Search Engine Marketing-dienst voor MKB

Commentaren

Transcriptie

Search Engine Marketing-dienst voor MKB
p 18
Search Engine Marketing-dienst voor MKB
Brancheorganisatie en uitgever van
vakinformatie Transport en Logistiek
Nederland (TLN) en vakbladuitgeverij
MYbusinessmedia ontwikkelden gezamenlijk
een online applicatie en adviesdienst gericht
op b2b, namelijk een Search Engine
Marketingdienst voor MKB-bedrijven.
Het project had als doel het creëren van een
internet marketingdienst voor MBK-bedrijven in
een abonnementenmodel. Search is het enige
groeiende omzetmodel in online sales en beide
uitgeverijen wilden met deze nieuwe dienst
inspelen op deze ontwikkeling.
In eerste instantie ontwikkelde
MYbusinessmedia i.s.m. een technologiepartner
een model voor de Search Engine Marketingdienst voor MKB bedrijven, waarbij de kracht
van de uitgeverij (merken, communities,
onafhankelijke content) werd gecombineerd met
internettechnologie.
Om te onderzoeken of dit model schaalbaar is
naar andere uitgeverijen realiseerden Transport
en Logistiek Nederland en MYbusinessmedia
samen een pilot. Eerst in kleine vorm onder drie
koeriersbedrijven (leden van TLN), daarna in
grotere vorm (een pilot in een deelmarkt van 300
koeriersbedrijven).
De uitkomsten van deze pilots onderschreven de
mogelijkheid tot bredere schaalbaarheid van de
ontwikkelde propositie naar andere uitgevers,
die dit of zelfstandig kunnen uitrollen, of met
behulp van de white label-aanpak van
MYbusinessmedia kunnen uitrollen naar hun
doelgroepen.
.
Uitgeverij van de Toekomst I
Het resultaat van het innovatietraject is een
succesvolle innovatieve online applicatie en
adviesdienst. Het perspectief voor TLN is dat
met deze nieuwe dienst alle 5.500
ledenbedrijven kunnen worden benaderd, en dat
uiteindelijk 30 tot 50% daadwerkelijk kan worden
bediend, met een potentiële (extra) omzet van
€ 200.000 per jaar. Daardoor kan TLN zich
nadrukkelijker manifesteren als kennisinstituut
en leverancier van toegesneden producten en
diensten voor de sector transport en logistiek.
MYbusinessmedia is er dankzij dit gezamenlijk
ontwikkelde concept in geslaagd in korte tijd een
aanzienlijke (nieuwe) omzet uit Search Engine
Marketing-diensten voor het MKB te genereren
Het project werd uitgevoerd door Transport
en Logistiek Nederland en MYbusinessmedia
BV.
Transport en Logistiek Nederland (TLN) is
een brancheorganisatie die de belangen
behartigt van meer dan 5.500 Nederlandse
transportbedrijven en logistiek
dienstverleners. TLN is uitgever van het
tweewekelijkse magazine Transport en
Logistiek, alsmede van wekelijkse ebulletins, diverse websites, en vier
magazines voor derden.
MYbusinessmedia BV is de vierde
grootste uitgeverij van vakbladen in
Nederland, met tientallen marktleidende
vakbladen, websites en nieuwsbrieven. De
producten en diensten zijn gericht op
ondernemers en professionals in een
tiental branches.

Vergelijkbare documenten