Nieuwjaar – ss Rotterdam Bretagne – zeilmekka om de

Commentaren

Transcriptie

Nieuwjaar – ss Rotterdam Bretagne – zeilmekka om de
DRIETAND
Nieuwjaar – ss Rotterdam
Bretagne – zeilmekka om de hoek
Doos van baron van Hoëvell
Redding bij Whitby
W W W. K U S T Z E I L E R S . N L 2015 - 1
Ge
zen tot
o
k
Breehorn bouwt al bijna 50 jaar degelijke schepen voor serieuze zeilers.
Stoere schepen met een elegant uiterlijk die erom vragen in actie te zijn en met
u naar verre kusten te zeilen.
Breehorn, een werf waar zeilers bouwen voor zeilers.
37
41
44
48
ook met hefkiel
53
met pilothouse
www.breehorn.nl
Vosseleane 69 8551 ML Woudsend Telefoon 0514 592233 Fax 0514 591904 e-mail: [email protected]
Bezoek ook eens onze makelaardij op www.breehorn.nl/makelaardij
43e jaargang nr 1, februari 2015
De Drietand is het verenigingsblad van de
Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers.
Verschijnt 6 keer per jaar. © NVvK
Inhoud
Opening
1
Nieuwjaarsevenement
2, 3, 4
Plannen commissies
4, 5
Aankondigingen
6, 7, 8, 9, 10
Verslag Heerendag 2014
Thema Bretagne
11, 12, 13
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Greetje
21
Lief voor Water
22
Uit de oude doos van
Baron van Höevell
23, 24, 25
Kort Nieuws
Vuurtoren La Croix aan de monding van de Trieux, noordkust Bretagne
De eerste Drietand van 2015
opent met de Nieuwjaarsrede van onze voorzitter op de
ss Rotterdam. Dit keer gevolgd door een feestelijke presentatie
van het nieuwe seizoen door de commissies.
25 en 35
Koersvast
Deltableau
27
28, 29
Joke
29
Over veiligheid gesproken:
Redding Whitby
30, 31
Ondertussen op de website
34
Clubkoopweekend Dekker
34
Leden voor Leden
35
Archivarissen gezocht
36
Overwinteren op Tromsö 36
Toen drie kustzeilers over hun tocht naar Bretagne wilden
schrijven, was al snel de formule van een themanummer
geboren, waaraan enkele vaste rubrieken konden worden
aangepast, maar waardoor andere naar het volgende nummer
moesten worden getild.
Benieuwd naar uw reacties.
DE REDACTIE
N.B.: Kijkt u voor de Salenteinavond over de Flyer, 21 februari
a.s., nog even in de vorige Drietand en op de website.
A G E N DA
21 februari Salentein – Flyer terug
28 februari DSC-cursus Breda
28 februari Cursus Motoronderhoud
7 maart Cursus zeilreparatie
14 maart Workshop Weblog
21 maart Salentein – Hindeloopen
26 maart Algemene ledenvergadering
28 maart Radar cursus
14 april Cursus Zeiltrim
14 april Manoeuvreerdag voor vrouwen
2 mei Openingstocht
13 mei Hemelvaart in Lowestoft
24 mei Lambertustocht
20 juni Driehoek Noordzee Challenge
28 augustus Delta Lloyd 24 Uurs Zeilrace
19 september Ankerbol
Île de Bréhat
Kopij voor Drietand 2-2015 uiterlijk 27 februari aanleveren bij [email protected]
Teksten uitsluitend aanleveren in Word en beeldmateriaal in jpg of PDF met minimale
bestandsgrootte van 500 kB
Website-materiaal sturen naar Joep Dirkx of Jan Kolthof, [email protected]
26 september Veiligheidsdag
7 oktober Najaarstocht
Coverfoto: Egenolf van Stein Callenfels, Pointe des Poulins, Bretagne
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
Nieuwjaarsfeest s.s. Rotterdam
NIEUWJAARSREDE
2
Nieuwjaarsrede
Frans Dellevoet,
voorzitter
bridge ging voor ons open en een 55-tal
schepen meerden af in de stad. Adrian
Waddell, de operations director van NE1,
zorgde voor een geweldige ontvangst, de
walactiviteiten en het afsluitende diner. De
Kleine Driehoek ging na 3 dagen weer
terug naar Nederland, terwijl anderen de
tocht richting Schotland hebben voortgezet.
Beste Kustzeilers en gasten,
Wat geweldig om u met zo velen in deze
nautische omgeving te mogen begroeten.
Het nieuwe jaar is alweer 17 dagen oud.
Een goed gebruik is om het jaar te starten
met goede voornemens. Het bestuur had
in 2014 het voornemen om het jaar 2015
te beginnen met een vernieuwend
Nieuwjaarsevenement. De locatie was een
belangrijk aandachtspunt. Daarnaast
moest het ook gezellig en informerend
zijn; bovendien een gelegenheid waarbij
hapje, drankje, diner en mogelijkheid tot
overnachten aanwezig was. Gezien de
grote opkomst lijkt mij dit goede voornemen tot zover geslaagd.
A special word of welcome for Mr. Vladimir
Yvankiv who helped us organising the St.
Peterburg event in 2013 and Adrian
Waddell operations director of NE1 who
was our host in Newcastle. Ook een
bijzonder welkom voor onze ereleden de
heren Bruinsma en Verkade. Het jaar 2014
kende in de vereniging tal van hoogtepunten. Helaas in de wereld om ons heen ook
dieptepunten. 2014 gaat niet in de
herinnering als een vreedzaam jaar. Het
vriendschapsjaar 2013 met Rusland, ter
gelegenheid waarvan wij de St.Petersburgtocht organiseerden, kreeg in 2014 een
andere kleur. Er kwamen sancties
veroorzaakt door het Oekraïne conflict. Als
absoluut dieptepunt in juli de aanslag op
de MH17. Religieuze spanningen zijn er
ook in het Midden-Oosten. De aanslag in
Parijs staat nog vers in ons geheugen. Het
afgelopen jaar was het warmste sinds
1833. Op 1 november werd er nog een
temperatuur gemeten van 20 ˚C.
De Vereeniging
Voor de vereniging was het een mooi
seizoen. We organiseerden de Newcastle
tocht, of zo u wilt de Kleine Driehoek. Het
idee ontstond vanuit de zeezeil/driehoekcommissie tijdens de Driehoek reünie in
2013. Er werd contact gezocht met de
autoriteiten in Engeland en zo realiseerden
we een geweldig evenement: van IJmuiden
via Hartlepool naar Newcastle. De
Newcastle organisatie NE1 zorgde voor een
uitstekende ligplaats in hartje Newcastle.
De beroemde Gates Head millennium
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
Windenergie
Windenergie staat in het middelpunt van
de belangstelling. Wij zien het nut van
milieuvriendelijke oplossingen voor het
op ons afkomende energieprobleem. Toch
plaatsen wij kritische kanttekeningen bij
windparken en zijn afgevaardigden van de
vereniging betrokken bij de verschillende
overleggen. Er is een voorstel om een
windpark van 350 Megawatt in het
IJsselmeer, een park van 36 Megawatt bij
de kop van de Afsluitdijk en twee
reservelocaties bij Heerenveen te gaan
bouwen. Op het land is er groeiende
lokale weerstand tegen meer en grotere
windmolens. Daarom moeten veel van de
nieuwe windmolens in de Noordzee
komen. Via een verhoging van de
energierekening voor huishoudens komt
hier een bedrag van 18 miljard euro voor
beschikbaar, die gedurende 15 jaar de
verliezen op 'wind-op-zee' moeten
compenseren.
‘Calm after the
storm’
U bent misschien wel geen trouwe volger
van het songfestival, maar de titel van het
liedje waarmee Nederland hoge ogen
gooide past wel bij de huidige ontwikkelingen. Calm after the storm. Anders vertaald:
de luchten zijn zwart en afwisselend en ik
denk aan mijn bemanning en vrijheid, nu
na afloop van de storm. Mijn gedachten en
gezicht zijn nog nat en koud, maar we
zullen het doorstaan. Ik kan wel zeggen,
sorry dat we in een storm terecht zijn
gekomen, maar dan verschuil ik me achter
de feiten. Ik had gewoon alert moeten zijn
en de risico's moeten proberen te
vermijden. Het wordt weer rustig. Calm
after the storm.
Sportieve hoogtepunten
De Volvo Oceaan Race is aan zijn 3e etappe
bezig en onderweg naar Sanya, een
Chinees eiland. Team Brunel vaart in 3e
positie. In Spanje gestart met 7 schepen en
nu met 6. De Nederlander Wouter
Verbraak was de navigator aan boord van
de Vestas. Het schip liep op een rif bij
Mauritius. Zo zie je maar weer dat ook
professionals navigatiefouten kunnen
maken.
We beleefden verschillende sportieve
hoogtepunten in het afgelopen jaar. We
begonnen in Sotsji waar de 22e Olympische Winterspelen werden gehouden. De
Nederlandse schaatsers veroverden maar
liefst 23 medailles. Met weinig hoop begon
het Nederlands elftal, of ik moet eigenlijk
zeggen de media, aan het WK. De duikkopbal van Van Persie was tegen Spanje de
ommekeer. We bereikten de 3e plaats.
Bij het zeilen werden Marit Bouwmeester
en Nicholas Heiner WK kampioen in de
Laser-radiaal, resp. Laserklasse. De hockey
dames werden wereldkampioen en de man
uit Lemmer, Epke Zonderland, heeft de
wereldtitel op de rekstok geprolongeerd.
Een succesvol sportief jaar.
De 50e editie van de Delta Lloyd 24 Uurs
Zeilrace was een succes. De organisatie
perfect en 620 inschrijvingen. 517
Gefinishte deelnemers streden om een
eervolle plaats. Beste prestatie in de tocht
onder de Kustzeilers was van Volkert
Zijlker met 150 afgelegde mijlen.
Prognoses 2015
De prognose voor een economische groei
is dit jaar 1.6%.De euro is in de afgelopen
maanden 7% minder waard geworden ten
opzichte van de dollar. Daarbij zijn de
olieprijzen 50% gedaald. Beide ontwikkelingen zijn gunstig voor de Nederlandse
economie. De uitvoer profiteert van de
verbetering van de concurrentiepositie en
de consumptie neemt toe, mede door de
lagere energieprijzen. Een toename van de
consumptie zou kunnen zorgen voor een
stop in de teruggang van het aantal
verkochte schepen in de afgelopen jaren.
De bezettingsgraad in vele jachthavens
staat onder druk en we zien een trend van
het bezitten van een schip naar het
gebruik maken ervan. Men wil zich niet
langer binden aan één activiteit, maar
flexibel zijn in de keuze van vrije tijdsbestedingen en we hebben te maken met een
toenemende vergrijzing. Maar liefst de
helft van de bootbezitters is ouder dan 60
jaar. Het zijn trends waar we als NVvK
zeker mee te maken krijgen.
Beleid
Voor de komende jaren zullen wij ons
kompas gaan richten op de toekomst.
Onze uitgangspunten zijn hierbij:
Belangenbehartiging voor eigenaren en
bemanningen van zeegaande zeiljachten,
overdracht van kennis, aankweken van
goed zeemanschap en het bevorderen van
de naleving van de jachtetiquette. Belangrijk zijn daarbij: ervaringen uitwisselen,
tochten organiseren, kennis delen, plezier
hebben en een vereniging zijn van gezag,
statuur en reputatie, maar zeker ook
laagdrempelig naar leden en potentiële
nieuwe leden. Er zijn vele kansen om ons
ledenbestand te continueren en uit te
breiden. Zijn trouwens alle hier aanwezige
partners al gezinslid? We zijn bekend bij
veel zeilers (denk hierbij aan de 24Uurs en
andere tochten die wij organiseren voor
ook niet-leden), van onze aanpak van de
vele activiteiten die zorgen voor een
positieve sfeer. Een actief ledenbeleid is een
vereiste. Er zal een beleid worden ontwikkeld om de zeilers in Nederland te enthousiasmeren om lid te gaan worden van onze
vereniging. Kortom om in zeilerstermen te
spreken: we gaan scherper aan de wind.
Bestuur
Op de komende Algemene Leden Vergadering op 26 maart in de Salentein in Nijkerk
zullen een aantal bestuurswijzigingen
plaatsvinden. Het bestuur zal aan u
nieuwe uitstekende kandidaten voorstellen. Van een 3-tal is de maximale zittingstermijn verstreken. Ook mijn termijn zit er
dan op. De afgelopen 6 jaar mocht ik uw
voorzitter zijn. Ik heb dat met veel plezier
gedaan. Zonder u en de betrokkenheid van
alle bestuur- en commissieleden was en is
het niet mogelijk om de NVvK zo levendig
te houden en steeds weer nieuwe
activiteiten te ontwikkelen en te organiseren. Dank daarvoor.
Straks gaan Ed en Hestia op geheel eigen
wijze aan u de plannen voor 2015
ontvouwen. U zult kennismaken met de
verschillende commissies en hopelijk
wordt u gestimuleerd om in 2015 allemaal
deel te nemen aan de evenementen en
zeiltochten. Zij zullen bovendien een
aantal van de nieuwe leden aan u
voorstellen.
Rest mij u nog een gezond en voortvarend
2015 te wensen en een gezellige voortzetting van deze dag hier aan boord van de
s.s. Rotterdam.
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
NIEUWJAARSREDE
3
Bubbels en babbels
N
iet alleen gewoon met bubbels en
babbels, maar buitengewoon
sprankelend verliep de Nieuwjaarsreceptie
van de NVvK aan boord van de
s.s.Rotterdam, die ondanks de pakkerds,
het geschud van handen, het geklop op
schouders en het latere mediageweld
doodstil bleef liggen. Het was fijn Vladimir
en Adrian Waddell te kunnen ontmoeten.
Frans Dellevoet liet het voorbije succesvolle verenigingsjaar nog eens passeren
met de complete sociale en politieke
context. Hij liet zich daarbij, zoals het de
voorzitter betaamt, niet van de wijs
brengen door suggesties uit de zaal. Hij
bracht een toost uit.
Toen volgde het programma ‘De NVvK
draait door’. Een wervelende show heel
dynamisch gebracht door Hestia van Stein
Callenfels en Ed Megens. Er was al wat
uitgelekt dat alle commissievoorzitters
tevoren materiaal moesten aanleveren en
vragen beantwoorden, zodat getwijfeld
werd aan de spontaniteit van het vraag- en
antwoordspel. Niets bleek minder waar.
Alles deed het! Alle deelnemers waren in
topvorm, inclusief de nieuwe leden, die
behalve zichzelf ook een afbeelding van
hun schip konden tonen. Inclusief ook de
commissies die hun plannen presenteerden. Hebt u iets gemist en houdt u van
papier, raadpleeg dan de Drietand; houdt u
meer van schermen, ga dan naar de
website. Maakte u geen selfie, onderzoek
dan de foto’s.
Fred Flipsen
Foto’s: Giena Bartelts, Ineke Berkel, Peter
Schotman
En toen zat er muziek in
De NVvK draait door, met Hestia van Stein Callenfels en Ed Megens
En ook nog een diner
...en zo varen de nieuwe leden
Above Mean Sea Level, Nico van Schaik
America Jane II, Michiel van der Schueren
Argo Navis, P de Wit
De Wulp, J.Geise
Is iedereen er wel?
Zo varen de nieuwe leden
Luna, M. Mosman
Nirvana, Gerrit Broertjes
Sirrah, S. Davids
CrossBanks, M. Mos
AANKONDIGINGEN
6
Driehoek Noordzee
wie gaat de uitdaging aan?
Deze zomer organiseren we weer een Driehoek Noordzee. Het is de
twintigste editie!
We starten op 20 juni in Den Helder en via de havens Kirkwall (Orkneyeilanden) en Farsund (Noorwegen) zijn we op 4 juli weer terug in Den
Helder. Overweeg je om mee te doen aan deze uitdagende prestatietocht van ca 1000 mijl?
Ga dan naar www.kustzeilers.nl of kom op 7 februari naar de informatiemiddag in Lelystad.
Vragen kun je stellen via [email protected]
Voor wie nog twijfelt:
10 redenen om mee te doen
met de Driehoek Noordzee
BEN HOEKENDIJK
• Veel jachten die nu ver weg zijn en een
grote reis maken hebben ooit meegedaan
met de Driehoek Noordzee. De Driehoek
biedt namelijk een unieke mogelijkheid
schip en bemanning te testen. Krijg je
tijdens de tocht van Den Helder naar de
Orkney-eilanden een depressie over, dan
kun je op volle zee niet schuilen. Juist dat
zorgt voor de noodzakelijke training en dan
blijkt de zeewaardigheid van schip en
bemanning.
• De Driehoek biedt de mogelijkheid in een
vakantie van ruim twee weken veel meer
zeedagen en -mijlen te maken dan in een
vakantie. Met de Driehoek worden zowel de
prachtige Orkneys als het even schitterende
Noorwegen bezocht.
• De Driehoek is een uitbarsting van
vriendschap. Als je alleen zeilt, is er
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
niemand in de verre haven aan de overkant
die op je verhaal staat te wachten. Maar
rond de honderd Nederlandse zeebonken
hebben dezelfde problemen overwonnen
en van dezelfde dingen genoten. De
feesten in de aanloophavens blijven je een
leven lang bij.
• De Driehoek brengt zwakke plekken in
de uitrusting van je schip gegarandeerd
aan het licht. Zo blijken Autohelm
stuurautomaten tijdens zwaar weer bij
bosjes kapot te gaan. Ze blijken ook
allergisch voor zeewater te zijn. Een
degelijke windvaan-stuurinrichting op
mijn boot doet het beter hoe harder het
waait.
• De Driehoek leert je wat een goede
bemanning waard is. Vooral in de tijd
zonder rolreefinstallaties moest iemand bij
nacht en overslaand buiswater naar voren
om een voorzeil te wisselen. Dan blijkt wat
iemand waard is. In de ellende ontstaan
vaak vriendschappen voor het leven.
• Het voordeel van meedoen is ook dat er
van alles wordt georganiseerd. Een
excursie, een feest; de locals staan te
trappelen van ongeduld om de groep
Nederlandse zeilers in de watten te leggen.
• Je leert door de Driehoek foerageren voor
lange tijd en onderweg koken. Ook bij
zwaar weer. In de eerste jaren waren er
altijd twee mannen met een houten boot
die een enorme braadpan met ballen
gehakt meenamen. Ze noemden het hun
‘geheime wapen’. Maar tegenwoordig kun
je bij elke slager vlees laten sealen.
• De Driehoek is geen wedstrijd en elk
schip hoe klein of oud ook kan meedoen.
‘Verre tochten met kleine boten’ is altijd al
de hartslag van de vereniging geweest.
• Je leert tijdens de Driehoek wachtlopen.
Tijdens een overtocht naar Engeland kun
je daar mee sjoemelen. Eén nacht zonder
slaap haal je wel weer in, maar dat kan niet
als je veertien dagen op zee zit.
• Hoog in het vaandel staat het consequent bijhouden van het Journaal. Dat is
vaak het moeilijkste onderdeel van het
reglement gebleken. Uniek van de
Driehoek is dat het beste logboek wordt
beloond met de Trofee.
Alles bij elkaar zou je de Driehoek
Noordzee de Hogeschool Van Zeezeilen
kunnen noemen. Dick Koopmans zei al dat
als je de Noordzee bevaren hebt, je klaar
bent om alle kapen op aarde te ronden.
Cursus
Motoronderhoud
op 28 februari in
Sneek
Een motor is aan boord een nuttig, maar
voor zeilers ook vaak een storend element.
Voor het onderhoud vragen we doorgaans
een betrouwbare monteur en verder moet
Workshop Weblog
voor Kustzeilers
op 14 maart in
Lelystad
Veel zeilers houden een weblog bij om familie en vrienden op de hoogte te houden
van het wel en wee van schip en bemanning tijdens langere, maar ook kortere
tochten. Ook verschillende Kustzeilers
houden zo’n weblog bij. Zie de lijst op
onze website www.kustzeilers.nl/cms/
Links/Kustzeilers
‘het ding’ het altijd doen. Maar wat als
zich in een vreemde haven of land een
probleem met koelwater voordoet, zoals
we in het artikel van André Wijsenbeek in
Drietand 2010-5 konden lezen. Of met de
brandstof, of als de motor gewoon niet wil
starten? Dan is het toch zeer plezierig om
een probleem zelf op te kunnen lossen en
al helemaal als u op volle zee zit!
Daarom is deze Cursus Motoronderhoud
opgezet. Het doel is vertrouwd te raken
met en preventief onderhoud uit te kunnen voeren aan uw eigen motor. U krijgt
tips en adviezen over het oplossen van
mogelijke, specifiek voor uw motor optredende problemen.
De Yanmar dealer Abma’s Jachtwerf in
Sneek neemt u mee naar de heus niet zo
ingewikkelde wereld van de scheepsdiesel. De cursus is merkafhankelijk, maar
het principe van elke dieselmotor is gelijk.
Vandaar dat u bij het aanmelden even
moet aanvinken welk merk en type motor
er in uw schip staat.
Advies: warm aankleden i.v.m training in
werkplaats.
Voor Kustzeilers die ook een eigen weblog
willen maken, organiseren we weer een
workshop ‘Weblog maken’. Tijdens de
workshop maken we een weblog op Blogger, een gratis platform met veel gebruiksgemak en veel mogelijkheden. Het doel
is dat alle deelnemers aan het einde van
de workshop over een werkend weblog
beschikken. Om aan de workshop mee
te kunnen doen moet je over een laptop
beschikken waarmee je kunt inloggen op
draadloos internet (WiFi). We vragen de
deelnemers om voorafgaand aan de workshop alvast een setje digitale foto’s uit te
zoeken voor gebruik op hun weblog.
Het programma
10.00 tot 10.30 uur Ontvangst met koffie/
thee
10.30 tot 11.00 uur Voorstelronde: vaargebied, type boot, type motor
11.00 tot 15.30 uur De volgende onderwerpen worden besproken:
Basissysteem dieselmotoren; keerkoppelingen; het elektrische systeem; koelsysteem
winterklaar maken; dagelijks gebruik
motor; onderhoud en veiligheid; storing
onderweg
15.30 tot 16.30 uur Rondvraag en afsluiten
van de dag.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de website
www.kustzeilers.nl voor 23 februari 2015.
De kosten, inclusief cursusboek, lunch en
koffie/thee, bedragen €85,00 p.p, vooraf
over te maken op rekening NL62 INGB
0002 6180 98 t.n.v. Bureau NVvK te Zeist.
Locatie: Abma’s Jachtwerf
Eeltje Baasweg 4, 8605 BE Sneek
Voor meer informatie en routebeschrijving
zie: www.abma-sneek.nl
De workshop wordt verzorgd door Joep
Dirkx en Jan Kolfhof, beiden lid van de
websitecommissie en beiden actief op
Blogger (zie: http://syvlieger.blogspot.nl
en http://jantevoet.blogspot.nl)
Het programma start om 10.00 uur en
wordt rond 16.00 uur afgesloten. Het
maximale aantal deelnemers bedraagt 20.
U kunt zich inschrijven voor 9 maart 2015
via www.kustzeilers.nl.
Het inschrijfgeld bedraagt €20 per persoon, incl. koffie/thee en lunch.
Dit bedrag graag overmaken op rekening
NL62 INGB 0002 618098
t.n.v. Bureau NVvK te Zeist.
Kustzeilers die vanwege een slechte internetverbinding vorig jaar problemen hadden om
de cursus goed te volgen, kunnen opnieuw
gratis aan deze workshop deelnemen.
In verband met de genoemde problemen
hebben wij een andere locatie gekozen, en
wel de Flevo-Marina in Lelystad.
Locatie: Flevo-Marina Lelystad
Restaurant Aan Ut Water
IJsselmeerdijk 17, 8221 RC Lelystad
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
AANKONDIGINGEN
7
AANKONDIGINGEN
8
Cursus zeiltrim
op 14 april in Lelystad
Succes is geen toeval; beleef een cursus
zeiltrim met Team Roy Heiner!
De Evenementencommissie organiseert in
2015 weer een cursus Zeiltrim met het
Team Heiner in de Flevo-Marina in Lelystad.
Gevaren wordt met een J-109, waarin plaats
is voor max. 7 personen. ‘s Morgens een
theorielezing over zeilvormen. Hoe krijg je
bolling in een zeil, welke trimmogelijkheden zijn er om de bolling te veranderen en
hoe moet de zeilvorm er eigenlijk uit zien?
’s-Middags brengt u het geleerde in de
praktijk en probeert u meer snelheid uit de
boot te halen met de opgedane kennis over
zeilvormen. Er wordt flink geoefend en
gerouleerd qua posities. Alle rakken
worden gevaren, er wordt uitgebreid
geoefend met de stand van de fok en het
grootzeil en ook hijsen we de spinnaker.
Programma
09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: Welkomstwoord en theorielezing over zeilvormen en tactiek
12.15 uur: Lunch
13.00 uur: Briefing aan boord
13.30 uur: Praktijklessen
17.00 uur: Debriefing en napraten onder
het genot van een drankje
De dag wordt afgesloten met een etentje
in het restaurant Aan Ut Water, gezamenlijk met de deelneemsters aan de cursus
Manoeuvreren voor vrouwen.
Aanmelden
De kosten voor het hele programma,
inclusief koffie/thee, lunch en diner (exclusief drankjes) bedragen €210 per persoon.
Professionele Musto zeilkleding incl.
laarzen is eventueel beschikbaar ad €20
per persoon.
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden
via de website www.kustzeilers.nl, voor
4 april 2015. De cursus gaat door met
minimaal 6 personen per boot. Het
cursusgeld dient u van te voren over te
maken op rekening nummer NL62 INGB
0002 6180 98 t.n.v. Bureau NVvK te Zeist.
Adres
Team Heiner, Flevo-Marina Lelystad,
IJsselmeerdijk 1-17, 8221 RC Lelystad
Manoeuvreerdag voor vrouwen
op 14 april in Lelystad
Dames, wilt u het manoeuvreren op de
motor nu eindelijk eens goed onder de
knie krijgen?
De Evenementencommissie organiseert in
2015 weer de manoeuvreerdag voor
vrouwen bij Flevo Yachtcharter in de
Flevo-Marina in Lelystad.
De dag is specifiek gericht op het onder de
knie krijgen van het manoeuvreren op de
motor. U kunt onder leiding van gediplomeerde instructeurs oefenen in het langszij
afmeren en wegvaren en het in- en uitvaren
van een box, zowel voor-, als achteruit. Om
iedereen zoveel mogelijk aan het roer te
laten, wordt in principe met niet meer dan
4 cursisten per boot gevaren.
Programma
Ontvangst om 09.30 uur met koffie en
thee. Aansluitend wordt een korte
theoretische inleiding gegeven over de
‘koppels en krachten’ die spelen bij het
manoeuvreren. Daarna wordt ingescheept
en geoefend. Het ochtendprogramma
wordt afgesloten met een eenvoudige
lunch in het restaurant Aan Ut Water op de
Marina (van 13.00 – 13.30 uur). ’s Middags
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
worden alle manoeuvres nog eens
herhaald, waarna de cursus wordt
afgesloten met de ultieme proef: twee keer
door de Houtribsluizen. Als dat gelukt is
bent u geslaagd. We besluiten de dag met
een etentje in het restaurant, samen met
de deelnemers aan de cursus Zeiltrim.
Aanmelden
De kosten voor het hele programma,
inclusief lunch en diner (exclusief
drankjes) bedragen €150 per persoon.
Zeilkleding is eventueel gratis beschikbaar.
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden
via de website www.kustzeilers.nl, voor
4 april 2015, onder vermelding van de
door u gewenste scheepsklasse (klasse 1:
31-36 voet of klasse 2: 36-39 voet) en of u
met een helmstok of met een stuurwiel
wilt oefenen. Het cursusgeld dient u van te
voren over te maken op rekeningnummer:
NL62 INGB 0002 6180 98 t.n.v. Bureau
NVvK te Zeist.
Adres
Flevo Yachtcharter, Flevo-Marina Lelystad,
Overstag 2, 8221 RC Lelystad
Cursus zeilreparatie
bij UK De Vries Sails op 7 maart in Makkum
Oeps, een scheur…….
We hebben allemaal wel eens plotseling
een scheurtje in het grootzeil, de genua, de
gennaker of spinnaker gehad. Of erger, een
hele naad die het plotseling begaf.
Zelf noodreparaties doen is het onderwerp
van deze cursus.
We hebben UK De Vries Sails in Makkum
bereid gevonden deze cursus te organiseren en wel op 7 maart 2015.
De cursus zal beginnen om 10.30 uur en
eindigen om ongeveer 16:00 uur.
Voor de lunch zullen de verschillende
soorten doek besproken worden, dus de
theorie en na de lunch gaan we in de
zeilmakerij aan het werk, dus de praktijk.
Voor nadere gegevens en aanmelding zie
onze website www.kustzeilers.nl.
Radar cursus
op 28 maart in Medemblik
Naast GPS, plotters en traditionele
navigatiemiddelen heeft radar een
prominente plaats aan boord, met
name met slecht zicht en bij het
aanlopen van vreemde kusten.
om het effect van veranderende instellingen (zoals gain, clutters, e.d.) te laten zien
in deze demo stand.
We hebben Carl Grootjes en collega’s van
Cornelis Jongkind in Medemblik opnieuw
bereid gevonden om een radarcursus voor
ons te organiseren op 28 maart 2015.
Programma
De ochtend sessie met theorie betreft
zaken zoals: wat is een radar; wat zijn de
beperkingen; invloed van de lengte van de
antenne op onderscheidend vermogen;
verschil tussen analoge, digitale en 4G
breedband scanners. Het optimaal
afregelen van de range, gain en clutter; het
gebruik van guard zones en MARPA; en de
voor- en nadelen van instellingen zoals
‘north-up’, ‘course-up’ of ‘head-up’.
In de middag komt de praktijk aan de
beurt: drie verschillende systemen zijn
beschikbaar in ‘demo’ mode. Op de demo
schermen kunnen we de verschillende
mogelijkheden van de radar al dan niet in
combinatie met een kaartplotter (overlay)
demonstreren. Het is helaas niet mogelijk
Aanmelden
Om alle deelnemers een kans te geven te
participeren kunnen we een maximum
aantal van15 deelnemers plaatsen om met
de drie sets werken.
De cursus begint om 11.00 uur en eindigt
om 16.00 uur. U kunt inschrijven op www.
kustzeilers.nl. De kosten bedragen €25 per
persoon, inclusief lunch. Dit bedrag graag
van te voren overmaken op rekening no.
NL62 INGB 0002 618098 t.n.v.
Bureau NVvK te Zeist.
Adres
Cornelis Jongkind,
Breek 30, 1671 GE, Medemblik
Veiligheidsdag
op 26 september bij KNRM te IJmuiden
Na het succes van de sleepoefening in 2012
gaan we dat dit jaar iets anders opzetten.
Op verzoek van de KNRM wordt dat ditmaal
uitgebreid met een MOB oefening. Voorts
wordt die dag aandacht besteed aan het
preventieprogramma dat door de KNRM
wordt ontwikkeld. De Kustzeilers worden
het eerste klankbord om dit te toetsen.
Kustzeilers die met hun jacht aan de
oefening willen deelnemen (max. 5 boten),
moeten zich opgeven bij Ton Van Aalderen. [email protected]
Noteer de datum alvast in uw agenda; wij
houden u in volgende Drietanden op de
hoogte.
De Veiligheidscommissie,
André Wijsenbeek en Ton van Aalderen
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
AANKONDIGINGEN
9
10
Salenteinavond
AANKONDIGINGEN
op 21 maart in Nijkerk
De Havenmeester van Hindeloopen
vertelt…
De 17e eeuw werd ook wel de Gouden
Eeuw van Hindeloopen genoemd. Is het U
wel eens opgevallen dat Hindeloopen een
Kalverstraat en een Westertoren heeft en
dat er zoveel ‘kapiteinshuizen’ met een
anker zijn? Hindeloopen, met 3500
inwoners (tegenwoordig 904), beleefde van
1600 tot 1720 een bloeiperiode dankzij de
koopvaardij. De roemruchte historie van de
stad verdient meer aandacht en ook het
schip dat Hindeloopen zoveel voorspoed
bracht: het Fluitschip.
Eind zeventiende eeuw bezat Amsterdam
een hele vloot van deze snelle, 30 meter
lange, schepen voor handelsreizen naar
landen als Frankrijk, Portugal en Spanje en
vooral de landen rond de Oostzee. Uit
Zweden haalden de Noordvaarders erts en
stenen, uit Noorwegen (Archangel)
boomstammen en vis, en uit de Baltische
Hindelooper bevolking. Daarnaast zal hij
zijn ervaringen met ons delen als havenmeester en sluis- en brugwachter van de
gemeentehaven.
Wie zich opgeeft voor het diner is van
harte welkom om 16.30 uur. Rond 17.00
uur gaan we aan tafel. De lezing begint om
20.00 uur. Voor diegenen die alleen naar
de lezing komen zal de Dorsmolen
geopend zijn vanaf 19.30 uur.
landen graan, vlas, hennep en pek. De
gezagvoerder of kapitein van een Noordvaarder werd grootschipper genoemd. Veel
van die grootschippers waren afkomstig uit
Amsterdam en woonden in Hindeloopen.
Onno Hoekstra, de havenmeester van de
Vereniging Hylper Haven, vertelt ons over
deze periode van grote welvaart voor de
Aanmelden
Aanmelden via www.kustzeilers.nl voor 17
maart 2015. De kosten voor het diner
bedragen €30 per persoon. Dit bedrag
vooraf overmaken op rekening NL62 INGB
0002 618098 t.n.v. Bureau NVvK te Zeist.
Voor de drankjes kunt u ter plaatse
bonnen kopen à €2 per stuk.
Adres Salentein
Putterstraatweg 5, 3862 RA Nijkerk
Zeilen in Griekenland ?
Waarschip 1076 … te huur.
Speciaal voor leden van NVvK, onze winteractie!
Wilt u uw reddingsvlot laten keuren?
Breng uw reddingsvlot in de maanden dec - jan - feb bij ons langs.
Vermeld de code Kustzeiler 2015 en ontvang 10% korting op de totale kosten.
Wij zorgen dan dat u reddingsvlot begin van het nieuwe seizoen gereed staat.
Waarschip “Agapi”
Haven Finikas - Syros
Ook verkopen wij nieuwe reddingsvlotten.
Kijk op onze website voor meer informatie!
Baai Kithnos (2e van links)
Jacobs Lifesaving BV
Aflever adres:
Antonie van leeuwenhoekstraat 4
3291CR Strijen
078-6849070
www.jacobslifesaving.com
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
“Agapi” onder zeil.
Het juweel van de Middellandse zee: de Griekse eilanden. Het
aantal wordt, samen met de kleine eilandjes, geschat op 3000.
Daarvan worden er slechts 140 bewoond. Deze Archipel is
volgens de mythologie het vaderland van Apollo, ….de god van
de zon.
Het aanlokkelijke klimaat, vriendelijke mensen, heldere water met
dolfijnen en schildpadden, heeft ons doen besluiten ons schip
voorlopig daar te laten.
Wellicht wilt U ook eens van ons schip gebruik maken en ervaren
welke droom er werkelijkheid wordt?
Momenteel ligt de “Agapi” op het eiland Aegina.
Info: Ronald Licht: [email protected]
Tel: 06-25406401
Meer dan 100 leden namen deel aan de Heerendag
van afgelopen december, die net als vorig jaar
bijzonder geslaagd was. Na de plenaire lezing had
men keuze uit 8 workshops, waarvan ‘je huid’ en
‘fotografie’ de favorieten waren.
Scheidend en inkomend voorzitter Evenementencommissie
Veilig oversteken van de Maasmond
Aad Kleijn is in het dagelijks leven VTSoperator bij de Verkeerscentrale van Hoek
van Holland. VTS staat voor Vessel Traffic
Service. Zijn betoog was duidelijk: de
Verkeerscentrale is er voor de veiligheid van
àlle scheepvaartverkeer en doet er alles aan
om die veiligheid te bieden. Maar Aad
benadrukte dat de veiligheid ook afhangt
van het eigen handelen van de schipper. Als
schipper moet je goed op de hoogte zijn van
de spelregels die gelden in het VTS-gebied
en je op alle manieren inzetten voor een
veilige oversteek.
De wereld achter de Verkeerscentrale
De Verkeerscentrale Hoek van Holland heeft
met het blote oog zicht op de scheepvaart
in de sector Maasmond. Het beeld van de
scheepvaartbewegingen wordt echter
gevormd door marifooncontact en radar.
Door een meting van het marifoonsignaal
berekent het VTS-computersysteem de
exacte positie. De VTS-operator hangt
daarna een label aan de radar-echo op het
computerscherm, waarna de software het
schip volgt. Voor de begeleiding van de
scheepvaart in de Rotterdamse haven
maakt de Verkeerscentrale gebruik van
het digitale Haveninformatiesysteem om
bijvoorbeeld loodsen, sleepboten, roeiers
en andere diensten te bestellen. Dit
systeem geeft een realtime overzicht van
de schepen – 30.000 per jaar – die zich
van de Van Brienenoordbrug tot ver voor
de kust bevinden.
Fictieve Poolster
Op een dag vroeg een vrouwelijke
opvarende van het zeiljacht Poolster
(fictieve naam) om assistentie van de
Verkeerscentrale. Opvarende: "de motor
doet het niet en we liggen vreselijk te
schommelen." Aad: "Kunnen de zeilen
omhoog?" Opvarende: "Ik zal het aan
mijn man vragen." Niet veel later: "Ja, de
zeilen zijn nu gehesen." Ondanks dat er
een uitluisterplicht geldt, vroeg Aad voor
de zekerheid om het 06-nummer van de
Poolster. De inkomende en uitgaande
scheepvaart werd geïnformeerd en de
havendienst van Scheveningen werd
verwittigd van de komst van een zeiljacht
met motorstoring. Bij het verlaten van het
VTS-gebied volgde een laatste marifooncontact: "We slingeren niet meer. Het
gaat geweldig."
De spelregels voor ons
Allereerst geldt een communicatieplicht
bij het bezit van een marifoon. 06-begeleiding wordt in principe niet gedaan. De
kracht van het marifoonverkeer is, dat je de
communicatie met andere schepen hoort
en daarop kunt inspelen. Melden ‘om
alleen het melden’ hoeft niet. Wel als er
scheepvaart in de buurt is en het liefst kort
voor de oversteek van het ‘zebrapad’. Na
aanmelding wel blijven uitluisteren! Ook is
het verplicht om een goede radarreflector
te voeren. Actieve radarreflectie en AIS zijn
niet zichtbaar in het VTS-computersysteem. Natuurlijk kunnen deze middelen
wel belangrijk zijn voor de andere schepen.
Verder koers en snelheid houden. De
VTS-operator geeft verkeersinformatie en
aanwijzingen indien nodig. De schipper is
verplicht om de aanwijzingen op te volgen
op straffe van een boete. Kom je vanaf het
noorden en wil je, bijvoorbeeld tijdens de
Najaarstocht op 7 oktober, naar Rotterdam, dan kun je het beste toestemming
vragen om op de Nieuwe Waterweg
bakboordwal te houden en pas verder naar
binnen over te steken. Maar let op de
buiten de betonning liggende strekdammen onder water!
Gelukkig kunnen wij in gevallen van twijfel
of nood altijd rekenen op de assistentie
van de verkeersleiders van Havenbedrijf
Rotterdam.
11
HEERENDAG 2014
Heerendag 2014:
Kiest u maar!
HEERENDAG 2014
12
IMPRESSIES VAN DE
WORKSHOPS
Fotograferen op het
water, door Klaas
Wiersma
Klaas Wiersma is watersportfotograaf en
maakt o.a. foto's voor de bladen Zeilen en
Waterkampioen Klaas geeft met heel veel
enthousiasme zijn presentatie, waarbij
naast praktische tips veel beeldmateriaal
te zien is. Spectaculaire films en foto’s,
maar ook veel mislukte foto's om ons te
tonen waarom ze in zijn ogen mislukt
zijn. Foto's waar menige huis-tuin-enkeukenfotograaf nog trots op zou zijn,
want het is al moeilijk genoeg om jezelf
staande te houden op een hotseklotsend
schip en dan te fotograferen. Eén tip van
Klaas: een scheve horizon in beeld is niet
altijd erg, maar maak hem dan overdreven
scheef als dat de actie die je wilt fotograferen ten goede komt.
Opfristraining marifonie,
door Joris Gonggrijp en
Hestia van Stein
Callenfels
Allereerst werd er een film vertoond over
de wijze waarop een ‘basic’-oproep
plaatsvindt; daarna werd een ‘mayday’-call
geoefend. Tijdens de ‘basic’-oproep noem
je drie keer je eigen scheepsnaam en
daarna ‘over’; het afsluiten van een
gesprek gebeurt met ‘uit’. Wij hebben
deze procedure met veel plezier op de
aangesloten marifoons geoefend.
Hierna kregen we een ‘mayday’-call met
een dramatisch verloop te horen. Van
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
groot belang is drie keer ‘mayday’ en drie
keer je scheepsnaam te roepen en daarna
te wachten op antwoord. Vervolgens
moet de positie of een schatting ervan
worden genoemd, bijvoorbeeld een mijl
ten westen van IJmuiden. Daarna is het de
bedoeling dat gemeld wordt wat er aan de
hand is (zinken, brand, man overboord,
o.i.d.) en of onmiddellijke assistentie
nodig is. Ook dient vermeld te worden
hoeveel opvarenden er zijn. Na deze
mededelingen laat je de spreeksleutel los
en hoop je op een goede afloop. Al met al
een nuttige workshop, vooral voor de
dames, die meestal de heeren het
marifoonverkeer laten regelen.
Stroom op maat,
door Pieter Eggermont,
Mastervolt
Omdat ik maar weinig weet over de
werking van accu's en stroom aan boord,
besloot ik deze workshop te volgen. Pieter
Eggermont vertelde ons over de diverse
ontwerpkeuzes van Mastervolt in het
stroomcircuit aan boord. Voor elk schip
anders, afhankelijk van het aantal
elektrische apparaten. Hij bouwt het
mooi op: vanaf het meest eenvoudige
setje tot de meest geavanceerde en
uitgebreide uitrusting. Mannen zijn in de
meerderheid bij deze workshop en stellen
tal van vragen over omvormen van
stroom, acculaders enz. Er ontstaat een
soort van ‘vragenuurtje’, waarbij ieder de
vraag kan stellen, waar hij al lange tijd
mee rondloopt. Het geleidelijk ont- en
opladen van de boordaccu's is iets wat
velen bezighoudt.
Al met al een leerzaam uurtje in de
schoolbanken; de ‘docent’ wist heel helder
de nodige kennis over te brengen. Ik weet
nu een beetje meer, maar realiseer mij dat
ik eerst nog meer basiskennis moet
bijspijkeren.
Help, een boot kopen/
verkopen? door Pieter
Bosma, De Valk
Yachtbrookers
Bij het verkopen van jouw boot zijn de drie
belangrijkste aspecten:
- een goede foto (van de zijkant gefotografeerd, vrijwel beeldvullend, rustige
achtergrond)
- het schip buiten en binnen schoon (ook
onder de vlonders), leeg halen, lekker laten
ruiken
- een realistische vraagprijs.
Besteed tijdig aandacht aan de papieren
(Btw-afdracht bewijs, document horend bij
een registratienummer). Ga pas aan het
eind van een verkooptraject proefvaren.
Wanneer je zelf je schip verkoopt, zorg dan
dat je te allen tijde goed bereikbaar bent.
Voor eigenaren is het lastig bij bezichtigingen emoties onder controle te houden
(kopers kunnen zich erg vervelend en
negatief uitlaten). Kopers zitten verspreid
over de wereld; 85% van de verkochte
boten gaat de grens over. Als particulier zie
je alleen de vraagprijzen en niet de
werkelijke verkoopbedragen. Gemiddeld is
het verschil tussen vraagprijs en betaalde
prijs 7,6%. Commissiegeld is 8%, bij
verkoop aan een buitenlander 10%.
Een informatieve presentatie!
Je huid op zee, safety first,
door Jan Faber
Snijwonden (mes), barstwonden (giek),
steekwonden (schroevendraaier), schaafen brandwonden kwamen aan de orde. De
HEERENDAG 2014
13
eerste les: kalmte en geduld. Reinig goed
met schoon water, stop het bloeden met
10x10 gaasjes en wees niet verbaasd als
dat 3 tot 5 minuten kan duren. Jan
showde een aantal middelen waarmee de
diverse wonden kunnen worden behandeld. Doe dat zo netjes mogelijk, want na
6 - 12 uur heeft het geen zin meer naar
een arts te gaan voor een hechting; dan
kan alleen de plastisch chirurg uitkomst
bieden. Desinfecteren doe je met 70%
alcohol en is eigenlijk alleen nuttig bij
een schaafwond. Na goed schoonspoelen
zorgt het lichaam zelf voor de bestrijding
van bacteriën. Ontstaat er toch een
infectie, gebruik dan een antibiotische
crème; open een abces met een scherp
mesje (koop scalpels voor eenmalig
gebruik) en spoel met 70% alcohol. Tips:
Heb je voor brandwonden nog zalfgaasjes
aan boord die over de vervaldatum zijn,
kijk dan of de zalf wel of niet is verdwenen. Voorkom zonnebrand; smeer vooral
tijdig en dik; het is de laagdikte die de
reflectie van de zon bepaalt. Pijn kan
worden onderdrukt met paracetamol.
Gebruik een variant met coffeïne als je
ook nog alert wilt blijven en een variant
met codeïne als anderen de wacht
kunnen overnemen en je lekker wilt
slapen. Tenslotte: als je tetanus vaccinatie
langer geleden is dan 15 jaar, haal dan
een nieuwe!
Liefde maakt blind…,
door Rem Schuijt
Blindheid voorwendend, werden we
begeleid door ons verenigingslid Rem
Schuijt, vijfvoudig gecertificeerd scheepsexpert.
Eerst de oren open. Met een eenvoudige
bankhamer kan het schip alzijdig worden
beklopt. Rem weet hoe en waar dat moet.
Het geoefend oor kan zo al een hoop
potentiële narigheid vaststellen. Als
ouderwetse dokter deed het mij deugd
dat percussie nog beoefend wordt. Zonder
te kijken kun je ook de motor beluisteren
door gevarieerd gas te geven. Hoor je
onderdelen vallen bij een zacht tikje?
Nu kunnen de ogen open. Zijn er sporen
van lekkage? Hoe ziet de olie er uit? Zijn
er blazen, niet alleen in de romp, maar
ook in dure laminaatzeilen? Spaghetti aan
boord mag, maar alleen in de keuken.
Natuurlijk kan Rem ook sophisticated
onderzoek doen: diktemeting, vochtmeting, olieanalyse.
Tot slot toont hij ons nog enkele horrorfoto’s van liefderijk verbloemde, wezenlijke gebreken. Toch maar even naar de
winterstalling om de boot een bemoedigend klopje te geven. Oude liefde roest
niet.
Welke schroef past het
best bij mijn boot? door
Marco Batenburg en
Rienk Bakker, Exalto
Voor jachten kennen we drie hoofdontwerpen voor schroeven met voor ieder
type enkele voor- en nadelen:
Vaste schroef - geeft in ruststand (zeilend)
aanzienlijk weerstand in het water en
presteert achteruit vrij slecht.
Klapschroef - weinig weerstand in
ruststand, presteert achteruit minder
goed en minimale kans op oppikken van
vislijnen of -netten tijdens het zeilen.
Vaanstand schroef - presteert zowel
vooruit als achteruit goed en weinig
weerstand tijdens het zeilen.
Veel voorkomende schadegevallen:
ontzinking van het schroefblad materiaal
en kromme schroefassen. De keuze van
een schroef wordt uiteindelijk bepaald
door prijs, gewenste snelheid, rendement
in zeegang (hoog toerental, lage snelheid),
betrouwbaarheid, gewicht en comfort
(lawaai/trilling).
Blijft de mast wel staan?
door Auke de Groot en
Wiebe Haytema, Tuigerij
M. de Groot
De workshopleiders praten ons bij over
tuigen van een zeiljacht. Op een tafel lagen
allerlei materiaal en schadevoorbeelden. Er
was zelfs een plafondtegel gelicht, omdat
de getuigde modelmast anders niet
rechtop kon staan. Jammer dat ze nooit
eerder in het tijdskeurslijf van een
workshop gepresenteerd hadden, want dan
hadden ze de valkuil van ‘iedereen mag op
elk moment vragen stellen’ zeker vermeden. Bij de eerste workshop kwamen
hierdoor slechts twee dia’s aan bod en een
heleboel vragen.
Na hoeveel jaar moet ik mijn tuigage
vervangen? Daar is geen standaardregel
voor, maar onderwerp verstaging, terminals en bevestigingsplaten regelmatig aan
een kritische inspectie. Wees extra attent
na een incident waarbij de verstaging
beschadigd is of aan extreme belasting is
blootgesteld.
Hoe strak moet de verstaging gespannen
worden? Wiebe: Ik ben een voorstander
van een tuigage die er strak opstaat en
nauwelijks met de hand is te bewegen.
Onder vol zeil met een flinke bries mag er
aan lei wel wat beweging in de verstaging
zitten maar niet doorhangen.
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
PE ARL OF THE SE A
* Comfortabel
* Electrisch toilet
* Aparte douche
* Mastercabin
* Ruim achterdek
* Zwemplatform
* Luxe salon
Integrity 320 ES 9.75x3.72x1.10. John Deere 150 PK,4 cyl.
Importeur:
Swanta-yachting [email protected] Tel.+31(0)627890535 www.integritytrawlers.nl
€ 189.750,--
inkl. BTW,uitgebreide
standaarduitrusting
e e n bijzonde r e
ankerketting
roschmarine introduceert naast de standaard Grade 30
ankerketting nu ook de aqua4 (grade 40) en de bijzondere
aqua7 (grade 70) ankerketting.
VOORDELEN:
• HOGERE TREKSTERKTE
• MINDER GEWICHT
• MINDER VOLUME
• KLEINERE SCHALMMAAT
• OpTIE; GROTERE EINDSCHALM
www.
roschmarine.nl
telefoon:
075 - 621 80 72
[email protected]
roschmarine.nl
zie website voor
dealerlijst
Zorgeloos ankeren
nummer 1: • BetrouwBaar
(volgens Sail Magazine
& Yachting Monthly)
• ongekende houdkracht
• geBruiksvriendelijk
De nieuwe generatie SHHP* ankers, altijd
snel ingravend met ongekende houdkracht.
*Gecertificeerd Super High Holding Power Anker
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
15
THEMA BRETAGNE
Bretagne,
een zeilmekka
om de hoek
Raz de Sein vanaf de Riddle
E G E N O LF VA N S T E I N C ALLE N FE LS
E
en beetje geluk moet je hebben. Toen
we eind juli met de Riddle vertrokken werd een aantal dagen goede NNW
wind verwacht. In één klap naar de Solent
voor de Engelse sfeer. De volgende dag
door naar L’Aber Wrac’h op de kop van
Bretagne: totaal 450 mijl in 75 uur. Daar
een gezellige ontmoeting met Anje Valk,
die even vanuit de Scillies was komen
overwaaien en Maarten Snel, die alweer
op de terugweg was. Maar ons doel was
Zuid Bretagne, de geboortegrond van alle
Franse zeilcracks.
Rond de Raz
L’Aber Wrac’h is ondanks de rauwe
rotspartijen bij invaart een prima en veilig
aan te lopen haven met een leuke marina.
Maar de echte Bretonse sfeer opent zich
pas als je de Aber van L’Aber Wrac’h tot het
eind opvaart en te midden van oesterbanken en oerbossen in de kuip een wijntje
opentrekt. Of je laat verwennen in het
plaatselijke visrestaurant. De dagen daarna
even goed rekenen en door het Chenal du
Lesconil
Four en de Raz de Sein met goede wind de
hoek om en vervolgens naar Audierne of
Lesconil. Na die beruchte hoek lijkt het net
allemaal een tikje relaxter en warmer te
worden. Het water helderder en de Atlantische swell voelbaarder. Je wordt her en der
voorbij gescheurd door de meest fantastische zeilmachines. Plaatsjes als Benodet en
Concarneau brengen herinneringen boven
aan generaties Bretonse vissers in het
Musée de Peche en natuurlijk ook aan Eric
Tabarly en zijn nakomers. Wij ronden de
Raz de Sein met mooi weer in rap tempo
en meren af in Lesconil. Ooit een bloeiend
vissershaventje, maar nu omgetoverd in
een kleinschalig vakantieplaatsje. Wat lastig aan te lopen door alle rotsen rondom,
maar prima als eerste stop na de Raz. Onmiddellijk vielen we met onze neus in de
heerlijke Bretonse vakantiesfeer. Een klein
haventje en wij lagen aan de mooiste plek
midden in het kommetje aan twee boeien,
meer plek is er bijna niet. Om ons heen
tussen de bloemen op de kade krabbetjes
vissende kinderen, optimisten, flanerende
oma's en bakkende badgasten en iedereen
even relaxed. Meteen vers stokbrood en
croissants gehaald en 's avonds onszelf getrakteerd op moules met frites met uitzicht
op de Riddle.
Île de Croix
Îles de Glenan
Bretonse eilanden
Voor de kust van Benodet liggen de Îles de
Glenan, bekend van de fameuze zeilschool
die op het eiland Penfret gevestigd is. Je
waant je met het glasheldere water een
beetje in Frans Polynesië. De koraalriffen
ontbreken, maar naast rotsriffen zijn er
ook witte stranden waar je fantastisch kunt
droogvallen. Droogvalplekken, daarnaar
zijn we met onze Riddle steeds op zoek.
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
THEMA BRETAGNE
16
Sauzon
Het kan ook makkelijk met 4 - 5 meter
tijverschil. Wel met steeds een scherp oog
op de weerkaart, want net als de Scillies is
er bij onstabiel weer weinig beschutting.
Daarna door naar Île de Croix en Belle Île.
Op beide eilanden kun je prachtig fietsen
en je daarna culinair laten verwennen.
Onze favoriete stek is het droogvallende
haventje van Sauzon. Een tijverschil van
5 meter: met laag water loop je over de
grindbedding zonder modder aan je schoenen naar de kant en met hoog water pak
je de dinghy. Alweer vielen we met onze
neus in de boter door het havenfestival van
10 augustus. Het begon plechtig met een
speciale openluchtmis opgedragen aan
alle verdronken vissers, het strooien van
bloemen over de zee door de reddingboot
en daarna voor iedereen een borrel op de
kade. In de loop van de middag weer een
echt Frans sfeertje: Bretonse pannenkoeken, tientallen stalletjes met zelfgemaakte
knutsels, honing, worst en wijn. Alle
kinderen mogen zwemmen in de haven,
er is een tombola en een wedstrijd wie de
mooiste met bloemen versierde roeiboot
heeft gemaakt. En 's avonds vuurwerk
natuurlijk. In onze kuip zaten we – drooggevallen – eerste rang.
Golfe du Morbihan
Toen toch weer de zeilkriebels en koers
gezet naar de Golfe du Morbihan. Een
slechts door een nauwe invaart met de
zee verbonden merengebied met vele
zijarmen en kreken en daarin honderden
eilanden en eilandjes. In mijn naïviteit
veronderstelde ik dat de stroomkentering
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
wel ongeveer zou samenvallen met laag
water. Niet dus. Als een overvolle badkuip
blijft deze binnenzee nog zeker 2 - 3 uur
na laag water massieve hoeveelheden
zeewater naar buiten uitbraken. Het was
springtij en ook nog eens een ‘coëfficiënt’
van 115, zodat er een tijverschil was van 5
meter. En al dat water perst zich door de
vele nauwe doorvaarten tussen de tientallen eilanden door, plaatselijk oplopend tot
9 knoop stroom (ca 15 km/uur); daar kan
zelfs de Riddle niet tegenin. Een aparte
ervaring: je vaart onder vol tuig 6 kn door
het water, om je heen kolkt en bruist en
gorgelt het en je blijft ten opzichte van het
land ongeveer op zijn plaats. SOG 0,5 kn.
Nou ja, je hebt dan even rustig de tijd om
Les femmes de Vannes en Pont Aven (onder)
dit fenomeen mee te maken. Alleen suffe
buitenlanders overkomt dit, de Fransen
lachen zich kapot, nemen slimme contra
eddies vlak langs de kant, zigzaggen tussen
de rotsen en verdwijnen al spinnakerend
achter het volgende eiland. Aan het eind
van lange slingerende riviertjes liggen
de vestingsteden Vannes en Auray, beide
met een roemrucht verleden en zeker een
bezoek waard.
Stranden, rotsformaties en eikenbossen
Het eiland Houat ligt 10 mijl uit de kust
en heeft een van de mooiste en grootste
ankerbaaien van Frankrijk. Weliswaar een
favoriete plek – ik telde 130 ankeraars –
maar nog steeds was er genoeg ruimte
voor iedereen. Vervolgens langzaam huiswaarts langs de noordpunt van Belle Île de
‘Pointe de Poulins’ (zie cover foto), bekend
van de huiveringwekkende stormfoto's van
Plisson. Bij rustig weer kan je er ook mooi
ankeren te midden van grimmige rotsformaties. En als contrast vaar je een paar uur
later weer door zwoele eiken- en beukenbossen het slingerende riviertje de Aven op
THEMA BRETAGNE
17
naar het kunstenaarsdorp Pont-Aven, bekend
van Paul Gaugin en andere impressionisten.
Nu huizen er 50 kunstgalerieën.
Terug naar huis moet je voor de sprong door
de Raz de Sein even een geschikt weergat
vinden. Daarna kan je met de westenwinden
spinnakerend naar huis, dachten we. Niet
dus: een zeer stabiel blokkerend hoog zorgde
in Nederland voor subliem najaarsweer en
wij moesten 10 dagen lang opkruisen tegen
een stevige NO wind. Bretagne, je moet even
doorbijten om er te komen, maar het is de
tocht er naar toe zeker waard.
Drie verrassende havens
aan de Bretonse Noordkust
H AN S E N WILLE MIEN WA L L ING A
M
et veel ervaring op Scandinavische
en Britse wateren gaan we in 2014
voor het eerst de noordkust van Bretagne
verkennen. Bellefleur, onze Sentijn 37,
steekt 2.10m diep en we zijn benieuwd
hoe het vaargebied met groot tijverschil
en getijhavens zal bevallen. Goed voorzien
van mondelinge tips, boeken en kaarten
(deels van Kustzeilers vrienden) komen
we op mooie plekken. We varen met grote
stappen naar Brest en met korte dagtrips
langs de kust terug. Een drietal locaties in
Bretagne die er om uiteenlopende redenen uitspringen, worden beschreven.
L’Aber Wrac'h,
positie 48° 36,0’ N; 4° 33,6’ W, 19/20 juni
Deze jachthaven ligt 2 mijl stroomopwaarts aan de rivier Wrac’h. Met de grote
getijverschillen kan het in de riviermonding flink stromen. Vaste wal, eilandjes en
rotsen komen soms akelig dichtbij. Later
fietsen we over de heuvels westwaarts
met zicht op de rivier. Als we bij de oude
semafoor staan is het vrijwel laag water.
De zon schijnt op het lichte zand, op het
ondiepe water. Het biedt een fascinerend
schouwspel van blauwe en turquoise tinten. De vele kleine bootjes met gekleurde
zeilen geven extra accenten. In het oude
seinwachtershuis exposeert een kunstenaar. Een inspirerende omgeving!
L'Aber Wrac'h, foto Egenolf
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
THEMA BRETAGNE
18
Vaargeul Ploumanac'h
Ploumanac'h
positie 48° 49,7’ N; 3° 29,3’ W, 20 /21 juni
Bij het binnenvaren bij Ploumanac'h ben
je intens bezig met het volgen van de
betonning. De havenkom ligt achter een
drempel. We spieden naar de peilstok,
maar ontdekken die pas als we in de
haven liggen. We meren af aan dumbell
moorings (meerboeien die middels lijnen
met een soort halter ertussen zijn verbon-
den). Het is rustig, er liggen vooral kleine
zeilboten en motorbootjes waarmee op
zee wordt gevist. Met de bijboot gaan we
naar het havenkantoor, maar we treffen
de havenmeester gedurende ons verblijf
niet aan. We lopen het zogenaamde douaniers pad tussen drommen landtoeristen.
Ook zij genieten er van de rosé rotsen,
in allerlei vormen en groottes. Het mooi
gekleurde graniet is 300 miljoen jaar oud
en door de natuur gepolijst. De tinten van
het gesteente variëren erg met de belichting. Bij rood avondlicht lijken ze oranje.
Op diverse plaatsen mooie doorkijkjes
over het water. Op de westelijke oever
staat een kasteel, niet oud, maar in de
bouwstijl van een middeleeuwse burcht.
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
Bij vertrek benutten we de peilschaal
voor een zo vroeg mogelijk vertrek om
stroomprofijt te hebben. We genieten van
de rotsformaties. Bijzonder dat deze rosé
rotsen maar in een vrij klein gebied liggen
(ruim 25 hectare).
Îles Chausey
positie 48° 52,0’ N, 1° 49,0’ W, 27/28 juni
Deze eilanden vormen een mooie archipel. Deze Kanaaleilanden zijn Frans.
De gastenboeien blijken op een plek te
liggen waar wij te weinig water vinden
staan. Bij doodtij of minder diepgang kun
je die wel gebruiken. We nemen de gok
dat de douane elders bezig is en meren af
aan een ankerboei met opschrift ‘douane’.
Op Île Grande proberen we bij de bemanning van de reddingboot zicht te krijgen
op de kans dat de douane zijn boei zal
opeisen, maar daar worden we niet
wijzer van. Bij het enige winkeltje prijst
de winkelierster de vers gevangen kreeft
aan, volkomen terecht zoals we later met
onze smaakpapillen ervaren. Bij laagwater
zijn er honderden eilandjes rondom. Bij
hoogwater heb je het gevoel op open zee
te liggen. Het landschap om je voor anker
liggende boot verandert voortdurend. We
fotograferen de omgeving bij hoog en
laag water vanaf Île Grande. Als je het geluk hebt een van de weinige gastenboeien
te bemachtigen, is het een geweldige
plek! Maar achter eigen anker zouden we
ons niet happy hebben gevoeld. Veertien
meter tijverschil doet het water zeer sterk
stromen en de geschikte geul ligt vol
private ankerboeien.
Bretagne is een schitterend vaargebied,
zeker in een mooie en kalme zomer. Als
je afwisselend voor all tide havens en
getijhavens kiest is het goed te doen om
met gebruik van stroom op een geschikte
tijd aan te komen. Om van getijhaven
tot getijhaven te varen wordt het lekker
puzzelen. Ankeren in een beschutte baai
zoals we dat in Scandinavië doen, is hier
nauwelijks mogelijk; we hebben ons er
niet aan gewaagd. Het achterland is zeer
de moeite waard.
Invaart Ploumanac'h, foto Hans Sietsma
M AARTE N E N JULIE-AN NE S NEL MET DE GULLIVER
G
rote tijverschillen en heftige stromingen, dat is wat je te wachten staat als
je de prachtige kusten van Normandië en
Bretagne gaat verkennen. Als je ervaring
hebt op het Wad en weet hoe belangrijk
het is om stroom tegen wind te vermijden,
dan is het wel een uitdagend, maar niet
gevaarlijk gebied. Gedegen voorbereiding
is noodzakelijk, want er zijn wel een paar
essentiële punten die daar anders zijn dan
op het Wad.
Groot tijverschil
Het grootste tijverschil dat wij meemaakten was 12,5 meter in de haven van Tréguier, een eind landinwaarts aan de rivier
de Jaudy. De loopbrug van de jachthaven
stond zo steil dat er met een vouwfietsje
nauwelijks tegenop te lopen viel. Ik heb
altijd gedacht dat het grote tijverschil bij
bijvoorbeeld Mont St-Michel puur veroorzaakt werd door de trechterwerking van
Het Kanaal, maar het zit ietsje ingewikkelder. Dat ontdekte ik toen ik twee stroomkaartjes uit de Reeds Almanac naast elkaar
ging leggen. In de periode van 1, 2, 3, 4 en
5 uur na HW Dover stroomt het Noordzeewater naar het zuidwesten, afgaand water.
Maar vanaf 3 uur na HW Dover stroomt
het oceaanwater naar het noordoosten,
Het Kanaal in, precies tegengesteld aan het
uitstromende water van de Noordzee. De
beide stromingen komen elkaar tegen en
het water kan geen kant op, behalve naar
de kust van Frankrijk. Daar stuwt het water
op tot de gigantische tijverschillen waar dit
gebied bekend om staat. Het leverde ons
mooie plaatjes op van onze Gulliver, zoals
op Île de Batz met hoogwater en laagwater
op exact dezelfde plek. En de Îles Chausey
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
19
THEMA BRETAGNE
Grote tijverschillen,
heftige stromingen en
prachtige kusten
THEMA BRETAGNE
20
Île de Batz
Stroom tegen swell
Île Chausey bij LW
veranderen van maanlandschap met hier
een daar een beetje water in een merengebied met slechts een enkele rots boven
water.
Rotsbodem
In vergelijking met Bretagne is de bodem
van de Waddenzee nog wel enigszins
vergevingsgezind; zand en modder zijn
zachter dan rots. Dat maakt nauwkeurige
navigatie in Bretagne extra belangrijk.
Achteraf kan ik nog schrikken van de
laagwater-foto’s van de invaart bij Ploumanac’h. Digitaal varen is dan wel heel
aantrekkelijk, ik zou zonder dat hulpmiddel de invaart niet aangedurfd hebben. In
Port Blanc lieten wij ons schip droogvallen op een plek waar we geen rotsen
meenden te zien. Bij vallend water bleken
we te liggen vlak naast een zandkleurige
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
rotspartij; meestal zit er zeewier op een
rots, goed herkenbaar, maar deze keer
niet. Het kostte ons onze nachtrust om
daar veilig van weg te komen. Als je in
dit gebied wilt droogvallen (wat zeker
de moeite waard is), peil dan de exacte
positie tevoren bijvoorbeeld met een
hand-GPS.
Invaart Ploumenac'h, foto Hans Sietsma
Behalve stroom tegen wind is ook stroom
tegen swell een factor om terdege rekening mee te houden; aan de hand van
de passage door The Swinge zal ik dat
toelichten. We voeren met stroom mee
en met een bakstagwind van Guernsey
naar Alderney, niet door de Race, maar
langs de westkant van Alderney, door
The Swinge. Stroom en wind gaven mijn
(doorgaans niet zo snelle) schip een vaart
van 12 knopen. Aan het eind van The
Swinge kom je dan op het ruime water
van de oceaan en daar staat de oceaandeining tegengesteld aan de stroming van
The Swinge. Hier had ik wel op gerekend,
de bemanning en het schip waren geheel
voorbereid. Maar het was toch heel erg
indrukwekkend: we zagen een flink aantal
zeer steile golven, kort op elkaar, over
de volle breedte van The Swinge. Motor
bijgezet, misschien niet nodig? De eerste
serie golven sloeg over de boeg, niks aan
de hand. De tweede serie sloeg over de
voorkajuit, het water liep keurig weg. En
met de derde en laatste serie werd het
kajuit dak overspoeld; vlak voor het water
zich in de kuip zou storten liep het af naar
het gangboord. Met een paar minuten
(of was het korter?) was het gebeurd, de
rust keerde weer. Maar de puts achterop
het schip stond wel vol water, een mooi
aandenken. En de beloning was groot: het
eiland Alderney is het meest bijzondere
van de Engelse Kanaaleilanden
Uiteinden
Ik heb wel iets met uiterste punten van
een land. Zo kwam ik in mijn rondje rond
UK in 2012 op de Isles of Scilly, op de Hebrides en de Orkneys. Nu wilde ik, als het
maar enigszins mogelijk was, naar het Île
d’Ouessant en naar Île de Sein. Beide zijn
me gelukt, dankzij het mooie weer dat wij
afgelopen zomer aan de Franse kust hadden. Met een rustige noordoosten wind
en stralende zon voeren wij naar Ouessant. We gingen noord langs het eiland,
kwamen in een van de vele gebieden met
een heel merkwaardig en vooral onrustig
stroombeeld, maar niet gevaarlijk (bij dit
weer). In de baai van Lampaul lagen we
heerlijk rustig aan een meerboei. Behalve
het eiland zelf was het reisdoel ook een
bedevaart naar het Musée de Phares et
Balises, waar de vuurtorens van Bretagne
en de techniek erachter uit de doeken
werd gedaan. Intrigerend hoe AugustinJean Fresnel erin slaagde om met een
simpele gaslamp (zo een met een kousje)
een lichtbundel te creëren die kilometers
ver weg nog te zien was! Op de dag dat
wij zouden vertrekken van Ouesssant was
er een potdichte mist. We moesten wel
weg omdat de wind naar het zuidwesten
ging draaien en dan lig je in de baai van
Lampaul wel erg ongemakkelijk. Wel een
mooie mistboog gezien en vastgelegd. Radar en open-CPN deden hun werk perfect.
Dat het ook fout kan aflopen zagen we
even later toen de mist was opgetrokken:
een middelgroot vissersschip was op de
rotsen gelopen, pal onder het wakend
oog van een vuurtoren. Geen roest, geen
groene aangroei; het zal hooguit een paar
weken geleden op de klippen gelopen zijn
Wij hebben meerdere spannende momenten meegemaakt, maar zijn nooit in een
gevaarlijke situatie beland. Reden te meer
om er nog eens heen te gaan.
La Jument
Franse bootjes in de zon.
(4x30x30 cm)
Varend naar Frankrijk wordt ons vakantieschema bepaald door het
ritme van eb en vloed. Een week lang zien we ’s morgens vroeg de
zon opkomen. Heel indrukwekkend en ook veel belovend, maar wel
héél vroeg. En ik denk dan wel eens: Is dit vakantie?
Maar eenmaal in zo’n Franse haven is het volop genieten van het
zonovergoten leven.
En als de eb al die kleine bootjes rommelig op het strand heeft
gestrooid, vraag ik de vloed nog even geduld te hebben, tot ik ze
allemaal op mijn doek heb staan.
Greetje Dekker - Sluis KASKELOT
www.greetje.com
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
THEMA BRETAGNE
21
LIEF VOOR WATER
22
Bretons zeeleven
D
e Bretonse kust roept bij mij veel herinneringen op. Lang geleden langs de
zuidkust tot Brest en weer terug met een
gehuurde Gib Sea. De Baai van Douarnenez uitkruisend kwamen we net te laat
bij de Raz de Sein; geduld, geduld …… en
de volgende keer de motor eerder bij. Een
paar jaar later zeilden we met onze Aglaia
via de Kanaaleilanden naar de noordkust
van Bretagne; althans dat was de bedoeling. Maar een rots bij de ankerplek onder
de steile kust van Sark was ons noodlottig;
de reparatie op Guernsey verliep voorspoedig, maar onze vakantie was om. En
dan in 2007, met de Wilde Zwaan op weg
van Harlingen naar Santander in NoordSpanje, beleven we eindelijk echt de
Bretonse kust.
De noordkust is favoriet. Extremer, grilliger, kleurrijker dan de zuidkust. De noordwestelijke kop van Bretagne, de ‘Côte des
Abers’, de kust met de riviermondingen,
is het meest bijzonder. De Abers zijn estuaria, met een geleidelijke overgang van
zout naar zoet en een brakke zone. Tijdens
het Quartair zijn de rivieren hier diep uitgeslepen door het smeltende ijs en door
de daarna opkomende zee zijn deze dalen
gevuld. Een zeilers eldorado, maar ook een
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
gebied met een bijzonder marien leven,
enigszins vergelijkbaar met het zeeleven
van de wadden.
Niet voor niets ligt het Franse instituut
voor zeeonderzoek op Île de Batz en
heeft het een sterke connectie met het
NIOZ op Texel. In 2011 zeilden we van de
Egeïsche Zee naar de Zwarte Zee en legden
in de Dardanellen aan in het levendige
Çanakkale. Onze Franse buren van de
Horus, een Hallberg-Rassy, gaan met ons
mee naar het nabijgelegen Troje. Renata
en Guy Boucher blijken zeeonderzoekers
op Île de Batz te zijn. Dat klikt natuurlijk
meteen. Grappig om te merken dat ook
andere zeilers met dezelfde passie voor
het zeeleven rondzeilen. Ooit neem ik de
veerboot van Roscoff naar Île de Batz en
zal ik gebruikmaken van hun uitnodiging
om langs te komen.
In de Abers en andere, rustige inhammen langs de Bretonse noordkust, vind je
vooral lagere plantensoorten, zoals algen.
Zij vormen hier vaak een veelkleurig groen
korstje op de rotsen. In de havenkom van
Ploumanac’h maakte ik hiervan een foto
als een schilderij. En verder groeien hier
eigenlijk alle soorten wieren. Groenwieren, zoals darmwier en zeesla in de brakke
zone en roodwieren in het zoute water.
Bruinwieren, die van koel, maar niet te
diep water houden, vormen er indrukwekkende onderwaterwouden. Lopend
ANKY WOUDSTRA
langs de roze granietkust – natuurlijk over
het Sentier des Douaniers – zag ik ook
veel bekenden van ‘onze’ kwelders. Ruim
boven de waterlijn zijn gaspeldoorn en de
eveneens gele stekelbrem dominant.
Het dierenleven langs de Bretonse kust is
minstens zo interessant. In de Bretagne
verhalen in deze Drietand kwam ik vooral
oesters, kreeften en krabbetjes tegen.
Je kunt hier inderdaad je maaltje wel
bij elkaar scharrelen; het stikt er van de
alikruikjes, mosselen, brakwaterhorentjes,
pelikaanvoetjes en natuurlijk de heerlijke
coquilles St.-Jacques. De landschappelijk
niet zo fraaie schelpdierkwekerijen zijn
hier talrijk. En dan natuurlijk een fantastische vogelwereld, zowel op zee en boven
de klippen, als in de estuaria. Vooral in de
buurt van het Presqu'ile de Crozon zagen
we albatrossen, diverse sterns, noordse
stormvogels en niet te vergeten die grappige papegaaiduikertjes.
En overal langs de Bretonse zuidkust genoten we van de zeer talrijke dolfijnen. Ze
begeleidden ons mijlen ver op onze tocht
van Belle Île naar het rustieke Île de Yeu.
Maar dan ben je al op weg naar Santander
en heb je Bretagne achter je gelaten.
Uit de Oude Doos
van Baron van Höevell – 1
J A S P E R B R UI N SM A
In de vorige Drietand schreef ik
over de doos uit het archief van
onze vereniging met allerlei zaken
uit de nalatenschap van Baron van
Höevell. In de doos bevinden zich
veel foto's en gegevens betreffende
jachtontwerpen van zijn hand,
maar er zitten mogelijk ook wel
zaken in, die ons wat meer laten
zien over de persoon die het
initiatief nam tot het oprichten
van onze vereniging.
Interview in 1986
Eind 1985 werd de ‘Drietand’ heropgericht na meer dan 25 jaar niet te zijn verschenen. De kersverse redactie, Roel Klunder, Ton Gilles en schrijver dezes, leek het
een goed idee om in 1986 ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de NVvK alle
toen nog levende oprichters, te interviewen. Het waren er op dat moment nog 8,
van wie de namen in het Jaarboek waren
gemarkeerd met OPR voor oprichter
en I voor initiatiefnemer. We kregen de
medewerking van Kustzeiler W.H.Fortuin,
die tekeningen en beschrijvingen leverde
van de schepen waarmee de oprichters
destijds lid werden. Roel Klunder en ik namen elk 4 oprichters voor onze rekening.
Ton Gilles was het niet schrijvende lid van
de redactie, hij zorgde voor de organisatie
van de Drietand. Voor het eerste nummer
in 1986 zou ik Baron van Höevell, toen 75
jaar oud, interviewen. Ik had Van Höevell
zelf niet eerder ontmoet, hij gold als een
afstandelijke, wat formele man. Een interview maken, was voor mij nieuw, maar ik
had het idee dat ik, met op dat moment
inmiddels bijna 25 jaar ervaring als
huisarts, in een gesprek niet zo gauw in
de problemen zou komen. Maar ik werd
toch enigszins verrast toen Van Höevell
bij het begin van het interview een aantal
voorwaarden stelde en een bandrecorder
op tafel installeerde. Zijn opstelling was
in eerste instantie nogal formeel, maar ik
trof blijkbaar de goede toon, want in de
loop van het gesprek werd hij wat losser.
De Baron
Zeepaardje, Kortjakje
Gerrit Willem Wolter Carel Baron van
Höevell (1910), werd geboren op Sumatra,
waar zijn vader bestuursambtenaar was.
Zijn grootvader, met dezelfde reeks initialen, was predikant. In 1919 repatrieerde
het gezin naar Nederland en ging het in
Delft wonen. Van jongs af was Van Höevell geïnteresseerd in schepen. In Delft
was, zoals in vele oude steden en plaatsen
in die tijd, een ‘tonnenvloot’ waarmee de
fecaliën in tonnetjes uit de huizen werden
gehaald (doorspoeltoiletten hadden de
meeste huizen niet), waarna ze op platte
schuiten werden afgevoerd. De mannen
met leren voorschoten fascineerden de
jonge Van Höevell en toen hem eens
gevraagd werd wat hij later wou worden,
schijnt hij te hebben geantwoord: “Admiraal van de tonnenvloot”.
Na de HBS-B koos hij voor de studie
scheepsbouw aan de TH in Delft, waar
hij nog colleges heeft gelopen bij Prof.
Vosnack (van de zelfrichtende reddingboten). Hij realiseerde zich dat hij
vanwege de beperkte financiële mogelijkheden (zijn vader was overleden) de
studie in Delft niet zou kunnen afmaken
en zwaaide om naar de studie scheepsbouw aan de MTS (tegenwoordig HTS) in
Haarlem, waar hij binnen een jaar zijn
diploma haalde; een studie jachtbouw
bestond op dat moment nog niet in ons
land. Zijn militaire dienst vervulde hij bij
de kustwacht. Hij solliciteerde daarna op
een advertentie in de Waterkampioen,
waarin een technicus werd gevraagd bij
het Centraal Bureau voor de Watersport,
om metingen te doen op werven; om te
controleren of de bouw wel volgens de
normen werd uitgevoerd. Hoofd van het
bureau was de bekende Ir J. Loef. Zo werd
Van Höevell Verbondsmeter, een functie
die hij uitoefende van 1935 tot 1955. Hij
kwam op de werven als officieel persoon,
“niet met de pet in de hand”, zoals hij
het in het interview aangaf. Zijn adellijke
titel zal ook wel bijgedragen hebben aan
het respect dat hij ontmoette. Hij deed
in deze functie geweldig veel ervaring op
over bouwwijzen, materiaalgebruik, e.d.
Met de opgedane ervaring ontwierp hij
in 1936 in een ontwerpwedstrijd het
Zeepaardje. In het begin van de oorlog ontwierp hij een klein zeewaardig
jachtje Kortjakje. Van dit type zouden 4
scheepjes gebouwd worden bij de werf
De Vlijt in Aalsmeer: Kortjakje, voor eigen
gebruik en Nimfke, Tippelaar en Quelpaert. Doordat Van Höevell Kortjakje liet
bouwen in eiken op eiken spanten en
met een gietijzeren kiel kon dat midden
in de oorlog nog gerealiseerd worden.
Voor een andere opdrachtgever, die
loodballast wilde, kon geen schip meer
gebouwd worden. Van een inbouwmotor
kon in de oorlog al helemaal geen sprake
zijn, maar daar had van Höevell geen probleem mee; een motor was zijns inziens
Kortjakje
voor de snelheid schadelijke ballast. Veel
jachtjes werden in die tijd zonder motor
afgeleverd, men zeilde of boomde het
schip de haven in en uit. De bouw liep
nog vertraging op doordat Henk de Wit,
één van de beide scheepstimmerlieden
die bij De Vlijt aan Kortjakje werkten, bij
een razzia werd opgepakt en naar Duitsland gedeporteerd om daar als dwangarFEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
UIT DE OUDE DOOS
23
24
UIT DE OUDE DOOS
verder nog beschikkingen van de Minister
van Marine en de Minister van Waterstaat
Handel & Nijverheid: “Gezien hebbende
eene aanvrage in dato September 1942
ingezonden door den Heer G.W.W.C. Baron
Van Höevell te Amsterdam.” Daarna
wordt in fraaie volzinnen vermeld, dat
van Höevell met Kortjakje als lid van de
Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging
vrijgesteld is van het betalen van “havengelden mitsgaders loodsgelden in Rijks en
Maritieme havens”. In het document is op
diverse plaatsen het woord ‘Koninklijke’
licht doorgehaald, maar nog wel zichtbaar,
want volgens de bezetter kon er natuurlijk
geen sprake van zijn, dat er in ons land
een ‘Koninklijke Vereeniging’ zou zijn;
Nederland was immers onderdeel van het
‘Deutsche Reich’. Het document is ondertekend door Ernst Crone voorzitter en J.
Loeff secretaris.
Het gaat goed met Kortjakje
en Nimfke
Baron van Höevell was een punctueel
man, hij betaalde de prijs van 4500 gulden, waarvoor het werk was aangenomen
Kortjakje na restauratie
beider tewerk te worden gesteld.
Van Höevell gaf het jacht de naam Kortjakje, wat in verkleinde vorm de vertaling
is van ‘Cutty Sark’, een verwijzing naar
de supersnelle theeklipper. Hij dacht bij
de naamgeving niet aan de Kortjakje uit
het kinderliedje. Volgens diverse bronnen betrof dat een ‘altoos beschonken
secreetvrouw’ met een slechte reputatie.
Ze was ook bekend als Rachel Valderappus. Er waren verschillende volkse liedjes
over haar in omloop, die niet geschikt
waren voor de kinderkamer. Eén begon
aldus: “Kortjakje zeer hups en fijn, is de
meeste tijd beschonken, Kortjakje lust
geen brandewijn, het moet beslist jenever
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
zijn.” Andere bronnen verwijzen naar een
vrouw van lichte zeden die de hele week
in bed doorbracht en met de aldaar in
een kort jakje verrichte werkzaamheden
zoveel verdiende, dat ze zich een kostbaar
kerkboek, versierd met zilveren hoeken en
sloten, kon aanschaffen, waarmee ze op
zondag ter kerke ging.
Vrij van Haven- en Loodsgelden
Over Kortjakje vond ik in de doos een
officieel document dat aanvangt met
“Overwegende dat ingevolge de beschikking van Zijne Excellentie de Minister
van Financiën van 7 September 1878.....”
Daarna volgen een Koninklijk Besluit en
Nimfke
25
Over Nimfke ontving Van Höevell in
1980 een brief uit Antwerpen van Cesar
Offermans, sinds 1945 eigenaar van het
in 1942 gebouwde jachtje. Volgens de
briefschrijver zag het scheepje er nog net
zo mooi uit als toen het “in onze handen”
kwam. Er was inmiddels wel iets aan het
schip gedaan, zoals ”polyester in 4 gewapende lagen”, een nieuwe motor en een
nieuwe tuigage, maar “het lokt nog altijd
bewondering uit”. Deze briefschrijver
wilde een model van het schip bouwen
en had daarvoor de originele tekeningen
nodig, die hij per omgaande ontving. Van
de brief is een kopie in het archief.
UIT DE OUDE DOOS
bij de opdracht. Uit de boeken van de
werf blijkt dat de kostprijs 3650 gulden
bedroeg. Kort na de tewaterlating, moest
Kortjakje ‘onderduiken’, omdat het zeilen
door de bezetter geheel verboden werd en
schepen werden geconfisqueerd en naar
Duitsland vervoerd. Kortjakje is na de bevrijding in 1945 gemeten en heeft onder
nummer H28 aan een groot aantal wedstrijden deelgenomen en met succes. Toen
Van Höevell het schip in mei 1950 te koop
aanbood, vermeldde hij dat het schip in
15 starts, 13 maal in de prijzen was gevallen waaronder 8 eerste prijzen. In 1948
zeilde van Höevell zonder motor naar Zuid
Engeland om de Olympische zeilwedstrijden bij te wonen. Voor deze prestatie
kreeg hij van de Kustzeilersvereniging de
Australia Trophy, die geschonken was door
de Australische ambassadeur in ons land,
sir Frank Keith Officer, die lid was van de
NVvK. Kortjakje is eind negentiger jaren
gerestaureerd en vaart weer onder haar
oude naam.
Met Quelpaert gaat het minder
Over Quelpaert is er correspondentie
uit begin februari 1994. Het schip had
volgens de briefschrijver 10 jaar in een
weiland onder een verstikkend dekzeil
gestaan, er zat dan ook veel rot hout in.
Hij was “vastbesloten om het jacht zoveel
mogelijk in de oorspronkelijke staat terug
te brengen” en vraagt om “inlichtingen
om hem in staat te stellen de restauratie
correct te voltooien.” Hij stuurt foto's
waaruit de weinig florissante staat van
het jachtje blijkt. Op de brief staat nog
wel een aantekening van Van Höevell,
maar het is niet waarschijnlijk dat de
schrijver antwoord heeft gekregen, want
op 21 februari 1994 is Baron van Höevell
Quelpaert 10 jaar onder dekzeil
overleden. Hij heeft het 50-jarig jubileum
van ‘zijn Vereeniging’ helaas niet meer
meegemaakt.
KORT NIEUWS
JASPER BRUINSMA
Binnenwater
In ‘Yacht’ van december 2014 meldt
Alexander Worms, de correspondent voor
Nederland, een probleem voor Duitse en
andere buitenlandse zeilers, die ons land
bezoeken. Als je als zeiler bij de Centrale
Meldpost IJsselmeer om een radiocheck
vraagt, zal het antwoord zijn: “Luid en
duidelijk, maar geen ATIS.” Duitse zeilers
wordt in het artikel de voor hen onverwachte situatie uitgelegd, namelijk dat IJsselmeer, Waddenzee en Zeeuwse stromen
(m.u.v. de Westerschelde) binnenwateren
zijn. Ook wordt hen verteld hoe ze zich
tegen eventuele boetes zouden kunnen
wapenen.
Brand in grootste
Winterberging in
Duitsland
In Ancora Marina in Neustadt i.H. heeft
op 12 november 2014 een grote brand ge-
woed. De tentoonstellingshal vol nieuwe
schepen brandde volledig uit. De aanliggende winterbergingshal liep schade op.
De schade wordt geschat op €30 miljoen.
Het politieonderzoek wijst in de richting
van brandstichting.
Conferentie Baltic
Sea Cruising Network
In ‘Cruising’ van december 2014 staat
een verslag van de Baltic Conference van
september j.l.
Uit praktisch alle landen om de Oostzee
waren delegaties naar Londen gekomen
om verslag uit te brengen van belangrijke
ontwikkelingen in het afgelopen jaar in
hun gebied. Uit Rusland was bv. de St Petersburg Yacht Club aanwezig. Uit Zweden
en Letland werden problemen gemeld met
onvoldoende installaties voor de opvang
van toiletafval. In Zweden is een onderzoek
gaande naar verschillende aspecten bij
MOB. In de meeste landen is geen regelgeving t.a.v. het dragen van zwem-, resp.
reddingsvesten. Uit onderzoek blijkt merkwaardigerwijs dat huisdieren aan boord
de meest constante dragers van ‘flotation
jackets’ zijn. Er werd een suggestie gedaan
in ieder geval het dragen van reddingsvesten verplicht te stellen voor kinderen.
Besproken werden ook de veiligheidsproblemen van single-handed zeilers. Uit
onderzoek blijkt dat het bij de meeste
zwemtrappen praktisch onmogelijk is om
die zonder hulp omlaag geklapt te krijgen.
Er staat m.i.v. 2017 een EU regel aan te
komen voor charterschepen, om de lengte
van zwemtrappen zodanig vast te stellen,
dat ze uitgeklapt tenminste 50 cm onder
water komen. Andere onderwerpen die aan
de orde kwamen, waren o.a. weerberichten
over de radio, verder windparken en golfen getijdenenergieopwekking.
www.cruising.org.uk
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
WATERSPORTWINKEL
SCHEEPSMOTOREN
VERKOOP & SERVICE
KWALITEIT MET
INGEBOUWDE ERVARING
AFSPRAAK = AFSPRAAK
NU OOK SERVICE EN REPARATIE
VOOR ALLE OUTBOARD MERKEN
Visserseiland 224-1621 AA Hoorn
Met onze Boston Whaler
redden wij U & Uw boot uit de nood
06-53842970
0229-216046
Adv Augustenborg2a
03-12-2010
13:41
Pagina 1
PMS DONKERBLAUW 288, ROOD 032
SINDS 1850 LEVEN WE VAN DE WIND
PMS DIAPOSITIEF, LETTERS WIT
Makkum, 0515 231 738
www.uk-devriessails.nl, [email protected]
Enkhuizen, Lelystad, Zierikzee
CMYK DONKERLBAUW: 100% CYAAN, 80% MAGENTA, 0% YELLOW, 30% ZWART, ROOD: 100% YELLOW, 80% MAGENTA
CMYK DIAP
ZWW, LETTER 100% ZWART, POMPEBLED 65% ZWART
Een vaste
vaste ligplaats
ligplaats in Denemarken?
Denemarken?
Aan de Oostzee kust op het eiland Als, voorbij de
grens van Duitsland, tussen Sonderborg en Dyvig
naar SB tot het eind van de Alsfjord,
vindt u een heerlijk beschutte jachthaven,
vriendelijk en betrouwbaar,
in een mooie groene omgeving:
Augustenborg Yachthavn van vader en zoon Dahl
55.00 N 09.50 E.
216 ligplaatsen, dus niet te groot,
twee restaurants en een klein, knus hotel,
watersportwinkel en een onderhoudswerkplaats
voor boot en motoren. Moderne bootlift tot 35
ton, drie loodsen, of de wal, voor winterberging.
Prospectus op aanvraag.
Kom voor bezichtiging zelf eens langs. Het
vliegveld van Sonderborg ligt op 10 km afstand.
Wij halen u af, ook in het weekend.
Maar ook per auto is het slechts 650 km.
Desgewenst sturen wij u een routebeschrijving.
Of doe deze zomer onze haven eens aan!
ZWW DIAP
Vanaf
2011 is
Vanaf 2011
is er
er een
een nieuwe
nieuwe
verwarmde
m22
verwarmdehal
hal van
van 1700
1700m
voor
voor winterberging
winterberging in
in gebruik.
gebruik.
AUGUSTENBORG YACHTHAVN, Langdel
AUGUSTENBORG
Langdel 6 DK-6440
DK-6440 AUGUSTENBORG
tel. +45
+45 74 47 15 62
fax. +45
+45 74
74 47
47 16
16 17
17
[email protected]
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
www.augustenborg-yachthavn.dk
Anne-Marie Coppens vaart de Spirit of
the Ocean, een Rebel 41 kits, naar
ontwerp van Van de Stadt, gebouwd in
1981 door Tyler in Engeland. Tien jaar
heeft ze gewoond, gestudeerd en
gewerkt in Australië. Haar eerste mijlen
heeft ze daar gemaakt in een kano op
Lake Wendouree Ballarat, waar in 1956
Olympische roei- en zeilwedstrijden
werden gehouden. In 1975 kwam ze
definitief terug naar Nederland.
VVZ
Op latere leeftijd rond 1980, toch alweer
vijfendertig jaar geleden, heeft ze het zeilen opgepakt. Eerst via vrienden met een
tjalk. Later als lid van de in 1985 opgerichte VVZ (Vereniging Vrouwenzeilen),
waar ze met veel respect over spreekt. In
de VVZ spreken de attitude, de bij elke
tocht aanwezige verschillende elkaar
aanvullende deskundigheden, navigatie,
techniek, meteo en EHBO, haar erg aan.
Zodoende heeft ze veel op zee gevaren.
Aangezien ze geen last heeft van zeeziekte
heeft ze alle bemanningstaken boven- en
onderdeks wel doorlopen.
Feest der herkenning
Het artikel van Jasper Bruinsma over
Jan Valstar was voor haar een feest der
herkenning. Ze heeft namelijk met hem
meegevaren op het traject van Mauritius
tot Richard’s Bay, een haven ten noorden
van Durban. In de laatste week kregen ze
een fikse storm over zich heen, een van
de heftigste in het bestaan van de Round
the World Rally. Zoiets schept banden en
blijft, hoe erg het destijds ook was, toch
positief in het geheugen gegrift.
door het schip waarop zij bemande aan
een elektriciteitskabel werd geankerd. Op
zo’n moment ben je blij géén schipper of
navigator te zijn. Hier in Nederland voer
ze in een randmeer en keek intussen rond
naar een eigen zeegaand jacht. Dat naar
zee gaan bleef trekken, want na Australië
ervaart ze het kleine Nederland toch als
licht benauwend.
Droom in vervulling
Met de koop van deze Rebel, waarop ze
verliefd werd, ging een droom in vervulling. Ze viel voor dit schip, omdat het kits
getuigd is, een mooie lange lijn heeft met
een zeeg, omdat het goed vaart op zee
en binnen fraai is afgetimmerd. Toen ze
wakker werd moest er wel hard gewerkt
worden. Als oudste van tien kinderen is ze
gewend verantwoordelijkheid te dragen
en te organiseren. Veiligheid staat hoog in
haar vaandel. Niet toevallig werd ze voor
deze Koersvast gespot bij ‘man overboord’
tijdens de sluitingstocht. Ze deed ook een
Wat is de vraag?
Bemannend in actie
Het bemannen heeft ze altijd serieus
aangepakt en ze volgde vele cursussen.
Dat praktijk leerzaam is, werd bewezen
toen bij een bezoek aan de start van de
Whitbread round the world race in 1997
cursus zeezeilen op Scheveningen en een
manoeuvreercursus met het eigen schip:
S spant, lengte 12.85m, 10 ton, 27pK motor, goed en vriendelijk varend onder zeil,
maar moeilijk wendbaar in de haven.
Ook aan het schip moet een en ander
gebeuren. Gelukkig kent ze veel mensen
uit de zeilerij; dat komt te pas nu zij op
haar beurt voor bemanning moet zorgen.
Hulp kreeg ze ook uit de vereniging. Ze
volgde bovendien de cursus elektriciteit
aan boord. Dientengevolge werd de bekabeling, die eerder uit de bouw afkomstig
leek, ‘gemariniseerd’.
Anne-Marie rechts onder
Rest de vraag waar de reis heen zal gaan,
wanneer het vertrekkersdeel van het project af is, want het idee dat het nooit af zal
komen wijst ze resoluut van de hand. De
eerst gewenste bestemmingen als schipper
eigenaar zijn dan de Scillies en de Orkneys.
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
KOERSVAST
F RED FLIPSEN
Als schipper eigenaar
naar zee
27
D E LTA B L E A U
2828
Veranderingen
in de Delta
J O S VA N I JSSE LD I JK
De laatste jaren wordt er weer heel wat gesproken over aanpassingen in het
Deltaplan in ZW-Nederland. Nieuwe inzichten in veiligheid en natuurbeheer spelen
hierbij uiteraard een hoofdrol, maar ook economisch gebruik van het water is
hierbij van belang.
Bellenscherm in
Krammersluis
Afgelopen jaar is er proefgedraaid met een
bellenscherm ten behoeve van zout-zoet
scheiding in de Krammer jachtensluis nabij
Bruinisse. Hier was altijd al een zout-zoet
scheidingssysteem d.m.v. uitwisseling in
werking, maar omdat dit bestaande systeem groot onderhoud vereist, is nu ook
getest met een bellenscherm. Installatie
van een bellenscherm is goedkoper dan
renovatie van het bestaande systeem en
er valt mogelijk tijdwinst in schutduur te
halen. Bij een bellenscherm is het echter
wel zaak dat een schip niet stil komt te liggen ter plaatse van het scherm, daar het
dan volledig oncontroleerbaar door de
bellenstroom in een willekeurige richting
gestuurd wordt. Ook het koelsysteem van
de motor kan schade ondervinden door
de grote hoeveelheid lucht in het water. Er
zijn enkele schadegevallen voorgekomen.
Het is daarom zaak dat een schip ongehinderd door het scherm kan varen alvorens af
te meren. De Krammer jachtensluizen zijn
eigenlijk iets te kort om dit bij grote drukte
te doen en men zal er dan voor moeten
kiezen de kolk niet geheel met schepen te
vullen, hetgeen de tijdwinst weer gedeeltelijk teniet doet. Thans wordt door Rijkswaterstaat de evaluatie van de proefperiode
uitgevoerd, waaruit besloten moet worden
dit systeem al of niet in te voeren.
Een bijkomend aspect hierbij is de studie
die uitgevoerd wordt om het Volkerak (tussen Volkeraksluizen en Krammersluizen)
weer zout te maken om de waterkwaliteit te verbeteren, die ernstig verslechterd
is met een dominante ontwikkeling van
blauwalg en alle gevolgen van dien: stank,
zwemverboden, stopzetten inname van
zoet water en soms sterfte van vissen en
vogels. Als dit plan doorgezet wordt, waar
het naar uitziet, kan de zout-zoet scheiding in de Krammersluizen vervallen en
verplaatst worden naar de Volkeraksluizen.
Daar kennen we het nog van vroeger, voordat de Krammersluizen in gebruik werden
genomen. Een definitieve beslissing wordt
verwacht eerste helft 2015.
Ruimte voor de Rivier
Als sluitstuk van het programma Ruimte
voor de Rivier, in gang gezet na de evacuaties in het rivierengebied in 1995,
is kortgeleden gestart met het geschikt
maken van het Volkerak en aansluitende
wateren (Zoommeer bij Bergen op Zoom)
als waterbergingsgebied bij extreem hoge
rivierstanden. Als de waterstand op de
benedenrivieren (Hollands Diep en omgeving Dordrecht) te hoog wordt, kan via de
Volkeraksluizen water afgevoerd worden naar het Volkerak en Zoommeer. Het
waterpeil in deze gebieden kan dan maximaal 2,30m stijgen. Hiervoor moeten
echter de dijken in dit gebied versterkt
worden en de sluizen in Dintelsas,
Benedensas, Ooltgensplaat, Oude Tonge
en de haven van Tholen aangepast worden. Project gereed eind 2015. De kans
dat deze extra berging gebruikt moet
worden is eens per 550 jaar, maar met
kansen weet je nooit wanneer dat zal
zijn….
D E LTA B L E A U
2929
Wedstrijd op de Oosterschelde, door Peter van Aalste
Oosterschelde
De Oosterscheldekering is natuurlijk een
schoolvoorbeeld van de combinatie van
vereiste veiligheid tegen overstromingen
en natuurbeheer (ik heb er zelf nog een
minuscule bijdrage aan geleverd). Sinds
gereedkomen van de constructie (1986)
is er weinig in de situatie veranderd.
Afgelopen jaren is echter geconstateerd
dat ontgrondingen aan beide zijden van
de kering de nodige aandacht vereisten
(overigens niet geheel onverwacht). In
2014 en 2015 wordt daarom een uitgebreid bestortingsprogramma uitgevoerd.
Een ander gevolg van de kering is dat
tengevolge van het verminderde getij
er een afvlakking van de bij laag water
droogvallende platen optreedt. Dit effect
heeft de naam ‘zandhonger’ gekregen.
Door de ‘zandhonger’ zijn sinds gereedkomen van de kering de platen gemiddeld 1 cm per jaar lager geworden. Dit
effect wordt voornamelijk door golven
veroorzaakt en is het ernstigst aan de
zuid- en westzijde van de platen. Op
sommige gedeelten van de Roggenplaat
is dit effect echter al tot ruim een meter
opgelopen. Het afkalven van de platen
is jammer voor ons, omdat de platen
minder lang droog blijven bij laag water, maar ernstiger voor het dierenleven
dat afhankelijk is van de droogvallende
platen.
De Oosterschelde is onderdeel van de
Trans-Atlantische trekroutes van de
steltlopers (grutto, scholekster, tureluur,
wulp, etc.). Voor de 100.000en trekvogels zijn de bodemdieren uit de platen
en slikken noodzakelijk voedsel om bij
te tanken op hun lange tochten tussen
Siberië en Afrika. De zandhonger beïnvloedt het opvetten op twee manieren:
(1) de hoeveelheid voedsel neemt af
doordat de platen en slikken krimpen en
(2) de tijd die de vogels krijgen om te
eten neemt af omdat de platen en slik-
ken steeds korter droogvallen.
In de zuidwestelijke Noordzee zijn geen
alternatieven voor handen voor de steltlopers.
Naast het leefgebied voor de steltlopers
zijn de platen en slikken belangrijk als
leefgebied en rustgebied voor de zeehonden en als basis voor schorvegetatie,
slijkgras en zeegras.
Een tweede effect van de ‘zandhonger’
is de afname van vooroevers voor dijklichamen. Hierdoor wordt bij storm de
golfaanval en -oploop vergroot. Dit effect
is nog niet erg groot, maar toch wordt op
sommige plaatsen al gewerkt aan verzwaring van de dijkbekleding.
Er is een voorstel in voorbereiding om
een eerste suppletie uit te voeren ter behoud van de voedselbeschikbaarheid op
het westelijk deel van de Roggenplaat.
Uitvoering hiervan zou rond 2018 moeten geschieden en een evaluatie kan dan
plaatsvinden in 2025.
JOKE
côte d’armor
de vloed komt op
met grote passen
het water vindt
het drooggevallen land
we kunnen nu
wat rust inlassen
en wachten op
de juiste waterstand
we mogen hier
een tijdje blijven
totdat de kleine sluizen
opengaan
en met de
jan van genten drijven
op trage deining
van de oceaan
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
OVER VEILIGHEID GESPROKEN
30
JAN VAN DE N BE RG
Redding bij Whitby
M
aandag 28 juli. We vertrekken
naar Whitby, zo’n 100 Nm te gaan.
Onderweg wat discussie met de Elektra of
we wel op tijd zullen zijn voor de brug in
Whitby, anders moeten we uitwijken naar
Hartlepool. We krijgen gezelschap van
een stel grotere dolfijnen. Foto’s gemaakt,
gefilmd, we krijgen er niet genoeg van, ze
blijven maar komen. Het is niet uit te leggen welk gevoel het geeft als de boot zo
door het water snijdt en de dolfijnen aan
de boeg voorbij surfen.
Enkele uren later zie ik een stipje aan de
horizon. Ballon? Skippybal? Ik weet het
niet, maar de aandacht is getrokken. De
zee is spiegelglad en ik heb vandaag al van
alles gezien op het water: flesjes, ballonnen, blikjes. Ik blijf kijken, want de koers
is niet in die richting, maar ik ben wel
nieuwsgierig. Als we toch wat dichterbij
komen, lijkt het wat meer op een bootje
of eerder een reddingvlot, maar dat is
onwaarschijnlijk met zulk mooi weer.
Toch zie ik beweging, het is net of er in
een bepaald ritme iets overboord gezet of
gegooid wordt. Ondertussen komen we
toch wat dichterbij; ik schat dat we wel 1,5
tot 2 mijl er vanaf zijn. Dan zie ik door de
kijker zwaaiende armen: er staat iemand
te zwaaien met wijd gespreide armen, het
internationale teken ‘I Need Help’.
We moeten erheen, daar is iemand in
nood. Gerrie neemt het roer en verlegt de
koers. Ik roep de Elektra via de marifoon
en zij zullen volgen. Ik strijk de zeilen en
we varen naar het object. Daar aangekomen draaien we eerst een rondje om het
vlot heen, wat zullen we aantreffen en wat
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
kan er omheen drijven? Twee redelijk geëmotioneerde mannen steken hun hoofd
naar buiten. Ik roep hun aan en vraag:
“Hi guys, what happened? Where are you
from?” De oudste antwoordt, de jongere
kan geen woord uitbrengen, dikke tranen
rollen over zijn wangen. “We are from
Hartlepool; the boat sank. I could not believe it. How come? We were fishing when
suddenly something came in the net, I
suppose, and pull the boat on his side. It
sank in 20 minutes.” “Okay guys, we will
pick you up.” We varen nog een rondje
om langszij te kunnen komen terwijl ik de
zwemtrap gereed maak. We vangen de lijn
van het vlot, trekken het langszij naar de
zwemtrap; ze kunnen bijna niet wachten
om aan boord te komen. “Take it easy, be
carefull, do not fall in the water again,
you’re safe now.” Wat een opluchting, wat
een blijdschap, ze vallen bijna aan dek.
De gezonken Stella Maris
Drenkeling veilig aan boord
In het vlot slechts wat vuurpijlen en 2 korte peddels; er staat ook een mooi laagje
water in. De oudste draagt een korte joggingbroek met een T-shirt en verder niets;
de ander een lange joggingbroek, sokken
en een voetbalshirt. Dat is gelijk ook alles
wat ze bij zich hebben. Doorweekt, maar
van droge kleren willen ze niets weten;
droogt wel in de zon. “Happy you found
us”, meldt Martin, de schipper. De peddels
hadden ze gebruikt om uit alle macht in
onze richting te roeien, want ze hadden
ons met de zeilen op, al een poos gezien.
Er waren al een paar vuurpijlen gebruikt
om de aandacht te trekken vlak na het
ongeluk, maar die waren niet opgemerkt
op het passerende schip. Wat een geluk
dat wij ze zagen, 15 Nm van de kust,
buiten de territoriale wateren. Ik vraag de
Elektra het vlot op te pikken; zij hebben
een lage negatieve spiegel en kunnen er
makkelijker bij dan wij. We zetten koers
naar Hartlepool.
Wat ze willen drinken? “Oh, please, something to smoke”, vraagt Stev, de jongste.
Hij staat nog steeds te shaken. Maar er is
niets te roken aan boord. Dan maar een
biertje, water hebben ze voorlopig genoeg
gezien. Er was geen water of noodrantsoen aan boord en ze hadden al vanaf
09.00 uur in het vlot gezeten, zonder eten
of drinken. Gerrie maakt toch soep en boterhammen, die er vervolgens wel vlot in
gaan. Wat een ontmoeting, twee mannen
uit Hartlepool, vissers uit de oude haven,
waar we op onze eerste nacht in Engeland
acht grote krabben hadden gekregen,
wat een geweldige ontvangst was dat.
Intussen roep ik Humber Coastguard op
en meld “the rescuing of two fishermen,
found adrift in a lifeboat, after the sinking
of their boat, the Stella Maris from Hartlepool”. Voorts vragen we of de RNLI ze kan
komen halen, want de afstand is nog redelijk groot en het lijkt ons het beste dat
ze officieel worden binnengebracht, zeker
na het verlies van hun schip. Bovendien
wil de Kustwacht weten wat er is gebeurd.
We geven de positie van de redding en
Martin doet verslag van het ongeluk.
Om 3 uur in de ochtend vertrokken om
met donker terug te keren in de haven,
voorlopig zouden ze nog niet gemist
worden. Tegen 9 uur blijft het net steken
en trekt de boot omver: een rots, een
wrak, een submarine, een walvis, zullen
we het ooit weten? Het schip op zijn kant
zinkt snel, ze kunnen ternauwernood op
de zijkant klimmen, via het luik en ze
wachten tot ze in het vlot kunnen klimmen, dat zichzelf opblaast als het onder
water gaat. Nou daar zaten ze dan, in het
vlot, schip naar de kelder, midden op zee.
De reddingboot komt en neemt ze over,
pakt het vlot aan van de Elektra en gaat
er weer vandoor. Wij varen nu ook maar
door naar Hartlepool, Whitby gaan we
niet meer halen.
We meren weer af in de vissershaven op
dezelfde plek als de eerste keer, de Elektra
langszij. Als we aan de borrel zitten en
alles nog eens de revue laten passeren,
komt er een bootje aan gevaren. “Are you
Jan?”, roept de schipper. Hij komt langszij
de Elektra en ik ga naar hem toe. Twee
geëmotioneerde mannen komen ons
bedanken namens de mannen en hun familie. Ze geven me eerst een stevige hand:
“marvellous job”. We krijgen bloemen,
luxe chocolade en een bijzondere fles
Whisky. Het is de broer van Martin, zelf
ook visserman en schipper op eenzelfde
boot als de Stella Maris. Ik vraag hoe het
is met de mannen; Martin is nu thuis bij
zijn gezin en Stev zit bij zijn vriendin.
De redders
Even bijkomen, zeggen ze. Zij deden nu
slechts de boodschap. Geweldig. Het is
net alsof je er familie hebt bijgekregen,
gevonden familie.
Dinsdag 29 juli. Dan nu maar op naar
Whitby. We liggen aan lager wal en ik besluit zachtjes de haven in te varen om het
grootzeil te zetten. Bij het passeren van de
lifeboat, die weer op station ligt, worden
we gewenkt; nog even wat vragen, roept
Garry, de schipper. Okay, zeil weer naar
beneden en naast de lifeboat afgemeerd.
De BBC staat aan boord en wil een interview. Goed, gedaan, wat adressen gewisseld. Op naar Whitby. Onderweg worden
we gebeld door de Hartlepool krant. In
Whitby staat er nog een tv-reporter van
ITV. ’s Avonds op TV, twee keer zelfs. Op
straat worden we herkend, net als in de
supermarkt en diverse schepen die de
haven in komen en onze boot zien liggen,
beginnen te toeteren en applaudisseren,
ze roepen “well done” en “good job”. We
zijn er wel wat beduusd onder. Later
hoor ik dat er dit zomerseizoen toch al
drie keer bootjes niet zijn teruggekeerd
aan de oostkust. Variërend van beroeps
tot plezier en van 1 tot zelfs 3 mannen
waar niets meer van is vernomen. Toen
begrepen we pas goed wat er eigenlijk
was gebeurd.
Whisky en chocolade
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
OVER VEILIGHEID GESPROKEN
31
32
Kustzeilers leDeNKOrtiNG
Onze collectieve verzekering, voor leden van “oude” Zeil- en Roei- Verenigingen, is in Loosdrecht
zodanig succesvol ontvangen, dat wij alle leden van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers
ook dezelfde collectieve verzekering aanbieden. Dit omdat de de Nederlandsche Vereeniging van
Kustzeilers alles in het werk stelt voor een optimale organisatie voor uw passie: de watersport.
Wij vertrouwen erop dat u met onze absolute bodempremie in combinatie met een top dekking
nog meer plezier krijgt in het varen met uw boot. Als registermakelaar in assurantiën is Gipon BV
een vertrouwde naam in verzekeringen.
Kustzeilers leDeNVOOrDeleN
• Geen aanvraagformulier, automatische acceptatie voor alle de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers
leden (ongeacht ligplaats)
• Bodempremies van Gipon BV voor alle de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers leden*
• Een uitgebreide dekking met gratis dekking tijdens wedstrijden (top dekking 10% toeslag)
• Dekking is van kracht binnen alle Europese binnenwateren, plus 10 mijl uit de kust
• Een eigen risico voor casco schade van € 125 per gebeurtenis en € 250 tijdens wedstrijden
• Voor vaartuigen boven € 100.000 geldt een eigen risico voor casco schade van 0,25% over
de verzekerde casco waarde
• Dit collectief geldt voor een open- / gesloten zeilboot, sloep, toerboot, klassiek jacht, motorkruiser,
motorzeiler. Alle overige boten kunnen worden verzekerd op basis van individuele tarifering
(natuurlijk rekening houdende met uw lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers)
De Kustzeilers BODeMPreMies VAN GiPON
Dekking
Jaarpremie
WA
€ 50
WA + casco uitgebreid
Zie staffel
Nieuwwaarde vaartuig
Jaarpremie
Nieuwwaarde vaartuig
Jaarpremie
< € 15.000
€ 75
€ 60.000
t/m
€ 65.000
€ 240
€ 15.000
t/m
€ 20.000
€ 95
€ 65.000
t/m
€ 70.000
€ 255
€ 20.000
t/m
€ 25.000
€ 110
€ 70.000
t/m
€ 75.000
€ 270
€ 25.000
t/m
€ 30.000
€ 125
€ 75.000
t/m
€ 80.000
€ 285
€ 30.000
t/m
€ 35.000
€ 145
€ 80.000
t/m
€ 85.000
€ 300
€ 35.000
t/m
€ 40.000
€ 160
€ 85.000
t/m
€ 90.000
€ 315
€ 40.000
t/m
€ 45.000
€ 175
€ 90.000
t/m
€ 95.000
€ 330
€ 45.000
t/m
€ 50.000
€ 195
€ 95.000
t/m
€ 100.000
€ 345
€ 50.000
t/m
€ 55.000
€ 210
Boven € 100.000
€ 345 plus € 10 per € 5.000
€ 55.000
t/m
€ 60.000
€ 225
Boven € 1.000.000
individuele tarifering
* Indien aan u in de laatste drie jaar meer dan 1 schade is uitgekeerd; vindt individuele tarifering plaats
Alle hierboven genoemde premies (wijzigingen voorbehouden) zijn excl. assurantiebelasting en poliskosten.
Gipon BV
Amalialaan 41-H - 3743 KE BAARN - Tel. 035-5417171 - Website www.gipon.nl - Email [email protected]
Schrijf ons
D E
D R I E TA N D
Bel ons
FEBRUARI 2015
Mail ons
33
e
esorteerd
de meest g
aak
tspeciaalz
r
o
p
s
r
e
t
a
w
land!
van neder
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
3434
ONDERTUSSEN OP DE WEBSITE
Zoeken op de website……,
naar fytoplankton op zee
Als u dit leest heeft de nieuwjaarsbijeenkomst op de s.s. Rotterdam al
plaatsgevonden. Als u daarbij
aanwezig was heeft u gezien en
gehoord welke activiteiten er voor dit
jaar op stapel staan. Ging het allemaal wat snel of was u verhinderd,
geen nood: op de site vindt u het hele
jaarprogramma terug en kunt u zich
meteen aanmelden voor evenementen
die u niet wilt missen.
Zeilers met een smartphone zijn
kennelijk in trek bij de mariene wetenschap. Want na de oproep om in het
kader van Citiclops de kleur van zeewater
vast te stellen, doet de wetenschap
opnieuw een beroep op ons zeilers.
Plymouth University roept de hulp in van
zeevarenden bij onderzoek naar fytoplankton in zee. De onderzoekers hopen
zo het grootste op ‘citizen science’
gebaseerde onderzoek in de mariene
biologie te organiseren. Kijk op:
www.kustzeilers.nl/cms/nieuws/
zeilershulp-gevraagd-bij-onderzoek
Nog regelmatig krijgen wij de – vaak op
wat wanhopige toon gestelde – vraag,
waar bepaalde informatie te vinden is op
de site. Doorgewinterde websurfers
hebben daar doorgaans geen probleem
mee, maar als u slechts af en toe de site
bezoekt, kan dat de nodige frustraties
opleveren. De oplossing is echter voor
handen; de zoekfunctie! Vraagt u natuurlijk: “Maar waar vind ik de zoekfunctie?”
Antwoord: Helemaal rechts in de zwarte
balk ziet u de zoekicoon:
 Hier nog maar eens extra groot
weergegeven.
Klik op dit ‘vergrootglas’ en er verschijnt
een zoekveld. Tik een of meer trefwoorden in die waarschijnlijk in de gewenste
informatie voorkomen:
Koop voordelig tijdens het clubkoopweekend
bij Dekker Watersport, Zaandam
De clubkoopavond is niet meer. Welkom
op het clubkoopweekend.
Wegens groot succes van de koopavonden,
hebben wij er een weekend van gemaakt.
U kunt nu tijdens het weekend van de
Hiswa profiteren van onze aanbiedingen
in de winkel in Zaandam. Wij staan dit jaar
niet met een stand op de Hiswa. Wij
missen de laatste jaren boten en bezoekers op de Hiswa. Bij ons kunt u gratis
parkeren en is er vrij entree.
Extra korting op 14 & 15 maart 2015
Tijdens het clubkoopweekend kunt u
profiteren van de Hiswa aanbiedingen die
Dekker Watersport voor u heeft geselecteerd. Maar er is meer! Op alle elektronische producten krijgt u 5% korting. Op
alle andere producten krijgt u 10%
korting. De korting geldt voor alle
D E
D R I E TA N D
FEBRUARI 2015
aanbiedingen. Om in aanmerking te
komen voor de extra korting moet u de
ledenkaart van de NVvK meenemen en
aan de kassa laten zien. Dit is uw
kortingsbewijs.
Heeft u ‘m al, de DEKKER WATERSPORT KLANTENKAART?
De Dekker Watersport klantenkaart geeft
u een bijzondere relatie met Dekker
Watersport. Een relatie waardoor u een
streepje voor heeft in onze winkel. De
Dekker Watersport klantenkaart is gratis
en te verkrijgen in onze winkel. Vraag
ernaar bij een van onze medewerkers. Het
betekent genieten van aantrekkelijke
aanbiedingen en persoonlijk voordeel:
• Sparen voor Dekkerpunten
• 25% korting op de huur van een
reddingsvlot

Afhankelijk van de hoeveelheid resultaten krijgt u een of meer verwijzingen
naar webpagina’s waarin de zoektermen
voorkomen. Te veel resultaten? Door nog
concreter te specificeren waar u naar
zoekt, door bijvoorbeeld meerdere
trefwoorden in te voeren of zoektermen
middels ‘quotes’ aan elkaar te koppelen,
wordt het aantal resultaten teruggebracht. Géén resultaten? U krijgt dan
middels tekst op de, verder lege resultatenpagina, enkele suggesties om alsnog
tot een resultaat te komen.
Mocht ook dat niet baten en vindt u dat
dergelijke informatie niet mag ontbreken
op onze site neem dan contact op met de
webmasters Joep Dirkx en Jan Kolthof via
[email protected]
• Regelmatig exclusieve aanbiedingen
• Kopie kassabon op aanvraag, handig bij
garantiegevallen, reparaties en
verzekeringskwesties
Als u al een klantenkaart heeft, kunt u uw
gespaarde punten tijdens het clubkoopweekend verzilveren. U krijgt dan in het
weekend de speciale korting van 5% of
10% en extra korting door uw gespaarde
punten te verzilveren.
De koffie staat klaar.
Tijdens ons clubkoopweekend staat de
gezellige koffiehoek voor u gereed. Wij
zorgen voor koffie, aanbiedingen,
gezelligheid en wat lekkers bij de koffie.
Neemt u uw kennissen mee? Wij verwelkomen u graag in onze winkel zo aan het
vroege begin van een mooi vaarseizoen.
Voor een routebeschrijving:
www.dekkerwatersport.nl
Zie verder de advertentie op pagina 33
35
LEDEN VOOR LEDEN
KORT NIEUWS
Nieuwe leden
Verhuisd
Happy Seal
H.P.A. Dekker
Patrijzenlaan 11,3951 AE Maarn
LADY BLUE, 10.70x3.16x1.65, 85m², Den
Helder
Voorsteller: P.W Bartelts
H.G. Schaap
Hoog Soeren 92
7346 AE Hoog Soeren
In de afgelopen jaren zijn er veel zeehonden verstrikt geraakt in losgeslagen
visnetten, vaak met dodelijke afloop. De
zeehondencrèche in Pieterburen en
Groningen Seaports gaan samen visnetten
opruimen en recyclen. Een eerste stap is
het recyclen van de nettenberg op het
terrein van de zeehondencrèche in
Pieterburen zelf. Deze berg van 800 ton
‘ghostnets’ is de afgelopen tijd door
regionale vissers bijeengebracht.
Wereldwijd wordt geschat dat zich
640.000 ton netten als 'ghostnets' in het
mariene milieu bevinden. Een gezonde,
veilige, schone zee, zonder plastic, zonder
visnetten, zonder andere vormen van
vervuiling, is natuurlijk beter dan
zeehonden opvangen. Plastix, een Deens
clean tech bedrijf, heeft in Lemvig een
speciale fabriek laten bouwen om grote
hoeveelheden visnetten te recyclen en als
grondstof voor o.a. kleding en andere
toepassingen, zoals surfboards, terug te
brengen in de materiaalketen.
Foto: Zeehondencrèche Pieterburen
A. Bos
Lichtenbeek 25
6715 HM Ede
4 LIFE, 11.38x3.75x1.83, 80m², Lelystad
Voorsteller: M. Blonk
C.H. van der Sluis
Diedenweg 24
6703 GK Wageningen
Voorsteller: M.G. Bos
De heer G.P.M. Mos
Hoeksedijk 34 A
3299 AG Maasdam
CROSSBANKS, 10.40x3.05x1.75, 48,4 m²,
St. Annaland
Voorsteller: M. van Herpt
Kandidaatleden
M.M.F. Tonino
Elise van Calcarstraat 8
4822 VK Beda
SYRINX, 11.20x3.45x1.95, 68m²,
Dinteloord
I. Vonk
Mathenesserlaan 291
3021 HJ Rotterdam
ZILT, 10.55x3.40x1.75, 47.74m²,
Medemblik
J.W. van Miltenburg
Trompstraat 94, 2014 BK Haarlem
TESSERA, 10.44x3.25x1.5, 52.77 m²,
Den Oever
J.T. Doorschodt
Beetserweg 58
9551 VH Sellingen
De heer S. de Vries
Burg. Verburghweg 35
4024 HP Eck en Wiel
NJORD, 10.60x3.40x1.70, 65m², Workum
F.H. de Pater
Postbus 5380, 2000 GJ Haarlem
WESTERWINDT, 15x4.5x1.50, 110 m²,
Spaarndam
G.J. Haverkamp
Woudenbergseweg 15
3953 ME Maarsbergen
R van Beek
Grote Koppel 35
3813 AB Amersfoort
D.A. Hess
Mansel 9
8603 DP Sneek
H.J. Idzerda
Veilinghavenkade 32
3521 AK Utrecht
Te koop
'Memento Vivere'.
Swan 411 (1977), 12.50 x 3.68 x 2.20 m,
ligplaats Marina de Cala d'Or, Mallorca
Geheel gerenoveerd en nu beter dan
nieuw. Verkoop wegens voortschrijdende
leeftijd van (eerste) eigenaar en wegvallen family cruising. €155.000
George K. van Wijngaarden, [email protected]
planet.nl
Gratis af te halen
Een twintigtal Jaarboeken, vanaf 1986 en
Drietanden, vanaf 1995
Roel Norg
Margrietlaan 9
3851 RS Ermelo
Tel. 0341-551703 / 06-51031976
[email protected]
Te koop of te leen
gevraagd
Kaarten van de Ålandeilanden en de
zuidkust van Finland tot aan Helsinki
Dieter Stok
050 – 5349293 / 06 20400867
[email protected]
Slecht nieuws
Bij invoering van elke nieuwe wet vallen
er mensen tussen wal en schip. Nu is dit
zelfs zeilers overkomen. Begin 2014 werd
in plaats van de GBA (gemeentelijke
basisadministratie) de BRP (basisregistratie personen ) van kracht. In de GBA
hadden zeevarenden recht op een
‘briefadres’. In de BRP geldt dit alleen nog
voor mensen in dienst van een vervoersmaatschappij. Na acht maanden wordt de
GBA automatisch opgeschoond. Zo
kwamen zeilers tijdens hun wereldreis
automatisch zonder adres te zitten. Met
verstrekkende gevolgen. Zonder adres
geen pensioen, geen WA voor de boot,
geen of een hele dure ziektekostenverzekering en ooit problemen met het
paspoort.
In het eerste kwartaal van dit jaar wordt
de regeling geëvalueerd. Tot dan kaarsjes
opsteken en bidden voor een reparatiewetje!
FEBRUARI 2015
D E
D R I E TA N D
Een rijk verleden
om te koesteren
Peter Bartelts
Archivarissen gezocht
Kustzeilers overwinteren bij Tromsö
Hennie en Wim de Jong van de Sarabande en Ank en Flip
Bregonje van de Anne Gre overwinteren in het noorden van
Noorwegen. Eind december viel er al veel sneeuw. De Anne Gre
bemanning nam daar en passant nog deel aan de Polar Night
Halfmarathon. Zij startten ’s middags in het donker voor een
loop van 10 km door de sneeuw over een met vuurpotten
verlicht parcours. Mocht u meer willen weten over de reis van
de Sarabande, kijk dan eens op hun blog: sysarabande.
blogspot.nl
Onze vereniging kan in zijn bijna 70 jarig bestaan terugkijken op een rijk nautisch verleden. De verhalen en verslagen
van de activiteiten zijn veelal vastgelegd in de Jaarboeken,
de Drietand, maar ook in boeken, foto`s, etc.
Gelukkig is dit alles bewaard en in een centraal verenigingsarchief bij Shurgard in Utrecht opgeslagen. Een
waardevol bezit waar we zuinig op moeten zijn. Naast het
zorgdragen voor goed beheer van deze documenten wil het
bestuur het archief ook (gedeeltelijk) digitaal ontsluiten en
zo toegankelijk maken voor alle leden.
Om dat te organiseren is het bestuur op zoek naar een of
meer leden die de rol van archivaris op zich willen nemen:
- uitzoeken en opschonen van het archief
- organiseren van het archief
- begeleiden van digitalisering van (een deel van) het
archief
Belangstellenden kunnen zich melden bij
Margo Gonggrijp-van Mourik
[email protected]
COLOFON
De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging
van Kustzeilers. Het verschijnt 6 keer per jaar.
REDACTIE
Peter Schotman Anky Woudstra Fred Flipsen Ineke Berkel
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VASTE MEDEWERKERS
Jasper Bruinsma, Jos van IJsseldijk, Joke Bartels,
Greetje Dekker, Hans Althuis
VORMGEVING:
Real Concepts Design - Waalre
WEBSITE
De site van de NVvK vindt u op www.kustzeilers.nl
BESTUUR
Voorzitter Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris
Commissaris
Commissaris
D E
D R I E TA N D
Frans Dellevoet
Margo Gonggrijp
Hans de Sonnaville Theo Hooning
Peter Bartelts Jaap Schipper
Han IJzendoorn
FEBRUARI 2015
(0342) 41 30 52
(0172) 50 86 40
(070) 385 37 62
(020) 644 45 61
(078) 613 86 40
(0341) 35 89 44
(0514) 52 39 06
COMMISSIEVOORZITTERS
Drietand
Peter Schotman (030) 692 58 06
Evenementencommissie Frans van der Ouderaa
(070) 216 25 93
Veiligheidscommissie Egenolf van Stein Callenfels (0313) 84 48 26
Commissie Zeezeiltochten Sietske Cnossen
(06) 15 49 02 00
24-Uurs comité
Dinand de Ridder
(0251) 31 23 86
Driehoek Noordzee
Ed Megens
(020) 613 57 76
Jaarboekcommissie
Chiel Mariën
(0575) 54 54 39
Bibliotheek
Hans Althuis
(038) 333 86 14
NVvK Toko
Antoinette Eksteen
(0299) 42 05 73
Websitecommissie
Gerard v.d. Ploeg
(024) 345 25 69
CONTACTADRES
Bureau NVvK, Ruud van de Fliert, Platolaan 64, 3707 GH Zeist
Email: [email protected] Telefonisch bereikbaar op (030) 693 20 79,
di. en wo van 10-12 en van 14-16 uur, do van 10-12 uur.
Bankrekeningnummer: ING bank 26.18.098
IBAN: NL62 INGB 0002 6180 98 - BIC: INGBNL2A
De redactie heeft het recht redactionele wijzigingen of bekortingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Bijdragen moeten voorzien zijn van de naam van de auteur of de commissie, die
de bijdrage aanlevert. Het accepteren van een bijdrage is geen garantie voor plaatsing in een
bepaald nummer. Van geweigerde bijdragen zal de inzender op de hoogte worden gebracht. De
schrijver is verantwoordelijk voor de mening die in de bijdrage wordt weergegeven. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie of het bestuur van de NVvK, of daarmee in overeenstemming. Mochten personen, instanties of bedrijven van mening zijn schade
hebben geleden ten gevolge van een publicatie, dan zal de NVvK geen vergoedingen verstrekken. Aangeboden bijdragen en beeldmateriaal moeten vrij zijn van auteursrecht. De NVvK
zal geen auteursrecht vergoeden.
Marktleider
Meer dan 70.000 eigenaren vertrouwen hun jachtverzekering toe aan Pantaenius. Pantaenius beschikt over een
wereldwijd netwerk met 10 vestigingen in Europa, Australië en in de USA.
Nieuw voor oud
Uw schip is beschadigd en u heeft nieuwe onderdelen
nodig voor de reparatie? Pantaenius regelt deelschade
zonder prijsvermindering tot de hoogte van de verzekeringswaarde.
Vaste taxatiewaarde
U heeft een “Total Loss” situatie en wenst een vergelijkbare vervanging? Bij Pantaenius ons wordt een vaste verzekeringswaarde afgesproken die zonder vermindering vervangen wordt en niet de dagwaarde zoals bij vele andere
jachtverzekeringen.
Constructie- en materiaal fouten
Schade veroorzaakt door constructie- of materiaalfouten
en slijtage bij gewoon gebruik zijn alleen voor het betreffende deel uitgesloten. De vaak dure gevolgschades zijn
daarentegen volledig gedekt, als het hier om een verzekerd
risico gaat.
Duitsland · Verenigd Koninkrijk · Monaco · Denemarken · Oostenrijk · Spanje · Zweden · Verenigde Staten · Australië
Tel. +31 6 83 98 76 55
www.pantaenius.nl
01/20113
www.hqhh.de
NED13022
Zo werkt het alleen
bij Pantaenius
De SwedeStar wordt
geleverd als 370 en als 415
Zeldenrust 4, 1671 GW Medemblik, telefoon 0227 570700
www.DEYACHTING.COM
Hét adres voor nieuwe kwaliteitsschepen en
dé makelaardij voor gebruikte schepen in Medemblik!
De Saare wordt geleverd als 38
maar ook als 41ac en 41cc en 46cc