Juni 2010 - Ahold Pensioenfonds

Commentaren

Transcriptie

Juni 2010 - Ahold Pensioenfonds
Vroeger
juni 2010
huishoudboekjes
Tamara van den Berge-Kleimeer (28)
langer leven
1
huishoudboekjes
Zorgen voor later
Inhoud 3
Zorgen voor later – Column Henk Schuijt
4
‘Eigenlijk moet je een buffer aanleggen’
Arjan ten Seldam over zijn huishoudboekje
6
Een huishoudboekje brengt geluk
7
Terugblik
8
Feiten en cijfers
10
‘Met een jong gezin kijk je vooral naar de korte termijn’
Tamara van den Berge-Kleimeer over haar huishoudboekje
Colofon
Vroeger of Later is een uitgave van Ahold Pensioenfonds bestemd
voor alle deelnemers en pensioengerechtigden.
Eindverantwoordelijk voor Vroeger of Later — Peter Croux,
Ahold Pensioenfonds
Concept, realisatie en productie — vdbj_, Bloemendaal
Redactie — Wilma van Hoeflaken
In deze Vroeger of Later draait het om het Jaarverslag
2009 van Ahold Pensioenfonds. Het jaar 2009 stond in het
teken van herstel na de kredietcrisis, die ook voor Ahold Pensioenfonds grote gevolgen had. Als gevolg van de kredietcrisis was onze
dekkingsgraad – de verhouding tussen aan de ene kant het vermogen en aan de andere kant de verplichtingen van het pensioenfonds – eind 2008 gedaald naar 102%. Dat was beslist te laag. Uit
het Jaarverslag 2009 blijkt dat de dekkingsgraad eind 2009 gestegen is naar 116%. Voor ons fonds is een dekkingsgraad vereist van
125%, maar dat is nog niet bereikt.
Daarom blijven we voorzichtig. Er is weliswaar sprake
van economisch herstel, maar dat herstel is nog heel pril. De
financiële markten staan geregeld onder zware druk, zoals de
afgelopen maanden is gebleken. Als pensioenfonds moeten we
daar rekening mee houden. We moeten immers zorgen voor
later. We willen dat onze buffers groot genoeg zijn om eventuele
nieuwe economische klappen op te vangen. Daarnaast moeten we
rekening houden met de toegenomen levensverwachting. Mensen worden steeds ouder, dus dat betekent dat Ahold Pensioenfonds steeds langer pensioenen zal uitkeren.
Het Bestuur van Ahold Pensioenfonds heeft ervoor gekozen in 2010 niet volledig te indexeren, maar 50%. U staat als
deelnemer of gepensioneerde ook voor allerlei financiële keuzes.
Waarschijnlijk maakt u voor uw gezin geen financieel jaarverslag,
zoals Ahold Pensioenfonds dat doet. Maar velen van u maken wel
een huishoudboekje, al gebeurt dat tegenwoordig vaker op de
computer dan in een ouderwets schriftje. En de mensen die niet
precies bijhouden waar hun geld naartoe gaat, maken vaak wel
een plan voor de grote uitgaven. In dit nummer van Vroeger of
Later vertellen twee collega’s hoe zij hun financiën bijhouden en
welke keuzes zij maken.
Of het nu gaat om een jaarverslag, een huishoudboekje
of een globaal overzicht, de gedachte erachter is hetzelfde. Zicht
hebben op je financiën en er verstandig mee omgaan. Want je
kunt iedere euro maar één keer uitgeven, of je nu een pensioenfonds bent of een individu.
Artdirection en vormgeving — Karen Birnholz
Fotografie — Rob Marinissen
Lithografie en drukwerk — Printsupport, Bloemendaal
2
Henk Schuijt
Directeur Ahold Pensioenfonds
3
‘Mensen vragen wel eens waarom ik geen boekhouder
geworden ben, want ik houd ervan om dingen uit te rekenen’, zegt Arjan ten Seldam (46). Arjan heeft net zijn 25-jarige
jubileum achter de rug als allround-magazijnmedewerker bij het
Distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Hij is getrouwd
met Karin, die 2 dagen per week als leidster in de buitenschoolse
opvang werkt. Ze hebben twee kinderen, Thirza (18) en Levi (15).
Als je Arjan midden in de nacht wakker maakt en je vraagt hoeveel
geld het gezin deze maand nog te besteden heeft, kan hij dat zo vertellen. ‘Ik weet precies hoe onze inkomsten en uitgaven eruit zien’,
zegt hij. Ieder jaar maakt hij een overzicht op de computer. ‘Dat is
de jaarplanning. Daar staat alles in. Maandsalarissen, vakantiegeld
en natuurlijk vaste lasten. Op basis daarvan maak ik een maandplanning en bereken ik ons weekbudget.’ Van het weekbudget doen Arjan en Karin de boodschappen en betalen ze benzine. ‘Onze auto is
een slurper.’
Vanaf het moment dat Karin drie maanden zwanger was
van Thirza, hebben ze elke maand geld opzij gezet in een spaardepot. Onlangs kregen ze de uitkering. ‘Dat is voor leuke dingen, zoals
autorijlessen voor de kinderen.’
Niet zo lang geleden ging de vaatwasmachine stuk. Die
was 11 jaar oud en repareren was duur, dus ze kochten een nieuwe.
‘Eigenlijk moet je daarvoor een buffer aanleggen. Zo’n apparaat
gaat ongeveer tien jaar mee. Als we het goed willen doen, moeten
we vanaf nu dus elk jaar 60 euro opzij zetten voor de volgende vaatwasmachine. Maar ja, dan moet je dat ook doen voor je wasmachine en je droger. En de wasmachine is 3 jaar oud, dus met die buffer
hadden we 3 jaar geleden al moeten beginnen.’ Waarom doet hij
dat niet alsnog? Hij houdt immers van boekhouden en hij is handig
met overzichten op de computer. ‘Daar heb ik niet zo’n zin in’, zegt
Arjan, ‘Zoals ik het nu heb geregeld, vind ik het eigenlijk wel goed.
Je moet ook niet te veel met dat rekenwerk bezig zijn.’ 
‘Eigenlijk moet je een buffer aanleggen’
Voor een huishouden is het fijn om een buffer te
hebben, maar voor een pensioenfonds is een buffer
onmisbaar. Ahold Pensioenfonds moet immers onder alle om-
‘Ik weet precies hoe onze
inkomsten en uitgaven eruit zien’
standigheden pensioen uitkeren. Nu zijn dat de pensioenen voor
degenen die op dit moment gepensioneerd zijn. In de toekomst
zijn het de pensioenen voor degenen die nu nog werken. De financiële crisis van 2008, die begin 2009 nog voortduurde, heeft dat
weer bewezen. Buffers zijn noodzakelijk om tegenvallers te kunnen
opvangen. Een pensioenfonds móet pensioenen kunnen uitkeren,
crisis of geen crisis.
Daarom zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht een
buffer aan te houden. Die buffer is vertaald in de dekkingsgraad. De
dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. De Nederlandsche Bank, die
toezicht houdt op de pensioenfondsen, eist voor Ahold Pensioenfonds een totale buffer van zo’n 25%. Ahold Pensioenfonds heeft
dus een dekkingsgraad nodig van 125%.
Omdat de dekkingsgraad eind 2008 102% bedroeg,
kon Ahold Pensioenfonds in 2009 voor het eerst geen toeslag
(indexering) toekennen. Dit gold zowel voor de gepensioneerden
als voor de deelnemers en ex-deelnemers. Tot 2009 kon Ahold de
pensioenen altijd indexeren op basis van de prijs- en loonontwikkelingen.
De dekkingsgraad van Ahold Pensioenfonds steeg eind
2009 naar 116%. Dat is positief nieuws, maar de buffer is nog niet
voldoende. Door de problemen op de financiële markten is de dekkingsgraad de afgelopen maanden weer aanzienlijk gedaald. Ahold
Pensioenfonds publiceert ieder kwartaal de meest actuele stand
van de dekkingsgraad op www.aholdpensioenfonds.nl.
Omdat bovendien het economisch herstel nog vrij pril
is, blijft Ahold Pensioenfonds voorzichtig opereren. Hierbij past het
besluit van het Bestuur om dit jaar geen volledige toeslag toe te
kennen, maar 50%. Op die manier werken we aan een stevige buffer
om de pensioenuitkeringen nu en straks veilig te stellen.
Voor meer informatie over het Jaarverslag 2009 of over toeslagverlening kunt u terecht op www.aholdpensioenfonds.nl of bij de
Servicedesk (075-6592400).
4
Arjan ten Seldam (46)
5
Verkort jaarverslag
Mensen die goed met geld omgaan zijn gelukkiger
dan mensen die dat niet doen. Dit blijkt uit onderzoek van
het Nibud. Goed met geld omgaan betekent weten hoeveel geld er
elke maand binnenkomt en uitgegeven wordt, geld opzij zetten voor
onvoorziene uitgaven, bankafschriften controleren en belangrijke
papieren op een vaste plek bewaren. De mensen die dit niet doen,
voelen zich niet alleen minder tevreden, maar hebben er ook meer
moeite mee om elke maand weer rond te komen.
Of mensen dagelijks echt een huishoudboekje bijhouden
of alleen maar een globaal overzicht hebben, maakt niet uit. Grip
hebben op je financiën en inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven, daar draait het om.
In 1957 werd de AOW ingevoerd. Nu worden mensen ouder
dan toen, dus moeten er veel langer AOW-uitkeringen en pensioenen
uitbetaald worden. Dat is van grote invloed op het geld dat een pensioenfonds beschikbaar moet hebben.
Gemiddeld aantal jaar na 65ste
1957
Een huishoudboekje
brengt geluk
Langer leven
2010
20,5 jaar
14,2 jaar
mannen
15,3 jaar
vrouwen
17,3 jaar
mannen
vrouwen
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Lenen? Of liever
sparen?
6
Meteen een andere wasmachine kopen als de oude het
begeeft, voor 1 op de 5 gezinnen zit dat er niet in. Dit
blijkt uit onderzoek van het Nibud. Deze gezinnen hebben geen buffer achter de hand voor onvoorziene uitgaven. Vooral mensen tussen de 35 en 44 jaar vinden het moeilijk om hun inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te houden. Dat betekent dat ze wel eens een
lening moeten afsluiten. Ongeveer een derde van alle gezinnen heeft
een lening (hypotheken op eigen huizen niet meegeteld). Er wordt
vooral geleend voor auto’s, verbouwingen of studies. Maar achteraf
ervaart meer dan de helft van de leners die lening als last.
Maar gespaard wordt er ook in Nederland. De helft van de Nederlanders spaart hoe dan ook en een kwart spaart alleen als er geld
overblijft. Spaargedrag lijkt meer te maken te hebben met verstandig
plannen dan met de hoogte van het inkomen. Er zijn mensen met een
laag inkomen die trouw sparen, maar er zijn ook mensen met een
gemiddeld inkomen die wél schulden hebben en geen spaargeld.
(
Terugblik
Het jaar 2009 stond in het teken van herstel van de economie na de
kredietcrisis, die ook voor Ahold Pensioenfonds ingrijpende gevolgen heeft
gehad. Omdat de financiële positie van Ahold Pensioenfonds op een te laag niveau
was gekomen, moest het pensioenfonds een korte- en langetermijnherstelplan
indienen bij De Nederlandsche Bank. Deze plannen zijn in 2009 geaccepteerd door
De Nederlandsche Bank.
De herstelplannen zijn gebaseerd op veronderstellingen, omdat niemand
immers kan voorspellen hoe de beurzen en de rentestanden zich precies zullen
ontwikkelen. Eind 2009 bleek dat de dekkingsgraad van Ahold Pensioenfonds hoger
uitpakte dan in het herstelplan was voorzien (op pagina 8 vindt u meer informatie over
de dekkingsgraad). Dit is een gevolg van het economische herstel en van de extra storting van Ahold van 50 miljoen euro aan Ahold Pensioenfonds. Toen eind 2009 de dekkingsgraad weer ruim boven de 105% lag, was er geen dekkingstekort meer. Maar de
dekkingsgraad is nog niet hoog genoeg en het langetermijnherstelplan is nog steeds
van kracht.
Vanwege de lage dekkingsgraad besloot het Bestuur van Ahold Pensioenfonds dat de toeslagverlening (indexering) per begin 2009 niet kon plaatsvinden.
Dit gold zowel voor de (ex-)deelnemers als voor de gepensioneerden. In 2010
kon voor de helft geïndexeerd worden.
Beleggingsresultaat
De economische crisis van 2008 zette door in het eerste kwartaal van 2009. Het bleef
onrustig op de aandelenbeurzen. Maar in de loop van 2009 herstelden de beurzen
zich. De overtuiging van beleggers dat overheden wereldwijd maatregelen zouden
nemen om een nieuwe grote economische crisis te voorkomen, zorgde voor een
positief effect op de financiële markten. Ahold Pensioenfonds handhaafde in 2009 het
voorzichtige beleggingsbeleid. In 2009 kon Ahold Pensioenfonds een positief beleggingsresultaat van 11,4% boeken.
Bestuur en organisatie
Het Bestuur van Ahold Pensioenfonds wordt gevormd door vertegenwoordigers
van Ahold, van de werknemers (op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad)
en de pensioengerechtigden. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Hierin zijn eveneens Ahold, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Ahold Pensioenfonds staat, net als alle andere
pensioenfondsen, onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Ook vond in 2009
toezicht plaats door een externe visitatiecommissie.
Meer informatie
U kunt het complete jaarverslag 2009 downloaden op www.aholdpensioenfonds.nl
7
()
Resultatenrekening
(in miljoenen euro’s)
2009 11,4%
Balans
(in miljoenen euro’s)
Baten
2008 -19,2%
Rendementen Ahold Pensioenfonds
2007  0,3%
Beleggingsopbrengsten
2009 / 2008
203 -430
Bijdragen van werkgever
en werknemers
155
72
Totaal baten
358
-358
Activa
Vastgoed
Aandelen
Vastrentende waarden
2009 / 2008
179
172
1.055
642
898
989
2.132
Totaal beleggingen
Overige bezittingen
en schulden
Pensioenvermogen
2006 13,3%
2005 20,3%
Toename
pensioenverplichtingen
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringsen administratiekosten
Totaal lasten
Resultaat
2004 13,2%
2003 10,2%
2002 -12,2%
2001  -5,9%
2000 2,0%
2005
134%
2006
154%
-47
-7
2.085 1.796
Lasten
1.803
Passiva
2009 / 2008
31
60
463
47
7
6
98
260
516
-874
2007
170%
Pensioenvoorzieningen
Reserves
2008
102%
2009 / 2008
1.791 1.762
294
34 2.085 1.796
2009
116%
100%
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds (alle bezittingen) en
de verplichtingen (de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen). Pensioenfondsen moeten wettelijk
een dekkingsgraad hebben van minstens 105%. Bovendien verlangt De Nederlandsche Bank, die
toezicht houdt op de fondsen, dat Ahold Pensioenfonds daarboven een buffer heeft van ongeveer 20%.
Dit komt neer op een vereiste dekkingsgraad van circa 125%. Ahold Pensioenfonds had begin 2009 een
dekkingsgraad van 102%. In het herstelplan dat Ahold Pensioenfonds in het voorjaar van 2009 heeft
ingediend bij De Nederlandsche Bank werd aangenomen dat de dekkingsgraad na 1 jaar zou uitkomen
boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105% en dat na 10 jaar weer zou worden voldaan aan
de vereiste 125%. Eind 2009 is de dekkingsgraad uitgekomen op 116%. Dit betekent dat er geen sprake
meer is van een dekkingstekort, maar nog wel van een reservetekort.
8
9
‘Als we geld nodig hadden, gingen we even pinnen’,
zegt Tamara van den Berge-Kleimeer (28), ‘Maar dat was voordat
we kinderen hadden. Nu moeten we toch een beetje opletten. We
hebben een huis gekocht, de kinderen brengen kosten met zich
mee én ik ben in deeltijd gaan werken. Daarom pinnen we nu een
vast bedrag per week en daar doen we het mee.’
Tamara werkt op het hoofdkantoor van Albert Heijn bij
Real Estate & Construction, waar ze zich bezighoudt met de financiële kant van het (ver)bouwen van winkels. Ze is getrouwd met
Edie (33). Hij werkt fulltime als consultant bij een groot automatiseringsbedrijf. Ze hebben twee dochtertjes, Noor (3) en Liss (1).
Nummer drie is op komst. Eigenlijk heeft Tamara twee banen. Op
bestelling bakt ze prachtig versierde bruids- en verjaardagstaarten, koekjes en cupcakes. Ook verzorgt ze workshops voor mensen die dat zelf willen leren. ‘Het is een uit de hand gelopen hobby,
waar ik toch wel 30 uur per week mee bezig ben.’
Tamara en Edie weten vrij goed hoe hun inkomsten en uit-
10
gaven eruit zien, maar af en toe staan ze toch voor verrassingen.
‘Dan heb je nieuwe kinderschoentjes of kleren gekocht en twee
maanden later is het alweer te klein. Daar geven we veel geld aan
uit, want we willen dat ze er leuk bij lopen.’
Jaarlijks zetten Tamara en Edie op een rij op welke extraatjes
ze kunnen rekenen, zoals de winstuitkering van Ahold, vakantiegeld en bonussen van Edie. ‘Dat besteden we aan grote uitgaven
voor ons huis, want daar moeten we nog veel aan opknappen.
Maar we gebruiken een deel van dat geld ook voor vakanties.’
Met een jong gezin ben je vooral bezig met je financiële
planning voor de korte termijn, heeft Tamara gemerkt. ‘Sparen
voor later voor onszelf schiet er nu bij in. Maar we hebben wel
spaarrekeningen voor de kinderen. Daar zetten we de kinderbijslag op.’ Lachend: ‘Stel dat ze heel slim zijn. Dan zou het toch jammer zijn als ze niet kunnen studeren omdat wij niet gespaard hebben? En als ze niet gaan studeren, is het leuk om geld te geven als
ze op zichzelf gaan wonen.’ 
(
‘Met een jong gezin kijk je vooral naar de korte termijn’
In het huishoudboekje van een pensioenfonds draait het vooral om de lange termijn.
Hoe kan Ahold Pensioenfonds er zo goed mogelijk voor
zorgen dat alle gepensioneerden en deelnemers nu en
straks iedere periode op hun pensioen kunnen rekenen?
Daarbij heeft Ahold Pensioenfonds te maken met een
begrip waar veel mensen vreemd van opkijken, namelijk
het langlevenrisico. Lang leven klinkt positief. Iedereen
wil dat wel. Maar er is ook een keerzijde. Als mensen
langer leven, moet er langer pensioen uitbetaald worden. En heeft een pensioenfonds dus meer geld nodig.
Het kan niemand ontgaan zijn dat Nederlanders steeds
ouder worden. Op pagina 6 leest u meer over de gestegen levensverwachting van Nederlanders. Niet voor
niets vindt momenteel een politieke discussie plaats
over verhoging van de AOW-leeftijd.
Ook Ahold Pensioenfonds heeft heel direct met de
toegenomen levensverwachting te maken. Om inzicht
te krijgen in de verplichtingen (hoe lang moet er pensioen uitgekeerd worden en aan hoeveel personen?)
baseert Ahold Pensioenfonds zich op de zogenaamde
Generatietafels 2005-2050. In 2009 werd bekend dat de
levensverwachting van Nederlanders sterker toeneemt
dan in deze Generatietafels is berekend. Dit blijkt uit
onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Daarom wordt in 2010 een nieuwe Generatietafel ingevoerd. Ahold Pensioenfonds heeft om die reden in 2009
zijn pensioenverplichtingen verhoogd met 4,5%. Hierdoor daalde de dekkingsgraad met zo’n 5%-punt.
Het volledige Jaarverslag 2009 kunt u downloaden op
www.aholdpensioenfonds.nl.
Tamara van den Berge-Kleimeer (28)
11
Het geeft een rustig gevoel als u uw financiën op korte termijn goed geregeld
hebt. Maar uw financiën op de lange termijn zijn minstens zo belangrijk. Hoe zit
het eigenlijk met uw pensioen?
U
En dan?
Wat nu?
wordt arbeidsongeschikt
U hebt mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen;
uw pensioenopbouw gaat door, maar op een lager niveau
Stuur de beschikking van het UWV naar Ahold Pensioenfonds
U
En dan?
Wat nu?
wilt eerder stoppen met werken
Dat kan vanaf 55 jaar
Kijk in de pensioenplanner op www.aholdpensioenfonds.nl
U
En dan?
Wat nu?
gaat met pensioen
U kunt gebruik maken van diverse flexibiliseringsmogelijkheden
Neem ten minste een half jaar van tevoren contact op met Ahold Pensioenfonds
Vroeger of Later
Meer informatie vindt u op www.aholdpensioenfonds.nl en in de
diverse brochures van Ahold Pensioenfonds. Toch nog vragen?
Neem dan contact op met de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds:
Mail ons | [email protected]
Bel ons | (075) 659 24 00
Fax ons | (075) 659 85 58
Schrijf ons | Ahold Pensioenfonds | Postbus 3039 | 1500 HA Zaandam
Disclaimer: Dit magazine bevat beknopte informatie over de regelingen van Ahold Pensioenfonds en kan in verband met de leesbaarheid niet
volledig zijn. Voor sommige bedrijfsonderdelen, CAO-gebieden en soorten dienstverband gelden regelingen niet. U kunt aan de inhoud van dit
magazine geen rechten ontlenen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het reglement dat van toepassing is.

Vergelijkbare documenten