Besparingstip: Spuittechniek met minder overspray (HVLP)

Commentaren

Transcriptie

Besparingstip: Spuittechniek met minder overspray (HVLP)
Spuittechniek met minder overspray (HVLP)
Bekijk deze tip online: http://www.duurzaammkb.nl/tips/tip/231
Beschrijving
High Volume Low Pressure (HVLP) is gebaseerd op het spuiten van verf onder lage druk (0,3 tot 0,7 bar)
met een groot volume lucht. Door de lage druk, 5 tot 10 maal lager dan bij conventioneel spuiten,
ontstaat minder verneveling en minder terugslag van verf. Het aanbrengrendement (55 tot 80%) is hoger
dan bij conventioneel pneumatisch spuiten (30 tot 60%).
Kies voor een bovenbekerpistool. Een bovenbekerpistool kan in tegenstelling tot een onderbekerpistool
helemaal leeggespoten worden.
Toepasbaarheid
Bij het overschakelen op een HVLP-pistool moet er rekening mee gehouden worden dat de volgende
aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn:
1. Aanpassen van de compressor en de persluchtleidingen aan het hoge luchtdebiet;
2. Aanpassen van de spuittechniek / opleiding van de spuiter.
HVLP-spuiten met bovenbeker is toepasbaar in alle spuitinrichtingen.
Verfmateriaal dat met een HVLP-pistool is gespoten kan na droging een lichte spuitstructuur hebben. Bij
grondmaterialen is dit geen probleem, daar deze na droging veelal worden geschuurd, doch bij aflak kan
dit een bezwaar zijn.
Milieu aspecten
1. Een HLVP-spuitpistool heeft een veel gunstiger aanbrengrendement dan conventionele pistolen.
Een HVLP-spuit met bovenbeker gebruikt 10-20% minder verf.
2. Minder verfafval (zoals filters, verfblikken en verfresten) door minder van de overspray.
3. Indien gewerkt wordt met solventhoudende verven of lakken, vermindert de luchtverontreiniging,
want er komen minder oplosmiddelen vrij vanwege het gereduceerde verfverbruik.
Financiële aspecten
De kosten van HVLP-spuiten zijn afhankelijk van het type spuit en de bijbehorende accessoires en
bedragen € 350,‐. Bovenbekerpistolen zijn goedkoper dan onderbekerpistolen. Besparingen:
1. Door een hoog spuitrendement (maximaal 80%) wordt bespaard op het verfverbruik, waardoor
minder verf hoeft te worden ingekocht. De hoogte van het spuitrendement blijkt afhankelijk van de
vakkundigheid van de spuiter. In de praktijk is een lakbesparing van 10 tot 20% mogelijk.
Voorwaarde hierbij is dan wel dat er ook minder verf wordt aangemaakt.
2. De kosten voor de afzuiging / filtering worden lager, omdat per spuitbeurt minder verf in de
filtering terecht komt, waardoor de gebruiksduur verlengd wordt.
3. Er ontstaat minder verfafval door de lagere overspray, waardoor de afvalverwerkingskosten lager
worden.
Mogelijk nadeel: Door de soms optredende langere bedrijfstijd lijkt de HVLP-techniek op dit moment
minder geschikt voor hoog-tempo productiewerk.
Bron: Infomil
DuurzaamMKB.nl is een initiatief van Stichting Stimular
Deze tip is met zorg samengesteld. Stimular sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden,
onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op basis van deze informatie. Aan de informatie kunnen op
geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Vergelijkbare documenten

Het SIMPLE-PAINT- systeem wordt toegepast op

Het SIMPLE-PAINT- systeem wordt toegepast op De kosten van HVLP-spuiten zijn afhankelijk van het type spuit en de bijbehorende accessoires en bedragen € 350,‐. Bovenbekerpistolen zijn goedkoper dan onderbekerpistolen. Besparingen: 1. Door een...

Nadere informatie

Besparingstip: Optimaliseer opslag en voorraadbeheer van verven

Besparingstip: Optimaliseer opslag en voorraadbeheer van verven 2. De kosten voor de afzuiging / filtering worden lager, omdat per spuitbeurt minder verf in de filtering terecht komt, waardoor de gebruiksduur verlengd wordt. 3. Er ontstaat minder verfafval door...

Nadere informatie

Recirculeer ventilatiedebiet met recirculatieklepsturing

Recirculeer ventilatiedebiet met recirculatieklepsturing 2. De kosten voor de afzuiging / filtering worden lager, omdat per spuitbeurt minder verf in de filtering terecht komt, waardoor de gebruiksduur verlengd wordt. 3. Er ontstaat minder verfafval door...

Nadere informatie