Die Mundart des Dorfes Vriezen veen

Commentaren

Transcriptie

Die Mundart des Dorfes Vriezen veen

										                  

Vergelijkbare documenten

Namen D - E - F - Levindaworldoffragdoll

Namen D - E - F - Levindaworldoffragdoll Je d e s B uch h at se in e G e sc h ic h te . Ich h atte d ie s e s wohl kaum je m a ls g e s c h r ie b e n ,w a r e ich nich t von H e rrn P r o f e s s o r W illiam F o e r s t e e in g e la d ...

Nadere informatie

de playlist

de playlist E s w ird in d ie s e r A rb e it eine B e sc h re ib u n g d e r M undart von V rie z e n v e e n , einem D orfe im N o rd w esten d e r alten L a n d sc h a ft Tw ente in d e r n ie d e rla n d i...

Nadere informatie

sources of photographs and indexes

sources of photographs and indexes R eferent: Prof. Dr. K laas Heeroma, Groningen K orreferen t: Prof. Dr. phil. Dietrich Hofmann

Nadere informatie

291 9 4 4,5 3,5 83731 KNA 23 E NBR 160 0,5 48 6,6 3

291 9 4 4,5 3,5 83731 KNA 23 E NBR 160 0,5 48 6,6 3 Je d e s B uch h at se in e G e sc h ic h te . Ich h atte d ie s e s wohl kaum je m a ls g e s c h r ie b e n ,w a r e ich nich t von H e rrn P r o f e s s o r W illiam F o e r s t e e in g e la d ...

Nadere informatie