Dorpskrant september 2013 definitief

Commentaren

Transcriptie

Dorpskrant september 2013 definitief
Redactieleden
Hettie Bergman
Jacqueline v.d. Hengel
Astrid Versluis
Mirjam Rijpkema
Christian Ensing
0527-231317
0527-231466
0527-231797
0527-231246
06-2200 5594
Redactieadres
Vijverpark 30
8374 KH Kuinre
[email protected]
Verschijningsfrequentie
4x per jaar: december, maart, juni, september met een
oplage van 500 per uitgave.
Kopij
De eerstvolgende dorpskrant verschijnt begin december, de inhoud van de krant betreft de maanden
december, januari en februari. Lever uw kopij uiterlijk 15 november 2013 in. Wij ontvangen de kopij
het liefst in Word (lettertype Arial, lettergrootte 11) per e-mail: [email protected]
Natuurlijk zijn handgeschreven stukken ook welkom. Deze kunt u inleveren bij Vijverpark 30. Vermeld
altijd uw naam en telefoonnummer bij ingezonden kopij. Wij danken u vriendelijk! Verder houdt de
redactie zich het recht voor, om ingezonden brieven te corrigeren, in te korten c.q. niet te plaatsen als
deze niet zijn voorzien van een afzender of beledigend zijn voor derden. Gevolgen van geplaatste
artikelen/ brieven zijn niet voor rekening van "’t Kuunders kwartiertje".
Advertenties
Commerciële advertenties kunnen per jaar worden opgegeven of per keer. Betaling dient bij
éénmalige advertenties tegelijk bij opgave te worden voldaan. Bankrekening Plaatselijk Belang
32 20 29 775 onder vermelding van ‘t Kuunders Kwartiertje. De redactie en plaatselijk belang zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties; verder kunnen de redactie en plaatselijk belang
niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele type of drukfouten in de advertenties. Advertenties
kunt u opgeven bij de redactie. Opzeggingen van advertenties voor een heel jaar dienen vóór
1 november te worden doorgegeven; wijzigingen voor de sluitingsdatum van de betreffende krant.
Advertentie achterzijde dorpskrant (kleur): hoogte 270 mm en breedte 180 mm € 400 per jaar
Advertentie 1 pagina: hoogte 270 mm en breedte 180 mm € 200 per jaar
Advertentie ½ pagina: hoogte 130 mm en breedte 180 mm € 120 per jaar
Advertentie ¼ pagina: hoogte 130 mm en breedte 85 mm € 70 per jaar.
Verspreiding
De krant wordt gratis in Kuinre en het buitengebied verspreid.
Verkoop
Losse kranten € 2,50 zijn verkrijgbaar bij Warenhuis Kuinre. Een abonnement € 10 per jaar,
overmaken op de bankrekening van Plaatselijk Belang 32 20 29 775 onder vermelding van
‘t Kuunders Kwartiertje, naam en adres. De krant wordt dan per post toegestuurd.
Dorpskrant online
www.kuinre.nl
Uitgever dorpskrant
Plaatselijk belang
Druk
Warenhuis Kuinre
1
Van de redactie…..
Met het verschijnen van deze uitgave van ’t Kuunderskwartiertje blikken we terug op de zomer, deze
had dit jaar voor ons dorp wel een extra warm tintje; het nieuwe MFA “de Botter” is gerealiseerd!
Onder massale belangstelling werd op 11 juli onze nieuwe Superrr en Ambachtelijke Slagerij Mulder
geopend. Wel heel bijzonder om na 12 jaar weer een eigen supermarkt te hebben in het dorp. Het
loopje zit er goed in bij de Kuundersen en ook vanuit de buurtdorpen heeft men deze mooie en
praktische winkel ontdekt. Naast de winkelfunctie van de Superrr blijkt het een echt ontmoetingspunt,
boodschappen doen is een sociaal gebeuren geworden en was nog nooit zo leuk.
De bewoners van de nieuwe appartementen hebben hun intrek genomen boven het MFA en wonen
er prachtig en letterlijk “op stand” zij kunnen alles mooi op hoog niveau overzien.
Inmiddels zijn ook het dorpshuis en de sportzaal geopend en in gebruik, een prachtige accommodatie
waar jong en oud in terecht kunnen. Voor sport en spel, feest, vergadering een uitvoering, en wat al
nog niet meer. Multifunctioneel voor jong en oud in de ruimste zin van het woord. Kuinre stond
regelmatig in de regionale kranten, soms zelfs voorpagina nieuws. Laten we er trots op zijn.
Zo kijken we terug op een mooie zomer in Kuinre, prachtig weer, veel kunnen genieten van de
omgeving, er kwamen veel vakantiegangers van naburige campings en passanten per fiets of boot
die ons dorp bezochten. Inmiddels is de vakantie voorbij, de scholen zijn weer begonnen, de eerste
vergaderingen staan weer gepland, sportverenigingen gaan weer van start. We kunnen nu
nagenieten van de zomer, laten we er allemaal weer fris tegenaan gaan!
Ingezonden foto’s:
Jan en Nanette Bouma genieten met
volle teugen van hun Kuunders kwartiertje
in Griekenland.
Mariska Jonkers aan het relaxen
tussen de bergen in Oostenrijk.
2
Inhoud
Van de redactie….. .............................................................................................................................. 2
Agenda ................................................................................................................................................ 4
Plaatselijk Belang Kuinre ..................................................................................................................... 6
`In een kwartiertje de Kuunder rond´ ................................................................................................... 8
Jeugdviswedstrijd in de dorpsvijver van Kuinre.................................................................................... 9
Werk in uitvoering ................................................................................................................................ 9
Bejaardenvissen Kuinre..................................................................................................................... 10
Stichting Kuinrese Dorps Gemeenschap ........................................................................................... 11
Drumband- en Majorettevereniging “Zomabe’s” Kuinre ..................................................................... 12
Op z´n Kuunders ............................................................................................................................... 12
Familieberichten ................................................................................................................................ 14
Bedankt voor zoveel fijne jaren! ......................................................................................................... 16
AED, red je levens mee! .................................................................................................................... 16
Oud krantenartikel van zolder… ........................................................................................................ 18
Peuterspeelzaal Tweeplus................................................................................................................. 18
Kerken in Kuinre ................................................................................................................................ 19
Kuinderse Activiteiten Stichting ......................................................................................................... 22
Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman ................................................................................. 25
Brandweer Kuinre .............................................................................................................................. 28
Senioren Biljart Club Kuinre............................................................................................................... 28
Nieuws van de Burgemeester de Ruiterschool .................................................................................. 30
Vrouwen van nu, afdeling Kuinre ....................................................................................................... 32
Comité Welzijn en Ouderen ............................................................................................................... 32
Stichting Jeugdhonk Kuinre ............................................................................................................... 34
Historische Vereniging IJsselham ...................................................................................................... 36
Nieuws VV Kuinre ............................................................................................................................. 37
Van de bestuurstafel VCK’76............................................................................................................. 38
Kuundersen over de grens: Avontuur in Nigeria ............................................................................... 44
Bike Four Peaks 2013 ....................................................................................................................... 46
Dragracing Drachten ......................................................................................................................... 48
MFAAGIES ........................................................................................................................................ 49
Hej’t ok leezn?? ................................................................................................................................. 49
Afvallen met koolhydraatarme voeding .............................................................................................. 50
Prijsvraag .......................................................................................................................................... 50
3
Agenda
September
07-09-2013
07-09-2013
10-09-2013
14-09-2013
15-09-2013
24-09-2013
28-09-2013
Oktober
05-10-2013
12-10-2013
15-10-2013
17-10-2013
18-10-2013
November
1/2-11-2013
02-11-2013
07-11-2013
09-11-2013
14-11-2013
15-11-2013
December
11-12-2013
17-12-2013
18-12-2013
19-12-2013
20-12-2013
31-12-2013
Muziekfestival ‘Kuunder Live’ op Sasplein
Oud papier ophalen
Inloopbijeenkomst 16.00-20.00 uur PB over ondergrondse afvalcontainers
Open monumentendag
Menmarathon zie www.deburcht.nl
NBvP Vrouwen van Nu Jaarlijkse reisje
ATB fietstocht kuinderbos
Oktoberfeest Jeugdhonk
Kachelhoutdag zie www.staatsbosbeheer.nl/noordoostpolder
NBvP Vrouwen van Nu Herfstdoemorgen/avond
NBvP Vrouwen van Nu Wijnproeverij
Sledehondenwedstrijd Kuinderbos zie www.dasc.nl
Halloween griezeltochten zie www.kaskuinre.nl
Oud papier ophalen
Najaarsvergadering Plaatselijk Belang
Lampionnen maken in het Jeugdhonk
NBvP Vrouwen van Nu verzorgd door het ééndagsbestuur
Comité Welzijn en Ouderen Gezamenlijk eten
Kap je eigen kerstboom zie www.staatsboshebeer.nl/noordoostpolder
NBvP Vrouwen van Nu Kerstdoedag
Mystieke kerst zie www.kaskuinre.nl
NBvP Vrouwen van Nu Jubeleumavond 65 jarig bestaan
Comité Welzijn en Ouderen Kerst avond
Carbid schieten bij het Jeugdhonk
Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer noodgevallen 112
Politie (0900) 88 44
Ambulance (038) 46 84 500
Brandweer (055) 50 53 322
Brandweer Steenwijkerland (0521) 53 88 81
Dokterswacht in Heerenveen 0900-1127112
Dierenambulance (0522) 25 56 43
Servicelijn Gemeente Steenwijkerland 0800 – 8 650 650
Openingstijden bibliotheek
Dinsdag 14.00 -17.00 uur en vrijdag 14.00 -17.00 uur.
4
5
Plaatselijk Belang Kuinre
en omstreken
Secretariaat: Henric de Cranestraat 38, 8374 KP Kuinre
Telefoon: 0527 231511
E-mail: [email protected]
WE MOETEN ONDERGRONDS.
Begin augustus hebben we informatie ontvangen van de gemeente over een wijziging in de
afvalinzameling. De gemeenteraad heeft hier al mee ingestemd.
Binnenkort wordt u hierover door de gemeente geïnformeerd met een huis aan huis brief.
De grijze kliko’s voor restafval worden vervangen door ondergrondse restafvalcontainers. De
gemeente wil er op 5 plaatsen in Kuinre een aanleggen. Uw restafval moet u dan in het vervolg zelf
naar de voor u aangewezen ondergrondse verzamelcontainer brengen.
Op dinsdag 10 september organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het dorpshuis van
16.00 tot 20.00 uur. Daar kunt u meer te weten komen over deze nieuwe manier van inzamelen.
We hebben de gemeente gevraagd met een goed doordacht plan naar Kuinre te komen.
En we vragen u naar de inloopbijeenkomst te gaan om de gemeente te vertellen hoe u over de
nieuwe manier van inzamelen denkt.
De grijze container voor restafval gaat verdwijnen uit het straatbeeld.
6
7
`In een kwartiertje de Kuunder rond´
Foto M. Koers
Kuinre is bereikbaar via allerlei
wegen.
Bezoekers in Kuinre komen zelfs uit
de lucht vallen, wie kent deze
bezoeker? En waar is deze geland?
Foto H. Veenstra
Na alle verhalen over de wolf
van Luttelgeest, kunnen wij niet
achterblijven, de duif van Kuinre!
Tijdens de hittegolf kwam deze
onverwachte gast een
tussenstop maken in café het
Plein. Erg spraakzaam was deze
gast niet en heeft geen
‘boodschap’ achter gelaten.
Jaarlijks terugkerend festijn van
groep 8 leerlingen van de
basisschool. Na vijf dagen op het
Friese water vertoefd te hebben
massaal onthaald met
spandoeken in Kuinre.
Schaap gered
In hun vakantie besluiten Roy van der Werf, Anca
Groenestege, Annefleur Brugge, Gerdjan en Annemijn van
de Bles een stukje te gaan varen in de Linde. Nabij het
kerkhof in een weiland zien ze een schaap aparte
"schokkende" bewegingen maken en eenmaal dichterbij
blijkt dat het dier klem zit in het schrikdraad. Zonder
aarzeling klimt Roy de kade op om te helpen al schrok het
dier hier kennelijk zo van dat het zichzelf los kon trekken
en in paniek het water in sprong. Met armen en benen kon
Roy het spartelende schaap boven water houden zodat
Anca snel het dorp in kon gaan om meer hulptroepen te
halen. Het lukte uiteindelijk het schaap veilig en gezond
terug op de kant te tillen. Al met al een heel avontuur en
een mooi verhaal om het nieuwe schooljaar vol trots mee
te beginnen.
Kinderlokker actief in Kuinre
Er wordt op dit moment erg veel gesproken in het dorp over een kinderlokker. Nu willen wij als
redactie geen paniek reactie of heksenjacht in het dorp ontketenen maar een gewaarschuwd mens
telt voor 2. De oudere man waar het om gaat, rijdt in een blauwachtige Peugeot rond en spreekt
kinderen aan over voetbalkaartjes of plaatjes van onder andere Barcelona. De politie heeft al een
goed gesprek met de man gehad die een warrige indruk maakt. De ene keer verteld hij dat hij uit
Kampen komt en dan weer uit Amsterdam. Zolang hij niets doet, kan de politie er niets mee, maar ze
hebben hem wel ontraden om nog in Kuinre te komen! Laten we als dorpsgenoten goed op onze
kinderen letten en als er bijzonderheden zijn dan de politie bellen via 0900- 8844 of 112 en geen
eigen rechter spelen.
8
Jeugdviswedstrijd in de dorpsvijver van Kuinre
Zaterdag 22 juni 2013
Op zaterdag 22 juni jl. organiseerde de plaatselijke HSV De Grote Veenpolder, Kuinre e.o de jaarlijks
viswedstrijd aan de vijver in het Vijverpark. Er waren deze keer 16 vissertjes van de partij, jammer
genoeg minder dan vorig jaar. De jonge garde trok zich van het oer Hollandse weer (regen buien)
niets aan, en op karakter werd er door gevist. Er werd ook leuk gevangen. Mooie ruisvoorntjes,
blankvoorn, jonge brasem en zo af en toe een ‘’schele pos’’.
Bij de leeftijden 6 t/m 11 jaar: Daar zaten hele goede vissertjes bij! Mika Kleinsmit viste in 1,5 uur
132cm bij elkaar en werd 1e. Roy v/d Werf plaatste zich met 126cm op de 2e plaats. Ook ving hij de
grootste vis, namelijk een brasem van 25cm. Leon Havelaar ving 44cm aan vis bij elkaar en eindigde
op de 3e plaats.
De kleinste vis werd door Stijn Wietsma gevangen, namelijk een blankvoorntje van 7cm.
Bij de leeftijden 12 t/m 15 jaar: Thomas Pit ving in korte tijd 97cm vis bij elkaar en belande op de 1e
plaats. Laura v/d Werf viste in korte tijd 57cm bij elkaar en werd 2e. Mike Boerstra wist met 3 vissen,
41cm bij elkaar te vissen en werd 3e.
De prijzen bestonden uit VVV bonnen en voor de grootst gevangen vis, een hengel (4mtr) met
vistuigje. De prijs voor de kleinst gevangen vis, een hengeltje van (3mtr) met vistuigje.
De wedstrijdcommissie van HSV de Grote Veenpolder, bedankt alle vissertjes en vaders en moeders
die weer samen hebben bijgedragen aan deze gezellige jaarlijkse happening in de Kuunder. Bedankt!
Tekst Florian Bijmold, foto’s Klara van Vels
Stijn Wietsma met een blank voorntje
Thomas Pit met een blankvoorntje
Inspanning & ontspanning aan de waterkant
9
Werk in uitvoering
Deze keer in werk in uitvoering een
nieuwkomer in ons dorp. Het is Rein van
Dijk, de bedrijfsleider van onze nieuwe
supermarkt. Rein is 49 jaar (jaja opletten
volgend jaar!) en hij woont in Drachten.
Hij is getrouwd met Trienetta en heeft een
dochter van 10 jaar oud, Jellie!
Rein is bedrijfsleider in 4 filialen van de Superrr.
Hij heeft het erg naar zijn zin in Kuinre en is zeer
tevreden over de klanten die er komen, de winkel loopt
boven verwachting goed.
De dorpsbewoners hebben de nieuwe supermarkt al
gevonden en ook de toeristen, bewoners van het
Asielzoekers centrum, inwoners van dorpen zonder winkel komen al in de Kuunderse Superrr.
Vooral het sociale aspect wat een dorps supermarkt heeft, is nu al veel te merken.
Dorps nieuwtjes worden uitgewisseld en men spreekt elkaar nu meer.
De sfeer is erg goed en met de Ambachtelijke Slager André Mulder, die ook een plaats heeft in de
supermarkt, is de samenwerking uitstekend. Het merendeel van het personeel komt uit Kuinre en dat
is erg vertrouwd en prettig. Eind september, begin oktober komt het personeel met een verstandelijke
beperking of mensen die weer re integreren in het arbeidsproces.
Het is nu aan de inwoners van Kuinre om er een blijvend succes van te maken.
Aan Rein en zijn personeel zal het niet liggen, die zijn erg enthousiast!
Bejaardenvissen Kuinre
Zaterdagmiddag 17 augustus 2 uur! Er zitten
44 deelnemers bloed fanatiek aan het water in
het Vijverpark klaar!
Er wordt voer in het water gegooid, stoelen
dicht bij het water gezet, emmers voor de
vangst staan klaar en de maden staan er in
plastic potjes bij.
Het is het jaarlijkse bejaardenvissen!
Als de fluit klinkt kan het gaan beginnen.
Het valt erg tegen met de vangst en als het
fluitsignaal klinkt om half 4 zijn er
20 deelnemers die helemaal geen vis hebben
gevangen, 13 personen hebben 1 vis
gevangen en 11 deelnemers hebben meer
dan 1 vis gevangen! De totale visvangst was 6 meter en 56 cm.
Vorig jaar was er meer dan 12 meter gevangen, dus dit jaar viel het met de vangst erg tegen.
Maar de lol was er niet minder om en na de wedstrijd ging iedereen naar het nieuwe dorpshuis
De Botter voor de prijsuitreiking. Zoals ieder jaar is er voor iedere deelnemer een prijs die grotendeels
door de middenstanders wordt geschonken. Ook kreeg iedere deelnemer 2 consumptiebonnen.
De 1e prijs ging naar Iggie Huitema met 113 cm
2e prijs Willem Otten met 72 cm
3e prijs Herman Snelder met 60 cm
Iggie Huitema ging met de wisselbeker naar huis en het was de 4 de keer dat hij
deze had gewonnen.
Appie Lageweg werd naar voren gehaald, hij heeft 22 jaar in de bejaarden viscommissie gezeten,
maar wilde nu zelf ook wel eens een keer meedoen dus die is gestopt met het bestuurswerk.
Hij werd bedankt voor zijn jarenlange werk en kreeg een mooie pen met inscriptie .
Peter Versluis neemt zijn taak over.
Bram Lageweg bedankt namens de commissie iedereen voor deze geslaagde en gezellige middag.
10
Stichting Kuinrese Dorps Gemeenschap
11
Drumband- en Majorettevereniging “Zomabe’s” Kuinre
Cultuurfonds
Al jaren collecteert onze vereniging voor het Anjerfonds, tegenwoordig heet dat het
Cultuurfonds. Maar cultuur- of anjerfonds zegt sommige mensen niets. Daarom willen
we hier enige verduidelijking geven over het cultuurfonds.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is op 10 augustus 1940 in Londen opgericht om geld in
te zamelen voor de aankoop van Spitfire vliegtuigen. Het startkapitaal (ca. vijftigduizend
gulden) was bijeengebracht door ongeveer 750 werknemers van de Shell op Curaçao,
die maandelijks een percentage van hun salaris afstonden omdat zij iets wilden doen voor het
moederland in oorlog. Prins Bernhard werd Regent.
Na de oorlog kreeg het fonds een andere doelstelling: "de bevordering van de geestelijke
weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid". In de jaren tachtig van de twintigste eeuw
is daar natuurbehoud bijgekomen. Prins Bernhard bleef Regent tot zijn dood in 2004.
De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die elk jaar in mei of juni
plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een
bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het
Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor de aanschaf van instrumenten van de
plaatselijke harmonie, voor de restauratie van historische schepen, of voor een cabaret- of
muziekfestival.
Leden van verenigingen die zich
bezighouden met cultuur en
natuurbehoud mogen collecteren voor de
Anjeractie. Dit zijn leden van
bijvoorbeeld koren, harmonieën, fanfareen brassbands, dans- en
toneelverenigingen, majorettekorpsen,
etc. Een derde van de opbrengst mag de
collecterende vereniging houden voor de
eigen clubkas. De overige tweederde
komt ten goede aan de vele culturele
projecten in de provincie waar de
opbrengst is opgehaald.
De opbrengst van de collecte in mei was
totaal € 157,70
De leden die de lopende optredens verzorgen.
De Anjeractie vindt in 2014 plaats
van 11 t/m 17 mei.
Op z´n Kuunders
Supermarkt in Kuinre
Na 12 jaar verstoken te zijn geweest van een supermarkt was donderdagavond 11 juli de opening van
de nieuwe supermarkt in Kuinre. De Drumband de ZOMABE's gaven een spetterend optreden samen
met de majorettes. Gustaaf Bouwens, eindverantwoordelijke voor het Retail gedeelte van de
SUPERRR, nam het woord en vertelde over de naam van de winkel.
De 1ste R staat voor Retail, de warme bakker weer terug in het dorp, de 2 de R is voor Re integratie,
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven in de samenleving en de 3 de R staat
voor de Relatie met het dorp, zorgen dat de leefbaarheid in de dorpen blijft. Het halve dorp was
gekomen naar deze opening en ook mensen van omringende dorpen. Het personeel werd
voorgesteld door bedrijfsleider Rein van Dijk. De meeste dames komen uit het dorp zelf en dat is
vertrouwd en ook goed voor de werkgelegenheid. Andre Mulder nam het woord over.
Hij heeft in de winkel een prominente plaats gekregen met zijn slagerij en gaat door onder de naam.
Ambachtelijke Slagerij Mulder. Het doorknippen van het lint werd gedaan door Marien van de Hengel.
Hij heeft jarenlang in de werkgroep gezeten om een Multi Functioneel Centrum in Kuinre te krijgen.
12
Dus aan hem de eer om het officiële gedeelte te doen. Hij noemde het grote belang voor de
leefbaarheid voor het dorp met de komst van een supermarkt, nieuwe sportzaal en dorpshuis.
De jarenlange strijd die er door de werkgroep is gedaan om dit toch voor elkaar te krijgen, ondanks
alle tegenslagen, is geslaagd!
Toen kon iedereen naar binnen en onder een genot van een hapje en drankje, de mooie nieuwe
supermarkt bekijken. Wat opvalt is de ruime opzet van de winkel en ook dat er gezocht is naar
toelevering van bedrijven uit de buurt van Kuinre. Bakker Boogaard uit Oldemarkt levert dagelijks
brood en gebak. De Orchideeënwinkel uit Luttelgeest zorgt voor de bloemen en planten, die worden 3
keer per week ververst en maandags word alles weer verwisseld en is dus alles weer vers. Er kunnen
ook boeketten en planten bezorgd worden aan huis. De officiële opening van het Multi Funtioneel
Centrum is op 28 augustus maar de Supermarkt was al klaar en de inwoners van Kuinre en
omstreken en toeristen konden geen 6 weken meer wachten
In een kwartiertje de Kuunder rond???
Sinds dat onze mooie Superrr er is, gaat dat voor veel mensen niet meer
op. Het is er zo gezellig en treft er zoveel bekenden dat het soms uren
duurt voor dat je de Kuunder rond bent. Uit betrouwbare bron is vernomen
dat er dames zijn die rond half 4
voor een boodschap kwamen en
pas rond half 7 waren
uitgepraat…… Vraag is of ze wel
boodschappen hebben gedaan of
dat ze de volgende dag weer op pad moesten?
Sleutel overhandiging nieuwe Appartementen
Eindelijk was het zover! Na wat vertraging werden op 1 juli de
sleutels overhandigt van de nieuwe appartementen boven de
Supermarkt. Op de foto Zwaan Versluis - Fledderus die de eerste
sleutel kreeg van Erik Jonk, medewerker van Woonconcept.
Er zijn 5 van de 6 woningen verhuurd. Het klussen en verhuizen kon
nu beginnen en ondertussen zitten alle huurders tevreden in hun
mooie nieuwe woning. Ze hebben het allemaal erg naar hun zin.
Kopgroep heeft taart van de week verdiend in juli
v.l.n.r. John de Vries, Marien van den
Hengel, Jan Akkerman, Marieke
Ensing, Walter Postma en André
Mulder. Herman Snelder ontbreekt op
de foto.
13
Familieberichten
Bij deze bedank ik alle naaste buren en de
feestbuurt voor alle gezellige, goede momenten en
lief en leed dat we gedeeld hebben. 77 jaar
gewoond te hebben in de Henric de Cranestraat is
niet niks!
Nu woon ik in een prachtig nieuw appartement
boven de Supermarkt. Het voelt hier nu al als thuis
en het uitzicht over de vijver is prachtig.
Bij deze wil ik familie, vrienden en kennissen en
andere belangstellenden
hartelijk bedanken voor de feesten op en om mijn
50 ste verjaardag heen.
Het was allemaal heel erg leuk.
De felicitaties van iedereen waren hartverwarmend.
Foekje Mulder.
Zwaan Versluis - Fledderus.
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle attenties,
blijken van medeleven,kaarten en bloemen, tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.
Het is hartverwarmend!
Het was geweldig dat zovele ons hebben verrast met
gelukwensen, kaarten, bloemen attenties enz. bij ons
Gouden huwelijksfeest.
Hiervoor onze hartelijke dank!
Jokie Harsevoort - Molenberg.
Rikus en Ria de Vries, Henric de Cranestraat 36.
14
15
Bedankt voor zoveel fijne jaren!
Als Slager Mulder richten wij ons vanaf deze zomer enkel nog op huisslachting, diepvriesvulling en de
worstmakerij. U hoeft ons vakmanschap gelukkig niet te missen, André Mulder verkoopt in het MFA in
Kuinre onder de naam ‘Ambachtelijke Slagerij Mulder’ de vertrouwde producten.
Al vanaf 1869 is het slagersvak in onze familie van vader op zoon doorgegeven via Jacob Mulder,
Jelte Mulder, Lucas Mulder en vervolgens weer aan Jelte Mulder die in 1976 op het Sasplein in
Kuinre de huidige slagerij overnam. Als een van de weinigen in Nederland zijn wij nog een
zelfslachtende slager en dit gaan wij zeker de komende jaren zo houden. Hoe mooi is het dat André
de traditie in de winkel voortzet met ons vlees.
Het is voor ons erg wennen zonder winkel verder te gaan. Het is niet gemakkelijk om afscheid te
nemen van vaste klanten, relaties en personeel. Wij hebben het altijd met veel plezier gedaan!
Wij willen iedereen hierbij enorm bedanken voor de vele hartelijke attenties die wij hebben mogen
ontvangen bij het afscheid van Keurslagerij Mulder. Wij zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen al
die jaren.
Hartelijke groet, Jelte en Grietje Mulder
AED, red je levens mee!
De herhalingscursus AED is al weer een tijd geleden in Kuinre
geweest. Na een quiz met interessante vragen hebben we de
handelingen van het reanimeren en het inzetten van de AED
herhaald, geoefend en besproken. 22 Kuundersen hebben de
bijscholing bijgewoond. Financieel gezien zijn dit zijn te veel
mensen om in 1 groep bij te scholen, maar te weinig mensen om in
2 groepen aan de slag te gaan. Er wordt gekeken naar alternatieve
oplossingen voor aankomende keer. Desbetreffende personen
zullen hiervan binnenkort op de hoogte worden gebracht.
Nynke Ensing heeft het stokje doorgegeven aan Karin Schwering. Voor vragen kunnen jullie terecht
bij Anja Bosman / Karin Schwering. Nynke bedankt voor je inzet!
Er zijn signalen binnen gekomen uit het dorp dat er behoefte is aan een nieuwe beginnerscursus
AED. Mocht u hier interesse in hebben kunt u contact opnemen met Karin via onderstaande
contactgegevens. Bij 8 aanmeldingen zal de cursus van start gaan in Kuinre.
Mocht u zelf de AED cursus ergens anders volgen, zou u dit dan aan ons door willen geven? Wij
zullen u de code’s van de kasten doorgeven en van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
Er zijn 4 AED’s in ons beheer die 24 uur per dag beschikbaar zijn:
Locatie Burchtstraat 1, MFC
Locatie Nieuwstad 2, Fam. Bos
Locatie H. De Cranestraat 153, Fam. Meijer
Locatie Havendijk 7, voetbalkantine
HartslagNU.nl
AED Alert is overgegaan naar HartslagNu.nl. Met je
telefoonnummer kun je op de website inloggen.
Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie bellen/mailen naar:
Anja: [email protected] / 06-40592963
Karin: [email protected] / 06-29473247
16
17
Oud krantenartikel van zolder… 1996
Peuterspeelzaal Tweeplus
Vijverpark 89
8374 KG Kuinre
Telefoon 06 - 22 40 64 70
Indeling groep:
(tijdelijk) Maandag- en donderdagochtend onder leiding van juf Johanna en vrijwilligster Geeske.
Dinsdag- en vrijdagochtend onder leiding van juf Marja en vrijwilligster op vrijdag Helma
Openingstijden: 's Morgens van 8.30 tot 11.15 uur
Oudercommissie: Shari Braad, Sandra Smit en Gerdina Smale
Wist u dat?
Peuterspeelzaal
 er zoveel kinderen in het zelfde schooljaar zijn geboren, zodat
er nu (tijdelijk) een tweede groep bij is gekomen? (maandagen donderdagochtend)
 je kind al vanaf 1,5 jaar oud aangemeld kan worden voor de
zoekt een vrijwilligster
peuterspeelzaal en hij/ zij vanaf 2 jaar heel welkom is om te
komen spelen en leren, mits er plek is?
voor de dinsdagmorgen
 (aanmelden kan via de site www. psz-steenwijkerland.nl of
8.30-11.15 uur
met een inschrijfformulier die verkrijgbaar is bij de juf)
€
7,00
per dagdeel
 mede dankzij de opbrengst van de verkoop van paaseitjes er
voor
informatie
kunt u bellen met
bij de gemeente een deur voor de pannakooi is aangevraagd
leidster
Marja
de Graaf
zodat de peuters straks ook gebruik van de pannakooi kunnen
tel.
06
29557916
maken?
 voor de vakantie is het thema Verkeer en het thema Zomer
afgerond en straks gaan de peuters bezig met het thema Welkom en daarna het thema Herfst!
18
Kerken in Kuinre
R.K. St. Nicolaaskerk
Vijverpark 43, 8374 KG Kuinre
Coördinator/koster:
Agatha Cats
Vijverpark 45, 8374 KG Kuinre
Pastoraal team:
Pastoor Th. L. M. M. van der Sman
Emeritus pastor P. J. M. Hullegie
Info: www.rkparochiehchristoffel.nl
Vieringen:
Zaterdagavond aanvang
19.30 uur
Protestantse kerk Kuinre
H. de Cranestraat 41, 8374 KK KUINRE
info: http://pknkerkkuinre.webklik.nl
Predikant
Ds. R. van der Hucht
H. de Cranestraat 107, 8374 KL KUINRE
0527-231220
[email protected]
Scriba
[email protected]
Koster
Fam. Joh. Poepjes
H. de Cranestraat 80d, 8374 KR KUINRE
0527-231061 of 06-53116225 of 06-13166479
Kerkdiensten
1 september
8 september
15 september
22 september
29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november
6 november
10 november
17 november
24 november
Ds. J. Vonk
Ds. E. van Veen
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. C.P. Meijer
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. G. Wiersma-Smelt
De heer K. de Lange
Ds. C. Huisman
Ds. A. Oosting
Ds. R. v.d. Hucht
Ds. R. v.d. Hucht
Startzondag
Vredesweek
Johannes de Heer dienst
Viering Heilig Avondmaal
Gezinsdienst in Blankenham
Dankdag
Laatste zondag kerkelijk jaar
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
Speciaal voor onze jeugd
De nieuwe data voor de catechese en jeugdclub zijn op dit moment nog niet bekend. Ze worden
aangekondigd in het publiciteitskastje aan de kerk.
Jubilee
Jubilee heeft haar eerste repetitieavond weer op dinsdag 27 augustus a.s..
Onze repetitie avonden zijn de eerste 2 maandagen van de maand, alleen voor de dames. De laatste
2 dinsdagavonden repeteren wij samen met de heren. Aanvang repetitietijden zijn om 20.00 uur in de
kerk, voor meer info kunt u bellen met mevr. A. Poepjes-de Jong Pen tel 0527-231061 of
www.jubileekuinre.nl.
U bent van harte welkom op onze repetitie avonden om te luisteren of mee te zingen.
19
Open monumentendag
Ook dit jaar is de kerk weer opengesteld met Open Monumentendag. Er is een expositie van
afscheidscadeaus van klas 6 tegenwoordig groep 8 van Burgemeester de Ruiterschool. Als de
kinderen van school gaan bieden ze de school een creatief object aan. Deze mogen we met
monumentendag tentoonstellen in de kerk, ze zijn in de bovenzaal te bezichtigen. Tevens is de
Historische Vereniging IJsselham aanwezig met een stand. In de aula staat Leonie Troost van
Levamentum uit Emmeloord met een presentatie van boeken en troostrijke attenties. Marijke Wietsma
zal zelfgemaakte kaarten verkopen voor het goede doel. Het orgel wordt deze dag bespeeld door
Theun Hoen en Harry Muis. De koffie staat voor u klaar.
Mijn naam is Cobie Reuvers en ik woon in Emmeloord. Fotograferen is
een passie van me, eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik niet (al is
het maar even) met de camera in de hand sta. Ik fotografeer van alles,
van landschappen tot portret. Maar mijn grootste inspiratiebron is de
natuur, de dieren, insecten, de vogels en in elk jaargetijde de planten,
bloemen e.d. die bijna dagelijks veranderen. Een aantal jaren geleden
heb ik verschillende aquarellen gemaakt, dit is nog steeds erg leuk om
te doen, maar door de fotografie is het momenteel een beetje naar de
achtergrond geraakt. Werken van Cobie zijn te zien in de kerkzaal.
Startzondag 15 september
Op zondagmorgen 15 september 2013 willen we samen met Blankenham het kerkelijk seizoen weer
beginnen. Er is een gezamenlijke kerkdienst in de Protestantse kerk te Kuinre. Aanvang 10.00 uur.
Centraal staat het Nieuwe liedboek. In deze dienst zullen verschillende mensen zeggen wat het
Nieuwe liedboek voor hen betekent. Er zal veel gezongen worden uit het Nieuwe liedboek.
Medewerking wordt verleend door Jubilee, kinderen van de zondagsschool. Na de dienst is er
gelegenheid om koffie/thee/limonade te drinken. U bent van harte welkom in deze feestelijke dienst.
Hervormde Vrouwen Groep (HVG)
De Hervormde Vrouwen Groep begint het nieuwe seizoen op woensdag 25 september a.s. in de kerk.
Aanvang 20.00 uur. Mevr. Wever uit Echtenerbrug komt ons natuurdia’s laten zien met muziek.
De volgende keer is op woensdag 23 oktober.
Op vrijdag 8 november is weer de jaarlijkse bazaar. Heeft u nog spullen (geen t.v.’s, radio’s) voor de
verkoop dan kunt u contact opnemen met mevr. R. Boltjes, 231426.
Gedicht
Een vlinder, zo vrij en frank
fladdert in je tuin rond.
Je ziet het vanaf je bank
en blijft stil op de achtergrond.
Een vlinder zo blij en vrij
fladdert in de lucht.
Het maakt iedereen blij.
de zorgen gaan op de vlucht.
Daarom mogen we Hem prijzen,
niet alleen nu, maar voor altijd
Hij hoort ons gebed op alle wijzen,
Hij is het die ons leven leidt.
Bron: www.christelijkegedichtensite.nl
Een vlinder zo mooi van kleur
fladdert zo licht en zonder zorgen.
en geeft het leven veel fleur,
soms zelfs in de vroege morgen.
Een vlinder zo schoon en teer,
geeft vreugde aan het leven
en schept een vredige sfeer,
helaas het duurt maar even.
De mens is meer tijd gegeven
in dit aardse bestaan.
God bestuurt het dagelijks leven
en is met de wereld begaan.
Foto gemaakt door Jacqueline van den Hengel
20
21
Rabobank Mooiste wandeling van Nederland
Op 8 juni was er weer de mooiste wandeling van Nederland, onder
fantastische weersomstandigheden liepen ruim 500 mensen de 10, 20,
30, 40 of zelfs 50 km. Om 06.00 uur vertrokken de eerste deelnemers al
vanuit het dorpshuis, ruim een uur voor de start waren de eerste
bestuursleden, rode kruis mensen en vrijwilligers inzetbaar van
stempelpost bemanning en verkeersregelaar voor de kas al in touw om
dat mogelijk te maken. De dagen ervoor was er al veel werk gedaan, de
routes uitzetten, vlaggen en spandoeken ophangen, stempelposten
inrichten, dixie wc’s op de juiste plekken, dranghekken plaatsen, kortom
een hoop werk gebeurt achter de schermen door vrijwilligers. Maar ook
de Kuinderse buurten waren er weer druk mee, al die vlaggetjes,
vlaggen, spreuken en bloemen maakten van Kuinre weer een gezellige
binnenkomst. Daarvoor onze hartelijke dank, uiteraard geld dit ook voor de mensen uit dorpen als
Luttelgeest, Blankenham, Kalenberg en Ossenzijl die hier ook hun bijdrage aan leveren. Een speciaal
woord van dank voor onze hoofdsponsor de Rabobank Meppel-Steenwijkerland, bloemensponsor de
Orchideeënhoeve uit Luttelgeest, de appelsponsor Verhage uit Luttelgeest, de bekende bakker uit de
Noordoostpolder en Staatsbosbeheer voor hun bijdrage die deze editie weer mede mogelijk hebben
gemaakt.
De referenties in de pers waren weer erg positief en we hebben Kuinre samen weer op de kaart
gezet. De KAS beraad zich op dit moment over de invulling van de wandeleditie van 2014, we denken
na over andere routes, andere afstanden, is de datum goed, welke concurrerende tochten zijn er in
de omgeving. In een toekomstige edities van het Kuunders kwartiertje zullen we jullie op de hoogte
houden en ter zijner tijd zal dit ook op onze website www.kaskuinre.nl te vinden zijn.
Kuunderloop
De regen kwam met bakken uit de lucht, maar precies om 8.30 uur was het droog. Vrijdag 21 juni, 2
dagen voor de Kuunderloop werd er nog hard geoefend door de kinderen van de Burgemeester
Ruiterschool. Verschillende spelletjes op het plein en daarna met zijn allen een rondje om de vijver.
Bij sommige klassen super spannend wie er als eerst over de finish kwam. Iedereen was klaar voor
de Kuunderloop!
Twee dagen later op 23 juni 2013 was het zo ver. ’s Morgens weer oer Hollands weer. De buienradar
is in heel wat huizen in de Kuinre gecheckt, maar ’s middags prima weer.
Om 15.30 uur was het druk in het dorpshuis, een groep enthousiaste mensen die zin hadden om mee
te doen. Om 16.00 uur konden we van start met de categorie 6 t/m 8 jaar. Één rondje om de Vijver
was voor hen de opdracht. Ze gingen razendsnel van start.
Na deze groep was de categorie 9 t/m 12 jaar aan de beurt. Een iets lastigere opdracht, want zij
moesten twee rondjes om de Vijver. Uiteindelijk leverde het geen problemen op en is iedereen heel
netjes over de finish gekomen.
De volgende categorie was 13 t/m 15 jaar. Zij moesten een rondje door de Kuunder (Bouwdijk,
Nieuwstad, H.de Cranestraat, Burchtstraat) en daarna een rondje om de vijver. Vooral bij de jongens
was het super spannend waar uiteindelijk Luuk Hendriksen er met de overwinning vandoor ging.
Als laatst startte de
categorie 16 jaar en
ouder. Dit jaar
moesten zij voor het
eerst een afstand van
5 km afleggen. Dit
waren 4 rondjes door
de Kuunder en daarna
één om de Vijver. Thijs
Woudsma liep van het
begin af aan voorop en
net als vorig jaar pakte
hij ook nu de
overwinning. Op de
volgende pagina de
uitslagen.
22
.
23
Categorie 6 t/m 8 jaar
Jongens
Meisjes
1. Kevin Boerstra
1. Silke Woudsma
2. Bjorn Jonkers
2. Judith Meuleman
3. Lars de Haan
3. Mariët Elzinga
Categorie 13 t/m 15 jaar
Jongens
Meisjes
1. Luuk Hendriksen 1. Lyan ter Heide
2. Sander Pit
2. Jildou Woudsma
3. Jan Mulder
3. Larissa van Schaik
Categorie 9 t/m 12 jaar
Jongens
Meisjes
1. Mike Boerstra
1. Denise Lucas
2. Niek Hendriksen 2. Beau Oosterkamp
3. Dylan Lucas
3. Annefleur Brugge
Categorie 16 jaar en ouder
Mannen
Dames
1. Thijs Woudsma
1. Wilma van Galen
2. Kasper Wulf
2. Alice Bos
3. René Woudsma 3. Ingrid Dijk
Kuunder live
Op 7 september 2013 organiseert de KAS in samenwerking met eetcafé ‘t Plein het muziekfestival
“Kuunder live”. Het festival zal bestaan uit een hoofdpodium waar verschillende bands uit Flevoland,
Overijssel, Friesland en zelfs Groningen zullen optreden. De bands krijgen ieder een half uur om zich
van hun beste kant te laten zien. Behalve de eer, staat er natuurlijk wel wat op het spel. De winnaar
zal namelijk opnametijd winnen in een professionele opnamestudio.
Kuunder live zal gaan plaatsvinden op het Sasplein in het mooie en sfeervolle dorpje Kuinre. De
entree bedraagt € 5,- voor volwassenen en € 2,50,- voor kinderen tot 12 jaar. Om er een echte strijd
van te maken hebben we een vakkundige jury uitgenodigd met onder andere Chris Mulder van Daily
Bread. Tijdens de optredens zal de jury letten op originaliteit, entertainment, speeltechniek,
creativiteit, eigen werk en schrijftechniek. Het beloofd een mooi festival te worden waar genoten kan
worden van leuke muziek en een gezellige sfeer.
We hebben verschillende bands bereid gevonden om aan het eerste “Kuunder live” deel te nemen.
De bands die meedoen uit Overijssel zullen zijn Mind Blown, The Hozz en N.D.N.M, uit Flevoland;
Three of a kind, uit Friesland; Ex- Aequo en uit Groningen; Captains of Maybe. Deze bands zullen
natuurlijk alles geven om een plek te verdienen in de opnamestudio.
Het licht en geluid zal verzorgd worden door R&G sound. Tussen de optredens door zal er muziek
gespeeld worden en kan er genoten worden van een verkoelende versnapering.
Ook kunt u bij eetcafe ‘t Plein terecht voor een lekkere snack. Nadat alle bands hun uiterste best
hebben gedaan, zal er door de organisatie muziek verzorgd worden. De organisatie zal zijn uiterste
best doen om te zorgen dat deze eerste “Kuunder live” een fantastische dag wordt.
Voor de tiende keer Halloween griezelweekend
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2013 organiseert de KAS voor de tiende maal de
huiveringwekkende Halloween griezeltochten in het Kuinderbos.
Startpunt is weer restaurant “De Wipkip” nabij Kuinre, aan de Kuinderweg. Volgens de
plannenmakers van de KAS is er dit jaar alles aan gelegen de deelnemers constant de stuipen op het
lijf te jagen. In de voorgaande jaren kon je bij aankomst de wolven al horen huilen, waarschijnlijk
stond de muziekinstallatie te hard want zoals u weet zijn er nu echte wolven in de buurt gesignaleerd,
of………
Na een opwarming in “De Wipkip” gaan de deelnemers op weg naar het donkere Kuinderbos. Door
de invloed van het duister en de vele gebeurtenissen die onderweg plaatsvinden zullen veel
deelnemers zich afvragen waar zij aan begonnen zijn.
Advies van de organisatie “mensen met een slecht hart worden
geadviseerd niet deel te nemen”. Voorgaande jaren was het Halloween
weekend met ruim 700 deelnemers telkens volgeboekt en waren er
vooral positieve reacties te horen, het is de organisatie elk jaar nog
gelukt, minimaal 1 deelnemer van angst een natte broek te bezorgen.
Door de jeugdige inbreng in de werkgroep moet dit ook dit jaar weer
gaan lukken. Opgave vanaf 3 oktober bij restaurant de Wipkip, voor
beide avonden kan hier een kaart gekocht worden met een startdatumen tijdstip, zolang de voorraad strekt. De kaarten kunnen niet telefonisch
worden besteld, maar dienen van te voren te worden opgehaald en
betaald. Maximaal 8 personen per groep, kosten per startbewijs € 40,per groep. Zaklantaarns zijn niet toegestaan, de organisatie zorgt voor
“sfeer” verlichting.
24
Bosgeluiden, door boswachter Harco Bergman
Alweer 3x scheepsrecht voor bosgeluiden.
OVER STAATSBOSBEHEER: Onze missie is beschermen, beleven en benutten van de natuur die
we voor de samenleving beheren. Staatsbosbeheer eigendommen zijn ons nationale groene erfgoed.
In Nederland beheren we ruim 250 duizend hectare natuur, waarvan het Kuinderbos met 1200
hectare een onderdeel is, zelf noem ik het altijd de groene parel van de polder.
DE NATTE AS DOOR HET KUINDERBOS IS BIJNA KLAAR
Sinds 2004 werkt Staatsbosbeheer in het Kuinderbos aan een natte as, die diagonaal van Kuinre
dwars door het bos naar de A6 loopt. De provincie Flevoland stimuleert de aanleg van
waterminnende natuur.
HOPWEGSLOOT
De Hopwegsloot is het eerste deel van de as. Jaren terug heeft Staatsbosbeheer meegewerkt aan
een verzoek van het waterschap Zuiderzeeland. De landbouw vroeg om steeds meer water en de
sloot was daarvoor te smal, aan de zijde van de weg was geen ruimte. Staatsbosbeheer heeft toen
een strook van ca. 15 meter breed bos weggekapt om ruimte voor de sloot te creëren. Een harde eis
was dat de sloot extra breed werd en we niet middels het keur van het waterschap 3 x per jaar alle
vegetatie weg moesten maaien, maar de natuur haar gang zoveel mogelijk konden laten gaan en de
oevers zich zo natuurlijk mogelijk konden ontwikkelen. In de Hopwegsloot planten zich duizenden
Weidebeekjuffers voort en werd vorig jaar door Gerard Eggens, onze gespecialiseerde vlinder en
libellen vrijwilliger, de Kempense heidelibel waargenomen, ruim 200 km noordelijker dan hij ooit is
gezien. Tevens is er een waarneming van een waterspitmuis en zijn er uitwerpselen gevonden van de
otter.
VENNEN EN POELEN
De Hopwegsloot loopt tot voorbij de Schansweg Daar liggen in het bos ca 12 vennen en poelen,
belangrijk voor libellen en amfibieën. In een van de vennen broedt al een aantal jaren een Dodaars,
google verteld je er graag meer over deze watervogel. Een deel van de venranden zijn destijds
ingezaaid met heide plagsel uit de boswachterij Staphorst als inleidend beheer. Die heide ontwikkeld
zich prima. Uit kostenbesparing hebben we rondom een aantal vennen gaas gezet zodat schapen
tussen de heide al grazend gras en jonge boompjes wegvreten, zodat de heide zich optimaal kan
ontwikkelen.
25
KUINDERPLAS EN BEEK
In totaal liggen er in het gehele Kuinderbos ca. 35 vennen en poelen. De poelen sluiten aan op de
Kuinderplas, die met 16 ha een grote eenheid van de natte as vormt. De Kuinderplas is volgend
voorjaar aangesloten middels een beek met de nieuw te graven Schoterplas die achter vakantiepark
"Eigen Wijze" ligt aan het Schoterpad, Hier wordt 20 ha open water aangelegd. De beekranden zijn
ook ingezaaid met heideplagsel en ontwikkelen zich ook volgens de verwachtingen die we er van
hadden. Planten als kleine zonnedauw en fraai duizendguldenkruid staan nu al tussen de heide. Dit is
tevens het gebied waar al die padden en kikkers die we overzetten tijdens de paddentrek, zicht
voortplanten. Een deel van kikkervisjes wordt opgevreten door de larven van libellen en juffers.
SCHOTERVELD
Inmiddels zijn er 46 soorten libellen en juffers gevonden, reden voor de vlinderstichting om het
Kuinderbos uit te roepen als een van de 3 libellen reservaten van Nederland. De beek is nu
uitgegraven tot aan de Schoterweg en wordt voor volgend voorjaar doorgetrokken tot aan het
Schoterpad. Onze aannemer heeft door de verminderde vraag naar zand gevraagd of ze het laatste
deel van het Schoterveld in 2017 uiterlijk mogen opleveren, daar hebben we mee ingestemd.
SCHOTERPADSLOOT
Langs het Schoterpad loopt een waterschapssloot voor waterafvoer, ten behoeve van de landbouw
hebben we daar ook ingestemd met verbreding, mits er natuurvriendelijke oevers konden komen met
minder strenge keur eisen en zoveel mogelijk ruimte voor de natuur.
NIEUWE VEN EN SCHANSKREEK
Om de natte as nog completer te maken zijn we 3 jaar geleden begonnen met vergunningaanvragen
voor de aanleg van een groot ven in het noordelijke deel van de boswachterij en de Schanskreek in
het weiland waar die koeien grazen langs de Schansweg. Op 20 augustus 2013 is de aanbesteding
geweest en van der Wiel uit Drachten mag deze klus dit jaar nog klaren. Begin augustus zijn we daar
begonnen om de boompjes en struiken weg te halen, zodat na de bouwvak de aannemer er
voortvarend aan de slag kan. Voor aanleg van de Schanskreek hadden we afgelopen winter al veel
bomen weggehaald in het aangrenzende bos en langs de Schansweg. Uit archeologisch onderzoek
bleek dat in het weiland een oude kreek ligt uit de tijd van de Zuiderzee, deze oude kreek gaan we
uitgraven en blootleggen. De provincie Flevoland financiert de aanleg middels subsidie. Tegen het
eind van 2013 moeten dit allemaal klaar zijn. Zo maken we het Kuinderbos nog natuurlijker,
gevarieerder en beleefbaarder voor de mens en de flora en fauna.
ACTIVITEITEN OVERZICHT STAATSBOSBEHEER KUINDERBOS
Datum
Activiteit en bijzonderheden
15 SEPTEMBER
MENMARATHON zie www.deburcht.nl
28 SEPTEMBER
ATB FIETSTOCHT
12 OKTOBER
KACHELHOUTDAG zie www.staatsbosbeheer.nl/noordoortpolder
18 OKTOBER
SLEDEHONDENWEDSTRIJD zie www.dasc.nl
1-2 NOVEMBER
HALLOWEEN GRIEZELTOCHTEN zie www.kaskuinre.nl
11 DECEMBER
KAP JE EIGEN KERSTBOOM zie
www.staatsbosbeheer.nl/noordoostpolder
18 DECEMBER
MYSTIEKE KERST zie www.kaskuinre.nl
26
27
Brandweer Kuinre
GEZOCHT: BRANDWEERVRIJWILLIGER(S)!
Blusgroep Kuinre van het brandweerkorps Steenwijkerland is op zoek naar mensen die zich als
vrijwilliger willen inzetten voor het bestrijden van branden en het redden van mens en dier.
Wie zijn wij?
Blusgroep Kuinre is een hecht team dat uit 13 personen bestaat: 3 vrouwen en 10 mannen. Zij
vervullen de functies van bevelvoerder, chauffeur en/of manschap. Een aantal van hen heeft een
neventaak als schipper op het blusvaartuig. Deze boot ligt in Ossenzijl en wordt samen met de
blusgroep Oldemarkt bemenst.
Wie zoeken we?
We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die binnen 5 minuten na een alarm bij de kazerne in Kuinre
kunnen zijn; met name op werkdagen tijdens ‘kantooruren’. Het mooiste is als je 24 uur per dag
beschikbaar bent, vanuit huis en vanuit je werk. Je doet het niet alleen, dus ben je een keer afwezig
dan vangen je andere teamleden dat op.
Wat bieden we?
Voordat je mee kunt op een uitruk, krijg je een gedegen opleiding. Deze bestaat uit vier modules,
bestrijding van: waterongevallen, brand, technische hulpverlening en ongevallen met gevaarlijke
stoffen. Tijdens je opleiding is een van de leden van de blusgroep je leerwerkbegeleider.
In de zomer oefenen we twee keer per maand en in de herfst/winter drie keer per maand. Op die
manier houden we onze vaardigheden op peil. We hebben op het industrieterrein van Kuinre een
mooie en moderne kazerne tot onze beschikking. Vorig jaar hebben we een nieuw blusvoertuig in
ontvangst genomen. Gemiddeld hebben we 15 tot 20 keer per jaar een uitruk.
Is de brandweer iets voor jou?
Ben jij een echte teamplayer en spreekt een taak als brandweervrijwilliger jou aan? Meld je dan bij
Harco Bergman, groepscommandant van de blusgroep Kuinre, telefoon 06 – 54 95 74 06. We
nodigen je graag uit voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.
Senioren Biljart Club Kuinre
28
29
Nieuws van de Burgemeester de Ruiterschool
30
31
AFDELING KUINRE
Het seizoen is weer begonnen en we houden de bijeenkomsten in het nieuwe dorpshuis “de Botter”,
Burchtstraat 3, 8374 KC Kuinre.
24 september
15 oktober
17 oktober
14 november
17 december
19 december
Het jaarlijkse reisje.
Herfstdoemorgen/ avond door de creatieve commissie.
Wijnproeverij door slijterij "Voor Anker" uit Vollenhove.
Verzorgd door het ééndagsbestuur.
Kerstdoedag door de creatieve commissie.
Jubileumavond 65 jarig bestaan.
Ook de leeskring begint weer in september:
Er kunnen nog dames bij! Als u van lezen houdt en het interessant vindt om een gelezen boek met
anderen te bespreken, bent u van harte welkom!
Comité Welzijn en Ouderen
Kuinre-Blankenham
Programma seizoen 2013-2014
Sportief wandelen
Gymnastiek
Aanvang 2 september 2013. Maandagmiddag om 13.15 uur
Aanvang 5 september 2013. Donderdagmiddag om 13.30 uur in dorpshuis ‘de
Botter’
Koersbal
Aanvang 2 oktober 2013. Woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur in ‘de Botter’
Dit is eenmaal in de twee weken.
Soos en
Aanvang 9 oktober 2013. Woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur in ‘de Botter’
handvaardigheden Dit is eenmaal in de twee weken.
Gymnastiek
Volksdansen
Blankenham
Aanvang 4 september2013, woensdagavond om 19.00 uur in het dorpshuis
‘de Skulpe’ in Blankenham.
Aanvang 4 september 2013, woensdagavond om 20.00 uur in het dorpshuis
‘de Skulpe’ in Blankenham. Liefhebbers uit Kuinre kunnen hier ook terecht.
Vaste Activiteiten
Gezamenlijk eten
15 november 2013
Kerst avond
20 december 2013
Nieuwjaarsreceptie
3 januari 2014
Stamppot eten
21 mei 2014
Reisje
?? mei 2014
Bestuur C.W.O. Kuinre Blankenham
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Mevr. H. Wietsma
Dhr. K. Cats
Mevr. T. Brouwer
tel 0527-231276
tel 0527-231679
tel 0527-231744
32
33
Verslag reisje
Op 22 mei hadden wij ons reisje dat deze keer dwars door Friesland ging. We vertrokken met 70
personen om 8.15 en zijn met een mooie route richting Gaasterland gegaan waar om 9.15 de koffie
met gebak klaar stond.
Via Workum, Allingawier, Makkum, Witmarsum kwamen we in Achlum waar we een rondleiding
kregen in een chocoladefabriek. Nadat we allemaal een muts op hadden mochten we naar binnen. In
de fabriek werden van grondstoffen verschillende
soorten chocola gemaakt en deze blokken gaan dan
naar een andere fabriek waar er verder bonbons enz van
worden gemaakt. Wel maakten ze zelf chocoladepasta
waarvan we allemaal een potje mee kregen. Ook was er
nog een proeverij van bonbons samen met Beerenburg.
Hierna vertrokken we naar de Joure waar een heerlijke
koffietafel klaar stond.
Daarna gingen we richting Bolsward waar we een
rondleiding hadden bij Sonnema .
We werden verwelkomt met koffie en kregen een film te
zien over de geschiedenis van Sonnema. Daarna zijn
we in de productiehal geweest maar die lag stil
vanwege storing.
We konden wel allemaal proeven van het Friese slokje.
En dan is het einde van de dag al weer in zicht maar we
gaan eerst nog via allerlei wegen naar Beetsterzwaag
waar we een heerlijk 3 gangen menu gingen nuttigen.
We hebben weer een hele gezellige dag gehad en de
chauffeur hield ons onderweg ook goed op de hoogte
wat er allemaal aan bijzonderheden was te zien. En zo
kwamen we om 20.00 uur weer aan in Kuinre.
2013
Stichting
Jeugdhonk
Kuinre
Nieuws van het jeugdhonk
Bestuursleden van het jeugd- en ouderenbestuur zijn samen donateurs gaan lopen in het dorp en
buitenwegen. We hebben nu 204 donateurs, waar we erg blij mee zijn! Er zijn tot nu toe 31 kinderen
lid geworden van het jeugdhonk.
6 Juli was de afsluiting van het seizoen. Arjan had veel spellen bedacht voor deze dag. Er was een
parcours gemaakt. Je kon met een bal in gaten schieten en met een helm met een maatbeker erop
lopen met water erin en dat moest in een emmer gegooid worden. Maar door de hittegolf waren de
waterspellen het leukst natuurlijk. De gratis pannenkoeken gingen er ook goed in. De opkomst viel
heel erg tegen. We hadden al een hele tijd van tevoren aangegeven dat de afsluiting op deze dag zou
zijn. Maar toch werden er op het laatst nog verjaardagsfeesten gehouden van jongeren die in onze
doelgroep vallen. Dat was erg jammer want de vrijwilligers en het bestuur hadden er heel veel werk
van gemaakt.
De scholen zijn nu weer begonnen en de openingstijden van het jeugdhonk worden op Facebook en
op school bekend gemaakt.
We hebben nog steeds vrijwilligers nodig om af en toe eens te helpen achter de bar, al is het maar
één keer per drie maanden. Dus kom op ouders en meld je aan!
34
ur `Stichting Jeugdhonk
35
Historische Vereniging IJsselham
Hoofdstraat 23a 8375 AK Oldemarkt tel: 0561-750906
site: www.historischeverenigingijsselham.nl
e-mail: [email protected]
Restauratie van de ‘oude’ Sint-Nicolaaskerk
Nu dit beeldbepalende kerkgebouw uit 1869-1871 grotendeels in oude glorie wordt hersteld door
Berend Compagner, richten wij de blik op de allervroegste geschiedenis van Kuinre en zijn kerk.
In het Kuunders Kwartiertje en uitgebreider in De Silehammer later stellig meer!
Oudste bewoning nabij Kuinre
Opduikingen van dekzanden, die als kopjes of ruggen boven het later gevormde veen uitsteken,
moeten ooit aantrekkelijke vestigingsplaatsen zijn geweest. Erve Sandhorst, in 1825 verdwenen, lag
op de Zandkop in het Rondebroek even benoorden de Lageweg, tegenover de Sophiahoeve. In de
omgeving zijn scherfjes keramiek gevonden uit vroeger tijden, al was er van bewoning daar nog geen
sprake. Erve Prikkenoord, Lindedijk 4, ligt op een zeer oude huisterp in het Rondebroek.
De bewoning vond verspreid plaats, met lichte concentratie langs de Oude Kuinder en de Linde.
Veenontginningen in drie fasen
1000-1050: Horigen van de Utrechtse bisschop, die beschikte over het ius forestense (Foreest- of
Bosrecht) in het Land van Vollenhove, moesten voor hem herendiensten verrichten.
1050-1075: Systematisch openleggen van de grote veenmosblokken direct achter de oeverzone. Ook
de nieuwe ontginners moeten nog herendiensten leveren. Dat zal vóór 1100 zijn geweest, omdat
vanaf die tijd alleen nog ‘vrije’ ontginningen werden opgezet. De bisschop verkreeg met zijn grafelijke
rechten (Drenthe 1046) ook de territoriale beschikking over alle veenwildernis in de regio.
1075-1100: Openleggen van de overige veenmosblokken ten tijde van bisschop Koenraad. Het
Friese Zuidergo, waartoe Kuinre en Oosterzee behoorden, viel sinds 1077 onder diens grafelijke
macht. De ontginningen werden uitgevoerd door vrije kolonisten onder acceptatie van ‘tijns, tiende en
gerecht’ voor de landheer: betaling van grondbelasting en erkenning van zijn rechterlijke macht.
Kuinre vermeld in 1118 als Cunre en in 1132 als Kunre
Bisschop Godebald kreeg in 1118 door ruiling de beschikking over een huis (domus) met
weidelanden en hoeven juxta Cunre, naast de Kuinder. Dat complex was eerder al bezit geweest van
bisschop Koenraad († 1099). De Latijnse tekst meldt dat de weiden in de volkstaal swechus worden
genoemd: zwaag, nog herkenbaar in veel plaatsnamen.
Grote vraag: is de rivier de Kuinder bedoeld, of toch reeds een nederzetting met die naam?
Stavoren was destijds het bestuurlijk centrum van de gouw Zuidergo en missiecentrum voor de wijde
omgeving. Een lijst van 29 mei 1132 met 25 kerken die tot de Sint-Odulphusabdij behoorden,
vermeldt naast Silehem ook Kunre. Een afschrift uit 1245 ook nog Fenehusum en Kunresijl.
Hoe dan ook, een kerk of kapel was er al bij of in Kuinre in 1132, als dochter van de SintStephanuskerk van Silehem die gold als moederkerk, mater ecclesiae, van een viertal dochters.
Blijkens een akte van 11 mei 1549 was de kerk van Kuinre gewijd aan de H. Nicolaas (±280-342),
evenals wel zestien andere kerken in de regio, zoals Scheerwolde, Oldemarkt, Blesdijke. Als patroon
van onder meer (varende) kooplieden en beschermer tegen de gevaren van de zee en overstroming
door rivieren, kwam zijn verering op na de overbrenging in 1087 van zijn gebeente van Myra (nu
Turkije) naar Bari (Zuid-Italië). ’t Was eigenlijk roof door zeelui en omdat Bari later tot het koninkrijk
Aragon in NO-Spanje heeft behoord, laten we Sinterklaas nu zelfs uit het gortdroge Madrid komen.
Zijn sterfdag of feestdag - de overgang naar het eeuwig leven - is 6 december, al heeft deze dag
terrein verloren aan de viering van 'heiligavond' op 5 december. Waar de eerste kerk van Kuinre heeft
gestaan, is onzeker. In 1572 werd een schans opgeworpen om de kerk die door landafslag naar het
noorden was opgeschoven. Die kerk is in 1672 door brand verwoest. Tussen 1675 en 1681 is de
huidige Protestantse kerk gebouwd. De Rooms-katholieken waren aangewezen op de schuilkerk op
het Noordeinde, in 1825 door de watersnood vernield. Er volgde nieuwbouw in 1827, in de jaren
1869-1871 verbouwd en vergroot tot het huidige monument.
Kuunders Kwartiertje september 2013 - 3
Redactie De Silehammer.
36
Nieuws VV Kuinre
Bestuurswisselingen
Afgelopen jaarvergadering zijn er twee bestuurswisselingen geweest bij VV Kuinre. Menno Hulleman
heeft naar 9 jaar afscheid genomen van het algemene bestuur en heeft zijn taak als bestuurslid en
secretaris doorgegeven aan Klaas Snijder. Annelous Breukers heeft tevens afscheid genomen van
het bestuur na 6 jaar. Gerdi de Vries neemt de taak als bestuurslid van Annelous over. Wij willen
hierbij Menno en Annelous hartelijk bedanken voor de jaren trouwe inzet bij de club! Tevens willen wij
via deze weg Klaas en Gerdi veel succes en plezier wensen bij het algemene bestuur van VV Kuinre.
Eindelijk een groen hoofdveld VV Kuinre
Na het vorige Kuunders Kwartiertje is het dan toch zover. Er staat weer gras op het nieuwe hoofdveld
en dit is zelfs al een paar keer gemaaid. Het gehele proces is niet zonder slag of stoot gegaan,
communicatie en afspraken nakomen blijft erg lastig bij de gemeente. Helaas heeft het dus ook
allemaal langer geduurd dan wij hadden gehoopt. Dit houdt in dat er ook nog niet op gevoetbald kan
worden. De zode is nog niet voldoende gereed om wedstrijden aan te kunnen. Zolang dit het geval is
zullen de wedstrijden onder dispensatie van de KNVB op het trainingsveld worden gespeeld.
Indeling competitie
Bij het aanleveren van dit stukje zijn helaas nog niet alle indelingen bekend van de teams voor dit
seizoen. Alleen het 1e elftal is definitief bekend. Kuinre 1 speelt dit jaar weer in een competitie met
clubs uit de buurt en hoeft niet meer zo ver weg als vorig seizoen. Tegen de volgende tegenstanders
zal Kuinre het dit seizoen opnemen: Blankenham, BEW, Oranje Zwart, Steenwijker Boys,
Oosterstreek, Wapserveen, Willemsoord, Scheerwolde, FC Kraggenburg, RKO, VWC & DieverWapse.
Wij wensen alle teams van VV Kuinre een succesvol en sportief seizoen toe! Wij hopen u als
toeschouwer graag te mogen verwelkomen op ons sportpark op de havendijk.
De KNVB heeft een nieuwe regel ingevoerd vanaf 1 juli 2013
De eerste gele kaart is tien minuten tijdstraf. De tijdstraf is meteen voelbaar voor zowel de speler als
het team. En een automatische afkoelperiode. Dat vindt de KNVB de belangrijkste voordelen van de
directe tijdstraf van tien minuten die een speler (in de B-categorie junioren en senioren) bij het krijgen
van een gele kaart voortaan krijgt opgelegd. Gele kaarten komen hiermee niet meer op het
wedstrijdformulier te staan en kunnen verder dus evenmin leiden tot een uiteindelijke schorsing. Krijgt
een speler in dezelfde wedstrijd een tweede gele kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij moet dan
definitief het veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft. Alleen nog na directe rode
kaarten volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke procedure.
Voor de toepassing van de tijdstraf is een aantal zaken belangrijk:
 Een tijdstraf duurt tien minuten. Voor de pupillen geldt een tijdstraf van vijf minuten.
 De scheidsrechter houdt de tijdstraf bij. Hij bepaalt wanneer de tijdstraf aanvangt en weer om
is. De scheidsrechter geeft ook aan waar de speler de tijdstraf moet uitzitten en pas na een
teken van de scheidsrechter mag de speler het veld weer betreden. Een speler kan slechts
eenmaal per wedstrijd een tijdstraf krijgen opgelegd. Hierbij moet de scheidsrechter wel de
gele kaart tonen. Twee keer geel blijft rood en dus een definitieve veldverwijdering, maar ook
deze kaarten hoeft de scheidsrechter niet te vermelden op het wedstrijdformulier. Een directe
rode kaart komt wel op het wedstrijdformulier en kent de gebruikelijke tuchtrechtelijke
procedure.
 Als een doelverdediger een tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats
als doelverdediger innemen. Deze speler moet wel even een ander shirt aandoen om als
doelverdediger herkenbaar te zijn.
 Een tijdstraf die voor de rust niet geheel is vol gemaakt, wordt in de tweede helft voortgezet.
als de tijdstraf van een speler nog niet om is bij het einde van de wedstrijd, wordt de
resterende tijd kwijtgescholden.
 Een team mag niet met minder dan zeven spelers op het veld staan. Als dit gebeurt, wordt de
wedstrijd gestaakt. Het team met minder dan zeven spelers is dan schuldig aan het staken
van de wedstrijd.
Website: www.vvkuinre.nl
Email: [email protected]
37
Van de bestuurstafel VCK’76
De wedstrijdschema’s voor de senioren (start 17 september) en de oudste jeugd (21 september) zijn
al weer bekend, dus het wordt weer tijd om te gaan trainen. De trainingen voor de jeugd en Dames 1
en 2 beginnen weer op maandag 19 augustus 2013.
Jeugd groep 3 t/m 5: 15.30 – 16.15 uur
Jeugd groep 6 t/m 8: 16.15 – 17.15 uur
Jeugd voortgezet onderwijs: 17.15 – 18.15 uur
Dames 2: 19.15 – 20.30 uur
Dames 1: 20.30 - 21.45 uur
Dames 1 en 2 trainen op maandag 19 augustus voor 1 keer samen om 20.00 uur!
De Recreanten gaan van de dinsdag naar de woensdagavond i.v.m. de volleybalwedstrijden van
Dames 1/ Dames 2 en Heren.
De eerste training is dus op woensdag 21 aug. 2013 van 19.30 tot 21.00 uur!
De eerste training voor de Heren is op donderdag 22 augustus 2013, van 21.00 - 22.30 uur.
Iedereen die denkt om een nieuwe/ oude sport te willen komen beoefenen, u bent van harte welkom
om een keer te komen spelen of kijken.
De thuiswedstrijden van de dames, heren en jeugd worden vanaf dit seizoen weer in de Botter
gespeeld. Dames 2 kunt u voor het eerst aanmoedigen op dinsdagavond 24 september, de jeugd uit
het voortgezet onderwijs op zaterdagmorgen 28 september en dames 1 en heren 1 op dinsdagavond
1 oktober.
Voor het uitgebreide wedstrijdschema verwijzen wij u naar onze site www.vck76.nl.
Het bestuur van VCK`76
Slotavond senioren
De slotavond senioren VCK`76 werd gehouden op maandag 3 Juni. Iedereen van de senioren
hadden een uitnodiging gekregen waarop
stond dat ze hun fiets en droge kleren mee
moesten nemen. We moesten half acht
verzamelen bij het dorpshuis. Daar werden we
ontvangen met een kopje thee of koffie.
Yvonne en Jacqueline hadden de activiteit
voor de slotavond bedacht. Na een kopje thee
of koffie moest iedereen op de fiets stappen
richting de oude haven. Daar werd uitleg
gegeven wat ze gingen doen. Het werd
boerengolf in de trend van het koningshuis
gespeeld. Er was een route uitgestippeld die
ze moesten volgen van nr. 1 t/m 10. Bij elk nr. werd er een vraag gesteld over het koningshuis.
Deze mocht men beantwoorden zonder hulp van mobiele telefoon!!!
Groep 2 werd 1ste: Jentje, Ellen, Korma, Marjan, Harry.
Groep 1 werd 2e : Rypke, Ben, Agnes, Astrid, Angela.
Groep 4 werd 3e : Sandra, Jacqueline, Hilde, Gert, Mirjam, Jolanda.
Groep 3 werd 4e : Nikki, Freda, Petra, Peter, Jan.
38
De eerste prijs was een fluitje, tweede prijs reflectoren voor in de fiets. De derde en vierde prijs
kregen een pakje tissues. Het was een gezellige geslaagde avond! Eenmaal weer terug naar het
dorpshuis bedankte Harry nog mensen voor hun inzet voor VCK`76:
Grietje, Marijke, Rowan, Jan, Harry voor de trainingen!
Bea, Ellen, Rypke voor het coachen en begeleiden van de jeugd!
Herinnert u zich deze nog..
Voor: Jan-Aris Goed, Hans Kuiper, sponsor Martinus Jonkers, André Groenestege, Hilbert Veenstra
Achter: Wim Harsevoort, Allard de Boer, Gert van der Werf, Peter Versluis
Deze toppers-van-toen schitterden in 1991. Drie van de acht spelers zijn nog steeds/weer actief
binnen onze vereniging. Misschien dat de nieuwe zaal (of het Hertog Jan-bier) de rest ook weer over
de streep kan trekken…
Het “Emiel’s partyverhuur” Beachvolleybaltoernooi
Op 29 Juni 2013 was het weer zover, het jaarlijkse
beachvolleybal toernooi georganiseerd door het jeugdhonk en
volleybal vereniging VCK’76 kon weer van start gaan. Kosten
nog moeite zijn weer gespaard om het grasveld bij de haven
te voor zien van zand, om daar twee velden te maken. De
organisatoren zaten nog wel even met dichtgeknepen billen
vanwege het weer, de dagen ervoor was er namelijk alleen
maar regen, regen en nog eens regen uit de lucht komen
vallen en de temperatuur was nog niet om over naar huis te
schrijven. Maar de weergoden waren ons gunstig gestemd en we kregen zowaar af en toe de zon te
zien. Afgezien van de harde wind die ons af en toe parten speelde
mochten wij toch niet klagen, het bleef droog, en we konden in ons
t-shirtje en korte broekje op het terras onze consumpties nuttigen
(ondanks de in de lucht gewaaide partytent).
‘s Morgens eerst de jeugd competitie. Totaal 7 teams hadden zich
ingeschreven met pakkende namen als: Team Stoer; Faalhaasjes;
De wilde kippenclub; B-Brave; De Boerenaapjes; De Snoepjes; Die
Hard.
Aan de namen kon het niet liggen, die waren mooi genoeg. De start was om 10:00 en daar gingen de
eerste teams er fanatiek tegen aan. Alle wedstrijden duurden 8 minuten. In de scheidrechters tent
werden alle standen bij gehouden door Rypke, deze vulde ze weer in op een groot bord. Hier stond
de jeugd ook regelmatig te kijken, hoe ze gespeeld hadden en wat hun tussenstand was. Ook werd er
39
onderling in het team druk overlegd, als we nu zus, of zo, dan
kunnen we nog winnen, maar dan moeten we nog wel dit en dat
doen. Allemaal tactische tips van medespelers, en dan gingen ze
spelen en liep het toch anders, heel leuk om allemaal te zien. De
teams waren toch wel aan elkaar gewaagd, met standen van 15-13;
16-15; 18-16 is het verschil toch wel zo klein dat het spannende
wedstrijden waren. Het werd nog zo spannend dat er twee nummers
1 waren met allebei totaal 10 punten. Doordat Die Hard meer
pluspunten had zijn deze nummer 1 geworden en Faalhaasjes
tweede. Om 11:30 was het eindsignaal en kon de eindstand
opgemaakt worden. Na de prijsuitreiking, een drankje en een zakje
chips konden de kinderen naar huis gaan. Hieronder de totaalstand,
met rechts de nummers 1-2-3.
1:
Die Hard
2:
Faalhaasjes
3:
De Snoepjes
4:
Team Stoer
5:
B-Brave
6:
De Boerenaapjes
7:
De wilde kippenclub
Voor een ieder die het leuk lijkt om te gaan volleyballen, je bent altijd
van harte welkom op maandag middag tijdens de trainingen. Kijk
maar verder op onze site of in deze krant voor de tijden. De eerste
vier keer mag je gratis mee trainen.
Nu snel de velden ombouwen, een broodje en een kop heerlijke
soep gemaakt door Astrid Versluis voor alle vrijwilligers. Want om
12:30 begint het toernooi voor de senioren. En raad eens wat, een ongekend mooi aantal teams heeft
zich ingeschreven, te weten 16 teams. Dit geeft de organisatie weer kracht en moed om het voor
volgend jaar weer te organiseren. Ook nu waren er weer mooie namen te weten: Smile; Superboeren;
SaRiMaSiJeKa (leuk om uit te spreken voor de omroeper); Ongeschikt; de 3e helft; ‘t 1e hofje;
D’Akermanechies; Recreo’s; De Makamba’s; Katastrof; Goud van Oud; Geschikt; Veld 5;
Schroothoop; De Bouma’s en Tsjakka.
Kosten nog moeite waren gespaard, er werd door de Makamba’s zelfs een speler uit Curaçao
gehaald. Ook hier duurden de wedstijden 8 minuten. Er werd gespeeld in twee poules. De wind ging
iets liggen en het zonnetje kwam steeds vaker door de wolken heen. Oftewel een ideale middag om
een Beach volleybaltoernooi te houden. Vanaf de eerste minuut gingen alle teams er fanatiek tegen
aan om de fel begeerde wisselbokaal aan het eind van het toernooi in handen te hebben. Of het nu
kwam door het zand, er werd gedoken en gesprongen of het een lieve lust was. Net als bij de jeugd
bleek dat er weer een heleboel teams aan elkaar gewaagd waren, dat was goed te zien aan de
standen van de wedstrijden, die soms met 1 of 2 punten verschil gewonnen werden.
Winnaar in poule 1 werd de 3e helft die het presteerde om alle wedstrijden te winnen, oftewel 14
punten, een hele prestatie. En een goed uitganspunt voor de finale. Het 1e hofje werd tweede. In
poule 2 werd Tsjakka eerste met 6 gewonnen
wedstrijden en Veld 5 en de Makamba’s werden
gedeeld tweede, uiteindelijk mocht Veld 5 door omdat
deze een beter doelsaldo hadden.
In de kwart finale stond de 3e helft tegenover Veld 5,
waarbij de ongeslagen ploeg toch door Veld 5 van
het veld geslagen werd met een eindstand van 19-21.
Op het andere veld speelde Tsjakka tegen ’t 1e hofje,
hier werd de stand 18-10. Om nu de 3e en 4e plek te
bepalen moest de 3e helft tegen ‘t 1e hofje, waarbij
uiteindelijk de 3e helft met 22-18 won, oftewel een
derde plek. De finale ging tussen Tsjakka en Veld 5,
waarbij al gauw Veld 5 uitliep tot een stand van 7-3,
Tsjakka had er moeite mee, maar kwamen toch terug
en gingen door. 7-7; 8-10, dan kwam Veld 5 weer
40
41
terug 10-10, maar toen nam Tsjakka de benen en liep uit tot de eindstand 22-18 Uiteindelijk een
zinderende finale van twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren.
Eindstand:
1:
Tsjakka
2:
Veld 5
3:
3e Helft
4:
‘t 1e Hofje
De hele dag zowel ’s morgens als ’s middags ging het
er heel fanatiek maar gelukkig erg sportief aan toe,
spelers dank daarvoor. Ook gaat onze dank uit naar de
vele vrijwilligers van ‘t Jeugdhonk en VCK’76 die weer
mee hebben geholpen om deze dag tot een succes te
maken.
En uiteraard niet te vergeten onze sponsoren, onze hartelijke dank voor jullie bijdragen in welke vorm
dan ook:
Emiel's Partyverhuur, www.eenfeestje.nl, Klussenbedrijf H. Bouwman, Klussenbedrijf H. Veenstra,
Loonbedrijf Peter de Haan, Gebr. de Haan betonwerken, Betonafwerking de Waal, Loonbedrijf John
de Vries, Landbouwmechanisatie Fa. van der Vegt, Landbouwmechanisatiebedrijf M. Kroes, Eetcafé
’t Plein, Bestratings- en tuinhoutcentrum Smit b.v., Transportbedrijf B. Koopmans, Afbouw en
klussenbedrijf Ronald Ypinga, Damiaan Huizinga, Garagebedrijf H. van Ens, Grondverzetbedrijf
Polderman v.o.f., Jachtbouw Rein v/d Veen, Glaszetterij Wolf VOF, Ter Wee B.V Langelille,
Installatiebedrijf Jonkers.
Ook gaat onze hartelijke dank uit naar watersportvereniging “De Oude Haven” voor het ter
beschikking stellen van het grasveld.
Rypke Paulusma
De wist-u-datjes van dames 1
Wist u dat …
- Agatha is bevallen van een gezonde zoon
- Deze Bouke Eise heet
- Wij met zijn allen het gezin feliciteren met de nieuwe aanwinst
- We er in de toekomst er weer een lid bijkrijgen...
- ..maar nog even 6 jaar moeten wachten
- Sanderina vanwege rugklachten even moet stoppen met volleyballen
- We dit erg jammer vinden en haar heel veel beterschap wensen
- Ze ons team dan weer snel kan versterken
- We momenteel nog volop genieten van de vakantie
- We dit jaar niet fanatiek zijn begonnen met hardlopen
- Het seizoen 2013-2014 weer bijna begint
- We hier dubbel van gaan genieten
- Omdat we dan in het nieuwe dorpshuis mogen spelen
- We nog steeds lopen zoeken naar twee bestuursleden
- Deze wel erg goed verstopt zijn
- We ze nog steeds niet kunnen vinden
- We niet hopen het programma Spoorloos erbij hoeven te halen
- Als je dit mocht lezen je gewoon mag melden bij het bestuur
- Je dan echt niet af bent....
- Dames 2 de eerste wedstrijd op dinsdag 24 september in Kuinre speelt
- Wij en de heren pas op 1 oktober in onze nieuwe thuishal zijn te bewonderen
- U van harte bent uitgenodigd ons te komen aanmoedigen
- We dit erg gezellig zullen vinden
- We iedereen nog veel plezier wensen met het genieten van de vakantie!
42
43
Kuundersen over de grens: Avontuur in Nigeria
In juli 2012 ben ik terug gekomen van een groot avontuur in
Nigeria. Ik heb daar als vrijwilliger gewerkt voor een project
waarin Nigeriaanse jongeren opgeleid moesten worden tot
enthousiaste docenten. In eerste instantie zou ik alleen in de
staat Nassarawa als teacher trainer werken voor het ministerie
van onderwijs en het National Youth Service Corps (NYSC).
Uiteindelijk heb ik 1,5 jaar gewerkt als projectontwikkelaar/
teacher trainer voor het hele nationale project. Ik mocht dus veel door Nigeria reizen voor mijn werk.
In dit artikel zal ik kort omschrijven wat mijn belevenissen zoal waren en hoe ik tot het idee gekomen
ben om dit avontuur aan te gaan.
In januari 2010 is het allemaal begonnen met een bezoekje aan een
informatiebijeenkomst van VSO, ik had al meerdere jaren het idee dat
ik wel eens met VSO weg wilde maar dacht altijd: ‘Dat wordt toch niks
want waarom zouden ze een aardrijkskunde docent nodig hebben?’.
Met die vraag in mijn hoofd heb ik dan toch maar de stoute schoenen
aangetrokken. In februari werd ik al uitgenodigd voor een assessment
(toelatingstest) om mijn geschiktheid voor ontwikkelingswerk te testen
en in april wist ik dat ik in oktober naar Nigeria zou vertrekken. Alles
ging dus best snel. Toen maar aan familie en vrienden vertellen dat ik voor 2 jaar naar Nigeria zou
vertrekken. ‘NIGERIA! Meen je dat nou? Tis daar heel gevaarlijk!’ was zo ongeveer het enige dat ik
terug kreeg. Vaak wel gevolgd door ‘Echt iets voor jouw om zoiets te doen.’
Nou in mijn eerste weken in Nigeria dacht ik daar nog wel eens aan; Is dit echt wel
iets voor mij? Ach VSO had ons immers goed voorbereid en we wisten precies dat
we niets moesten verwachten van alles dat ons beloofd was, dan kon het nooit
tegenvallen. En inderdaad dat klopte. Alles was anders en flexibel denken was zeker
belangrijk. De eerste 8 maanden heb ik voor mijn gevoel weinig gedaan voor het
project. Dit kwam mede doordat er eigenlijk niets geregeld was en geen van de
organisaties zich verantwoordelijk voelde voor het project waar ik voor naar Nigeria
was gekomen. Uiteindelijk heb ik dus alles naar mij toe getrokken en het hele project
opnieuw ingedeeld en nieuwe partnerorganisaties gezocht. In de laatste periode heb
ik daardoor mogen reizen door heel Nigeria. Ook toen het in 2011 gevaarlijk werd in
het noorden door Boko Haram en andere etnische conflicten.
Als vrijwilligers van VSO zijn we allemaal internationale individuen die allemaal met andere projecten
bezig zijn die toch ook zeer verbonden zijn door de gedeelde ervaringen. Iedereen had altijd de deur
open staan voor andere vrijwilligers, dus een slaapplaats was er altijd. Samen door het land reizen
tijdens de weekenden of gewoon bij elkaar op bezoek, maakte het verblijf erg aangenaam. Naast
hard werken, heb ik gelukkig ook veel van dit mooie land mogen zien en veel met lokale bevolking
kunnen doorbrengen. Je zou kunnen zeggen dat ik een stukje van mijn hart in Nigeria heb achter
gelaten. Of ik het ooit weer kan gaan ophalen of dat ik het aan anderen kan laten zien, weet ik niet. Ik
hoop van wel.
De foto’s moeten een idee geven van Nigeria en mijn werk. Mensen die echt geïnteresseerd zijn in
het hele verhaal van mooie en moeilijke momenten, kan naar mijn blog: geotje.waarbenjij.nu. Daar
staan ongeveer 100 verhalen. Mocht er belangstelling zijn dan kan ik bij de plattelandsvrouwen meer
komen vertellen over mijn werk daar.
Ingrid de Wit
44
45
Bike Four Peaks 2013
“Die Bike Four Peaks findet statt!” Dat waren de
verlossende woorden, die Roelof Jonkers en ik
hoorden na dagen van onzekerheid of de Bike Four
Peaks nog wel door kon gaan na de
hoogwatercatastrofe. Waren we voor niets
maandenlang in training geweest? Het had extreem
geregend in de Alpendalen, dorpen waren
ondergelopen, wegen en paden weggespoeld. Een
gedurfde beslissing van de organisatie, maar de enige
juiste! Dat kan achteraf wel gezegd worden. De eerste
editie van de Bike Four Peaks was een groot succes!
Met veel bergovergangen, steile afdalingen, heerlijk
weer en een hele leuke sfeer.
Ruhpolding bereiken we dinsdag met moeite, de A8 bij
de Chiemsee is overstroomd. ’s Avonds zijn wij net op tijd om het stuurbord en de bagagetas
(bagage werd elke keer van de ene naar de volgende etappeplaats vervoerd) in ontvangst te nemen.
Samen met Jelle Woudsma wonen we de briefing bij en doen ons tegoed aan grote borden spaghetti
en kaiserschmarren. Morgen begint het!!!
ETAPPES
1e etappe: Ruhpolding – Lofer
De eerste etappe staan we in startvak B, het eerste stuk gaat geneutraliseerd over de weg. Dan
draaien we af en begint de Bike Four Peaks echt! Een mooie schotterklim! Maar niet eerst nadat we
een stuk steil door het bos omhoog moeten lopen. Via een lange beklimming komen we bij de Lofener
Alm, dit is een skigebied met prachtig uitzicht over het Salzburgerland. Ab gehts over een paar mooie
trails. De finish ligt midden in de oude kern van Lofer, de sfeer is er uitstekend en de zon schijnt.
2e etappe: Lofer – Kirchberg
De tweede etappe belooft een zware te worden! Er zitten behoorlijk wat hoogtemeters in de route met
als klapstuk aan het einde de beklimming van de Hahnenkamm vanuit Kitzbuhl, met een dikke 1000
hoogtemeters aan een stuk. Onderop rijden we over de finishlijn van de beroemde
Hahnenkammrennen. Bizar hoe steil die helling daar is! De skiwereldtop raast hier elk jaar met 140
km per uur bergaf. Op de fiets hoeven we die piste alleen maar over te steken.
De beklimming naar de top van de Hahnenkamm is steil en kost behoorlijk wat zweetdruppels. Maar
het loont de moeite, want vanaf de top begint de Fleckalmtrail.
Een 7 kilometer lange singletrail met 1000 meter verval, speciaal aangelegd voor de mountainbikers.
Deze trail zal ook de finaletrail zijn in het WK MTB-marathon. Door de smeltende sneeuw in de
bergen en de heftige regen van de afgelopen periode is de trail
op dit moment erg modderig. Desondanks nog steeds zeer de moeite waard! Veel
boomwortelpassages, stukken over houten bruggetjes, maar ook wat glooiende stukken.
Daarna is het niet meer ver tot de finish in het centrum van Kirchberg.
3e etappe Kirchberg – Kaprun
De route vanuit Kirchberg gaat naar een berg die Zweitausender heet en ongeveer even hoog is.
Bovenop de Zweitausender liggen grote sneeuwvelden! Het is prachtig: in de verte zijn dan al wat
sneeuwranden te zien, maar dat is nog niets vergeleken bij waar we later in terecht kwamen. De alm
eindigt in een rotsbarrière. Hier valt nauwelijks nog te fietsen.
Met de fiets op de schouder ploetert iedereen omhoog. Als de horizon zich boven eindelijk verruimt,
komen we in een witte wereld terecht. Deze plek had ook op Spitsbergen kunnen liggen. Het is een
arctische wereld waar we met de bike doorheen mogen. Wandelend en fietsend door de sneeuw! Een
fantastische belevenis!
Dan gaat het hard bergaf en wordt het landschap langzaam weer groener. Daarna is het nodig om in
het koersritme te komen, er moet 20 kilometer met tegenwind door het dal overbrugd worden. Het is
hier raadzaam om een goede groep te vinden om onnodige krachtverspilling te voorkomen. Kop over
kop wordt er gekoerst richting Kaprun. Met de finish in zicht zijn we er nog niet. Eerst nog de
Maiskogel op, alweer een ander ritme zoeken. Van het koersen weer in het klimritme! Als finale van
de dag nog een mooie lange trail. Via de mooie Bachlertrail keren we terug in Kaprun. Wat een dag!
Zo’n rit vergeet je nooit meer. Wat een belevenis! Het tijdsverschil tussen Roelof en mij in het
klassement is 12 seconden. Dit belooft wat voor de slotetappe!
46
47
4e etappe: Kaprun – Neukirchen
Alweer de laatste etappe! Deze begint met een vlakke aanloop met steile
klim als intermezzo. De klim eindigt in een looppassage. In een lange rij
loopt het deelnemersveld naar boven over een stenig bospad. Kop over
kop wordt er weer door het dal gereden. Helaas loopt mijn voorband
langzaam leeg…. Wat een slechte timing; mijn klassement kan ik vergeten!
We zijn op weg naar de Wildkogel. De laatste driehonderd hoogtemeter
naar deze Kogel hoeven we niet te rijden vanwege de sneeuw op de top.
We steken de afdaling van de Wildkogeltrail net onder de sneeuwgrens in.
Wat een mooie trail alweer! Grotendeels goed te rijden, met nog enkele
zware boomwortelpassages. Af en toe moet ik wel even stoppen om mijn
band op te pompen. Uiteindelijk loopt het laatste stukje trail tot een
kleine kilometer voor de finish. Daar – met de finish bijna in zicht – na meer
dan 300 km in totaal en meer dan 9000 hoogtemeters gefietst te hebben,
sla ik over de kop dankzij mijn lekke band. Gelukkig lukt het de band weer
wat op te pompen en kan ik toch nog fietsend in plaats van lopend over de
finish.
Finish
Het is zonnig en warm. Direct na de finish krijg ik de medaille om mijn nek en het finishershirt. Ik ben
ondanks de materiaalpech toch nog gefinished als nr. 157 van de 264
bij de Masters. Roelof is al even binnen als nr. 145. Jelle Woudsma staat ons op te wachten om ons
met de auto weer terug naar Ruhpolding te brengen. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank Jelle!
Het was een fantastische belevenis! Ook dankzij het mooie weer waren het onvergetelijke bikedagen!
Volgend jaar weer of een nieuw avontuur????
Bert Groenestege
Dragracing Drachten
Het afgelopen weekeinde was weer het eerste
raceweekend van 2013. Bij de motoren reed Jeroen van
den Belt uit Kuinre met zijn Super Street Bike meteen al in
de 8,3 seconden en passeerde daarbij de finish met een
snelheid van meer dan 270 km/u. Dat belooft dus nog wat
als de serieuze testruns achter de rug zijn, de motor
volledig goed afgesteld staat en de baan meer grip biedt.
Jeroen van den Belt
Ook zijn 11 jarige dochter Demi was weer van de partij en stond haar “mannetje”. Geweldig zoals zij
op zo’n professionele baan in Drachten tussen al die stoere rijders haar runs rijdt. Op bijgaande foto
geeft Jeroen tekst en uitleg aan dochter Demi, even later gevolgd door Demi met haar Junior Drag
Bike
Jeroen van den Belt Dragrace-kampioen
Jeroen van den Belt van VdBWorks uit Kuinre is op zondag 14 juli op de eerste plaats geëindigd bij
de Quartermile Dragraces op de vliegstrip te Drachten. Hij haalde vanuit stilstand in 8.1 seconde een
snelheid van 280 kilometer per uur over 402 meter. Zijn dochter Demi van den Belt kon in de klasse
Juniordragsters niet deelnemen vanwege een blessure. Kom eens een kijkje nemen bij deze
spannende motorsport op de vliegstrip te Drachten.
48
MFAAGIES
’t Liekt niet best mit de gedienn in ’t dorpshuus, ze binn veuls tekort. De meenzn zeedn al, is ’t gelt op
of mos Bene ze zelef betaaln? Deur de vekaansie van de daames van ’t nejateljee is ’t heelemoale
misloopm. Veur ’t feesie van Rikus en Ria, zie binn saamm al vuufteg joar onderweegngs, is ‘t ’n
beetjen optuugt. Anders zowm ze je ’t eetn uut de mont kiekng! Oover eetn spreukng … aj de kaans
kriegng moej eevmpies in de keukng van Roelie kiekng. Volgngs hoorn zegng komt Johnny Boer, de
topkok, binnkort kokerln. Twiefel bestoat of hij Roelie wel kan vesloan. Hejt al heurt, er binn
klopgeestn op ’t dak boovm d’apartementn. ’n Manechien het mit de leder keekn uut welke puupe ’t
geluut koemt. Doarnoa het ie skelt mit ’t bedrief die ’n monteur langes stuurt. De leder uut ’t hoke, ’t
dak op mar… gien geluut. ’t Liekt wel ’t vetelechien van piene in de mont en de tandedokter. ’t Dak
weer of, de leder in ’t hoke, nog eevmpies ’n proatjen en of d duuvel er mit speult, doar ist klopm
weer. ’t Dak weer op, geluut vort! De monteur het zwoar noadocht en weet now d’oorzaak, ’n
trugslagklepe in de ofvoer onder ’t gebow is d’oorzaak. Achterof kiek je ’n koe in de konte, mar hij het
geliek, ’t klopm is aleen te hoorn as ’t reegnt. De groote vehuuzeng van ’t owe noar ’t nije dorpshuus
is voortvaarent veloopm. Zelefs ’n treker mit veurlaader wort inzet ome de turnbruge te veplaasn. Mit
veule man-/vrowkracht binn we in ’n halefe dag kloar, al loopt ’t zweet je teugng de ruge op.
Noa ofloop ’n lekere, koele Hertog Jan, ‘t is net of er tweeje engels op je tonge piesn.
Aleman bedankt veur de inzeteng!
akermanechien
Hej’t ok leezn??
Bedankjen Beste Mark, Diederik, Willem Alexander en de Burgemeester van
Steenwiekerlant.Veuropstelt we kunn er echt niks an doen. ’t Zit zoo, oonze twee jonges hebm lest
per onggeluk in de H. de Cranestroate in de Kuunder te hart reedn en hebm ’t mit de pliesie an de
stok kreegng. Now zitn ze in de bak, okee kan. Mar nietemin: we howm now amperan ’n beetjen
oover van oons anderhalefe moandlooninkomstn, omdat we ok nog drie dochters en vejf inwoonnde
grootowders hebm. En now koemm doar juln planechies mit de zorgkostn, kienderbijslag, leergelt,
ejgng huusnoftrek, hoogere huure en doar leegere WAO ooverhene. Doarmit koemm we bij oonze
vraage: kuj as klejne tegemoetkomeng er saamm veur zorgng dat oonze twee jonges veurloopeg
leker vaste blievm zitn? Skeelt oons twee dike opeeters!!
ergngs leezn, vrij vetaalt deur akermanechien
49
Afvallen met koolhydraatarme voeding
Meestal is het zo dat als u volgens de Richtlijnen Goede Voeding gaat eten, het goed komt met uw
gewicht. Echter, er is een groep mensen voor wie afvallen lastig is. Zij eten keurig volgens de
Richtlijnen Goede Voeding, houden zich aan hun dieet en bewegen ook voldoende. En toch vallen zij
niet af. Onlangs is er ook voor deze mensen een dieet ontwikkeld.
Als u tot deze groep behoort, moet u niet zozeer het aantal calorieën beperken, maar uw voeding op
een andere manier samenstellen. Hierbij moet vooral gelet worden op de koolhydraten uit onze
voeding. Koolhydraten worden in onze darmen omgezet in glucose. Koolhydraten komen zo in ons
bloed terecht en worden door de lichaamsweefsels gebruikt als brandstof. Gezonde mensen zonder
overgewicht verbranden behalve koolhydraten ook vetten. De koolhydraat- en vetverbranding zijn bij
hen in balans. Normaal gesproken gaat het lichaam pas vetten verbranden als het
bloedglucosegehalte laag is. Het hormoon insuline speelt hierbij een belangrijke rol. Insuline zorgt
ervoor dat glucose vanuit het bloed in de lichaamscellen opgenomen kan worden. Veel mensen zijn
ongevoelig geworden voor de werking van hun eigen insuline. Hierdoor is er meer insuline nodig om
het bloedglucosegehalte goed te houden. Maar bij een hoge insulinespiegel in het bloed gaat het
lichaam niet over tot het verbranden van vetten. Hiervoor is namelijk een lage insulinespiegel nodig!
Mensen met een verstoorde stofwisseling komen hiermee in een vicieuze cirkel terecht. De
vetverbranding komt niet op gang, ook niet als deze mensen weinig calorieën binnenkrijgen. Door
minder koolhydraten te eten, gaan de insulinespiegels dalen. Pas dan is er weer vetverbranding
mogelijk. Hoeveel koolhydraten u per dag kunt eten, moet uitgetest worden. Ook is het belangrijk om
met de voeding niet te weinig kcal te nemen, omdat het lichaam dan gaat sparen. Hierdoor kunt u
zelfs aankomen, terwijl u minder eet! Een collega-diëtist schreef er een boek over waarmee één van
mijn cliënten op mijn aanraden aan de slag is gegaan. Deze heer heeft diabetes en was in een half
jaar tijd slechts één kilo afgevallen, terwijl ook hij keurig volgens de Richtlijnen Goede Voeding at en
veel meer was gaan bewegen. De heer is uiteindelijk veertig kilo lichter en een heel ander mens
geworden. Dit smaakte voor mij, maar vooral voor een aantal van mijn cliënten die ook niet afvielen,
naar meer. Ondertussen volgen meer mensen de principes van deze methode. En met succes! Dit
koolhydraatarme dieet heeft vooral een positieve uitwerking op het buikvet, dit neemt ervan af. Ook
voelen mensen zich veel fitter. Het dieet blijkt vooral te werken bij degenen die al talloze vruchteloze
lijnpogingen gedaan hebben zonder resultaat. Als al die diëten, waaronder de Richtlijnen Goede
Voeding, niet werken, kan het zijn dat u een afwijkende stofwisseling heeft. In dit geval is het
koolhydraatarme dieet een aanrader.
Irene van der Vuurst, heeft maandelijks spreekuur in Kuinre, in de huisartsenpraktijk.
Mail: [email protected], Tel: 06-11276810
Prijsvraag
Bedenk een originele tekst voor
deze foto in maximaal 10
woorden.
Inleveren kan per mail
[email protected]
of bij Astrid Versluis, Vijverpark
30. Onder de goede
inzendingen wordt een VVV
bon van 10 euro verloot.
Winnaar van de puzzel van
jaargang 1 juni 2013 is Monique
Buis - de Rond.
50
51

Vergelijkbare documenten

Dorpskrant maart 2013

Dorpskrant maart 2013 Redactieleden Hettie Bergman Jacqueline v.d. Hengel Astrid Versluis Mirjam Rijpkema Christian Ensing

Nadere informatie

muziek

muziek Redactieleden Hettie Bergman Jacqueline v.d. Hengel Astrid Versluis Mirjam Rijpkema Christian Ensing

Nadere informatie

Dorpskrant juni 2014 online

Dorpskrant juni 2014 online Redactieleden Hettie Bergman Jacqueline v.d. Hengel Astrid Versluis Mirjam Rijpkema Christian Ensing

Nadere informatie

Dorpskrant maart 2014

Dorpskrant maart 2014 Redactieleden Hettie Bergman Jacqueline v.d. Hengel Astrid Versluis Mirjam Rijpkema Christian Ensing

Nadere informatie