Het verhaal van Pleegzorg

Commentaren

Transcriptie

Het verhaal van Pleegzorg
Het verhaal van pleegzorg
Wat is pleegzorg
en wat betekent het
voor kinderen, ouders,
pleegouders en
gemeenten?
Welke
variatie in
pleegzorg
is er?
Wat is pleegzorg
en wat betekent het
voor kinderen, ouders,
pleegouders en
gemeenten?
Wat is
pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind gaat wonen in een ander gezin omdat dit - ondanks hulp - bij de ouder(s) thuis niet kan.
Pleegzorg staat voor een combinatie van 'zo gewoon mogelijk opgroeien' en professionele hulp.
De duur van pleegzorg varieert maar moet voor het kind zo snel mogelijk duidelijk zijn.
Voor wie
is pleegzorg
bedoeld?
Kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.
Ouders die, ook met hulp, hun kind thuis (tijdelijk) niet kunnen opvoeden.
Wat is de rol van
een organisatie
voor Jeugd &
Opvoedhulp in de
pleegzorg?
Wat is de rol
van gemeenten
in de pleegzorg
vanaf 2015?
De organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp is verantwoordelijk voor de kinderen die pleegzorg krijgen.
De organisatie zorgt voor samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het kind.
De organisatie biedt professionele hulp aan het pleegkind, de pleegouders en eventueel de ouders.
De organisatie zorgt voor de werving, voorbereiding en screening van pleegouders.
De organisatie zorgt voor een zorgvuldige matching, plaatsing en begeleiding van pleegkind en pleegouders.
De organisatie betaalt pleegouders de wettelijk bepaalde 'pleegvergoeding' van circa 600 euro per maand.
De organisatie rekent de subsidiegever (vanaf 2015 de gemeente) een tarief voor hun werk en pleegzorgvergoeding.
Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen die pleegzorg nodig hebben, dit kunnen krijgen.
Gemeenten integreren pleegzorg in breder jeugdbeleid, zoals de jeugdgezondheidszorg.
Gemeenten dragen in hun regio het belang van pleegzorg uit en helpen bij de werving van pleegouders.
Gemeenten spreken onderling af wie zorg draagt voor welk kind en wie voor welke pleegkinderen betaalt.
Gemeenten betalen de pleegzorg het afgesproken pleegzorgtarief.
oel
et d
is h
WELKE VARIATIE IN PLEEGZORG BIEDEN DE ORGANISATIES VOOR JEUGD & OPVOEDHULP?
zorg?
pleeg
g
VOORKEUR
de
van
e nin
s geplaa
hand
rijw
ts
e
illi g
s telling (O t. De kind ling d
oor
T S) e n
erre
)
ch
ee
h
Er is een g
ezins v n ui t hu ter he aar o
oogd
ispl
ud
ef t
e
a
e
t
a
r
o
nu in
e
e e n e g ewe t s in g n on s i s P
plee
u
d
z
a
g g e e n . P i t g e s er to ula
zin aul pr ez (6
.
a w ok ich )
D e ou
e
o o n . tder
nt
(vri
De moede
r va n
j
w
S an
heef t las t
i
lli g
ne
va
)
A l s z e d e z n p s y c h ( 1 2) e
ev
o
n
S ann e e n o el t aan t i s c he Jasp
Jaspe
k
a
om
a er
r
t we e va s
t e p s n e l w e n , nva (1 4
S a n n e l e e g g e e g. mo e llen. )
en J
Z
zi
t
t ere ch asp e nnen e he en
t ku r da w ef t
nne n aa
r
n.
t
Wa
slist
to
ple
eg
zor
g?
ding
din g
d e o pvo e
e
i
vo e
der d
wo o n d.
Op
moe
fde tehuis ge
.
gaa
g evo n d e n
n
e
r hem
k be
in e
wa h e e f t e z i n vo o e i e n .
nz
g
o
ee . A li
opgr
eeg
e f t n ka n e n p l v e r d e r
e
he
li
0) t aa s er n A
i (1 n i e o r t i i e r ka
Al
k
H
VOORKEUR
V
ol t ij
D e m o e d e r va
d op
n S am
i r a (3
va n
te veel. Vo
) en
or S am
g
Sa
i
B r o e r e n zu
s wo n r a e n S a n d e r (
en nu
1) h
nde
nog t w
e e k i t i j d e l i j r ko n z e e f t s
nder
k
e n i d e h e e nie t c h u l d
n ee
l
n p e we e meer e n e
n
lee
g g k s a m zorg d r i
n
ezi
n . e n m e n. k t
D eelt
et
ijd o
H annah
pva
(1
ng
H a n n a h s o 2) i s n e t
ud
n
O m H anna er s mak aar d
eb
h wa
en
t r u s t hu rug
ze ieder
is
w
t
k
d o o r E l l e e e ke n d t e g ev ve e l a s .
l
n. In
o
Ell e p g ev en w ruzi
H annah g
n s g a n o r e.
ewo
on h
d
g
m a ke n , s
a a e zin en t
po
wat tijd r ten e r hu kan
vo o n h e i s w
r zi
c hz e f t z e r k
el f e
.
ds
o s d.
er waarlo
ord t v
su
r
2) w en nauwelijk s
(
e
o
n
d
rk
tefa
an tijdelijk
ou
n we
eg ert dat Sheef t geee omgevingtkbestand
e
l
e
d
P
te
it h
k,
in
s ta l zie and ouder s u huis.
in
g
em
co n e e
t s r i s v i e. N i . P l e e e n h e m
r
isa ede amil rgen rg n em
u
o
o ff
h
z
zo
D e ijn m e n o f an o le e g
t we rk
Z n d St e n p
a
et ne
r
e
v
h
i oo
r
t
i
v v
u
egloop t ,
(8) w
er s
ud van Ankeen depressieieent
o
eg ed er er in e e t g e zin n
Ple de mo ar vad rg voor hers van Ankeids
a
d
o
ere
s
A l a k t h j d e z D e o u ca z i j n b
ra n hi aan. o t j e L u jk in hu i s
ka e e r e n o i j d e l i n .
m a sg aar t nem e
kl h
te
tijd b
esla
at d
e
S in
Wie be
t
it he
Hoeveel
erl
s (15)
lpv
is Han
Hu n geruzieschool heef t en
d e . V i a e zin g evo n d
an
n
g
m a lo p e t we r k h u l p va n
Na egge en ne j is m e t rek m e t
e
Hi
w
ge sp n
.
g
s
r
er in
zo a n
k i j ke
eg r H g we om te is kan.
p l e vo o zo r e r s
r hu
eg oud ij naa
p le zijn e e r h
nn
wa
t pl
eeg
De re
zor
c
h
t
er (o
Op verdenkin
g?
g va n
n
m
v
uit hui
is
e
Wi
rs?
oude
g
e
e
e pl
d
nd
zijn
be s ta
Totaal aantal pleegkinderen, op peildatum 1 januari
…ruim tweederde van de pleegkinderen is jonger
dan twaalf jaar…
Leeftijd van pleegkinderen die in een pleeggezin
zijn geplaatst
aantal
percentage
20.000
40
15.000
30
…tweederde van alle pleegkinderen zit voltijds in
een pleeggezin…
Pleegzorgplaatsingen verdeeld naar soort opvang
…en als zij het pleeggezin verlaten, varieert de
verblijfsduur flink.
Duur van beëindigde plaatsingen
percentage
50
crisis
40
22%
30
20
10.000
14%
64%
10
5.000
20
10
deeltijd
voltijd
0
0
‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12
0
0-4 jaar
5-11 jaar
12-14 jaar
15-17 jaar
18 jaar
Het percentage pleegkinderen van 12 jaar en ouder zou waarschijnlijk
hoger liggen als er voldoende pleegouders waren voor deze doelgroep.
korter dan
4 weken
4 weken tot
1 jaar
1 jaar of
langer
bron: Pleegzorg Nederland, Factsheet pleegzorg 2011 (2012)
Het aantal pleegkinderen is in ruim tien jaar
verdubbeld…
In Nederland bieden 28 organisaties voor Jeugd &
Opvoedhulp pleegzorg aan. Dit boekje geeft weer wat
pleegzorg is en wat het betekent voor kinderen, ouders,
pleegouders en gemeenten. Welke variatie is binnen de
pleegzorg nodig om maatwerk te bieden? Wat zijn de
relevante feiten en cijfers?
Dit boekje is tot stand gekomen tijdens een tweetal
denksessies met pleegzorgorganisaties en gemeenten,
onder begeleiding van De Argumentenfabriek.
Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.
gemaakt door:
© 2013
BooQi products are produced under license and are subject to design registrations and trademarks.
© BooQi Media Solutions BV www.booqi.com call +31 (0)20 7163151 NO 17519/31

Vergelijkbare documenten

Jeugdzorg Nederland: Factsheet Pleegzorg 2013

Jeugdzorg Nederland: Factsheet Pleegzorg 2013 Pleegzorgplaatsingen verdeeld naar soort opvang

Nadere informatie

C o n c e p t

C o n c e p t De organisatie zorgt voor samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het kind. De organisatie biedt professionele hulp aan het pleegkind, de pleegouders en eventueel de ouders. De org...

Nadere informatie

C o n c e p t

C o n c e p t Pleegzorgplaatsingen verdeeld naar soort opvang

Nadere informatie

Brochure risico indicatoren pleegzorg

Brochure risico indicatoren pleegzorg De organisatie zorgt voor de werving, voorbereiding en screening van pleegouders. De organisatie zorgt voor een zorgvuldige matching, plaatsing en begeleiding van pleegkind en pleegouders. De organ...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE De organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp is verantwoordelijk voor de kinderen die pleegzorg krijgen. De organisatie zorgt voor samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het kind. De or...

Nadere informatie