theater op de markt

Commentaren

Transcriptie

theater op de markt
Internationaal editie 8
circustheaterfestival
theater
op de
markt
3 1/10—03/11/2013
PROVINCIAAL DOMEIN DOMMELHOF – NEERPELT
WWW.THEATEROPDEMARKT.BE
COLOFON
belangrijk
THEATER OP DE MARKT 2013
Legende
is een initiatief van de provincie Limburg
Bij iedere voorstelling staan verschillende icoontjes, elk met een eigen betekenis.
de deputatie van de provincieraad van Limburg
Herman Reynders, gouverneur-voorzitter
Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets,
Jean-Paul Peuskens en Inge Moors, gedeputeerden
en Renata Camps, provinciegriffier
icoon betekenis
± 20’Tijdsduur
doorl.
Betekent dat de voorstelling doorlopend speelt tussen de
aangeduide uren.
€10 gratisTicketprijs
14+ alle
Leeftijd doelpubliek
zon
Deze voorstelling speelt in openlucht.
THEATER OP DE MARKT WORDT GEREALISEERD DOOR
de medewerkers van het Provinciaal Domein Dommelhof,
de vele vrijwilligers voor en achter de schermen, zonder hen zou Theater
op de Markt onmogelijk zijn.
MET DANK AAN
de directie en medewerkers van de provinciale diensten, Directie Mens
beleidscel Cultuur, Dienst Informatie & Communicatie, de audiovisuele
en grafische studio, Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid, Griffie
Vertalingen, Directie Facilitair Beheer, Circ-O-Fun, Musica vzw, het
Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw, Circo Circolo (NL), cc Palethe,
Circostrada Network, CircusNext, de diensten van de gemeente
Neerpelt, Intro vzw, de Vlaamse circusateliers, Scoutsrally Neerpelt, alle
partners van Dommelhof, de sponsors en … de artiesten.
MET SPECIALE DANK AAN
onze vrijwilligers, die het festival koesteren en mee realiseren.
Theater op de Markt is als festival structureel erkend door de Vlaamse
Gemeenschap in het kader van het Circusdecreet.
ORGANISATIE
Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, B-3910 Neerpelt
PROGRAMMA
Martine Linaer-Gijsen, Gert Nulens
(EIND)REDACTIE
Evelien Kempeneers, Joëlle Feijen, Martine Linaer-Gijsen
GRAFISCH ONTWERP
DADA Design
V.U.
Gert Nulens, Toekomstlaan 5, B-3910 Neerpelt
DEPOTNUMMER
D/2013/5857/052
woordloos Deze voorstelling is toegankelijk voor doven en slechthorenden.
ringleiding De voorstelling van Cirque Alfonse, waarbij muziek belangrijk
is, d.m.v. een ringleiding toegankelijk voor personen met een
hoorapparaat. Via de T-stand wordt enkel de muziek en/of het
gesprek verstrekt.
rolstoel Deze voorstelling is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Opgelet! Sommige voorstellingen vinden plaats in een kleine
locatie met slechts plaats voor enkele rolstoelen. Wil je zeker
zijn, neem dan vooraf contact op met Dommelhof (011 80 50 02).
• In samenwerking met Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid en Intro vzw levert
Theater op de Markt extra inspanningen om het evenement toegankelijk te maken
voor mensen met een handicap. Neem vooraf contact op met de organisatie, bij
vragen, reservatie tickets ... Tijdens het evenement zijn er vrijwilligers aanwezig op
wie je een beroep kan doen. Aarzel niet om hen aan te spreken!
• Gelieve specifieke behoeften voor andersvaliden te melden bij reservatie van de
tickets. De Limburgse begeleiderspas is van toepassing op de voorstellingen van
Theater op de Markt, zolang er tickets beschikbaar zijn.
• De duur van de voorstellingen is indicatief en kan afwijken.
• Tickets voor de voorstellingen in de circustenten en de sporthal worden tot 30
min. voor aanvang van de voorstelling verkocht aan de balie van Dommelhof en
daarna op de locatie zelf. Tickets voor de voorstellingen in de schouwburg en de
zwarte doos worden enkel verkocht aan de infobalie van Dommelhof.
• Voor ticketvoorstellingen kan je best op voorhand reserveren. Sommige
voorstellingen hebben een beperkte capaciteit. Snel reserveren dus!
• Ticketvoorstellingen beginnen stipt en na aanvang wordt er geen publiek meer
toegelaten. Zorg daarom dat je minstens 30 min. tussen twee opeenvolgende
voorstellingen laat.
• Gelieve rekening te houden met de leeftijdsaanduidingen, zodat de
voorstellingen – zowel voor het publiek als voor de artiesten – in optimale
omstandigheden kunnen verlopen.
• Het programma is onder voorbehoud. Programmawijzigingen en – aanvullingen
worden steeds tijdig kenbaar gemaakt. Voor extra informatie kan je tijdens het
festival steeds terecht aan de balie, op de facebook- en twitterpagina en op de
website www.theateropdemarkt.be.
• Op woensdag 30 oktober verschijnt in Het Belang van Limburg een extra
bijlage met meer informatie over Theater op de Markt!
3
praktische info
inhoud
Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5, B-3910 Neerpelt
T +32 (0)11 80 50 02
[email protected]
www.theateropdemarkt.be
COLOFON ������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
BELANGRIJK ����������������������������������������������������������������������������������������������������3
PRAKTISCHE INFO ������������������������������������������������������������������������������������������ 4
VOORWOORD ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
www.facebook.com/theateropdemarkt
#TheaterodMarkt
www.flickr.com/theateropdemarkt
Cie Bakélite (FR)
Cie Circoncentrique (BE)
Cie Galapiat (FR)
Cie Sacékripa (FR)
Cie Side-Show (BE)
Cirque Aïtal (FR/FIN)
Cirque Alfonse (CAN)
Le Cubitus du Manchot (FR)
Les Krilati (FR)
Los Galindos (ES)
Karl Stets (DEN)
NUUA (FIN)
O Ultimo Momento (POR/FR)
Pieter & Jakob Ampe (BE)
5
PROGRAMMA ABC — ticketvoorstellingen
Openingsuren balie
Tijdens de festivaldagen worden nog beschikbare tickets voor de
voorstellingen in de circustenten en de sporthal vanaf 30 min. voor
aanvang van de voorstelling verkocht op de locatie van de voorstelling.
Tickets voor voorstellingen in de schouwburg en de zwarte doos worden
enkel verkocht aan de balie van Dommelhof.
Parking
TOEKOMSTLAAN
Op het Domein Dommelhof zijn volgende parkeerplaatsen:
P1 – Parking Theater | P2 – Parking Sporthal
In de nabijheid van Dommelhof zijn volgende parkeerplaatsen:
P3 – Parking Vredegerecht | P4 – Parking Syntra |
P5 – Parking Bermstraat
PROGRAMMA ABC — gratis voorstellingen
P5
AT
BERMSTRA
NO
P2
RTIN
RBE
N
N
AAT
DSTR
AAT
P4
SVEL
BROE
OMSTLA
AN
TOEK
AA
ENL
A
LA
T
AT
RSSTR
STRA
BROUWE
P3
HOEK
RNDIJK
AAN
IJSL
ERW
OND
FABRIEKSTRAAT
HAGEDOO
ESS
TEN
TE U
A
RA
ST
ELD
SV
OE
IDLAAN
KONINGIN ASTR
P1
BR
PARKLAAN
KERKSTRAAT
N7
Openbaar vervoer
www.delijn.be en www.nmbs.be (station Neerpelt)
LEOPOL
DLAA
N
90
TR
EKS
HO
T
AA
Braquage���������������������������������������������������� 8
Respire��������������������������������������������������������9
Risque Zéro����������������������������������������������10
Vu�������������������������������������������������������������� 12
Wonders��������������������������������������������������� 14
Pour le meilleur et pour le pire���������������� 16
Timber�������������������������������������������������������18
Ballet Manchot���������������������������������������� 20
Racines������������������������������������������������������22
Maiurta���������������������������������������������������� 24
Cuerdo������������������������������������������������������ 26
Lento���������������������������������������������������������27
Ce qui reste���������������������������������������������� 28
Jake & Pete’s big reconciliation attempt
for the disputes from the past�������������� 30
Rode Boom & Kurt Demey (BE) IN de LUCHT���������������������������������������������32
Sabine Molenaar/Sandman (NL)That’s it���������������������������������������������������� 34
Cie Endogène (FR)
Cie Pol & Freddie & Gab (BE)
Acapa (NL)
Leandre (ES)
Diaphane�������������������������������������������������� 36
Le cirque démocratique de la Belgique����37
Circusbos Dommelhof�������������������������������38
Chez Leandre������������������������������������������� 39
CIRCUSATELIERS �������������������������������������������������������������������������������������������40
EN OOK NOG ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
EXPO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
INTERNETCORNER ����������������������������������������������������������������������������������������47
WORKSHOP ������������������������������������������������������������������������������������������������������47
UURSCHEMA’S DONDERDAG 31/10��������������������������������� 48
VRIJDAG 01/11������������������������������������������ 49
ZATERDAG 02/11������������������������������������ 50
ZONDAG 03/11������������������������������������������ 51
FESTIVALLOCATIES ���������������������������������������������������������������������������������������52
7
voorwoord
Beste bezoeker
Het circustheater is momenteel één van de spannendste vormen in
de kunstsector. Met een knipoog naar het rijke circusverleden zoeken
actuele circusartiesten steeds nieuwe grenzen op. Enerzijds zijn dat de
grenzen van andere disciplines zoals dans, theater, figurentheater en
visuele kunst. Anderzijds worden fysieke grenzen afgetast en verlegd.
De 8ste editie van het tweejaarlijkse circustheaterfestival van Theater
op de Markt focust op deze fysieke en artistieke grenzen. We nodigen
het publiek uit om met de circusartiesten mee op avontuur te gaan. Met
de universele taal van het fysieke theater wil het festival toegankelijk
zijn voor iedereen, en tegelijkertijd bezoekers uitdagen door nieuwe
vormen en spannende inhoud.
Met het festival Theater op de Markt en met de productiecel rond
circuskunsten in het Dommelhof zet de provincie Limburg zich
op de kaart in Vlaanderen en Europa als een pionier, trendsetter
en publiekstrekker. Het festival wordt niet alleen bezocht door
duizenden Limburgers en andere geïnteresseerden. Ook internationale
programmatoren vinden hun weg naar Neerpelt. Prestigieuze
wedstrijden als CircusNext – waar jonge circusartiesten uit heel Europa
strijden voor een ereplaats – hebben hun thuisbasis in Dommelhof, en
via een samenwerking met het Circuscentrum vinden in Dommelhof
het hele jaar door opleidingen plaats voor circustalent. Op die manier
draagt het festival bij tot een krachtig Limburgs cultuurbeleid waar
innovatie, talentontwikkeling en impact centraal staan.
Dit programmaboek leidt u doorheen het ruime aanbod van ons
circustheaterfestival: straffe internationale tentvoorstellingen,
intiem figurentheater en dans, spannende acrobatie, ontroerende
familievoorstellingen en verrassende buitenvoorstellingen. Gedurende
vier dagen verwachten we ongeveer 15.000 toeschouwers op ruim 60
voorstellingen en activiteiten.
Tot slot willen we graag iedereen bedanken die zijn schouders heeft
gezet onder dit festival: het Dommelhof-team, de vele vrijwilligers,
artiesten, de provincie Limburg, de Vlaamse Gemeenschap en de
sponsors. Dankzij hun enthousiaste ondersteuning kan er opnieuw een
prachtig festival worden aangeboden. Geniet ervan!
Gert Nulens
Directeur Theater op de Markt
Provinciaal Domein Dommelhof
Igor Philtjens
Gedeputeerde van
Cultuur en Toerisme
Provincie Limburg
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
© Jean-Baptiste Bucau
CIE BAKÉLITE \ FR
CIE CIRCOnCENTRIQUE \ BE
In deze voorstelling maakt een misdadiger, die even lachwekkend als
onbekwaam is, zijn hemd nat om je onder te dompelen in de sfeer van
een gewelddadige overval. Het decor zit vol verrassingen. In dit decor
laat de misdadiger voorwerpen ronddansen en hij deinst voor niets
terug om zijn doel te bereiken! Een hilarische voorstelling, en een bijna
onhoudbare spanning …
De twee metgezellen van Circoncentrique zijn onafscheidelijk. De één
amuseert zich met een tollende reuzenring. De ander is gek op ballen.
Kleine, grotere en een heel erg grote. Wat de ander heeft, is natuurlijk
véél interessanter dan wat de één heeft. Maar wat de één kan, kan de
ander niet en van het één komt het ander … samen. Cie Circoncentrique
is een hedendaags circusgezelschap en de twee circusartiesten
studeerden met glans af aan de Brusselse circusschool ESAC.
BRAQUAGE \ belgische première
Regie Olivier Rannou | Licht & techniek Alan Floc’h | Scenario & set design Arnaud
Ladagnous | Muziek Jean-Luc Briand | Regie-assistent Christian Carrignon,
Julien Mellano, Christine Le Berre, Gaëlle Héraut | Coproductie Théâtre Lillico
Rennes, Passerelle à Rixheim, Centre Régional des Arts de la Marionnette de
Dives-sur-Mer | Met steun van Ministère de la culture et de la communication,
DRAC de Bretagne (aide à la production), Conseil Régional de Bretagne, Ville de
Rennes | Residentie le Ministère de la culture et de la communication, DRAC de
Bretagne | Dank MJC de Pacé , Théâtre du Cercle à Rennes
RESPIRE
Van & met Alessandro Maida & Maxime Pythoud | Muziek Ale Petrasso
www.circoncentrique.com
Vr 1 nov – 19.00u
Za 2 nov – 16.00u en 20.30u
Zo 3 nov – 13.30u en 17.30u
Locatie: Deze voorstelling speelt op locatie in Overpelt
CC Palethe Overpelt (14), Jeugdlaan 2 3900 Overpelt
T 011 64 59 52, E [email protected]
± 55’ I € 7 I 5+
Locatie: zwarte doos (4)
± 50’ I € 7 I 8+
Deze voorstelling vindt plaats
i.s.m. CC Palethe Overpelt
www.compagnie-bakelite.com
9
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
CIE GALAPIAT \ FR
RISQUE ZÉRO \ belgische première
© Nicolas Pages
Leven in angst is zinloos. Risque ZérO daagt je daarom uit om te durven,
om alles uit te proberen. Of je nu een heethoofd bent, een slimmerik
of eerder een woessie. Tussen de kleine kinderspelletjes en de reële
gevaren van het circus en het leven, sluipt de poëzie van deze bende
circassiens stilletjes het toneel op. Jongleren, acrobatie en balanceren
worden afgewisseld met muziek, theater en stripverhalen. Risico is
de motor van hun voorstelling, alles kan mislopen! Dit jonge multigetalenteerde circuscollectief – afgestudeerden van CNAC circusschool
in Chalons en Champagne – reist sinds 2007 met Risque ZérO de wereld
rond.
Belangrijk: de kwajongens van Galapiat halen soms streken uit die
zeker niet thuis geprobeerd moeten worden. Niets om bang voor te
zijn … young people love it!
Van & met Elice Abonce, Sébastien Armengol, Moïse Bernier, Jonas Seradin,
Lucho Smit, Sébastien Wojdan | set design Gilles Cailleau | Licht ontwerp
Gautier Gravelle | Licht productie Gautier Gravelle | Geluid productie Luc
Mainaud | Administratie Nolwenn Manac’h, Lucile Mulliez, Emmanuelle Nonet
| Productie Association Galapiat Cirque | Partners DMDTS – Ministère de
la Culture, Région Bretagne, Conseil Général des Côtes d'Armor, Mairie de
Langueux, ADAMI | Coproductie La Cascade – Bourg St Andéol, Espace Athic,
Obernai | Residenties Le Grand Pré – Langueux, Gardens – Marseille, Cirk'Eole
–Montigny-les-Metz, Arc en Cirque – Chambéry, Balthazar – Montpellier | Steun
Le Grand Pré, Langueux, Le Domaine de la Roche Jagu, Ploëzal, La Cie Attention
Fragile, Marseille, La Cascade, Bourg St Andéol, Cirque Gervais Klising, Emmaüs
22, Cie Les Choses de Rien, Le Cri de L'ormeau, Association Marée Haute, Le
Fourneau, Brest
www.galapiat-cirque.fr
Do 31 okt – 16.45u
Vr 1 nov – 16.00u
Za 2 nov – 20.30u
Locatie: Circustent Cie Galapiat (8)
± 100’ I € 10 I 6+
11
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
CIE SACéKRIPA \ FR
VU
© Alexis Doré
Een donkere ruimte en een duister figuur aan een tafel met enkele
alledaagse voorwerpen, dat zijn de ingrediënten van Vu. Etienne
Manceau brengt een duister, bijna griezelig figuur met een vleugje
humor. Deze mix van clown met meneer Griezel toont een ongewone
fascinatie voor alledaagse voorwerpen, zoals waterkokers en lepels.
Hij is kalm, heel kalm … tot het verhaal ontspoort en dan krijg je de
wrede waarheid door een voyeuristische kijk binnenin de mens … Een
voorstelling over de obsessies van het dagelijks leven, kleine obsessies
die je tot waanzin kunnen drijven … Alledaagse voorwerpen zullen nooit
meer alledaags zijn …
Cie Sacékripa brengt met Vu een mix van objectentheater,
miniatuurcircus en (onvrijwillige) clownerie. Je zag Cie Sacékripa al aan
het werk tijdens Theater op de Markt 2012 in Hasselt met Marée Basse.
Van & met Etienne Manceau | set design Sylvain Cousin | Scenografie Guillaume
Roudot | Productie Cie Sacékripa | Coproductie & residentie Pronomade(s)
en Haute Garonne, Centre National des Arts de la Rue / Le Samovar, Bagnolet /
Quelques p’Arts, Scène Rhône-Alpes | Residentie & steun CIRCa, Pôle National
des Arts du cirque, Auch / La Petite Piere, Jegun / l’Espace Catastrophe, Centre
International de Création des Arts du Cirque, Bruxelles / La Grainerie, Balma |
met steun van Le Lido, Centre Municipal des Arts du Cirque de Toulouse / l’Eté
de Vaour | Illustratie Etienne Saglio
www.sacekripa.com
Za 2 nov – 15.00u en 19.30u
Zo 3 nov – 15.15u
Locatie: dansstudio (6)
± 45’ I € 5 I 7+
13
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
CIE SIDE-SHOW \ BE
WONDERS \ PREMIÈRE
COPRODUCTIE THEATER OP DE MARKT
© Alexis Bertholet
Premièrevoorstelling van een nieuw Belgisch gezelschap, dat opgericht
is door circusartiest Quintijn Ketels (o.m. Hopla Circus en Complicités)
en scenografe/kostuumontwerpster Aline Breucker. Voor de creatie
van Wonders werken ze samen met het duo acrobaten: Elsa Bouchez
en Philippe Droz.
Wonders is een dwaaltocht in een onbestemde ruimte die inspeelt
op de nieuwsgierigheid en de verbeelding van de toeschouwer. De
confrontatie van circusacrobatie met scenografie en kostuums brengt
schijnbaar onmogelijke scènes in beeld. Wonders opent de poorten
naar een andere en intrigerende wereld. Cie Side-Show maakt een
circusvoorstelling waarin lichamen en decors samensmelten door
middel van acrobatie en machinerie uit het klassiek theater.
Een voorstelling over perceptie, over kijken als vraag en waarneming
als antwoord.
Concept & realisatie Aline Breucker, Quintijn Ketels | Met Aline Breucker,
Elsa Bouchez, Philippe Droz, Quintijn Ketels | Compositie Bart Vandewege |
Scenografie & kostuums Aline Breucker | Techniek & lichtcreatie Leonard
Clarys | Dramaturgie & advies regie Michel Bernard | Decor Andreas Ketels,
Quintijn Ketels | Assistente kostuumontwerp Leila Boukhalfa | Foto Alexis
Bertholet | Productie Side-Show vzw | Coproductie Theater op de Markt/
Dommelhof, Humorologie/Festival van de Verwondering, Espace Catastrophe/
Centre international de création des arts du cirque. | Met de steun van De
Vlaamse Gemeenschap, Circuscentrum, SACD, GC De Kriekelaar, Théàtre Marni
www.side-show.be
Do 31 okt – 19.00u
Vr 1 nov – 14.00u
Locatie: zwarte doos (4)
± 60’ I € 7 I 10+
15
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
Cirque AÏTAL \ FR/FIN
\ vlaamse PREMIÈRE
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
© Strates – Mario del Curto
Ver weg van de glitter en glamour van het circus komt dit verhaal
tot leven. Op het ritme van hun autoradio tonen Victor en Kati je het
circusleven als koppel. Roadtrips, auto’s, honden … Maar natuurlijk ook
liefde, werken, fysieke uitdagingen … Steeds op weg naar een nieuwe
show … Het ene moment in de glitter van de circusring, het andere
moment weer met beide voeten op de grond. Hoe gaan ze om met
de gevaren van hun circusleven, die in een handomdraai een carrière
en zelfs een leven kan beeïndigen? Hoe verdelen ze hun tijd en waar
vinden zij privacy in dit leven als straatartiest?
Pour le meilleur et pour le pire is een voorstelling zo somber als ze
stralend, grappig en ontroerend is. Tussen de indrukwekkende
Victor en de ranke Kati heerst een verrassende chemie, die niemand
onberoerd zal laten. Natuurlijk tonen ze hun specialiteit, hand-tot-hand
acrobatiek, maar ook balanceren, luchtstunts … komen aan bod.
Concept & met Kati Pikkarainen & Victor Cathala |Regie assistent Michel Cerda
| Muziek Helmut Nünning | Lichtontwerp Patrick Cathala | Kostuum Odile
Hautemulle | Constructie & scenografie Alexander Bügel | Circus consultant
Jani Nuutinen | geluid & electronica Andreas Neresheimer | Technici Patrick
Cathala, Simon Cathala, Pierre-Yves Dubois, Guillaume Pissembon | Administratie
Bérangère Gros | Met steun van the Ministère de la Culture et de la Communication
– Direction Générale de la Création Artistique, the Direction Régionale de l’Action
Culturelle Midi Pyrénées, the Conseil Régional Midi Pyrénées, and the ‘stage
music’ fund of the SACD | Coproductie the Scène Nationale d’Albi, the Théâtre
de Cusset, the Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Centre des arts du cirque de HauteNormandie, the Carré Magique Lannion Trégor – Pôle national des arts du cirque
in Brittany, the Théâtre de la Coupe d’Or – Scène conventionné de Rochefort,
Circuits – Scène conventionnée of Auch Gers Midi Pyrénées, the Théâtre de
l’Olivier Istres/Scènes et Cinés Ouest Provence, the Théâtre Vidy-Lausanne
www.cirque-aital.com
Do 31 okt – 20.45u
Vr 1 nov – 19.00u
Za 2 nov – 19.00u
Locatie: Circustent Cie Aïtal (9)
± 60’ I € 10 I 6+
17
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
© Nicolas Descôteaux
CIRQUE ALFONSE \ CAN
TIMBER
Als je Cirque Alfonse tekeer ziet gaan op traditionele folkmuziek,
dan ruik je bijna het vers gekapt dennenhout en het zweet van
houthakkers. Het jonge circusgezelschap komt uit het kleine, Canadese
houthakkersstadje Saint-Alphonse-Rodriguez en wordt duidelijk
geïnspireerd door deze roots. Voor hun acrobatische kunsten gebruiken
de circusartiesten materiaal dat ze op de familieboerderij en in het bos
vonden. De Timber–ervaring voelt en ruikt authentiek. De artiesten
laten je naar adem happen met hun ongelooflijke staaltjes acrobatie.
De muzikanten zorgen dan weer voor een feestelijke, energieke en
uitgelaten sfeer. De getalenteerde acrobaten en musici creëren een
kleurrijke, energieke scène en je bent getuige van epische staaltjes van
lenigheid en kracht. Timber kleurt buiten de lijntjes van het gewone
circus.
drie getalenteerde muzikanten op de scène. Samen brengen ze een
gedurfde en fascinerende mix van circus, humor en folklore.
Cirque Alfonse is een jong circusgezelschap uit Saint-AlphonseRodriquez, Quebec. De artiesten hebben over de hele wereld gewerkt
met gerenommeerde circusgezelschappen als Cirque du Soleil, Cirkus
Cirkör en Les 7 doigts de la main. De meesten studeerden af aan de
gerenommeerde Ecole nationale de cirque de Montréal, maar er
staan ook een professionele danser, een voormalig skikampioen en
Locatie: schouwburg (2)
± 110’ I € 15,00 I 6+
Acrobaten Antoine Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, Guillaume Saladin |
Dans Julie Carabinier Lépine | spel Alain Carabinier | Muziek Josianne Laporte,
David Simard, André Gagné | Concept regisseur Alain Francoeur | componist
David Boulanger | licht- & decorontwerper Nicolas Descôteaux | Foto Nicolas
Descôteaux
Cirque alfonse wishes to thank le conseil des arts et des lettres du québec for
their support on the creation and the touring of timber !
www.cirquealfonse.com
Do 31 okt - 20.30u
Vr 1 nov – 16.00u
19
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
LE CUBITUS DU MANCHOT \ FR
BALLET MANCHOT \ belgische première
© Damien Bossis
Mensen stappen de tent binnen: alle plaatsen zijn bezet. De gastheren
zijn ook al aanwezig, hoewel sommigen zich nog aan het voorbereiden
zijn. Net zoals in een cross fading gaan de beelden langzaam in elkaar over
en zo is de voorstelling al begonnen voor je het weet. Een rechtschapen
cynicus duikt plotseling op en moet kleur bekennen: de kleur van een
goedmoedige avond die omslaat in een ontspoorde avond. Een avond
waarop de tonen van een elektrische gitaar de spanning alsmaar
opdrijven, om op die manier de fysieke inspanningen van de artiesten als
schreeuwen van het lichaam te benadrukken. De hand-tot-hand acrobatie,
de wip, de banquine techniek en het Cyr-wiel zullen de werktuigen
van deze ongewone, gevoelige en scherpzinnige ambachtslui zijn.
Sterk aan deze groep is het feit dat de uitdagingen een krankzinnige
omvang aannemen en dat de clowns een decadente sfeer creëren, die je
doet duizelen en die je meeneemt in een draaikolk van emoties.
Multidisciplinaire circusvoorstelling met veel artiesten op scène. Een
wisselwerking tussen muzikanten en circusartiesten, opzwepende
choreografie, live geregisseerd door een ietwat bizar heerschap. Zijn taal
is lyrisch Frans maar de voorstelling is beeldend en muzikaal in overvloed
en zodanig universeel dat dit voor niemand een probleem zal zijn.
Acrobaten Cécile Berthomier, Fitou Jebejian, Pierre-Jean Bréaud, Johann
Candoré, Julien Monin, Janju Bonzon, Yann Grall, Julie Garnier, Charlie
Denat, Olivier Trapon | Muzikanten Cyril Gilibert, Justine Desprez, Kevin
Laval, Nolwenn Donnet Descartes, Claire Guillet | Kostuums Solenne Capmas |
scenografie Florent Bergal, Freddy Mazet, Momette, Etienne Roche | Techniek,
licht & regie Philippe Lawlor, Zélie Abadie, Maxime Leneyle, David Couillaud,
Ronan Rioual | Administratie Julie Potier, Camille Foucher
www.lecubitusdumanchot.fr/ballet.htm
Vr 1 nov – 20.30u
Za 2 nov – 17.00u
Zo 3 nov – 16.30u
Met dank aan
Scoutsrally Neerpelt
Locatie: Circustent Le Cubitus du Manchot (10)
± 80’ I € 10 I 8+
21
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
LES KRILATI \ FR
RACINES \ belgische première
© Stéfano BORGHI
De aanleiding voor deze voorstelling is een verhaal over verbanning. De
breuk met het geboorteland en de grote afwezigheid daarvan, maar
ook de aanpassing aan een nieuwe omgeving vormen de belangrijkste
thema’s van dit circustheater. Racines, dat is het verhaal van drie
mannen en een vrouw die zich hebben verzameld in de nabijheid van
een oude boom en die al slapend wachten op een mogelijk vertrek naar
een andere wereld. Racines, dat is een illusie, een lied over ballingschap,
een allegorie over eender welke vorm van doortocht. Racines is een
voorstelling die zich afspeelt op de grens van het bovennatuurlijke
en het dromerige en die even teder als wreed is. De verhoudingen
tussen man en vrouw, beurtelings opvliegend, wantrouwig, gunstig
of liefdevol, zijn de weerspiegeling van onze alledaagse, menselijke
relaties.
Bedreven in de circustechnieken verbindt Racines de poëzie van een
verhaal zonder woorden met een puur fysieke performance (de Chinese
mast, koordacrobatie, trapezeoefeningen, hand-tot-hand acrobatie,
evenwichtsoefeningen …).
artistiek concept Caroline Siméon | Mise en scène Les Krilati & Christophe
Gauzeran | Scenografie Rocco Le Flem | Muziek Cyriaque Bellot | set design
Rocco Le Flem, Pierre Garabiol, Céline Carraud & David Frier | Interpretatie
Caroline Siméon ou Paola Paradiso, Rocco Le Flem, Fred Escurat, Thibault Clerc,
Bruce Willis Premier & ses remplaçants | Techniek Sébastien Bichascle, Marc
Augustin-Viguier, Hélène Molliens
www.leskrilati.com
Za 2 nov – 19.00u
Zo 3 nov – 16.00u
Locatie: schouwburg (2)
± 80’ I € 10 I 8+
23
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
LOS GALINDOS \ ES
MAIURTA
De geur van gistferment begroet je zodra je de circusring van dit kleine
circus nadert. Betoverd door het welluidende vertoog van zijn metgezel
Sibelius, denkt een clown terug aan zijn vak en aan zijn ervaringen.
Onder de warmte van zijn circuslampen nodigt Maiurta je uit om het
stof, de emotie, de dapperheid en het gelach van het circus met hem
te delen.
© Jordi Bover
Deze voorstelling gaat door in een speciale tent: een yurt. De yurt ligt aan
de oorsprong, want hij vormt de habitat van de nomaden uit Mongolië
en Kazachstan. Maiurta brengt een eerbetoon aan de nomadenculturen
van onze voorouders en aan de kunst van de ambachten.
Muziek Marc Vila | clown Marcel Escolano | tekst Marcel Escolano | Muziek
Marc Vila | regie Bet Garrell | ruimtelijk ontwerp & scenografie Los Galindos
| Techniek Nathan Wallace | Kostuums Perturbado de Ponzoña | Accessoires
Txell Janot | Piste Antigua i Barbuda, Sebas Kifer i Txell Janot | lampen Helios
| licht Los Galindos | geluid Marc Vila | ontwerp yoert Raphaël Gacon Wenger
| Foto Jordi Bover | Video Jordi Teixidor | Grafisch ontwerp Jordi Santamaria
| Communicatie & distributie Txell Bosch | Productie Los Galindos | steun
l’institut Català de les Industries Culturals / Roca Umbert, Fàbrica de les Arts
/ Circ Cric
www.losgalindos.net
Vr 1 nov – 14.00u en 17.00u
Za 2 nov – 14.00u en 16.00u
Locatie: Yurt Los Galindos (11)
± 45’ I € 5 I 6+
25
Ticketvoorstellingen
27
© Lucia Herrera
© Luis Sartori do Vale
Programma ABC
KARL STETS \ DEN
CUERDO \ vlaamse première
Welkom in de wondere wereld van Karl Stets. Volgens deze artiest zijn er
duizenden manieren om creatief met touw te zijn. Een touwenbezweerder,
een temmer van knopen, en een beetje gaga op de koop toe: een man,
een koffer, drie touwen, negen muizenvallen. Met behulp van elementen
uit het circus, het manipuleren van voorwerpen en het marionettenspel
neemt Stets ons mee in een spektakel waarin de onbezonnenheid van
een clown wordt gecombineerd met de spanning van een horrorfilm. Op
zijn eigen clowneske manier laat deze Deen je lachen en huiveren tegelijk.
Karl Stets begon zijn circuscarrière als danser op de slappe koord en
heeft in de jaren daarna ontelbare spelletjes met touw ontwikkeld. Hij
studeerde in Kopenhagen aan de Academie voor Untamed Kreativety
en in Moskou aan de school van het staatscircus.
Artiest Karl Stets | concept Karl Stets | Licht creatie Yvan Tomassevic | Licht
regie Juan Ibanez | Muziek Trad Jan Johanson, Karl Stets | Diffusion LA LOGGIA
NUUA \ FIN
LENTO \ LAUREAAT CIRCUSNEXT 2012
\ belgische première
In een vreemd en hersenschimmig universum dat bezaaid is met
heliumballonnen, voeren twee artiesten een dialoog met elkaar en met
hun voorwerpen. Door voorwerpmanipulatie, jongleren, acrobatie en
fysiek theater te verbinden met vleugjes poppenkast en magie, is Lento
een onderzoek van risico, controle, obsessie en nostalgie.
Concept & met Olli Vuorinen, Luis Sartori do Vale | Licht design Jere Mönkkönen
| Muziek & geluid DESIGN Petteri Rajanti | extern advies Isak Lindberg |
Kostuums Anne Jämsä | Productie Cie Nuua | Co-productie WHS, Maison des
Jonglages | Steun Jeunes Talents du Cirque Europe, Circus Next, Subtopia,
Cirko, La Central del Circ, Les Migrateurs / associés pour les Arts du Cirque,
Le Maillon, Ilmapallokeskus, BELBAL, Finnish Circus Information Center,
Finnish Culture Foundation, Koneen Säätiö, Samuel Huberin Säätiö, Taiteen
Keskustoimikunta, Laureate of Circus Next 2012 / 2013
www.cienuua.com
Za 2 nov – 21.00u
Zo 3 nov – 17.00u
Za 2 nov – 19.00u
Zo 3 nov – 14.00u
Locatie: sporthal (7)
± 55’ I € 5,00 I 6+
Locatie: sporthal (7)
± 60’ I € 7 I 6+
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
© Milan Szypura
O ULTIMO MOMENTO \ POR/FR
CE QUI RESTE … \ belgische première
Deze voorstelling werd geïnspireerd door de novelle ‘Le marin perdu’
van Oliver Sacks, die ontleend werd aan het boek ‘L’homme qui prenait
sa femme pour un chapeau’. Een man zonder geheugen, voortdurend
wegzinkend in veranderende scènes zonder betekenis. Een man die
uitglijdt door de absurditeit van de gebeurtenissen. Een man die zich
de geur van een herinnering voor de geest probeert te halen. Een
man die de aanblik van zijn eigen schaduw vreest. Een man die zoekt
naar de betekenis van zijn bestaan: de lachwekkende hoop van een
gedesoriënteerde man. Twee mannen delen een territorium, ieder met
zijn eigen sterktes en zwaktes en met zijn eigen lichaam. De één lijkt
wel de weerspiegeling van de ander. Is dit werkelijk zo of gaat het hier
slechts om het product van de verbeelding van de twee mannen, van
onze verbeelding? Ce qui reste … treedt buiten de grenzen van de Chinese
mast. Op die manier worden dans, grondacrobatie, muziek en video met
elkaar verbonden en vullen ze elkaar op een harmonieuze manier aan.
De voorstelling Ce qui reste … kwam tot stand toen twee acrobaten elkaar
ontmoetten op de Chinese mast: Joao Paulo Dos Santos en Guillaume
Amaro. Uit deze ontmoeting ontstond het verlangen om hun meningen
met elkaar te confronteren, om hun mogelijkheden aan te tonen door ze
te bekijken met de nieuwe blik van de regisseur Olivier Antoine.
artistiek concept João Paulo Dos Santos | Mise en scène Olivier Antoine | Van
& met Guillaume Amaro, João Paulo Dos Santos | Geluid Marek Hunhap | Licht
Nicolas Le Clézio | Regie licht Alrik Reynaud | Kostuums Fanny Mandonnet |
Productie Flore Vitel | distributie Claire Perret | Co-productie Cirque Théâtre
d’Elbeuf – Centre des Arts du cirque de Haute Normandie L’Hippodrome
– Scène Nationale de Douai; Culturgest – Lisbonne, Portugal; L’équinoxe
– Scène Nationale de Châteauroux; La Verrerie – Pole National des Arts du
Cirque en région Languedoc-Roussillon; Teatro Municipal do Guarda, Portugal;
Fondazione TPE / Festival Teatro a Corte | Partners Ministère de la Culture et
de la Communication avec l’aide à la création pour le cirque de la Direction
Générale de la Création Artistique, l’aide à la production dramatique de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles en Ile de France | Residentiële
steun de O Espaço do Tempo – Montemor-O-Novo; L’Acert – Tondela; Le
Réseau des Équipements Culturels (QREN); Le Bateau feu – Scène Nationale de
Dunkerque; La Cascade – Maison des arts du Cirque et du Clown - Bourg-SaintAndéol; Scènes et Cinés ouest Provence / Théâtre de la Colonne – Miramas;
Académie Fratellini – Saint-Denis; Circadour – Ju-Bellock
www.oultimomomento.com
Do 31 okt – 16.30u
Vr 1 nov – 15.30u
Locatie sporthal (7)
± 45’ I € 7 I alle
29
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
PIETER & JAKOB AMPE/CAMPO \ BE
JAKE & PETE’S BIG RECONCILIATION ATTEMPT
FOR THE DISPUTES FROM THE PAST
© Phile_Deprez
Twee grote jongens met baarden, die elkaar in het gezicht schreeuwen
en niets liever doen dan elkaar in te kleine dozen proppen: dat zijn
de ingrediënten voor de speelse sfeer die de broers Ampe creëren.
De broers dansen, zingen, lopen en strijden, maar kunnen vooral niet
zonder elkaar. Bovendien is er nog iets wat hen bindt, en dat is hun
voorliefde voor droge humor. Hun uitgestreken gezichten en hun
ongecompliceerde omgang met het geldende dansdiscours zijn hun
grootste wapens. “Absurd, charmant, ontroerend: Jake & Pete is het
allemaal!” — volgens de jury van CircuitX.
Pieter en Jakob zijn broers en dat is meteen ook het vertrekpunt
voor deze voorstelling. Pieter is danser en choreograaf (Still Difficult
Duet, Still Standing You), Jakob studeerde af als stemtherapeut en is
zanger bij onder meer The Germans. Samen maken ze een woordeloze
voorstelling over hun broederband, waarbij ze gecoacht werden door
Alain Platel.
“Laverend tussen tegendraadse dans, cabaret en muziektheater tonen
de twee hoe broers elkaars kunsten blijven uitdagen, verscherpen én
koesteren.” — Els Van Steenberghe in Knack, 23 december 2011
Van & met Pieter Ampe en Jakob Ampe | Mentor Alain Platel | Scenografie
Jelle Clarisse | Techniek Piet Depoortere | Kostuums An Breugelmans | Creatie
baard Dian Vandecruys | Foto Phile Deprez | Productie CAMPO | Coproductie
Münchner Kammerspiele, Theaterfestival Spielart München, STUK
Deze voorstelling kwam tot stand in het kader van het internationale
mentorprogramma CONNECT CONNECT. Dit project werd mogelijk gemaakt met
de steun van de Europese Commissie.
Do 31 okt – 19.00u
Locatie: sporthal (7)
± 60’ I € 7 I 8+
31
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
© Kurt Demey
RODE BOOM & KURT DEMEY \ BE
IN DE LUCHT
Samen met zijn zus Kim, stuurt radiomaker Ronny Rocket de zender
Radio Rocket de lucht in. Kim heeft het kinderprogramma van Ronny
ingeschreven voor de wedstrijd ‘De Gouden Micro’. Om een plaats in de
finale te verzekeren, maakt Kim een afspraak met boswachter Ward
voor een educatief interview. Op weg naar de boswachter wordt Ronny
geconfronteerd met zijn jeugdvriendin Isabelle. Isabelle is als een sirène
die Ronny naar de klippen van de fantasie lokt. Als blijkt dat Isabelle
in gevaar is, kan Ronny haar roep niet weerstaan. Vanaf dat moment
duiken Ronny en zijn studiogasten in een surrealistisch en magisch
avontuur. In IN de LUCHT wordt Ronny Rocket heen en weer geslingerd
tussen realiteit en fantasie.
IN de LUCHT is een interactief sprookje waar de technieken van
goochelkunst gemengd worden met audiotechnieken zoals het radioguide-systeem (ontvangers en hoofdtelefoons) waardoor bomen
spreken, mensen zweven, objecten verdwijnen ... IN de LUCHT is een
voorstelling voor kinderen tussen de 6 - 10 jaar en hun ouders.
Regie Kurt Demey | Spel Annelien Vanheymbeeck, Philippe Liekens, Caroline
Liekens & Peter Michel | Audio Annelien Vanheymbeeck | Met steun van de
Vlaamse Overheid, Oerol en CC den Blank
www.rodeboom.be
Vr 1 nov – 11.00u, 12.00u, 14.00u en 15.00u
Za 2 nov – 11.00u, 12.00u, 14.00u en 15.00u
Locatie: Deze voorstelling is een wandeling door het park
waarbij toeschouwers een radio-guide dragen.
Verzamelen en vertrek aan Radio Forest (12)
± 75’ I € 5 I 6+
Met dank aan Musica
33
Programma ABC
Ticketvoorstellingen
SABINE MOLENAAR/SANDMAN \ NL
THAT’S IT
Een achtbaan van dromen en nachtmerries, van herinneringen en
associaties. Sabine Molenaar verleidt de toeschouwers stukje bij beetje.
Met elke beweging, met elk gebaar een beetje meer, totdat ze oog in
oog komen te staan met hun grootste angst: dat niets is wat het lijkt.
Molenaar liet zich inspireren door haar fascinatie voor dromen. Onze
intuïtieve manier van associëren en verwerken wanneer we dromen,
die haaks staat op het dagelijkse leven waarin we de neiging hebben
om lineair te denken, vormde het belangrijkste uitgangspunt van deze
danssolo.
Sabine Molenaar werkte reeds samen met choreografe Ann van den
Broek en Peeping Tom. That’s it is haar eerste solo onder de vlag van
haar eigen gezelschap Sandman. Zij was de grote revelatie tijdens de
jongste editie van het festival Theater aan Zee (Oostende).
Dans, Choreografie & Decor Sabine Molenaar | Dramaturgie Gina Serbànescu |
Muziek Emilian Gatsov | Productie Sandman | Geluid & Licht Filip Timmerman |
Dank aan Workspace Brussels, Festival CEMENT
Vr 1 nov – 21.00u
Locatie: sporthal (7)
± 45’ I € 5 I 12+
35
Programma ABC
gratis voorstellingen
© Emmanuel Navarro
cIE ENDOGèNE \ FR
CIE POL & FREDDIE & gab \ BE
COPRODUCTIE THEATER OP DE MARKT
MET STEUN VAN THEATER OP DE MARKT
In september 2011 realiseerden Céline Couronne (pottenbakster en
beeldend kunstenares) en Morgan Cosquer (jongleur) een kortfilm met
jonglerie, beweging en manipulatie van porseleinen objecten. Nu laten
ze zich als compagnie Endogène inspireren door hun kortfilm en brengen
ze hun collectief universum op het toneel. Wat je tijdens Theater op
de Markt kan zien, nodigt uit om te vluchten in een organische wereld
waarin alles wat je omringt, kwetsbaar is ...
Tijdens het festival wordt de installatie op bepaalde momenten voor
een klein publiek met een performance van de artiesten aangevuld.
Meer info over de performance en inschrijven hiervoor kan aan de balie.
Deze voorstelling werd geïnspireerd door het Belgische wereldrecord:
langste periode zonder regering en is dus heel erg Belgisch en heel erg
democratisch: het publiek kan stemmen en mee beslissen over vorm en
inhoud. Een knotsgekke circuscabaretvoorstelling waar alles mogelijk
is: van jongleren met servies, over tapdansen met skischoenen, tot een
duik van vier meter hoog in een zwembadje van dertig centimeter diep.
DIAPHANE \ installatie
Vr 1 nov – doorl. 14.30u – 17.30u en doorl. 19.00u – 21.15u
Za 2 nov – doorl. 14.30u – 17.30 en doorl. 19.00u – 21.15u
Zo 3 nov – doorl. 14.00u – 17.30u
LE CIRQUE DéMOCRATIQUE DE LA BELGIQUE
Van & met Sander De Cuyper, Bram Dobbelaere, Gab Bondewel | Productie
Pol & Freddy vzw | Coproducenten Humorologie, Mira Miro, Theater op de
Markt | Subsidiënt Vlaamse Gemeenschap (Circusdecreet) | Residenties Espace
Catastrophe, Circuscentrum, Latitude 50 | spelcoach Arlette Veys | advies Kurt
Demey
www.cirquedemocratique.be
Vr 1 nov – 15.00u
Locatie: L1 – L2 (5)
± 20’ I Gratis – inschrijven aan balie (1) I Alle
Beperkte publiekscapaciteit !
Locatie: atrium (3)
± 60’ I gratis I alle
37
Programma ABC
gratis voorstellingen
© Evelien kempeneers
© Carles Trevino
39
acapa \ NL
LEANDRE \ ES
COPRODUCTIE THEATER OP DE MARKT
Leandre is een clown ‘pur sang’ die zijn publiek telkens opnieuw
laat genieten. Geen enkele voorstelling verloopt volgens hetzelfde
scenario. Zijn grootste troef is zijn improvisatiespel. Hij speelt in op
gelaatsuitdrukkingen en bewegingen van toeschouwers. Het eerlijke
en oprechte spel zorgt ervoor dat Leandre veel van zijn publiek gedaan
krijgt. Chez Leandre is een echte aanrader voor de liefhebber van
straattheater.
Circusbos dommelhof
CHEZ LEANDRE
Zestien studenten uit het tweede jaar van de hogeschool voor
circuskunsten in Tilburg (ACAPA, FONTYS) maken ter gelegenheid van
het festival Theater op de Markt in een regie van professionele artiesten
(G.Bistaki en Tupperware Cie) een heus circustraject in het groen van
Dommelhof. Circus in openlucht door jong internationaal talent!
Met Tobias Baesch, Léo Boucher-Hardy,Stijn De Boeck, Aslak Gärtner, Jakobe
Geens, Roos Grieken, Axel Guérin, Camille Judic, Emma Laule, Amber Martin,
Fynn Neb, Zinnia Oberski, Winston Reynolds, Kert-Erhard Ridaste, Lida Sipila |
Concept & regie Sabina Scarlat & Nicanor de Elia
Creatie Leandre Ribera | Productie Cia.Leandre-Claire | Scenario Marta Linares
| Beeld Raquel Romero | Grafisch design Broccoli | In samenwerking met
Fest’arts Libourne
www.leandre.es
Do 31 okt – 16.00u
Vr 1 nov – 13.15u en 16.15u
Za 2 nov – 13.15u en 16.15u
Zo 3 nov – 15.00u
Locatie : Circusbos (15)
± 40’ I Gratis I Alle
Met dank aan Musica
Za 2 nov – 14.00u
Zo 3 nov – 14.30u
Locatie: atrium (3)
± 45’ I Gratis I Alle
circusateliers
vlaamse circusateliers te gast
Theater op de Markt laat niet enkel profs aan het werk. Ook jongeren
uit de Vlaamse circusateliers krijgen een podium. Deze circusateliers
zijn aangesloten bij het Vlaams Circuscentrum.
productiegroep ESAC stage
Locorotondo \ Herentals
(samenwerkingsverband tussen het Vlaams Circuscentrum en ESAC,
met een selectie van jongeren uit 5 verschillende circusateliers)
Twaalf spelers tussen tien en zeventien jaar brengen hun interpretatie
van het leven op een markt in 1900. Passanten, klanten, marktkramers,
straatjongens ... ze geven een vlotte circusvoorstelling flink doorspekt
met circustechnieken zoals diabolo, jongleren, luchtacrobatie, rola bola,
cigarbox en éénwieler.
Lopen, springen, rollen, dragen … Ze zijn niet tegen te houden.
Lichamen die elkaar ontmoeten en confronteren. De noodzaak om
samen te zijn en bij de groep te horen. De noodzaak om te doen wat
ze doen. 'Inévitable' is een creatie van en met de Vlaamse deelnemers
van de ESAC-stage voor jonge talenten. Succesvolle opener van het
twaalfde Jeugdcircusfestival tijdens de Gentse Feesten!
Splash Ca Marche
Regie & begeleiding Kris Hoeylaerts
www.locorotondo.be
Inévitable
Regie & begeleiding Sylvia Ubieta (ESAC) & Hanna Mampuys
Circusplaneet vzw \ Gent
Circolito \ Mechelen
Het vertrekpunt van de voorstelling is een begrafenis. Vanuit de
krachtige emoties die daaruit voortvloeien worden ontroerende
choreografieën en beelden gecreëerd. Geen circus met veel applaus,
toeters en bellen dus, maar wel circus waarvoor je een half uur muisstil
op het puntje van je stoel gaat zitten.
Regie Lotte Rosier | Begeleider Eline Vyncke | Techniek Matthias Vermael
Twee bendes op straat met elk hun individuele problemen. Ze willen
ontsnappen aan de realiteit, aan hun ouders. Er ontstaan spanningen
tussen de bendes maar uiteindelijk zijn het allemaal vrienden. De
jongeren voelen zich thuis in het straatje zonder eind, daar kunnen ze
zichzelf zijn. De Tocolosj-artiesten, acht jongens en twee meisjes, zijn
tussen veertien en zeventien jaar. Ze zijn allemaal al vier jaar of langer
leerling bij Circolito … ‘Straatje zonder eind’ is hun tweede voorstelling.
www.circuplaneet.be
Regie & begeleiding Tom Pyck & Greet Van Hilst
ObituariO
Tocolosj \ Straatje zonder eind
www.circolito.be
Cirkus in beweging \ Leuven
Kannibalen \ Zig Zag
ZigZag neemt je mee naar een familiefeest. Zoals het hoort op een goed
feest, wordt er gelachen en gedronken, gezongen en gefeest. Maar deze
familie is toch een beetje speciaal: we ontmoeten acrobaten en jongleurs,
koorddansers en een gekke goochelaar. Iedereen wil maar al te graag zijn
eigen kunsten tonen, maar daar zijn niet alle familieleden het mee eens.
De sfeer slaat om en aan het einde loopt het bijna uit de hand …
Regie Hanna Mampuys & Joost Geuens
www.cirkusinbeweging.be
In samenwerking met
het Vlaams Centrum voor Circuskunsten
41
circusateliers
En ook nog
openingsact
Circusplaneet vzw \ Gent
PiRaMiD
BERT & FRED \ BE
PiRaMiD is een groep kinderen, ouders en jongeren, de jongste is 5
de oudste is 48, die samen grote hoogtes bereiken met het bouwen
van menselijke piramides. Heel belangrijk daarbij is de samenwerking:
samenwerking tussen jong en oud, zwaar en licht, jongens en meisjes …
Sommigen staan onderaan de piramides en dat is zwaar labeur,
anderen staan in de top en moeten het gevaar trotseren en vertrouwen
hebben. Maar je kan ook naast de piramides staan om te beveiligen
en dan draag je veel verantwoordelijkheid. Mooi op de finaledag van
Theater op de Markt 2013!
Regie Matthias Vermael
MET STEUN VAN THEATER OP DE MARKT
Bert & Fred, of Bert Loenders en Frederique Snoeks, trappen Theater
op de Markt 2013 op gang. Dit succesvolle duo heeft dit jaar al heel wat
prijzen in de wacht gesleept. Op het 34-ste Festival Cirque de Demain in
Parijs hebben Bert & Fred maar liefst drie prijzen voor hun nummer op
de washington trapeze gekregen: de speciale prijs van de Jury, de prijs
van de stad Parijs, en de prijs van de Chinese Associatie van Acrobaten.
Cirque de Demain is een wereldberoemd festival en geselecteerd
worden voor deze wedstrijd is een bijzondere verdienste.
www.circusplaneet.be
Bert & Fred brengen spannende intermezzo’s tussen de verschillende
openingsspeeches. Hun komische en soms zelfs gevaarlijke acts
laten je op het puntje van je stoel zitten. Van een vallend mes, een
slingerende hamer tot een zweep, Bert & Fred stellen zich hierbij geen
vragen. Tijdens hun laatste act flirten ze met de zwaartekracht, en
wordt hun talent pas echt duidelijk.
www.bert-fred.com
Do 31 okt – 20.00u
Locatie: Circustent Cie Galapiat (8)
± 30’ I Gratis I Alle
PROGRAMMA IN DE TENT VAN DE CIRCUSATELIERS (locatie 13)
DATUMUURGEZELSCHAP
Vr 1 nov
14.30
Locorotondo (Herentals)
Vr 1 nov
17.30
Circusplaneet (Gent)
Za 2 nov
14.00
Cirkus in Beweging (Leuven)
Za 2 nov
17.00
productiegroep ESAC stage Zo 3 nov
14.00
Circolito (Mechelen) Zo 3 nov
17.00
Circusplaneet (Gent) tickets
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
In samenwerking met
het Vlaams Centrum voor Circuskunsten
DE VUURMEESTERS \ BE
circusinstallaties
Sfeervolle circusverlichting in en rond Provinciaal Domein Dommelhof
ter gelegenheid van de 8ste editie van circusfestival Theater op de
Markt.
Do 31 okt,
vr 1 nov
en za 2 nov
wanneer de avond valt …
43
En ook nog
FILM
Zebracinema brengt in het kader van Theater op de Markt
COMRADE KIM GOEs FLYING \ B/VK/KP
Nicholas Bonner / Anja Daelemans / Kim Gwang Hun — 2012 België / VK / NoordKorea — 81’ / met Pak Chung-Guk, Ri Yong-Ho, Kim Son-Nam e.a.
Kim Yong-Mi werkt in een Noord-Koreaanse steenkoolmijn. Haar grote
droom om een trapeze-artieste te worden, wordt gedwarsboomd door
de arrogante trapezester Pak Jang-Phil, die gelooft dat mijnwerkers
onder de grond thuishoren en niet in de lucht.
Comrade Kim Goes Flying is het resultaat van 6 jaar intensieve
samenwerking tussen gedreven Europese en Noord-Koreaanse film­
makers. Gedraaid op locatie in Noord-Korea met een volledige NoordKoreaanse cast én crew, verhuisde de film nadien naar België voor de
postproductie. Comrade Kim Goes Flying is een allesbehalve klassieke
Noord-Koreaanse film, maar de eerste échte Noord-Koreaanse girl
power-film.
Di 29 okt – 20.15u
Locatie: schouwburg (2)
± 81’ I € 6 I € 5 op vertoon van geldige studenten/
leerkrachtenkaart, 55+, groep +10 personen I 12+
MUZIEK
THE SLAMPAMPERS \ NL
The Slampampers combineren Jump & Jive, Doowop, Close Harmony
Singing en een verdwaalde Rap met tomeloze energie, onverwachte
comedy en liters zweet! De drie Slampampers zijn zowel uitstekende
muzikanten als geweldige komedianten. Ze hebben zich ontwikkeld
tot ervaren entertainers die spelen in zowel theaters als op festivals
en andere events, op straat en desnoods bij jou in de huiskamer. Een
'feelgood-show' waar je goeie zin van krijgt.
Do 31 okt – 22.15u
Locatie: atrium (3)
Gratis I Alle
STEFAAN DE WINTER \ BE
LA GRANDE BOîTE
De kleinste discotheek ter wereld, waar iedereen zijn beste beentje
voorzet om je de ‘time of your life’ te bezorgen. Welkom!
Vr 1 nov – vanaf 21.00u
Ciné Martiko CINEMA
In een unieke cinema op wielen kan je genieten van knotsgekke en
pakkende kortfilms. Ook de documentaire ‘Living Circus Treasures’
gemaakt door het Circuscentrum, zal je verrassen. In een reeks
filmportretten legt het Circuscentrum de getuigenissen van vijf boeiende
circusfamilies vast. Ontroerend, emotioneel en soms onwaarschijnlijk.
Laat je opslorpen in de wereld van de verrassende kortfilm.
Do 31 okt – 15.00u-18.00u & 19.30u-22.00u doorl.
Vr 1 nov, za 2 nov – 14.00u-18.00u & 19.30u-22.00u doorl.
zo 3 nov – 11.00u-18.00u doorl.
telkens op het uur en op het half uur
Locatie: woonwagen (17)
±12’ I Gratis I kortfilms 4+ / documentaire 12+
Locatie: foyer (1)
Gratis I Alle
TRISTAN KRUITHOF \ NL
KALIPOFOON
Van ontwerper Tristan Kruithof: exotische muziekjuweeltjes binnen
de vintage grammofonika; Rhumba Boogie, Exotische Blues, Mambo
Rockers, Cumbia en Calypso Honkers. Dansen mag!
za 2 nov – vanaf 22.00u
Locatie: atrium (3)
Gratis I Alle
45
Expo
Jan Castermans \ Be
Al enkele jaren werkt Theater op de Markt samen met de Hasseltse
fotograaf Jan Castermans om het theaterfestival te vertalen in unieke
sfeerbeelden. Ze gunnen je een blik achter de schermen of voeren
je mee naar de voorstellingen. Hoe dan ook weet hij de artistieke
eigenheid van elk gezelschap, van iedere artiest, op een bijzondere
wijze te vatten. Zijn foto’s, die soms slechts details prijsgeven, maken
je nieuwsgierig naar meer. Ze onthullen de sfeer van het moment, maar
geven niets prijs, behalve dan het gevoel dat je er zelf had willen bij zijn.
Do 31 okt, vr 1 nov, za 2 nov, zo 3 nov –
doorlopend
Locatie: foyer (1)
Gratis I Alle
Circo Ripopolo \ Be
Giallo – Azzuro
In de setting van hun café geeft het gezelschap Circo Ripopolo het
publiek een kijk op een geel blauwe wereld, de kleuren van hun circus.
Snapshots genomen on the road, altijd iets geel-blauw. Toevallig,
grappig en ontroerend.
Do 31 okt, vr 1 nov, za 2 nov, zo 3 nov –
vanaf 14.00u doorlopend
Locatie: Circo Ripopolo (16)
Gratis I Alle
internetcorner
In de foyer van Dommelhof kan je gratis surfen op het net in onze
internetcorner. Handig om foto’s te posten van Theater op de Markt
op je facebook- en twitterprofiel. Laat zeker een boodschap achter op
onze wall !
www.facebook.com/theateropdemarkt
http://twitter.com/TheaterodMarkt
www.flickr.com/theateropdemarkt
Do 31 okt, vr 1 nov, za 2 nov, zo 3 nov –
doorlopend
Locatie: foyer (1)
Gratis
WORKSHOP
Op zondag kan je een initiatiecursus circustechnieken volgen in het
sportcentrum van Dommelhof. Er is geen ervaring vereist. De plaatsen
zijn beperkt, dus schrijf je zo snel mogelijk in. Dit kan door een e-mail te
sturen naar [email protected]
Zo 3 nov
10.00u - 11.00u Kinderen jonger dan 12 jaar
11.00u - 12.00u Kinderen ouder dan 12 jaar
Minimumleeftijd van de deelnemers is 6 jaar.
Locatie: polyvalente sportzaal in de sporthal (7)
Gratis - aantal plaatsen is beperkt; inschrijven door een e-mail
aan [email protected] I 6+
47
12.00
13 .1 5
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.30
14.30
15.00
15.00
15.30
16.00
16.00
16.15
17.00
17.30
17.30
19.00
19.00
19.00
20.30
21.00
21.00
VOORSTELLING
IN de LUCHT (6+)
Rode Boom & Kurt Demey
IN de LUCHT (6+)
AcapaCircusbos
Jan CastermansExpo
Ciné MartikoLiving Circus Treasures
Cie Side-Show
Wonders (10+)
Los GalindosMaiurta (6+)
Rode Boom & Kurt Demey
IN de LUCHT (6+)
Circo RipopoloExpo Giallo/Azzuro
Cie Endogène
Diaphane
LocorotondoSplash Ca Marche
Cie Pol & Freddie & gabLe cirque démocratique …
Rode Boom & Kurt Demey
IN de LUCHT (6+)
O Ultimo MomentoCe qui reste …
Cirque AlfonseTimber (6+)
Cie GalapiatRisque Zéro (6+)
AcapaCircusbos
Los GalindosMaiurta (6+)
CircusplaneetObituariO
VuurmeestersCircusinstallaties
Cirque AïtalPour le meilleur … (6+)
Cie CirconcentriqueRespire (5+)
Cie Endogène
Diaphane
Le Cubitus du ManchotBallet Manchot (8+)
Stefaan De WinterLa Grande Boîte
Sabine Molenaar/SandmanThat’s it (12+)
UURGezelschap
11.00
Rode Boom & Kurt Demey
vrijdag 01/11
UURGezelschap
VOORSTELLING
14.00
Jan CastermansExpo
14.00
Circo RipopoloExpo Giallo/Azzuro
15.00
Ciné MartikoLiving Circus Treasures
16.00
AcapaCircusbos
16.30
O Ultimo MomentoCe qui reste …
16.45
Cie GalapiatRisque Zéro (6+)
17.30
De VuurmeestersCircusinstallaties
19.00
Pieter & Jakob Ampe/Campo Jake & Pete’s big … (8+)
19.00
Cie Side-Show
Wonders (10+)
20.00
Bert & FredOpeningsact
20.30
Cirque AlfonseTimber (6+)
20.45
Cirque AïtalPour le meilleur … (6+)
22.15de SlampampersConcert
donderdag 31/10
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
40’
gratis
park (15)
doorl. gratis
foyer (1)
doorl.
gratis
woonwagen (17)
60’
€ 7,00
zwarte doos (4)
45’
€ 5,00
yurt Los Galindos (11)
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
doorl.
gratisCirco Ripopolo (16)
20’
gratisL1 – L2 (5)
30’
gratis
circustent (13)
60’
gratis
atrium (3)
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
45’
€ 7,00
sporthal (7)
110’
€ 15,00
schouwburg (2)
100’
€ 10,00
circustent Cie Galapiat (8)
40’
gratis
park (15)
45’
€ 5,00
yurt Los Galindos (11)
30’ gratis
circustent (13)
doorl.gratis park
60’
€ 10,00
circustent Cirque Aïtal (9)
55’
€ 7,00
cc Palethe Overpelt (14)
20’
gratisL1 – L2 (5)
80’
€ 10,00
circustent Le Cubitus du Manchot (10)
80’
gratis
foyer (1)
45’
€ 5,00
sporthal (7)
DUURTICKETSLOCATIE
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
DUURTICKETSLOCATIE
doorl.
gratis
foyer (1)
doorl.
gratisCirco Ripopolo (16)
doorl.
gratis
woonwagen (17)
40’
gratis
park (15)
45’
€ 7,00
sporthal (7)
100’
€ 10,00
circustent Cie Galapiat (8)
doorl.gratis park
60’
€ 7,00
sporthal (7)
60’
€ 7,00
zwarte doos (4)
30’
gratis
circustent Cie Galapiat (8)
110’
€ 15,00
schouwburg (2)
60’
€ 10,00
circustent Cirque Aïtal (9)
60’
gratis
atrium (3)
UURGezelschap
VOORSTELLING
DUURTICKETSLOCATIE
20.15ZebracinemaComrad Kim Goes Flying (12+) 81’
€ 6
schouwburg (2)
dinsdag 29/10
32
38
46
44
14
24
32
46
36
40
37
32
28
18
10
38
24
40
43
16
9
36
20
45
34
P.
32
P.
46
46
44
38
28
10
43
30
14
43
18
16
45
P.
44
uurschema’s
49
19.00
19.30
20.30
20.30
21.00
22.00
Cie Endogène
Diaphane
Cie SacékripaVu
Cie BakéliteBraquage (8+)
Cie GalapiatRisque Zéro (6+)
Karl StetsCuerdo (6+)
Tristan Kruithof
Kalipofoon
UURGezelschap
VOORSTELLING
11.00
Ciné MartikoLiving Circus Treasures
13.30
Cie BakéliteBraquage (8+)
14.00
NUUALento (6+)
14.00
Jan CastermansExpo
14.00
CircolitoTocolosj \ Straatje…
14.00
Circo RipopoloExpo Giallo/Azzuro
14.00
Cie Endogène
Diaphane
14.30
LeandreChez Leandre
15 .1 5
Cie SacékripaVu (7+)
15.00
AcapaCircusbos
16.00
Les KrilatiRacines (8+)
16.30
Le Cubitus du ManchotBallet Manchot (8+)
17.00
Karl StetsCuerdo (6+)
17.00
CircusplaneetPiRaMiD
17.30
Cie BakéliteBraquage (8+)
zondag 03/11
gratisL1 – L2 (5)
€ 5,00
dansstudio (6)
€ 7,00
zwarte doos (4)
€ 10,00
circustent Cie Galapiat (8)
€ 5,00
sporthal (7)
gratis
atrium (3)
36
8
12
10
26
45
DUURTICKETSLOCATIE
P.
doorl.
gratis
woonwagen (17)
44
50’
€ 7,00
zwarte doos (4)
8
60’
€ 7,00
sporthal (7)
27
doorl. gratis
foyer (1)
46
30’
gratis
circustent (13)41
doorl.
gratisCirco Ripopolo (16)
46
20’
gratisL1 – L2 (5)
36
45’
gratis
atrium (3)
39
45’
€ 5,00
dansstudio (6)
12
40’
gratis
park (15)
38
80’
€ 10,00
schouwburg (2)
22
80’
€ 10,00
circustent Le Cubitus du Manchot (10) 20
55’
€ 5,00
sporthal (7)
26
30’ gratis
circustent (13)
42
50’
€ 7,00
zwarte doos (4)
12
20’
45’
50’
100’
55’
2 x 45’
UURGezelschap
VOORSTELLING
DUURTICKETSLOCATIE
P.
11.00
Rode Boom & Kurt Demey
IN de LUCHT (6+)
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
32
12.00
Rode Boom & Kurt Demey
IN de LUCHT (6+)
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
32
13 .1 5
AcapaCircusbos
40’
gratis
park (15)
38
14.00
LeandreChez Leandre
45’
gratis
atrium (3)
39
14.00
Jan CastermansExpo
doorl. gratis
foyer (1)
46
14.00
Ciné MartikoLiving Circus Treasures
doorl.
gratis
woonwagen (17)
44
14.00
Los GalindosMaiurta (6+)
45’
€ 5,00
yurt Los Galindos (11)
24
14.00
Cirkus in Beweging
Kannibalen \ Zig Zag
30’ gratis
circustent (13)
40
14.00
Rode Boom & Kurt Demey
IN de LUCHT (6+)
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
32
14.00
Circo RipopoloExpo Giallo/Azzuro
doorl.
gratisCirco Ripopolo (16)
46
14.30
Cie Endogène
Diaphane
20’
gratisL1 – L2 (5)
36
15.00
Rode Boom & Kurt Demey
IN de LUCHT (6+)
75’
€ 5,00
park Radio Forest (12)
32
15.00
Cie SacékripaVu (7+)
45’
€ 5,00
dansstudio (6)
12
16.00
Cie BakéliteBraquage (8+)
50’
€ 7,00
zwarte doos (4)
8
16.00
Los GalindosMaiurta (6+)
45’
€ 5,00
yurt Los Galindos (11)
24
16.15
AcapaCircusbos
40’
gratis
park (15)
38
17.00
Le Cubitus du ManchotBallet Manchot (8+)
80’
€ 10,00
circustent Le Cubitus du Manchot (10) 20
17.00
Productiegroep ESAC stageInévitable
30’
gratis
circustent (13)41
17.30
VuurmeestersCircusinstallatiesdoorl. gratis
park43
19.00
Les KrilatiRacines (8+)
80’
€ 10,00
schouwburg (2)
22
19.00
Cirque AïtalPour le meilleur … (6+)
60’
€ 10,00
circustent Cirque Aïtal (9)
16
19.00
NUUALento (6+)
60’
€ 7,00
sporthal (7)
27
zaterdag 02/11
uurschema’s
51
festival locaties
1Infobalie / Foyer
2schouwburg
3atrium
4
zwarte doos
5
L1 – L2
6Dansstudio
7Sporthal
8
Circustent Cie Galapiat
9
Circustent Cie Aïtal
10
Circustent Le Cubitus du Manchot
11Yurt Los Galindos
12Radio Forest
13
Circustent Ateliers
14
CC Palethe Overpelt
15
Circusbos (oorsprong)
16
Circo Ripopolo
17
Woonwagen Ciné Martiko