2009-04 DEC

Commentaren

Transcriptie

2009-04 DEC
Βραβαντσ ∆αµνιευωσ
ISSN:1384-833X
Οφφιχιεελ οργααν ϖαν δε
Προϖινχιαλε Νοορδ−Βραβαντσε ∆αµβονδ
Eindhoven
Asten
Helden
Bakel
Oisterwijk
Dongen
Roosendaal Oudenbosch
Uden
Tilburg
Oss
Rosmalen
e
Tanya Chub (2 )
St. Oedenrode
e
58e JAARGANG Nr. 4
NK Vrouwen – Tilburg (blz. 98)
e
Nina Hoekman (1 ) Vitalia Doumesh (3e)
St.Michi
St.Michielsgestel
t.Michielsgestel
DECEMBER
DECEMBER 2009
2009
ADRESSENLIJST
PROVINCIALE
NOORD-BRABANTSE
DAMBOND
VOORZITTER
Harm van der Veen, Heunpark 2123, 5261 WC Vught. Tel. 073-6561544
E-MAIL: [email protected]
SECRETARIS
Peter Arts, Nemelaerhof 2, 5709 NK Helmond. Tel. 0492-510478
E-MAIL: [email protected]
PENNINGMEESTER
Cees Pot, Stationsstraat 45, 4701 NC Roosendaal. Tel. 0165-546029
E-MAIL: [email protected]
ALGEMEEN ADJUNCT
Alexandra Betting, van Brienenstr. 7/12, 6721 VW Bennekom. Tel. 06-10713388
E-MAIL: [email protected]
COÖRDINATOR TEAMWEDSTRIJDEN + PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN
Jasper Daems, Belgiëlaan 26, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-312601
E-MAIL: [email protected]
COÖRDINATOR JEUGDZAKEN
Cor Kuijstermans, Kasteel Twikkelstr.35, 5037 HS Tilburg, Tel.: 013-4633837
E-MAIL: [email protected]
LID VAN DE BONDSRAAD
Frank Teer, Meerweg 32, 5384 SJ Heesch. Tel. 0412-454694
E-MAIL: [email protected]
Uitslagendienst P.N.D.B.
Jan Bergmans, Kruisbroedersstraat 42, 5211 GZ Den Bosch. Tel. 073-5031704
E-MAIL: [email protected]
Commissie Jeugdwedstrijden + Schooldammen
Ton Sprangers, Judith Leysterplein 38, 5122 KH Rijen. Tel. 0161-850145
E-MAIL: [email protected]
Diploma-consul
Jan de Wolf, Jongeneelenstraat 7, 4735 CG Zegge. Tel. 0165-545261
Ledenadministrie + Archief P.N.D.B.
Jo Peeters, Korenbloem 26, 5988 MC Helden. Tel. 077-3072983
E-MAIL: [email protected]
Redactieleden Brabants Damnieuws
Peter Arts ([email protected])
Jo Peeters ([email protected])
Luud Ector ([email protected])
Abonnement Brabants Damnieuws
€ 16,-- per jaar via rechtstreekse toezending (4x per jaar)
Bondscontributie per 1 januari 2008 (K.N.D.B.+ P.N.D.B.)
SENIOREN: € 38,-- per jaar / JEUGD: € 24,-- per jaar.
Betalingen aan P.N.D.B. via RABO-BANK ROOSENDAAL
Rekeningnummer 1882.34.802 t.n.v. Penningmeester C.Pot.
WEBSITE P.N.D.B.: www.pndb.nl (E-MAIL: [email protected])
Noord-Brabant
Opgericht 18-06-1922
Op de voorpagina ziet u de gemeente-wapens van de gemeenten, alwaar de
bij de P.N.D.B. aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze
gemeente-namen noemen wij hieronder de huidige damverenigingen.
ASTEN
BAKEL
DONGEN
EINDHOVEN
HELDEN (L)
OISTERWIJK
OSS
OUDENBOSCH
-
E.A.D.
DE SCHUIVERS
OSDO/D.A.M.
P.S.V.-DAMMEN
H.S.D.V.
DC OISTERWIJK
B.D.O.
DE VARIANT
ROOSENDAAL
- DE SCHIJF
ROSMALEN
- HEIJMANS EXCELSIOR
St.MICHIELSGESTEL - D'AMATEURS
St.OEDENRODE
- R.D.S.
TILBURG
- DV MICONE
TILBURG
- T.D.V.
UDEN
- D.O.G.
INHOUD.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
Pag.
85
86
87
87
88
89
90
91
93
97
98
99
100
102
103
103
104
Copy insturen tot UITERLIJK 1 APRIL 2010.
Van de voorzitter
Damproblemen van Johan Konings
In memoriam Jan van de Heijden
In memoriam Cor Clevis
In memoriam Theo de Veer
Brabants Kampioenschap Rapid 2009
NK Rapid 2009
Brabantse dammers aan de slag
Diverse diversen
NK Vrouwen 2009 in Tilburg
Tilburgs vakantietoernooi
7e Ton van den Elzen Kerstjeugddamtoernooi
Standenlijst PNDB Hoofdklasse 2009-2010
Standenlijst PNDB Eerste Klasse 2009-2010
Standenlijst voorrondes Brabant Cup 2009-2010
Damkalender 2009/2010
Copy voor het volgend nummer van <BRABANTS DAMNIEUWS> moet
UITERLIJK 1 APRIL 2010 bij de redactie binnen zijn.
- 85 -
Van de voorzitter
24 december 2009
Het lijkt wel alsof het een gewoonte begint te worden om één keer per jaar deze rubriek te schrijven. De
redactie vindt dit veel te weinig, maar blijkbaar hebben onze bestuursvergaderingen in 2009 geen aanleiding
gegeven om iets te schrijven. Maar ik ben het eigenlijk wel met de redactie eens, éénmaal per jaar is wel het
minimum.
Namens het bestuur van de Provinciale Noord-Brabantse Dambond heb ik op 10 oktober j.l. na afloop van de
laatste ronde van het Brabants Kampioenschap de bekers uitgereikt: Algemeen kampioen werd Frank Teer,
Simon Rompa werd kampioen in de Klasse rating tot 900 en omdat er nog één wedstrijd gespeeld moest
worden was het nog niet geheel duidelijk wie het kampioenschap in de Klasse rating tot 1100 zou
binnenslepen. Omdat Jan van den Hooff de uitgestelde wedstrijd in de week hierna won van Frans Smolders,
werd René van Oosterhout kampioen in de Klasse rating tot 1100. Iedereen ook vanaf deze plaats: van harte
gefeliciteerd. Ook vanaf deze plaats wil ik Simon Rompa heel hartelijk bedanken voor de organisatie van niet
alleen dit Persoonlijk Kampioenschap, maar ook van het door hem georganiseerde sneldamkampioenschap
en voor de eerste keer een rapid Kampioenschap. Na de evaluatie door het bestuur van de PNDB van alle
persoonlijke kampioenschappen in 2009 is besloten om niet verder te gaan met de sedert dit jaar ingestelde
constructie van een uitvoerder (Simon Rompa) en een bestuursverantwoordelijke (Alexandra Betting) voor de
Persoonlijke Wedstrijden. Het bestuur heeft Jasper Daems bereid gevonden om naast de teamwedstrijden
óók de persoonlijke wedstrijden te coördineren. Jasper zal vanaf 2010 dus de organisatie van de persoonlijke
wedstrijden op zich nemen. Het bestuur heeft inmiddels op gepaste wijze afscheid genomen van Simon
Rompa.
Er zullen binnenkort weer nieuwe verkiezingen voor de Bondsraad plaatsvinden. Het is de bedoeling, dat het
aantal leden van de Bondsraad in 2010 naar beneden bijgesteld wordt. Wij zullen als PNDB één kandidaat
kunnen voordragen. Binnen het bestuur van de PNDB heeft Peter Arts zich hiervoor beschikbaar gesteld. Als
wij géén bezwaren van onze leden ontvangen zal Peter te zijner tijd door de PNDB gekandideerd worden als
lid van de Bondsraad. Ik wil niet nalaten vanaf deze plaats al vast Frank Teer heel hartelijk te bedanken voor
het feit, dat hij deze positie de afgelopen vier jaar namens Noord-Brabant bekleed heeft.
Met betrekking tot de contributie moet ik U melden, dat er helaas nog geen duidelijkheid is over de hoogte van
de KNDB-contributie per 1 januari aanstaande. Hierover zal pas op 6 maart 2010 tijdens de vergadering van
de Bondsraad besloten worden. Het dan vast te stellen contributiebedrag zal met terugwerkende kracht vanaf
1 januari gaan gelden. De PNDB zal dus in januari 2010 van de KNDB een ‘voorschotnota’ ontvangen op
basis van de huidige bedragen. Het PNDB-bestuur heeft inmiddels besloten deze handelwijze NIET te volgen
naar onze leden toe. De penningmeester van de PNDB zal U de volgende maand een nota zenden voor de
contributie PNDB+KNDB voor het eerste halfjaar van 2010 gebaseerd op hetzelfde bedrag als in 2009. Die
bedragen zijn op jaarbasis: €38 voor de senioren en €24 voor de jeugd. Houdt U er echter wel rekening mee,
dat het zo goed als zeker is, dat de PNDB per 1 juli 2010 een contributieverhoging zal toepassen. Onze beste
inschatting op dit moment is, dat de verhoging tussen de 7 en 11 procent zal bedragen. Eén en ander geheel
afhankelijk van het niveau van de contributie voor de KNDB. U bent bij deze dus al vast gewaarschuwd.
Ook in het jaar 2009 zijn weer vele aanpassingen op de PNDB-website gedaan. Vooral is met dank aan Peter
Arts de historie zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Het aantal bezoekers van de site is jammer genoeg
nog steeds erg laag. Op de eerstvolgende bestuursvergadering van de PNDB zal Wim van Kasteren (onze
webmaster) ons weer helemaal bijpraten en kunnen we met elkaar brainstormen over additionele behoeftes.
Dus als U op- en/of aanmerkingen heeft, laat het ons weten. Kijkt U maar eens op www.pndb.nl en geef zo
nodig Uw mening door. Vanaf deze plaats bedank ik Wim hartelijk voor zijn inzet in 2009 als webmaster van
onze site.
Tenslotte rest mij U allen bijzonder prettige feestdagen toe te wensen en een voorspoedig en gezond 2010
met allen, die U lief en dierbaar zijn. En natuurlijk veel plezierige en spannende dampartijen!
Harm van der Veen
- 86 -
Damproblemen
door: Johan Konings
No 1
No 2
No 3
JGA Konings
JGA Konings
JGA Konings
No 1 heeft 2 varianten die allebei in een naturel eindigen.
No 2 en No 3 eindigen na een klein eindspelletje ook in een naturel.
Oplossingen vindt u elders in dit blad.
Dan ben ik u nog de oplossingen van de vorige keer schuldig:
No 1 Zwart: 3,12,15,22,23,25,35 Wit: 14,34,39,40,43,45,49
Oplossing: 30,39,7,(28)1(32)29(37)47(8)40 !!(13)35(19,20,41)47(46)24,24
No 2 Zwart: 7,8,9,21,22,29.40 Wit: 20,24,30,31,33,47,49
Oplossing: 25,42,15,1(45)44(50A)6(28)27(32)10,46 A(26)6,41(50)15-10 (5)46
No 3 Zwart: 5,6,9,12,13,14,36 Wit: 21,23,28,29,35,37,41,42
Oplossing: 17,10,32,22,12(13)7(11,18)11(22)7(27)2(32)16(37)38(41)47(46) 23,24,24
Niemand zond oplossingen in, dus de prijzen blijven in de kast liggen!
In Memoriam Jan van de Heijden
Op zondag 29 november is de heer Jan van de Heijden overleden op 61- jarige leeftijd. De heer
van de Heijden is bijna 42 jaar lid geweest van onze damvereniging “ De Variant”. Wij hebben
Jan leren kennen als een rustige dammer , maar ook een dammer die moeilijk te kloppen was.
Zo behaalde Jan remise tijdens een simultaanwedstrijd tegen de heer P. Roozendurg, oud
wereldkampioen, ter ere van het 5 jarige bestaan van onze damclub. Jan was ook
damkampioen eerste klasse van de PNDB in seizoen 68/69. Jan is tevens 6 jaar
penningmeester en 5 jaar wedstrijdleider geweest van onze vereniging. Naast dammen ging
Jan graag op reis, mocht graag t.v. kijken, filmde met zijn eigen camera en zat graag urenlang
in het zonnetje op het strand. Jan was de laatste 20 jaar werkzaam als procesoperator bij
Polynorn Plastics. Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe in dit grote verlies.
Ook zullen wij Jan missen in onze club.
Namens damvereniging “De Variant”
Oscar Gelens
- 87 -
In memoriam Cor Clevis
Cor Clevis werd geboren op 5 december 1917 te
Grubbenvorst. In 1945 kort na de oorlog vestigde hij zich
in Asten waar hij samen met Karel Verhaeg ten huize
van Cortenbach in de Emmastraat een kleermakerij
begon. Daar leerde hij Jana van Empel kennen met wie
hij in 1947 in het huwelijk trad. Samen namen ze in dat
jaar het café Eijsbouts over op de Markt in Asten. Ook de
kleermakerij verhuisde naar een achter het café gelegen
ruimte.
Cor toverde het café om tot een echt verenigingscafé met de toepasselijke naam: De
Sportvriend. Behalve voetbalclub NWC, waarvan hij lid werd in 1945 en enige tijd voorzitter was, hadden o.a. de schaakclub, de damclub, de bridgeclub, handboogvereniging Willem
Tell, de kanarievereniging daar hun thuisbasis. Ook was er een biljartvereniging, aangezien Cor
zelf de keu ook aardig wist te hanteren. Damclub EAD had sinds haar oprichting in 1940 de
clubavond bij café Eijsbouts en toen Cor het overnam werd hij lid van EAD. Hij ontwikkelde zich
tot een degelijke speler en in zijn beste jaren werd hij in de interne competitie 1 keer tweede en
3 keer derde. Het lukte hem dus net niet kampioen te worden. Hij wist zelfs zijn gezin
enthousiast te maken voor het dammen, want behalve zoon Herman, die nog steeds lid is,
waren ook zijn vrouw Jana en zoon Rini een tijdje lid van EAD. Ook in de bondscompetitie
stond Cor zijn mannetje, getuige onderstaande overzichten:
Team
Gesp.
EAD 1
196
EAD 2
73
Br.CUP EAD 1
9
Br.CUP EAD 2
1
Br.CUP EAD 3
1
Totaal 280
84
W
58
24
2
0
0
G
89
33
4
0
0
126
V
49
16
3
1
1
70
PT
205
81
8
0
0
294
%
52%
55%
44%
0%
0%
53%
Zijn eerste bondswedstrijd speelde hij in 1948, zijn laatste in 1983. Daarna stopte Cor met
actief dammen en ging hij zich volledig toeleggen op de bridgesport. Hij was een uitstekend
bridger en wist met bridgeclub De Peel enkele malen door te dringen tot de finale van de
Nederlandse beker.
Hoewel Cor niet meer actief damde bleef hij EAD op de voet volgen evenals de verrichtingen
van De Peel en NWC. Van alle drie de verenigingen was hij erelid en van de KNDB kreeg hij de
bondsspeld en van de Nederlandse bridgebond de Kei.
Voor zijn inzet en betrokkenheid bij EAD en het Astense verenigingsleven kreeg Cor samen
met Karel Verhaeg in 1988 een koninklijke onderscheiding.
Cor kende qua gezondheid geen gemakkelijk leven. Hij ging door vele dalen, maar wist er
telkens weer uit te krabbelen. Het laatste dal was te diep om uit te klimmen en Cor overleed op
11 oktober 2009.
EAD en ook de andere verenigingen verliezen in hem een markant lid en (denk)sportman in
hart en nieren.
Moge Cor rusten in vrede !!
- 88 -
In memoriam Theo de Veer
Moest dit nou…? Dit was de eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik hoorde, dat
Theo opnieuw door een herseninfarct was getroffen. De eerste maal overkwam
hem dit op 28 juni 2008. Met ijzeren wilskracht wist hij de gevolgen hiervan te
overwinnen. Hij onderging zware fysiotherapie en slaagde er in weer op zijn oude
niveau terug te komen. Alleen een hernieuwd rij-examen wilde nog niet lukken
maar Theo hield vol. De derde maal slaagde hij met vlag en wimpel. Nu kon het
leven weer worden zoals vanouds. Hij en zijn vrouw konden weer gaan en staan
waar en wanneer zij maar wilden. Niet dus……. Enkele dagen na zijn succesvolle
examen was het opnieuw raak. Dit tweede infarct is hem fataal geworden. In de
nacht van 23 op 24 oktober 2009 overleed Theo in hospice De Sporen in Tilburg.
Wat kan het leven toch wreed zijn. Moest dit nou…? Niemand krijgt een antwoord
op deze vraag.
Het eerste waar je aan dacht als Theo ter sprake kwam was betrouwbaarheid. Van Theo kon je op aan. Daarnaast
was zijn sportiviteit spreekwoordelijk. De vereniging is hem veel dank verschuldigd, als oud-bestuurslid zowel als
materiaal-beheerder. Op de clubavond was hij steevast als eerste aanwezig om alles klaar te zetten. Alleen al
daarom zullen wij hem missen. Daarnaast was Theo een gerespecteerd arbiter.
Als dammer was zijn speelsterkte bescheiden doch kenmerkend was zijn onberekenbaarheid. Hij kon van iedereen
winnen en van iedereen verliezen. Menige gerenommeerde dammer heeft ondervonden dat er met Theo niet te
spotten viel. Zijn finest hour beleefde hij al weer een aantal jaren geleden tijdens de Open Meierijse
Damkampioenschappen. Na zes van de zeven te spelen ronden prijkte Theo bovenaan de ranglijst, vóór alle
regionale grootheden. Een overwinning in de laatste ronde zou hem de ongedeelde eerste prijs hebben opgeleverd.
En bijna was het zover; tegen de Ossenaar Toon den Bekker (ook al overleden) kwam hij gewonnen te staan maar
liet toch de winst nog door zijn vingers glippen, remise dus. Omdat de concurrentie wel won belandde Theo zelfs
naast het erepodium en werd vierde. Niettemin een prestatie van formaat.
De gedachten gaan uit naar zijn vrouw Thea en zijn kinderen, schoonzoons, kleinkinderen en verdere familie.
Mogen zij de kracht ontvangen om dit zware verlies te kunnen dragen.
Rust zacht goede vriend, wij zullen dierbare herinneringen aan jou bewaren.
Piet van den Broek
Een liefdevolle herinnering aan
Theo de Veer
Theodorus Johannes Comelis
echtgenoot van Thea de Veer - van Bijnen
9 augustus 1945
Tilburg
† 24 oktober 2009
Waar leven [liefde] ophoudt, begint de leegte.... Lieve Theo, voor ons geen
leegte. Je liefde zit in ons hart en blijft daar voor het leven. We gaan je missen;
je zorgzaamheid en onmiskenbare aanwezigheid, rustig en bescheiden maar
oh zo voelbaar.
Levenskunstenaar; geen uitbundigheid of grootspraak maar zichtbaar
genietend van de hele kleine dingen in het leven, dichtbij de mens. Genietend
met ons en je kleinkinderen Evy, Cas, Tristan, Anouk en Demi. Trots als een
pauw en zichtbaar tevreden met deze rijkdom.
Evenwichtig, serieus en blij van hart. Een onaflatende optimist opgewekt en
schijnbaar onbezorgd, steeds gericht op de mooie dingen van het leven.
Vertrouwend op jezelf en op anderen.
Perfectionisme ondersteunde je zorgzaamheid, alles tot in de puntjes
geregeld. Onverstoorbaar op weg naar je doel, waarbij zelfs ons hevig
tegensputteren je niet kon weerhouden. Af en toe eigenwijs dus en vasthoudend
aan je eigen denkbeelden.
Je koesterde de hechte band met je familie, je twee broers en de grote familie
die je cadeau kreeg en waar jij je mannetje moest staan. Bescheiden en
oprecht onderhield je onze trouwe vriendschappen en bouwden we
samen aan een sterke band met velen om ons heen. We houden dit voor
je in stand.
Je onttrok je niet aanje sociale plichten. Je jarenlange vrijwillige inzet voor de
vakbond, de cliëntenraad en de vriendenstichting van Boswijk. Je vele werk voor
je grote liefde de damclub. Het spel en de mensen, waarvoor alles moest wijken als
dat mogelijk was.
Niet in alle dingen was gelukje deel. Al vroeg in je werkzame leven moest je
"sprokkelen" en de eindjes aan elkaar knopen. Behoedzaam en waardig zette
je de dingen naar je hand. Ongelofelijk strijdbaar heb je een moeilijke
periode in je leven overwonnen. Op het moment dat wij dachten weer
volop in het leven te kunnen staan sloeg het noodlot toe. Zo waardig als je
hebt geleefd ben je gestorven. Samen met ons, heb je zelf keuzes gemaakt
op het moment dat je ons en het leven los moest laten, zoals we dat van
je gewend waren.
We zullen de vreugde van ons "samen" zijn missen, maar ons geloof in elkaar
en in onze liefde blijft.... daarmee kunnen wij verder. Tevreden en dankbaar
om wieje was en wat je gaf.
Je liefsten,
Thea, Janine en Saskia
Wjj zijn dankbaar voor de steun die wij van jullie allen, ieder op zijn eigen
wijze, hebben mogen ontvangen. Jullie medeleven doet ons goed en zal ons
sterken om het verlies van mijn dierbare Theo. onze papa en opa te dragen
op ons verdere levenspad.
Veel dank.
Thea
Janine en Roland. Evy, Cas, Tristan
Saskia en Edwin, Anouk, Demi
- 89 -
BRABANTS KAMPIOENSCHAP RAPIDDAMMEN 24-10-2009
Categorie A & B
1 Thijs van den Broek (a)
2 Frits van Tilborg (a)
3 Kees van Bakel (a)
4 Jan van den Hooff (a)
5 Rene van Oosterhout (b)
6 Jo Peeters (b)
7 Ronald Nabibaks (b)
8 Dummy (b)
TvdB
XXX
1
0
0
0
0
0
0
Categorie A & B (pl. 1-4)
1 Thijs van den Broek (a)
2 Kees van Bakel (a)
3 Jan van den Hooff (a)
4 Frits van Tilborg (a)
TvdB
XXX
1
1
0
FvT
1
XXX
1
1
1
0
0
0
KvB
1
XXX
1
0
KvB
2
1
XXX
1
1
0
0
0
JvdH
2
1
1
XXX
1
0
0
0
RvO
2
1
1
1
XXX
0
1
0
JvdH
1
1
XXX
0
FvT
2
2
2
XXX
Punten
4
4
4
0
JP
2
2
2
2
2
XXX
0
0
RN
2
2
2
2
1
2
XXX
0
Voorronde
13
9
9
10
DU
2
2
2
2
2
2
2
XXX
Totaal
17
13
13
10
PT
13
10
9
9
8
4
3
0
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
Eindstand
1
2
3
4
Categorie A & B (pl. 5-8)
RvO
RN
JP
DU
Punten
Voorronde Totaal Eindstand
14
5
1 Rene van Oosterhout (b)
XXX
2
2
2
6
8
7
6
2 Ronald Nabibaks (b)*
0
XXX
2
2
4
3
6
7
3 Jo Peeters (b)
0
0
XXX
2
2
4
0
8
4 Dummy (b)
0
0
0
XXX
0
0
*voor Ronald Nabibaks die volgens de laatste KNDB-ratinglijst nog geen rating, heeft het geen invloed op de
uitslagen, want volgens het KNDB-wedstrijdregelement mag je altijd in een hogere categorie meespelen maar niet in
een lagere ratingcategorie.
Categorie C
1 Albert Jansen
2 Simon Rompa
3 Ben Spoelder
4 Peter Hernaamt
5 Lei Janssen
6 Martijn kool
7 Wim van Geloven
8 Dummy
AJ
XXX
0
2
0
1
0
0
0
SR
2
XXX
0
0
2
0
0
0
BS
0
2
XXX
1
0
0
2
0
PH
2
2
1
XXX
0
0
0
0
LJ
1
0
2
2
XXX
0
0
0
MK
2
2
2
2
2
XXX
0
0
WvG
2
2
0
2
2
2
XXX
0
DU
2
2
2
2
2
2
2
XXX
PT
11
10
9
9
9
4
4
0
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
Categorie C (pl. 1-4)
1 Ben Spoelder**
2 Simon Rompa**
3 Albert Jansen
4 Peter Hernaamt
BS
XXX
1
1
0
SR
1
XXX
0
2
AJ
1
2
XXX
1
PH
2
0
1
XXX
PT
4
3
2
3
Voorronde
9
10
11
9
Totaal
13
13
13
12
Eindstand
1
2
3
4
Categorie C (pl. 5-8)
1 Lei Janssen
2 Wim van Geloven
3 Martijn Kool
4 Dummy
LJ
XXX
0
0
0
WvG
2
XXX
0
0
MK
2
2
XXX
0
DU
2
2
2
XXX
PT
6
4
2
0
Voorronde
9
4
4
0
Totaal
15
8
8
0
Eindstand
5
6
7
8
Barrage groep C (pl. 1-3): Ben Spoelder – Albert Janssen 2-0 / Albert Janssen – Simon Rompa 0-2 / Simon Rompa – Ben Spoelder 0-2
**Ben Spoelder heeft volgens de KNDB-rating lijst van 1 juli 2009 een rating van 981 en hoorde derhalve niet in
categorie C maar in categorie B thuis. Na overleg met Alexandra Betting als bestuursverantwoordelijke van de
PNDB voor de persoonlijke wedstrijden is besloten dat niet Ben Spoelder, maar de nummer 2 Simon Rompa als
kampioen wordt aangewezen in de categorie C.
Simon Rompa - Coordinator Persoonlijke Wedstrijden PNDB
- 90 -
NK RAPID 20-12-2009
Jean-Marc Ndjofang winnaar NK Rapid 2009.
GMI Jean-Marc Ndjofang (Kameroen) heeft het NK Rapid 2009 gewonnen. Hij bleef met 11 uit 7 de Nederlanders MI Anton van
Berkel (2e) en MI Pim Meurs (3e) een puntje voor. In de B-groep werd Koos van Amerongen winnaar voor Louis Peters en de
goedlachse Belg Janes de Vries. De C-groep tenslotte werd een prooi voor Rutger Oskam nipt gevolgd door Lossine Savane en
Simon Rompa.
Groep A
Pl
Naam
1 Jean-Marc Ndjofang
FMJD
Cat We Wi Re Ve Pt
rating
Wp SB
2322
A
7
4
3
0
11
61
93
2
Anton van Berkel
2285
A
7
3
4
0
10
62
85
3
Pim Meurs
2330
A
7
3
4
0
10
59
80
4
Boudewijn Derkx
2297
A
7
4
2
1
10
58
76
5
Kees Thijssen
2359
A
7
4
2
1
10
56
75
6
Peter van der Stap
2188
A
7
4
1
2
9
62
73
7
Hein Meijer
2327
A
7
2
5
0
9
58
70
8
Cor van Dusseldorp
2274
A
7
3
3
1
9
57
67
9
Waldo Aliar
2165
A
7
4
1
2
9
51
57
10 Han Seinhorst
2287
A
7
3
2
2
8
55
54
11 Mike Koopmanschap
2163
A
7
3
2
2
8
54
55
12 Jos Eggen
2126
A
7
3
2
2
8
54
52
13 Wouter Ludwig
2272
A
7
2
4
1
8
53
56
14 Marcel Knipper
2158
A
7
3
2
2
8
53
53
15 Anton Kosior
2157
A
7
3
2
2
8
47
47
16 Ron Heusdens
2351
A
7
3
1
3
7
52
40
17 Jos Stokkel
2273
A
7
1
5
1
7
51
47
18 Michel Stempher
2040
A
7
2
3
2
7
50
40
19 Frank Teer
2236
A
7
2
3
2
7
48
40
20 Wim Bremmer
2214
A
7
3
1
3
7
48
38
21 Daan van Os
2022
A
7
2
3
2
7
44
34
A
7
2
2
3
6
46
33
22 Pieter Wijn
23 Fabian Snijder
1948
A
7
1
4
2
6
45
36
24 Thijs van den Broek
2063
A
7
2
2
3
6
42
29
25 Jan Jacobs
1981
A
7
2
2
3
6
42
25
26 Ramon Sakidin
2079
A
7
2
1
4
5
43
20
27 Vitalia Doumesh
2142
A
7
2
1
4
5
42
23
28 Jaap Knipper
2029
A
7
2
1
4
5
42
21
29 Martin de Wolf
A
7
0
4
3
4
40
19
30 Reinout Sloot
A
7
1
2
4
4
39
19
31 Martijn van IJzendoorn
2055
A
7
1
2
4
4
39
13
32 Frenny Malobie
2025
A
7
1
2
4
4
36
13
33 Pertap Malahé
2101
A
7
1
1
5
3
40
12
34 Harry de Waard
2077
A
7
0
3
4
3
37
13
- 91 -
Groep B
FMJD
rating
Pl
Naam
1
Koos van Amerongen
2
Louis Peters
1958
B
7
4
2
1
10 61
79
3
Janes de Vries
2010
B
7
5
0
2
10 52
62
4
Ingrid de Kok
2039
B
7
3
3
1
9 49
57
5
Hans Kromhout
1948
B
7
3
2
2
8 59
55
6
Wim Bor
1977
B
7
3
2
2
8 53
59
7
Nick de la Fonteyne
B
7
3
2
2
8 52
48
8
Gerard van Velzen
2048
B
7
3
2
2
8 46
51
9
Thomas Henriquez
1886
B
7
3
2
2
8 42
32
2017
B
7
2
3
2
7 53
40
B
7
2
3
2
7 50
44
B
7
3
1
3
7 45
33
B
7
3
0
4
6 56
38
B
7
2
2
3
6 55
43
B
7
3
0
4
6 39
16
B
7
3
0
4
6 34
20
B
7
2
1
4
5 41
23
B
7
2
0
5
4 51
22
19 Don Khedoe
B
7
1
2
4
4 42
15
20 Dummy
B
7
0
0
7
0 44
0
10 Piet Bakelaar
1975
11 Bas van den Broek
12 Peter Schipper
1881
13 Ben Spoelder
14 Frans Teijn
1958
15 Cyril Sluisdom
16 Dieter van Gortel
1912
17 Wijnand Ankersmit
18 Bas Baksoellah
1956
Cat We Wi Re Ve Pt
B
7
6
1
0
Wp SB
13 56 105
Groep C
Pl
Naam
1
Rutger Oskam
2
Lossine Savane
3
Simon Rompa
4
Rating
890
Cat We Wi Re Ve Pu Wp SB
C
7
4
2
1
10 56 76
C
7
4
2
1
10 52 69
825
C
7
4
2
1
10 45 62
Radjin Chandarsing
751
C
7
4
1
2
9 60 73
5
Jannes Kromhout
806
C
7
4
1
2
9 55 65
6
Pim Arts
636
C
7
3
2
2
8 51 51
7
Rob de Meij
897
C
7
3
2
2
8 47 45
8
Steven den Hollander
773
C
7
2
3
2
7 55 45
9
Michel Hendriksen
850
C
7
3
1
3
7 45 39
C
7
2
3
2
7 42 35
C
7
2
2
3
6 52 38
C
7
2
2
3
6 52 34
10 William van den Broek
11 Job Arts
675
12 Johan Strous
13 George Kalicharan
742
C
7
2
2
3
6 43 25
14 René Nurmohamed
701
C
7
1
1
5
3 44
15 Ad Vreeswijk
753
C
7
1
1
5
3 43 13
16 Tom Westhof
578
C
7
0
3
4
3 42 17
- 92 -
9
Brabantse Dammers aan de Slag 24-12-2009
Eerst even een rectificatie van een in mijn ogen storende fout:
In de vorige editie beschreef ik een combinatie in de partij Jasper Daems-Anton Schotanus. De
zet 34.24x13 kan niet, er moet eerst nog 24-29 33x24 ingevoegd worden. Hoewel ik verwacht
dat iedereen dit wel heeft meegenomen, vermeld ik het toch maar even.
R. Heusdens – R. van Oosterhout , 19-9-2009 KNDB Ereklasse
Uitgerekend in de wedstrijd tegen de Nederlandse clubkampioen en
dan nog tegen een Nederlandse kampioen moeten invallen is niet
niks. Rene verloor, maar speelde ten eerste zeker niet slecht tegen,
en in de diagramstand had hij zelfs een mooi valletje opgezet voor
zijn opponent. Na 36…20-25 mocht niet 37.44-39 25x34 38.39x30,
want dan komt verrassend 38…15-20 39.24x15 12-17! 40.23x12 4-10
41.15x4 21-26! 42.12x21 16x27 43.4x31 26x46 en wit moet vechten
voor remise volgense de witspeler zelf. Glimlachend speelde de
witspeler dan maar 37.24-19 enz, en won later toch de partij.
Maar goed gezien door Rene, en even mooi onderkend door de
alerte witspeler, die nog even liet zien wat zetcontrole ook alweer was.
J. Hottinga – A. Teders, 19-9-2009 KNDB 1e Klasse C
Uit de wedstrijd PSV-Micone 2.
Invaller Teders verrekent zich bij het uitvoeren van 15…24-29 16.33x24
19x30 17.35x24 11-17 (ook na 12-17 blijft het minimaal schijfverlies)
18.28x19 14x23 19.27-22 17x28 (of?) 20.34-29 23x34 21.32x23 18x20
22.25x5 enz.
H. Berkers – R. van de Bos, 19-9-2009 KNDB 1e Klasse C
Ook uit de eerste ronde van de clubcompetitie een standaardzetje,
uitgevoerd door de voorman van EAD.
Na 9.30-25 20-24 zou Hans toegeslagen hebben met 10.25-20 14x25
11.27-22 17x28 12.26-21 16x27 13.38-32 27x38 14.43x5. Misschien
wat te standaard, bijzonder is echter dat Hans de avond tevoren tegen
een clubgenoot had ‘aangekondigd’ dat hij uitgerekend op dit zetje zou
gaan spelen. De openingszetten : 1.31-26 19-23 2.37-31 14-19 3.4137 10-14 4.46-41 20-24 5.31-27 5-10 6.34-30 24-29 7.33x24 23-28
8.32x23 18x20 9.30-25 20-24 2-0 (de combinatie wordt niet meer
vermeld, dus niet uitgevoerd?)
J. Achterstraat – J. Huskens, 3-10-2009 KNDB 2e Klasse E
Een standaard combinatie, maar altijd weer een klein feestje, zo’n
Coupe Royal. Dit keer een tempo-coupe, Joop nam hem gedecideerd,
denk ik : 34.27-22 18x27 35.32x21 18x29 36.44-40 16x27 37.40x7 en
feest in Huize Achterstraat die avond, wed ik.
- 93 -
e
Y. Lagoda – P. Schunselaar 17-10-2009 KNDB 1 Klasse C
Als je ervoor kiest om jarenlang in Eindhoven te gaan wonen en voor
een Brabantse ploeg als PSV te spelen, dan mag je je natuurlijk een
rasechte Brabander noemen. Zo ook Yuriy.
Yuriy won zijn partij in de wedstrijd tegen Middelburg, maar ik vraag
me af of zwart zich naderhand de haren niet uit de borst heeft
getrokken. In deze stand na 38.28-22 overzien beiden 38…7-11
39.22x2 19-23 40.2x30 23-28 41.32x23 21x25, en zwart staat er zeer
goed voor, met minimaal remise. Gelukkig voor PSV en Yuriy speelde
zwart 38…18-23 waarmee de kans voorbij ging.
E. Torn – F. van Erve 17-10-2009 KNDB 1e Klasse C
Uit de wedstrijd Van Stigt Thans 3 – Micone 2 (de nieuwe sponsor
naam van het Tilburgse DAVO).
Wit heeft zojuist 29.48-43 gespeeld en wordt getrakteerd op een
doorbraakcombinatie: 29…24-30 30.35x24 (na 30.33x24 volgt 6-11
31.40x29 18-23 32.29x18 13x42 33.24x13 9x18 34.35x24 -/+) 19x30!
31.33x35 3-8 32.40x29 18-23 33.28x19 13x42 en wit moest met
schijfverlies schijf 42 terug gooien. Het zijn regelmatig dit soort
‘rekenzetjes’ die Fons laat zien. Erg knap.
R. Arts – S. Reigersberg 17-10-2009 KNDB 1e Klasse C
Toch even laten zien, al is het maar om mijn clubgenoot bij de
Schuivers te plagen, van wie ik ervan uit ga, dat hij het kan hebben…
De witte stand is ‘dicht’ zo lijkt het, maar toch was 17.50-44 fout. Nodig
en goed was 17.32-28 23x32 18.37x28. Nu volgde 17…26-31
18.36x27 22x31 19.37x26 23-29 20.33x24 13-19 21.24x22 17x46 en
hoewel de dam er bijna direct met schijfverlies voor wit afgaat, won
zwart later de partij.
A. Brouwers – E. Hoogendoorn 17-10-2009 KNDB Hoofdklasse A
Tjee!, Dit lijkt wel een zetje uit de oude romantische tijd toen Weiss en
Molimard nog rond waarden. Het commentaar in die tijd zou
waarschijnlijk zoiets zijn als :
Na 21.43-39 vervolgde den zwartspeeler zijnen spel met den zet
21…23-29, dewelke den witte bijkans pardoes uit zijnen stoel deed
tuimelen: 22.34x23 12-18 23.23x12 13-18 (voorwaar eenen
manoeuvre, den heer Weiss waardig!) 24.12x23 26-31 25.37x17
11x44 26.50x39 19x46 27.30x10 46x5. Hetgeen ons schoone
damspel wederom eenen aureool van schiere onuitputtelijkheid doet
verkrijgen! En den zwarten man een aantal joviale kloppen op den
schouders van zijnen medespeelenden deed opleveren.
- 94 -
R. Arts – D. Minnee, 29-10-2009 PNDB Hoofdklasse
Wit boekte een nuttige winst in de competitiewedstrijd DOG-De
Schuivers, maar na het zojuist gespeelde 51.40-34 had het ook anders
kunnen aflopen als zwart de volgende remise-combinatie had gezien :
51…14-19 52.23x14 3-9 53.14x3 en nu verrassend 53…13-18!
54.22x13 (na een slag met de dam slaat zwart ook direct naar 40 met
16 of 18) 54…12-17 55.3x21 16x40 en weg winst.
P. Wijn – H. van Hierden, 31-10-2009 KNDB 1e Klasse C
Verrassend is het zetje wel, dat mogelijk wordt na zwarts 36…21-26 :
37.28-23 19x37 38.48-42 37x48 39.39-34 48x30 40.25x3.
En ach, zwart had toch nog geen 40 zetten gehaald, dus remise
aanbieden mocht toch niet…
J. Bomgaars-R. Balak, 31-10-2009 KNDB 2e Klasse E
Uit de Brabantse derby Heijmans Excelsior 2-De Variant. Hoewel de
zwartspeler zeker niet de minste is, wordt hij na 25…7-12 verrast:
26.27-22 18x27 27.32x21 23x43 28.49x38 16x27 29.38-32 27x29
30.34x5. Na enige zetten gaf zwart zich gewonnen.
J. de Wolf – R. van Oosterhout, 31-10-2009 KNDB 2e Klasse E
Uit dezelfde wedstrijd een lichte maar enigszins verrassende tempocombinatie. 42…24-29 werd afgestraft met 43.27-21 16x38 44.48-42
23x32 45.42x11 en zwart gaf het op. Hij komt niet meer op dam.
S. van Rompa – J. Bergmans, 31-10-2009 KNDB 2e Klasse E
Uit DC Dordrecht 2 tegen Heijmans Excelsior 3. Simon speelt al jaren
mee in het Dordtse team. Zij speelden dit wild west partijtje.
De partijstand is ‘kei’voordelig voor zwart, maar hij moet het dan wel
goed doen. Jan speelde hier 29…27-31 30.36x27 22x31 en wit loopt
‘erin’: 31.41-36 31-37 32.32x41 26-31 33.36x27 21x34 34.30x39 14-20
35.25x14 9x38, en wit speelde nog even door voor hij opgaf.
Maarr… wat nou als wit in plaats van 31.41-36 31.41-37 31x42
32.48x37 doet, dan is er niets aan de hand. Zwart had daarom beter
eerst 29…14-20 30.25x14 9x29 31.33x24 in kunnen lassen, en dan pas 31…27-31 32.36x27
22x31, waarna wit niet meer kon ruilen en de dreiging 31-36 enz. wel acuut werd.
- 95 -
e
E. Korsten – K. Oste, 31-10-2009 KNDB 2 Klasse E
Uit dezelfde competitiewedstrijd een leuke kleine forcing, die uitmondt
in het ‘Rotterdammertje’.Er lijkt niets aan de hand, maar zwart heeft
wel zojuist 27…14-19 gespeeld, wat het volgende mogelijk maakt.
28.28-22! 7-11* 29.37-31 21-26* 30.22-17 26x28 31.17x6 en wit heeft
alle kans om te gaan winnen, maar moet het wel secuur spelen.
In de partij werd echter 28…7-11 achterweg gelaten : 28…21-26 en
natuurlijk de “Coupe Feijenoord”: 29.27-21 26x28 30.32x5.
P. Hartog – P. van Rens, 14-11-2009 KNDB 1e Klasse C
Een nuttig zetje, hoewel er in dit geval helaas een Brabander het
slchtoffer van moest worden. Piet had zojuist 28…14-19 gespeeld
waarna heel verrassend 29.28-23 volgt: 29…19x30 (nog de minst
kwaaie) 30.29-24 (dit lijkt wel een soort gespiegelde Rotterdammer,
dus dan maar de Coupe Sparta?) 30…30x29 31.31-26 22x31 32.33x2.
Onthouden, deze.
P. Arts-W. Ludwig, 2-11-2009 PNDB Hoofdklasse
Om toch ook iets uit de hoofdklasse te hebben (waar blijven al die
mooie zetjes uit de Brabant Cup en Brabantse competities?) hier even
de slagzet waar Wouter de kopman van De Schuivers op trakteerde.
Als wit hier 32.43-38 22x33 33.38x20 15x24 speelt, is er op het eerste
oog niet veel aan de hand. Wit ruilde echter met 32.43-39 22x33
33.39x28 waarna een dammetje op 47 volgde : 33…24-29 34.34x23
12-18 35.23x3 (of, was het dan een dammetje op 3?) 21-26 36.3x21
16x47 (o nee, toch een dammetje op 47).
R. Arts-A. van Berkel, 16-11-2009 PNDB Hoofdklasse
Uit de Schuivers-TDV 1. Ruud had natuurlijk geen makkelijke partij
tegen momenteel toch wel de sterkste ‘inheemse’ Brabantse dammer.
Na 17.32-27 was het zomaar ineens mis : 17…25-30 18.34x25 24-30
19.35x15 19-23 20.28x19 14x41 en wit kon direct opgeven.
- 96 -
Naar aanleiding van de twee laatste partijen hier even een opmerking over het verschil in
speelsterkte.
Ik hoor nogal eens het verwijt dat men in de Brabantse Hoofdklasse en in de Brabant Cup de
kans maakt tegen dusdanig sterke spelers komen te zitten dat ‘er niets aan zou zijn’. Ik ben zelf
wel een voorstander van spelen tegen veel sterkere spelers, omdat je dan altijd wel iets leert.
Bovendien zouden de Brabantse toppers zich ook ‘te goed’ kunnen voelen om in Brabant op pad
te gaan, en dan worden ze daar weer op aangekeken.
Anton heeft hier duidelijk geen last van. Hij is een voorbeeld van een topspeler die het volgens
mij ook gewoon ‘leuk ‘vindt om in Brabant mee te doen, en de moeite neemt om vanuit een verre
werksituatie zelfs naar de Peel door te rijden om daar bijvoorbeeld tegen de Schuivers te spelen.
Het gaat daarbij ook niet om het verschil in rating, als wel om de gezelligheid.
Je ziet daarnaast de laatste jaren dat er in diverse Brabantse topclubs ook dat hun topspelers
meer op vaste basis mee doen. Da’s misschien qua kansen jammer voor de mindere clubs,
maar het geeft in mijn ogen wel een accurater beeld van de verhoudingen tussen de clubs, en
het is alleen maar een goede zaak dat alle spelers zich bij het provinciale dammen betrokken
voelen.
Anton is voor zover ik weet al jaren consequent de teamcaptain van TDV 1. Een vergelijkbaar
iemand is Frank Teer, terwijl bijvoorbeeld ook Jochem Zweerink heel vaak meedoet bij Micone.
Ik vind het helemaal niet erg om dit soort jongens tegen het lijf te lopen. De harde les valt dan in
het niet bij de goedlachse discussie of er in Bakel s avonds laat nog wel iets te eten valt voor
iemand die, teneinde op tijd te kunnen zijn voor de wedstrijd, zelfs geen tijd heeft gehad om
fatsoenlijk te dineren…
Ik kan dan alleen maar zeggen : Jongens, bedankt voor de gratis wijze lessen, en heel graag tot
een volgende keer.
Iedereen alvast een gezond en goed 2010 toegewenst met veel slagzetten en overwinningen.
Luud Ector
Diverse diversen
Oplossingen damproblemen Johan Konings op pagina 87:
1) 31,25,1,(239 A) 34 (31) 48 (36) 37 (23,41) 24 (46) 28,24 A (32) 15 (24,37) 28 (41) 47 (46) 24,24
2) 30,22,24,21 (14 of 15) 11,12 (18,20)19 (25) 13 (30) 8 (34) 2 (39) 35 (43) 49 (48)41(25)43,37.37
3) 31,38,11 (29) 6 (34) 44 (7) 40 (39) 34,1 (34,34) 44
Nieuwe jeugddamleiders in Brabant:
Sinds enige tijd heeft Noord-Brabant er weer 2 gediplomeerde damleiders bij.
Ons PNDB-bestuurslid Cor Kuijstermans, die al trainer/coach was van de Tilburgse damjeugd,
heeft zijn vaardigheden via een diploma bevestigd gekregen.
Karst Keizerswaard van Heijmans-Excelsior, die een paar jaar geleden zelf nog bij de jeugd
speelde, heeft dezelfde cursus eveneens met goed resultaat afgerond.
Beiden van harte gelukgewenst en succes met jullie allesbehalve gemakkelijke taak.
- 97 -
NK VROUWEN 2009
TILBURG 13-19 DECEMBER
18-12-2009 Nina Hoekman zet grote stap richting kampioenschap.
In de voorlaatste ronde van het NK Vrouwen heeft Nina Hoekman met een overwinning op Tanya Chub
haar aspiraties op de titel kracht bijgezet. In een gecompliceerde Vermin-variant leek Chub in eerste
instantie op haar gemak, maar met een offer zaaide Hoekman zoveel verwarring dat Chub luttele zetten
later een schijf verloor en uiteindelijk de partij. Vitalia Doumesh versloeg in de aanval Karlijn Overes, Heike
Verheul pakte een plusje tegen Mariëlle Meijer, hetgeen Christien Schneider ook voor elkaar kreeg tegen
Sarah Rijgersberg. Rianka Rentmeester leek heel ver te komen tegen Marijke Koers, maar moest
uiteindelijk in een cleane remise berusten. Met nog één ronde te gaan, vormt alleen Doumesh nog een
bedreiging voor Hoekman. Bij winst van Doumesh en verlies voor Hoekman volgt er nog een barrage.
Laatste ronde met livepartijen op internet: zaterdag 19 december, 10.00 uur.
19-12-2009 Nina Hoekman wint Nederlandse titel.
In de slotronde van het NK Vrouwen heeft Nina Hoekman met een overwinning op Karlijn Overes de
Nederlandse titel veroverd. Tanya Chub pakte het zilver na wat combinatief gekletter tegen Sarah
Rijgersberg. Vitalia Doumesh liep in een venijnige dreiging van Heike Verheul en moest uiteindelijk in
verlies berusten waarmee ze op de derde plaats belandde.
Marijke Koers won met een lichte damcombinatie van Christien Schneider, terwijl Rianka Rentmeester
strategisch Mariëlle Meijer overspeelde. Eindstand en partijen op de NK-site.
Pl
Naam
KNDBrating
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 We
1
2
2
Wi
Re
Ve
Pt
+
-
1
Nina Hoekman
1305
X
2
1
2
2
2
2
9
7
2
0
16
0
0
2
Tanya Chub
1353
0
X
2
1
2
2 1+ 2 1+ 2
9
5
3
1
13
2
0
3
Vitalia Doumesh
1237
1
0
X
0
1
2
2
9
5
2
2
12
0
0
4
Heike Verheul
1012
0
1
2
X
1
0 1+ 2 1+ 1+
9
2
5
2
9
3
0
5
Rianka Rentmeester
1092
0
0
1
1
X
1
2
1
1-
2
9
2
5
2
9
0
1
6
Marijke Koers-van Genderen
1032
0
0
0
2
1
X
2
1
1
1
9
2
4
3
8
0
0
7
Christien Schneider
1133
1 1- 0 1- 0
0
X 1+ 1
1
9
0
6
3
6
1
2
8
Sarah Rijgersberg
1093
0
1
1-
X
1
2
9
1
4
4
6
0
1
9
Karlijn Overes
1055
0 1- 0 1- 1+ 1
1
1
X
0
9
0
6
3
6
1
2
0
1
0
2
X
9
1
3
5
5
0
1
10 Marielle Meijer - Kromhout
980
0
0
0
0
1
0 1- 0
1
2
2
2
Actiefoto’s van de laatste speeldag
- 98 -
Dirk van der Velden (Stelaertshoeve) winnaar Tilburgs Vakantietoernooi Dammen
Ongeveer 40 kinderen van de Tilburgse basisscholen hadden het winterse weer maandag 21 december 2009
getrotseerd om te strijden voor de bekers en diverse prijzen in de RKTVV kantine.
Ondanks een voortvarende start winst op zijn concurrenten San-Yon Kan (Regenboog) in de eerste ronde, Kimberley
Huijskens (D'n Hazennest 6e ronde) en Sjoerd van Eck (Helen Parkhurst 7e ronde) volgden in de
slotfase twee nederlagen tegen Mustafa Dogan (Regenboog 8e ronde) en Ryan Jacob (De Sporckt 10e ronde)
terwijl Sjoerd van Eck zijn achterstand van 3 punten wegwerkte..
"Mijn opa heeft mij allerlei plannetjes geleerd waar ik op kon spelen" vertelde Sjoerd enthousiast na afloop
van het toernooi . "Ik heb het van Sjoerd geleerd,hij speelt op school vaak tegen mij " vulde trots Sanne Couwenberg het
gesprek met Sjoerd aan
Dirk (groep 8) en Sjoerd (groep 7) eindigden gelijk. De weerstandspunten waren in het voordeel van Dirk, Sjoerd werd tweede
in het algemeen klassement. Ook verrassend was de come back van Kimberley Huijskens groep 7 op de derde plaats
Bij de welpen was wederom Ryan Jacob (De Sporckt) de sterkste.
Ryan was in 2007 reeds winnaar in Groep 4, in 2008 winnaar van Groep 5 en nu winnaar van Groep 6
Bas van Eck Helen Parkhurst werd winnaar in Groep 5 en Alhaje Bangura Regenboog werd winnaar in Groep 4
De schoolprijs ging zowel in de pupillen als de welpen categorie naar de Regenboog
Uitslagen per categorie:
Pupillen Groep 8
1 Dirk van der Velden Stelaertshoeve
2 Sau-Yon Kan
Regenboog
3 Civello Asikende
Regenboog
10 - 16 pnt (133)
10 - 14
(125)
10 - 14
(124)
Pupillen Groep 7
1 Sjoerd van Eck
Helen Parkhurst
2 Kimberley Huijskens D'n Hazennest
3 Bas Peters
Meander
10 - 16 pnt (117)
10 - 15
10 – 14
Welpen Groep 6
1 Ryan Jacob
2 Silas Frencis
3 Auck Schrover
De Sporckt
Regenboog
Petteflet
10 - 14 pnt
10 - 12
(125)
10 - 12
(116)
Welpen Groep 5
1 Bas van Eck
Helen Parkhurst
2 Sanne Couwenberg Helen Parkhurst
3 Nabil Azghari
De Vlashof
Welpen Groep 4
1 Alhaje Bangura
Regenboog
2 Matthijs Visser
De Sporckt
3 Chevindio Asikende Regenboog
10 - 10 pnt (103)
10 - 10
(93)
10 - 9
- 99 -
10 - 13 pnt
10 - 10
(97)
10 - 10
(93)
Zevende Ton van den Elzen Kerstjeugddamtoernooi
Op maandag 28 december organiseerde Heijmans Excelsior Damvereniging het zevende Ton
van der Elzen Kerstjeugdamtoenooi 2009. De opkomst viel fors tegen. Denkbare reden hiervoor
zijn de slechte weersomstandigheden voorafgaand aan het toornooi en het jeugd
damkampioenschap van Gelderland. Op de speeldag zelf meldde onze trouwe Belgische
damvrienden zich af wegens vervoersproblemen.
Dat mocht echter de pret niet drukken, kort na 10.00 uur waren de 20 deelnemers al in volle
gang. Bij de pupillen, waar het dam niveau hoog lag, ging de strijd om de eerste plaats tussen
Michelle de Jong (van damclub G.D.C. uit Gorinchem) en Jitse Slump (van damclub Eureka uit
Heerlen). Michelle versloeg in de voormiddag ronde onverwachts Jitse. Jitse nam in de
middagronde revanche en versloeg Michelle, die een Geshtem doorstoot plaatste, met een
fraaie combinatie. Er moest zelfs een barrage wedstrijd aan te pas komen omdat beide spelers
evenveel wedstrijdpunten hadden. Met verkorte speeltijd versloeg Jitse opnieuw Michelle
waardoor Jitse zijn titel uit 2008 prolongeerde.
De strijd om de derde plek werd uiteindelijk naar Rik Hartman (DC IJmuiden) die Koen van Zon
(OSDO Dongen) één punt voor bleef.
e
e
In het midden de winnaar Jitse Slump, rechts Michelle de Jong 2 en 3 links Rik Hartman
Eindstand bij de pupillen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jitse Slump
Michelle de Jong
Rik Hartman
Koen van Zon
Stijn Overeem
Hanne Hoogenmraad
Bart van Zon
Astrid Kastelijn
Dirk van de Velden
Eureka
G.D.C.
DC IJmuiden
OSDO Dongen
DES Lunteren
DES Lunteren
OSDO Dongen
Heijmans Excelsior
T.D.V.
e
28
28
22
21
13
13
11
6
2
*
*
* Beslissingswedstrijd om 1 plaats: Michelle de Jong - Jitse Slump 0-2
- 100 -
Welpen
Bij de welpen was de strijd op de eerste plaats minder spannend. Melanie Voskuil van dam
vereniging DES Lunteren stak met kop en schouders boven de rest uit. Zij werd dan ook
verdiend eerste! Spannend bleef het wel om de tweede plaats. Hier ging de strijd tussen Lije Hu
(OSDO Dongen) en Giovanie Engels (Heijmans Excelsior, Den Bosch) Lije Hu heild de
noodzakelijke concentratie en werd hierdoor tweede.
Eindstand bij de welpen:
1
2
3
4
4
6
Melanie Voskuil
Lijie Hu
Giovanie Engels
Jeroen v/d Brink
Daan Sonsbeek
Biense Wielstra
39
25
18
15
15
8
DES Lunteren
OSDO Dongen
Heijmans Excelsior
DES Lunteren
DES Lunteren
DES Lunteren
Midden winnaar Melanie Voskuil,
Links Lije Hu (2e) - Rechts Giovanie Engels (3e)
Huisdammers
Bij de huisdammers zaten zeker talenten en mogelijk zien we ze dan ook terug achter de
damborden. Niels Peters, inmiddels lid van Heijmans Excelsior, liet zijn talent zien en werd net
voor Jerrico van Zuijlen uit dongen 1e. De derde prijs ging ook al naar een nieuw lid van
damvereniging Heijmans Excelsior Onne van de Moll.
Eindstand bij de huisdammers:
1
2
3
4
5
Niels Peters
Jerrico van Zuijlen
Onne van der Moll
Lars Jongenelen
Casper Moll
Winnaar Niels Peters midden
Links Jerrico van Zuijlen (2e) - Rechts Onne van de Moll (3e)
De jeugddammers in actie
- 101 -
37
35
20
19
9
STANDENLIJST PNDB HOOFDKLASSE SEIZOEN 2009-2010
Hoofdklasse
1
2
3
4
5
6
TDV 1 - Tilburg
Micone - Tilburg
De Schuivers - Bakel
TDV 2 - Tilburg
Heijmans Exc. - Rosmalen
DOG - Uden
AW
5
5
5
5
5
5
W G
V
PT
4
3
2
1
0
0
0
0
2
2
3
3
9
8
5
4
2
2
1
2
1
2
2
2
BP
41
43
29
27
20
20
*
-19
-17
-31
-33
-40
-40
1
2
3
6
1
2
3
4
5
6
•
6
5
2
3
3
6
•
3
6
1
1
7 10 9 9
9 6 11 11
• 7 6 8
5 • 8 6
6 4 • 6
4 6 6 •
4
5
•
-
•
-
•
-
•
-
•
-
•
Topscorerslijst Hoofdklasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
11
12
13
20
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
15
27
28
29
30
--31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Speler
Team
J.Hezemans 1203 (1203)
T.vd.Broek 1153 (1153)
J.Zweerink 1370 (1370)
J.Daems 1302 (1302)
P.Arts 1125 (1125)
H.Toepoel 1034 (1034)
H.Verdoolaege 1185 (1185)
W.Ludwig 1409 (1409)
R.Arts 1110 (1110)
J.Verbakel 1113 (1113)
A.v.Zandvoort 1055 (1055)
L.Ector 1031 (1031)
W.P.Berkelmans 1057 (1057)
K.v.Bakel 1214 (1214)
A.Dielen 1098 (1098)
A.Kalpoe 1131 (1131)
J.vd.Hooff 1200 (1200)
W.Wijnen 903 (903)
A.v.Berkel 1433 (1433)
T.Hendriksen 1061 (1061)
B.Brank 1049 (1049)
C.Martens 994 (994)
A.de Hoon 1235 (1235)
J.v.Bergen 800 (800)
T.vd.Hoek 1207 (1207)
F.v.Tilborg 1112 (1112)
A.Bloks 1048 (1048)
J.Achterstraat 928 (928)
M.v.Esch 947 (947)
R.Trommelen 991 (991)
W.vd.Braak 1316 (1316)
T.Vissers 1017 (1017)
F.v.Thiel 997 (997)
A.Aarts 762 (762)
G.vd.Poorte 1098 (1098)
D.Minnée 964 (964)
M.v.Berlo 924 (924)
W.v.Geloven 772 (772)
J.Frissen 901 (901)
-B.Boersma 1058 (1058)
R.v.Oosterhout 1094 (1094)
B.Spoelder 981 (981)
J.Donkers 823 (823)
J.Rijnen 880 (880)
B.vd.Broek 936 (936)
J.vd.Wijdeven 796 (796)
W.Vloet 1044 (1044)
H.Lamberts 934 (934)
J.Kops 977 (977)
T.Slagter 1102 (1102)
P.Jonkers 869 (869)
H.Toepoel 1034 (1034)
W.Beekmans 910 (910)
N.de Groot 888 (888)
Micone
T.D.V. 2
Micone
T.D.V. 1
De Schuivers
T.D.V. 1
Micone
Micone
De Schuivers
De Schuivers
T.D.V. 1
De Schuivers
T.D.V. 1
T.D.V. 2
T.D.V. 1
D.O.G.
Heijmans Excelsior
D.O.G.
T.D.V. 1
Micone
Micone
Heijmans Excelsior
Micone
Heijmans Excelsior
T.D.V. 2
T.D.V. 1
D.O.G.
D.O.G.
T.D.V. 2
Micone
T.D.V. 1
T.D.V. 1
Heijmans Excelsior
T.D.V. 2
Heijmans Excelsior
D.O.G.
De Schuivers
T.D.V. 2
T.D.V. 2
Heijmans Excelsior
Heijmans Excelsior
T.D.V. 2
D.O.G.
D.O.G.
T.D.V. 2
De Schuivers
De Schuivers
T.D.V. 2
Heijmans Excelsior
Heijmans Excelsior
T.D.V. 2
T.D.V. 2
De Schuivers
D.O.G.
W
5
5
5
5
5
5
5
3
4
4
4
5
3
4
4
5
5
5
2
4
5
5
2
3
4
4
5
5
1
1
1
2
2
2
3
5
5
5
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
5
5
0
1
1
2
- 102 -
Pnt TSRt Wst Bord
-
10
9
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1022
1056
1129
1104
1096
1020
1003
1152
1137
1125
1072
1100
1013
1139
1075
1171
1150
933
1106
923
975
943
1000
1025
1159
1106
1151
1092
1048
924
888
1064
989
942
1082
1092
1029
1002
1235
1049
1031
800
762
1029
947
920
1149
1053
1183
1162
0
1203
800
1214
12
14
20
22
14
19
21
17
11
17
19
25
6
19
11
23
22
17
7
12
21
19
6
8
21
21
24
22
3
2
0
12
6
5
9
30
16
26
3
4
6
3
2
6
6
6
26
16
32
26
0
10
3
8
2,60
1,20
2,20
1,80
3,00
5,60
3,80
1,67
1,75
3,50
4,00
3,00
4,33
1,75
4,50
2,00
2,40
5,40
1,00
4,75
4,80
5,20
4,50
5,00
2,75
2,50
2,20
3,60
3,00
5,00
1,00
4,00
5,50
5,50
3,33
3,60
4,40
5,80
4,00
5,00
4,00
5,00
6,00
5,50
4,50
5,50
3,75
4,25
2,20
2,20
0,00
3,00
6,00
2,00
Rpr I
2,7
2,7
-0,8
-0,3
1,5
1,9
-0,2
1,1
2,2
2,1
2,2
1,9
1,6
0,3
0,8
0,4
-0,7
0,4
0,5
-1,4
-1,9
-1,7
-0,1
1,6
-1,5
-1,1
-0,7
-0,1
1,3
0,8
0,1
0,2
-0,0
0,9
-1,1
-1,3
-1,7
-0,1
0,8
-0,0
-0,2
-0,5
-0,2
-0,2
-1,0
-0,3
-1,9
-1,7
-1,6
-3,3
0,0
-0,6
-1,3
-0,6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
STANDENLIJST PNDB EERSTE KLASSE SEIZOEN 2009-2010
1e Klasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PSV Dammen - Eindhoven
d' Amateurs 1 - St. Michielsgestel
DAM - Dongen
RDS 1 - St. Oedenrode
DAVO 1: - Tilburg
d' Amateurs 3 - St. Michielsgestel
HSDV - Helden
Heijmans Exc. 1 - Rosmalen
Heijmans Exc. 2 - Rosmalen
EAD - Asten
d' Amateurs 2 - St. Michielsgestel
BDO - Oss
RDS 2 - St. Oedenrode
AW
5
4
5
5
5
3
3
4
4
4
5
5
4
W G
V
PT
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2
2
3
4
4
4
10
8
8
7
6
4
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
BP
30
23
27
24
22
14
15
15
12
13
13
10
6
*
-10
-9
-13
-16
-18
-10
-9
-17
-20
-19
-27
-30
-26
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
•
3
2
0
2
3
•
2
2
2
3
-
5
•
1
3
3
1
7
•
4
2
1
2
6
6
•
3
3
0
-
6
•
2
2
-
5
4
•
0
5
5
•
4
3
-
8
6
4
•
2
-
6
5
6
•
2
-
6
5
7
5
•
4
-
Topscorerslijst Eerste Klasse (t/m plaats 17)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
15
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
Speler
Team
J.Brouns 1076 (1076)
H.Greveraars 943 (943)
P.Wijn 1237 (1237)
B.Brank 1049 (1049)
P.v.Erp 885 (885)
B.Spoelder 981 (981)
P.Adriaans 1094 (1094)
A.v.Zandvoort 1055 (1055)
F.Smolders 1088 (1088)
J.Wilsens 1097 (1097)
M.v.Erp 870 (870)
G.te Raa 1136 (1136)
J.vd.Wielen 1172 (1172)
C.Martens 994 (994)
J.Peeters 994 (994)
A.Smulders 952 (952)
J.Don 1127 (1127)
P.S.V. Dammen
P.S.V. Dammen
P.S.V. Dammen
Micone
R.D.S. 1
OSDO D.A.M. Dongen
E.A.D.
d' Amateurs 1
OSDO D.A.M. Dongen
d' Amateurs 1
R.D.S. 1
R.D.S. 1
d' Amateurs 1
Heijmans Excelsior 1
H.S.D.V.
Micone
R.D.S. 1
W
5
5
4
4
5
5
3
3
4
4
4
5
3
3
3
2
2
Pnt TSRt Wst Bord
-
9 936
8 801
7 971
7 958
7 930
7 871
6 947
6 821
6 1078
6 930
6 799
6 982
5 957
5 800
5 683
4 806
4 787
9
13
14
10
13
10
7
8
21
11
12
14
5
6
4
3
3
1,80
3,40
1,00
2,00
2,00
3,40
1,33
2,67
1,50
2,50
3,00
1,00
1,33
3,67
4,00
3,50
3,50
Rpr I
2,3
1,1
0,6
2,1 *
2,6
-0,1
1,9
1,3
1,9
0,3
1,6
-0,9
0,4
0,5 *
0,2
1,2 *
0,5
STANDENLIJST VOORRONDES BRABANT-CUP 2009-2010
Brabant-Cup A
1
2
3
TDV I - Tilburg
RDS I - St. Oedenrode
DAM I - Dongen
Brabant-Cup B
1
2
3
Heijmans Exc. I - Rosmalen
TDV II - Tilburg
DOG I - Uden
Brabant-Cup C
1
2
3
De Schuivers I - Bakel
BDO I - Oss
TDV III - Tilburg
Brabant-Cup D
1
2
3
Micone I - Tilburg
HSDV I - Helden
DOG II - Uden
AW
2
2
2
AW
2
2
2
AW
2
2
2
AW
2
2
2
W G
V
PT
2
1
0
0
0
0
0
1
2
4
2
0
W G
V
PT
1
1
0
1
0
1
0
1
1
3
2
1
W G
V
PT
1
1
0
1
0
1
0
1
1
3
2
1
W G
V
PT
2
0
0
0
1
1
4
1
1
0
1
1
BP
*
14 - 2
6 - 10
4 - 12
BP
*
11 - 5
7 -9
6 - 10
BP
*
9 -7
8 -8
7 -9
BP
15 - 1
5 -9
4 - 12
*
1
2
3
•
1
1
7
•
3
7
5
•
1
2
3
•
1
4
7
•
2
4
6
•
1
2
3
•
3
4
5
•
3
4
5
•
1
2
3
•
1
0
7
•
4
8
4
•
De nrs 1 en 2 van elke groep gaan door naar de finalerondes, welke worden verspeeld volgens de regels van de voorafgaande jaren.
- 103 -
8
6
6
6
4
•
-
5
7
6
8
•
DAMKALENDER 2009/2010.
JANUARI 2010:
9
8e ronde Nationale Competitie.
16
Sluitingsdatum voor halve finale meisjes aspiranten.
16-17 1e en 2e ronde halve finale algemeen en vrouwen.
23
9e ronde Nationale Competitie.
30-31 3e en 4e ronde halve finale algemeen en vrouwen.
FEBRUARI 2010:
6
10e ronde Nationale Competitie.
6
Sluitingsdatum voor halve finale pup.algemeen en meisjes.
13-14 5e en 6e ronde halve finale algemeen en vrouwen.
15-19 Halve finale meisjes aspiranten regio zuid.
20
11e ronde Nationale Competitie.
22-26 Halve finale meisjes aspiranten regio noord-midden.
27
7e ronde halve finale algemeen en vrouwen.
MAART
6
6
6
6
13
20
20
21
27
2010:
Nationale Competitie (na-competitie).
Halve finale voor pupillen meisjes, dag 1.
Sluitingsdatum voor halve finale welpen algemeen.
Bondsraadvergadering.
Halve finale voor pupillen meisjes, dag 2.
Sluitingsdatum voor Nationale Jeugddamdag en Schooldammen BO en VO.
Centrale training subtop+vrouwen+asp.
Centrale training jun.+pup.+meisjes+talentengroep.
Sluitingsdatum voor halve finale jun.en asp.algemeen.
APRIL
2
3-17
10
13
17
17
24
25
2010:
Halve finale voor pupillen algemeen, dag 1.
NK algemeen.
Halve finale voor welpen algemeen.
Halve finale voor pupillen algemeen, dag 2.
Sluitingsdatum voor K.N.D.B.-beker.
Nationale Jeugddamdag.
Centrale training subtop+vrouwen+asp.
Centrale training jun.+pup.+meisjes+talentengroep.
MEI 2010:
1
Sluitingsdatum voor nieuwe teams Nationale Competitie.
3- 8 Halve finale voor junioren algemeen en aspiranten algemeen.
3- 8 NK pupillen algemeen en pupillen meisjes.
8
1e ronde K.N.D.B.-beker.
12-16 NK visueel gehandicapten.
15
Sluitingsdatum voor NK sneldammen alle categorieën.
15
Halve finale schooldammen BO en VO.
22
2e ronde K.N.D.B.-beker.
22
NK welpen algemeen en welpen meisjes.
29
Algemene Leden Vergadering PNDB in Sint-Oedenrode
29
Centrale training subtop+vrouwen+asp.
30
Centrale training jun.+pup.+meisjes+talentengroep.
JUNI 2010:
5
Kwart-finale K.N.D.B.-beker.
5
finale schooldammen BO en VO.
12
NK sneldammen alle categorieën.
19
Bondsraadvergadering.
19
Halve finale K.N.D.B.-beker.
26
Finale K.N.D.B.-beker.
JULI 2010:
9-17 NK junioren algemeen en aspiranten algemeen.
19-24 NK junioren meisjes en aspiranten meisjes.
- 104 -
ADRESSEN VAN CLUBLOKALEN EN SECRETARISSEN
D'AMATEURS, SINT MICHIELSGESTEL.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. Café 't VERTIER, Theerestraat 22, 5271 GD St.Michielsgestel. Tel. 073-5517704
Secr.: L.v.Vught, A.Nieboerplein 12, 6671 ZJ Zetten. Tel. 0488-453958
B.D.O., OSS.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. SOOS '66, Johannes Poststr. 73, 5348 NL Oss. Tel. 0412-622985
Secr.: H.van der Heijden, Cornelis Jolstr. 9, 5342 TT Oss. Tel. 0412-648417
D.O.G., UDEN.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. Wijkcentrum DE BALANS, Beatrixhof 470, 5401 CT Uden. Tel. 0413-269505
Secr.: A.Bloks, Eegt 11, 5404 LK Uden. Tel. 0413-253770
E.A.D., ASTEN.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. Gemeenschapshuis DE KLEPEL, Kerkstr. 8, 5721 GV Asten. Tel. 0493-691349
Secr.: B.Berkers, Molenhof 25, 5711 JC Someren. Tel. 0493-473579
HEIJMANS EXCELSIOR, ROSMALEN.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. DE BIECHTEN, Henri Bayensstraat 3 5246 AL Rosmalen. Tel. 073-6419072
Secr.: J.M.Kops, De Box 1, 5251 DL Vlijmen. Tel. 073-5185023
H.S.D.V., HELDEN.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. MFC KERKEBÖSKE, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden. Tel. 077-3073969
Secr.: L.Janssen, Schoutenring 21, 5981 DW Panningen. Tel. 077-3061660
DV MICONE, TILBURG.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. BOULEVARD Café, Noordstr. 51, 5038 EG Tilburg. Tel. 013-5445016
Secr.: A.Brouwers, Egeraandijk 3, 4706 HT Roosendaal. Tel. 0165-557649
DC OISTERWIJK, OISTERWIJK.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. DE COPPELE, Willem de Zwijgerlaan 61, 5061 TB Oisterwijk. Tel. 013-5283696
Secr.: J.den Otter, Molenstraat 83, 5262 EC Vught. Tel. 073-6110250
OSDO/D.A.M., DONGEN.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. DE SALAMANDER, Belgiëlaan 2, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-313705
Secr.: B.'t Hoen, Asterdse Sluis 25, 4823 GL Breda. Tel. 076-5420657
P.S.V.-DAMMEN, EINDHOVEN.
E-MAIL: [email protected]
Clubl.(prov.) DE LIEVENDAAL, Lievendaalseweg 3, 5652 SB Eindhoven. Tel. 040-2518299
Clubl. (nat.) ’T KRAAIENNEST, St.Trudostraat 10 B, 5616 GB Eindhoven. Tel. 040-2521566
Secr.: M.Hottinga, Parcivalstraat 20, 5625 EV Eindhoven. Tel. 040-2418310
R.D.S., SINT OEDENRODE.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. Café DOMMELZICHT, Dommelstraat 18, 5492 DX Sint Oedenrode. Tel. 0413-478000
Secr.: M.van Erp, Zwembadweg 11 A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407
DE SCHIJF, ROOSENDAAL.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. Buurtcentrum KALSDONK, Philipslaan 82, 4702 NS Roosendaal. Tel.0165-544150
Secr.: C.Pot, Stationsstraat 45, 4701 NC Roosendaal. Tel. 0165-546029
DE SCHUIVERS, BAKEL.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. Café H.v.d.HORST, v.d.Poelstr. 13, 5761 BW Bakel. Tel. 0492-341206
Secr.: P.Arts, Nemerlaerhof 2, 5709 NK Helmond. Tel. 0492-510478
T.D.V., TILBURG.
E-MAIL: [email protected]
Clubl. BOULEVARD Café, Noordstr. 51, 5038 EG Tilburg. Tel. 013-5445016
Secr.: A.P.J. van Berkel, Alpenlaan 197, 5022 LK Tilburg, Tel. 013-5426292
DE VARIANT, OUDENBOSCH. E-MAIL: [email protected]
Clubl. DE POSTDUIF, Baarlebossche 11, 4731 GR Oudenbosch. Tel. 06-15262798
Secr.: A.C.Vervoort, St. Josephstr. 19, 4762 AA Zevenbergen. Tel. 06-10667407
ATTENTIE: Foutieve of ontbrekende gegevens zag de redactie gaarne van U tegemoet.