COVER 4.indd - Wijkraad Meerwijk

Commentaren

Transcriptie

COVER 4.indd - Wijkraad Meerwijk
MIJN SCHALKWIJK!
Blad voor Schalkwijkers
Van druk
baasje
naar
topsporter
nummer 4 december 2012
Wereldschool
En ook nog:
• Jeugdreporter: sport & vrijetijd
• Het nieuwste pontje van Haarlem
• ‘Bijen verdienen liefde’
• ‘Ik wil een goede buur zijn’
• ‘Waarom zouden we niet ambitieus zijn?’
‘Trots zijn op wie je bent’
Indonesië in Schalkwijk
In de Ringvaart
Al het nieuws van wijk en gemeente in één magazine
Meerwijk • Europawijk • Boerhaavewijk • Molenwijk
COVER 4.indd 1
03-12-12 11:19
VOORWOORD
•
Wethouder Jan Nieuwenburg
heeft in zijn portefeuille economie, volkshuisvesting, onderwijs, jeugdbeleid, sociale zaken en is
wijkwethouder van stadsdeel Schalkwijk.
‘Meer bewegen in onze wijk.
Doe mee!’
Bewust bewegen. Dat zouden we meer
moeten doen. Veel mensen kennen de
verleiding om niet te bewegen. Zonde, als
het wel kan.
Sinds ik wethouder ben komt er van een
teamsport helaas weinig terecht. Daarom
ga ik op gezette tijden naar de sportschool.
Uiteraard midden in Schalkwijk. Daar
ontmoet ik enthousiaste Schalkwijkers
die graag bewegen. Ik roei en loop er
voornamelijk en kom er na ongeveer twee
uur intensief sporten zeer voldaan vandaan.
Maar toch is dat niet de manier waarop
ik mijn conditie op peil houd. Ik beweeg
het meest door gebruik te maken van de
gelegenheid als die zich voordoet. Zo neem
ik altijd de trap in plaats van de lift. Ik pak
de fiets in plaats van de auto. Hout voor
de open haard hak ik liever zelf dan dat het
kant en klaar wordt bezorgd. En mijn drie
dochters neem ik graag op de schouders,
zolang het nog kan. Zo zit het bewegen in
mijn dagelijks leven.
er echt genieten. Ik ben blij dat er meer
aandacht voor het watertoerisme komt
en daarmee ook een verbetering voor
watersport en recreatie in Schalkwijk.
Het Boerhaavebad is voor mij en ons gezin
een gewilde plek voor een sportief uitje.
In de parken en de groene zoom rond
Schalkwijk kun je waanzinnig goed fietsen,
wandelen of hardlopen. Ook dat laatste doe
ik zelf graag in en om de wijk. Aan alle vijf
jaarlijkse hardloopwedstrijden van Stichting
Sportsupport doe ik mee. Het parcours in
Schalkwijk is veruit mijn favoriete loop.
Ik zie u daar graag in 2013.
Meer bewegen in onze wijk.
Doe mee!
Jan Nieuwenburg
Schalkwijk biedt voor jong en oud veel
mogelijkheden om te bewegen en
te sporten. De gemeente investeert
nog steeds stevig in sportvelden en
accommodaties, die intensief worden
gebruikt. Dat is de afgelopen jaren een
bewuste keuze geweest van ons college.
Toen ik actief was bij Scouting Hildebrand
in Schalkwijk, zeilde ik regelmatig op het
Spaarne, de Ringvaart, Schouwbroekerplas
en Molenplas. Met goede wind is het
Mijn Schalkwijk!
VOORWOORD Jan.indd 3
•3
03-12-12 11:20
Inhoud
nummer 4 - december 2012
Wijkkranten
Meerwijk Europawijk
Wijkraadvoorzitter Hans D’haene 15
Wist u dat? 16
Geschiedenis: De spoorlijn van Meerwijk 17
Kort nieuws 18
Van de jeugdreporter; sport en vrije tijd 20
Nieuwe gezichten Rozemarijn 22
53 Wijkraadvoorzitter Hugo Visscher
54 Lopende zaken
56 Ferm Rozemarijn
58 Een stukje Indonesie in Schalkwijk
59 Verkeersdrukte Engelandlaan
60 Europawijker Yvonne van Schie
Boerhaavewijk Molenwijk
Wijkraadvoorzitter Hans Hirs 28
Een rustige Alexander Flemingstraat 29
Kort nieuws 30
Geschiedenis: De groene rand van Schalkwijk 32
Reportage: Boerhaavewijk Zuid krijgt vorm 34
Nieuwtjes Boerhaavelaar 36
4
Inhoud.indd 4
67 Molenwijker Nel Wijnalda
68 Wijkschouw Molenwijk
69 Schalkwijk in zee
70 Reportage: De kick van boksen
72 Eten uit eigen buurttuin
• Mijn Schalkwijk!
03-12-12 15:12
Reportage Sint Jacob
Boekpresentatie aan Máxima 24
De zomer van Yessin Rahmouni 39
De Schalkwijkse bij 64
Sloop Spaarne Scholen Gemeenschap 74
12 Jacob Actief
50 Inspringen op zorg in de toekomst
82 Agenda
Interview Dock
Bekende Schalkwijker Rafik Zohri 8
Mijn lievelingsplek 11
Don Boscoschool 48
Het nieuwste pontje van Haarlem 51
23 Activiteiten Meerwijk
27 Nieuw in De Kas
35 Activiteiten Boerhaavewijk
46 Buurtbox voor jong en oud
47 Snijden, proeven, koken en smullen op de kookclub
52 Vrijwilligerswerk Hester Schaaf
61 Activiteiten Wijkcentrum Europawijk
En ook Advertorial
Kort voor elkaar 6
Column: Menno Evers 14
Diverse activiteiten 62
De ondernemer: Knippen voor het goede doel 73
Gezocht 76
Vragen 80
Servicepagina 83
26 Nieuwe buren
40 Schalkwijk sportief
Mijn Schalkwijk!
Inhoud.indd 5
•5
03-12-12 15:13
6
Wilt u alsnog reageren?
[email protected]
Sinds 1 oktober kunnen
volwassenen die willen oefenen
met de Nederlandse taal terecht in
Bibliotheek Schalkwijk. Het speciale
NL-plein is uitgebreid met een NLcomputerruimte. Op de computers
staan acht geselecteerde websites,
op verschillend taalniveau.
Iedere middag van 14.00 tot 17.00
uur en op woensdag vanaf 13.00
uur is er een NL-coach aanwezig
die mensen op weg kan helpen.
Wanneer u samen met andere
mensen op een ander tijdstip wilt
oefenen kan er ook een afspraak
gemaakt worden met de NL-coach.
Een voorwaarde voor gebruik van
de NL-computerruimte is dat de
bibliotheek uw gegevens zoals naam,
adres en woonplaats éénmalig
registreert.
Voor meer informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl/
nederlands-leren
Kennemer Gasthuis snijdt in personeelsbestand
Het eerste nummer van Mijn
Schalkwijk! verscheen twee jaar
geleden en de redactie was
nieuwsgierig naar de beoordeling
van de lezer. Bij het juni-nummer trof
u om die reden een enquête aan.
De redactie kreeg 132 ingevulde
enquêtes terug en het resultaat is om
trots op te zijn.
Gemiddeld geeft de lezer Mijn
Schalkwijk! een 8,5.
Van de lezers geeft 92 procent aan
dat zij het blad precies goed vinden.
De informatie over de eigen wijk is
voldoende informatief. De informatie
over andere buurten wordt zelfs nog
beter beoordeeld.
Uit de enquête blijkt dat de voorkeur
van de lezers uitgaat naar één
regelmatig verschijnend blad voor
heel Schalkwijk waar de informatie
van alle deelnemende organisaties
gebundeld is, zoals nu bij Mijn
Schalkwijk! het geval is. De redactie
bedankt alle lezers die hun mening
hebben gegeven.
Oefenen met de Nederlandse taal
8,5 voor Mijn Schalkwijk!
Kort voor elkaar
Een reorganisatie van het Kennemer
Gasthuis betekent een verlies van
250 arbeidsplaatsen. Ook gaat
het ziekenhuis vastgoed afstoten
en bestaande gebouwen anders
inrichten. Op dit moment werken
er 2.472 mensen in het Kennemer
Gasthuis.
Een afnemend aantal patiënten,
bezuinigingen vanuit de overheid
en stijgende loonkosten zijn de
aanleiding voor de reorganisatie.
Het Kennemer Gasthuis zegt wel
te blijven investeren in verbetering
van de kwaliteit van de zorg. Welke
bestaande gebouwen het ziekenhuis
afstoot, is nog niet bekend.
Voor meer informatie: www.kg.nl
• Mijn Schalkwijk!
KORT VOOR ELKAAR.indd 6
03-12-12 11:23
Ervaringen met de nieuwe
poepbakken kunnen worden
gedeeld op www.degroenemug.
nl/eenhondgeeftenergie
Straten krijgen nieuw naambord
Hou voor meer informatie de
website in de gaten: www.
schalkwijkaanzee.nl
Hondenpoep geeft energie
Schalkwijk aan Zee krijgt vervolg
De succesvolle eerste editie van
Schalkwijk aan Zee krijgt in 2013 een
vervolg. De organisatie beraamt zich
nog op een datum en locatie, maar
dat het festival in de nazomer weer
staat is een feit.
De eerste editie van Schalkwijk aan
Zee werd op 1 september 2012
georganiseerd op het festivalterrein
aan de Surinameweg. Met ongeveer
1500 bezoekers, niet alleen uit
Schalkwijk, maar uit heel Haarlem,
bleek de behoefte aan een dergelijk
festival groot. De bezoekers werden
getrakteerd op live muziek, een
skate clinic, zandsculptuur- en
saxofoonworkshops, de ‘ik hou van
Schalkwijk quiz’, een draaimolen
voor de allerkleinsten en een culturele
markt. Hoofdact van de dag was een
optreden van rapper Ali B.
Hondeneigenaren die hun hond
uitlaten in het Romolen Heempark
en Molenburgpark worden sinds
oktober opgeroepen de uitwerpselen
van hun hond in de speciale
hondenpoepbakken te deponeren.
Deze bakken zijn aangesloten op het
riool. Hoogheemraadschap Rijnland
zuivert het rioolwater; het uitgefilterde
slib dient voor de productie van
biogas. Zo draagt de hondenbezitter
bij aan het opwekken van energie én
een schonere stad.
De werkgroep Romolen Heempark
zet alles op alles deze pilot tot een
succes te maken. “Het is een winwin situatie want er wordt niet
alleen biogas van de hondenpoep
gemaakt, u en ik trappen en graaien
er ook niet meer in. Gelukkig zijn
veel hondenbezitters bereid om mee
te helpen. Sommige lopen zelfs iets
verder met het zakje om het bij ons in
de container te doen,” aldus Marijke
Smit van de werkgroep.
De gemeente Haarlem is gestart
met het vervangen van onleesbare
of kapotte straatnaamborden en
het schoonmaken van ernstig
vervuilde borden. Het gaat om de
borden zonder huisnummering
die bevestigd zijn aan gevels en
lichtmasten.
De gemeente startte in oktober in
het zuiden van Molenwijk met het
opnemen en in kaart brengen van
alle borden. Na Molenwijk gaat
hij naar Meerwijk, Europawijk en
Boerhaavewijk en daarna naar de
rest van Haarlem.
Mijn Schalkwijk!
KORT VOOR ELKAAR.indd 7
•7
03-12-12 11:23
● Bekende Schalkwijker
Van druk baasje
naar topsporter
Rafik Zohri groeide op in het Schalkwijk van de jaren tachtig. Hij hoort bij de wereldtop van
taekwondo en woont doordeweeks op Nationaal Sportcentrum Papendal. Als hij in het
weekend niet bij zijn vriendin in Haarlem-Noord is, gaat hij op bezoek bij familie of vrienden in
zijn oude wijk. “Schalkwijk is nog altijd een beetje thuis, ik heb er een mooie jeugd gehad.”
De ouders van Rafik Zohri zijn eerste
generatie allochtone Nederlanders. Vader
Zohri kwam eind jaren zeventig vanuit
Marokko naar Nederland en zag al snel
dat zijn gezin hier een betere toekomst
zou hebben. Hij vond een flat aan het
Lissabonplantsoen in Schalkwijk en liet zijn
vrouw, dochter en zeven zonen in etappes
overkomen. Het grote gezin Zohri was dus
lange tijd niet compleet, maar Rafik heeft
geen herinneringen aan die periode van
gezinshereniging. Niet vreemd, want hij
was pas vier toen het zijn beurt was naar
Nederland te verhuizen.
Jongste kind
“Ik herinner me vooral dat we heel hecht
waren,” vertelt Rafik. “Dat was ook wel
logisch, want we waren nieuwkomers,
woonden met z’n tienen in een klein flatje
en er was weinig leeftijdsverschil tussen
mijn zus, de oudste, en mij, de jongste.
We woonden tussen de autochtone
Nederlanders, met een paar andere
buitenlandse gezinnen.” Maar dat besefte
hij in die tijd zelf nauwelijks. “Als kind neem
je de dingen zoals ze zijn. Buitenlander zijn
of Nederlander – het zei me niets, ik zag
het verschil niet. Dat leer je heel geleidelijk.
Zo hoorde ik onze oudere, autochtone
buurvrouw zeggen dat ons eten anders
rook dan het hare. Had ik me tot dat
moment nooit gerealiseerd.”
8
Buitenkind
Rafik speelde veel buiten. “We bouwden
hutten en maakten vlotten. Dat kon
allemaal, ik kan me tenminste niet
herinneren dat we weggestuurd werden
omdat buurtbewoners dat gevaarlijk
vonden.” Hij denkt even na en lacht: “Laat
ik eerlijk zijn, met voetballen werden we wel
geregeld weggestuurd, maar dat is eigenlijk
ook niet zo gek. Want op zondagochtend
gebruikten we de garagedeuren aan het
Lissabonplantsoen als doel. Wij vonden het
prachtig als de bal daar loeihard tegenaan
kwam. Toen snapte ik niet waarom we uit
de flats hoorden: ‘Hé jongens, wieberen
hier!’ Nu begrijp ik dat natuurlijk wel. Ik vond
het ook heerlijk om op woensdagmiddag
onkruid te wieden en plantjes te verzorgen
in de volkstuintjes bij het vrouwencentrum
waar mijn zus actief was.”
Lastig kind?
Als hij dan toch iets moet opnoemen wat
hij minder geslaagd vindt aan zijn jeugd in
Schalkwijk dan is het wel dat zijn drukke
aard niet zo goed werd begeleid op school.
“Ik neem het niemand kwalijk hoor, het
was gewoon een andere tijd, maar ik
heb er nog steeds last van dat dat nooit
goed is aangepakt.” Hij kon zich slecht
concentreren, was snel afgeleid en werd
een lastig kind genoemd. “Leraren zeiden
vaak dat ik mijn huiswerk had afgeraffeld of
›
• Mijn Schalkwijk!
008-010 BEKENDE.indd 8
03-12-12 11:25
›
Mijn Schalkwijk!
008-010 BEKENDE.indd 9
•9
03-12-12 11:25
● Bekende Schalkwijker
‘Wij vonden het
prachtig als de bal
loeihard tegen de
garagedeuren knalde’
Tekst: Van Zussen. Beeld: Dasha Photography en Cor Bos
niet geleerd, maar ik deed juist hartstikke
mijn best. Alleen had ik een taalachterstand
en dat is een slechte combinatie met mijn
concentratieprobleem. Docenten wisten niet
zo goed wat ze aan moesten met eerste
generatiekinderen als ik. Maar toch kijk ik
terug op een leuke schooltijd, vooral dankzij
mijn vriendjes met wie ik na de lessen
buiten speelde.”
Energiek kind!
Er werd veel gesport in huize Zohri,
vooral taekwondo. Niet zo verwonderlijk,
want het taekwondocentrum aan het
Beneluxplein was vlakbij. Rafik: “Mijn ouders
stimuleerden ons te sporten, omdat ze het
belangrijk vonden voor onze ontwikkeling
en omdat we zo leeftijdgenoten ontmoetten.
En dat was weer goed voor onze integratie.
Ik mocht vooral op taekwondo omdat ik een
druk baasje was en in die sport mijn energie
aardig kwijt kon. Bovendien bleek ik er al
snel goed in te zijn.”
Hij bleek er zelfs zo goed in dat hij
intussen leeft voor zijn sport; in Nationaal
Sportcentrum Papendal traint hij twee
keer per dag. Het centrum ligt midden in
een natuurgebied en er gebeurt weinig
spannends. Geen makkelijk leven voor een
energieke man als Rafik. “Het is inderdaad
wel eens lastig om zo gedisciplineerd en
rustig te leven. Mijn dagen op Papendal
kennen weinig afwisseling, maar ik hou het
vol omdat ik mijn droom wil waarmaken:
meedoen aan de Olympische Spelen van
2016 in Rio. En gelukkig heb ik een heel
lieve vriendin, die mij volop steunt. Ze is zelf
10
ook top taekwondoka en weet dus als geen
ander wat je er voor over moet hebben om
mee te kunnen met de absolute besten
van de wereld. Helaas is ze zelf door een
rugblessure uitgeschakeld. Dat is moeilijker
voor ons te accepteren dan dat we elkaar
door de week niet zo veel zien.”
Wijze man
Tot februari dit jaar trainde Rafik voor
de Olympische Spelen in Londen, maar
jammer genoeg kreeg hij geen startbewijs.
Dat heeft te maken met ingewikkelde regels
rond gewichtsklassen en afvaardiging. Een
hele teleurstelling voor de Schalkwijker. “Dat
is zeker zo,” knikt Rafik, “maar tegelijkertijd
bewijst het ‘t gelijk van mijn ouders: sport
is goed voor je ontwikkeling. Niet alleen
lichamelijk, maar zeker ook geestelijk. In
2008 kon ik negen maanden niet sporten
vanwege een knieblessure en moest daarna
mijn plek aan de top opnieuw bevechten.
Daarna volgde de teleurstelling omdat ik
niet naar de Spelen mocht, maar daar
staat succes tegenover, de wedstrijden
die ik win. Dankzij mijn sport ontwikkel
ik me veel sneller en leer ik omgaan met
succes en tegenslag. Op Papendal ben ik
de hele dag bezig met mezelf en met mijn
doelen, heb ik de tijd voor zelfreflectie, en
daar groei ik van. Doordat ik over de hele
wereld aan toernooien meedoe, ontmoet
ik veel mensen en leer van hun verhalen en
levenswijzen. Ik leer ze te accepteren en te
respecteren zoals ze zijn. Financieel word
ik niet rijk van taekwondo, maar geestelijk
levert het me onbetaalbaar veel op.” ●
Rafik Zohri is op 11 juni 1983
geboren in het Marokkaanse
Kebdana als jongste van acht
kinderen, en kwam op zijn
vierde naar Nederland. Het
gezin woonde lang aan het
Lissabonplantsoen, maar
verhuisde toen Rafik zestien
was naar de Brusselstraat. Hij
was acht toen hij op de
Koreaanse sport taekwondo
mocht bij Taekyon aan het
Beneluxplein. Al snel viel zijn
talent op en sindsdien coacht
Marc van Keulen hem, een van
de oprichters van Taekyon.
Omdat Rafik er niet van uitging
dat hij professioneel sporter
zou kunnen worden, werd hij
kapper. Maar het ging
voorspoediger dan gedacht
met zijn taekwondo-carrière en
daarom zegde hij zijn baan op,
verhuisde naar het Nationaal
Sportcentrum Papendal in
Arnhem en volgde met succes
een CIOS-opleiding. Rafik
traint en woont vijf dagen per
week in Papendal.
• Mijn Schalkwijk!
008-010 BEKENDE.indd 10
03-12-12 11:25
BOERHAAVELAAR
Wie: Nanda Meijer
Grootste hobby: Fotograferen
Leeftijd: 25 jaar
Woont in: Schipholpoort
Hoe lang in Schalkwijk: sinds 2003
MIJN LIEVELINGSPLEK ●
‘Bij zonsondergang wordt
de hele kamer oranje’
Tekst: Christiaan van Beemen. Foto: Dasha Photography
Nanda Meijer wil ruimte. Om in te wonen, maar ook vanwege haar
creatieve uitingen neemt de fotograaf in opleiding geen genoegen met
de gemiddelde studentenkamer. Via leegstandbeheerder Camelot
bewoont ze tegen een kleine vergoeding een groot deel van een
voormalig kantoorpand aan de rand van Schalkwijk. Hier vindt ze rust,
drukte en zon.
“Het liefst zit ik op de vensterbank in mijn woonkamer. Daar kan ik mijn
hoogtevrees overwinnen en ’s avonds kijk ik graag naar de verlichting van
de stad. Ik omring mezelf vaak met drukte en lawaai, maar hier kom ik tot
rust.
Bij zonsondergang wordt de hele kamer oranje. Dat vind ik elke keer
weer mooi. Vanuit de keuken heb ik al 10.000 foto’s gemaakt van de
ondergaande zon. In de zomer zet ik de keukendeur naar buiten open.
Dan kan ik eten koken, terwijl ik een kleurtje opdoe. Ik vind het mooi om te zien hoe grote groepen vogels rakelings langs het
gebouw vliegen. In de woonkamer heb ik meerdere grote ramen, waarvan
er maar één open kan. Ik zou het een fijn idee vinden als ik nog een raam
open zou kunnen zetten, zodat de vogels door de kamer kunnen vliegen.
Kleine ruimtes irriteren me. Hier kan ik aan mijn fotografieopleiding werken
en zelfs een eigen studio fabriceren. In zo’n klein studentenkamertje lukt
dat niet. Ik moet elke dag ver reizen naar de kunstacademie in Utrecht,
maar dat heb ik er voor over. Het is hier zo fijn! En als ik alleen thuis ben
kan ik mijn muziek op vol volume afspelen, dat vind ik ook belangrijk!”
›
Mijn Schalkwijk!
[email protected] 011 lievelingsplek.indd 11
• 11
03-12-12 11:27
SINT JACOB
JacobActief maakt bewegen leuk
Actief bezig zijn draagt bij aan plezier in
het leven, vindt Stichting Sint Jacob.
Daarom startte de stichting met
JacobActief. Een nieuwe afdeling,
helemaal gericht op actief bezig zijn en
blijven. Projectleider Yvonne Kühne ziet bij
de deelnemers de blijdschap toenemen.
JacobActief stelt een programma samen
dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden
van haar cliënten. “De activiteiten zijn
gericht op ontmoeting, ontspanning,
bezinning en vitaliteit,” legt Yvonne uit.
“We kijken tegenwoordig niet meer naar
de beperkingen van mensen, maar naar
wat ze wél kunnen. Beweging bevordert
12
de doorbloeding en het vertraagt de
veroudering. Bovendien worden mensen er
vrolijk van, daarom is het belangrijk dat al
onze cliënten blijven bewegen. De positieve
effecten moeten niet onderschat worden.
We bieden maatwerk. Mensen die hier
wonen zijn minder mobiel, maar als je in
een rolstoel zit kan het bovenlijf vaak nog
veel. Door te sjoelen of een bal over te
gooien trainen we de motoriek. Verder
hebben we hier geregeld optredens van
artiesten, waarbij de bewoners mee kunnen
zingen en bewegen.”
Ook voor ouderen die zelfstandig wonen
zet JacobActief zich in. “Doordat er minder
geld is voor de zorg laat de overheid
mensen steeds langer thuis wonen,” zegt
Yvonne. “Wij zorgen ervoor dat ook zij deel
kunnen nemen aan onze activiteiten en dat
ze het leuk hebben. De wijkbewoners zijn
hier van harte welkom.”
Het aanbod van JacobActief is breed.
Naast vertrouwde bezigheden als bridge en
handwerk, behoren schilderen, golfen en
yoga en pilates tot het activiteitenpakket.
In de zomer vindt de jaarlijkse
rolstoelvierdaagse plaats, die wordt
afgesloten met een barbecue. Yvonne: “Wij
peilen waar behoefte aan is en spelen daar
op in. En dat lukt, wij zien onze cliënten
genieten. Daar doen we het voor!”
• Mijn Schalkwijk!
ST JacobActief.indd 12
03-12-12 11:30
Fysiotherapie ouderen
Verpleeghuizen staan niet bekend om hun
grote aantrekkingskracht op ouderen.
Toch komen veel cliënten van
fysiotherapeut Marijn Borgwat met plezier
naar Verpleeghuis Boerhaave. Dankzij een
aangepast sportprogramma kunnen zij
hier doen wat voor ieder mens zo
belangrijk is: bewegen.
Als geriatriefysiotherapeut is Marijn
gespecialiseerd in de oudere cliënt.
Bewoners van Jacob Kliniek en Boerhaave
Wonen kunnen bij haar terecht voor
hulp bij lichamelijke klachten, maar ook
cliënten die gewoon thuis wonen in de
omgeving van Verpleeghuis Boerhaave
maken gebruik van haar expertise. Met
een speciaal ingericht fitnessprogramma
richten Marijn en haar collega’s zich op
‘kracht, conditie en balans’. De sportlessen,
die zowel individueel als in groepsverband
plaatsvinden, dragen bij aan een
verbetering van het fysieke gestel van de
deelnemers, maar hebben ook op de geest
een positief effect.
Marijn: “Mensen leren hier een andere
kant van een verpleeghuis kennen. In een
reguliere sportschool vinden ouderen vaak
geen aansluiting of de toestellen zijn niet
geschikt voor hen. Onze oefenapparaten
zijn aangepast, bijvoorbeeld door middel
van een rug- of armleuning. Daarnaast zorgt
een bewegingsspecialist, een fysiotherapeut
of een bewegingsagoog voor begeleiding.
Na het trainen kunnen mensen samen
koffie drinken of iets eten in het restaurant
waardoor er nieuwe contacten kunnen
ontstaan. De groepstherapie kan dus ook
een sociale functie hebben.”
Soms heeft de therapie een heel ander
neveneffect. Marijn noemt een voorbeeld
van een man die wekelijks bij haar komt
sporten: “Alleen voor fysiotherapie komt
hij nog naar buiten. Maar als hij bij mij is
geweest, gaat hij ook meteen langs het
winkelcentrum, dat zou hij anders niet
gedaan hebben.”
De strakke regels werpen hun vruchten af.
Vlak na zijn aantreden als voorzitter in 2001
werd Piet nog wel eens geconfronteerd met
onsportief gedrag en achterklap. Piet: “De
laatste jaren is er geen vuiltje aan de lucht,”
zegt de trotse voorzitter. “Ik zie mensen
opleven. Nieuwe leden die eerst verlegen
waren, worden spraakzamer. Maar hechte
vriendschappen ontstaan er niet, omdat
mensen gefixeerd zijn op het spel. Het blijft
een competitie, het is spannend.”
De ruimte waarin de biljarttafels staan,
wordt belangeloos ter beschikking gesteld
door Schalkweide. Om hun dankbaarheid te
tonen verzorgen de leden van de biljartclub
jaarlijks een borrel en een kerstbrunch voor
de bewoners van het verzorgingshuis.
Daarnaast wil Piet in de nabije toekomst
een vlotbrugtoernooi organiseren. “Dat is
een biljartspel dat je ook met rollator of
wandelstok kan spelen. Zo krijgt iedereen
de mogelijkheid te bewegen,” aldus Piet.
Competitie met krijt en keu
“Het is een bezigheid die je in lengte van
jaren kan uitoefenen, ideaal voor ouderen.
We spelen twee tot drie keer per week in
wisselende samenstelling.
Goed voor de contacten en de gezondheid.
De meeste leden komen met de fiets,”
zegt Piet.
Helemaal moeiteloos verloopt de
organisatie niet. Een groot deel van de 35
leden, allen 60-plusser en man, heeft een
duwtje in de rug nodig om wekelijks bij de
clubactiviteiten te verschijnen. “Mensen
zijn makkelijk, ik moet hen pushen om te
komen. Daarom maak ik een schema. Als
je bent ingedeeld, moet je vanaf 13.00 uur
aanwezig zijn en de hele middag blijven. Ik
ben een clubmens, maar ook een aanjager.
Ik wil liefhebbers!” zegt Piet.
Mijn Schalkwijk!
ST JacobActief.indd 13
Tekst: Christiaan van Beemen. Fotografie: Annelies Roozen
Het kost soms wat moeite, maar de
wedstrijden gaan altijd door. Minstens
één keer per week spelen de leden van
biljartclub Schalkweide in het gelijknamige
verpleeghuis, onder leiding van voorzitter
Piet van Dam. Gezellig. Al blijft het een
serieuze competitie, waarbij de gezonde
spanning overheerst.
• 13
03-12-12 11:30
•COLUMN
Menno Evers
Stadsdeelregisseur Schalkwijk
Dat maken we zelf wel uit!
Dit magazine is een hit in onze wijk. Uit het
laatste onderzoek blijkt dat onze lezers het
blad gemiddeld een 8,5 geven. Weer hoger
dan de laatste meting. Aandachtspunt uit
het onderzoek is dat vijf procent van de
lezers Mijn Schalkwijk te dik vindt.
En laat dat dik zijn nu ook een politiek
onderwerp zijn. Niet de omvang van lokale
prachtbladen, maar wel de vetzucht van
een groeiend aantal Nederlanders.
Dik zijn kost geld en daar is steeds minder
van. De overheid pakt het gedrag dat leidt
tot onnodige claims op de zorg niet aan.
Of moeten we ons daar geen zorgen
over maken?
Kinderen bewegen te weinig, snaaien
te veel chips en andere snacks boven
hun toetsenbordjes van allerlei digitaal
speelgoed. Hun ouders halen die chips met
de auto bij de supermarkt.
Speelplaatsen voor kinderen worden steeds
duurder omdat wet- en regelgeving de
gemeente voorschrijft veilige ‘valtegels’
te plaatsen. Met als bizar gevolg dat
basisscholen valtrainingen organiseren
omdat kinderen verleerd zijn hoe ze
moeten vallen.
Overdreven? Misschien een beetje.
Er wordt veel van ons gevraagd. Stoppen
met roken, minder drinken, geen
middenvingers opsteken in het verkeer
en bij elke aankoop in de supermarkt
letten op de kleine lettertjes over vetten
en koolhydraten. Nee, het is niet makkelijk
om gezond te leven of te gaan leven.
De Schalkwijker zal zelf kiezen. Na de
feestdagen zullen we zien of het aantal
14
Menno.indd 14
joggers is toegenomen (want wat kan je
lekker rennen in de Poelpolder) en of er
nog meer Schalkwijkers de weg naar de
sportschool hebben gevonden.
De gemeente propageert het fietsen.
Veilige verbindingen en overdekte
fietsenstallingen in de binnenstad en in het
Winkelcentrum Schalkwijk. De fietspaden
zijn alleen in delen van de stad niet in
optimale staat. Misschien is er een deal te
maken: Bewoners gaan meer bewegen,
gezonder eten en laten de auto vaker staan
en de gemeente zorgt dat de fietspaden
worden opgeknapt.
Menno Evers
• Mijn Schalkwijk!
03-12-12 11:31
WIJKKRANT MEERWIJK
Wijkraad Meerwijk
Voorzitter: Hans D’haene
Wanneer je vroeger met zijn allen ging
spelen, werden er eerst partijen gevormd.
Dat ging op een wat omslachtige, maar
zeer tactische manier. De twee aanvoerders
gingen op een paar meter afstand van
elkaar staan en dan werd voetje voor
voetje de afstand tussen hen overbrugd.
Degene die het laatste voetje niet meer in
het ontstane gaatje kon zetten had verloren.
De ander kon beginnen met kiezen uit de
deelnemers. Zo ging dat om en om tot de
laatste was gekozen. Hierdoor ontstonden
er gelijkwaardige partijen.
Tegenwoordig is dit ritueel niet meer
in zwang, wanneer je eens kijkt bij
de pannakooi, dan wordt er zonder
democratische partijvorming gestart met
een partijtje. Voor diegenen die niet weten
wat panna is: pannavoetbal is een vorm van
straatvoetbal op een klein veldje, waarbij
door middel van behendige voetbaltrucs
wordt geprobeerd de tegenstander af te
troeven. Deze vorm van sport wordt in
onze wijk veel beoefend en het is ook nog
vermakelijk om er naar te kijken.
Een modewoord is tegenwoordig leisure.
Dit Engelse woord betekent: invulling
van je vrije tijd buiten bedrijf, werk en
huishoudelijke taken. Bijvoorbeeld lekker
een boek lezen of een film kijken, maar
veel mensen gaan erop uit om lekker
een stuk te fietsen of te wandelen in de
natuur. Die natuur is nu juist in onze wijk
veelvuldig voorhanden. De Poelpolder met
zijn kleine kringelende weggetjes rondom
de vele waterpartijen, waar je een sportief
rondje kan hardlopen, maar ook even kan
gaan zitten mijmeren aan de rand van het
water. Een rondje Meerwijkplas is voor
veel hardlopers een must, zij hebben hun
eigen persoonlijke recordtijd in de computer
staan. Maar ook voor gewone wandelaars
is het gebied een oase van rust.
De tegenpool van sportief is onsportief.
Helaas zijn er mensen die onsportief zijn.
De hondenbezitters, die de uitwerpselen
van hun hond niet opruimen, zelfs hun
honden uitlaten op speelplekken. Maar
ook de mensen die alles zo maar op straat
gooien of hun afval naast de container
zetten. Mensen die dit doen zijn onsportief
en laten de gemeenschap opdraaien voor
hun daden.
Het jaar 2012 is alweer bijna voorbij.
De wijkraad heeft een druk jaar achter de
rug. Wij willen iedereen bedanken die dit
jaar samen met ons hard gewerkt hebben
om de wijk leefbaarder te maken. De
vrijwilligers, stichting Dock, de corporaties,
de politie en de ambtenaren van de
gemeente Haarlem.
Ik wens u alvast een voorspoedig en
gezond 2013 toe.
Hans D’haene
Tekst: Hans D’Haene. Fotografie: DASHA PHOTOGRAPHY.
Een sportief en
groen Meerwijk
Wijkraad Meerwijk
Leonardo da Vinciplein 73 2037 RR Haarlem
06 14 96 24 86
[email protected] www.wijkraadmeerwijk.nl
Leden:
Hans D’haene, voorzitter Liesbeth Groenewegen, secretaris
Marina Hendriks, penningmeester Kacem Achahboun, Inge Breukelman, Rob Hubert,
Marcel van der Lans, Ron Smolenaars, Riet
Spanjaart, Tonco Tijdeman, Paula Willems
Werkgroepen
Activiteiten: Marina Hendriks, Hans D’haene
Communicatie: Ron Smolenaars, Paula Willems,
Liesbeth Groenewegen Jongeren/spelen: Inge Breukelman
Multicultureel: Kacem Achaboun
Projecten:Marcel van der Lans, Rob Hubert
Schoon, heel en veilig:Liesbeth Groenewegen, Riet
Jacobs, Hans D’haene
Verkeer en vervoer: Hans D’haene, Tonco Tijdeman Zelfstandige werkgroep :
natuurwerkgroep Meerwijkplas:
Simon Hogervorst
Vergaderingen De wijkraad vergadert elke laatste dinsdag van de
maand (met uitzondering van juli en december) in
het wijkcentrum aan het Leonardo da Vinciplein. Aanvang: 19.30 uur. De vergaderingen zijn
openbaar, u bent welkom.
Deadline kopij voor de eigen wijkkrant
16 februari 2013
Mijn Schalkwijk!
COLUMN HansDhaene.indd 15
• 15
03-12-12 11:32
WIJKKRANT MEERWIJK
Wist u dat...
…de wijkraden van
Boerhaavewijk, Europawijk en Meerwijk zich in een
raadsvergadering tegen de plannen van de gemeente hebben
gekeerd om een verzamelplaats voor grofvuil aan te wijzen in de
wijken?
…de wijkraden tevreden
zijn met de oude manier van grofvuil ophalen? Namelijk door een
afspraak te maken met Spaarnelanden, die de oude bank of kast
bij het genoemde adres ophalen.
…de wijkschouw
voor kinderen, jonger dan twaalf jaar, is gestart op dinsdag en
woensdagmiddag en er veel belangstelling voor is?
…er op woensdagmiddag
voor de jeugd weer een Streetwise-project is begonnen in
Meerwijk-Noord?
…de buurtbox
een steeds belangrijker rol gaat spelen in het sociale leven rond het
Spijkerboorpad?
op 31 oktober weer veel punten voor verbetering opleverde en de
bijgewerkte lijst op te vragen is bij de wijkraad:
[email protected]?
…Dock van plan is
…de punten uit de
…dit consequenties
wijkschouw aanleiding zijn voor een wijkcontract?
…op 10 oktober
wethouder Van Doorn de hondentoiletten in het Heempark en het
Molenburgpark officieel in gebruik stelde?
…hondenuitwerpselen
via een uniek systeem in het riool verdwijnen en dat de gescheiden
systemen bijdragen tot vergroting van biomassa en dus energie
kunnen opleveren?
…de hondenpoeppilot
alleen een succes wordt als hondenbezitters meewerken?
Tekst: Liesbeth Groenewegen.
…de inloop
…Dock in een
schoollokaal in het wijkcentrum van Meerwijk met een nieuwe
speelgroep begint?
…dit voor
peuters is (0 tot 2,5 jaar) en dat u zonder aanmelding zomaar kunt
binnenlopen? De speelgroep wordt begeleid door een leidster. Elke
woensdag van 9.30-11.00 uur.
16
om in augustus 2013 uit het wijkcentrum Meerwijk te vertrekken?
heeft voor veel activiteiten en de wijkraad zich afvraagt hoe het
mogelijk is dat er een duur nieuw wijkcentrum is gebouwd, dat na
vijf jaar misschien leeg staat?
…er na de sloop
van het Schalkererf geen echt ‘levend’ centrum is gekomen en de
wijkraad zich daarover zorgen maakt?
…de wijkraad een brief
aan B&W schreef, waarin zij deze zorgen benadrukt? Het kan
toch niet zo zijn dat het sociaal actieve hart uit Meerwijk verdwijnt?
Op de website van Meerwijk kunt u ook uw reacties over dit
voornemen kwijt: www.wijkraadmeerwijk.nl.
…de wijkagent waarschuwt
voor fiets- en scooterdiefstallen? Mocht het u onverhoopt
overkomen, altijd aangifte doen! U krijgt uw eigendom er niet mee
terug, maar veel meldingen betekenen voor de politie dat er vaker
gesurveilleerd moet worden.
...er een voetbalkooi
geplaatst wordt aan het Spijkerboorpad?
• Mijn Schalkwijk!
Wist u Dat.indd 16
03-12-12 11:32
WIJKKRANT MEERWIJK
GESCHIEDENIS ●
Tekst: Rob Hubert. Fotografie: Uit het archief van Rob Hubert
De voormalige Spoordijk richting Ringvaart
De spoorlijn van Meerwijk
In deze serie wordt u steeds
meegenomen naar een andere tijd in
Meerwijk. In het eerste deel (geplaatst in
de wijkkrant Meerwijk) kon u lezen hoe
Meerwijk rond 1615 op bijzondere
plaatsen is gebouwd en dat er nu nog
steeds gebruik wordt gemaakt van
weggetjes die toen al op de kaart
stonden. Door de jaren heen veranderde
wel het een en ander, maar dan moet u
denken aan landerijen die naar een
andere eigenaar zijn overgegaan, hoewel?
Het is 1864 als de burgemeester van
Hoofddorp een schrijven uitgeeft onder
de titel ‘Ontwerp voor spoorwegen door
Haarlemmermeer en omstreken’. In
dit schrijven bracht hij zijn ideeën naar
voren over spoorwegen door het nieuwe
Haarlemmermeer. Het was voor hem
overduidelijk dat de Nederlandse regering
dit plan wel moest goedkeuren. Helaas
besloot de regering anders en kon het plan
naar de prullenbak.
Slechts 13 jaar gebruikt
Kort na de eeuwwisseling diende de
H.IJ.S.M. (de Hollandse IJzerbaan
Spoorwegmaatschappij) een aanvraag in
voor een spoorweg, die wel de goedkeuring
kreeg. In 1909 ging het dan toch door.
Op 1 juli van dat jaar had de aanbesteding
plaats. Kort daarna kon met de aanleg
worden begonnen. Er kwamen twee
spoorlijnen: de eerste van Haarlem via
Vijfhuizen naar Hoofddorp en vandaar
verder naar Aalsmeer, en de tweede
van Hoofddorp naar Leiden. De lijn naar
Haarlem liep via station Vijfhuizen via de
nieuwe spoorbrug over de Ringvaart en
daar reed de trein door de weilanden
richting halte Nieuweweg, waar nu Parkwijk
is gebouwd, tot station Rijksstraatweg.
De werkzaamheden duurden tot in 1912,
waarna de trein, genaamd ‘Meerspoortje’
aan een grote behoefde zou voldoen.
Dertien jaar later bleek de spoorlijn toch niet
rendabel te zijn. Op 12 oktober 1935 reed
over deze spoorlijn de laatste personentrein
en op 1 juli 1936 werd het vrachtverkeer
stopgezet. Een actieve spoorlijn hield op te
bestaan. Op 19 juni werden de pijlers van
de spoorbrug opgeblazen.
Van de spoorlijn is niet zoveel meer
te zien, hoewel je met een beetje
voorstellingsvermogen wel een lijn zou
kunnen trekken vanaf de bocht van de
Zuidtangent richting Ringvaart. Het enige
wat we dan nog zien is het spoorhuisje
en aan de andere kant van de Ringvaart
het brugwachtershuisje, de rest is door de
komst van de Zuidtangent verdwenen.
Mijn Schalkwijk!
Geschiedenis.indd 17
• 17
03-12-12 11:33
Wijkkrant MEERWIJK
WIJKKRANT
MEERWIJK
Spelen en leren
Dock helpt en ondersteunt actieve
mensen in de wijk bij verschillende
projecten. Voor kinderen tot twaalf jaar is
er de Huiskamerinloop en Streetwise.
De wijkraad is er voor u
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van alle Haarlemse wijkraden en de gemeente werd de
rol van de wijkraden nog eens benadrukt. Voor de gemeente is de wijkraad de ideale
tussenpersoon tussen bewoners en ambtenaren. Persoonlijk contact maakt overleg niet
alleen plezieriger, maar ook effectiever.
De wijkraad is de vaste gesprekspartner van alle partijen die actief zijn voor en in de wijk.
Denk aan de gemeente, politie, wooncorporaties, Dock en andere wijkraden.
Door de langere samenwerking kennen we elkaar en zijn de communicatielijnen kort.
Actuele informatie spelen we aan u door via de website en de wijkkrant. Ook steken we
veel energie in het mede organiseren van evenementen die onze wijk gezelliger maken,
zoals de Midzomermarkt en de Kerstmarkt.
De wijkraad komt in actie als er meldingen zijn, of onvrede in de wijk. Bijvoorbeeld bij
problemen met jongeren die overlast veroorzaken. We hebben nauw contact met de politie,
buurtvaders en Dock. We geven, indien nodig, kritiek op het beleid van de gemeente.
Zo gaat de gemeente, door grote vasthoudendheid van de wijkraad, het ontwerp voor de
renovatie van de Albert Schweitzerlaan opnieuw bekijken.
Op dit moment verzet de wijkraad zich fel tegen het voornemen van Dock om
wijkcentrum Meerwijk medio 2013 te verlaten. Wij zijn van mening dat hierdoor het hart uit
de wijk verdwijnt. Door de hoge huren in het wijkcentrum zijn veel clubs al vertrokken en
ligt leegstand op de loer.
Wilt u een bijdrage leveren aan uw wijk?
Wijkraad Meerwijk kan uw hulp gebruiken!
Dit alles overziend vinden wij keer op keer dat een wijkraad haar nut bewijst.
Misschien bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ons team komen ondersteunen.
Wij nodigen u uit een wijkraadsvergadering te bezoeken en de sfeer te proeven.
Laat u ons weten of u interesse heeft?
U kunt een e-mail sturen naar [email protected]
Wij kunnen actieve mensen heel goed gebruiken!
18
Nieuws.indd 18
Huiskamerinloop
In Meerwijk organiseert DOCK de
Huiskamerinloop voor kinderen uit de
groepen vijf tot en met acht van de
basisschool. De huiskamerinlopen zijn
bedoeld voor kinderen die zich op of
buiten school moeilijk zelfstandig kunnen
redden. Tijdens de huiskamerinloop
geven de kinderen zelf aan wat hun
leerdoel is en kunnen zij meedoen aan
activiteiten waarmee ze hun sociale
vaardigheden kunnen vergroten.
Elke week is er een andere activiteit. Na
ongeveer tien weken is er een evaluatie.
Ouders krijgen dan schriftelijk bericht
over de voortgang van hun kind.
• Voor kinderen uit groep vijf en zes is de
huiskamerinloop op woensdagmiddag
van 12.30 tot 14.15 uur.
• Voor kinderen uit groep zeven
en acht is de huiskamerinloop op
dinsdagmiddag van 15.15 tot 16.45 uur.
Aanmelden kan bij Mirjam van der Laan,
[email protected]
Streetwise
Streetwise is een buitenspeelproject voor
kinderen van zes tot twaalf jaar. Eén keer
per week kunnen kinderen meedoen met
activiteiten zoals skaten, een speurtocht,
voetballen of toneelspelen. Soms staat
er een uitje op het programma. Voor de
activiteiten hoef je je niet in te schrijven,
langkomen is genoeg.
Meedoen?
Streetwise is elke woensdagmiddag
van 15.30 tot 16.30 uur, te vinden in de
omgeving van het Spijkerboorpad.
• Mijn Schalkwijk!
03-12-12 11:34
Wijkkrant MEERWIJK
KORT NIEUWS ●
Pré Wonen opent wijkcontactpunt
Op 10 september opende Pré Wonen een wijkcontactpunt aan
het Leonardo de Vinciplein in Meerwijk. Bewoners uit de buurt
kunnen hier terecht met vragen over de wijk.
Tekst: Liesbeth Groenewegen, Marta de Kwant, Pré Wonen. Fotografie: PréWonen. Rob Hubert, Liesbeth Groenewegen
Pré Wonen vindt het belangrijk dat haar klanten in een prettige,
veilige en stimulerende wijk wonen. In Meerwijk is volgens
Pré Wonen een verbeterslag te maken als het gaat om de
leefbaarheid van de wijk. Daarom nam de wooncorporatie
het initiatief om via een wijkcontactpunt de dialoog met de
buurtbewoners aan te gaan en te helpen zoeken naar een
oplossing voor problemen in de wijk.
Adres: Wijkcentrum | Leonardo da Vinciplein 73 | 2037 RR
Haarlem
Openingstijden: Maandag: 13.00-16.00 uur | Woensdag:
09.00-12.00 uur | Vrijdag: 13.00-16.00 uur
Woont u in een andere wijk?
Dan beantwoord Pré Wonen uw vragen via de website
www.prewonen.nl of per e-mail [email protected]
Pré wonen is telefonisch bereikbaar op 088 77 00 000.
Opbouwwerkers zijn de startmotor van een wijk
Alle activiteiten in Meerwijk; het Moedercentrum, de Midzomermarkt, de Kerstmarkt, De Kas, et
cetera, zijn ooit een keer gestart. Maar hoe begin je zoiets? Daar zijn professionele mensen bij
betrokken, zogenoemde opbouwwerkers. Zij maken mensen enthousiast en helpen ze op weg
om de wijk te laten groeien. Jennifer de Vaal is zo’n opbouwwerker van Meerwijk.
Jennifer zit samen met haar collega’s van Dock boven in het Meerwijkcentrum. Zij heeft de hboopleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming gedaan en is nu bezig voor haar master Sociaal
Werk. “Dat is druk, maar ook heel fijn om mee bezig te zijn,” zegt Jennifer. Zij werkt nu ruim
drie jaar in Meerwijk en heeft al heel wat van de grond gekregen. “Opbouwwerk is een proces
waarin je ideeën met elkaar uitwerkt en die vervolgens overlaat aan de groep. Die gaat dan
zelfstandig verder en dan ga ik naar een volgend project.”
Wijkcoach
Naast haar werk als opbouwwerker is Jennifer drie dagen per week wijkcoach in Boerhaavewijk en Meerwijk Noord. In die functie is
haar aandacht meer gericht op persoonlijke ondersteuning én het samenbrengen van mensen. Jennifer vertelt dat dat soms best pittig
is. “Gelukkig reis ik met de trein naar mijn werk en dan heb je de tijd om je werk onderweg te verwerken. Bovendien sport ik veel en
kan ik mijn energie kwijt in het bandje waar ik basgitaar speel.”
Na drie jaar lopen de projecten in Meerwijk Centrum goed.
Jennifer is binnenkort te vinden in Meerwijk Noord waar zij de Buurtbox gaat ‘opbouwen’.
Mijn Schalkwijk!
Nieuws.indd 19
• 19
03-12-12 11:34
Wijkkrant MEERWIJK
WIJKKRANT
MEERWIJK
Van de jeugdreporter
De leerlingen uit groep acht van de scholen
Al Ikhlaas aan de Stresemanlaan en De Meer
aan de Erasmuslaan schreven deze
jeugdreporter over sport en vrije tijd.
.
hobby
rtieve
o
t
l
p
a
a
s
a
,
b
g
uke
bal
Voet
. Voet n. Bij
een le
n
is
e
r
l
a
le
Voetb
el van
erlieze e
t er ve
n en v
n
e
u
n
k
in
ls je d
e
w
J
om
len. A oten
e
n
p
e
s
e
n
ll
e
n
niet a
rt sam r je teamge
al hoo
a
a
eam,
t
n
t
n
voetb
n nie
in ee
e
t
t
Bij
ie
g
n
ij
r
el je
pelen.
bal k
e
s
p
n
s
e
n
m
je
da
sa
ie. Als
passt, oet kunnen
entrat zonder
c
n
m
o
c
je
dus
chiet
rt ook
al hoo en penalty s owieso
voetb
e
ts
aat he an weet
rbeeld
bijvoo centreren g
d
treert,
t en
on
je te c je je concen ant je schie en
k
ot
ls
e
mis. A s naar welk Je teamgen ze
.
ie
nt
o
je prec r je sowies rijke rol. Wa en
o
g
ev
o
n
dan sc ok een bela men en ze g
o
o
k
spelen
ver te
r een
je om
n
e
.
d voo
lp
n
e
ig
e
h
d
w
o
u
n
e
uitge
vertro
en. Elk wij
je zelf n een keer
groep
r
e
e
r
ie
o
a
v
n
r. T n
Wij w
r ware n een ande goed.
E
i.
o
o
toern
e tege
en we sden
speeld aren speeld
e pas
groep
am. W en. We
eurt w
e
t
b
n
e
e
d
aan
als e
r scor
eelden
n maa
1-0.
We sp en en bleve stand van 1
e
d
ot
ander
en sch n op een ein j. Maar het
de
aven
eel bli
eindig
was h rtief en ze g en,
m
a
e
t
o
wet
sp
Ons
tijdje z oor een
s heel
a
n
e
w
e
m
a
N
tea
ijd v
hand.
s het t ze kleren
n
a
e
w
e
n
s
on
core
n on
n en s
trokke
nt. We
passe ouche. We
staura et
e
r
n
e
d
e
tsen m
koude ingen naar
g
ven kle tijdje was
e
n
e
g
o
n
n
aa
n
een
eten e
heel
s. Na
gingen zende team g. Het was
e
t wij d
rlie
ikin
het ve oor de uitre te horen da gen
v
ron
en
het tijd d. We kreg n. En wij sp
n
e
e
g
n
re
span
eker k e lucht.
nde b
winne een gat in d d
al
me
allema es & Moha
n
u
as
o
la
Y
l-Ikh
Van
cht, A
a
p
e
Gro
20
• Mijn Schalkwijk!
Jeugdreporter.indd 20
Mediatoren
Wij zijn mediatoren van de Al Ikhlaas. Een mediator is iemand die helpt bij het
oplossen van een ruzie. Als er een ruzie ontstaat komen we altijd in actie. We
hebben veel kinderen geholpen hun ruzies op te lossen. We geven tips hoe
ze sportief met elkaar om kunnen gaan. Bijvoorbeeld; als iemand je pest kom
je naar ons toe of je negeert het pesten. We hebben nu al vijf jaar ervaring
en hebben elk jaar drie trainingen gevolgd. Wij zijn niet de enige mediatoren
van onze school. In totaal is er een groep van tien mediatoren, waaronder
een voorzitter en een vicevoorzitter. Om de twee weken vergaderen we om
te kijken hoe het gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Je kunt ons
herkennen aan onze badge waarop het vreedzame schoollogo staat. We
hopen dat andere scholen dit idee zullen volgen.
Noura & Ibtissam
Groep acht Al Ikhlaas
Kinderkunstacademie
Ik ben Yasmina El Harrouti. Ik ga elke
zaterdag om 13.30 uur naar de Ringvaart
om te tekenen. Eerst tekenen we iets en daarna
kleuren we het in. Soms maken we beeldjes. Ik zit er
nu op sinds 2008. Als iemand klaar is met zijn tekening
tijdens de les, houdt de juf of de meester ‘m omhoog en dan
begint iedereen te klappen. En aan het eind krijgt iedereen
een heerlijk koekje en wat te drinken. We hebben elk jaar een
tentoonstelling in het Winkelcentrum Schalkwijk. Op die dag
krijg je ook een diploma. Ik ken kinderen die erop hebben
gezeten, maar ze vonden het saai. Omdat ze alleen
maar bloemetjes en vlinders tekenden. Maar ik teken
landschappen en moeilijke tekeningen. Het is gratis.
En het is voor kinderen van vijf tot en met
veertien jaar.
Yasmina el Harrout, groep acht,
Al Ikhlaas
03-12-12 11:35
Wijkkrant MEERWIJK
Tekst: Soraya Blank, Noura & Ibtissam, Yasmina el Harrout, Younes & Mohamed. Beeld: grafieken zijn van groep 6-8 De Meer,
fotografie: Dasha Photography.
Vrijetijdsonderzoek
We hebben een vragenlijst gemaakt
over wat je doet na schooltijd. De
vragenlijst was voor alle leerlingen
van de groepen zes, zeven en acht.
Alle 77 leerlingen konden kiezen uit
de volgende activiteiten: sporten,
buitenspelen, tv kijken, lezen,
computeren/gamen, met vrienden
afspreken, helpen in de huishouding,
huiswerk maken, met de telefoon bezig
zijn, naar de moskee of koranles en
knutselen. Bij elke activiteit hebben
we ingevuld hoeveel uur we hiermee
bezig zijn per week. Toen hebben
we het gemiddelde uitgerekend
van alle activiteiten en deze in een
cirkeldiagram gezet.
Bij groep acht wordt het meest tv
gekeken. Bij groep zeven wordt ook
het meest tv gekeken. Maar bij groep
zes is er een gedeelde eerste plek voor
lezen, tv kijken en buitenspelen.
De activiteit die het minst wordt
gekozen, is knutselen.
Soraya Blank
Groep acht, De Meer
e
dez t
n
e
aak
ebb
n h lf gem
e
g
lin n ze
e
leer
De ramm
g
dia
Mijn Schalkwijk!
Jeugdreporter.indd 21
• 21
03-12-12 11:36
Tekst: Sasha van Dijke. Fotografie: Stichting Rozemarijn.
WIJKKRANT MEERWIJK
Nieuwe gezichten
Aan het Spijkerboorpad in Meerwijk is
sinds juni 2012 de dagbesteding van
Rozemarijn gevestigd.
Arne Savelkoel, hoofd dagbesteding, legt
uit wat de jongeren en jong volwassenen
op deze plek in Meerwijk doen.
“We noemen het dagbesteding, maar
eigenlijk is het een plek waar jongeren en
jongvolwassenen met zeer uiteenlopende
beperkingen leren samenwerken. We
kijken daarbij per deelnemer wat de
mogelijkheden zijn in plaats van de
beperkingen. Er zijn inmiddels zes
verschillende werkplaatsen met de
specialisaties hout, koken, tuin, textiel,
huishouden en cultuur. De producten die
22
hieruit voortkomen worden onder andere
verkocht in onze winkel Rozemarijn Santé
aan de Venkelstraat of geserveerd in de
Green Canteen van de middelbare Rudolf
Steinerschool.
Op de locatie aan het Spijkerboorpad
werken dagelijks ongeveer twintig
deelnemers. De helft woont in het
buurtschap Ferm Rozemarijn aan de
Belgiëlaan en de andere helft woont bij
hun ouders in Haarlem en omliggende
gemeenten. Wij vinden het erg belangrijk
dat de kinderen en jongeren verbonden zijn
met de wijk en regelmatig buiten zijn.
U heeft ons ongetwijfeld wel eens zien
lopen op weg naar school, zien fietsen met
de bakfiets of met de (taxi)bus zien rijden.
Daarnaast vinden we het ook belangrijk,
dat we iets kunnen betekenen voor onze
buren. Dit doen wij bijvoorbeeld door de
plantsoenen rondom de dagbesteding op te
ruimen. Ook hebben we aan de gemeente
extra grond gevraagd die we samen met de
buurt willen inrichten als stadstuintjes.
Binnenkort ontmoeten we onze buren
graag op een inloopochtend of –middag.
Wij schenken koffie en een heerlijke kop
soep. Vrijwilligers uit de buurt zijn ook altijd
welkom bij ons,” aldus Arne.
Kijk voor meer informatie op
www.rozemarijn.net
• Mijn Schalkwijk!
Nieuwe gezichten.indd 22
03-12-12 11:37
DOCK
Activiteiten
Meerwijk
Meerwijkcentrum
Leonardo da Vinciplein 73 | 2037 RR Haarlem | 023 543 6003
www.dock.nl/haarlem
[email protected]
09.30 – 11.30 uurInteractieve Nederlandse les
13.15 – 15.00 uurEngelse les
13.15 – 15.00 uurFitplan met begeleiding van diëtist
en fysiotherapeut
Maandag
Wat
Meer informatie
09.00 – 12.00 uur Gezamenlijk ontbijt & aansluitende activiteit
www.stichtingvrouwengroeptabitha.nl
09.00 – 13.00 uur Wijkcontactvrouwen
www.haarlemeffect.nl
13.00 – 16.00 uur Huurdersspreekuur Pré Wonen
www.prewonen.nl
13.00 – 16.30 uur Klaverjasvereniging De Schalkers
023 844 58 46
19.00 – 22.30 uur Klaverjasclub De Meerpit
Dinsdag:
09.30 – 11.30 uur Vrije inloop
09.30 – 11.30 uurConversatieles
13.15 – 14.30 uurLoopgroep (i.s.m Prezens)
Dinsdag
Wat
Meer informatie
09.00 – 12.00 uur Opstapje – opvoedondersteuning
www.dock.nl/haarlem
13.00 – 16.30 uur Biljartclub DBB
19.30 – 22.30 uur Ovra – Biljart
023 536 07 99
Woensdag
Wat
Meer informatie
09.00 – 12.00 uur Opstapje – opvoedondersteuning
www.dock.nl/haarlem
09.00 – 12.00 uur Huurderspreekuur Pre Wonenwww.prewonen.nl
13.00 – 16.30 uur Biljartclub SBS
niet bekend
Donderdag Wat
Meer informatie
09.00 – 12.00 uur
Opstapje – opvoedondersteuning
www.dock.nl/haarlem
09.00 – 13.00 uur Wijkcontactvrouwen
19.30 – 22.30 uur
Polynesische dansgroep Mai – ana
06 513 680 63
Vrijdag
Wat
Meer informatie
09.00 – 12.00 uur Opstapje – opvoedondersteuning
www.dock.nl/haarlem
13.00 – 16.00 uur Huurdersspreekuur Pré Wonen
www.prewonen.nl
Moedercentrum Mallemolen
Leonardo da Vinciplein 73 | 2037 RR Haarlem | 023 543 6003
Contactpersoon: Aliya Yildiz, [email protected]
Maandag:
9.30 - 11.30 uur Liever bewegen dan moe (sport
en voorlichtings programma i.s.m. Prezens)
9.30 -11.30 uur Fietsles
Woensdag:
09.00 – 10.00 uur Fem-Fit i.s.m. Sport Support
Donderdag:
09.30 – 11.30 uurVrije inloop
09.30 – 11.30 uur Creatief atelier met Kunstenares Erna Wiggermans
09.30 – 11.30 uurFietsles
09.30 – 11.30 uurBeter Nederlands schrijven en spreken
De Kas
Bernadottelaan 199 a | 2037 GP Haarlem | 023 202 23 26
[email protected]
Promowinkel
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
13.00 – 16.30 uur
09.00 – 16.30 uur
09.00 – 16.30 uur
09.00 – 16.30 uur
09.00 – 16.30 uur
Internetcentrum
Maandag
10.00 – 15.00 uur
Dinsdag
10.00 – 17. 00 uur
Woensdag
10.00 – 13.00 uur
Donderdag
10.00 – 15.00 en 15.30 - 17.30 uur
Huiswerkbegeleiding
Maandag
15.30 – 17.00 uur
Woensdag
14.00 – 15.30 uur
Woensdag
15.30 – 17.00 uur
Vrijdag
15.30 – 17.00 uur
Beautysalon
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
10.00 – 17.00 uur
10.00 – 17.00 uur
10.00 – 17.00 uur
10.00 – 17.00 uur
Mijn Schalkwijk!
• 23
24
• Mijn Schalkwijk!
Boek Maxima.indd 24
03-12-12 11:39
REPORTAGE
•
Boekpresentatie
aan Máxima
Bij prinses Máxima thuis in Villa
Eikenhorst voorlezen uit eigen
werk. Dan kun je trots zijn!
En dat zijn de kinderen van
de leesclub van Meetingz!. Zij
schreven het boek ‘Trots zijn op
wie je bent’ dat is gebaseerd op
hun verhalen over pesten en er
anders uitzien. Op 11 oktober
nam prinses Máxima het
boek in ontvangst.
Meetingz! is een project dat
activiteiten in Boerhaavewijk
organiseert. Bij de leesclub
van Meetingz! lezen
basisschoolleerlingen wekelijks
samen en helpen ze elkaar met
moeilijke woorden. De kinderen
ontvangen na drie maanden een
certificaat. Voor de kinderen die
verder willen met Meetingz! werd
de Verhalenmakerij gestart. Het
boek ‘Trots zijn op wie je bent’
is het eerste product van de
Verhalenmakerij.
Mijn Schalkwijk!
Boek Maxima.indd 25
Tekst: Marieke Geerts. Fotografie: ANP/Robin Utrecht.
‘Trots zijn op
wie je bent’
• 25
03-12-12 11:39
• NIEUWE BUREN
(Advertorial)
Debbie Schipper en Joury Beens
‘Deze woning is in alle opzichten goed’
De nieuwe buren
Naam: Debbie en Joury
Adres: Prattenburg
Verkoopdatum: 25 september 2012
Eigendomssituatie: Vol eigendom
Soort woning: Flat (appartement)
Soort bouw: Bestaande bouw
Bouwjaar: 1982
Woonoppervlakte: 75 m²
Het huis
Debbie Schipper: “Deze woning is in alle
opzichten goed. Het huis heeft een open
keuken, wat we erg fijn vinden, en het is
ruim. Naast een woon- en slaapkamer
is er nog een extra ruimte. Die gaan we
gebruiken als computerkamer. De vorige
bewoners hebben een mooie laminaatvloer
achtergelaten, die helemaal onze smaak is.
Dat scheelt weer geld. Alles ziet er netjes
uit. Toen we dit huis zagen, waren we
meteen verkocht.”
Rust
Voor de geboren Haarlemmers Debbie en
Joury is het appartement aan Prattenburg
hun eerste eigen woning. Debbie woonde
tot voor kort bij haar ouders in de
Leidsebuurt, Joury in Parkwijk. Voordat
ze er een woning kochten, kenden ze
Molenwijk al als een prettige buurt. Debbie:
“Het is hier lekker rustig, dat sprak ons
aan. Daarnaast is de ligging vrij centraal.
Het winkelcentrum is op loopafstand en de
bushalte vlakbij. Dat is voor mij erg handig,
omdat ik bij mijn werk niet kan parkeren en
dus van openbaar vervoer afhankelijk ben.
Hier kunnen we de auto altijd gratis voor de
deur parkeren. We hebben uitzicht op het
woningcomplex, dat vind ik lekker. Ik kijk
niet graag uit op een drukke weg.”
Verbouwing
“Met de buren hebben we al kennis
gemaakt. Het zijn hele aardige mensen. We
hebben hen gewaarschuwd voor de herrie
die we maken, vanwege de verbouwing
die nog volop bezig is. We vervangen de
keuken en stukadoren en schilderen. Het
is veel werk, maar alles loopt op rolletjes.
En uiteindelijk hopen we hier nog jaren te
wonen.”
Overspaern: Topper in Kennemerland
Frieslandlaan 1a | 2036 NE Haarlem
(023) 536 6366 | www.overspaern.nl
26
Al jaren staat Overspaern Makelaardij in de top drie van meest verkopende
makelaarskantoren van Zuid Kennemerland. Dit jonge, enthousiaste makelaarskantoor
kent de regio als geen ander. Overspaern Makelaardij heeft jarenlange ervaring en blijft
dagelijks en direct op de hoogte van de ins en outs van de woningmarkt.
• Mijn Schalkwijk!
Overspaarne.indd 26
03-12-12 14:54
DOCK
Nieuw in De Kas
Tina
Cher
Hewi
Geboren in Teheran, kappersopleiding
behaald in 2012. Knipt op zaterdag klanten
in De Kas en op maandag tot en met vrijdag
knipt zij thuis. Kom op zaterdag langs of bel
voor een afspraak: 06 449 10 721.
Geboren in Haarlem, kappersopleiding
behaald en gewerkt bij Hans Hoogeveen,
Ben Weijers, Jan de Koning en Ton
Barbershop. Knipt op dinsdag tot en met
donderdag dames en heren in De Kas.
Kom langs of bel voor afspraak:
06 487 00 555.
Geboren in Syrië, opgeleid tot kapper en
visagist in Syrië en Amsterdam. Knipt op
maandag tot en met donderdag dames
en heren in De Kas. Kom langs of bel voor
afspraak: 06 132 78 166.
“Mijn eerste baan was als officemanager
bij een internationaal bedrijf in
elektrotechniek. Daarna heb ik nog vijf
jaar als directieassistent gewerkt bij een
computerfirma. In mijn vrije tijd was ik bezig
met mode, kleding en het knippen van haar
bij vrienden, familie en kennissen.
In 2002 heb ik mijn man ontmoet en in
2003 kwam ik naar Haarlem. In 2008 ben
ik teruggekeerd naar Iran om daar een
opleiding tot kapper en visagist te volgen.
Met diploma kwam ik weer terug naar
Haarlem. De opleiding heb ik in Iran gevolgd
zodat mijn moeder tijdens de opleiding
op mijn zoontje kon passen.Weer terug in
Haarlem ging ik bij een kapsalon werken
en daarnaast naar een kappersopleiding in
Nederland. In september 2012 heb ik de
opleiding afgerond en nu wil ik heel graag
een eigen kapsalon openen. Via De Kas
hoop ik deze droom te verwezenlijken.”
“Mijn eerste bijbaan was hier op deze plek,
bij de VOMAR in Meerwijk. Vroeger was er
een haarstylistenopleiding in Haarlem.
Hier heb ik de opleidingen voor het
kappersvak afgerond met diploma.
Daarnaast heb ik nog opleidingen tot
haarstyliste, schoonheidsspecialiste
en visagist gevolgd en zelfs een
middenstandsdiploma gehaald.
Ik heb ook aan wedstrijden meegedaan
en bekers gewonnen.Ondertussen heb
ik een gezin gevormd met drie kinderen,
ik ben vaak thuis met de kinderen en doe
vrijwilligerswerk. Toen ik hoorde van het
ondernemersproject bij De Kas, heb
ik mij direct opgegeven. Ik werk nu aan
het opzetten van mijn eigen kapsalon via
De Kas!”
“In Malikiyah heb ik de opleiding kapster
en visagist gevolgd en afgerond. Na mijn
diploma opende ik een eigen salon, tot ik
mijn man tegen kwam. In 2002 zijn we naar
Haarlem verhuisd. In mijn buurt, Meerwijk,
was er een moedercentrum. Hier heb
ik mij aangemeld als vrijwilligster. Ik ben
gaan knippen en volgde er Nederlandse
taalcursussen. Ondertussen heb ik in
Nederland de kappersopleiding aan de
Kappersacademie in Amsterdam afgerond.
Ik heb een gezin met twee kinderen, een
zoon en een dochter. Al in 2010 hoorde ik
van de plannen voor De Kas. Ik heb mijn
interesse getoond en meldde mij aan als
kapster bij het onderdeel ondernemers
bij De Kas. Ik ben de eerste kapster in de
beautysalon die een eigen kapsalon op wil
zetten. In deze tijden is het erg lastig een
eigen bedrijf op te zetten, daarom vind ik
het initiatief van
De Kas erg nuttig.”
Voor vragen over De Kas kunt u contact opnemen met Simone Wenge ([email protected], 06-2890 3914)
Of loop op werkdagen binnen: Bernadottelaan 199a.
Mijn Schalkwijk!
• 27
Tekst en beeld: Mustafa Ocal
Of het nu gaat om mooie tweedehands kleding, het vermaken van kleding, een knipbeurt, massage,
computercursus of advies over het starten van een eigen onderneming; De Kas biedt het allemaal!
In deze editie van Mijn Schalkwijk! kuntu nader kennismaken met de kapsters uit De Kas.
BOERHAAVELAAR
Wijkraad Boerhaavelaar
Hans Hirs, voorzitter Wijkraad Boerhaavewijk,
vertelt in zijn column over zijn Boerhaavewijk.
Wandeling door
opgeknapte wijk
We starten bij wijkcentrum De Ringvaart
en gaan via de parkeerplaats naar de
Geneesherenbuurt. De bestrating is hier een
heel stuk opgeknapt! Maar het meeste werk
zit onder het wegdek; een nieuw rioolstelsel
met gescheiden afval- en regenwater en
nieuwe gasleidingen. Eind 2013 moet dit
klaar zijn.
We lopen verder langs de Lidl, richting
Kennedybrug. Rechts staat het gebouw van
de voormalige school LJC. Dit gebouw zal
worden gesloopt. Daarna zal het terrein nog
ongeveer vijf jaar braak liggen. Gedurende
deze tijd willen wij graag een speelveld voor
de kinderen maken waar ze bijvoorbeeld
hutten kunnen bouwen. Links liggen de flats
van woningbouwvereniging Ymere, die een
nieuwe entree kregen met mooie glazen
deuren en nieuwe brievenbussen.
Dan over de brug richting ziekenhuis
EG. U ziet dat op het terrein De
Entree, voorheen 023, is begonnen
met de bouwwerkzaamheden. Hier
komen grondgebonden woningen en
appartementen; er zijn nog woningen te
koop. Sint Jacob gaat hier een zorghotel
bouwen.
We wandelen richting Boerhaavekliniek via
het Zuster Rebelpad naar het gebied waar
Elan Wonen gaat renoveren en slopen om
daar met nieuwbouw te starten.
28
Weer verder komen we langs de hoge flat in
de Roordastraat die is opgeknapt door Pre
Wonen. Ook de flats aan de Ekamastraat
zijn van een nieuwe verflaag voorzien.
Lopend langs de Boerhaavepassage zien
we dat de Lidl heeft uitgebreid. Restaurant
De Mandarin verhuisde daarvoor naar
de Floris van Adrichemlaan 78. In de
Ekamastraat bouwde Elan Wonen enkele
garages om voor startende ondernemers.
We steken over en komen langs de
voetbalkooi waar de jeugd sportief bezig is.
Op de hoek van de Ekamastraat en
Wamstekerstraat blijf ik staan. Hier staat
naar mijn mening de mooiste boom van
Boerhaavewijk. We lopen weer verder,
richting de Poelpolder waar een speeldernis
voor de jeugd wordt aangelegd. Deze zal in
het voorjaar van 2013 klaar zijn.
“Vervolgens gaan we de Prof. van
der Scheerstraat in waar het nieuwe
speelterrein goed wordt gebruikt. Terug
naar wijkcentrum De Ringvaart dat in 2013
wordt verbouwd. Langs deze route heeft
u nu 4,6 km gewandeld. Toch zeker een
sportieve prestatie!
Tot slot wens ik u allen prettige feestdagen
en een gezond 2013.
Hans Hirs
Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkcentrum De Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
06 81 69 93 04
Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur open
[email protected]
www.boerhaavewijk.nl
Bestuur:
Hans Hirs, voorzitter
Robin de Zwart, secretaris
Antoinette Wijnoogst, penningmeester
Leden:
Frits van der Ploeg, vice voorzitter / Poelpolder /
Water
Dick Wijnoogst, Werkgroep Verkeer en Vervoer
Cees Hoff, Poelpolder / Boerhaavewijk schoon
Kick Weber, Poelpolder / Boerhaavewijk schoon
Ludwig Bielas Schalkstad
Agnes Lommerse
Vergadering en spreekuur:
Wijkraad Boerhaavewijk houdt elke woensdag
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in Wijkcentrum
De Ringvaart. Elke eerste dinsdagavond van de
maand is er een openbare wijkraadvergadering
vanaf 20.00 uur.
Redactie Boerhaavelaar:
Meerten van Rij (layout), Miranda Kemper
(webmaster)
Suggesties voor artikelen of korte berichten en
vragen over aanlevering van kopij kunt u per post
of via e-mail sturen naar de redactie: Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
[email protected]
De sluitingsdatum voor de volgende wijkkrant is
dinsdag 5 maart 2013.
Tekst: Hans Hirs. Fotografie, Hans Hirs en Dasha Photography.
Het jaar 2012 is bijna afgelopen en
daarom neem ik u graag mee op een
wandeling door de wijk om te bekijken
wat er in een jaar allemaal in de wijk
is gebeurd.
• Mijn Schalkwijk!
COLUMN Hans.indd 28
03-12-12 11:42
BOERHAAVELAAR
Een rustige Alexander Flemingstraat
De bewoners reageerden eerst zelf op de
overlast. Zij probeerden de jongeren aan
te spreken op hun gedrag, maar dat had
niet het gewenste resultaat. Ook belden zij
regelmatig de politie. Er werd verschillend
gereageerd op de klachten, laten bewoners
weten. In enkele gevallen werd na de klacht
een politiesurveillance gestuurd, maar het
kwam veel voor dat er niet of nauwelijks
actie werd ondernomen. Ook niet nadat
buurtbewoners direct naar het bureau
waren gestapt met hun klachten. Contact
met de wijkagent was voor de bewoners
niet mogelijk. En toen ze ook geen gehoor
vonden bij de schoolleiding van de
Waddenschool waren de bewoners het zat.
Samenwerken met de wijkraad
Een aantal bewoners stapte naar de
wijkraad. Tijdens de eerste vergadering na
de zomervakantie op 4 september deden
zij verslag en vroegen de wijkraad om
hulp bij het oplossen van het probleem.
De aanwezige wijkagent, Guus van Thiel,
verleende meteen zijn volle medewerking.
Hij kon al direct melden dat naar aanleiding
van de meldingen voor deze locatie een
SOM-project is gestart (SOM: Structurele
Overlast Maatregelen). Dit is een pakket
maatregelen waarin in ieder geval
extra wordt gesurveilleerd en er extra
aandacht is voor jeugdoverlast. Het gaat
vooral om een integrale samenwerking
tussen de professionals bij politie,
gemeenteambtenaren, jongerenwerkers en
medewerkers van bureau HALT.
Bewonersavond
Om het probleem zo goed mogelijk in kaart
te brengen, is samen met de wijkraad
een bewonersavond georganiseerd. Op
18 september vond in De Ringvaart een
gesprek plaats tussen de bewoners, de
wijkagent, het bestuur van de wijkraad
en enkele gemeenteraadsleden die door
de bewoners waren benaderd. De avond
resulteerde in een inventarisatie van
de klachten, contacten met politie en
schoolleiding en tips van de aanwezigen om
de situatie aan te pakken.
Op 9 oktober was er een vervolg op
deze avond. Gelukkig was de overlast al
sterk verminderd door het veel slechtere
weer. Kitty van Tooren, van de gemeente
Haarlem, kon melden dat jongerenwerkers
en Bureau Halt al met de Waddenschool en
in gesprek waren. Tijdens de avond werd
ook voorgesteld een buurtvaderproject
te starten. Jennifer de Vaal van Stichting
Dock gaf aan daar de eerste stappen voor
te willen nemen (zie oproep in dit blad,
red.). Zij zette eerder in Meerwijk bij de
jeugdoverlast op het Leonardo da Vinciplein
met succes een buurtvaderproject op.
De volgende maatregelen zijn of
worden ingezet tegen de gemelde
overlast
• het SOM-project van de Politie
Kennemerland;
• inzet van het Bureau Halt van de
gemeente;
• medewerking van de straatwerkers van
Youth for Christ;
• opzetten van een buurtvaderproject
Boerhaavewijk.
Rust is terug
De bewoners van de Alexander
Flemingstraat slapen intussen al weer een
stuk rustiger. Niet alleen omdat het weer de
locatie minder aantrekkelijk maakt voor de
jongeren, maar zeker ook omdat zij weten
dat er nu wel degelijk iets aan de overlast
wordt gedaan.
De bewoners zijn gehoord en er wordt iets
met hun klacht gedaan.
Mijn Schalkwijk!
FLEMINGSTRAAT.indd 29
Tekst: Frits van der Ploeg. Fotografie: Hans Hirs
De bewoners rond de Waddenschool in
de Alexander Flemingstraat en de
Ramaerstraat hebben afgelopen zomer
veel last gehad van rondhangende
jongeren op het schoolterrein voor hun
huis. Eerst was er vooral sprake van veel
geluidsoverlast, maar later ook van
intimidatie, vloeken en schelden en zelfs
gooien van stenen. Gemeente, politie
en welzijnsorganisatie DOCK
namen maatregelen.
• 29
03-12-12 11:43
BOERHAAVELAAR
Oproep: Kom zingen!
Zaalvoetbaltoernooi
sportief en respectvol verlopen
Stichting Samen Haarlem organiseerde
in samenwerking met SportSupport
op zaterdag 20 oktober 2012
een zaalvoetbaltoernooi. Aan het
zaalvoetbaltoernooi deden acht teams
mee. Dankzij alle vrijwilligers werd het
een geslaagde dag.
De wedstrijden tussen de teams
waren soms heel spannend, terwijl het
niveauverschil erg groot was. Maar in
alle gevallen was één ding hetzelfde:
de sfeer, die was geweldig, sportief en
respectvol naar elkaar.
Eeuwige roem
Naar mate het toernooi vorderde werd
het spannender en spannender.
De teams streden om de winst.
Het was mooi om te zien hoe
deelnemers gingen rekenen en de
uitslagen van concurrenten in de gaten
hielden. Dat alles voor de hoofdprijs en
eeuwige roem. De nummers één en
twee van beide poules gingen naar de
halve finales.
Uiteindelijk won team VVA Spartaan
de finale tegen Chabab Nador met
uitstekend voetbal. Alle teams vroegen
naar het volgende zaalvoetbaltoernooi.
Zij vinden dat het vaker georganiseerd
moet worden.
Na de finale werden de prijzen uitgereikt
en de winnaars gingen met medailles en
bekers naar huis. Kortom; het was een
gezellige en een sportieve dag.
30
Altijd al willen zingen...? Dit is uw kans! U bent van harte welkom.
Ga zingen! Als u zingt laadt u uw lichaam en geest optimaal op. Met het koor
Metamorfose, onder leiding van Carole Kroese, krijgt u daar alle gelegenheid voor.
Vrouwenkoor Metamorfose is op zoek naar zangeressen die van gezelligheid houden,
maar ook van een uitdaging, die zingen leuk vinden en niet bang zijn om op te treden.
Is dit iets voor u en bent u boven de vijftig, kom dan eens vrijblijvend naar een
repetitiemiddag. Op het repertoire staan liederen van allerlei genres, uit allerlei landen, van
klassiek tot licht.
Wanneer: Woensdag van 14.30 - 16.30 uur
Waar: Muzenzaal van cultureel centrum De Egelantier, Gasthuisvest 47 in Haarlem
Informatie: Ineke Meier (023) 535 8271, Lieve Hanssen (023) 533 3331 of Jeannette
Caspers (023) 532 7500.
Sportief Schalkweide
Een tijdje geleden nam een
aantal bestuursleden van
Stichting Samen Haarlem het
initiatief om iets speciaals te
doen voor de bewoners van
zorgcentrum Schalkweide.
Zij kwamen op het idee
om de rollators, rolstoelen
en scootmobielen van de
bewoners schoon te maken.
Het aardige was dat het niet
bij schoonmaken alleen bleef.
Tijdens het schoonmaken kwamen de gesprekken met de bewoners van Schalkweide al
snel op gang. Het waren leuke en opzienbarende gesprekken. De bewoners waren niet
alleen blij met een schone rolstoel, maar ook met het gesprek. Als blijk van waardering
schonk Schalkweide de Stichting Samen Haarlem een kleine attentie: twee nieuwe
voetballen. Hiermee onderstreept ook Schalkweide de goede samenwerking.
Wellicht komt er nog een vervolg in de vorm van een gezellige middag met Marokkaanse
thee en koekjes. Op de foto ziet u Bilal Akachar, bestuurslid van Stichting Samen Haarlem
samen met Simonne van Hout, hoofd welzijn van Schalkweide. Stichting Samen Haarlem is
heel blij met de voetballen. Heel sportief Van Simonne van Hout.
• Mijn Schalkwijk!
Boerh.KORT NIEUWS.indd 30
03-12-12 14:56
KORT NIEUWS ●
Speeltuin Het Slakkenveld
ook in de winter open
De zomer is voorbij, de winter heeft zijn intrede gedaan en
daarmee is het echte buitenspeelseizoen over. Voorgaande
jaren ging speeltuin Het Slakkenveld achter wijkcentrum De
Ringvaart in de winter dicht. Dit jaar blijft de speeltuin voor
het eerst - beperkt - open. De openingstijden worden op het
mededelingenbordje bij de ingang bekend gemaakt.
Ook dit jaar is er weer volop gebruik gemaakt van speeltuin
Het Slakkenveld, zonder dat we echte problemen zijn tegen
gekomen. Onze vrijwilligers is wel één ding opgevallen:
“Afgelopen seizoen bleef dagelijks erg veel vuil, zoals blikjes en
lege chipszakjes, achter in de speeltuin. Daarom deze oproep
aan de vaders en moeders. De speeltuin wordt gerund door
vrijwilligers die zorgen dat de speeltuin open en dicht gaat
en die kijken of alles goed gaat. Zij lopen er niet rond om het
vuil op te ruimen. Overal in de speeltuin hangen vuilnisbakken
dus maak daar gebruik van en laat het afval niet achter voor
anderen of voor de vrijwilligers. Wilt u uw kinderen er op wijzen
dat ze het afval in de afvalbakken doen in plaats van het op de
grond te gooien!”
Buurtvaders gezocht!
Tijdens de wijkraadsvergadering begin september bleek dat er steeds meer overlast van kinderen en jongeren wordt
ervaren in de wijk en dan vooral rondom basisschool De Wadden. Vanuit de bewoners is daarover in de daaropvolgende
bewonersbijeenkomsten een duidelijk signaal afgegeven. Er is grote behoefte aan een buurtvaderproject in Boerhaavewijk.
Tekst: Dick Wijnoogst. Fotografie: Hans Hirs
Twee enthousiaste bewoners hebben zich al opgegeven als buurtvader. Dat is nog niet genoeg om definitief van start te gaan.
Dus zijn wij naarstig op zoek naar buurtvaders, -moeders, -tantes, -ooms en -broers, die graag met elkaar de buurt veiliger willen
maken.
Wat krijg je ervoor terug?
• Een positieve manier om uiting te geven aan jouw ergernissen
• Een training waarin je leert jongeren effectief aan te spreken op gedrag
• Herkenbare kleding
• Contact met andere buurtbewoners
• Waardering van buren en professionals uit de buurt
Interesse?
Neem contact op met:
Karlijn Heim (Projectleider samenlevingsopbouw Boerhaavewijk) DOCK Haarlem
[email protected], 06 3941 7996, of kom langs in de Ringvaart.
Mijn Schalkwijk!
Boerh.KORT NIEUWS.indd 31
• 31
03-12-12 11:44
BOERHAAVELAAR
Frits van der Ploeg, vicevoorzitter van wijkraad Boerhaavewijk, neemt u in deze serie over de Poelpolder
mee de natuur in en vertelt u over de geschiedenis van de wijk.
Een wandeling in de Poelpolder
Als bewoner ben je je er niet zo van
bewust, maar de Boerhaavewijk is een
van de groenste wijken van Haarlem.
Er is geen straat in de wijk zonder bomen.
Tussen de flats en de huizen zijn veel
perken met struiken én de nodige
grasveldjes. En natuurlijk de vele tuinen,
ook al zijn die niet altijd groen.
Deze hoeveelheid groen is voor een wijk
die in het oorspronkelijke plan geen park
had, best bijzonder. En intussen heeft de
wijk wel een park. Nou ja, park. Een
bijzonder en toegankelijk natuurgebied;
de Poelpolder.
Schalkwijk is aangelegd bovenop
een oeroud veenpoldergebied, dat
zich uitstrekte van de zuidoostelijke
stadsgrens van Haarlem (Slachthuisbuurt)
en het Spaarne tot de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder. Toen eind
jaren vijftig de uit haar voegen barstende
stad na annexatie deze polder tot haar
grondgebied mocht rekenen, waren er
onmiddellijk plannen voor bebouwing. Eerst
32
werd een laag zand van drie meter op de
veenpoldergrond gespoten en vervolgens
werden de Europawijk en de Boerhaavewijk
daar bovenop gebouwd.
Er is gelukkig nog wel iets overgebleven van
de oorspronkelijke polder: rond Schalkwijk
ligt een groene rand! Aanvankelijk had
het stadsbestuur daar nog plannen mee.
Ze wilden Schalkwijk ontsluiten met een
soort ‘oostelijke randweg’, maar die is er
nooit gekomen. Van de polder zelf zien
we eigenlijk maar op twee plaatsen een
restant: bij Molenwijk een deel van de
Verenigde Grote en Kleine Polders en bij
Boerhaavewijk en Meerwijk de Poelpolder.
De Poelpolder
Op twee plaatsen kun je vanuit de wijk
op de fiets of wandelend de polder in. Je
loopt naar beneden (het zandpakket werd
tot daar opgespoten) en kruist dan een
fietspad. Ongeveer op die plaats heeft
vroeger een spoorbaan gelegen. Dat was
een stukje van een uitgebreid spoorwegnet
in de Haarlemmermeer en werd gebruikt
door de Hollandse Elektrische Spoorweg
Maatschappij en de Hollandse IJzeren
Spoorweg Maatschappij. Pas na de oorlog
werd de spoorweg opgeruimd. In Vijfhuizen
bij de Spieringweg, staat nog steeds het
stationsgebouwtje. Nu stopt even verderop
de Zuidtangent.
‘Gelukkig is er nog
iets overgebleven
van de
oorspronkelijke
polder’
Bij de Amsterdamsevaart staat, naast de
Joodse begraafplaats, nog het voormalige
haltehuis Rijksstraatweg.
We lopen verder de polder in. Vroeger kon
dat alleen via een aantal onderhoudspaden
• Mijn Schalkwijk!
Poelpolder.indd 32
03-12-12 11:45
groen ●
van gras langs de verschillende percelen.
Die werden twee of drie keer per jaar
gemaaid, maar over het algemeen was
het wel aan te bevelen om laarzen te
dragen. De grond was hier en daar erg
drassig. Nu wandelen we comfortabel over
geasfalteerde paden. Het natuurgebied
verschilt van een park omdat het niet is
aangelegd. Natuurlijk is in Nederland alles
door mensen gevormd, maar er is geen
parkontwerp aan te pas gekomen. De
begroeiing ziet er voor een groot deel nog
net zo uit als voordat de Poelpolder werd
ingericht als recreatiegebied.
De inrichting
Rond de eeuwwisseling kwam er eindelijk
een mogelijkheid voor de gemeente
Haarlem om iets met de groenstrook
rond Schalkwijk te doen. De provincie
Noord-Holland had er in het kader
van het ‘deelproject Ringvaartoevers
West’ uit het ‘strategisch groenproject
Haarlemmermeer-groen’ geld voor over
om aan de westzijde van de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder aaneensluitend
vanaf De Kaag tot aan het recreatiegebied
Spaarnwoude een ecologische zone
te maken. De verschillende gemeentes
dienden ook bij te dragen.
Tekst: Frits van der Ploeg. Fotografie: Hans Hirs
Rond de
eeuwwisseling kwam
er eindelijk een
mogelijkheid voor de
gemeente Haarlem
om iets met de
groenstrook rond
Schalkwijk te doen
en haar eigen landschapsarchitect, Katja
Beeker, een nieuw ontwerp te laten maken.
En dat is het ontwerp van de huidige
inrichting.
Volgende keer wandelen we verder.
Vertegenwoordigers van de bevolking
(wijkraden, natuurbeschermingsorganisaties,
belangengroeperingen) konden inspreken.
Zo ook de wijkraad Boerhaavewijk. De
wijkraad zocht wijkbewoners om te
participeren en zo kwam ik bij de wijkraad.
Het door een landschapsarchitect
opgestelde inrichtingsplan kreeg in eerste
instantie totaal geen onthaal in de wijkraad.
Het was veel te strak en er was te veel
water. Het gebied zou slecht toegankelijk
zijn. Gezamenlijk heeft de werkgroep
Poelpolder van de wijkraad een ander
ontwerp gemaakt. Bij een inspraakavond
van de commissie Stedelijke Ontwikkeling
heeft de werkgroep haar bezwaren tegen
het ontwerp duidelijk gemaakt en haar
eigen plan voorgesteld. De gemeente
besloot daarna met de belanghebbenden
Frits van der Ploeg
In de wijk zijn veel
blokheesters te vinden
Wie heeft een goede definitie van de
beplanting met blokheesters?
Stuur je antwoord naar
[email protected]
Degene die het dichtst bij het juiste
antwoord komt, wacht een verrassing.
Mijn Schalkwijk!
Poelpolder.indd 33
• 33
03-12-12 11:45
Floris van Adrichemlaan
bouwdepot
Edward Jennerstraat
FASE 4a
Professor
Ramaerstraat
•
Boerhaavewijk-Zuid
REPORTAGE
Semmelweisstraat
Eijkmanla
Niels Finsenstraat
FASE 3a
an
Wijnhoffstraat
FASE 4
Professor Kouwerstraat
Halbertsmastraat
Ramaerstraat
FASE 1a
FASE 5
Mathijsenstraat
Professor Pelstraat
FASE 5a
Alexander Flemingstraat
Professor Donderslaan
Edward Jennerstraat
Boerhaavewijk-Zuid
krijgt vorm
FASE 2a
FASE 3
Robert Kochlaan
FASE 2
FASE 1
Robert Kochlaan
Edward Jennerstraat
Ondergenoemde data zijn indicatief en kunnen door onvoorziene (weers-)omstandigheden wijzigen
Herinrichting
Tekst: Astrid van Loon. Fotografie: Astrid van Loon.
Sinds mei werkt de gemeente aan de
herinrichting van de Boerhaavewijk. Er
wordt een gescheiden riool aangelegd en
de openbare ruimte wordt vernieuwd. De
werkzaamheden vorderen gestaag.
Enkele weken geleden waren de werklui
nog volop aan de slag met de aanleg
van het nieuwe riool. Inmiddels ligt de
Halbertsmastraat er weer mooi opgeknapt
bij. De straat en de parkeervakken hebben
nieuwe klinkers gekregen en de stoep
is opnieuw betegeld. Op enkele plekken
in de straat is ook nieuw groen geplant.
Naast de Halbertsmastraat kregen de
Professor Kouwerstraat en een deel van
de Semmelweisstraat, Matthijsenstraat en
Edward Jennerstraat ook hun definitieve
vorm.
Onlangs startte de gemeente het werk
in het laatste deel van de Edward
Jennerstraat. Net als in de rest van de
straat wordt daar de parkeerindeling
aangepast en waar mogelijk de voetpaden
breder gemaakt. Als deze fase helemaal
gereed is worden nieuwe bomen
aangeplant: kersen- en perenbomen. Deze
bomen krijgen geen vruchten, maar hebben
een grote sierwaarde door de bloesem die
er aan bloeit. De bomen worden van nature
minder groot waardoor ze heel geschikt zijn
in woonstraten.
Verloop volgens planning
Het werk in de Boerhaavewijk loopt op
schema. De prognose is zelfs dat de
totale duur van de werkzaamheden iets
ingekort kan worden. Projectmanager
Bob Lanfermeijer: “PWN en Liander waren
34
BHW Zuid.indd 34
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
1
1a
2
2a
3
mei t/m aug. 2012
juni t/m sept. 2012
sept. t/m okt. 2012
okt. t/m dec. 2012
okt. t/m dec. 2012
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
3a
4
4a
5
5a
nov. 2012 t/m jan. 2013
nov. 2012 t/m feb. 2013
jan. t/m mei 2013
feb. t/m april 2013
maart t/m mei 2013
gelijktijdig met ons aan het werk in de
Boerhaavewijk. Je plant de werkzaamheden
dan iets ruimer in. Je weet immers nooit
of één van de partijen vertraging oploopt.
Doordat zij eerder klaar zijn, verwachten
we dat het gemeentelijk werk in mei
2013 afgerond kan worden. Of dat lukt,
hangt uiteraard af van het (winter)weer
en onvoorziene omstandigheden. Helaas
hebben we dat soort zaken nooit in de
hand.”
Kijk voor de meest actuele planning op
www.haarlem.nl/boerhaavewijk-zuid.
Bewoners worden uiterlijk twee weken voor
de start van de werkzaamheden in hun
straat geïnformeerd.
Groen, groener, groenst
De Boerhaavewijk wordt groener.
Dat is al te zien in de straten die klaar
zijn. Het plantseizoen is in november
begonnen en de groenspecialist is daar
volop bezig met het planten van bomen,
struiken en bodembedekkers.
Sfeer en kleur
Uitgangspunt is dat de wijk het hele
jaar door groen is en dat de beplanting
een levendig geheel vormt. Hiervoor is
bij de keuze van de planten rekening
gehouden met bloei- en bladkleuren,
bloeihoogten en de sierwaarde in
verschillende jaargetijden.
Als tegenhanger van de kleur groen is
gekozen voor wit en geel. De planten
die daarbij horen zijn onder andere de
liguster, rododendron, kerria, forsythia
en spiraea.
• Mijn Schalkwijk!
03-12-12 11:46
DOCK
Activiteiten
Boerhaavewijk
Maandag
Wat
Meer informatie
9.00 – 14.30 uur diverse [email protected]
14.00 – 16.00 uur eerste vd maand:
Werktafel Haarlem
www.werktafelhaarlem.nl
19.00 – 23.00 uur Fotobond Kennemerland
www.fotobondkennemerland.nl
Dinsdag
Wat
Meer informatie
13.00 – 16.30 uur Bridgeclub 1940
www.nbbclubsites.nl/
club/6016/contact
13.00 – 16.30 uur Klaverjasclub de Ringvaart
023 5350 555
14.00 – 16.00 uur Tekenen en schilderen
www.dock.nl/haarlem
15.30 – 17.00 uur DOCKingstation – streetwise
www.mooiopgroeien.nl
20.00 – 22.00 uur eerste vd maand – Wijkraadsvergadering
www.boerhaavewijk.nl
Woensdag
Wat
Meer informatie
9.45 – 11.45 uur Dameskoor Zanglust
www.dock.nl/haarlem
14.30 – 16.30 uur DOCKingstation – Kinderpersbureau
www.mooiopgroeien.nl
14.30 – 17.00 uur DOCKingstation – Kinderkookclub
www.mooiopgroeien.nl
15.00 – 16.00 uur Spreekuur wijkraad
www.boerhaavewijk.nl
17.00 – 19.00 uur Huiswerkbegeleiding St. Samen
www.stichtingsamenhaarlem.nl
19.00 – 22.00 uur Huismuziek Haarlem
www.huismuziek.nl
Donderdag Wat
13.00 – 16.30 uur Klaverjasclub de Ringvaart
19.00 – 23.00 uur Bridgeclub 1940
19.30 – 22.00 uur Werken met speksteen
Vrijdag
Wat
9.15 – 12.00 uur Yoga (WIdara Kadang)
Meer informatie
023 525 15 36
www.nbbclubsites.nl/
club/6016/contact
www.dock.nl/haarlem
Meer informatie
[email protected]
17.00 – 19.00 uur Huiswerkbegeleiding St. Samen
www.stichtingsamenhaarlem.nl
18.00 – 20.00 uur 1x p/2 wkn - Boerhaave Buurtmaaltijd
[email protected]
Zaterdag
Wat
12.00 – 17.00 uur Weekendacademie
13.30 – 15.00 uur Kinder Kunst Academie
Meer informatie
www.weekendacademie.nl
[email protected]
Zondag
Wat
Meer informatie
10.00 – 14.00 uur Huiswerkbegeleiding St. Samen
www.stichtingsamenhaarlem.nl
Onder voorbehoud van tijdelijke sluiting i.v.m. renovatie van het wijkcentrum
Wijkcentrum de Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
023 543 6001
www.dock.nl/haarlem
[email protected]
Mijn Schalkwijk!
• 35
KIJK BOERHAAVEWIJK
Wat is Kijk Boerhaavewijk
Kijk Boerhaavewijk! is een programma
om de onderlinge verbondenheid
in Boerhaavewijk te vergroten.
Maak hier kennis met een aantal
van die initiatieven van gemeente,
wooncorporaties, Sint Jacob en uw
wijkgenoten. Want kijk, het is goed
wonen in Boerhaavewijk!
De deelprojecten van Kijk
Boerhaavewijk zijn er vooral op gericht
op het onderlinge contacten tussen
buurtbewoners, het veiligheidsgevoel,
jongeren en de samenhang in de wijk.
Daarom is het belangrijk dat niet alleen
de wijkraad en andere instellingen
meedoen, maar vooral ook de
buurtbewoners.
Waar staan we nu?
Om te zien waar we staan kijken
we naar de projecten die afgelopen
jaren zijn ontstaan vanuit Kijk
Boerhaavewijk! De Wereld Muziek
School biedt muzieklessen aan voor
iedereen die muziek wil leren spelen.
In LAB Boerhaavewijk gaan studenten
van InHolland aan de slag. Troepers en
jongerenteams zorgen voor sport- en
spelactiviteiten. De werkzaamheden
aan wijkcentrum de Ringvaart worden
voorbereid. U heeft misschien ook
kennis gemaakt met de wijkcoaches.
De wijkcoaches
Kenniscafé
In de vorige editie van Mijn Schalkwijk
maakte u al kennis met Jan Paul, Paula,
Jennifer en Ed, de wijkcoaches van
Boerhaavewijk en Meerwijk-Noord. De
wijkcoaches ondersteunen u bij het zoeken
naar een oplossing als u meerdere vragen
of problemen heeft op het gebied van werk,
inkomen, schulden, opvoeding, opgroeien
zorg of welzijn. Neemt u gerust contact op
met één van de wijkcoaches om kennis te
maken. Dat kan ook voor iemand anders
die de ondersteuning van een wijkcoaches
nodig heeft.
Ze zijn vol met ideeën en initiatieven en
willen actief bijdragen aan de stad waarin
zij studeren en misschien ook wel wonen.
Studenten aan de hogeschool Inholland in
Haarlem studeren af op thema’s in de stad.
• Jan Paul Slik (ma t/m vrij):
06 28 23 57 95
• Paula Rietdijk (ma, di, do, vrij):
06 28 23 56 23
• Jennifer de Vaal (ma t/m woe):
06 28 23 57 82
• Ed van Leeuwen (ma, di, vrij):
06 28 23 57 98
U kunt de wijkcoaches ook mailen
via [email protected] of een
berichtje voor hen afgeven bij de
receptie van Woonzorgcentrum
Schalkweide aan de Floris van
Adrichemlaan 15.
De hogeschool wil goede opdrachten
voor studenten, maar ook opdrachten
die bijdragen aan de vernieuwingen in
bijvoorbeeld Boerhaavewijk.
Maandag 5 november organiseerde
InHolland haar eerste kenniscafé in
Belcanto. Een aantal bewoners van
Schalkwijk en professionals die werken in
de wijk waren aanwezig. Zij brachten vraag
en aanbod samen binnen thema’s die nu
leven in Boerhaavewijk. Studenten gaan
daar mee aan de slag. Verbondenheid
en zorg, economie en de concrete
voorzieningen in de woonomgeving
kwamen aan bod. Het is nog even
afwachten waar de studenten straks mee
aan de slag gaan.
Het project van Inholland heet LAB
Boerhaave en is één van de leer-werkprojecten van Kijk Boerhaavewijk!
Kortom, er gebeurt veel in
Boerhaavewijk!
Fashion ademt mode
B-Fashion III gaat beginnen! Jongeren uit Schalkwijk gaan weer creatief aan de slag tijdens dit
mode-evenement. Alle facetten van het maken van mode tot de modeshow komen aan bod. In
nauwe samenwerking met professionele kunstenaars, muzikanten, modeontwerpers en met elkaar
ontwikkelen de jongeren stap voor stap hun eigen spectaculaire catwalkshow.
De lessen duren ongeveer tot en met maart 2013.
www.b-fashionhaarlem.nl
36
• Mijn Schalkwijk!
KIJK BHW.indd 36
03-12-12 11:48
K
NIEUWS ●
Samen kickboksen
In november begon stichting Samen Haarlem met een nieuwe activiteit:
leer kickboksen! De lessen zijn voor jongens en hun vader en voor
meiden en hun moeder. Het doel is dat jongeren en volwassenen
met een niet-westerse achtergrond in beweging komen. Door nieuwe
dingen te leren ontdekken jongeren hun talenten. Kickboksen samen
met je vader of moeder zorgt ook voor meer onderling vertrouwen en
voor meer vertrouwen in jezelf. Meedoen? Er is veel interesse in de
lessen. Dus wees er snel bij. Iedereen is welkom, dus kom gerust een
keer langs bij een les!
De lessen worden gegeven door professionele kickboksers in de Gym
Schalkwijk aan de Fie Carelsenplein 2 Haarlem.
Op zaterdag trainen de jongens vanaf 17:00 tot 18:30 uur.
De meiden hebben les op zondag vanaf 15:00 tot 16:30 uur.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie dat
kunt u contact opnemen met:
• Mw. Najima Abdeli: 06-87225386
• Dhr. M. ELMesbahe: 06-21522747
[email protected]
• Dhr. M. Mounji:06-45493915
[email protected]
De Weekend Academie
Eén december vierde de Weekend Academie een feestje. De locatie in de Ringvaart is officieel in gebruik genomen. Leerlingen van
groep zeven en acht van het basisonderwijs besteden hier op zaterdag elk weekend in kleine groepjes tijd aan hun huiswerk en aan
sociale vaardigheden.
Op dit moment is er plek op beide dagen. Aanmelden kan via de website en telefonisch. Kosten voor een heel schooljaar zijn 50
euro. Iedereen is welkom!
Weekend Academie zaterdag: Wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98
Weekend Academie zondag: Wijkcentrum Europawijk, Laan van Berlijn 1
www.weekendacademie.nl
Hoofdkantoor 020 -3316046. | Coördinator Najima Abdeli: 06-17109381 | E-mail [email protected]weekendacademie.nl.
Mijn Schalkwijk!
KIJK BHW.indd 37
• 37
03-12-12 11:48
KIJK BOERHAAVEWIJK
De Ringvaart in de steigers
Wijkcentrum De Ringvaart krijgt een
grondige opknapbeurt, zodat het gebouw
meer geschikt is als ontmoetingsplek voor
bewoners van Boerhaavewijk.
Jesse van Kollem, Safuan Boussallam
en Yorick Ludolph zijn studenten aan
de hogeschool Inholland. In de vorige
Mijn Schalkwijk! kon u lezen dat zij een
plan ontwikkelen om het wijkcentrum
toegankelijker te maken.
Inmiddels hebben de studenten hun plan
gepresenteerd.
En nu verder?
Het plan is klaar en de gemeente en het
bouwteam bereiden de werkzaamheden
voor. In november is de bouwaanvraag
ingediend door de gemeente, zodat de
werkzaamheden in februari 2013 kunnen
starten. Tijdens de werkzaamheden is de
Ringvaart dicht. Dit is verstandig, omdat
de werkzaamheden binnen voor overlast
zorgen en het werken gaat ook sneller
als het gebouw leeg is. De gebruikers
van het wijkcentrum krijgen een tijdelijk
onderkomen. DOCK informeert de
gebruikers over de tijdelijke locaties. U moet
nog even wachten, maar in de zomer van
2013 opent het nieuwe wijkcentrum de
Ringvaart haar deuren voor u.
38
Tekst: Rob Herbert. Fotografie: Dasha Photography.
Wat gaat er veranderen?
De Ringvaart krijgt verlichting in de luifel en
een goed herkenbare entree. De keet naast
de Ringvaart wordt vervangen door een
nette aanbouw. Als je het gebouw binnen
loopt, kom je in een ruimere ontmoetingshal
waar nieuwe ideeën voor de wijk kunnen
ontstaan.Nieuwe zuinige cv-ketels, ledverlichting en zonnepanelen zorgen ervoor
dat de Ringvaart in de toekomst energie
bespaart.
• Mijn Schalkwijk!
MS 038 RINGVAART.indd 38
03-12-12 14:57
REPORTAGE
•
De zomer van
Yessin Rahmouni
In de vorige editie schreef de redactie van
Mijn Schalkwijk! over wijkgenoot Yessin
Rahmouni. Over zijn jeugd in Schalkwijk
en over zijn deelname aan de Olympische
Spelen in Londen.
Hoe is het nu met hem?
Tekst: Manon Erkens. Fotografie: DASHA Photography.
“Ik heb zo veel reacties gekregen op het
interview in Mijn Schalkwijk,” begint Yessin
Rahmouni. “Dat had ik nooit verwacht.
Letterlijk door heel Schalkwijk werd ik erop
aangesproken. Bij het benzinestation zei
de vrouw achter de kassa: ‘Toen ik Mijn
Schalkwijk las, dacht ik steeds waar ken ik
die jongen nou toch van? Maar nu weet ik
het: je komt hier altijd tanken.’ Ik ben niet
uit op aandacht, maar vind het wel heel
bijzonder dat mensen zo leuk reageren.
Ook na de Spelen kreeg ik veel positieve
reacties uit de buurt. En de rest van de
wereld.”
Prinses Lalla Amina
Voor wie het niet meer wist: de
Marokkaanse Yessin ging deze zomer
als eerste Afrikaanse dressuurruiter naar
de Olympische Spelen. Prinses Lalla
Amina, voorzitter van de Marokkaanse
Hippische Sportbond, kocht Floresco voor
hem en zorgde dat hij zich helemaal kon
concentreren op zijn sportieve prestatie.
Yessin: “De prinses heeft alles tot in de
puntjes geregeld en na mijn proef was
ze de eerste die me feliciteerde, terwijl ze
toen al ernstig ziek was. Twee weken later
is ze overleden. Een groot verlies voor de
Arabische wereld, want ze heeft zich ook
enorm ingezet voor de emancipatie van
vrouwen en gehandicapten.”
Prachtige tijd
Ondanks die zwarte rand had Yessin
het geweldig in Londen. “Ik mocht met
de Nederlandse ploeg mee trainen. Dat
was fijn, want anders was ik in m´n eentje
geweest. Een van de mooiste ervaringen
was de openingsavond, al die sporters bij
‘Geen medaille,
wel een gouden
ervaring’
elkaar! Perfecte organisatie en iedereen
was even vriendelijk en behulpzaam. Maar
ook tijdens mijn proef genoot ik van elke
seconde. Jammer van de foutjes, maar
hé: Floresco en ik kenden elkaar net zeven
maanden en het was pas onze zevende
wedstrijd! Als ik eraan terugdenk krijg ik
weer kippenvel. Ik geniet nog elke dag
na, dat neemt niemand me meer af. Geen
medaille, maar wel een gouden ervaring
rijker.”
Op naar de volgende Spelen
Nu, een paar maanden later, heeft hij het
drukker dan ooit. Hij krijgt veel aanvragen
voor lezingen, optredens en clinics. Hij
is weinig thuis, veel onderweg. Niet erg,
vindt hij. “Weet je wat het is? Ik doe
eigenlijk alleen maar leuke dingen, dus
ik heb nauwelijks het gevoel dat ik werk.
Als het aan mij ligt, ga ik zo door tot de
volgende Olympische Spelen. Ik hoop
er dan ook weer bij te zijn, want ik ben
er heel geïnspireerd en energiek van
teruggekomen. Dat smaakt naar meer!”
Mijn Schalkwijk!
Mijn droom.indd 39
• 39
03-12-12 11:50
STRAMIEN.indd 40
03-12-12 11:51
STRAMIEN.indd 41
03-12-12 11:52
STRAMIEN.indd 42
03-12-12 11:52
STRAMIEN.indd 43
03-12-12 11:52
STRAMIEN.indd 44
03-12-12 11:53
STRAMIEN.indd 45
03-12-12 11:53
DOCK
Nieuwe ontmoetingsplek
Tekst: Karlijn Heim. Fotografie: Stock.
Misschien heeft u het al gezien, er is een
nieuwe ontmoetingsplek in de wijk! In de
Rudolfsteinerstraat is op 22 november
onder de galerijflat de Buurtbox geopend.
De Buurtbox heeft een sociale functie in
de wijk en er is voor ieder wat wils.
Op maandagochtend is er
opvoedingsondersteuning aanwezig in de
Buurtbox. Vanaf december zullen zij thema’s
organiseren over opvoeding en ontwikkeling
van kinderen van nul tot zes jaar. De
thema’s worden één keer per zes weken
gegeven. Ook kunt u één keer per twee
weken op maandagochtend terecht in de
buurtbox voor al u vragen over opvoeding
en de ontwikkeling van kinderen.
Voor vragen
Kunt u contact opnemen met Touria
Slimane, [email protected] of via
telefoonnummer (023) 543 06 07. U kunt
natuurlijk ook op maandag even binnen
lopen in de Buurtbox.
46
• Mijn Schalkwijk!
Whatzz up?!
Op dinsdagmiddag staat de Buurtbox in
het teken van jongeren en kinderen. Het
programma Young Leaderzz en Young
Activezz zal dinsdagen starten vanaf 15.00
uur. Benieuwd wat dit programma inhoudt?
Kom dan op dinsdagmiddag naar de
Buurtbox!
Naast de dinsdagmiddag staat ook
op woensdagmiddag de Buurtbox
ter beschikking van jongeren. Tijdens
Whatzz up?! kunnen zij terecht bij onze
jongerenwerkster met al hun vragen!
Voor vragen
Over de activiteiten voor jongeren kunt u
contact opnemen met Janina Szaraniec,
[email protected] 06-816 125 03.
Wat mist u in de wijk?
Op woensdag is er niet alleen voor
jongeren iets te doen, ook de wat oudere
buurtbewoners kunnen dan in de Buurtbox
terecht. Ouderenwerk beantwoord van
10.00 uur tot 12.00 uur uw vragen tijdens
het 55+ Spreekuur. Onze ouderenwerkers
zijn erg benieuwd naar de behoefte in de
wijk onder ouderen, dus laat ze weten wat u
mist! Voor vragen kunt u contact op nemen
met Sjoekie van der Meer, [email protected]
nl, (023) 543 06 75.
Op donderdag is kinderwerk aanwezig in
de Buurtbox. Zij nemen een grote groep
kinderen uit de wijk mee naar buiten voor
het project Streetwise, een project gericht
op leren buitenspelen! Bij slecht weer blijven
ze binnen. Streetwise verzamelt om 16.00
uur bij de Buurtbox.
Voor vragen
Kunt u contact opnemen met
Mirjam van der Laan, [email protected],
06 432 659 18.
Heeft u een vraag of een leuk plan om iets
te organiseren in de buurt? Loop dan gerust
even binnen in de Buurtbox!
DOCK
‘We hebben ook
geleerd hoe je
moet snijden en
dat je nooit mag
rennen met
messen’
Van links naar rechts:
Jalila, Chaima & Latifa
Kokkin: Soukain
Snijden, proeven, koken en smullen op de kookclub
In de laatste les tonen de kinderen hun
kunnen aan genodigden tijdens een heus
kinderrestaurant. Na kookclub 1 kunnen
de kinderen doorstromen naar kookclub
gevorderden. Na het volgen van beide
activiteiten kunnen de kinderen koks
worden in het kinderrestaurant. Deze opent
hopelijk in 2013 zijn deuren. Hieronder twee
van de koks aan het woord.
Wie zijn deze jonge koks?
“Ik ben Chaima en ik ben negen jaar en zit
op school op de Al Ikhlaas.”
“En ik ben Latifa en ik ben elf jaar en ik zit
ook op de Al Ikhlaas. Later wil ik graag
apotheker worden.”
Vind je spruitjes lekker?
In koor: “Nééééé!!!”
Wat is je lievelingsgerecht?
Latifa: ”Ik hou heel erg van komkommer.
Vooral in de salade vind ik dat lekker!”
Chaima: “Ik ook, ik vind komkommer ook
lekker. Maar ook frietjes vind ik erg lekker.”
Latifa: “Oh, ik ook! Ik vraag altijd aan mijn
moeder of ze frietjes wil maken.”
Kook je vaak thuis?
Chaima: “Ja heel vaak. Ik maak koekjes
en dat soort dingen. Soms kook ik ook
zelf maar meestal help ik mijn moeder
met koken. Dan maken wij bijvoorbeeld
Marokkaanse gerechten zoals marmita met
aardappelen en vlees of een tahine.”
Latifa: “Ik kook soms ook zelf, dan maak
ik Marokkaanse thee of friet van verse
aardappelen.”
Waarom doe je mee met de
kookclub?
“We vinden het heel leuk om te koken en
op de kookclub leren wij allemaal nieuwe
gerechten te maken. Die kunnen we dan
ook weer thuis maken.”
Wat heb je geleerd op de kookclub?
Chaima: “We hebben pizza gemaakt en
macaroni. Ook hebben we nasi leren maken
en een Mexicaanse ovenschotel.”
Latifa: “We hebben ook geleerd hoe je
moet snijden en dat je nooit mag rennen
met messen. Bij een ander groepje was
laatst zelf een ongelukje gebeurd, toen had
iemand zich per ongeluk gesneden. Dus je
moet altijd erg voorzichtig zijn met messen.”
Wat is het lekkerste gerecht dat je
hier hebt geleerd?
In koor: “Pizza!”
Chaima: “We hebben de pizza gemaakt met
tomatenpuree en veel olijven! Verder zaten
er ook uien, mozzarella, Italiaanse kruiden
en geraspte kaas op.”
Latifa: “Ik heb het ook thuis gemaakt toen ik
jarig was en iedereen vond het lekker!”
Ga je straks mee doen aan het
kinderrestaurant?
Beiden: “Ja! Als het mag van mijn ouders.”
Wat moet iedereen weten over de
kookclub?
Chaima: “Dat je heel veel leert op de
kookclub!”
Latifa: “En het is ook heel leuk dat je zelf
de tafel mag dekken en dat je het eten dan
met zijn allen opeet.”
Chaima: “En natuurlijk dat je een beetje
mag meenemen om je ouders te laten
proeven!”
Interesse in deze activiteit?
Kom langs in wijkcentrum De Ringvaart,
Floris van Adrichemlaan 98, of kijk op
www.mooiopgroeien.nl
Mijn Schalkwijk!
• 47
Tekst en fotografie: Karlijn Heim
Sinds mei van dit jaar wordt er elke
woensdagmiddag heerlijk gekookt door
een groep kinderen in wijkcentrum De
Ringvaart in Boerhaavewijk. Na de
zomervakantie, is een tweede kookgroep
lid geworden van de kookclub. De
kinderen hebben al van alles gekookt en
nemen elke week een andere rol op zich;
van chef-kok tot hygiënemeester.
Wereldschool
Tekst: Marieke Geerts. Fotografie: Dasha Photography.
De Don Boscoschool aan de Floris van
Adrichemlaan is begin van dit schooljaar
omgedoopt tot wereldschool. Met leerlingen
uit alle windstreken, is deze basisschool
al lang niet meer de witte, van huis uit
katholieke onderwijsinstelling die het een
kwart eeuw geleden was. Juf Ellen van der
Voorn heeft de verandering in haar 23-jarige
carrière van dichtbij meegemaakt. “We zijn
eigenlijk al heel lang een wereldschool. Door
het nu officieel zo te noemen valt alles wat
we doen op zijn plek.”
Ellen weet nog goed dat het eerste jongetje
van allochtone afkomst in haar klas kwam.
“Een kind is een kind, dus ik gaf hem een
hand en keek hem aan. Allemaal dagelijkse
gebruiken in Nederland die totaal vreemd
waren voor dat jongetje. Want in zijn cultuur
is het niet gebruikelijk om mensen aan te
kijken als je tegen ze praat en om vrouwen
een hand te geven. In zijn cultuur hebben
mannen het gezag, niet een juf voor de
klas. Dat was voor ons allebei wennen.”
Normen en waarden
De school is meegegroeid in de
veranderende samenstelling van de wijk en
geeft nu onderwijs aan kinderen uit onder
andere Nederland, Pakistan, Marokko,
Egypte, Turkije, Macedonië, Bulgarije,
Ghana, Somalië, Ethiopië, Indonesië en
Eritrea. “De normen en waarden zijn nooit
48
veranderd op school. Regels zijn regels.
Er zijn in de loop der tijd misschien wel
regels bijgekomen. Zoals de regel dat er op
school alleen Nederlands wordt gesproken,”
zegt Ellen.
Het aantal uur taal dat Ellen per week geeft,
is toegenomen. “Het onderwijs in Nederland
is heel talig. Een simpele som als drie maal
zes komt niet meer voor. Die som wordt
verpakt in een verhaal. En wie dat verhaal
niet begrijpt, haalt een onvoldoende voor
rekenen. Ook al weet hij heel goed hoeveel
drie maal zes is. Dat is voor kinderen met
een taalachterstand moeilijk. Uit onderzoek
blijkt dat de basis om een taal te kunnen
leren ligt in het goed beheersen van de
moedertaal. De kinderen hier op school,
die thuis geen Nederlands spreken en dus
een andere moedertaal hebben, beheersen
die moedertaal ook niet goed. Het is een
doelgroep waarbij al die extra aandacht
voor spelling, woordenschat en taal heel erg
belangrijk is,” legt Ellen uit.
Boeiend door verschil
De Don Boscoschool was een katholieke
school. Jaren geleden veranderde het
schoolbestuur al van katholiek naar
interconfessioneel, wat betekent dat
de school onderwijs geeft op basis van
verschillende geloofsovertuigingen. “We
vertalen Bijbelverhalen naar andere geloven.
Wij, maar ook de kinderen laten zien dat
de verschillen wel meevallen. Het is een
boeiend thema hier op school. Maar er zijn
meer lessen die ik niet zou willen missen.
Bijvoorbeeld wanneer we het in groep
6, waar ik les aan geef, over verhuizen
hebben. Op andere scholen in Haarlem
zullen er vast en zeker kinderen vertellen
over de keer dat zij verhuisden naar een
andere wijk of stad. Hier in de klas praten
de leerlingen over hoe het is om je land uit
te vluchten omdat er oorlog is. Hoe het is
om te verhuizen van land naar land. Ook
meer alledaagse zaken zoals topografie
zijn in deze klas heel werelds. Want veel
kinderen hebben niets met de topografie
van Nederland, maar weten wel alles van
het land waar zij vandaan komen. De
kinderen blijven me verrassen.”
Naast de kinderen hebben de ouders
Ellen de afgelopen jaren ook verrast. “In
Nederland is het heel normaal dat je helpt
op school. Toen het aantal ouders dat
geen Nederlands sprak toenam, hadden
wij een behoorlijke dip in het aantal
vrijwilligers op school. Op ouderavonden
zag je de ouders niet. Vader moet werken
en moeder komt niet alleen. Of ze komen
wel, maar begrijpen niet wat je zegt. Dat is
nu makkelijker dan vijftien jaar geleden. We
hebben nu meer kinderen van de tweede
generatie allochtonen op school. Zij spreken
de taal en sommigen hebben zelf hier op
• Mijn Schalkwijk!
Don Bosco.indd 48
03-12-12 11:54
INTERVIEW
•
‘In de klas praten we
over hoe het is om je
land uit te vluchten’
school gezeten. Zij kunnen ook tolken voor
ouders die het Nederlands nog niet onder
de knie hebben. We hebben weer een
goed gevulde ouderraad en we merken dat
het aantal vrijwilligers toeneemt. Ook daar
hebben we van geleerd.”
Midden in de wereld
Dit schooljaar is de Don Boscoschool
omgedoopt tot wereldschool. De school
draagt nu naar buiten toe uit dat het een
school is die niet alleen midden in de
wijk maar ook midden in de wereld staat.
“Alles valt nu op zijn plek. Alles wat we
de afgelopen jaren hebben gedaan, maar
ook wat we de aankomende jaren doen
past in het begrip wereldschool. Om dit
zichtbaar te maken voor iedereen, heeft
Rob Verlinden van ‘Eigen huis en tuin’ de
aula omgetoverd in een ware wereldtuin,
waarin de verschillende geloven worden
uitgebeeld. En we hebben ons symbolisch
verspreid over de wereld door ballonnen
op te laten. Het is fijn om nu naar buiten
toe deze naam te hebben. Mensen maken
van een school waar tachtig procent van de
leerlingen niet van Nederlandse komaf is, al
gauw een zwarte school. En die benaming
schiet te kort,” zegt Ellen.
Meer informatie over de Don Boscoschool
vindt u op www.donboscoschoolhaarlem.nl
Mijn Schalkwijk!
Don Bosco.indd 49
• 49
03-12-12 14:59
SINT JACOB
Zorg van de toekomst
Tekst: Christiaan van Beemen.Fotografie: Annelies Roozen.
Hét verzorgingshuis wordt een begrip van
het verleden. Ouderen blijven steeds
langer zelfstandig wonen en een
verschillende behoeften vragen om
verschillende zorg- en woonvormen.
Grote verpleeg- en verzorgingshuizen als
Boerhaave en Schalkweide verdwijnen op
termijn maken plaats voor kleinere centra
met zorg op maat. Rob van der Hulst,
programmadirecteur Vastgoed &
Ontwikkeling bij Stichting Sint Jacob, licht
de plannen toe.
Rob: “We moeten Sint Jacob
toekomstbestendig maken. Boerhaave en
Schalkweide zijn traditionele verpleeg- en
verzorgingshuizen met verschillende typen
cliënten. We hebben vaste bewoners met
lichamelijke klachten of dementie, maar ook
revaliderende ouderen die tijdelijk bij ons
verblijven. We willen de zorg per doelgroep
op maat aanbieden. Daarom creëren we
aparte woonvormen.”
Verschillende locaties,
verschillende doelgroepen
Zo start Sint Jacob in de zomer van
2013 met de bouw van een zorghotel/
revalidatiekliniek op het terrein tussen
de Schipholweg en de Boehaavelaan.
Met dit project richt Sint Jacob zich
op revaliderende mensen met een
herstelperiode tot circa drie maanden. Naast
de gebruikelijke hotelvoorzieningen wordt
het centrum uitgerust met een fitnessruimte,
50
behandelkamers en een restaurant.
Priller zijn de plannen voor een zorglocatie
aan de Floris van Adrichemlaan. Op de
plaats van het vroegere Damiate College
‘Grote
verzorgingshuizen
als Boerhaave
en Schalkweide
verdwijnen’
een woongebouw gepland voor ouderen
met chronische lichamelijke klachten. Sint
Jacob plant er de realisatie van zestig
ruime, rolstoelvriendelijke appartementen.
Rob: “Deze groep heeft veel hulp nodig.
Toch willen we elke bewoner een eigen
privédomeintje geven, met daarnaast een
gemeenschappelijke ruimte waar mensen
samen kunnen eten.”
Voor de zorg en huisvesting van
dementerende ouderen begint Sint Jacob
rond de zomer van 2013 met de bouw van
een toren aan de Aziëweg. De toren biedt
ruimte aan 96 cliënten, die ieder een eigen
kamer krijgen, voorzien van badkamer
en wc. Per acht bewoners is er een
gemeenschappelijke woonkamer. Vergelijkbare plannen zijn er in de Thomas
Morestraat en de Engelandlaan. Hier
worden kleine zorgvoorzieningen gebouwd
voor respectievelijk 30 en 35 ouderen
met dementie. Rob: “We verspreiden de
woongebouwen over de stad. Hierdoor
geven we mensen de kans om in hun
eigen omgeving te blijven wonen.
Kleinere groep helpt
dementerende ouderen
Aan de Belgiëlaan is een groep
dementerende ouderen tijdelijk woonachtig
in een soortgelijke kleinschalige instelling
met gedeelde woonkamers. “In klein
groepsverband hebben mensen een
intensere beleving en een prettiger verblijf.
De zorgverleners betrekken bewoners bij
alledaagse beslissingen, zoals de keuze
voor het eten en hulp bij het huishouden.
Sommige mensen vouwen graag
handdoeken op, een ander helpt met
koken. Zo kunnen de bewoners zo veel
mogelijk hun oude leven voortzetten,”
zegt Rob.
Langer zelfstandig
Ondanks de uitbreiding van het aantal
mensen met zorgbehoeften blijven
ouderen steeds langer zelfstandig wonen.
Sint Jacob stimuleert deze landelijke
trend met de bouw van een regulier
appartementencomplex naast de toren
aan de Aziëweg. “Wij hebben het liefst dat
hier ouderen komen wonen. De zorg is
dichtbij en er komt een ontmoetingsplek, ”
besluit Rob van den Hulst.
• Mijn Schalkwijk!
MS 050_ SINT JACOB.indd 50
03-12-12 11:55
INTERVIEW
•
Tekst: Yara Hannema. Fotografie: DASHA Photography
Het nieuwste
pontje van
Haarlem
Eind augustus opende wethouder Rob
van Doorn feestelijk de eerste vaart van
de veerpont Het Spaarneveer. Haarlems
nieuwste aanwinst op het water vaart
tussen de Belgiëlaan in Schalkwijk en de
Spaarnelaan in Haarlem-Zuid. Met de
komst van de pont is er een snellere
verbinding tussen deze twee wijken. Het
Spaarneveer vervoert per dag zo’n
achthonderd passagiers met of zonder
fiets. Wie maken er eigenlijk gebruik van
de veerpont?
Het scheelt tijd
Daan Forbes Wels (14) uit Heemstede is
scholier en ziet de voordelen wel. “Ik maak
twee keer per dag gebruik van de pont. Ik
zit op het Haarlem College in Schalkwijk en
nu doe ik er tien minuten korter over om
van huis naar school te komen. Ik ben er
heel erg blij mee.”
Een uitje
Dhr. Faas (64) uit Schalkwijk heeft van de
pont een uitje gemaakt. “Ik ben op stap met
mijn kleinzoon Tygo (5) en onze hond. Tygo
vindt de oversteek zo leuk, dus we varen
nu al vier keer op en neer, gewoon voor
de lol. Het is ons uitje. Voor vervoer heb ik
de pont niet nodig, we zijn gewoon echte
pleziervaarders.”
Vrijwillige schipper
Dhr. Van der Knaap (59) uit Heemstede
gebruikt de pont voor woon-werkverkeer.
“Ik gebruik de pont één keer per dag van
mijn werk naar huis. Ik ben leraar op het
Rudolf Steiner College en het scheelt zeker
zeven minuten. Waarom ik er ‘s ochtends
niet op ga? Dan zijn er te veel leerlingen
aan boord, daar heb ik dan nog even geen
zin in. De schippers die de pont varen zijn
trouwens vrijwilligers, ik zou dat ook wel
een paar uur per week willen doen.”
Dol op veerpontjes
Marieke Eggenkamp (62) uit Heemstede
vaart voor de eerste keer op het Het
Spaarneveer. “Ik was even een rondje gaan
fietsen door Schalkwijk en toen zag ik deze
pont.
Ik ben dol op veerpontjes. Mijn man en ik
zijn donateur van het Cruquius-pontje.
Ik vind ook deze pont een heel goed
initiatief van de gemeente en het is
weer eens wat anders dan over een
brug fietsen.”
Het Spaarneveer
vervoert
zo’n 800
passagiers
met of zonder
fiets per dag!
Mijn Schalkwijk!
Pontje.indd 51
• 51
03-12-12 11:56
DOCK
Tekst: Karlijn Heim. Fotografie: Karlein Heim, DOCK.
• INTERVIEW
CV
Naam: Hester Schaaf
Leeftijd: 38 jaar
Hobby’s: Lezen, schrijven
en film
Beroep: Journalist
Locatie: De Ringvaart
Vrijwilligerswerk
‘Ik hoop dat ik kinderen in Boerhaavewijk iets nieuws leren’
Hester Schaaf is sinds een aantal
maanden actief als vrijwilliger bij Het
Kinderpersbureau van DOCK Haarlem
dat in januari 2013 van start gaat. Hester
geeft nu samen met een stagiaire vorm
aan Het Kinderpersbureau. ”We proberen
ervoor te zorgen dat de reporters straks
een plek krijgen in al bestaande media,
zoals Haarlem 105 en wie weet ook wel
Mijn Schalkwijk.”
Hester: “Ik was helemaal niet op zoek naar
vrijwilligerswerk en zag de vacature van Het
Kinderpersbureau bij toeval hangen in het
raam van de Vrijwilligers Centrale. Ik dacht
meteen: dat is iets voor mij! Eerder heb ik
bij jongerenorganisatie Kunstbende met
jongeren een internetmagazine gemaakt.
Dat was ook hartstikke leuk!”
52
• Mijn Schalkwijk!
Hester woont na zeven jaar België sinds
kort weer in Haarlem. Zij verwacht in het
huidige economische klimaat niet heel
snel een baan te vinden. “Ik was in België
vooral druk met studeren en met mijn
twee kinderen en ben dus al even uit de
Nederlandse arbeidsmarkt. Ik wil altijd iets
doen, anders vlieg ik tegen de muren op.
En dat ‘iets’ moet wel een beetje zinvol
voelen. Vrijwilligerswerk is een mooie manier
om toch bezig te blijven.
Ik hoop dat ik de kinderen in Boerhaavewijk
echt iets nieuws kan leren. En dat hun
zelfvertrouwen groeit. Verder hoop ik dat
zich nog meer vrijwilligers aanmelden bij
Het Kinderpersbureau, bijvoorbeeld om
trainingen te geven. Of om een website
te maken waarop de kinderen het nieuws
van de wijk zelf kunnen verslaan. Samen
met andere vrijwilligers en stagiaires
kunnen we er een echt persbureau van
maken. Haarlem 105 heeft al toegezegd
dat zij workshops aan de kinderen komen
geven en dat de kinderen zendtijd krijgen.
Vrijwilligerswerk is hartstikke leuk!”
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen?
Of meer informatie ontvangen over Het
Kinderpersbureau of andere projecten
van Mooi Opgroeien in Boerhaave?
Neem dan contact op met Karlijn Heim
van DOCK Haarlem: (06) 39 41 7996,
e-mail [email protected]
EUROPAKOERIER
Wijkraad Europawijk
Hugo Visscher, voorzitter wijkraad Europawijk,
vertelt met passie over zijn Europawijk.
De puzzel is bijna klaar
De Laan van Osnabrück, Wenenstraat,
Londenstraat en daar omheen hebben
een nieuw rioleringssysteem, nieuwe
bestrating en groenvoorzieningen gekregen.
De bewoners hebben hier behoorlijk veel
overlast van gehad. Dat is heel vervelend,
maar helaas onvermijdelijk. Ik hoop dat de
‘pijn’ snel is vergeten en iedereen geniet van
een mooie woonomgeving.
Hetzelfde geldt voor de Laan van Parijs en
de Laan van Berlijn.
Net afgerond zijn de werkzaamheden aan
de Italiëlaan (het winkelplein) en de Laan
van Angers. Ik kan niet wachten tot hier in
het voorjaar de bomen, struiken en andere
beplanting de grond ingaan. Als dat is
gebeurd, kunnen we nog meer genieten
binnen onze wijk. Ik hoor van steeds meer
bewoners dat ze het ontzettend vinden
opknappen in de Europawijk.
Het totaalplaatje wordt steeds meer
zichtbaar. De puzzelstukken van de
opgeknapte delen in de wijk schuiven meer
en meer in elkaar tot een fraai geheel.
Aan de Engelandlaan is wooncorporatie
Ymere druk bezig met de renovatie van de
huurflats, gelegen aan de oostkant.
Als de renovatie achter de rug is, krijgen
de gebouwen een geheel nieuwe en fraaie
uitstraling. Als alles meezit, zal dit project
halverwege 2013 klaar zijn.
In 2013 zal ook een ander ‘pareltje’ in onze
wijk gerealiseerd zijn: Het gebouw van de
Raphaëlstichting, gelegen op de hoek van
de Italiëlaan en de Laan van Angers.
Het gebouw biedt dagopvang aan kinderen
met een lichamelijk beperking. In het
gebouw zullen veel natuurlijke materialen
worden verwerkt, wat het gebouw een
aparte uitstraling geeft.
Ook in 2013 gaan we als wijkraad,
in samenwerking met de gemeente
Haarlem en andere organisaties, door met
activiteiten in onze wijk die het woonplezier
meer en meer vergroten. We staan in dat
kader open voor suggesties van bewoners
uit de wijk. Regelmatig weten bewoners ons
op dinsdag te vinden op het spreekuur van
19.00 - 20.00 uur in onze werkruimte aan
de Nederlandlaan 226.
Uitzondering is de tweede dinsdag
van de maand. Op die avond is onze
wijkraadvergadering in Buitenhof, ook
gelegen aan de Nederlandlaan.
Ik wens, tot slot, alle wijkbewoners
sfeervolle en gezellige kerstdagen, een
feestelijke jaarwisseling en een gezond,
humorvol en inspirerend 2013 toe!!!
Hugo Visscher
Europawijk
Wijkraadkamer
Nederlandlaan 226
2034 PE Haarlem (ingang Zwedenstraat)
Tel. 06 34 03 57 12
www.wijkraadeuropawijk.nl
[email protected] [email protected]
Bestuur
Hugo Visscher, Voorzitter / De Entree / Facelift
Europawijk / vier wijkradenoverleg / interviews /
Schalkstad / media Kees Schreuders, Secretaris Verkeersgroepen /
vier wijkradenoverleg
Annette Mando, ondersteuning secretariaat Lia Alders, Penningmeester Wijkkrant redactie en
verspreiding / media Leden
Nicolette True Schoon en Veilig, Jan ter Ellen
Facelift Europawijk, Cor Griffioen Projectgroep
KG / locatie Zuid / Heempark, Saskia Klitsie
Facelift Europawijk / Media / Groenbeleid,Riet
Romijn Leefbaarheidsplatform / Vergunningen
/ Engelandpark, Marijke Smit Schalkstad /
Heempark
Uw bijdrage
Om uw bijdrage in de wijkkrant te kunnen
plaatsen, verzoeken wij u de kopij ruim voor de
sluitingsdatum in te leveren onder vermelding van:
‘voor de wijkkrant’. Voor de volgende wijkkrant is
de sluitingsdatum: 22 februari 2013
Spreekuur
Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur houdt
de wijkraad spreekuur, uitgezonderd de avonden
dat de wijkraad vergadert.
Meer nieuws
Meer nieuws over Europawijk en de vergaderdata
kunt u lezen in de uitgebreide versie van
de Europakoerier op
www.wijkraadeuropawijk.nl/europakoerier
Mijn Schalkwijk!
COLUMN Hugo.indd 53
Tekst: Hugo Visscher. Fotografie: DASHA PHOTOGRAPHY.
Als voorzitter van de wijkraad Europawijk
realiseer ik mij, dat u de laatste
Europakoerier/Mijn Schalkwijk! van 2012 in
de bus krijgt. Is 2012 alweer voorbij.
Het is een jaar geweest waarin, net als het
jaar ervoor, een aantal belangrijke projecten
in onze wijk is afgerond.
Daarnaast zijn er projecten die doorlopen in
2013, opgestart.
• 53
03-12-12 11:58
EUROPAKOERIER
Uw mening telt
Wilt u de Europakoerier digitaal ontvangen of juist niet? Ga naar www.wijkraadeuropawijk.nl/uw-mening/europakoerier
Aankondiging
Kerstbijeenkomst
KARAKTER!
speelt De Revisor
In een klein, slaperig stadje breekt
de pleuris uit wanneer bekend wordt
dat ieder moment de Revisor kan
arriveren. Deze hoge ambtenaar
reist undercover op inspectie door
de provincie en zal genadeloos
afrekenen met omkoperij, wanbeleid
en misstanden. Onder leiding van
de burgemeester komt de hele
bevolking in actie om het imago van
het stadje op te poetsen.
Maar niemand weet wie de Revisor is
en wanneer hij komt. Dan verneemt
men dat er al een aantal dagen een
vreemdeling in het plaatselijke hotel
verblijft...
Een wervelende en hilarische
komedie van de Russische schrijver
Nikolaj Gogol. In een bewerking
van regisseur Justin le Bruyn, geeft
KARAKTER! Toneelgroep opnieuw
leven aan dit Russisch toneelstuk.
Wanneer: zaterdag 2 maart 2013
(20.15 uur) & zondag 3 maart 2013
(14.15 uur)
Waar: Casca de Luifel,
Herenweg 96 te Heemstede
Informatie en kaartverkoop:
06 - 436 10 489
54
Evenals voorgaande jaren wil Het Apostolisch Genootschap de gezelligheid en het
religieuze gevoel samenvoegen en organiseert een avond met muziek, zang, gedichten,
samenzang, wijding en devotie. Iedereen is welkom op:
Wanneer: 18 december
Waar: in het gebouw aan de Laan van Berlijn 254.
Aanvang: 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Bladkorven
Om te weten wat er in de stad leeft, vraagt
de gemeente regelmatig een grote groep
Haarlemmers een digitale vragenlijst in
te vullen. In april werd gevraagd naar de
ervaringen met de bladkorven.
Driekwart van de ondervraagden ruimde
vorig jaar zelf de blaadjes op.
Tweederde daarvan gebruikte de groene
afvalbak en tien procent gebruikte de
bladkorven in de wijk. En ruim tachtig
procent van de mensen die bladeren
willen opruimen, zouden daar graag de
bladkorven voor gebruiken.
Maar helaas sneuvelden de bladkorven in
de (gemeentelijke) bezuinigingsoperatie.
Wat heeft u nu met
de bladeren gedaan?
Wij zijn er erg benieuwd naar.
U kunt ons e-mailen:
[email protected]
Werkgroep Ontmoeten
heeft zin in een feestje
Werkgroep Ontmoeten, onderdeel van het
wijkcontract Europawijk, bestaat uit
enthousiaste wijkbewoners uit Europawijk
en omstreken en wordt ondersteund door
de Wijkraad Europawijk en stichting Dock.
De werkgroep organiseert graag een disco
of andere activiteiten als er voldoende
vraag naar is.
Zo zette de werkgroep afgelopen oktober
haar tanden in de organisatie van een
Halloweenfeest. Voor de spookjes van vier
tot negen jaar was er ’s middags een groots
feest met deejay, snoep en toverkunsten.
De oudere griezels, van tien tot veertien jaar,
gebruikten de avond om te spoken.
Heb jij ook zin in een feestje?
Stuur dan een e-mail naar
[email protected]
• Mijn Schalkwijk!
Lopende Zaken.indd 54
03-12-12 11:59
LOPENDE ZAKEN
•
Schalkstad
De gemeenteraad zal de visie in januari
of februari vaststellen. Daarna wordt een
globaal bestemmingsplan gemaakt.
Kleine apparaten
De meeste Nederlanders zijn er wel van doordrongen dat recycling nodig is om ons
milieu zo schoon mogelijk te houden. Daarom scheiden we oud papier, glas en plastic
in verschillende afvalbakken. Maar elektrische apparaten mag u daar beslist niet in
gooien. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om die overbodig geworden
spullen te recyclen.
Verschillende scholen verzamelen kleine recyclebare apparaten zoals oude mobiele
telefoons, fotocamera’s en kleine transformatoren. Ook lege batterijen zijn welkom.
De school krijgt er van Spaarnelanden een kleine vergoeding voor, waarvan ze iets
nuttigs voor hun leerlingen kunnen aanschaffen.
De Hildebrandschool, Vilniusstraat (tussen Laan van Parijs en Engelandlaan) doet mee
aan deze zogenoemde WECYCLE – actie. Voor het inleveren hoeft u dus niet helemaal
naar de Waarderpolder toe. Voor grote apparaten, zoals koelkasten, wasmachines en
tv’s kunt u Spaarnelanden bellen. Ook is de leverancier van een vervangend apparaat
verplicht het oude toestel mee te nemen.
Werkzaamheden in de wijk
Tussen 2009 en 2014 werkt de gemeente samen met de woningbouwcorporaties aan IVOREZ: Integrale vernieuwing openbare
ruimte Europawijk Zuid. Tijdens de werkzaamheden in de wijk vragen bewoners zich af waarom bepaalde zaken niet anders
zijn geregeld. Zo verdween een drempel aan het begin van de Portugalstraat die inmiddels weer is teruggelegd. Een verzoek
om een verhoogd kruisvlak in de Romestraat werd afgewezen, maar een oude afrit bij het hofje van de twaalf apostelen (aan de
Romestraat) werd op verzoek weer terug geplaatst. Door de verhoogde kruisingen is het oversteken met een rollator of kinderwagen
gemakkelijker geworden. Maar bij lange straten, zoals de Laan van Osnabrück, met weinig zijstraten zou het oversteken juist
moeilijker worden. Daarom zijn daar de trottoirs verlaagd op plaatsen waar voetpaden tussen de woningen lopen. Helaas blijkt
dat niet voldoende zichtbaar en wordt volop geparkeerd op oversteekplaatsen. Om die plekken duidelijker aan te geven zal de
gemeente houten paaltjes plaatsen of kruizen op de straat schilderen.
Mijn Schalkwijk!
Lopende Zaken.indd 55
Tekst: Lydia Alders, Kees Schreuders, Jan ter Ellen. Fotografie: stock.
Lange tijd is het stil geweest rondom de
ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum
Schalkstad. Maar op de informatieavond
van 16 oktober is een volgende stap gezet
in de voorbereiding. De structuurvisie die
Victor van Braam van Vloten, planoloog
bij de gemeente Haarlem, presenteerde
laat zien dat het nieuwe stadshart een
vergelijkbare sfeer krijgt als winkelgebied
de Raaks. Langs de Europaweg komt een
parkeergarage. Wonen en parkeren komen
boven de winkels. De hoge woontoren is
vervallen. De uitvoering van het plan wordt
in delen geknipt om het winkelcentrum
bereikbaar te houden en om in te kunnen
spelen op mogelijke ontwikkelingen.
Voor elke fase wordt een nieuw,
gedetailleerder bestemmingsplan gemaakt.
De structuurvisie wordt in januari 2013 in de
commissie Ontwikkeling behandeld.
• 55
03-12-12 12:00
EUROPAKOERIER
Ferm Rozemarijn
Aan de Belgiëlaan is onder de naam Ferm
Rozemarijn een buurtschap ontstaan
waar kinderen en volwassenen met
uiteenlopende beperkingen samenwonen.
De zorg wordt niet alleen verleend door
medewerkers, maar ook door de buurt.
Dit pareltje in Schalkwijk heeft ambitieuze
plannen.
Ferm Rozemarijn is onderdeel van de
Raphaëlstichting. Medewerkers laten
zich inspireren door de antroposofische
mensvisie. Uitgangspunt is: iedereen is
gelijkwaardig! In het sfeervolle gebouw zijn
units gemaakt voor drie woongroepen.
Afhankelijk van de beperking van elk jong
mens is bepaald in welke groep je het
beste past en waar je je het meest kunt
ontplooien. Naast de drie woongroepen
zijn er logeerruimtes voor kinderen, die
deels thuis wonen en deels bij Rozemarijn
56
verblijven. Daarnaast zijn er vier woningen
voor gezinnen geïntegreerd in het
gebouw. Het zijn bewoners, die het huis
en het antroposofische gedachtegoed
ondersteunen, die zelf vaak banen hebben
buiten Rozemarijn, maar zich in hun vrije
tijd inzetten voor het wel en wee in het huis.
Het motto is: ik wil een goede buur zijn!
Het zorgt voor een interessante combinatie
van mensen binnen het buurtschap.
Mieke is één van die goede buren.
‘Het motto is:
ik wil een goede
buur zijn!’
Zij en haar gezin hebben bewust gekozen
om als goede buur één van de woonhuizen
te wonen. Zowel Mieke als haar man heeft
werk buiten Rozemarijn maar ondersteunen
het personeel en de bewoners in hun vrije
tijd. Bijvoorbeeld even een kopje thee
drinken met bewoners Patrick, Merel
en David.
Een bijzonder buurtschap
Patrick is 21 jaar en woont vier jaar in het
huis. Hij vindt het er leuk. Hij houdt van
lezen en muziek luisteren. Frans Bauer,
Jan Smit, Wolter Kroes en Justin Bieber zijn
favoriet. Overdag houdt hij zich bezig met
houtbewerken, werken in de tuin en
de bakkerij.
Merel (21) woont sinds december 2009 in
het huis en het bevalt haar prima.
Ze komt uit Amsterdam. Merel heeft een
horeca-opleiding gedaan, maar door een
polsblessure is dat nu moeilijk werken voor
haar. Ze volgt nu op het Novacollege een
opleiding pedagogisch medewerker en wil
• Mijn Schalkwijk!
Ferm Rozemarijn.indd 56
03-12-12 12:01
in de toekomst op een kinderdagverblijf
gaan werken. In februari begint ze aan een
stage. Heel spannend voor haar.
David is 23 jaar en epileptisch patiënt.
Hij zat in een huis van Sein, maar sinds
januari 2012 in Rozemarijn. Hij volgde
een ICT-opleiding, maar heeft die niet
afgemaakt. David assisteert nu op één
van de groepen die tijdelijk is gehuisvest in
het gebouw van de Huibersschool. In de
toekomst gaan ze naar het nieuwe gebouw
aan de Laan van Angers. David is zeer
verzorgend en sociaal. Hij helpt de jonge
kinderen met plezier. Heel leuk werk vindt hij
het. In zijn appartementje in Rozemarijn is
de computer een belangrijk tijdverdrijf voor
hem.
Actief in de wijk
Voor de Europawijk is het bijzonder dat
Rozemarijn zo actief is in de wijk. Naast
Ferm Rozemarijn heb je in de Kruidenwijk
de natuurwinkel en bakkerij. Er is een
goed contact met de Vrije School aan
de Belgiëlaan. Op dit moment verzorgt
Rozemarijn de ‘Green Cantine’.
In de pauzes worden hier gezonde
zelfgemaakte broodjes geserveerd voor
leerlingen en personeel van de school.
Een mooi initiatief. In 2013 wordt het
gebouw aan de Laan van Angers in
gebruik genomen. Het wordt een dagverblijf
voor kinderen met een beperking.
Aan het Spijkerboorpad in Meerwijk wordt
nog een werkplaats gebruikt.
Wens voor 2013
En dan is er nog een grote wens. Die
wens is van Rozemarijn, maar ook van
wijkraad Europawijk. Aan het eind van de
Belgiëlaan, bij het pontje, staat een oud
gebouw. Het gebouw heeft een rijke historie.
Achtereenvolgens is er een glasfabriek in
gevestigd geweest, een watermeterfabriek,
een zeep- en parfumfabriek en tot op heden
de meubelfabriek van de gebroeders Goes.
De gemeente wil dit gebouw verkopen aan
een horecabestemming.
Leuke plek aan het Spaarne om te vertoeven.
De Raphaëlstichting zou hier heel graag een
horecagelegenheid creëren in de trant van
’De wereld van Jansje‘ in de Grote Houtstraat.
Zij kunnen er hun zelfgemaakte producten
verkopen en de jong volwassenen van
Rozemarijn kunnen er begeleid werken.
De wijkraad juicht dit idee zeer toe en wil de
stichting ondersteunen bij de realisatie van
dit plan.
Een nieuwjaarswens voor 2013.
Mijn Schalkwijk!
Ferm Rozemarijn.indd 57
•
Tekst: Hugo Visscher. Fotografie: Dasha Photography.
REPORTAGE
• 57
03-12-12 12:01
EUROPAKOERIER
‘Alles ademt
veel rust en
harmonie’
Tekst: Hugo Visscher. Fotografie: Dasha photography.
Een stukje Indonesië in Schalkwijk
Gelegen aan de Viniusstraat ligt het
prachtige huis ‘Lieflijk Indië’. Oudere
mensen met roots in Indonesië en
mensen die zich verwant voelen met de
Indonesische cultuur, kunnen samen in dit
huis wonen. Wie hier op bezoek gaat,
waant zich even in een andere wereld.
houtsnijwerk. Op de buitenschutting zijn,
als schitterende vergezichten, vergrote
foto’s uit Indonesië aangebracht.
De bewoners zelf hebben op hun
terrassen en balkons ook een weelde
aan plantenbakken. Alles ademt veel rust
en harmonie.
De Stichting Indische Ouderenraad Haarlem
( SIOH) is zo’n tien jaar bezig geweest om
het huis te realiseren.
De stichting heeft samen met Pré Wonen
en een architect stap voor stap het huis
ontworpen en gebouwd. Het huis bestaat
uit 27 huurappartementen en diverse
nevenruimten, zoals een schitterende
ontmoetingsruimte. De appartementen
tellen drie kamers en hebben een
oppervlakte van elk ongeveer negentig
vierkante meter.
Iedereen kent elkaar
Naast het feit, dat ieder zijn eigen
woning heeft, zijn er veel gezamenlijke
activiteiten. Iedereen kent elkaar. De
activiteiten worden meestal georganiseerd
in de ontmoetingsruimte, een prachtig
ingerichte zaal met gezellige zithoeken en
aangekleed met schitterende wandtapijten
en andere voorwerpen uit de Indonesische
cultuur. In deze ruimte bevindt zich ook
de bibliotheek. Eén keer per maand wordt
er Indonesisch gekookt en gaan alle
bewoners en gasten gezamenlijk aan tafel
(zo’n zeventig personen). Er is dan muziek
en er wordt gedanst.
Balinese binnentuin
De woningen op de begane grond hebben
elk een groot eigen terras, dat uitkijkt
op de Balinese binnentuin. Schitterend
aangelegd met gras, veel bamboe, bloemen
en gezellige zithoeken met Indonesisch
58
De bewoners kunnen zich zeer senang
voelen in dit prachtige huis, een plaatje
in Europawijk!
• Mijn Schalkwijk!
LIEFLIJK INDIE.indd 58
03-12-12 12:02
EUROPAKOERIER
Oplossing voor
verkeersdrukte
Engelandlaan
Tekst: Kees Schreuders.
De Engelandlaan is één van de drukste
straten van de Europawijk. Er wordt al
jaren gediscussieerd hoe deze straat
minder druk te maken en de snelheid eruit
te halen. Na een bewonersavond begin
2012 lijkt er nu een oplossing te komen.
De Engelandlaan is een belangrijke
verbinding voor zowel de hulpdiensten als
de buslijn van Connexxion. Dat maakt een
oplossing om het verkeer rustiger door
de straat te laten rijden complex. Want in
geval van nood moet een ambulance er
met behoorlijke snelheid doorheen rijden.
Naast de snelheid ervaart de buurt ook de
hoeveelheid verkeer als een probleem. De
gemeente werkte vier varianten uit om het
doorgaande verkeer op de Engelandlaan te
beperken:
Niets doen: de zogenoemde nul-variant.
Een knip in de Engelandlaan: sluit de weg
ergens tussen de Vilniuslaan en de Italiëlaan
af voor het autoverkeer.
Vijf drempels tussen de Vilniuslaan en de
Italiëlaan.
Drie wegversmallingen tussen de Vilniuslaan
en de Italiëlaan.
Bewonersavond
Eind januari gaf de gemeente alle bewoners
tussen de Engelandlaan en de Laan
van Angers de gelegenheid om op deze
varianten te reageren. Opmerkelijk was dat
veel bewoners de oplossing via een heel
andere route hadden bedacht, namelijk
via de Europaweg. Door daar weer een
groene golf (heb je eenmaal groen, dan
kan je doorrijden) in te stellen, nemen
automobilisten die route liever dan via de
Engelandlaan.
Pelotonregeling
Na de inloopavond onderzocht de
gemeente de mogelijkheden van een
groene golf op de Europaweg. Uit dit
onderzoek blijkt dat een groene golf daar
niet mogelijk is, onder andere doordat
de Europaweg veel drukke kruispunten
telt. En een groene golf is nadelig voor de
doorstroming van het openbaar vervoer en
van het fietsverkeer op de Europaweg.
Vervolg
Uit hetzelfde onderzoek bleek dat een
pelotonregeling wel een oplossing kan
bieden. Bij een pelotonregeling krijgt de
doorgaande route extra lang groen zodra
er vijf voertuigen of meer in één rijstrook en
rijrichting staan/rijden. Deze voorkeur wordt
onderbroken als een bus zich meldt.
De pelotonregeling is in augustus volledig in
werking gesteld.
Reactie van de gemeente
Na de bewonersavond heeft de
gemeente besloten de pelotonregeling
op de Europaweg in te voeren.
Het autoverkeer op de Europaweg
heeft een gewenningsperiode nodig
om de verbeterde doorstroming te
ervaren. In het voorjaar bespreken
de gemeente en wijkraad Europawijk
samen de verkeerssituatie op de
Engelandlaan. Vragen of suggesties
kunt u e-mailen naar [email protected]
haarlem.nl. Kijk voor meer informatie
op www.haarlem.nl/mijnwijk.
Mijn Schalkwijk!
Engelandlaan.indd 59
• 59
03-12-12 12:03
EUROPAKOERIER
● INTERVIEW
Yvonne van Schie
‘Ik probeer iedereen in zijn of
haar waarde te laten’
Kun je jezelf beschrijven?
“Ik ben pragmatisch ingesteld, denk in
oplossingen in plaats van problemen, ben
optimistisch en zonnig. Men noemt mij wel
een gezellige ‘flap uit’.”
Dierbaar bezit?
“Mijn gezondheid, kinderen en
kleinkinderen.”
Favoriete boek?
“Mag ik er drie noemen? Dan kies ik voor:
De passievrucht van Karel Glastra van
Loon, Het diner van Herman Koch en De
gelukkige huisvrouw van Heleen van
Royen.”
Tekst: Hugo Visscher. Fotografie: Dasha Fotography
Land en stad?
“Als land kies ik voor Italië, als stad voor
Berlijn.”
Vakantiebestemming?
“Ik zou nog dolgraag een keer naar
Cartagena de Indias in Colombia gaan.”
Levensmotto?
“Leven en laten leven. Ik probeer iedereen
in zijn of haar waarde te laten. Ook vind ik
het belangrijk, om meningen van anderen te
respecteren.”
Televisieprogramma?
“Dat zijn er een aantal. Ik kan genieten van
De Wereld draait door, Pauw en Witteman,
Boer zoekt vrouw (al begint dit wel wat te
slijten), Keuringsdienst van waarde en De
rekenkamer.”
60
• Mijn Schalkwijk!
Wat houd je bezig?
“Kunst in het algemeen, theater en film.
Onlangs heb ik tijdens het Nederlands
Filmfestival nog drie mooie films gezien:
Nono het zigzagkind, Het domino effect
en Het meisje en de dood. Maar ook de
Haarlemse en landelijke politiek houden mij
bezig. Wat mij vaak stoort is dat de politiek
zich regelmatig niet aan de gemaakte
afspraken houdt.”
Paspoort
Hoe vind je het wonen in de
Europawijk?
“Op zich plezierig. Je zit overal dichtbij. Ik
mis wel een tuin. Gelukkig kijk ik vanuit mijn
appartement op het groen en heb ik van
mijn balkon een fleurig geheel gemaakt.”
Stel, je bent één dag burgemeester
van de Europawijk. Wat zou je dan
veranderen?
“Ik zou de verpaupering willen tegen gaan.
Wat mooi is, moet onderhouden worden
en mindere plekken moeten aangepakt.
Verder zou ik meer participatie willen van de
bewoners. Bijvoorbeeld je straat of stoep
onderhouden en je woonomgeving wat
meer ‘opleuken’.”
Als dank voor haar medewerking,
krijgt Yvonne een mooie bos bloemen,
geschonken door bloemenwinkel Teeuwen
op de Engelandlaan.
Naam: Leeftijd:
Woont:
Beroep:
Yvonne van Schie
60 jaar
Ierlandstraat
Ambtelijk secretaris
Ondernemingsraad
DOCK
Wijkcentrum
Europawijk
Wijkcentrum Europawijk
Laan van Berlijn 1| 3034 SB Haarlem
023 543 6004
www.dock.nl/haarlem
[email protected]
Maandag
09.00 – 17.00 uur
Woensdag
Meer informatie
09.00 – 13.00 uur
Vrij biljarten
www.dock.nl/haarlem
13.00 – 16.30 uur
Schalkererf Bridge
[email protected]
13.30 – 16.30 uur
Bridgeclub 55+
023 534 0660
14.00 – 16.00 uur
Boetseren /
glasgraveren /
Schilderen
www.dock.nl/haarlem
17.30 – 18.30 uur
Open eettafel
www.dock.nl/haarlem
19.00 – 22.00 uur
Yoga (Widara Kandang)
[email protected]
19.30 – 21.30 uur
Uitgaansclub 55+
www.dock.nl/haarlem
Meer informatie
Pedicure
06 235 89 272
09.00 – 17.00 uur
Vrij biljarten
www.dock.nl/haarlem
09.45 – 10.45 uur
Yoga
www.dock.nl/haarlem
11.00 – 12.00 uur
Yoga
www.dock.nl/haarlem
13.00 – 15.00 uur
Kennismaken met
de computer
www.dock.nl/haarlem
17.30 – 18.30 uur
Open eettafel
www.dock.nl/haarlem
Donderdag
Meer informatie
19.00 – 22.30 uur
09.00 – 17.00 uur
Ethisch Paranormaal
Vrij biljarten
Centrum
www.dock.nl/haarlem
www.epckennermerland.nl
09.00 – 17.00 uur
Dameskapsalon
19.30 – 23.30 uur
Heemsteedse
van der Wal
Schaakclub
06 504 94207
[email protected] 11.15 -12.15 uur
Yoga
www.dock.nl/haarlem
Dinsdag
Meer informatie 13.00 – 16.30 uur
Bridgeclub DMC
09.00 – 17.00 uur
Pedicure
023 533 79 79
06 235 89 272 19.00 – 23.30 uur
Schaakvereniging
09.00 – 13.00 uur
Vrij biljarten
het Spaarne
www.dock.nl/haarlem
www.spaarne.org
09.15 – 11.15 uur
Koersbal
www.dock.nl/haarlem
Vrijdag
Meer informatie
10.00 – 11.30 uur
Italiaans voor
09.00 – 11.00 uur Keep it fit 60+
beginnerswww.dock.nl/haarlem
www.dockzz.nl/haarlem
11.30 – 12.30 uur
Yoga
09.00 – 13.00 uur Vrij biljarten
www.dock.nl/haarlem
www.dockzz.nl/haarlem
09.00 – 13.00 uur
Herenkapper Watson
13.30 – 17.00 uur
Klaverjasclub DMC
06 549 30 937
023 533 24 03 13.00 – 17.00 uur
Kienen
www.dock.nl/haarlem
Zaterdag
Meer informatie
10.00 – 12.00 uur
Schilderclub van ’t Hof
023 533 71 93
Zondag
Meer informatie
12.00 – 17.00 uur
Weekendacademie
www.weekendacademie.nl
Futurzz
Laan van Angers 5
2034 CB Haarlem
www.dockzz.nl/haarlem
Maandag
Meer informatie
16.00 -17.00 uur Whatzz Up
www.dockzz.nl/haarlem
17.00 – 18.00 uur
Chilzz 16www.dockzz.nl/haarlem
Dinsdag
16.00 – 18.00 uur
18.00 – 20.00 uur
Meer informatie
Creazz
www.dockzz.nl/haarlem
Talentzz
www.dockzz.nl/haarlem
Woensdag
Meer informatie
16.30 – 18.30 uur Girlzz
www.dockzz.nl/haarlem
Donderdag
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 19.00 uur
Vrijdag
17.00 – 20.00 uur
Meer informatie
Whatzz Up 16+
www.dockzz.nl/haarlem
Chilzz 16+
www.dockzz.nl/haarlem
Meer informatie
Talentzz
www.dockzz.nl/haarlem
Mijn Schalkwijk!
DOCK.indd 61
• 61
03-12-12 12:05
DOCK
(Back)
To the Futurzz
Het jongerenwerkteam van DOCK is
het afgelopen jaar druk bezig geweest
in Schalkwijk. Naast de bestaande
activiteiten zoals Chilzz, Whatzz up en
Girlzz is er meer aandacht voor
individuele hulpvragen van de
jongeren in de buurt. Zo helpt het
team jongeren op weg met vragen
over bijvoorbeeld scholing, werk of
huisvesting.
Daarnaast neemt het team van DOCK
deel aan het project Jong Leiderschap.
Jong Leiderschap is een initiatief van
de overkoepelende jongerenorganisatie
NJR en Jaap Noorda waarbij jongeren
worden getraind om een voorbeeld te
zijn voor de rest van de wijk.
Ook heeft het team twee nieuwe
activiteiten opgezet in Futurzz: Talentzz
en Creazz. Deze activiteiten dagen
jongeren uit hun creatieve kant te laten
zien. Jongeren worden tijdens Talentzz
begeleid in de nieuwe muziekstudio om
tot muzikale hoogstandjes te komen.
Tijdens Creazz kunnen ze andere
creatieve vaardigheden ontwikkelen
zoals het maken van een flyer!
Sinds kort wordt het team versterkt
met nieuwe collega Janina Szaraniec
die het meidenwerk overneemt en ook
nieuwe activiteiten in de wijk Meerwijk
zal begeleiden.
Kijk voor meer informatie op:
www.facebook.com
DockzzHaarlemFuturzz of op
www.dockzz.nl/haarlem
62
• Mijn Schalkwijk!
Geef uw energie door!
Stichting DOCK zoekt in Boerhaavewijk mensen met talent! Dus of u nu een handige Harry,
vergadertijger, tuinman, media-expert, computernerd, crea Bea, keukenprinses, tuinman,
eeuwig kind bent of misschien iets heel anders, wij willen het weten!
“Wij willen het komende jaar een gevarieerd cursusaanbod bieden, zodat de kinderen uit
de wijk in contact komen met verschillende activiteiten en mensen. Wij alleen hebben daar
niet genoeg talent voor!” zegt Karlijn Heim, vrijwilligersscout bij DOCK.
DOCK heeft een aantal vrijwilligersvacatures open staan, maar is daarnaast op zoek naar
iedereen die een beetje van zijn energie door wil geven aan anderen in de wijk.
Open vacatures
Coördinator: kinderactiviteiten en kinderrestaurant
Begeleiders: Streetwise (begeleid buitenspelen), Kinderpersbureau en Wereld Kindertheater
Wilt u meer weten of uw energie doorgeven?
Kijk dan op www.mooiopgroeien.nl of neem contact op met:
Karlijn Heim, [email protected], 06 394 17 996
Keep It Clean Day Europawijk groot succes
Vrijdag 21 september was het landelijke Keep It Clean Day, een dag om al het zwerfafval in
de buurt op te ruimen. Het Rudolf Steinercollege, wijkraad Europawijk, DOCK Haarlem en
de gemeente zetten samen met Keep It Clean Day Haarlem een opruimactie op touw.
Het Rudolf Steinercollege deed met de leerlingen van de groepen zeven en acht mee. In
totaal deden tachtig leerlingen mee. Na een presentatie over zwerfvuil, gingen de leerlingen
de wijk in om de boel schoon te prikken. Zij eindigden bij het wijkcentrum Futurzz aan de
Laan van Angers en gaven het stokje door aan DOCK Haarlem en de wijkraad. Samen
met kinderen, jongeren en vrijwilligers is rondom het wijkcentrum en in de omgeving van de
Polenstraat veel zwerfvuil opgeraapt. Een geslaagde opruimactie die de potentie heeft om
elk jaar groter te worden.
KORT NIEUWS ●
Stapprogramma
verhoogt kansen van kinderen
Boeken ruilen in De Ringvaart
Met de verschillende stapprogramma’s
geven de opstapmedewerkers van DOCK
handvatten aan ouders over de
ontwikkeling en opvoeding van hun
kinderen. Er zijn drie programma’s
waar zij mee werken.
Instapje is een speel- en leerprogramma
voor gezinnen met kinderen van één tot
twee jaar. De medewerkster gaat naar de
gezinnen thuis, speelt met het kind en praat
met de ouders over de opvoeding en
ontwikkeling van het kind. Het kind doet
spelenderwijs nieuwe spel- en
leerervaringen op.
Opstapje is voor gezinnen met kinderen
van twee tot vier jaar en vindt in het
moedercentrum aan het Leonardo da
Vinciplein 73 plaats. Met het programma
kunt u uw kind voorbereiden op de
basisschool. De ouders die meedoen aan
Opstapje worden begeleid door middel van
groepsbijeenkomsten.
Opstap heeft als doel kinderen voor te
bereiden op groep drie. Ouders leren wat ze
zelf thuis kunnen doen om hun kind
spelenderwijs voor te bereiden op school.
Ook kunnen ouders tijdens de
bijeenkomsten ervaringen uitwisselen.
Voor meer informatie over de
programma’s kunt u terecht bij:
Ayse Aktas, (023) 543 06 90,
e-mail: [email protected] en Touria
Slimane, 06 388 28 286, e-mail
[email protected]
Zet je in voor de kinderen in Meerwijk
Voelt u zich betrokken bij de jeugd en wilt u wat organiseren? Laat het de medewerkers van DOCK weten!
Ben je zelf tussen de zes en twaalf jaar en heb jij een goed plan voor de buurt? Wil je bijvoorbeeld een buurtfeest organiseren, meer
buitenspelen of vind jij dat er iets gedaan moet worden aan het vuil op straat?
Vanaf januari is Misja Steen, projectleider jeugd van DOCK, een dagdeel per week aanwezig in de Buurtbox in Meerwijk aan de
Rudolf Steinerstraat naast de ingang van de flat, en hij kan je helpen om je idee waar te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DOCK Haarlem
op het telefoonnummer (023) 54 360 00.
Mijn Schalkwijk!
• 63
Tekst: Karlijn Heim. Fotografie: Dock.
Sinds september kunnen kinderen uit Boerhaavewijk boeken ruilen in De Ringvaart
aan de Floris Van Adrichemlaan 98. Er staat een mooie kast met ruim driehonderd
kinderboeken! Kinderen kunnen hun gelezen boeken ruilen voor een nieuwe.
De collectie van de boekenkast verandert wekelijks, waardoor alle kinderen in de wijk
eigenlijk samen één super grote boekenkast hebben.
Kortom, kom boeken ruilen in de Ringvaart!!!!
Schalkwijkse bij
raakt heel Haarlem
Op het terrein van Vrij Waterland aan de
Noordschalkwijkerweg heeft de
Borgstichting, onderdeel van Lievegoed,
een bijenstal staan. Ferry Schutzelaar,
één van de oprichters van de
Borgstichting, is de imker van deze
bijzondere bijenstal. Bijen vragen om veel
liefde, aandacht en rust.
Daarmee verschillen ze niet veel van de
cliënten van de Borgstichting Zorgimkerij.
Mensen die geestelijk minder stabiel in
het leven staan en een veilige
(werk)plek zoeken. De bijenstal is
sinds kort die plek.
De zorgimkerij is een bijenstal op biologisch
dynamische grondslag, wat zoveel inhoudt
als de bij vooral met rust te laten. De
Schalkwijkse bijenstal telt in de zomer
ongeveer 750.000 bijen. Daar merk je in de
winter niet zo veel van. De 25 kasten zitten
vol met bijen die wachten op beter weer. In
de zomer vliegen ze uit binnen een straal
van drie kilometer. Ze bestuiven bloemen
door Haarlem. De bijen die u in de zomer
in uw tuin ziet, zouden dus heel goed uit
deze stal kunnen komen. Sinds juni 2012
werken zes cliënten van de Borgstichting
met de bijen. “We zijn met de Zorgimkerij
gestart zodat we mensen een beschermde
werkplek en gezond makend werk kunnen
bieden. Hier maken mensen kennis met
de mogelijkheden die zij in zich hebben, en
daarbij werken we aan het leefklimaat van
de bijen in Haarlem. Dat vind ik een mooie
combinatie,” zegt Ferry.
Zonder bijen geen bloemkool
Ook de bijen verdienen extra liefde en
aandacht, want het gaat niet goed met
64
Bijen.indd 64
de bij. Niet alleen met de Schalkwijkse,
Haarlemse of Nederlandse bij, het gaat
wereldwijd niet goed met de bij. En dat is
volgens Ferry zorgwekkend voor mensen.
De bij is cruciaal voor de voedselvoorziening
en de biodiversiteit. “Bijen bestuiven
onze gewassen. Zonder bestuiving geen
vruchten, maar ook geen zaden. En op
den duur dus geen eten. Bloemkool is een
voorbeeld van een gewas dat zonder bijen
vrijwel niet te kweken is,” zegt Ferry.
Er zijn verschillende oorzaken te noemen
waarom het niet goed gaat met de bij. Het
landschap biedt minder voedsel, het aantal
imkers daalt en er wordt al jaren gesproken
van de zogenaamde bijenverdwijnziekte.
Hele bijenvolken verdwijnen in de winter uit
de kasten. De vermoedelijke boosdoener
is een parasiet. Ook de toename van
insecticiden in de landbouw wordt als
oorzaak genoemd.
Bijen aaien
“Maar de moderne imkerij valt ook iets
aan te rekenen,” zegt Ferry. “Imkers
manipuleren het natuurlijke gedrag van
de bij al sinds 1920. Alles is erop gericht
om zoveel mogelijk honing te oogsten op
een zo makkelijk mogelijke manier.” Ferry
geeft twee voorbeelden. “In de moderne
imkerij wordt het zwermen van bijen zoveel
mogelijk tegengehouden door hun gedrag
te manipuleren.” Bijen krijgen het van nature
rond mei, juni op de ‘heupen’. Een bijenvolk
splitst zich in tweeën. De oude koningin
zoekt met een deel van het volk een nieuwe
nestplaats en sticht daar een nieuwe staat.
Dit doen ze door als één grote prop bijen de
oude kast te verlaten en rond te zwermen
tot ze iets nieuws hebben gevonden.
“Zo’n zwerm ziet er indrukwekkend uit,
maar is helemaal niet gevaarlijk. Je kunt
de zwerm zelfs aaien,” legt Ferry uit. Een
bijenzwerm wordt door de imker geschept
en in een nieuwe kast gezet. Daar groeit de
zwerm uit tot een nieuw volk. Het oude volk
kweekt een nieuwe koningin en kan dan
‘Bijen verdienen
extra liefde en
aandacht’
ook op eigen kracht verder. De imker moet
in deze periode goed opletten.
Want zwermende bijen kunnen ook wel
eens een blokje om gaan en dan ben je ze
kwijt. Imkers die daar geen tijd voor hebben
grijpen in het natuurlijke gedrag van de bij
in en splitsen het volk zelf voordat de bijen
gaan zwermen. Maar dit is tegennatuurlijk
en dat steekt Ferry. “De bijen hier zwermen
gewoon. Dat is natuurlijk gedrag. Het is
voor ons wel opletten, maar het is ook een
heel mooi verschijnsel.”
Een ander ding is de honing. “Een bij maakt
honing om de winter door te komen. Ze
leggen een voorraadkast aan in hun huis.
Imkers halen die honing uit de kasten en
geven de bijen suikerwater als voeding
voor de winter. Suikerwater en honing zijn
niet hetzelfde.” Dit is de reden waarom de
zorgimkerij geen honing verkoopt.
Ze houden de honing voor de bijen.
BIJdrager
Andere bijproducten maakt de zorgimkerij
wel, zoals de kaarsen van de was die bijen
• Mijn Schalkwijk!
03-12-12 12:11
REPORTAGE
•
Tekst: Marieke Geerts. Fotografie: Dasha Photography en Hans de Bruijn. Illustratie: Rob Eversen.
maken. “Die kaarsen maken onze cliënten
zelf. Net als Calendulazalf en Propolis (een
bijenproduct dat de gezondheid van mens
en dier kan ondersteunen, red.).”
Maar zonder honing is er voor een imker
geen winst uit een bijenstal te halen.
De opbrengst van de andere producten is
lang niet genoeg om de zorgimkerij te laten
draaien. Een cliënt van de Borgstichting
bedacht daarom een actie om meer geld
binnen te halen.
Mensen kunnen BIJdrager worden door
een financiële bijdrage te geven aan de
zorgimkerij. “Er is inmiddels een folder
gemaakt en we hebben al een aantal
BIJdragers. Goed werk,” besluit Ferry.
Nieuwsgierig naar de
Schalkwijkse bijen?
Op de open dag van zorg en welzijn op
zaterdag 16 maart 2013 staan ook de
deuren open van de Zorgimkerij.
U kunt de bijen dan bezoeken.
Vuurtonstraat 1A.
Mijn Schalkwijk!
Bijen.indd 65
• 65
03-12-12 12:12
De
fietsenstalling
gratis en
droog
Smedestraat
Botermarkt
Tempelierstraat
Stationsplein
fiets.indd 66
Samen houden we Haarlem bereikbaar
03-12-12 12:13
MOLENWIJK
Wijkraad Molenwijk
De wijkraad Molenwijk is helaas opgeheven. Hiermee ging ook de wijkkrant ter ziel. De gemeente Haarlem
heeft de Molenwijkpagina’s in deze Mijn Schalkwijk! daarom zelf ingevuld. Gelukkig was Nel Wijnalda bereid
om de column over het wel en wee in Molenwijk te schrijven.
30 minuten bewegen per dag...
Wat is er op dat gebied in onze wijk te
doen. Natuurlijk zijn er diverse verenigingen
die in clubverband iets doen, fitnesscentra,
iets op aquagebied, we hebben zelfs
voetbalvelden een jeu-de-boulesbaan, maar
zou je zonder clubjes, velden, trainers met
loop- en andere machines ook iets aan je
conditie kunnen doen?
Dus op één van de laatste fraaie zonnige
zaterdagen de fiets gepakt, richting
Molenpark. Elke keer als ik daar kom valt
het me op hoe mooi dit park eigenlijk is.
De zon scheen boven een kalme Molenplas
met haar mooie rietkragen, hier en daar een
hengelaar in een klein opblaasbootje en
de molen de Hommel deed zijn best
mooi te zijn.
In het park is veel te beleven. Allereerst alle
wandelaars met honden in allerlei soorten,
een genot voor mens en dier. Een strakke
jongedame op skeelers werd voorgetrokken
door een enthousiaste hond, verderop
een poot-omhoog tillende hond die een
geweldige plas in gedachten had. Zijn
baas tilde zijn poot niet op, maar ze deden
beiden hetzelfde!!
Het leuke zomerstrandje lag er verlaten
maar wel keurig opgeruimd bij. Het is
afgelopen zomer een daverend succes
geweest. Het viel me alleen op dat het
afstapje naar het water wel erg klein
bemeten is ten opzichte van het strandje
De trim- en fitnesstoestellen – die zelfs
de landelijke pers en het tv-nieuws
haalden – stonden er in hun geel/grijze
uitvoering rustig te wachten op nieuwe
sportbeoefenaars. Ik denk wel dat de
toestellen veel gebruikt zijn gezien de
afgesleten verf aan de voetsteunen. Een
sportieve vader speelde met zijn jongens
een potje voetbal waarvoor zelfs in het park
een soort doel is geplaatst.
Ik besloot mijn sportieve fietstocht te
verlengen met een tochtje langs de
Ringvaart, een prestatie van de eerste orde
gezien de zeer stevige wind die overwonnen
moest worden. Aangezien ik niet beschik
over een e- of andere wind-in-de-rug-bike,
maar het moet doen met een nazaat van
meneer Batavus een goede oefening voor
kuit- en andere spieren.
De dijk langs de Ringvaart nodigt je uit voor
een lange fietstocht waar een oranje bord
je uitgenodigt dertig minuten per dag te
bewegen.
En kijk, daar was ik nou net mee bezig!!
Het pontje is inmiddels in de winterslaap,
de scheepvaart in de Ringvaart mag geen
naam meer hebben en bij de jachthaven
liggen veel schepen op het voorjaar te
wachten.
Fietsen langs de Zuid-Schalkwijkerweg is
een feest op zich in welk jaargetijde je er
ook bent. De Lage Kadijk met zicht op de
prachtige Verenigde Polders is weer open,
maar vanwege de straffe wind besloot ik
toch maar aan de huizenkant te blijven.
Inmiddels woon ik meer dan dertig jaar in
Tekst: Nel Wijnalda. Fotografie: DASHA Photography.
‘Zou je een stukje voor de komende Mijn
Schalkwijk! willen schrijven? Het thema
voor deze keer is sportief.’ Een paar weken
geleden werd deze vraag mij gesteld en
omdat Molenwijk in deze krant nou niet heel
sterk vertegenwoordigd is (de wijkraad is
opgeheven) antwoordde ik bevestigend.
deze groene wijk van Haarlem en zoals u uit
mijn bijdragen kunt opmaken behoor ik niet
meer tot de vijftig-minners. Maar bewegen
op welke manier ook is goed voor lichaam
en geest.
Blij was ik met de tekst:
‘Dertig minuten bewegen per dag’, en dat
ik dat in Molenwijk kan doen stemt mij
zeer tevreden.
Pieternel
Mijn Schalkwijk!
Column Nel.indd 67
• 67
03-12-12 12:14
MOLENWIJK
Molenwijk in 2013
opgepoetst
Auteur: Marieke Geerts. Beeld: Stock, rode bezem
Molenwijk is in de zomer van 2012 goed onder de loep genomen.
Buurtbewoners lieten wethouder Jan Nieuwenburg en wooncorporaties zien wat
er aan schort in de wijk en wat er kan veranderen. In de weken na deze
wijkschouw konden bewoners ook digitaal doorgeven wat zij graag zien
veranderen. Nu alle knelpunten in kaart zijn gebracht is het tijd voor actie!
Molenwijk heeft sinds najaar 2011 geen
wijkraad meer die de gemeente en
corporaties op de hoogte kan houden
van het reilen en zeilen in de wijk. De
wijkwandeling en digitale wijkschouw waren
dan ook geen overbodige luxe. In totaal
zijn 83 online meldingen gedaan en is
tijdens de wijkwandeling een lijst opgesteld
met verbeterpunten. En zevenhonderd
wijkbewoners maakten gebruik van de
enquête die eerder al was verspreid
in de buurt. Alles bij elkaar hebben de
wooncorporaties en de gemeente nu een
goed beeld van de punten die verbeterd
moeten worden in de wijk.
Ongehoord veel zwerfvuil
Meneer Fafié liep mee tijdens de
wijkschouw en zette zijn bevindingen op
papier. “Eerlijk gezegd zijn er veel goede
dingen te zeggen over onze buurt. Onder
andere de fraaie Zuiderzeelaan. Maar er
is ook nog veel niet op orde.” Fafié noemt
gevaarlijke zebrapaden, ongehoord veel
zwerfvuil, wortels van bomen die voeten fietspaden gevaarlijk omhoog tillen,
struiken die in geen maanden zijn gesnoeid,
verkeerd geparkeerde auto’s en straatgoten
vol vuil.
68
• Mijn Schalkwijk!
Zelf aan de bak
De gemeente rubriceert samen met
de corporaties en Dock de duizenden
gegevens. Gelukkig meldden ruim
tweehonderd bewoners dat zij zelf
actief willen worden in de wijk. En
daar maakt de gemeente in deze tijd
met krimpende budgetten dankbaar
gebruik van. Voor deze bewoners
wordt half januari een Bonte
Bondgenotenavond georganiseerd.
Op deze avond worden de acties
die bewoners zelf kunnen opzetten
op speelse manier gepresenteerd
en bewoners kunnen elkaar
ontmoeten.
“De plannen en acties die voortkomen
uit deze avond worden opgenomen in
het wijkcontract voor Molenwijk. Daarin
staan ook de acties die de gemeente en
corporaties voor hun rekening nemen.
Niet alle genoemde knelpunten zullen
we in één keer kunnen aanpakken. We
proberen wel de punten die het meest
genoemd zijn op te lossen,” zegt Menno
Evers, stadsdeelregisseur van Schalkwijk.
“Als alles op papier staat begint het werk
pas echt. Bewoners verwachten veel van
de gemeente én van elkaar. Samen gaan
we aan de slag voor een mooie, leefbare
wijk. Dat verdienen de Molenwijkers,” aldus
Menno Evers.
Voor meer informatie en het filmpje van de
wijkwandeling: www.haarlem.nl
Start 2013 fris met een duik
Goed, de Noordzee is groter en ook het strand van Scheveningen kan iets meer mensen aan dan het Molenplasstrand, maar dat
weerhoudt stadsdeelregisseur Menno Evers er niet van een eigen Nieuwjaarsduik te organiseren in Schalkwijk.
Op 1 januari kunt u het nieuwe jaar goed beginnen in de Molenplas. Ja, erin, want om de eerste Nieuwjaarsduik tot een succes te brengen
zijn er enthousiaste duikers, plonsers, poedelaars en bommetjes nodig. Tussen 12.00 uur en 14.00 uur bent u van harte welkom in het
water. Eén ding is zeker, u begint het 2013 lekker fris!
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht op www.schalkwijkaanzee.nl. Want Schalkwijk aan Zee wordt vanaf nu ook
Schalkwijk in Zee.
Mijn Schalkwijk!
• 69
Tekst: Marieke Geerts. Fotografie: ANP
MOLENWIJK
MOLENWIJK
De kick van boksen
Links, rechts, kick! Er wordt flink op
losgeslagen en geschopt door de meiden
bij Aarts-Sport Haarlem. Bij kickboksen
worden de stoten van het boksen
gecombineerd met de trappen uit sporten
zoals karate en taekwondo.
Goed je gezicht beschermt, zegt Stephanie
Korten, want in principe is iedere stoot
of trap om iemand uit te schakelen.
Stephanie is in opleiding bij de politie ZuidKennemerland. Ze bokst al meer dan zes
jaar. Voordat ze in Schalkwijk kwam wonen
was dat in Limburg, waar ze oorspronkelijk
vandaan komt. Daar bokste ze zelfs
wedstrijden, het is vooral het voetenwerk
waar ze goed in is. Nu bokst ze alleen nog
maar voor de fun en de ‘fitheid’.
Uitlaatklep
“Je wordt er goed moe van. Voor mij
is kickboksen een uitlaatklep,” vertelt
Stephanie. “Verstand op nul en nergens
aan denken. Ik boks niet alleen met de
dames, ook tegen heren. Het belangrijkste
70
bij kickboksen is dat je goed je hoofd
beschermt. Je lichaam kan heel veel
opvangen, maar één goede klap op je
hoofd en het is afgelopen. Eigenlijk zouden
alle meisjes van een jaar of twaalf op een
zelfverdedigingssport moeten gaan. Het is
zo goed voor je zelfvertrouwen!”
<tussenkop> Klein en gezellig
Aarts-Sport Haarlem zit al meer dan 40
jaar midden in Molenwijk. Michel van Loo
begon er ooit als stagiaire toen hij op het
CIOS zat. Nu werkt hij er al bijna twintig
jaar en is sinds 1999 de eigenaar. Zelf geeft
Michel judo aan kinderen vanaf vier jaar.
“We zijn een kleine gezellige sportschool.
We hebben hier veel vaste klanten. Maar
iedereen is hier welkom en je mag van alles
proberen. Mensen kunnen sporten wanneer
hen dat het beste uitkomt. Ook begeleiden
we mensen met obesitas.”
Zelfvertrouwen
“Sport geeft mensen zoveel zelfvertrouwen.
Het is niet waar dat vechtsporten agressief
maken. Ik zou haast zeggen dat het juist
andersom is. De jongens kunnen nu al
vechten en daarom hoeven ze dat niet nog
eens buiten de sportschool. Zo hebben ze
zich leren beheersen,” zegt Michel.
Kicken
Melanie Heiligers bokst er ook lekker op
los. Ze traint drie keer per week. “Andere
sporten heb ik nooit kunnen volhouden,
maar hier ben ik goed in! Vooral voor mijn
low kick moet je uitkijken. Het is zo kicken
als je merkt dat je vooruit gaat met boksen.
Ik mis het echt als ik niet kan trainen. Ik
droom ervan om zo goed te worden dat ik
nog eens wedstrijden kan boksen. Ik zou
ook best een keer naar een kickboksgala
willen gaan. Maar de kaartjes zijn zo duur.”
Wil je ook kickboksen
of liever meedoen aan een andere
budosport? Voor 29,50 euro per maand
kan je alle sporten een keer uitproberen.
Aarts Sport Haarlem, Frieslandlaan 7A,
Telefoon 06-52063231, www.aartssport.nl
• Mijn Schalkwijk!
Kikboksen.indd 70
03-12-12 12:16
Tekst: Bianca Galensloot. Fotografie: Dasha Photography.
REPORTAGE ●
Mijn Schalkwijk!
Kikboksen.indd 71
• 71
03-12-12 12:17
MOLENWIJK
Tekst: Marieke Geerts. Fotografie: Remco van der Sluis.
Echt eten uit eigen buurttuin
Het ziet er nu misschien nog kaal uit,
maar de Texelhof in Molenwijk wordt een
weelderige buurttuin met een gevarieerd
aanbod aan groen. Op initiatief van een
aantal buurtbewoners is in oktober met
het slaan van een waterput een begin
gemaakt aan dit project. Doel: duurzamer
en gezonder te leven door lokaal eten te
laten groeien.
Het stuk grond dat eigendom is van Pré
Wonen wordt volgens de principes van
permacultuur aangelegd. Met permacultuur
wordt de tuin zo ontworpen dat het
uiteindelijk een gebalanceerd ecosysteem
krijgt. Dit wordt onder andere gedaan
door planten te kiezen met verschillende
eigenschappen zodat de planten elkaar
voeden. Sommige planten bevatten veel
stikstof, andere planten zijn goed in het
72
GROEN.indd 72
verzamelen van voedingsstoffen van
grotere diepte en brengen die omhoog.
De grond is bedekt met plantmateriaal
zodat dit langzaam composteert en de
planten voedt. Er ontstaat zo net als in een
bos een goed werkend voedingssysteem
zonder het gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen.
“Het idee voor dit project is eind 2011
ontstaan. De wens om duurzamer en
gezonder te leven, door zelf voedsel te
verbouwen, groeide. Wie alles kant-en-klaar
uit de supermarkt haalt, vergeet op den
duur waar ons eten eigenlijk vandaan komt.
Dus wilden wij samen met enthousiaste
buurtbewoners een buurttuin beginnen,
waar je net als vroeger ook je eigen eten
kunt laten groeien,” vertelt Peter Koster van
Pré wonen.
De buurttuin heeft ook een educatief
karakter. “We leren hoe de natuur werkt, en
hoe we duurzaam met de natuur kunnen
omgaan zodat we er nog lang plezier van
hebben!” aldus Peter.
Wilt u een bezoekje brengen aan de
Texelhof buurttuin? Voor meer informatie en/
of rondleidingen kunt u contact opnemen
met [email protected]
• Mijn Schalkwijk!
03-12-12 12:18
DE ONDERNEMER ●
Knippen voor
het goede doel
Nadat Romy van Rouwendaal wat ervaring had opgedaan
bij Cosmo Hairstyling aan het Rivièraplein besloot ze in mei
2011 de zaak over te nemen. “Ik heb altijd kapster willen
worden. Ik kom uit een ondernemersgezin en wilde ook mijn
eigen zaak. Die zaak vond ik in Schalkwijk.”
Wie: Romy van Rouwendaal
Beroep: Kapster en eigenaar Cosmo Hairstyling Schalkwijk
Adres: Rivièraplein 5
Vooral gezellig
Romy, die zelf niet uit Schalkwijk komt, moest in het begin een beetje wennen. “Ik kom
uit een dorp en daar is het anders dan hier. Maar ik vind het super leuk in Schalkwijk. De
mensen zijn heel open en enthousiast. En het publiek is heel divers. Ik heb klanten in de
leeftijdscategorie een tot negentig jaar. Het is hier vooral heel gezellig.”
Stichting Haarwensen
De kapsalon doneert haar aan Stichting Haarwensen. Deze stichting maakt pruiken voor
kinderen die door een ziekte hun haar zijn verloren. Vanaf 25 centimeter kan het haar
worden ingestuurd. Zelfs het vierjarige nichtje van Romy, Zoë, heeft meegedaan aan dit
goede doel. “Zoë had haar haren laten groeien voor de bruiloft van haar ouders.
Eind oktober was het lang genoeg om te kunnen doneren aan stichting Haarwensen.
Ze deelt sowieso graag en nu dus ook haar haren.”
Kinderen die hun haar doneren, krijgen
bij Romy een gratis knipbeurt. Ook de
beurt daarna hoeven zij niet te betalen.
Volwassenen die hun haar willen doneren
krijgen vijftig procent korting op een
totale make-over inclusief kleuren. Wilt
u meer weten over deze actie? Kijk op
www.cosmo-kapper.nl
Mijn Schalkwijk!
MS 073.indd 73
Tekst: Marieke Geerts. Foto:Desmond Koppen.
“De creativiteit van het vak en het feit dat geen dag hetzelfde is, maken voor mij het
ondernemerschap leuk. En het werken met mensen vind ik fijn. Als onze klanten hier met
een goed gevoel de deur uitlopen dan ben ik blij. Daar doe je het voor.”
• 73
03-12-12 12:20
74
• Mijn Schalkwijk!
SLOOP SCHOOL.indd 74
03-12-12 12:21
Sloop
Tekst: Marieke Geerts. Fotografie: DASHA Photography.
Spaarne Scholen Gemeenschap een feit
Het gebouw dat sinds 1975 het straatbeeld in de
Europawijk bepaalde is niet meer. Afgelopen herfst
maakte sloopbedrijf Bottelier uit Haarlem een eind
aan de Spaarne Scholen Gemeenschap aan de
Zwemmerslaan. Het gebouw was geschikt voor
ongeveer 1200 leerlingen. Dat aantal liep de laatste
jaren dat er onderwijs werd gegeven niet meer door
de gangen. Leegloop zorgde er uiteindelijk in 2010
voor dat de school werd gesloten. Voor de grijpers
het gebouw echt in konden, was Bottelier enkele
weken bezig met het verwijderen van asbest. Het
destijds zeer moderne schoolgebouw, ontworpen
door Jan Willem de Kanter, was te duur in gebruik
om te behouden.
Mijn Schalkwijk!
SLOOP SCHOOL.indd 75
• 75
03-12-12 12:21
Gezocht: Schalkwijkers die
energie willen besparen
Geen tocht en koude voeten meer en
ook nog een lagere energierekening! In
Schalkwijk en de Slachthuisbuurt krijgen
woningeigenaren binnenkort de kans om
deel te nemen aan het project ‘Watt voor
Watt’. U treft maatregelen en verdient
direct terug op de energierekening.
En dit voordeel neemt in de toekomst
alleen maar toe door de stijgende
energieprijzen.
Het idee van Watt
voor Watt is dat
u als eigenaar/
bewoner samen
met straatbewoners
bedenkt welke
energiemaatregelen
zinvol en toepasbaar
zijn in uw wijk.
Professionals van
Watt voor Watt kunnen u adviseren bij de
keuze van goede maatregelen. U bepaalt
zelf of u gaat klussen of een aannemer
kiest. Ook kunt u gebruikmaken van
een Watt voor Watt aannemer die u een
aantrekkelijke aanbieding doet, omdat
hij in de wijk al aan de slag is. Dat kan
bijvoorbeeld een aannemer zijn die
ook corporatiewoningen in uw wijk naisoleert. Hoe meer mensen meedoen hoe
gunstiger de prijs. En dat is goed voor uw
portemonnee. Ook zijn er aantrekkelijke
financieringsmogelijkheden.
Kledingreparatie Molenwijk
Nieuw in Schalkwijk
Voor vermaak ~ Herstel & maatwerk
Stomerij ~ 2 Paskamers aanwezig
Openingstijden:
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur
Gratis parkeren
Engelenburg 94 Haarlem/ Schalkwijk ~ Tel: 023-5355947
Winkelcentrum Molenwijk (t.o. de C1000)
Huttenbouwers bedankt!
Watt voor Watt betrekt bestaande
organisaties, zoals wijkraad
Boerhaavewijk, bij de aanpak. De
wijkraad kent de bewoners het best en
weet wat er speelt. Als zich de kans
voordoet, verbeteren we gelijktijdig
de wijk, bijvoorbeeld troep op straat
tegengaan, aanpak van groen, wegen,
veiligheid, et cetera.
Bekijk ons aanbod op www.
degroenemug.nl/wattvoorwatt.
Heeft u vragen? E-mail Watt voor
Watt [email protected]
76
Huttenbouw Europawijk bedankt alle vrijwilligers en sponsoren voor het mogelijk
maken van het Huttenbouwfeest 2012. De organisatie kijkt terug op een mooie
zomer met geweldige hutten. En dat doen ze dankzij u!
• Mijn Schalkwijk!
GEZOCHTindd 76
03-12-12 12:22
GEZOCHT
•
Container zoekt vuil, wel graag erin
Gezocht: Kerstbomen
De gemeente Haarlem organiseert dit jaar
opnieuw de Kerstbomenactie!
Tekst: Marieke Geerts. Fotografie: stock.
Op de hoek van de Oxfordstraat en
Londenstraat in Europawijk staan drie
ondergrondse containers. Altijd handig,
zo’n container waarin het vuil onder de
grond verdwijnt zodat je het niet ziet of ruikt.
Helaas meldt een buurtbewoonster dat niet
iedereen het voordeel van de ondergrondse
container ziet:
“De laatste tijd worden er steeds vaker
vuilniszakken naast de container gezet,
terwijl de containers nog niet vol zijn.
Kraaien en meeuwen scheuren deze
zakken kapot waardoor de troep nu door
de hele straat verspreid ligt. Het lijkt wel een
vuilnisbelt!” aldus de bewoonster.
Gooi uw vuilnis in de container! Dat houdt
de buurt lekker schoon.
Biedt kwaliteit tegen scherpe tarieven!
Kinderopvang Haarlem is een gecertificeerde organisatie aan wie u de zorg voor
uw kinderen kunt toevertrouwen. Wij bieden dagopvang en buitenschoolse opvang op ruim 30 locaties in Haarlem. Op al onze locaties worden er voor de kinderen uitdagende activiteiten aangeboden.
Op woensdag 4 en 11 januari 2012 van 13.00 tot 16.00 uur
kunnen kinderen (tot 16 jaar) kerstbomen inleveren in ruil voor
40 cent én een lootje waarmee prachtige prijzen te winnen zijn.
Dus gooi uw boom niet weg, maar geef ‘m mee
voor de kerstbomenactie.
In Schalkwijk kunnen kinderen de bomen op
de volgende locaties inleveren:
Prof. Donderslaan naast Lidl
Zoekt u opvang bij u in de buurt? Wij bieden opvang aan op
Kinderdagverblijf Pippeloen (Brusselstraat)
Kinderdagverblijf Hannie Schaft (Corn. Van Noordestraat)
Kinderdagverblijf Lieveheersbeestje (Jan Sluyterslaan)
Naschoolse opvang Jan Dobber (Haya van Somerenpad)
Naschoolse opvang Flierefluiters (Betuwelaan)
Naschoolse opvang Pitstop (Henk van Turnhoutpad, bij Olympia)
Voor een rondleiding en informatie kunt u contact opnemen met de locatie. Voor de contactgegevens zie onze website:
Belgiëlaan hoek Frankrijklaan
Groningenlaan hoek Aarwinkelweg
www.kinderopvanghaarlem.nl
023-5123923
Leonardo da Vinciplein
Mijn Schalkwijk!
GEZOCHTindd 77
• 77
03-12-12 12:23
Adve
Tabitha’s droom
handel en hulp met gesloten beurzen
Stichting Vrouwengroep Tabitha is een
zelfhulpgroep voor vrouwen met een
minimuminkomen. Vrouwen worden niet
alleen ‘leuk bezig gehouden’ met
activiteiten, maar werken zelf mee om
deze activiteiten te financieren. Door dit
vrijwilligerswerk ontwikkelen de vrouwen
zich en groeit hun zelfvertrouwen. Het is
een mooie kringloop.
Boegbeeld van Tabitha is Nacima Khelfi,
een warme, inspirerende vrouw die
mensen aan zich weet te binden. Dit,
gecombineerd met haar ondernemingslust
en organisatietalent, maakt dat zij dingen
van de grond krijgt. “Het begin van Tabitha
was klein en eenvoudig: het verlangen om
iets voor deze doelgroep te betekenen. In
2005 ontstond het idee om kerstpakketten
uit te delen aan vrouwen met een minimum
inkomen. Op deze manier maakten we
kennis met veel vrouwen en leerden hun
situatie kennen. Wij merkten dat velen
kampten met eenzaamheid en met
problemen van psychosociale, lichamelijke
78
TABITHA.indd 78
en financiële aard. Maar we zagen ook veel
kennis en onontdekte talenten. Onder het
motto ‘samen zijn wij sterk en samen weten
wij meer’ wilden wij deze vrouwen bij elkaar
brengen,” zegt Nacima.
“We begonnen met regelmatig een
gezamenlijk ontbijt en aansluitend een
leerzame workshop, creatieve activiteit,
of gezellig een spelletje spelen of een film
kijken. In de loop van de jaren zijn daar
andere activiteiten bij gekomen, zoals het
uitdelen van voedselpakketten, twee keer
per jaar een verwendag en in de zomer
met een groep vrouwen en kinderen op
vakantie. Zo is een warme, veilige groep
ontstaan waarin vrouwen in heel moeilijke
situaties langzaam weer kunnen groeien en
zichzelf vinden.”
Winkel in De Kas
Tabitha bestaat al sinds 2005 en draait
zonder een cent subsidie. Nacima legt uit
hoe dat kan. “Wij zijn volledig afhankelijk
van giften en zodoende ontvangen wij ook
veel kleding. In 2011 hebben we in De Kas
een winkel in tweedehands kleding kunnen
openen om zo extra inkomen te creëren
voor de uitvoering van de activiteiten. Later
is daar een winkeltje in de Ekamastraat
‘Het is een ambitieus
plan, maar waarom
zouden we niet
ambitieus zijn?’
bijgekomen. In de winkels werken veel
vrouwen als vrijwilligster. Dit biedt niet
alleen structuur en regelmaat, maar geeft
hen ook zelfvertrouwen, omdat zij ondanks
hun beperkingen een bijdrage kunnen
leveren aan de maatschappij. Wij betrekken
de vrouwen ook bij het organiseren en
uitvoeren van andere activiteiten, zoals
plantjes uitdelen bij de lentefris-actie, een
kraam beheren op de midzomermarkt en
de organisatie van de kerstmarkt op het
• Mijn Schalkwijk!
03-12-12 12:24
•
Tekst: Paula Willems. Fotografie: DASHA Photography.
INTERVIEW
Leonardo da Vinciplein.”
Dienstenruilcentrum
Er zijn vergevorderde plannen voor een
kringloopwinkel annex dienstenruilcentrum.
“Steeds vaker krijgen wij naast kleding ook
goederen aangeboden, zoals huisraad.
Als we die nu eens aan zouden kunnen
bieden in een kringloopwinkel… maar dan
geen gewone, want die zijn er al. Onze
droom is een centrum te creëren gebaseerd
op dienstenruil, waar ook andere kleine
ondernemers zitten. Wie geld heeft kan in
het centrum met geld betalen en wie minder
vermogend is kan het via dienstenruil doen.”
Nacima legt uit dat dienstenruil een systeem
is waarbij je punten kunt verdienen door iets
voor een ander te doen. Met die punten kun
je anderen betalen om iets voor jou te doen
of iets van ze te kopen. “Stel bijvoorbeeld
dat in ons centrum een meubelmaker
zit. Hij verdient punten door voor de
kringloopwinkel meubels op te knappen
en met die punten kan hij de huur van zijn
ruimte betalen. Of een verkoopster verdient
punten in de kringloopwinkel, waarmee zij
spullen uit diezelfde winkel koopt.”
“Een dergelijk centrum zou Schalkwijk
een beetje mooier maken. Het zou niet
alleen een plek zijn om te werken en te
winkelen, maar ook een gemeenschapje
waar mensen zich kunnen ontplooien en
ontwikkelen. Waar zij hun kennis kunnen
delen, waar zij steun en bemoediging
vinden. Daarbij zou het systeem van
dienstenruil een uitkomst zijn voor mensen
met een krappe beurs, die er in deze
economisch moeilijke tijden helaas steeds
meer zijn. En ook de gemeente mag er blij
mee zijn, want op deze manier ontstaat er
meer onderlinge hulp en daardoor minder
druk op de gemeentelijke voorzieningen,”
aldus Nacima.
De plannen voor dit centrum zijn inmiddels
uitgewerkt. Nacima is op zoek naar een
geschikt pand en naar mensen die er straks
met hun eigen (startende) onderneming aan
de slag willen. “Het is een ambitieus plan,
maar waarom zouden we niet ambitieus
zijn? In de zeven jaar dat Tabitha bestaat
hebben we al veel dingen gerealiseerd die
anderen onmogelijk leken.
De kringloopwinkel met dienstenruilcentrum
is een logische volgende stap.
We zijn er aan toe!”
Wilt u meer weten
over Tabitha?
Kijk dan op de website:
www.stichtingvrouwengroeptabitha.
nl of volg ze op Facebook. Wilt u
meedoen aan het nieuwe centrum,
of weet u wellicht een geschikt pand,
neem dan contact op met Nacima
Khelfi, [email protected], of
(06) 2855 7022.
Mijn Schalkwijk!
TABITHA.indd 79
• 79
03-12-12 12:24
Vragen staat vrij
Heeft u een prangende vraag over uw leefomgeving en weet u niet waar u met uw vraag
terecht kunt? E-mail uw vraag naar [email protected] en de redactie zoekt de juiste
persoon om uw vraag te beantwoorden.
Deze keer Marc van Zalingen, senior beheerder wijkzaken bij de gemeente Haarlem en Else Kingma, senior
juridisch adviseur bij de gemeente Haarlem.
Vraag:
Wijkonderhoud
Sinds 17 maanden woon ik in het
nieuwbouwproject ‘Doctorshof’ aan de
Boerhaavelaan. Ik heb een aantal keer
melding gemaakt van opgestapeld grofvuil
dat in de wijk blijft liggen en van woekerend
onkruid. Tot op heden is er één keer een
veegkarretje geweest, maar er is geen
structurele oplossing. Wie onderhoudt de
wijk eigenlijk?
Marion, bewonder Boerhaavewijk
Marc: Spaarnelanden onderhoudt de wijk
in opdracht van de gemeente. Voor
woekerend onkruid en zwerfvuil kan een
melding gemaakt worden via meldpunt
leefomgeving op de website van de
gemeente Haarlem, of op telefoonnummer
14023. In de regel worden deze meldingen
snel opgepakt.
Spaarnelanden komt één keer per acht
weken bij u in de wijk vegen. Op korte
termijn zal Spaarnelanden op een andere
manier gaan werken, namelijk vaker prikken
en vegen op plekken waar meer zwerfvuil
moet worden verwijderd.
De onkruidbestrijding op verharding werd
voorheen uitgevoerd met chemische
bestrijdingsmiddelen. Deze middelen
passen we sinds begin dit jaar niet meer
toe vanwege mogelijk gevaar voor de
gezondheid. Er wordt momenteel hard
80
gewerkt aan een betaalbaar alternatief. De
verwachting is dat we het onkruid in het
volgend seizoen weer voldoende kunnen
bestrijden.
Vraag:
Bezwaar bestemmingsplan
Hoe kun je zien wat voor bestemmingen
er mogelijk zijn in je wijk? En kun je daar
bezwaar tegen maken? Kun je bijvoorbeeld
zien of er ooit een unilocatie in je wijk kan
komen?
Bewoner van Schalkwijk die liever anoniem
blijft
Else: Iedereen kan het bestemmingsplan
van zijn of haar wijk opvragen. Dat kan
via de website van de gemeente. In
het bestemmingsplan staat vast welke
bestemmingen er zijn toegestaan in de
wijk. Bijvoorbeeld of er een pand is waar
een horecagelegenheid is toegestaan, of
dat er een pand in de wijk staat waar een
maatschappelijke bestemming mogelijk
is, zoals in uitzonderlijke gevallen een
unilocatie. De bestemmingen die in het
bestemmingsplan staan vastgelegd zijn
een feit. Daar kun je als bewoner geen
bezwaar tegen maken. Wanneer een
bestemmingsplan wordt gewijzigd, of
er plannen in procedure staan, kunnen
bewoners daar wel bezwaar tegen maken.
Deze wijzigingen worden medegedeeld in
de Stadskrant, op de website van Haarlem
en in de Staatscourant.
Vraag:
Terugbetalen servicekosten
De Hoge Raad heeft uitgesproken dat
onderhoud aan groenstroken en tuinen
met een openbaar karakter niet meer in de
servicekosten berekend mogen worden.
De tuin en groenstrook aan de Costa
del Sol is mijns inziens openbaar.
Woonmaatschappij Ymere weigert
het ‘tuingeld’ terug te geven aan de
bewoners dat in het verleden is betaald. Bij
verschillende andere flatgebouwen is het
via de rechter en de huurcommissie wel
verrekend. Tot nu toe is het antwoord van
Ymere, dat doen wij niet!
Wie kan de bewoners van de Costa del Sol
helpen om dit probleem in redelijkheid op te
lossen?
De heer Fictoor, inwoner van Schalkwijk
Else: U kunt voor juridische ondersteuning
contact opnemen met het bureau voor
rechtshulp of eventueel een beroep doen
op de eigen rechtsbijstandverzekering of
een advocaat. De gemeente mengt zich niet
in (juridische) problemen tussen bewoners
en een andere partij dan de gemeente.
• Mijn Schalkwijk!
MS 080-081 vragen.indd 80
03-12-12 12:25
MS 080-081 vragen.indd 81
03-12-12 12:26
SINT JACOB
AGENDA
Ook in 2013 organiseert Sint Jacob weer verschillende clubactiviteiten.
De agenda voor 2013 was bij het ter perse gaan van Mijn Schalkwijk! nog niet klaar.
We kunnen u al wel melden welke activiteiten in 2013 plaats hebben, maar nog niet
waar en wanneer de activiteiten worden gehouden en wat deze kosten.
Nieuw!
U kunt nu een servicepas aanschaffen voor
15 euro per adres. U kunt hiermee gebruik
maken van aantrekkelijke kortingen.
Het aanbod bestaat uit de volgende clubs:
Creatief
Tekenen- /schilderclub Handwerkclub
Mandalaclub Bloemschikclub
Crea-club Hoofd, hart en handen
Bingo of kienclub Geheugentrainingclub
Klaverjasclub Bridgeclub
Damclub
Kook- en bakclub
Computerclub
Bibliotheek
Voorleesclub
Muziek
(Klassieke) muziekclub
Zangclub
Vitaliteit
Club voor bewegen
Koersbal
Sjoelclub
Jeu de Boules-club
Golfclub
Dartclub
Biljarten 82
Vrije inloop
Ook in 2013 is er op verschillende locaties
van Sint Jacob weer vrije inloop:
Soos
Happy Hour
Nostalgiekamer
À la Carte
Betaling per keer met korting via een
servicepas of reguliere prijs voor niet-leden.
uitstapjes naar bijvoorbeeld de Keukenhof,
Zaanse Schans of tuincentrum
rolstoel vierdaagse
wellness-dag
optredens van artiesten, koren en
entertainers
themabuffetten
bioscoop- of theaterbezoek
JacobAcademie
Inspirerende cursussen, lezingen en
wandelingen op het gebied van kunst,
cultuur, geschiedenis, muziek en handige
informatie om de weg naar het ouder
worden te veraangenamen.
Vraag de brochure aan
(023) 89 238 29 of e-mail naar
[email protected]
Kapeldiensten
Boerhaave
L. Pasteurstraat 9 (023) 89 239 00
zaterdag11.00 - 12.00 uur
Schalkweide
Floris van Adrichem 15 (023) 89 229 00
zaterdag18.30 - 19.30 uur
Bosbeek
Glipper Dreef 209 (023) 89 29 900
zondag 10.30 - 11.30 uur
Klein Belgie
Belgiëlaan 3 (023) 76 019 00
zondag 11.00 - 12.00 uur
Oldenhove
Dompvloedslaan 1 (023) 89 259 00
zaterdag10.00 - 11.00 uur
Nieuw Delftweide
Herman Gorterstraat 1 (023) 89 26 900
zaterdag16.00 - 17.00 uur
Bent u geïnteresseerd?
Of wilt u de activiteitenbrochure 2013
ontvangen? Belt u dan telefoonnummer
(023) 8923959 of stuur een e-mail naar
[email protected]
• Mijn Schalkwijk!
MS 082_ Agenda SINT JACOB.indd 82
03-12-12 12:27
Servicepagina Mijn Schalkwijk!
Alarmnummers ambulance, brandweer, politie 112
Meld misdaad anoniem
Ambulancevervoer Kennemerland
Brandweer
0800 7000 (lokaal tarief)
(023) 515 95 95
(023) 515 95 50
Overlast
Soms reageert de politie niet onmiddellijk op een melding van overlast,
bijvoorbeeld omdat er zaken zijn met een hogere prioriteit. Maar dat
betekent niet dat er niets gebeurt met uw melding: elke melding wordt
geregistreerd. Hoe meer er wordt gebeld over een bepaalde plek,
des te meer prioriteit kan de politie daaraan geven. Bovendien kan de
politie door de meldingen de overlast in kaart brengen. Geef overlast
dus altijd door.
Wijkagent, voor meldingen van overlast, diefstal
of vernieling 0900 8844 (lokaal tarief)
Streetcornerwork
Heeft u (geregeld) last van hangjongeren, dan kunt u behalve de politie
ook Streetcornerwork bellen. De medewerkers kunnen u adviseren hoe
u er zelf mee om kunt gaan.
Salem el Idrissi
06 1401 34 60
Centrum voor Jeugd en Gezin 088 995 84 84
Consultatiebureau (0 – 4 jarigen) 088 995 95 95
Dieren in nood
Regionale dierenambulance
(023) 533 43 23
Dierenbescherming
(023) 549 14 00
Gemeente
Alle gemeentelijke zaken 14 023 | [email protected]
Bezoekadres (maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur en donderdag
doorlopend tot 20.00 uur) Publiekshal | Zijlvest 39
Stadsdeelregisseur Schalkwijk
Menno Evers | (023) 511 3357 | [email protected]
Klachten openbare ruimte
Voor melding van losliggende stoeptegels, vernield straatmeubilair,
kapotte straatverlichting, speeltoestellen, overvolle afvalbakken,
fietswrakken of laaghangende takken: 14 023 | www.haarlem.nl
*Kies onder kopje Contact: Meldingen / klachten en vervolgens
meldingen over de woonomgeving. U krijgt bericht over de afhandeling
van uw klacht. U kunt een en ander ook zelf volgen via internet.
De gemeente is ook aangesloten bij de app BuitenBeter voor
smartphones, androids en iPhones. Als u hier uw klacht doorgeeft,
komt die rechtstreeks terecht bij de gemeente.
Spaarnelanden
Voor al uw informatie over het ophalen van vuilnis, afspraken grofvuil
en groenafval, klachten ondergrondse containers en voor meldingen
van gedumpt grofvuil
0900 - 8477 | www.spaarnelanden.nl
Hoogheemraadschap Rijnland
voor afval in water (071) 306 35 35
GGD Kennemerland
(023) 789 1600 | [email protected] | www.ggdkennemerland.nl
Storingen (gratis dag en nacht)
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit 0800 9009
Storingsnummer drinkwater (PWN)
0800 023 23 55
Vragen en klachten over vliegtuiglawaai
Schiphol-CROS | (020) 601 55 55 | www.crosinfo.nl
Vrijwillige hulpdienst Schalkwijk
Als u door ziekte, handicap of leeftijd niet meer alles zelf kunt doen,
kunt u praktische hulp krijgen van vrijwilligers. Zij helpen u met vervoer,
boodschappen, kleine klusjes in en om het huis, klein tuinonderhoud
en reparatie van elektrische apparaten. Voor het autogebruik door
de vrijwilliger wordt een vergoeding gevraagd. Aanvraag indienen
(maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur)
(023) 535 37 00 [email protected]
BUUV
Via www.buuv.nl kunt u zelf (kleine) klussen en zorg aanbieden, krijgen
of ruilen met andere inwoners van Haarlem. (023) 551 78 45
[email protected]
Spreekuren Wijkcontactvrouwen
Bent u een vrouw van achttien jaar of ouder en woont u in Haarlem?
Voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering en meer kunt
u terecht bij Wijkcontactvrouwen. Zij hebben goede contacten met
verschillende organisaties in Haarlem. Alle gesprekken met u worden
vertrouwelijk behandeld.
Saida el Adouli
06 48 43 10 03
Aysel Demiral
06 28 96 08 86
Loket Haarlem
Het Loket is dé centrale plaats in de wijk waar u, zonder afspraak,
binnen kunt lopen met uw vragen over wonen, welzijn, zorg, vervoer
en financiën. De medewerkers van Loket Haarlem ondersteunen u
en helpen u verder. U kunt informatie krijgen over voorzieningen en
regelingen, bemiddeling/verwijzing naar de juiste instelling en
hulp bij (aanvraag)formulieren. Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag
9.00 -12.00 uur, dinsdag en donderdag 13.00 -15.30 uur.
Loket Haarlem | Rivièraplein 4 | 2037 AS Haarlem (bereikbaar op
maandag t/m vrijdag 9.00 -12.30 uur) (023) 543 09 90
www.lokethaarlem.nl
COLOFON
Mijn Schalkwijk! is een magazine voor alle bewoners van Schalkwijk. Het is een uitgave van de gemeente Haarlem in samenwerking
met de wijkraden van Meerwijk, Europawijk, Boerhaavewijk, DOCK Haarlem en Sint Jacob.
Hoofdredactie: Menno Evers, Mieke Bergkamp (Gemeente Haarlem) Redactie: Liesbeth Groenewegen/Wijkraad Meerkwijk, Hugo
Visscher/Wijkraad Europawijk, Hans Hirs en Meerten van Rij/Wijkraad Boerhaavewijk, Marieke Geerts/Gemeente Haarlem, Karlijn
Heim/DOCK Haarlem, Annelies Roozen/SInt Jacob Eindredactie: Marieke Geerts Vormgeving en drukwerkbegeleiding: Jeannette
Eversen, Rob Eversen (HRLM Media) Druk en bindwerk: Veldhuis Media Raalte Sales: Gemeente Haarlem (023) 511 4295, HRLM
Media (023) 551 1227 Reageren? Mail naar [email protected]
De gemeente Haarlem heeft Mijn Schalkwijk! met de grootste zorg samengesteld. Mocht u na het lezen toch op- en aanmerkingen hebben, dan horen
wij het graag. Ook voor ander commentaar, lezersvragen en suggesties voor het volgende nummer kunt u bij ons terecht.
Ons e-mailadres is: [email protected]
Mijn Schalkwijk!
SERVICE/COLOFON.indd 83
• 83
03-12-12 12:28
Wij komen naar u toe!
U kunt veel bankzaken regelen via internet, telefoon of e-mail. Als u een persoonlijk advies wenst zijn wij
er ook voor u.
Vanaf 1 januari 2013 kunt u ons vinden op de volgende locaties in Schalkwijk:
- Cultureel Centrum Selimiye, Minaretstraat 1 (vrijdag van 11.00 - 15.00 uur)
- Winkelcentrum Schalkwijk, Rivieraplein 7 (dinsdag en woensdag van 13.00 - 17.00 uur).
We helpen u graag.
Rabobank.Dichtbij.
Rabobank. Een bank met ideeën.
Kijk voor onze vestigingen en openingstijden op onze site.
www.rabobank.nl/haarlem
(023) 512 05 12

Vergelijkbare documenten

Clubblad VV Schalkwijk

Clubblad VV Schalkwijk bewoont ze tegen een kleine vergoeding een groot deel van een voormalig kantoorpand aan de rand van Schalkwijk. Hier vindt ze rust, drukte en zon. “Het liefst zit ik op de vensterbank in mijn woonk...

Nadere informatie

schalkwijk! - Wijkraad Meerwijk

schalkwijk! - Wijkraad Meerwijk accommodaties, die intensief worden gebruikt. Dat is de afgelopen jaren een bewuste keuze geweest van ons college. Toen ik actief was bij Scouting Hildebrand in Schalkwijk, zeilde ik regelmatig op ...

Nadere informatie