Geacht BPBI-lid, Voor de themadag Eigenwoningbezit en

Commentaren

Transcriptie

Geacht BPBI-lid, Voor de themadag Eigenwoningbezit en
Geacht BPBI-lid,
Voor de themadag Eigenwoningbezit en Problematische Schulden via
Kerckebosch krijgt u als lid een aantrekkelijke korting.
Door gebruik te maken van de unieke kortingscode hieronder krijgt u € 100,- korting.
U betaalt € 365,00 in plaats van € 465,00.
Kortingscode:
ew100KB2015
U kunt zich voor deze scholingsactiviteit i.c.m. de kortingscode rechtstreeks
inschrijven/aanmelden via Kerckebosch.
http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/eigenwoningbezit-problematischeschulden-2500033/kosten
THEmADAg
Woensdag 18 november 2015 - Tulip Inn Amsterdam Riverside
Eigenwoningbezit en
problematische schulden
Handvatten voor effectieve schuldhulpverlening aan schuldenaren met een koophuis
Onderwerpen die centraal staan:
• Samenwerking schuldhulpverlening en banken
• Mogelijkheden om gedwongen verkoop te voorkomen
• Do’s en don’ts hypotheken en schuldhulpverlening
• De makelaar en klanten met problematische schulden
• Mogelijke complicaties bij beslag en eigenwoningbezit
• Hypotheekverstrekker en de ontwikkelingen op de woningmarkt
• Wat kan Vereniging Eigen Huis voor schuldhulpverleners betekenen?
• Activerende klantbenadering
e
Eerder rs
me
deelne lden
ee
beoord madag
e
deze th en 8!
met e
Bestemd voor:
• Budgetcoaches • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en
casemanagers • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/
Werk en Inkomen bij gemeenten • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
• Gemeentelijke en regionale kredietbanken • Sociaal raadslieden, maatschappelijk
werkers • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
In aanvraag
Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1
6 punten Kennis
5 punten
Actuele informatie
en aanmelden
www.kerckebosch.nl
5 lesuren
Volledig programma / Aanmelden
Volg ons ook op twitter! @kkbschuldhulp
www.kerckebosch.nl
#woning&schulden
Woensdag 18 november 2015
Tulip Inn Amsterdam Riverside
10.30 – 11.30
Hoe gaat u om met problemen
rondom eigenwoningbezit?
Barbara Grötzinger, Hypotheekadviseur, Gemeentelijke
Kredietbank Den Haag, Helpt eigenwoningbezitters met schulden
Veel koophuizen ´onder water´
Hoewel het aantal huizen dat ‘onder water’ staat
stabiliseert of zelfs licht daalt op sommige plaatsen,
hadden vorig jaar nog steeds 1,5 miljoen huishoudens
een eigen woning waarvan de waarde lager is dan de
hypotheekschuld. Uit onderzoek blijkt dat vooral de huizen
van jongere huishoudens onder water staan. Als schuld- of
financieel hulpverlener krijgt u regelmatig met deze groep
schuldenaren te maken.
Specifieke kennis
Deze schuldenaren, die doorgaans prima met geld kunnen
omgaan, maar niet in staat waren om een achteruitgang
in inkomen op te vangen en/of hun huis te verkopen als
oplossing voor financiële problemen, leveren specifieke
problemen op voor de schuldhulpverlener. Immers,
voor het oplossen van deze problemen is ook kennis
nodig over onroerende zaken, hypotheken en kapitaal-/
levensverzekeringen. Hoe gaat u als schuldhulpverlener
met deze problemen om?
Oplossingen realiseren in deze dossiers
Zowel inhoudelijk als financieel-technisch kunnen
schuldhulpverleners of andere financieel dienstverleners
deze cliënten van dienst zijn. De sprekers maken u
wegwijs in ontstaan en oorzaken van de problematiek,
de mogelijkheden binnen het minnelijke traject voor het
realiseren van oplossingen en de rol van makelaars bij het
signaleren en oplossen van de eigenwoningproblematiek.
Do’s and don’ts hypotheken en
schuldhulpverlening
11.30 – 11.45
11.45 – 12.30
Beslagwetgeving
mr. André Moerman, Afdelingshoofd sociaal raadslieden en
schuldhulpverlening Rijnstad, Arnhem
Voorzitter, Signaleringscommissie van de Landelijke
Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR)
Docent Executie en Beslag en eigenaar www.schuldinfo.nl
Mede-auteur van het rapport Paritas Passé over ongelijke
incassobevoegdheden
12.30 – 13.30
09.00 – 09.45 Ontvangst
Lunch
13.30 – 14.00
NHG: voorwaarden en mogelijkheden bij
problematische schulden
Jeroen Sørensen, NHG-specialist
14.00 - 14.30
Makelaar en klanten met problematische schulden
Rogier van Heijnsbergen RMT, NVM-Makelaar, taxateur en
eigenaar, Van Heijnsbergen en Partners, gespecialiseerd in de
relatie tussen makelaars en schuldhulpverlening
14.30 – 15.00
Omgang met de hypotheekverstrekker
Lies van Balen, Manager Special Servicing, Adaxio
15.00 – 15.15
Programma
Pauze
Theepauze
15.15 – 15.45
Vereniging Eigen Huis en de aanpak van
betalingsproblemen
Karin Boog, Financieel specialist,Vereniging Eigen Huis
09.45 – 10.00
Welkom, toelichting op het programma
15.45 – 16.30
dr. Nadja Jungmann, Lector Schulden en Incasso,
Hogeschool Utrecht & Adviseur, Social Force
Het belang van een activerende klantbenadering
10.00 – 10.40
16.30 Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel
Eigenwoningbezit en minnelijke
schuldhulpverlening
dr. Nadja Jungmann, Voornoemd
Joke de Kock, Voorzitter NVVK & Manager
Schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg
Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice:
030-698 4222
[email protected]
Mijn investering?
€ 465,- per persoon excl. btw
€ 425,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding
van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie.
Leden BPBI en NBPB krijgen € 100,- korting (op het tarief
van één deelnemer). Meer info www.kerckebosch.nl