Asma Claassen

Commentaren

Transcriptie

Asma Claassen
Hé, dat wil ik ook worden...
Asma Claassen
Mijn naam is Asma Claassen. Ik ben beleidsadviseur identiteit
bij de ISBO (Islamitische Schoolbesturenorganisatie). Daarnaast
run ik samen met enkele collega’s een uitgeverij met islamitische
kinderboeken en ander educatief materiaal (www.suvio.nl).
In 1988 bekeerde ik mij tot de islam. Vanaf die dag is de islam mijn leven geworden.
Ik studeerde Arabisch aan de RUL. Later heb ik ook de PABO gedaan. In 1996, toen
mijn zoontje 2 jaar was, startte ik met enkele zusters een islamitische peutergroep
in Delft. Daarna ben ik 11 jaar werkzaam geweest als godsdienstleerkracht en
identiteitscoördinator bij IBS Ababil en EL Furkan in Schiedam. Het islamitisch onderwijs
is zodoende een deel van mezelf geworden.
Ik houd me voornamelijk bezig met het ontwikkelen van materiaal in opdracht van de
scholen. Zo ben ik voor Al Amana in Ede bezig met een nieuwe godsdienstmethode in
een leerlijn van groep 3 t/m 8 (werkboekjes + lerarenhandleiding). Voor de scholen
in Schiedam heb ik samen met mijn collega Mohamed Talbi een geschiedenismethode
ontwikkeld, waarvan deel 1 over de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) al uit is en deel 2
over de periode vanaf de kaliefen t/m de islamitische periode in Andalusië binnenkort
uitkomt. Insha Allah volgen nog meer delen.
Voor de islamitsiche basisichool El Wahda in Heerlen heb ik een methode seksuele
voorlichting samengesteld, uiteraard belicht vanuit de islamitische identiteit. Hier is
op veel scholen behoefte aan , zeker gezien de nieuwe verplichte kerndoelen en de
ontwikkelingen in de samenleving.
Samen met Ayse Bayrak van Onderwijs Adviesbureau de Koepel heb ik vanuit de
ISBO de methode Slachtoffer- en Delict preventie ontwikkeld. Deze is inmiddels op
verschillende scholen al geïmplementeerd. Verder kunnen scholen bij mij terecht
voor advies m.b.t. hun identiteitsbeleid, nascholingen voor de leerkrachten m.b.t.
de identiteit en islamitische pedagogiek. Ook kunnen de scholen bij mij terecht voor
opvoedcursussen aan ouders.
Mijn rolmodel is Chadidja bint Choewaylid, de eerste vrouw van de Profeet Mohammed
(v.z.m.h.), omdat zij alle eigenschappen bezat die ik bewonder in een vrouw: kracht,
zuiverheid, zachtaardigheid, toegewijdheid en vroomheid en omdat zij daarnaast liet
zien dat het voor een praktiserende moslimvrouw heel goed mogelijk is om naast haar
taken als liefhebbende echtgenote en moeder ook nog een eigen bedrijf te runnen. Zo
combineerde zij het spirituele en het gezinsleven met de maatschappij. Ik streef ernaar
om haar voorbeeld te benaderen. Moge Allah mij daarbij helpen, Amien.
Mijn motto is: Wees trots op je islamitische identiteit en zorg ervoor dat de maatschappij
trots op jou kan zijn!

Vergelijkbare documenten