlaat onvrijwillig geraakt wordt
door de puck, wordt het spel niet stilgelegd en wordt er geen straf opgelegd.
411
Wisselen van spelers van de spelersbank tijdens het spel
a) Spelers en doelverdedigers mogen ten allen tijde vanuit de spelersbank
gewisseld worden, terwijl het spel aan de gang is, vooropgesteld dat:
1- het wisselen geschiedt binnen een denkbeeldig gebied, begrensd door
de lengte van de spelersbank en 3 m van de boards zoals op de schets
hiernaast.
2- de wisselende spelers of doelverdedigers niet deelnemen aan het spel
tijdens de wissel, zoniet:
¾Bench Minor Penalty
( 573)
2
b) Indien, in het geval een doelverdediger zijn doelgebied verlaat om gewisseld
te worden door een andere speler, de wissel te vroeg wordt gemaakt, dan zal de
scheidsrechter het spel stilleggen van zodra het team in overtreding, in puckbezit
komt. De Face-off wordt genomen op de middenstip, behalve in die situaties
waarin het in overtreding zijnde team terreinwinst boekt. In dit soort gevallen
moet de face-off genomen worden op de plaats waar het spel werd onderbroken
(zie regel 440g).
NIEUW
37
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Signaal voor spelerswissel (412)
NIEUW
¾1 Wanneer een team tracht te wisselen, nadat de hiervoor gegeven tijd verstreken
is, zal de scheidsrechter de speler(s) terugzenden naar hun spelersbank en de
coach waarschuwen
¾2 Iedere hierop volgende overtreding tegen deze regel, ongeacht op welk
tijdstip gedurende het verloop van de wedstrijd, zal bestraft worden met een:
¾
Bench Minor Penalty
(575)
2
¾ Er wordt geen opwarming toegestaan aan de vervangende doelverdediger
38
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
412
Spelregels 2006 - 2010
Wisselen van spelers tijdens een spelonderbreking
a) Na een spelonderbreking zal het bezoekende team onmiddellijk een spelerslijn
opstellen,
verdere vervanging zal pas worden toegelaten na de
spelhervatting. Het thuisteam kan dan nog elke gewenste spelerswissel
maken, zolang dit geen spelvertraging met zich meebrengt. Als er
vertraging optreedt bij een der teams tijdens de wissel, zal de
scheidsrechter het in overtreding zijnde team verzoeken onmiddellijk zijn
posities in te nemen zonder dat er een lijnwissel is gebeurd!
b) Dit gaat als volgt:
1- De scheidsrechter neemt onmiddellijk zijn positie in om het spel te
hervatten en de betreffende linesman zal onmiddellijk zijn plaats
innemen op de Face-off stip.
2- De scheidsrechter zal het bezoekende team vijf seconden geven om
een wissel door te voeren
3- Na vijf seconden heft de scheidsrechter zijn arm op om aan te geven
dat het bezoekende team niet langer mag wisselen.
4- Steeds met de arm naar omhoog zal ook het thuisteam gedurende vijf
seconden mogen wisselen.
5- Na de vijf seconden laat de scheidsrechter zijn arm zakken ten teken
dat ook dit team geen speler meer mag wisselen.
6- Direct na het zakken van de arm van de scheidsrechter zal de
linesman fluiten, hiermede de teams verwittigend dat er binnen de vijf
seconden een Face-off plaats zal hebben.
7- Na vijf seconden, of eerder indien de spelers klaarstaan, zal de
linesman de puck inwerpen. Het valt niet onder de verantwoordelijkheid
van de linesman om te wachten tot de spelers hun plaats hebben
ingenomen.
c) Na een foutieve face-off mag geen spelerswissel worden uitgevoerd, tenzij er
straf is opgelegd, die van invloed is op het aantal spelers op het ijs van een of beide
teams.
NIEUW
413
Wisselen van spelers van op de strafbank
Een speler die op de strafbank een straf uitzit en die na zijn straf uitgezeten te
hebben gewisseld wil worden, moet eerst via het ijs plaatsnemen in zijn spelersbank, voordat een vervanger is toegestaan. Voor overtreding van deze regel
wordt een:
415
¾ Bench Minor Penalty (563)
2
opgelegd.
Wisselen v/d Goalie tijdens een spel onderbreking
a) Tijdens een spelonderbreking mag de doelwachter NIET naar de spelersbank
gaan, tenzij om vervangen te worden of tijdens een time-out.
¾
Minor Penalty
2
b) Wanneer een doelwachterwissel heeft plaatsgevonden gedurende een
spelonderbreking mag de gewisselde doelwachter pas terugkeren na de
hervatting van het spel.
39
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. In die gevallen waar het duidelijk is dat de verwonding van een speler van
ernstige aard is, kan de scheidsrechter of linesman het spel onmiddellijk
stoppen.
¾2. Indien het spel is onderbroken voor een gewonde speler, behalve de doelverdediger, moet de gewonde speler het ijs verlaten en mag pas terugkeren op
het ijs, zodra het spel is hervat.
¾
Minor Penalty
(554e)
2
¾1. Er wordt geen opwarming toegestaan aan de vervangende doelverdediger
¾2. In dit geval mag geen der reguliere doelverdedigers in de wedstrijd terugkeren.
Nota: bij I.I.H.F. competities, waar er 3 doelverdedigers aangeduid zijn en één
van de 2 doelverdedigers op het wedstrijdblad is ongeschikt om te spelen,
wordt dit geregeld volgens I.I.H.F.-regel 618 f
¾1. De speeltijd vangt aan telkens wanneer de puck wordt ingegooid en stopt
wanneer er wordt gefloten.
¾2. Indien zich een ongebruikelijk oponthoud voordoet binnen vijf minuten voor het
einde van de eerste of tweede periode, mag de scheidsrechter de
eerstvolgende pauze onmiddellijk laten ingaan; het overblijvende deel van de
periode zal worden uitgespeeld bij de hervatting van het spel, waarbij de
teams hetzelfde doel zullen verdedigen; hierna zullen de teams van speelzijde
wisselen en het spel voor de volgende periode meteen hervatten.
¾3. In wedstrijden die op natuurijsbanen of onoverdekte kunstijsbanen worden gespeeld, zullen de teams op de helft van de derde speelperiode van speelzijde
wisselen.
¾4. Tijdens de pauzes tussen de periodes zal het ijs worden "gedweild".
Signaal voor een time-out (422)
40
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
416
Spelregels 2006 - 2010
Gekwetste Spelers
a) Als een speler zodanig gewond is dat hij het spel niet meer kan voortzetten of
niet meer naar de spelersbank kan gaan, zal het spel pas worden stopgezet als
het team, waartoe de gewonde speler behoort, in bezit van de puck komt, tenzij
dit team een doelrijpe kans heeft.
b) Indien een speler, met uitzondering van de doelverdediger, gewond is of
genoodzaakt is gedurende de wedstrijd het ijs te verlaten, mag hij onmiddellijk
worden vervangen door een andere speler. De wedstrijd moet echter doorgaan
zonder dat de teams het ijs verlaten.
c) Indien een bestrafte speler gewond is, mag hij zonder plaats te hebben genomen
in de strafbank, naar de kleedkamer gaan. Als de gewonde speler een Minor, Major
of Match Penalty heeft gekregen, moet het bestrafte team onmiddellijk een
vervanger naar de strafbank sturen. Deze moet dan de straf in zijn geheel uitzitten,
zonder dat hij gewisseld mag worden, behalve door de betreffende gewonde speler.
d) De bestrafte speler, die gewond is en die op de strafbank vervangen is door een
medespeler, mag niet aan het spel deelnemen voordat zijn straftijd om is. NIEUW
e) Indien de geblesseerde speler op het ijs terugkeert, voordat zijn straf om is, dan
moet de Scheidsrechter deze speler extra bestraffen met een: ¾ Minor penalty 2
417
Gekwetste doelverdedigers
a) Als de doelverdediger gewond of ziek wordt, moet hij onmiddellijk het spel
hervatten, óf zich onmiddellijk laten vervangen door de reserve doelverdediger.
b) Als beide doelverdedigers van een team niet in staat zijn te spelen, zal dat
team tien minuten de tijd krijgen een andere speler om te kleden, zodat deze
kan optreden als doelverdediger.
419 – Het ijs schoonmaken
De Scheidsrechter mag sneeuwhoopjes rond de doelpaal of op de doellijn bij het
doel verwijderen.
NIEUW
420
Speeltijd
De wedstrijd zal bestaan uit drie periodes van 20 minuten effectieve speeltijd +
twee rustpauzes van 15 min. elk. Na elke rustpauze veranderen de teams van kant.
421
Verlengingen
Wedstrijden die een winnaar moeten opleveren, worden met maximaal tien minuten
extra tijd verlengd “Sudden Victory “. Indien geen doelpunt gescoord wordt in de
verlengingen, moet de wedstrijd beslist worden door Penalty Shots.
422
Time-out
a) Ieder team wordt toegestaan één time-out van 30 seconden te nemen gedurende
de reguliere speeltijd, of de verlenging.
b) Iedere willekeurige speler die daartoe door de coach wordt aangewezen mag dit
tijdens een spelonderbreking aan de scheidsrechter melden. Deze zal op zijn beurt
de tijdwaarnemer inlichten.
c) Alle spelers, inclusief de doelverdedigers, met uitzondering van de gestrafte
spelers, mogen tijdens een time-out naar hun respectievelijke spelersbanken gaan.
d) Beide teams mogen hun time-out in dezelfde spelonderbreking nemen, op
voorwaarde dat de tweede time-out wordt aangevraagd voordat de eerste is
verstreken.
41
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Sudden Victory wil zeggen dat, indien er een doelpunt wordt gescoord, de
wedstrijd beslist is.
¾ Als er een spelonderbreking is die niet specifiek door de spelregels wordt
gedefinieerd dan wordt de Face-off genomen op het dichtstbijzijnde Faceoff punt of op de dichtstbijzijnde denkbeeldige lijn.
Face-off stippen en denkbeeldige lijnen
42
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
430
Spelregels 2006 - 2010
Bepaling eindresultaat van de wedstrijd
a) Het team dat de meeste doelpunten maakt tijdens de drie periodes van twintig
minuten zal de winnaar zijn en zal twee punten toegewezen krijgen op de ranglijst.
b) Indien aan het einde van drie reguliere periodes van twintig minuten de score van
beide teams gelijk is, zal de wedstrijd als een gelijkspel worden beschouwd en zal
aan ieder team één punt worden toegekend.
c) Wedstrijden die een winnaar moeten opleveren, worden met maximaal 10
minuten extra tijd verlengd “ Sudden Victory “. Indien geen doelpunt gescoord
wordt in de verlenging, moet de wedstrijd beslist worden door Penalty Shots.
440
Face-offs
a) Bij aanvang van elke periode en na elke spelonderbreking, wordt er een Face-off
gegeven.
b) Alle Face-offs mogen enkel worden genomen:
1- op de negen Face-off stippen,
2- of op de 2 denkbeeldige lijnen evenwijdig met de lange zijde van de boards
tussen de face-off stippen in het neutrale vak.
NIEUW
c) De Face-offs zullen op de middenstip worden gegeven:
1- aan het begin van de periode,
2- nadat er een doelpunt werd gescoord,
3- na een vergissing van een official betreffende een icing,
4- na een vroegtijdige spelerswissel met de doelverdediger tenzij anders voorzien.
d) De Face-offs zullen worden gegeven op de Face-off stip in de eindzone van het
verdedigende team:
1. als de onderbreking plaatsvindt in het verdedigingsvak door een overtreding van
het verdedigend team wordt face-off genomen aan de zijde waar de
spelonderbreking plaatsvindt,
2- nadat er een ongeldig doelpunt werd gescoord door een deflectie met een official.
3- indien een aanvallend team niet scoort uit een Penalty-Shot.
e) De Face-offs zullen worden gegeven op de Face-off stip in de eindzone van het
aanvallende team:
1- na een icing van het aanvallende team,
2- na een opzettelijke offside van het aanvallend team.
f) De Face-offs zullen worden gegeven op de Face-off stippen van de neutrale zone:
1- na een offside,
2- bij elke overtreding gemaakt door het aanvallend team in hun aanvalsvak,
3- wanneer direct na een spelonderbreking, één of beide verdedigende spelers, die
zich in de nabijheid van de "aanvallende" blauwe lijn bevinden, of een andere speler
vanuit de bank van het aanvallende team komt en het aanvalsvak ingaat voorbij de
denkbeeldige lijn ter hoogte van de "top" van de achterste inwerpcirkel.
g) De Face-offs zullen worden gegeven op de denkbeeldige lijnen:
NIEUW
1- na een offside pass, tenzij de puck komt van een aanvallende speler die zich in
zijn verdedigingsvak bevond.
2- bij elke overtreding gemaakt door een team op het dichtstbijgelegen punt op de
denkbeeldige lijn waar het spel werd stilgelegd (tenzij uitdrukkelijk anders voorzien
in deze bovenstaande regels).
43
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. De scheidsrechter geeft geen fluitsignaal om de wedstrijd te starten.
¾2. Een spelerswissel is niet toegelaten totdat de
Face-off genomen is en het spel hervat werd,
behalve wanneer er een straf werd opgelegd.
¾3. Als de speler die de Face-off neemt niet
onmiddellijk de juiste positie inneemt nadat dit
opgedragen werd door de official, mag de official
hem vervangen door een andere speler die zich
op dat ogenblik op het ijs bevindt.
¾4. Als een speler te vlug de Face-off cirkel binnen
komt gereden, dan zal de scheidsrechter of een
linesman het spel stilleggen teneinde de Face-off
opnieuw te nemen, tenzij het team dat niet in
overtreding was in het bezit van de puck is.
¾5. De scheidsrechter zal vervolgens de overeenkomstige straf(fen) opleggen
voor de overtreding gemaakt door de speler.
¾1. Een speler die controle heeft over de puck en voor de puck over de blauwe
lijn rijdt, wordt niet als offside beschouwd.
¾2. Indien een verdedigende speler de puck terug in zijn verdedigingsvak drijft
zullen de aanvallende spelers die zich nog in dit vak bevinden niet als
offside beschouwd worden.
¾3. Een opzettelijke offside wordt gemaakt teneinde een spelonderbreking te
bekomen, ongeacht de reden.
44
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
442
Spelregels 2006 - 2010
Face-off procedure
a) De scheidsrechter of linesmen werpt de puck tussen de sticks van de twee
spelers die de Face-off nemen.
b) De spelers die de inworp nemen moeten recht tegenover elkaar staan met het
gezicht naar de doellijn van de tegenstander gekeerd, ongeveer een
sticklengte van elkaar verwijderd en met het stickblad op het ijs op het witte
gedeelte van de inwerpstippen.
c) Een aanvallende speler moet eerst zijn stick op het ijs plaatsen indien de
Face-off wordt genomen op de aanvallende helft van het veld, onmiddellijk
gevolgd door de stick van de verdedigende speler.
- Indien echter de Face-off wordt genomen op de centrale inwerpstip, zal
de speler van het bezoekende team zijn stick eerst op het ijs moeten
plaatsen.
450
Offside
a) Spelers van het aanvallende team mogen zich niet voor de puck in het
aanvalsvak begeven.
b) De bepalende factoren voor een offside zijn:
1- De positie van de schaatsen van de speler. Een speler is offside
indien beide schaatsen geheel over de uiterste rand van de blauwe lijn
van het aanvalsvak zijn vóór dat de puck volledig voorbij de blauwe lijn
in het aanvalsvak is.
2- De positie van de puck. De puck moet volledig over de blauwe lijn in
het aanvalsvak zijn.
c) Bij een overtreding van deze regel zal het spel worden gestopt en wordt er
een Face-off genomen.
1- Als de puck over de blauwe lijn is "gedreven" bij de overtreding, zal de
inworp worden genomen op de dichtstbijzijnde stip in het neutrale vak.
2- Indien de puck over de blauwe lijn is geschoten of "gepassed" bij de
overtreding, zal de inworp genomen worden op de plaats waar het schot
of de "pass" werd gegeven. ( zie ook punt 4)
NIEUW
3- Indien de linesman van oordeel is dat er een opzettelijke offside werd
gemaakt dan zal de Face-off genomen worden in het verdedigingsvak
van de ploeg die de overtreding beging.
4. Indien de puck door een aanvallende speler gepasst of geschoten werd
vanuit zijn verdedigingsvak, dan moet de daarop volgende face-off
worden genomen op een van de inwerppunten in het verdedigingsvak.
NIEUW
45
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Het aanvalsvak moet door alle aanvallende spelers verlaten zijn voor de
uitgestelde offside situatie opgeheven kan worden terwijl de puck nog in het
aanvalsvak is.
¾2. “Onmiddellijk” betekent dat de aanvallende spelers de puck niet mogen
raken, of een poging ondernemen om in controle te komen over een losse
puck, of een verdedigende speler dieper in zijn verdedigingsvak dwingen.
¾3. In dit tweede geval, mogen alle aanvallende spelers weer de zone binnen
komen vanaf het moment dat de linesman zijn arm laat zakken.
¾1. Als de linesmen zich vergist hebben bij het fluiten van een icing, wordt de
Face-off genomen op de centerijs stip.
¾2. Deze regels zijn er om een continue actie in het spel te houden. Zowel de
scheidsrechter als de linesmen moeten deze regels interpreteren en
toepassen zodanig dat dit doel bereikt wordt.
¾3. “Short handed” of “numerieke minderheid” betekent dat door straffen een
team met minder spelers op het ijs speelt dan de andere ploeg.
Icing the puck
46
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
451
Spelregels 2006 - 2010
Procedure bij een uitgestelde Offside
Indien een aanvallende speler vóór de puck in het aanvalsvak komt, maar een
verdedigende speler kan als eerste de puck spelen, dan zal de linesman zijn arm
opsteken ten teken van een “uitgestelde offside”. Behalve indien de puck op het
doel werd geschoten waardoor de doelverdediger genoodzaakt was de puck te
spelen.
De linesmen zal zijn arm laten zakken teneinde aan te geven dat de
buitenspelsituatie ( offside) is opgeheven en de wedstrijd door kan gaan indien:
1 het verdedigende team de puck in het neutrale vak drijft of schiet, of
2 alle aanvallende spelers in het aanvalsvak (op het ogenblik dat de puck
de blauwe lijn overschrijdt) onmiddellijk het aanvalsvak verlaten door
met een schaats de blauwe lijn aan te raken.
460
Icing
a) Voor de toepassing van deze regel zal de rode middenlijn het ijsoppervlak in
twee helften verdelen.
Voor de toepassing van deze regel, zal de plaats van het laatste contact
met de puck van het team dat in het bezit van de puck was, bepalend zijn,
om uit te maken of er al dan niet sprake is van een "icing".
b) Indien, gelijk welke speler van een team, al dan niet in een numerieke
meerderheid, de puck schiet, met de hand speelt, of doet afwijken vanaf
zijn eigen helft van het speelveld over de doellijn van het andere team, zal
het spel worden onderbroken voor het overtreden van de icing regel.
c) Een Face-off zal worden genomen op de inwerpstip in het eindvak van het in
overtreding zijnde team zo dicht mogelijk bij de plaats waar de puck het
laatst werd geraakt.
d) Bij navolgende situaties zal er geen icing vastgesteld worden:
1. als de puck in het doel gaat – een doelpunt zal worden toegekend,
2. als het in overtreding zijnde team in de NUMERIEKE MINDERHEID is op
het moment dat de puck werd geschoten,
3. als de puck een tegenstander, inclusief de doelman, raakt voordat de
puck de doellijn passeert,
4. als de puck direct uit een face-off over de doellijn gaat,
5. als de puck, naar de oordeel van de Linesman, door een tegenstander,
met uitzondering van de doelman, gespeeld kan worden voordat de puck
de doellijn passeert,
6. Indien de doelverdediger zijn doelgebied verlaat of indien de
doelverdediger, die zich tijdens een icing-situatie buiten zijn doelgebied
bevindt, zich in de richting van de puck begeeft.
NIEUW
47
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Puck in het doel
¾1. Een doelpunt kan niet meer afgekeurd worden na de eerstvolgende Faceoff na het maken van dat doelpunt.
¾2. Het doelgebied is gedefinieerd als een ruimte, met de lijnen van het
doelgebied op het ijs als grondvlak, tot op 1,27 m boven het ijs.
48
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
470
Spelregels 2006 - 2010
Definitie van een doelpunt
Een doelpunt is gemaakt indien:
1- de puck, met de stick van een speler van de aanvallende partij, vanaf de
voorzijde, tussen de doelpalen en onder de deklat van het doel, in zijn geheel
over de doellijn werd geplaatst.
2- de puck in het doel werd geplaatst, op welke wijze ook, door iemand van het
verdedigende team.
3- de puck na een schot van een aanvallende speler afketst op eender welk deel
van een teamgenoot.
4- een aanvaller door een verdediger lichamelijk gehinderd werd en waardoor hij
zich in het doelgebied bevond op het ogenblik dat de puck in het doel geplaatst
werd, tenzij de aanvallende speler naar de mening van de scheidsrechter
voldoende tijd had om uit het doelgebied te komen.
5- de puck die los in het doelgebied ligt door de stick van een aanvallende speler
in het doel geplaatst wordt.
6- de puck direct afkaatst tegen de schaats van een aanvallende of een
verdedigende speler.
7. indien een aanvallende speler zich in het doelgebied bevindt op het moment
dat de puck over de doellijn gaat, en daarbij op geen enkele wijze de doelman
hindert in het maken van een save. Uitzonderingen zie regel 471
NIEUW
471
Een doelpunt afkeuren
a) Er zal GEEN doelpunt worden toegekent indien:
1- een aanvallende speler doelbewust tegen de puck schopt, de puck gooit, de
puck slaat met de hand of op een andere manier de puck in het doel plaatst in
plaats van met zijn stick en de puck op deze wijze via een speler, doelverdediger
of official in het doel ketst.
2- Een aanvallende speler de puck met de stick boven de deklat raakt.
3- De puck direct afketst tegen de scheidsrechter of linesman en zo in het doel
beland.
4- Een aanvaller, of zijn stick, zich in het doelgebied bevinden als de puck in het
doel wordt geschoten. Tenzij deze speler lichamelijk werd gehinderd door een
verdediger en zo in het vak werd gedwongen en, naar de mening van de
scheidsrechter, niet voldoende tijd had om het vak reeds te verlaten of indien
regel 470 van toepassing is.
5. indien het doel van zijn normale plaats verschoven is of het frame zich niet
geheel vlak op het ijs bevindt,
NIEUW
6. indien de puck de doellijn passeert, nadat een aanvallende speler, al dan niet
opzettelijk, contact maakt met de doelverdediger, terwijl deze zich in zijn
doelgebied bevindt,
NIEUW
7. indien de puck de doellijn passeert, nadat een aanvallende speler, opzettelijk
contact maakt met de doelverdediger, terwijl deze zich buiten zijn doelgebied
bevindt,
NIEUW
8. indien de puck de doellijn passeert terwijl een aanvallende speler positie heeft
gekozen in het doelgebied en daarbij het zicht van de doelverdediger blokkeert
en hem de mogelijkheid ontneemt zijn doel op de juiste wijze te verdedigen,
49
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾Opmerking: CONTACT tussen speler en doelverdediger kan
bestaan uit contact door de stick of (enig deel van) het lichaam.
NIEUW
¾ Opmerking: alle beslissingen zijn enkel gebaseerd op het inzicht van
de scheidsrechter.
¾1. Er mag slechts 1 punt toegekend worden aan eender welke speler voor een
doelpunt.
¾2. Er mag slechts 1 assist worden toegekend als een speler een doelpunt heeft
gemaakt na een rebound op de doelman.
¾3. In geval er een duidelijke fout gemaakt is bij het toekennen van het doelpunt
of van de assists, moet deze zo vlug mogelijk rechtgezet worden. Na het
tekenen van het wedstrijdblad door de scheidsrechter, op het einde van de
wedstrijd, kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.
50
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
9. indien de doelverdediger, die puck stopt, met de puck het doel
NIEUW
wordt ingeduwd. Zonodig dient ook de tegenstander bestraft te worden. NIEUW
b) indien een speler, die zich binnen of buiten het doelgebied bevindt, (al dan niet
opzettelijk) de puck onder zijn lichaam heeft, kan er geen doelpunt gescoord
worden door deze speler met de puck het doel in te schuiven. Zonodig moet
bestraffend worden opgetreden (zie regel 557).
NIEUW
472
Doelpunten en assists toekennen
Een doelpunt wordt in de score tabellen opgenomen op naam van de speler die
de puck op een rechtmatige wijze in het doel dreef.
Elk doelpunt telt als één punt voor de player’s record
Nadat er een doelpunt gemaakt werd kan er een assist toegekend worden aan
de speler(s) die vlak voor het maken van dat doelpunt in puckbezit waren.
Slechts twee assists mogen worden uitgereikt na elk doelpunt.
Elke assist telt als één punt voor de player’s record
480
Puck buiten het speelveld
Indien de puck aan het einde of aan de zijkanten van het speelveld buiten het
speelveld geraakt, of een obstakel boven het speelveld raakt anders dan de
boards, het glas of de netten, zal het spel worden gestopt en zal de puck worden
ingeworpen op de plaats vanwaar hij werd geschoten of van richting werd
veranderd, tenzij op andere wijze uitdrukkelijk is voorzien in deze regels.
481
Puck op het net
Indien de puck in het net aan de buitenzijde van een van de doelen blijft steken
gedurende meer dan 3 seconden, of met opzet of anderszins door spelers van
beide teams tegen het doel wordt vastgeklemd, zal de scheidsrechter het spel
onderbreken en de puck inwerpen:
1 op de dichtstbijzijnde inwerpstip in het eindvak,
2 op de dichtstbijzijnde inwerpstip in de neutrale zone, als naar het
oordeel van de scheidsrechter de onderbreking werd veroorzaakt door
een speler van het aanvallende team.
482
Puck niet meer zichtbaar
Als door het gedrang van een aantal spelers, of er valt een speler op de puck,
waardoor de puck uit het zicht van de scheidsrechter is, moet de scheidsrechter
onmiddellijk het spel stilleggen. De Face-off wordt dan genomen waar het spel
werd stilgelegd, tenzij anders bepaald in de regels.
483
Illegale puck
Indien op enig tijdstip, terwijl het spel aan de gang is, een puck op het speelveld
komt, anders dan de puck die rechtmatig in het spel is, zal het spel niet
onderbroken worden maar worden voortgezet met de rechtmatige puck tot de
aan de gang zijnde spelfase wordt beëindigd door een verandering in het bezit
van de puck
484
Puck raakt official
Het spel wordt niet stilgelegd omdat de puck een official raakte, behalve indien
de puck in het doel terechtkwam.
51
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Hand Pass
signal (490)
High-Sticking
the Puck signal
(492)
Wash-Out signaal
52
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
490
Spelregels 2006 - 2010
Het spelen van de puck met de hand
a) Het is een speler toegelaten, om een puck in de lucht, te stoppen of te slaan
met de OPEN HAND of hem met de hand over het ijs te duwen, tenzij volgens de
scheidsrechter de speler de puck bewust in de richting van een teamgenoot bewoog.
b) Indien een overtreding hiertegen gebeurt in het neutrale vak, wordt het spel gestopt
en gebeurt de Face-off daar waar de overtreding plaatsvond. Indien de overtredende
ploeg hiermee terreinvoordeel boekt, zal de Face-off gebeuren waar het spel werd
stilgelegd.
c) Gebeurt dit in de verdedigingszone dan wordt het spel NIET stilgelegd indien de
handpass werd beëindigd vooraleer puck en de speler de zone verlaten hebben.
Nochtans zal een handpas, komende uit de neutrale zone, die door een teamgenoot
wordt opgevangen in het verdedigingsvak, worden afgefloten. De Face-off wordt
genomen op het punt waar de puck werd aangenomen.
d) Gebeurt dit in de aanvalszone, dan stopt de scheidsrechter het spel en wordt de
Face-off gegeven op het inwerppunt in het neutrale vak buiten de aanvalszone.
e) Een doelpunt wordt afgekeurd als de puck werd geslagen door een aanvallende
speler, zelfs indien de puck afketst op een speler of zijn stick, de doelman of een
scheidsrechter of linesmen.
491
Schoppen tegen de puck
Dit is toegelaten in alle zones, maar een doelpunt kan niet gemaakt worden door
een aanvallende speler, zelfs niet indien de puck is afgeweken door eender welke
speler, doelwachter of official. Tenzij afgeweken door de stick van een aanvallende
speler.
492
De puck highsticken
a) Het is verboden de puck met de stick boven schouderhoogte te stoppen of te
slaan.
Het spel wordt dan onmiddellijk gestopt, uitgezonderd, wanneer
1) de puck naar een tegenstrever werd gespeeld in welk geval het spel kan doorgaan
en de scheidsrechter een wash-out signaal zal geven.
2) een speler van het verdedigende team de puck in zijn eigen doel slaat, in dit geval
wordt het doelpunt gewoon toegekend.
b) Indien de puck werd “gehighsticked” door een aanvallende speler in het
aanvalsvak, zal de Face-off worden gegeven op de dichtstbijzijnde inwerppunt in de
neutrale zone.
c) Indien de puck werd “gehighsticked” door een speler in de verdedigings- of
neutrale zone, zal de Face-off gegeven worden op de plaats waar de
overtreding plaats vond. Tenzij het overtredende team terreinvoordeel boekt, in welk
geval de Face-off zal gegeven worden daar waar het spel werd stilgelegd.
d) Geen doelpunt kan gemaakt worden als de stick van eender welke aanvallende
speler boven de hoogte van de dwarslat van het doel de puck raakt.
493
Belemmering door toeschouwers
Indien projectielen op het ijs worden geworpen die het normale spelverloop
belemmeren, moet de scheidsrechter het spel stilleggen en de daaropvolgende Faceoff zal genomen worden op de plaats waar het spel werd stil gelegd.
Indien een speler vastgehouden of gehinderd wordt door een toeschouwer moet de
scheidsrechter of linesman het spel stilleggen. Als echter het team van de speler, die
gehinderd wordt, in puckbezit is, dan moet er verder gespeeld worden.
¾ Verslag aan de bevoegde autoriteiten
53
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
54
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
HOOFDSTUK 5
500
Spelregels 2006 - 2010
STRAFFEN
Straffen - Omschrijving en Procedures
De straffen zijn ingedeeld in de volgende categorieën en straftijden:
1) Minor Penalty
2) Bench Minor Penalty
3) Major Penalty
4) Misconduct penalty
5) Game Misconduct Penalty
6) Match Penalty
7) Penalty Shot
(2)
(2)
(5)
(10)
(GM)
(MP)
(PS)
Al deze straffen worden uitgezeten in effectieve speeltijd.
1. Straffen die op het einde van de wedstrijd worden opgelegd, worden door de
scheidsrechter op het wedstrijdblad vermeld.
2. Bij sommige straffen heeft de teamleider of coach de keuze wie hij de straf laat
uitzitten. Als de teamleider of coach weigert van dit voorrecht gebruik te
maken heeft de scheidsrechter het recht om zelf eender welke speler aan
te duiden.
3. Wanneer er Minor of Major Penalty’s gelijktijdig eindigen, dan zal de
aanvoerder van het team de scheidsrechter inlichten wie er eerst terug op
het ijs mag, vervolgens wordt door de scheidsrechter de official scorer
ingelicht.
4. Voor een Game Misconduct wordt er een 20 minuten straf genoteerd op het
wedstrijdblad.
Voor een Match Penalty wordt er een 25 minuten straf genoteerd op het
wedstrijdblad.
5. Voor alle Game Misconduct en Match Penalty’s zal de scheidsrechter:
¾ De bevoegde instanties onmiddellijk na de wedstrijd inlichten.
55
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Wanneer er aan een speler een Major en een Minor Penalty wordt opgelegd,
dan zal de Major Penalty eerst worden uitgezeten.
Dit geld enkel als beide straffen aan dezelfde speler worden opgelegd. (zie 513)
¾ De aangeduide speler zal onmiddellijk naar de strafbank gaan en de straf uitzitten
alsof hem een Minor Penalty is opgelegd.
¾1. Een numerieke minderheid betekent dat het ene team, als gevolg van
opgelegde straffen, minder spelers op het ijs heeft dan het andere team op het
moment dat het doelpunt wordt gemaakt.
NIEUW
¾2. Deze regel is niet van toepassing als er gescoord wordt uit een Penalty Shot.
¾ Wanneer er aan een speler een Major en een Minor Penalty wordt opgelegd,
dan zal de Major Penalty eerst worden uitgezeten.
Dit geld enkel als beide straffen aan dezelfde speler worden opgelegd. (zie 513)
¾ Als een speler een Minor of een Major Penalty krijgt opgelegd in combinatie met
een Misconduct Penalty, dan moet het bestrafte team onmiddellijk een
vervanger naar de strafbank sturen die de Minor of Major Penalty moet
uitzitten zonder dat hij gewisseld mag worden.
56
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
501
Spelregels 2006 - 2010
Minor Penalty
Iedere speler, behalve de doelverdediger, moet, indien hem een Minor Penalty
wordt opgelegd, het ijs voor twee minuten verlaten. Gedurende zijn straftijd is geen
plaatsvervanger toegestaan.
502
Bench Minor Penalty
a) Voor een Bench Minor Penalty dient één speler van het in overtreding zijnde
team, met uitzondering van de doelverdediger, het ijs voor twee minuten te
verlaten. De speler die de straf moet uitzitten, moet door de teammanager of coach
via de aanvoerder bekend gemaakt worden. Gedurende deze straftijd is geen
plaatsvervanger toegestaan.
NIEUW
Indien, gedurende de tijd dat een team in de numerieke minderheid is doordat één
of meer Minor of Bench Minor Penalties worden uitgezeten, het andere team een
doelpunt maakt, zal de eerste van die straffen automatisch eindigen. Uitgezonderd
dat ook een tegenspeler op hetzelfde moment een Minor penalty heeft gekregen,
wat de oorzaak was dat beide teams met één man minder op ijs kwamen te staan.
503
Major Penalty
Iedere speler, de doelverdediger inbegrepen, zal indien hem een Major Penalty
wordt opgelegd, de wedstrijd onmiddellijk verlaten (Game Misconduct Penalty).
Een plaatsvervanger voor deze speler wordt slechts toegestaan na 5 minuten
effectieve speeltijd.
504
Misconduct Penalty
Iedere speler, uitgezonderd de doelverdediger, zal indien hij een Misconduct
Penalty opgelegd krijgt, het ijs voor 10 effectieve speelminuten moeten verlaten.
Hij mag echter onmiddellijk door een andere speler van zijn team op het ijs worden
vervangen. Een speler wiens Misconduct Penalty beëindigd is, blijft op de strafbank
tot de eerstvolgende spelonderbreking.
Een speler, de doelverdediger inbegrepen, die in een wedstrijd voor de tweede maal
een Misconduct Penalty krijgt opgelegd, moet de wedstrijd onmiddellijk verlaten
(Game Misconduct Penalty). Onmiddellijke vervanging op het ijs is toegestaan.
57
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Een speler of teamofficial die bestraft wordt met een Game Misconduct Penalty,
is niet automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. De verantwoordelijke bondsofficials hebben wel de bevoegdheid de schorsing te
verlengen.
¾2. In wedstrijden van kampioenschappen en tornooien zal iedere speler of
teamofficial die een tweede Game Misconduct Penalty opgelegd krijgt,
automatisch uitgesloten zijn voor deelname aan de eerstvolgende wedstrijd
van het kampioenschap of tornooi waaraan op dat moment wordt
deelgenomen.
¾1. De speler wordt naar de kleedkamer gestuurd en mag op het ijs slechts
worden vervangen na 5 minuten effectieve speeltijd.
¾2. Iedere speler of teamofficial die met een Match Penalty bestraft wordt, krijgt
automatisch een verdere schorsing. Dit houdt in dat deze persoon
geschorst wordt voor tenminste de eerstvolgende wedstrijd en dat het voorval
zal worden behandeld door de bevoegde instanties.
¾1. In een BREAK AWAY situatie waarbij een speler de puck in zijn bezit en
VOLLEDIG ONDER CONTROLE heeft, hij alleen nog maar de doelman van de
tegenpartij heeft te passeren (zie
533 en 539), hij van achteren
onreglementair wordt aangevallen en hem een redelijke kans tot scoren wordt
ontnomen, dan moet de Scheidsrechter het niet in overtreding zijnde team een
¾ Penalty Shot (PS) toekennen
¾2. Indien de doelverdediger het ijs heeft verlaten en een tegenstander die puck
in zijn bezit en VOLLEDIG ONDER CONTROLE heeft, wordt buiten zijn eigen
verdedigingsvak van achteren onreglementair aangevallen waarbij er zich
tussen hem en het doel geen de tegenstander bevindt (zie 533 en 539), dan
moet de Scheidsrechter een
¾ Doelpunt toekennen
Signaal voor Penalty shot
(508)
58
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
505
Spelregels 2006 - 2010
Game Misconduct penalty
Wanneer een Game Misconduct Penalty wordt opgelegd, zal de bestrafte speler,
doelverdediger of team official zich onmiddellijk naar de kleedkamer moeten
begeven voor de rest van de wedstrijd. Een speler of doelverdediger mag op het
ijs onmiddellijk door een andere speler of doelverdediger worden vervangen.
507
Match Penalty
Een speler of doelverdediger die bestraft wordt met een Match Penalty mag niet
verder aan de wedstrijd deelnemen en zal zich onmiddellijk naar de kleedkamer
moeten begeven voor de rest van de wedstrijd, een vervanger wordt na
5 minuten effectieve speeltijd toegestaan.
508
Penalty Shot
a) Er moet aan vijf voorwaarden worden voldaan om een PENALTY SHOT toe te
kennen aan een speler die onreglementair van achter en is aangevallen.
1. De overtreding heeft plaats gevonden wanneer de puck zich
buiten het verdedigingsvak van de tegenstander bevindt (volledig
over de lijn).
2. De aanvallende speler heeft de puck in bezit en onder controle.
3. De overtreding moet van achteren hebben plaatsgevonden.
4. De aanvallende speler in bezit én onder controle van de puck
moet een redelijke kans tot scoren ontnomen zijn.
5. De aanvallende speler in bezit én onder controle van de puck
heeft geen enkele andere tegenstander dan de doelverdediger te
passeren.
b) Als een overtreding ook tot een andere straf leidt, dan zal het Penalty Shot
genomen moeten worden en de betreffende straf zal worden opgelegd.
Ongeacht of er uit het Penalty Shot gescoord wordt of niet.
509
Penalty Shot Procedure
NIEUW
a) De coach of de aanvoerder van het niet in overtreding zijnde team selecteert een
eender welke niet bestrafte speler en meldt dit aan de scheidsrechter.
b) De scheidsrechter moet de naam van de speler die door zijn team aangewezen is
om het Penalty Shot te nemen laten omroepen
c) Gedurende het nemen van het Penalty Shot moeten de spelers van beide teams
aan de zijkant van het speelveld en achter de rode middenlijn gaan staan.
d) De scheidsrechter legt vervolgens de puck op de middenstip.
Enkel de doelverdediger mag tijdens een Penalty Shot het doel verdedigen.
e) De doelverdediger moet in zijn doelgebied blijven tot de speler die het Penalty
Shot neemt de puck heeft aangeraakt.
f) De speler die het Penalty Shot neemt, zal na een teken van de Scheidsrechter, de
puck spelen, richting doellijn van de tegenstander schaatsen en een doelpunt
proberen te maken.
h) Als er gescoord is, wordt de Face-off genomen op de middenstip.
i) Als er niet gescoord is uit het Penalty Shot dan wordt de Face-off, genomen in de
eindzone naar waar het penalty shot werd genomen.
59
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ 1. Als de overtreding, waarop het Penalty Shot gebaseerd is, plaatsvindt
gedurende de actuele speeltijd, dan moet het Penalty Shot worden toegekend en
onmiddellijk worden genomen, ook al zou de tijd van een periode of van de
wedstrijd al om zijn vanwege is van een "delayed whistle" (uitgesteld fluiten).
¾ 2. De doelverdediger moet in zijn doelgebied blijven tot de speler die het
Penalty Shot neemt de puck heeft aangeraakt. Bij overtreding van deze regel of
bij een andere overtreding van de doelverdediger, zal de Scheidsrechter
toestaan dat het Penalty Shot wordt afgemaakt, maar zal de overtreding kenbaar
maken door het opsteken van de arm (Delayed Penalty calling).
Wanneer het Penalty Shot mislukt, zal hij dit opnieuw laten nemen.
Indien de doelverdediger zijn doelgebied te vroeg verlaat, dan moet de
Scheidsrechter:
¾ 1. de eerste keer een WAARSCHUWING geven en het
Penalty Shot opnieuw laten nemen,
¾ 2. de tweede keer een Misconduct Penalty opleggen en het Penalty Shot
opnieuw laten nemen,
¾ 3. de derde keer een doelpunt toekennen.
¾ 3. De doelverdediger mag op allerlei manieren proberen het schot te stoppen
met uitzondering van het gooien van zijn stick of een ander voorwerp, in welk
geval een doelpunt wordt toegekend.
¾ 4. Mocht de speler die een Penalty Shot neemt door een speler van het
bestrafte team worden gehinderd of afgeleid, waardoor het Penalty Shot mislukt,
dan zal de Scheidsrechter het Penalty Shot laten overnemen en de speler die
hinderde of afleidde bestraffen met een Misconduct Penalty.
¾ 1. Alle straffen die aan een doelverdediger worden opgelegd, zullen op het
wedstrijdformulier achter zijn naam genoteerd worden, ongeacht wie de straf
heeft uitgezeten.
NIEUW
¾ 2. Elke volgende straf die aan een doelverdediger wordt opgelegd, gedurende
dezelfde spelonderbreking, moet worden uitgezeten door een andere speler van zijn
team, die zich ten tijde van de spelonderbreking op het ijs bevond.
60
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
510
Spelregels 2006 - 2010
Bijkomende disciplinaire maatregelen
Naast de straffen die conform deze spelregels opgelegd worden, mag de
verantwoordelijke tuchtcommissie ieder voorval met betrekking tot elke wedstrijd
onderzoeken en mag het in overtreding zijnde team additioneel schorsen, voor
welke overtreding dan ook, begaan tijdens de pre-game warm-up, op weg naar de
kleedkamers en op het ijs, tijdens of na de wedstrijd door welke speler of
teamofficial dan ook, ongeacht het feit of deze overtredingen reeds bestraft zijn door
de scheidsrechter.
511 Straf procedure voor de doelverdediger
Een doelverdediger gaat nooit naar de strafbank
a) Voor een Minor of eerste Misconduct Penalty die hem wordt opgelegd:
¾ speelt de doelverdediger gewoon verder
NIEUW
¾ zijn straf wordt uitgezeten door een andere speler van zijn team die op
het ijs was tijdens de overtreding en die aangewezen wordt door de
team manager of coach via de aanvoerder van het team.
b) Voor een Major Penalty, Game Misconduct of Match Penalty, verlaat
onmiddellijk het spel doelverdediger voor de rest van de wedstrijd. Hij
wordt dan vervangen door de reserve-doelverdediger, indien deze
beschikbaar is, of door een speler van zijn team, die dan de volledige
uitrusting van een doelverdediger mag aantrekken, waartoe hij 10 minuten
de tijd krijgt. In het geval van een Major of Match Penalty zal de 5minutenstraf worden uitgezeten door een andere speler van zijn team die
op het ijs was tijdens de overtreding en die aangewezen wordt door de
aanvoerder, team manager of coach.
NIEUW
c) Krijgt de doelverdediger een Major of een Match penalty opgelegd, dan
moeten de vijf minuten worden uitgezeten door een andere speler van zijn
team,
die zich ten tijde van de spelonderbreking op het ijs bevond.
Deze wordt door de Manager of Coach aangewezen.
61
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Wanneer de straftijd van twee spelers van hetzelfde team tegelijkertijd eindigt,
zal de aanvoerder van dat team aan de scheidsrechter meedelen welke speler
het eerst op het ijs mag terugkeren. De scheidsrechter deelt dit vervolgens
mee aan de official scorer.
¾2. Als gelijktijdig een Major en een Minor Penalty worden opgelegd aan 2 of meer
spelers van hetzelfde team, moet de Official Scorer de Minor Penalty als
eerste opgelegde straf noteren.
Dit is ook van toepassing als de twee straffen worden opgelegd aan verschillende
spelers van hetzelfde team (zie 501)
62
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
512
Spelregels 2006 - 2010
Samenvallende straffen
a) Indien een zelfde aantal identieke Minor, Major en/of Match Penalty’s worden
opgelegd aan spelers van beide teams tijdens dezelfde spelonderbreking.
Dan zullen deze straffen:
coïncedental of samenvallende penalty’s worden genoemd
b) Als zulke straffen worden toegekend, dan is een vervanger op het ijs
onmiddellijk toegestaan. Deze straffen zullen niet in rekening worden
gebracht in verband met uitgestelde straffen.
c) In geval de gestrafte spelers niet naar de kleedkamer moeten, nemen ze
plaats op de strafbank en mogen de strafbank slechts verlaten tijdens de
eerste spelonderbreking die volgt op het verstrijken van hun respectievelijke
straftijd.
Er is slechts één uitzondering op deze regel (zie punt d)
d) Als beide teams op het ijs volledig zijn, is er geen vervanging toegestaan
wanneer er slechts één Minor Penalty wordt opgelegd aan één speler elk,
van beide teams gedurende dezelfde spel onderbreking.
¾ Met betrekking tot deze regel worden Bench Minor en Minor Penalty’s als identiek
beschouwd.
513
Uitgestelde straffen
Deze regel geldt enkel als het gaat over Minor, Bench Minor, Major of Match
Penalty’s.
a) Als reeds twee spelers van een team in de strafbank verblijven en een derde
speler van dat team bestraft wordt, zal de straftijd van deze speler niet
beginnen lopen voordat de straftijd van één der andere bestrafte spelers
voorbij is.
b) Deze derde speler moet wel onmiddellijk in de strafbank plaatsnemen, maar
hij mag op het ijs door een andere speler van zijn team vervangen worden
tot het moment waarop zijn straftijd ingaat.
c) Indien een team drie of meer bestrafte spelers tegelijkertijd op de strafbank
heeft, en er bevindt zich, omdat de "Delayed Penalty"-regel van toepassing
is, een vervanger voor de derde bestrafte speler op het ijs, dan mag geen
der drie bestrafte spelers de strafbank verlaten tot het spel is stilgelegd,
tenzij ten gevolge van het beëindigen van hun straftijden het bestrafte team
gerechtigd is meer dan vier spelers, inclusief de doelverdediger, op het ijs
te hebben. In dit geval is het de bestrafte spelers toegestaan, in volgorde
van de afloop van hun straffen, op het ijs terug te keren. Overigens
mogen, als het spel stopgezet is, de spelers wiens straftijd geheel
verstreken is op het ijs terugkeren.
63
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Aangeven van een uitgestelde straf
Spelregels 2006 - 2010
Een straf aangeven
¾1. Het team dat in bezit is van de puck door laten spelen, betekent in deze regel
dat het team door mag spelen totdat de puck in het bezit is van, onder controle
van, of opzettelijk van richting veranderd wordt door een speler of
doelverdediger van de tegenpartij, of de puck vastgeklemd wordt.
Hieronder valt niet de "rebound" van een doelverdediger, het doel, of de boards
of enig toevallig contact met het lichaam of de uitrusting van een tegenstander.
¾2. Indien, nadat de scheidsrechter een overtreding heeft kenbaar gemaakt,
maar voordat hij heeft gefloten, de puck in het doel van het niet in
overtreding zijnde team belandt, zijnde het directe resultaat van een actie
van een speler van dat team, dan zal dit doelpunt niet worden toegekend
en de kenbaar gemaakte penalty zal op de gebruikelijke wijze worden
opgelegd.
64
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
514
Spelregels 2006 - 2010
Opleggen van straffen
Wordt een overtreding, die bestraft moet worden met een straf, begaan:
a) door een speler van het team dat in het bezit is van de puck, dan moet de
scheidsrechter het spel onmiddellijk stopzetten en de speler die de overtreding
beging bestraffen.
De daarop volgende inworp moet genomen worden op de plaats waar het spel
werd stopgezet, tenzij een aanvallende speler in het aanvalsvak de overtreding
beging. Dan moet de inworp genomen worden op de dichtstbijzijnde inwerpstip
in het neutrale vak
b) door een speler van het team dat niet in het bezit is van de puck, dan zal de
scheidsrechter de overtreding kenbaar maken door zijn hand op te steken en
het niet in overtreding zijnde team door laten spelen. Hij zal het spel
onmiddellijk stopzetten als het in overtreding zijnde team in het bezit van de
puck komt.
NIEUW
c) Indien, nadat de Scheidsrechter zijn hand heeft opgestoken, er een doelpunt
wordt gemaakt tegen het niet in overtreding zijnde team, op welke wijze dan
ook door een actie van dat team, dan zal het doelpunt worden toegekend en
de penalty zal op normale wijze worden opgelegd.
d) Echter, als de scheidsrechter een overtreding heeft kenbaar gemaakt, maar
voordat hij heeft gefloten wordt er gescoord door het niet in overtreding zijnde
team dan is dit doelpunt geldig en de eerste Minor Penalty wordt niet
opgelegd. Alle andere straffen worden opgelegd. Als het in overtreding zijnde
team reeds in numerieke minderheid is blijven alle reeds lopende straffen
geldig. Voor de gesignaleerde straf wordt een “wash out“ signaal gegeven.
e) De daarop volgende Face-off wordt genomen op de plaats waar het spel werd
stilgelegd, tenzij tijdens een periode van "delayed whistle" het team dat in het
bezit van de puck was, de puck in icing schiet, ofwel de puck vanuit zijn eigen
verdedigingsvak buiten het speelveld schiet of onbespeelbaar is; in deze
gevallen zal de inworp worden genomen in het neutrale vak op een inwerpstip
bij de blauwe lijn van het verdedigingsvak van het team dat de puck schoot.
65
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Het klemmen van een tegenstander, in het bezit van de puck, langs de boards
(angling), indien hij poogt door een te kleine opening te gaan, wordt niet als
boarding beschouwd.
Signaal voor Boarding (520)
Boarding
¾1. Butt-Ending is stoten met het stuk steel van de stick dat boven de bovenste
hand uit steekt.
¾2. Poging tot Butt-Ending is in alle gevallen het maken van een stotende
beweging met de steel van de stick, ongeacht of hierbij de tegenstander
geraakt wordt
of niet.
Signaal voor
Butt-Ending(521)
Charging (522)
NIEUW
¾1. Als een speler dmv. een aanloop een tegenstander met geweld checkt,
spreekt met van Charging. Hieronder wordt verstaan een check tegen de
boarding, tegen het doelframe of op open ijs.
¾2. Een speler, die nadat de Scheidsrechter heeft afgefloten, lichamelijk contact
maakt met een tegenstander, terwijl de betreffende speler, naar de mening van
de scheidsrechter,voldoende tijd heeft gehad dit te vermijden moet bestraft
worden voor Charging.
¾3Het feit dat een doelverdediger zich buiten zijn doelgebiedbevindt, betekent
niet dat hij “vogelvrij” is. In iedere situatie waareen tegenstander onnodig
lichamelijk contact met een doelverdediger maakt, dient een straf voor obstructie
(Interference) of aanvallen op het lichaam (Charging) te worden opgelegd.
66
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Fouten tegenover spelers
520 Boarding
(Checken, duwen of werpen van een tegenstander tegen de boarding)
a) Een speler die een tegenstander bodycheckt, met de ellebogen stoot, lichamelijk
onbehoorlijk aanvalt (charging), of laat struikelen op een zodanige wijze dat
deze hierdoor met geweld tegen de boards gesmakt wordt, krijgt naar de
beoordeling van de scheidsrechter een:
¾ Minor Penalty
2
Of
¾
Major Penalty + Game Misconduct
5 + GM
Of
¾ Match Penalty
MP
b) Een speler die een tegenstander verwondt door boarding wordt naar oordeel van
de scheidsrechter bestraft met een:
¾ Major Penalty + Game Misconduct
5 + GM
Of
¾
Match Penalty
MP
521
Butt-Ending (stoten met het boveneinde van de stick)
a) Iedere speler die poogt een tegenstander met het boveneinde van de stick te
stoten wordt bestraft een:
¾ Dubbele Minor + Misconduct Penalty
2 + 2 + 10
b) Iedere speler die een tegenstander stoot met het boveneinde van zijn stick wordt
naar oordeel van de scheidsrechter bestraft met een:
NIEUW
¾ Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾
Match Penalty
MP
c) Iedere speler die een tegenstander verwondt door het stoten met het
boveneinde van de stick wordt bestraft met een:
¾
Match Penalty
MP
522
Charging (Aanvallen op het lichaam)
a) Een speler die op een tegenstander inrijdt, hem bespringt of hem lichamelijk
aanvalt, of een speler die op een doelverdediger in zijn doelgebied inrijdt,
hem bespringt of hem lichamelijk aanvalt, wordt naar oordeel van de
scheidsrechter bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
Of
¾
Major + Game Misconduct penalty
5 + GM
Of
¾ Match Penalty
MP
b) Een speler die een tegenstander verwondt als gevolg van een charging
overtreding, wordt naar oordeel van de scheidsrechter bestraft met een:
¾ Major + Game Misconduct penalty
5 + GM
Of
¾
Match Penalty
MP
67
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Een check from behind is een check aan een speler, die zich niet bewust is van
de aankomende check en die dus niet in de mogelijkheid verkeert om zich te
beschermen tegen het lichamelijk contact dat langs achter wordt gemaakt.
¾2. Wanneer een speler zich opzettelijk omdraait om dit
soort overtreding van de tegenstander te uit te lokken,
in dit geval wordt dit niet als een bodycheck van achter
gekwalificeerd.
Signaal Checking From Behind (523)
¾ Clipping is de actie waarbij het lichaam tegen of onder
de knie van de tegenstander wordt geworpen (voor of
achterkant), of waarbij er tegen de knieën van een
tegenstander gevallen wordt, of waarbij een tegenstander
op zijn knieën wordt aangevallen, ongeacht of deze
tegenstander van de voor,
zij of achterkant wordt
benaderd.
clipping (524)
¾ Cross-check betekent een
check geven met een stick
die met beide handen wordt
vastgehouden zodanig dat
geen enkel deel van de stick
het ijs raakt.
Cross-Checking (525)
68
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
523
Spelregels 2006 - 2010
Checking From Behind (Aanvallen in de rug)
a) Een speler die een tegenstander, op enigerlei wijze en waarop het ijs dan ook,
van achteren duwt, bodycheck of op deze inrijdt wordt volgens de
beoordeling van de scheidsrechter bestraft met een:
¾ Minor + Misconduct Penalty
2 + 10
Of
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾ Match Penalty
MP
b) Een speler die een tegenstrever verwondt door een checking from behind,
wordt, volgens de beoordeling van de scheidsrechter bestraft met een:
¾ Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾
524
Match Penalty
MP
Clipping
a) Een speler mag een tegenstander niet checken op een manier die als
“clipping” wordt aangeduid, of die zijn eigen lichaam op zulkdanige wijze
omlaag brengt dat de tegenstander op of onder zijn knieën gecheckt wordt.
Een speler die een dergelijke overtreding begaat moet bestraft worden met
een:
¾ Minor
2
Of
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾
Match Penalty
MP
b) Indien tengevolge van een dergelijke overtreding een tegenstander gewond
raakt, dan moet de overtreder bestraft worden met een:
¾ Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾
525
Match Penalty
MP
Cross-Checking (Checken met de stick)
a) Een speler die een tegenstander een "cross-check" toedient zal ter
beoordeling van de scheidsrechter bestraft worden met een:
¾ Minor Penalty
2
Of
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾ Match Penalty
MP
b) Een speler die een tegenstander door middel van een "cross-check" een
tegenstrever verwondt wordt bestraft met een:
¾ Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾
Match Penalty
MP
69
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Elbowing (526)
70
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
526
Spelregels 2006 - 2010
Elbowing
(Onreglementair gebruik van de ellebogen)
a) Een speler die zijn elleboog gebruikt om een tegenstander ongeoorloofd aan
te vallen wordt bestraft met een:
¾
¾
¾
Minor Penalty
Of
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
2
5 + GM
MP
b) Een speler die een tegenstrever verwondt door middel van een elbowing wordt
bestraft met een:
¾
¾
527
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
5 + GM
MP
Excessive roughness
(Buitensporig ruw spel)
Iedere speler die door een actie, niet conform de spelregels, een verwonding van
een tegenstander, team official of game official kan veroorzaken of veroorzaakt,
zal worden bestraft met een:
¾
Match Penalty
MP
De feiten moeten gerapporteerd worden aan de
¾
De bevoegde instanties
71
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Signaal voor Roughing (528)
Spelregels 2006 - 2010
Roughing
NIEUW
¾ Beide partijen kunnen volgens deze spelregel bestraft worden
72
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
528
Spelregels 2006 - 2010
Fisticuffs or Roughing (Boksen of overdreven ruw spel)
a) Een speler die opzettelijk zijn/haar handschoen(en) uitdoet tijdens een
gevecht of twist moet bestraft worden met een:
¾ Misconduct Penalty
10
b) Een speler die een vuistgevecht begint moet bestraft worden met een:
¾ Match Penalty
MP
c) Een speler die na geslagen te zijn zich wreekt met een vuistslag of een poging
tot een vuistslag wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
d) Elke speler of doelverdediger die zich als eerste mengt in een aan de gang
zijnde gevecht of twist wordt bestraft met een:
¾ Game Misconduct Penalty
GM
e) Als een speler, na door de scheidsrechter te zijn aangemaand om te stoppen,
de twist of het gevecht voortzet, of hij biedt weerstand aan de linesman bij
het uitoefenen van zijn functie, zal hij naar oordeel van de scheidsrechter
bestraft worden met een:
¾ Dubbele Minor Penalty
2+2
Of
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾
Match Penalty
MP
f) Een speler of teamofficial die zich op of buitenbuiten het speelveld bevindt en
in een vuistgevecht verwikkeld raaktmet een speler of teamofficial die zich
niet op het speelveld bevindt, wordt naar beoordeling van de scheidsrechter
bestraft met een:
NIEUW
¾ Misconduct Penalty
10
Of
¾
Game Misconduct Penalty
GM
Of
¾
Match Penalty
MP
g) Een speler die schuldig wordt geacht aan onnodig ruw spel wordt, naar
beoordeling van de scheidsrechter bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
Of
¾
Dubbele Minor Penalty
2+2
Of
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
h) Een speler die het gezichtsmasker of de helm van een tegenstander grijpt of
vasthoudt, of aan de haren van de tegenstander trekt, zal naar de
beoordeling van de scheidsrechter, bestraft worden met:
¾
Minor Penalty
2
Of
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
73
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Ook het gebaar tot een kopstoot waarbij geen fysiek contact gemaakt wordt
valt onder een Poging tot kopstoot
74
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
529
Head-Butting
Spelregels 2006 - 2010
(stoten met het hoofd)
Een speler die een poging doet tot of opzettelijk een kopstoot geeft aan een
tegenstrever wordt bestraft met een:
¾
530
Match Penalty
MP
High Sticking
(Te hoog gehouden stick)
a) Het is verboden de stick boven de normale schouderhoogte te houden. Iedere
speler die deze regel overtreedt zal, naar de beoordeling van de
scheidsrechter, bestraft worden met een:
¾
¾
¾
Minor Penalty
Of
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
2
5 + GM
MP
b) Wanneer een speler enig deel van zijn stick te hoog heft of houdt, zodat daardoor letsel aan een tegenstander wordt toegebracht, moet hij door de
scheidsrechter bestraft worden met een:
¾
¾
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
5 + GM
MP
c) Maar, indien deze actie, die een verwonding veroorzaakt, als onopzettelijk
beoordeeld wordt zal hij bestraft worden met een:
¾
531
Dubbele Minor Penalty
2+2
Holding an Opponent
(Vasthouden van een tegenstander)
Een speler die een tegenstander met zijn handen of zijn stick vasthoudt wordt
bestraft met een:
¾
532
Minor Penalty
2
Holding the Stick
(Vasthouden van de stick van de tegenstrever)
Een speler die de stick van de tegenstander met zijn handen of op een andere
wijze vasthoudt wordt bestraft met een:
¾
Minor Penalty
2
75
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Holding the Stick (532)
Spelregels 2006 - 2010
Hooking
(Dit is een signaal in twee fasen)
¾1. Een breakaway kan omschreven worden als een situatie waar een speler,
die de puck controleert en hierbij geen andere tegenspeler voor zich heeft dan
de doelverdediger (of het doel als de doelverdediger van het ijs werd
gehaald)
¾2. De puck controleren is de puck aan de stick houden of voortbewegen. Als
de puck wordt geraakt door een tegenstrever of zijn uitrusting en de puck
raakt het doel of vliegt weg, dan is er geen sprake meer van het onder
controle hebben van de puck.
¾3. De scheidsrechter zal het spel niet stilleggen zolang het aanvallend team in
puck bezit is.
¾4. De positie van de puck zal de doorslaggevende factor zijn. De puck moet
volledig de blauwe lijn van het verdedigingsvak van het aanvallende team
gepasseerd zijn, om een Penalty Shot of een doelpunt toe te kennen.
¾5. De intentie van deze regel is, een verloren kans op scoren die werd
afgenomen door een fout langs achter, van de tegenstrever, terug te geven
aan het niet in overtreding zijnde team.
¾1. Onder deze regel valt elke vorm van hinderen, zoals :
- de stick bij een tegenstander uit de handen slaan,
- een speler die zijn stick kwijt is, hinderen om deze weer op te pakken,
¾2. De laatste speler die de puck heeft aangeraakt, met uitzondering van de
doelverdediger wordt beschouwd als in bezit van de puck zijnde.
¾3. Indien een aanvallende speler zich opzettelijk in het doelgebied van de tegenstander bevindt, moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en de
daaropvolgende inworp moet in het neutrale vak genomen worden.
76
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
533
Spelregels 2006 - 2010
Hooking (Haken met de stick)
a) Een speler die het voortbewegen van een tegenstander verhindert of tracht te
verhinderen door met de stick te "haken" wordt bestraft met een:
¾
Minor Penalty
2
Of
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
b) Een speler die een tegenstander, door te haken, letsel toebrengt wordt bestraft
met een:
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾
Match Penalty
MP
c) Indien een speler, die zich in een breakaway situatie bevindt, wordt gehaakt of op
andere wijze unfair van achteren wordt aangevallen, waardoor een redelijke
kans op het maken van een doelpunt verloren gaat, dan zal aan het niet in
overtreding zijnde team een:
¾
Penalty shot
worden toegekend.
d) Wanneer de doelverdediger van de tegenpartij het ijs verlaten heeft en een speler
die zich buiten zijn eigen verdedigingsvak bevindt en in het bezit van de puck
is, gehaakt wordt, of op een andere wijze unfair wordt aangevallen, terwijl er
zich tussen hem en het doel van de tegenpartij geen tegenstander bevindt,
waardoor een redelijke kans op het maken van een doelpunt verloren gaat, zal
de scheidsrechter het spel onmiddellijk onderbreken en een:
¾
534
Doelpunt
toewijzen aan het aanvallende team.
Interference (Belemmering/obstructie)
a) Een speler, die een tegenstander, die niet in het bezit van de puck is, hindert
of belemmert voorwaarts te gaan, wordt bestraft met een:
¾
Minor Penalty
2
b) Een speler die zich in de spelers- of strafbank bevindt en door middel van zijn
stick of zijn lichaam de bewegingen van de puck of van een tegenstander op
het ijs verstoort, terwijl het spel aan de gang is, wordt bestraft met een:
¾
Minor Penalty
2
c) Een speler die door middel van zijn stick of zijn lichaam de bewegingen van de
doelverdediger, die zich in zijn doelgebied bevindt, belemmert of verstoort,
wordt bestraft met een:
¾
Minor Penalty
2
d) Indien, nadat de doelverdediger zijn doel heeft verlaten, iemand van zijn team
zich onrechtmatig op het ijs bevindt, iedere team official hierbij inbegrepen, en
door middel van zijn stick, zijn lichaam of enig ander voorwerp, de bewegingen
van de puck of een tegenstander verstoort, zal de scheidsrechter aan het niet
in overtreding zijnde team een:
¾ Doelpunt toekennen.
77
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Een schoppende beweging maken naar de tegenstander zonder de
tegenstander te raken wordt ook beschoud als poging tot kicking
Kneeing signaal 536
Kneeing
¾1. Scheidsrechters moeten iedere speler, die met zijn stick naar een
tegenstander zwaait, (binnen of buiten bereik) zonder hem hierbij werkelijk
te raken, of indien hij onder het voorwendsel de puck te spelen een wilde
zwaai naar de puck maakt met de bedoeling om een tegenstander te
intimideren, een slashing penalty opleggen.
¾2. Het tikken tegen de stick van de puckdrager
wordt niet beschouwd als slashing, als het
enkel met de bedoeling is om de puck te
bemachtigen.
Slashing signaal 537
Slashing
78
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
535
Spelregels 2006 - 2010
Kicking
Een speler die een andere speler trapt of poogt te trappen wordt bestraft met
een:
¾
536
Match Penalty
MP
Kneeing
a) Iedere speler die zijn knie gebruikt om een tegenstander ongeoorloofd aan te
vallen wordt bestraft met een:
¾
¾
¾
Minor Penalty
Of
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
2
5 + GM
MP
b) Iedere speler die zijn tegenstander verwondt ten gevolge van het ongeoorloofd
aanvallen met de knie wordt naar oordeel van de scheidsrechter bestraft met
een:
¾
¾
537
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
5 + GM
MP
Slashing (Hakken met de stick)
a) Elke speler, die door met zijn stick te "hakken", het voorwaarts gaan van een
tegenstander verhindert of tracht te verhinderen, wordt naar oordeel van de
scheidsrechter bestraft met een:
¾
¾
Minor Penalty
Of
Major + Game Misconduct Penalty
2
5 + GM
b) Elke speler die een speler verwondt door "hakken met de stick" wordt bestraft
met een:
¾
¾
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
5 + GM
MP
c) Elke speler, die met zijn stick naar een tegenstander zwaait gedurende een
twist, zal naar oordeel van de scheidsrechter worden bestraft met een:
¾
¾
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
5 + GM
MP
79
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Een Poging tot Spearing is elke spearende
beweging met de stick, ongeacht of de tegenstander
geraakt wordt of niet
¾2. “Spearing" betekent het steken van een tegenstrever
met het stickblad, de stick al dan niet met de twee
handen vastgehouden.
Belangrijk : Als naar het oordeel van de scheidsrechter,
een speler onmiskenbaar de puck met een hakende
beweging tracht te spelen en deze daarmee in bezit krijgt
waarbij de speler die de puck voortbeweegt struikelt, zal
geen straf worden opgelegd.
Signaal voor
Spearing 538
¾1. Een breakaway kan omschreven worden als een situatie waar een speler,
die de puck controleert, zich buiten zijn verdedigingsvak bevindt en hierbij
geen andere tegenspeler voor zich heeft dan de doelverdediger (of het doel
als de doelverdediger van het ijs werd gehaald)
¾2. De puck controleren is de puck aan de stick houden of voortbewegen. Als
de puck wordt geraakt door een tegenstrever of zijn uitrusting en de puck
raakt het doel of vliegt weg, dan is er geen sprake meer van het onder
controle hebben van de puck.
¾3. De scheidsrechter zal het spel niet stilleggen zolang het aanvallend team in
puckbezit is.
¾4. De positie van de puck zal de doorslaggevende factor zijn. De puck moet
volledig de blauwe lijn van het verdedigingsvak van het aanvallende team
gepasseerd zijn om een Penalty Shot toe te kennen.
¾5. De intentie van deze regel is, een verloren kans op scoren, die werd
afgenomen door een foutieve aanval langs achter van de tegenstrever,
terug te geven aan het niet in overtreding zijnde team.
80
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
538
Spearing
Spelregels 2006 - 2010
(Gebruiken van het stickblad als speerpunt)
a) Een speler die poogt een tegenstander met het stickblad als speerpunt te steken
wordt bestraft met een:
¾
Dubbele Minor + Misconduct Penalty
2 + 2 + 10
b) Een speler die een tegenstander met het stickblad als speerpunt steekt wordt
bestraft met een:
¾
Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
c) Een speler die een tegenstander verwondt door met het stickblad als
speerpunt te steken wordt bestraft met een:
¾
539
Match Penalty
Tripping
MP
(Het laten struikelen)
a) Een speler die zijn stick, knie, voet, arm, hand of elleboog op zodanige wijze
houdt, dat dit tot gevolg heeft dat zijn tegenstander struikelt of valt zal, naar
oordeel van de scheidsrechter, bestraft worden met een:
¾
¾
¾
Minor Penalty
Of
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
2
5 + GM
MP
b) Een speler die een tegenstrever verwondt door middel van een tripping wordt
naar oordeel van de scheidsrechter bestraft met een:
¾
¾
Major + Game Misconduct Penalty
Of
Match Penalty
5 + GM
MP
c) Indien een speler, in het bezit van de puck, een breakaway heeft buiten zijn
eigen verdedigingsvak en geen andere tegenstander meer heeft te
passeren dan de doelverdediger, ten val wordt gebracht of op andere wijze
unfair van achteren wordt aangevallen en op deze manier de redelijke kans
op het maken van een doelpunt mist, dan zal aan het niet in overtreding
zijnde team een:
¾
Penalty Shot
worden toegekend.
d) Indien, wanneer de doelverdediger van de tegenstander van het ijs is gehaald,
een speler die in het bezit van de puck is en zonder dat zich tegenstanders
bevinden tussen hem en het doel van de tegenstanders, ten val wordt
gebracht of op andere wijze unfair van achteren wordt aangevallen en op
deze manier een redelijke kans op het maken van een doelpunt verhinderd
wordt, zal de scheidsrechter onmiddellijk het spel onderbreken en een:
¾
doelpunt
toewijzen aan het aanvallende team.
81
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Signaal voor Misconduct 504 550 551
Om deze spelregel op te leggen heeft de scheidsrechter in de meeste gevallen,
de volgende opties:
¾ Bench Minor Penalty opleggen met betrekking tot de overtredingen die
in of in de omgeving van de spelersbank en niet op het ijs plaatsvinden en
die in alle gevallen niet spelende officials of spelers betreffen.
Of een
¾ Misconduct Penalty geven voor overtredingen die op het ijs of in de
omgeving van de strafbank plaatsvinden en waar de bestrafte speler goed
te herkennen is.
82
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
540
Spelregels 2006 - 2010
Checking to the Head (and Neck)
(Checken naar het hoofd en de nek)
a) Een speler die een tegenstrever rechtstreeks naar het hoofd of de nek checkt
of een tegenstrever zo duwt dat hij met zijn hoofd tegen de boarding of het
plexiglas terechtkomt, wordt naar oordeel van de scheidsrechter bestraft
met een:
¾ Minor + Misconduct Penalty
2 + 10
Of
¾ Major + Game Misconduct Penalty
5 + GM
Of
¾ Match Penalty
MP
b) Een speler die een tegenstrever verwondt door een checking to the head and
neck wordt volgens de beoordeling van de scheidsrechter bestraft met:
¾
Match Penalty
MP
¾ Slagen naar het hoofd tijdens een gevecht vallen onder regel 528 en zullen
volgens deze regel worden bestraft.
541
Body checking bij vrouwen
Indien bij vrouwenijshockey een speelster een directe bodycheck geeft
een tegenstandster, moet naar het oordeel van de Scheidsrechter
de in overtreding zijnde speelster bestraft worden met een:
¾
¾
550
Minor penalty
Of
Major + Game Misconduct Penalty
2
5 + GM
Overige straffen
Wangedrag van spelers t.o.v. officials
a) Indien eender welke speler,
1 na bestraft te zijn niet onmiddellijk naar de strafbank of kleedkamer gaat,
2 naast het ijs onzedelijke, profane of beledigende taal of gebaren gebruikt
tegen een official,
3 naast het ijs een wedstrijdofficial belemmert in de uitoefening van zijn taak,
wordt zijn team bestraft met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
b) Een speler die,
1 de beslissingen van enige wedstrijdofficial niet accepteert of betwist,
2 de puck buiten bereik van een scheidsrechter of linesman slaat of schiet indien
deze de puck wil oppakken,
3 het scheidsrechtersgebied betreedt terwijl de scheidsrechter iets meedeelt aan
of overleg pleegt met een wedstrijdofficial, wordt bestraft met een:
¾
Misconduct Penalty
10
Voor iedere verdere betwisting van de straf zal hij bestraft worden met:
¾ Game Misconduct Penalty
GM
83
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ De handschoenen en de stick van de speler zullen bij hem op de strafbank
worden gebracht door een teamgenoot.
84
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
c) Indien een speler op het ijs,
1 onzedige, profane of beledigende taal gebruikt tegen, of obscene gebaren
maakt naar, gelijk welke persoon op het ijs of waar dan ook in de ijsbaan, tijdens
of na de wedstrijd uitgezonderd in de directe omgeving van de spelersbank, of
2 om het even wanneer tegen de boards slaat met zijn stick of enig ander
voorwerp,
3 niet onmiddellijk naar de strafbank gaat na een gevecht of twist waarin hij
betrokken was of vertraging veroorzaakt door zijn uitrusting op te rapen, of
4 volhoudt in het belagen van zijn tegenstand414er tijdens het opleggen van een
straf, zal deze speler bestraft worden met een:
¾ Misconduct Penalty
10
d) Indien een speler op het ijs, volhoudt in iedere vorm van gedrag waarvoor hem
reeds een misconduct werd opgelegd, zal hij bestraft worden met een:
¾ Game Misconduct Penalty
GM
e) Iedere speler die racistische of etnische opmerkingen maakt, wordt bestraft
met een:
¾ Game Misconduct Penalty
GM
f) Een speler die:
1. opzettelijk een wedstrijdofficial aanraakt met zijn handen of stick, die een
wedstrijdofficial vasthoudt of duwt met handen, stick of lichaam of die een
wedstrijdofficial laat struikelen, slaat op welke wijze dan ook, of die naar
een wedstrijdofficial spuugt,
2. de wedstrijd belachelijk of bespottelijk maakt of zich met de leiding van de
wedstrijd bemoeit,
NIEUW
3. op of buiten het ijs, waar dan ook op de ijsbaan, voor, tijdens of na de
wedstrijd obscene gebaren maakt naar een official of enig ander persoon,
4. spuugt naar welke persoon dan ook op het ijs of waar dan ook op de ijsbaan,
zal bestraft worden met een:
¾ Match Penalty
MP
g) Een te identificeren speler, die zich niet op het ijs bevindt en die een stick of
enig ander voorwerp vanuit de spelersbank op het ijs gooit, moet bestraft
worden met een:
¾ Minor + Game Misconduct penalty
2+GM
h) Als een niet te identificeren speler, die zich niet op het ijs bevindt, een stick of
enig ander voorwerp vanuit de spelersbank op het ijs gooit, moet zijn team
bestraft worden met een:
¾
551
Bench Minor penalty
2
Wangedrag van team officials t.o.v. officials
a) Indien een teamofficial
1 onzedelijke, profane of beledigende taal gebruikt tegen een official,
2 een wedstrijdofficial belemmert in de uitoefening van zijn taak,
3 om het even wanneer hard tegen de boards slaat met een stick of een ander
voorwerp, wordt zijn team bestraft met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
85
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
86
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
b) Indien hij volhoudt of als hij zich schuldig maakt aan gelijk welke vorm van
wangedrag wordt hij bestraft met een:
¾
Game Misconduct Penalty
GM
c) Iedere teamofficial die racistische of etnische opmerkingen maakt, wordt
bestraft met een:
¾
Game Misconduct Penalty
GM
d) Indien een teamofficial:
1 een wedstrijdofficial aanraakt of vasthoudt of slaat,
2 een bespotting maakt van het spel of de leiding nadelig beïnvloedt,
3 obscene gebaren maakt naar een official of enig ander persoon, NIEUW
4 spuwt naar een wedstrijdofficial, wordt hij bestraft met een:
¾
Match Penalty
MP
e) Een te identificeren teamofficial die een stick of enig ander voorwerp vanuit de
spelersbank op het ijs gooit, moet bestraft worden met een:
¾
Game Misconduct Penalty
GM
en zijn team moet bestraft worden met een:
¾
Bench Minor penalty
2
f) Als een niet te identificeren teamofficial een stick of enig ander voorwerp vanuit
de spelersbank op het ijs gooit, moet zijn team bestraft worden met een:
¾
Bench Minor penalty
2
87
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
De puck in beweging houden
Verplaatsen van het doel
88
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
554
554a)
Spelregels 2006 - 2010
Delaying the game (Vertragen van het spel)
Keeping the puck in motion (De puck in beweging houden)
a) De puck moet steeds in beweging worden gehouden. Het team, dat in het
eigen verdedigingsvak in het bezit van de puck is, moet de puck
voorwaarts spelen in de richting van het doel van de tegenstander
uitgezonderd
1 om de puck één maal achter het eigen doel te drijven.
2 als dit wordt verhinderd door spelers van het andere team.
3 als dit team in numerieke minderheid is.
b) Een speler die zich buiten zijn verdedigingsvak bevindt mag de puck niet
terugspelen of
terugbrengen in zijn eigen verdedigingsvak met de
bedoeling de wedstrijd te vertragen, uitgezonderd wanneer zijn team in
numerieke minderheid is.
Voor een eerste overtreding van deze regel zal de scheidsrechter een:
¾ waarschuwing
geven aan de aanvoerder van dit team.
Voor een tweede overtreding in dezelfde periode door een van de spelers
van hetzelfde team zal de scheidsrechter de betreffende speler bestraffen
met een:
¾ Minor Penalty
2
c) Een speler of doelverdediger die opzettelijk de puck tegen de boards klemt of
tegen het ijs drukt of tegen het doel klemt met zijn stick, schaats, voet of enig
ander lichaamsdeel, met de bedoeling het spel te vertragen, uitgezonderd als
hij aangevallen wordt door een tegenstander, wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
554b) Displacing the goal (Verplaatsen van het doel)
a) Een speler of doelverdediger die met opzet het doel uit zijn normale stand
verplaatst, wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
b) Indien dit bovengenoemde gebeurt tijdens de laatste twee minuten van de
wedstrijd of in de overtime, dan zal de scheidsrechter aan het niet in
overtreding zijnde team een:
¾ Penalty Shot
toekennen.
c) Indien een speler of doelverdediger opzettelijk het doel verplaatst uit zijn
normale positie, terwijl een tegenstrever de puck onder controle heeft en er
zich tussen hem en het doel waarvan sprake geen tegenstander meer
bevindt en er een redelijke kans tot scoren is, dan zal de scheidsrechter
aan het niet in overtreding zijnde team een:
¾ Penalty Shot
toekennen.
d) Als de doelverdediger van het ijs werd gehaald en een speler van dit team het
doel uit zijn normale positie verplaatst, dan zal de scheidsrechter aan het
niet in overtreding zijnde team een:
¾ Doelpunt
toekennen.
89
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
90
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
554c) Shooting or throwing the puck outside the playing area
(De puck buiten het speelveld werpen of schieten)
NIEUW
Een speler of doelverdediger die de puck direct buiten het speelveld schiet, gooit
of slaat met zijn hand of stick , zal worden bestraft met een :
¾ Minor Penalty
2
554d) Adjustment Of Equipment (In orde brengen van de uitrusting)
a)Het spel mag niet worden onderbroken of vertraagd, voor het in orde brengen
of herstellen van de uitrustingen en uniformen van de spelers. Een speler
die herstellingen of aanpassingen wil uitvoeren moet het ijs verlaten.
b)Het spel mag niet worden onderbroken of vertraagd, voor het in orde brengen
of herstellen van de uitrusting en het uniform van de doelverdediger. Een
doelverdediger die herstellingen of aanpassingen moet uitvoeren moet
onmiddellijk vervangen worden door de reserve doelverdediger.
c)Voor een overtreding tegen deze regel wordt de speler of doelverdediger
bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
554e) Injured player refusing to leave the ice
(Gekwetste speler weigert het ijs te verlaten)
Een gewonde speler die weigert het ijs te verlaten wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
554f) More than one change after goal scored
(Meer dan 1 wissel na het scoren van een doelpunt)
Het team dat na het maken van een doelpunt meer dan één spelerswissel op het ijs
uitvoert zal worden bestraft met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
554g) Violation of Face-off procedures
(Overtreding t.o.v. de Face-off procedure)
a) Indien een speler door de scheidsrechter of linesman bij een Face-off is
verwijderd en zijn vervanger neemt niet meteen de juiste positie in of
vertraagt het spel, na een waarschuwing van de scheidsrechter of
linesman, dan zal het team bestraft worden met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
NIEUW
b) Indien een speler die de face-off niet neemt, in de face-off cirkel komt voordat
de puck is ingeworpen, dan moet de speler die de face-off neemt
vervangen worden door een teamgenoot. Voor een tweede overtreding
gedurende dezelfde face-off, zal het in overtreding zijnde team bestraft
worden met een:
¾ Minor Penalty
2
554 h) – Late line-up
NIEUW
Indien een team na een pauze niet onmiddellijk het vereiste aantal speler op het
ijs brengt om de periode (overtime) aan te vatten zal het bestraft worden met een
¾
Bench Minor Penalty
2
91
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ De schuldige speler zal niet meer aan het spel mogen deelnemen vooraleer
de illegale of gevaarlijke uitrusting is in orde gebracht, hersteld of
vervangen.
Zonder helm
92
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
555 Illegal or dangerous equipment
(Illegale of gevaarlijke uitrusting)
a) Een speler of doelverdediger;
1 die zijn uitrusting of zijn vizier derwijze draagt dat ze verwondingen kunnen
veroorzaken aan een tegenstander,
2 die niet goedgekeurde uitrusting draagt,
3 die illegale of gevaarlijke schaats(en), stick of uitrusting draagt
4 zijn uitrusting, met uitzondering van, handschoenen, hoofdbescherming en
de doelverdedigers beenbeschermers, niet volledig onder zijn uniform
draagt,
5 een speler die een handschoen gebruikt waarvan de handpalm opzettelijk
geheel of gedeeltelijk verwijderd is zodat de blote hand gebruikt kan
worden zal van het ijs worden gestuurd en zijn team zal worden
gewaarschuwd.
NIEUW
b) De Scheidsrechter kan elk persoonlijk accessoire dat een mogelijk gevaar kan
opleveren voor de speler, doelverdediger of voor anderen laten verwijderen. Indien
dit moeilijk gaat, dan moet de speler of doelverdediger deze zaken aftapen of onder
zijn shirt dragen, zodat ze niet langer een mogelijk gevaar op leveren. In een
dergelijke situatie moet de speler of doelverdediger het ijs verlaten en zijn team zal
een waarschuwing ontvangen.
Voor een 2de overtreding voor eender welk vergrijp door eender welke speler van
hetzelfde team wordt de betreffende speler bestraft met een:
¾ Misconduct Penalty
10
c) Een speler of doelverdediger die weigert om op verzoek van de scheidsrechter
zijn stick of enig deel van de uitrusting aan de scheidsrechter te overhandigen voor
nameting, of zijn stick of enig deel van zijn uitrusting vernielt alvorens deze te
overhandigen aan de scheidsrechter, wordt bestraft met een:
¾ Minor + Misconduct Penalty
2 + 10
d) Als een team om een nameting verzoekt van de uitrusting van een iemand van
de tegenstrever en de klacht blijkt gegrond, dan wordt de betreffende speler
bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
e) Als een team om een nameting verzoekt van de uitrusting van een iemand van
de tegenstrever en de klacht blijkt ongegrond, dan wordt het verzoekende team
bestraft met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
f) Een speler op het ijs, die zijn helm verliest tijdens het spel, en die zijn helm niet
onmiddellijk terug opzet en vastmaakt met de kinband of die niet onmiddellijk naar
de spelersbank schaatst, wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
g) Een speler die tijdens het spel zijn helm verliest, moet deze onmiddellijk weer
opzetten en het kinbandje op de juiste wijze vastmaken, óf hij moet onmiddellijk
naar spelersbank gaan. Neemt hij toch aan het spel deel dan moet hij bestraft
worden met een:
¾ Minor Penalty
2
93
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Een gebroken stick is een stick die naar oordeel van de scheidsrechter niet
geschikt is om in het spel te worden gebruikt.
¾2. Een speler zonder stick mag aan het spel deelnemen.
¾Een speler die zich op het ijs werpt om een schot te blokkeren, zal niet bestraft
worden als de puck onder hem wordt geschoten of geblokkeerd raakt in zijn
kleren of zijn uitrusting. Maar enig gebruik van zijn handen om de puck
onbespeelbaar te maken zal bestraft worden.
94
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
556
Spelregels 2006 - 2010
Broken Stick
a) Een speler of doelverdediger wiens stick is gebroken, mag geen stick in ontvangst nemen die van enig punt van de ijsbaan op het ijs geworpen wordt maar
mag wel een stick ontvangen van een teamgenoot zonder naar de spelersbank te
gaan.
b) Als een speler wiens stick is gebroken, de stick restanten niet onmiddellijk laat
vallen wordt hij bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
c) Een doelverdediger mag met een gebroken stick doorspelen tot het spel onderbroken wordt of tot hij op rechtmatige wijze van een stick wordt voorzien.
d) Als de doelverdediger tijdens een spelonderbreking naar de spelersbank schaatst
om een andere stick te halen wordt hij bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
Als de doelverdediger gewisseld wordt door de reserve doelverdediger zal
er geen straf worden opgelegd.
e)Het is de doelverdediger toegestaan om tijdens het spel naar de spelersbank te
schaatsen om van stick te wisselen
f) Als een speler aan het spel deelneemt terwijl hij een stick brengt naar een
medespeler of doelverdediger, wordt hij bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
557
Falling on the puck by a player
(Zich op de puck laten vallen, door een speler)
a) Een speler, uitgezonderd de doelverdediger, die zich opzettelijk op de puck laat
vallen of de puck tegen het lichaam drukt of houdt wordt bestraft met een:
¾
Minor Penalty
2
b) Als een verdedigende speler, uitgezonderd de doelverdediger, zich opzettelijk op
de puck laat vallen, deze vasthoudt, of de puck tegen het lichaam of de handen
drukt, terwijl de puck zich in het doelgebied bevindt, wordt aan het niet in overtreding
zijnde team een:
¾
Penalty Shot
toegekend.
c) Als een verdedigende speler zich opzettelijk op de puck laat vallen, deze vast
houd, of de puck tegen het lichaam of de handen drukt, terwijl de puck zich in het
doelgebied bevindt en terwijl zijn doelverdediger van het ijs werd gehaald, wordt aan
het niet in overtreding zijnde team een:
¾
doelpunt
toegekend.
95
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Het is de doelverdediger toegelaten de puck te “freezen” als er
een gedeelte van zijn lichaam in het doelgebied blijft.
NIEUW
Hier mag de doelverdediger de puck “freezen“ als hij onder druk
wordt gezet
Het is de doelverdediger NIET toegelaten de puck hier te
“freezen”
¾ Het is een speler toegelaten de puck met de hand te slaan, voort te duwen of
te stoppen.
Een doelpunt wordt afgekeurd wanneer de puck met de hand door een
aanvallende speler wordt geslagen en hierbij in het doel terechtkomt, zelfs
wanneer hij via een andere speler of diens stick, doelverdediger of official in het
doel schampt.
¾ Het doel van deze regel is voortgang van het spel te garanderen en iedere
actie van de doelverdediger die het spel onnodig laat stilleggen te
bestraffen.
96
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
558
Spelregels 2006 - 2010
Falling on the puck by a goalkeeper
(Zich op de puck laten vallen, door een doelverdediger)
a) Als een doelverdediger zich opzettelijk op de puck laat vallen, de puck tegen het
lichaam drukt of houdt, of de puck tegen enig deel van het doel of tegen de boards
houdt, terwijl de puck zich achter de doellijn bevindt en het lichaam van de
doelverdediger zich volledig buiten de grenzen van het doelgebied bevindt of die op
de puck gaat liggen of deze onder zijn lichaam schuift indien de puck zich voor de
twee lijnen aan iedere kant van de inworpcirkels in dit eindvak bevindt wordt
bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
NIEUW
b) Indien een doelverdediger op de puck valt of deze met zijn lichaam bedekt in het
gebied tussen doellijn en de zogenaamde hashmarks (zie naaststaande schets),
dan moet hij, tenzij hij onder druk wordt gezet door de tegenstander, bestraft worden
met:
¾ Minor Penalty
2
559
Handling the puck with hands by a player
(De puck met de hand gespeeld, door een speler)
a) Elke speler, uitgezonderd de doelverdediger, die de puck in zijn handen te sluit
wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
b) Elke speler, uitgezonderd de doelverdediger, die de puck met zijn hand opraapt
van het ijs wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
c) Als een verdedigende speler, uitgezonderd de doelverdediger, de puck met zijn
hand opraapt van het ijs in het doelgebied dan wordt aan het niet in overtreding
zijnde team een:
¾ Penalty Shot toegekend.
NIEUW
d) Als de doelverdediger zich niet op het ijs bevindt en erzich een situatie voordoet
zoals beschreven onder punt c) dan zal de scheidsrechter aan het niet in
overtreding zijnde team een
¾ Doelpunt
toekennen.
560
Handling the puck with hands by a goalkeeper
(De puck met de hand gepeeld door een doelverdediger)
a) Een doelverdediger die de puck langer dan drie seconden in zijn hand houdt,
wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
b) Als een doelverdediger de puck naar voren gooit en de puck het eerst wordt
gespeeld door een teamgenoot dan wordt hij bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
c) Een doelverdediger die opzettelijk de puck tussen zijn benen en zijn
beenbeschermers laat vallen wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
97
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Indien een speler vanuit zijn eigen spelersbank of vanuit de strafbank
onrechtmatig het ijs betreedt door zijn eigen fout of door een vergissing van
de strafbankofficial, zal elk doelpunt dat door zijn eigen team wordt
gemaakt gedurende de tijd dat hij zich onrechtmatig op het ijs bevindt
worden afgekeurd, maar alle straffen opgelegd aan elk van beide teams
moeten als normale straffen worden uitgezeten.
¾2. Indien de speler voortijdig op het ijs terugkeerde door een vergissing van de
strafbankofficial, zal hem geen extra straf worden opgelegd, maar dient hij
de overblijvende straftijd, vanaf het moment dat hij weer aan het spel
deelnam, alsnog uit te zitten.
¾3. De strafbankofficial zal de tijd noteren en bij de eerstvolgende spelonderbreking de scheidsrechter hiervan in kennis stellen.
98
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
561
Spelregels 2006 - 2010
Interference with spectators
(Hinderen van de toeschouwers)
Een speler die een toeschouwer lichamelijk hindert, zal naar oordeel van de
scheidsrechter bestraft worden met een:
¾ Match Penalty
MP
562
Players leaving the penalty or players bench
(Verlaten van de spelers- of straf bank door spelers)
a) Elke speler anders dan gespecificeerd in spelregel 564 die de spelers-of
strafbank verlaat en die voor zijn actie een minor, major of misconduct penalty krijgt
opgelegd, wordt automatisch bestraft met een:
¾ Game Misconduct Penalty
GM
b) Indien een speler, die in het bezit is van de puck en in een zodanige positie
verkeert dat er zich tussen hem en de doelverdediger van de tegenpartij geen
tegenstander bevindt, wordt gehinderd door een speler van de tegenpartij, die zich
onrechtmatig op het ijs bevindt, zal het niet in overtreding zijnde team een:
¾ Penalty Shot worden toegekend.
c) Indien een speler van de aanvallende partij die het door de doelverdediger van de
tegenstander verlaten doel aanvalt en wordt gehinderd door een speler die onrechtmatig aan het spel deelneemt, zal de scheidsrechter aan het niet in overtreding
zijnde team:
¾ Doelpunt
toekennen.
563
Players leaving the penalty bench
(Verlaten van de strafbank door spelers)
a) Als een gestrafte speler, uitgezonderd op het einde van iedere periode, de
strafbank verlaat voordat zijn straftijd is beëindigd, wordt hij bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
b) Als deze overtreding plaats heeft gedurende een spelonderbreking tijdens een
twist wordt de betreffende speler gestraft met een:
¾ Minor + Game Misconduct Penalty
2 + GM
Deze moet worden uitgezeten na het verlopen van zijn actuele straftijd.
c) Als een speler die een straf uitzit op de strafbank, moet gewisseld worden nadat
zijn straf is afgelopen, niet onmiddellijk over het ijs naar de spelersbank gaat
voordat er een wissel is gebeurd, wordt zijn team bestraft met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
NIEUW
d) Indien een speler, die de strafbank is ingegaan, de strafbank verlaat voordat zijn
straf is afgelopen, met het doel de beslissingen van de Scheidsrechter te
bekritiseren, zal hij worden bestraft met een:
¾ Minor + Game Misconduct Penalty
2 + GM
99
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Vervangingen voorafgaande aan de twist zijn toegestaan, mits de
vervangende spelers zich niet in de twist mengen
¾2. Indien spelers van beide teams hun respectievelijke banken gelijktijdig
verlaten, zal van ieder team de eerst herkenbare speler, die zulks doet,
worden bestraft volgens deze regel.
¾3. Teneinde uit te maken welke speler de eerste was die tijdens een twist de
spelersbank verliet, kan de scheidsrechter overleg plegen met de linesman of
de off-ice officials.
¾4. Een maximum van vijf Misconduct en / of Game Misconduct Penalty’s per
team kan worden opgelegd onder deze spelregel.
NIEUW
¾.Indien een speler gekwetst is geraakt dan mag tijdens een spelonderbreking de
teamdokter (of een andere daartoe aangewezen persoon) op het ijs komen om de
betreffende speler te verzorgen.
100
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
564
Spelregels 2006 - 2010
Players leaving the benches during an altercation
(Verlaten van de spelers- of strafbank door spelers tijdens een twist)
a) Tijdens een twist mag geen enkele speler de spelers- of strafbank
verlaten.
b) De eerste speler die de spelers- of strafbank verlaat tijdens een twist wordt
bestraft met een:
¾ Dubbele Minor +Game Misconduct Penalty 2+2+GM
c) Iedere andere speler die de spelers- of strafbank verlaat tijdens een twist
wordt bestraft met een:
¾ Misconduct Penalty
10
565
Team officials leaving the players bench
(Verlaten van de spelersbank door Team officials)
Iedere team official die zonder toelating van de scheidsrechter op het ijs komt
wordt bestraft met een:
¾ Game Misconduct Penalty
GM
566
Refusing to start play - team on the ice
(Weigeren van het spel aan te vangen (team op het ijs))
a) Indien, wanneer beide teams op het ijs zijn, een team om welke reden dan ook
zal weigeren te spelen, na hiertoe door de scheidsrechter gesommeerd te zijn,
zal deze de captain waarschuwen en het weigerende team 30 seconden de tijd
geven om alsnog het spel te beginnen of te hervatten.
b) Indien na het verstrijken van deze tijd het team nog steeds zal weigeren om te
spelen, zal de scheidsrechter het team bestraffen met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
c)Indien er een herhaling van hetzelfde incident zou zijn, dan zal de
scheidsrechter bekend maken dat de wedstrijd reglementair door het niet in
overtreding zijnde team gewonnen is en het voorval zal gerapporteerd worden
voor verdere maatregelen aan de
¾
bevoegde instanties
567
Refusing to start play - team not on the ice
(Weigeren van het spel aan te vangen (team NIET op het ijs))
a) Indien een team, na hiertoe door de scheidsrechter via de captain,
teammanager of coach gesommeerd te zijn, weigert om het ijs te betreden dan
zal de scheidsrechter hen alsnog twee minuten de tijd geven om het spel te
beginnen.
b) Als het team aanvangt binnen de toegestane 2 minuten wordt het bestraft met
een:
¾ Bench Minor Penalty
2
c) Indien na het verstrijken van de 2 minuten het team nog steeds weigert, dan
zal de scheidsrechter bekend maken dat de wedstrijd reglementair door het niet
in overtreding zijnde team gewonnen is en rapporteert dit aan de bevoegde
instanties
101
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Indien een speler of doelverdediger zich ontdoet van het gebroken deel van een
stick door dit naar de zijkant van het ijs te werpen (en niet over de boards) op
een dusdanige wijze dat dit noch het spel noch de tegenstander hindert, zal
voor deze handeling geen straf worden opgelegd.
¾ De positie van de puck zal de bepalende factor zijn. Om een penalty shot toe
te kennen, moet de puck volledig buiten, d.w.z. volledig over de blauwe lijn
van het verdedigingsvak zijn.
102
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
568
Throwing a stick or any object out of the playing area
(Werpen van een stick of enig ander voorwerp, buiten het speelveld) NIEUW
Iedere speler of doelverdediger die zijn stick of enig deel ervan, buiten het
speelveld gooit, wordt naar oordeel van de scheidsrechter bestraft met een:
¾ Game Misconduct Penalty
GM
569
Throwing a stick or any object within the playing area
(Werpen van een stick of enig ander voorwerp, in het speelveld) NIEUW
NOTA
De positie van de puck of de speler die de puck onder controle heeft is de bepalende
factor of een Minor penalty moet worden opgelegd of een Penalty Shot moet worden
toegekend, op het moment dat een stick of een gedeelte daarvan of enig ander
voorwerp richting puck of de speler die hem in zijn bezit heeft, wordt geworpen,
geschoten of andere wijze gedirigeerd, met welk lichaamsdeel dan ook.
Indien de doelverdediger het ijs heeft verlaten, zie 569 e)
a) Iedere speler, doelverdediger of teamofficial die vanuit de spelersbank een
stick of een gedeelte daarvan of een ander voorwerp in de richting van de puck
of degene die de puck onder controle heeft gooit in zijn aanvalsvak of in het
neutrale vak, zal bestraft worden met een:
¾ MinorPenalty
2
b) Indien een speler, doelverdediger of teamofficial een actie onderneemt zoals
in 569 a) beschreven, zal de Scheidsrechter het niet in overtreding zijnde team
een:
¾ Penalty Shot toekennen
PS
c) Indien een doelverdediger opzettelijk zijn stick of een gedeelte daarvan, of
enig ander voorwerp voor zijn doel laat liggen en de puck raakt deze stick of dit
voorwerp, dan moet de Scheidsrechter het niet in overtreding zijnde team een:
¾ Doelpunt toekennen
d) Indien een speler of doelverdediger een stick, een gedeelte daarvan of een
ander voorwerp wegschiet, gooit of dirigeert met welk lichaamsdeel dan ook en
daarbij op geen enkele wijze het spel hindert, dan wordt deze speler of
doelverdediger niet bestraft.
e) Indien een speler op het ijs, een speler, doelverdediger of teamofficial in de
spelersbank, op het moment dat de doelverdediger het ijs verlaten heeft, vanuit
de spelersbank een stick, een gedeelte daarvan of een ander voorwerp in de
richting van de puck, of degene die de puck onder controle heeft, gooit, in welk
vak dan ook, dan moet de Scheidsrechter aan het niet in overtreding zijnde team
¾ Doelpunt toekennen
een:
570
Throwing a stick or any object on a break-away situation
(Werpen van een stick of enig ander voorwerp tijdens een breakaway situatie)
a) Indien een speler, in puckbezit is, buiten zijn eigen verdedigingsvak geen
andere tegenstander dan de doelverdediger moet passeren, en door een stick,
een gedeelte daarvan of enig ander voorwerp dat door een lid van het
verdedigende team, inclusief een teamofficial, gegooid of geschoten wordt,
gehinderd wordt, dan wordt aan het niet in overtreding zijnde team een:
¾ Penalty Shot toegekend
PS
103
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Deze speler mag op het ijs terugkeren mits:
1. de wond geheel dicht en met geschikte verbandmiddelen
afgedekt is;
2. eventueel bloed op de huid en de uitrusting van de speler
afgewassen is en het bloed op de kleding of uitrusting
verwijderd is of de bebloede kleding vervangen is.
¾ 2. Indien er bloed op het ijs of op infrastuctuur van de ijsbaan of enig voorwerp
terecht is gekomen, dan zal de Scheidsrechter bij de eerstvolgende
spelonderbreking het ijsbaanpersoneel dit laten reinigen.
Signaal voor te veel
spelers op het ijs (573)
DIVING
104
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
b) Indien de doelverdediger van het ijs is en een speler, die in het bezit is van de
puck, buiten zijn eigen verdedigingsvak door een stick, een gedeelte daarvan of
enig ander voorwerp dat door een lid van het verdedigende team, inclusief een
teamofficial, gegooid of geschoten wordt, gehinderd wordt, waardoor een
redelijke scoringskans verloren gaat, dan moet de scheidsrechter het spel
onmiddellijk stilleggen en aan het aanvallende team een:
¾
571
Doelpunt
toekennen.
Prevention of infections by blood
(Voorkomen van een infectie door bloed)
Een speler die bloed verliest (bloedt) of met bloed van een tegenstander besmeurd is, zal beschouwd worden als een "gewonde speler" en moet onmiddellijk het ijs verlaten om behandeld of schoongemaakt te worden. Als een speler
niet voldoet aan deze regel moet hij worden bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
572
Captain and alternate captain attitude
(De ingesteldheid van de aanvoerder en assistent aanvoerders)
NIEUW
Indien de aanvoerder of assistent aanvoerder komt klagen over een straf of hij nu
reeds op het ijs was of niet, zal hij worden bestraft met een :
¾ Misconduct Penalty
10
573
Too many players on the ice (Te veel spelers op het ijs)
a) Het team dat gedurende het spel meer dan het toegelaten aantal spelers op
het ijs heeft, wordt bestraft met een:
¾ Bench Minor Penalty
2
b) Als in de laatste twee minuten van de wedstrijd of tijdens de ganse overtime,
een opzettelijke foutieve spelerswissel (te veel spelers op het ijs) plaats heeft,
dan wordt aan het niet in overtreding zijnde team een:
¾ Penalty Shot
toegekend.
575
Infringement of change of players procedure
(Laattijdige spelerswissel)
Wanneer een team tracht te wisselen, nadat de hiervoor gegeven tijd verstreken is,
zal de scheidsrechter de speler(s) terugzenden naar zijn/hun spelersbank.
Iedere hierop volgende overtreding tegen deze regel, ongeacht op welk tijdstip
gedurende het verloop van de wedstrijd, zal bestraft worden met een:
¾
Bench Minor Penalty
2
576 Diving (duiken)
NIEUW
Een speler die, naar oordeel van de scheidsrechter, een “duikpoging”
onderneemt of een blessure faket, met het doel een tegenstander te laten
bestraffen, zal bestraft worden met een:
¾
Minor Penalty
2
105
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. Alle beslissingen zullen gebaseerd zijn op het oordeel van de
NIEUW
Scheidsrechter.
¾ 2. CONTACT (toevallig of anders) tussen een aanvallende speler en NIEUW
doelverdediger kan bestaan uit contact met de stick of elk deel van het lichaam
106
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
590
Spelregels 2006 - 2010
Penalty’s for goalkeepers (Straffen voor de doelman)
De procedures voor het opleggen van straffen aan doelverdedigers zijn uitgelegd
in spelregel 511.
¾ Specifieke straffen voor doelverdedigers zijn uitgelegd in de volgende
spelregels.
1 509
Penalty Shot Procedure
Shooting or Throwing the Puck Outside the Playing Area
2 554c
3 556
Broken Stick
4 558
Falling on the Puck
5 560
Handling the Puck with Hands
6 568 to 570
Throwing a Stick or Any Object
591
Goalkeeper beyond the center red line
(Doelverdediger verder dan de rode middenlijn)
Een doelverdediger die op enigerlei wijze aan het spel deelneemt, terwijl hij zich
over de rode middenlijn op de speelhelft van de tegenstander bevindt, moet
bestraft worden met een:
¾ Minor Penalty
2
592 Goalkeeper going to the players bench during
stoppage of play (Doelverdediger gaat naar de spelersbank)
Als een doelverdediger naar de spelersbank schaatst tijdens een
spelonderbreking, (uitgezonderd om gewisseld te worden of tijdens een timeout), dan wordt hij bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
593
Goalkeeper leaving his crease during an altercation
(Doelverdediger verlaat zijn doelgebied tijdens een spelonderbreking)
Als een doelverdediger tijdens een ruzie of twistgesprek de onmiddellijke
omgeving van zijn doelgebied verlaat dan wordt hij bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
594
Goalkeeper dropping the puck on the goal netting
(Doelverdediger werpt de puck op het doelnet)
Een doelverdediger die de puck opzettelijk op het doelnet werpt teneinde een
spelonderbreking te veroorzaken wordt bestraft met een:
¾ Minor Penalty
2
NIEUW
595 Protection of goalkeepers (bescherming v/d doelman)
a) Een aanvallende speler die, anders dan per ongeluk, op zijn initiatief, fysiek
contact maakt met een doelverdediger, die zich in zijn doelgebied bevindt, moet
bestraft worden. Of er nu al dan niet gescoord wordt is niet van belang.
b) Een doelverdediger is niet vogelvrij omdat hij zich buiten zijn doelgebied
bevindt. Elke situatie waarbij een aanvallende speler onnodig contact maakt met
de doelverdediger moet bestraft worden ( 522). Contact dat per ongeluk ontstaat,
omdat de doelman de puck uit zijn doelgebied wil werken, is toegestaan. Voorop
gesteld dat de aanvallende speler een redelijke poging doet om onnodig contact
te voorkomen.
107
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ 3. Indien een aanvallende speler door een actie van een tegenstander (duwen,
trekken, overtreding) in contact komt met een doelman, dan wordt dit niet
beschouwd als zijnde een contact dat op initiatief van de aanvaller is ontstaan.
Opnieuw voorop gesteld dat de aanvallende speler een redelijke poging doet
stelt om onnodig contact te voorkomen.
¾ 4. Indien een aanvallende speler in het doelgebied staat, dan moet het spel
onderbroken worden en de daaropvolgende face-off zal worden genomen op het
dichtsbijgelegen face-off punt in de neutrale zone
108
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
c) Indien een doelverdediger, die zich buiten zijn doelgebied bevindt, de puck
speelt en daarna terug wil keren naar zijn doelgebied, gehinderd wordt door een
aanvallende speler, dan moet deze aanvaller bestraft worden.
d) Op zijn beurt moet een doelman bestraft worden, als hij door acties buiten zijn
doelgebied, een tegenstander hindert bij het spelen van puck of tegenstander.
109
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾1. De wedstrijd klok in de ijshal is de tijdsapparatuur die voor deze procedures
gebruikt wordt.
¾2. Tijdens de opwarming:
a) Zal elk team zijn activiteiten beperkt houden tot hun eigen speelhelft,
rekening houdende dat een strook van negen meter breed ter hoogte van
de rode middenlijn moet vrij blijven.
b) Alle spelers worden aangeraden hun volledige uitrusting te dragen
tijdens de opwarming.
¾3. Er mag tijdens de opwarming muziek worden gespeeld in de ijshal.
¾4.Tijdens I.I.H.F.-kampioenschappen zal de stand-by scheidsrechter
verantwoordelijk zijn voor de procedures tijdens de opwarming.
110
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
BIJLAGE 1
Spelregels 2006 - 2010
PUBLICITEIT
Het is toegelaten om productherkenningen en reclame-uitingen aan te brengen
op het ijs, op de boards, op het plexiglas boven de boards, op de doelen, op de
banken, boarding, het plexiglas of enig ander vlak in en rond de spelersbanken,
strafbanken, doelrechterhokjes of -standplaatsen en ruimtes voor minor-officials,
op spelersuniformen, en op uitrusting of kleding van Scheidsrechter en Linesmen
mits hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door:
1. de I.I.H.F. met betrekking tot I.I.H.F.-kampioenschappen.
2. de nationale ijshockeybonden met betrekking tot alle wedstrijden, zowel
nationale als internationale, welke in hun land gespeeld worden.
BIJLAGE 2 PROCEDURES
WEDSTRIJD
VOORAFGAANDE
AAN
DE
de volgende tijdsplanning zal worden gevolgd voor alle door de IIHF
georganiseerde kampioenschapwedstrijden .
(per kampioenschap kan hier van worden afgeweken).
TIJD
- 90 min.
- 60 min.
- 40 min.
- 20 min.
- 10 min.
- 7 min.
De deelnemende teams krijgen een “Team Composition”
formulier uitgereikt.
Op de klok wordt de in aflopende tijd ( 20 min)aangegeven hoe
lang het duurt voordat de warming-up start. Teams geven de
eerder uitgereikte formulieren Ingevuld aan de Official-Scorer.
Mediabelangstellenden krijgen een kopie van de
voorlopige teamopstellingen. Scheidsrechters en Linesmen
beginnen aan de warming-up.
Teams komen het ijs op voor een 20 min. durende
warming-up. De wedstrijdklok geeft in aflopende tijd de
resterende tijd van deze warming-up weer. Scheidsrechters en
Linesmen verlaten het ijs. Tijdens de warming-up wordt
gedurende 20 minuten muziek gespeeld.
Door een akoestisch signaal wordt het einde van de warmingup aangegeven. De teams gaan het ijs af en het ijs wordt
gedweild. De wedstrijdklok geeft (in aflopende tijd) de tijd tot
het begin van de wedstrijd weer. Manager of Coach geven hun
definitieve opstellingen (inclusief Aanvoerders en Assistentaanvoerders) door aan de Official-Scorer.
Teams ontvangen een kopie van het officiële
wedstrijdformulier, evenals de Scheidsrechter, Linesmen
en de dopingcontrole. De volledige opstellingen van de
teams worden omgeroepen.
Scheidsrechter en Linesmen worden ingelicht dat ze binnen
een minuut op het ijs moeten.
111
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
112
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
-6 min.
- 5 min.
- 4 min.
- 3.15 min.
- 2.50 min
- 2.30 min.
- 2 min.
- 1 min.
- 15 sec.
0
Spelregels 2006 - 2010
Teams worden geïnformeerd dat ze binnen een minuut op het
ijs moeten. Scheidsrechter en Linesmen verlaten hun
kleedkamer.
Teams verlaten de kleedkamer en gaan onmiddellijk naar het
ijs. Scheidsrechter en Linesmen gaan het ijs op. Internationale
TV-signaal start (openingsceremonie).
Teams gaan op het ijs.
Scheidsrechter en Linesmen staan in het
Scheidsrechtersgebied.
De speaker kondigt de Scheidsrechter en Linesmen aan.
Beide teams stellen zich op aan hun blauwe lijn.
Aanvoerders begroeten Scheidsrechter en Linesmen in het
Scheidsrechtersgebied.
Teams verlaten het ijs en gaan de spelersbank in. Startende
spelers blijven op het ijs.
Scheidsrechter roept de teams naar de middenstip voor de
inworp .
Openings face-off.
113
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
AANKONDIGINGEN :
(Zie ook in het IIHF Public Announcer Handbook en het IIHF Off Ice Official
Handbook).
Doelpunten en assists:
Doelpunt voor team (naam van het team) gescoord door nummer (naam) op
assist van nummer (naam) en van nummer (naam) op (tijd)
Penalty’s:
"TEAM…. (Naam van het team), NUMMER…, (NAAM) 2 MIN PENALTY
VOOR….(PENALTY REDEN).TIJD…."
¾
¾
De straf van de bezoekende ploeg wordt eerst omgeroepen.
Als de bestrafte speler zijn straf niet kan uitzitten, of na een straf
aan de goalkeeper:
Straf wordt uitgezeten door nummer (naam)
Einde van straffen:
Einde van straf voor team A (indien er meerder straffen tezelfdertijd
moeten worden uitgezeten die dit team shorthanded maken), of
Team A volledig (indien er geen andere straffen moeten worden
uitgezeten die dit team shorthanded maken), of
Beide ploegen volledig (indien er geen enkel team nog een straf moet
uitzitten)
Het opnieuw bekijken door de videodoelrechter:
Het spel wordt opnieuw bekeken.
In het geval dat een doelpunt is gescoord: aankondiging zoals bij doelpunt
In het geval dat niet gescoord werd:
ER WERD NIET GESCOORD.
Time out:
Time out voor team A.
Resterende periode- of wedstrijdtijd:
Op 19.00 Nog één minuut voor het einde van de 1e/2e periode.
Op 18.00 in de 3e periode Nog twee minuten voor het einde van de
wedstrijd.
114
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
BIJLAGE 3
A3.1
Spelregels 2006 - 2010
OFFICIELE AANKONDIGINGEN
Verplichte aankondigingen
De volgende aankondigingen zijn verplicht ter informatie van de spelers,
coaches, scheidsrechters en toeschouwers:
1 Doelpunten en assists
2 Penalty’s
3 Einde van straffen
4 Het opnieuw bekijken door de video-doelrechter
5 Time-out
6 Resterende periode- of wedstrijdtijd
A3.2
Informatie voor het publiek
1 Off-side
2 Icing
115
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
BIJLAGE 4 VERPLICHTINGEN VAN DE OFFICIALS
A4.1 Geen scheidsrechter of linesmen voor de wedstrijd
Indien, om welke reden ook, de aangeduide scheidsrechters of linesmen niet
opdagen, moeten beide ploegleidingen, in onderlinge overeenkomst, een
vervangende scheidsrechter en/of linesmen aanduiden.
A4.2 Geen scheidsrechter of linesmen tijdens de wedstrijd
a) Als een scheidsrechter het ijs verlaat of gekwetst is, zal de andere
scheidsrechter of linesman het spel stop zetten, tenzij een ploeg een doelkans
heeft.
b) Als de scheidsrechter niet meer in staat is om de wedstrijd verder te leiden, zal
een van de linesmen de taak van de scheidsrechter overnemen. Hij zal worden
aangeduid door de supervisor of de scheidsrechter of, mocht het nodig blijken,
door de beide ploegleidingen, in onderlinge overeenkomst.
c) Als een linesmen of een tweede scheidsrechter niet meer in staat is om zijn
taken uit te voeren, dan zal de scheidsrechter een vervanger aanduiden, als hij
dit nodig acht.
d) Indien de oorspronkelijk aangeduide official tijdens de wedstrijd weer in de
mogelijkheid is om zijn taken op te nemen, zal hij de tijdelijke official onmiddellijk
vervangen.
A4.3
3-Man Systeem
De scheidsrechter en linesmen blijven op het ijs na het einde van elke periode en
na het einde van de wedstrijd tot alle spelers het ijs verlaten hebben en zich naar
hun kleedkamers begeven hebben.
A4.4 Verplichtingen van de scheidsrechter voor de
wedstrijd
De scheidsrechter heeft de algemene supervisie over de wedstrijd, hij heeft de
volledige controle over de wedstrijdofficials en de spelers. Zijn beslissing is
definitief in elk geval van betwisting.
Voor het begin van de wedstrijd, zal de scheidsrechter er op toezien dat de
aangeduide officials op hun respectievelijke plaatsen staan en dat de signaal- en
tijdapparatuur naar zijn gevoel, in orde zijn.
Hij zal beide ploegen op het ijs laten komen voor het begin van elke periode, op
het aangeduide tijdstip.
A4.5
Verplichtingen van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd
a) De scheidsrechter moet de in de rulebook beschreven overtredingen met de
daarin voorziene sancties bestraffen. Hij brengt de official scorer op de hoogte
van de opgelegde straffen.
Hij zal de gescoorde doelpunten toekennen.
b) De scheidsrechter mag de linesmen, doelrechters en video-doelrechter
raadplegen indien er twijfel is, voor hij een beslissing neemt en zijn beslissing is
definitief.
c) Hij zal de naam of het nummer van de speler die gescoord heeft en de namen
of de nummers van de spelers die recht hebben op een assist meedelen aan de
official scorer
116
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
¾ Bij IIHF A poule kampioenschappen, zullen de assists bepaald worden door de
official scorer (official scorer).
d) Tijdens de eerste spelonderbreking zal hij ervoor zorgen dat de reden waarom
een doelpunt niet toegekend werd, omgeroepen wordt..
e) De scheidsrechter meet eender welk deel van de uitrusting na als hij dit nodig
acht, of nadat het gevraagd werd door de kapiteins van één van beide ploegen
(conform regel 260).
Hij zal beide ploegen op het ijs laten komen op het afgesproken tijdstip voor elke
periode.
Hij zal de Face-off geven bij het begin van elke periode en nadat een goal is
gescoord.
A4.6 Verplichtingen van de scheidsrechter na de wedstrijd
a) De scheidsrechter neemt onmiddellijk na de wedstrijd het wedstrijdblad in
ontvangst. Hij controleert en tekent het wedstrijdblad alvorens dit terug te geven
aan de official scorer.
b) De scheidsrechter zal onmiddellijk op het officiële wedstrijdblad volgende
vermeldingen aanbrengen:
A4.7
¾
¾
Game Misconduct Penalty
Match penalty
¾
Verslag uitbrengen aan de bevoegde instanties betreffende
alle incidenten die plaatsvonden voor, tijdens en na de
wedstrijd.
Verplichtingen van de linesmen
a) De linesmen beslissen en stoppen het spel door middel van een fluitsignaal na
een inbreuk op de regels betreffende navolgende onderwerpen:
1
Off-side,
2
Icing,
3
puck buiten het speelveld, onbespeelbaar of na het hinderen
door een niet toegelaten persoon,
4
het doel verschoven van zijn normale plaats,
5
offside tijdens een Face-off
6
voorbarige wissel van de doelverdediger
7
hinderen door toeschouwers
8
gewonde spelers
9
pass met de hand van een speler naar een teamgenoot
10
de puck met een te hoog gehouden stick spelen
b) De linesman zal het spel stilleggen voor een hand-pass of high-sticking the
puck als het duidelijk was dat de scheidsrechter de overtreding niet gezien heeft.
c) De linesman moet bij onderstaande penalty’s een fluitsignaal geven en er de
scheidsrechter van op de hoogte brengen:
1 Too many men on the ice.
2 Gooien van een stick of enig ander voorwerp op het ijs vanuit de
omgeving van de spelers- of penaltybanken.
117
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
e) De linesman moet, indien gevraagd door de scheidsrechter, verslag
uitbrengen en zijn versie van de feiten geven van eender welke gebeurtenis die
tijdens het spel plaats had.
f) Hij zal onmiddellijk zijn versie van de feiten geven nadat het doel met opzet
werd verplaatst.
Tevens zal hij ook onmiddellijk zijn versie van de feiten geven ingeval van:
-
Bench minor penalties
Major penalties
Misconduct penalties
Game Misconduct penalties
Match penalty’s
g) De linesmen geven ook steeds de Face-offs, behalve bij het begin van elke
periode en nadat een doelpunt gemaakt werd.
A4.8
2-Man Systeem
Beide scheidsrechters hebben de algemene supervisie over de wedstrijd, zij
hebben de volledige controle over de wedstrijdofficials en de spelers. Hun
beslissingen zijn definitief in elk geval van betwisting.
A4.9 Verplichtingen van de scheidsrechters voor de
wedstrijd
Voor het begin van de wedstrijd, zullen de scheidsrechters er op toezien dat de
aangeduide officials op hun respectievelijke plaatsen staan en dat de signaal- en
tijdapparatuur, naar hun gevoel, in orde is.
Zij zullen beide ploegen op het ijs laten komen voor het begin van elke periode,
op het aangeduide tijdstip.
A4.10 Verplichtingen van de scheidsrechters tijdens de
wedstrijd
De scheidsrechters moeten de in de reglementenboek beschreven overtredingen
met de daarin voorziene sancties bestraffen.. Zij brengen de official scorer op
de hoogte van de opgelegde straffen.
Zij leggen het spel stil voor eender welke inbreuken op de regels.
Zij kennen de gescoorde goals toe.
Zij delen aan de official scorer de naam of het nummer van de speler die
gescoord heeft en de namen of de nummers van de spelers die recht hebben op
een assist mee.
Zij zullen ervoor zorgen dat de reden voor het afkeuren van een doelpunt
omgeroepen wordt.
De scheidsrechters meten eender welk deel van de uitrusting na als zij dit nodig
achten, of nadat het gevraagd werd door de kapiteins van één van beide ploegen
(conform regel 260).
Zij laten beide ploegen op het ijs komen op het aangeduide tijdstip voor elke
periode.
Zij zullen de Face-off geven na elke spelonderbreking
118
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
A4.11 Verplichtingen
wedstrijd
van
Spelregels 2006 - 2010
de
scheidsrechters
na
de
De scheidsrechters blijven op het ijs na elke periode tot alle spelers het ijs
verlaten hebben en op weg zijn naar hun kleedkamers.
De scheidsrechters nemen onmiddellijk na de wedstrijd de gamesheet in
ontvangst. Zij controleren en tekenen het wedstrijdblad alvorens dit terug te
geven aan de official scorer.
De scheidsrechters zullen onmiddellijk op het officieel game sheet (wedstrijdblad)
volgende vermeldingen aanbrengen:
1
2
3
Game Misconduct Penalty
Match penalty
Verslag uitbrengen aan de bevoegde instanties
Betreffende alle incidenten die plaatsvonden voor, tijdens en na de wedstrijd.
A4.20 Andere officials
A4.21 Verplichtingen van de Official scorer voor de wedstrijd
De Official-Scorer moet voor de wedstrijd van de Manager of Coach van beide
teams een lijst met alle beschikbare spelers krijgen.
De Offcial-Scorer moet het officiële wedstrijdformulier voorzien van de volgende
informatie:
1. naam, positie en nummer van elke speler. Ook moet hij
aangeven wie de Aanvoerder en zijn Assistenten zijn door
respectievelijk de letters “C” en “A” voor hun naam te plaatsen,
2. alle wedstrijdgegevens zoals plaats, datum, namen van het
thuis- en het bezoekende team en de namen van de officials.
A4.22 Verplichtingen van de Off - scorer tijdens de wedstrijd
a) De official scorer zal volgende gegevens op de game sheet schrijven:
1 De gemaakte doelpunten,
2 De nummers van de makers van de doelpunten en de nummers
van de spelers die recht hebben op een assist,
3 de spelers van beide teams, die zich tijdens het scoren van een
doelpunt op het ijs bevonden.
4 Alle penalty’s opgelegd door de scheidsrechter(s) en de nummers
van de bestrafte spelers, het tijdstip waarop de straf toegekend
werd, en de lengte van elke penalty,
5 Elk penaltyshot samen met de naam van de speler die dit shot
neemt en het resultaat van dit shot,
6 Het tijdstip waarop een vervangende doelman op het ijs komt.
¾ Bij een IIHF kampioenschappen en een Olympisch toernooi, zal de official
scorer de spelers bepalen die recht hebben op een assist.
¾ Voorstellen tot het wijzigen van de toegekende punten mogen niet
aanvaard worden, tenzij de kapitein het voorstel doet vóór het einde van
de wedstrijd of vóórdat de scheidsrechter het wedstrijdblad getekend
heeft.
119
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
b) De official scorer is tevens verantwoordelijk voor:
1. straffen en doelpunten op het scorebord juist vermeld worden,
2. spelers de juiste tijd op de strafbak doorbrengen,
3. de Scheidsrechter er onmiddellijk van op de hoogte wordt gebracht
indien de werkelijke tijd en de tijd op de klok van elkaar
verschillen,
4. aanpassingen verricht worden indien de Scheidsrechter daar om
verzoekt,
5. de Scheidsrechter informeren over het feit dat een speler zijn tweede
Misconduct penalty in de wedstrijd opgelegd heeft gekregen,
6. de Scheidsrechter informeren over het feit dat een speler die aan de
wedstrijd deelneemt, niet op het wedstrijdformulier vermeld is.
A4.23 Verplichtingen van de Official scorer na de wedstrijd
De official scorer maakt het wedstrijdblad klaar, voor dit getekend wordt door de
scheidsrechter en hij stuurt de game sheet ook naar de bevoegde instanties.
a4.24 Verplichtingen van Timekeeper
a) De Timekeeper zal weergeven op de klok:
1 De tijd voorafgaande aan de aanvang van de wedstrijd
(zie Bijlage 2 Procedures voorafgaande aan de wedstrijd)
2 De start- en eindtijd van elke periode en de wedstrijd,
3 De 15 minuten tussen elke wedstrijd,
4 De start- en eindtijd van alle penalty’s,
5 Aanvang en einde van time-outs.
b) Indien er geen automatisch alarm of sirene is, moet hij een signaal geven met
een sirene, een alarm of een fluitsignaal, aan het einde van elke periode of
overtime periode.
c) De Timekeeper moet een waarschuwing geven aan de scheidsrechters,
officials en aan beide ploegen drie minuten voor de start van de tweede en
derde periode.
d) Indien er zich een betwisting voordoet in verband met het weergeven van de
tijd, zal de beslissing van de scheidsrechter definitief zijn.
A4.25 Verplichtingen van de Omroeper
De Omroeper kondigt volgende zaken aan:
1 het toekennen van doelpunten en assists
2 penalty’s,
3 het einde van penalty’s,
4 wanneer er nog slechts één minuut overblijft voor het einde van de
eerste en tweede periode,
5 wanneer er nog twee minuten overblijven voor het einde van de
wedstrijd.
¾Zie Bijlage 3 voor de juiste verwoordingen van de officiële aankondigingen.
120
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
A4.26 Verplichtingen van de Strafbank Officials
a)
b)
Eén Strafbankofficial moet worden aangeduid voor de strafbank van
elke ploeg.
De Strafbankofficial is verantwoordelijk voor:
1 het verstrekken van juiste informatie aan een bestrafte speler
betreffende de nog niet verstreken tijd van zijn straf, indien hij dit
vraagt
2 het op het juiste ogenblik laten terugkeren op het ijs van een speler
wiens straftijd verlopen is,
3 Het melden aan de official scorer dat een speler de strafbank te
vroeg verlaten heeft
BIJLAGE 5 Ilustratie van het goal frame
121
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
SCHEIDSRECHTERS SIGNALEN
Boarding – Regel 520
Voor de borst zachtjes met een gesloten vuist op
de palm van de andere hand slaan.
Butt-Ending – Regel 521
Een kruisende beweging van de voorarmen, de
één onder de ander. De bovenste hand is open
en de onderste een gesloten vuist
.
Spelerswissel – Regel 412
De scheidsrechter staat de bezoekende ploeg toe de spelers te
wisselen gedurende een periode van vijf seconden. Wanner deze
vijf seconden verstreken zijn, steekt de scheidsrechter zijn arm in
de lucht zo maakt hij aan het bezoekende team duidelijk dat
er geen spelers meer gewisseld mogen worden. Eens dat de arm
omhoog gestoken is, heeft de thuisploeg nog vijf seconden om
spelers te wisselen.
Charging – Regel 522
Een draaiende beweging van de gesloten vuisten rond elkaar,
voor de borst.
122
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Checking from Behind – Regel 523
Een voorwaartse beweging van beide armen, met
de handpalmen weggericht van het lichaam, tot de armen
volledig gestrekt zijn op schouderhoogte.
Clipping – Regel 524
Met een hand onder de achterkant van de knie slaan. Beide
schaatsen blijven op het ijs.
Cross-Checking – Regel 525
Beide armen maken een voorwaartse en achterwaartse
beweging met gesloten vuisten. De maximale uitweiding
bedraagt ongeveer een halve meter.
Delayed Penalty – Regel 514
De arm, zonder het fluitje, volledig gestrekt boven het hoofd.
Het is toegestaan om eerst eenmaal de speler aan te wijzen
en dan de arm boven het hoofd uit te strekken.
123
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Elbowing – Regel 526
Een klopje van een hand op de elleboog van de
andere arm.
Doelpunt Gescoord – Regel 470
Een eenmalig wijzen naar het doel waar de puck
juist volgens de regels over de rode doellijn is
gegaan.
Hand Pass – Regel 490
De open hand maakt een duwende beweging.
High Sticking – Regel 530
Beide vuisten gesloten, de één boven de ander, ter
hoogte van het voorhoofd.
124
Official Ruleboook 2006 – 2010
Spelregels 2006 - 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Holding – Regel 531
Voor de borst wordt een pols met een hand vastgegrepen.
Holding The Stick – Regel 520
Tweedelig signaal, eerst wordt het
holding signaal gemaakt en dan een
signaal dat duidelijk maakt dat
de scheidsrechter een stick vast heeft
met beide handen op een normale manier.
Hooking – Regel 533
Een trekkende beweging, alsof iets naar
de buik getrokken wordt.
Interference – Regel 534
Armen gekruist voor de borst, zonder te bewegen,
met gesloten vuisten.
125
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Kneeing – Regel 536
Een klopje op een knie met de palm van een hand.
Beide schaatsen blijven op het ijs staan.
Match Penalty – Regel 507
Een klopje met de open hand op de bovenkant van het hoofd.
Misconduct And Game Misconduct Penalty –
Regels 504, 505,
Beide handen worden op de heupen geplaatst. Hetzelfde teken
wordt ook gebruikt voor onsportief gedrag, tien minuten
Misconduct en Game Misconduct.
Penalty Shot – Regel 508
Armen gekruist boven het hoofd. Het signaal wordt gegeven bij
de spelonderbreking.
126
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Roughing – Regel 528
De vuist gesloten en de arm volledig gestrekt, weg van
het lichaam.
Slashing – Regel 537
Een kappende beweging met de rand van een hand
naar de overstaande voorarm.
Spearing – Regel 538
Een porrende, voorwaartse beweging met beide
gesloten vuisten op één lijn, en vervolgens vallen
de handen naar een zijde van het lichaam.
Time Out – Regel 422
Een “ T ” gevormd door beide handen voor de borst.
127
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Too Many men – Regel 573
Aangeduid door 6 vingers (één hand open) voor de borst.
Tripping – Regel 539
Met een hand onder de knie slaan. Beide schaatsen blijven
op het ijs.
Wash Out
Een zwaaiende beweging met beide armen
voor het lichaam, op schouderhoogte. De
scheidsrechter
duidt
hiermee
“geen
doelpunt”, “geen handpass” en “geen
highsticking the puck” aan. De linesmen
duiden hiermee
“no icing” en, in bepaalde gevallen, “geen
offside” aan.
NIEUW
Checking to the head
Regel 540
(and neck area) –
Met de rechter handpalm de helm aanraken ter hoogte van
de rechterslaap.
NIEUW
WOMEN BODY CHECKING – Regel 541
Met de handpalm van de hand
tegenoverliggende schouder aanraken.
128
Official Ruleboook 2006 – 2010
zonder
fluitje
de
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
LINESMEN SIGNALEN
Delayed Offside – Regel 451
De arm zonder het fluitje wordt volledig boven het hoofd uit
gestrekt. Om een delayed offside situatie op te heffen, moet
hij de arm laten zakken.
Icing the Puck – Regel 460
De achterste Linesman (of scheidsrechter in een 2 man
systeem) duidt een mogelijke icing aan door een arm
volledig te strekken boven het hoofd.
De arm blijft boven het hoofd tot de voorste Linesman (of
scheidsrechter) een icing aanduidt met een fluitsignaal, of
tot hij de mogelijk icing opheft door een wash-out signaal.
Van zodra dat er icing gefloten is, zal de achterste linesman
(of scheidsrechter) de armen kruisen voor de borst en dan
naar de juiste Face-off spot wijzen en naar deze Face-off
spot schaatsen.
Offside – Regel 450
De linesman moet eerst een fluitsignaal
geven en dan naar de blauwe lijn wijzen.
129
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
INDEX
Aankondigingen......................................................................................... Bijlage 3
Aanvalszone...................................................................................... 112, 490, 569
Aangeven van straffen....................................................................................... 514
Aftellen van de klok ............................................................................ 152, bijlage 2
Angling .............................................................................................................. 520
Assist................................................................................................................. 472
Assistent Kapitein ...................................................................................... 201, 572
Bank (spelers-) .......................................................................... 140, 562, 564, 592
Bank (straf-)............................................................................... 141, 562, 563, 564
Beenbeschermers (doelverdediger) .......................................................... 210, 235
Bench Minor Penalty ......................................................................................... 502
Beschermingsnetten in de eindzone ................................................................. 106
Bevoegde instanties .......................................................................................... 340
Bezoekend team ................................................................................412, Bijlage 3
Blauwe lijn ..................................................................112, 450, 451, 533, 539, 570
Blockerhandschoen ......................................................................................... 233a
Bloed ......................................................................................................... 418, 571
Boarding .................................................................................................... 503, 520
Boards ............................................................................................................... 102
Body Checking (dames) ................................................................................... 601
Boksen of vechten ............................................................................................. 528
Breakaway......................................................................................... 533, 539, 570
Buitensporig ruw spel ........................................................................................ 527
Butt-ending ................................................................................................ 503, 521
Charging............................................................................................................ 522
Checking from behind................................................................................ 503, 523
Cirkels ....................................................................................... 114, 115, 117, 440
Clipping ............................................................................................................. 524
Coach .............................................................................. 200, 201, 500, 550a, 567
Coïncidental Penalties....................................................................................... 512
Completion of play............................................................................................. 514
Crease (goal)..............................................................119, 460, 470, 534, 557, 558
Crease (referee) ........................................................................................ 118, 550
Cross-checking.......................................................................................... 503, 525
Curve (van een stick)................................................................................. 222, 232
Dames ............................................................................................................... 600
De puck buiten het speelveld gooien............................................................... 554c
De puck buiten het speelveld schieten ............................................................ 554c
De puck met de hand spelen............................................................. 490, 559, 560
De puck stoppen met de hand........................................................................... 490
Defending zone ..........................................................112, 440, 490, 533, 569, 570
Delaying the game ............................................................................................ 554
Deuren............................................................................................................... 104
Disciplinaire maatregelen .................................................................................. 510
Diving
........................................................................................................ 550a
130
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Doel (net) ...........................................................................................................130
Doel (scoren, afkeuren, toekennen)...................................................470, 471, 472
Doel verplaatsen ......................................................................................471, 554b
Doelgebied................................................................. 119, 460, 470, 534, 557, 558
Doellijn ...............................................................................................111, 460, 558
Doelrechter ................................................................................................142, 321
Doelverdedigers uitrusting .................................................................................230
Doelverdedigersstraf............................ 509, 511, 554c, 558, 560, 569, 590 tot 594
Elbowing ....................................................................................................503, 526
Face-off spots ................................................................................114 tot 117, 440
Face-offs ................................................................................313, 440, 442, 5554g
Forfait.................................................................................................200, 566, 567
Game Misconduct Penalty .................................................................................505
Gebroken stick ...................................................................................................556
Gekwetste of afwezige scheidsrechters ....................................... Bijlage 4.1 en 4.2
Gekwetste speler of doelverdediger.................................................416, 417, 554e
Glas (beschermend) ..........................................................................................105
Goal crease................................................................ 119, 460, 470, 534, 557, 558
Goal Judge.................................................................................................142, 321
Gooien van de stick ...............................................................................568 tot 570
Gooien van een voorwerp ......................................................................568 tot 570
Haar ...........................................................................................................240, 531
Hand ..................................................................................................490, 559, 560
Handschoen (doelverdediger)............................................................................233
Handschoen (speler)..........................................................................225, 528, 555
Head (checking to the head) ..............................................................................540
Head-butting ......................................................................................................529
Helm ......................................................................................................... 223, 234
High sticking (een speler) ..................................................................................530
High sticking (the puck)......................................................................................492
Holding...............................................................................................................531
Holding the stick.................................................................................................532
Home team ................................................................................................240, 412
Hooking..............................................................................................................533
Ice rink ...................................................................................................... 100, 101
Ice rink in open air......................................................................................110, 420
Icing the puck ............................................................................................440, 460
IJsbaan ......................................................................................................100, 101
IJsbaan in open lucht .................................................................................110, 420
In bezit van de puck ................................................................................. 533, 534
In controle van de puck ......................................................................431, 533, 539
In orde brengen van de uitrusting ....................................................................554d
Infecties (voorkomen van)..........................................................................418, 471
Interference........................................................................................................534
Inwerppunten .................................................................................114 tot 117, 440
Junior .................................................................................................................227
Kapitein ...................................................................................... 201, 566, 567, 572
131
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Keelbeschermer ................................................................................................ 226
Kicking a player ................................................................................................. 535
Kick-plate........................................................................................... 103, 110 nota
Kinbandje .......................................................................................................... 223
Kleedkamers (referees) ..................................................................................... 161
Kleedkamers (spelers)....................................................................................... 160
Kneeing ..................................................................................................... 503, 536
Laatste 2 minuten van de wedstrijd .............................554b, 573, Bijlage 3 en 4.25
Laatste minuut in de 1ste en 2de periode...........................................Bijlage 2 en 3
Laten verder spelen........................................................................................... 514
Leg guards (doelverdediger) ..................................................................... 210, 235
Licht (groen en rood doellicht) ........................................................................... 153
Lijn (blauwe) ...............................................................112, 450, 451, 533, 539, 570
Lijn (center) ....................................................................................... 113, 460, 591
Lijn (doel)........................................................................................... 111, 460, 558
Linesman.........................................................................300, 311, 313, Bijlage 4.7
Line-up ....................................................................................402 nota 3, Bijlage 2
Major Penalty .................................................................................................... 503
Manager .................................................................................... 200, 201, 500, 567
Man-minder situatie ................................................................. 460, 502, 514, 554a
Masker (volledig gezichtsmasker) ............................................................. 234, 531
Match Penalty.................................................................................................... 507
Middenlijn of centerlijn ....................................................................... 113, 460, 591
Minor Penalty .................................................................................................... 501
Misconduct Penalty ........................................................................................... 504
Mondbeschermer .............................................................................................. 227
Muziek ................................................................................................172, Bijlage 2
Nameten van uitrusting.............................................................................. 260, 555
Netten (doelnetten)............................................................................ 130, 481, 594
Netten (in de eindzone) ..................................................................................... 106
Neutrale zone .............................................................112, 116, 140, 440, 490, 569
Obstructie of belemmering ................................................................................ 534
Officials (niet op het ijs) ....................................................320, Bijlage 4.20 tot 4.26
Officials (op het ijs) .............................................................310, Bijlage 4.1 tot 4.11
Officials (team) .................................................................................. 551, 553, 565
Offside ............................................................................................... 442, 450, 451
Omroeper .............................................................................. 300, 324, bijlage 4.25
Onsportief gedrag...................................................................................... 552, 553
Opwarming .........................................................172, 402, 415, 416, 417, Bijlage 2
Opzettelijke offside ............................................................................................ 450
Overtime.......................................................................................... 421, 554b, 573
Penalties............................................................................................................ 500
Penalty Shot .............................................................................................. 508, 509
Penalty Shot (winnen van de wedstrijd)............................................................. 431
Periode ...................................................................................................... 420, 421
132
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Play-off wedstrijd................................................................................................421
Puck............................................. 250, 330b, 450, 460, 480 tot 484, 490, 491, 492
Puck buiten het speelveld, onbespeelbare puck ...................... 480, 481, 482, 554c
Puck in beweging.............................................................................................554a
Puck op het doelnet ...................................................................................481, 594
Puck raakt een official................................................................................470, 484
Puckbezit ...................................................................................................533, 534
Punten (doelpunt, assist) ...................................................................................472
Reclame..................................................................................................... Bijlage 1
Referee .............................................................................. 300, 311, 312, Bijlage 4
Referee crease ..........................................................................................118, 550
Rolling an opponent ...........................................................................................520
Rookverbod........................................................................................................171
Roughing ...........................................................................................................528
Rustpauze..........................................................................................................420
Ruwheid (buitensporig ruw spel)........................................................................527
Samenstelling van de teams ..............................................................................200
Samenvallende straffen .....................................................................................512
Schaats ......................................................................................221, 231, 450, 451
Scheidsrechter ................................................................... 300, 311, 312, Bijlage 4
Scheidsrechters en linesmen signalen....................................................... Bijlage 5
Scheidsrechters en linesmen systeem......................................... Bijlage 4.3 tot 4.7
Scheidsrechtersgebied ..............................................................................118, 550
Schoppen van de puck ......................................................................................491
Schoppen van een speler ..................................................................................535
Schopplaat .........................................................................................103, 110 nota
Schorsing ..........................................................................................................507
Scorebord of klok ...............................................................................................152
Official scorer ................................................... 143, 300, 322, Bijlage 4.21 tot 4.23
Short Handed .......................................................................... 460, 502, 514, 554a
Sirene ................................................................................................................151
Slashing .................................................................................................... 503, 537
Spearing ....................................................................................................503, 538
Speeltijd .....................................................................................................420, 500
Spelers op het ijs ...............................................................................................400
Spelersbank ............................................................................... 140, 562, 564, 592
Spuwen ......................................................................................................550, 551
Start van de wedstrijd en van de periodes .........................................402, 566, 567
Stick (doelverdediger) ........................................................................................232
Stick (gebroken).................................................................................................556
Stick (gooien) .........................................................................................568 tot 570
Stick (speler) ......................................................................................................222
Stickblad
......................................................................................222, 232, 234
Stilleggen van het spel............................... 114, 172, 412, 415, 422, 440, 512, 556
Stopping the puck with hands ............................................................................490
Straf doelverdediger............................. 509, 511, 554c, 558, 560, 569, 590 tot 594
Strafbank ................................................................................... 141, 562, 563, 564
133
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Strafbank-official............................................................300, 325, 562, Bijlage 4.26
Straffen.............................................................................................................. 500
Sudden Victory .................................................................................................. 421
Sweaters ........................................................................................................... 240
Tapping ............................................................................................................. 537
Te veel spelers op het ijs................................................................... 400, 410, 573
Team Officials ........................................................................................... 551, 565
Team Verantwoordelijken.......................................................................... 551, 565
Teamleider ................................................................................ 200, 201, 500, 567
Thuisteam.................................................................................................. 240, 412
Tijd official ................................................................................300, 323, Bijlage 4
Tikken van de stick ......................................................................................... 537
Timekeeper ................................................................................300, 323, Bijlage 4
Time-out .............................................................................415, 422, 592, Bijlage 3
Toeschouwers (hinderen door).......................................................................... 493
Toeschouwers (hinderen van) .......................................................................... 561
Too many players on the ice ............................................................. 400, 410, 573
Tripping ............................................................................................................. 539
Twee-mans systeem .......................................................................300, Bijlage 4.8
Twist of handgemeen ..........................................................................
564, 593
Uitgestelde Offside ............................................................................................ 451
Uitgestelde straf ................................................................................................ 513
Uitrusting (doelverdediger) ................................................................................ 230
Uitrusting (illegale of gevaarlijke)....................................................................... 555
Uitrusting (nameten) .................................................................................. 260, 555
Uitrusting (officials) ............................................................................................ 311
Uitrusting (spelers) ............................................................................................ 220
Uitslag van een wedstrijd................................................................................... 430
Uniformen.......................................................................................... 200, 210, 240
Vanghandschoen ............................................................................................ 233b
Verbod om te roken ........................................................................................... 171
Verdedigingsvak .........................................................112, 440, 490, 533, 569, 570
Verlaten van de spelersbank ..................................................... 562, 563, 564, 565
Verlaten van de strafbank.................................................................. 562, 563, 564
Verlichting van de ijsbaan.................................................................................. 170
Verplaatsen van het doel......................................................................... 471, 554b
Vertragen van het spel ...................................................................................... 554
Vervanging van een bestrafte speler ................................. 503, 504, 505, 507, 512
Video doelrechter .............................................................................................. 330
Video goal judge................................................................................................ 330
Vizier ......................................................................................................... 224, 555
Volle sterkte........................................................................................512, Bijlage 3
Volledig gezichtsmasker............................................................................ 234, 531
Voorkomen van infecties ........................................................................... 418, 471
Voorwerp gooien ................................................................................... 568 tot 570
Waarschuwing....................................................................... 509, 554a, 554g, 555
134
Official Ruleboook 2006 – 2010
Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Spelregels 2006 - 2010
Wangedrag van en tegenover officials.......................................................550, 551
Wash-out ...................................................................................................492, 514
Weigeren het spel te beginnen/hernemen .................................................566, 567
Wisselen van doelverdediger .............................................................................415
Wisselen van spelers ............................................................410 tot 413, 554f, 575
Zich op de puck laten vallen.......................................................................557, 558
NOTA’S
135
Official Ruleboook 2006 – 2010

Vergelijkbare documenten

Het speelveld De teams De uitrusting

Het speelveld De teams De uitrusting markeringen (inclusief de lijnen) op het ijs en strekt zich verticaal uit tot op 1,27 m, de hoogte van het doelframe. d) Het doelgebied is een halve cirkel met een straal van 180 cm met middelpunt ...

Nadere informatie