Vergelijking boek - film

Commentaren

Transcriptie

Vergelijking boek - film

INVULLING
VAN
DE
VERHAALELEMENTEN
Schrijf
een
doorlopende
tekst,
verdeeld
in
alinea’s.
Verwerk
daarin
de
antwoorden
op
onderstaande
vragen.
De
volgorde
speelt
geen
rol.
Zorg
dat
je
tekst
logisch
is.
Werk
eventueel
met
tussentiteltjes.
Zorg
ook
voor
een
goeie,
uitnodigende
titel
voor
je
tekst.
Verwijs
in
je
analyse
naar
minstens
vier
fragmenten
uit
het
boek
(voeg
kopieën
of
scans
ervan
toe).
Zie
ook:
Markant
6T
Bijlagen
19
e.v.
(Literaire
bouwstenen)
A) Personages
-
Welke
personages
komen
in
het
boek
voor,
maar
niet
in
de
film
–
of
omgekeerd?
Hoe
komt
dat,
denk
je
?
Zijn
er
personages
die
anders
worden
ingevuld
(belangrijker,
minder
belangrijk,
andere
functie,
...)
?
Zijn
de
personages
in
de
film
zoals
je
ze
tijdens
het
lezen
in
je
hoofd
had
?
Wat
is
er
anders
?
Is
de
karakteruitwerking
van
de
personages
hetzelfde
in
het
boek
als
in
de
film
?
Waarom
zijn
bepaalde
dingen
anders
?
B) Tijd
-
In
welke
tijd
speelt
het
verhaal
?
Waaraan
merk
je
dat
?
Is
dat
in
het
boek
en
in
de
film
hetzelfde
?
Zijn
er
flashbacks
(verwijzingen naar iets wat in het verleden is gebeurd) of
flashforwards
(verwijzingen naar wat in de toekomst zal gebeuren) ?
Zijn
die
hetzelfde
in
het
boek
als
in
de
film
?
Worden
ze
op
dezelfde
manier
verteld
?
C) Ruimte
(= de plaats van het gebeuren, maar ook de weersomstandigheden, het ‘decor’, omgevingselementen, ...) -
Is
de
ruimte
hetzelfde
in
beide
media
?
Waarom
koos
de
filmmaker
eventueel
voor
een
andere
ruimte
?
Is
de
sfeer
in
de
film
zoals
je
je
ze
voorstelde
toen
je
het
boek
las
?
Wat
is
anders
?
Vind
je
de
ruimte
het
beste
weergegeven
in
het
boek
of
in
de
film
?
D) Vertelstandpunt
-
Wie
vertelt
het
verhaal
in
het
boek
?
Hoe
zit
dat
in
de
film
?
Weet
je
als
lezer/kijker
meer
dan
de
personages
?
E) Plot
(= het geheel van gebeurtenissen en handelingen die belangrijk zijn voor de evolutie van het verhaal) - Is
het
verhaal
exact
hetzelfde
?
Waar
zitten
er
verschillen
?
- Wordt
het
verhaal
op
dezelfde
manier
verteld
?
Welke
passages
vind
je
terug
in
de
film,
maar
niet
in
het
boek
–
of
omgekeerd
?
Heb
je
een
idee
hoe
dat
komt
?
F) Conclusie
Zijn
er
grote
verschillen
tussen
het
boek
en
de
film
?
Wat
vind
je
het
beste:
het
boek
of
de
film
?
Waarom
?
SUGGESTIES
AHERN,
C.
AUSTEN,
J.
BOON,
L.P.
BORDEWIJK,
F.
BROWNE,
D.
CAMPION,
J.
CONRAD,
J.
ELLROY,
J.
ENDE,
M.
FIELDING,
H.
FLEMING,
I.
GARLAND,
A.
GEERAERTS,
J.
HARRIS,
J.
HIGHSMITH,
P.
HORNBY,
N.
KRAKAUER,
J.
MC
EWAN,
I
NAEGELS,
T.
MULISCH,
H.
PARKER,
A.
REDFIELD,
J.
SIMPSON,
J.
SKARMETA,
A.
STEINBECK,
J.
SÜSKIND,
P.
TRIGELL,
J.
VERHULST,
D.
WEISBERGER,
L.
PS:
IK
hou
van
jou
(PS:
I
love
you)
Gevoelens
en
verstand
(Sense
and
sensibility)
Pieter
Daens
(Daens)
Karakter
De
Da
Vinci
Code
De
piano
(The
piano)
Hart
der
duisternis
(Heart
of
darkness)
De
zwarte
dahlia
(The
black
dahlia)
Het
oneindige
verhaal
(The
neverending
story)
Het
dagboek
van
Bridget
Jones
(Bridget
Jones’
Diary)
From
Russia
with
love
Het
strand
(The
beach)
De
zaak
Alzheimer
Chocolat
Ripely,
een
man
van
talent
(The
talented
Mr.
Ripley)
Een
jongen
(About
a
boy)
De
wildernis
in
(Into
the
wild)
Atonement
Los
De
ontdekking
van
de
hemel
(The
discovery
of
heaven)
De
kleur
paars
(The
color
purple)
De
Celestijnse
belofte
(The
Celestine
Prophecy)
Over
de
rand
(Touching
the
void)
De
postbode
(Il
postino)
Van
muizen
en
mensen
(Of
mice
and
men)
Het
parfum
(Perfume)
Jongen
A
(Boy
A)
De
helaasheid
der
dingen
De
duivel
draagt
Prada
(The
Devil
wears
Prada)