Presentatie Maatje

Commentaren

Transcriptie

Presentatie Maatje
Maatje voor nierpatiënten
Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel,
voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg
15 januari 2016
1e aanzet tot pilot project
• Prijsvraag uitgeschreven rondom
zelfmanagement; maatjesproject 1 van de 3
winnende ideeën
• Initiatiefnemer
Nierpatiënten Vereniging Nederland
• Uitvoerder pilotproject
Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
• Subsidie verstrekker
Nierstichting Nederland
2
Oorspronkelijk doel project
Het bieden van steun, begeleiding en
informatie aan nierpatiënten in de predialyse
fase die geen of een niet goed functionerend
sociaal netwerk hebben.
Dit door de inzet van ervaringsdeskundige
maatjes.
Organisatie samenwerkingsstructuur
• Stuurgroep formeren
1.Lokale nierpatiënten vereniging
2.Lokale dialysecentrum
3.Lokale informele zorg organisatie
• Coördinatie rol stuurgroep
• Financiën
Maatjes
•
•
•
•
•
Ervaringsdeskundige maatjes werven
Intake maatjes
Trainen maatjes
Intervisie
Janos vertelt
Nierpatiënten
• Doorverwijzen nierpatiënten door
medewerkers dialysecentra
• Eigen initiatief
• Intake
• Koppeling en begeleiding
Dialysecentrum
• Interne processen aanpassen
• Alle polikliniek medewerkers nefrologie op
de hoogte van aanbod
• Bewustwording aanbod doen in alle fases
Informele Zorg
•
•
•
•
Coördinator leveren
Evt. interne processen aanpassen
Zorgen voor scholing maatjes / intervisie
Intake en begeleiding maatjes /
nierpatiënten
• Koppelen
• Intervisie
Wat is er ontwikkelt voor landelijk
gebruik
• Flyer
• website
www.maatjevoornierpatient.nl
• Handleiding (+ diverse formulieren)
www.maatjevoornierpatient.nl