Welkom

Commentaren

Transcriptie

Welkom
Gebruik van 3D CAD/CAM
in de orthopedische Praktijk
New Age versus Old School
Welkom
Remco Schouten bc.
Niek Wondergem bc.
Bewegingstechnologen
Introductie
•Inhoud van de
presentatie
Blok 1
Introductie
Blok 2
Blok 3
Algemene Probleemstelling
Hoe kunnen minder ervaren orthopedisch adviseurs
op korte termijn leren Trans-Femorale protheses aan
te meten, op een hoogwaardige en doeltreffende manier?
Doelstelling presentatie
Is het gebruik van een 3D CAD/CAM systeem een serieus
alternatief om dit probleem op te lossen? Hoe werkt een 3D
CAD/CAM systeem in de orthopedische praktijk?
Introductie
•Inhoud van de
presentatie
Blok 1
Inhoud van de presentatie
Blok 2
Blok 3
Blok 1
Waarom heeft Westland Orthopedie een CAD/CAM systeem
geïmplementeerd om het “maatneem probleem van TFprotheses” op te lossen? En voor welk systeem is gekozen?
Blok 2
Wat zijn de praktijk resultaten?
Blok 3
Conclusies/aanbevelingen
Discussie
Introductie
Blok 1
•Problematiek
Westland Orthopedie
•Voor- en Nadelen
OssurCAD
Blok 2
Blok 3
Blok 1
Voorafgaand Onderzoek
Waarom heeft Westland Orthopedie een CAD/CAM systeem
geïmplementeerd om het “maatneem probleem” op te lossen?
Voor- en nadelen van het gekozen CAD/CAM-systeem.
Introductie
Blok 1
•Problematiek Westland
Orthopedie
•Voor- en Nadelen
OssurCAD
Blok 1 Waarom heeft Westland Orthopedie een CAD/CAM systeem
geïmplementeerd
Problematiek Westland Orthopedie BV
Blok 2
Blok 3
• Weinig ervaring binnen het relatief jonge Westland team op
het gebied van Trans-Femorale protheses
•Inwerken duurt lang
•Aanmeetlocatie belemmert maatnemen op conventionele
manier
•Maatneem- en correctiemethodes zijn niet
gestandaardiseerd binnen Westland Orthopedie
•CAD/CAM systeem past binnen de kernwaarden van
Westland Orthopedie
Introductie
Blok 1
•Problematiek Westland
Orthopedie
•Voor- en Nadelen
OssurCAD
Blok 1 Waarom heeft Westland Orthopedie een CAD/CAM systeem
geïmplementeerd
Problematiek Westland Orthopedie BV
Blok 2
Blok 3
Na een uitgbereid onderzoek lijkt het implementeren van
een 3D CAD/CAM systeem een oplossing te zijn voor het TFmaatneem probleem.
Gekozen wordt voor het Systeem van Ossur/Prolution
OssurCAD.
Introductie
•Inhoud van de
presentatie
Blok 1 Waarom heeft Westland Orthopedie een CAD/CAM systeem
geimplementeerd
Blok 1
•Problematiek
Westland Orthopedie
•Voor- en Nadelen
OssurCAD
•Blok 2
•Blok 3
Voor- en Nadelen CAD
Voordelen
•Begrijpelijk programma
•Betrouwbaar / door te ontwikkelen systeem
•Systeem is te gebruiken op locatie
•Snel te leren door Orthopedisch Adviseur (cursus)
•Handmatig correcties uit te voeren om koker aan te passen
aan individu
•Data-opslag / Reproduceerbaarheid
•Modern / Innovatief
Additionele voordelen
•Snellere maatname dan gipsen
•Goede kwaliteit proefkoker
Introductie
•Inhoud van de
presentatie
Blok 1 Waarom heeft Westland Orthopedie een CAD/CAM systeem
geimplementeerd
Blok 1
•Problematiek
Westland Orthopedie
•Voor- en Nadelen
OssurCAD
Blok 2
Blok 3
Voor- en Nadelen CAD
Nadelen
•Eindresultaat pasvorm onduidelijk (sprong in het diepe)
•Het gevoelsmatig werken wordt minder (er moet gebruik
gemaakt worden van harde data)
•Veel programma opties  grotere kans op fouten
Additionele Nadelen
•Werken met software voor de ‘oudere’ werknemers vaak
lastig (acceptatie)
•Deel van de productie weggeven aan een extern bedrijf
•Implementatie binnen bestaande werkwijze
Introductie
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 2
Resultaten in de praktijk (CAD)
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Onderzoeksgroep OssurCAD
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
De geanalyseerde data:
•Corrigeren
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Blok 3
OssurCAD groep: n=63
Geslacht
Niveau
71% Man
29% Vrouw
51%
21%
15%
13%
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
2
3
4
1
Voorziening
Suspention
62% Herhalingen
38% 1e Voorzieningen
51%
16%
13%
12%
Seal-in Liner
Vacuum
Liner-pin
Liner-Koord
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Maatnemen
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
•Corrigeren
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Voordelen
•Minder belastend voor de klant
•Schone werkwijze
•Makkelijker op locatie uit te voeren
•Sneller dan de conventionele manier
Blok 3
Nadelen
•Nauwkeurig meten (geen fysiek model)
•ML-skeletal maar moeilijk te meten
•Diepte van de koker moeilijk te meten
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Corrigeren
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
•Corrigeren
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Voordelen
•Duidelijke weergave 3D model
•Snellere modificatie dan gipsmodel
•Individuele correcties zijn eenvoudig uit te voeren
•Vrije keuze omvangreductie
Blok 3
Nadelen
•Geen fysiek model (men moet vertrouwen op de gemeten maten)
•Na standsverandering sommige maten niet meer reproduceerbaar
(Assenstelsel verandert)
•Men kan zich verliezen in de vele software opties en logisch
nadenken ‘vergeten’
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Corrigeren
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
Gekozen Type kokers
Westland (n=63)
•Corrigeren
•48% Male Anatomy
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Blok 3
•17% Quad
•13% Ischial Containment
• 6% Female Anatomy
• 3% Interim
• 3% M.A.S.
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Corrigeren
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
•Corrigeren
Redenen keuze Male Anatomy
t.o.v. Ischial
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Blok 3
•Male Anatomy heeft een groter
verschil tussen de weke delen en de
tuber.
•Male Anatomy heeft een bredere
tuberbank dan Ischial
•Male Anatomy heeft een grotere
Gluteus uitsparing
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Passen
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
•Corrigeren
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Blok 3
Voordelen OssurCAD proefkokers ten op zichte
van Westland Proefkokers
•Levertijd
•Goed bewerkbare kokers
Resultaten (n=63)
•56% 1 proefkoker
•31% 2 proefkokers
• 3% 3 proefkokers
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Passen
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
•Corrigeren
Meest voorkomende aanpassingen proefkoker 1
•Passen
•65% te krappe skeletal-ML maat
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
•22% te diepe kokers
(moeilijk te meten)
(Houding instrument)
• 5% niet aanliggende illiumhoek (software gaat maar tot 10, stand)
• 2% verkeerd volume / reductie
(menselijke fout, atrofie,hypertrofie)
Blok 3
Meest voorkomende voortgang
•65% eerst CAD, daarna gipsmodel
•25% eerst CAD, daarna CAD
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
•Corrigeren
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Onderzoeksgroepen CAD versus
Conventionele maatname
De geanalyseerde data:
OssurCAD groep: n=63
Geslacht
Niveau
71% Man
29% Vrouw
51%
21%
15%
13%
Blok 3
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
2
3
4
1
Voorziening
Suspention
62% Herhalingen
38% 1e Voorzieningen
51%
16%
13%
12%
Voorziening
Suspention
90% Herhalingen
10% 1e Voorzieningen
30%
60%
05%
05%
Seal-in Liner
Vacuum
Liner-pin
Liner-Koord
Conventionle groep: n=20
Geslacht
Niveau
60% Man
40% Vrouw
40%
40%
10%
10%
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
2
3
4
1
Seal-in Liner
Vacuum
Liner-pin
Liner-Koord
Introductie
Blok 2 Resultaten in de praktijk
Blok 1
Conventionele analyse
Blok 2
•Onderzoeksgroep
OssurCAD
•Maatnemen
•Corrigeren
•Passen
•Onderzoeksgroepen
OssurCAD versus
Conventionele
maatname
Blok 3
77% Cad  23% Conventioneel.
87% van de eerste voorzieningen wordt bij Westland
Orthopedie gedaan met CAD
Niet te analyseren
•Aantal proefkoker per opdracht.
Reden: 80% Herhalingen geen grote veranderingen
nodig  geen proefkoker gemaakt.
Introductie
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 3
Conclusies/aanbevelingen
Discussie
Introductie
Blok 3 Conclusies
Blok 1
Conclusies
Blok 2
Blok 3
•Conclusies
•Old school versus New
age
Maatnemen
•Skeletal ML-Maat & Diepte moeilijk te meten
•Sneller en minder belastend
•Alleen maten en geen fysiek model
Corrigeren
•Vrij keuze type te kiezen koker
•Individueel te maken kokers
•Beste resultaten met Anatomy Male & Quad (65%)
Passen
•Kwalitatief goede proefkokers
•Goede resultaten pasvorm na maatname (87%)
•Skeletal ML-Maat & Diepte het meest onjuist (87%)
•Slechte vertaling van proefkoker terug naar de software (25%)
Introductie
Blok 3 Conclusies
Blok 1
Conclusies
Blok 2
Blok 3
•Conclusies
•Old school versus New
age
Doelstelling presentatie
Is het gebruik van een 3D CAD/CAM systeem een serieus
alternatief om dit probleem op te lossen? Hoe werkt een 3D
CAD/CAM systeem in de orthopedische praktijk?
Westland Orthopedie vindt een succes rate van 87% (passende
koker na 1 of 2 proefkokers) hoog genoeg om tevreden te zijn over
het maatnemen middels OssurCad.
Een onervaren groep, enthousiaste maatnemers heeft in een korte
tijd geleerd een goede TF-prothese maat te nemen.
Verder blijkt dat ook de ervaren maatnemers graag van het systeem
gebruik maken. 87% van alle eerste voorzieningen wordt met CAD
maatgenomen.
Introductie
Blok 3 Conclusies
Blok 1
Conclusies
Blok 2
Blok 3
•Conclusies
•Old school versus New
age
New Age versus Old School
New Age
Old School
•Snel proefkoker in huis
•Proefkoker zelf produceren
•Snelle correcties (Quad)
•Fysiek model
•Reproduceerbaar
•Meer handwerk
•Opslag data  server
•Opslag gipsmodellen  ruimte
•Lijn in werkwijze
•Iedereen andere manier
•Ervaring minder belangrijk
•Ervaring zeer belangrijk
Introductie
Blok 3 Conclusies
Blok 1
Conclusies
Blok 2
Blok 3
•Conclusies
•Old school versus New
age
New Age versus Old School
Bij Westland Orthopedie eindigt deze wedstrijd in een
gelijkspel
Gebruik van 3D CAD/CAM staat op gelijke voet met het
conventioneel aanmeten van een TF prothese, in de
Westland Orthopedie praktijk
Minder ervaren orthopedisch adviseurs kunnen op korte
termijn leren Trans-Femorale protheses aan te meten,
op een hoogwaardige en doeltreffende manier
Discussie
Hartelijk dank voor uw aandacht

Vergelijkbare documenten