Klik hier om de Mediakit 2015 te downloaden

Commentaren

Transcriptie

Klik hier om de Mediakit 2015 te downloaden
Media Kit
2015
Inhoud
- Eco driving people: 3 interviews, de eigenaar, de dealer & het merk
- Eco driving test: vergelijkende test
- Eco driving coming up
- Eco fietsen: 3 interviews, de gebruiker, de dealer & het merk
- Avontuurlijke reizen
- Upscale & Society events
- ED Emotion goes lifestyle & fashion
- dossiers allerhande
Tarieven
Kortingsysteem bij meerdere inlassingen
90mm B x
128mm H
90mm B x 262mm H
of
185mm B x 128mm H
210mm B x 297mm H
(3mm afloop) of
185mm B x 262mm H
NATIONAAL:
1290 euro
1890 euro
2920 euro
REGIONAAL:
(enkel van toepassing voor lokale aanbieders
zoals winkels ed) - publicatie in één taal
420mm B x
297mm H
(3mm afloop)
1890 euro
890 euro
1200 euro
PUBLIREPORTAGES (enkel nationaal):
(supplement voor een digitale versie:
1100 euro)
2920 euro
Overige
VERSCHIJNINGSDATA: januari, april, juli, october
AANLEVERDATA ADVERTENTIES: 20 dagen voor verschijningsdatum
OPLAGE: 22.000
DOELGROEP: alle personen met interesse in electrische, hybride of andere niet-benzine & diesel aangedreven voertuigen
VERSPREIDING: via de dagbladhandel, grootwarenhuizen, boekenwinkels ed
SECRETARIAAT: Event&Expo België - Hilde De Ridder - tel 09 228 89 62 - email: [email protected]
TRAFFIC AFDELING: Hilde De Ridder - tel 09 228 89 62 - email: [email protected]
ONTWERP: LEO bvba - rue des Ixellois 1 - 4000 LUIK
VERTALING: JOALIS – rue des Ixellois 1 – 4000 LUIK
SALES, MANAGEMENT: Erik De Ridder - tel 0486 131313 - email: [email protected]
3900 euro
AMAZING IN MOTION
by Lexus
Mediakaart en advertentietarieven 2015
Gespecialiseerde uitgeverij
Amazing in Motion – by Lexus
is een uitgave van
EVENT EXPO België
LEO
Hoofdredactie
Jean-Paul Talbot
T +32 (0)486 13 13 08
E [email protected]
rue des Ixellois 1
B-4000 Liège
T +32 (0)4 224 7878
F +32 (0)4 226 9484
Het inspirerende magazine
voor Lexus eigenaars & adepten in België en Luxemburg
E
en gezamenlijke passie schept een hechte band. En zo een band is
niet in een doos te koop.
Amazing in Motion – by Lexus versterkt de band tussen het merk Lexus
en zijn klanten en tussen de eigenaars onderling.
Amazing in Motion – by Lexus biedt de lezer een extra Lexus-belevenis!
Altijd beschikbaar
Amazing in Motion – by Lexus verspreidt haar kennis ook digitaal. De
website www.amazinginmotion.be is 24 uur per dag, 7 dagen per week
beschikbaar voor mensen op zoek naar de Lexus leefwereld.
Oplage
Amazing in Motion – by Lexus is een belux uitgave. De oplage bedraagt
6500 exemplaren (exclusief extra verspreiding), waarvan 70% in de
Nederlandse taal en 30% in de Franse taal.
Het magazine verschijnt 4 maal per jaar en wordt afgewisseld met een
maandelijkse digitale nieuwsbrief.
Amazing in Motion – by Lexus wordt gelezen door
•Lexus eigenaars
•Lexus adepten
•Potentiële Lexus eigenaars
•People who have good taste!
Amazing in Motion – by Lexus brengt tal van onderwerpen,
gelinkt aan de interessevelden van de Lexus eigenaar
•News van het dealership
•Interessante human interest verhalen van Lexus eigenaars
•Productnieuws achter de schermen
•Life style events
•The world of Eco-chique
•The world of Design
•Luxuryproducts
•Eco-resorts& hotels
•Culinaire verwennerijen
•Trip advisor
•Financial column
•Lexus on the web
•Special features (vb Brussels motor show)
En nog veel meer…
AMAZING IN MOTION
by Lexus
Mediakaart en advertentietarieven 2015
LEO
Hoofdredactie
Gespecialiseerde uitgeverij
Amazing in Motion – by Lexus
is een uitgave van
EVENT EXPO België
rue des Ixellois 1
B-4000 Liège
T +32 (0)4 224 7878
F +32 (0)4 226 9484
Jean-Paul Talbot
T +32 (0)486 13 13 08
E [email protected]
BIJSLUITERS/INSERTS (exclusief evt. portkosten)
PUBLICATIE EDITIES 2015
AML04
Januari
bijsluiter
1.950
AML05
April
Kleven van een bijsluiter op een advertentiepg
0,05 euro/ex
AML06
Juli
AML07
Oktober
AANLEVERINGSFORMAAT
ADVERTENTIETARIEVEN 2015
FULL-COLOUR (formaat 210x262 + 3 mm afloop.)
2/1 pagina liggend
420x262*
1/1 pagina
210x262*
*plus 3 mm afloop rondom
aantal plaatsingen
1 t/m 3
4 t/m 6
2/1 pagina
3.800
3.400
1/1 pagina
1.960
1.860
TOESLAGEN
Alle specificaties over het aanleveren van uw advertentie: Valérie Laforgia
T +32 (0)4 224 78 71 - E [email protected]
ADVERTENTIETARIEVEN DIGITAAL
(cover)pagina
2 of 3
4
voorkeurspositie
Website www.amazinginmotion.be
toeslag
+20%
+25%
+15%
hoofdbanner (728 x 90 pixels) (tarief op jaarbasis)
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden kunt u contact opnemen met:
Erik De Ridder,
Ine Vanbesien,
partner, sales & marketing manager
M +32 (0)486 13 13 13
E [email protected]
product manager
M +32 (0)472 90 06 17
E [email protected]
2.500
AMAZING IN MOTION
by Lexus
Kit média et tarifs publicitaires 2015
Maison d’édition spécialisée
Amazing in Motion – by Lexus
est un magazine édité par
EVENT EXPO België
LEO
Rédacteur en chef
Jean-Paul Talbot
T +32 (0)486 13 13 08
E [email protected]
rue des Ixellois 1
B-4000 Liège
T +32 (0)4 224 7878
F +32 (0)4 226 9484
Le magazine d’inspiration pour les propriétaires & adeptes de Lexus
en Belgique et au Luxembourg
U
ne passion commune crée des liens solides. Et de tels liens sont
inestimables. Amazing in Motion – by Lexus renforce les liens
entre la marque Lexus et ses clients ainsi qu’entre les propriétaires.
Amazing in Motion – by Lexus propose au lecteur une expérience Lexus
supplémentaire!
Toujours disponible
Amazing in Motion – by Lexus diffuse également son savoir de façon
digitale. Le site Internet www.amazinginmotion.be est accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les amateurs désireux de découvrir le
monde de Lexus.
Tirage
Amazing in Motion – by Lexus est un magazine belux, tiré à 6.500
exemplaires (hors diffusion supplémentaire), dont 70% en néerlandais et
30% en français.
Ce magazine paraît 4 fois par an, en alternance avec une newsletter
digitale mensuelle.
Amazing in Motion – by Lexus s’adresse
•aux propriétaires de Lexus
•aux adeptes de Lexus
•aux propriétaires potentiels de Lexus
•to the People who have good taste!
Amazing in Motion – by Lexus aborde de nombreux sujets, en phase
avec les centres d’intérêt du propriétaire de Lexus:
•Nouvelles des concessionnaires
•Récits ‘human interest’ intéressants de propriétaires de Lexus
•Infos produits
•Evénements lifestyle
•The world of Eco-chique
•The world of Design
•Luxury products
•Eco-resorts & hotels
•Plaisirs gastronomiques
•Trip advisor
•Financial column
•Lexus on the web
•Special features (par ex. Salon de l’Auto de Bruxelles)
Et encore bien plus…
AMAZING IN MOTION
by Lexus
Kit média et tarifs publicitaires 2015
LEO
Rédacteur en chef
Maison d’édition spécialisée
Amazing in Motion – by Lexus
est un magazine édité par
EVENT EXPO België
rue des Ixellois 1
B-4000 Liège
T +32 (0)4 224 7878
F +32 (0)4 226 9484
Jean-Paul Talbot
T +32 (0)486 13 13 08
E [email protected]
INSERTS (hors frais de port éventuels)
PARUTIONS 2015
Janvier
Insert
1.950
AML05
Avril
Collage d’un insert sur une page de publicité
0,05 euro/ex.
AML06
Juillet
AML07
Octobre
AML04
FORMAT DE LIVRAISON
TARIFS PUBLICITAIRES 2015
FULL-COLOUR (format 210x262 + 3 mm bord perdu)
Nombre d'insertions
1à3
4à6
2/1 pages
3.800
3.400
1/1 page
1.960
1.860
SUPPLÉMENTS
2/1 pages horizontal
420x262*
1/1 page
210x262*
*plus 3 mm bord perdu sur le contour
Pour toutes les spécifications relatives à la livraison de votre publicité, contactez Valérie Laforgia
T +32 (0)4 224 78 71 - E [email protected]
TARIF DES PUBLICITÉS DIGITALES
Page de couverture
2 ou 3
4
Position souhaitée
Site Internet www.amazinginmotion.be
Supplément
+20%
+25%
+15%
Bannière supérieure (728 x 90 pixels) (tarif sur base annuelle)
Pour plus d’informations sur les possibilités publicitaires, contactez:
Erik De Ridder,
Ine Vanbesien,
partner, sales & marketing manager
M +32 (0)486 13 13 13
E [email protected]
product manager
M +32 (0)472 90 06 17
E [email protected]
2.500
maseratisti belgi
media kit
2015
Inhoud
MASERATI
• rijtest
• blik op de toekomst
• personaliteit
• dealer
LIFESTYLE
• accessoires
• fashion
• Luxury articles/items
Tarieven
TRAVEL
• unieke bestemmingen
FINANCE
• verzekeringen
• private banking
• immo
• old timers : aankoop&restauratie
MASERATISTI BELGI EXCLUSIVE INTERVIEWS
EVENTS
MASERATI CLUB
1/1 pg (formaat 210x262+3mm afloop)....................................................................................................................................................................................................................................................2200 euro
2 x 1/1...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4000 euro
4 x 1/1 pg.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7800 euro
Cover 2...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3000 euro
Cover 3...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2800 euro
Cover 4...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4900 euro
Bijsluiter (enkel gekleefd in magazine op een advertentie pagina).......................................................................................................................................................................4000 euro
E-tarieven
Banner op website en in maandelijkse E-nieuwsbrief................................................................................................................................................................................................2000 Euro/jaar
(er worden max. 12 banners per jaar toegelaten)
Gepersonaliseerde E-nieuwsbrief (opmaak door onze diensten).............................................................................................................................................................................2200 euro
Overige
Verschijningsdata...............................................................................................................................................................................................................................................................................januari, april, juli, oktober
Aanleverdata advertenties....................................................................................................................................................................................................................................... 1ste van de publicatiemaand
Tarieven in combinatie met Black Oval.................................................................................................................................................................................................................................- 25% op package
Oplage......................................................................................................................................................................................................................................................................................................2600 ex (waarvan 35% FR)
Doelgroep.................................................................................................................................................................................................................................................................................Maserati eigenaars en adepten
Verspreiding.................................................................................................................................................................................nominatief (post), op events, via de Maserati Club en dealers
Secretariaat & traffic advertenties................................................................Hilde De Ridder, tel : 09 /2288962, email : [email protected]
Ontwerp......................................................................................................................................................................................................................................................................................................LEO bvba, Bert Wagemans
Sales..............................................................................................................................................................................Ine Vanbesien ([email protected]) en Erik De Ridder ([email protected])
Redactie;.......................................................Anja Van Der Borght, Jeroen Coteur, Joanna Pays, Wim Vander Haegen, Jacques Legros, Pascal Dewulf
Verantwoordelijke uitgever...........................................................................................................................................Erik De Ridder, tel : 0486/131313, email : [email protected]
maseratisti belgi
media kit
2015
Contenu
MASERATI
• essai de conduite
• regard sur l’avenir
• personnalité
• concessionnaire
LIFE STYLE
• accessoires
• fashion
• articles de luxe
Tarifs
VOYAGE
• destinations uniques
FINANCE
• assurances
• privatebanking
• immo
• ancêtres : achat&restauration
INTERVIEWS EXCLUSIVES MASERATISTIBELGI
EVENTS
MASERATI CLUB
1/1 p. (format 210x262+3mm bords perdus).......................................................................................................................................................................................................................................................2200
2 x 1/1 p.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4000
4 x 1/1 p.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7800
Couverture 2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3000
Couverture 3.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2800
Couverture 4.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4900
€
Insert (uniquement collé dans le magazine sur une page de publicité).........................................................................................................................................................................4000
e-tarifs
Bannière sur le site web et l’e-newsletter mensuelle........................................................................................................................................................................................................................2000 /an
(max. 12 bannières par an)
e-newsletter personnalisée (mise en page par nos services)............................................................................................................................................................................................................2200
Généralités
Dates de parution............................................................................................................................................................................................................................................................................janvier, avril, juillet, octobre
Dates de livraison du matériel publicitaire.......................................................................................................................................................................................le 1er du mois de publication
Tarifs associés avec Black Oval.................................................................................................................................................................................................................................................- 25% sur le package
Tirage.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2600 ex (dont 35% FR)
Groupe cible.......................................................................................................................................................................................................................................................Propriétaires et amateurs de Maserati
Distribution...........................................................................................................................nominative (poste), sur événements, via le Maserati Club et les concessionnaires
Secrétariat & trafic matériel publicitaire............................................Hilde De Ridder, tél : 09 /2288962, e-mail : [email protected]
Graphisme..............................................................................................................................................................................................................................................................................................LEO bvba, Bert Wagemans
Ventes..............................................................................................................................................................................Ine Vanbesien ([email protected]) et Erik De Ridder ([email protected])
Rédaction....................................................Anja Van Der Borght, Jeroen Coteur, Joanna Pays, Wim Vander Haegen, Jacques Legros, Pascal Dewulf
Editeur responsable.............................................................................................................................................................Erik De Ridder, tél : 0486/131313, e-mail : [email protected]
Media Kit 2015
Inhoud
- Range Rover rijtesten
- Range Rover vip-driver
- Ranger Rover travel stories
- What’s new in de wereld van de RR
- Interessante upscale & society events
- Jacht & paardensport
- Yachting & motorsport
- VIP travel
- Business Travel
- Lifestyle artikelen
Tarieven
Kortingsysteem bij meerdere inlassingen
90mm B x
128mm H
90mm B x 262mm H
of
185mm B x 128mm H
210mm B x 297mm H
(3mm afloop) of
185mm B x 262mm H
NATIONAAL:
1290 euro
1890 euro
2920 euro
REGIONAAL
(enkel van toepassing voor lokale aanbieders
zoals winkels ed) - publicatie in één taal
420mm B x
297mm H
(3mm afloop)
1890 euro
890 euro
PUBLIREPORTAGES (enkel nationaal):
(supplement voor een digitale versie: 1100 euro)
1200 euro
2920 euro
BIJSLUITERS: 0,68 euro per exemplaar + 860 euro manual handling
E-TARIEVEN:- banner op de website: 900 euro/jaar
- afmetingen: 120 pix B x 100 pix H
- formaat:
- jpeg voor een statische banner
- animated gif voor een bewegende banner
- gepersonaliseerde E-nieuwsbrieven:
1950 euro/editie (1 of 2 taalversies)
(op maat gemaakt, gevolgd door een sales leads report)
Overige
VERSCHIJNINGSDATA: januari, april, juli, oktober
AANLEVERDATA ADVERTENTIES: 20 dagen voor verschijningsdatum
TARIEVEN IN COMBINATIE MET LAND ROVER TRAVEL MAGAZINE: 40% KORTING OP PAKKET (www.mylandrover.be)
OPLAGE: 9200 ex. per post en 2500 ex. via het dealernet
DOELGROEP: Range Rover eigenaars (belux)
VERSPREIDING: Nominatief en via het dealernet
SECRETARIAAT: Event&Expo België - Hilde De Ridder - tel 09 228 89 62 - email: [email protected]
TRAFFIC AFDELING: Hilde De Ridder - tel 09 228 89 62 - email: [email protected]
ONTWERP: LEO bvba - rue des Ixellois 1 - 4000 LUIK
SALES: Erik De Ridder - tel 0486 131313 - email: [email protected]
3900 euro
Media Kit 2015
Contenu
- Range Rover essaies
- Range Rover vip-driver
- Ranger Rover travel stories
- What’s new chez RR
- Upscale & society events
- Chasse & equitation
- Yachting & sports nautiques
- VIP travel
- Business Travel
- Produits lifestyle
Tarifs
90mm L x
128mm H
90mm L x 262mm H
ou
185mm L x 128mm H
210mm L x 297mm H
(3mm bord perdu) ou
185mm L x 262mm H
NATIONAL
1290 euros
1890 euros
2920 euros
REGIONAL (ceci ne s’applique qu’aux
fournisseurs locaux, comme des magasins
etc…) – publication dans une langue
890 euros
1200 euros
Système de réduction en cas de
plusieurs insertions.
1890 euros
PUBLI-REPORTAGES (uniquement national):
(supplément pour la version digitale: 1100 euros)
SUPPLÉMENTS:
420mm L x
297mm H
(3mm bord perdu)
2920 euros
3900 euros
0,68 euros par exemplaire + 860 euros manual handling
TARIFS DIGITAUX:- banner sur le site: 900 euros/an
- dimensions: 120 pix en largeur x 100 pix en hauteur
- format:
- jpeg pour une bannière statique
- animated gif pour une bannière animée
- E-newsletters personnalisées:
1950 euros/édition (1 ou 2 versions de langue)
(faites sur mesure, suivies d’un rapport de sales leads)
autres
DATES DE PARUTION: janvier, avril, juillet, octobre
LIVRAISON DES ANNONCES PUBLICITAIRES: 20 jours avant la date de parution
PUBLICATION EN COMBINAISON AVEC LAND ROVER TRAVEL MAGAZINE: 40% DE REDUCTION SUR LE PAQUET TOTAL (www.mylandrover.be)
TIRAGE: 9200 ex. à poste et 2500 ex. via le réseau de concessionnaires
GROUPE-CIBLE: propriétaires Range Rover (belux)
DIFFUSION: Nominatif et via le réseau de concessionnaires
SECRÉTARIAT: Hilde De Ridder tél 09 228 89 62 - e-mail: [email protected]
DÉPARTEMENT TRAFFIC: Hilde De Ridder tél 09 228 89 62 - e-mail: [email protected]
DESIGN: LEO bvba - rue des Ixellois 1 - 4000 LIEGE
SALES: Erik De Ridder - tél 0486 131313 - e-mail: [email protected]
DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE — AUGUSTUS 2014 — NR 26
Discovery Vision Concept
PRIJS: 5,50 EURO - VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ERIK DE RIDDER
PRIJS: 5,50 EURO - VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ERIK DE RIDDER
Stap vooruit of stap te ver?
Zuid-Ierland 18 tem 24 mei 2014 >
AFGIFTE KANTOOR GENT X
AFGIFTE KANTOOR GENT X
Full-Colour (bladspiegel 210 x 297 mm.)
ADVERTENTIETARIEVEN
790
1 t/m 3
1.290
690
4
1/1 pagina zetspiegel
2/1 pagina aflopend
aanleveringsformaat
420 x 297*
staand
Afmetingen (breedte x hoogte in mm.)
FORMATEN
185 x 262
-
-
liggend
TARIEFFICHE 2015
VOORSTELLING MY LAND ROVER TRAVEL MAGAZINE
1/4 pagina
1.390
1.860
M
1/2 pagina
1.960
HOOFDREDACTEUR
(cover)pagina
+20%
2 of 3
+25%
4
+15%
voorkeur
Toeslagen
toeslag
1.050
1.250
Overzichten*
module 1/2 pagina
300
module 1/3 pagina
vermelding productoverzicht
*modules en productvermeldingen zijn alleen bij een aantal specifieke overzichten
mogelijk. Zie hiervoor de redactionele kalender 2015.
1.350
1.950
Bijsluiters/inserts
bijsluiter (exclusief evt. portkosten)
6 euro
2.900
250 euro/nieuwsbrief
2.500 euro/jaar
1.250 euro/jaar
insert (exclusief evt. portkosten)
E communicatie
bannercampagne op de homepage van de website
bannercampagne op de 3 wekelijkse nieuwsbrieven
Gepersonaliseerde nieuwsbrieven
Gepersonaliseerde nieuwsbrieven
Zoekertje
Zoekertje
ABO-kaart partnership
1/2 pagina
1/1 pagina
90 x 128
90 x 262
210 x 297
-
185 x 128
-
Specificaties over het aanleveren advertenties
TRAFFIC
Rue des Ixellois 1 - 4000 Liège
Jp Talbot
JOALIS
VERTALING
T +32 (0)486 13 13 08
Rue des Ixellois 1 - 4000 Liège
Jp Talbot
LEO
LAYOUT
1/2
pagina
90
x
262
1/4
pagina
90
x
128
1/1 pagina
met zetspiegel
185 x 262
1/4 pagina
1/2 pagina
185 x 128
2/1 pagina
aflopend
420 x 297
(plus 3 mm
afloop rondom)
*plus 3 mm afloop rondom
1/1 pagina
aflopend
210 x 297
(plus 3 mm
afloop rondom)
VERSCHIJNINGSDATA
2015
• Januari
• April
• Juli
Hilde De Ridder
T +32 (0)486 13 13 08
• Oktober
T +32 (0)9 22 88 962
totaal: 1.250 euro
E [email protected]
Bannering op 3 wekelijks Enews
Bannering op homepage website
Nieuwsopvolging via 3 wekelijkse nieuwsbrief
Redactionele deelname in de dossiers
Membership kortingskaart partner
REDACTIE
Britt Vandermeulen
Wim Vanderhaeghen
Jean Paul Talbot
Jacques Legros
Jeroen Coteur
Wim Van Deuren
Anja Van der Borght
bladspiegel 210 x 297 mm
1/1 pagina
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jan Van Geel
aantal plaatsingen
y Land Rover travel magazine is een (belux) tijdschrift dat elke Land Rover-eigenaar 4
keer per jaar gratis in de bus krijgt. Het magazine informeert de lezer in vaste rubrieken
en losse artikels over het reilen en zeilen in Land Rover-land. De inspiratie komt niet alleen
van de redactie maar ook van de lezers. Zo wordt My Land Rover het eerste Belgische magazine vóór en dóór de eigenaars van een Series I, II of III, 90 of 110, Defender, Freelander,
Discovery, Evoque, Range Rover Sport of Range Rover. Van My Land Rover verschijnt een Nederlandstalige en een Franstalige editie.
My Land Rover travel magazine heeft de volledige ondersteuning van LAND ROVER belux.
PRESENTATIE
Niet iedereen is tevreden met maar één Land Rover. Deze rubriek laat gepassioneerde verzamelaars aan het woord over hun
kleine of grote collectie Land Rovers.
VERZAMELEN
INHOUD MY LAND ROVER TRAVEL MAGAZINE
WOORD VOORAF
ACCESSOIRES
Zoek je expeditiemateriaal, een handige daktent of gewoon wat
Land Rover-gerelateerde gadgets? Deze rubriek stelt in elk nummer een gevarieerde selectie accessoires voor.
CLUBNIEUWS
TREFFEN
In deze rubriek lees je alles over de nieuwste Land Rovers, van
de kleinste facelift over speciale reeksen en tijdelijke acties tot
de voorstelling van splinternieuwe modellen.
België telt enkele actieve Land Rover-clubs. Hier vind je een
overzicht van hun meest interessante activiteiten en tips, met
natuurlijk een link naar de websites en discussieforums.
9.400 exemplaren
Per post naar alle Belgische LandRover rijders
Erik De Ridder - Event&Expo België
T +32 (0)479 27 30 54
Via de speciaalzaken en dealers
Cieskensstraat 2 - 9772 Wannegem Lede
E [email protected]
E [email protected]
T +32 (0)486 13 13 13 - F +32 (0)9 220 64 85
Verspreiding
Oplage
OPLAGE & VERSPREIDING
Jaarlijks organiseren clubs overal ter wereld Land Rover-treffens.
Over de belangrijkste Belgische en grootste Europese ontmoetingen verschijnt in deze rubriek een verslag.
EVENTS
LEZERSTEST
Gedetailleerde tests vind je in gespecialiseerde automagazines.
In deze rubriek laten we echter de lezer aan het woord met zijn
indrukken en beoordeling van een recent Land Rover-model.
TECHNIEK
Een selectie van lezersvragen wordt door de technische dienst
van Land Rover deskundig en in een begrijpelijke taal beantwoord, met nuttige tips voor verbeteringen en aanpassingen.
AGENDA
Van januari tot december vinden in België en over de landsgrenzen treffens en evenementen voor Land Rover-rijders plaats.
Deze activiteitenkalender doet suggesties voor uitstappen.
LR EXPERIENCE
De Land Rover Experience laat zijn deelnemers via reizen en rijcursussen kennis maken met de terreincapaciteiten van hun wagen. In elke editie komt telkens een andere activiteit aan bod.
REIZEN
Veel Land Rover-rijders verkennen op een toeristische of sportieve manier de onverharde wegen en paden van onze planeet.
In deze rubriek lees je hun verhalen en belevenissen.
RESTAUREREN
De ene restaureert een aftandse Series I en de ander maakt van
een classic Range Rover een trialtuig. Hier vertellen die creatieve
knutselaars en sleutelaars hun inspirerend verhaal.
TRIMESTRIEL — AOÛT 2014 — N°26
PRIJS: 5,50 EURO - VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: ERIK DE RIDDER
PRIX: 5,50 € - EDITEUR RESPONSABLE: ERIK DE RIDDER
y Land Rover travel magazine est un magazine (diffusé au Belux) que les propriétaires
de Land Rover recevront gratuitement dans leur boîte aux lettres 4 fois par an. Ce magazine informe les lecteurs sur toute l’actualité du monde Land Rover en leur proposant une
série de rubriques fixes et d’articles individuels. Le magazine trouve son inspiration non seulement auprès de ses rédacteurs, mais également de ses lecteurs. My Land Rover sera ainsi le
premier magazine belge fait pour et par les propriétaires d’un modèle Series I, II ou II, 90 ou 110,
Defender, Freelander, Discovery, Evoque, Range Rover Sport ou Range Rover. My Land Rover sera
publié en néerlandais et en français.
My Land Rover travel magazine bénéficie du soutien total de LAND ROVER Belux.
M
PRESENTATION MY LAND ROVER TRAVEL MAGAZINE
COLLECTIONS
Des conducteurs de Land Rover découvrent les chemins offroad de notre planète. Dans cette rubrique, vous pourrez lire
leurs aventures et leurs expériences.
VOYAGES
Jan Van Geel
T +32 (0)479 27 30 54
E [email protected]
Cieskensstraat 2 - 9772 Wannegem Lede
T +32 (0)486 13 13 13 - F +32 (0)9 220 64 85
E [email protected]
RÉDACTEUR EN CHEF
Erik De Ridder - Event&Expo Belgique
Via les revendeurs (ceux qui le souhaitent)
Par courrier pour tous les conducteurs belges de
LandRover
9.400 exemplaires
ÉDITEUR RESPONSABLE
Diffusion
LR EXPERIENCE
Land Rover Experience permet à ses participants de découvrir
les capacités de leur voiture sur le terrain, via divers voyages et
cours de conduite. Dans chaque édition, nous vous proposerons
une nouvelle activité.
Tirage
TIRAGE & DIFFUSION
ÉVÉNEMENTS
Chaque année, les clubs Land Rover organisent des rencontres
partout dans le monde. Cette rubrique vous propose un compte-rendu des rencontres les plus importantes organisées en Belgique et en Europe.
RENCONTRES
Cette rubrique vous dira tout sur les nouveautés Land Rover, depuis les plus petites modifications jusqu’aux séries spéciales, en
passant par les actions temporaires et la présentation des tout
nouveaux modèles.
Entre janvier et décembre se déroulent de nombreuses rencontres et événements pour les conducteurs de Land Rover en Belgique et ailleurs. Ce calendrier d’activités vous fournit des suggestions de sorties.
AGENDA
Le service technique de Land Rover sélectionne une série de questions posées par les lecteurs afin d’y répondre de manière professionnelle dans un langage clair. Les réponses sont accompagnées
de divers conseils utiles pour améliorer et adapter votre véhicule.
TECHNIQUE
Les magazines automobiles spécialisés présentent divers tests
détaillés. Dans cette rubrique, nous avons choisi de donner directement la parole au lecteur qui nous livre ses impressions et
son évaluation d’un modèle récent de Land Rover.
TESTS LECTEURS
PRÉSENTATION
Certains ne peuvent se contenter d’une seule Land Rover. Cette
rubrique donne la parole aux collectionneurs passionnés qui nous
parlent de leurs collections Land Rover, petites ou grandes.
CLUB NEWS
La Belgique compte plusieurs clubs Land Rover en activité. Cette
rubrique vous propose un aperçu de leurs activités les plus intéressantes, ainsi que des conseils et, naturellement, un lien vers
divers sites web et forums de discussion.
Certains restaurent une ancienne Series I et d’autres choisissent
de transformer une Range Rover classique en véhicule de trial.
Ces bricoleurs créatifs vous livrent ici leurs récits inspirateurs.
RESTAURATIONS
Vous êtes à la recherche de matériel d’expédition, d’une tente de toit
pratique, ou simplement de gadgets Land Rover? Cette rubrique vous
présente une sélection variée d’accessoires dans chaque numéro.
ACCESSOIRES
AVANT-PROPOS
MY LAND ROVER TRAVEL MAGAZINE CONTENU
AFGIFTE KANTOOR GENT X
BUREAU DE DÉPÔT GENT X
République d’Irlande, du 18 au 24 mai 2014 >
Un pas en avant ou un pas trop loin?
Discovery Vision Concept
+20%
supplément
4
1.250 euros/an
Britt Vandermeulen
Wim Vanderhaeghen
Jean Paul Talbot
Jacques Legros
Jeroen Coteur
Wim Van Deuren
Anja Van der Borght
RÉDACTION
E [email protected]
T +32 (0)9 22 88 962
Hilde De Ridder
6€
2.900
total:
1.250 €
Modalités de livraison des publicités
TRAFIC
1.350
1.950
250 euros/newsletter
2500 euros/an
Bannière dans les Enews (publiées toutes les 3 semaines)
Bannière sur la page d’accueil du site web
Suivi des nouvelles via la newsletter publiée toutes les 3 semaines
Participation rédactionnelle dans les dossiers
Carte de réduction affiliation partenaire
Carte ABO partenariat
petites annonces
Petites Annonces
Newsletters personnalisées
Newsletters personnalisées
campagne de bannières dans les newsletters
publiées toutes les 3 semaines
campagne de bannières sur la page d’accueil du site
E-communication
insert (hors frais de port supp. éventuels)
supplément (hors frais de port supp. éventuels)
Suppléments/inserts
*les modules et mentions dans l’aperçu des produits ne sont possibles que dans
certains aperçus spécifiques. Veuillez consulter le calendrier rédactionnel 2015.
300
1.050
mention dans l’aperçu des produits
1.250
module 1/3 page
+15%
préférence
1.860
1.290
690
module 1/2 page
Aperçus*
2 ou 3
Page (de couverture)
+25%
1.960
1/1 page
Suppléments
1.390
790
1/2 page
1/4 page
90 x 128
1/4 page
2015
T +32 (0)486 13 13 08
Rue des Ixellois 1 - 4000 Liège
Jp Talbot
JOALIS
TRADUCTION
• Octobre
• Juillet
• Avril
• Janvier
-
1/2
page
90
x
262
T +32 (0)486 13 13 08
1/4
page
90
x
128
1/1 page
à bords perdus
185 x 262
185 x 128
-
-
-
horizontal
Rue des Ixellois 1 - 4000 Liège
Jp Talbot
LEO
LAY-OUT
1/2 page
185 x 128
DATES DE PARUTION
1/1 page
pleine page
210 x 297
(plus 3 mm
de contour)
2/1 pages
pleine page
420 x 297
(plus 3 mm
de contour)
90 x 262
1/2 page
*plus 3 mm de contour
210 x 297
185 x 262
1/1 page à bords perdus
1/1 page
420 x 297*
vertical
2/1 pages pleine page
format de livraison
Page de 210 x 297 mm
4
Dimensions (largeur x hauteur en mm.)
1à3
Nombres d’insertions
FORMATS
Full-Colour (page de 210 x 297 mm.)
TARIFS PUBLICITAIRES
FICHE TARIFAIRE 2015
Media Kit
2015
CONTENU
- Eco driving people: 3 interviews, le propriétaire,
le concessionnaire & la marque
- Eco driving test: test comparatif
- Eco driving coming up
- Eco cyclo: 3 interviews, l’utilisateur, le revendeur & la marque
- Voyages aventure
- Upscale & Society events
- ED Emotion goes lifestyle & fashion
- dossiers divers
TARIFS
Système de réduction
en cas d’insertions multiples
90mm L
x128mm H
90mm L x 262mm H
ou
185mm L x 128mm H
210mm L x 297mm H
(3mm bords perdus) ou
185mm L x 262mm H
NATIONAL:
1290 euros
1890 euros
2920 euros
420mm L x
297mm H
(3mm bords
perdus)
REGIONAL:
(uniquement d’application pour les fournisseurs locaux tels que magasins, etc.) – publication dans une seule langue
1890 euros
890 euros
1200 euros
PUBLIREPORTAGES (uniquement national):
(supplément pour une version digitale:
1100 euros)
2920 euros
3900 euros
GENERALITES
DATE DE PARUTION: janvier, avril, juillet, octobre
DATE DE LIVRAISON ANNONCES: 20 jours avant la date de parution
TIRAGE: 22.000
GROUPE CIBLE: toutes les personnes intéressées par les véhicules électriques, hybrides et autres non-propulsés à l’essence ou au diesel
DIFFUSION: marchands de journaux, grandes surfaces, librairies, etc.
SECRÉTARIAT: Event&Expo Belgique - Hilde De Ridder - tél 09 228 89 62 - email: [email protected]
GESTION TRAFIC: Hilde De Ridder - tél 09 228 89 62 - email: [email protected]
GRAPHISME: LEO bvba - rue des Ixellois 1 - 4000 LIÈGE
TRADUCTION: JOALIS – rue des Ixellois 1 – 4000 LIÈGE
SALES, MANAGEMENT: Erik De Ridder - tél 0486 131313 - email: [email protected]