Trendvolgende fondsen BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED (EUR)

Commentaren

Transcriptie

Trendvolgende fondsen BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED (EUR)
Trendvolgende fondsen
BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED (EUR)
op 12.10.2016
Onderverdeling in beleggingscategorieën
30.09.16
Beleggingsdoelstelling
Aandelen ................................ 48,9%
Obligaties ............................... 43,4%
Liquiditeit ............................... 7,7%
Het fonds als dakfonds wereldwijd in beleggingsfondsen met de beste
vooruitzichten op rendement en dit op basis van de trends op de financiële
markten. De beleggingen gebeuren tot 60% in aandelenfondsen en ook in
rente- en geldmarktfondsen.
Wanneer zich een trendbreuk heeft voorgedaan, worden de beleggingen in
andere fondsen omgezet (eventueel met vermindering van het aandeel aan
aandelenfondsen tot 0%) met als doel verliezen te beperken.
Risico
Actuele gegevens
Gegevens in EUR
Fondsvermogen aandelenklasse R (EUR) ............ 22'882'180
Trendvolgende fondsen worden blootgesteld aan het aandelen-,
rentewijzigings-, krediet- evenals het valutarisico. Beleggingen in fondsen
van verschillende organisaties houden ook het risico in dat tendensen in
afzonderlijke beleggingscategorieën sterker worden en/of dat mogelijke
kansen zich wederzijds opheffen. Als gevolg van het onderliggende
beleggingsmodel kunnen op korte termijn grote waardeschommelingen
optreden.
Fondsvermogen van alle aandelenklassen ........... 72'163'217
Koers (NAV) ................................................................. 13,10
BFI-vergelijking
Prestatieoverzicht (Nettorendement)
Prestatie
Fonds
Lopend jaar
Laatste 12 maanden
3 jaar
5 jaar
1,79%
0,69%
18,55%
31,00%
Sinds emissie
Koersinformatie
Benchmark = geen representatief benchmark beschikbaar
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
04.12 10.12 04.13 10.13 04.14 10.14 04.15 10.15 04.1610.16
Wijziging in beleggingsstrategie
Liquiditeit
Obligaties
Top Tien 30.09.16
Aandelen
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
2012
2013
2014
2015
2016
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets R (EUR) Acc ............................................................ 6,8%
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A (EURhdg) Dis ................................................................ 6,0%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC (EUR) Acc ........................................................ 5,9%
DJE - Asia High Dividend I (EUR) Acc ............................................................................................... 5,6%
PIMCO GIS Income Fund E (EURhdg) Acc ....................................................................................... 4,7%
Vontobel MTX China Leaders B (USD) Acc ....................................................................................... 4,3%
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (EUR) Dis ............................................................................... 4,2%
T.Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A (USD) Acc ....................... 4,1%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF (EURhdg) Dis ................... 3,8%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A (EUR) Acc .................................................................................. 3,6%
Basisgegevens
Beleggingsinstelling
Revisor
Fonds Manager
Domicilie/Jurid. structuur
Oprichtingdsdatum
Fondsvaluta
Prestatievergoeding
Baloise Fund Invest (Lux)
Uitkering
Geen, de opbrengsten blijven in het
fondsvermogen (voor herbelegging)
Ernst&Young Luxembourg
Valorcode
14846604
ARTS Asset Mgmt. GmbH
ISIN
LU0740981344
Luxembourg/SICAV
WKN-nummer
A1JT08
13.02.2012
Beheertarief
1.75% max. p.a.
EUR
Als het jaarlijkse netto rendement hoger is dan 3M-Euribor, zal een 10% performance fee in rekening gebracht op
het extra rendement. Voor de berekening van de prestatiekost geldt de zogeheten ‘High-Watermark-methode'.
Deze methode wordt in detail beschreven in het fondscontract onder kosten van het subfonds.
Pagina 1 van 2
Trendvolgende fondsen
BFI C-QUADRAT ARTS BALANCED (EUR)
op 12.10.2016
Belangrijke juridische informatie
Dit document is louter bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of verzoek tot aankoop of verkoop van fondsaandelen. Het mag
evenmin beschouwd worden als een verzoek om een offerte aan te bieden voor de afsluiting van een overeenkomst via een beleggingsdienst
of gelijkaardige dienst. Dit document kan een persoonlijk advies niet vervangen. De enige bindende basis voor de verwerving van
fondsaandelen zijn de op dat ogenblik geldende verkoopprospectussen en de op dat ogenblik actuele jaarverslagen en halfjaarverslagen. Er
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie in dit document. Baloise Fund Invest
(Lux) is een fonds naar Luxemburgs recht. De uitgebreide verkoopprospectus, de belangrijke informatie voor beleggers (KIID), de statuten
evenals de jaarverslagen en halfjaarverslagen kunnen gratis aangevraagd worden bij de vertegenwoordiger in Zwitserland, Acolin Fund
Services AG, Affolternstrasse 56, 8050 Zürich, en ook bij de betaal- en informatiedienst van het respectieve land van verkoop.
Resultaten uit het verleden, simulaties of prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De voorgestelde
resultaten uit het verleden houden geen rekening met eventueel gevorderde kosten bij de inschrijving of terugname van aandelen.
Commissies en kosten hebben een nadelige invloed op het resultaat. Elke belegging brengt risico's met zich mee, voornamelijk
schommelingen van de waarde en van de opbrengst. Indien de valuta van het financiële product niet overeenstemt met uw referentievaluta,
kan de opbrengst hoger of lager zijn door wisselkoersschommelingen. De informatie in dit document houdt noch rekening met de
specifieke of toekomstige beleggingsdoeleinden noch met fiscale of financiële toestand of persoonlijke behoeften van individuele ontvanger.
Betaal- en informatiediensten en contactpersoon voor verkoop
Zwitserland
Betalingsdienst:
Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn
Bank CIC (Schweiz), Marktplatz 11-13, CH-4001 Basel
Contactpersoon voor verkoop:
Basler Versicherung AG, Baloise Fund Invest, Tel. +41 58 285 72 99, [email protected], www.baloise-fund-invest.com
Duitsland
Betaal- en informatiediensten :
State Street Bank GmbH, Solmstrasse 83, D-60486 Frankfurt
Contactpersoon voor verkoop:
Basler Financial Services GmbH, Tel. +49 40 3599 3020, [email protected], www.basler.de
Basler Versicherungen, Tel. +49 61 72 130, [email protected], www.basler.de
België
Betaal- en informatiediensten :
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel
Contactpersoon voor verkoop:
Baloise Insurance, Baloise Belgium nv, Tel. +32 3 247 21 11, [email protected], www.baloise.be
Luxemburg
Domicilie:
CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Contactpersoon voor verkoop:
Bâloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 1, [email protected], www.baloise.lu
Pagina 2 van 2