Stellingen

Commentaren

Transcriptie

Stellingen
Stellingen
behorend bij het proefschrift
“The Influence of the Environment on the Evolution of
Galaxies”
door Gert Sikkema
1. Het bestaan van twee verschillende fysische processen voor de vorming van S0-stelsels in het
veld en in clusters is in tegenspraak met Occam’s scheermes. Als er slechts één proces is waardoor alle S0-stelsels gevormd worden, zou dit impliceren dat cluster specifieke processen niet
verantwoordelijk zijn voor de vorming van S0 stelsels. (Hoofdstuk 2)
2. Hoewel rode spiraalstelsels morfologische eigenschappen hebben die liggen tussen normale spiraalstelsels en S0-stelsels, is dit geen bewijs voor de stelling dat rode spiralen uiteindelijk S0
stelsels zullen worden. (Hoofdstuk 2)
3. Naast de bekende morfologische dichtheids relatie met meer vroege typen sterrenstesels in hoge
dichtheidsgebieden is er een fotometrische-dichtheids relatie met meer rodere stelsels met lage
oppervlaktevlaktehelderheid in hoge dichtheidsgebieden. (Hoofdstuk 2)
4. Betere, geautomatiseerde algoritmen om sterrenstelsels te classificeren zijn hard nodig. (Hoofdstuk 2)
5. Grote balken met hoge ellipticiteit komen vaker voor in spiraalstelsels dan in S0 stelsels. (Hoofdstuk 3)
6. De meest schilstelsels zijn het resultaat van botsingen van twee sterrenstelsels. (Hoofdstuk 4)
7. NGC 2865 and NGC 7626 bevatten mogelijk recentelijk ontstane bolhopen (Hoofdstuk 5)
8. De negatieve opinie, vooroordelen en angst van het volk ten opzichte van drugs zijn voornamelijk
gebaseerd op regeringsbeleid, indianenverhalen in de media en religieuze of culturele gewoontes.
9. In deze tijden van toenemende betutteling door de overheid is burgerlijke ongehoorzaamheid
(Thoreau, 1849) heel erg nodig.
10. In niets zit iets, in nooit zit ooit.
– Neurolinguı̈stisch programmeren
11. Der Mensch kommt allein, der bleibt allein und der stirbt allein (aber seltenmale auf eine Toilette).
– Herr Tampert, Kriminalpolizei
12. Religie wordt door simpele mensen beschouwd als waar, door wijzen als vals en door heersers als
nuttig.
– Onbekend
Stellingen
behorend bij het proefschrift
“The Influence of the Environment on the Evolution of
Galaxies”
door Gert Sikkema
1. Het bestaan van twee verschillende fysische processen voor de vorming van S0-stelsels in het
veld en in clusters is in tegenspraak met Occam’s scheermes. Als er slechts één proces is waardoor alle S0-stelsels gevormd worden, zou dit impliceren dat cluster specifieke processen niet
verantwoordelijk zijn voor de vorming van S0 stelsels. (Hoofdstuk 2)
2. Hoewel rode spiraalstelsels morfologische eigenschappen hebben die liggen tussen normale spiraalstelsels en S0-stelsels, is dit geen bewijs voor de stelling dat rode spiralen uiteindelijk S0
stelsels zullen worden. (Hoofdstuk 2)
3. Naast de bekende relatie tussen morfologie en dichtheid met meer vroeg type sterrenstelsels in
hoge dichtheidsgebieden is er een fotometrie dichtheidsrelatie met meer rodere stelsels met lage
oppervlaktevlaktehelderheid in hoge dichtheidsgebieden. (Hoofdstuk 2)
4. Betere, geautomatiseerde algoritmen om sterrenstelsels te classificeren zijn hard nodig. (Hoofdstuk 2)
5. Grote balken met hoge ellipticiteit komen vaker voor in spiraalstelsels dan in S0 stelsels. (Hoofdstuk 3)
6. De meest schilstelsels zijn het resultaat van botsingen van twee sterrenstelsels. (Hoofdstuk 4)
7. NGC 2865 and NGC 7626 bevatten mogelijk recentelijk ontstane bolhopen (Hoofdstuk 5)
8. De negatieve opinie, vooroordelen en angst van het volk ten opzichte van drugs zijn voornamelijk
gebaseerd op regeringsbeleid, indianenverhalen in de media en religieuze of culturele gewoontes.
9. In deze tijden van toenemende betutteling door de overheid is burgerlijke ongehoorzaamheid
(Thoreau, 1849) heel erg nodig.
10. In niets zit iets, in nooit zit ooit.
– Neurolinguı̈stisch programmeren
11. Der Mensch kommt allein, der bleibt allein und der stirbt allein (aber seltenmale auf eine Toilette).
– Herr Tampert, Kriminalpolizei
12. Religie wordt door simpele mensen beschouwd als waar, door wijzen als vals en door heersers als
nuttig.
– Onbekend
Stellingen
behorend bij het proefschrift
“The Influence of the Environment on the Evolution of
Galaxies”
door Gert Sikkema
1. Having two different formation scenarios to explain S0s in field and clusters respectively is in
violation with Occam’s Razor. If there is one universal scenario that both explains the existence
of S0s in field and clusters, this implies that cluster specific processes are not responsible for S0
formation. (Chapter 2)
2. While red spirals have morphological properties that are in between normal spirals and S0 galaxies,
this is no proof that red spirals are the progenitors of S0 galaxies. (Chapter 2)
3. Beyond the well-known morphology-density relation with more early-type galaxies in high density
regions, there is a photometry-density relation with more red galaxies with lower surface brightness
in higher density regions. (Chapter 2)
4. Better quality automated algorithms to classify galaxies are urgently needed. (Chapter 2)
5. Strong large bars are less common in S0s than in spiral galaxies. (Chapter 3)
6. Most shell galaxies are the result of a (small) merger. (Chapter 4)
7. In NGC 2865 and NGC 7626, there are indications for recent globular cluster formation. (Chapter
5)
8. The negative opinion, prejudices and fear of the general public regarding psychoactive drugs are
largely based on government policy, unsubstantiated stories in the media and religious or cultural
habits.
9. In these times of ever increasing government control, civil disobedience (Thoreau, 1849), is badly
needed.
10. Nothing contains thing, never contains ever.
– Neuro-linguistic programming
11. Der Mensch kommt allein, der bleibt allein und der stirbt allein (aber seltenmale auf eine Toilette).
– Herr Tampert, Kriminalpolizei
12. Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as
useful.
– Anonymous
Stellingen
behorend bij het proefschrift
“The Influence of the Environment on the Evolution of
Galaxies”
door Gert Sikkema
1. Having two different formation scenarios to explain S0s in field and clusters respectively is in
violation with Occam’s Razor. If there is one universal scenario that both explains the existence
of S0s in field and clusters, this implies that cluster specific processes are not responsible for S0
formation. (Chapter 2)
2. While red spirals have morphological properties that are in between normal spirals and S0 galaxies,
this is no proof that red spirals are the progenitors of S0 galaxies. (Chapter 2)
3. Beyond the well-known morphology-density relation with more early-type galaxies in high density
regions, there is a photometry-density relation with more red galaxies with lower surface brightness
in higher density regions. (Chapter 2)
4. Better quality automated algorithms to classify galaxies are urgently needed. (Chapter 2)
5. Strong large bars are less common in S0s than in spiral galaxies. (Chapter 3)
6. Most shell galaxies are the result of a (small) merger. (Chapter 4)
7. In NGC 2865 and NGC 7626, there are indications for recent globular cluster formation. (Chapter
5)
8. The negative opinion, prejudices and fear of the general public regarding psychoactive drugs are
largely based on government policy, unsubstantiated stories in the media and religious or cultural
habits.
9. In these times of ever increasing government control, civil disobedience (Thoreau, 1849), is badly
needed.
10. Nothing contains thing, never contains ever.
– Neuro-linguistic programming
11. Der Mensch kommt allein, der bleibt allein und der stirbt allein (aber seltenmale auf eine Toilette).
– Herr Tampert, Kriminalpolizei
12. Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as
useful.
– Anonymous