Kosten - Onze Lieve Vrouwekerk

Commentaren

Transcriptie

Kosten - Onze Lieve Vrouwekerk
Onze Lieve Vrouwekerk
_________
Activiteiten
Najaar 2011
_________
Keizersgracht 218 B – Amsterdam
Kijk ook op: www.olvkerk.nl
_________
Pastores
Rector R. de Ojeda, pr.
E.J.M. Graas, pr.
W.J.G.A. Veth, pr.
06 185 196 47
06 174 172 40
06 496 742 36
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Misrooster
Zaterdag
19.00 uur
Zondag
11.15 uur
Maandag t/m vrijdag 12.15 & 19.30 uur
Gezongen H. Mis in de kerk
Hoogmis in de kerk
H. Mis in kerk of kapel 218 B
Eucharistische aanbidding
Donderdag
1e Vrijdag vd maand
11.00 – 12.00 uur Aanbidding in kerk of kapel 218 B
20.00 – 20.45 uur Aanbidding in kapel 218 B
Welke cursus past bij mij?
Als belangstellende kunt u gebruikmaken van een breed activiteitenaanbod
vanuit onze kerk. Er zijn activiteiten die zich richten op specifieke doelgroepen, andere hangen af van uw interessegebied. Sommige cursussen veronderstellen enige voorkennis van het katholieke geloof, andere zijn laagdrempelig.
Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten naar doelgroep:
Activiteit
YUB-lezingen
Cursus huwelijksvoorbereiding /
Marriage Course
Alpha-cursus
Doelgroep
Professionals tot 45 jaar
Stellen die van plan zijn in de katholieke Kerk te trouwen
Alle belangstellenden, katholiek of
niet. Geen voorkennis vereist
CaFE 2
Belangstellenden met enige kennis
van het katholieke geloof
Cursus Apologetiek
Belangstellenden met enige kennis
van het katholieke geloof
Maandelijkse bezinningen
Geëngageerde katholieken
Cursus geschiedenis kerkmuziek
Alle belangstellenden
Alphonsuskoor / Capella Cor Mariae Alle belangstellenden die toon kunnen houden
Voor oriëntatie en advies kunt u altijd terecht bij de pastores van de kerk en
bij de contactpersonen van de betreffende activiteit.
Kinderen en geloof
Doopsel
Wilt u uw kindje in de katholieke
Kerk laten dopen? Wij hebben een
mooie en sfeervolle kapel waarin dat
kan. Neemt u vrijblijvend contact op.
Kindercatechese
a) Vóór de Eerste H. Communie:
In deze lessen kom jij in contact met het geloof op een leuke manier.
Wanneer:
Begin:
Voor wie:
Kosten:
Contact:
woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur eens in de twee weken
14 september 2011
kinderen van 5-7 jaar
€ 50,- per jaar (materiaal onkosten)
Carry Megale
b) Eerste H. Communie:
In deze groep worden de kinderen voorbereid op de Eerste Heilige Communie. In de lessen worden de inhoud van het katholieke geloof, Bijbelverhalen
en liturgische feesten op een aansprekende manier behandeld.
Wanneer:
Begin:
Voor wie:
Kosten:
Contact:
dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur
eens in de twee weken tot december en
wekelijks vanaf januari
6 september 2011
kinderen vanaf 8 jaar
€ 50,- per jaar (materiaal onkosten)
Sylvia van den Oever
c) Ná de Eerste H. Communie:
Vervolglessen waarin dieper op de belangrijkste thema’s van het geloof wordt
ingegaan: de persoon van Jezus, bidden, je geloof thuis en op school. De lessen worden op een interactieve manier gegeven.
Wanneer:
Begin:
Voor wie:
Kosten:
Contact:
dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur eens in de twee weken.
13 september 2011
kinderen die de Eerste H. Communie hebben gedaan
€ 50,- per jaar (materiaal onkosten)
Elizette Samedo
d) Vormsel
Ontvang de kracht van de heilige Geest in
het sacrament van het Vormsel. God beschermt je, God zegent je. Maar ook: God
geeft je de opdracht als christen te leven. Je
kunt je bij ons op dit mooie sacrament
voorbereiden.
Wanneer:
dinsdagmiddag van 16.00 tot
17.30 uur eens in de twee weken
Begin:
Voor wie:
Kosten:
Contact:
13 september 2011
jongeren vanaf 12 jaar
€ 50,- per jaar (materiaal onkosten)
Gerda Hoogland
Kindernevendienst
Iedere zondag is er tijdens de Hoogmis van 11.15 uur kindernevendienst en
kindercrèche in de kerk. Ouders met kinderen die hiervan gebruik willen maken kunnen het beste linksvoor in de kerk plaatsnemen.
Aanmelden?
Bel of mail ons:
* Eugen Graas, pr: 06 174 172 40, [email protected]
* Rafael de Ojeda, pr: 06 185 196 47, [email protected]
Het rooms-katholieke studentenpastoraat in Amsterdam is er voor studenten die katholiek zijn of in de bonte wereld van de katholieke kerk geïnteresseerd zijn. Het wil een plek bieden waar studenten kunnen reflecteren
over hun eigen vragen over geloof en zingeving, en zich kunnen bezinnen
over hun (toekomstige) plaats en betekenis in de samenleving. Neem voor
informatie over activiteiten of voor kennismaking contact op met de studentenpastores.
Studentenpastores
Wim Veth, pr (1964) heeft kunstgeschiedenis en archeologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was als IT consultant werkzaam, en studeerde
later theologie (Kerkgeschiedenis) in Rome. Hij is verbonden aan de prelatuur van het Opus Dei.
Je kunt hem bellen (M: 06 496 74 236), of mailen
[email protected] voor een vraag of afspraak op zijn locatie in het Ontmoetingscentrum De Oude Gracht aan de
Keizersgracht 218 B, naast de Onze Lieve Vrouwekerk.
Tjeerd Jansen SJ (1958) studeerde filosofie in München
en aan de VU te Amsterdam en theologie in Utrecht. Hij
is rector van de Krijtberg (RK Kerk van de H. Franciscus
Xaverius). Je kunt hem bereiken via e-mail
[email protected] of telefoon 06 152 09 038
voor een gesprek op zijn locatie in de Krijtberg aan het
Singel 448.
Bezoek ook onze website: www.rkspa.nl
YUB
Eigentijdse geloofsverdieping
ONZE LIEVE VROUWEKERK
Keizersgracht 220
06 174 172 40
[email protected]
www.olvkerk.nl
voor Young Urban Believers
_______________________________________________________________________________________
* Zaterdag 10 september:
Wat heeft seksualiteit met God te maken?
door drs. Stefan van Aken en drs. Lisette van Aken–de Graaf,
docenten theologie van het lichaam en seksuele moraal.
* Zaterdag 8 oktober:
Vriendschap en naastenliefde. Om elkaar geven als deel van Christen-zijn
door prof. dr. Jeroen Bons, hoogleraar geschiedenis van de retorica
* Zaterdag 12 november:
Het oproepen van geesten en reïncarnatie
door dr. G.J.M. van den Aardweg, psycholoog
* Zaterdag 10 december:
Pausin Johanna: feit of fictie?
door drs. Umberto Barelli, classicus en mediëvist
Programma
* 19.00 – 20.00
* 20.00 – 20.15
* 20.15 – 21.00
* 21.00 – 21.15
* 21.15 – 22.00
(Facultatief:) H. Mis in de Onze Lieve Vrouwekerk
Inloop met koffie en thee
Inleiding
Drankje of een glaasje wijn halen
In gesprek met de inleider
Plaats
Centrum De Oude Gracht, Keizersgracht 218 B (naast O.L.V.kerk), Amsterdam.
Voor wie?
De avonden staan voor geloofsverdieping en gezelligheid. Ze richten zich tot YUBs:
Young Urban Believers, ofwel mensen die wonen of werken in de regio Amsterdam,
jonger zijn dan 45 jaar, belangstelling hebben voor geloofsverdieping en graag een
glas wijn drinken met geestverwanten.
Info:
* Juliette Straayer, tel: 06 242 624 50, e-mail: [email protected]
* Ric Tempelman, tel: 06 433 783 54, email: [email protected]
Cursus huwelijksvoorbereiding
september - november 2011
Dit najaar zijn jullie van harte welkom op de cursus Huwelijksvoorbereiding om je
inhoudelijk goed voor te bereiden op een van de belangrijkste stappen in je leven.
In zeven avonden (8 thema’s) maak je samen met andere cursisten kennis met de
rijkdom van het sacramentele huwelijk. Wat betekent het elkaar trouw te beloven?
Wat is het dat jullie samen bindt? Hoe zit het met de liefde, de intimiteit, kinderen?
Hoe kun je omgaan met tegenvallers in je huwelijk? Jullie zijn van harte welkom.
Waar?
Ontmoetingscentrum naast de O.L.Vrouwekerk, Keizersgracht 218 B, Amsterdam.
Wanneer?
Woensdagavond om 20.00 uur op:
- 21 sept* - 28 sept - 5 okt -12 okt -26 okt -2 nov -9 nov.
*) Op de eerste avond hebben we een gezamelijke maaltijd om 19.00 uur.
Organisatie
De cursus wordt verzorgd door de afdeling Huwelijk en Gezin van het Bisdom
Haarlem-Amsterdam in samenwerking met verschillende Amsterdamse parochies.
Opgave en kosten
Op www.hoeksteen.org, 100 euro per stel inclusief avondeten (1x), drank en cursusmateriaal. Meer informatie op de site en bij de priesters van de O.L.Vrouwekerk.
Meer info
Stefan en Lisette van Aken: 06 53 77 39 95 – [email protected]
Rafael de Ojeda, pr: 06 18 51 96 47 – [email protected]
Marriage Course in English
November- December 2011
Onze Lieve Vrouwekerk
Keizersgracht 218 B, Amsterdam
Marriage is like a journey that involves the totality of a person. In that journey you partner
with another person and pledge to share inner thoughts, become best friends and one flesh,
resolve conflict when it arises and strive for happiness together. Christians consider marriage
a vocation. Planning is required for all the things that you need for the journey. Imagination
helps to construct a spiritual road map that tells us how to get where we want to go. This is
the purpose of the marriage course we now offer.
PLACE:
Onze Lieve Vrouwekerk , Keizersgracht 218 B, 1016 DZ Amsterdam
DAY AND TIME:
4 sessions on Wednesday Evening from 20.00 to 22.00 hours
1 session on Saturday Afternoon from 15.00 to 17.00 hours
COSTS:
€ 90 the couple. Book and consumptions included.
Each session begins with tea or coffee. There is time to meet the leading couples, and
other participants exchanging experiences in a friendly and informal setting. On the first
session, Wednesday, November 16, we can have dinner together at 19.00 and so get to
know each other better and feel more at home during the course.
Wednesday, November 16, at 19.00 dinner together and at 20.15:
“Building marriage on a sound foundation”
By Annemarieke and Robert Posthumus-Averdijk
Saturday, November 19, at 15.00:
“The two will become one. Where you come from. Tasks ahead”
By Merce and Juan Martina - Bernal
Wednesday, November 23, At 20.00:
“Marriage present and future. How to face change”
By Raquel and Elias Nucette-Favelo
Wednesday, November 30, at 20.00:
“Marriage as a sacrament. A vocation. Spiritual life”
By Montse and Gabriel Vivó-Font
With blessing of engaged couples
Wednesday, December 7, at 20.00:
“Establishing emotional and sexual intimacy”
By Anneke and Clemens van Ede-Athmer
For contact and information please e-mail or call Father Rafael de Ojeda:
[email protected] or +31 6 185 196 47
ALPHACURSUS
Binnen
stads
kerken
Als katholieke binnenstadskerken starten we op 6 oktober weer een Alpha-cursus
voor iedereen die op een vrijblijvende manier meer te weten wil komen over het
christelijk geloof (vanuit katholiek perspectief). In tien avonden en een weekend
komen alle kernpunten van het christelijk geloof aan bod.
Op donderdag 1 september is er een introductieavond.
Locatie:
Data:
Tijd:
Inleiders:
Kosten:
Info / opgave:
pastorie Sint Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam
de donderdagen 6, 13, 20 en 27 oktober, 3, 10, 17, 24 november,
1 en 8 december; het weekend is op 19 en 20 november
19.00 uur (warme maaltijd) – 21.30 uur
verschillende inleiders
55 euro voor het eten gedurende de hele cursus
Olof Bekedam, M: (06) 51 88 37 88; E: [email protected]
Eigentijdse cursus
om de Katholieke Kerk te verkennen
De CaFE-cursus is door zijn succesformule voor veel mensen een begrip. CaFE staat voor Catholic Faith Exploration – het katholieke geloof verkennen. CaFE bestaat uit een dvd-serie met inleidingen om God beter
te leren kennen. De bijeenkomsten zijn informatief, gezellig en leuk.
CaFE 2 is met dezelfde succesformule een vervolg op de eerste CaFE-cursus. Met CaFE 2 verkennen wij de
Katholieke Kerk. In CaFE 2 geeft Marcellino D’Ambrosio, gehuwd en vader van vijf kinderen, theoloog, op
dvd uitleg over belangrijke aspecten van het katholieke geloof. Geen droge opsomming van catechismuswaarheden, maar begrijpelijk en met veel praktische tips. CaFE 2 is een heel ontspannen manier om je te
verdiepen in de basics, de kernpunten van de Katholieke Kerk.
De avonden zien er als volgt uit:
- 20.00 – 20.15 Inloop
- 20.15 – 20.50 Inleiding op dvd bekijken (ongeveer 35 minuten)
- 20.50 – 21.15 Een drankje of een glaasje wijn halen (Café!)
- 21.15 – 21.45 Gespreksgroepen rond een cafétafel
- 21.45 – 22.00 Slot. Je krijgt een tekstblad om thuis door te lezen.
Voor wie is CaFE 2
Zij die de eerste CaFE-cursus hebben gevolgd en belangstellenden die zich verder in de Katholieke Kerk
willen verdiepen. Vrienden en kennissen die mee willen doen zijn van harte welkom.
Wat kost het
Niets, maar je kunt een vrijwillige bijdrage geven voor het drankje en de kopieën.
Wanneer en waar
De bijeenkomsten zijn wekelijks op de donderdagavonden in oktober en november. Ze beginnen om 20.15
uur in het Ontmoetingscentrum naast de Onze Lieve Vrouwekerk. Adres: Keizersgracht 218 B.
Datum
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november
Thema
Hebben we de katholieke Kerk nodig?
De Doop: een poort tot het leven
Het Vormsel: een kracht om te dienen
Persoonlijk gebed: een weg van vreugde
Wat is de heilige Mis?
Hoe kunnen we de heilige Mis meer beleven?
Het hart zuiver houden
Maria en de heiligen
Informatie
Er is een team van vrijwilligers die de avonden organiseert en begeleidt. Het is niet nodig je aan te melden,
maar het is wel handig om te weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden voor de koffie,
knabbeltjes en drankjes. Stuur je mailtje aan: [email protected] Als je meer wil weten kun je ons bellen of
mailen:
- Juliette Straayer: 06 24 26 24 50, [email protected]
- Ric Tempelman: 06 43 37 83 54, [email protected]
Cursus Apologetiek
Beargumenteerd voor je geloof uitkomen
Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam – www.olvkerk.nl – september/november 2011
Als gelovige laat je je niet meevoeren met de grote stroom, maar ben je trendsetter. Juist
dan is het van belang dat je je geloof goed kunt verantwoorden en anderen kunt overtuigen. Daarvoor is deze Cursus Apologetiek. Het Griekse apologia betekent spreken ter verdediging. Het is de tak van de theologie die de waarachtigheid en redelijkheid van het (katholieke) geloof wil verdedigen en bewijzen.
Op zes maandagavonden in september t/m november 2011 (de 2e en 4e maandag van de
maand) gaan we ons verdiepen in de volgende wezenlijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
12 sept:
26 sept:
10 okt:
24 okt:
14 nov:
28 nov:
• Spreker:
• Plaats:
• Tijd:
• Info:
Kan ik het bestaan van God aantonen?
Hoe kan een almachtige en goede God lijden en kwaad toestaan?
Is Jezus de exclusieve weg naar redding?
Heb ik een Kerk nodig om te geloven?
Wat gebeurt er na de dood?
Hoe overtuig ik anderen van mijn geloof?
Hans Schouten leidt de avonden in. Voor zijn priesterwijding in 2010 was hij
gereformeerd predikant in gemeente en leger en werkte hij mee aan radioen tv-programma’s. Als docent maatschappij en godsdienst was hij veel in gesprek met (jong)volwassenen over actuele thema’s.
Ontmoetingscentrum naast de O.L.Vrouwekerk, Keizersgracht 218 B
20.00 – 21.45 uur. Toegang vrij.
Eugen Graas, pr. – 06 174 172 40 – [email protected]
Neem tijd
voor inkeer
en bezinning
Maandelijkse bezinningen
vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk
Een bezinning is een gelegenheid om met rust na te denken over onze relatie met
God en over ons christelijk leven. De praktijkgerichte benadering van de bijeenkomsten helpt de deelnemers het geloof te beleven in gezin, dagelijks werk en omgang
met anderen. Een priester van het Opus Dei verzorgt een overweging en een gelovige van de Prelatuur geeft een inleiding. Er is tijd voor persoonlijk gebed of het lezen
van een boek. Daarnaast is er gelegenheid om te biechten of met de priester te
spreken.
Voor dames is er een bezinningsochtend op de tweede vrijdag van de maand, d.w.z.
op: - 9 september,
- 7 oktober,
- 11 november,
- 9 december.
De ochtend begint om 10.00 uur met een kopje koffie en sluit af met de H. Mis van
12.15 in het Ontmoetingscentrum.
Info: Carry Megale-Verheul, 020-638 79 41, [email protected]
Voor heren is er een bezinningsavond op de derde maandag van de maand, d.w.z.
op: - 19 september,
- 17 oktober,
- 21 november,
- 19 december.
Deze vindt plaats in Jan Luijkenstraat 52. De avond begint om 19.00 uur en eindigt
om 21.30 uur.
Info: Anton Schins, 06-452 769 30, [email protected]
Onze Lieve Vrouwekerk
Keizersgracht 218 B
1016 DZ Amsterdam
www.olvkerk.nl
Weleens nagedacht om
katholiek te worden?
Doop- en vormselvoorbereiding volwassenen
•
•
•
Jezus Christus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en
het leven.” Hij boeit en bezielt mensen van alle tijden
en plaatsen.
Wat betekent het gelovig katholiek te zijn? De Onze
Lieve Vrouwekerk biedt mensen de mogelijkheid kennis te maken met het katholieke geloof.
U kunt zich bij ons oriënteren en voorbereiden op
doopsel, opname in de Rooms-katholieke Kerk en het
sacrament van het vormsel. Neem contact met ons op:
* Eugen Graas, pr: 06 174 172 40, [email protected]
* Rafael de Ojeda, pr: 06 185 196 47, [email protected]
* Virginie Atsma: 06 103 900 38, [email protected]
CURSUS
Geschiedenis van de
katholieke kerkmuziek
Onze Lieve Vrouwekerk Amsterdam
www.olvkerk.nl
De katholieke kerkmuziek kent een rijk verleden. In de loop der eeuwen hebben verschillende
stromingen hun sporen achtergelaten in de kerkmuziek van hun tijd. Tot op de dag van vandaag
kunnen delen van deze rijke geschiedenis wekelijks worden beluisterd in kerken over de hele wereld. Van het Gregoriaans, via de missen van Mozart tot het nieuwe geestelijke lied, dit alles hoort
bij de schat van de katholieke kerkmuziek. In een vijftal lezingen zal David Boos nader ingaan op de
ontwikkeling van de verschillende stijlen en de manier waarop zij uitdrukking zijn van de geloofsbeleving van hun tijd (en daarbuiten). De lezingen worden multimediaal ondersteund door beelden geluidsvoorbeelden. Voor alle liefhebbers van kerkmuziek van harte aanbevolen.
• Leiding: David Boos, dirigent-organist van de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk.
•
•
•
•
Wanneer? Op vijf vrijdagavonden: 16 en 30 sept, 14 en 28 okt, 11 nov, van 20.15 tot 22.00 uur.
Waar? Ontmoetingscentrum naast de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 B.
Wat kost het? € 25,-. Contant betalen bij de eerste avond.
Aanmelding: Mail naar [email protected] of vul onderstaand strookje in.
16 september - Oorsprong in de 3e eeuw, de kloostercultuur en het Gregoriaans, de Notre-Dameschool en de beginselen van de meerstemmigheid. Ambrosius, Paus Gregorius en Perotinus.
30 september - De Renaissance. Van de Vlaamse school naar het Zuiden - de Venetiaanse en de
Romeinse school, het Concilie van Trente en de Contrareformatie, prima prattica en seconda prattica. Dufay, Palestrina, Vittoria.
14 oktober - De Barok. Het ontstaan van nationale scholen. Zuid-Duitsland en Oostenrijk/Bohemen als voorlopers van de klassieke stijlperiode. Gabrieli, Charpentier, Bach.
28 oktober - De Weense Klassiek, de beginselen van de Romantiek, oorlogen en revoluties, het
neo-caecilianisme. Mozart, Schubert, Gounod, Bruckner.
11 november - Impressionisme, Expressionisme, de 20e eeuw. Het Tweede Vaticaans Concilie en
de gevolgen voor de kerkmuziek. Nieuwe stromingen.
_______________________________________________________
Naam _____________________________________________________________________ M / V
Straat ______________________________________________________ Huisnummer ________
Postcode _________________ Woonplaats ___________________________________________
Telefoon ____________________ E-mail ______________________________________________
geeft zich op voor de Cursus Geschiedenis van de katholieke kerkmuziek.
Dit strookje afgeven bij of sturen naar:
Onze Lieve Vrouwekerk, t.a.v. dhr. W. van Leeuwen, Keizersgracht 218 B, 1016 DZ Amsterdam
SINT ALPHONSUSKOOR
Ben je een liefhebber van muziek uit het klassiek-romantische repertoire (Mozart, Schubert, Haydn, Perosi, etc.) en wil je de liturgie opluisteren in een neogotische kerk met een uitstekende akoestiek?
Kom dan eens kennismaken met het Sint Alphonsuskoor.
Het koor heeft een uitgebreid repertoire van meerstemmige muziek.
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het Gregoriaans.
Wij repeteren op dinsdagavond van 19:30 tot 22 uur in het ontmoetingscentrum naast de kerk, Keizersgracht 218 B.
Het koor staat onder leiding van onze dirigent-organist David Boos
(1982). Hij heeft gestudeerd aan de conservatoria in Wenen en Amsterdam. Voor inlichtingen kun je met hem contact opnemen:
06 41 04 37 64, [email protected],
of met het bestuur: [email protected]
Gaat je dit wat te snel, kom dan eens luisteren tijdens de Hoogmis op
zondag om 11:15 uur. Het programma van de uit te voeren muziek
staat op de website van de kerk: www.olvkerk.nl.
SACRALE RENAISSANCEMUZIEK IN DE LITURGIE
De geestelijke muziek van componisten als Lassus, Palestrina, Josquin en Victoria is oorspronkelijk geschreven om te worden uitgevoerd in een liturgische context, terwijl zij
tegenwoordig meestal in concerten te horen is. CAPELLA COR MARIÆ zal eens in
de twee maanden een Latijnse liturgie opluisteren met kerkelijke werken van deze componisten. Liefhebbers van sacrale muziek in een gezongen hoogmis kunnen op deze manier de onschatbare meerwaarde ervaren.
Capella Cor Mariae werkt op PROJECTBASIS. Een zangproject bestaat uit 6-8 wekelijkse repetities voor een uitvoering op een van tevoren vaststaande datum. De repetities
vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Leden die beperkt beschikbaar zijn door een drukke baan of studie, kunnen per project meezingen. In drukke periodes kunnen zij ervoor kiezen niet aan een project mee te doen en de repetities niet bij te
wonen. Van de leden wordt verwacht dat zij alle repetities bijwonen van het project
waarvoor zij zich hebben ingeschreven en dat zij het repertoire thuis bestuderen. Zo
kunnen de repetities efficiënt gebruikt worden.
Dit najaar zijn er twee ZANGPROJECTEN gepland:
Werk
Componist Uitvoering
1. Missa
Cristobal
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur
Beata Virgine de Morales Zondag 9 oktober 11.15 uur
2. Missa
Octavi Toni
Orlando
di Lasso
Repetities
Donderdagavond
25 augustus;
1, 8, 15, 22 en 29 september;
6 oktober
20.00 – 22.00 uur
Zaterdag 10 december 19.00 uur Donderdagavond
Zondag 11 december 11.15 uur 20 en 27 oktober;
3, 10, 17 en 24 november;
1 en 8 december
20.00 – 22.00 uur
Voor meer informatie, neem CONTACT op met dirigent David Boos via 06 410 437
64 of [email protected] Ook kan er een oriënterend gesprek plaatsvinden
over persoonlijke voorkeuren, mogelijkheden en beschikbaarheid.

Vergelijkbare documenten

de Katholieke Kerk verkennen

de Katholieke Kerk verkennen De CaFE-cursus is door zijn succesformule voor veel mensen een begrip. CaFE staat voor Catholic Faith Exploration – het katholieke geloof verkennen. CaFE bestaat uit een dvd-serie met inleidingen o...

Nadere informatie

Najaar 2012 - Onze Lieve Vrouwekerk

Najaar 2012 - Onze Lieve Vrouwekerk resolve conflict when it arises and strive for happiness together. Christians consider marriage a vocation. Planning is required for all the things that you need for the journey. Imagination helps ...

Nadere informatie