HIWIN Compact

Commentaren

Transcriptie

HIWIN Compact
HIWIN Compact
Profielrailgeleidingen
Kogelomloopspindels
Lineairmodules
www.hiwin.nl
Welkom bij HIWIN
HIWIN biedt een volledig productassortiment op het gebied
van lineairtechnologie aan. Onze Compacte catalogus geeft
een overzicht van ons standaard voorraad programma.
HIWIN compact
Inhoudsopgave
1. Profielrailgeleidingen
2
1.1 Kogelomloopgeleidingen serie HG / EG
1.2 Kogelomloopgeleidingen met kogelketting serie Q1
1.3 Miniatuur kogelomloopgeleidingen serie MG
1.4 Rollenomloopgeleidingen serie RG
4
25
32
40
2. Kogelomloopspindels
48
2.1 Enkele DIN-moer FSC DIN / FSI DIN
2.2 Cilindrische enkele moer SE
2.3 Enkele DIN-moer DEB
2.4 Dubbele DIN-moer DDB
2.5 Cilindrische enkele moer ZE
2.6 Cilindrische dubbele moer ZD
2.7 Spindeluiteinden en lagerconfiguratie
2.8 Toebehoren
50
51
52
53
54
55
56
57
3. Positioneersystemen
62
3.1 Productoverzicht lineairmodules
3.2 Bestelcode voor-Lineairmodules
3.3 KK-lineairmodules – technische gegevens
3.4 KK-lineairmodules toebehoren
64
65
66
88
Profielrailgeleiding
2
Een profielrailgeleiding maakt een lineaire beweging met
behulp van kogels mogelijk. Door het gebruik van kogels
tussen rail en loopwagen kan een profielrailgeleiding een
uiterst precieze lineaire beweging bereiken. In vergelijking
met een traditionele glijgeleiding is de wrijvingscoëfficient
zeer klein. Doordat er bij profielrailgeleidingen sprake is
van een gedwongen geleiding van de loopwagen op de rail,
zijn zij zowel voor belasting in horizontale als verticale
richting geschikt.
3
Profielrailgeleiding
HG, EG serie
1.1 Kogelomloopgeleidingen serie HG / EG
1.1.1 Bijzondere eigenschappen van de kogelomloopgeleidingen
De HIWIN-profielgeleidingen voor superzware lasten van de G-/EG-serie met vier kogelloopbanen zijn voor lasten en een stijfheid ontworpen die meer dan 30% hoger ligt dan
bij vergelijkbare producten. Dat hebben ze aan een optimalisatie van de loopbaancirkelboog en hun opbouw te danken. Zijn lichte loop heeft het systeem bovendien aan de
geoptimaliseerde configuratie van de kogelomloop te danken.
De kogelklemlijsten verhinderen dat de kogels eruit vallen, vooral als bij de montage
de loopwagen van de profielrail getrokken wordt.
1.1.3 Artikelnummers van de HG-serie
HG-profielrailgeleidingen worden ingedeeld in verwisselbare (voorspanningsklasse Z0
en ZA) en niet-verwisselbare modellen. De afmetingen van beide modellen zijn gelijk.
Het belangrijkste verschil bestaat daarin dat bij de verwisselbare modellen loopwagen
en profielrails vrij verwisseld kunnen worden; hun nauwkeurigheid reikt tot de klasse P.
Wegens de strenge controle van de maatbestendigheid zijn de verwisselbare modellen
een goede keuze voor klanten waarbij profielrails niet per paar op een as ingezet
worden. De artikelnummers van de serie omvatten de afmetingen, het model, de
nauwkeurigheidsklasse, de voorspanning enz.
1.1.2 Opbouw van de HG- en EG-serie
Loopwagen
Profielrail
Omkeersysteem
Eindafdichting
Smeernippel
Voetafdichting
Kogels
Afdekkap
Kogelomloopsysteem: loopwagen, profielrail, omkeersysteem
en kogelklemlijsten
Smeersysteem: smeernippels; optioneel: smeeradapter
Stofbescherming: eindafdichting, voetafdichting, afdekkap; optioneel:
dubbele afdichtingen, metaalvuilafstrijker (zie hoofdstuk 1.1.9)
4
Kogelklemlijsten
1. Niet-verwisselbare modellen (klantspecifiek geconfectioneerd)
G
W
25
C
C
2
R
1600
ZA
H
2
DD
E2
E2: uitvoering
met olietank
HG- en EG-serie
Uitvoering
W: flensloopwagen
H: hoge loopwagen
L: lage loopwagen
Stofbescherming2)
Rails per as1)
Grootte 15, 20, 25,
30, 35, 45, 55, 65
Nauwkeurigheidsklasse: C,H,P,SP,UP
Lastklasse
S: gemiddelde last
C: zware last
H: superzware last
Voorspanningsklasse: ZO, ZA, ZB
Loopwagenbevestiging
A: van boven
C: van boven of onderen
Profielraillengte (mm)
Profielrailbevestiging
R: van boven
T: van onderen
U: van boven met grote montageboring (EG15/EG30)
Aantal loopwagens
per profielrail
2. Verwisselbare modellen
Artikelnummer van de HG / EG-loopwagen
G
W
25
C
C
ZA
H
ZZ
E2
HG- en EG-serie
E2: uitvoering met olietank
Stofbescherming2)
Uitvoering
W: flensloopwagen
H: hoge loopwagen
L: lage loopwagen
Nauwkeurigheidsklasse: C,H,P
Voorspanningsklasse: ZO, ZA
Grootte 15, 20, 25,
30, 35, 45, 55, 65
Loopwagenbevestiging
A: van boven
C: van boven of onderen
Lastklasse
S: gemiddelde last
C: zware last
H: superzware last
Artikelnummer van de HG / EG-profielrail
G
R
25
R
1200
H
Nauwkeurigheidsklasse: C,H,P
HG- en EG-serie
Profielraillengte (mm)
Profielrail
Grootte 15, 20, 25,
30, 35, 45, 55, 65
Opmerking:
Profielrailbevestiging
R: van boven
T: van onderen
u: van boven met grote montageboring (EG15/EG30)
1)
Het cijfer 2 is ook een hoeveelheidsopgave, d.w.z. een stuk van het hierboven beschreven artikel bestaat uit een railpaar. Bij individuele profielrails is geen getal opgegeven.
2)
Bij de stofbescherming staat er geen informatie voor de standaarduitvoeringen (eindafdichting en voetafdichting)
ZZ: eindafdichting, voetafdichting en metaalvuilafstrijker
KK: dubbele eindafdichtingen, voetafdichting en metaalvuilafstrijker
DD: dubbele eindafdichtingen en voetafdichting
5
Profielrailgeleiding
HG, EG serie
1.1.4 Modellen
1. Loopwagenuitvoeringen
HIWIN biedt hoge loopwagens en flensloopwagens voor zijn profielgeleidingen aan.
Door de geringe bouwhoogte en het grote montagevlak zijn ook flensloopwagens
gunstig in de montage voor grote lasten.
Tabel 1.1: Loopwagenuitvoeringen
Uitvoering
Model
[mm]
Opbouw
Hoogte
[mm]
Raillengte
[mm]
Hoge uitvoering
Typische toepassing
Bewerkingscentra
HGH-CA
HGH-HA
EGH-SA
EGH-CA
24
100
90
4.000
NC-draaimachines
Slijpmachines
Precisiefrezen
Lage uitvoering
Snijmachines met hoog vermogen
HGL-CC
HGL-HC
24
100
70
4.000
Automatiseringstechniek
Transporttechniek
Meettechniek
Flensuitvoering
HGW-CC
HGW-HC
EGW-SC
EGW-CC
Standaarduitvoering
24
100
90
4.000
Machines en toestellen die een
hoge positioneringsnauwkeurig
heid vereisen
2. Profielrailbevestigingstypes
Naast rails met standaardbevestiging van boven biedt HIWIN ook modellen voor de
bevestiging van onderen aan.
Tabel 1.2: Profielrailbevestigingstypes
Bevestiging van boven
Bevestiging van onderen
HGR...R
EGR...R
EGR...U
6
HGR...T
EGR...T
1.1.5 Nauwkeurigheidsklassen
De HG- en EG-serie is volgens de nauwkeurigheid in de vijf klassen normaal (C),
hoogprecies (H), precisieklasse (P), superprecisieklasse (SP) en ultraprecisieklasse
(UP) ingedeeld. De vereisten van de machine, waarin de profielrailgeleiding ingezet
wordt, bepalen de keuze.
1. Nauwkeurigheidsklassen van niet-verwisselbare types
Tabel 1.3: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
HG / EG - 15, 20
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C )
Hoog
(H)
Precisie (P)
Superprecisie
(SP)
Ultraprecisie
(UP)
Hoogtetolerantie H1)
±0,1
±0,03
0
-0,03
0
-0,015
0
-0,008
Breedtetolerantie N1)
±0,1
±0,03
0
-0,03
0
-0,015
0
-0,008
Hoogtevariatie van H2)
0,02
0,01
0,006
0,004
0,003
Breedtevariatie van N2)
0,02
0,01
0,006
0,004
0,003
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C
met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D
met oppervlak B
zie tabel 1.11
Eenheid: [mm]
Tabel 1.4: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
HG / EG - 25, 30, 35
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C )
Hoog
(H)
Precisie (P)
Superprecisie
(SP)
Ultraprecisie
(UP)
Hoogtetolerantie H1)
±0,1
±0,04
0
-0,04
0
-0,02
0
-0,01
Breedtetolerantie N1)
±0,1
±0,04
0
-0,04
0
-0,02
0
-0,01
Hoogtevariatie van H2)
0,02
0,015
0,007
0,005
0,003
Breedtevariatie van N2)
0,03
0,015
0,007
0,005
0,003
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C
met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D
met oppervlak B
zie tabel 1.11
Eenheid: [mm]
1)
2)
Tolerantiewaarde die bij een willekeurige loopwagen op een willekeurige rail geldt
Toegestane absolute maatafwijking tussen meerdere loopwagens die op een enkele rail of verdeeld over een railpaar aangebracht zijn
7
Profielrailgeleiding
HG, EG serie
Tabel 1.5: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
HG - 45, 55
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal
(C)
Hoog
(H)
Precisie
(P)
Superprecisie
(SP)
Ultraprecisie
(UP)
Hoogtetolerantie H1)
±0,1
±0,05
0
-0,05
00,03
00,02
Breedtetolerantie N1)
±0,1
±0,05
0
-0,05
0
-0,03
0
-0,02
Hoogtevariatie van H2)
0,03
0,015
0,007
0,005
0,003
Breedtevariatie van N2)
0,03
0,02
0,01
0,007
0,005
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C
met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D
met oppervlak B
zie tabel 1.11
Eenheid: [mm]
Tabel 1.6: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
HG - 65
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal
(C)
Hoog
(H)
Precisie
(P)
Superprecisie
(SP)
Ultraprecisie
(UP)
Hoogtetolerantie H1)
±0,1
±0,07
0
-0,07
0
-0,05
0
-0,03
Breedtetolerantie N1)
±0,1
±0,07
0
-0,07
0
-0,05
0
-0,03
Hoogtevariatie van H2)
0,03
0,02
0,01
0,007
0,005
Breedtevariatie van N2)
0,03
0,025
0,015
0,01
0,007
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C
met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D
met oppervlak B
zie tabel 1.11
Eenheid: [mm]
1)
2)
8
Tolerantiewaarde die bij een willekeurige loopwagen op een willekeurige rail geldt
Toegestane absolute maatafwijking tussen meerdere loopwagens die op een enkele rail of verdeeld over een railpaar aangebracht zijn
Nauwkeurigheidsklassen van niet-verwisselbare types
Tabel 1.7: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Tabel 1.8: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
HG / EG - 15, 20
Serie/grootte
HG / EG - 25, 30, 35
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C ) Hoog (H)
Precisie (P)
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C ) Hoog (H)
Precisie (P)
Hoogtetolerantie H1)
± 0,1
± 0,03
± 0,015
Hoogtetolerantie H1)
± 0,1
± 0,04
± 0,02
Breedtetolerantie N1)
± 0,1
± 0,03
± 0,015
Breedtetolerantie N1)
± 0,1
± 0,04
± 0,02
Hoogtevariatie van H2)
0,02
0,01
0,006
Hoogtevariatie van H2)
0,02
0,015
0,007
Breedtevariatie van N2)
0,02
0,01
0,006
Breedtevariatie van N2)
0,03
0,015
0,007
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D met oppervlak B
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D met oppervlak B
zie tabel 1.11
Eenheid: [mm]
Eenheid: [mm]
Tabel 1.9: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Tabel 1.10: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
HG - 65
Precisie (P)
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C ) Hoog (H)
Precisie (P)
± 0,05
± 0,025
Hoogtetolerantie H1)
± 0,1
± 0,07
± 0,035
± 0,1
± 0,05
± 0,025
Breedtetolerantie N1)
± 0,1
± 0,07
± 0,035
Hoogtevariatie van H2)
0,03
0,015
0,007
Hoogtevariatie van H2)
0,03
0,02
0,01
Breedtevariatie van N2)
0,03
0,02
0,01
Breedtevariatie van N2)
0,03
0,025
0,015
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C met oppervlak A
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D met oppervlak B
zie tabel 1.11
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D met oppervlak B
zie tabel 1.11
Serie/grootte
HG - 45, 55
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C ) Hoog (H)
Hoogtetolerantie H1)
± 0,1
Breedtetolerantie N1)
Eenheid: [mm]
Eenheid: [mm]
Tabel 1.11: Tolerantie van de parallelliteit tussen loopwagen en profielrail
Nauwkeurigheids-klasse
C
H
P
SP
UP
12
14
15
17
20
22
24
26
28
31
33
36
37
7
9
10
12
13
15
16
18
20
22
25
27
28
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
18
20
21
2
2
3
3
4
5
6
7
8
10
11
14
15
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
7
Raillengte [mm]
-100
100 - 200
200 - 300
300 - 500
500 - 700
700- 900
900 - 1100
1100 - 1500
1500 - 1900
1900 - 2500
2500 - 3100
3100 - 3600
3600 - 4000
Eenheid: [μm]
9
Profielrailgeleiding
HG, EG serie
Definitie
Elke profielrailgeleiding kan voorgespannen worden. Hiervoor worden kogels met
een grotere diameter gebruikt. Normaal gezien heeft een profielrailgeleiding een
negatieve binnenwerkse breedte tussen loopbaan en kogels om de stijfheid en
precisie te verhogen. De curve toont aan dat de stijfheid bij een hoge voorspanning verdubbelt. Voor de profielrails onder de nominale grootte 20 wordt een
voorspanning niet boven ZA aanbevolen om verkorting van de levensduur door de
voorspanning te vermijden.
Elastische vervorming
1.1.6 Voorspanning
Z0
Elastische vervorming zonder
voorspanning
ZB
Elastische vervorming bij hoge
voorspanning
Bedrijfslast
Voorspanningsklasse:
Tabel 1.12: Voorspanningsklasse:
Klasse
Voorspanning
Toepassing bij
Voorbeeldtoepassingen
Z0
Lichte voorspanning
0-0,02C
Constante lastrichting, trillingen,
stoten en/of nauwkeurigheid gering
Transporttechniek, automatische verpakkingsmachines, x-y-assen bij industriemachines
lasautomaten
ZA
Gemiddelde voorspanning
EG: 0,03-0,05 C
HG: 0,05-0,07 C
Hoge nauwkeurigheid vereist
Bewerkingscentra, z-assen bij industriemachines, erodeermachines, NC-draaibanken, precisiex-y-tafels, meettechniek
ZB
Sterke voorspanning
EG: 0,06-0,08C
HG: boven 0,1C
Hoge stijfheid vereist, trillingen en
stoten
Bewerkingscentra, slijpmachines, NC-draaibanken,
horizontale en verticale freesmachines, z-as van
gereedschapsmachines, snijmachines met hoog
vermogen
Opmerking: 1. De "C" in de kolom voorspanning staat voor dynamisch draaggetal
2. Voorspanningsklassen bij verwisselbare geleidingen Z0, ZA. Bij niet-verwisselbare geleidingen: Z0, ZA, ZB.
10
1.1.7 Stijfheid
De stijfheid hangt van de voorspanning af. Met formule 1.1 kan de vervorming afhankelijk van de stijfheid bepaald worden.
: vervorming [μm]
P: bedrijfslast [N]
k : stijfheidswaarde [N/μm]
Formule 1.1
Tabel 1.13: Stijfheidswaarde HG
Lastklasse
Model
Voorspanning
Zware last
HG15C
HG20C
HG25C
HG30C
HG35C
HG45C
HG55C
HG65C
HG20H
HG25H
HG30H
HG35H
HG45H
HG55H
HG65H
Z0
380
460
520
630
680
800
950
1080
560
670
800
860
1020
1210
1460
Superzware last
ZA
460
540
630
770
830
940
1080
1210
670
810
970
1060
1200
1380
1620
ZB
510
620
730
900
980
1090
1230
1340
770
950
1150
1260
1400
1570
1800
Eenheid: [N ⁄ μm]
Tabel 1.14: Stijfheidswaarde EG
Lastklasse
Gemiddelde last
Zware last
Model
EG15S
EG20S
EG25S
EG30S
EG15C
EG20C
EG25C
EG30C
Voorspanning
Z0
ZA
ZB
130
160
200
230
200
230
290
340
160
190
240
280
250
290
360
430
180
210
270
310
280
320
400
480
Eenheid: [N ⁄ μm]
11
Profielrailgeleiding
HG, EG serie
1.1.8 Smering
Montageplaats
Standaard is een smeernippel op het einde van de loopwagen aangebracht. Er
is ook een montage aan de zijkant van de loopwagen mogelijk. Bij zijdelingse
installatie mag de smeernippel niet op de referentiezijde gemonteerd worden. De
smering kan ook via een centraalsmering gebeuren.
Vetsmering
Smeernippel
De opgegeven artikelnummers gelden voor de standaard stofbeschermingsuitrusting.
Artikelnummers voor de optionele stofbeschermingsuitrustingen op aanvraag.
HG15
EG15
M4X0.7P
M6X0.75P
NO.34310002
NO.34310008 (OPTIE)
HG20
HG25
HG30
HG35
EG20
EG25
EG30
RG25
RG30
RG35
HG45
HG55
HG65
RG45
RG55
RG65
PT 1/8
M6X0.75P
NO.3431000B (OPTIE)
12
HG20
HG25
HG30
HG35
EG20
EG25
EG30
RG25
RG30
RG35
NO.34320001
HG45
HG55
HG65
RG45
RG55
RG65
PT 1/8
NO.34320003
Oliesmering
Smeeradapter
De opgegeven artikelnummers gelden voor de standaard stofbeschermingsuitrusting.
Artikelnummers voor de optionele stofbeschermingsuitrustingen op aanvraag.
M6X0.75P
8
PT 1/8
23.5
3
19.5
M8X1.0P
10
HG20
HG25
HG30
HG35
EG20
EG25
EG30
RG25
RG30
RG35
5
10
HG20
HG25
HG30
HG35
EG20
EG25
EG30
RG25
RG30
RG35
M6X0.75P
8
M8X1.0P
10
NO.970005A1
LF-86
LF-64
SF-88
12
HG45
HG55
HG65
RG45
RG55
RG65
PT 1/8
NO.970003A1
NO.970001A1
20
12
10
10
SF-78
2
SF-86
12
SF-76
12
8
10
HG20
HG25
HG30
HG35
EG20
EG25
EG30
RG25
RG30
RG35
12
M6X0.75P
5
23.5
16.5
HG15
EG15
M4X0.7P
6.5
M6X0.75P
8
11
LF-76
LF-78
10
18
PT 1/8
5
M6X0.75P
8
19.5
HG45
HG55
HG65
RG45
RG55
RG65
3
25
10
12
M8X1.0P
HG20
HG25
HG30
HG35
EG20
EG25
EG30
RG25
RG30
RG35
18
10
M8X1.0P
PT 1/8
10
10
NO.970008A1
NO.970002A1
20
12
NO.970004A1
10
LF-88
NO.97000EA1
2
NO.970007A1
PT 1/8
12
PT 1/8
8
PT 1/8
HG45
HG55
HG65
RG45
RG55
RG65
4
5
25
PT 1/8
HG45
HG55
HG65
RG45
RG55
RG65
NO.970006A1
13
Profielrailgeleiding
HG, EG serie
1.1.9 Gecoate profielrailgeleidingen
Naar gelang de toepassing zijn er verschillende coating-uitvoeringen voor HG- en EG
serie mogelijk. De eigenschappen en toepassingsbereiken van de coatings zijn hierna
beschreven. Het is mogelijk om alleen de rail of de rail en de wagens te coaten. Alle
coatings zijn vrij van chroom-6-bestanddelen.
Coatings voor MG-, RG- en Q1 Profielrailgeleidingen op aanvraag.
HICOAT 1
Soort coating:
Laagdikte:
Kleur:
Eigenschappen:
fosfatering
> 10μm
zwart
eenvoudige corrosiebescherming
b.v. als transportbescherming overzee
De coating is zacht en werkt zich in het grondmateriaal in, daarom niet voor loopwagens met hoge voorspanning en belasting geschikt.
HICOAT 2
Soort coating:
Laagdikte:
Kleur:
Zoutsproeitest DIN50021SS
Eigenschappen:
dunne laag chroom
2 - 4μm
mat-grijs
> 20 h
goede bescherming bij gebrekkige smering
Door de hoge hardheid van de coating heeft deze geen negatieve invloed op de het
draagvermogen en de levensduur.
HICOAT 3
Soort coating:
Laagdikte:
Kleur:
Zoutsproeitest DIN50021SS
Eigenschappen:
2-laags coating
4 - 6μm
zwart
> 100 h
HICOAT 3 is een verdere ontwikkeling van de
HICOAT 2-coating met een extra chroomoxide laag.
Goede bescherming bij gebrekkige smering
Door de hoge hardheid van de coating heeft deze geen negaieve invloed op de het
draagvermogen en de levensduur.
14
1.1.10 Stofbeschermingsuitrusting
1. Klasses voor de stofbeschermingsuitrusting
t1
t2
Voetafdichting
Eindafdichting
Eindafdichting
Metaalvuilafstrijker
Afstandstuk
ZZ (eindafdichting + voetafdichting + metaalvuilafstrijker)
Zonder Klasse: standaarduitrusting
(eindafdichting + voetafdichting)
Eindafdichting
Eindafdichting
Afstandstuk
Afstandstuk
Metaalvuilafstrijker
KK (dubbele eindafdichting + voetafdichting + metaalvuilafstrijker)
DD (dubbele eindafdichting + voetafdichting)
2. Eindafdichting en voetafdichting
Deze uitrusting verhindert een verkorting van de levensduur op basis
van loopvlakschade door stof of metalen spanen die in de loopwagen
dringen.
15
Profielrailgeleiding
HG, EG serie
3. Dubbele eindafdichting
Door de verhoogde afstrijkwerking is de loopwagen beter tegen indringende
vuilpartikelen beschermd.
Tabel 1.15: Artikelnummers voor eindafdichtingen
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t1)
[mm]
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t1)
[mm]
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t1)
[mm]
HG 15
HG 20
HG 25
HG 30
HG-15-ES
HG-20-ES
HG-25-ES
HG-30-ES
3
3
3
3,2
HG 35
HG 45
HG 55
HG 65
HG-35-ES
HG-45-ES
HG-55-ES
HG-65-ES
3,2
4,5
5
5
EG 15
EG 20
EG 25
EG 30
EG-15-ES
EG-20-ES
EG-25-ES
EG-30-ES
2,0
2,0
2,0
2,0
4. Metaalvuilafstrijker
De metaalvuilafstrijker beschermt de afdichtingen tegen hete metalen spanen en
verwijdert grove vuildelen.
Tabel 1.16: Artikelnummers voor metaalvuilafstrijkers
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t2)
[mm]
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t2)
[mm]
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t2)
[mm]
HG 15
HG 20
HG 25
HG 30
HG-15-SC
HG-20-SC
HG-25-SC
HG-30-SC
1,5
1,5
1,5
1,5
HG 35
HG 45
HG 55
HG 65
HG-35-SC
HG-45-SC
HG-55-SC
HG-65-SC
1,5
1,5
1,7
1,7
EG 15
EG 20
EG 25
EG 30
EG-15-SC
EG-20-SC
EG-25-SC
EG-30-SC
0,8
0,8
1,0
1,0
5. Afdekkap voor de montageboringen van de profielrails
De afdekkappen dienen om de montageboringen vrij te houden van spanen en vuil.
De afdekkappen worden bij elke profielrail geleverd.
Tabel 1.17: Afdekkap voor de montageboringen van profielrails
Rail
EGR 15 R
HGR 15 / EGR 15 U
HGR 20 / EGR 20 R
HGR 25 / EGR 25 R / EG R30 R
HGR 30 / EGR 30 U
HGR 35
HGR 45
HGR 55
HGR 65
16
Schroef
M3
M4
M5
M6
M8
M8
M12
M14
M16
Artikelnummer
Kunststof
Messing (optie)
C3
C4
C5
C6
C8
C8
C12
C14
C16
C3-M
C4-M
C5-M
C6-M
C8-M
C8-M
C12-M
C14-M
C16-M
Ø (D) [mm]
Hoogte (H) [mm]
6,3
7,7
9,7
11,3
14,3
14,3
20,3
23,5
26,6
1,2
1,1
2,2
2,5
3,3
3,3
4,6
5,5
5,5
6. Aandraaimomenten voor bevestigingsschroeven
Het onvoldoende aandraaien van de bevestigingsschroeven vermindert de nauw
keurigheid van de profielrailgeleiding sterk; de volgende aandraaimomenten voor
de betreffende schroefgroottes worden aanbevolen.
Tabel 1.18: Aandraaimomenten van de bevestigingsschroeven volgens DIN 912-12.9
Serie/grootte
Schroefgrootte
Draaimoment [Nm]
Serie/grootte
Schroefgrootte
Draaimoment [Nm]
EG15
HG15 / EG15U
HG20 / EG20R
HG25 / EG25 / EG30R
HG30 / EG30U
M3 x 16
M4 x 16
M5 x 16
M6 x 20
M8 x 25
2
4
9
13
30
HG35
HG45
HG55
HG65
M8 x 25
M12 x 35
M14 x 45
M16 x 50
30
120
160
200
1.1.11 Raillengte van profielrails
HIWIN biedt profielrails in klantspecifieke lengtes. Om uit te sluiten dat het einde van de
profielrail instabiel wordt, mag de waarde E de halve afstand tussen de montageboringen
(P) niet overschrijden. Tegelijk moet de waarde E1/2 tussen E1/2 min en E1/2 max liggen, zodat
de montageboring niet uitbreekt.
Formule 1.2
n = (aantal montageboringen)
E1
L:
n:
P:
E1/2:
E2
totale lengte van de profielrail [mm]
aantal montageboringen
afstand tussen twee montageboringen [mm]
afstand van het midden van de laatste mon
tageboring tot het einde van de profielrail [mm]
Tabel 1.19: Max. lengte (1 stuk)
Rail/grootte
HGR15
EGR15
HGR 20
EGR 20
HGR 25
EGR 25
HGR 30
EGR 30
HGR35
HGR45
HGR55
HGR65
Boringsafstand (P)
E1/2 min
E1/2 max
Max. lengte (1 stuk)
Max. lengte voor E1=E2=P/2*
60
6
54
2000
1920
60
7
53
4000
3900
60
8
52
4000
3900
80
9
71
4000
3920
80
9
71
4000
3920
105
12
93
4000
3885
120
14
106
4000
3840
150
15
135
4000
3750
Eenheid: [mm]
Opmerking: 1. De tolerantie voor E bedraagt voor standaardrails 0 tot –1 mm, bij kopstaartverbindingen 0 tot –0,3 mm
2. Zonder opgave van de E1/2-maten wordt rekening houdende met E1/2min het maximaal mogelijke aantal montageboringen bepaald
3. De profielrails worden tot op de gewenste lengte verkort. Zonder vermelding van de E1/2-afmetingen worden die symmetrisch uitgevoerd.
17
Profielrailgeleiding
HG serie
1.1.12 Afmetingen van de HG-serie
1. HGL-CA / HGL-HA
1
1
3
2
1
4
26
HGH20CA
30
HGH20HA
4.6 12
44
32
6
HGH25CA
40
HGH25HA
5.5 12.5 48
35
6.5
HGH30CA
45
HGH30HA
6
16
60
40
10
HGH35CA
55
HGH35HA
7.5 18
70
50
10
HGH45CA
70
HGH45HA
9.5 20.5 86
60
13
HGH55CA
80
HGH55HA
13
23.5 100 75
12.5
HGH65CA
90
HGH65HA
15
31.5 126 76
25
*zie p. 17, tab.1.19
L
G
Mxl
T
H2
H3
WR
HR
D
h
d
P
E
5.3
M4x5
6
8.5
9.5
15
15
7.5
5.3
4.5
60
*
M4x16
26
39.4
61.4
36
50.5
77.5
50
65.2
92.2
35
58
84
50
78.6
104.6
40
70
97.4
60
93
120.4
50
80
112.4
72
105.8
138.2
60
97
139.4
80
128.8
171.2
75
117.7
166.7
95
155.8
204.8
70
144.2
200.2
120 203.6
259.6
12
M5x6
8
6
7
20
17.5
9.5
8.5
6
60
*
M5x16
12
M6x8
8
10
13
23
22
11
9
7
60
*
M6x20
12
M8x10
8.5
9.5
13.8
28
26
14
12
9
80
*
M8x25
12
M8x12
10.2 16
19.6
34
29
14
12
9
80
*
M8x25
12.9
M10x17 16
30.5
45
38
20
17
14
105
*
M12x35
12.9
M12x18 17.5 22
29
53
44
23
20
16
120
*
M14x45
12.9
M16x20 25
15
63
53
26
22
18
150
*
M16x50
18.5
15
Gewicht
Rail [kg/m]
34
L1
11380
25310
170
150
150
0.18
1.45
17750
37840
380
270
270
0.38
21180
48840
480
470
470
0.39
Mz [Nm]
4.3 9.5
C
My [Nm]
B1
Mx [Nm]
W B
Statisch moment
Wagen [kg]
HGH15CA 28
H1 N
Afmetingen van de profielrail [mm]
Dynamisch draaggetal
Cdyn [N]
Montagematen Afmetingen van de loopwagen [mm]
[mm]
H
18
MZ
Schroeven voor rail [mm]
Model
MY
Statisch draaggetal C0 [N]
MX
26480
56190
640
510
510
0.67
32750
76000
870
880
880
0.69
1060
38740
83060
850
850
1.14
47270
110130 1400
1470
1470
1.16
49520
102870 1730
1200
1200
1.88
60210
136310 2290
2080
2080
1.92
77570
155930 3010
2350
2350
3.54
94540
207120 4000
4070
4070
3.61
114440 227810 5660
4060
4060
5.38
139350 301260 7490
7010
7010
5.49
163630 324710 10020 6440
6440
7.00
208360 457150 14150 11120 11120 9.82
2.21
3.21
4.47
6.3
10.41
15.08
21.18
2. HGH-CA / HGH-HA
MX
MY
MZ
C
HGW15CC 24 4.3 16
47
38
4.5
30
HGW20CC
30 4.6 21.5
HGW20HC
63
53
5
40
HGW25CC
36 5.5 23.5
HGW25HC
70
57
6.5
45
HGW30CC
42 6
HGW30HC
90
72
9
52
HGW35CC
48 7.5 33
HGW35HC
100 82
9
62
HGW45CC
60 9.5 37.5
HGW45HC
120 100 10
80
HGW55CC
70 13
HGW55HC
43.5
140 116 12
95
HGW65CC
90 15
HGW65HC
53.5
170 142 14
110
31
L1
L
G
M
T
T1
T2
H2
H3
WR
HR
D
5.3
M5
6
8.9
6.95 4.5
5.5
15
15
7.5 5.3
39.4
61.4
50.5
77.5
65.2
92.2
58
84
78.6
104.6
70
97.4
93
120.4
80
112.4
105.8
138.2
97
139.4
128.8
171.2
117.7
166.7
155.8
204.8
144.2
200.2
203.6
259.6
h
d
P
E
4.5
60
*
M4x16
12
M6
8
10
9.5
6
7
20
17.5 9.5 8.5
6
60
*
M5x16
12
M8
8
14
10
6
9
23
22
11
9
7
60
*
M6x20
12
M10 8.5
16
10
6.5
10.8 28
26
14
12
9
80
*
M8x25
12
M10 10.1 18
13
9
12.6 34
29
14
12
9
80
*
M8x25
12.9 M12 15.1 22
15
8.5
20.5 45
38
20
17
14
105 *
M12x35
12.9 M14 17.5 26.5 17
12
19
53
44
23
20
16
120 *
M14x45
12.9 M16 25
15
15
63
53
26
22
18
150 *
M16x50
37.5 23
11380
25310
170
150
150
0.17
17750
37840
380
270
270
0.51
21180
48840
480
470
470
0.52
26480
56190
640
510
510
0.78
32750
76000
870
880
880
0.80
38740
83060
1060
850
850
1.42
47270
110130 1400
1470
1470
1.44
49520
102870 1730
1200
1200
2.03
60210
136310 2290
2080
2080
2.06
77570
155930 3010
2350
2350
3.54
94540
207120 4000
4070
4070
3.69
114440 227810 5660
4060
4060
5.38
139350 301260 7490
7010
7010
5.96
163630 324710 10020 6440
6440
9.17
208360 457150 14150 11120 11120 12.89
Rail [kg/m]
B1
Gewicht
Wagen [kg]
B
Mz [Nm]
W
My [Nm]
H1 N
Statisch moment
Mx [Nm]
H
Afmetingen van de profielrail [mm]
Dynamisch draaggetal
Cdyn [N]
Montagematen Afmetingen van de loopwagen [mm]
[mm]
Schroeven voor rail [mm]
Model
Statisch draaggetal C0 [N]
Rail: HGR-R
1.45
2.21
3.21
4.47
6.3
10.41
15.08
21.18
*zie p. 17, tab.1.19
19
Profielrailgeleiding
HG serie
3. HGW-CC / HGW-HC
MX
MY
MZ
C
L1
L
G
M
T
T1
T2
H2
H3
WR
HR
D
HGW15CC 24 4.3 16
47
38
4.5
30
39.4
61.4
5.3
M5
6
8.9
6.95 4.5
5.5
15
15
7.5 5.3
50.5
77.5
65.2
92.2
58
84
78.6
104.6
70
97.4
93
120.4
80
112.4
105.8
138.2
97
139.4
128.8
171.2
HGW20CC
30 4.6 21.5
HGW20HC
63
53
5
40
HGW25CC
36 5.5 23.5
HGW25HC
70
57
6.5
45
HGW30CC
42 6
HGW30HC
90
72
9
52
HGW35CC
48 7.5 33
HGW35HC
100 82
9
62
HGW45CC
60 9.5 37.5
HGW45HC
120 100 10
80
HGW55CC
70 13
HGW55HC
43.5
140 116 12
95
HGW65CC
90 15
HGW65HC
53.5
170 142 14
110
*zie p. 17, tab.1.19
20
31
117.7
166.7
155.8
204.8
144.2
200.2
203.6
259.6
h
d
P
E
4.5
60
*
M4x16
12
M6
8
10
9.5
6
7
20
17.5 9.5 8.5
6
60
*
M5x16
12
M8
8
14
10
6
9
23
22
11
9
7
60
*
M6x20
12
M10 8.5
16
10
6.5
10.8 28
26
14
12
9
80
*
M8x25
12
M10 10.1 18
13
9
12.6 34
29
14
12
9
80
*
M8x25
12.9 M12 15.1 22
15
8.5
20.5 45
38
20
17
14
105 *
M12x35
12.9 M14 17.5 26.5 17
12
19
53
44
23
20
16
120 *
M14x45
12.9 M16 25
15
15
63
53
26
22
18
150 *
M16x50
37.5 23
11380
25310
170
150
150
0.17
17750
37840
380
270
270
0.51
21180
48840
480
470
470
0.52
26480
56190
640
510
510
0.78
32750
76000
870
880
880
0.80
38740
83060
1060
47270
110130 1400
850
850
1.42
1470
1470
1.44
49520
102870 1730
1200
1200
2.03
60210
136310 2290
2080
2080
2.06
77570
155930 3010
2350
2350
3.54
94540
207120 4000
4070
4070
3.69
114440 227810 5660
4060
4060
5.38
139350 301260 7490
7010
7010
5.96
163630 324710 10020 6440
6440
9.17
208360 457150 14150 11120 11120 12.89
Rail [kg/m]
B1
Wagen [kg]
B
Gewicht
M Z [Nm]
W
M Y [Nm]
H1 N
Statisch moment
M X [Nm]
H
Afmetingen van de profielrail [mm]
Dynamisch draaggetal
Cdyn [N]
Montagematen Afmetingen van de loopwagen [mm]
[mm]
Schroeven voor rail [mm]
Model
Statisch draaggetal C0 [N]
Rail: HGR-R
1.45
2.21
3.21
4.47
6.3
10.41
15.08
21.18
4. Afmetingen HGR-T (profielrailbevestiging aan de onderzijde)
R
Model
HGR15T
HGR20T
HGR25T
HGR30T
HGR35T
HGR45T
HGR55T
HGR65T
*zie p. 17, tab.1.19
Afmetingen van de profielrail [mm]
WR
15
20
23
28
34
45
53
63
HR
15
17,5
22
26
29
38
44
53
S
M5
M6
M6
M8
M8
M12
M14
M20
H
8
10
12
15
17
24
24
30
P
60
60
60
80
80
105
120
150
E
*
*
*
*
*
*
*
*
Gewicht
[kg/m]
1,48
2,29
3,35
4,67
6,51
10,87
15,67
21,73
21
Profielrailgeleiding
EG serie
1.1.13 Afmetingen van de EG serie
1. EGH-SA / EGH-CA
@&
@&
A
A&
8
<
L
7&
7
'"Bma
=(
='
)"Bma
£9
=&
]
=G
=
I
<
A
A&
£Y
LG
C
:<="86
:<="H6
:
E
:
Rail: EGR-R
MZ
H
H1
N
W
B
EGH15SA
24
4.5
9.5
34
26
4
-
23.1 40.1
5.7
M4x6
14.8
6
5.5
6
15
12.5 6
4.5
3.5
60
*
M3x16 5.35
9.40
EGH15CA
24
4.5
9.5
34
26
4
26
39.8 56.8
5.7
M4x6
10.15 6
5.5
6
15
12.5 6
4.5
3.5
60
*
M3x16 7.83
16.19 130
EGH20SA
28
6
11
42
32
5
-
29
50,0
12
M5x7
18.75 7.5
6
6
20
15.5 9.5
8.5
6
60
*
M5x16 7.23
12.74 130
EGH20CA
28
6
11
42
32
5
32
48.1 69,1
12
M5x7
12.3
7.5
6
6
20
15.5 9.5
8.5
6
60
*
M5x16 10.31 21.13 220
EGH25SA
33
7
12.5 48
35
6.5
-
35.5 59,1
12
M6x9
21.9
8
8
8
23
18
11
9
7
60
*
M6x20 11.40 19.50 230
120
120
0.25 2.67
EGH25CA
33
7
12.5 48
35
6.5
35
59
12
M6x9
16.15 8
8
8
23
18
11
9
7
60
*
M6x20 16.27 32.40 380
320
320
0.41 2.67
EGH30SA
42
10
16
60
40
10
-
41.5 69,5
12
M8x12 26.75 9
8
9
28
23
11
9
7
80
*
M6x25 16.42 28.10 400
210
210
0.45 4.35
EGH30CA
42
10
16
60
40
10
40
70.1 98,1
12
M8x12 21.05 9
8
9
28
23
11
9
7
80
*
M6x25 23.70 47.46 680
550
550
0.76 4.35
82,6
G
MXL
K1
T
H2
H3
WR
HR
D
h
d
P
E
Rail [kg/m]
L
Wagen [kg]
L1
Gewicht
MZ [kNm]
C
Statisch
moment
MY [kN]
B1
Afmetingen van de profielrail [mm]
MX [kNm]
Montagematen Afmetingen van de loopwagen [mm]
[mm]
Schroeven voor rail [mm]
Model
Statisch draaggetal C0 [kN]
MX
Dynamisch draaggetal Cdyn (KN)
MY
80
40
40
0.09 1.25
100
100
0.15 1.25
60
60
0.15 2.08
160
160
0.24 2.08
*zie p. 17, tab.1.19
22
2. EGW-SA / EGW-CA
<
A
A&
8
)"B
L
7&
@&
@&
=(
'"B
£9
=&
=G
]
=
I&
I
='
7
<
A
A&
£Y
LG
C
:
:<L"86
:<L"H6
E
:
Rail: EGR-R
MZ
MY
B1
EGW15CC 24
4,5
18,5 52
41
5,5
4,5
18,5 52
41
5,5
EGW20SC 28
6
19,5 59
49
EGW20CC 28
6
19,5 59
49
EGW25SC 33
7
25
73
EGW25CC 33
7
25
EGW30SC 42
10
EGW30CC 42
10
C
L1
M
K1
T
T1
H2
H3
WR
HR
D
h
d
P
E
Rail [kg/m]
B
Wagen [kg]
W
Gewicht
MZ [Nm]
EGW15SC 24
N
Statisch draaggetal C0 [kN]
H1
Dynamisch draaggetal Cdyn (kN)
H
Statisch
moment
Afmetingen van de profielrail [mm]
MY [Nm]
Montagematen Afmetingen van de loopwagen [mm]
[mm]
Schroeven voor rail [mm]
Model
MX [Nm]
MX
L
G
-
23,1 40,1
5,7
M5
14,8
5
7
5,5
6
15
12,5 6
4,5
3,5
60
20
M3x16 5,35
9,40
40
40
0,12 1,25
26
39,8 56,8
5,7
M5
10,15 5
7
5,5
6
15
12,5 6
4,5
3,5
60
20
M3x16 7,83
16,19 130
100
100
0,21 1,25
5
-
29
50,0
12
M6
18,75 7
9
6
6
20
15,5 9,5
8,5
6
60
20
M5x16 7,23
12,74 130
60
60
0,19 2,08
5
32
48,1 69,1
12
M6
12,3
7
9
6
6
20
15,5 9,5
8,5
6
60
20
M5x16 10,31 21,13 220
160
160
0,32 2,08
60
6,5
-
35,5 59,1
12
M8
21,9
7,5
10
8
8
23
18
11
9
7
60
20
M6x20 11,40 19,50 230
120
120
0,35 2,67
73
60
6,5
35
59
82,6
12
M8
16,15 7,5
10
8
8
23
18
11
9
7
60
20
M6x20 16,27 32,40 380
320
320
0,59 2,67
31
90
72
9
-
41,5 69,5
12
M10
26,75 7
10
8
9
28
23
11
9
7
80
20
M6x25 16,42 28,10 400
210
210
0,62 4,35
31
90
72
9
40
70,1 98,1
12
M10
21,05 7
10
8
9
28
23
11
9
7
80
20
M6x25 23,70 47,46 680
550
550
1,04 4,35
80
*zie p. 17, tab.1.19
23
Profielrailgeleiding
EG serie
3. Afmetingen voor rail EGR-U (grote montageboring)
(2
H
$
D
%
0
%
72
,
Model
Montageschroef voor rail [mm] Afmetingen van de profielrail [mm]
M4 x 16
M8 x 25
EGR15U
EGR30U
Gewicht [kg/m]
WR
HR
D
h
d
P
E
15
28
12,5
23
7,5
14
5,3
12
4,5
9
60
80
20
20
1,23
4,23
H
(2
4. Afmetingen voor rail EGR-T (profielrailbevestiging van onderen)
3
%
0
%
72
,
Model
EGR15T
EGR20T
EGR25T
EGR30T
24
Afmetingen van de profielrail [mm]
Gewicht [kg/m]
WR
HR
S
h
P
E
15
20
23
28
12,5
15,5
18
23
M5
M6
M6
M8
7
9
10
14
60
60
60
80
20
20
20
20
1,26
2,15
2,79
4,42
Q1 serie
1.2 Q1 - Kogelomloopgeleidingen met SynchMotionTM -Technologie
De ontwikkeling van de HIWIN profielrailgeleidingen uit de Serie Q1 zijn gebaseerd op de bewezen kwaliteit van de HIWIN HG serie met
vier kogelloopbanen en geoptimaliseerde loopbaancirkelboog. De HIWIN QH serie met SynchMotion-Technologie biedt alle positieve eigenschappen van de HIWIN HG serie met als extra voordelen een rustiger- en stille loopbeweging, geoptimaliseerde smering met verlengde
smeerintervallen en hoge gelijkloop.
Hierdoor heeft de HIWIN Q1 serie railgeleidingswagens veelzijdige toepassingsmogelijkheden in segmenten waar hoge eisen gesteld
worden aan gelijkloop, loopeigenschappen, geluidsniveau en smeerintervallen. De HIWIN QH railgeleidingswagens kunnen op de standaard
rail uit de HG serie worden gemonteerd en zijn uitwisselbaar met de standaard types uit de HG serie.
Profielrail
Loopwagen
1.2.1 Opbouw
Omkeersysteem
Eindafdichting
Kogels
SynchMotionTM
Kogelklemlijsten
Voetafdichting
Afdekkap
1.2.2 Technische specificaties
De loopwagens uit de QH serie met SynchMotion-Technologie zijn een aanvulling op de HIWIN
HG serie en worden op de HG-rail gemonteerd. Daardoor zijn de basis eigenschappen van de
QH-loopwagens (b.v. Nauwkeurigheidsklassen, Voorspanning, enz.) gelijk aan de HG-loopwagens.
Afwijkende eigenschappen worden bij de types aangegeven.
25
Profielrailgeleiding
Q1 serie
1.2.3 Stofbeschermingsuitrusting
1. Klasses voor de stofbeschermingsuitrusting
t1
t2
Voetafdichting
Eindafdichting
Eindafdichting
Metaalvuilafstrijker
Afstandstuk
ZZ (eindafdichting + voetafdichting + metaalvuilafstrijker)
Zonder Klasse: standaarduitrusting
(eindafdichting + voetafdichting)
Eindafdichting
Eindafdichting
Afstandstuk
Afstandstuk
Metaalvuilafstrijker
KK (dubbele eindafdichting + voetafdichting + metaalvuilafstrijker)
2. Eindafdichting en voetafdichting
Deze uitrusting verhindert een verkorting van de levensduur op basis
van loopvlakschade door stof of metalen spanen die in de loopwagen
dringen.
26
DD (dubbele eindafdichting + voetafdichting)
3. Dubbele eindafdichting
Door de verhoogde afstrijkwerking is de loopwagen beter tegen indringende
vuilpartikelen beschermd.
Tabel 1.20: Artikelnummers voor eindafdichtingen
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t1)
[mm]
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t1)
[mm]
QH 15
QH 20
QH 25
QH 30
QH-15-ES
QH-20-ES
QH-25-ES
QH-30-ES
3
3
3
3,2
QH 35
QH 45
QH-35-ES
QH-45-ES
3,2
4,5
4. Metaalvuilafstrijker
De metaalvuilafstrijker beschermt de afdichtingen tegen hete metalen spanen en
verwijdert grove vuildelen.
Tabel 1.21: Artikelnummers voor metaalvuilafstrijkers
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t2)
[mm]
Serie/grootte
Artikelnummer
Dikte (t2)
[mm]
QH 15
QH 20
QH 25
QH 30
QH-15-SC
QH-20-SC
QH-25-SC
QH-30-SC
1,5
1,5
1,5
1,5
QH 35
QH 45
QH-35-SC
QH-45-SC
1,5
1,5
Tabel 1.22: Loopwagenuitvoeringen
Uitvoering
Model
[mm]
Opbouw
Hoogte
[mm]
Raillengte
[mm]
Hoge uitvoering
Typische toepassing
Bewerkingscentra
QHH-CA
QHH-HA
28
100
NC-draaimachines
70
4.000
Slijpmachines
Precisiefrezen
Snijmachines met hoog vermogen
Standaarduitvoering
Flensuitvoering
QHW-CC
QHW-HC
Automatiseringstechniek
24
100
60
4.000
Transporttechniek
Meettechniek
Machines en toestellen die een
hoge positioneringsnauwkeurig
heid vereisen
27
Profielrailgeleiding
Q1 serie
1.2.4 Artikelnummers van de serie Q1
HIWIN profielrailgeleidingen worden ingedeeld in verwisselbare (voorspanningsklasse Z0 en ZA) en niet-verwisselbare
modellen. De afmetingen van beide modellen zijn gelijk. Het belangrijkste verschil bestaat daarin dat bij de verwisselbare modellen loopwagen en profielrails vrij verwisseld kunnen worden; hun nauwkeurigheid reikt tot de klasse P.
Wegens de strenge controle van de maatbestendigheid zijn de verwisselbare modellen een goede keuze voor klanten
waarbij profielrails niet per paar op een as ingezet worden. De artikelnummers van de serie omvatten de afmetingen,
het model, de nauwkeurigheidsklasse, de voorspanning enz.
28
1. Niet-verwisselbare modellen (klantspecifi ek geconfectioneerd)
QH
W
25
C
C
2
R
1600
ZA
H
2
KK
QH-serie
Stofbescherming2)
Uitvoering
W: flensloopwagens
H: hoge loopwagen
Schienen pro Achse1)
Grootte 15, 20, 25,
30, 35, 45
Nauwkeurigheidsklasse:
C,H,P,SP,UP
Lastklasse
C: zware last
H: superzware last
Voorspanningsklasse: ZO, ZA, ZB
Loopwagenbevestiging
A: van boven
C: van boven of onderen
Profielraillengte (mm)
Loopwagenbevestiging
R: van boven
T: van onderen
Aantal loopwagens
per profielrail
2. Verwisselbare modellen
Artikelnummer van de QH-loopwagen
QH
W
25
C
C
ZA
H
KK
QH-serie
Stofbescherming2)
Uitvoering
W: flensloopwagen
H: hoge loopwagen
Nauwkeurigheidsklasse:
C,H,P
Voorspanningsklasse: ZO, ZA
Grootte 15, 20, 25,
30, 35, 45
Loopwagenbevestiging
A: van boven
C: van boven of onderen
Lastklasse
C: zware last
H: superzware last
Artikelnummer van de HG-profielrail
HG
R
25
R
1200
H
Nauwkeurigheidsklasse: C,H,P
HG-serie
Profielraillengte (mm)
Profielrail
Grootte 15, 20, 25,
30, 35, 45
Opmerking:
1)
2)
Profielrailbevestiging
R: van boven
T: van onderen
Het cijfer 2 is ook een hoeveelheidsopgave, d.w.z. een stuk
Bij de stofbescherming staat er geen informatie voor de standaarduitvoeringen
ZZ: eindafdichting, voetafdichting en metaalvuilafstrijker
KK: dubbele eindafdichtingen, voetafdichting en metaalvuilafstrijker
DD: dubbele eindafdichtingen en voetafdichting
29
Profielrailgeleiding
Q1 serie
1.2.5 Afmetingen van de QH-serie
1. QHH-CA / QHH-HA
a
MXX
profielrail
[kg/m]
QHH15CA
28
4
9.5
34
26
4
26
39.4
61.4
5.3 M4 x 5
6
8.5 9.75
15
15
7.5
5.3
4.5
60
*
M4x16
10180
21420
140
120
120
0.18
1.45
QHH20CA
QHH20HA
30
4.6
12
44
32
6
36
50
50.5
65.2
77.5
92.2
12
M5 x 6
8
6
20
17.5 9.5
8.5
6
60
*
M5x16
16830
19490
34930
43090
350
420
260
300
260
300
0.29
0.38
2.21
QHH25CA
QHH25HA
40
5.5 12.5
48
35
6.5
35
50
58
85
78.6 105.6
12
M6 x8
8
10 12.5
23
22
11
9
7
60
*
M6x20
25100
30130
51870
67060
590
770
480
580
480
580
0.50
0.68
3.21
QHH30CA
QHH30HA
45
6
16
60
40
10
40
60
70
93
97.4
120.4
12
M8x10 8.5
9.5
9
28
26
14
12
9
80
*
M8x25
36720 76670 970 810 810
45400 103650 1320 1120 1120
0.87
1.15
4.47
QHH35CA
QHH35HA
55
7.5
18
70
50
10
50 80 112.4
72 105.8 138.2
12
M8x12 10.2
16
13.5
34
29
14
12
9
80
*
M8x25
46950 94960 1600 1130 1130
57830 128290 2150 1560 1560
1.44
1.90
6.30
QHH45CA
70
9.2 20.5
86
60
13
60
18.5 20
45
38
20
17
14
105 22.5
M12x35
89210 143930 2780 2090 2090
2.72
10.41
H1
N
B
* E-maat is afhankelijk van de lengte van de rail.
30
B1
C
L1
97
L
G
Mxl
T
H2
139.4 12.9 M10x17 16
H3
7
WR
HR
D
h
d
P
E
Schroeven voor rail [mm]
Loopwagen
[kg]
Gewicht
MZ [Nm]
W
Statisch moment
MY [Nm]
H
Afmetingen van de profielrail (mm)
MX [Nm]
Afmetingen van de loopwagen (mm)
Statisch draaggetal C O[N]
Montagematen
(mm)
Dynamisch draaggetal C [N]
Model
MZZ
MYY
2. QHW-CC / QHW-HC
B
B1
C
L1
L
G
M
16
47
38
4.5
30
39.4
61.4
5.3
M5
6
50.5
77.5
4.6 21.5 63
53
5
40
12
M6
8
QHW20CC
30
QHW20HC
QHW25CC
36
5.5 23.5 70
57
6.5
92.2
58
85
45
QHW25HC
12
M8
8
WR
HR
8.9 6.95 4.5 5.75
15
10
20
14
9.5
10
H2
6
6
H3
7
8.5
23
10180
21420
140
120
12
0.17
16830
34930
350
260
260
0.40
19490
43090
420
300
300
0.52
25100
51870
590
480
480
0.59
30130
67060
770
580
580
0.80
36720
76670
970
810
810
1.09
45400
103650
1320
1120
1120
1.44
46950
94960
1600
1130
1130
1.56
57830
128290
2150
1560
1560
2.06
89210
143930
2780
2090
2090
2.79
h
d
P
15
7.5
5.3
4.5
60
*
17.5
9.5
8.5
6
60
*
M5x16
22
11
9
7
60
E
M4x16
D
*
70
42
6
31
90
72
9
QHW30HC
QHW35CC
48
7.5
33
100
82
9
97.4
52
12 M10 8.5
93
120.4
80
112.4
62
QHW35HC
16
12 M10 10.1 18
10
13
6.5
9
6
6.5
28
34
26
29
14
14
12
12
9
9
80
80
*
*
60
9.2 37.5 120 100
10
80
97
139.4 12.9 M12 15.1 22
15
8.5 20.5
45
38
20
17
14
3.21
M8x25
4.47
M8x25
105.8 138.2
105 22.5 M12x35
1.45
2.21
M6x20
78.6 105.6
QHW30CC
QHW45CC
65.2
T2
MZ [Nm]
4
T1
MY [Nm]
24
T
[kg/m]
W
profielrail
N
H1
Gewicht
Statisch moment
Loopwagen
H
Afmetingen van de profielrail (mm)
Statisch draaggetal C O[N]
Afmetingen van de loopwagen (mm)
Dynamisch draaggetalC [N]
QHW15CC
Montagematen
(mm)
Schroeven voor rail [mm]
Model
MZZ
MYY
MX [Nm]
MXX
6.30
10.41
* E-maat is afhankelijk van de lengte van de rail.
31
Profielrailgeleiding
MG serie
1.3 Profielrailgeleiding miniatuur serie MG
1.3.1 Bijzondere eigenschappen van de
MGN-serie
1. Klein, licht en geschikt voor kleine toestellen
4. Stalen kogels worden door borgdraad in loopwagen beveiligd
2. Rails en loopwagen van roestvast staal
5. Vervangbare modellen zijn in gedefinieerde nauw keurigheidsklassen verkrijgbaar
3. Gotisch loopvlakprofiel neemt lasten in alle
richtingen op en is bijzonder stijf en precies
Afdekkap
Loopwagen
1.3.2 Opbouw van de serie MGN
Omkeersysteem
Eindafdichting
Smeernippel
Profielrail
Kogel
Voetafdichting
Borgdraad
Kogelomloopsysteem: Loopwagen, profielrail,
omkeersysteem en borgdraad
Smeersysteem: Smeernippel is beschikbaar voor
MGN15, vetspuit kan gebruikt worden
Stofbescherming: Eindafdichting, voetafdichting
(optioneel bij grootte 12,15), afdekkap
(bij grootte 12,15)
32
1.3.3 Bijzondere eigenschappen van de MGW serie
Tot de bijzondere kenmerken van de bijzonder brede miniatuurprofielrails MGW behoren:
1. Door de bredere vorm is de opname van lastmomenten verbeterd
2. Gotisch loopvlakprofiel is bijzonder stijf in alle richtingen
3. Stalen kogels worden in een minilagerkooi geleid en vallen er niet uit als de
loopwagen van de profielrail genomen wordt
4. Alle metalen componenten zijn van roestbestendig staal
Profielrail
Loopwagen
Omkeersysteem
Eindafdichting
Kogel
Voetafdichting
Borgdraad
1.3.4 Opbouw van de serie MGW
Kogelomloopsysteem: Loopwagen, profielrail, omkeersysteem en borgdraad
Smeersysteem: Smeernippel is beschikbaar voor MGW15, vetspuit kan gebruikt
worden
Stofbescherming: Eindafdichting, voetafdichting (optioneel bij grootte 12,15),
afdekkap (bij grootte 12,15)
1.3.5 Toepassing
De MGN/MGW serie kan in vele domeinen ingezet worden, b.v. in de halfgeleiderindustrie, in de printplaatproductie, in de medische techniek, bij robots, meettoestellen, in
de kantoorautomatisering en andere domeinen waar miniatuurgeleidingen nodig zijn.
1.3.6 Artikelnummers van de serie MGN/MGW
Profielrailgeleidingen worden ingedeeld in verwisselbare en niet-verwisselbare modellen. De afmetingen van beide modellen zijn gelijk. De verwisselbare modellen zijn
comfortabeler, omdat loopwagen en profielrails vrij verwisseld kunnen worden. Hun
nauwkeurigheid is in elk geval geringer dan bij niet-verwisselbare modellen. Wegens
de strenge controle van de maatbestendigheid zijn de verwisselbare modellen een
goede keuze voor klanten waarbij profielrails niet per paar op een as ingezet worden.
De artikelnummers omvatten de afmetingen, het model, de nauwkeurigheidsklasse, de
voorspanning enz.
33
Profielrailgeleiding
MG serie
1. Niet-verwisselbare modellen
MGW
12
C
2
R1600
Z1
H
M
2
U
Optie: voetafdichting1)
MGN/MGW-serie
aantal rails per as2)
Grootte: 7, 9, 12, 15
Uitvoering
C: standaardwagen
H: wagen voor zware lasten
M: roestbestendig staal
Nauwkeurigheidsklasse:
C,H,P
Aantal loopwagens per rail
Raillengte (mm)
Voorspanningsklasse:
ZF, ZO, Z1
2. Verwisselbare modellen
Artikelnummer van de MG-loopwagen
MGN
12
C
Z1
H
M
U
Optie: voetafdichting1)
MGN/MGW-serie
Grootte: 7, 9, 12, 15
M: roestbestendig staal
Uitvoering
C: standaardwagen
H: wagen voor zware lasten
Nauwkeurigheidsklasse: C,H,P
Voorspanningsklasse:
ZF, ZO, Z1
Artikelnummer van de MG-profielrail
MGN
R
12
R1000
H
M
MGN/MGW-serie
M: roestbestendig staal
Profielrail
Nauwkeurigheidsklasse: C,H,P
Grootte: 7, 9, 12, 15
Opmerking:
1)
2)
34
Voetafdichting is beschikbaar voor MGN en MGW groottes 12, 15
Het cijfer 2 is ook een hoeveelheidsopgave, d.w.z. een stuk van het hierboven beschreven artikel bestaat
uit een railpaar. Bij individuele profielrails is geen getal opgegeven.
Raillengte (mm)
1.3.7 Nauwkeurigheidsklassen
De MG-serie is volgens de betreffende nauwkeurigheid in de drie klassen normaal (C), hoogprecies (H) en
precisieklasse (P) ingedeeld. De juiste profielrail kan
volgens de vereisten van de machine, waarin ze gebruikt
wordt, bepaald worden.
1. Niet-verwisselbare modellen
De kengetallen hebben betrekking op de gemiddelde
maten die aan het middelste deel van elk blok voorhanden zijn.
2. Verwisselbare modellen
Bij de hoogtetolerantie bij meerdere sets van paren zijn
er enkele verschillen tussen verwisselbare en nietverwisselbare modellen.
3. Parallelliteitstolerantie
De parallelliteit van C met A en D met B hangt
van de lengte van de profielrail af.
Tabel 1.23: Kengetallen voor de nauwkeurigheid bij niet-verwisselbare modellen
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C )
Hoogprecies (H)
Precisie (P)
Hoogtetolerantie H1)
± 0,04
± 0,02
± 0,01
Breedtetolerantie N1)
± 0,04
± 0,025
± 0,015
Hoogtevariatie H2)
0,03
0,015
0,007
Breedtevariatie N2)
0,03
0,02
0,01
volgens tabel 1.22
volgens tabel 1.22
Parallelliteit loopwagenvlak C met A
Parallelliteit loopwagenvlak D met B
Eenheid: [mm]
Tabel 1.24: Kengetallen voor de nauwkeurigheid bij verwisselbare modellen
1)
2)
3)
Nauwkeurigheidsklasse
Normaal ( C )
Hoogprecies (H)
Precisie (P)
Hoogtetolerantie H1)
± 0,04
± 0,02
± 0,01
Breedtetolerantie N1)
± 0,04
± 0,025
± 0,015
Hoogtevariatie H2)
0,03
0,015
0,007
Breedtevariatie N2)
0,03
0,02
0,01
Hoogtevariatie H3) (meerdere sets)
Parallelliteit loopwagenvlak C met A
Parallelliteit loopwagenvlak D met B
Parallelliteit loopwagenvlak D met B
0,07
0,04
0,02
0,07
0,04
0,02
volgens tabel 1.22
volgens tabel 1.22
Eenheid: [mm]
Tolerantiewaarde die bij een willekeurige loopwagen op een willekeurige rail geldt
Toegestane absolute maatafwijking tussen meerdere loopwagens die op een enkele rail of verdeeld over een railpaar aangebracht zijn
Toegestane absolute maatafwijking tussen meerdere railparen
Tabel 1.25: Tolerantie van de parallelliteit tussen loopwagen en profielrail
Raillengte [mm]
-50
50-80
80-125
125-200
200-250
250-300
Nauwkeurigheidsklasse
Raillengte [mm]
C
H
P
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10
11
2
3
3,5
4
5
5
315-400
400-500
500-630
630-800
800-1000
1000-1200
Nauwkeurigheidsklasse
C
H
P
18
19
20
22
23
25
11
12
13
14
16
18
6
6
7
8
9
11
Eenheid: [μm]
35
Profielrailgeleiding
MG serie
1.3.8 Voorspanning
De MGN/MGW-serie biedt drie voorspanningsklassen voor verschillende toepassingen.
Tabel 1.26: Voorspanningsklassen
Klasse
Voorspanning
Nauwkeurigheidsklasse
ZF
Z0
Z1
4-10 μm lichte speling
0 heel lichte voorspanning
0,02 Cdyn lichte voorspanning
C,H
C-P
C-P
1.3.9 Stofbeschermingsuitrusting
Eindafdichtingen bevinden zich standaard aan beide uiteinden van de loopwagen en
houden stof tegen de buurt, zodat nauwkeurigheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. De voetafdichtingen worden aan de zijkanten van de loopwagen aan de
onderzijde aangebracht om vuil tegen te houden. De voetafdichtingen kunnen door het
kencijfer "+U", gevolgd door het artikelnummer van het model, besteld worden. De
voetafdichtingen zijn optioneel voor de groottes 12 en 15 beschikbaar, bij de groottes
7 en 9 kunnen ze door de beperkte inbouwruimte H1 niet gemonteerd worden. Bij het
inbouwen van de voetafdichtingen mag het zijdelingse montagevlak van de profielrail
de waarde H1 niet overschrijden.
Tabel 1.27: Inbouwruimte H1
Serie/grootte
Voetafdichting
H1
Serie/grootte
Voetafdichting
H1
MGN 7
MGN 9
MGN12
MGN15
•
•
2
3
MGW 7
MGW 9
MGW12
MGW15
•
•
2,6
2,6
Eenheid: [mm]
1.3.10 Schouderhoogte en kantronding
Tabel 1.28: Schouderhoogte en kantronding
Serie/grootte
MGN 7
MGN 9
MGN12
MGN15
Eenheid: [mm]
36
Max. radius van kanten
Schouderhoogte
Schouderhoogte
r1
r2
H1
H2
0,2
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,4
0,5
1,2
1,7
1,7
2,5
3
3
4
5
Serie/grootte
MGW 7
MGW 9
MGW12
MGW15
Max. radius van kanten
Schouderhoogte
Schouderhoogte
r1
r2
H1
H2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,8
1,7
2,5
3
3
3
3
4
5
1.3.11 Maximumlengtes van profielrailgeleidingen
Om bij niet-standaardlengtes uit te sluiten dat het einde van de profiel instabiel wordt,
mag de waarde E de halve afstand tussen de montageboringen (P) niet overschrijden.
Tegelijk mag de waarde E1/2 niet kleiner dan E1/2 min en niet groter dan E1/2 max zijn,
zodat de montageboring niet uitbreekt.
Formule 1.3
L:
n:
P:
E1/2:
totale lengte van de rail [mm]
aantal montageboringen
afstand tussen twee montageboringen [mm]
afstand van het midden van de laatste montagebo
ring tot het einde van de profielrail [mm]
Tabel 1.29:
Rail/grootte
MGNR
7
MGNR
9
MGNR
12
MGNR
15
MGWR
7
MGWR
9
MGWR
12
MGWR
15
Boringsafstand (P)
E1/2 min
E1/2 max
Max. lengte (1 stuk)
Max. lengte voor E1=E2=P/2*
15
5
10
600
585
20
5
15
1000
980
25
5
20
1000
975
40
6
34
1000
960
30
6
24
600
570
30
6
24
1200
960
40
8
32
1200
960
40
8
32
1000
960
Eenheid: [mm]
Opmerking: 1. De tolerantie voor E bedraagt voor standaardrails 0,5 tot –0,5 mm, bij kopstaartverbindingen 0 tot –0,3 mm
2. Type "M" is van roestbestendig staal
3. Zonder opgave van de E1/2-maten wordt rekening houdende met E1/2min het maximaal mogelijke aantal montageboringen bepaald
37
Profielrailgeleiding
MG serie
1.3.12 Afmetingen voor HIWIN MGN/MGW serie
1. MGN-C / MGN-H
MGN7, MGN9, MGN12
MX
MY
MGN15
MZ
B
B1
C
L1
L
G
Gn
Mxl
H2
WR
HR D
h
d
P
E
17
12
2,5
8
13,5
22,5
-
Ø 0,8
1,5
7
4,8
2,3
2,4
15
*
13
21,8
30,8
M2 x
2,5
MGN9C
MGN9H
10
M3
x3
1,8
M3 x
3,5
2,5
M3
x4
3
2
MGN12C 13
MGN12H
3
MGN15C 16
MGN15H
4
*zie p. 37, tab 1.29
38
5,5
7,5
8,5
20
27
32
15
20
25
2,5
3,5
3,5
10
18,9
28,9
16
29,9
39,9
15
21,7
34,7
20
32,4
45,4
20
26,7
42,1
25
43,4
58,8
4,5
Ø 0,8
Ø 0,8
GN3S
9
12
15
6,5
8
10
4,2
6
6
6
3,5
4,5
4,5
3,5
3,5
3,5
20
25
40
*
*
*
M2x6
1000
1270
4,8
2,9
2,9
10
1400
2000
7,8
4,9
4,9
15
1900
2600
12
7,5
7,5
16
2600
4100
20
19
19
26
2900
4000
26
14
14
34
3800
6000
39
37
37
54
4700
5700
46
22
22
59
6500
9300
75
59
59
92
M3x8
M3x8
M3x10
Rail
[kg/m]
W
5
Wagen [g]
N
1,5
MZ [Nm]
H1
8
Gewicht
MY [Nm]
H
MGN7C
MGN7H
Statisch moment
MX [Nm]
Afmetingen van de profielrail [mm]
Statisch draaggetal C0 [N]
Afmetingen van de loopwagen [mm]
Dynamisch draaggetal C dyn [N]
Montagematen [mm]
Schroef voor rail
[mm]
Model
0,22
0,38
0,65
1,06
2. MGW-C / MGW-H
MGW7, MGW9, MGW12
MX
MY
MGW15
MZ
C
L1
MGW7C
MGW7H
9
1.9 5.5 25
19
3
10
19
MGW9C
MGW9H
12
2.9 6
21
23
MGW12C
MGW12H
14
28
MGW15C
MGW15H
16
3.4 8
3.4 9
30
40
60
45
Gn
Mxl
H2
21
31.2 30.8 41
ø 0,9
M3 x 3
1.85 14
4,5 12
3,5 24
27.5 39.9 38.5 50.7
ø 1,0
M3 x 3
2.4
6
31.3 46.1 45.6 60.4
ø 1,8
15
28
L
G
7.5 20
38
54.8 5.2 GN3S
35
57
73.8
M3 x 3,6 2.8
M4 x 4,2 3.2
HR
D
h
P
E
-
5.2
6
3.2 3.5 30
*
M3x6
1400
1800
2100
3200
16
23.9
7.3
15.8
7.3
15.8
20
29
0.51
-
7
6
4.5 3.5 30
*
M3x8
2800
4200
40.9
19.3
19.3
40
0.91
3500
6000
55.6
34.7
34.7
57
4000
5700
71.7
28.3
28.3
71
5200
8400
104.7
58.5
58.5
103
6900
9400
203.2
57.8
57.8
143
9100
14100
304.8
125
125
215
WR WB
18
24
42
23
8.5
9.5
8
8
d
4.5 4.5 40
4.5 4.5 40
*
*
M4x8
M4x10
Rail
[kg/m]
B1
Wagen [g]
B
MZ [Nm]
W
N
Gewicht
MY [Nm]
H1
Statisch moment
MX [Nm]
H
Afmetingen van de profielrail [mm]
Statisch draaggetal C0 [N]
Afmetingen van de loopwagen [mm]
Dynamisch draaggetal Cdyn [N]
Montagematen [mm]
Schroef voor rail
[mm]
Model
1.49
2.86
*zie p. 37, tab 1.29
39
Profielrailgeleiding
RG-serie
1.4 Bijzondere eigenschappen van rollenomloopgeleidingen serie RG
In de nieuwe profielrailgeleidingen van de HIWIN RG serie worden ROLLEN i.p.v. kogels
als geleidingselementen toegepast. De RG serie levert een uitermate hoge stijfheid en
extreem hoge draagtallen. De RG serie is met een 45 Graden rollenbanen kontakthoek
geconstrueerd. Door de lineair kontaktvlakken wordt de vervorming door de optredende belasting behoorlijk gereduceerd en zorgt hierdoor voor een zeer hoge stijfheid
en draagtallen in alle 4 belastingsrichtingen. De railgeleiding uit de HIWIN RG serie
zorgt voor hoge prestaties in de hoog-precisie bewerkingen en bereikt een langere
levensduur.
1.4.1 Opbouw van de RG serie
Omkeersysteem
Afdekkap
Loopwagen
Eindafdichting
(dubbele afdichtingen en metaalvuilafstrijker)
Profielrail
Schmiernippel
Rollenomloopbaan
Rollen
Voetafdichting
1.4.2 Artikelnummers van de RG serie
Om te garanderen dat de hoge nauwkeurigheidsklasse H behouden blijft, zijn de profielrailgeleidingen
van de RG serie alleen als NIET UITWISSELBARE modellen te leveren. Artikelnummers van de RG serie
omvatten de afmetingen, het model, de nauwkeurigheidsklasse, de voorspanning, enz.
RG
W
35
C
C
2
R
1640
ZA
P
2
KK
E2
RG-serie
Stofbescherming 2
Uitvoering
W: fl ensloopwagen
H: hoge loopwagen
E2: uitvoering
met olietank
Rails per as 1
Nauwkeurigheidsklasse:
H, P, SP, UP
Grootte
25, 30, 35, 45, 55, 65
Voorspanningsklasse: Z0, ZA, ZB
Lastklasse
C: zware last
H: superzware last
Profielraillengtemm)
Profielrailbevestiging
R: van boven
T: van onderen
Loopwagenbevestiging
A von oben
C: von oben oder unten
Aantal loopwagens
per profielrail
Opmerking:
1)
2)
Het cijfer 2 is ook een hoeveelheidsopgave, d.w.z. een stuk van het hierboven beschreven
artikel bestaat uit een railpaar. Bij individuele profi elrails is geen getal opgegeven.
Bij de stofbescherming staat er geen informatie voor de standaarduitvoeringen (eindafdichting en voetafdichting)
ZZ: eindafdichting, voetafdichting en metaalvuilafstrijker
KK: dubbele eindafdichtingen, voetafdichting en metaalvuilafstrijker
DD: dubbele eindafdichtingen en voetafdichting
40
1.4.3 Modellen
1.4.3.1 Loopwagenuitvoeringen
HIWIN biedt hoge loopwagens en flensloopwagens voor zijn profielgeleidingen aan.
Door de geringe bouwhoogte en het grote montagevlak zijn de flensloopwagens uitermate geschikt voor toepassingen bij belastingen met hoge momenten.
Tabel 1.30: Loopwagenuitvoeringen
Uitvoering
Hoge
uitvoering
Flens
uitvoering
Model
Opbouw
Hoogte (mm)
Raillengte
(mm)
40
100
80
4000
36
100
70
4000
RGH-CA
RGH-HA
RGW-CC
RGW-HC
Typische toepassing
Automatiseringstechniek
Transporttechniek
CNC-bewerkingscentra
Snijmachines met hoog vermogen
CNC-Slijpmachines
Spuitgietmachines
Portaal-freesmachines
Machines en toepassingen met
hoge benodigde stijfheid
Machines en toepassingen met
hoge benodigde draagtallen en
belastingen
Vonkerosie machines
Flens uitvoering
1.4.3.2 Profielrailbevestigingstypes
Naast rails met standaardbevestiging van boven biedt HIWIN ook modellen voor de
bevestiging van onderen aan.
Tabel 1.31: Profielrailbevestigingstypes
Bevestiging van boven
Bevestiging van onderen
41
Profielrailgeleiding
RG-serie
1.4.4 Nauwkeurigheidsklassen
C
H
De HIWIN RG serie is volgens de nauwkeurigheid in de vier klassen hoogprecies (H),
precisieklasse (P), superprecisieklasse (SP) en ultraprecisieklasse (UP) ingedeeld.
De eisen van de te bouwen machine waarin de profielrailgeleiding wordt toegepast,
bepaald de keuze van de nauwkeurigheidsklasse.
N
A
D
Tabel 1.32: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
Nauwkeurigheidsklasse
Hoogtetolerantie H1)
RG - 25, 30, 35
Hoog (H)
± 0.04
Breedtetolerantie N1)
± 0.04
Hoogtevariatie van H2)
Breedtevariatie van N2)
B
0.015
Precisie (P)
0
- 0.04
0
- 0.04
0.007
Superprecisie(SP)
0
- 0.02
0
- 0.02
0.005
Ultraprecisie (UP)
0
- 0.01
0
- 0.01
0.003
0.015
0.007
0.005
0.003
zie tabel 1.35
zie tabel 1.35
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C met oppervlak A
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D met oppervlak B
Eenheid: mm
Tabel 1.33: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
Serie/grootte
RG - 45, 55
Nauwkeurigheidsklasse
Hoogtetolerantie H1)
Hoog
(H)
± 0.05
Breedtetolerantie N1)
± 0.05
Hoogtevariatie van H2)
Breedtevariatie van N2)
Superprecisie(SP)
0.015
Precisie
(P)
0
- 0.05
0
- 0.05
0.007
0
- 0.03
0
- 0.03
0.005
Ultraprecisie
(UP)
0
- 0.02
0
- 0.02
0.003
0.02
0.01
0.007
0.005
Parallelliteit van loopwagenoppervlakC met oppervlak A
zie tabel 1.35
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D met oppervlak B
zie tabel 1.35
Eenheid: mm
Tabel 1.34: Kengetallen voor de nauwkeurigheid
1)
2)
Serie/grootte
RG - 65
Nauwkeurigheidsklasse
Hoogtetolerantie H1)
Hoog
(H)
± 0.07
Breedtetolerantie N1)
± 0.07
Hoogtevariatie van H2)
Breedtevariatie van N2)
Superprecisie(SP)
0.02
Precisie
(P)
0
- 0.07
0
- 0.07
0.01
0
- 0.05
0
- 0.05
0.007
Ultraprecisie
(UP)
0
- 0.03
0
- 0.03
0.005
0.025
0.015
0.01
0.007
Parallelliteit van loopwagenoppervlak C met oppervlak A
zie tabel 1.35
Parallelliteit van loopwagenoppervlak D met oppervlak B
zie tabel 1.35
Tolerantiewaarde die bij een willekeurige loopwagen op een willekeurige rail geldt
Toegestane absolute maatafwijking tussen meerdere loopwagens die op een enkele rail of verdeeld over een railpaar aangebracht zijn.
42
Eenheid: mm
Tabel 1.35: Tolerantie van de parallelliteit tussen loopwagen en profielrail
Raillengte (mm)
10
200
300
500
700
900
1100
1500
1900
2500
3100
3600
Nauwkeurigheidsklasse (μm)
H
7
9
10
12
13
15
16
18
20
22
25
27
28
~ 100
~ 200
~ 300
~ 500
~ 700
~ 900
~ 1100
~ 1500
~ 1900
~ 2500
~ 3100
~ 3600
~ 4000
P
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
18
20
21
SP
2
2
3
3
4
5
6
7
8
10
11
14
15
UP
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
6
7
7
1.4.5 Voorspanning
Elke profielrailgeleiding kan voorgespannen worden. Hiervoor worden overmaatse rollen gebruikt. Normaal gezien heeft een profielrailgeleiding een
lichte negatieve binnenwerkse ruimte tussen de loopbaan en de rollen, deze wordt door de overmaatse rollen opgeheven om de stijfheid en precisie te
verhogen. De profielrailgeleidingen van de RG serie bieden 3 standaard voorspanningen voor verschillende toepassingen en omstandigheden.
Tabel 1.36
Klasse
Z0
ZA
ZB
Opmerking:
Voorspanning
Lichte voorspanning
0.02 C - 0.04 C
Gemiddelde voorspanning 0.07 C - 0.09 C
Sterke voorspanning
0.12 C - 0.14 C
Toepassing bij
Constante lastrichting, trillingen, stoten en/of nauwkeurigheid gering
Hoge nauwkeurigheid vereist
Zeer hoge stijfheid en precisie vereist, trillingen en stoten
1. De "C" in de kolom voorspanning staat voor dynamisch draaggetal
2. Voorspanningsklassen bij verwisselbare geleidingen Z0, ZA. Bij niet-verwisselbare geleidingen: Z0, ZA, ZB.
1.4.6 Stijfheid
De stijfheid hangt van de voorspanning af. De in de Tabel 1.3.4. aangegeven stijfheidswaardes zijn
met een belasting van 10% van het dynamische draagtal bereikt.
Tabel 1.37: Stijfheidswerte RG
Lastklasse
Gemiddelde last
Zware last
Model
RG25C
RG30C
RG35C
RG45C
RG55C
RG65C
RG25H
RG30H
RG35H
RG45H
RG55H
RG65H
Voorspanning
Z0
ZA
ZB
682
809
954
1433
1515
2120
873
1083
1280
1845
2079
2931
717
849
1002
1505
1591
2227
917
1136
1344
1938
2182
3077
740
876
1035
1554
1643
2300
947
1173
1388
2002
2254
3178
Eenheid: [N ⁄ μm]
43
Profielrailgeleiding
RG-serie
1.4.7 Stofbeschermingsuitrusting
1.4.7.1 Klasses voor stofbeschermingsuitrusting
Indien een van de volgende stofbeschermingsuitrustingen benodigt is, bestel deze met
het betreffende kenmerk, welke aan het artikelnummer van de wagen toegevoegd word.
1.4.7.2 Eindafdichting en voetafdichting
Deze uitvoering verhindert een verkorting van de levensduur wanneer Metaalspanen of
stof loopvlakschade in de loopwagen zouden aanbrengen.
Tabelle 1.38: Stofbeschermingsuitrusting
t2
Voetafdichting
Eindafdichting
Eindafdichting
Zonder Klasse: Standaard afdichting (eindafdichting + voetafdichting)
Metaalvuilafstrijker
ZZ (eindafdichting + voetafdichting + metaalvuilafstrijker)
t1
Eindafdichting
Metaalvuilafstri
KK (dubbele eindafdichting + voetafdichting + metaalvuilafstrijker)
44
Eindafdichting
DD (dubbele eindafdichting + voetafdichting)
1.4.7.3 Dubbele eindafdichting
Door de verhoogde afstrijkwerking is de loopwagen beter tegen indringende vuilpartikelen beschermd.
TAbel 1.39: Afmetingen van de eindafdichtingen
Serie/grootte
Artikelnummer
RG 25
RG 30
RG 35
RG-25-ES
RG-30-ES
RG-35-ES
Dikte (t1)
(mm)
2.2
2.4
2.5
Serie/grootte
Artikelnummer
RG 45
RG 55
RG 65
RG-45-ES
RG-55-ES
RG-65-ES
Serie/grootte
Artikelnummer
RG 45
RG 55
RG 65
RG-45-SC
RG-55-SC
RG-65-SC
Dikte (t1)
(mm)
3.6
3.6
4.4
1.4.7.4 Metaalvuilafstrijker
De metaalvuilafstrijker beschermt de afdichtingen tegen hete metalen spanen en
verwijdert grove vuildelen.
Tabel 1.40: Afmetingen van de metaalvuilafstrijkers
Serie/grootte
Artikelnummer
RG 25
RG 30
RG 35
RG-25-SC
RG-30-SC
RG-35-SC
Dikte (t2)
(mm)
1.0
1.5
1.5
Dikte (t2)
(mm)
1.5
1.5
1.5
Ø
1.4.7.5 Afdekkap voor de montageboringen van de profielrails
De afdekkappen dienen om de montageboringen vrij te houden van spanen en vuil.
De afdekkappen worden bij elke profi elrail geleverd.
Tabel 1.41: Afdekkap voor de montageboringen van profi elrails
Rail
RGR 25
RGR 30
RGR 35
RGR 45
RGR 55
RGR 65
Schroef
M6
M8
M8
M12
M14
M16
Artikelnummer
Kunststof
Messing (Optie)
C6
C8
C8
C12
C14
C16
C6-M
C8-M
C8-M
C12-M
C14-M
C16-M
Ø (D) [mm]
Hoogte (H) [mm]
11.3
14.3
14.3
20.3
23.5
26.6
2.5
3.3
3.3
4.6
5.5
5.5
45
Profielrailgeleiding
RG-serie
1.4.7.6 Aandraaimomenten voor bevestigingsschroeven
Het onvoldoende aandraaien van de bevestigingsschroeven vermindert de nauwkeurigheid van de profielrailgeleiding sterk; de volgende aandraaimomenten voor
de betreffende schroefgroottes worden aanbevolen.
Tabelle 1.42
Serie/grootte
Schroefgrootte
Aandraaimoment [Nm]
RG25
RG30
RG35
RG45
RG55
RG65
M6×20
M8×25
M8×25
M12×35
M14x45
M16x50
14
31
31
120
160
200
46
1.4.7.7 Raillengte van profielrails
HIWIN biedt profi elrails in klantspecifi eke lengtes. Om uit te sluiten dat het einde van de
profi elrail instabiel wordt, mag de waarde E de halve afstand tussen de montageboringen
(P) niet overschrijden.
c (= aantal montageboringen)
:
E
:
A
Tabelle 1.43
Eenheid: mm
Serie/grootte
RGR25
RGR30
RGR35
RGR45
RGR55
RGR65
Boringsafstand (P)
Afstand tot einde rail (Es)
Max.lengte bij vrije E1-maat
Max. lengte voor E1=E2=P/2*
30
20
4,000
3960
40
20
4,000
3920
40
20
4,000
3920
52.5
22.5
4,000
3937,5
60
30
4,000
3900
75
35
4,000
3900
*Max. lengte voor rail uit één stuk
Opmerking: 1. De tolerantie voor E bedraagt voor standaardrails 0 tot –1 mm, bij kopstaartverbindingen 0 tot –0,3 mm
2. Zonder opgave van de E1/2-maten wordt rekening houdende met E1/2min het maximaal mogelijke aantal montageboringen bepaald
3. De profi elrails worden tot op de gewenste lengte verkort. Zonder vermelding van de E1/2-afmetingen worden die symmetrisch uitgevoerd.
47
Kogelomloopspindels
48
Kogelomloopspindels bestaan uit een spindel, en een moer,
waarin de kogels geïntegreerd zijn, als ook de kogelterugvoerkanalen. Kogelomloopspindels worden veel toegepast
in industriele machines, waar precisie in beweging vereist
wordt. Kogelomloopspindels dienen voor de omzetting van
een draaibeweging in een langsbeweging en bij gebruik van
een aangedreven moer, omgekeerd. Hierbij onderscheiden
ze zich door een hoge nauwkeurigheid en een hoog rendement. HIWIN biedt een grote keuze aan kogelomloopspindels voor uw specifieke toepassing aan.
HIWIN kogelomloopspindels onderscheiden zich door een
wrijvingsarme en exacte loop, hebben een gering aandrijfmoment nodig en bieden hoge stijfheid en een rustige loop.
HIWIN beschikt over de modernste productiefaciliteiten,
hooggekwalificeerde ingenieurs voor hoge kwalitatieve
productie en montage en gebruikt alleen hoogwaardige
materialen om aan uw wensen tegemoet te komen.
Deze catalogus biedt u uitgebreide technische informatie
en helpt u bij het tot stand komen van de beste keuze van
kogelspindels voor uw toepassing.
49
Kogelomloopspindels
Gerold
2.1 Enkele DIN-moer FSC DIN (DIN 69051 deel 5)
Enkele DIN-moer FSI DIN (DIN 69051 deel 5)
Smeerboring
Smeerboring
Boorbeeld 1
ds ⱕ 32
Boorbeeld 2
ds ⱖ 40
Artikelnummer
ds
P
D g6 D1
D2
D3
Boorbeeld L
L1
L2
L3
S
B
dk
Dyn.
Stat.
axiale
Massa
draaggetal draaggetal speling
[kg/st.]
C [N]
Co [N]
max. [mm]
R16-05T3-FSIDIN
R16-10T3-FSIDIN
R20-05T4-FSIDIN
R20-10K3-FSCDIN
R20-20K2-FSCDIN
R25-05T4-FSIDIN
R25-10T3-FSIDIN
R25-25K2-FSCDIN
R32-05T6-FSIDIN
R32-10T4-FSIDIN
R32-20K3-FSCDIN
R32-32K2-FSCDIN
R40-05T6-FSIDIN
R40-10K4-FSCDIN
R40-20K3-FSCDIN
R40-40K2-FSCDIN
R50-05T6-FSIDIN
R50-10K6-FSCDIN
R50-20K5-FSCDIN
R50-40K3-FSCDIN
16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
32
32
40
38
38
38
50
50
50
50
5
10
5
10
20
5
10
25
5
10
20
32
5
10
20
40
5
10
20
40
28
28
36
36
36
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
75
75
75
75
38
38
47
47
47
51
51
51
65
65
65
65
78
78
78
78
93
93
93
93
5,5
5,5
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
18
18
10
10
10
10
10
12
16
16
12
16
16
12
10
16
16
16
10
20
25
45
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
6
7
7
7
7
8
8
9
9
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
40
40
44
44
44
48
48
48
62
62
62
62
70
70
70
70
85
85
85
85
12,8
12,8
16,9
17,3
17,0
22,3
21,2
22,0
29,1
27,7
28,7
28,7
36,7
32,9
32,9
32.9
46,8
44,9
45,5
45,0
7320
6230
11560
10000
6800
12400
16500
7500
20560
38500
17000
11600
23360
45000
34850
23000
25320
74500
62000
39000
48
48
58
58
58
62
62
62
80
80
80
80
93
93
93
93
110
110
110
110
DIN-moeren voor gerolde kogelomloopspindels
Aansluitmaten conform DIN 69051 deel 5
Moeren met polyamide vuilafstrijkers
Flensmoeren
Geslepen kogelloopbanen
Moerbehuizing zie pagina 57
Gereduceerde axiale speling op aanvraag
50
40
60
52
48
57
52
65
70
66
85
88
88
66
70
88
102
70
90
132
149
12470
11000
24000
23500
15300
32960
32700
19300
64700
65000
48500
31800
80300
123000
90000
58400
104200
250000
208000
123000
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,17
0,25
0,29
0,27
0,30
0,31
0,35
0,37
0,70
0,82
0,88
0,88
1,10
1,10
1,13
1,30
1,44
1,55
2,10
2,50
Gewerveld
2.2 Cilindrische enkele moer met schroefdraad, type SE
Groef voor smeermiddeltoevoer
Artikelnummer
ds
P
D
-0,2
D1
L -0,5
L1
dk
Dyn. draag- Stat.
axiale
Massa
getal
draaggetal speling
[kg/st.]
C [N]
Co [N]
max. [mm]
SE08025-R-2E0*
SE10025-R-2E0*
SE1004-R-2E0*
SE1204-R-1G0**
SE1605-R-3EF
SE2005-R-4EF
SE2505-R-4EF
SE2510-R-3EF
SE3205-R-5EF
SE3210-R-3EF
SE3220-R-2EB
SE4005-R-5EF
SE4010-R-4EF
SE4020-R-2EB
SE5010-R-4EF
SE5020-R-3EB
SE6310-R-6EF
SE6320-R-3EP
7,8
10
10
12
16
20
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
63
63
2,5
2,5
4
4
5
5
5
10
5
10
20
5
10
20
10
20
10
20
17,5
19,5
24
25,5
36
40
45
48
52
56
56
65
65
65
80
80
95
95
M15x1
M17x1
M22x1
M20x1
M30x1,5
M35x1,5
M40x1,5
M45x1,5
M48x1,5
M52x1,5
M52x1,5
M60x1,5
M60x1,5
M60x1,5
M75x1,5
M75x1,5
M85x2,0
M85x2,0
23,5
25
32
34
42
52
60
70
60
80
80
68
88
88
100
114
120
138
7,5
7,5
10
10
12
12
15
15
15
15
15
18
18
18
20
20
20
20
6,1
8,1
7,7
9,5
13,5
17,5
22,5
21
29,5
27,8
27,8
37,5
35,8
35,8
45,8
45,8
58,8
55,4
1200
1780
1980
3000
9600
13900
15600
24100
20700
34100
20300
22500
46800
23800
52800
40000
84700
96000
3360
2630
2820
5700
12700
21800
27900
36200
43900
56100
26800
54600
82600
36400
106800
76200
210800
189000
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,04
0,04
0,04
0,06
0,08
0,1
0,45
0,53
0,82
1
1,13
1,62
1,44
1,63
1,75
1,75
2,96
3,15
4,37
4,4
Groene regels** = gerolde kogelomloopspindels; Zonder vuilafstrijker
Groene regels** = gerolde kogelomloopspindels; Eenzijdige polyamideafstrijker
gereduceerde axiale speling op aanvraag
Moeren met vuilafstrijkers
Geslepen kogelloopbanen
51
Kogelomloopspindels
Gewerveld
2.3 DIN-moer DEB (DIN 69051 deel 5)
Smeerboring
Smeerboring
Boorbeeld 1
ds ⱕ 32
Boorbeeld 2
ds ⱖ 40
Artikelnummer
ds
P
Dg6
D1
D2
D3
L
L1
L2
L3
S
B
dk
Dyn.
draaggetal
C [N]
Stat.
axiale
Massa
draaggetal speling
[kg/st.]
Co [N]
max. [mm]
DEB1605-R-3EF
16
5
28
48
38
5,5
40
10
10
5
M6
40
13,5
9600
12700
0,02
0,17
DEB2005-R-4EF
20
5
36
58
47
6,6
52
10
10
5
M6
44
17,5
13900
21800
0,02
0,29
DEB2505-R-4EF
25
5
40
62
51
6,6
52
10
10
5
M6
48
22,5
15600
27900
0,02
0,31
DEB2510-R-3EF
25
10
40
62
51
6,6
65
10
16
5
M6
48
21
24100
36200
0,02
0,35
DEB3205-R-5EF
32
5
50
80
65
9
60
12
10
6
M6
62
29,5
20700
43900
0,02
0,66
DEB3210-R-4EF
32
10
50
80
65
9
85
14
16
7
M6
62
27,8
40900
63200
0,02
0,82
DEB3220-R-2EB
32
20
50
80
65
9
80
14
16
7
M6
62
27,8
20300
26800
0,02
0,66
DEB4005-R-5EF
40
5
63
93
78
9
69
14
10
7
M8x1
70
37,5
22500
54600
0,02
1,12
DEB4010-R-4EF
40
10
63
93
78
9
88
14
16
7
M8x1
70
35,8
46800
82600
0,02
1,12
DEB4020-R-2EB
40
20
63
93
78
9
88
14
16
7
M8x1
70
35,8
23800
36400
0,03
1,13
DEB5005-R-5EF
50
5
75
110
93
11
69
16
10
8
M8x1
85
47,5
24900
69800
0,02
1,44
DEB5010-R-4EF
50
10
75
110
93
11
98
16
16
8
M8x1
85
45,8
52800
106800
0,02
1,61
DEB5020-R-3EB
50
20
75
110
93
11
114
16
16
8
M8x1
85
45,8
40000
76200
0,03
1,91
DEB6310-R-6EF
63
10
90
125
108
11
120
18
16
9
M8x1
95
58,8
84700
210800
0,04
2,98
DEB6320-R-4EP
63
20
95
135
115
13,5
150
20
25
10
M8x1
100
55,4
105000
250000
0,04
3,83
DEB6320-R-5EP
63
20
95
135
115
13,5
175
20
25
10
M8x1
100
55,4
125000
300000
0,04
4,30
DEBH6320-R-6GP
60
20
125
165
145
13,5
170
25
25
12
M8x1
130
50,2
230000
600000
0,04
9,4
DEB8010-R-6EF
80
10
105
145
125
13,5
120
20
16
10
M8x1
110
75,8
93400
269200
0,04
3,13
DEBH8010-R-7GP
78
10
125
165
145
13,5
120
25
25
12
M8x1
130
72,6
120000
380000
0,04
8,1
DEB8020-R-4EP
80
20
125
165
145
13,5
160
25
25
12
M8x1
130
72,4
135000
322000
0,05
7,95
DEB8020-R-5EP
80
20
125
165
145
13,5
175
25
25
12
M8x1
130
72,4
161500
398000
0,05
9,25
DEBH8020-R-6GP
78
20
135
175
155
13,5
170
25
25
12,5
M8x1
140
68,2
280000
720000
0,05
13
DEBH8020-R-7GP
78
20
135
175
155
13,5
190
25
25
12,5
M8x1
140
68,2
320000
820000
0,05
13,6
52
2.4 Dubbele DIN-moer DDB (DIN 69051 deel 5)
Smeerboring
Smeerboring
Boorbeeld 1
ds ⱕ 32
Boorbeeld 2
ds ⱖ 40
Artikelnummer
ds
P
Dg6
D1
D2
D3
L
L1
L2
L3
S
B
dk
Dyn. draaggetal
C [N]
Stat.
draaggetal
Co [N]
Massa
[kg/st.]
DDB1605-R-3EF
DDB2005-R-4EF
DDB2505-R-4EF
DDB2510-R-3EF
DDB3205-R-5EF
DDB3210-R-4EF
DDB3220-R-2EB
DDB4005-R-5EF
DDB4010-R-4EF
DDB4020-R-2EB
DDB5005-R-5EF
DDB5010-R-4EF
DDB5020-R-3EB
DDB6310-R-6EF
DDB6320-R-4EP
DDB8010-R-6EF
DDB8020-R-4EP
16
20
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
80
80
5
5
5
10
5
10
20
5
10
20
5
10
20
10
20
10
20
28
36
40
40
50
50
50
63
63
63
75
75
75
90
95
105
125
48
58
62
62
80
80
80
93
93
93
110
110
110
125
135
145
165
38
47
51
51
65
65
65
78
78
78
93
93
93
108
115
125
145
5,5
6,6
6,6
6,6
9
9
9
9
9
9
11
11
11
11
13,5
13,5
13,5
80
82
95
115
95
138
138
109
150
150
112
164
196
205
270
205
280
10
10
10
10
12
14
14
14
14
14
16
16
16
18
20
20
25
10
10
10
16
10
16
16
10
16
16
10
16
16
16
25
16
25
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
10
10
12
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
40
44
48
48
62
62
62
70
70
70
85
85
85
95
100
110
130
13,5
17,5
22,5
21
29,5
27,8
27,8
37,5
35,8
35,8
47,5
45,8
45,8
58,8
55,4
75,8
72,4
9600
13900
15600
24100
20700
40900
20300
22500
46800
23800
24900
52800
40000
84700
105000
93400
135000
12700
21800
27900
36200
43900
63200
26800
54600
82600
36400
69800
106800
76200
210800
250000
269200
322000
0,25
0,42
0,52
0,57
0,97
1,01
1,01
1,55
2,13
1,8
2,16
2,5
4,34
4,34
6,95
4,71
13,8
DIN-moeren voor gewervelde kogelomloopspindels
Aansluitmaten conform DIN 69051 deel 5
Moeren met vuilafstrijkers
Dubbele flensmoeren (DDB)
Geslepen kogelloopbanen
Moerbehuizing zie pagina 57
53
Kogelomloopspindels
Gewerveld
2.5 Cilindrische enkele moer ZE
Groef voor smeermiddeltoevoer
Artikelnummer
ds
P
D
g7
L ±0,2 L1
L2
L3
L4
T+0,1 B
P9
dk
Dyn. draag- Stat.
axiale
Massa
getal
draaggetal speling
[kg/st.]
C [N]
Co [N]
max. [mm]
ZE1605-R-3EF
ZE1610-R-3EP
ZE2005-R-4EF
ZE2010-R-3EP
ZE2020-R-4GP
ZE2505-R-4EF
ZE2510-R-3EF
ZE3205-R-5EF
ZE3210-R-4EF
ZE3220-R-2EB
ZE4005-R-5EF
ZE4010-R-4EF
ZE4012-R-3EF
ZE4020-R-2EB
ZE4040-R-2GB
ZE5005-R-5EF
16
16
20
20
20
25
25
32
32
32
40
40
40
40
40
50
5
10
5
10
20
5
10
5
10
20
5
10
12
20
40
5
28
28
36
34
34
40
48
48
56
56
56
62
62
62
72
68
40
60
51
60
60
60
65
60
80
80
68
88
97
88
118
69
12
8
15
20
20,5
20
22
20
27
27
24
31
36
31
46
24
16
20
20
20
20
20
20
20
25
25
20
25
25
25
25
20
9
9,5
10
12
20
12
15
12
15
15
15
15
15
15
29
15
4
5
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
2,4
2,5
2,4
2
3
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
13,5
12,6
17,5
17,5
17,1
22,5
21
29,5
27,8
27,8
37,5
35,8
35,8
35,8
35,8
47,5
9600
6230
13900
8100
14400
15600
24100
20700
40900
20300
22500
46800
36500
23800
23800
24900
12700
11000
21800
12600
24800
27900
36200
43900
63200
26800
54600
82600
61800
36400
42900
69800
0,02
0,04
0,02
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,07
0,02
0,1
0,15
0,23
0,24
0,24
0,29
0,5
0,38
0,74
0,7
0,44
0,85
0,86
0,88
1,8
0,72
ZE5010-R-4EF
50
10
72
100
37
25
17
6
2,4
4
45,8
52800
106800
0,02
1,04
ZE5020-R-3EB
50
20
72
114
44
25
17
6
2,4
4
45,8
40000
76200
0,03
1,1
ZE6310-R-6EF
63
10
85
120
44
32
17
6
3,5
6
58,8
84700
210800
0,04
1,73
ZEN6320-R-4EP
63
20
95
135
52
32
17
6
3,5
6
55,4
105000
250000
0,04
3,8
ZE8010-R-6EF
80
10
105
120
44
32
17
8
3,5
6
75,8
93400
269200
0,04
2,8
ZE8020-R-4EP
80
20
125
150
52
45
17
8
3,5
6
72,4
135000
322000
0,05
7,8
ZEH8020-R-6EP
78
20
130
182
68,5
45
19
8
4
8
68,2
200000
510000
0,05
11
Groene regels = gerolde kogelomloopspindels
54
2.6 Cilindrische dubbele moer ZD
Groef voor smeermiddeltoevoer
Artikelnummer
ds
P
D g7
L
L1
L2
L4
T +0,1 B P9
dk
Dyn. draaggetal Stat.
C [N]
draaggetal
Co [N]
Massa
[kg/st.]
ZD1605-R-3EF
ZD2005-R-4EF
ZD2505-R-4EF
ZD2510-R-3EF
ZD3205-R-5EF
ZD3210-R-3EF
ZD3220-R-2EB
ZD4005-R-5EF
ZD4010-R-4EF
ZD4020-R-2EB
ZD5005-R-5EF
ZD5010-R-4EF
ZD5020-R-3EB
ZD6310-R-6EF
ZDN6320-R-4EP
ZD8010-R-6EF
ZD8020-R-4EP
16
20
25
25
32
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
80
80
5
5
5
10
5
10
20
5
10
20
5
10
20
10
20
10
20
28
36
40
48
48
56
56
56
62
62
68
72
72
85
95
105
125
72
86
100
115
100
136
142
108
142
146
108
168
190
208
260
208
285
14
15
20
20
20
25
28
20
28
30
20
35
47
44
65
44
55
16
20
20
20
20
25
25
20
25
25
20
25
25
32
32
32
32
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
8
6
6
6
6
8
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,5
3,5
3,5
4,1
13,5
17,5
22,5
21
29,5
27,8
27,8
37,5
35,8
35,8
47,5
45,8
45,8
58,8
55,4
75,8
72,4
9600
13900
15600
24100
20700
32000
20300
22500
46800
23800
24900
52800
40000
84700
105000
93400
135000
0,2
0,39
0,48
0,8
0,63
1,3
1,3
0,78
1,34
1,51
1,4
1,72
1,95
2,81
7,3
5,5
14,9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
8
12700
21800
27900
36200
43900
47500
26800
54600
82600
36400
69800
106800
76200
210800
250000
269200
322000
Voorgespannen dubbele moeren voor gewervelde kogelomloopspindels
Moeren met vuilafstrijkers
Geslepen kogelloopbanen
55
Kogelomloopspindels
2.7 Spindeluiteinden en lagerconfiguratie
Montagetypen
Voor de stijfheid, het kritieke toerental en de kniklast is het inbouwtype en de lagering
van de kogelomloopspindels doorslaggevend. Hiermee moet bij de keuze van het
montagetype ernstig rekening gehouden worden.
Standaard spindeluiteinden
Type S1
Type S4
Schuin kogellager afkorting 72.. of 73..
Los of tandem
Groefkogellager 60.. or 62..
Axiaal naaldgroefkogellager
NAXK of Axiaal naaldcilinderrollager NAXR lagerzittingen gehard
(gelieve te vermelden)
Type S5
Type S2
Groefkogellager 62..
Lager ZKLF.., ZKLN..
Type S3
Type S7
Lager ZKLF.., ZKLN..
Benaming van een spindeluiteinde type S3 met
de asdiameter D1=10:
S3-10
De bewerking van de spindeluiteinden voeren wij natuurlijk ook volgens uw tekeningen en individuele wensen uit.
Spindeluit- KGT nom. Ø
einde type
S_-06
S_-10
S_-12
S_-17
S_-20
S_-25
S_-30
S_-40
S_-50
S_-60
56
12
16
20
25
(25),32
(32),40
40
50
63
80
D1 D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
L7
L11 L12 L13 L14 L15 DE
LE
LA
LP
LZ
Bxd
6
10
12
17
20
25
30
40
50
60
5 j6
8 j6
10 j6
14 j6
14 j6
20 j6
25 j6
32 k6
40 k6
50 k6
31
39
43
60
62
83
95
119
142
155
37
50
58
73
76
96
108
135
155
177
30
35
43
46
46
48
55
55
67
120
128
180
195
230
270
355
450
550
8
12
13
15
17
19
20
22
25
28
62
73
100
117
144
170
202
245
310
53
63
88
103
129
154
184
225
288
0,8
1,1
1,1
1,1
1,3
1,3
1,6
1,85
2,15
2,15
26
32
35
50
50
71
82
104
124
135
14
16
20
20
36
45
56
70
70
16
20
23
30
30
50
60
80
100
110
2x1,2
3x1,8
5x3
5x3
6x3,5
8x4
10x5
12x5
14x5,
M6x0,5
M10x0,75
M12x1
M17x1
M20x1
M25x1,5
M30x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M60x2
12
12
20
20
20
22
24
24
25
55
59
78
80
104
120
150
178
202
97
104
152
165
196
232
309
396
484
6
9
10
12
14
15
16
18
20
22
5,7 h10
9,6 h10
11,5 h11
16,2 h11
19 h12
23,9 h12
28,6 h12
37,5 h12
47 h12
57 h12
2.8 Toebehoren
2.8.1 Behuizing voor flensmoeren (DIN 69051 deel 5)
Moerbehuizing voor flensmoeren volgens DIN 69051 deel 5
De moerbehuizing is voor de montage van flensmoeren volgens DIN op pagina 50 en
pagina 52 geschikt. De ashoogte van de behuizing is op het vaste lager (pagina 58) en
het losse lager (pagina 60) afgestemd. De behuizing is van boven (S1) en van onderen
(S2) aanschroefbaar. De behuizing kan met twee spanstiften of paspennen gefixeerd
worden. Voor de bevestiging zijn bouten met een minimale kwaliteit 8.8 benodigd.
Spindel
Artikelnummer
L
L1
L2
L3
H
H1 H2
JS7
H3
H4
H5
D
H8
D1
LP
B
B1
S1
H12
S2
S3
Boorbeeld G
T
16 x 05
20 x 05
25 x 05
25 x 10
32 x 05
32 x 10
32 x 20
40 x 05
40 x 10
40 x 20
50 x 05
50 x 10
50 x 20
GFD-16
GFD-20
GFD-25
GFD-25
GFD-32
GFD-32
GFD-32
GFD-40
GFD-40
GFD-40
GFD-50
GFD-50
GFD-50
86
94
108
108
112
112
112
126
126
126
146
146
146
52
52
65
65
65
65
65
82
82
82
82
82
82
52
60
66
66
72
72
72
84
84
84
104
104
104
68
77
88
88
92
92
92
105
105
105
125
125
125
58
64
72
72
82
82
82
97
97
97
115
115
115
32
34
39
39
42
42
42
50
50
50
60
60
60
7
7
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
15
17
19
19
19
19
19
23
23
23
30
30
30
15
15
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
28
36
40
40
50
50
50
63
63
63
75
75
75
38
47
51
51
65
65
65
78
78
78
93
93
93
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
37
42
46
46
49
49
49
53
53
53
59
59
59
23
25
29
29
29
29
29
32
32
32
34
34
34
8,4
8,4
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
7,7
7,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
12
15
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
2
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
M5
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
57
Kogelomloopspindels
Toebehoren
2.8.2 Spindellagers vastlager
Staande lagereenheid als vastlager
Het staand lager bestaat uit:
Staande lagerbehuizing van staal
Axiaal spindellager ZKLF... met bevestigingsschroeven 10.9
Borgmoer
Spindel Artikel-nr.
12 x 4
16 x 5
20 x 5
25 x 5
25 x 10
32 x 5
32 x 10
32 x 20
40 x 5
40 x 10
40 x 20
50 x 5
50 x 10
50 x 20
58
SFA - 06
SFA - 10
SFA - 12
SFA - 17
SFA - 17
SFA - 20
SFA - 20
SFA - 20
SFA - 30
SFA - 30
SFA - 30
SFA - 40
SFA - 40
SFA - 40
De ashoogte van het vaste lager is op het losse lager (pagina 60) en de moerbehuizing
(pagina 57) afgestemd. Het staande lager is van boven (S1) en van onderen (S2) aanschroefbaar. De aanslagkanten aan beide zijden vergemakkelijken het afstellen van de
eenheid. Het vaste lagerhuis kan met twee spanstiften of paspennen gefixeerd worden.
De geschikte bewerking van de einden voor het vaste lager is het type S2-xx pagina 56.
L
L1
L2
L3
H
H1
JS7
H2
H3
H4
H5
d
D
D1
b
62
86
94
108
108
112
112
112
126
126
126
146
146
146
34
52
52
65
65
65
65
65
82
82
82
82
82
82
38
52
60
66
66
73
73
73
84
84
84
104
104
104
50
68
77
88
88
92
92
92
105
105
105
125
125
125
41
58
64
72
72
78
78
78
92
92
92
112
112
112
22
32
34
39
39
42
42
42
50
50
50
60
60
60
13
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
5
7
7
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
11
15
17
19
19
20
20
20
23
23
23
30
30
30
9
15
15
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
6
10
12
17
17
20
20
20
30
30
30
40
40
40
30
50
55
62
62
68
68
68
80
80
80
100
100
100
19
32
32
36
36
42
42
42
52
52
52
66
66
66
12
20
25
25
25
28
28
28
28
28
28
34
34
34
Spindeluiteinde S2-d
Spindel
Artikel-nr.
B
B1
B2
S1
H12
S2
S3
Axiaal spindellager
Sluimoer SC
Locknut DIN 912 10.9
12 x 4
16 x 5
20 x 5
25 x 5
25 x 10
32 x 5
32 x 10
32 x 20
40 x 5
40 x 10
40 x 20
50 x 5
50 x 10
50 x 20
SFA - 06
SFA - 10
SFA - 12
SFA - 17
SFA - 17
SFA - 20
SFA - 20
SFA - 20
SFA - 30
SFA - 30
SFA - 30
SFA - 40
SFA - 40
SFA - 40
32
37
42
46
46
49
49
49
53
53
53
59
59
59
16
23
25
29
29
29
29
29
32
32
32
34
34
34
10
8,5
8,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
5,3
8,4
8,4
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
M6
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
3,7
7,7
7,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
ZKLFA0630.2Z
ZKLFA1050.2RS
ZKLF1255.2RSPE
ZKLF1762.2RSPE
ZKLF1762.2RSPE
ZKLF2068.2RSPE
ZKLF2068.2RSPE
ZKLF2068.2RSPE
ZKLF3080.2RSPE
ZKLF3080.2RSPE
ZKLF3080.2RSPE
ZKLF40100.2RSPE
ZKLF40100.2RSPE
ZKLF40100.2RSPE
HIR 06
HIR 10
HIR 12
HIR 17
HIR 17
HIR20x1
HIR20x1
HIR20x1
HIR 30
HIR 30
HIR 30
HIR 40
HIR 40
HIR 40
4 x M3 x 12
4 x M5 x 20
3 x M6 x 35
3 x M6 x 35
3 x M6 x 35
4 x M6 x 40
4 x M6 x 40
4 x M6 x 40
6 x M6 x 40
6 x M6 x 40
6 x M6 x 40
4 x M8 x 50
4 x M8 x 50
4 x M8 x 5
59
Kogelomloopspindels
Toebehoren
2.8.3 Spindellagers loslager
Staande lagereenheid als loslager met groefkogellager DIN 625
Het losse lager bestaat uit:
Staande lagerbehuizing van staal
Groefkogellager DIN 625, 62...2RS
Borgring DIN 471
De ashoogte van het losse lager is op het vaste lager (pagina 58) en de moerbehuizing (pagina 57) afgestemd. Het staande lager is van boven (S1) en van onderen (S2)
aanschroefbaar. De aanslagkant vergemakkelijkt het afstellen van de eenheid.
De geschikte bewerking van de spindeluiteinde van het loslager is het type S5-xx
pagina 56.
60
Spindel
Artikel-nr.
L
L1
L2
L3
H
H1
JS7
H2
H3
H4
H5
b
12 x 4
16 x 5
20 x 5
25 x 5
25 x 10
32 x 5
32 x 10
32 x 20
40 x 5
40 x 10
40 x 20
50 x 5
50 x 10
50 x 20
SLA - 06
SLA - 10
SLA - 12
SLA - 17
SLA - 17
SLA - 20
SLA - 20
SLA - 20
SLA - 30
SLA - 30
SLA - 30
SLA - 40
SLA - 40
SLA - 40
62
86
94
108
108
112
112
112
126
126
126
146
146
146
34
52
52
65
65
65
65
65
82
82
82
82
82
82
38
52
60
66
66
72
72
72
84
84
84
104
104
104
50
68
77
88
88
92
92
92
105
105
105
125
125
125
41
58
64
72
72
78
78
78
92
92
92
112
112
112
22
32
34
39
39
42
42
42
50
50
50
60
60
60
13
22
22
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
32
5
7
7
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
11
15
17
19
19
20
20
20
23
23
23
30
30
30
9
15
15
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
6
9
10
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
18
Spindeluiteinde S5-d
Spindel
Artikel-nr.
B
B1
S1
H12
S2
d
D
J6
Borgring
DIN 471
Groefkogellager
DIN 623
12 x 4
16 x 5
20 x 5
25 x 5
25 x 10
32 x 5
32 x 10
32 x 20
40 x 5
40 x 10
40 x 20
50 x 5
50 x 10
50 x 20
SLA - 06
SLA - 10
SLA - 12
SLA - 17
SLA - 17
SLA - 20
SLA - 20
SLA - 20
SLA - 30
SLA - 30
SLA - 30
SLA - 40
SLA - 40
SLA - 40
15
24
26
28
28
34
34
34
38
38
38
44
44
44
4,5
7,5
8
8
8
10
10
10
11
11
11
13
13
13
5,3
8,4
8,4
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
M6
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
6
10
12
17
17
20
20
20
30
30
30
40
40
40
19
30
32
40
40
47
47
47
62
62
62
80
80
80
6 x 0,7
10 x 1
12 x 1
17 x 1
17 x 1
20 x 1,2
20 x 1,2
20 x 1,2
30 x 1,5
30 x 1,5
30 x 1,5
40 x 1,75
40 x 1,75
40 x 1,75
626.2RS
6200.2RS
6201.2RS
6203.2RS
6203.2RS
6204.2RS
6204.2RS
6204.2RS
6206.2RS
6206.2RS
6206.2RS
6208.2RS
6208.2RS
6208.2R
61
Positioneersystemen
62
Lineairmodules met kogelomloopspindels (KK-modules)
De HIWIN lineairmodules (KK-modules) zijn compacte positioneersystemen. De voeding wordt door een kogelomloopspindel opgewekt, die in een lagerhuis aandrijfzijde "motorklaar" gelagerd is. De lineaire beweging wordt gemaakt
door een kogelomloopspindel, die in een loopwagen geïntergreerd is. De kogelomloopspindel is in de constructie
gelagerd. Verschillende grootten en uitvoeringen maken
de lineairmodules geschikt voor zeer uiteenlopende
toepassingen.
63
Positioneersystemen
Lineairmodules
3.1 Productoverzicht
Modules voor positioneer toepassingen – lineaire KK-modules met kogelomloopspindels van HIWIN zijn universeel inzetbaar en als inbouwklare modules
voor vele positioneer toepassingen geschikt
Veelzijdig en robuust – naargelang de omgevingsomstandigheden kunnen
KK-modules met vouwbalg- of plaatafdekking uitgerust worden
Railprofiel en loopwagen van staal met oppervlaktecorrosiebescherming
Slank en licht – door hun compacte en slanke bouwwijze en het geringe
gewicht zijn KK-modules ook in toepassingen met weinig plaats gemakkelijk
te integreren
3.1.1 Exploded View lineairmodules
Vastlager
Borgmoer
Kogelomloopspindel
Loopwagen met geïntegreerde
kogelomloopmoer
Afdichting
Lagerhuis
aandrijfzijde
Omkeersysteem
Loslager
Lagerdeksel
Railprofiel (staal)
Eindafdichting
Smeernippel
Lagerplaat
64
3.2 Bestelcode voor-Lineairmodules
KK
2
60
10
P
0300
A
2
M1
B
S1
C
KK-Modul
afscherming
0 = zonder afscherming
B = vouwbalgafscherming
C = aluminium afdekplaat
uitvoering
0 = alleen KK-module
2 = met motor en regelaar
rem
0 = zonder rem
B = met rem
uitvoering:
40, 50, 60, 86, 100
Motortype / flenstype
Fx = zonder motor
M1 = stappenmotor
M2 = servomotor
Spoed [mm]
KK 40: 1
KK 50: 2
KK 60: 5, 10
KK 86: 10, 20
KK 100: 20
Nauwkeurigheidsklasse:
P = Precisie
C = normaal
Aantal loopwagens:
1
2
Profielriallengte [mm]
KK40: 100,150, 200
KK50: 150, 200, 250, 300
KK60: 150, 200, 300, 400, 500, 600
KK86: 340, 440, 540, 640, 740, 940
KK100: 980, 1080, 1180, 1280, 1380
Loopwagentype
A = normaal
S = kort
Positioneersystemen
Lineairmodules
3.3 KK-lineairmodules – technische gegevens
3.3.1 Maximale snelheden van de KK-lineairmodules
Modell
Spoed kogelomloopspindel
[mm]
Raillengte
[mm]
Snelheid [mm/s]
Precisie
Normaal
KK40
01
01
01
02
02
02
02
05
05
05
05
05
05
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
150
200
150
200
250
300
150
200
300
400
500
600
150
200
300
400
500
600
340
440
540
640
740
940
340
440
540
640
740
940
980
1080
1180
1280
1380
190
190
190
270
270
270
270
550
550
550
550
550
340
1100
1100
1100
1100
1100
670
740
740
740
740
740
—
1480
1480
1480
1480
1480
—
1120
980
750
490
425
—
—
—
—
—
—
—
390
390
390
390
390
340
790
790
790
790
790
670
520
520
520
520
520
430
1050
1050
1050
1050
1050
870
—
—
—
—
—
KK50
KK60
KK60
KK86
KK86
KK100
66
3.3.2 Maximaal toelaatbare belastingen.
Richtingen van de op de KK module werkende statische momenten.
Maximaal toelaatbare belastingen en statische momenten op de KK-lineairmodule
KK4001
KK5002
KK6005
KK6010
KK8610
KK8620
KK10020
P*
P*
P*
C**
P*
C**
P*
C**
P*
C**
P*
C**
Spindeldiameter [mm]
8
8
12
12
12
12
15
15
15
15
20
20
Spoed [mm]
1
2
5
5
10
10
10
10
20
20
20
20
Dynamische belasting [N]
735
2136
3744
3377
2410
2107
7144
6429
4645
4175
7046
4782
Statische belasting [N]
1538
3489
6243
5625
3743
3234
12642
11387
7655
6889
12544
9163
Kogelomloopspindel
Profielrailgeleiding
Dynamische
belasting [N]
standaard loopwagen A
3920
8007
13230
13230
13230
13230
31458
31458
31458
31458
39200
39200
Korte loopwagen S
–
–
7173
7173
7173
7173
–
–
–
–
–
–
Statische
belasting [N]
standaard loopwagen A
6468
12916
21462
21462
21462
21462
50764
50764
50764
50764
63406
63406
Korte loopwagen S
–
–
11574
11574
11574
11574
–
–
–
–
–
–
Toelaatbaar
statisch
moment Mx
Moment [N-m]
standaard loopwagen A1
33
116
152
152
152
152
622
622
622
622
960
960
standaard loopwagen A2
182
278
348
348
348
348
3050
3050
3050
3050
4763
4763
Korte loopwagen S1
–
–
72
72
72
72
–
–
–
–
–
–
Korte loopwagen S2
–
–
205
205
205
205
–
–
–
–
–
–
Toelaatbaar
statisch
moment My
Moment [N-m]
standaard loopwagen A1
33
116
152
152
152
152
622
622
622
622
960
960
Korte loopwagen S2
–
–
205
205
Toelaatbaar
statisch
moment Mo
Moment [N-m]
standaard loopwagen A1
81
222
419
419
standaard loopwagen A2
162
444
838
838
Korte loopwagen S1
-
-
241
Korte loopwagen S2
-
-
482
*
**
standaard loopwagen A2
182
278
348
348
348
348
3050
3050
3050
3050
4763
4763
Korte loopwagen S1
–
–
72
72
72
72
–
–
–
–
–
–
205
205
–
–
–
–
–
–
419
419
1507
1507
1507
1507
2205
2205
838
838
3014
3014
3014
3014
4410
4410
241
241
241
-
-
-
-
-
-
482
482
482
-
-
P = Nauwkeurigheidklasse KK-module: precisie
C = Nauwkeurigheidklasse KK-module: normaal
67
Positioneersystemen
Lineairmodules
3.3.3 Nauwkeurigheden
Nauwkeurigheden van de KK-lineairmodules
Uitvoering
KK40
KK50
KK60
KK86
KK100
*
**
Profielraillengte
[mm]
100
150
200
150
200
250
300
150
200
300
400
500
600
340
440
540
640
740
940
980
1080
1180
1280
1380
Herhalingsnauwkeurigheid
[mm]
Nauwkeurigheid [mm]
Baanafwijking [mm]
Losbreekmoment onbelast
[Nmm]
P*
C**
P*
C**
P*
C**
P*
C**
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,003
±0,005
±0,005
±0,005
±0,005
±0,005
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
±0,01
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,025
0,025
0,025
0,025
0,030
0,040
0,035
0,035
0,040
0,045
0,050
-
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,015
0,015
0,015
0,020
0,030
0,025
0,025
0,030
0,030
0,040
-
12
12
12
40
40
40
40
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
170
250
170
170
200
230
250
70
70
70
70
70
70
100
100
100
100
100
100
120
120
120
150
150
P = Nauwkeurigheidklasse KK-module: precisie
C = Nauwkeurigheidklasse KK-module: normaal
Referentievlak t.b.v. montage.
Het referentievlak bevindt zich, vanaf de motorflenszijde bekeken, aan de linkerzijde van de KK -lineairmodule.
68
3.3.4 Maatblad KK40-lineairmodules, standaard loopwagen
KK40-lineairmodule zonder afscherming
Afmetingen en gewicht van de KK40-lineairmodule zonder afscherming
Totale lengte L1 [mm]
Max. verplaatsing [mm]
G [mm]
n
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
Loopwagen A1
Loopwagen A2
Lengte van de geleidingsrail
100
150
200
159
36
–
20
2
0,48
–
209
86
34
15
3
0,6
0,67
259
136
84
40
3
0,72
0,79
69
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK40-lineairmodule met aluminium afdekplaat, standaard loopwagen
Afmetingen en gewichten van de KK40-lineairmodule met aluminium afdekplaat
Lengte van de geleidingsrail
Totale lengte L1 [mm]
Max. verplaatsing [mm]
G [mm]
n
Gewicht [kg]
70
Loopwagen A1
Loopwagen A2
Loopwagen A1
Loopwagen A2
100
150
200
159
209
259
36
–
20
2
0,55
–
86
34
15
3
0,68
0,76
136
84
40
3
0,82
0,89
KK40-lineairmodule motoradapterflens F0
KK40-lineairmodule motoradapterflens F1
KK40-lineairmodule motoradapterflens F2
KK40-lineairmodule motoradapterflens F3
71
Positioneersystemen
Lineairmodules
3.3.5 Maatblad KK lineairmodules KK50
KK50-lineairmodule zonder afscherming, standaard loopwagen
Afmetingen en gewicht van de KK50-lineairmodule zonder afscherming
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
150
200
250
300
220
270
320
370
70
120
170
220
35
20
45
30
80
160
160
240
2
3
3
4
72
55
105
155
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
1
1,2
1,4
1,6
1,4
1,6
1,8
KK50-lineairmodule met aluminium afdekplaat, standaard loopwagen
Afmetingen en gewicht van de KK50-lineairmodule met aluminium afdekplaat
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
150
200
250
300
220
270
320
370
70
120
170
220
35
20
45
30
80
160
160
240
2
3
3
4
55
105
155
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
1,1
1,3
1,6
1,8
1,5
1,8
2,0
73
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK50-lineairmodule motoradapterflens F0
KK50-lineairmodule motoradapterflens F1
KK50-lineairmodule motoradapterflens F2
KK50-lineairmodule motoradapterflens F3
KK50-lineairmodule motoradapterflens F4
KK50-lineairmodule motoradapterflens F5
KK50-lineairmodule motoradapterflens F6
74
KK50-lineairmodule motoradapterflens F7
3.3.6 Maatblad KK lineairmodules KK60
KK60-lineairmodule zonder afscherming, standaard loopwagen
Afmetingen en gewicht van de KK60-lineairmodule zonder afscherming
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
150
200
300
400
500
600
220
270
370
470
570
670
60
110
210
310
410
510
25
50
50
50
50
50
100
100
200
100
200
100
2
2
3
4
5
6
135
235
335
435
m
2
2
2
4
3
6
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
1,5
1,8
2,4
3
3,6
4,2
2,7
3,3
3,9
4,6
75
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK60-lineairmodule zonder afscherming, korte loopwagen
Afmetingen en gewicht van de KK60-lineairmodule zonder afscherming, korte loopwagen
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
150
200
300
400
500
600
220
270
370
470
570
670
85
135
235
335
435
535
25
50
50
50
50
50
100
100
200
100
200
100
2
2
3
4
5
6
76
34
84
184
284
384
484
m
2
2
2
4
3
6
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
1,4
1,7
2,3
2,9
3,5
4,1
1,6
1,9
2,5
3,1
3,7
4,3
KK60-lineairmodule met aluminium afdekplaat, standaard loopwagen
Afmeting en gewicht van de KK60-lineairmodule met aluminium afdekplaat, standaard loopwagen
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
150
200
300
400
500
600
220
270
370
470
570
670
60
110
210
310
410
510
25
50
50
50
50
50
100
100
200
100
200
100
2
2
3
4
5
6
135
235
335
435
m
2
2
2
4
3
6
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
1,7
2,1
2,7
3,3
3,9
4,6
3,0
3,6
4,2
5,0
77
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK60-lineairmodule met aluminium afdekplaat, korte loopwagen
Afmeting en gewicht van de KK60-lineairmodule met aluminium afdekplaat, korte loopwagen
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
150
200
300
400
500
600
220
270
370
470
570
670
85
135
235
335
435
535
25
50
50
50
50
50
100
100
200
100
200
100
2
2
3
4
5
6
78
34
84
184
284
384
484
m
2
2
2
4
3
6
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
1,6
1,9
2,5
3,1
3,7
4,4
1,8
2,1
2,7
3,3
3,9
4,6
KK60-lineairmodule met vouwbalgafscherming
52
53
4 x M6 - 18 tief
66
52
41
Afmetingen en gewicht van de KK60-lineairmodule met vouwbalgafscherming
Lengte geleidingsrail
[mm]
Gewicht
[kg]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1
150
200
300
400
500
600
1,7
2,1
2,7
3,3
3,9
4,6
45
77
151
230
300
376
KK60-lineairmodule motoradapterflens F0
KK60-lineairmodule motoradapterflens F1
KK60-lineairmodule motoradapterflens F2
KK60-lineairmodule motoradapterflens F3
79
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK60-lineairmodule motoradapterflens F4
KK60-lineairmodule motoradapterflens F5
KK60-lineairmodule motoradapterflens F6
KK60-lineairmodule motoradapterflens F7
KK60-lineairmodule motoradapterflens F8
KK60-lineairmodule motoradapterflens F9
KK60-lineairmodule motoradapterflens F10
KK60-lineairmodule motoradapterflens F11
80
3.3.7 Maatblad KK lineairmodules KK86, standaard loopwagen
KK86-lineairmodule zonder afscherming
G
Afmetingen en gewicht van de KK86-lineairmodules zonder afscherming
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
n
340
440
540
640
740
940
440
540
640
740
840
1040
210
310
410
510
610
810
70
20
70
30
70
70
3
4
5
6
7
9
100
200
300
400
500
700
m
2
3
3
4
4
5
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
5,7
6,9
8,0
9,2
10,4
11,6
6,5
7,7
8,8
10,0
11,2
12,4
81
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK86-lineairmodule met aluminium afdekplaat, standaard loopwagen
Afmetingen en gewicht van de KK86-lineairmodules met aluminium afdekplaat
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
n
340
440
540
640
740
940
440
540
640
740
840
1040
210
310
410
510
610
810
70
20
70
30
70
70
3
4
5
6
7
9
82
100
200
300
400
500
700
m
2
3
3
4
4
5
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
6,5
7,8
9,0
10,3
11,6
13,0
7,3
8,6
9,8
11,3
12,4
13,8
KK86-lineairmodule met vouwbalgscherming
76
76
4 x M8 - 28 tief
70
90
60
Afmetingen en gewicht van de KK86-lineairmodules met vouwbalgscherming
Lengte geleidingsrail
[mm]
Gewicht
[kg]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1
340
440
540
640
740
940
6,3
7,6
8,8
10
11,3
12,7
174
248
327
410
491
654
KK86-lineairmodule motoradapterflens F0
KK86-lineairmodule motoradapterflens F1
KK86-lineairmodule motoradapterflens F2
KK86-lineairmodule motoradapterflens F3
83
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK86-lineairmodule motoradapterflens F4
KK86-lineairmodule motoradapterflens F5
KK86-lineairmodule motoradapterflens F6
KK86-lineairmodule motoradapterflens F7
KK86-lineairmodule motoradapterflens F8
KK86-lineairmodule motoradapterflens F9
KK86-lineairmodule motoradapterflens F10
84
3.3.8 Maatblad KK lineairmodules KK100, standaard loopwagen
KK100-lineairmodule zonder afscherming
Afmetingen en gewicht van de KK100-lineairmodules zonder afscherming
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
980
1080
1180
1280
1380
1089
1189
1289
1389
1489
828
928
1028
1128
1228
40
15
65
40
15
90
40
90
40
90
7
8
8
9
10
700
800
900
1000
1100
m
5
6
6
7
7
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
18,6
20,3
22,0
23,6
25,3
20,3
22,0
23,7
25,3
27,0
85
Positioneersystemen
Lineairmodules
KK100-lineairmodule met aluminium afdekplaat, standaard loopwagen
Afmetingen en gewicht van de KK100-lineairmodules met aluminium afdekplaat
Lengte geleidingsrail
[mm]
Totale lengte L1
[mm]
Maximale verplaatsing [mm]
Loopwagen A1 Loopwagen A2
G
[mm]
K
[mm]
n
980
1080
1180
1280
1380
1089
1189
1289
1389
1489
828
928
1028
1128
1228
40
15
65
40
15
90
40
90
40
90
7
8
8
9
10
86
700
800
900
1000
1100
m
5
6
6
7
7
Gewicht [kg]
Loopwagen A1
Loopwagen A2
20,4
22,2
24,0
25,7
27,5
22,1
23,9
25,7
27,4
29,2
KK100-lineairmodule motoradapterflens F0
KK100-lineairmodule motoradapterflens F1
KK100-lineairmodule motoradapterflens F2
KK100-lineairmodule motoradapterflens F3
KK100-lineairmodule motoradapterflens F4
KK100-lineairmodule motoradapterflens F5
KK100-lineairmodule motoradapterflens F6
KK100-lineairmodule motoradapterflens F7
87
Positioneersystemen
Lineairmodules
3.4 KK-lineairmodules toebehoren
3.4.1 Artikeloverzicht motoradapterflens voor KK-lineairmodule
Model
Motoradapterflens
Artikelnummer set
(bestaande uit motoradapterflens en
bevestigingsschroeven)
KK40
KK-40-F1
KK-40-F2
KK-40-F3
KK-50-F1
KK-50-F2
KK-50-F3
KK-50-F4
KK-50-F5
KK-50-F6
KK-50-F7
KK-60-F1
KK-60-F2
KK-60-F3
KK-60-F4
KK-60-F5
KK-60-F6
KK-60-F7
KK-60-F8
KK-60-F9
KK-60-F10
KK-60-F11
KK-86-F1
KK-86-F2
KK-86-F3
KK-86-F4
KK-86-F5
KK-86-F6
KK-86-F7
KK-86-F8
KK-86-F9
KK-86-F10
KK-100-F1
KK-100-F2
KK-100-F3
KK-100-F4
KK-100-F5
KK-100-F6
KK-100-F7
8-11-0205
8-11-0206
8-11-0207
8-11-0209
8-11-0210
8-11-0211
8-11-0120
8-11-0212
8-11-0213
8-11-0214
8-11-0215
8-11-0216
8-11-0217
8-11-0218
8-11-0219
8-11-0129
8-11-0220
8-11-0221
8-11-0222
8-11-0223
8-11-0224
8-11-0225
8-11-0226
8-11-0227
8-11-0228
8-11-0229
8-11-0230
8-11-0132
8-11-0068
8-11-0231
8-11-0232
8-11-0233
8-11-0234
8-11-0235
8-11-0236
8-11-0132
8-11-0237
8-11-0068
KK50
KK60
KK86
KK100
88
3.4.2 Artikeloverzicht sensorrails voor KK-lineairmodules
KK-grootte
Artikelnummer sensorrail
(bestaande uit sensorrail, schakelnok en bevestigingsmateriaal)
KKx4001P100A1
KKx4001P150A1
KKx4001P200A1
KKx5002P150A1
KKx5002P200A1
KKx5002P250A1
KKx5002P300A1
KKx60xxP150EA1
KKx60xxP200EA1
KKx60xxP300EA1
KKx60xxP400EA1
KKx60xxP500EA1
KKx60xxP600EA1
KKx86xxP340A1
KKx86xxP440A1
KKx86xxP540A1
KKx86xxP640A1
KKx86xxP740A1
KKx86xxP940A1
KKx10020P980A1
KKx10020P1080A1
KKx10020P1180A1
KKx10020P1280A1
KKx10020P1380A1
8-11-0239
8-11-0240
8-11-0241
8-11-0242
8-11-0243
8-11-0244
8-11-0245
8-11-0246
8-11-0247
8-11-0278
8-11-0249
8-11-0250
8-11-0251
8-11-0252
8-11-0253
8-11-0254
8-11-0255
8-11-0256
8-11-0257
8-11-0258
8-11-0259
8-11-0260
8-11-0261
8-11-0262
Schakelaarset
8-11-0263
bestaande uit telkens een beugel, inductieve naderingsschakelaar en bevestigingsmateriaal. De inductieve naderingsschakelaar kan als eind- en referentieschakelaar ingezet worden.
Kabellengte: 2m
Schakelaarset
8-11-0264
bestaande uit telkens een beugel, inductieve naderingsschakelaar en bevestigingsmateriaal. De inductieve naderingsschakelaar kan als eind- en referentieschakelaar ingezet worden.
Kabellengte: 4m
Beugel
Sensorrail
Schackelnok
Inductieve
naderingsschakelaar
Schakelafstand
max. 2mm
89
HIWIN compact
HIWIN GmbH
Brücklesbünd 2
D-77654 Offenburg
Telefoon +49 (0) 7 81 / 9 32 78 -0
Telefax +49 (0) 7 81 / 9 32 78 -90
[email protected]
www.hiwin.de
Alle rechten voorbehouden.
Nadruk, ook bij wijze van uittreksel,
is zonder onze toestemming
niet toegestaan.
Opmerking:
De technische gegevens in deze catalogus
kunnen zonder voorafgaande aankondiging
gewijzigd worden.
90
HIWIN GmbH
Brücklesbünd 2
D-77654 Offenburg
Telefon +49 (0) 7 81 9 32 78 -0
Telefax +49 (0) 7 81 9 32 78 -90
[email protected]
www.hiwin.de
HIWIN (Schweiz) GmbH
Schachenstrasse 80
CH-8645 Jona
Telefon +41 (0) 55 225 00 25
Telefax +41 (0) 55 225 00 20
[email protected]
www.hiwin.ch
HIWIN GmbH
Biuro dystrybucji Warszawa
ul. Puławska 405
PL-02-801 Warszawa
Telefon +48 (0) 22 544 07 07
Telefax +48 (0) 22 544 07 08
[email protected]
www.hiwin.pl
HIWIN s.r.o.
Kastanova 34
CZ-62000 Brno
Telefon +420 548 528 238
Telefax +420 548 220 223
[email protected]
www.hiwin.cz
HIWIN GmbH
Értékesítési Iroda Budapest
Kis Gömb u. 19. V/1
H–1135 Budapest
Telefon +36 (06) 1 786 6461
Telefax +36 (06) 1 789 4786
[email protected]
www.hiwin.hu
HIWIN France
Linear Technology S.A.R.L.
Route de Bretoncelles
F-61110 Dorceau
Telefon +33 (2) 33 85 22 66
Telefax +33 (2) 33 25 32 35
[email protected]
www.hiwin.fr
HIWIN Technologies Corp.
No. 46, 37th Road
Taichung Industrial Park
Taichung 407, Taiwan
Telefon +886-4-2359-4510
Telefax +886-4-2359-4420
[email protected]
www.hiwin.com.tw
HIWIN Corporation
Headquarters
1400 Madeline Ln.
Elgin, IL 60124, USA
Telefon +1-847-827 2270
Telefax +1-847-827 2291
[email protected]
www.hiwin.com
HIWIN Mikrosystem Corp.
No.7, Jingke Rd.
Nantun District
Taichung City 408, Taiwan
Telefon +886-4-2355-0110
Telefax +886-4-2355-0123
[email protected]
www.hiwinmikro.com.tw
Branch Office - West
46727 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94548, USA
Telefon +1-510-438 0871
Telefax +1-510-438 0873
HIWIN Corporation
3F. Sannomiya-Chuo Bldg.
4-2-20 Goko-Dori. Chuo-Ku
Kobe 651-0087, Japan
Telefon +81-78-262-5413
Telefax +81-78-262-5686
[email protected]
www.hiwin.co.jp
Branch Office - Southeast
3651 Centre Circle Drive
Fort Mill, SC 29715, USA
Telefon +1-803-802 3655
Telefax +1-803-802 3671
HC-01-2-NL-0808-K

Vergelijkbare documenten

BJB Bruto prijslijst groothandel 20 stuks per 2013.04.01.xlsx

BJB Bruto prijslijst groothandel 20 stuks per 2013.04.01.xlsx Stofbescherming: eindafdichting, voetafdichting, afdekkap; optioneel: dubbele afdichtingen, metaalvuilafstrijker (zie hoofdstuk 1.1.9)

Nadere informatie

results - Saint Xavier University

results - Saint Xavier University 1.1 Kogelomloopgeleidingen serie HG / EG 1.1.1 Bijzondere eigenschappen van de kogelomloopgeleidingen De HIWIN-profielgeleidingen voor superzware lasten van de G-/EG-serie met vier kogelloopbanen zi...

Nadere informatie

44 kg - Judo-Verband Pfalz e.V.

44 kg - Judo-Verband Pfalz e.V. en ZA) en niet-verwisselbare modellen. De afmetingen van beide modellen zijn gelijk. Het belangrijkste verschil bestaat daarin dat bij de verwisselbare modellen loopwagen en profielrails vrij verwis...

Nadere informatie