Therapie van de seizoensgebonden allergische

Commentaren

Transcriptie

Therapie van de seizoensgebonden allergische
PERSMEDEDELING
Therapie van de seizoensgebonden allergische rhinitis:
Azelastine neusspray
werkzame dosering
één verstuiving per neusgat
Azelastine neusspray is met een dosering van twee maal dagelijks één
verstuiving per neusgat effectief en reduceert alle symptomen van de
seizoensgebonden allergische rhinitis (SAR). Bij sterkere symptomen kan de
dosis worden verhoogd tot twee verstuivingen. Dat tonen twee studies van
Lumry aan, die 2007 in Annals of Allergy, Asthma & Immunology werden
gepubliceerd1. Ze waren de basis voor de toelating van de azelastine
doseringschemata één en twee verstuivingen door het Noordamerikaanse
toelatingsinstituut FDA (Food and Drug Administration). De arts beschikt zo met
de azelastine neusspray over een effectief en flexibel medicijn voor de
individuele therapie van elke patiënt met SAR.
De azelastine hydrochloride neussrpay is een topisch first-line
antihistaminicum, dat in meer dan 80 landen van de wereld is toegelaten
voor de behandeling en preventie van SAR. De aanbevolen dosering is in de
meeste landen twee maal dagelijks één verstuiving per neusgat; in de VS
werden tot nu toe nog twee verstuivingen per neusgat aangeraden. Met de
voorliggende studies werd de effectiviteit en verdraagzaamheid van het
doseringsschema met één verstuiving nogmaals getest.
Bij de gerandomiseerde dubbelblinde placebo gecontroleerde studies
werden in totaal 554 patiënten met matige tot zware SAR tweek weken lang
met een azelastine of placebo neusspray volgens het doseringsschema twee
maal dagelijks één verstuiving per neusgat behandeld. De effectiviteit van
azelastine werd door middel van de veranderingen in de TNSS (total nasal
symptom score) gemeten. Het analyseschema omvatte symptomen zoals
niezen, jeukende neus, verstopte en lopende neus.
Reductie van alle symptomen van SAR
De veranderingen van de TNSS met azelastine waren in beide studies in
vergelijking tot placebo significant: 2,69 versus 1,31 in studie 1 en 3,68 versus
2,5 in studie 2. Azelastine verminderde alle symptomen van de TNSS, zo dat
de algemene verbetering van de TNSS niet alleen op de verbetering van één
enkel symptoom kan worden afgeleid. Niezen en jeukende neus werden in
beide studies duidelijk gereduceerd, verstopte en lopende neus waren
weliswaar in vergelijking tot placebo numeriek, maar enkel in één van beide
studies duidelijk minder.
De azelastine neusspray werd in beide studies goed verdragen. Een bittere
smaak in de mond kwam enkel bij 8,3 procent van de patiënten voor. Dat
betekent een reductie van meer dan 50 procent tegenover de dosering van
twee verstuivingen per neusgat (19,7 procent volgens de bijsluiter).
Slaperigheid kwam enkel bij één patiënt voor (0,4 procent); bij een dosering
met twee verstuivingen lag dat bij 11,5 procent.
Veelzijdige therapiemogelijkheden
Azelastine is flexibel in te zetten. De dosering met één verstuiving kan men bij
zwakke tot matige SAR aanwenden en kan indien nodig tot een dosering met
twee verstuivingen worden verhoogd. Doordat azelastine reeds werkt na 15
minuten kan azelastine worden gebruikt als een snel first-dose effect nodig is2.
Bij patiënten met matige tot zware SAR leidt een combinatie van de
azelastine en de glucocorticoïde neusspray Fluticason tot een duidelijk beter
therapeutisch effect als met één van beide sprays alleen3.
(1) Lumry W, et al., ANNALS OF ALLERGY, ASTHMA & IMMUNOLOGY, Vol. 99, September 2007
(2) Horak F et al., Curr Med Res Opin. 2006, 22 :151-157
(3) Ratner PH et al., Ann Allergy Asthma Immunol. 2008;100:74-81
MEDA AB (publ) is een gespecialiseerd internationaal farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op marketing en
marktgerichte productontwikkeling. Overnames en langlopende samenwerkingsverbanden zijn een fundamenteel
bestanddeel van de ondernemingsstrategie. Meda heeft verbonden ondernemingen in 26 landen en telt meer dan
1500 marketing- en verkoopmedewerkers. Producten van Meda worden verkocht in ca. 120 landen. Aandelen van
Meda zijn genoteerd als large-cap op de Scandinavische effectenbeurs OMX Nordic Exchange. Meer komt u te
weten als u een bezoek brengt aan MEDA AB en MEDA Pharma GmbH & Co. KG: www.medapharma.de
Zetel: Bad Homburg v.d.H., Duitsland; Amtsgericht Bad Homburg v.d.H..; HRA 4628
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: MEDA Verwaltungs GmbH; Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.; HRB 9810
Bedrijfsleiders: Dr. Jörg-Thomas Dierks, Hans-Jürgen Kromp
Meer informatie:
www.meda.se.
www.azelastine.info
www.admit-online.info
3.502 tekens (met spaties en titels).
Afdruk gratis, bewijsexemplaar aanvragen.
Bad Homburg, Duitsland, maart 2008
Contact voor gedetailleerde informatie:
Dr. Larisa Leibersperger
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 888 2631
Email: [email protected]

Vergelijkbare documenten

Verrassende studieresultaten met nasale therapie Significante

Verrassende studieresultaten met nasale therapie Significante 1500 marketing- en verkoopmedewerkers. Producten van Meda worden verkocht in ca. 120 landen. Aandelen van Meda zijn genoteerd als large-cap op de Scandinavische effectenbeurs OMX Nordic Exchange. M...

Nadere informatie

En op de eerste plaats staat azelastine neusspray!

En op de eerste plaats staat azelastine neusspray! 1500 marketing- en verkoopmedewerkers. Producten van Meda worden verkocht in ca. 120 landen. Aandelen van Meda zijn genoteerd als large-cap op de Scandinavische effectenbeurs OMX Nordic Exchange. M...

Nadere informatie