Verslag Menucomissie 2016-02-01 - Sint

Commentaren

Transcriptie

Verslag Menucomissie 2016-02-01 - Sint
Follow-up Meeting
van 01/02/2016
Katholiek Onderwijs Gent Agglomeratie KOGA vzw
Aanwezig: Van Bastelaerre Hanne (Student interne); Schelstraete Helena (Student interne);
Verbeke Dirk (Logistiek);
Afwezig: Bogaert Clément (Student); Bruylandt Ian (Student); De Ruyver Anna (Student); Janssens
Hanne (Student); Van Bastelaer Wouter (Student); Van Overloop Victor (Student); Vlerick Wouter
(Leerkracht); Wellens Tim (Student);
Verontschuldigd: Van Rentergem J. (Leerkracht);
Sodexo:
Aanwezig: Michielsen Eddy (Gerant); Van den Broek Jacques (Client Relationship Manager);
Opsteller:
Van den Broek Jacques
Algemene evaluatie
Aangezien er van de genodigden niemand aanwezig was, werd er in eerste instantie beslist
de meeting te annuleren. Toch waren er nog twee symphatieke dames van het internaat
bereid om deel te nemen aan deze menucommissie. Er wordt een toelichting gegeven aan
beide dames over het doel van de menucommissie: maw. het gehele maaltijdgebeuren
bespreken, evalueren en verbeteren daar waar nodig is.
Tijdens de rondgang naar opmerkingen/suggesties werd het volgende genoteerd:
- Er wordt gevraagd om enkele avonden, gedurende de winterperiode, warme chocomelk te
geven. Dit vormt geen probleem en Eddy zal de mogelijkheden uitwerken.
- Vrijdag laatstleden werd er s'middags koude pasta geserveerd. Eddy bevestigt dit voorval
en verklaart dat een keukenmedewerker de verkeerde bak uit de oven had gehaald. Hij zal
het personeel hieromtrent sensibiliseren om dergelijk euvel te vermijden.
- De internen die vegetarisch eten vragen een alternatief als er pasta ' s'avonds geserveerd
wordt. Een vegetarische pasta is nog nooit aan bod geweest. Eddy zal hiervoor het nodige
doen.
- Sommige studenten zeggen dat ze niet voldoende eten krijgen tijdens de middagdienst. Er
is jammerlijk genoeg niet voldoende tijd om alle studenten voor een tweede keer te laten
passeren aan de uitschep. Daarom werd er destijds al beslist dat iedereen ineens voldoende
eten mag vragen tijdens hun enige passage. Als blijkt dat er niet geluisterd wordt naar de
student mag deze ten alle tijde de chef " Eddy " contacteren. Het kan en mag niet de
bedoeling zijn dat er iemand met honger de eetzaal verlaat.
Andere punten
Volgende menucommssie: Maandag 23 mei 2016 om 16h15
Sodexo Belgium NV/SA - Bd de la Plaine 15 Pleinlaan - Bruxelles 1050 Brussel
www.sodexo.com - https://clientconnection.sodexo.be
1/1

Vergelijkbare documenten