Verkenning van de stand van het denken rond

Commentaren

Transcriptie

Verkenning van de stand van het denken rond

										                  

Vergelijkbare documenten

Naar schaalvergroting of schaalverkleining?

Naar schaalvergroting of schaalverkleining? productniveau zullen de productiekosten toenemen. ‘Diseconomies of scale’ zijn onder meer het gevolg van knelpunten in de productie, problemen in de arbeidsverhoudingen samenhangend met verregaande...

Nadere informatie