December 2013 - Golfclub Bois le Duc

Commentaren

Transcriptie

December 2013 - Golfclub Bois le Duc
GC B
ois -l e - D u c
5
2013
Heeft u vrienden, familieleden, kennissen, collega's etc.
die interesse hebben in golf
in combinatie met Brabantse gezelligheid?
Neem ze mee naar Golf Parc De Pettelaar
voor een introductiecursus of clinic!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rien Schakenraad.
Golf en Brabantse gemoedelijkheid
www.pettelaar-golf.nl
Het Open Blad
December 2013 Achttiende jaargang nummer 5
Colofon
Het Open Blad is het verenigingsblad van Golfclub Bois-le-Duc te
’s-Hertogenbosch, bestemd voor
alle leden, ereleden, sponsoren
en de Pro’s.
Inhoud:
Van de redactie
Van de bestuurstafel
5
Van de exploitant
6
Van de WEC
8
Van de penningmeester
9
Rectificatie holes-in-one 2013
Verschijnt 5 maal per jaar
Internet: www.gcboisleduc.nl
Ledeninfo en wedstrijdinformatie:
Persoonlijke login
Kopij aanleveren vóór
1 maart 2014
- via: [email protected]
Onze home course is:
Golf Parc De Pettelaar,
Meerendonkweg 2,
5216 TZ ’s-Hertogenbosch
Telefoon (+31) (0)73 – 61 36 63 0
www.pettelaar-golf.nl
Opmaak:
Kleur.nu
Helvoirtseweg 167
5263 EC Vught
Telefoon 073 - 6560406
Ontwerp voorpagina:
Retailsupport
www.retailsupport.nu
1
2
9
Ladiesday
10
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
10
Trees
11
Seniorencompetitie 2013
13
Interview
14
Geef de pen door…
16
Regelavond
19
Nieuwe procedure verwerking
wedstrijd- en qualifyingkaarten
20
Activiteitenkalender
22
Commissiedag 22
9-holeswedstrijd
23
Herencompetitie 2013
24
Wijziging benaming “vrije golfers”
25
Masters
26
Van de ICT-commissie
29
Wist u dat???
31
Van en voor de jeugd
32
Overzicht Bestuursen Commissieleden
34
Van de redactie
aangelegde nieuwe drainage goed
werkt. Wat heeft het de afgelopen
tijd geregend. Nooit is er in een
herfstperiode zoveel regen gevallen.
In voorgaande jaren zou de baan
al heel wat dagen gesloten zijn
geweest. Tot op heden kunnen we
echter door golfen en slaan we bij
een aantal holes niet af van elders
liggende winterteeboxen. Al met al
een geweldige verbetering en is het
ongemak van de werkzaamheden in
het voorjaar alweer allang vergeten!
Het jubileum van Rien is uitbundig
gevierd en zal tot in lengte van
dagen herinnerd worden mede door
de mooie bank die aan hem is aangeboden en door de gezellige sfeer.
De laatste wedstrijd van het
seizoen, de strijd om de felbe-
Alweer een jaar voorbij, time flies 
denken we dan. Ook tijd om te filosoferen over wat het afgelopen jaar
zoal gebeurd is in de privékring, op
zakelijk gebied, op kunst- en cultuurgebied, op sportgebied, en last but
not least op golfgebied.
Ja, over dat golfen, daar komen
velen niet over uitgepraat!: die
wedstrijd met die prachtige put en/
of chip, of die lange slag en de bal
die vervolgens zo mooi op of bij de
green ligt, of juist niet! Ga zo maar
door! Soms hoor je ook wel eens
verzuchten: waar ben ik mee bezig,
komt dit ooit nog goed…..????
Wij laten het filosoferen verder aan
jullie over!
Wat wij ons op dit moment zeer
realiseren is dat de in het voorjaar
2
uur in het clubhuis. Een uitnodiging
vind je in dit clubblad.
Vervolgens is er een aankondiging
over/uitnodiging voor de regelavond
op 26 februari 2014 en de regelwedstrijd op 30 maart 2014; zeer de
moeite waard om bij te wonen/aan
deel te nemen.
Nog een datum om alvast te noteren:
de Algemene Ledenvergadering is
gepland op 16 april 2014. Een uitnodiging met bijbehorende stukken
ontvangt u t.z.t.
De Communicatiecommissie wenst
alle leden gezellige feestdagen
en vooral een gezond en gezellig
golfseizoen 2014! Keep on swinging!
geerde Masterstitel, is gestreden. De
winnaar schrijft hierover een stukje
in dit clubblad.
De overallwinnaars van de competities zijn bekend. Over hun
ervaringen kun je ook lezen.
Graag maken wij jullie attent op
het interview met onze jeugdpro
Corina de Jong. Corina promoot het
golfen voor kinderen van 52 Bossche
basisscholen. Wat houdt dat in, zul
je je afvragen? Nou, Corina vertelt
daarover heel enthousiast.
Zij verwijst naar leuke filmpjes op
Youtube, inspirerend zowel voor
kinderen als voor volwassenen.
In deze tijd van het jaar kijken we
natuurlijk vooruit en denken dan aan
de Nieuwjaarsreceptie die gepland is
op 5 januari 2014 van 15.00-17.00
Mirjan, Loes en Marianne
3
Zuiderpassage
Erasmusstraat 15
5216HM ‘s-Hertogenbosch
Voor al uw golfbenodigdheden
Uitgebreid assortiment
Golftrolleys
Golftassen
Golfschoenen
Golfclubs en sets
Golfballen
Golfaccessoires
en veel leuke golfkadootjes
ook via onze webshop
 073-6230888
 [email protected]
 www. spaendoncksport.nl
Van de bestuurstafel
zeer drassig waren, zijn thans goed
begaanbaar. Daar zijn we uiteraard
blij mee.
Het laatste clubblad van 2013 is
zichtbaar op uw scherm. De digitale
uitgave heeft overwegend positieve
reacties opgeroepen maar ook enkele
negatieve. Mogelijk moeten we er
nog aan wennen. Het bestuur heeft
daartoe besloten teneinde mee te
gaan in het digitale tijdperk maar
vooral ook vanwege de kosten.
Immers, de opbrengsten uit advertenties zijn niet meer kostendekkend.
Op 23 november was een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig
bij de najaarsvergadering van de
NGF. Uitgebreid is de overwinning
van het KLM Open gememoreerd van
Joost Luiten. Ook zijn een aantal
activiteiten en festiviteiten aangekondigd die te maken hebben met het
100-jarig bestaan van de NGF. Daar
worden we nog over geïnformeerd.
Ook is het volgend jaar toegestaan
apparatuur te gebruiken waarmee
de afstand kan worden vastgesteld.
Daarover volgt nadere informatie.
Hebben we misschien toch nog
wat te wensen als Sinterklaas- of
Kerstcadeau.
Ook dit jaar weer een druk programma
met veel wedstrijden, informatieve
avonden en andere activiteiten, dus
voor ‘elk wat wils’. Alle commissies
hebben zich daar intensief voor
ingezet. Een woord van oprechte
dank is daarbij dan ook op z’n plaats.
Door de inzet van al die (vrijwillige)
commissieleden kunnen we terugzien
op een geslaagd jaar. Dat geldt
uiteraard ook voor de samenwerking
met de exploitant, Rien Schakenraad,
en zijn inzet een prachtige baan te
willen hebben. Met de Masters van
27 oktober werd het seizoen 2013
afgesloten. Een spannende finale
bracht Philip Niemeyer als winnaar
en Master 2013.
Het wordt een paar maanden rustig op
Golf Parc De Pettelaar, de Kerstman
en ‘Oud en Nieuw’ krijgen prioriteit.
Uw bestuur wenst u allen dan ook
fijne feestdagen en vooral een goed
2014 toe met veel golfplezier en
in goede gezondheid. We doen dat
graag in persoon tijdens de nieuwjaarsreceptie, die samen met de
exploitant wordt gegeven op zondag
5 januari 2014 alweer van 15.00
tot 17.00 uur. Het bestuur hoopt
dan met u allen op een goed en
voorspoedig 2014 te mogen toasten.
Dat de conditie van de baan verbeterd
kan worden bleek uit een uitgebreid
drainageprogramma dat begin dit
jaar is uitgevoerd. Het was soms
even behelpen tijdens de werkzaamheden maar het resultaat is er naar.
Delen van de baan die in het verleden
in het najaar na een flinke regenbui
Ben Vrieling,
voorzitter
5
Van de exploitant
aching green gerealiseerd zodat u
toch kunt oefenen.
Zoals ieder jaar rond deze tijd is
exploitant Rien Schakenraad samen
met zijn vrouw Toine aan het genieten
van een welverdiende vakantie. Nu zijn
ze samen weer naar het schitterende
Thailand maar ook Vietnam wordt
bezocht. Tot en met 15 december zal
Rien afwezig zijn op De Pettelaar.
Sinterklaas
Net als afgelopen jaar stond zondag
24 november weer in het teken van ‘de
grote Pepernotenwedstrijd’ voor de
jeugd. Een hartstikke leuke ochtend,
georganiseerd door de jeugdcommissie, waarbij eerst verschillende
activiteiten buiten plaatsvonden en
vervolgens een bezoekje van de Sint.
De Sint was erg gul in het uitdelen
van cadeautjes en de Pieten hadden
meer dan voldoende strooigoed
meegenomen. Al met al dus weer
een zeer geslaagd Sinterklaasfeest.
Baanconditie
Zoals u allen weet is deze tijd van
het jaar niet de meest ideale tijd voor
goede baancondities. Regen, sneeuw
of vorst kunnen een grote invloed
hebben op het wel of niet openstellen
van de baan. Daarnaast is de kans
erg groot dat trolleys niet toegestaan
zijn in de baan vanwege de drassige
of bevroren grond. Tijdens de wintermaanden zal er helaas ook geen
gebruik gemaakt kunnen worden van
de buggies. De website, Digitee en
Facebook worden dagelijks bijgewerkt zodat u altijd op de hoogte
bent van de laatste baancondities.
De drivingrange is daarentegen wel
gewoon de gehele winter open. Dus
ook wanneer er sneeuw ligt. U kunt
tijdens de wintermaanden altijd uw
swing komen oefenen om vervolgens
in het clubhuis op te warmen onder
het genot van een warme chocomel
of een heerlijke kom erwtensoep!
Winterwedstrijd
De maand december is een erg
rustige maand, zo ook qua
wedstrijden. Toch worden er voor
de echte fanatiekelingen nog een
tweetal winterwedstrijden georganiseerd en wel op zaterdag 7 en 21
december. U kunt zich voor deze
wedstrijden inschrijven via Egolf4U.
Consumptietarieven omhoog
Onze horecaprijzen zijn al vanaf februari
2010 ongewijzigd. We hebben ze dus
bijna 3½ jaar zo kunnen houden. Door
de toch wel flink gestegen inkoopprijzen in de afgelopen jaren zijn
we helaas echt genoodzaakt om de
prijzen iets aan te passen. We hebben
uiteraard getracht de stijging zoveel
mogelijk te beperken. Ook nu hebben
we, vergeleken met de horecaprijzen
De approaching green heeft onlangs
een renovatie ondergaan waardoor
deze tot en met het voorjaar buiten
gebruik is. Langs de putting green
is daarom een provisorische appro-
6
voor sluitingstijd nog komen, dan
adviseren we u even te bellen naar
het clubhuis om te checken of we er
nog zijn.
in Den Bosch, nog steeds vriendelijke
prijzen.
Nieuw van Mizuno in onze
golfshop
Sinds kort hebben we zowel damesals herenschoenen van Mizuno in
onze golfshop. Voor ieder hebben
we twee verschillende kleuren. Ook
Mizuno polo´s zijn nieuw in ons
assortiment. Daarnaast zijn ook de
clubs, drivers, houten en golftassen
voor het komend seizoen al binnen.
Uiteraard zijn alle Mizunoproducten
in de golfshop tegen een vriendelijke
prijs verkrijgbaar. Kom gerust een
keer een kijkje nemen.
Gedurende de feestdagen hanteren
wij uiteraard andere openingstijden
dan gewoonlijk. Zo kunnen wij ook
op tijd de huiselijke gezelligheid
opzoeken.
Op zondag 5 januari 2014 bent
u allen van harte uitgenodigd voor
onze nieuwjaarsreceptie van 15.00
tot 17.00 uur. Deze receptie wordt
u aangeboden door Golf Parc De
Pettelaar en Golfclub Bois-Le-Duc.
De receptie vindt zoals gebruikelijk
plaats in ons eigen clubhuis. Wij
heffen graag het glas met u om te
proosten op een gezond, gelukkig,
liefdevol, zonnig, maar bovenal een
sportief nieuw jaar!
Openingstijden en feestdagen
Gedurende de wintermaanden is de
animo om ´s avonds de deur uit
te gaan om te gaan golfen niet erg
groot. Dit betekent dat het op de
drivingrange en in het clubhuis dan
ook erg rustig kan zijn. Daarom
gelden tijdens de wintermaanden
de onderstaande openingstijden.
We gaan er van uit dat u een
uur voor sluitingstijd aanwezig
bent om gebruik te maken van de
drivingrange. Wilt u binnen een uur
Dinsdag Woensdag Donderdag Dinsdag Woensdag
Zondag
24 december 25 december 26 december 31 december 1 januari 2014
5 januari 2014
Tot slot wens ik u, mede namens
alle medewerkers van Golf Parc De
Pettelaar een feestelijke decembermaand en een knallend oud op nieuw
toe.
Jorik Helmink
Kerstavond 1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsreceptie
7
vanaf 13.00 uur gesloten
gehele dag gesloten
geopend van 09.00–16.00 uur
vanaf 14.00 uur gesloten
gehele dag gesloten
van 15.00 – 17.00 uur
Van de WEC
Dit jaar hebben we ook kennis
gemaakt met het nieuwe wedstrijdsysteem van E-golf4U. Voor zowel de
deelnemers als voor de WEC was dat
natuurlijk wel even wennen. Daarbij
is niet alles vlekkeloos verlopen maar
gaandeweg is de WEC de kinderschoenen ontgroeid. Op dit moment
kunnen we met voldoening terugkijken en zijn we toch allemaal wel
blij met dit nieuwe, eenvoudige en
klantvriendelijke systeem. Komend
jaar gaan we verder met de ontwikkeling en verbetering daarvan en
hopen we jullie wederom veel leuke,
gezellige, sportieve, recreatieve en
competitieve wedstrijden en activiteiten te kunnen aanbieden. Kijk
daarvoor op de nieuw uit te brengen
wedstrijdkalender.
Het was me een “roerig” jaar 2013!
Zou dat iets met dit getal te maken
hebben?
De planning was dat vanaf maart de
wedstrijden qualifying zouden zijn
maar vanwege de baan- en weersomstandigheden werd dit allemaal
ietsje later.
Het einde van het seizoen was ultimo
oktober maar de hevige regenval
bracht wat vroeger dan gepland al
een einde aan het mooie golfseizoen.
Geen herfst was zo nat als in het
afgelopen jaar.
Het was deze zomer soms zo mooi,
lees te warm, dat als gevolg daarvan
de senioren hun kampioenschap later
speelden dan de planning was. Zo
koestert de WEC onze senioren.
Graag zien we jullie tijdens een van
de winterwedstrijden en natuurlijk op
de nieuwjaarsreceptie van 5 januari
2014.
Met vriendelijke groet
Antonette den Dekker,
voorzitter WEC
Inmiddels is Sint alweer weg en
dient de Kerst zich aan. Dat wil voor
de golfers zeggen dat ze midden in
de reeks van de winterwedstrijden
zitten. Voor deze wedstrijden zijn
veel aanmeldingen, dus schrijf op
tijd in want de wedstrijdlijsten raken
snel vol.
8
Van de penningmeester
Contributiefacturen
Als je dit leest zijn de eerste
contributiefacturen bij de leden en
registratieleden per e-mail verstuurd.
Heb je geen factuur ontvangen
controleer dan je e-mailadres
binnen E-Golf4U, log daar in met je
persoonscode en je wachtwoord. Is
het e-mailadres niet juist dan kun je
het zelf aanpassen. Je kun ook even
mailen naar [email protected]
jaar een indicatie te krijgen van de
financiële situatie op dit moment.
Ik verwacht voor dit jaar dat het
resultaat, het verschil tussen uitgaven
en inkomsten, redelijk overeenkomt
met de begroting die op de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van 2013 is
gepresenteerd. De eenmalige kosten
voor het aanpassen van de website
worden ruimschoots gedekt door de
voorziening die dit jaar daarvoor is
getroffen.
Verwacht resultaat 2013
Je bent gewend op het eind van het
Frans Broumels
penningmeester
Rectificatie holes-in-one
In het vorige Open Blad heeft de redactie de volgende namen opgenomen
van leden die in de periode van juni tot en met september een hole-in-one
geslagen hebben:
Francis Lagarde
Clemens Schellings Theo van Hout Toine Schakenraad Jan van de Griendt 16 juni 9 juli 10 juli 4 september 26 september hole
hole
hole
hole
hole
7
9
4
4
8
Helaas is hierin een foutje geslopen. De naam Jan van de Griendt is niet juist
vermeld. Dit moet zijn: Jan van de Grint. De redactie biedt hiervoor haar
welgemeende excuses aan.
Jan: alsnog van harte proficiat!
De redactie maakt eenieder erop attent dat de informatie over de holes-in-one
ook te vinden is op de site van Golf Parc De Pettelaar onder het subkopje De
vereniging.
De Communicatiecommissie
9
Ladiesday
zij waren respectievelijk dan ook
nummers 2 en 3.
Ik wil Babs Messing nog even in het
bijzonder bedanken. Zij heeft jaren
de Saturday Ladies verzorgd (samen
met Marianne en Ton Spierings) en
heeft gekozen om er vanaf volgend
jaar mee te stoppen.
Ans van
Uden neemt (samen met Marianne)
deze taak over en ik heb er alle
vertrouwen in dat zij er weer een
mooie competitie van maakt!
Bij deze dan nog een oproep aan
alle dames die niet meedoen: Het
is altijd een hele gezellige zaterdagochtend!! Het is misschien wat vroeg
voor sommigen maar we zijn dan ook
altijd op tijd klaar!
Tot volgend jaar!!
Het is alweer even geleden dat
de “Ladies” de competitie hebben
afgesloten. Ik mag mijzelf de
gelukkige winnaar noemen van deze
competitie. Ik had ook een goed
jaar met 30, 38, 34 en 40 als
scores. Gelukkig wist ik op de juiste
momenten te pieken.
Ik geloof dat de WEC nog wat moest
puzzelen met het aantal wedstrijden
omdat we twee keer de baan
afgehaald waren vanwege slecht
weer (waarvan een keer zoveel
onweer dat we van Rien zelfs binnen
moesten zitten!)
De slotdag was weer erg gezellig. Na
de wedstrijd hebben we nog buiten
kunnen zitten tot de lunch klaar
was. Ik zat in een flight met Marjan
van Munster en Bertha Kouwenberg,
Marlene Kreijns-Spoorenberg
Golf
De Pettelaar
& Golfclub
Bois-le-Duc
Golf Parc
DeParc
Pettelaar
& Golfclub
Bois-le-Duc
Nodigen
u uitonze
voor onze
Nodigen
u uit voor
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie
op zondag
5 januari
2014
op zondag
5 januari
2014
15.00-17.00
van van
15.00-17.00
uur uur
10
Hallo lieve mensen, hier is weer uw eigen Trees
helemaal niet na en loopt maar
met haar stokken te zwaaien. Ze
heb trouwens nog nooit ergens over
nagedacht, maar verder heb ik niet
te klagen. Maar weet je, het is wel
zo, als ik straks thuiskom, vraagt ze
vriendelijk, heb je lekker gespeeld
schat. Dan ben ik in staat mijn
hele tas met ijzers door de gang te
gooien.
Trees heb de golfspullen na de eerste
winterwedstrijd maar in de kelder
gezet. Met klodders modder in je
oren aan een glaasje wijn is niet echt
het golfbeeld van uw eigen Trees.
Mijn flightgenoot had het al helemaal
niet zitten. Ik kompt er niet meer uit
Trees, ik wordt er helemaal dol van.
Ik heb mijn hele leven problemen
opgelost, kwestie van analidingese,
goed nadenken, logisch redeneren en
ieder probleem is op te lossen. Dat
moet dus volgens de wet der logica
ook gelden voor mijn golfspel. Ik ben
echter op het punt gekomen dat ik af
en toe tijdens mijn rondje golf van
een brug wil springen.
Zou het ook iets te maken hebben
met talent vraagt uw eigen Trees.
Talent, talent dat heb maar 10%
invloed op het resultaat. Als je niet
exact weet waar je mee bezig bent,
kompt er niks van terecht. En geloof
me Trees ik weet precies waar ik mee
bezig ben.
Dan kan het alleen maar aan je
clubs, je schoenen, of de elementen
leggen.
Luisterdt zegt uwe eigen Trees, en
zet het van je af. En als je onder de
kerstboom toevallig een fraai instructieboek over golf vindt, gaat dan niet
als een razende de kerstkalkoen door
de kamer meppen, haal diep adem,
en denk aan dat ultieme rondje wat
je nog eens gaat lopen.
Hoop doet leven nietwaar.
Uw eigen Trees zegt nog, dat gaat
niet helpen want bruggetjes op
golfbanen zijn niet echt hoog. Weet
je wat het ergste is Trees, gaat hij
verder. Mijn vrouw heb een handicap
die drie punten lager is dan de mijne.
En weet je, ze doet maar wat, denkt
De groetjes van uw eigen Trees
11
Altijd de juiste club...
www.jbgauto.nl
TOYOTA: AUTOBEDRIJF JOS VAN BOXTEL
• ’S-HERTOGENBOSCH - 073 - 649 66 33 • MIDDELRODE - 073 - 503 29 11 • OSS - 0412 - 64 33 55
MITSUBISHI: AUTOBEDRIJF VABO - 073 - 523 38 00, KIA: KIA DEN BOSCH - 073 - 523 38 11
LANCIA, JEEP EN NISSAN: AUTOBEDRIJF VEMA - 073 - 642 58 40
JOS VAN BOXTEL LEASE - 073 - 503 90 01
12
Seniorencompetitie 2013
je zomaar de helft van je voorsprong
kwijt zijn. Zaak was dan ook om
relaxed te beginnen en je ding te
doen. Een par missen van een meter
is niet erg. Leg hem er maar naast
en wees blij met de bogey. Die
twee punten zijn dan mooi in de
pocket. Maar na 16 holes had ik nog
maar 27 punten. Niet wetende wat
anderen deden, was het zaak om nog
even aan te zetten. Met 32 punten
eindigde ik. Dat zat wel goed. Dat
de winnaar ook 32 punten had en er
maar drie spelers in de buffer waren,
was wel een verrassing. Vanwege
een mindere tweede negen werd ik
derde.
Deze competitie werd het afgelopen
jaar gehouden op de donderdagen. Ik
had een wedstrijd gemist en stond
aan het begin van de dag 13 punten
voor. Je moest dus van goede huize
komen om mij te verslaan. Ik had mij
voorgenomen verdedigend te spelen
en niet in een keer op de green
te komen. “Altijd blij zijn met een
bogey” was het motto. Ik had mijn
directe concurrent, Ton van Iperen,
nog gemaild of ie wel of niet meedeed
omdat hij niet op de lijst stond.
Hij had echter veel belangrijkere
verplichtingen op zijn trouwdag. Zo
stond ik opeens 14 punten voor.
Paul Mizee en Herman van der Graaf
waren mijn flightgenoten. Deelname
aan de Masters kon me eigenlijk niet
meer ontgaan. Echter, als je slecht
begint en je tegenstanders goed, kan
1. Philip Niemeijer
2. Wiel Hermans
3. Paul Mizee
Philip Niemeijer
13
Interview met Corina de Jong, jeugdpro
bezig als voorheen. Zij is opgeleid
als allround golfprofessional en is
door de gemeente benaderd voor
het scholenproject en ’SPort. Een
kleine uitleg wat ’S-Port inhoudt:
de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft
iedere inwoner de kans mee te doen
op zijn eigen niveau aan ’S-Port. De
eerste stappen zijn door de gemeente
gezet om inwoners in beweging
te krijgen. Er zijn programma´s
ontwikkeld
voor
kinderen,
jongeren,
volwassenen, senioren,
gehandicapten en supporters.
Via Facetime hebben we een interview
met Corina de Jong. Een goed idee
van Corina om dit interview zo te
doen en wel zo handig als de tijd
voor de kopijstop dringt en wij als
redactie in de Sinterklaastijd, zoals
iedereen, erg druk zijn. Net terug van
de sportschool zien we haar geheel
ontspannen met een kop thee op het
scherm. Wij, aan de andere kant,
achter de koffie en ons interview kan
beginnen.
Velen van u zullen Corina al op
De Pettelaar hebben gezien. Vanaf
september 2012 traint zij op
vrijdagmiddag en zondagmorgen
samen met Leo onze jeugd. Zij gaf
al clinics voor Rien en de club had
iemand nodig voor de jeugdlessen.
Dus zij werd al snel hiervoor door
Rien gevraagd. Op 15-jarige leeftijd is
zij dankzij een sinterklaascadeau van
haar ouders in aanraking gekomen
met de golfsport. Als 6-jarig kind
zou ze al gezegd hebben dat ze later
ging golfen. Dat is zeker uitgekomen.
Corina heeft een eigen website www.
corinadejong.nl Het is het de moeite
waard deze site eens te openen.
Corina geeft golfles aan schoolkinderen
tijdens de gymles. De gymzaal word
omgetoverd tot een heuse golfbaan
waar de kinderen spelenderwijs aan
de slag gaan met putten, chippen
en swingen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van SNAG-golf. Dit zijn
speciale golfclubs in leuke kleurtjes
en grotere ballen voor startende
kinderen. Basisscholen melden zich
hiervoor aan en Corina en andere
medewerkers gaan dan naar die
scholen toe. Er zijn drie golfclubs die
hieraan meewerken n.l. De Haverleij,
Rosmalen en De Pettelaar (GC Boisle-Duc).
Waarom nu dit interview? Ons is
ter ore gekomen dat Corina het
jeugdgolfen heel erg promoot. Wat
moeten we ons daarbij voorstellen is
de vraag?
Qua accommodatie heeft De Pettelaar
veel te bieden voor de jeugd. Het is
uniek dat er ook jeugdtees door de
baan heen zijn. Achter de loods is
een opslag met hulpmiddelen. Corina
pakt direct de mogelijkheid aan
een oproep te doen: “Als er iemand
Sinds ze bij De Pettelaar golfles geeft
aan kinderen is ze er meer mee
14
Jeugdlessen
20 lessen van 1,5 uur.
Op vrijdag van 16.30 – 18.00 uur,
zondag van 09.00 – 11.30 uur.
Dit in de periode september-november
/ februari – juni.
Corina geeft nog aan dat zij los
staat van ‘S-Port. Zij is vanuit de
vereniging benaderd. Door haar is
een pilot gedraaid in de Vlindertuinen.
Het project wordt gestimuleerd vanuit
de gemeente ’s-Hertogenbosch, m.n.
voor de basisschool groep 4, 5, 6, 7
en 8.
Mochten er naar aanleiding van
bovenstaand stukje nog vragen zijn
dan kan er altijd contact worden
opgenomen met de Jeugdcommissie
via [email protected]
nog ergens frisbees, voet-, tennis-,
rugbyballen, oude tennisrackets,
oude hockeysticks o.d. heeft, dan
houden wij ons aanbevolen!!”
Onlangs heeft ze een bijscholings
cursus gedaan voor TPI Jeugd Coach.
Deze cursus sluit prima aan bij het
scholenproject. Het is een cursus
vanuit Amerika. Kinderen sporten daar
veel minder en ook hier is het aantal
kinderen met obesitas toegenomen.
Corina geeft aan door deze laatste
cursus heel erg geïnspireerd geraakt
te zijn. Kinderen moeten buiten golf
op een sportieve manier bezig zijn.
Tenslotte heeft zij voor ons de drie
lesmogelijkheden op een rijtje gezet:
Schoolgolf
Eerste les, gegeven door de
groepsleerkracht met materialen uit
de gymzaal. Tweede les, gegeven
door een gastdocent van de vereniging
met SNAG-golf in de gymzaal. Dan
buitenschoolse activiteit met SNAGgolf in overleg met de basisscholen en
vereniging.
Tip van Corina
Open de volgende inspirerende sites
zowel voor kinderen als volwassenen:
TPI Junior
http://www.youtube.com/
watch?v=tQjnZdGZUQU&sns=em
’S-Port
Vijf
kennismakingslessen bij de
golfvereniging.
Vijf lessen van 1,5 uur voor € 24,50
op woensdag van 15.30 – 17.00 uur;
vrijdag van 16.30 – 18.00 uur.
Lesdata: op woensdag 19 en 26 februari en 12,
19 en 16 maart.
op vrijdag 21 en 28 februari en 14, 21
en 28 maart.
SNAG golf
http://youtube/opyP111YYyU
We bedanken Corina voor het, mede
dankzij Facetime, relaxte interview en
haar duidelijke uitleg.
Marianne Spierings
en Loes van den Thillart
15
Geef de pen door…
Even voorstellen: mijn naam is Peter
Dekker, geboren in Indonesië en op
mijn 14e samen met mijn ouders,
broers en zussen naar het ”koude”
Nederland gekomen. Ik ben 64 jaar
en gehuwd met Leonie Verhagen en
samen hebben we twee kinderen:
twee jongens en we zijn oma en opa
van drie prachtige meisjes: Mijntje
en Julia [eeneiige tweeling] en
Emme. Leonie en ik wonen samen in
Heeswijk-Dinther. Mijn hobby’s zijn
carnavalsclub “De Juinders”, zingen in
het gemengd koor van de carnavalsclub, fietsen en golfen. Vroeger heb
ik veel aan sport gedaan: badminton,
voetbal, atletiek, handbal bij de K.P.J
(Katholieke Plattelands Jongeren),
vechtsport en nu golf ik. Het golfen
is begonnen door een golfclinic bij
De Pettelaar, met de familie van
Leonie. Daarna ben ik een paar
keer met mijn oudste zoon gaan
golfen en heeft het golfvirus toegeslagen.Die eerste golfclinic vond ik
erg spannend. We gingen met een
leraar mee (later wist ik pas dat hij
een pro was) naar de drivingrange.
Daar kregen wij met z’n allen uitleg
over het golfen en de attributen waar
je mee te maken hebt. Eerst liet hij
een aantal stokken (clubs) en van
die kleine balletjes zien. Nou, dacht
ik bij mezelf, moeten wij met zo’n
stokje dat kleine balletje raken? Om
te beginnen oefenden we om het
minuscule ding in een gat, dat op
ongeveer een meter afstand lag, te
tikken. Ik dacht dat het mij niet zou
lukken maar na een paar pogingen
ging het best aardig. Blijkbaar was
ik aan het putten. De pro vertelde
dat het korte spel op de green heel
belangrijk was. Wij kregen tevens
uitleg over chippen. Dat blijft een
lastige techniek voor mij. Daarna
mochten we op een groene mat
een bal op een tee leggen en de
bal zo ver mogelijk slaan. Ja, dat
vond ik geweldig, flink hard meppen!
Kortom een geslaagde en gezellige
dag. Enkele maanden later ging ik
16
circus dat je gezien moet hebben. Bij
terugkeer in Nederland vond Leonie
dat ik mijn GVB moest gaan halen
omdat ik zo enthousiast over de
sport was.
Dankzij mijn nog steeds werkende
vrouw, Leonie is beeldend kunstenaar
en geeft schildercursussen in haar
Atelier 47, ben ik nu zo’n twee keer
per week in de buitenlucht te vinden
om dat kleine balletje in een heel
klein gaatje te slaan.
Ik geef de pen door aan: Dick
Winnubst
een paar keer met mijn oudste zoon
en schoondochter golfen. Iedere keer
werd het leuker. In het voorjaar
van 2009 zijn Leonie en ik een
maand naar de VS geweest. Daar
heeft mijn liefde voor golf verder
gestalte gekregen. Samen met de
broer en schoonzus van Leonie heb
ik veel op Estrella, dé golfbaan van
Arizona, gestaan en een fantastische
tijd beleefd. Naast het vele golfen
hebben we door Arizona getoerd
en hebben we veel gezien, zoals de
overweldigende Grand Canyon en de
misschien wel mooiere Brice Canyon.
In Nevada hebben we genoten van de
kitsch van Las Vegas, een gigantisch
Peter Dekker
Geen zin in koken,
geen tijd voor het aanrecht?
Voor een complete maaltijd
een enkel gerecht…
… kunt u 7 dagen per week
bij ons terecht!
Maaltijden vanaf € 6,25
Tel. : 073-656 58 58
Voor meer informatie ga naar onze website:
thuisdineren.nl
17
Regelavond 2014
Oproep aan alle leden!
Hoofdregel: “Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you
cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know the
Rules of Golf”.
De leden van de RBEH Commissie organiseren wederom een regelavond!
Wanneer: Hoe laat: Waar: 26 februari 2014
19.30 uur
In het cultureel centrum De BIECHTEN aan de
Vincent van Goghlaan 1 in Hintham - Rosmalen.
Er is weer een mooi programma in de maak waarbij diverse (internet)filmpjes
de avond op gaan luisteren en waarmee de behandelde regels worden toegelicht. Een tekening, foto of film zegt tenslotte meer dan duizend woorden!
De veranderingen voor 2014 komen aan de orde zoals o.a. het gebruik van
afstandsmeters en ook worden de nieuwe Decisions in de regels 14, 25 en 27
nader toegelicht. Kortom genoeg reden om je alvast snel aan te melden.
Iedereen van onze club is van harte welkom, voor koffie wordt gezorgd.
Wil je er bij zijn? Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij: [email protected]
planet.nl
Organisatie: Mari Fransen & Francis Lagarde
PS: Noteer ook meteen de datum van de regelwedstrijd op 30 maart 2014
in je agenda.
Pieter Snoeren,
voorzitter RBEHC
19
Nieuwe procedure verwerking
wedstrijd- en qualifyingkaarten
Bewaren
Na een proefperiode van enkele
maanden is besloten dat deelnemers
aan wedstrijden de scorekaarten
niet meer zelf thuis hoeven te
bewaren. Die zijn immers al gecontroleerd. Ook alle qualifyingkaarten
die door de handicapcommissie zijn
verwerkt of gecontroleerd, worden
voortaan door de commissie zelf
bewaard en zie je niet meer terug in
de kaartenbak.
onder vermelding van de reden in
de groene brievenbus onder de trap
van de drivingrange worden gestopt.
Ook als je zelf niet in staat bent
thuis, de op andere banen dan
De Pettelaar gespeelde, vreemde
kaarten in te voeren kun je deze,
ook weer onder vermelding van de
reden, binnen 10 dagen na speeldatum in die bus stoppen. Uitsluitend
correct en volledig ingevulde kaarten
met datum, tijd, gegevens marker,
genummerde NGF-sticker of print
enz. worden geaccepteerd.
Controle
Dit betekent wel dat, meer dan
voorheen, de door de speler ingeleverde wedstrijdkaarten door de
wedstrijdleider nauwkeurig worden
gecontroleerd en vergeleken met de
ingevoerde scores. Bij onrechtmatigheden zal dan ook eerder sprake
zijn van diskwalificatie. Dat zou erg
jammer zijn, vandaar dat we alle
spelregels hierna nog maar eens
vermelden.
**
Vergeet
a.u.b.
niet
je
persoonscode en/of NGF-nummer in
te vullen **
Invoeren
Het blijft de bedoeling dat spelers
hun op De Pettelaar gespeelde qualifyingkaarten zelf invoeren in de
terminal in de gang van het clubhuis
en mee naar huis nemen om te
bewaren.
Kaartenbak
Onduidelijk ingevulde, onleesbare en
afgekeurde qualifyingkaarten, met
daarop vermelding van de reden,
kun je terugvinden in de kaartenbak
aan het eind van de gang. Ook tref
je er diverse informatie met procedures en instructies in aan om mee
te kunnen nemen. Helaas komt het
voor dat spelers hun kaarten daar
instoppen voor de handicapcommissie. Jammer, want de commissie
verwerkt alleen de kaarten die zij
aantreft in de groene brievenbus.
Storingen
Wanneer het invoeren om een of
andere reden niet lukt kan de kaart
Spelregels
Nog even alle spelregels t.a.v. de
afhandeling en verwerking van quali-
20
Alle door de spelers zelf ingevoerde
kaarten moeten ten minste twee
jaar thuis worden bewaard voor
eventuele steekproeven door NGF.
fyingkaarten op een rijtje, geldend
voor alle leden van GC Bois-le-Duc
én de bij onze vereniging geregistreerde vrije golfers. Voor alle
spelers met GVB, clubhandicap 54 of
lager en EGA handicap, actief met *
sterretje en inactief zonder sterretje
naast de naam op het NGF-pasje.
Clubhandicap 54
Kandidaten die een qualifying
examenkaart hebben gespeeld
om hun clubhandicap 54 (GVB) te
behalen, kunnen die eerste kaarten
nog niet zelf invoeren en dienen
die in de groene brievenbus te
stoppen. Zodra zij clubhandicap 54
of lager hebben behaald kan dat
wel en dienen ook zij voortaan zelf
hun scores in te voeren. Tot aan
een EGA-handicap van 36 of lager
moeten zij nog wel hun ingevoerde
kaarten conform de instructies
“Van Baanpermissie naar NGF cluben EGA handicap” in de groene
brievenbus onder de trap van de
drivingrange stoppen.
Alle qualifyingkaarten die op De
Pettelaar zijn gespeeld moeten nog
dezelfde dag worden ingevoerd
in de golfterminal in de gang
van het clubhuis. Let op s.v.p.
wedstrijdkaarten moeten altijd als
wedstrijdkaart worden ingevoerd en
niet als qualifyingkaart. Wanneer je
9 holes hebt gespeeld en die score
wilt invoeren, kies dan ook daarvoor
en niet voor 18 holes met streepjes
voor de tweede 9 holes. In het
laatste geval zal de kaart worden
afgekeurd.
Met sportieve groet,
RegelBaanExamenHandicapcommissie
Pieter Snoeren, voorzitter
Qualifyingkaarten die op andere
banen zijn gespeeld dan de Pettelaar
(zg. vreemde kaarten), moeten altijd
binnen 10 dagen door de speler thuis
via internet worden ingevoerd. Zie
de betreffende instructies daarvoor
op de ledensite en E-Golf4U.
In het buitenland gespeelde kaarten
kun je niet zelf invoeren. Alleen
van officiële wedstrijden van bij de
EGA aangesloten banen kun je de
kaarten (met startlijst) inleveren bij
de Handicapcommissie. Gebruik ook
daarvoor de groene brievenbus.
21
en
Activiteitenkalender van 21 december 2013
t/m februari 2014
Zaterdag 21 december 4e winterwedstrijd
Zondag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 15.00 uur
Zaterdag 11 januari 5e winterwedstrijd
Zaterdag 25 januari 6e winterwedstrijd
Zaterdag 8 februari 7e winterwedstrijd
Zaterdag 22 februari Slot winterwedstrijd
Commissiedag
Toch was de verrassing groot toen
tijdens het diner mijn naam werd
genoemd. Ik was met dezelfde score,
35 stablefordpunten, gelijk geëindigd
met Marc Burm. Maar mijn prestatie
van de 2e negen maakte het verschil
en ik werd dus uitgeroepen tot
winnaar van de commissiedag.
Toen ik de uitnodiging voor deelname
aan de commissiedag ontving,
was mijn eerste gedachte, jeetje,
wat laat in het seizoen. Als we
het maar droog houden, om van
koude handen nog maar niet te
spreken. Het pakte deze keer goed
uit. We hadden een heerlijke dag met
perfect golfweer en mijn flight was
helemaal top met Marianne Spierings
en Bas Pijnenburg. Hun aanmoedigingen hebben mij echt geholpen
om de draad weer op te pakken
na het spelen van een paar slechte
holes (nullen). Vooral gedurende de
2de negen kon ik de opgaande lijn
vasthouden (verscheidene parren).
Ik wil de organisatoren van deze versie
van de “commissiedag” nogmaals
bedanken voor de perfecte dag, de
verrassing voor alle deelnemers, het
heerlijke eten in “de Dungense Brug”
en de mooie prijzen.
Ger van Ophem
22
9-holeswedstrijd
Voor mijn gevoel liep op dinsdag 8
oktober de wekker af voor dag en
dauw. Voor iemand die geniet van
zijn pensioen is alles voor 8 uur in
de morgen vroeg! In de nog donkere
ochtend kijkend bleek het in ieder
geval droog te zijn, dus dat was
een goed begin voor de laatste
9-holes wedstrijd van het seizoen,
met volgens mij een record aantal
deelnemers.
wedstrijd begon wist ik dat ik op
de vijfde plaats stond, niet echt
een plaats dat je denkt voor het
podium in aanmerking te komen.
Marc Burm stond op de eerste plaats
met werkelijk een straatlengte
voorsprong. Maar Marc was niet
aanwezig en het wedstrijdreglement
schrijft voor dat iemand alleen kan
winnen als hij of zij ook de laatste
wedstrijd mee speelt.
Onze flight van vier personen bestond
uit Riet Vekemans, Joop van Hedel,
Frans Croonen en ondergetekende.
Gunshotstart om klokslag 9 uur op
hole 2, op zich een gunstige hole
om te beginnen, niet te ver van
het clubhuis en echt veel kan er
niet fout gaan op deze hole. De
gehele wedstrijd verliep voor ons alle
vier eigenlijk prima, zoals ook het
weer, praktisch geen wind en niet te
koud. Op hole 5 kon Joop zijn naam
noteren op het bordje van de longest.
Naar later bleek werd zijn afstand
door niemand meer geëvenaard, dat
was dus de eerste prijswinnaar in
onze flight.
Op de plaatsen 2, 3 en 4 stonden
personen die wel aanwezig waren
en bij elkaar in de flight zaten en
volgens mij met zijn allen een
collectieve off day hadden. Anders is
niet te verklaren dat de nummers 5 +
6 + 7 na de laatste wedstrijd ineens
de eerste drie plaatsen innamen.
Nog een beetje beduusd van de
uitslag heb ik toch met veel plezier
een reuze diamant als eerste prijs
in ontvangst mogen nemen en had
ik de eer om het buffet te mogen
openen. Mijn dank gaat uit naar
al mijn flightgenoten in de diverse
wedstrijden en natuurlijk naar de
wedstrijdleiding die het iedere keer
weer mogelijk maakt dat wij ons
spelletje kunnen spelen.
Tijdens het uitreiken van de
dagprijzen bleek dat Riet, na Marianne
Spierings, tweede was geworden
met 20 punten. Ook met 20 punten
eindigde ikzelf op de derde plaats.
Maar wat de wedstrijdleiding al
had gemeld als een grote verrassing,
bleek later toen de overalluitslag
bekend werd gemaakt. Voor de
Ik hoop dat iedereen de winter een
beetje goed door komt en dan zien
we elkaar wel weer in het voorjaar.
Herman van der Graaf
23
Herencompetitie 2013
resultaat dat ik pas ergens vanaf juni/
juli op niveau was om goed te spelen en
dus ook te scoren. Volgens mij knikken
sommigen onder jullie nu instemmend.
Ook moet gezegd worden dat, als je
voldoende wedstrijden speelde, je de
slechtste kon laten vallen, ook wel een
beetje heeft meegewerkt.
Zeker als het zo’n dag was waarbij je
staande op de eerste hole, de gedachte
in je hoofd opkomt: “Wat doe ik in
hemelsnaam hier, ik had veel liever
nog in mijn bed gelegen”. Dus zo’n dag
dat je wel door de baan hobbelt maar
met je gedachte niet echt bij het golfen
bent.
Ja, dat hadden jullie zeker niet verwacht
hè, dat ik niet altijd zo fanatiek ben. ;-)
Maar de dagen dat het wel lukte om
me goed te concentreren waren goed
genoeg om over de vijf wedstrijden
die meetelden een netto gemiddelde
te spelen van 57 slagen ( 1 slag onder
mijn handicap).
Dus, toen ik bij de prijsuitreiking naar
voren werd geroepen als winnaar van
het seizoen, voelde dat wel erg goed,
moet ik bekennen. Maar het is en blijft
een “eeuwige roem tot het einde van
het seizoen”.
Ik moet er wel bij zeggen dat als je,
met nog drie wedstrijden te gaan tot
aan de slotdag, de leiding hebt in
het klassement, de lat wel erg hoog
komt te liggen om dit vol te houden
tot het einde. Het maakt je scherp en
gedreven. En dat helpt gelukkig ook
een beetje om uiteindelijk te winnen.
Een leuke bijkomstigheid was dat Victor
Het is al weer november 2013 als ik dit
stukje schrijf en voor de lezer al weer
december 2013 als hij of zij het clubblad
weer leest en dan ook dit stukje proza
tegenkomt. En dan ligt de slotwedstrijd van de Herencompetitie al weer
een paar maanden achter ons. Tsja,
waar blijft de tijd. Velen, waaronder ik,
kijken, over de feestdagen heen, uit
naar het volgende golfseizoen.
En voor je het weet lengen de dagen
al weer en beginnen we in april weer
met een schone lei aan de volgende
competitie.
Omdat ik dit jaar de Herencompetitie heb
gewonnen, is mij “opgedragen” ;-) een
stukje te schrijven voor Het Open Blad.
Niet dat jullie weer gaan denken: “hij
moet weer zo nodig wat schrijven
in het clubblad”. ;-) Dus vooruit dan
maar.
Het is voor de tweede keer in een
paar jaar dat ik deze competitie heb
gewonnen. En dat terwijl het elk jaar
wat moeilijker wordt omdat mijn
handicap ook weer gezakt is.
Mogelijk komt het omdat ik als teamlid
van Heren1 de laatste jaren de hele
winter door train om in april op
“oorlogssterkte” te zijn, om samen met
de andere teamgenoten de uitdaging
van de NGF Matchplay competitie te
kunnen aangaan.
De jaren daarvoor was het, zoals
voor de meeste onder ons, gewoon
een beetje “pappen en nathouden”
gedurende het winterseizoen, met als
24
nabeurt miste, mocht ik ook deze prijs
in ontvangst nemen.
Het was dus, al met al, voor mij een
vruchtbaar seizoen wat betreft het
“prijzengeld”. ;-)
Hofmans en ik gelijk waren geëindigd in
het birdieklassement. Dus we moesten
er nog even om strijden wie nu deze
prijs zou krijgen.
Dit werd, onder het toeziend kritisch
oog van alle medespelers een target
shoot wedstrijdje op het “netje” op 50
meter afstand.
Jullie begrijpen dat dit niet zo eenvoudig
bleek te zijn voor Victor en mij, zeker
omdat de medespelers er het genoegen
in zagen om met “opbeurende teksten”
ons aan te moedigen. Hiervoor nog
mijn dank heren. ;-)
Het lukte mij daarom pas om de 7e bal
in het netje te slaan en nadat Victor zijn
Graag wil ik alle medespelers aan
de herencompetitie bedanken voor
hun gezelschap en competitiedrang,
waardoor het voor mij (en naar ik
aanneem ook voor jullie) weer een
leuke competitie is geweest.
Bas Pijnenburg
Wijziging benaming “vrije golfers”
golfspelers heeft de NGF gedurende
dit jaar veranderd. Een vrije golfer kan
zich niet meer registreren bij Stichting
Golfsport.
Vanaf heden kan deze vorm van registratie bij de NGF alleen nog worden
aangeboden door clubs die zelf een
golfbaan beheren, dan wel een rechtstreekse binding hebben met een
golfbaan. Dit laatste is op onze club
van toepassing.
Tot op heden werden deze spelers in
onze administratie aangeduid als “vrije
golfer”. Vanaf heden is in de ledenadministratie van onze club gekozen voor
de benaming van “registratielid” voor
deze leden. Voor het overige is er niets
gewijzigd.
Hiermee wil ik de lezer van Het Open
Blad informeren over een verandering in de ledenadministratie van
de benaming van “niet clubgebonden”
golfspelers.
Tot op heden kon een speler die geen lid
wilde worden van een golfclub zich toch
laten registreren bij de NGF. Hiertoe
meldde men zich als zogenaamde
Vrije Golfer aan bij een golfclub. Met
deze registratie verkreeg men, via de
club, de NGF-pas en kon met behulp
van clubfaciliteiten de handicapvordering worden geadministreerd. Naast
golfclubs en golforganisaties hadden
zich ook onafhankelijke stichtingen
gevormd die deze dienst aanboden, o.a.
Stichting Golfsport, ANWB, Stichting
Golf Holland, Loyaltee club etc.
De bovengenoemde wijze van
registratie van niet-clubgebonden
Ger van Ophem
ledenadministrateur
25
Masters
caddy-en. Het heeft mij zeer ontlast.
Met name op de green heb ik meer
tijd gekregen mij te concentreren.
Met de putter in je hand van de tee
naar de green lopen, staat wel heel
stoer. Ook het oogcontact na een
slag, de positieve respons en het
meetellen heeft tot mijn overwinning
geleid. Ik kan iedereen een caddie
aanraden. Bij deze de vraag of je
onze overwinning volgend jaar weer
mee wilt verdedigen!
Hier dan het verslag van de Masters
van ons mooie cluppie. Ik mag dit
verslag schrijven omdat ik uiteindelijk aan het langste eind trok.
Hoewel ik iedereen probeerde te
bedanken tijdens mijn praatje als
overwinnaar van de Masters, vergeet
je er altijd wel een. De organisatie lag bij Hans en Joep. Super
georganiseerd! Bedankt ook voor de
belangstelling, inspiratie in de baan
ondanks het gure weer. Ik stond op
6 voor mijn tweede slag en zag Joep
staan en moest mij van mijn goede
kant laten zien. Met een mooie boog
ging de bal met een achtje mooi
over de bunker. Daarna een misslag
(de boog kan niet altijd gespannen
zijn) en met zes er af. Hole zeven
kwam er aan (dit is al een beetje het
wedstrijdverslag). Twee misslagen,
een herstelslag en met zeven er af.
Zoals later bleek waren dit de twee
hoogste scores. Overigens is een zes
op hole 6 zeker niet slecht.
Op hole 8 aangekomen, sloegen we
alledrie een par. Hans en Rien waren
daar getuige van. Hans vroeg mij
hoe het ging. Ik zei dat het wel iets
beter kon maar dat dat wel goed
zou komen. En dat kwam goed: de
tweede negen had ik twee parren,
zes bogeys en een dubbelbogey.
Ja, ja golfen blijft leuk. Ondanks
dat het een wedstrijd is, gun je de
ander een goede bal. Deze werd mij
ook gegund. Wat is er nu mooier
dan de mooie ronde vlucht van de
bal te zien, of een put van meer
dan twee meter erin. Als de ander
een slechte slag heeft, hoop je, dat
dat jou niet overkomt. Theo kreeg
negen slagen minder dan ik. Met
de eerste drie holes op de tweede
negen, dacht ik: de helft heeft ie
al op mij teruggewonnen. Achteraf
kijkend naar de uitslagen, zag ik
dat Theo vierde was geworden.
Jammer van de laatste twee holes
waar hij vier slagen had verspeeld.
Mijn flightgenoten wil ik bedanken
voor de sportieve en gezellige partij:
Theo Kreijns en Marc Burm. Marc
was winnaar van de zomeravondcompetitie. Theo was de winnaar van
de tweedaagse seniorenkampioenschappen. Theo kende ik nog niet.
Wel had ik van te voren gekeken wat
zijn handicap was. Ik had uitgerekend
dat ik negen slagen op hem mocht
verliezen. Ik moest er maar niet te
veel op letten, dacht ik bij mezelf.
Aedsge, bedankt dat je mij wilde
26
27
op hole 9, maar nu een houten
5. Nergens last van. Gewoon de
elementen gebruiken. Beetje lager
opteeën bij wind tegen op hole 5.
Tweede op masters is Michael Bandel
geworden. Op de derde plaats
eindigde Kenneth Nielsen, ook een
echte Schijndelaar.
Op hole 17 lagen we allemaal op
een meter van de hole. Marc en
Theo misten. Toen zei ik hardop,
om mijzelf op te peppen: “Iemand
moet hem toch wel kunnen maken
van deze afstand”. Dat was ik dus.
Voor hetzelfde geld is dat andersom.
Op de laatste hole miste Theo twee
puts, ook al na een mislukte chip. Zo
kan dat gaan. Rest mij nog te melden
dat alle puts binnen de meter er in
gingen. De lange puts legde ik vlak
bij de pin. Had het geluk dat op 17
de bal via de bulten naast de bunker
op de green terecht kwam. Zonder
geluk zat ik nu ook niet dit verslag
te maken. Woei het nou zo hard?
Normaal pak ik een houten negen
Hieronder een grafiek. Op de
horizontale as de starttijden, op de
verticale as de scores. Het verschil
tussen de twee grafieklijnen is de
playing handicap (dus de verticale
afstand tussen de twee scores). Je
kan jezelf hier wel op terug vinden.
Philip Niemeijer
28
Van de ICT-commissie
E-Golf4U
Na eind 2012 de administraties
overgezet te hebben naar E-Golf4u
is vanaf begin maart het nieuwe
systeem van E-Golf4U volledig in
gebruik genomen. Na een gewenningsperiode, waarin we tegen kleine
problemen aanliepen, zoals eenieder
wel bekend bij het in gebruik nemen
van een nieuw programma, denken
we nu het systeem aardig stabiel te
hebben. De WEC en de RBEHC zijn
erg tevreden over de (extra) functionaliteit die E-Golf4U te bieden heeft.
Bij E-Golf4U staan de ontwikkelingen
niet stil. In de loop van 2014 wordt er
een app verwacht voor smartphones.
Ontwikkelingen
Informatievoorziening
De NGF is op dit moment een project
gestart met als doel de kosten van
de informatievoorziening naar de
clubs en de leden aanzienlijk terug te
brengen. De bedoeling is onder meer
dat het Golfjournaal vanaf 2015 niet
meer aan de leden verstuurd wordt.
Een betere informatievoorziening via
de website van het NGF moet dit
gaan vervangen.
Website
Een vergelijkbare actie hebben
wij begin dit jaar in gang gezet.
Het clubblad wordt dit jaar niet
meer fysiek verspreid maar is te
downloaden vanaf onze website.
Vervolgens zijn wij begonnen met
het aanpassen van onze website met
onder meer als doel de nieuwsvoorziening naar de leden te verbeteren.
Daarnaast worden de E-Golf4U
functies geïntegreerd en wordt er
plaats ingeruimd voor adverteerders.
Wij verwachten in de loop van januari
2014 een gewijzigde versie van onze
website in de lucht te brengen. In
2014 willen we ook gaan bekijken in
hoeverre een app voor smartphones
interessant voor ons is.
Uitbreiding ICT
Door de verdergaande ontwikkelingen op het gebied van de
informatievoorziening hebben wij
naar uitbreiding van de commissie
gezocht. Wij hebben Hans Streppel
bereid gevonden toe te treden. Hans
zal zich in eerste instantie richten op
de functionele en technische ondersteuning van de ledenadministratie.
Namens de ICT Commissie
Frans Broumels
29
Uw golfvakantie vieren met uw partner, familie, collega’s of vrienden en vriendinnen in het
buitenland? Bij Club ROBINSON vindt u professionele golflessen voor alle niveaus, zowel voor
kinderen als voor volwassene (beginnende of gevorderde) golfers. Met hoogwaardig golfmateriaal
en wekelijkse toernooien beoefent u uw passie én geniet u van alle luxe en comfort van een
compleet verzorgde vakantie. Alles kan, niets hoeft bij Club ROBINSON.
INCLUSIEF:
INCLUSIEF:
INCLUSIEF:
ULTIEM ONTSPANNEN IN
DE SPA FACILITEITEN
TONGSTRELEND GENIETEN VAN
LOCALE SPECIALITEITEN
ACTIVITEITENPROGRAMMA SPECIAAL
VOOR DE KIDS
CLUBROBINSON.NL of bel 0900 - ROBINSON (0900 - 7624676) 15 cpm
ROB adv GOLF A4 wk11.indd 1
11-03-13 09:40
Wist u dat
• Annie (van achter de bar) voor de eerste keer trotse oma is geworden
van een kleinzoon die Nick heet
• de grasrand om de green apron heet en dat je bij hole 2 daar niet met
je tas overheen mag lopen
• je de route onderlangs moet nemen
• dat is om inzakken van de bunker te voorkomen
• dat je sowieso bij iedere hole niet met je tas over de green en apron
mag lopen
• als de nieuwe drainage niet zo
goed werkte de baan tijdens de
afgelopen zeer natte periode vele
dagen gesloten zou zijn geweest
• Paul Mizee op 16 november 2013
een hole-in-one heeft geslagen
op hole 3.
Proficiat Paul!
Onze greenkeeper, Martin, het bijzonder waardeert als je
• behalve je eigen pitchmark er minstens ook een van een ander repareert
• na het aanharken van de bunker de hark teruglegt op de steun
• uitgeslagen plaggen altijd, ook op de afslagplaats, teruglegt en aandrukt
• vooral tijdens de wintermaanden de touwafzettingen respecteert door
er omheen te lopen
• behalve om te putten, niet over de greens en/of aprons loopt maar er
omheen
• de vlag op de green legt in plaats van te laten vallen of te gooien
• de waterhindernissen, en met name de slootkanten, niet betreedt op
zoek naar ballen
• in de winter de baan spaart door overal op te teeën in plaats van te
plaatsen
• bij onderhoud aan de baan/hole pas afslaat nadat Martin je een teken
heeft gegeven…
31
Van en voor de jeugd
Afsluiting maandbeker jeugd
Van april tot en met oktober spelen
de jeugdleden eens per maand om
de maandbeker. Het aantal behaalde
stablefordpunten bepaalt wie per
maand de winnaar is en de gemiddelde stablefordscore van de beste drie
wedstrijden telt voor de maandbeker
kampioenscore. Na het opmaken van
de eindstand bleek dat we dit jaar
maar liefst twee maandbekerkampioenen hebben: Emma Slot en Julian
van Druten. Gefeliciteerd beiden!
Anouck van de Ven, Tim Dijkstra en
Jonathan Elst eerst op de baan van GC
Rosmalen, daarna bij GC Haverleij en
ten slotte op onze eigen Pettelaar. Het
was even wennen aan de spelvorm
(Amerikaantje; per hole zes punten
verdelen onder drie spelers), maar we
kunnen terugkijken op heel veel speelplezier en mooie (soms individuele)
successen. Uiteindelijk werd team 1
tweede en team 2 derde.
Winnaar maandbeker april 2013:
Jop Kissels
Winnaar maandbeker mei 2013: Anouck van de Ven
Winnaar maandbeker juni 2013: Julian van Druten
Winnaar maandbeker augustus 2013: Thomas van der Aa
Winnaar maandbeker september 2013: Emma Slot
Winnaar maandbeker oktober 2013: Tim Dijkstra
De maandbeker
18 april 2014.
2014
start
op
Bossche competitie
Niet alleen hadden we dit jaar sinds
lange tijd weer een NGF-jeugdteam,
ook aan de Bossche competitie deden
we met twee teams mee. In verschillende
samenstellingen
speelden
Joey Merks, Ino Lemmens, Mistique
de Winter, Julian van Druten, Eline
van de Ven, Janneke van de Ven,
32
Grote Pepernotenwedstrijd
Op 24 november 2013 was Sinterklaas
op bezoek bij De Pettelaar. Hij had
drie hulppieten bij zich. De pieten
gingen als eerste kijken hoe goed de
kinderen van GC Bois-le-Duc waren
in de spelletjes die waren opgezet en
beloonden ze met strooigoed. Nadat de
vier teams klaar waren met de spellen-
ronde gingen ze allemaal naar binnen
voor een lekker hapje en een drankje.
Na een luid gezang van alle kinderen
kwam Sinterklaas samen met zijn
pieten binnen. Later kwam er nog een
piet(je) bij die de staf van Sinterklaas
mocht vasthouden (en dat heeft hij
heel goed gedaan). Sinterklaas riep
elk kind naar voren om te vertellen wat
er in zijn grote boek over hem of haar
stond. En voor iedereen was er een
cadeautje. Het was een zeer geslaagde
dag voor iedereen!
Vooruitblik 2014
Na de grote Pepernotenwedstrijd
liggen voor de jeugd de lessen even
stil. In februari starten we weer
met een prachtig golfseizoen. Net
als afgelopen jaar is er weer de
maandbeker, de openingswedstrijd
(23 maart), Big Surprise Games (13
april), Tiger Sanjoni Cup (11 mei) en
de clubkampioenschappen jeugd (21
juni). Begin juni gaan we met z’n allen
op golfkamp in Drenthe en is daar
aansluitend voor alle deelnemers en
ouders een ouder-kind toernooi. Op
de kalender (website voor de jeugd)
vind je alle data.
De jeugdcommissie
33
Overzicht Bestuurs- en Commissieleden
december 2013
Bestuur
Voorzitter: Ben Vrieling 073-5115261; secretaris: Ton Spierings 073-5530606; penningmeester: Frans Broumels 06-29026233; ledenadministratie: Ger van Ophem 0736445116; regel, baan, examen- en handicapcommissie: Pieter Snoeren 0412-451843;
redactiecommissie: Mirjan Koolen 06-53841210; jeugdcommissie: Harm Kiewit 0736416212
Wedstrijd- en Evenementencommissie
Antonette den Dekker (aanspreekpunt) 06-31749005; Hans Luiken 073-5479242; Babs
Messing 06-42200052; Janneke de Bruijn 06 31959370; Joep de Leijer 06 22849417;
Adri van Tergouw 06-33846673; Ton Spierings 073-5530606; Marianne Spierings 0735530606; Nico van Leeuwen 06-53809935; Gerard Lijftogt (NOBRA coördinatie) 0735493412; Bas Pijnenburg (NGF-coördinatie) 06 23851105; Theo Abelen 073 5032584
Technische commissie
Mari Fransen: 073-6422158 (aanspreekpunt); Els Donners: 073-6130141; Marielle van
der Borght: 073-6141879
Regel-, Baan-, Examen- en Handicapcommissie
Pieter Snoeren 0412-451843 (aanspreekpunt, coordinator handicapzaken, clubreferee);
Wim Oudshoorn (handicapregistratie en coordinator examens/mentoren) 0416 373712;
Hans Okkerse (clubreferee en regelvraagbaak) 073-6910071; Francis Lagarde (secretaresse, coordinator regels) 0653743919; Mari Fransen (coordinator website RBEHC
teksten) 073 6422158; Hans Luiken (contactpersoon met de WEC) 073 5479242; Wim
Cramer (handicapregistratie, baancommissaris) 073 5118252
NGF-examinatoren
Wim Oudshoorn (hoofd examinator) 0416 373712; Pieter Snoeren 0412 451843; Hans
van Veldhoven 0413-267522; Wiel Hermans 06-53411455; Johan Kivits 06-51157230;
Paul van Dijk 06 54283471; Janneke de Bruijn (jeugd) 06 31959370; Wim Cramer 0735118252
Jeugdcommissie
Harm Kiewit (aanspreekpunt) 073-6416212; Mariette van Wingerden 06-41577360;
Jeroen Elst 06-83333840; Jolanda Botke 073-5152953; Marlene Kreijns 06 46015357
Kascommissie
Burnie van der Tol 073-5494214; Gerard van Dijk 073-5032186
Lief- en Leedcommissie
Willeke Okkerse 073-6910071(aanspreekpunt); Ria Mulders 073-6144542
Redactiecommissie
Mirjan Koolen 06-53841210 (aanspreekpunt); Marianne Spierings 073-5530606; Loes
van den Thillart-Krijgh 073-6134143
Automatisering
Frans Broumels 06-29026233; Antonette den Dekker 06-31749005 (website); Marc
Burm 06-55853126
Handicart consul:
Martien Koesen 073-5474238
GC B
ois -l e - D u c