Betondag 2015 - Betonvereniging

Commentaren

Transcriptie

Betondag 2015 - Betonvereniging
19 november
BV Nieuws
2015
Jaargang 2015 | Special Edition
Betondag 2015
de derde donderdag in november
Bet
on
Ont
van
mo
eten
mo
en l
rge
eren
n!
Bereikbaarheid
Concert- en Congresgebouw de Doelen ligt op 2 minuten wandelen vanaf Rotterdam CS!
U kunt parkeren bij:
- Blijdorp Oceaniumzijde
- P+R Alexanderpolder
- Parkeren bij ‘De Kuip’
dagtarief € 8 / met gratis vervoer pendelbus van en naar de Doelen
dagtarief € 17 / verder met de trein (iedere 10 minuten)..
Op vertoon van OV-chipkaart kunt u hier gratis parkeren.
gratis / verder met tramlijn 23
U kunt een gratis RET OV chipkaart regio Rotterdam aanvragen per e-mail:
[email protected] ovv RET OV chipkaart.
Volg het allerlaatste nieuws over de Betondag via www.betondag.nl.
Volg ons en het nieuws over de Betondag via LinkedIn (Ons Beton Netwerk) en Facebook (Betonvereniging). Volg ons account op
Twitter via @Betonvereniging of tweet mee over de Betondag via de #Betondag en de Betonprijs via de #Betonprijs.
Colofon
Uitgave van de Betonvereniging ter gelegenheid van de Betondag 2015
Redactie:
Website:
Betonvereniging
www.betonvereniging.nl
www.betondag.nl
Overname van informatie alleen na schriftelijke toestemming.
Betonvereniging
Postbus 411, 2800 AK Gouda
Büchnerweg 3, 2803 GR Gouda
T
0182-53 92 33
F
0182-53 75 10
@ [email protected]
E
www.betonvereniging.nl
September 2015
Actuele informatie vindt u via de QR code:
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
September 2015
Betondag 2015 - Beton van morgen!
Ontmoeten en leren
Inhoud
2
Inhoud
18
Projectplaces
Inleiding Wiepkje van den Burg-de Rooij 2
Presentatie Aangesloten Organisaties 31
Voorwoord Hans Ramler
3
Presentatie Studentenverenigingen
33
Blokschema (uitklappen)
5
Deelnemende exposanten
35
Congresprogramma
8
Lijst adverteerders
57
ENCI Studieprijs
11
Lijst exposanten (numeriek)
57
Betonprijs
13
Lijst exposanten (alfabetisch)
58
Projectplaces
18
Bereikbaarheid en parkeren
60
Vereniging Wapeningsstaal Nederland 24
Inlooplezingen
Plattegronden
25
60
Hoe bereik ik de Doelen?
62-63
25
Inlooplezingen
1
Betondag 2015
Beton van morgen!
Bij het thema voor deze Betondag heeft
iedereen een eigen referentiekader.
De technoloog zal denken aan
mogelijke grondstoffen voor zijn
mengsel om een duurzamer gebruik
te waarborgen. De ontwerper
heeft visioenen van nog slankere
constructies met hogesterktebeton.
De uitvoerder vindt vooral voldoening
in de uitvoering van een werk in
schoonbeton. De reparateur gaat de
functionele levensduur van bruggen
en viaducten verlengen met nieuwe
technieken.
Als een ieder vroeg genoeg in het
project om de tafel zit, spreken we van
integraal bouwen. Integraal bouwen
wordt het beton voor morgen. Met onze
nieuwe opleiding ‘Integraal Ontwerpen
en Uitvoeren’ spelen we alvast op deze
wetmatigheid in.
Op de Betondag 2015 komen al deze
personen bij elkaar. In de projectplaces,
topprojecten in binnen- en buitenland,
worden nieuwe technieken en
mogelijkheden vanuit de verschillende
invalshoeken belicht. "Het leren
van elkaar" is speerpunt van deze
relatiedag.
professionals discussiëren mee in
de verschillende debatten die op de
beursvloer worden gehouden.
De Betondag, georganiseerd door
de Betonvereniging, het grootste
eendaagse evenement van de bouw
in Europa trekt ook dit jaar weer veel
exposanten. Waar kun je nog op één
dag twintig of meer afspraken maken
met verschillende leveranciers en
afnemers?
En als laatste benoemen wij uiteraard
het congres zelf met veel lezingen en
bijdragen vanuit het bedrijfsleven en de
onderzoeksinstituten.
Gaat u met ons de uitdaging aan?
Komt u dan naar de Betondag te
Rotterdam op donderdag 19 november
aanstaande met het thema ‘’Beton
voor morgen’’.
Wij zien u graag op de Betondag! Tot
dan!
Wiepkje van den Burg-de Rooij
Adjunct-directeur Betonvereniging
Beton voor morgen. Ook is er aandacht
voor de carrières van jonge mensen.
Hoe zien zij de toekomst? De Enci
Studieprijs wordt weer uitgereikt als
stimulans voor innovatief, hoogstaand
technisch onderzoek. De young
Wiepkje van den Burg-de Rooij
Adjunct-directeur Betonvereniging
2015
2
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Betondag - Beton van morgen!
Het thema voor de komende Betondag is ‘Beton voor morgen’.
Ten eerste willen we daarmee de
ontwikkelingen van het materiaal
beton onder de aandacht brengen.
Hoewel beton op zichzelf al heel oud
is, blijft het materiaal zich ontwikkelen
op materiaal-technologisch
gebied door allerlei toevoegingen.
Daarnaast ontstaan door het gebruik
van BIM en 3D- printtechnieken
allerlei nieuwe en geavanceerde
toepassingsmogelijkheden, waardoor
het materiaal beton ook in de toekomst
een onmisbaar onderdeel blijft van
onze bouwcultuur.
Ten tweede beogen we de kennis en
toepassingsmogelijkheden van beton
over te brengen naar de jongere
generaties. De Betondag wordt van
oudsher zeer goed bezocht door de
generatie met veel kennis en ervaring.
We organiseren op verschillende
manieren ontmoetingen tussen de
jonge en de ervaren generatie.
De Betondag gaat niet alleen over het
materiaal beton, maar is vooral ook
een ontmoetingsplaats voor de gehele
Nederlandse (en een vleugje Belgische)
bouw. De vele lezingen en exposanten
staan garant voor meer dan voldoende
aanknopingspunten.
De Betonvereniging wil de
samenwerking aangaan met alle
partijen die een bijdrage willen
leveren aan het versterken van het
kennisniveau van de bouwbranche. De
Betondag is een uniek platform om dat
op een tastbare wijze te tonen.
Ik wens u een hele mooie Betondag toe.
Hans Ramler
Bestuursvoorzitter Betonvereniging
Hans Ramler;
Bestuursvoorzitter Betonvereniging
3
&XUVXV´,QWHJUDDORQWZHUSHQHQXLWYRHUHQµ
,QWHJUDOLWHLWLVGHPHWKRGHRPIDDONRVWHQGRRUERXZIRXWHQWHYHUODJHQ%LMJHwQWHJUHHUGHFRQWUDFWHQ
ZRUGWGHQRRG]DDNWRWVDPHQZHUNLQJDOOHHQPDDUJURWHU
'H%HWRQYHUHQLJLQJVWDUWRNWREHUPHWGHQLHXZHFXUVXV
´,QWHJUDDORQWZHUSHQHQXLWYRHUHQµ
'HFXUVXVLV]HHUSUDNWLVFKLQKDDURS]HW-HEHQWOLGYDQKHWERXZWHDP-HSUDDWRSJHOLMNQLYHDX
PHWMHPHGHFXUVLVWHQHQMHGRFHQWHQ-HGHHOWRSGUDFKWHQXLWPDDUMHNULMJWRRNRSGUDFKWHQ
0HWppQGRHONRPHQWRWHHQRSWLPDDOERXZSODQ,Q]HVPDDQGHQWLMGZRUGWGHSUDNWLMNPHWGHWKHRULH
JHFRPELQHHUGHQZRUGMLMJHYRUPGWRWHHQWHDPVSHOHURPZLHQLHPDQGPHHUKHHQNDQ
+HWSURJUDPPD]LHWHUDOVYROJWXLW
ͻ ,QOHLGLQJGHSODDWVYDQWHFKQLHNLQKHWERXZSURFHV
ͻ 8LWYRHULQJVWHFKQLHNHQWLMGHOLMNHFRQVWUXFWLHV
ͻ ,QKHWZHUNJHVWRUWEHWRQ
ͻ 3UHIDEEHWRQ
ͻ &RPELQDWLHVYDQSUHIDEHQLQKHWZHUNJHVWRUWEHWRQ
ͻ 9HUKDUGLQJVEHKHHUVLQJHQEHWRQWHFKQRORJLVFKHXLWYRHULQJVDVSHFWHQ
ͻ 2QWZHUSHQHQJLQHHULQJGHQNHQLQERXZV\VWHPHQ
ͻ .HWHQVDPHQZHUNLQJHQFRQVWUXFWLHYHYHLOLJKHLG
'HFXUVXVZRUGWJHJHYHQLQ1LHXZHJHLQ'HFXUVXVLVEHVWHPGYRRUSURMHFWOHLGHUVXLWYRHUGHUVHQ
ZHUNYRRUEHUHLGHUVLQGHDDQQHPHULMLQGH%8VHFWRU0DDURRNFRQVWUXFWHXUVGLHZHUNHQELM
LQJHQLHXUVEXUHDXVRIYRRUGHSUHIDEEHWRQVHFWRUDOVRRNERXZSURMHFWPDQDJHUVKHEEHQYHHOEDDWELM
GH]HFXUVXV&XUVLVWHQKHEEHQHQNHOHMDUHQSUDNWLMNHUYDULQJHQZLOOHQ]LFKYHUGHURQWZLNNHOHQLQGH
ZHUNYRRUEHUHLGLQJGHXLWYRHULQJRIKHWFRQVWUXFWLHIRQWZHUS
0HHULQIRUPDWLHHQDDQPHOGHQZZZEHWRQYHUHQLJLQJQOїRSOHLGLQJHQїDFWXHHO
Betonvereniging – Postbus 411 – 2800 AK Gouda telefoon 0182 – 539 838 [email protected]
Volg ons op Twitter en Facebook (Betonvereniging en #Betondag) en LinkedIn OnsBetonNetwerk
4
www.betonvereniging.nl
BV-Nieuws | jaargang 2014 | Special Edition
De Doelen
08.30
Complex geopend
Opening Betondag Congresprogramma
Inlooplezingen | Parallelsessie
Jurriaanse Zaal
09.30
09.50
10.05
10.20
10.40
Van Cappellen Zaal
Plenaire Openingssessie
Opening en Jaarrede
Hans Ramler, Bestuursvoorzitter van de Betonvereniging
Beton en RWS, ook morgen een goed huwelijk!
Cees Brandsen, hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat
De generatie van de toekomst
Erik Bax, COO Koninklijke BAM Groep nv
Interview
Internationaal keurmerk en het netwerk beton
Stefan van Uffelen, programmamanager MVO Netwerk Beton
11.00
11.30
11.30
11.45
12.00
LUNCHPAUZE en bezoek expositie
13.00
12.00
Onderhoud is geen kostenpost maar een
investering in het behoud van het object
Erik Smit, Batec
12.15
Kennis en ervaring verkleinen het risico bij de
uitvoering van onderhoud aan kunstwerken’
Ron Nijman, Salverda bv
12.00
12.30
13.00
13.30
YouCon
Drie jonge constructeurs aangesloten bij Youcon
presenteren hun ervaringen bij een recent project.
13.30
14.00
Topologisch Ontwerpen
Peter Heideman, Movares Nederland B.V.
14.00
14.30
Ultra High Performance Concrete (UHPC)
Martin Hunger, Manager Applied Concrete Research,
ENCI BV
14.30
15.00
11.00
Nieuwe aanpak bij inspectie en beheer van betonnen kunstwerken
Op een andere manier naar beheer en onderhoud 11.30
kijken
Peter Nuiten, Rendon en VBR
Risicogestuurd Beheer & Onderhoud
– Meer doen voor hetzelfde geld
Paul Copier, Arcadis Nederland
13.00
14.00
15.30
Samen onze bestaande betonconstructies sterk
maken voor de toekomst
Leo Bouman, Balm Uitwendige Wapening bv
14.50
Aperitief, snacks en bezoek expositie
15.30
16.00
14.30
15.00
Ervaringen en adviezen van twee oud-winnaars
ESP; introductie ESP 1978-2015 door Jeroen Frenay;
Wat betekende de ESP voor oud-winnaars?
Rob Arts , Adams Bouwadviesbureau
15.30
Jaap van Lier, Heijmans infra
Forensic Engineering
Huibert Borsje, TNO
Regelgeving bestaande bouw
Gerrie Dieteren, TNO
16.00
16.30
19.30
EINDE BETONDAG
Afsluiting Betondag 2015
Inlooplezingen | Parallelsessie
Eduard Flipse Zaal
Actualiteiten uit betontechnologie en
-onderhoud
Bas Bruins Slot en Maarten Swinkels,
SGS Intron BV.
11.00
Modelleren, Plannen en Storten met
Tekla Structures
Bas Salari, Construsoft BV
Zwolle Spoort, De poort naar Noord
Nederland
Allart Maijers, Projectmanager Station&
Transfer ProRail; Marcel Berns, Projectmanager Dura Vermeer Beton- en
Waterbouw
Hilti en De Stroomversnelling: Van
leverancier tot volkomen geïntegreerde partner in de bouwkolom
Niels Arendsen, Hilti Nederland bv
12.00
Duurzame betonverhardingen
Joris van de Vleuten, manager
betonwegen, Den Ouden Groep
13.00
DELTABEAM – Hoedligger met grote
gaten in de schuine lijfplaten, in het
werk gevuld met beton.
Wim Zwaan en Ton Rodenburg, Peikko
Benelux B.V.
ebos® overkoepelende bedrijfssoftware toegesneden op de prefabbetonomgeving uit één hand
Richard Hellrigl en Ben Gorter,
PROGRESS GROUP
Afdichtingsmembranen voor ondergrondse betonconstructies
Roland van der Zee, Directeur Schrumpf
Bouwstoffen
Parallelsessie | Projectplace
Parallelsessie | Projectplace
Arena Wit
Arena Rood
11.00
Betondagdebat
Jacco Buisman, Movares Nederland BV
Diana Beuting, Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud
Sander Bucx, ProRail BV
Ronel Dielissen, Mebin BV
Madelon de Jong, Visser & Smit Hanab bv
Eduard van der Meer, V.B.I. Huissen B.V.
Mariëlle Rutten, Arup
Theo Salet, Witteveen+Bos, Raadgevende Ingenieurs BV/TU Eindhoven
Jacqueline Schlangen, Mourik
Bart Smolders, ProRail BV
Michael van der Windt,
Volker Infra Asset Management
Erik Wagemaker, Wagemaker
ENCI Studiepublieksprijs
Projectplace Galecopperbrug
voorzitter Lars Teulings, RWS
Projectplace Groninger Forum
voorzitter René Sterken, BAM A&E
13.00
ENCI Studieprijs
Presentatie winnaars door de voorzitter
jury ESP Theo Salet, W+B Raadgevende
Ingenieurs BV, hoogleraar TU Eindhoven
14.30
Eindeloos Beton
voorzitter Leo Dekker, Mebin B.V.
Presentatie winnaars Betonprijs 2015
lid jury Betonprijs
3D printen verandert de wereld!
Theo Salet, W+B Raadgevende Ing. TU-E
Aanbruggen Nijmegen
Hans Kooijman Dura Vermeer B&W
16.00
Constructief versterken en wapenen
met basalt
Hans-Willen van Kakerken,
Mapei Nederland B.V.
Kwaliteitsborging van betonconstructies
Remco Ram, accountmanager BRIS bv,
SBRCURnet
Opzet van het project
Erwin ten Brincke, ABT BV
Wat is het probleem?
Marès van den Hark, RWS GPO
Hoe pak je zo'n werk aan? Constructrieve Overwegingen
Sander den Blanken, Arup BV
Uitvoering als kritische succesfactor
Jan de Boer, KWS Infra
Mischa Falger, BAM A&E
Han Krijgsman, ABT Wassenaar
Uitvoeringsproces
Jos Rona, BAM Bouw en Techniek
Gekleurd beton?!
Marc Witbreuk, Scholz Benelux BV
DIANA – Laat je verassen!
Ab van den Bos en Chantal Frissen,
TNO Diana BV
BASF Nederland BV
Jean Claude de Maaijer,
BASF Nederland BV
De diepste parkeergarage van
Nederland
Gemeente Leiden; Dura Vermeer
Beton- en Waterbouw / Besix Nederland
16.30
Parallelsessie | Projectplace
Projectplaces
Arena Blauw
11.00
Trillingen
voorzitter Raphael Steenbergen,
TNO Technical Sciences
Arena Hollands Glorie
11.00
Groot!
voorzitter Jacco van Dijk,
Hurks Prefabbeton
Betonconstructies en aardbevingsbelastingen
Dirk-Jan Peters, Royal HaskoningDHV
De Panamasluizen
Jeremy Augustijn, IV-Infra
11.20
Constructieve versterking met FRP
Hans-Willem van Kakerken,
MAPEI Nederland NV
Reuzenrad New York
Wessel Helmens, Mammoet
Demping Hoogbouw voorspeld
Chris Geurts,
TNO Technical Sciences
Betonmarkt - gehele complex
Betonprijs 1e etage
ENCI Studieprijs 1e etage
De Studentenkoffie in het Studentencafé
13.00
Faalkosten is zo 2014…
13.00
Ivo Kikken, Komexo bv
13.00
13.30
Energy Management
Rob Piosik, Manager Operations
TMS, a division of Command Alkon
13.20
14.00
14.30
16.00
Robotisering in de wapeningsbranche
André Dekker, mede-eigenaar Dekker
Machines en Service/wapeningsmachines BV
Projectplace A11 - Beton in België
voorzitter Luc Taerwe,
Universiteit Gent
Algemene voorstelling van het
project A11
Kristof Van Parijs, Grontmij Belgium
Bijzondere uitvoeringsmethoden
Koen Van Regenmortel, Via A11
Uitgevoerde laboratoriumonderzoeken
Bart Brieffies, ENCI
15.30
Hollands Glorie
voorzitter Jan de Jong,
Mobilis BV TBI Infra
Oosterweel
Frank Kaalberg, W+B Raadgevend
Ingenieurs BV
Roeland Koster, Beheersmij Antwerpen
Mobiel nv
Jebel Ali Dubai
Cees van Oosterom, Delta Marine
Consultants
VrouwenKennisNetwerkBetonbouw/
VKNBB Presentatie en netwerkborrel
BIM Expert:
Working apart together
Geert Goossens, CEO BuildSoft
Afsluiting Betondag 2015
Congresprogramma | Jurriaanse Zaal
09.30 uur
Plenair
Plenaire Openingssessie
Opening en Jaarrede
Hans Ramler, Bestuursvoorzitter Betonvereniging
Hans Ramler;
Bestuursvoorzitter Betonvereniging
09.50 uur
Beton en RWS, ook morgen een goed huwelijk!
Cees Brandsen,
hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat
Vanuit RWS wordt al sinds jaar en dag met beton gewerkt.
De verschillende kunstwerken op de Nederlandse wegen zijn daar
getuigen van.
De ontwikkelingen in de betonsector en bij Rijkswaterstaat staan echter niet stil. We willen jullie graag een blik geven op de grote projecten
die eraan gaan komen. Projecten waarin beton en het ontwerpen met
beton een hoofdrol spelen. Wat zijn daarin de zaken die op ons afkomen? Daarnaast geven we een inkijk in wat wij als grote opdrachtgever
zoeken in de ontwerper van morgen. Hopelijk kunnen we in de toekomst
nog veel moois voor elkaar betekenen.
10.05 uur
Cees Brandsen
De generatie van de toekomst
Erik Bax, COO Koninklijke BAM Groep nv
Erik Bax studeerde Bouwkunde aan de HTS in Tilburg en behaalde een
MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Georgia State University in Atlanta, VS.
Hij start in 1984 bij de internationale producent en distributeur van
bouwmaterialen CRH. Hij bekleedde vervolgens een aantal functies
in CRH’s senior management, waaronder Managing Director Europe
Building Products en Managing Director Europe Distribution. In 2010
werd Erik Bax benoemd tot Managing Director CRH Europe en werd hij
lid van het CRH Executive Committee. Sinds mei 2014 is hij lid raad
van bestuur Koninklijke BAM Groep en vervult de rol van Chief Operating Officer.
Erik Bax
In lijn met het thema van de Betondag zal Erik Bax in zijn presentatie nader ingaan op de generatie
van de toekomst, talent management en de trends in de markt, zoals de samenwerking in de keten
en een andere manier van werken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
8
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Congresprogramma | Jurriaanse Zaal
10.20 uur
Plenair
Interview
Cees Brandsen, hoofdingenieur directeur Rijkswaterstaat
Erik Bax, COO Koninklijke BAM Groep nv
Cees Brandsen
10.40 uur
Erik Bax
Internationaal keurmerk en het netwerk beton
Stefan van Uffelen, programmamanager MVO
Netwerk Beton
In oktober 2011 is de Green Deal Beton gesloten tussen de ministeries van EZ en I&M, 24
deelnemende bedrijven en 7 brancheorganisaties uit de betonketen. Het netwerk heeft als
doel: 30% CO2 reductie in 2020, het sluiten van de kringloop (circulair bouwen) en verbetering
van de biodiversiteit.
Stefan van Uffelen
MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betekent dat bedrijven werken
aan zowel financiële, als milieu- en sociale doelen.
Op die manier boeken zij bedrijfseconomische en maatschappelijke winst.
12.00 uur
Lunchpauze en bezoek expositie
9
Parallelsessie | Arena Wit
11.00 uur
Betondagdebat
Aan de hand van een aantal stellingen wordt er
gediscussieerd met als leidraad het thema van de
Betondag: Beton van morgen!
Debatleider Jacco Buisman, Movares Nederland BV
Deelnemers aan het debat:
Diana Beuting, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Jacco Buisman
Sander Bucx, ProRail BV
Ronel Dielissen, Mebin BV
Madelon de Jong, Visser & Smit Hanab bv
Eduard van der Meer, V.B.I. Huissen B.V.
Mariëlle Rutten, Arup
Theo Salet, Witteveen+Bos, Raadgevende Ingenieurs BV/TU Eindhoven
Jacqueline Schlangen, Mourik
Bart Smolders, ProRail BV
Michael van der Windt, Volker Infra Asset Management
Erik Wagemaker, Wagemaker
Diana Beuting
Sander Bucx
Ronel Dielissen
Mariëlle Rutten
Theo Salet
Jacqueline Schlangen
12.00 uur
Madelon de Jong
ENCI Studiepublieksprijs
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er over de ENCI Studiepublieksprijs voorafgaand aan de presentatie van de winnaars gestemd worden. De genomineerde studenten krijgen de gelegenheid
in een paar minuten hun afstudeerproject te presenteren.
Het publiek gaat stemmen.
10
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
Bart Smolders
Eduard van der Meer
Michael van der Windt
Erik Wagemaker
BETONDAG
2015
Parallelsessie | Arena Rood
13.00 uur
ENCI Studieprijs
Presentatie winnaars door Theo Salet, voorzitter jury,
Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV en
hoogleraar TU Eindhoven.
Theo Salet
Het ENCI Studiefonds ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerprojecten waarin het
materiaal beton een prominente rol vervult. Het betreft studies uiteenlopend van ontwerp
tot en met uitvoering (dus daarmee de hele keten) van betontechnologie tot betonmechanica
(alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoeksvormen).
De ENCI Studieprijs bestaat uit een geldbedrag (1e prijs € 750,- en 2e prijs € 450,-) en een
oorkonde. Verder worden er Eervolle Vermeldingen en een Publieksprijs toegekend, met alleen
een oorkonde.
De prijsuitreiking is tijdens de Betondag 2015 op 19 november in Rotterdam.
Voor deze uitreiking worden zowel de deelnemende studenten als de studiebegeleiders van de
genomineerde studenten uitgenodigd om als gast aan de Betondag 2015 deel te nemen. Bij
deze feestelijke afsluiting ontmoeten bouwwereld en onderwijs elkaar.
Voorzitter van een onafhankelijke jury is Theo Salet, deeltijdhoogleraar Structural Design - Concrete Structures aan de
faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.
Overige juryleden zijn:
Tom Groeneweg, Movares Nederland BV
Peter Bosman, Hogeschool Windesheim Zwolle
Luc Taerwe, Universiteit Gent
Cor van der Veen, TU Delft
Gerrit Verkerk, Hogeschool Rotterdam
Henk Wapperom, Betonvereniging (Secretaris jury)
Volg ons ook op Facebook
Secretariaat: [email protected] of 0182 – 539 233
11
14.30 uur
Eindeloos Beton
Voorzitter: Leo Dekker, Mebin BV
14.30 uur
Presentatie winnaars Betonprijs 2015
Lid jury Betonprijs
Leo Dekker
14.50 uur
3D-printen verandert de wereld!
Theo Salet, Witteveen+Bos Raadgevende
Ingenieurs BV, TU-Eindhoven
3D-printen heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en is door de techniek
toegankelijker geworden. Het is mogelijk om thuis of op het werk een 3D-printer aan te
schaffen en om unieke 3D-vormen te vervaardigen. Een nieuw concept van een 3D-printer
die beton spuit, maakt het in de toekomst mogelijk in 24 uur een compleet huis neer te
zetten.
Theo Salet
15.10 uur Aanbruggen Nijmegen
Hans Kooijman, Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV
De monumentale Waalbrug met zijn prominente bogenstructuur is een bekend icoon over
de Waal. De Waalbrug werd in de jaren dertig gebouwd voor de uitbreiding van het verkeer.
De nieuwe Waalbrug wordt gebouwd voor de uitbreiding van het water.
Hans Kooijman
12
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Betonprijs 2015
Dit jaar organiseert de Betonvereniging de 19e editie van de Betonprijs en het Betonprijsdiner.
Met de Betonprijs worden projecten beloond die op bijzondere wijze het materiaal beton hebben
toegepast. De projecten zijn ingediend in 8 verschillende categorieën.
De nominaties voor de Betonprijs per categorie worden medio oktober bekend gemaakt.
De winnaars worden op woensdag 18 november 2015 bekend gemaakt tijdens het Betonprijsdiner.
Betonprijsdiner
Het Betonprijsdiner wordt gehouden in de Burgerzaal Gemeentehuis Rotterdam aan de vooravond van
de Betondag. U kunt zich aanmelden om zelf en eventueel met relaties, uw gewaardeerde medewerkers
of uw vertrouwde samenwerkingspartners(s) deel te nemen aan dit exclusieve diner. U bent dan, temidden van de top van het (bouw)bedrijfsleven, getuige van de overhandiging van de Betonprijzen.
Het programma
18.00 uur
ontvangst met Champagne
18.45 uur
aanvang diner
20.30 uur
bekendmaking en uitreiking winnaars
door Cees Brandsen, directeur
Rijkswaterstaat GPO
22.30 uur
Einde Betonprijsdiner 2015
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze feestelijke
bijeenkomst via onze website www.betonprijs.nl
Indien u er zeker van wilt zijn dat u met uw
collega(s) en/of genodigden aan één tafel komt te
zitten, dan dient u minimaal 8 personen voor het
Betonprijsdiner aan te melden.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met
Kim Vermeulen, 0182-539233 of [email protected]
De Betonprijs wordt mede mogelijk gemaakt door: Betonvereniging, Cement&BetonCentrum, BFBN, Rijkswaterstaat, Stubeco
en Platform Betononderhoud.
13
Parallelsessie | Arena Blauw
11.00 uur
Trillingen
Opening parallelsessie Trillingen door de voorzitter:
Raphaël Steenbergen, TNO Technical Sciences
Raphaël Steenbergen
11.00 uur
Betonconstructies en aardbevingsbelastingen
Dirk-Jan Peters, Royal HaskoningDHV
11.20 uur Constructieve versterking met FRP
Hans-Willem van Kakerken, MAPEI Nederland NV
Constructieve versterking met FRP (harsen) en
FRG (mortels)
Dirk-Jan Peters
Hans-Willem
van Kakerken
11.40 uur
Demping Hoogbouw voorspeld
Chris Geurts, TNO Technical Sciences
Demping is een belangrijk criterium bij het ontwerpen van een
draagconstructie van hoge gebouwen. Uit praktijkmetingen
blijkt dat de werkelijke dempingswaarden een grote spreiding
vertonen. De gemeten waarden bevinden zich in een grote bandbreedte tussen 0,6% en 3,1%. De hoogste demping is gevonden
in een gebouw met een staalconstructie en de laagste voor een
van beton. Deze laagste waarde is lager dan de waarden die in
de bouwvoorschriften staan. Dit illustreert dat het niet evident is
dat een gebouw met een betonnen constructie beter is gedempt
dan een gebouw met een staalconstructie, zoals nu vaak wordt
aangenomen in de bouwvoorschriften.
TNO ontwikkelt een model waarmee de demping van slanke gebouwen, zoals hoogbouw, kan worden voorspeld, op basis van
eigenschappen van de verschillende onderdelen in een gebouw.
Daarbij wordt gericht onderzocht wat de bijdragen van verschillende onderdelen aan de totale demping zijn, zoals de fundering
en de hoofddraagconstructie. Bij de fundering wordt de demping
veroorzaakt door de interactie tussen gebouw-bodem en
stralingsdemping. Bij demping van de hoofddraagconstructie
zijn vooral materiaaldemping en constructiedemping van
belang, die beide sterk afhankelijk zijn van de amplitude van de
trilling.
Chris Geurts
14
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
(fotograaf Tom Kroeze)
BETONDAG
2015
Parallelsessie | Arena Hollands Glorie
11.00 uur
Groot!
Opening parallelsessie Groot! door de voorzitter:
Jacco van Dijk, Hurks Prefabbeton
Jacco van Dijk
Jeremy Augustijn
11.00 uur
Uitbreiding sluizencomplexen Panamakanaal
Jeremy Augustijn, Iv-Infra b.v.
Panama vormt het tropisch decor voor een meerjarig en prestigieus project van ingenieursbureau Iv-Groep uit
Papendrecht. Het wereldwijd opererende bureau ontwerpt zestien sluisdeuren voor de nieuwe sluizencomplexen in het
Panamakanaal, de befaamde scheepsdoorgang tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan. In totaal investeert
de Panamese overheid ruim 5,25 miljard dollar in de verbreding van het kanaal, met als doel de doorgang van bredere
schepen mogelijk te maken en daarmee de economie van het land te stimuleren. Iv-Groep verwierf de opdracht van ruim
twintig miljoen euro in juli 2009 als partner in het internationale consortium CICP, met naast Iv-Groep, MWH Global en
TetraTech. Een team van ruim zeventig mensen van Iv-Groep spande zich – in Papendrecht en Panama – maximaal in om
de sluisdeuren in augustus 2014 operationeel te hebben, precies in het jaar waarin Panama de 100ste verjaardag van
zijn paradepaardje viert.
Het Panamakanaal expansie project voorziet in de aanleg van een derde rij sluizen naast de bestaande sluizencomplexen
(de Gatun-sluizen aan de Atlantische kust en de Miraflores- en Pedro Miguel -sluizen aan de Stille Oceaan). Net als bij de
bestaande sluizen zullen drie kamers achter elkaar worden aangelegd die de schepen van zeeniveau naar het 27 meter
hoger gelegen Gatun-meer brengen. De sluizen zijn 60% breder en 40% langer dan de bestaande sluizen en bestaan elk
uit drie schutkolken waartussen steeds dubbele deuren worden geplaatst. In totaal is er dus sprake van acht deuren per
sluizencomplex. Deze deuren moeten bestand zijn tegen enorme waterdruk, tegen eventuele botsingen van schepen en
tegen aardbevingen. Daarnaast moeten ze binnen vijf minuten open of dicht kunnen en voor 99,6 % van de tijd beschikbaar zijn, wat grote gevolgen heeft voor het ontwerp en onderhoud.
WƌŽũĞĐƚ
Atlantic Site PostPanamax Sluizen
Vergroten van Gatun Lake’s
’
maximum capaciteit
P
verbreden/verdiepen
Atlantic toegang
P
Gatun Lake / Gaillard Cut ‘s
kanalen verbreden/verdiepen
Pacific Site PostPanamax sluizen
ϴ͘ϳDŵϯ
Pacific Toegangskanaal
ϰϵDŵϯ
verbreden/verdiepen
Pacific toegang
15
11.20 uur
Presentation New York Wheel
Wessel Helmens, Mammoet
The New York Wheel, located on the northeastern side of Staten Island, will be one of the
tallest observation wheels in the world and the only attraction of its kind in New York City.
The 630-foot (roughly 60-story) Wheel will feature thirty-six capsules, each carrying up to
40 passengers, that will offer incomparable views of Lower and Midtown Manhattan, the
Statue of Liberty, New York Harbor, and beyond both the Verrazano and the George
Washington Bridges, for the duration of each 38-minute revolution. The attraction will
accommodate as many as 1,440 people per trip, and will welcome as many as 30,000
visitors each day and an anticipated 4.5 million visitors per year.
In terms of size, scope, and spectacular sights, the completed attraction promises to rival
the London Eye, the Eiffel Tower.
Wessel Helmens
The New York Wheel is developed by the Joint Venture Mammoet-Starneth. Besides the design and the fabrication the
scope includes also the transportation, the assembly, the installation and erection of the wheel.
Due to structural nature of the New York Wheel with pre-tensioned spoke cables and a slender rim design, the final
structure is only stable at the very end of the assembly process, when all spoke cables are installed and pre-tensioned.
During all preceding assembly and installation stages, the permanent structures of the New York Wheel require
temporary structures of considerable dimensions and strength, most of them specially designed for the purpose of
installing the New York Wheel.
This presentation will be about the erection and installation methodology of the wheel. It will give you insights of the
challenges and the complexities to erect a wheel in situation of this gigantic size and slenderness.
16
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
13.00 uur
Hollands Glorie
Opening parallelsessie Hollands Glorie door de
voorzitter:Jan de Jong, Mobilis BV TBI Infra
Jan de Jong
13.00 uur
Oosterweel
Frank Kaalberg, Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV
Roeland Koster, Beheersmij Antwerpen Mobiel nv
Frank Kaalberg
13.20 uur
Roeland Koster
De Antwerpse regio kent vandaag twee verbindingen voor het verkeer tussen de linker- en rechteroever van de Schelde: de
Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel.
Een derde Scheldekruising ten noorden van Antwerpen, de Oosterweelverbinding, moet de huidige structurele mobiliteitsproblemen
in de Antwerpse regio helpen oplossen. De Oosterweelverbinding is
een cruciaal onderdeel van het Masterplan 2020 van de Vlaamse
overheid. Deze nieuwe Scheldekruising moet niet alleen de capaciteit verhogen, ze zal ook de bereikbaarheid van de haven en de
stad verbeteren, de Kennedytunnel en de zuidelijke ring ontlasten,
de verkeersveiligheid verhogen en een goede vrachtwagenverbinding voor doorgaand verkeer realiseren ten noorden van de stad. Het
sluiten van de ring rond Antwerpen maakt dat ook bij calamiteiten
het verkeerssysteem kan blijven functioneren.
Jebel Alie Dubai
Cees van Oosterom, Delta Marine Consultants
“Dubai is nog steeds in volle groei en één van de grote ontwikkelingen is te zien in de
nabijgelegen haven Jebel Ali. Momenteel ontwerpt en bouwt BAM hier aan het project Jebel Ali
Terminal 4: een uitbreiding op de bestaande haven en onderdeel van een groter masterplan
van de wereldwijd opererende opdrachtgever DP World. Het project bestaat uit de aanleg van
een kademuur van ruim 2km, direct naast een reeds opgespoten eiland, die via een bijna 3km
lange golfbreker en een brug van 400m zal worden verbonden aan het vaste land met een
toegangsweg. De kademuur zal gebruikt worden voor een toekomstige containerterminal en
daarom wordt als onderdeel van het project ook een kraanbaan aan de landzijde van de kademuur gerealiseerd.
Cees van Oosterom
De kademuur is opgetrokken uit prefab-betonblokken en ook de brug bestaat grotendeels uit
prefab onderdelen. Naast de prefab liggers werd vanwege nabijgelegen pijpleidingen, gekozen voor een fundering op
staal met betonnen pieren. De kraanbaan is gefundeerd op boorpalen en wordt afgewerkt met een deksloof.
Tijdens de Betondag zal BAM verder ingaan op de betonconstructies van de kademuur en de verbindingsbrug als onderdeel van dit internationale project.”
15.30 uur
VrouwenKennisNetwerkBetonbouw / VKNBB
Het Vrouwen Kennisnetwerk Betonbouw richt zich op vrouwen werkzaam in de betonbouw en de constructiewereld in
het algemeen. Specialisten, constructeurs, generalisten, werkvoorbereiders, uitvoerders en docenten kunnen elkaar
ontmoeten tijdens deze borrel op de Betondag.
Voorafgaand aan de netwerkborrel zal er een presentatie verzorgd worden over een actueel project of een algemeen
onderwerp.
17
Projjec
Pr
ectp
tplla
ace
ces
s
Projectplaces
Projectplace | Arena Wit
Arena Wit
GRONINGER FORUM
Het Groninger Forum (voorheen Huis van informatie en geschiedenis) is een gebouw in het centrum van de stad
Groningen met een geplande oplevering in 2017. Het is onderdeel van een geplande verbouwing van de oostzijde van
de Grote Markt, het centrale plein van de stad. Doordat verschillende gebouwen achter de oostwand van de markt waaronder de Naberpassage - zullen worden gesloopt, ontstaat ruimte voor een plein met terrassen (de Nieuwe Markt)
en het Groninger Forum. Het Forum is bedoeld als algemene ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers van de stad
Groningen. Onder het Forum is een parkeergarage gepland met een capaciteit voor 390 auto's en in de kelder kunnen
1500 fietsen gestald worden. Men verwacht 1,6 miljoen bezoekers per jaar te ontvangen.
13.00 uur
Opening voorzitter
René Sterken, BAM Advies & Engineering
René Sterken
13.00 uur
Erwin ten Brincke
18
18
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
Opzet van het project
Erwin ten Brincke, ABT BV
Projectplaces
13.20 uur
BETONDAG
2015
Construcief Ontwerp
Mischa Falger, BAM Advies & Engineering
Han Krijgsman, ABT-Wassenaar
Han Krijgsman
13.40 uur
Mischa Falger
Uitvoering
Jos Rona, BAM Bouw en Techniek
– Regio Noord
Jos Rona
19
Projjec
Pr
ectp
tplla
ace
ces
s
Projectplaces
Projectplace | Arena Rood
Arena Rood
GALECOPPERBRUG
Goed op weg!
Dunne betonnen deklagen redden stalen bruggen
In Nederland staan veel stalen bruggen die ingrijpend moeten worden aangepakt. Een mogelijkheid om de levensduur
van stalen bruggen te verlengen is het aanbrengen van dunne lagen hogesterktebeton. Vanuit eerste experimenten
2006 en projecten daarna, is het nu tijd om ervaringen en kennis uit te dragen. Hoe pak je zoiets aan? Waar moet je
op letten en wat moet je zeker niet doen? Hoe verloopt dat proces op het werk Galecopperbrug?
11.00 uur
Opening voorzitter
Lars Teulings, Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud
Lars Teulings
11.00 uur
Wat is het probleem?
Marès van de Hark, Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud
Marès van de Hark
20
2
0
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
Projectplaces
BETONDAG
2015
11.20 uur
Hoe pak je zo’n werk aan?
Constructieve overwegingen,
Sander den Blanken, Arup BV
Sander den Blanken
11.40 uur
Uitvoering als kritische succesfactor
Jan de Boer, KWS Infra
Jan de Boer
21
P ojectplaces
Pr
Projectplaces
Projectplace | Arena Blauw
Arena Blauw
A11 – Beton in België
Tussen het voorjaar van 2014 en het najaar van 2017 wordt de A11 gebouwd, een nieuwe snelweg tussen de N31 in
Brugge en de N49 in Westkapelle. De A11, met een totale lengte van 12 kilometer, zorgt voor een vlotte verbinding
van de Zeehaven van Brugge met het binnenland. De opdrachtgever is het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door
het Agentschap Wegen en Verkeer. Via een DBFM-overeenkomst draagt het Vlaamse Gewest het ontwerp, de bouw,
de financiering en het onderhoud van de A11 over aan de Opdrachtnemer, de private projectvennootschap ‘Via A11’.
In een PPS-project gaat de overheid in zee met een private partner en sluit een DBFM-overeenkomst af (Design, Build,
Finance & Maintain). Dit wil zeggen dat een private projectvennootschap het ontwerp, de bouw, de financiering en het
30-jarig onderhoud van de A11 voor haar rekening neemt. In ruil daarvoor betaalt de overheid jaarlijks een prestatieafhankelijke vergoeding. (www.a11verbindt.be)
14.30 uur
Opening voorzitter
Luc Taerwe, Universiteit Gent
Luc Taerwe
22
22
14.30 uur
Algemene voorstelling van het project A11 + ontwerp van enkele
interessante kunstwerken
Kristof Van Parys, Grontmij
14.50 uur
Bijzondere uitvoeringsmethoden
Koen Van Regenmortel, via A11/Jan De Nul)
BV-Nieuws | jaargang 2015
2015 | Special Edition
Edittion
Projectplaces
15.10 uur
BETONDAG
2015
Uitgevoerde laboratoriumonderzoeken
Bart Brieffies; ENCI betonlaboratorium
23
Vereniging Wapeningsstaal Nederland
De bouw kan niet zonder de wapeningsstaalsector. Logisch, want wapening vormt het stevige fundament
onder een bouwwerk. Helaas verdwijnt al het vlechtwerk dat wordt gemaakt letterlijk en figuurlijk uit het
zicht, zodra het beton is gestort. En daarmee lijkt ook de sector zelf onzichtbaar. Onterecht omdat de
belangen groot zijn. Het product is belangrijk. Dat vereist alle aandacht.
De Vereniging Wapeningsstaal Nederland manifesteert zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker
en is daarom na een aantal jaren afwezigheid, weer terug te vinden op de Betondag met een
‘Wapeningsplein’. De Betondag, bij uitstek het evenement om bouwondernemingen, constructeurs, etc.
kennis te laten maken met de VWN en haar leden.
De Vereniging Wapeningsstaal Nederland, kortweg VWN, heeft een volle agenda. Kwaliteit, milieu en
maatschappelijk verantwoord ondernemen, arbeidsomstandigheden, instroom van jonge vakmensen,
lobbyen en netwerken; directeur mr. Hein de Bruin van de nog jonge vereniging hoeft zich dus niet te
vervelen. “We zijn nu een aantal jaren actief met als uitgangspunt dat wij ons als VWN sterker willen
profileren.”
Doelstellingen
De VWN heeft een aantal doelstellingen geformuleerd die voor nu, maar zeker de toekomst, van
belang zijn. Zoals techniek en innovatie en promotie van het vak. Maar ook de sociaal-economische
belangenbehartiging is een belangrijk onderwerp op de agenda.
Nieuwe ontwikkelingen
Wapeningsstaal lijkt een product dat weinig innovatie verdraagt of nodig heeft. Maar dat is juist niet
het geval. Zo veranderen de eisen die worden gesteld, zoals door de invoering van Eurocode 2. De VWN
heeft hierop ingespeeld door met de leden een nieuw standaardmattenprogramma op te stellen, dat
aan deze eisen voldoet. Voor opdrachtgevers en constructeurs is een praktische richtlijn opgesteld
voor het toepassen van deze Eurocode. Samen met de eerder door de VWN uitgegeven “Richtlijn
arbovriendelijk wapeningontwerp” wordt daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de dagelijkse
wapeningspraktijk.
Maar ook zaken als BIM en het 3D-tekenen zijn ontwikkelingen die worden gestimuleerd en waarvoor
waar nodig initiatieven worden ontwikkeld. Juist ook door de inzet van deze middelen wordt de
samenwerking binnen de bouwketen verder verbeterd. In de praktijk zijn door partnerships tussen
opdrachtgevers, aannemers en constructeurs al indrukwekkende resultaten geboekt!
Het zijn nog steeds niet de gemakkelijkste tijden voor de bouwsector. Des te meer is het van belang
aandacht te hebben voor alle aspecten in de bouw: van innovatieve techniek tot Arbo en optimale
engineering. De VWN en haar leden maken zich daar sterk voor.
Secretariaat Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN)
Deventerstraat 552B
7325 XZ Apeldoorn
T. 055 578 2959
F. 055 576 7033
E. [email protected]
I. www.wapned.nl
24
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Inlooplezingen | VAN CAPPELLEN ZAAL
11.00 uur
Samen onze bestaande betonconstructies sterk maken voor de toekomst
Leo Bouman, Balm Uitwendige Wapening bv
Het versterken van bestaand beton met minimale laagdikte (20mm) waar in traditionele aanpak 120
mm nodig zou zijn. Hiermee kunnen we bestaande constructies behouden voor de toekomst. Toepassing
van hogesterktemortels mogelijk in combinatie met lijmwapening
11.30 uur
Nieuwe aanpak bij inspectie en beheer van betonnen
kunstwerken
11.30 uur
‘Op een andere manier naar beheer en onderhoud kijken’
Peter Nuiten, directeur van VBR lidbedrijf Rendon en Voorzitter van de Vereniging van
gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR)
Betonschade: veel eigenaren van gebouwen of civiele kunstwerken schrikken al als ze dit woord horen.
Hoe komt het, hoe moet het gerepareerd worden en wat gaat dat wel niet kosten? Allemaal bekende
vragen die vaak worden gehoord maar die niet altijd even relevant hoeven te zijn. Bij mijn aantreden als
voorzitter van de VBR heb ik een warm pleidooi gehouden om op een andere manier naar betonreparatie
en betononderhoud te gaan kijken. Één van die andere manieren heeft de afgelopen jaren post gevat
bij Rijkswaterstaat: civieltechnische constructies worden steeds meer geïnspecteerd vanuit een
risicobenadering. Daarmee krijgen inspecties een extra dimensie omdat niet alleen aard en omvang van
gebreken van belang zijn, maar veel meer nog de vraag of het object gebreken vertoont die een risico
kunnen betekenen voor de veiligheid, bruikbaarheid of functionaliteit ervan. Begin dit jaar verscheen
CUR Aanbeveling 117 waarin aan deze wijze van inspecteren ook aandacht is besteed.
Een logische vervolgstap na het risicogestuurd inspecteren van een object, is het - ook weer risicogestuurd
- herstellen en beheren ervan. VBR-bedrijven zijn actief betrokken bij projecten waar geheel vanuit deze
andere visie wordt gewerkt. Ook het goed vastleggen van de geïdentificeerde risico's van ieder object is
voor toekomstig onderhoud zeer belangrijk. VBR-bedrijven delen deze ervaringen met elkaar en leveren
zo een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe manieren om reparatie, onderhoud en
beheer steeds efficiënter uit te voeren.
11.45 uur
Risicogestuurd Beheer & Onderhoud – 'Meer doen voor hetzelfde geld’
Paul Copier, senior adviseur Arcadis Nederland.
Lager wordende budgetten, achterstallig onderhoud en bewustwording van aansprakelijkheden vragen
om een nieuwe aanpak binnen het Beheer & Onderhoud van Assets.
Om deze reden wordt (gelukkig) steeds meer aandacht gegeven aan een risicogestuurde benadering
binnen dit deel van Asset Management om zo effectiever met middelen om te kunnen gaan.
Het beheersen van risico’s en daarmee het ‘in control’ zijn, vragen aanvullende competenties van onder
andere beleidsmaker, inkoper, beheerder, inspecteur, adviseur en soms zelfs constructeur.
Dit alles met maar één doel: de veiligheid garanderen en tegelijkertijd meer doen voor hetzelfde geld.
12.00 uur
‘Onderhoud is geen kostenpost maar een investering in het behoud van het object’
Kies daarbij voor een langdurige oplossing met een evenwicht tussen kosten, risico,
beschikbaarheid en kwaliteit.
Erik Smit directeur van VBR-bedrijf Batec bv
Batec beschikt over een jarenlange ervaring en is specialist in het onderhouden van civieltechnische
constructies op het gebied van beton maar ook staal, metselwerk en hout. In deze presentatie zullen
meerdere inspectie- en onderhoudssituaties besproken worden.
Batec voert in opdracht van de Gemeente Tilburg het ‘Ontzorgingscontract’ voor een periode van 5 jaar
uit. Daarbij zijn totaal 180 civiele kunstwerken (120 van beton en 60 van hout) betrokken.
Aanvullend zijn nog 30 kunstwerken aan een veiligheidsinspectie onderworpen, waarbij 7 kunstwerken
constructief zijn doorgerekend.
25
12.15 uur
‘Kennis en ervaring verkleinen het risico bij de uitvoering van onderhoud aan kunstwerken’
Ron Nijman, senior projectleider van VBR lidbedrijf Salverda bv
Werd in het verleden vooral projectgericht gestuurd op het onderhouden van kunstwerken, tegenwoordig
stuurt men juist op het proces en het verminderen van risico’s. Dit maakt dat betonreparatiebedrijven
een andere rol gaan vervullen voor hun opdrachtgevers. Kennis en ervaring zijn belangrijke aspecten
om de risico's voor de opdrachtgever te minimaliseren. Procesmatig en risicogestuurd werken is hierbij
een must. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Zijn er daadwerkelijk voordelen bij deze nieuwe
werkwijze? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld (renovatie Maasbrug Roermond) wordt deze nieuwe
werkwijze toegelicht.
13.30 uur
Youcon
Drie jonge constructeurs aangesloten bij Youcon presenteren hun ervaringen bij een recent project.
14.00 uur
Topologisch Ontwerpen
Peter Heideman, Movares Nederland B.V.
14.30 uur
Ultra High Performance Concrete (UHPC)
Martin Hunger, Manager Applied Concrete Research, ENCI BV
UHPC en UHSB (Ultra-hogesterktebeton) verzetten de bakens voor de toekomstige ontwerpen. Dit zijn
materialen waarvan de innovatieve constructeur droomt. Praktische toepassingen met UHPC laten
echter nog teveel op zich wachten. Wat zijn de realistische toepassingskansen van dit uitdagende
materiaal? Een inzicht in de huidige ontwikkelingen, de broodnodige design codes en haalbare prijseconomische oplossingen.
14.50 uur
Ervaringen en adviezen van twee oud-winnaars ESP; introductie ESP 1978-2015
door Jeroen Frenay; Wat betekende de ESP voor oud-winnaars?
Rob Arts - constructeur / leidinggevende bij Adams Bouwadviesbureau
opleiding Bouwkunde TUE, 2e prijs ESP in 2005
Jaap van Lier - bedrijfsleider bij Heijmans infra, Constructies en Geotechniek
opleidingen HBO Civiel Den Bosch en Betonconstructeur BV, 1e prijs ESP PMSE in 2003
15.30 uur
Forensic Engineering
Huibert Borsje, TNO
Als er sprake is van schade in de bouw is in veel gevallen al snel duidelijk wat de oorzaak is. Diepgaand
onderzoek naar de oorzaak is dan niet nodig. Dit wordt anders als er sprake is van (gedeeltelijke)
instortingen of schade met een grote financiële impact. Hoe moet je dan achterhalen wat de oorzaak is?
Forensic engineering is een vakgebied dat specifiek gericht is op het onderzoeken van schadegevallen
met grote impact. In deze inlooplezing wordt het belang van dit soort onderzoek aangegeven en wordt
beknopt aangegeven waarom dit soort onderzoek anders is dan regulier “schadeonderzoek”.
16.00 uur
Regelgeving bestaande bouw
Gerrie Dieteren, TNO
Activiteiten in de bouw verschuiven steeds meer van nieuwbouw naar beheer en onderhoud van bestaande
bouw. Het beoordelen van een bestaande constructie vergt een andere aanpak dan voor nieuwbouw. In
Nederland beschikken we daarom sinds enkele jaren over NEN 8700 en NEN 8701 waarin voor bestaande
bouw de basiseisen en de regels voor belastingen zijn vastgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan een
invulling voor beton via NEN 8702. In deze inlooplezing wordt kort ingegaan op de achtergronden voor
eigen regelgeving voor bestaande bouw en de benodigde andere “beoordelingsmethodiek”. Tevens zal
een overzicht worden gegeven van de ontwikkelingen hiervan op nationaal en internationaal gebied.
26
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Inlooplezingen | Eduard Flipse zaal
11.00 uur
Actualiteiten uit betontechnologie en -onderhoud
Bas Bruins Slot en Maarten Swinkels, SGS Intron B.V.
SGS Intron verzorgt een inlooplezing over een actueel onderwerp uit betontechnologie of betononderhoud.
Via social media zal in de weken voor de Betondag aandacht voor deze lezing gevraagd worden.
11.30 uur
Modelleren, Plannen en Storten met Tekla Structures
Bas Salari, Construsoft BV
In de presentatie wordt duidelijk gemaakt wat de voordelen zijn van het modelleren van wapening,
instortdelen, bekistingen en hulpconstructies voor de betonbouw met Tekla. Er wordt ingegaan op het
productiegereed modelleren van in-situ beton waardoor het model direct te gebruiken is voor het plannen
op de bouwplaats.
12.00 uur
Zwolle Spoort, De poort naar Noord Nederland
Allart Maijers, Projectmanager Station & Transfer ProRail;
Marcel Berns, Projectmanager Dura Vermeer Beton- en Waterbouw
ProRail en Dura Vermeer hebben vanaf 2011 hard gewerkt aan de ombouw van station Zwolle, het belangrijkste
knooppunt in de spoorverbinding met de noordelijke provincies. Met de opening van de reizigerstunnel op
station Zwolle is er voor reizigers een flinke verbetering gekomen in overstapmogelijkheden en comfort.
Maar het zal zeker niet de laatste verandering zijn. Komende jaren gaat het spooremplacement volledig op
de schop. Het wordt slimmer ingericht en uitgebreid. Allart Maijers en Marcel Berns nemen u mee op een
uitdagende reis langs de techniek en uitdagingen van dit onderscheidende project en nodigen u uit voor een
kijkje naar de plannen die ProRail en gemeente Zwolle nog in petto hebben.
12.30 uur
Hilti en De Stroomversnelling: Van leverancier tot volkomen geïntegreerde partner in de
bouwkolom
Niels Arendsen, Hilti Nederland bv
Met het project De Stroomversnelling moeten binnen enkele jaren 111.000 woningen energieneutraal
worden gemaakt. Een uitdaging van formaat die de grootste bouwers van ons land zijn aangegaan.
Traditionele bouwmethoden moeten plaats maken voor renovatieconcepten die serieproductie mogelijk
maken. Leveranciers die een actieve participatie aangaan en meedenken om kosten en tijd te besparen in
dit mega-project, maken het verschil. Hilti Nederland schoof aan als volwaardig BIM partner en ontwikkelde
een montagesysteem voor de nieuwe gevels inclusief verankering aan de bestaande woning alsmede een
inmeetproces met total station en rechtstreekse koppeling naar het BIM-model. Dit project laat zien dat
Hilti meer is dan een leverancier van producten. Hilti is een totaal-leverancier die u terzijde staat om elk
project tot het beste einde te brengen.
13.00 uur
Duurzame betonverhardingen
Joris van de Vleuten, manager betonwegen Den Ouden Groep
Beton speelt een belangrijke rol in een duurzame samenleving en biedt vele toepassingsmogelijkheden.
Zo is beton nagenoeg 30 jaar onderhoudsvrij en aan het einde van zijn levensduur bovendien recyclebaar.
Den Ouden zet in op het toepassen van duurzame betonmengsels op basis van secundaire bouwstoffen/
granulaten en CO2 arme cementsoorten
13.30 uur
DELTABEAM – Hoedligger met grote gaten in de schuine lijfplaten, in het werk gevuld met beton.
Wim Zwaan/Ton Rodenburg, Peikko Benelux B.V.
DELTABEAM Hoedligger met bijzondere eigenschappen:
- Slanke vloerconstructie;
- Brandwerendheid tot 180 minuten zonder extra brandwerende bekleding;
- Flexibele balk resulteert in een op maat gesneden eindproduct;
- DELTABEAMs kunnen zeer goed toegepast worden in combinatie met prefab betonkolommen;
- De ligger kan gecombineerd worden met elk type betonvloer.
27
14.00 uur
ebos® overkoepelende bedrijfssoftware toegesneden op de prefab-betonomgeving uit één
hand
Richard Hellrigl en Ben Gorter, PROGRESS GROUP
Alle toepassingen binnen één ontwikkelingsomgeving. De Garantie voor hoge flexibiliteit en
zelfstandigheid van uw onderneming en toch in alle richtingen open voor toekomstige ontwikkelingen.
Zie ook www.ebos.org.
14.30 uur
Afdichtingsmembranen voor ondergrondse betonconstructies
Roland van der Zee, Directeur Schrumpf Bouwstoffen
Naast de bekende dilatatievoegenbanden en stortnaadvoorzieningen voor het afdichten van
ondergrondse bouwkundige constructies, heeft Schrumpf Bouwstoffen een tweetal nieuwe producten
in het gamma. Nieuw zijn het TRICOFLEX en SIKAPROOF A
membraansysteem, waarmee bouwkuipen, kelders, parkeergarages,
volledig van een waterdichte laag voorzien kunnen worden. Aan
de hand van een aantal voorbeelden zal getoond worden hoe deze
afdichtingsmembranen toegepast worden, en hoe ze complementair
zijn aan dilatatievoegenbanden, zodat volledig waterdichte
constructies ontstaan.
15.00 uur
BAYFERROX® PIGMENTEN
15.30 uur
Gekleurd beton?!
Marc Witbreuk, Scholz Benelux BV
Over de mogelijkheden en onmogelijkheden om beton een kleur te
geven. Wat komt er bij kijken om beton een kleurrijke uitstraling te geven? Leidraad voor het laten
slagen van een kleurproject in beton.
DIANA – Laat je verrassen!
Ab van den Bos en Chantal Frissen, TNO Diana BV
Demonstratie nieuwe DIANA met realistische cases:
1) Hoe eindige elementen modellen eenvoudig zijn gemaakt.
2) Stochastisch gevarieerde materiaal eigenschappen; De nieuwe uitbreiding om werkelijke scheurwijdte
en scheurafstand in beton te bepalen.
Niet-lineaire aardbevingsengineering inclusief interactie met grond en funderingspalen.
16.00 uur
Presentatie BASF Nederland BV
Jean Claude de Maaijer, BASF Nederland BV
16.30 uur
De diepste parkeergarage van Nederland
Gemeente Leiden; Dura Vermeer Beton- en Waterbouw / Besix Nederland
In de Leidse Binnenstad is veel te ontdekken: winkelen, werken, recreëren en wonen, het komt allemaal
samen in het centrum van de stad. Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid zijn
belangrijk voor de stad. Daarom krijgt gemeente Leiden twee grote ondergrondse parkeergarages aan de
rand van het centrum. Onder de Garenmarkt en onder de Lammermarkt. Beide parkeergarages worden
gerealiseerd door de combinatie Dura Vermeer / Besix. De ondergrondse parkeergarage Lammermarkt
wordt als eerste gerealiseerd en wordt dan ook meteen de diepste parkeergarage van ons landveiligheid.
28
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Inlooplezingen | Arena Rood
16.00 uur
Constructief versterken en wapenen met basalt
Hans-Willen van Kakerken, Mapei Nederland B.V.
Mapei geeft een overzicht van de vele toepassingsmogelijkheden van Basalt als 'moderne' wapening.
Basalt is zeer sterk, kent nauwelijks krimp of geleiding en is niet gevoelig voor corrosie. Dit maakt basalt
uitermate geschikt voor versterking en wapening. Van losse vezels, staven, grids, weefsels tot aan Fiocco’s
met bijbehorende rekenprogramma's.
16.30 uur
Kwaliteitsborging van betonconstructies
Remco Ram, accountmanager BRIS bv, SBRCURnet
Met het nieuwe stelsel voor private kwaliteitsborging zijn marktpartijen straks zelf verantwoordelijk voor
het voldoen aan wettelijke eisen. Hoe kun je de kwaliteit van betonconstructies praktisch borgen? Met
BRIStoezicht heb je de juiste tool in elk geval al in handen!
Inlooplezingen | Arena Blauw
13.00 uur
Faalkosten is zo 2014…
Ivo Kikken, Komexo bv
Faalkosten ontstaan, we kunnen het niet ontkennen. Maar hoe brengen we faalkosten in kaart en kunnen we
analyseren waardoor deze faalkosten ontstaan? En nog beter, hoe kunnen we faalkosten voorkomen? Leer
met ons mee… We geven u een idee hoe informatieoverdracht faalkosten kan voorkomen en tippen hierbij
een aantal praktijkvoorbeelden aan
13.30 uur
Energy Management
Rob Piosik, Manager Operations TMS, a division of Command Alkon
Energiekosten en operationele efficiëntie zijn inmiddels een kernonderwerp in onze bedrijfstak. Toenemende
energie en operationele kosten maken het noodzakelijk grip en inzicht hierop te krijgen. Bovendien wordt er
steeds vaker detailinformatie gevraagd over deze onderwerpen wanneer het gaat over financieringen en/of
het verkrijgen van subsidies. De uitdaging is het verkrijgen van zoveel mogelijk relevante data zonder hoge
kosten en zonder de operatie stil te leggen of te onderbreken. Daarnaast is het belangrijk de informatie op
eenvoudige manier te kunnen analyseren en te beoordelen. Al deze zaken worden een heel stuk moelijker bij
grote en multi-site organisaties. Tijdens de inlooplezing geeft Rob Piosik, Manager Operations bij TMS BV
zijn visie op Energy Management en bespreekt oplossingen die uw Energy Management inzichtelijk kunnen
maken
14.00 uur
Robotisering in de wapeningsbranche
André Dekker, mede-eigenaar Dekker Machines en Service / Wapeningsmachines BV
Automatisering van wapeningsstaal is tot op heden gedaan door steeds snellere en geavanceerde machines
te ontwikkelen. Hierdoor is met minder personeel meer productie mogelijk. Maar een echte robot, die ook
dozen stapelt of auto’s bewerkt, is uniek in de wapeningscentrale of betonfabrieken. De veelzijdigheid aan
vormproducten maakt de aansturing van de robot complex. Echter zijn wij er nu in geslaagd om dit te
realiseren. Weten hoe? We zullen u het laten zien.
16.00 uur
BIM Expert: Working apart together
Geert Goossens, CEO BuildSoft
De nieuwe BIM Expert is een revolutie voor constructeur en tekenaar. Beide zitten in hetzelfde kantoor of elk
in een ander werelddeel. BIM-modellen worden eenvoudig meermalen heen en weer gestuurd, telkens mét
clash controle en mét behoud van nieuw gedefinieerde parameters.
29
Betonvereniging
leden
bestuur
netwerk
Opleidingen
techniek
Studiedagen
kennisoverdracht
op alle niveaus
uit de praktijk
bijzondere locaties
actueel
Betondag
kennisdag
netwerken
lezingen
Betonvereniging – Postbus 411 – 2800 AK Gouda telefoon 0182 – 53 98 38 [email protected]
Volg ons op Twitter en Facebook (Betonvereniging en #Betondag) en LinkedIn OnsBetonNetwerk
www.betonvereniging.nl
BETONDAG
2015
Aangesloten organisaties
Betonvereniging
Betonvereniging Kring
Noord en Kring Zuid
www.betonvereniging.nl
De kringen organiseren in hun regio studiedagen en excursies
voor de daar woonachtige leden die niet altijd de veelal centraal
in het land georganiseerde activiteiten kunnen bijwonen.
www.kiwabmc.nl
Kiwa BMC is als onderdeel van de bouwdivisie van Kiwa Nederland de gespecialiseerde certificatieinstelling voor betonmortel met de daar bijbehorende grondstoffen cement, toeslagmaterialen
(zand en grind e.d.), vulstoffen (staal)vezels en hulpstoffen. Ook aanverwante producten zoals
waterbouwsteen, E-vliegas en KV-slak behoren tot het werkgebied van Kiwa BMC. Kiwa BMC
certificeert producten onder het KOMO- en NL-BSB merk. Kiwa BMC was voorheen bekend onder
de naam BMC Certificatie.
www.stufib.nl
De studievereniging fib-Nederland (Stufib) is een vereniging met ruim 250 leden en werkzaam
op het gebied van constructief beton. De vereniging is aangesloten bij de Betonvereniging en
stelt zich ten doel de ontwikkeling van constructief beton op theoretisch en praktisch gebied te
bevorderen en de kennis daarover te verspreiden.
www.stubeco.nl
Stubeco is een vereniging met ruim 250 leden uit de gehele bouwketen en die als doel heeft
de uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
Het accent ligt hierbij op kennis van het uitvoeren van betonwerk,
hulpconstructies, wapening en arbeidsomstandigheden.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door middel van: het verrichten van studie; het zorgdragen
van kennisoverdracht; het bevorderen en in stand houden van een netwerk.
www.stutech.nl
Stutech is opgericht op 22 mei 1974 als studievereniging van en voor betontechnologen.
Middels activiteiten zoals lezingen, studiegroepen en excursies beoogt zij de kennisuitwisseling
tussen betontechnologen te bevorderen. Stutech heeft ongeveer 250 leden, afkomstig uit
allerlei sectoren binnen de betonindustrie: betonmortel, betonelementen, grondstoffen,
adviesbureaus, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen, certificatie-instellingen,
aannemers en opdrachtgevers.
31
www.stumico.nl
De vereniging Stumico stelt zich tot doel het bevorderen van het gebruik van
computertoepassingen in de civiele techniek en de bouw. Stumico is een aangesloten
organisatie van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal.
www.betononderhoudsplatform.nl
Samenwerking van organisaties om krachten te bundelen
Een platform waar belanghebbenden - opdrachtgevers, marktpartijen en brancheverenigingen
- gezamenlijk werken aan het invullen van de opgaven waarvoor we staan, met als doel:
optimalisatie van (de samenwerking in) de keten om te komen tot het duurzaam in stand
houden van betonconstructies.
www.youcon.nu
Vereniging van, voor en door jonge constructeurs
YouCon heeft als belangrijkste doelstellingen:
een netwerk vormen voor jonge constructeurs;
een platform bieden om kennis en ervaring uit te wisselen;
de mogelijkheid bieden om verder te kijken dan de eigen branche/organisatie;
een positieve bijdrage leveren aan het imago van het constructeursvak.
www.betonvereniging.nl/vknbb
Het VrouwenKennisNetwerk in de Betonbouw wil op informele basis een relatie leggen tussen
vrouwen die actief zijn in de betonbouw. Ervaringen uitwisselen, praten over bijzondere zaken
die je tegenkomt, samen met vrouwen die passie voor de bouw delen.
www.fib-international.org
De stichting fib Nederland is in 1999 opgericht. De stichting stelt zich ten doel het
coördineren van het werk van fib-international op nationaal niveau, alsmede al hetgeen
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
www.ecsn.net
The object of the network is to encourage coorperation between the members and thereby
promote the development of concrete technology and use of concrete in Europe. The network
will not interfere with the work of individual societies and other international organisations.
32
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Presentatie Studentenverenigingen
Op de eerste etage is het studentencafé ingericht. In een bij deze groep passende omgeving is iedereen in de gelegenheid
vertegenwoordigers van de aangesloten studentenverenigingen te ontmoeten.
Dispuut Geo-Engineering 'De
Ondergrondse'
www.ondergrondse.nl
De Ondergrondse is de studievereniging
voor masterstudenten van de vakgroep
Geo Engineering op de faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen van de
TU Delft
Het Gezelschap "Practische Studie"
www.practischestudie.nl
Studievereniging van studenten Civiele
Techniek aan de TU Delft
KOers
www.koerstue.nl
KOers is de studievereniging voor
studenten Constructief Ontwerpen van
de TU/e.
Studievereniging ConcepT
www.concept.utwente.nl
Studievereniging ConcepT is de
studievereniging van de opleiding Civiele
Techniek aan de Universiteit Twente
Stichting Nervi
www.nervi.nl
Nervi is een studiestichting van de School
of Built Environment & Transport aan
de Hogeschool Windesheim te Zwolle
en is een aanvulling op de opleidingen
Bouwkunde en Civiele Techniek
33
4HZ[LY)\PSKLYZ:VS\[PVUZ]VVY!
)L[VUYLWHYH[PL)L[VUILZJOLYTPUNZ`Z[LTLU
/\SWZ[VMMLU]VVY)L[VU4VY[LS
7HYRLLYNHYHNL]SVLYLU
<JYL[LPUK\Z[YPwSL]SVLYLU
>H[LYKPJO[PUNZZ`Z[LTLU
)HSRVU.HSLYPQ]SVLYLU
STAND 125
STAND 172
Exposanten Betonmarkt
BETONDAG
2015
Aerolift Industrials B.V.
109
Balm Uitwendige Wapening bv
159
Inlooplezing
van Cappellenzaal
11.00 uur
Postbus 141
3769 ZJ SOESTERBERG
0346 - 354333
[email protected]
www.aerolift.nl
Postbus 345
4130 EH VIANEN
0347 - 37 41 74
[email protected]
www.balmbv.nl
Vacuümhefapparatuur voor de beton-, staal-, papier-, offshore-, scheepsbelading-, windmolen-, glas-,
kunststof- en houtindustrie.
Betonreparatie - lijmwapening - injecteren - betonspuiten - versterken van beton - KB - Green Building.
BAM
Aeneas Media
48
Dr. van Helvoortstraat
5281 BJ BOXTEL
0411 - 650 085
[email protected]
www.aeneas.nl
AMCS
93
Postbus 268
2800 AG GOUDA
0182 - 59 05 10
[email protected]
www.baminfraconsult.nl
Design for Construct
47
Postbus 30012
3001 DA Rotterdam
010 – 8208868
[email protected]
www.amcsgroup.com
BASF Nederland BV
125
Inlooplezing
Postbus 132
Eduard Flipsezaal
4900 AC OOSTERHOUT
16.00 uur
0162 - 47 66 60
www.master-builders-solutions.basf.nl
AMCS is specialist in oplossingen voor route- en
transportoptimalisatie in de betonsector. Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf om kosten
te besparen en uw klantenservice te verbeteren?
Bezoek AMCS tijdens de Betondag!
Basilisk Self Healing Concrete
ArcelorMittal
Basilisk levert producten en diensten op het gebied
van self-healing concrete. Met Basilisk Contracting
voor projecten, Basilisk Production als leverancier
voor Healing Agent en Basilisk Engineering voor de
engineering van projecten met self-healing concrete.
123
Postbus 16
L-7703 Bissen
Luxemburg
+0352 - 835772
[email protected]
www.arcelormittal.com/steelfibres
Atoplan Products
175
Postbus 51
7220 AB STEENDEREN
0575 - 465155
www.dchardener.nl
135
Hiberniastrafle 12
D-45699 HERTEN
DUITSLAND
+49 - 2366 - 509 0
[email protected]
www.baumineral.de
Logistiek en transport van vliegas | betontechnologisch advies | onderzoek van bouwmaterialen.
Bekaert NV
DC hardener ten behoeve van beton bescherming.
B|A|S Research & Technology
Postbus 612
2600 AP DELFT
[email protected]
www.basiliskconcrete.com
Baumineral GmbH
Producent van gecertificeerde staalvezels.
Het berekenen van betonconstructies met staalvezels
als wapening.
150
38
Olivier van Noortweg 10
5928 LX VENLO
077 - 850 72 22
[email protected]
www.basrt.eu
Betontechnologie. Onderzoek en ontwikkeling.
Kwaliteitsborging fabrieken. Mobiele laboratoria.
Begeleiding en controle betonstorten. Inspectie
vloeren en gebouwen. Certificatie. Onderzoek wapeningsstaal. Kalibraties. Kwaliteitsborging betoncentrales Opleiding en instructie. Onderzoek staalvezelbeton.
Schade-onderzoek. Remote Sensing.
178
Bekaertstraat 2
B-8550 ZWEVEGEM
BELGIË
+32-56 76 6157
[email protected]
www.bekaert.com
Bekaert (www.bekaert.com) is een wereldmarkt- en
technologische leider in staaldraadtransformatie en
deklagen. Bekaert is een globale onderneming met
hoofdzetel in België en stelt 27.000 mederwerkers
tewerk. In dienst van klanten in 120 landen, streven
we duurzame rendabele groei na in al onze
activiteiten.
35
BETONKLEUREN
Poederpigmenten en vloeibare kleuren voor de betonindustrie
PHOTO: ISTOCKPOHOTO © LUNANARANJA
STAND
141
STAND 146
Ha-Be BeNeLux | Kwint Bouwstoffen B.V. | Marketing 45-1 | 6921 RE Duiven | Tel.: +31 26 3113518 | [email protected] | www.ha-be.nl
STAND 142
36
BETONDAG
2015
Besix Nederland
95
Postbus 8
2990 DD BARENDRECHT
0180 - 64 19 90
nederland[email protected]
www.besixnederland.com
Betonvereniging
BTE Nederland B.V.
Postbus 11
6669 ZG DODEWAARD
0488 - 41 71 91
[email protected]
www.bte.nl
57
BubbleDeck International Light Weight Concepts BV
Postbus 411
2800 AK GOUDA
0182 - 53 92 33
[email protected]
www.betonvereniging.nl
Postbus 150
2300 AD LEIDEN
071 - 521 03 56
[email protected]
www.bubbledeck.nl
De Betonvereniging is hèt kennisnetwerk voor de
(beton)bouw. Wij verzorgen technische praktijkopleidingen op MBO, HBO en Masterniveau. Daarnaast
organiseert de Betonvereniging bijeenkomsten met
als doel kennis te vergroten.
BubbleDeckR vloersysteem.
BFBN - Bond van Betonfabrikanten
39
Postbus 194
3440 AD WOERDEN
0348 - 48 44 84
[email protected] www.bfbn.nl
BMG Advies en Applicatie B.V.
151
Postbus 2715
3800 GG AMERSFOORT
033 - 451 92 58
[email protected]
www.bmg-advies.nl
Bonar BV
12
Boskalis is een multispecialist in droge- en natte
infrastructuur.
Hundelgemsesteenweg 244-1 B9820 MERELBEKE
BELGIË
+32 - 9 - 252 66 28
[email protected]
www.buildsoft.eu
14
130
Inlooplezing
Arena Blauw
16.00 uur
Gebruiksvriendelijke software voor constructieve berekeningen in beton, staal en hout volgens Eurocode.
Berekening van gescheurde doorbuiging en scheurwijdtes voor balken en platen, vloeren met excentrische balken, pons, knik en fysisch niet-lineair beton.
Inclusief brandweerstandsanalyse en seismische
berekeningen.
169
Boulevard de Lauzelle 65
B-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BELGIË
+32 - 10 - 48 16 44
[email protected]
www.carmeuse.com
Cement & BetonCentrum
Bonar is een toonaangevende producent en leverancier van hoogwaardige Adfi synthetische vezels voor
beton. Adfil vezels verbeteren de kwaliteit en
verhogen de levensduur van uw beton!
Waalhaven Oostzijde 85
3007 BM ROTTERDAM
010 - 288 8171
[email protected]
www.boskalis.com/nederland
BuildSoft
Carmeuse
Postbus 9600
6800 TC ARNHEM
085 - 744 13 00
[email protected]
www.bonar.com
Boskalis Nederland B.V.
30
39
Postbus 3532
5203 DM DEN BOSCH
073 - 203 20 48
[email protected]
www.cementenbeton.nl
85
Cementbouw
104
Bennebroekerdijk 244
2142 LE CRUQUIUS
023 - 5481 620
[email protected]
www.cementbouw.nl
Betonmortel, duurzaambeton, bouwgrondstoffen
37
STAND 81
Den Ouden levert totaalconcept
voor duurzaam beton
Toepassingen:
‡ Rijbanen
‡ 5RWRQGHV
‡ )LHWVHQNDYHOSDGHQ
%HWRQ VSHHOW HHQ EHODQJULMNH URO LQ HHQ GXXU]DPH VDPHQOHYLQJ HQ ELHGW YHOH
WRHSDVVLQJVPRJHOLMNKHGHQ =R LV EHWRQ QDJHQRHJ MDDU RQGHUKRXGVYULM HQ DDQ KHW
HLQGH YDQ ]¶Q OHYHQVGXXU ERYHQGLHQ UHF\FOHEDDU 'HQ 2XGHQ ]HW LQ RS KHW WRHSDVVHQ
YDQ GXXU]DPH EHWRQPHQJVHOV RS EDVLV YDQ VHFXQGDLUH ERXZVWRIIHQJUDQXODWHQ HQ
‡ %XVKDOWHV
‡ %HGULMIVYHUKDUGLQJHQ
‡ 'RHOJURHSVWURNHQ
‡ 5XVWSODDWVHQ
‡ 9OLHJYHOGSODWIRUPV
&2DUPHFHPHQWVRRUWHQ
‡ /LMQFRQVWUXFWLHV
'H EHWRQDFWLYLWHLWHQ YDQ 'HQ 2XGHQ EHVWDDQ YRRUQDPHOLMN XLW KHW DDQEUHQJHQ YDQ
‡ 3ULQWEHWRQ
JHOXLGVUHGXFHUHQGH EHWRQYHUKDUGLQJHQ OLMQFRQVWUXFWLHV SULQWEHWRQ HQ YRHJYXOOLQJHQ
‡ *HOXLGVUHGXFHUHQGH
'HQ 2XGHQ OHJW WHYHQV LQWHUQDWLRQDOH YOLHJYHOGHQ HQ KDYHQV DDQ %HWRQ LV QDPHOLMN
EHWRQYHUKDUGLQJHQ
XLWVWHNHQG EHVWDQG WHJHQ ]ZDUH HQ LQWHQVLHYH YHUNHHUVEHODVWLQJHQ ZDDUGRRU
‡ 9RHJYXOOLQJHQ
RQGHUKRXG DDQ GH EHWRQYHUKDUGLQJHQ EHSHUNW EOLMIW 0HW HHQ VSHFLDOH VOLSIRUPSDYHU
YRRU]LHQYDQHHQGHXYHOHQNRSSHOVWDDI]HWLQULFKWLQJNDQ'HQ2XGHQEHWRQYHUKDUGLQJ
HQWRWPHWHUEUHHGLQppQZHUNJDQJDDQEUHQJHQ
9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSQHPHQQDWXXUOLMN«
Joris van de Vleuten
Manager
+31 (0)6 20 39 66 55
[email protected]
Natuurlijk...
www.denoudengroep.com
BETONDAG
2015
Constructeursregister
54
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER
088 - 400 85 21
[email protected]
www.constructeursregister.nl
Postbus 1031
3860 BA NIJKERK
033 - 245 78 86
[email protected]
www.dgrubberholland.nl
Construsoft BV
Postbus 60
6900 AB ZEVENAAR
0316 - 20 00 00
[email protected]
www.construsoft.com
0
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
11.30 uur
133
Veilingweg 2
5301 KM ZALTBOMMEL
0418 - 57 89 22
[email protected]
www.dsi-nl.nl
Dywidag-voorspansystemen, GEO-ankers en speciale
bouwmethoden.
Postbus 470
2130 AL HOOFDDORP
023 - 752 82 00
[email protected]
www.duravermeer.nl
22
Postbus 3477
4800 DL BREDA
076 - 541 06 00
[email protected]
www.cugla.nl
91
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
12.00 uur
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
16.30 uur
Dyckerhoff Basal Nederland B.V.
171
102
Kelvinbaan 44
3439 MT NIEUWEGEIN
030 - 607 83 90
[email protected]
www.dyckerhoff-basal.nl
Dyckerhoff GmbH
Postbus 16262
2501 CA DEN HAAG
070 - 304 67 00 | 070 - 799 98 89
[email protected]
www.cobouw.nl
Den Ouden Groep
DG Rubber Holland BV is gespecialiseerd in loopvlakstructuren voor beton. Denk hierbij aan trappen,
bordessen, balkon elementen enz. Daarnaast zijn wij
ook gespecialiseerd n afdichttingen van beton mallen:
celrubber en TPE profielen.
Dura Vermeer
Struct4U - Constructieve rekensoftware voor beton/
staal/hout. Moderne software zonder vaste kosten
van licenties en onderhoud. Alleen betalen voor gebruik. Werken met de laatste versie.
Meerdere gebruikers mogelijk. Lage kosten.
Dagblad Cobouw/SDU
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
13.00 uur
7
Slingerweg 1
B-3600 GENK
BELGIË
+32 - 89 - 32 88 55
[email protected]
www.construx.be
Cugla BV
15
DSI B.V.
Construsoft is leverancier van Tekla 3D BIM Software
voor oa aannemers, prefab betonbouw, buig- en
vlechtcentrales, toeleveranciers en ingenieurs. Graag
informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van
Tekla met modules voor modelleren, planning en
mobiele BIM oplossingen.
Construx
DG Rubber Holland BV
100
Biebricher Strafle 69
D-65203 WIESBADEN
DUITSLAND
+49 - 611 - 676-0
[email protected]
www.dyckerhoff.de
Can we use the same tekst a in 2014? : White and
grey cement, primium-cements, concrete.
81
Edilon Sedra Contracting BV
Postbus 12
5480 AA SCHIJNDEL
073 - 543 10 00
[email protected]
www.denoudengroep.com
Postbus 7189
6050 AD MAASBRACHT
0475 - 46 29 28
[email protected]
www.edilonsedracontracting.com
Onze activiteiten omtrent betonwegen bestaan voornamelijk uit (geluidsreducerende) betonverhardingen,
lijnconstructies, printbeton en voegvullingen. Beton is
nagenoeg onderhoudsvrij en is bovendien recyclebaar
en een duurzaam product.
Betonreparatie / renovatie, voegovergangen,
epoxylijmen.
140
39
STAND 152
De toekomst?
Wij denken
met u mee!
Uw onmisbare partner zijn in de duurzame
bouwketen, dat is onze doelstelling. En
dat maken we elke dag waar: door nieuwe
duurzame producten te ontwikkelen en ze
toe te passen in projecten, door onderzoek
te doen en door samen te werken met tal
van stakeholders, waaronder ú, onze klant.
Graag ontmoeten wij u op onze stand op
de betondag. Wij lichten met veel plezier
toe wat ENCI, Mebin en Sagrex voor u
kunnen betekenen, en wij zetten samen
met u een stap in de toekomst van de bouw.
www.enci.nl
www.mebin.nl
www.sagrex.nl
uw partner in duurzame bouwwerken
BETONDAG
2015
ENCI
152
Inlooplezing
Postbus 3233
van Cappellenzaal
5203 DE 'S-HERTOGENBOSCH
14.30 uur
073 - 640 12 13
[email protected]
www.enci.nl
104
Bennebroekerdijk 244
2142 LE CRUQUIUS
0478 - 53 77 79
[email protected]
www.euroment.nl
142
Krimparme mortels - betonreparatie- & betonspuitmortels - waterafdichtsystemen - injectieharsen kunststofvloeren.
Ha-Be Betonchemie
146
Marketing 45-1
6921 RE DUIVEN
026 - 311 35 18
[email protected]
www.ha-be.com
Verhuur betonpompen, leveren en aanbrengen van
Schuimbeton w.o. waterdoorlatend, verpompen en
op hoogte aanbrengen van onderwaterbeton, renovloeren, betonmortel op hoogte verpompen.
Hulpstoffen, kleurpigmenten en oppervlaktebeschermings-systemen voor beton.
3
Haitsma Beton B.V.
Postbus 5049
1410 AA NAARDEN
035 - 695 66 66
[email protected]fischer.nl
www.fischer.nl
Funderingstechnieken Verstraeten B.V.
143
Postbus 57
8070 AB NUNSPEET
0341 - 25 17 34
[email protected]
www.grouttech.nl
Produktieweg 52
2382 PD ZOETERWOUDE
088 - 555 44 44
[email protected]
www.faberbetonpompen.nl
Fischer Benelux
Geaccrediteerd laboratorium voor betonproducten,
toeslagstoffen, cement, vliegassen en en andere
grondstoffen.
Grouttech
Hoogwaardige en kosteneffectieve poederkoolvliegassen en kalksteenmelen voor de betonindustrie.
Faber Betonpompen BV
107
Hertenstraat 30
B-3830 WELLEN
BELGIË
+32 - 12 - 67 09 09
[email protected]
www.geos.be†
ENCI is producent en leverancier van Nederlands
cement.
Euroment
GEOS NV
32
Postbus 7
9288 ZG KOOTSTERTILLE
0512 - 33 56 78
[email protected]
www.haitsma.nl
108
Postbus 55
4500 AB OOSTBURG
0117 - 45 75 75
[email protected]
www.fundexgroup.com
Specialistische Funderingstechnieken FUNDEX en
TUBEX palen. Voorloper in ontwikkelingen van grondverdringend en tillingvrij funderen. 'Verdraaid goed in
funderen'.
Bruggen & viaducten, barriers, funderingen, parkeergarages, stadions & tribune elementen, industriebouw, prefab onderbouw en specialiteiten.
Hakron Nunspeet BV
161
Postbus 46
8070 AA NUNSPEET
0341 - 27 88 00
[email protected]
www.hakron.nl
Accessoires en producten voor betonconstructies en
bekistingen.
41
HALFEN HIT-assortiment compleet
Voor alle beton-beton aansluitingen de perfecte oplossing!
sta
19
d
n
MV
MV-OD
MD
HALFEN HIT Iso-Elementen met
Europees Technische Goedkeuring ETA*
en KOMO-certificaat
ZD
ZV
*
geldt niet voor DD en ZZ-HT
MV-OU
ZZ-HT
DD
NI
E
UW
!
Het assortiment HIT-HP/-SP koudebrugonderbrekingen is uitgebreid met vele nieuwe typen
▪ HALFEN HIT Iso-Elementen met Europees Technische
Goedkeuring ETA en KOMO-certificaat
▪ Eenvoudige verwijzing richting balkonzijde middels
rode kunststof pijl op druk-/dwarskrachtnok CSB
▪ HIT Tekla® Structures-componenten en/of IFCmodellen beschikbaar
▪ Bekijk onze website en/of nieuwe documentatie voor
nog meer varianten en voordelen
HALFEN b.v. t Postbus 1 t 7620 AA Borne t Tel.: (074) 267 14 49 t [email protected] t www.halfen.nl
BETONDAG
2015
Hakron-Terwa
161
Jonker B.V.
36
Postbus 46
8070 AA NUNSPEET
0341 - 27 88 30
[email protected]
www.hakronterwa.nl
Mors 19
7151 MX EIBERGEN
088 - 456 80 00
[email protected]
www.jonker.nl
Productie, advisering en verkoop van instortvoorzieningen voor de prefab-betonindustrie.
"Besturingen t.b.v. weeg- doseer- en menginstallaties;
tClick modulaire software t.b.v. betoncontroles en
droge mortel installaties; truck monitor systeem en
silo monitor systeem."
HALFEN b.v.
19
Postbus 1
7620 AA BORNE
074 - 267 14 49
[email protected]
www.halfen.nl
Kimmenade Nederland B.V.
HALFEN verankerings-, bevestigings-, wapeningssystemen: o.a. ankerrail, betonverankeringen, transportankersystemen, ponswapening, koudebrugonderbreking, sandwichplaat-, gevelplaatverankering,
DETAN trekstangsystemen, metselwerkondersteuningen en lateien.
Heuker Beheer BV
160
t Hert 162
2266 NK LEIDSCHENDAM
070 - 320 08 80
[email protected]
www.heukerbeheer.nl
Heuker Beheer BV is een betonrenovatie bedrijf gespecialiseerd in alle soorten vloerherstel en alle soorten
betonreparatie en kathodische bescherming †voor
zowel hoofd als onder aanneming.
170
Postbus 144
5700 AC HELMOND
0492 - 53 31 22
[email protected]
www.kimmenade.nl
Novacell de naadloze en 100% verkleefde betonafdichting.
Kiwa Nederland B.V.
24
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
070 - 414 46 02
[email protected]
www.kiwa.nl
Kiwa heeft certificering als haar kernactiviteiten,
ondersteund met inspectie, keuring, technology,
training en data services. Kiwa werkt voor opdrachtgevers in tal van sectoren zoals water, energie, bouw
en infrastructuur.
Komexo B.V.
Hilti Nederland bv
Postbus 92
2650 AB BERKEL EN RODENRIJS
010 - 519 11 11
[email protected]
www.hilti.nl
Inlooplezing
43
Eduard Flipsezaal
12.30 uur
"Bevestigingsmiddelen; handgereedschappen; detectieapparatuur voor wapening."
Jager Meng- en Recyclingtechniek
Nobelstraat 40A
3846 GG HARDERWIJK
06 - 51 60 23 59
[email protected]
www.jager-mrt.nl
Lingedijk 55
4191 VB GELDERMALSEN
088 - 130 00 00
[email protected]
www.komexo.nl
10
Inlooplezing
Arena Blauw
13.00 uur
Komexo en Isah Beton Komexo biedt dè oplossing om
uw betonbedrijf beter en effectiever†te laten functioneren. Isah Beton is business software die speciaal
ontwikkeld is voor het (prefab) betonbedrijf.
177
Leyco Chemische Leyde GmbH
128
Industriestrafle 155
D-50999 KEULEN
DUITSLAND
+49 - 2236 - 96 60 00
[email protected]
www.leyde.com
Producten voor de reiniging en het onderhoud voor de
betonindustrie.
43
Atoplan Products Europees importeur van revolutionaire
Deense betonbeschermer.
Het Toldijkse bedrijf Atoplan is sinds kort importeur van DC
Hardener voor de West-Europese markt. DC Hardener is een
impregneermiddel dat de hardheid van beton 34.8 procent vergroot, het oppervlak hitteen vuurbestendig maakt, slijtvast, stofvrij, waterafstotend en bovendien chemicaliën,
zout en zuurbestendig.
Een revolutionair product; waar talloze uitvinders met een impregneermiddel voor beton
dachten het gouden ei te hebben gevonden, heeft het Deense bedrijf Danish Concrete de
betonverharder al vijftig jaar lang daadwerkelijk de beloofde resultaten zien leveren. Het
product maakt coatings voor beton in feite overbodig.
Productinformatie: DC Hardener is een impregneermiddel op waterbasis en bestaat uit een
sterk verdunde base met fijngemalen silicium. Het dringt 5 tot 10 mm in het beton en trekt
daar betondeeltjes samen tot een keiharde gekristalliseerde massa. De hardheid van het
materiaal neemt toe met 34.8 procent en het oppervlak wordt stofvrij en praktisch
onaantastbaar. De levensduur is in ieder geval vijftig jaar - minimaal, het product is immers
pas vijftig jaar geleden uitgevonden. Op basis van tests wordt geschat dat het de leeftijd van
beton ruim verdubbelt .
Voor verdere informatie zie onze website www.dchardener.nl
Mocht U geïnteresseerd zijn in DC-Hardener of verdere informatie willen, dan nodigen wij u
gaarne uit op ons bedrijf te Toldijk voor verdere informatie en een demonstratie, ook kunnen
wij u kosteloos een sample toe sturen.
Neem hiervoor contact op met: Willy Homma, [email protected] 06 - 53306274,
www.dchardener.nl
Wij zijn ook aanwezig op de Betondag hier kunt u ons bezoeken op stand 175.
44
BETONDAG
2015
Lincon B.V.
44
Matrix Software
4
Nanengat 11
3356 AA PAPENDRECHT
078 - 699 51 51
[email protected]
www.lincon.nl
Wijchenseweg 116
6538 SX NIJMEGEN
024 - 343 43 80
[email protected]
www.matrix-software.nl
Lincon is specialst in het ontwerpen van voorgespannen betonconstructies, zowel met voorgerekt als met
nagerekt staal.
Leverancier van constructieve reken-/teken- en BIMsoftware voor ingenieurs in de woning-/water- en
werktuigbouw.
LKAB Minerals B.V.
Mebin
131
152
Postbus 16
4780 AA MOERDIJK
0168 - 38 85 00
[email protected]
www.lkabminerals.com
Postbus 3233
5203 DE 'S-HERTOGENBOSCH
073 - 640 12 13
[email protected]
www.mebin.nl
MagnaDense is een toeslagmateriaal voor zwaar
beton (<4000kg/m3). MagnaDense wordt door LKAB
Minerals in Zweden geproduceerd en vanuit voorraad (Moerdijk) geleverd onder EN12620 certificaat.
Toepassingen voor zwaar beton met MagnaDense zijn
o.a. stralingsbescherming, ballast en contragewichten.
Mebin is producent en leverancier van betonmortel op
de Nederlandse markt.
Macben Nederland
167
Smederijstraat 2
4814 DB BREDA
076 - 530 23 73
[email protected]
www.macben.eu
Molenaar Betonindustrie BV
Postbus 47
4460 AA GOES
0113 - 22 30 30
[email protected]
www.molenaar-beton.nl
Beton, kunststof en vezelbeton afstandhouders,
MoBox stekkebakken, MoStopper en MoBikon konussen, MoPlus center en CBK konussen, MoClip, MoClip
Trio en MoNoClip afstandhouders, MoFlex en MoClay
afdichtingbanden en Kimprofielen voor afdichting van
stortnaden.
Materiaaltestaparatuur met service en ISO 17025
erkende kalibraties.
Movares Nederland BV
Mapei Nederland B.V.
Twentepoort Oost 27
7609 RG ALMELO
0546 - 83 60 40
[email protected]
www.mapei.nl
173
Inlooplezing
Arena Rood
16.00 uur
Wereldwijde leverancier van bouwchemische producten, waaronder producten voor betonherstel, injectievloeistoffen, kathodische bescherming, kunststof
vloerafwerking systemen en betonadditieven.
Martens beton
17
184
Postbus 30
4900 AA OOSTERHOUT
0162 - 42 29 00
[email protected]
www.martensgroep.eu
50
Postbus 2855
3500 GW UTRECHT
030 - 265 55 55
[email protected]
www.movares.nl
Mulder Europe BV
165
Baanhoekweg 16
3313 LA DORDRECHT
078 - 622 13 00
[email protected]
www.muldereurope.com
"Truckmixers, stationaire mixers en de brandstof
besparende , stille , elektrische betonmixer "De Mulder
EcoDrive"."
Leverancier van prefab betonelementen voor de civiele
betonbouw en gww-sector. Exclusief licentiehouder
van het BEBOÆ-Arets systeem voor Nederland als
alternatief voor traditioneel uitgevoerde viaducten,
bruggen, fiets- en voetgangerstunnels, culverts, overkluizingen, etc.
45
BETONDAG
2015
MultiBouwSystemen
8
Postbus 115
3760 AC SOEST
035 - 588 1888
[email protected]
www.multibouwsystemen.nl en www.mbs-holding.nl
MultiBouwSystemen is specialist in prefab beton met
productlocaties in Emmen en Vianen. Wij leveren
onder andere betontrappen en keerwanden, complete
casco's voor de woning- en utiliteitsbouw en kelderbouw.
Newa Techniek b.v.
42
Smederijstraat 25
5111 PT BAARLE-NASSAU
013 - 507 2000
[email protected]
www.newa.nl
Newa Techniek is een leverancier van een uitgebreid
leveringsprogramma op het gebied van beproevingssystemen, laboratoriuminrichtingen en apparatuur
voor materiaalonderzoek in de breedste zin van het
woord. Het leveringsprogramma omvat o.a. beproevingsmachines, laboratoriumapparatuur, destructieve
meetinstrumenten, non destructieve meetinstrumenten en verbruiksmaterialen voor onderzoek aan
materialen en constructies.
Orcem
34
Reckli GmbH
158
Gewerkenstrafle 9a
D-44628 HERNE
DUITSLAND
+49 - 2323 - 17050
[email protected]
www.reckli.de
Structuurmatrijzen, wij maken geen beton, wij brengen hem in vorm.
Recystel B.V.
9
De Compagnie 7
1689 AG ZWAAG
0229 - 2651 70
[email protected]
www.recystel.nl
Recystel is fabrikant van kunststof stelkozijnen en
instort kaders voor prefab- en sandwich beton gevels.
Recystel levert zowel standaard als specifieke maatwerk oplossingen voor projecten in woning en
utiliteitsbouw.
Rekers GmbH
16
Postfach 1165
D-48478 SPELLE
DUITSLAND
+49 - 5977 - 93 61 69
[email protected]
www.rekers.de
Postbus 6067
4780 LX MOERDIJK
0168 - 74 50 40
[email protected]
www.orcem.nl
Rekers GmbH bouwt al meer dan 50 jaar innoverende
machines en installaties voor de betonindustrie. Een
Rekers Machine staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Kijk ook op onze website www.rekers.de
Gemalen gegranuleerde hoogovenslak ECO2cem.
Remei Blomberg GmbH & Co. KG
Peikko Benelux B.V.
Leemansweg 51
6827 BX ARNHEM
026 - 384 38 66
[email protected]
www.peikko.nl
ProRail BV
149
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
13.30 uur
168
Industriestrafle 19
D-32825 BLOMBERG
DUITSLAND
+49 - 5235 963-0
[email protected]
www.remei.de
Betonkleurstoffen, Betonhulpstoffen, Betononderhoud, Betononderzoek, Betonsanering en Betontechnologie.
78
Postbus 2038
3500 GA Utrecht
[email protected]
www.prorail.nl
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van
Nederland. Samen met onze partners zetten wij ons
24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op
hun bestemming te laten komen.
47
Daar kunt u op rekenen
Het Constructeursregister RC/RO bewaakt de kwaliteit en bevordert
de deskundigheid van de constructeur.
Met bijna 1.000 (kandidaat)leden is het Constructeursregister RC/RO
in korte tijd tot een zeer bruikbaar hulpmiddel uitgegroeid, óók voor
opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur.
Opdrachtgevers die een registerconstructeur/registerontwerper
(RC/RO) in de arm nemen, zijn verzekerd van professionele
constructieve kennis en kunde én integriteit.
Op www.constructeursregister.nl vindt u onder meer:
s
constructeurs die RC/RO zijn;
s
bedrijven die een RC/RO in dienst hebben;
s
cursussen en evenementen voor permanente
beroepseducatie (o.v.v. KE/EE-punten);
s
eisen voor toelating tot het register én
s
de toelatingsprocedure.
Wilt u ook RC/RO worden?
Kijk op: www.constructeursregister.nl -> RC/RO worden.
Contact
telefoon: 088 400 85 21
e-mail: [email protected]
www: www.constructeursregister.nl
STAND 54
BETONDAG
2015
Rijkswaterstaat
79
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
www.rijkswaterstaat.nl
Samenwerken & Rijkswaterstaat werkt aan een veilig,
leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat doen we samen
met andere overheden, zakelijke partners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Die samenwerking wordt steeds belangrijker, nu infrastructurele projecten in het dichtbevolkte Nederland steeds
complexer worden. Dat vraagt om slimme oplossingen, gedeelde kennis en permanente vernieuwing.
Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten daarom
zo veel mogelijk samen optrekken, als professionele
partners met een gezamenlijk doel.
Rotonde International BV
172
Postbus 62
7490 AB DELDEN
074 - 376 68 00
[email protected]
www.rotonde.nl
Scholz Benelux BV
Nude 54 D
6702 DN WAGENINGEN
0317 - 61 70 44
[email protected]
www.scholz-benelux.com
147
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
15.00 uur
Steeds vaker wordt beton in kleur bedacht Èn gerealiseerd. Met kennis, ervaring en hoogwaardige pigmenten lukt dat. Scholz Benelux B.V. is uw partner in
kleur. Kleur in de wereld!
Schrumpf Bouwstoffen
164
Inlooplezing
Postbus 385
Eduard Flipsezaal
4940 AJ RAAMSDONKSVEER
14.30 uur
0162 - 51 77 00
[email protected] www.schrumpf.nl
Advisering en levering van dilatatievoegenbanden,
deuvels, vloerprofielen.
Service Groep
174
Engineering en turn-key levering van betonmortelcentrales, menginstallaties en prefab productiesystemen.
Broekeroordsweg 3
8095 RM OLDEBROEK
0525 - 63 71 10
[email protected]
www.servicegroep.com
Sagrex
Oppervlaktebewerking: aqua-demolition, verwijderen
van slijtlagen, frezen, schuren, schaven en ........
152
Postbus 3233
5203 DE 'S-HERTOGENBOSCH
073 - 640 12 13
[email protected]
www.sagrex.nl
SGS Intron B.V.
Sagrex is producent en leverancier van zand en grind
op de Nederlandse en Belgische markt.
SBRCURnet
Postbus 516
2600 AM DELFT
015 - 303 05 00
[email protected]
www.sbrcurnet.nl
1
Inlooplezing
Arena Rood
16.30 uur
Kennisorganisatie op het gebied van bouwmaterialen.
Sika Nederland B.V.
SBRCURnet is een onafhankelijke kennisinstelling
voor de bouwsector en partner van de Bouwcampus.
Met het programma beton en betonconstructies
draagt SBRCURnet bij aan de kennisontwikkeling en
toepassing op betongebied.
Schöck Nederland bv
Postbus 267
4100 AG CULEMBORG
0345 - 58 51 70
[email protected]
www.sgs.com/intron
37
Postbus 4194
7320 AD APELDOORN
055 - 526 88 20
[email protected]
www.schock.nl
Schöck Nederland is gespecialiseerd in de ontwikkeling, engineering, advisering en verkoop van innovatieve bouwoplossingen. Onze producten Schöck
Isokorf®, IDock®, ComBAR® en Thermoanker leveren
een duurzame bijdrage aan de bouwkwaliteit bij
nieuwbouw en renovatie.
2
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
11.00 uur
26
Postbus 40390
3504 AD UTRECHT
030 - 241 01 20
[email protected]
www.sika.nl
Leverancier hulpstoffen en betonreparatieproducten.
Spanbeton B.V.
28
Hoogewaard 207/209
2396 AS KOUDEKERK A/D RIJN
071 - 342 02 00
[email protected]
www.spanbeton.nl
Spanbeton en VBI, dochterondernemingen van Consolis; kennispartners die duurzame oplossingen aanbieden voor elk prefab vraagstuk.
49
9LVLWZZZILEV\PSRVLXPFRP
)LQGXVDOVRRQIDFHERRNILEV\PSRVLXP0DDVWULFKW
6SRQVRUHGE\
+LHUNDQRRNXZORJRNRPHQWHVWDDQ
9RRULQIRUPDWLHRYHUVSRQVRULQJILE0DDVWULFKW:LHSYDQGHQ%XUJ²
BETONDAG
2015
Spenner Zement GmbH & Co. KG
137
Hüchtchenweg 2
D-59597 ERWITTE
DUITSLAND
+49 - 2943 - 98 60
[email protected]
www.spenner-zement.de
Technosoft levert rekensoftware, tekensoftware en
projectmanagement software voor ingenieursbureau's.
5 en 6
TME B.V.
Postbus 83
6120 AB BORN
06 - 46 22 16 64
www.powerseurope.nl
141
De Hof 1
7218 LA ALMEN
0575 - 46 99 24
[email protected]
www.struct4u.com
82
Postbus 1025
3600 BA MAARSSEN
030 - 248 67 62
[email protected]
Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van infrastructurele projecten, funderingstechnieken, bitumen,
verkeerstechnieken, prefab beton, geluidsschermen,
grond- en afvalstoffenbeheer, industriebouw, verkeersgeleidingen, assetmanagement
TBI Infra B.V.
TME ontwerpt en realiseert klantspecifieke machines,
werktuigen en turn-key installaties voor de offshore-,
bulkhandling-, asfalt-, en betonindustrie.
TMS BV, a division of Command Alkon
Bouwtechnische rekensoftware voor elke
constructeur.
Strukton Civiel
185
Postbus 164
8000 AD ZWOLLE
038 - 425 00 35
[email protected]
www.tme.nl
Bevestigingsmateriaal voor de professionele bouw.
Struct4U B.V.
144
Postbus 2055
7420 AB DEVENTER
0570 - 68 29 00
[email protected]
www.technosoft.nl
Producent van cement, kalk en droge mortel.
Stanley Black & Decker
Technosoft bv
97
Postbus 20175
7302 HD APELDOORN
055 - 538 22 22
[email protected]
www.tbi-infra.nl
De ondernemingen binnen TBI Infra zorgen voor
duurzame infrastructurele oplossingen in het verkeer
die industrie en water in beweging brengt. Dit vanuit
een maatschappelijk bewuste verantwoordelijkheid.
TBI infra wordt gevormd door de bedrijven: Mobilis,
Timmermans, Servicis en Voorbij.
Houtsingel 5
2719 EA ZOETERMEER
088 - 678 25 99
[email protected]
www.commandalkon-tms.nl
20
Inlooplezing
Arena Blauw
13.30 uur
TMS heeft ruim 29 jaar ervaring in de automatisering
van betoncentrales en betonproductfabrieken. Van
truckplanning tot en met productcontrole, van elektro
schakelkast tot en met de productiebesturing van uw
fabriek of centrale.
TNO
Postbus 49
2600 AA DELFT
088 - 866 32 00
[email protected]
www.tno.nl
TNO Diana BV
Delftechpark 19a
2628 XJ DELFT
088 - 342 62 00
[email protected]
www.tnodiana.com
129
Inlooplezing
Van Cappellenzaal
15.30 uur
Inlooplezing
Van Cappellenzaal
16.00 uur
163
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
15.30 uur
Building on 40 years experience, TNO Diana BV provides word class software and services in the field of
finite element solutions dedicated to Civil, Geotechnical, Earthquake and Petroleum engineering.
51
STAND 15
LOOPVLAKSTRUCTUUR
BIEDT VEEL VOORDELEN
Het in 1993 gestarte DG Rubber Holland BV geldt al jaren als een specialist in PVC en rubberproducten. Service, kwaliteit en de wil om
te innoveren zorgen ervoor dat het bedrijf een goede naam heeft opgebouwd en die weet te behouden. Naast de genoemde specialisatie
is er nog een tak van sport waarin het bedrijf zich onderscheidt: loopvlakstructuren voor mallenbouwers in de prefab betonindustrie.
In nauwe samenwerking met Vebo beton, een zeer gerespecteerde partner
van DG Rubber, maakt het bedrijf al sinds 1995 de dunne loopvlakstructuurmat. Gelet op de veranderende markt maakt DG Rubber thans ook
structuurmatten voor de prefab betonfabrieken en mallenbouwers, waarbij
de aanwezige kennis en kunde, maar zeker ook de goede contacten in deze
branche het vertrouwen gaf om deze stap te zetten.
Gevraagd naar de mogelijkheden en voordelen van deze matten – die ook
dienen als antislip voor de prefab betonindustrie, kan directeur Jaap de Graaf
duidelijk zijn. “In tegenstelling tot de dikke matten van vroeger, zijn deze
matten een stuk dunner en daarmee lichter en een stuk makkelijker om mee
te werken. Daarnaast kunnen we grote oppervlakten in één keer bedekken,
leveren we uit voorraad en zijn verschillende structuren mogelijk. Een ander
voordeel is dat we sinds 2014 zelf producent zijn geworden van Rubber TPEprofielen en stootranden. Op maat gemaakt en perfect sluitend, waardoor je
bij de bevestiging en afwerking van de matten veel minder kit nodig hebt.”
Voor meer informatie, kijk op www.loopvlakstructuur.nl of bezoek de stand van
DG Rubber op de Betondag in De Doelen Rotterdam op 19 november 2015. ]
52
BETONDAG
2015
UBO Engineering BV
109
Cementsilo's, bunkers, bandtransporteurs,
schroeftransporteurs, vochtmeetautomaten, weegen doseerinstallaties, betonmengers, betonmortelcentrales, kubelbanen, verdeelkranen, stortmachines,
"Gleitfertiger", betonverdelers, productiemachines
met aftransportinstallaties, mallen, rondloopsysteem, mengerijbesturingen, recyclinginstallaties,
betonstaalverwerkende machines, Turn-key
oplossingen.
166
Beatrixhaven 27
4251 NK WERKENDAM
0183 - 50 21 11
[email protected]
www.vdberghenco.nl
132
Vechtstraat 9
5347 KH OSS
0412 - 64 61 68
[email protected]
www.vanderblij.nl
Van der Blij B.V.: ruim 45 jaar leverancier van hijs- en
instortmaterieel voor de betonindustrie. Gespecialiseerd in magneetsystemen, ankerrails en toebehoren,
ponswapening en deuvels, stekkenbakken en sparingbuizen.
Van Nieuwpoort
80
Postbus 120
2800 AC GOUDA
0182 - 59 74 44
[email protected]
www.van-nieuwpoort.nl
VBI
Postbus 5135
1411 AC NAARDEN
035 - 695 4008
[email protected]
www.vbr.nl
Inlooplezing
van Cappellenzaal
11.30 uur
Vliegasunie BV
28
Postbus 31
6850 AA HUISSEN
026 - 379 79 79
[email protected]
www.vbi.nl
VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en werkomgevingen. Vanuit de businesscase van de opdrachtgevers denken de specialisten
van VBI mee en bieden heldere oplossingen. Dat doet
VBI door het leveren van de hoogste kwaliteit prefabvloeren als onderdeel van een innovatieve draagconstructie.
124
Postbus 265
4100 AG CULEMBORG
0345 - 50 99 88
[email protected]
www.vliegasunie.nl
Leverancier van poederkoolvliegas, E-bodemas en
rookgasontzwavelinggips.
Wagemaker
Betonontkistingsmiddelen.
Van der Blij B.V.
139
- Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven
Postbus 8
3769 ZG SOESTERBERG
0346 - 35 17 74
[email protected]
www.ubo.nl
Van den Bergh & Co B.V.
VBR
49
Postbus 412
5240 AK ROSMALEN
073 - 521 64 00
[email protected]
www.wagemaker.nl
Wagemaker is een technisch gespecialiseerd adviesen ingenieursbureau voor infrastructurele kunstwerken van alle tijden. Kwaliteit en kennis van
uitvoering zijn thema's waarmee wij unaniem in de
markt worden herkend.
Würth Nederland B.V.
11
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 'S-HERTHOGENBOSCH
073 - 629 19 11
[email protected]
www.wurth.nl
Techische Handelsonderneming in onder andere bevestigingsmaterialen, ankers en pluggen.
Presentatie BKR 2016/HAN
1e etage
Presentatie Studentenverenigingen
1e etage
De studentenverenigingen presenteren zich - zie ook
pagina 33 van dit magazine.
Vereniging Wapeningsstaal Nederland wapeningsplein
Deventerstraat 552B
7325 XZ APELDOORN
055 - 578 29 59
[email protected]
www.wapned.nl
53
Seminar
ƌŝĞƐĞŵŝŶĂƌƐŽǀĞƌŶŝĞƵǁĞhZͲĂŶďĞǀĞůŝŶŐĞƚŽŶƌĞƉĂƌĂƟĞ
Op 13, 14 en 15 oktober organiseert de Betonvereniging in respecƟevelijk Drachten, Houten en
Veldhoven drie seminars rondom de introduĐƟĞǀan CUR-Aanbeveling 118 ‘SpecialisƟsche
instandhoudingstechnieken, repareren van beton’. De seminars zijn bedoeld voor opdrachtgevers,
beheerders en andere geïnteresseerden in deze materie.
datum
13 oktober 2015
14 oktober 2015
15 oktober 2015
plaats
Fries Congrescentrum, Drachten
Het oude ^taƟon, Houten
techniekHuys, Veldhoven
tijdsƟp
13.00 – 17.00 uur
15.00 – 19.00 uur
13.00 – 17.00 uur
Aanmelden voor een van de drie seminars kan via www.betonvereniging.nl. Ook voor meer
informaƟe kunt u bij de Betonvereniging terecht.
Betonvereniging – Postbus 411 – 2800 AK Gouda telefoon 0182 – 539 858 [email protected]
Volg ons op Twitter en Facebook (Betonvereniging en #Betondag) en LinkedIn OnsBetonNetwerk
www.betonvereniging.nl
54
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
MVM Betonstaal B.V.
wapeningsplein
Julius Durst Strasse 100
I-39042 BRIXEN (BZ)
ITALIE
+39 - 0472 - 97 91 93
[email protected]
www.progress-m.com
Brasem 10
4941 SE RAAMSDONKSVEER
0162 - 48 33 33
[email protected]
www.mvmbetonstaal.nl
Van Noordenne Wapeningsstaal BV wapeningsplein
Postbus 57
3370 AB HARDINXVELD
0184 - 620 200
[email protected]
www.noordennewapening.nl
Dekker Machines BV
Mechelaarstraat 23
4903 RE OOSTERHOUT
0162 - 71 48 16
[email protected]
www.dekkermachines.nl
wapeningsplein
Inlooplezing
Arena Blauw
14.00 uur
wapeningsplein
wapeningsplein
Inlooplezing
Eduard Flipsezaal
14.00 uur
Productiesystemen voor prefab betonelementen,
Productiesystemen voor complete betonwapening,
Software voor aansturing en controle van productie
van prefab elementen en wapening.
ERICO Europe BV
Dekker Machines en Service is dé leverancier van
machines en gereedschappen voor de wapeningscentrale, vlechtbedrijven en betonfabrieken.
LIC
Progress Group
wapeningsplein
Jules Verneweg 75
5015 BG TILBURG
013 - 583 54 00
[email protected]
www.erico.com
LENTON - Engineered systemen voor beton- en
wapening toepassingen.
Betonijzerbuigcentrale (B-B-C)
en Diepstraten
wapeningsplein
Postbus 11
3370 AA HARDINXVELD-GIESSENDAM
0184 - 62 03 00
[email protected]
www.b-b-c.nl
Pfinztalstraat 2
4143 JB LEERDAM
0345 - 63 60 40
[email protected]
www.lic.nl
55
Seminar
Steengoed en Duurzaam
11 november 2015, MADE in Tilburg.
Betonvereniging organiseert in samenwerking met BFBN, BB&S, BeST en VMS een
seminar voor aannemers, architecten, constructeurs, gemeenteambtenaren en leveranciers
over betonstenen op straat en in de gevel.
Betonvereniging – Postbus 411 – 2800 AK Gouda telefoon 0182 – 539 858 [email protected]
Volg ons op Twitter en Facebook (Betonvereniging en #Betondag) en LinkedIn OnsBetonNetwerk
www.betonvereniging.nl
56
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
Lijst adverteerders
pag.
pag.
44 Atoplan Products BV
40 ENCI
34 BASF Nederland BV
36 Faber Betonpompen BV
13 Betonprijs
50 fib2017Maastricht
4/30/54/56 Betonvereniging
36 Ha-Be Betonchemie
48 Constructeursregister
42 HALFEN b.v.
38 Den Ouden Groep
46 Orcem
52 DG Rubber Holland BV
34 Rotonde International BV
Lijst exposanten [numeriek]
0
Construsoft BV
47
AMCS
1
SBRCURnet
48
Aeneas Media
2
SGS Intron B.V.
49
Wagemaker
3
Fischer Benelux
50
Movares Nederland BV
4
Matrix Software
54
Constructeursregister
5 en 6
Stanley Black & Decker
57
Betonvereniging
7
Construx
78
ProRail BV
8
MultiBouwSystemen
79
Rijkswaterstaat
9
Recystel B.V.
80
Van Nieuwpoort
10
Komexo bv
81
Den Ouden Groep
11
Würth Nederland B.V.
82
Strukton Civiel
12
Bonar BV
85
Boskalis Nederland B.V.
14
BubbleDeck International Light Weight Concepts BV
91
Dura Vermeer
15
DG Rubber Holland BV
93
BAM
16
Rekers GmbH
95
Besix Nederland
17
Molenaar Betonindustrie BV
97
TBI Infra BV
18
Martens beton
100
Dyckerhoff GmbH
19
HALFEN b.v.
102
Dyckerhoff Basal Nederland B.V.
20
TMS BV, a division of Command Alkon
104
Cementbouw
22
Cugla BV
104
Euroment
24
Kiwa Nederland B.V.
107
GEOS NV
26
Sika Nederland B.V.
108
Funderingstechnieken Verstraeten B.V.
28
Spantbeton B.V.
109
Aerolift Industrials B.V.
28
VBI
109
UBO Engineering BV
30
BTE Nederland B.V.
123
ArcelorMittal
32
Haitsma Beton B.V.
124
Vliegasunie BV
34
Orcem
125
BASF Nederland BV
36
Jonker B.V.
128
Leyco Chemische Leyde GmbH
37
Schöck Nederland bv
129
TNO
38
B|A|S Research & Technology
130
BuildSoft
39
BFBN - Bond van Betonfabrikanten
131
LKAB Minerals B.V.
39
Cement & BetonCentrum
132
Van der Blij B.V.
42
Newa Techniek b.v.
133
DSI B.V.
43
Hilti Nederland bv
135
Baumineral GmbH
44
Lincon B.V.
137
Spenner Zement GmbH & Co. KG
57
Lijst exposanten [nummeriek]
139
VBR - Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven
166
Van den Bergh & Co B.V.
167
Macben Nederland
140
Edilon Sedra Contracting BV
168
Remei Blomberg GmbH & Co. KG
141
Struct4U B.V.
169
Carmeuse
142
Faber Betonpompen BV
170
Kimmenade Nederland B.V.
143
Grouttech
171
Dagblad Cobouw/SDU
144
Technosoft bv
172
Rotonde International BV
146
Ha-Be Betonchemie
173
Mapei Nederland B.V.
147
Scholz Benelux BV
174
Service Groep
149
Peikko Benelux B.V.
175
Atoplan Products
150
Basilisk Self Healing Concrete
177
Jager Meng- en Recyclingtechniek
151
BMG Advies en Applicatie B.V.
178
Bekaert NV
152
ENCI
185
TME B.V.
152
Mebin
152
Sagrex
158
Reckli GmbH
159
Balm Uitwendige Wapening bv
160
Heuker beheer BV
161
Hakron Nunspeet BV
161
Hakron Terwa
163
TNO Diana BV
164
Schrumpf Bouwstoffen
165
Mulder Europe BV
Wapeningsplein
Vereniging Wapeningsstaal Nederland
Wapeningsplein
MVM Betonstaal B.V.
Wapeningsplein
Van Noordenne Wapeningsstaal BV
Wapeningsplein
Dekker Machines BV
Wapeningsplein
LIC
Wapeningsplein
Progress Group
Wapeningsplein
ERICO Europe BV
Wapeningsplein
Betonijzerbuigcentrale (B-B-C) en
Diepstraten
Lijst exposanten [alfabetisch]
109
Aerolift Industrials B.V.
39
Cement & BetonCentrum
48
Aeneas Media
104
Cementbouw
47
AMCS
54
Constructeursregister
123
ArcelorMittal
0
Construsoft BV
175
Atoplan Products
7
Construx
38
B|A|S Research & Technology
22
Cugla BV
159
Balm Uitwendige Wapening bv
171
Dagblad Cobouw/SDU
93
BAM
81
Den Ouden Groep
125
BASF Nederland BV
15
DG Rubber Holland BV
150
Basilisk Self Healing Concrete
133
DSI B.V.
135
Baumineral GmbH
91
Dura Vermeer
178
Bekaert NV
102
Dyckerhoff Basal Nederland B.V.
95
Besix Nederland
100
Dyckerhoff GmbH
57
Betonvereniging
140
Edilon Sedra Contracting BV
39
BFBN - Bond van Betonfabrikanten
152
ENCI
151
BMG Advies en Applicatie B.V.
104
Euroment
12
Bonar BV
142
Faber Betonpompen BV
85
Boskalis Nederland BV
3
Fischer Benelux
30
BTE Nederland B.V.
108
Funderingstechnieken Verstraeten B.V.
14
BubbleDeck International Light Weight Concepts BV
107
GEOS NV
130
BuildSoft
143
Grouttech
169
Carmeuse
146
Ha-Be Betonchemie
58
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
32
Haitsma Beton B.V.
164
Schrumpf Bouwstoffen
161
Hakron Nunspeet BV
174
Service Groep
161
Hakron-Terwa
2
SGS Intron B.V.
19
HALFEN b.v.
26
Sika Nederland B.V.
160
Heuker Beheer BV
28
Spanbeton B.V.
43
Hilti Nederland bv
137
Spenner Zement GmbH & Co. KG
177
Jager Meng- en Recyclingtechniek
5 en 6
Stanley Black & Decker
36
Jonker B.V.
141
Struct4U B.V.
170
Kimmenade Nederland B.V.
82
Strukton Civiel
24
Kiwa Nederland B.V.
97
TBI Infra B.V.
10
Komexo B.V.
144
Technosoft bv
128
Leyco Chemische Leyde GmbH
185
TME B.V.
44
Lincon B.V.
20
TMS BV, a division of Command Alkon
131
LKAB Minerals B.V.
129
TNO
167
Macben Nederland
163
TNO Diana BV
173
Mapei Nederland B.V.
109
UBO Engineering BV
18
Martens beton
166
Van den Bergh & Co B.V.
4
Matrix Software
132
Van der Blij B.V.
152
Mebin
80
Van Nieuwpoort
50
Movares Nederland BV
28
VBI
17
Molenaar Betonindustrie BV
139
165
Mulder Europe BV
VBR - Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven
8
MultiBouwSystemen
124
Vliegasunie BV
42
Newa Techniek b.v.
49
Wagemaker
34
Orcem
11
Würth Nederland B.V.
149
Peikko Benelux B.V.
78
ProRail BV
158
Reckli GmbH
9
Recystel B.V.
16
Rekers GmbH
168
Remei Blomberg GmbH & Co. KG
79
Rijkswaterstaat
172
Rotonde International BV
152
Sagrex
1
SBRCURnet
37
Schöck Nederland bv
147
Scholz Benelux BV
1e etage
Presentatie BKR 2016/HAN
1e etage
Presentatie Studentenverenigingen
wapeningsplein
Vereniging Wapeningsstaal Nederland
wapeningsplein
MVM Betonstaal B.V.
wapeningsplein
Van Noordenne Wapeningsstaal BV
wapeningsplein
Dekker Machines BV
wapeningsplein
LIC
wapeningsplein
Progress Group
wapeningsplein
ERICO Europe BV
wapeningsplein
Betonijzerbuigcentrale (B-B-C) en
Diepstraten
59
BETONDAG
Hoe bereik ik ‘de Doelen’?
ConcertͲ en Congresgebouw ͚de Doelen͛ ligt in het hart van ZoƩerdam, op korte loopafstand
van het Centraal staƟon en het daaronder gelegen metrostaƟon. Op het plein voor het Centraal
staƟon komen veel lijnen van het openbaar vervoer, tram en bus, samen. De Betondag is goed
bereikbaar per openbaar vervoer. tanneer u met de auto naar ZoƩerdam reist, heeŌ u de keunje
uit verschillende parkeergarages of kunt u het laatste gedeelte aŇeggen met het openbaar verͲ
voer. Op aanvraag bij de Betonvereniging is er een kaartje voor het openbaar vervoer voor u
beschikbaar.
Trein
Vanuit alle richƟngen, htrecht, Breda, Den Haag kunt u met stopͲ en sneltreinen minimaal 4 keer
per uur het Centraal StaƟon ZoƩerdam bereiken. Vandaar uit is het nog slechts 5 minuten lopen
naar ͚de Doelen͛.
Auto
Op denje overnjichtskaart vindt u de verschillende parkeergarages in de omgeving van de Doelen.
Ook bieden wij u verschillende mogelijkheden om te parkeren aan de rand van en buiten
ZoƩerdam. Denje mogelijkheden vindt u op de andere njijde van denje Ňyer.
Parkeergarages
/n de omgeving van ͚de Doelen͛ bevinden njich de volgende parkeergarages͗
P1 Schouwburgplein
Schouwburgplein 22, 3012 C> ZoƩerdam
P2 teena Warking
<arel Doornmanstraat 10, 3012 ': ZoƩerdam
P3 Wlanja
<ruisstraat 13, 3012 CV ZoƩerdam
P4 testblaak
Hartmanstraat 35, 3012 'B ZoƩerdam
P5 >ijnbaan
Chrispijnstraat ϴ, 3012 'B ZoƩerdam
P6 Bijenkorf
Aert van Nesstraat 1ϲ, 3012 CA ZoƩerdam
P7 Beursplein
Bulgersteyn 5, 3011 AB ZoƩerdam
P8 'roothandelsgebouw
StaƟonsplein 45, 3013 A< ZoƩerdam
P9 Stad ZoƩerdam
<ruiskade 13, 3012 EE ZoƩerdam
P10 V&D – tTC
>eeuwenstraat 2, 3011 A> ZoƩerdam
P11 <ruispleingarage
teenatunnel 50, 3013 A> ZoƩerdam
60
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
BETONDAG
2015
WĂƌŬĞĞƌŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĂĂŶĚĞƌĂŶĚǀĂŶZŽƩĞƌĚĂŵ
Voor onnje gasten die met de auto komen, hebben wij edžtra voornjieningen voor het parkeren
aan de rand van ZoƩerdam getroīen.
Onderstaand vindt u denje informaƟe over het parkeren en de routebeschrijving.
Parkeren Oceanium
h kunt de hele dag ;Φϴ,ͲͿ parkeren op het
parkeerterrein van het Oceanium van
Diergaarde Blijdorp. Elke 10 minuten rijden
er bussen tussen het parkeerterrein van
Diergaarde Blijdorp en ͚de Doelen͛. Denje
dienstregeling loopt door tot ca. 19.00 uur.
Routebeschrijving
Vanuit de richƟngen Schiedam ;A20Ϳ en
Den Haag ;A13Ϳ͗
Het parkeerterrein van Oceanium is vanaf
de A13 en A20 bij de afslag van het
<leinpolderplein aangegeven.
WĂƌŬĞƌĞŶE^^ƚĂƟŽŶůĞdžĂŶĚĞƌƉŽůĚĞƌ
h kunt de hele dag parkeren op het parkeerͲ
terrein van WнZ Aledžander. Op vertoon van
een ZET ovͲchipkaart of ovͲchipkaart kunt u
graƟs parkeren op dit terrein.
Meer informaƟe over graƟs parkeren bij
WнZ Aledžander vindt u op de website
www.ret.nl
Met de metro bent u in ongeveer
17 minuten in het centrum van ZoƩerdam.
Routebeschrijving
Vanuit de richƟng htrecht ;A20Ϳ͗
Neem afslag 1ϲ, Wrins Aledžanderpolder,
ga 2 maal rechtsaf.
WĂƌŬĞƌĞŶ͚Ğ<ƵŝƉ͛
Het parkeren bij ͚De <uip͛ is graƟs. h kunt
parkeren op parkeerterrein Wϲ. h kunt met
tramlijn 23 verder reinjen naar het Centraal
StaƟon.
Routebeschrijving
Vanuit de richƟngen Dordrecht ;A1ϲͿ en
'orinchem ;A15Ϳ͗
Volg de aanduidingen ZoƩerdamͲuid op de
borden en neem afslag 24, Feijenoord, naar
het parkeerterrein Wϲ bij de ͚De <uip͛.
61
plattegrond Begane Grond
Overzicht etages
Eerste verdieping
E:
F:
G:
H:
I:
J:
Grote Zaal + Arena Blauw
Eduard Flipse Zaal
Juriaanse Zaal
Arena Rood
Studentencafé
ENCI Studieprijs 2015
Begane grond
A:
B:
C:
D:
62
BV-Nieuws | jaargang 2015 | Special Edition
Van Cappellen Zaal
Arena Hollands Glorie
Arena Wit
Betonterras
BETONDAG
2015
Betondag 2015 - Beton van morgen!
Ontmoeten en leren
2015
plattegrond Eerste Verdieping
63
Bet
on
Ont
van
mo
eten
mo
en l
rge
eren
n!
Betondag 2015
Postbus 411
2800 AK Gouda
Ir. P. Bloklandhuis
Büchnerweg 3
2803 GR Gouda
www.betonvereniging.nl

Vergelijkbare documenten

gebruik wand-, tafel- en tunnelbekistingen

gebruik wand-, tafel- en tunnelbekistingen Het ENCI Studiefonds ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerprojecten waarin het materiaal beton een prominente rol vervult. Het betreft studies uiteenlopend van ontwerp tot en met uitvoering...

Nadere informatie