nieuwsbrief juni 2015

Commentaren

Transcriptie

nieuwsbrief juni 2015
Openbare school voor basisonderwijs
de Teldersschool
www.teldersschool.nl, www.obstelders.blogspot.nl
nieuwsbrief juni 2015
Beste ouders, verzorgers,
Het waren spannende dagen voor groep 8…wachten op de Cito-score! Hoewel de leerlingen
hun advies al op zak hebben en ook al aangemeld zijn op een middelbare school, blijft er
toch nog wat spanning. We zijn trots dat Jennifer, Kawtar, Salmane, Ahmed, Khalid, Rachid en
Amine de verwachtingen hebben waargemaakt! Nog maar een paar weken en dan zit hun
basisschooltijd erop.
In de tussentijd gebeurt er nog wel een en ander: zo is groep 8, samen met groep 7 voor de
ondersteuning, druk met de afscheidsavond. Daarnaast komt het schoolreisje eraan, worden
er nog Cito-toetsen afgenomen en gaat het leren natuurlijk nog gewoon door. En we moeten
het Zomerfeest niet vergeten! Het was weer heel bijzonder om zo veel vaders en moeders te
zien en om met zo veel mensen even een praatje te maken. Volgend jaar weer!
Voor een aantal van onze leerlingen is het binnenkort Ramadan. Wij wensen iedereen een
gelukkige Ramadan toe.
Namens het Teldersteam,
Babette van Leeuwen
Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV)
Afgelopen woensdagmiddag hebben de BHV-ers van de Telders (dit
zijn juf Ellen, juf Babette en meester Giel) de
jaarlijkse herhalingstraining BHV gehad. Dit
heeft te maken met de veiligheid op school.
Het is een training waarin we leren wat we
moeten doen bij brand en bij een
ontruiming. Bij een ontruiming is het de
bedoeling dat de school leeg is en dat
iedereen zo snel mogelijk naar buiten gaat. Normaal gesproken
gebeurt dit nooit, maar het is toch heel belangrijk dat het goed gaat
mocht dit nodig zijn. Meester Giel vond een brandje blussen best wel
stoer om te doen.
Vandaag hebben we de school ontruimd. Binnen 2 minuten stonden we allemaal buiten.
Voor sommige kinderen was het even schrikken en heel spannend.
Over 3 weken krijgen de BHV-ers een opfriscursus EHBO.
Telderskade 48
2321 TE Leiden
T: (071) 572 42 42
E: [email protected]
www.teldersschool.nl
Zomerfeest
Wat een feest was het! Niet gehinderd door de warmte en het
aankomende slechte weer heeft iedereen genoten van de
spelletjes en het eten. Heerlijk eten uit 28 landen, heel veel
ouderhulp, lachende gezichten en hulp bij het opruimen…wat een
wereldschool zijn we! Heel veel dank voor alle ouders die hebben
geholpen! Zonder hulp redden we het niet.
Nieuws uit groep 1/2
De juffen van de kleuters willen een oproep doen voor extra kleding. Wij willen graag over
wat meer kleding beschikken om de kinderen te kunnen verschonen als dat nodig is. Vooral
extra broeken, leggings, sokken en ondergoed zijn van harte welkom als uw kind hieruit
gegroeid is. Wanneer uw kind op school een ongelukje heeft gehad wilt u de gewassen
kleding ook weer mee naar school geven?
Nog een paar weken en dan is het schooljaar weer ten einde. Graag wil ik enkele ouders
bedanken die dit jaar veel hebben geholpen bij de kleuters. De moeder van Thaleia heeft op
de dinsdag- en vrijdagmiddagen geholpen met de werkles, het buitenspelen en het
opruimen.
De moeder van Nawal en de oma van Romy hebben veel geholpen met schoonmaken en met
het schillen van het fruit. Heel hartelijk dank hiervoor!
Nieuws uit groep 3
Deze keer geen nieuws uit groep 3.
Nieuws uit groep 4
We hebben er 3 nieuwe vrienden bij. Ze heten Muhammed, Mohamed Sa en Mohamed Se.
Ze hebben een fijne plek bij een leuke groep gekregen.
In deze maand zijn we heel druk met toetsen en rapportcijfers maar gelukkig ook met de
schoolreis en het zomerfeest. Met knutselen zijn we mooie brillen aan het maken en
verwerken we leer. Met echte Japanse papieren leren we vouwen en we stempelen met
leuke stempels. Elke dinsdagmiddag hebben we “bewegen op muziek”, waarvan we de
resultaten zullen laten zien op de middag als de hulpouders bedankt worden. Ook zijn we op
dinsdagmiddag druk met verkeer, hoe je fiets eruit moet zien en aan welke verkeersregels je
moet denken.
Telderskade 48
2321 TE Leiden
T: (071) 572 42 42
E: [email protected]
www.teldersschool.nl
Nieuws uit groep 5/6
Deze keer geen nieuws uit groep 5/6.
Nieuws uit groep 7/8
Op woensdag 20 mei hebben de leerlingen van groep deelgenomen aan het praktisch
gedeelte van het verkeersexamen. In Leiden Zuidwest was een speciale route uitgezet die de
kinderen moesten volgen. Voor er gefietst mocht worden werden de fietsen gecontroleerd
en voorzien van een OK-sticker. Alle fietsen waren in orde.
Er stonden ook verkeersborden. Langs de route stonden controleurs om te kijken of de
borden goed werden begrepen en of de handen werden uitgestoken bij het omgaan van de
bocht. Eind juni verwachten we de uitslag.
Van 26 t/m 28 mei zijn we met groep 7/8 op kamp geweest naar Aarlanderveen. We hebben
drie gezellige dagen gehad in het Groene Hart. We hebben gezwommen, gemidgetgolft,
spelletjes gedaan, geskelterd, kampvuur gehouden, een melkboerderij bezocht, gekanood…
Eigenlijk teveel om op te noemen.
Het was wel een stukje fietsen, maar na een nachtje slapen in je eigen bedje is de fietstocht
weer snel vergeten en de spierpijn verdwenen.
En examennieuws: iedereen van groep 7 die aan het verkeersexamen heeft meegedaan, is
geslaagd! Gefeliciteerd.
Telderskade 48
2321 TE Leiden
T: (071) 572 42 42
E: [email protected]
www.teldersschool.nl
Nieuws uit de internationale klassen
Op donderdag 21 mei hebben de leerlingen van de internationale klassen
een les pantomimespel gekregen. Dat is toneelspelen zonder te praten. Zo
moesten de kinderen bijvoorbeeld net doen alsof ze in een lift stapten en
naar beneden gingen. Daarna moesten ze net doen alsof ze iets uit een
kastje pakten en meenamen. De andere kinderen mochten raden wat het
was.
In de bovenbouwklas zijn er weer nieuwe leerlingen bijgekomen. Het zijn
Jamel, Jumana, Rama en Khaled. Ze komen allemaal uit Syrië. En in de
onderbouwklas zijn Mohamed en Muhamed doorgestroomd naar groep 4
en Haidy en Sara naar groep 3.
Nieuws uit de TOP-klas
De plantjes die gezaaid zijn tijdens het thema “Tuinieren met de TOPpertjes” doen het erg
goed. Een aantal is al in de schooltuin gezet en de rest zal de komende weken volgen.
Ook hebben de kinderen veel brandnetels en ander onkruid uit de vlindertuin gehaald. Dank
hiervoor!
Het nieuwe thema is “Beelden”. Hiermee werd op 3 juni de start gemaakt.
Voor de zomervakantie wordt gekeken welke leerlingen volgend jaar (weer) aan de TOP-klas
zullen deelnemen.
Nieuws uit de natuur
Misschien heeft u zich afgevraagd waarom er een rood-wit lint
gespannen is om een van de
bomen op het schoolplein. In deze boom broedt een grote bonte
specht. Een bijzondere vogel, die in de stad eigenlijk weinig
voorkomt heeft zijn keus laten vallen op een Teldersboom. Geweldig
toch.
Daarom laten we de spechten en de boom even met rust totdat de
kleine spechtjes zijn uitgevlogen.
Agenda
8 juni 2015
12 juni 2015
16 juni 2015
17 juni 2015
18 juni 2015
1 juli 2015
7 juli 2015
8 juli 2015
9 juli 2015
24 augustus 2015
Telderskade 48
2321 TE Leiden
10-minutengesprekken groepen 1 t/m 8
Schoolreis groepen 3 t/m 6 + Internationale Klassen
Schoolreis groep 1/2
Studiedag, alle leerlingen vrij
Start Ramadan
Afsluiting TOP-Klas
Afscheidsavond groep 8
Uitzwaaien groep 8 en ’s avond bowlen
12.00 uur start zomervakantie
Weer naar school
T: (071) 572 42 42
E: [email protected]
www.teldersschool.nl

Vergelijkbare documenten