Aan uitdagingen geen gebrek

Commentaren

Transcriptie

Aan uitdagingen geen gebrek
Retail Banking
Investment Research
EQUITY MARKETS SNAPSHOT
06 februari 2009
Aan uitdagingen geen gebrek
Retail & Private Banking Research
Warandeberg 3, 1MW1N
1000 Brussel
Marktcommentaar
Geert Ruysschaert
Analisten
Christel Bosch, Geert Ruysschaert, Koen
Van de Steene, Rudy De Groodt, Laurent
Bailly
Hoofdredacteur
Alain Servais
Blik op de markten
• Aan uitdagingen geen gebrek
Belgisch bedrijfsnieuws
• Dexia: versterking kapitaal van Dexia Insurance Belgium met 600
miljoen EUR
Internationaal bedrijfsnieuws
• Banco Santander: degelijke resultaten maar kredietverliezen lopen op
• Glaxo's slechte cijfers gered door de dollar
• Infineon zeer pessimistisch na een kwartaal in de rode cijfers
• LVMH houdt stand in verslechterde luxemarkt
• Toyota met oplopende verliezen en verlies van top kredietscore
• Wal-Mart tevreden met januari verkopen
Blik op de markten
Aan uitdagingen geen gebrek
De Bank of England en de ECB deden gisteren netjes wat van hen
verwacht werd. De eerste bracht de rente naar 1%, de laatste handhaafde
zoals aangekondigd de 2%. Beiden toonden weinig optimisme naar de
toekomst toe. De beurzen kenden een wisselvallige dag. Vooral de
Amerikaanse bankaandelen maakten de gekste buitelingen. Maandag zal
de Obama-administratie een nieuw, allesomvattend reddingsplan voor de
sector publiceren.
Zoals we eerder al aangaven, zorgen die overheidsplannen voor wilde
speculatie op de beursvloer. Zeker is dat alle overheden de economische
activiteit van de banken kost wat kost willen redden. Maar wat er voor de
aandeelhouder overblijft, is zeer afhankelijk van de gekozen oplossing.
Een van de grote uitdagingen is orde op zaken te stellen in de markt voor
Credit Default Swaps. Het gaat hier om contracten waarbij marktpartijen
zich indekken tegen het in gebreke blijven van obligatie- emittenten. Dat
kunnen zowel staten als bedrijven zijn. Aanvankelijk bedoeld om grote
obligatieposities te beschermen, ging de handel in Credit Default Swaps
stilaan zijn eigen speculatieve leven leiden. In november vorig jaar
bedroeg de CDS-markt maar liefst 33,6 biljoen dollar. Tot de zwaarst
verzekerde posities binnen dit onwezenlijke bedrag behoren obligaties
uitgegeven door Turkije, Italië, Brazilië, Rusland , GMAC, (het inmiddels
door Bank of America overgenomen) Merrill Lynch, Goldman Sachs,
Morgan Stanley en General Electric. Het is nauwelijks te overzien wat de
schade zou zijn, mocht een van deze spelers het laten afweten. De
Fortis
06 februari 2009 | 2
CDS-markt is immers niet alleen gigantisch groot, hij is ook weinig
transparant. Het is heel moeilijk te achterhalen wie welke positie bezit.
Wat mee het wantrouwen in het financiële wereldje verklaart.
Ook de autosector blijft met moeilijkheden kampen. Toyota laat weten dat
zijn jaarverlies driemaal zo hoog kan uitvallen dan eerdere schattingen
lieten uitschijnen. Ford, de enige van de Big Three uit Detroit die nog niet
uit de staatsruiven eet, heeft een gat ontdekt van 4 miljard USD in zijn
pensioenfondsen. Om dat te dichten gaat de groep stevig in de buidel
moeten tasten, wat zijn cashpositie verder verzwakt..
De verkopen van de Amerikaanse distributieketens daalden in januari
minder dan gevreesd. Laat dit een lichtpuntje zijn, naast het feit dat het
vrijdag is en het weekend wenkt. (Geert Ruysschaert)
Belgisch bedrijfsnieuws
Dexia: versterking kapitaal van Dexia Insurance Belgium met
600 miljoen EUR
Volgens de krant De Standaard zou Dexia Insurance Belgium, de
Belgische verzekeringspoot van Dexia (2,256 EUR - Hold), zijn
kapitaalbasis versterkt hebben met 600 miljoen EUR. Het grootste deel
ervan, nl. 360 miljoen EUR, komt van de in oktober aangekondigde 6,4
miljard kapitaalverhoging bij Dexia Group. De resterende 240 miljoen
EUR zou komen van Dexia Bank Belgium en dit via een 'injectie' van 4
grote kantoorgebouwen tegen marktwaarde in Dexia Insurance Belgium.
Deze interne kapitaalverschuiving/injectie richting de verzekeringsdochter
was nodig om toekomstige minwaarden op de aandelenportefeuille te
kunnen opvangen. Zeker nu de beurzen sinds het jaarbegin opnieuw
aankijken tegen verliezen van 5 à 10%. Bovendien is de daling van de
rentevoeten (de ECB zal hoogstwaarschijnlijk verder gaan met
rentedalingen) een toenemend probleem voor alle Belgische
bankverzekeraars omwille van hun tak-21 producten,
levensverzekeringscontracten met een gegarandeerd rendement van 3,25%
of meer. Deze contracten vallen immers steeds moeilijker te financieren
indien de officiële rente (ECB) onder de 2% zou gaan. Tenslotte en niet
onbelangrijk zou Dexia Insurance Belgium ook een koper zoeken voor de
portefeuille hospitalisatieverzekeringen. Conclusie: door al deze
onzekerheid komen we voor het aandeel Dexia niet verder dan een Hold
advies. (Rudy De Groodt, Kurt De Baenst)
Internationaal bedrijfsnieuws
Banco Santander: degelijke resultaten maar kredietverliezen
lopen op
Bij het Spaanse Banco Santander (6,08 EUR - Buy) viel de nettowinst in
het vierde kwartaal met 22% terug tot 1,94 miljard EUR als gevolg van
hogere afwaarderingen en een Madoff-gerelateerde voorziening van 500
miljoen EUR (schadecompensatie bij retail- en private banking klanten).
Hiermee kon de groep de eerder gepubliceerde nettowinst van 8,88 miljard
EUR over geheel 2008 bevestigen wat slechts 2% lager was dan deze in
2007. Qua kapitaalsterkte geven we nog mee dat de core Tier 1-ratio eind
2008 uitkwam op 7,23% versus 6,25% een jaar eerder. Een comfortabele
positie volgens het management die er dan ook niet aan denkt om extra
kapitaal te gaan ophalen. Bovendien stelt Santander voor om een
onveranderd dividend van 0,65 EUR per aandeel uit te betalen wat een
mooi dividendrendement van circa 10% oplevert. Naar analogie van de
Spaanse collega's zien we echter ook bij Santander door de economische
crisis in Spanje (maar ook in het VK) de kwaliteit van de
Fortis
06 februari 2009 | 3
kredietenportefeuille in Q4 fors verslechteren. Meer bepaald is op
jaarbasis het aantal slechte leningen toegenomen van 0,95% tot 2,04%
eind 2008. We verwachten dat deze negatieve trend zich dit jaar verder zal
doorzetten. Qua vooruitzichten wil de groep dit jaar de winst van 2008
overtreffen met beoogde gemiddelde kwartaalwinsten van meer dan 2,2
miljard EUR. Kortom, erg degelijke resultaten in een moeilijke omgeving.
Ondanks het kredietspook blijft Banco Santander ongetwijfeld een van de
sterkere spelers uit de groep met een aantrekkelijke waardering en een
mooi dividendrendement. We behouden dan ook ons Buy advies. (Rudy
De Groodt, Diego Barrón)
Glaxo's slechte cijfers gered door de dollar
De zwakke kwartaalcijfers van Glaxo (1277 GBp - Hold) werden mooi
opgeblonken door de sterke dollar. Door de zwaar negatieve impact van
generische concurrentie voor verschillende belangrijke medicijnen ging de
onderliggende omzetgroei 3% lager. Maar door gunstige
wisselkoerseffecten werden uiteindelijk toch 16% meer inkomsten
geboekt, ongeveer zoals verwacht. Het wisselkoerseffect op de winst was
wel groter dan verwacht - een dramatische 23% daling van de winst werd
zo omgebogen in een 9% stijging - waardoor ook de marktconsensus werd
geklopt. Inclusief een provisie voor juridische kosten ging de nettowinst
wel in het rood. Het management gaf geen winstvooruitzichten, wellicht
wil men daarmee slecht nieuws op korte termijn vermijden. Wel gaf men
mee dat de wisselkoerseffecten de winst per aandeel in 2009 met 25%
kunnen aandikken, waardoor de meeste analisten hun verwachtingen
opwaarts zullen moeten bijstellen. Glaxo is niet de beste groeier in de
sector wegens zwakke groeivooruitzichten voor zijn omzet. Daarom
probeert Glaxo zijn winst op te krikken door nogmaals een extra
kostenbesparingsprogramma aan te kondigen dat tegen 2011 tot 1 miljard
GBP jaarlijkse minderkosten moet leiden. Maar omdat hiervoor maar
liefst 2,1 miljard GBP herstructureringskosten moeten worden gemaakt,
lijkt de impact op de waarde en winstontwikkeling eerder beperkt. We
behouden ons Hold advies. De waardering is iets duurder dan bij
sectorgenoten maar Glaxo staat geboekstaafd als zeer defensief bedrijf
waardoor neerwaarts risico beperkt is. (Koen Van de Steene)
Infineon zeer pessimistisch na een kwartaal in de rode cijfers
In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2009 heeft Infineon
(0,717 EUR - Hold) beter dan verwachte resultaten geboekt, die evenwel
te lijden hadden van een inzakking van de vraag naar elektronische
componenten voor de wireless- en autosector. De omzet (830 miljoen
EUR) daalde sequentieel met 28% maar was toch beter dan de consensus
(806 miljoen EUR). Het bedrijfsverlies was lager dan voorzien (102
miljoen EUR), evenals het nettokwartaalverlies. Infineon moest tijdens het
kwartaal een last van 195 miljoen EUR boeken wegens de
faillissementsaanvraag van Qimonda, maar verwittigde dat het niet zeker
is dat die som zal volstaan om alle financiële verplichtingen in dit dossier
te dekken. Rekening houdend met de aanhoudende zwakte op de wirelessen automarkten rekent Infineon in het tweede kwartaal op een sequentiële
omzetdaling van 10% en een bedrijfsverlies van 15-20% van de omzet
(lager dan verwacht). Infineon wil zijn besparingsprogramma IFX 10-Plus
verstevigen door zijn jaarlijkse kosten voortaan met 600 miljoen EUR te
doen krimpen. De verslechterde toestand op zijn halfgeleidermarkten en
de lasten gekoppeld aan Qimonda benadrukken de nood aan geld en de
druk op het bedrijf. Bovendien beschikt Infineon over een obligatie van
815 miljoen EUR die in 2010 vervalt (en een andere, kleinere obligatie
van 184 miljoen EUR in 2013) en zou de fabrikant volgens ons ertoe
genoopt kunnen worden om minstens een deel van zijn schuld te
herfinancieren. In dit geval zou de transactie uiteraard zeer (zeer)
onvoordelig zijn voor de aandeelhouder. We handhaven voorlopig ons
neutraal advies, maar de risico's zijn zeer groot. Infineon klom met meer
dan 10% na de bekendmaking van het beter dan verwachte nieuws.
(Laurent Bailly)
Fortis
06 februari 2009 | 4
LVMH houdt stand in verslechterde luxemarkt
's Werelds grootste fabrikant van luxeartikelen LVMH (44,4 EUR - Buy)
heeft voor zijn boekjaar 2008 een omzet gepubliceerd die met 7% is
toegenomen bij constante wisselkoersen en die dus de verwachtingen
inlost. De verkoopcijfers waren stabiel in het vierde kwartaal. Ondanks de
omzetstijging van 7% bij het merk Louis Vuitton (waardoor de divisie
Mode & Lederwaren over het jaar een terreinwinst van 10% kon
optekenen) boekten alle andere divisies zoals voorzien een daling in het
vierde kwartaal, met een relatief goede prestatie op het vlak van parfums
en een zeer sterke daling inzake uurwerken. De bedrijfswinst, die met 2%
is toegenomen, is in overeenstemming met de ramingen van de markt. De
nettowinst, die gelijk bleef over het jaar, is over de laatste zes maanden
met 4% gezakt, wat iets meer is dan werd verwacht. De groep behield haar
dividend voor 2008 (ongewijzigd t.o.v. 2007) met een
(bruto)dividendrendement van 3,4%. Voor 2009 wil de groep
marktaandelen veroveren en zal ze haar interne groeistrategie toespitsen
op de meest winstgevende activiteiten en regio's. De investeringen zullen
dus doelgericht zijn en de groep beschikt over enige manoeuvreermarge
op het vlak van marketinguitgaven om de marges te ondersteunen. In de
luxesector bevestigt die publicatie het grote verschil tussen de grote
merken en de andere. Met meer dan 75% bedrijfswinst opgebracht door
haar 'top brands' denken we dat LVMH over de beste
productenportefeuille in de sector beschikt om de crisis te kunnen
doorstaan. Het LVMH-aandeel, dat deze ochtend met 6% klom, blijft
koopwaardig, met als katalysator een stabilisering van de vraag in de
luxesector. (Laurent Bailly)
Toyota met oplopende verliezen en verlies van top
kredietscore
De Japanse autobouwer Toyota (3.090 JPY - Hold) waarschuwde deze
morgen dat het verwachte operationele verlies dit jaar kan oplopen tot 450
miljard JPY (4,95 miljard USD) of het driedubbele van het al eerder
neerwaarts bijgesteld verlies van 150 miljard JPY. Ook het nettoverlies
duikt voor circa 350 miljard JPY in het rood. Grote boosdoeners zijn
uiteraard de gekelderde internationale autoverkopen en de sterkte van de
Japanse munt. Beterschap moeten we nog niet onmiddellijk verwachten,
integendeel. Niet verwonderlijk dat de Japanse autoconstructeur deze
morgen een verlaging van zijn kredietwaardigheidscore kreeg
gepresenteerd. Meer bepaald zet Moody's de score van Aaa op Aa1
(verlaging met 1 niveau) terwijl bij S&P de rating van Toyota wordt
bijgestuurd van AAA naar AA+ met bovendien negatieve vooruitzichten
wat een risico op een verdere neerwaartse aanpassing inhoudt. Kortom,
niet verwonderlijk al wijst het wel op de snelheid waarmee de
autobouwers hun vraag en winsten zien wegsmelten. Dankzij de sterke
kapitaalbasis van de Japanner zien we deze zonder twijfel bij de sterkeren
of moeten we zeggen bij de minst slechten van de autowaarden. De groep
gaat alvast verder met de inkoop van eigen aandelen. Voorlopig komen we
door de onzekerheid niet verder dan een Hold advies. (Rudy De Groodt)
Wal-Mart tevreden met januari verkopen
In januari slaagde Wal-Mart (48,56 USD - Hold) erin zijn vergelijkbare
omzet 2,1% te doen stijgen. Dat was meer dan de marktconsensus (1,1%)
en het bedrijf zelf (0-2%) hadden verwacht, en eigenlijk was het een hele
opluchting temidden van alle macro-economisch nieuws van recessie en
een bijzonder laag consumentenvertrouwen. Wellicht profiteren retailers
nog altijd van de fors gedaalde energieprijzen (vooral benzine) waardoor
er meer geld in het gezinsbudget overblijft om andere (goedkope) dingen
te kopen. Wal-Mart kondigde ook aan dat het vanaf nu geen maandelijkse
omzetvooruitzichten meer zal geven, maar wel nog kwartaalprognoses. Bij
Wal-Mart begint dat (eerste) kwartaal vanaf 1 februari. De komende drie
maanden verwacht het bedrijf een vergelijkbare omzet te boeken die 1 tot
3% hoger ligt dan vorig jaar. Ook dit was geruststellend nieuws. De
aandelenkoers van Wal-Mart ging gisteren dan ook 5% hoger. We
behouden ons Hold advies, geen koopadvies wegens de relatief hoge
Fortis
06 februari 2009 | 5
waardering (koerwinst x13,5 voor 2009). (Koen Van de Steene)
Fortis
06 februari 2009 | 6
££Date££
Resultatenagenda
££Date££
Datum
Onderneming
Resultaten
Indice
13/02/2009
13/02/2009
ENI
Q4 Earnings
13/02/2009
13/02/2009
BREDERODE
Q4 Earnings
13/02/2009
13/02/2009
PEPSICO
Q4 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
TOTAL SA
Q4 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
EDF
Q4 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
RIO TINTO
H2 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
ABB LTD. R
Q4 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
UMICORE
Q4 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
RENAULT
FY 08 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
KBC
FY 08 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
COCA COLA
Q4 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
DIAGEO
Q2 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
BT GROUP
Q309 Earnings
12/02/2009
12/02/2009
WASTE MAN.
Q4 Earnings
11/02/2009
11/02/2009
PEUGEOT SA
FY 08 Earnings
11/02/2009
11/02/2009
SANOFI-AVENTIS
Q4 Earnings
11/02/2009
11/02/2009
CREDIT SUISSE R
FY 08 Earnings
11/02/2009
11/02/2009
DANONE
Q4 Earnings
10/02/2009
10/02/2009
UBS R
FY 08 Earnings
06/02/2009
06/02/2009
INFINEON TECHS. (XET)
Q1 Earnings
06/02/2009
06/02/2009
TOYOTA MOTOR
Q3 Earnings
06/02/2009
Indice
06/02/2009
Indice
BIOGEN IDEC
Indice
Bron: Bloomberg, Fortis Global Markets Research
Q4 Earnings
Indice
Fortis
06 februari 2009 | 7
Financiële markten
Index
Afsluiting
Recentste koersen
+/- %
Datum
Uur
YTD
1907.22
252.51
3066.29
4228.93
19046
8440.2
2293.23
194.50
529.69
928.41
1245.11
7949.65
159.27
1915.68
254.74
3069.45
4235.16
19134
8448.0
2295.17
195.23
531.80
934.10
1245.11
8076.62
160.38
0.44
0.88
0.10
0.15
0.46
0.09
0.08
0.38
0.40
0.61
0.0
1.60
0.70
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
05/02/2009
06/02/2009
06/02/2009
10:38
10:38
10:38
10:38
10:38
10:38
10:38
10:38
10:38
10:38
23:15
08:00
08:00
-0.07%
2.67%
-4.71%
-4.63%
-5.07%
-8.22%
-6.46%
-1.22%
-2.79%
2.03%
2.76%
#%
#%
Indice
BEL20
AEX-Index
CAC 40 INDEX
FTSE 100 INDEX
MIB 30 INDEX
IBEX 35 INDEX
DJ Euro STOXX 50
DJ STOXX 600
EURONEXT 100 ID
NEXT 150 IDX
NASDAQ 100
NIKKEI 225 INDEX
NIKKEI 300 INDEX
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Indice
Bron: Reuters
Favoriete aandelen
Sector
Risicoklasse 4
Risicoklasse 5
Risicoklasse 6
Indice
Cyclische
consumptiegoederen
D'IETEREN, LVMH, PPR
Energie
TOTAL SA
Financiële waarden
GBL NEW
Gezondheidszorg
MERCK & CO., NOVARTIS R,
ROCHE HOLDING GSH., UCB
Industrie
CFE, UNITED TECHNOLOGIES
Niet cyclische
consumptiegoederen
ALTRIA GP., COLGATE-PALM., AHOLD KON.
DANONE, PEPSICO
Nutsvoorzieningen
E.ON, ELIA SYSTEM
OPERATOR
Technologie
Telecommunicatie
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
IBA, INTEL
TELENET
DEUTSCHE TELEKOM
Bron: Fortis Global Markets Research
Analist per Favoriete Aandeel
Ahold (Koen Van de Steene); Altria (Koen Van de Steene); Colgate-Palmolive
(Koen Van de Steene); CFE (David Vagman); Danone (Koen Van de Steene);
Deutsche Telekom (Geert Ruysschaert); D'Ieteren (Kurt De Baenst); Elia (Bart
Jooris); E.On (Christel Bosch); GBL (David Vagman); IBA (Tim Heirwegh); Intel
(Laurent Bailly); LVMH (Laurent Bailly); Merck Inc. (Koen Van de Steene);
Novartis (Koen Van de Steene); Pepsico (Koen Van de Steene); Philip Morris
International (Koen Van de Steene); PPR (Laurent Bailly); Roche (Koen Van de
Steene); Telenet (Bart Jooris); Total (Christel Bosch); UCB (Tim Heirwegh);
United Technologies (Christel Bosch).
Disclosures:
http://www.fortisbusiness.com/fbweb/service/disclosures/companies.jsp
££Fortis££
££Fortis££
££MIFID Disclaimer££ ; ££MIFID Disclosure££ ; ££MIFID Link££
µ
Fortis Bank S.A./N.V.
Montagne du Parc 3
B-1000 Brussels
Belgium
µ
Fortis Bank Germany
Christophstrasse 33-37
50670 Cologne
Germany
Tel: +49 221 161 13 30
µ
Fortis Bank Polska S.A.
P.O. Box 15
02-676 Warszawa
Poland
Tel: +48 22 566 90 00
µ
Fortis Bank Turkey
Yildiz Posta Caddesi
No: 54 Gayrettepe
34353 Istanbul
Turkey
Tel: +44 207 247 80 00
µ
Fortis Bank Nederland N.V.
Rokin 55 (visiting address)
P.O. Box 243
1000 AE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 527 91 11
Fortis Banque Luxembourg
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
Tel: +352 42 421
Fortis Bank, Succursale en France
30, quai de Dion Bouton
F-92824 Puteaux Cedex
France
Tel: +33 1 55 67 72 00
Fortis Bank Hong Kong
27/F, Fortis Bank Tower
77-79 Gloucester Road
Hong Kong
Tel: +852 28 23 04 56
Fortis Bank Italy
Via Cornaggia 10
I-20123 Milano
Italy
Tel: +39 02 57 53 24 61
Fortis Bank Norway
Haakon VII's gate 10
0161 Oslo
Norway
Tel: +47 23 11 49 50
Fortis Bank Portugal
Rua Alexandre Herculano 50-6 Andar
1250-011 Lisboa
Portugal
Tel: +351 213 13 93 16
Fortis Bank Singapore
63 Market Street #21-01
Singapore 048942
Tel: +65 65 38 03 90
Fortis Bank S.A. Sucursal en España
Serrano 73
28006 Madrid
Spain
Tel: +34 94 436 56 00
Fortis Bank UK
5 Aldermanbury Square
EC2V 7HR London
United Kingdom
Tel: +44 20 32 96 80 00
Fortis Bank USA
520 Madison Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10022
United States
Tel: +1 212 418 87 14
Fortis Securities LCC
520 Madison Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10022
United States
Tel: +1 212 418 87 14
Opstellen van het document
Fortis Bank SA/NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, België ('Fortis'), is verantwoordelijk voor het opstellen en de verspreiding van
dit document,dat voorbereid werd door de individuele perso(o)n(en) die werkt(en) voor Fortis of enige met haar verbonden vennootschap,en van wie de
respectieve identiteit in dit document is bekendgemaakt (de 'betrokken personen') (samen de 'opstellers van het document').
Geen openbaar bod of financiële steun
Dit document vormt geen bod voor of verzoek tot de verkoop van, koop van of inschrijving op eender welk financieel instrument in eender welke jurisdictie.Het is
niet gericht aan, of bedoeld voor verdeling aan, enige persoon of entiteit die een onderdaan is van of woonachtig in of opgericht in of gesitueerd in de Verenigde
Staten van Amerika,Canada en/of Japan of in enige jurisdictie waar dergelijke verdeling strijdig zou zijn met het plaatselijk recht of reguleringenen/of waar Fortis
inbreuk zou plegen op enige registratie- of licentievereiste in dergelijke jurisdictie.Dit document werd u uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bezorgd en mag
niet worden gecommuniceerd aan enige andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortis.Indien u dit document per vergissing
heeft ontvangen, gelieve het dan te verwijderen of te vernietigen, en de afzender onmiddellijk te verwittigen.
Bronnen en openbaarmakingen
Fortis gelooft dat de informatie en/of de interpretaties, schattingen en/of meningen betreffende het (de) financiële instrument(en) en/of de emittent(en) waarop
dit document betrekking heeft(respectievelijk, het (de) 'desbetreffende financiële instrument(en)' en/of de 'desbetreffende emittent(en)'), gebaseerd zijn op
betrouwbare bronnen.Fortis doet geen verklaringen met betrekking tot de accuraatheid of volledigheid van deze bronnen en, in elk geval,zouden de ontvangers
van dit document niet uitsluitend hierop mogen vertrouwen vooraleer en beleggingsbeslissing te nemen.De interpretaties, schattingen en/of meningen
weerspiegelen de beoordeling van Fortis op de datum van dit document en zijn onderworpen aan wijzigingen zonder kennisgeving.Dit document werd niet
meegedeeld aan de desbetreffende emittent(en) voorafgaand aan de verspreiding ervan door Fortis.
Geen beleggingsadvies
De informatie hierin opgenomen maakt geen beleggingsadvies uit noch enig ander advies van eender welke aard(hierbij inbegrepen advies inzake de fiscale
gevolgen die kunnen voortkomen uit het maken van een bepaalde beleggingsbeslissing).Beleggingen in het (de) financiële instrument(en) waarop dit document
betrekking heeft, kunnen aanzienlijke risico's betreffen,zijn niet noodzakelijk beschikbaar in alle jurisdicties, kunnen illiquide zijn en kunnen niet geschikt zijn
voor alle beleggers.De waarde van, of het inkomen uit, desbetreffende enig(e) financiële instrument(en) kan fluctueren en/of beïnvloed worden door externe
factoren zoals fluctuaties in de wisselkoersen.Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.Dit document neemt de specifieke
financiële kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie of behoeften van de ontvanger niet in aanmerking,en is niet bedoeld als een
persoonlijke aanbeveling om te investeren in het (de) desbetreffende financiële instrument(en).Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit
document, dient een belegger te overwegen of dergelijke investering geschikt is, in het licht van,onder andere, zijn specifieke financiële kennis en ervaring,
beleggingsdoelstellingen en financiële situatie en, indien nodig, passend professioneel advies te zoeken.Noch Fortis noch enige van haar
groepsvennootschappen (hierbij inbegrepen enige dochtervennootschap, verbonden vennootschap of holding vennootschap), bestuurders,kaderleden en
werknemers, zullen op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk zijn (hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks) voor enige kosten, vorderingen,
schadeloosstellingen, lasten en andere kosten,hierbij inbegrepen enige gevolgschade, voortkomend uit enig gebruik van dit document, behalve in het geval van
opzettelijke fout of grove nalatigheid vanwege henzelf.
Toezicht
Fortis Bank SA/NV is toegelaten door en onderworpen aan het toezicht van de 'Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen' / 'Commission
Bancaire, Financière et des Assurances' (de 'CBFA')in België en elk van haar verbonden vennootschappen wordt gereglementeerd door de toezichthoudende
autoriteit van het land waar het zijn activiteiten uitvoert.
Copyright
Dit document bevat informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, en/of ander materiaal dat beschermd is door copyrights, rechten in verband met gegevensbanken,
handelsmerken, of andere eigendomsrechten.Het mag niet worden gereproduceerd, verdeeld, gepubliceerd of op eender welke wijze gebruikt door eender
welke persoon of voor eender welk doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortis ofin geval de materialen aan derden toebehoren, de
toestemming van de eigenaar van die inhoud.

Vergelijkbare documenten

Persbericht - AG Employee Benefits

Persbericht - AG Employee Benefits jaarbasis het aantal slechte leningen toegenomen van 0,95% tot 2,04% eind 2008. We verwachten dat deze negatieve trend zich dit jaar verder zal doorzetten. Qua vooruitzichten wil de groep dit jaar ...

Nadere informatie