Pour toute la famille Voor het hele gezin For al

Commentaren

Transcriptie

Pour toute la famille Voor het hele gezin For al
Pour les enfants
Un atelier d’origami, des concours de dessins, un cahier
d’activités à emporter à la maison, des maquilleuses ou
un puzzle géant européen: chaque enfant y trouvera son
bonheur!
Kinderparadijs
Klezmic Zirkus
Cramique
Formé à l’occasion des Nuits Nomades 2006, Klezmic
Zirkus a mis au point, grâce au laboratoire de la scène,
la recette de la vitamine K. Un cocktail de musique festive,
de transe lyrique et d’énergie jubilatoire, concentré en
un quintet explosif.
Croisement improbable d’orphéon champêtre, de combo
créole, de modèle réduit de big band – et de bien d’autres
choses encore – Cramique a été créé en 1996 par d’exmembres de l’orchestre Combo Belge, créateur de l’indicatif
de l’émission Strip-Tease.
De spraakmakende klezmergroep Klezmic Zirkus werd
opgericht tijdens de Nomadic Nights 2006 en heeft ondertussen, met het podium als creatief laboratorium, al
het debuutalbum “Vitamine K” uitgebracht. Een cocktail
van feestelijke muziek, meeslepend lyrisme en uitbundige
vrolijkheid.
De groep Cramique is een onwaarschijnlijke kruising
tussen een boerenfanfare, een creools combo-orkest, een
miniatuurversie van een Big Band en wat al niet meer.
Cramique werd in 1996 opgericht door voormalige leden
van het orkest Combo Belge (dat de herkenningsmelodie
van het tv-programma Strip-Tease heeft gemaakt).
Formed during the Nomadic Nights in 2006, Klezmic Zirkus
has used the laboratory of the stage to perfect the vitamin
K formula. A cocktail of festive music, lyrical trance and exhilarating energy, concentrated within an explosive quintet.
An unlikely cross between a country band, Creole combo, a scaled-down big band and plenty of other things,
Cramique was created in 1996 by former members of the
Combo Belge orchestra, creator of the theme tune for the
programme Strip Tease.
Kubikels
Deux savants décalés réalisent des expériences insolites
dans leur labo ambulant. Ils vous transporteront dans les
recoins inexplorés de la science, mêlant mentalisme et
étrangetés visuelles.
Twee dolgedraaide wetenschappers die in hun reizend
laboratorium wel heel erg ongewone experimenten doen.
Hun show is een mix van psychologische trucjes en visuele
verrassingen, waardoor er voor u nieuwe wetenschappelijke deuren zullen opengaan.
Two crazy scientists will carry out strange experiments in
their travelling laboratory. They will transport you to the
unexplored recesses of science, mixing mentalism and
visual oddities.
Kinderen zullen hun geluk niet op kunnen met een origamiworkshop waar ze de kunst van het papiervouwen leren,
tekenwedstrijden, een spelletjesboek dat mee naar huis mag
en een gigantische Europa-puzzel! Peuters en kleuters kunnen zich bovendien laten schminken.
And for the children…
An origami workshop providing an introduction to the art of
paper folding, drawing competitions, an activities book to
take home, face-painting for the little ones and a gigantic
European puzzle. There will be something for everyone!
Pour toute la famille
Pour célébrer le 5e anniversaire de l’élargissement le plus
important de l’UE, faites-vous photographier à l’intérieur d’une
Trabant.
Envoyez gratuitement des cartes postales dans toute l’Europe.
Descendez en tyrolienne le long de la façade du Comité,
et testez votre agilité sur le pont de cordes!
Voor het hele gezin
Om te vieren dat nu al weer vijf jaar terug de grootste
uitbreiding van de Europese Unie heeft plaatsgevonden,
kunt u zich als gezin laten fotograferen in een Trabant.
U mag gratis ansichtkaarten versturen naar familie en vrienden
overal in Europa, u kunt de voorgevel van het EESC-gebouw
afdalen met een touw en op de zesde verdieping in een touwbrug uitvinden hoe lenig u (nog) bent.
For all the family
To celebrate the fifth anniversary of the EU’s biggest enlargement, have your photograph taken inside a Trabant.
Send postcards free of charge to your friends and family
throughout Europe. Slide down a zip-line in front of the
Committee building and test your agility on the sixth floor
rope bridge!
Welcome to the EESC!
This year, the Open Day of the European Economic and
Social Committee will take place against a particular backdrop for Europe. In a few weeks time, new MEPs will be
elected to the European Parliament. As the Committee is
an open forum for debate, we invite you to share with us
your vision of Europe, your ideas, your hopes and your fears.
The Open Days, which are full of festive and cultural
activities, are also an opportunity for us to exchange our
ideas and proposals. Here’s to an entertaining, enriching
and constructive day!
Welcome to the EESC
Welkom in het EESC!
De Opendeurdag van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (EESC) speelt zich dit jaar af tegen de achtergrond
van de verkiezingen voor het Europees Parlement die
over een paar weken zullen worden gehouden. Het EESC
is een discussieforum en daarom zouden wij graag van u
willen horen wat úw kijk op Europa is, wat úw idealen en
verwachtingen zijn en waar ú bang voor bent als u denkt
aan de toekomst. De Opendeurdag staat in het teken van
amusement en cultuur, maar is ook een gelegenheid om
ideeën en suggesties te delen. Laten we er een leuke dag van
maken, maar ook een dag waar we allemaal wat van
opsteken en een constructieve dag voor Europa.
www.eesc.europa.eu
Saturday 9 May 2009, from 10 a.m. to 6 p.m.
99 rue Belliard - 1040 Brussels
www.eesc.europa.eu
www.eesc.europa.eu
mme
re progra
t
o
v
e
it
v
z
ramma
Découvre
l uw prog e now
e
n
s
k
e
Ontd
ramm
your prog
Discover
at the European Economic and Social Committee
Open Day
Zaterdag 9 mei 2009, van 10 tot 18 uur.
Belliardstraat 99 - 1040 Brussel
www.eesc.europa.eu
bij het Europees Economisch en Sociaal Comité
Opendeurdag
Samedi 9 mai 2009, de 10 à 18 heures.
Rue Belliard 99 - 1040 Bruxelles
www.eesc.europa.eu
au Comité économique et social européen
Journée portes ouvertes
Welkom in het EESC!
Bienvenue au Comité!
Cette année, la Journée portes ouvertes du Comité économique et social européen se déroulera dans un contexte
particulier pour l’Europe. Dans quelques semaines, vous
élirez, en effet, de nouveaux députés européens au
Parlement. Le Comité étant un lieu ouvert au débat, nous
vous invitons en cette journée à venir partager avec nous
votre vision de l’Europe, vos idéaux, vos espoirs et vos
craintes. Car les journées portes ouvertes, pleines d’activités festives et culturelles, sont aussi l’occasion pour nous
tous d’échanger nos idées et propositions. Que cette journée soit divertissante, enrichissante et constructive!
Rue Belliard 99 — 1040 Bruxelles | Belliardstraat 99 — 1040 Brussel
Bienvenue au CESE !
Op ontdekkingstocht in Europa!
Hoe kunt u Europa ontdekken? Door mee te praten in
een groots opgezet debat over Europese vraagstukken waaraan wordt deelgenomen door meerdere Europese steden
en waarvoor wordt samengewerkt met de Internationale
Europese Beweging.
Ook kunt u in het EESC-gebouw de “Sterrenbaan” van de
stichting Ryckevelde volgen: u doet dan informatie op over
de uitbreiding van de Europese Unie, de komende Europese
verkiezingen en de euro, en verzamelt onderweg sterren die
u bij aankomst kunt inruilen voor een welverdiende prijs.
Verder kunt u een test doen om te kijken hoeveel u afweet
van de komende Europese verkiezingen en de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. En daar blijft het niet bij: nu de
campagne voor de Europese verkiezingen volop aan de gang
is, krijgt u de kans om een briefje aan onze Boom van Kennis
te hangen met daarop uw ideeën en suggesties voor Europa.
Op ontdekkingstocht in het EESC!
Découvrez l’Europe!
Participez à un grand débat sur les questions européennes,
en liaison avec plusieurs villes européennes et en collaboration avec le Mouvement européen international.
Hoe kunt u het EESC ontdekken? Door te luisteren naar
EESC-leden die u op deze Open Dag een rondleiding zullen
geven en over hun ervaringen in het EESC zulllen vertellen.
Ook kunt u meer te weten komen over de activiteiten van
de verschillenden groepen en afdelingen van het EESC en
over het werk van de diverse in het EESC vertegenwoordigde organisaties.
Discover Europe!
Take part in a major debate on European issues, in conjunction with several European cities and in cooperation with the
international European Movement.
Test your knowledge of the upcoming elections and the new
EU Member States. With the campaign for the European elections now under way, write down your ideas and proposals
for Europe and attach them to the branches of the ideas tree.
Testez également vos connaissances sur les élections à venir
et les nouveaux pays membres de l’UE. Et en ces temps de
campagne électorale, notez vos idées et propositions pour
l’Europe et attachez-les aux branches de l’arbre à idées.
Visit the Committee and take up the challenge of the “journey
of the stars”, an idea put forward by the Ryckevelde foundation. As you gather information on the enlargement of the
European Union, the elections or the Euro, collect stars and
win prizes at the end.
Visitez le Comité et relevez les défis du « Parcours d’étoiles »
proposé par la fondation Ryckevelde. En glanant des
informations sur l’élargissement de l’Union européenne, les
élections ou l’euro, collectionnez les étoiles et gagnez des
prix à l’arrivée.
Débat sur l’Europe | Debat over Europese
vraagstukken | Debate over Europe
Découvrez le Comité!
Discover the Committee!
Les membres du CESE, guides d’un jour, vous accueilleront
durant la journée et vous feront part de leurs expériences.
Découvrez également les activités des différents groupes
et sections constituant le CESE ainsi que le travail des
organisations représentées par la Comité.
14: 0
0
JDE 6
2
EESC members, your guides on the day, will welcome
you and share their experiences. Discover the activities of
the various groups and sections which make up the EESC
as well as the work of the organisations represented by
the Committee.
www.eesc.europa.eu
Welcome to the EESC!
This year, the Open Day of the European Economic and
Social Committee will take place against a particular backdrop for Europe. In a few weeks time, new MEPs will be
elected to the European Parliament. As the Committee is
an open forum for debate, we invite you to share with us
your vision of Europe, your ideas, your hopes and your fears.
The Open Days, which are full of festive and cultural
activities, are also an opportunity for us to exchange our
ideas and proposals. Here’s to an entertaining, enriching
and constructive day!
Welcome to the EESC
Saturday 9 May 2009, from 10 a.m. to 6 p.m.
99 rue Belliard - 1040 Brussels
www.eesc.europa.eu
mme
re progra
z vite vot
a
Découvre
rogramm
nel uw p
ow
Ontdek s
ramme n
your prog
Discover
at the European Economic and Social Committee
Open Day
Zaterdag 9 mei 2009, van 10 tot 18 uur.
Belliardstraat 99 - 1040 Brussel
www.eesc.europa.eu
bij het Europees Economisch en Sociaal Comité
Opendeurdag
Welkom in het EESC!
De Opendeurdag van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (EESC) speelt zich dit jaar af tegen de achtergrond
van de verkiezingen voor het Europees Parlement die
over een paar weken zullen worden gehouden. Het EESC
is een discussieforum en daarom zouden wij graag van u
willen horen wat úw kijk op Europa is, wat úw idealen en
verwachtingen zijn en waar ú bang voor bent als u denkt
aan de toekomst. De Opendeurdag staat in het teken van
amusement en cultuur, maar is ook een gelegenheid om
ideeën en suggesties te delen. Laten we er een leuke dag van
maken, maar ook een dag waar we allemaal wat van
opsteken en een constructieve dag voor Europa.
www.eesc.europa.eu
Samedi 9 mai 2009, de 10 à 18 heures.
Rue Belliard 99 - 1040 Bruxelles
www.eesc.europa.eu
au Comité économique et social européen
Journée portes ouvertes
Welkom in het EESC!
Bienvenue au Comité!
Cette année, la Journée portes ouvertes du Comité économique et social européen se déroulera dans un contexte
particulier pour l’Europe. Dans quelques semaines, vous
élirez, en effet, de nouveaux députés européens au
Parlement. Le Comité étant un lieu ouvert au débat, nous
vous invitons en cette journée à venir partager avec nous
votre vision de l’Europe, vos idéaux, vos espoirs et vos
craintes. Car les journées portes ouvertes, pleines d’activités festives et culturelles, sont aussi l’occasion pour nous
tous d’échanger nos idées et propositions. Que cette journée soit divertissante, enrichissante et constructive!
Rue Belliard 99 — 1040 Bruxelles | Belliardstraat 99 — 1040 Brussel
Bienvenue au CESE !
Op ontdekkingstocht in Europa!
Hoe kunt u Europa ontdekken? Door mee te praten in
een groots opgezet debat over Europese vraagstukken waaraan wordt deelgenomen door meerdere Europese steden
en waarvoor wordt samengewerkt met de Internationale
Europese Beweging.
Ook kunt u in het EESC-gebouw de “Sterrenbaan” van de
stichting Ryckevelde volgen: u doet dan informatie op over
de uitbreiding van de Europese Unie, de komende Europese
verkiezingen en de euro, en verzamelt onderweg sterren die
u bij aankomst kunt inruilen voor een welverdiende prijs.
Verder kunt u een test doen om te kijken hoeveel u afweet
van de komende Europese verkiezingen en de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. En daar blijft het niet bij: nu de
campagne voor de Europese verkiezingen volop aan de gang
is, krijgt u de kans om een briefje aan onze Boom van Kennis
te hangen met daarop uw ideeën en suggesties voor Europa.
Op ontdekkingstocht in het EESC!
Découvrez l’Europe!
Participez à un grand débat sur les questions européennes,
en liaison avec plusieurs villes européennes et en collaboration avec le Mouvement européen international.
Visitez le Comité et relevez les défis du « Parcours d’étoiles »
proposé par la fondation Ryckevelde. En glanant des
informations sur l’élargissement de l’Union européenne, les
élections ou l’euro, collectionnez les étoiles et gagnez des
prix à l’arrivée.
Hoe kunt u het EESC ontdekken? Door te luisteren naar
EESC-leden die u op deze Open Dag een rondleiding zullen
geven en over hun ervaringen in het EESC zulllen vertellen.
Ook kunt u meer te weten komen over de activiteiten van
de verschillenden groepen en afdelingen van het EESC en
over het werk van de diverse in het EESC vertegenwoordigde organisaties.
Débat sur l’Europe | Debat over Europese
vraagstukken | Debate over Europe
Testez également vos connaissances sur les élections à venir
et les nouveaux pays membres de l’UE. Et en ces temps de
campagne électorale, notez vos idées et propositions pour
l’Europe et attachez-les aux branches de l’arbre à idées.
Take part in a major debate on European issues, in conjunction with several European cities and in cooperation with the
international European Movement.
Visit the Committee and take up the challenge of the “journey
of the stars”, an idea put forward by the Ryckevelde foundation. As you gather information on the enlargement of the
European Union, the elections or the Euro, collect stars and
win prizes at the end.
Test your knowledge of the upcoming elections and the new
EU Member States. With the campaign for the European elections now under way, write down your ideas and proposals
for Europe and attach them to the branches of the ideas tree.
Découvrez le Comité!
Les membres du CESE, guides d’un jour, vous accueilleront
durant la journée et vous feront part de leurs expériences.
Découvrez également les activités des différents groupes
et sections constituant le CESE ainsi que le travail des
organisations représentées par la Comité.
Discover Europe!
Discover the Committee!
14:00
JDE 6
2
EESC members, your guides on the day, will welcome
you and share their experiences. Discover the activities of
the various groups and sections which make up the EESC
as well as the work of the organisations represented by
the Committee.

Vergelijkbare documenten

PORTES OUVERTES OPENDEURDAG OPEN DAY Bienvenue au

PORTES OUVERTES OPENDEURDAG OPEN DAY Bienvenue au Les membres du CESE, guides d’un jour, vous accueilleront durant la journée et vous feront part de leurs expériences. Découvrez également les activités des différents groupes et sections constituan...

Nadere informatie