wij natuurvrienden

Commentaren

Transcriptie

wij natuurvrienden
wij natuurvrienden
ledenblad van het NIVON Utrecht
38e jaargang nr. 6, december 2002
Wij Natuurvrienden is het ledenblad van het NIVON, Federatie Utrecht.
Het verschijnt eens per zes weken met uitzondering van de zomermaanden.
Oplage 1500 exemplaren.
Kopij zenden naar Harry van Someren, R. Hopperlaan 25, 3584 GM Utrecht,
Tel. 030 – 2523797, e-mail [email protected]
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen of aan te passen.
Wij Natuurvrienden wordt gedrukt door All Print Westerkade 5-5a Utrecht
________________________________________________________________________
NIVON - federatie Utrecht:
Waarnemend penningmeester / ledenadministratie / NIVON winkel:
Harry van Someren, R. Hopperlaan 25, 3584 GM Utrecht, 2523797; [email protected]
gironummer NIVON Utrecht: 548247 t.n.v. Penningmeester NIVON Utrecht.
waarnemend secretaris: Mieke Emck, Dorstige Harthof 49, 3512 NX Utrecht, 2300560
vakantie adviesbureau: Saskia Destombes, Oeral 112, 3524 DZ Utrecht, 2897488
Andere belangrijke NIVON namen, adressen en telefoonnummers
Alle telefoonnummers hebben 030 als netnummer, tenzij anders vermeld.
redactie Wij Natuurvrienden:
Harry van Someren, R. Hopperlaan 25, 3584 GM Utrecht, 2523797; [email protected]
secr. Programma Cie.: Harry Wasser, 1e Korte Baanstraat 1, 3581 BX Utrecht, 2317946
boetseren: Ab Buytendorp, Jekerstraat 47, 3521 EC Utrecht, 2944024
fotogroep: Huub Oostveen, Pauwoogweide 7, 3437 VV Nieuwegein, 6032659
geologiegroep: Bertus Ruitenburg, Jadelaan 1, 3523 CS Utrecht, 2515144
handenarbeid: J. Uittenbosch, Maartensplein 69, 3738 GN Maartensdijk, 0346-211810
houtsnijden: Bertus Gerritsen, Rembrandtsingel 28, 3601 RM Maarssen, 0346-561 8 60
LAW: Lolle van der Kooij, Hamsterakker 3, 3994 GD Houten
midweekgroep: Nanny van den Haak, Gildenring 8, 3981 JE Bunnik, 6570833
muziekgilde: Betsie Heymen, Jekerstraat 37, 4105 ZD Culemborg, 0345-517585
NIVON Heuvelrug: Tjaard Mein, Kroostweg Noord 172, 3704 DX Zeist, 6956043
tekenen: Ab Buytendorp, Jekerstraat 47, 3521 EC Utrecht, 2944024
wandelen: Yvonne Abels, Buizerdlaan 11, 4131 CR Vianen, 0347-374531
yoga: Ineke de Looze, dr. H.J.Lovinklaan 11, 3571 WC Utrecht, 2714589
zijde schilderen: Fie van der Kaay, Maria van Reedestraat 3bis, Utrecht, 2719986
_________________________________________________________________________
NIVON landelijk:
Gebouw Noordkaap, Hilversumsestr. 332
1024 MB Amsterdam, telefoon: 020 - 4350700
Internet: www.nivon.nl ; e-mail [email protected]
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 2
In memoriam Johan Slot
Op 11 november 2002 overleed na een half jaar ziekte onze zeer gewaardeerde
penningmeester Johan Slot op de leeftijd van 63 jaar.
Marion van Voorst verzorgde een toespraak bij de rouwdienst:
-Vandaag moeten we afscheid nemen van Johan Slot. Dat is heel moeilijk. In de
eerste plaats natuurlijk voor zijn vrouw Gerda, zijn kinderen en zijn kleinzoon.
Het is ook moeilijk voor ons, de mensen met wie hij in het NIVON zo veel jaren
samenwerkte en met wie hij bevriend raakte.
-Het is ook moeilijk voor te stellen, want Johan was er gewoon altijd. Maar liefst
zevenentwintig jaar was Johan penningmeester in het Utrechtse NIVON bestuur. En
hij deed dat zoals hij was: onopvallend en bescheiden. Op Johan kon je rekenen,
afspraken waren voor hem bijna heilig. Naast het penningmeesterschap heeft Johan
nog vele andere taken op zich genomen. Overbodig te zeggen dat ook die met alle
toewijding gedaan werden.
-Johan was geen echte prater. Eigenlijk hield hij helemaal niet van vergaderen, maar
het hoorde nu eenmaal bij zijn functie en dus was hij er, altijd. Hij zei zo weinig
mogelijk, maar op momenten dat hij het echt nodig vond, dan kon hij zijn mening heel
goed duidelijk maken. En reken maar dat het dan indruk maakte!
-Genieten kon Johan ook. Als er weer eens een Nieuwjaarsbijeenkomst goed
bezocht was en in een prima sfeer verliep, dan bromde hij iets als “het loopt wel goed
hoor”, maar je zag zijn ogen glimmen. Dan wisten we weer allemaal waarom we het
eigenlijk deden.
-Gerda was voor Johan bijzonder belangrijk. Dat maakte hij altijd snel duidelijk. Als
we met het bestuur een uitstapje of een etentje bedachten dan zei hij direct: “Maar
Gerda moet ook mee!” en natuurlijk vonden wij dat ook altijd heel gezellig. Toen
Gerda problemen kreeg met haar arm, nam Johan, op zijn eigen typische Johan
manier, zonder veel te zeggen, vrijwel alle taken over die gedaan moesten worden.
En toen Johan zelf zo ernstig ziek werd, bleek Gerda weer veel sterker dan ze zelf
ooit gedacht had. Wat hebben jullie hem in de laatste tijd geweldig opgevangen en
gesteund. De ontroerende rouwkaart omschreef het heel mooi. Ik heb er veel
bewondering voor!
-Die vanzelfsprekendheid dat Johan er altijd was, voor zijn gezin en voor ons, die
vanzelfsprekendheid is zomaar weg! Het is verdrietig en ook bitter, dat hij maar 63
jaar mocht worden. We zijn hem dankbaar voor de mens die hij is geweest: rustig en
betrouwbaar, solidair en gezellig, een echte rots in de branding.
Het was een mooi mensenleven: Johan, Rust in Vrede!
De muziek die hij zelf had uitgezocht bij de rouwdienst was verassend zoals meer
van Johan.
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 3
NIVON fotogroep: In memoriam Johan Slot
Op vrijdag 15 november 2002 hebben wij, helaas veel te vroeg, afscheid moeten
nemen van Johan Slot. Maar 63 jaar is hij geworden. Johan was jarenlang lid van
onze fotogroep en tevens onze penningmeester. Stil en accuraat deed hij zijn werk,
je kon op hem rekenen.
Op clubavonden en clubtochten was Johan altijd present en....... Johan had een
voortreffelijk inzicht hoe je een goede foto moest maken. Heel wat prijzen en eervolle
vermeldingen heeft hij in de wacht gesleept.
De laatste tijd hield Johan zich bezig met digitale fotografie. Ook hierin verraste hij je
met fantastische foto’s. Deze nieuwe weg die hij had ingeslagen wilde hij verder
ontwikkelen. Het is hem helaas niet gegund.
De fotogroep zal Johan missen als een fijne en betrouwbare vriend. We wensen
Gerda en de familie veel strekte met dit enorme verlies.
Gerard Jansen voorzitter.
Van de redacteur
De feestdagen en jaarwisseling staan voor de deur, ik wens u alles goeds.
Is er in uw goede voornemens plaats voor een actieve taak in het Nivon? Meldt u bij
één van de (waarnemende bestuursleden)!
U kunt wijzigingen voor de ledenadministratie (adres wijzigingen) sturen naar het
landelijk bureau of naar mij.
Harry van Someren
Van de midweek
Voor het nieuwe jaar hebben we plannen genoeg, maar nog geen definitieve
toezeggingen.
De data staan wel vast: 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23
april, 7 en met vraagteken 21 mei.
Zoals gewoonlijk beginnen we het nieuwe jaar (15 januari) met goede voornemens
onder het genot van koffie met……….
An Vlug doet haar best om voor 29 januari iemand (van het Gilde) te vinden over
Oud Utrecht. Hopelijk wordt het net zo boeiend als het verhaal van de heer
Postumus over Austerlitz. Ton doet haar best Hans Vertegaal te laten komen en
wellicht kunnen we Henk Michielse ook nog overhalen om over individualisering te
praten.
En ….. jullie mogen natuurlijk ook zelf eens een ochtend vullen met een goed verhaal
en wie bedenkt eens een leuk spel? Zo’n 20 jaar geleden was dat toch de opzet van
de midweek!
Nanny van den Haak
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 4
Planning WN
Voor de komende 39e jaargang in 2003 is de planning:
WN nr. 1 komt uit op:
maandag 10 februari
Kopij binnen op 24 januari
WN nr. 2 komt uit op:
maandag 24 maart
Kopij binnen op 7 maart
WN nr. 3 komt uit op:
maandag 28 april
Kopij binnen op 11 april.
Op de verzendmaandagen is iedereen die wil meewerken van harte welkom op het
NIVON centrum aan het Rotsoord om 9.30 uur.
Stuur je kopij liefst per e-mail naar: [email protected]
of anders per post naar: Harry van Someren, R. Hopperlaan 25, 3584 GM Utrecht.
Wandeling omgeving Lunteren: Zondag 5 januari
Deze keer gaan wij een rondwandeling maken van Lunteren naar Lunteren. Het
wordt weer een schitterende wandeling door de bossen en een stuk over het
Wekeromse zand. Dit schijnt één van de laatst overgebleven stuifzandgebieden van
de Zuid Veluwe te zijn. Op de top van de Lindeboomberg is het middelpunt van
Nederland. Daar staan we even stil!
We vertrekken 9.45 uur van station Lunteren, na aankomst van de trein uit EdeWageningen.
De wandeling gaat altijd door, weer of geen weer. Opgeven hoeft niet. Informatie: Els
Neyman tel 0347-372360 of Yvonne Abels 0347-374531.
Verslag wandelweekend 19/20 oktober
Zaterdags troffen de wandelaars elkaar op het station Utrecht om te beginnen aan
het najaarswandelweekend in Brabant.
Na aankomst in Boxtel werd o.a. een stuk van het Vennekespad gelopen. Het weer
was ons welgezind zodat we onze pauzes heerlijk in de zon konden doorbrengen.
Onderweg nog een beetje wild west meegemaakt: van een groep “wilde” paarden
Het was er eentje gelukt over het wildrooster te geraken, maar met strenge hand
werd het door Agniet (onze dierenarts) + assistente weer teruggebracht. De Campina
doorkruisten we ook een stuk en na uren lopen kwamen we aan bij Morgenrood in
Oisterwijk. De eerste 20 km zat erop. We werden door de huiswacht welkom geheten
met koffie en thee en daarna zorgden enkelen van ons voor de inwendige mens.
Zondag na het ontbijt en een beetje corvee weer op weg. Langs de kapel van de
Heilige Eik (prachtig gelegen midden in het bos) ging het richting Middelbeers.
We zagen een afwisselend landschap met bos, hei en beekjes en dankzij Henk, onze
veldbioloog, heb ik het nodige bijgeleerd.
Aangezien we ruim op tijd voor de bus in Middelbeers aankwamen was er nog tijd
om iets te drinken.
Met bus en trein weer naar huis en mede dankzij Yvonne en Harry hebben we
genoten van een geweldig wandelweekend. Tot volgend jaar??
Marian Bode
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 5
Agenda
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 6
december
ma 16
fotowerkgroep: 20 uur
di
17
yoga: 9.30 uur
wo
18
midweek: 10 uur
do
19
muziekgilde: 10 uur
do
19
houtsnijden: 14 uur
vr
20
boetseren: 14 uur
januari 2003
do
2
houtsnijden: 14 uur
vr
3
boetseren: 14 uur
zo
5
Nieuwjaarswandeling Lunteren *)
di
7
yoga: 9.30 uur
wo
8
zijdeschilderen: 10 uur
do
9
muziekgilde: 10 uur
do
9
handenarbeid: 10 uur
vr
10
tekenen: 14 uur
zo
12
Nieuwjaarsbijeenkomst NIVON Utrecht 14-16 uur
zo
12
Met muziek van de Utrechtse Klezmer groep "Sesbes" *)
ma 13
fotowerkgroep: 20 uur
di
14
yoga: 9.30 uur
di
14
geologie: 19.30 uur
wo
15
midweek: 10 uur
do
16
houtsnijden: 14 uur
vr
17
boetseren: 14 uur
di
21
yoga: 9.30 uur
wo
22
zijdeschilderen: 10 uur
do
23
muziekgilde: 10 uur
do
23
handenarbeid: 10 uur
vr
24
tekenen: 14 uur
vr
24
sluitingsdatum kopij wij natuurvrienden! *)
di
28
yoga: 9.30 uur
di
28
geologie: 19.30 uur
wo
29
midweek: 10 uur
do
30
houtsnijden: 14 uur
vr
31
boetseren: 14 uur
februari
di
4
yoga: 9.30 uur
wo
5
zijdeschilderen: 10 uur
do
6
muziekgilde: 10 uur
do
6
handenarbeid: 10 uur
vr
7
tekenen: 14 uur
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 7
zo
9
Het Zwarte orkest speelt in het NIVON Centrum: 14.00 uur *)
ma 10
verzendklaar maken wij natuurvrienden: 9.30 uur *)
di
11
yoga: 9.30 uur
di
11
geologie: 19.30 uur
wo
12
midweek: 10 uur
do
13
houtsnijden: 14 uur
vr
14
boetseren: 14 uur
Noteert u alvast:
maart
zo
30
Optreden van Simche met Klezmer muziek: 14.00 uur *)
*) voor details zie elders in dit nummer!
Het maken van deze agenda is voor uw redacteur een probleem omdat hij niet weet
wat de groepen afspreken na feestdagen en de jaarwisseling.Bovendien vraagt hij
zich af of het opnemen van deze steeds terugkerende activiteiten zinvol is. Komen er
ooit nieuwe deelnemers op grond van deze agenda of belt men toch eerst met de
betreffende contactpersoon die op pagina 2 staat?
Willen de contactpersonen mij hierover inlichten?
De Utrechtse Klezmer groep SESBES:
Arjen Binnerts dwarsfluit, Bart Bruggink viool, Derko Drukker accordeon,
René Smit gitaar, Anita Vedder zang, klarinet, percussie,
Marieke Weenink klarinet, Joke Zonneveld zang, eufonium, dwarsfluit.
We spelen volksmuziek: Balkan, Israël, klezmer, engels, zuid-amerikaans,
scandinavië. We spelen op amateurniveau, het gaat ons om het plezier in de muziek.
Optreden doen we voor de gezelligheid, en niet zeer frequent.
De herkomst van onze naam: Al sinds eeuwen wordt er in het Midden-Oosten een
bordspel gespeeld dat bij ons onder de naam Tric-Trac of Backgammon bekend is. In
Turkije is het bekend onder de naam "Tavla" en in Iran heet het "Nard". In Perzië
heeft zich iets merkwaardigs voorgedaan. Hier zijn onder invloed van het Turks, van
waaruit het spel wellicht is "geïmporteerd", tweetalige combinatie aanduidingen
ontstaan. En de fortuinlijke worp van een vijf en een zes wordt aangeduid met de
term "SESBES". SES het nieuw Perzisch woord voor zes en BES het Turks voor vijf.
Het enthousiasme waarmee men deze kreet roept associëren wij met het plezier dat
we aan onze muziek beleven.
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 8
Wandelpalet 2003
Lijnwandeling Amsterdam – Weesp ca 17 km
We wandelen vanaf station Amsterdam-Muiderpoort via Amsterdam-Rijnkanaal,
Diemerbos en de Gaasp naar Weesp. Er is geen horeca onderweg.
Datum:
zondag 19 januari 2003
Plaats:
verzamelen bij de fietsenstalling Muiderpoortstation Amsterdam
Tijd:
start wandeling 10.50 uur
Meenemen: eten en drinken
Info:
Marianne Pauli, tel. 035-694 65 52
Marskramersroute Voorthuizen - Stroe (lijnwandeling)ca 16 km
Dit is de vierde etappe. In oktober is deze wandeling niet doorgegaan vanwege de
weerswaarschuwing op radio en TV. Het was inderdaad gevaarlijk.
Datum:
zondag 16 februari
Plaats:
bushalte in Voorthuizen ± 10.35 uur
Tijd:
CS Amersfoort bus Connextion lijn 102 vertrek 9.15 uur naar Apeldoorn
Lenie stapt in de buitenwijk Schuilenburg op de bus
Meenemen: lunch, strippenkaart
Info:
Lenie Breedijk tel. 033 472 03 75
De Amstel en haar buitenplaatsen (rondwandeling)
Lang de Amstel lopen we naar Ouderkerk en vandaar door Elsenhove en het
Amstelpark terug naar station Zuid WTC.
Datum:
zondag 30 maart
Plaats:
Amsterdam zuid WTC
Tijd:
11.05 uur zomertijd (na aankomst intercity A'foort 10.30 )
Meenemen: lunch
Info:
Anja Trompenaars tel. 020 616 89 06
Vooraankondiging Wandelpalet april 2003
I.p.v. onze maandelijkse wandeling ditmaal een driedaagse wandeltocht op Texel
met Pasen: Op zaterdag 19 april verzamelen we op de boot uit Den Helder, die om
10.35 uur vertrekt. Na aankomst op Texel starten we met een wandeling richting Den
Burg. Het weer bepaalt de route en de afstand. Op zondag en maandag vertrekken
we om ca 9 uur 30 van de Groeneplaats in Den Burg. De route op zondag is mede
afhankelijk van de aanwezigheid van openbaar vervoer. Op maandag wandelen we
terug naar de haven voor de boot naar Den Helder. Als afstanden denken we in het
algemeen aan 15 tot 20 km per dag.
Reken op weinig of geen horeca onderweg en zorg zelf voor vervoer, onderdak,
maaltijden enz.
Texel heeft twee jeugdherbergen, een aan de Schansweg 9 en een in Den Burg die
bij grote drukte geopend wordt. Met je NIVON kaart kun je bij de NJHC voor een
gereduceerd tarief terecht voor overnachting met verplicht ontbijt. Het
telefoonnummer van de jeugdherberg op Texel is 0222-315441. Uiteraard kun je ook
via de VVV accommodatie boeken.
Het is de bedoeling om het avondeten ergens gezamenlijk te gebruiken. Den Burg
kent veel restaurants dus we hebben keuze genoeg. Laat even weten aan Lenie
Breedijk 033-4720375 of Wies Hekking 035-6040032 of je meegaat.
Lenie Breedijk Ariaweg 238 3816 HP Amersfoort tel: 033 47 20 375
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 9
Nivon - Muziek seizoen 2002-2003
Op zondag 24 november trad ons eigen Muziekgilde op. Door een fout
van uw redacteur volgt nu pas een stukje over dit gezelschap:
Het muziekgilde bestaat uit NIVON leden uit het gehele land die één
zaterdag per maand met elkaar repeteren en spelen in ons centrum. Het
gilde bestaat uit een snaren groep en een fluiten groep. Naast de
landelijke groep bestaan er ook regionale muziekgroepen. In Utrecht
repeteert die op donderdagmorgen, fluiten en snaren samen.
Het geheel staat onder leiding van Ine van Dillen die sinds 3 jaar de
muzikanten aanvoert en stimuleert.
Heeft u belangstelling voor deelname aan het muziekgilde, landelijk of
plaatselijk, informeer dan eens bij Ine naar de mogelijkheden: tel.
030-2946352. Het muziekgilde verwelkomt graag nieuwe leden!
Op zondag 9 februari zal het Zwarte Orkest optreden in het NIVON-centrum om
14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. Einde ca 16.00 uur.
Het Zwarte orkest is voortgekomen uit het NIVON Muziekgilde, dat al zo'n 25 jaar
bestaat. Het Muziekgilde organiseert zang en muziekweekends en -weken waar
mensen uit het hele land samen komen om te musiceren. Bij een aantal musici
bestond de behoefte om ook buiten deze weekenden om muziek te maken. Zo werd
ongeveer 6 jaar geleden het Zwarte Orkest geboren. Het heeft niets met zwarte
magie te maken maar is genoemd naar de dirigent Henk Zwart.
Momenteel wordt het orkest gevormd door 16 personen op snaar- en
blaasinstrumenten: sopraan- alt- tenor- en basblokfluiten, klarinet, violen, cello en
mandola. Eens per maand op een zondag repeteert het orkest in het Nivoncentrum.
Het repertoire bestaat uit lichtklassieke werken. Tijdens het optreden zullen o.m. een
contradans en het divertimento van Mozart worden uitgevoerd, een Duitse dans van
Haydn en een Farandole van Bizet. Daarnaast ook Servische dansen, de Romance
Amadeus en melodieën uit de Sound of Music. Kortom: een afwisselend programma.
Er wordt met veel plezier muziek gemaakt en dat wil het orkest U graag laten horen
op 9 februari a.s.
Het Zwarte Orkest staat altijd open voor nieuwe leden op uiteenlopende
instrumenten. Hebt U belangstelling? Informeer dan eens bij Flip Wouda naar de
mogelijkheden. Tel. 030-2620772.
(Programmacommissie/HW)
Er volgt op 30 maart nog een optreden van het "Simche" met Klezmer
muziek.
Na het optreden van Female at Stage op 13 oktober waren er geen formulieren om
lid te worden van de vrienden van femail @ stage.
Hierbij alsnog dit formulier.
Conny Timmermans
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 10
Ja, ik word / wij worden donateur van de “vrienden van
[email protected]”
Als donateur ontvang ik de nieuwsbrief, heb ik recht op € 6,00 korting op de CD, en
word ik uitgenodigd voor een voorstelling van het koor.
De eenmalige bijdrage (voor 2002-2003) maak ik over op: gironummer 9061799
t.n.v. Stichting Etnic te Amsterdam, o.v.v. ‘donatie vriend van [email protected]”
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoon
E-mail
O*
O
O
: ....................................................................
Het formulier opsturen
: ....................................................................
aan:
: ...................................................................
: ....................................................................
[email protected]
: ....................................................................
Zuidkade 210
2741 JT Waddinxveen
mijn eenmalige bijdrage is: € 20,00 of meer, nl.:€ ........
organisatiedonateur € 50,00
of mailen naar:
hierbij bestel ik direct de CD die in maart/april 2003
[email protected]
zal verschijnen à € 10,00 (i.p.v. € 16,00)
(* maak de betreffende rondjes zwart) Handtekening............................…..................
website: www.dubbelzijdig.nl en www.galina.nl
De NIVON zaterdagen
Om 10.30 uur precies starten de programma’s.
18 januari 2003 Met het NIVON de wereld rond. Locatie Trianon Utrecht
Reizen hoort gewoon bij het NIVON. Onze reizen hebben we in alle soorten en
maten, voor allerhande doelgroepen: een enorme variatie, schijnbaar zonder
samenhang. Wat maakt een reis nu tot een NIVON reis? Heeft dit unieke aanbod
bestaansrecht? Wil de reiziger nog wel mee in het NIVON? En hoe zit dat in de
toekomst? Op deze dag ook uitgebreid de gelegenheid om ervaringen met
bergwandeltochten, afdelingsreisjes, vakantieweken en weekenden op de
natuurvriendenhuizen uit te wisselen.
15 februari 2003 Onze huizen en terreinen. Locatie Trianon Utrecht
Hoe ziet de toekomst er voor de huizen uit? Waar willen we heen? Welke trends in
de groene recreatie zijn daarbij van invloed? Welke doelgroepen willen we in huis
halen en wat moet je daarvoor doen? En hoe kan de samenwerking met de
afdelingen worden geoptimaliseerd? Een veelheid aan boeiende onderwerpen die
we allemaal aan de orde willen stellen.
Voor de Nivon zaterdagen kun je je opgeven bij secretariaat van het Landelijk
Bureau: Hilversumstraat 332, 1024 MB Amsterdam Tel: 020-4350700 (tijdens
kantoortijden) E-mail: [email protected]
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 11
LETS: Lokaal Economisch Transactie Systeem
Ontstaan: begin jaren tachtig in Canada, Common Valley, bij Vancouver.
In zeer korte tijd kreeg de streek 3 zware klappen te verwerken: de houtkap viel weg,
de legerbasis werd gesloten, en de toeristen bleven weg door de dure Canadese
dollar. De gevolgen waren rampzalig, het werd een crisis. Veel mensen verloren hun
baan. Bedrijfjes gingen failliet.
De inwoners van deze streek staken de koppen bij elkaar en gingen op zoek naar
manieren om onderlinge ruil, zoals in kleine gemeenschappen vroeger normaal werd
gevonden, weer op gang te brengen. Zij brachten een ruileenheid in omloop, en
begonnen een centrale boekhouding om de rekening van ieder die zich aansloot, bij
te houden.
‘s Werelds eerste LETS systeem bleek een succes. Het systeem verspreidde zich
binnen een paar jaar over de wereld. In 1993 werd in Amsterdam een stelsel
opgezet, met de naam “Noppes”.
LETS is net zo creatief als mensen zijn, dus zeer veelzijdig. Waar de economie
verlamd raakt omdat er geen geld meer is, kan een LETS systeem bloeien en
groeien. LETS biedt extra financiële mogelijkheden, versterkt de sociale structuur. Je
leert elkaar kennen, helpen, waarderen.
Financieel? Haar knippen, hond uitlaten, maaltijd koken, oppas voor kinderen,
plafond witten, boodschappen doen, LETS biedt deze diensten en nog veel meer,
van hobbyniveau tot professioneel, en voor kleine prijsjes. In Utrecht is de eenheid
de Ster. Een klusser kost 10 of 15 sterren per uur (een ster = € 0.50).
En… wanneer je een klein inkomen hebt, en het meeste daarvan verdwijnt naar de
vaste lasten, kom je aan wat leuks niet toe. Als je dan via LETS leuke dingen kunt
krijgen of laten doen, maakt dat het bestaan een stuk aangenamer.
Voorwaarde is natuurlijk wel, dat je ook iets voor het systeem terugdoet. Ook voor
wie een drukke en goedbetaalde baan heeft, kan LETS een uitkomst zijn. Een druk
bezette directrice, die erg van koken houdt kookt wekelijks voor een groepje LETSers, verdient hiermee Sterren, en betaalt daarmee de oppasoma die haar kinderen
meeneemt naar zwemles.
LETS maakt het functioneren van de lokale gemeenschap minder afhankelijk van
hogere instanties en een onberekenbare wereldeconomie.
Waar ruilen de kop opsteekt wordt de onderlinge dienstverlening versterkt, zoals
zorg, buurtopbouwwerk, kinderopvang, scholing. Omdat iedereen iets terug kan
doen, worden in een ruilkring veel zorgtaken verricht.
LETS bouwt nieuwe banden met mensen, wanneer je in een nieuwe stad komt te
wonen is het een prima manier om vrienden en kennissen op te doen.
Maar ook: hergebruik neemt toe, reparatie wordt rendabel. Het bouwt mee aan een
duurzame samenleving.
LETS is dus wel wat voor Nivonners, het ligt heel dicht aan tegen zoals wij al denken
en doen!
Meer weten? Kom op het inloopspreekuur iedere donderdagavond strikt tussen
19.00u en 20.00 u, gebouw Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 Utrecht
Telefoon tijdens spreekuur: 030-2367240. Mail: [email protected]
Ook het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche denkt er over om lid te worden.
Joke Kroon lid **stelsel
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 12
Afzender:
Wij Natuurvrienden
R. Hopperlaan 25
3584 GM Utrecht
TPG Post
port betaald
utrecht
NIVON Centrum Rotsoord 20 3523 CL Utrecht Tel 030-2616680
Openbaar vervoer: vanaf CS; stadsbus 6 of 8 richting Hoograven, halte
Tolsteegplantsoen.
Per auto: Oostelijke ringweg (Waterlinieweg, afslag Lunetten richting Hoograven /
Kanaleneiland, 3e stoplicht rechts (C. Erzeijstraat, later W. Vultostraat, later
Briljantlaan), na het winkelcentrum (rechts) en voor het Shell station (links) linksaf
(Rotsoord), met de bocht mee naar links, ingang hek aan de linkerkant.
Beheercommissie NIVON centrum:
Agenda/beheer: Wim Verkuil, van Meursstraat 58, 3532 CK, Utrecht, 2932437
Technische zaken, inkoop koffie/thee: Jacob Steenbeek, tel. 6887829
Algemeen: Harry van Someren, tel. 2523797
Wij Natuurvrienden 2002 nr. 6
blz 13